De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106"

Transkript

1 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet til DFEF bringer rike frukter. Les om ekteparet Alpaca fra Peru som i sin tid ble vunnet for Jesus av misjonærene Olaug og Berner Solås. SE MER SIDE8-9 Forkynnere og hedersmenn for Kristus: Ragnar Mathisen (bildet), her sammen med ordføreren i Vangazi, og forkynner Jan Erik Pettersen har fullført løpet. Les gode minneord om deres liv og tjeneste. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, På forblåste Karmøy virket Ånden på forunderlig vis og nær 100 sjeler bekjente at de ville bli frelst. LES MER SIDE 16 at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. 1. Johannes 4, 9

2 Bygger for neste generasjon Betania Vigeland bygger ut og får et praktbygg på 1400 kvadratmeter med idrettshall, klatrevegg og kirketorg. Rik virksomhet blant de unge Hver uke samles opp til 100 barn og unge på Betania Vigeland. VIGELAND: Mens mange menigheter i DFEF ikke lenger har barne- og ungdomsarbeid, satser Betania Vigeland som aldri før for å nå neste generasjon for Jesus. Lederskapet er bevisst på at de vil bygge en menighet for de neste generasjonene! I dag samler tre virkegrener nær 100 barn og ungdom gjennom uken, og mange av disse kommer fra ufrelste hjem. Tre-ti er et arbeid for de minste barna, og hver torsdag samles det fra barn. Ungdomsarbeidet, som kalles Expect har en god kjerne, og 25 til 40 unge samles hver fredag. Betania er velsignet med mange dyktige arbeidere, og har Kjell Rune Ødegaard ansatt i en deltidsstilling i ungdomsarbeidet. Mange unge folk som har «vokst» opp i menigheten har selv stiftet familie, og er aktivt med. Utbygging på Vigeland Tekst: Leif Frode Svendsen Power Kids, som er juniorarbeidet samler en trofast gjeng på barn. Sommerens stevne i Tromsdalen VIGELAND: Betania Vigeland bygger ut lokalet for å stå enda sterkere rystet til å nå kommende generasjoner for Jesus. I flere år har vi hatt en positiv profil mot yngre mennesker og ønsker med utbyggingen å skape en lavere terskel for å nå enda flere, sier Arvid Jonassen (bildet) til Det Gode Budskap. Han står som arkitekt for nybygget, og er aktivt med i forsamlingen. Vi treffer han og Glenn Gundersen, leder av byggekomiteen på Solstrand Camping. Med i komiteen er også Sissel og Kjell Ødegaard og Kari van Pelt. Menigheten står 100 prosent bak de nye planene, og på ett år er det samlet inn hele 1,5 millioner kroner på en byggekonto. Målet er å samle inn nær tre millioner kroner før byggestart. Utbyggingen har en kalkyle på cirka 7 millioner, men mye av dette regner vi med å dekke inn gjennom gaver og dugnadsinnsats. Vi har mange dyktige håndverkere i menigheten, og har god erfaring med dugnad, sier Gundersen. Så langt har de på mange måter «gått i ferdiglagde gjerninger». Geir Myra og Glenn Gundersen var i dialog med kommunen om de hadde noen støtteordninger i forbindelse med utbyggingen. Under samtalen kom det opp et forslag om å selge en tilleggstomt (560 kvadratmeter) til kun kroner Tidligere var det egentlig gjort en avtale om å kjøpe denne for kroner, men kommunestyret omgjorde dette, og på den måten kan du gjerne si at vi fikk en besparelse på kroner. Det ligger også i avtalen at kommunen skal opparbeide parkeringsplass på resterende areal, som vil disponeres av kommunen og Betania, sier Gundersen. Det forhandles også med kommunen om eventuelt å starte en barnehage. I følge kommunen er det fortsatt ikke full barnehagedekning, og vi har nedsatt en gruppe i menigheten som arbeider med muligheten for å starte en barnehage med kristen formålsparagraf. For oss ville det vært hensiktsmessig å få brukt bygget både på dag- og kveldstid. Er forholdene og betingelsene de rette, er det nok noe vi kommer til å satse på. I et menighetsmøte har vi enstemmig vedtatt å søke om oppstart av en barnehage. Arvid Jonassen har hatt en omfattende jobb med byggetegningene og fått nyttige innspill underveis. Hele andre etasje kommer til å bli tilrettelagt for barne- og ungdomsarbeidet. Foruten en stor sal som kan brukes til idrettsaktiviteter, fjellklatring, vil det bli mange nye gruppe- og aktivitetsrom. I tredje etasje har vi planlagt en leilighet, kontor og ungdomsrom. I første etasje vil det bli helt nytt kjøkken, med dobbelt så stort areal og nye hvitevarer. De vil også gjøre plass til et kirketorg/kafe, ny lillesal og peisestue. Vi lager lillesalen slik at den kan åpnes mot storsalen og dermed gi oss større kapasitet. Nå fyller vi ikke storsalen med folk enda, men bygger som sagt for neste generasjon. Vi vet at 80 prosent av alle som blir frelst, tar imot før de er 15 år og ønsker å satse på de unge. Med kirketorget håper vi å skape et kontaktpunkt for alle de ufrelste foreldrene som følger barna sine på de forskjellige aktivitetene. Til sammen blir det nye bygget på hele 1400 m 2 over tre etasjer. Byggesøknaden leverte vennene inn før påske, og så snart det økonomiske er i orden, vil vennene starte byggingen. Vennene i Eben-Eser Tromsdalen arrangerer sitt tradisjonelle stevne i sommer. Her blir blant annet Anne Berit og Torbjørn Arnesen med som forkynnere. TROMSDALEN: Ole F. Heggen hilser vennene i DFEF fra Eben-Eser. «Her er alt bra og møtene går sin faste gang. Nylig har vi hatt besøk av Jan Veiby, som var til stor velsignelse for vennene i Tromsdalen og Balsfjord. Møtene var godt STEVNE I TROMSDALEN besøkt og det takker vi Gud for. Må Gud velsigne vår bror og alle Hans vitner. La oss alle be for våre vitner som ennå husker på vennene i nord.» Sender med en liten bekjentgjørelse om vennestevnet. DFEF i Eben-Eser avholder sitt årlige sommerstevne i tiden juli. Hovedtalere: Anne Berit og Torbjørn Arnesen og John Willy Lien. Evangelieteamet fra Arendal synger og vitner i stevnet. Spiller du noe instrument? Vær da snill og ta det med og vær med i fellesmusikken. Vi er takknemlig om du kan meldte deg på i god tid før stevnet. Vel møtt i Jesu navn! For vennene: Ole Heggen, Tlf: Mobil: nr. 6 juni 2010

3 Hvordan håndterer vi seksuelle krenkelser? Dåp i M40 Søndag 25. april ble åtte personer døpt til Kristus i Møllergaten 40. I samme møte ble også 14 personer tatt opp som medlemmer. En flott oppmuntring for vennene i M40, og ikke minst er det veldig gledelig at mennesker går lydighetens vei og lar seg døpe. Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser Tekst: Leif Frode Svendsen Illustrasjon: Shutterstock Foto: Fra arkivet DFEF har utarbeidet nye retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser. Disse vil presenteres under sommerens landsmøte i Drammen. KARMØY: Forkynner Helge Nupen (bildet) fra Karmøy står som leder for en gruppe i DFEF som arbeider med å utarbeide og fremme forslag til retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser. De har fått sitt oppdrag og mandat fra Misjons- og hjemmeutvalget. Saken kommer opp under årets landsmøte i Drammen. Med i gruppen er også Per Arild Weiby (Betania Kristiansand) og Anne Wareberg (Fløenkirken Bergen). Det er mange grunner for at denne saken kommer opp i DFEF. Vi har de siste årene hatt noen smertelige erfaringer i blant oss og har et ønske om å forebygge seksuelle krenkelser. Ikke minst ønsker vi å møte mennesker med forståelse og omsorg som har opplevd krenkelser i eget liv eller familie. En norsk undersøkelse viser faktisk at prosent av befolkningen utsettes for seksuelle krenkelser i oppveksten, 86 prosent skjer ved tillitspersoner. Fem prosent av barn og ungdom utsettes for grove og gjentagende overgrep, sier Nupen. Han ønsker også at DFEF tydelig skal vise hvem de støtter i overgrepssaker. Ut fra Esaias 57;15 kan vi lese om «å stå hos den som er sønderknust og nedbøyet i Ånden». Ved naturkatastrofer får ofrene sympati og medfølelse, men ved katastrofer forårsaket av mennesker, skjer det dessverre at de ansvarlige ofte får sympatien. «Hemmelighet og stillhet er den sikreste måten å ødelegge en organisasjon på», sier amerikanske Marie Fortuna. Det beste vi egentlig kan gjøre for overgriperen, er å ansvarliggjøre ham og hindre at det skjer nye overgrep. I DFEF har slike saker tradisjonelt sett blitt «tiet» i hjel. Dette ønsker Nupen at de nye retningslinjene skal ta et oppgjør med. «There can not be healing, without justice.» I overgrepssaker er det viktig at vi forteller sannheten, anerkjenner denne, viser medfølelse, beskytter de sårbare, krenkeren ansvarliggjøres og gjør vårt ytterste for å skape gjenopprettelse og oppreisning. Den krenkede trenger å bli sett og hørt. Retningslinjene i DFEF vil ta utgangspunkt i retningslinjene til NLM, Normisjon og Indremisjonsforbundet (fra 2000, revidert i 2004 og 2009) og flere økumeniske råd fra Norges Kristne Råd fra Det er viktig at vi innhenter og retter oss etter råd fra ekspertisen som faktisk finnes i andre organisasjoner på dette feltet. Vi vil selvsagt tilpasse våre retningslinjer til vår bevegelse. Målet er å ha klart et dokument til Misjonsog hjemmeutvalget i mai. Godkjenner de retningslinjene vil de bli sendt ut sammen med saksdokumentene i forbindelse med landsmøtet og lagt fram her til sommeren. Parallelt med at det godkjennes retningslinjer, vil det arbeides med å opprette en koordineringsgruppe i DFEF. Denne vil bestå av folk fra eksisterende ressursgruppe og folk fra menighetene. Denne gruppen vil ved eventuelle saker jobbe tett med lederskapet i menigheten som er berørt. Det er veldig positivt at Misjons- og hjemmeutvalget har valgt å sette fokus på seksuelle krenkelser og hvordan vi skal håndtere slik saker. Håpet er at retningslinjene som blir presentert kan implementeres som retningslinjer for alle menighetene i DFEF. Krav om politiattest Klippen Vedavågen ønsker å være en menighet som tar dette med seksuelle krenkelser på alvor. Krav om politiattest Tekst: Leif Frode Svendsen KARMØY: Klippen Vedavågen krever politiattest av alle ledere over 18 år som har en tjeneste innen søndagsskole, RR, ungdomsarbeid, sjelesorgsarbeid, omsorgsarbeid og lignende, eldste og ansatte. Med det fokuset som har vært på dette med seksuelle krenkelser innen frivillige organisasjoner ønsker vi å vise at vi tar slike ting på alvor. Flere idrettslag har innført lovpålegg om politiattest. Mye tyder på at det på sikt vil komme slike lovpålegg for menigheter, og vi ønsker å være i forkant, sier Helge Nupen til Det Gode Budskap. Han mener kravet om politiattest er et viktig signal utad. Nå tror vi ikke at det er tilstrekkelig med en slik attest å fjerne faren for overgrep. Parallelt med kravet har vi valgt å informere menighetens arbeidere om seksuelle overgrep, har åpenhet rundt teamet. Dessverre er det slik at mange overgripere gjerne søker seg inn til steder hvor de får tillit hos barn og ungdom. Dette ønsker vi å vise at vi tar på alvor. Mottatte attester, uten anmerkninger oppbevares i en egen safe. Når en arbeider slutter i aktiv tjeneste, vil vi vente ett år før vi makulerer attesten. I Klippens egne retningslinjer vedrørende krav om politiattest skriver de også noe om attester med anmerkninger. «En attest med anmerkninger betyr at den aktuelle personen har en dom eller for tiden er tiltalt/siktet for seksualforbrytelser mot mindreårige. Vedkommende skal derfor ikke ha tillits- og ansvarverv i menigheten innen de områder som er nevnt under «omfang» i dette dokumentet. Det er viktig å presisere at selv om denne personen ikke kan delta aktivt på denne måten i menigheten, er vedkommende allikevel velkommen til å delta i menighetsfellesskapet på andre områder.» For å få en vandelsattest, trenger arbeiderne en bekreftelse og begrunnelse fra eldsterådet. Denne må de levere hos politiet, sammen med en egen søknad. Klippen har egne retningslinjer vedrørende krav om politiattest for ansatte og frivillige medarbeidere. (red) Frelse i Arendal Evangelist Haakon Martinsen talte i møter Kristi Himmelfartsdag og to møter 16. mai. Mye folk på møtene, og best av alt: To sjeler ble frelst. I et møte 1. pinsedag deltok Aud og David Langeland i møtet, hvor det også var dåp. (red) Jubilanter og minneord Lokalmenighetene har hovedansvaret for å sende inn gode ord om jubilanter og minneord. Skikken er at sentrale personligheter i bevegelsen, predikanter, misjonærer og andre aktører som har vært aktivt med i fellesarbeidet blir hedret først ved fylte 60 år. Deretter hver 10. år. I forhold til minneord gjelder det samme, men her er redaktøren takknemlig om det også sendes inn minneord i forhold til eldstebrødre som har tjent menighetene. Nå har Misjons- og hjemmeutvalget vært behjelpelige med påminnelser til menighetene, men det er viktig å få fram at lokalmenighetene har hovedansvaret for at dette blir fulgt opp. (red) 4 5 nr. 6 juni 2010

4 Historiske glimt Bildet Leder ved redaktør Leif Frode Svendsen «Jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg» Johannes 14, 6. Hvem lever for Jesus? Du kjenner verset så vel! Jesus er virkelig livet. Selv blir han sitert av disippelen Johannes: «Tyven er kommet for å stjele, myrde og ødelegge, men jeg er kommet for å gi dere liv, og det overflod av liv». Sann og ekte livsglede og kvalitet opplever vi ikke før vi overgir våre liv dag for dag i Guds hånd. Jeg vet ikke om du er blant dem som ærlig må innrømme at du ikke lever livet ditt for Jesus? Selvsagt vet du at det å leve tett inntil Jesus, det å tjene Jesus er det aller, aller beste. Det finnes en dyp tilfredsstillelse, et liv i overflod for den som lever for Jesus og tjener sin neste. Uten noen god grunn lever du ikke et slikt liv? Du er ikke en person som Herren Jesus Kristus kan bygge sin menighet på? Det er på tide at vi som kristne i Norge tør innrømme at vi er fanget i materialismens klamme grep. I stedet for å leve for Jesus arbeider vi hardt for å bli lykkelige gjennom et jag etter rikdom og karriere. Det som gjelder er at JEG skal bli lykkelig. Vi er blitt blinde for at virkelig, sann lykke handler om å gjøre andre lykkelige. Lever du virkelig for Jesus, vil du leve for å gjøre andre lykkelige! I menighet etter menighet møter jeg et stadig høyere rop! Kall det gjerne en desperasjon! Det mangler arbeidere, ressurser i barne- og ungdomsarbeidet. Trofaste generasjoner av arbeidere som har stått i tjeneste gjennom flere tiår begynner å tynnes ut, og altfor få nye kommer til. Store forsamlinger står i fare for å legge ned barne- og ungdomsarbeidet og står dermed igjen uten håp for framtiden. Det er blitt tøffere å drive barne- og ungdomsarbeid i Norge. Før var det ikke så mange tilbud for de unge som i dag, og ukens høydepunkt var søndagsskolen. Ja, det er krevende å samle barn og ungdom. Men det er absolutt ikke umulig. For er det noe barn lengter etter, og kjenner igjen så er det Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. Dette kan ingen andre organisasjoner tilby, en guddommelig kjærlighet, fred og trygghet. Med denne kjærligheten i hjertet kommer du langt uten de siste, hippeste aktivitetene. Innen pedagogikken har vi et uttrykk, prinsipp vi kaller: 80/20 regelen. I kristne kretser kan du gjerne si at i en lokalmenighet gjør 20 prosent av medlemmene 100 prosent av arbeidet. 80 prosent er på en måte tilskuere som går til dekket bord, uten å ane velsignelsene de går glipp av. De siste årene har en ugudelig regjering og finanskrise skapt en viss oppvåkning av kristenfolket i Norge. Nå trenger vi en ny oppvåkning, hvor en hær av kristne bryter ut av materialismens klamme grep og lunkenhet og engasjerer seg i barne- og ungdomsarbeidet i våre menigheter. Nå er det på tide at du ikke klager over at du er for gammel, at du har gjort ditt innsats gjennom mange år, at du vil prioritere andre ting. Forny ditt hjerte og tjeneste innenfor Herren og still deg til disposisjon. Det er nemlig noen veldig verdifulle sjeler som trenger akkurat at du oppdager at å tjene Jesus virkelig er livet. Her ser vi familien Berdinessen fra Skudeneshavn på Karmøy: Anne og Alf sammen med sine tre døtre; Judith, Maria og Elisabeth. Bildet er tatt i 1981, og den flotte familien virket som misjonærer i Kongo. DFEFs misjon feirer sitt 100 års jubileum i år, og dette blir markert under årets Sommerstevne i Drammen. Kongo var en periode et stor arbeidsfelt for DFEF, mens det i dag ikke er misjonærer i aktiv tjeneste her. Vennestevnet i Nærsnæs Søndag 16. Juli Vennerne i Kristiania har leiet dampskipet Uster der avgår fra Bipervifsbryggen. Billetter erholdes hos kjøpmann Halvorsen, Torvgd 27, Uhrmager Berar, Youngstorvet, Larsen, Storgd 2... Jesus alene! Vi må først pleie vår egen vingård før vi kan være til hjelp for andre. Vår tro må være mer enn følelser og stemninger, det må være livsammenheng mellom vårt indre liv og det vi lever utad. Den kristne tro skal være en livsstrøm fra det ene menneske til det annet og skal vi være det, må vi søke samfunn med Ham som gir oss denne innbydelse. Kom avsides med meg og hvil dere litt... Rakel Andersen 15. juli juni juni 1988 Kar til ære Er du blitt til et brottent kar frelsesfryden du mistet har? Gå til Jesus og hjelp du får, han deg ikke i stykker slår. Legg deg i pottemakerens hånd, han vil bryte de vonde bånd, han vil deg bruke på ny. Og i hans nærhet finner du ly. Han vil reise deg opp igjen; gå til Jesus din synd bekjenn, på dreieskiven han legger deg, et kar til ære du blir på din vei. Det brotne karet settes i brann, det skal slett ikke lappes i stand; nei, helt på ny han begynner igjen og frukter du bære vil min venn. Ruth Kvist 6 7 nr. 6 juni 2010

5 Vunnet for Jesus av de «norske» i dag vinner de tusener for Jesus Ekteparet Rossana og Victor har etternavnet Alpaca som betyr: Vi tjener. De ble i sin tid vunnet for Jesus av de norske misjonærene Olaug og Berner Solås. Og står i dag i et rikt arbeid i Lima, Peru. Portrettet / Rossana og Victor Alpaca Tekst og foto: Leif Frode Svendsen / privat PORTRETTET: Misjonsarbeidet til DFEF gir virkelig rik frukt! Ekteparet Rossana og Victor Alpaca og deres barn Diego Nicolas (10 år) og Luciana Nicole (10 år) er levende vitnesbyrd om dette. Fem år gammel, for over 30 år siden kom Rossana sammen med sin mor og åtte søsken til DFEFs menighet i Echverria. Den prøvede moren var alene med barna, faren satt i fengsel, og desperat henvendte hun seg til de norske misjonærene Olaug og Berner Solås. «Dere må be for oss, vi vil alle gi våre liv til Jesus!» Mamma fikk oppleve at Gud var en virkelighet. Han var til å stole på. Jeg husker spesielt en episode, hvor en av søstrene mine, Marta, fikk en ulyd i hjertet. Vi hadde ikke penger til å gå til hospitalet, og mamma ba oss fortelle de «norske» på møtet at de måtte be til Jesus for Marta. Du kan tro det gjorde inntrykk på alle oss små da Marta ble fullkomment helbredet. Ja, aldri siden har hun hatt problemer med hjertet, sier Rossana. Jesus viktigst Hennes mor arbeidet lange dager, hvor hun vasket klær for folk, men var utrolig disiplinert i forhold til Herren. Mamma vasket klær for folk, mens vi som var gamle nok av barna, tidlig hadde vaskejobber i flere hjem. Av alt vi tjente, lærte mamma oss å gi tienden til menigheten. Uansett hvor trøtt hun var når hun kom fra arbeidet, samlet hun oss barna til undervisning og bønn. Rossana fant sin naturlige plass blant «norskene». 13 år gammel bestemte jeg meg for å følge Jesus 100 prosent. Menigheten var det beste som hadde hendt meg, mitt tilfluktsted, ja det var hele familiens største glede. Uansett vær gikk vi alltid til møtene. Uten at hun tenkte på det, hadde Gud en mektig plan for den unge jenta, som ble veldig engasjert i forsamlingen. Av søsknene mine var jeg den som var mest tilknyttet menigheten. Jeg var med på alt som skjedde, fra søndagsskole, evangelisering og mange praktiske oppgaver. I ukene var jeg mye opptatt med å jobbe, men i helgene var jeg i menigheten fra morgen til kveld. Ja, livet mitt var helt og fullt å tjene Ham. Kjent gjennom forbønn Hennes mann, Victor, møtte også Jesus i den «norske menigheten». Jeg vokste opp i Peru, langt fra Tucuman. Men min onkel og tante, som bodde her, ble herlig frelst og startet umiddelbart med å be for oss som bodde så langt borte. I bønnemøte nevnte de oss med navn. Da jeg endelig kom til Tucuman på besøk, og var på møtet, forstod jeg ingenting. Alle visste jo hvem jeg var, aldri hadde jeg opplevd maken til kjærlighet. Det overrasket 17-åringen at forsamlingen hadde bedt for ham en gang i uken i mange år. Men han var skeptisk til evangeliet. Nå var jeg en skikkelig ungdom, ikke løy og bannet jeg. Snill var jeg mot foreldrene mine, var dyktig på skolen, jeg var god nok til å være kristen? Når Berner forkynte tenkte jeg at dette har jeg ikke bruk for. Kanskje de prøver å lure meg? Jeg kjøpte meg en bibel for å sjekke ut selv og leste fra begynnelse til slutt. Det var ikke løgn i misjonærenes munn. Lykkelig tok jeg imot Jesus som min frelser, sier Victor. I menigheten ble han kjent med Rossana, de ble gift og kjente for å flytte tilbake til Peru. Victor forteller. Jeg hadde noe oppsparte midler, og ønsket å starte et taxifirma. Lederskapet i Echverria ønsket ikke å slippe oss før de hadde bedt for oss, og sendte oss ut fra menigheten. De så nok noe over livene våre, som vi ikke selv var oppmerksomme på. Så for 15 år siden flyttet vi. Taxi eller Gud? Vel framme i Lima i Peru kjøpte de inn to taxier, og oppsøkte flere menigheter. En dag hørte vi på radioen, og hørte der en mann preke Guds ord. Det var akkurat som å høre Berner Solås, og vi så det som en ledelse og oppsøkte denne forsamlingen. Og her har vi vært siden! Det ble mindre og mindre taxikjøring for ekteparet, som ble mer og mer engasjert i menigheten. Vi startet opp et arbeid for tenåringer, for så å konsentrere oss mer om et arbeid rettet mot ektepar. I dag er vi medpastorer i forsamlingen Camino de Vida, en forsamling med 8000 medlemmer. Her leder vi et stort arbeid rettet mot ektepar og opplever at mennesker blir frelst hver uke. Misjon nytter! Misjonsarbeidet til DFEF gir rike frukter. En liten jente på fem år fikk høre evangeliet av norske misjonærer og tjener i dag selv tusener i Peru. Og i forrige måned fikk Rossana oppfylt en drøm fra barndommen, hun fikk oppleve Norge. De fikk være sammen med misjonærene Olaug og Berner Solås et par uker, og selveste 17. mai feiret de på Vedavågen. 8 9 nr. 6 juni 2010

6 Den himmelske mann kommer til Sommerstevnet ÅNDSFYLLT PENSJONIST: Peter Barnes vil forberede menigheter og nasjoner for vekkelse. Profetisk konferanse på SBI Profetisk konferanse på SBI Tekst: Rose Høiland Foto: Reidar Gamst Peter Barnes har virket innen pinsebevegelsen i England i flere år. Han har nå startet opp sitt eget team med flere pensjonerte forkynnere og kristne ledere. Deres hovedvisjon er å forberede menigheter for vekkelse. I mai besøkte de SBI. VÅLE: I mai ble det arrangert en profetisk konferanse på SBI. Konferansen ble besøkt av team fra England med Peter Barnes i spissen. Det var en konferanse med god undervisning om profeti og en konferanse hvor mange fikk oppleve at Gud talte til de på spesielle måter gjennom det profetiske ordet. Atmosfæren var sterk og det ble brukt mye tid til bønn og lovprisning. På lørdag formiddag ble det gitt et seminar hvor vi fikk solid undervisning om betydningen av det profetiske. Besøk fra England Peter Barnes kommer fra Essex utenfor London. Han har virket i flere år i pinsebevegelsen i England og han har en sterk profetisk tjeneste. Hans fokus er å forberede menighetene for vekkelse. For tre år siden begynte Gud å tale til ham om Norge og hvordan Norge skal bli brukt spesielt til å spre vekkelse over hele Europa. Siden den gang har han hatt et spesielt ønske om å komme til Norge slik at han med sin profetiske tjeneste kan være med å forberede de kristne for denne vekkelsen. Tjenesten hans har vokst mye denne siste tiden og han har knyttet til seg en rekke åndsfylte medarbeidere som er med og bidrar på ulike måter som undervisning, sjelesorg, forbønn og det profetiske. Les mer fra konferansen i den «åndelige delen», hvor noe av undervisningen blir referert under Prekenen. Sommerstevnet i Drammen Fokus på Den himmelske mann Tekst: Leif Frode Svendsen Foto: Pressebilde, Asialink Broder Yun, mer kjent som Den himmelske mann, er hovedtaler under Sommerstevnet i Drammen. DRAMMEN: Den himmelske mann, eller broder Yun (bildet), blir gjesteog hovedtaler under Sommerstevnet i Drammen. Han har besøkt Norge flere ganger, og er godt kjent gjennom boken: «Den himmelske mann», hans egen historie. Han vil tale i møter fredag og lørdag. Broder Yun kommer fra en fattig landsby i provinsen Henan, og har et fantastisk vitnesbyrd som en av lederne for husmenighetene i Kina. Han skriver i sin egen biografi: «All ekte vekkelse fra Herren fører til at troende svarer med å handle og vinne sjeler. Når Gud virkelig beveger seg i hjertet ditt, klarer du ikke å være stille. Det blir som en ild i dine ben, omtrent som hos Jeremias, som sa: «da ble det som flammende ild i mitt indre, innestengt i mine ben. Jeg strevde for å holde det tilbake, men jeg greide det ikke» (Jeremias 20, 9). Og videre, det er bare når vi går ut i lydighet og deler evangeliet med mennesker, at vi begynner å kjenne Guds velsignelse i hvert eneste område av livet.» (Den himmelske mann side 308.) Broder Yun er blitt en viktig talsperson for de kristne og vekkelsen som pågår i Kina, og fra sin base i Tyskland reiser han over hele verden som forkynner. En regner med at så mange som kinesere omvender seg til Herren hver eneste dag. Disse tallene er uoffisielt bekreftet av kinesiske myndigheter. Spennende er også broder Yun misjonsengasjement. Han brenner for at kinesiske kristne skal bringe evangeliet fra Kina til Jerusalem. Visjonen går ut på å nå alle menneskene bak det såkalte 10/40 vinduet. Innenfor dette «vinduet» finnes over 90 prosent av verdens unådde folkeslag, og alle de 50 landene som er minst evangelisert. Målet er å rekruttere kinesiske misjonærer som vil ta del i dette oppdraget (se Og allerede er tusenvis av kinesiske kristne reist ut mange virker i det skjulte i muslimske land, men visjonen og drømmen er absolutt i gang. Under Sommerstevnet vil broder Yun delta som en vekkelsesrøst, med fokus om fornyelse over land og folk nr. 6 juni 2010

7 Aktuelt Synspunkt: Vidar Jenssen Som pastor i Saron på Åkrehamn er jeg privilegert. Jeg ser en oppvoksende ungdomsgjeng som tar grep og ansvar. Det skjer både hos oss og i menigheter som vi samarbeider med. De ber for sine venner, de står opp for Jesus i hverdagen og tar det som kommer av pepper og dårlige tilbakemeldinger fra ikke kristne med en imponerende blanding av tro og stolthet. Ikke foraktet, men forbilder I Bibelen sier Paulus til Timoteus at han ikke måtte la noen forakte ham for hans unge alder, men være et forbilde for de troende. Dagens generasjon med unge mennesker har tatt dette til seg. De brenner med en glød og en pasjon som jeg beundrer og de er mine forbilder og helter. Jeg må dessverre innrømme at jeg har blandete erfaringer med å vokse opp i menighet selv. Jeg har mang en gang følt, både som tilhørig, leder og som ungdomspastor, at jeg har måttet kjempe og sloss for å få lov til å vinne min generasjon. Det var ofte en positiv holdning med et stort påfølgende MEN bak. Det er et fint tiltak dere viser her, MEN dere må huske på å ikke spille for høyt. Det er fint å se dere synge om Jesus, MEN det er dumt at dere ikke synger sanger som vi kjenner. Vi skjønner at dere ønsker å gjøre noe nytt, MEN drama og dans hører ikke til i menigheten. Det er fint dere kommer på møtet, MEN vi kan ikke la møtene bli for mye på deres premisser. Da blir vi nemlig ikke så berørte. Men ungdommer, jeg beundrer dere! Jeg beundrer dere for at noen av dere Jeg elsker ungdommer! faktisk kommer på møter selv om de er planlagt, lagt til rette for og målrettet mot mennesker som er år eldre enn dere. Jeg beundrer dere for at dere møte etter møte tar i mot en forkynnelse som mange ganger ikke er relevant for deres hverdag. Jeg beundrer dere for at dere i tidlig ungdom på eget initiativ arrangerer bibel og bønnegrupper, setter opp ungdomsmøter, engasjerer dere i skolelag og ny generasjon, starter lovsangsband, henter inspirasjon, skaper nytt og tjener menighetene våre. Dere gjør det i tillegg, med noen unntak, uten hjelp fra voksne. Jeg vil komme med en begeistret erkjennelse. Jeg elsker ungdommer! Jeg elsker deres hengivenhet. Jeg elsker engasjementet. Jeg elsker deres pågangsmot og jeg beundrer deres tro. På grunn av ungdomsgenerasjonen i dag tror jeg på en sterk tid for mange menigheter i dette landet. Ungdommene har grepet det Mens vi voksne fortsatt synger sanger som ble skrevet for år siden eller mer, lager dere ved Den Hellige Ånds ledelse og kreativitet også nye sanger. Mens vi voksne synes det er tøft å stå opp eller hente frimodighet til å være levende kristne på jobb, starter dere egne bønnegrupper og har møter på skolene. Mens vi voksne sitter ikke tør å løfte hendene i lovprisning eller be høyt når vi som frelste er samlet, står dere i hengiven lovsang og tilbedelse. Mens vi voksne ser oss tilbake og mimrer om vekkelsestider som var løfter dere ungdommer blikket framover og strekker dere etter det som kommer. Mens vi voksne knapt har nære ikke kristne venner som vi får vise veien til Jesus, så har dere med dere ikke kristne venner på ungdomsmøter, leder de til forbønn og ber med dem til frelse. Dere har grepet det! Det siste året har jeg sett hundrevis av ungdom gi respons på radikale, krevende kall i Sarons Dal, på Sommu på Solstrand og på sterke ungdomsmøter rundt om. Jeg har prekt i ungdomsmøter der Ånden har falt og mange har blitt åndsdøpt, fått nådegaver til å tyde tunger, bedt til helbredelse med syke og tatt i mot kall til forkynnelse, misjon og andre tjenester. Dette skjer fordi mange unge søker disse gavene uten reservasjoner på at det må skje på deres premisser. Jeg er i dag 37 år gammel. Jeg føler meg ikke gammel, men vet at for mange av ungdommene så er jeg sannsynligvis det. MEN jeg har bestemt meg for at jeg vil være en del av det som Jesus vil gjøre i dette landet i årene som kommer. Derfor lar jeg meg i likhet med mange andre voksne mennesker inspirere av å se unge generasjoner vokse opp. Dere inspirerer meg til å tjene mer, strekke meg lengre, fornye meg i taler, søke større gaver, vinne flere mennesker og fremfor alt få tak i mer av JESUS. Jeg vil ikke leve på minner, men i stadig fornyelse og endring for å vinne en fortapt verden! Et positivt MEN Samtidig har jeg et positivt MEN til dere. Dere er mine helter og jeg beundrer dere, MEN mist aldri den gløden dere har nå, når dere bikker de engasjerte ungdomsårene og blir voksne. Husk da at det kommer en generasjon etter dere som trenger deres hjelp og at dere har beholdt begeistringen for Jesus. Om vi alltid tjener den generasjonen som følger etter oss vil vi bygge sterke levekraftige menigheter for alle generasjoner! For det er levekraftige menigheter med plass til alle generasjoner vi trenger i dette landet. Menigheter med plass til hele familien, fra små til eldre. Vi trenger menigheter med åndelige mødrer og fedre som elsker fram sine barn og gir dem boltreplass, oppmuntring og formaninger. Fantastiske bademuligheter! I tillegg til byens nye strender langs Drammenselva, anbefaler vi alle å prøve ut Norges største bade- og svømmeanlegg! Badet ble åpnet høsten 2008 Barnas Sommerstevne Info om aktiviteter INFO: Drammensbadet ligger i umiddelbar nærhet til Drammenshallen. Her er det herlig å ta seg en dukkert både om det er strålende sol eller om det blir ruskevær. Sommerstevnets deltakere får kjempefine rabatter på Drammensbadet: Pris voksen kr 92,- (ordinær pris kr 110,-) Pris ungdom/honnør kr 66,- (ordinær pris kr 80,-) Pris barn kr 54,- (ordinær pris kr 65,-) Pris baby kr 30,- (ordinær pris kr 35,-) Drammensbadet har 9 bassenger, fem innendørs og fire utendørs. Det er også et stort deilig uteområde med plener, solsenger, benker og grillområde for deilige sommerdager. Innebassengene: Idrettsbasseng 50 meter med 8 baner,stupebasseng i ene enden med 2 x 1 meter svikt, 2 x 3 meter svikt og 5 meter plattform. Temperatur 27 grader. Her er det kjempefint å ta en treningsøkt. Bølgebasseng med strømkanal og sittebenker 25 m x 8 meter. Temperatur 30 grader. Ved bølgebassenget er det en kjempemorsom klatrevegg. Varmebasseng 12,5 meter x 8 meter. Temperatur 33,5 grader. Dette bassenget er alltid åpent for publikum. Kursbasseng 12,5 meter x 8 meter med heve og senkebunn. På helg og helligdager vil dette bassenget være åpent for publikum. På hverdager er dette til kurs og opplæring. Barnebasseng 3 meter x 5 meter. Dybde 30 cm. Liten barnesklie. Temperatur 33,5 grader. Det er også boblebasseng og dampbadstu. Utebassengene: Idrettsbasseng 50 meter med 8 baner. Opplærings-basseng. Dybde 0-90 cm. Stupebasseng. 3 meter og 5 meter plattform. Barnebasseng. Dybde 0-35 cm med strandsone, vannsprut, liten sklie og vannsopp. For de som liker fart og moro så er det utrolig morsomme vannsklier både ute og inne!! Åpningstider: Mandag Kl Tirsdag - Fredag Kl Helg Kl Les mer på www. drammensbadet.no Husk å ta med badetøy på sommerstevnet! Vidar Jenssen LIv Kjersti Skjeggestad Vidar Aronsen nr. 6 juni 2010

8 Stephan Christiansen i Kristiansand: Ord, ånd og liv Liv og røre i Betania Kristiansand Tekst og foto: Henrik P. Govertsen april hadde Betania Kristiansand den store gleden å ha besøk av Stephan Christiansen. Han hadde tre møter hvor han talte over temaene Ord, ånd og liv, samt et seminar lørdag formiddag. Stephan: En inspirert Stephan Christiansen talte for et nesten fullsatt Betania Kristiansand både fredag kveld, lørdag kveld og søndag formiddag. KRISTIANSAND: Stephan Christiansen er kjent for å ha startet organisasjonene Jesus Revolution og Ny generasjon og for å ha grunnlagt pinsemenigheten Jesus Church i Oslo. Han er tilsluttet pinsebevegelsen men har også en fortid i DFEF hvor hans bestefar Arvid Myreng har stått i tjeneste i mange år. Stephan tok utgangspunkt i Johannes 6, 63; Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. Ut fra dette verset hentet han tre temaer, et for hvert møte: Ord, Ånd og Liv. Ordet holder deg på sporet På ungdomsmøtet fredag kveld talte han om det første punktet; Ordet. Han la vekt på hvordan aktiv bibellesning er viktig for et sterkt kristenliv, og at man ikke bare skal lese i bibelen når man føler for det. Han dro også i gang en egen sang; ordet holder deg på sporet, akkompagnert (acapella) av tre ungdommer fra Betania. Lørdag kveld var Betania nesten fullsatt. Stephan talte da over det andre temaet; Ånd. Han hadde fokus på livet med Den Hellige Ånd og bønn, og sammenliknet oss med mobiltelefoner; en mobiltelefon må lades jevnlig, det må også kristne. Mye musikk Helgen bar også preg av mye sang og musikk. Fredag kveld på ungdomsmøtet ledet ungdommenes lovsangsteam OneEighty Worship lovsangen. Lørdagen hadde vi besøk fra Arendal; Bandet Reverb med Eivind Wilhelmsen i spissen serverte lovsang med full trøkk, og ledet salen inn i herlig tilbedelse. Hele salen var sammen om å lovsynge Jesus og Stephan og bandet hadde bra samspill. Søndag formiddag var det koret Exodus fra Betania som sang, til stor velsignelse. Også dette møtet var godt besøkt. Stephan talte her over det siste punktet; Liv. Det ble en helg med et sterkt Gudsnærvær, inspirerende og oppbyggende forkynnelse. Reverb: Bandet Reverb fra Arendal, med Eivind Wilhelmsen (t.h.) i spissen ledet i lovsang lørdag kveld, og var til stor velsignelse. Sommerstevnet i Drammen Tekst: Ungdomskomiteen SOMMU i Drammen blir en helt spesiell opplevelse, hvor det foruten møtene blir arrangert helt spesielle aktiviteter. DRAMMEN: Foruten fantastiske møter, blir det muligheter til å utfolde seg fysisk: Torsdag er aktivitetsdagen, og de som liker utfordringer i skog og mark kan prøve seg på Kjøsterudjuvet. På toppen av juvet er det mulighet for bading, så husk å pakke badetøy! Hvis ikke juvvandring er tøft nok for deg, kan du utfordre deg selv i slalombakkene i Aronsløypa på sykkel. Det er løyper fra enkelt til veldig avansert. Dette egner seg bare for de tøffeste av de tøffe på sykkel. Husk sykkel og ikke minst hjelm! (Sykkel og utstyr kan også leies i Aronsløypa for kr. 400,- for 2 ½ time) For de som er glad i vann, så har Drammen et fantastisk utebad med flere bassenger, sklier, stupebrett og plass til å varme seg i solen. Absolutt å anbefale! Se mer både info, bilder og film på no Deltagere på DFEFs sommerstevne får rabatter på inngangsbillettene. Fredag ettermiddag utfordrer vi også Bading i Kjøsterudjuvet til fotballturnering. Ved siden av Drammenshallen har vi en stor fotballbane, og hvis du vil være med, må du ha sko som passer!! Dette blir veldig bra!! Ellers så kan du følge med på sommu.no sin nettside! Workshop Som tidligere opplyst vil det bli en work shop om evangelisering og det å GÅ UT I SKOLEN, fredag ettermiddag. Hans Martin Skagestad vil holde denne. Han vil også tale på Ungdomstreffet fredag kveld. Lørdag vil ungdommen praktisere det de har lært om evangelisering i Drammen sentrum i forbindelse med friluftsmøte på Bragernes Torg. Gå IKKE glipp av sommerens happening! Kom til Sommerstevnet i Drammen. HUSK å melde deg på: Forsamlingen: Glimt av forsamlingen lørdag kveld nr. 6 juni 2010

9 Verdt å vite om profetier Hovedpunkter fra undervisningen til Keith Turner Herlig forsamling: Et glimt i forkant av et kveldsmøte, hvor vi ser en gjeng fra Klippen juble over å komme i Det Gode Budskap. Vekkelse i Åkrahallen BIBELLÆRER: Keith Turner har undervist Guds Ord i mange år og underviste klart og tydelig om profetiens funksjon Hva er profeti? Profet betyr i grunnteksten en som taler på vegne av en annen. Åp. 19,10 sier at Vitnesbyrdet om Jesus er profetordets ånd. En profet taler på vegne av Jesus og er hans budbringer til menigheten. Dette gjelder jo selvfølgelig når profeten er ekte. Å høre en profeti er å høre fra Jesus. Den profetiske nådegaven er den spesielle gaven Gud gir kristne til å ta i mot og kommunisere det øyeblikkelige budskap om Gud til hans forsamlede folk eller enkeltpersoner. Profeti er ikke Guds Ord, men kan inneholde Guds Ord. En profeti er et bestemt ord til en bestemt forsamling på en bestemt tid gjennom en bestemt person. Skriften er til alle, alle tider, alle steder. Det er forskjellen. Profetien blir oppholdt av Guds ord. gjerninger tatt ut til tjenesten Gud kalte dem til på grunn av et profetisk budskap. De lot de dra ut etter de hadde fastet og bedt. Profetordet er også et tegn for de ufrelste. Når Ånden virker i menigheten vil det som ligger skjult i hjertet bli åpenbart og den vantro vil omvende seg. Kan vi forvente at all profeti er 100% nøyaktig? I Apostlenes gjerninger leser vi om Agabus. Han var en profet og han så noe som var sant, men gav det sin egen fortolkning. Det var ikke jødene som bant Paulus men romerne. Det finnes ingen perfekt tjeneste. I den beste profetien vil det alltid være noe menneskelig kanskje 80% Gud og 20% menneske. Derfor må vi alltid sammenligne med Skriften og profetene har et ansvar for hvordan de presenterer en profeti. Ta i mot en profeti med å si: «La meg be over det». Karmøy har opplevd rike vekkelser gjennom årene. Under et Syng med oss arrangement i Åkrahallen med Egil Svartdal som taler var det nær 100 mennesker som bekjente at de ville bli frelst. Traff Karmøybuen: Egil Svartdal forkynte et veldig enkelt og sentralt evangelium på Karmøy hørte evangeliet Tekst og foto: Leif Frode Svendsen KARMØY: DFEF Saron og Klippen har gjennom mange år arrangert Syng med oss i Åkrahallen, med stor suksess. Dette året ble det foruten sangmøtet arrangert en møteserie med Egil Svartdal. Den kjente tv-pastoren traff hjerterota på Karmøybuen med sin enkle Kristusforkynnelse. I møte etter møte bekjente mennesker at de ville bli frelst ja, i et av ungdomstreffene var det 50 ungdommer som bøyde kne foran plattformen for å overgi sine liv til Frelseren. Møtene ble forlenget med en helg, og kirken på Åkrehamn og flere andre bedehus avlyste egne arrangementer for å støtte opp møtene i hallen. Under den første søndagen var det cirka 800 mennesker på kveldsmøtet, hvor Svartdal satte fokus på nåden det vakreste i verden. I sin innledning pekte han på det nådeløse prestasjonssamfunnet. Spør du fem på gaten hva de må gjøre for å komme til himmelen, vil de fleste si: Du må gjøre så godt du kan, være så god som mulig. Kall det gjerne en nådeløs religiøsitet ; vi må gjøre oss fortjent til å få Guds kjærlighet og nåde. Du vil aldri vite når du er god nok, har gjort nok godt, og derfor leve i frykt og usikkerhet ovenfor Guds kjærlighet. Religionen holder derfor fanger, fordi vi aldri vet om vi er godkjent av Gud. Men den kristne tro er annerledes, selv om noen har opplevd en nådeløs kristendomsform. Men gjennom Jesus har nåden fått et ansikt (Joh 1, 17), og ut historien om sangen Amazing Grace vitnet Svartdal om nådens evangelium. På enkelt vis får Svartdal ryddet vekk all religiøsitet og får på sin særegne måte fram enkelheten i evangeliet, og har ikke minst et flott fokus på Jesus. I ettermøtet er det flere som responderer på frelsesinnbydelsen og bekjenner at de vil bli frelst. Fantastisk, men sant: Gjennom møtene den første helgen var 5000 mennesker innom hallen, hvor det var cirka 1400 tilstede under Syng med oss. PREKENEN / Keith Turner Fra profetisk konferanse på SBI Referert av Rose Høiland «Vi trenger Guds Ord og Guds Ånd i menighetene. Er det bare ord tørker vi inn. Er det bare Ånd blir vi oppblåste. Med Ordet og Ånden kan vi vokse opp å bli modne. Gud har gitt oss profeter for at de skal oppbygge menigheten.» Keith Turner under den profetiske konferansen Hva bør vår holdning til profetien være? I 1. Kor. 14,1 som er bruksanvisningen for nådegavene står det at vi skal søke gavene med iver! Mest den profetiske. Dette skrev Paulus til en menighet hvor det var mye problemer og misbruk av de åndelige gavene Allikevel anbefalte han gavene fordi det var bra for menigheten. Det er to ekstremer vi skal unngå: Ikke undervurder gavene og tro de er lite viktige 1. Tess. 5,20 ringeakt ikke profetordet. Ikke overvurder gavene 1. Kor. 13,9 Vi forstår stykkevis og profeterer stykkevis. Det er ikke den eneste måten Gud taler til oss på. Hva er hensikten med profeti i dag? Det profetiske ordet er ment som en hjelp til menigheten for at den skal vokse å bli mer moden. 1. Kor. 14,3. Profeti er ikke Guds måte å slå deg på. Det skal styrke deg og bygge deg opp. Den er ment som en trøst for å glede oss. Bli ikke redd om noen kommer og har fått et ord til deg. Gud er på din side! Profetier hjelper til med å lede menigheten. Barnabas og Paulus ble i apostlenes Hva skal vi svare til en profeti? Her er noen spørsmål du alltid bør stille deg når du hører et profetisk budskap: Er dette i overensstemmelse med Guds Ord? Ærer det Jesus og bringer ære til Ham? Hva er fordelen med denne profetien? (Er den god?) Er det et Åndens vitnesbyrd i hjertet til den som profetien blir gitt til? Blir den generelt tatt imot av forsamlingen? Hva er karakteren til den som profeterer? Blir den oppfylt? Som med alle ting så blir vi oppfordret til å alltid ta vare på det gode og Gud har gitt oss de profetiske nådegavene for at det skal være til velsignelse for menigheten nr. 6 juni 2010

10 Visdomsord av Bjarne Staalstrøm Kjærligheten «Midt gjennom det kalde, stillestående verdenshav flyter den lune Golfstrømmen fra Ekvator til Nordpolen mellom to flodbredder av mørkt, kaldt og stillestående vann. På samme måte møter vi midt i naturkreftenes verden som også er utgått fra Gud den Gud som er kjærlighet... Og vi gir hans kjærlighets varme, levende Golfstrøm lov til å gripe oss og føre oss med seg.» (Albert Schweitzer) SALVET LOVSANG: Fra Filadelfia Oslo kom lovsangsteamet til ungdommene med Simon Østerhus i spissen (sønn av avdøde Øystein Østerhus). Profetiske ord om Norge ord gitt om vekkelse for Norge Det ble gitt mange oppmuntrende ord om vekkelse for vår nasjon under konferansen. Her kan du lese noe av det som ble sagt. Gud sier han har en plan for denne nasjonen. Før fienden tok kontroll, har det ligget en Josefs salvelse over landet. Jeg har satt mennesker på plass. Mennesker som er satt til side og er forberedt for denne vekkelsen som vil komme. Det er i jorda og i himmelen. Min forsyning er der slik som på Josefs tid i Egypt. Alt ligger gjemt for denne tiden. Gud reiser opp et lederskap Gud sier han skal sende sine bueskyttere! Med sine piler skal de berøre hjertene til denne tiden. Jeg vil ryste min menighet i dette landet. Alt som kan riste, vil rystes. Jeg vil ha en brud som kan møte meg. En menighet uten synd. Derfor vil dere se forandring i menighetene. Jeg vil reise opp et lederskap i denne nasjonen. Et lederskap som har mitt hjerte og er villig til å betale prisen for vekkelse. Gud ser etter hyrder som vil vokte sauene. På marken løper sauene rundt uten noen til å passe på dem. Hvem er det som lar sauene være ubeskyttet. Vi trenger hyrder. Norge er et land uten hyrder, men Gud skal reise opp hyrder i denne tiden. Han skal reise opp profeter med karakter. Mennesker med sønderknuste hjerter som ikke setter seg selv først. Deres hjerte slår i takt med Guds hjerte. Gud sier at vi må stoppe å være som kyllinger. De bare plukker det som ligger på bakken. Han har gitt oss vinger som ørnen. Han vil vi skal fly på den salvelsen og det nærværet han har fylt oss med. En ild er blitt tent i landet Herren sier at for dette landet så har jeg tent en ild og jeg vil brenne bort alt som er i veien. Om du ikke tillatter at ilden kommer vil den brenne deg! La ilden komme inn i ditt liv og la min Hellige Ånd virke i deg. Det kommer en vekkelse, men noen blir sittende inne å se på og de blir ikke med. Gud ønsker å legge sin ånd i alle som sier: «Her er jeg, bruk meg»! Jeg vil lede deg, bevare deg, føre deg gjennom vanskelige og lette tider. Du vil bli ført igjennom, ikke undertrykt eller forført! Jeg skal starte en mektig ild i dette landet det starter som et leirbål og det skal vokse og vokse. Bålene skal bli slått sammen. Og alt som holder denne nasjonen tilbake fra meg vil bli ødelagt ved min ild og kraften av Den Hellige Ånd. Det er for deg tid til å ta et valg. Bestemme deg, er du for meg eller er du imot meg? Er du for meg vil jeg styrke deg! Vekkelsen skal spire og blomstre Peter fortalte etter konferansen at han hadde en drøm om Norge. Det var en knopp som var i ferd med å blomstre i full blomst. Det var en nydelig blomst og dette var Norge og vekkelsen som skal blomstre her. Gud har en helt spesiell plan for Norge. Vi har en merkelig tilbøylighet til å misbruke begrepet kjærlighet. Vi kan elske ett menneske og mislike/hate et annet. Vi kan erklære vår kjærlighet til en gruppe/ flokk for eksempel vår familie, men ellers vise forakt for de fleste andre. Tusener kan ofre liv for sin egen etniske gruppe, og samtidig bare et blindt hat til mennesker som uskyldig er født inn i en annen slekt eller rase. Det går så langt i verden, at man i Guds og religionens navn myrder og øver vold mot den delen av Guds skaperverk som ikke passer inn i deres egen virkelighetsforståelse. Det settes i gang konflikter og kriger i ideologiers og religioners navn, for å skjule et fanatisk eller kynisk maktbegjær? Det er det mest djevelske av ondskap! Ordet kjærlighet har blitt et navn på sex uten forpliktelser, på sosiale instinkter som solidaritet og selve oppholdsdriften. Det mest misbrukte ord i verden, er ordet kjærlighet. Og allikevel vil jeg tro, at gjennom alt; gjennom nasjonene, gjennom alle raser og etniske grupper, gjennom u-land og i-land flyter det en flom av milde og livgivende strømmer, en flod av Guds kjærlighet. Det er en kjærlighet uten grenser og uten fordommer, en kjærlighet «av natur», en smertefull kjærlighet som varer inntil døden. Noen tror at kjærligheten er en engangsopplevelse. Kjærligheten dør om den ikke brukes. Kjærligheten må stadig fornyes, læres og utdypes. Kjærligheten må hele livet føre en kamp mot egoisme, forretningstalent (lønnsomhet) og bitterhet. Ingen har tatt doktorgrad på vennlighet og tilgivelse, og mange varme hjerter er etter hvert dypfryste på grunn av skuffelser, urettferdighet og utakknemlighet. Men Gud er kjærlighet! Og kjærlighetens golfstrøm flyter gjennom verden: «Dere skal elske alt hva Gud har skapt, både hele hans verden, og hvert enkelt lite sandkorn. Elsk hvert lite blad, hver solstråle. Dere skal elske dyrene. Elske hver plante. Hvis du elsker alle ting, vil du også nå frem til det guddommelige mysterium i alt. For hver dag vokser da din evne til å erkjenne sannheten, og ditt sinn åpner seg for en altomfattende kjærlighet. Kjærligheten er vår beste lærer, brødre. Men den kommer ikke til oss av seg selv. Den er dyrekjøpt! Det kreves ofte et mangeårig, iherdig arbeid før et menneske kan nå så langt at det er i stand til å elske ikke bare for et øyeblikk, men for alltid.» (Fra Sosimas tale. F.M. Dostojevskij) nr. 6 juni 2010

11 En viselig investering Lederskolen / Reidar Gamst Den mest viselige investeringen som kan gjøres Jesus delte livet sitt med dem. Ha ga bevisst livet sitt til disiplene som eksempel de kunne studere. Han visste at de ville lære fortere hvis han viste dem, og ikke bare fortalte dem. LEDERSKOLEN: Temaet ut fra equip denne gang er: Veiledning og mentoring av fremtidige ledere. Jesus lot mennesker komme til seg for å få veiledning. Han var den ideelle mentoren. Mentoring er en relasjonserfaring der en person kan være med å istandsette en annen ved å dele gudgitte ressurser og gaver. Denne utfordringen er stor og forpliktende for ledere, og en investering som er avgjørende for fremtidig lederskap. Han tok ut tolv som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne Mark 3:14. Jesus gjorde alt det en mentor kan gjøre for at disiplene skulle bli i stand til å blomstre i tjenesten og det personlige livet. I Matteus 11, får du et levende bilde av hva denne mentorprosessen består av: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett». Lederskap og forpliktelse Vi må være forpliktet overfor en person De vi er mentor for må føle at vår forpliktelse til dem gjelder dem som mennesker, ikke som prosjekter. Vi må elske dem og ha deres interesser i tankene. Ledere kan ikke bli utviklet i store folkemengder. De må utvikles individuelt ved personlig mentoring. Vi må være forpliktet overfor en prosess Det vil komme oppturer og nedturer i den perioden du omgås den du er mentor for. Vi må trekke oss tilbake og betrakte den prosessen de er inne i, og avgjøre hvilke steg som må tas for å oppnå vekst. Vi må være klarsynte og forstå det store perspektivet i livet deres. Vi må være forpliktet til et mål Til slutt må vi engasjere oss i sluttresultatet. Vi må bestemme oss for at vi vil hjelpe dem med å komme seg fra det stedet de er nå, til det målet som er satt i fellesskap. Akkurat som Gud fullfører det arbeidet Han har påbegynt i oss (Fil. 1,6), må vi se det endelige produktet i dem vi er mentor for, og oppfylle våre forpliktelser overfor dem. Vi må være utholdende. Jesus som forbilde på mentoring Jesus har forandret tusener på tusener av mennesker på jorden, og gjør selvfølgelig det gjennom sitt nærvær til mennesker og bruken av de han utvelger til det. I bibelen finner vi modellen som er ideell for en mentor: Jesus, læremesteren. 1. Undervisning i en livsnær sammenheng Han underviste og instruerte dem verbalt Jesus underviste dem hele tiden, som oftest i lignelser, og diskuterte hundrevis av spørsmål med de tolv. Når disiplene spurte om meningen med en lignelse, forklarte Han det, og avdekket den sannheten som var pakket inn i fortellingen. Han ga så mye mer enn ord, men den omfattet så absolutt grundig undervisning også. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene hans kom til ham. Han tok til orde, lærte dem og sa: Matt. 5:1-2 Demonstrasjon i en livsnær sammenheng Han demonstrerte sannheter disiplene kunne etterfølge. Pedagogikk i dag legger stor vekt på undervisning. Hvis Jesus hadde undervist disiplene uten å gjøre noe mer, ville de aldri ha videreført hans arv. Men Jesus delte livet sitt med dem. Ha ga bevisst livet sitt til disiplene som eksempel de kunne studere. Han visste at de ville lære fortere hvis han viste dem, og ikke bare fortalte dem. Han underviste med livet sitt. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Joh. 13:15. Erfaring i en livsnær sammenheng Han lot disiplene delta i og selv leve i sannheten Etter at Jesus hadde delt dette med lederskap og undervist i åndelige sannheter, lot han dem ikke gå selv for å dra videre. Han satte dem gradvis i funksjoner med uavhengig lederskap, ved å gi dem verdifull erfaring. Jesus overførte det ansvaret som skulle til for å gi Guds rike videre til sine disipler. Han ga etterfølgerne sine anledning til å praktisere det han hadde lært dem, og til å praktisere ledelse. Han ga dem alle eierskap i tjenesten, gjennom delegering om myndighet. Han kalte de tolv til seg, og begynte å sende dem ut, to og to. Og han ga dem makt over de urene ånder. Mark. 6:7. Evaluering i livsnær kontekst Han spurte dem ut om deres felles erfaringer og evaluerte veksten deres. Jesus evaluerte til stadighet disiplenes utvikling. Etter de 70 hadde kommet tilbake, spurte han dem ut, ga dem undervisning om prioriteringer og feiret sammen med dem (Luk. 10,17-24). Han ga også en individuell evaluering av disiplene sine, deriblant spesifikk tilbakemelding med hensyn til deres egenskaper og evner. Når han først betrodde dem oppgaver, visste han at de måtte stole på hva han kunne gjøre gjennom dem. Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen! Luk. 10:20. Det flotte med disse prinsippene er at vi alle kan anvende dem. De er overførbare konsepter som hvem som helst i alle generasjoner og på alle steder kan praktisere. Hvis du ønsker å etterlate deg en arv, må du se deg om etter mennesker som kan bære den videre. Finn de riktige menneskene ved Guds hjelp, og benytt den riktige forberedelsesprosessen for den enkelte av dem. Først når du gir av deg selv som du har fått av Gud til dem, kan de gi av seg selv til andre. Ingen kan gi noe de ikke har nr. 6 juni 2010

12 «Jeg vil lege deres frafall, jeg vil elske dem av hjertet; for min vrede har vendt seg fra dem.» (Hos. 14;5) GUDS GJENSVAR NÅR VI BER Vær frimodig min datter din bønn er blitt hørt I Jesus, min Sønn er dine byrder blitt løst Jeg ser dine lidelser, jeg ser din nød Ser du ikke hva Jesu død betød? Serien / D. L. Moody Fra boken Grenseløs kjærlighet Del 2/3 Tilbakefall PREKENEN: Jeg minnes at jeg for en del år siden i en by i Amerika var opptatt med en gammel mann til over midnatt. Han hadde i mange år vandret på syndens mørke fjell. Den natt ville han vende tilbake. Vi kjempet og bad, inntil lyset brøt fram i hans sjel, og han gikk glad bort. Neste aften satt han midt foran meg mens jeg forkynte, og jeg har aldri i mitt liv sett noen så elendig og ulykkelig som han. Han fulgte meg inn i samtaleværelset. «Hva er på ferde nå? Har du vendt ditt blikk bort fra Frelseren? Er dine tvil kommet igjen?» «Nei, det er ikke det», svarte han. «Jeg har ikke vært i min forretning i dag, da jeg har brukt hele tiden til å besøke mine barn. De er alle gift og bor her i byen. Jeg gikk fra den ene til den andre, men det var ikke en av dem uten at de hånte meg. Dette er den mørkeste dag i hele mitt liv. Jeg har nå fått øynene opp for hva jeg har gjort. Jeg har ført mine barn inn i det syndige i verden, og makter ikke å få dem ut derfra igjen.» Herren hadde gitt ham igjen salig fred, men dette var den bitre følge av hans overtredelse. Undersøk dine egne erfaringer i denne henseende, og du vil finne nøyaktig de samme tilfeller i England som i Amerika. Hvor mange er det vel ikke som da de for flere tiår siden kom til denne by, tjente Gud, men som under lykke og medgang glemte ham, og hvor er nå deres barn? Vis meg en far og mor som har forlatt Herren og vendt tilbake til denne elendige verden, og jeg tør påstå at deres barn er på god vei til å bli ødelagt. Dette har som et hele vært min erfaring. La oss advare disse folk! Det er tegn på kjærlighet når vi advarer dem for denne fare. Vi kan nok til en tid betraktes som fiender, men de mest trofaste venner er disse som hever sin røst for å advare oss. Israel hadde ingen mer trofast venn enn Moses. I Jeremias gav Gud sitt folk en profet til å vende dem tilbake til Herren, men de forkastet Gud. De glemte den Gud som førte dem ut av Egypten, og ledet dem gjennom ørkenen og inn i det lovede land. Under lykken glemte de ham, og vendte seg bort fra ham. Herren hadde sagt dem hva som ville skje, og det gikk som han hadde sagt (Se 5. Mosebok 28). Kongen som ikke ville akte på Guds ord ble tatt til fange av Nebukadnesar, og hans barn ble drept for hans øyne. Man stakk hans øyne ut og bandt ham med to kopperlenker, og førte ham til Babel, hvor de kastet ham i fengsel. Således høstet han hva han hadde sådd, det er vondt og bittert å vende seg bort fra Herren. La oss være trofaste mot dem som har vendt seg bort. La oss med Bibelens ord søke å få dem tilbake på den rette vei. I Jeremias 8,5 står det: «Hvorfor er folket her i Jerusalem falt fra med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vendte tilbake.» Dette er hva Herren klager over dem. De vil ikke vende tilbake. «Jeg gav akt og hørte; det som ikke er rett taler de; der er ingens om angrer sin ondskap og sier: Hva har jeg gjort! Alle sammen har vendt seg bort i sitt løp lik en hest som styrter avsted i krigen. Endog storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme, men mitt folk kjenner ikke Herrens lov» (vers 6 og 7). Merk: Jeg gav akt og hørte; det som ikke er rett taler de. Ingen familieandakt! Ingen lesning i Bibelen! Ingen gudsfrykt! Gud slutter med å høre, for hans folk har vendt seg bort fra ham. Hvis en som har vendt seg bort fra Herren angrer sin synd og søker av hele sitt hjerte etter nåde og tilgivelse, vil man til en slik ikke finne mer enn tilgivelse, vil man til en slik ikke finne noe mer ømt enn de ord hos Jeremias 3, 12: «Gå avsted og rop ut disse ord mot nord og si: Vendt tilbake til Israel, du frafalne, sier Herren, jeg vil ikke senke mitt åsyn i vrede mot dere; for jeg er miskunnelig, sier Herren, jeg vil ikke holde fast ved min vrede evig.» Jeg minnes at en mann spurte meg: «Hvem sier det? Står det der?» Og jeg foreholdt han dette sted: «Kjenn dog dine misgjerninger» og denne mann falt ned på sine knær og ropte: «Min Gud, jeg har syndet»! Og Herren benådet ham der i samme øyeblikk. Hvis du har sklidd bort fra Herren, ønsker han at du skal vende tilbake til ham. Han sier et annet sted: «Hva skal jeg gjøre med deg Efraim? Hva skal jeg gjøre med deg Juda? For deres kjærlighet er som en morgensky, lik duggen som tidlig går bort» (Hos. 6, 4). Hans medlidenhet og kjærlighet er så forunderlig. I Jeremias 3, 22 sier han: «Vend tilbake dere frafalne barn. Jeg vil lege deres frafall. Se, vi kommer til deg; for du er Herren vår Gud.» Han legger ordene inn i den frafalnes munn. Kom nå, og dersom du vil komme, da vil han tilgi deg all din misgjerning og elske deg frivillig. Fortsettelse neste nummer. Ved Hans sår har du legedom Ved Hans sår er du fri Reis deg fra sykdommens bånd og slaveri Min Salvelse gir legedom Min Salvelse gir kraft Den Hellige Ånd vil lede deg Og minne deg om min Pakt Pakten er opprettet, velsignelsen likeså Guds rike er kommet nær Og du lever i dette nå I Kristus er du frikjøpt, i Kristus er du ren Tro er full visshet og jeg er aldri sen Jeg gleder meg over lovsang Jeg gleder meg over deg Tilbe Jesus Kristus og du skal fryde deg i meg. Gunn Synnøve Hammersland nr. 6 juni 2010

13 Hvordan kontrollere følelser? BIBELUNDERVISNING Misjonær Tore Johannessen Dette er kun utdrag av en serie som heter: Det er Gud som har gitt deg følelser. Du kan lese eller lytte til denne undervisningen i sin helhet på: Tore er vokst opp i Møllergaten 40 i Oslo, og virker som misjonær i Nord-Thailand blant Shan-folket, flyktninger fra Burma. Del b: Det er Gud som har gitt deg følelser BIBELUNDERVISNING: Siden vi vet at vi har følelser og at de kan lede oss, er det viktig at vi vet hvordan vi skal håndtere dem. Hvis du vet at du har følelser som kan lede deg bort fra Guds vilje, er det viktig at du gjør noe med dem, slik at du tar kontroll over dem, før de vil kontrollere deg. Hvis jeg klarer og håndtere mine tanker, vil jeg klare å kontrollere mine følelser. Hvis mine tanker er på linje med Guds ord, vil også mine følelser følge etter. 2. Kor. 10,4f: For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Hvis jeg klarer å ta tanker til fange i lydighet mot Gud, vil jeg også kunne kontrollere mine følelser! Hvis du tenker masse negativt, hva vil din følelsesmessige respons være? Negativt. Følelsen vil følge etter en negativ tankegang. Hvis du tenker positive tanker vil positive følelser komme, hvis du tenker negativt vil negative følelser komme opp. Hvis jeg tenker at jeg vil mislykkes hver gang jeg prøver på en ting, vil jeg ha en følelse av mislykkethet og håpløshet. Hvis jeg frykter mye, vil mine følelser følge etter frykten. Hvis jeg er mye bekymret, vil jeg få følelser som går i samme retning. Mine tanker vil diktere de følelser som jeg vil ha. Hvis du har negative følelser, tenk over hva du har tenkt på i det siste. Og du vil finne grunnen til dine negative følelser. Følelser og omstedigheter Mange mennesker er deprimerte og frustrerte, og de venter hele tiden på at omstendigheter skal forandre seg for at de skal føle seg lykkelig. De tenker: Hvis jeg bare blir gift, finner en bedre jobb, et bedre sted å bo, hvis jeg bare får en ny bil, vinner en million i tipping også videre, da vil jeg bli lykkelig. Eller de kan tenke: Jeg hadde vært lykkelig hvis jeg ikke hadde vært gift, eller hatt barn. Mange skylder hele tiden på omstedigheter for at de skal kunne være glad og lykkelig. Sannheten er at hvis du tenker slik, vil du aldri bli glad, for det vil alltid være noen problemer som vil prøve å komme din vei. Hvis du sliter mye med depresjoner og negative følelser trenger du å gjøre noe med måten du tenker og snakker på. Hvis du hele tiden sier og tenker: Ikke noe bra vil skje meg, jeg vil alltid mislykkes med dette. Jeg får dette aldri til. Legg merke til hva dette gjør med følelsene dine. Du er nødt til å forandre dine tanker og ord, for å kunne forandre hva du føler. Du må starte med å si: Noe godt kommer til å skje meg, for Gud er på min side. Jeg har kanskje mislykkes denne gang, men Gud har noe bedre for meg. Om du ikke føler for å si det slik, gjør det allikevel og du vil se en forandring med dine følelser etter hvert. La meg også ta med at når du sier om deg selv: Jeg er mislykket, jeg får det aldri til, jeg er håpløs, jeg ønsker ikke lenger å leve, jeg hater meg selv, så sier du forbannelser over deg selv og du høster negative følelser som kan lede deg til nettopp det du tenker. For som du tenker om deg selv slik blir eller er du. Ord. 23,7: For som han tenker i sin sjel, slik er han. Det samme skjer hvis du sier negative ting om andre, hvis du for eksempel sier at jeg hater han og jeg skulle ønske han var død. I begynnelsen mener du det kanskje ikke, men fordi du sier det ut og tenker det, vil dine følelser begynne å bevege deg til å hate han mer, og det kan i verste fall lede deg til at du tar livet av vedkommende. Dine ord har større makt enn det du tror. Ord. 18,21: Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt. Se på denne rekkefølgen om hvordan ord, følelser og handling henger sammen Ord produserer tanker Tanker produserer følelser Følelser produserer avgjørelser Avgjørelser produserer en handling Handlinger produserer vaner Vaner produserer en karakter Karakter produserer din fremtid Mange i denne verden sier at jeg kan ikke forandre meg, jeg er bare slik. Men det er en løgn, spesielt hvis du er en kristen. For Bibelen forteller oss at: 2. Tim. 1,7: For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd (fryktens ånd), men kraftens og kjærlighetens og sindighetens (selvkontrolls) Ånd. (parentesen er min anmerkning, men brukes i noen eng. oversettelser) Misjon: side 25: Nytt fra MHU side 26: Fokus på Japan side 28: Fokus på Brasil side 29: Misjonsglimt side 34: Fokus på Frankrike side 36: Fokus på Mexico Nytt fra misjons- og hjemmekontoret Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap, KNIF trygghet forsikring Fra misjons- og hjemmekontoret vil vi på denne måte sende ut en oppfordring til alle våre menigheter om å kontakte KNIF for å få et uforpliktende tilbud på forsikring av menighetshuset. Mange av våre menigheter benytter allerede KTF som forsikringsforbindelse, men vi vet at det fortsatt er mange som bruker andre, og til dels mye dyrere selskaper. KNIF er kristen-norges eget selskap, som gjennom KTF leverer forsikringsprodukter tilpasset kristen-norge sine behov. Vi vil samtidig oppfordre menighetsledere om å sjekke opp alle andre tilbud som KNIF tilbyr. Det gjelder strøm, bankavtale gjennom Sparebanken Pluss, kontormaskin etc. På KNIF sine internettsider kan man enkelt få en oversikt over hvilke avtaler som tilbys. Sjekk Vil også gjøre oppmerksom på at KNIF og KTF har særdeles gunstige avtaler å tilby de ansatte inne kristen-norge. Vi anbefaler å kontakte KNIF for et uforpliktende tilbud. Arken Råholt Det arbeides i skrivende stund med å selge menighetshuset Arken på Råholt. En kristen menighet med base i nærheten har kontaktet DFEF Råholt sin kontaktperson Hans Westli med spørsmål om muligheten for å overta Arken. Det er avholdt takst på eiendommen som vil bli forelagt den potensielle kjøper. Vi kommer tilbake til DGB sine lesere med ytterligere informasjon i senere nummer, Landsmøtet 2010 Når disse linjer leses er det kun noen få uker igjen til landsmøtet. Alle påmeldte til årets landsmøte har fått, eller kan innen kort tid, forvente å motta en anselig bunke med sakspapir. Vi oppfordrer den enkelte til å lese gjennom sakspapirene på forhånd og komme godt forberedt til landsmøtet. Det er mange og viktige saker som skal behandles, så det gjelder å benytte tiden rett. Det er også, som tidligere nevnt, ønskelig at de enkelte menigheter behandler saksdokumentene i sine respektive menighetsmøter. Vi tar oss den frihet å sende saksdokumentene som elektronisk post til de av landsmøtedeltagerne som har oppgitt e-postadresse. Vi vil imidlertid sørge for at det ligger kopierte eksemplarer tilgjengelig ved ankomst Drammen. Misjonærer på hjemmeopphold Flere av våre utstasjonerte misjonærer og misjonsmedarbeidere er nå hjemme på et kortere eller lengre hjemmeopphold. De fleste av dem vil bli å treffes under årets sommerstevne. Vi nevner: Familien Langåker, fra Argentina Olaug og Berner Solås, fra Argentina Familien Svendsen, fra Sri Lanka Turid Dahl Stokland, fra Brasil Inga og Roald Lidal, fra Japan Svend Svendsen, Sri Lanka nr. 6 juni 2010

14 Fokus på Mangabibelen Tekst og foto: Inga og Roald Lidal Mangabibelen har blitt et mektig redskap for Gud, hvor tusener har blitt frelst gjennom Guds, kreative ord. Bare Gud kan gjøre noe slikt JAPAN: «Jeg heter Raam Chandar. Min kone, Mena og jeg har fire barn. Vi tilhørte en hindufamilie, men våre liv er nå helt forvandlet etter at vi leste boka, MESSIAS. Jeg fikk boka hos mine barn som kom hjem med den fra skolen. Da jeg leste denne boka, fikk jeg del i frelsen. Dette er en enestående bok som kan forandre liv, ja, gi leseren del i det evige livet. Mine barn begynte å gå på søndagsskole etter at de leste den, og de vokser stadig i kjærlighet til Jesus Kristus. Han gav sitt liv for oss og er den eneste som kan gi evig liv. Jeg er så takknemlig til de som har gitt oss denne boka. Jeg og min familie er klar for å bli døpt med det første.» Dette vitnesbyrdet er fra en mann i Pakistan. Vi fikk nylig en hel eske med vitnesbyrd som dette. Bare eksemplar av MESSIAS i japansk tegneserieform, Manga, ble utdelt i Pakistan i første omgang, men ifølge rapporter vi har fått, er faktisk tusener blitt frelst. Markene er i sannhet hvite til høst. Vi har vært engasjert i litteraturevangelisering i 40 år nå, men vi har aldri opplevd maken. Til nå har vi trykt og sendt ut 3 millioner eksemplar på i alt 21 språk (2 millioner bøker og 1 million 64-siders hefter). Resultatet er nesten ikke til å tro. Ei jente fra Pakistan skriver følgende: «Mitt navn er Anam Jaanan, og jeg er 17 år gammel. Jeg tilhører en muslimsk familie. En dag kom et team fra byen til landsbyen der jeg bor. De viste en Jesus-film, og jeg gikk for å se sammen med noen venner. Etter filmframvisningen gav de oss ei bok, MESSIAS. Jeg tok den med hjem og leste den med iver. Jeg fant ut at Jesus gav sitt liv, ikke bare for kristne, men for hele verden.» «Da mine foreldre så boka, ble de sinte og spurte hvorfor jeg kom hjem med ei slik bok. Min far tok den fra meg, men så begynte han å lese i den selv. Sinnet hans la seg, og som et resultat av denne boka er hele familien min blitt hemmelig kristne. Vi er så takknemlige for teamet som kom til landsbyen vår. På grunn av dette er hele familien min forvandlet.» Vi får også rapporter fra mange andre land. I tillegg til MANGA MESSIAS- bøker som ble sendt til Uganda i fjor, har vi i år sendt en konteiner med 64-siders hefter. En organisasjon som har delt ut en del av bøkene, skriver: «Barn setter veldig stor pris på disse bøkene. Vi har hørt fra foreldre som sier at barna deres har bøkene ved senga si, og de får dem nesten ikke til å slutte å lese. Tegningene er veldig attraktive, og barna ser aldri ut for å kjede seg når de har disse bøkene. Vi er så takknemlige for å ha fått dette redskapet for å nå den oppvoksende slekt. Tusen takk!» Olowo Collins som er 12 år gammel og bor i Uganda, skriver følgende: «MANGA MESSIAS er lettleselig. Den har hjulpet meg til å få innsikt i Guds ord. Jeg har lært om Jesu fødsel, at han døde for mine synder og stod opp igjen på den tredje dagen, for så å fare opp til Himmelen for å være med sin far. Dessuten vet jeg nå at Jesus snart kommer igjen for å hente sine.» I sekulære Frankrike har disse bøkene fått en veldig utbredelse og blitt brukt til å vinne mange sjeler. Vi har også fått høre om japanere som har tatt imot evangeliet som et direkte resultat av mangabøkene, og det samme kan sies om Filippinene, Hong Kong, Malaysia, Indonesia og en rekke andre land.. Det mest utrolige og spennende kan vi imidlertid ikke engang fortelle om, da det skjer i land med sterke restriksjoner. Vi vil nemlig ikke risikere at det utrolige som skjer, skal bli stoppet av myndighetene på grunn av vår uvislighet. Ifølge rapporter vi får, blir hver bok lest av minst 4-5 personer. Det vil si at hittil har millioner mennesker blitt berørt av evangeliet som et resultat av disse bøkene. Vi kan bare ydmykt takke Gud som har sett oss verdig til å være med om noe så stort. Vi føler dessuten at vi fremdeles bare er i startgropa. Oversettelse er på gang til 14 nye språk. Bok nummer fem er under produksjon, og når den kommer ut mot slutten av året, vil vi ha dekket hele Bibelen. Mulighetene som ligger foran oss er nesten uten grenser. Vi har forespørsel om bøker for bruk i evangeliets tjeneste fra en rekke land i Asia og Afrika. Bare for India bad en stor organisasjon om 10 millioner bøker som en begynnelse! De har opp gjennom åra brukt manga typer bøker og hefter for å spre budskapet om Jesus, men sa de har aldri sett noe med tilsvarende potensial og effekt. En venn som arbeider i Sørøst-Asia skrev nylig i et nyhetsbrev: «Jeg tror at det tross evangeliets framgang i denne regionen fremdeles finnes mer enn landsbyer og de utgjør 80% av befolkningen der folk ennå ikke har hørt evangeliets budskap en eneste gang.» Vi har redskapet, vi har mulighetene og vi kan nå folk med budskapet om Jesus, men det står på midler. Måtte vi våkne opp for alvoret, og måtte vi satse på nytt på det som virkelig gjelder og som har evighetsverdi. Tiden er kort, men i dag har vi muligheter nr. 6 juni 2010

15 Misjonsglimt / Torleif Sørlie Torleif Sørlie står i en spennende tjeneste i Operasjon Mobilisering. Gjennom sin tjeneste som personalsjef ved hovedkontoret til misjonsorganisasjonen legger han til rette for at misjonærer fra 80 nasjoner effektivt kan tjene Jesus. I en fast spalte vil han framover gi glimt fra arbeidet han er med om. HUSMØTE 1: Oppi skogen hadde vi møte i denne stuen, og flere ufrelste fulgte godt med under forkynnelsen av Guds ord. Husmøte i Mogi das Cruzes Tekst og foto: Leif Frode Svendsen I husmøtene er misjonær Turid Dahl Stokland i sitt «ess». Her er nemlig mulighetene store for at hele familier kan bli omvendt til Jesus og totalt forvandlet. LYKKELIGE MED JESUS: Bestemor har opplevd herlig frelse, og gleder seg over at barnebarnet Aline. Å bli kristen er det beste som har hendt meg! BRASIL: Misjonær Turid Dahl Stokland blir ekstra ivrig når det oppstår muligheter til å være med på husmøter. Det er fantastisk å ha de møtene! Som oftest blir vi invitert hjem til folk, som ser på det som en stor ære å få oss på besøk. Foruten at vi er hjertelig velkommen, opplever vi at mange åpner opp sitt hjerte for evangeliet. Denne arbeidsmåten er uten tvil den måten vi vinner flest mennesker for Jesus på, sier misjonæren. Det er lørdag formiddag, og vi er invitert til å ha møte hos en gammel bestemor. Hennes nyfrelste barnebarn har også lovet å være til stede. Og dette blir spennende! Først var det en fra denne familien som ble frelst. Hun inviterte sine til et husmøte, hvor jeg talte Guds ord. Til sammen var vi 10 sjeler på møtet, og vi var tre som var kristne. I løpet av møtet tok alle de syv andre imot, blant annet broren hennes. På vei ut, gikk vi på besøk til denne kvinnens 70 år gamle far. Han ble begeistret over å høre hva som hadde skjedd, og valgte selv å ta imot. Siden har flere blitt frelst, ja hele 15 personer har valgt å følge Jesus, sier Turid. Vel framme i hjemmet, som for øvrig bare er et enkelt skur, er det mange som ikke har kommet. Tiden går og etter en god halvtime er vi ni sjeler til stede. Barnebarnet Aline som hadde lovet å komme, hadde glemt at hun skulle på et kurs, har forsovet seg og kommer bare innom for å hilse på. Karl ber i starten av møtet, før Turid ivrig forkynner evangeliet til de oppmerksomme tilhørerne. Uten å forstå så mye, har undertegnede tid til å studere de fremmøtte. En ung jente er virkelig grepet av budskapet, og står med tårer i øynene. I slutten av talen blir Turid avbrutt av noen spørsmål. Hun tolker litt, slik at undertegnede får innblikk i samtalen. En kvinne snakker ivrig. Hun vil ikke bli kristen enda, vil vente til hun er virkelig klar. Litt for ofte har hun sett folk ta avgjørelsen uten helt å mene det. Skal hun ta imot Jesus, skal det være «på ordentlig». Og det kan jeg ikke annet enn å respektere, sier Turid. I avslutningen går hun direkte på alle de fremmøtte. En mann sitter tydelig grepet i benken, og på spørsmål fra Turid sier han: «Jeg er veldig nær å ta imot...». De andre svarer ærlig nei, men er tydelig grepet av stundens alvor. Så ut fra intet dukker Aline Aparecida de Fe (24 år) opp. Hun var så sen at hun droppet ut av kurset, og kom heller tilbake til møtet. Og på Turids oppfordring forteller hun villig om sin vei til Jesus. På grunn av problemer i ekteskapet kom jeg inn i en depresjon. Min svigermor, som er en ivrig kristen, inviterte meg med på møte i Filadelfia. Jeg gikk ikke, men min HUSMØTE 2: Turid deler Guds ord, og her er det kun moren med den handikappede jenta som er frelst. På søndagen ble den jenta til høyre frelst. mor ble med i stedet. Hun er katolsk, men anbefalte meg til å gå til menigheten Turid grunnla. «De har et aktuelt budskap til deg, og jeg mener den veien er bedre for deg», sier Aline. Lydig mot sin mor begynte hun å gå på søndagsmøtene. Jeg var så dypt nede at jeg vurderte å ta mitt eget liv. Ofte var jeg trist, redd for å gjøre noe galt og såre noen. Stadig tenkte jeg: Du kommer til å dø. Men livet ble bedre etter jeg begynte å gå på møtene. Ofte søkte jeg forbønn, ba og ba, men følte ikke jeg ble hørt. Men gradvis skjedde noe med meg, og i november 2009 tok jeg imot Jesus. Det ble vendepunktet i livet mitt alt ble veldig mye bedre og dette har forsterket seg etter at jeg ble mer og mer kjent med Jesus, sier Aline. Alt har ikke bare gått på skinner for den unge kvinnen i etterkant. Selv etter jeg er blitt kristen har jeg fått smake på negative følelser, men da søker jeg inn i Guds ord, og det gir meg styrke. Tidligere hadde jeg et voldsomt temperament, og bar på masse hat, men nå har jeg fått kraft til å legge alt dette av. Før hadde jeg intet sted å gå med problemene mine, men nå vet jeg at Gud er med meg og alt er mye lettere når Gud gir meg styrke. Mye av tiden sin bruker hun nå til å be for mannen sin. Dessverre liker ikke mannen min at jeg går til møtene, banner mye og krangler ofte med meg. Av og til truer han med å forlate meg. Selv om foreldrene hans er blitt kristne, tror han ikke på Guds ord og nekter meg å gå til møtene. Men du skal vite at jeg ber utrolig mye til Gud for min mann. Til tross for tøffe kamper er hun glad over å ha møtt Jesus. Det å bli kristen, har vært det aller beste som har skjedd i mitt liv. Det er den beste veien jeg har gått på, slutter Aline. Husk gjerne på henne i dine bønner, og stå sammen med henne om mannens frelse. Og til opplysning: Den unge jenten som var så grepet i husmøtet hvor undertegnede deltok, hun kom på søndagsmøtet og tok imot Jesus som sin Frelser. Så ja, vi forstår absolutt Turids store lidenskap for husmøter! Fotball og Jesus! I fjor startet OM Romania opp med et fotballag, inspirert av ideer fra SportsLink International. Sammen med en lokal menighet arrangerte de sin første sportsleir, og over 50 tenåringer og ledere deltok. I februar i år hadde fire menigheter gått inn i prosjektet, med hensikt å nå ut til ikkekristne tenåringer og unge med evangeliet. I samarbeid med fem fotballtrenere fra de lokale menighetene ble Genesis-ligaen startet, for tiden har de seks fotballag. Disse lagene møtes hver måned for kamper. Gjennom forsterkede relasjoner og åndelig innflytelse, kan lederne bedre forstå de unge og hvordan de kan vise Jesus på en praktisk måte. De har allerede hatt to slike kamper, med over 70 ungdommer som fikk høre evangeliet for første gang i sitt liv. Spillerne i Genesis-ligaen utviklet dype vennskap, og dører ble åpnet til de unges hjerter. Under den siste turneringen ble de overrasket da en av deltakerne gikk opp til en motspiller for å få autografen hans. Først trodde de det var en spøk, men denne gutten hadde blitt så imponert over opponentens talent, at han nektet å gå derfra uten å ha fått autografen hans. Måten spillerne oppførte seg på under kampene, var et resultat av hva de hadde fått opplevd av Gud i sine liv. Hver trener møter med sitt lag to ganger i uka, både for teknisk trening og for bibelstudier. Her får de unge lære om farene med alkohol, røyking, porno, osv. Trenerne kan så peke på Jesu kors, hvor de kan få oppleve den trøst og fred som bare Gud kan gi. De lokale menighetene støtter trenerne trofast i forbønn, noe som er svært viktig i dette arbeidet. Pastor Aurel fra Codlea Pinsemenighet sier: «Av de fem som nå går i dåpsopplæring, har to blitt kristne som et resultat av Gabis fotballag»! To spillere fra det lokale fotballaget gikk nylig over til Genesis-ligaen. Hva var grunnen deres? «Vi hørte aldri at dere bannet, dere oppmuntrer spillerne deres, og straffer dem ikke når de taper», sa de. OM Romania planlegger å ha en sportsleir til i sommer, midt i fotballsesongen. I tillegg til at lagene kan ha en turnering, håper de at sportsleiren vil ha en evangeliserende hensikt basert på bibelstudier og en klar presentasjon av evangeliet. «Vi ønsker å plante sannhetens frø i disse unge menneskers hjerter», sier Adrian. «Ungdommer som er i desperat behov av en forløser.» Genesisligaen vil avslutte sesongen senere i år med utdeling av medaljer og premier et lite bilde på den seierskransen som aldri visner! nr. 6 juni 2010

16 FORVANDLET AV JESUS: Her ser vi et glimt fra et bønnemøte i Albi, hvor vi ser Jacques er mannen til venstre i bildet. Misjon i Frankrike Misjonærene Åse og Stig Andreasson Jacques prioriterte heller søvn og en joggetur i skogen foran møter og Bibelen. Men mange ba for den sympatiske sveiseren, som skulle oppleve en usigelig glede. Sveiseren som gikk ombord FRANKRIKE: Blant de mer enn 200 personer som kom til lokalinnvielsen i Albi fikk vi et gledelig gjensyn med Jacques (Jakob på norsk), sveiseren, som for tretti år siden tilvirket dåpskummen til vårt første lille lokale. Det hele begynte med at hans hustru kom til et teltmøte og siden overga seg til Gud etter en samtale hjemme i hennes kjøkken. Hun ønsket da at vi måtte komme hjem til familien for å undervise dem litt mer fra Bibelen. Sammen med noen venner fra den lille nyfødte menigheten gikk vi hjem til den nyomvendte fruen en kveld hver uke. Det ble meget givende og oppbyggelige stunder. Vi håpet også å få bedre kontakt med hennes man Jacques, men det slo feil. Hver gang vi kom til hjemmet for å lese Bibelen var han allerede gått til sengs. Han begynte visstnok sitt arbeid tidlig om morgenen, men fullt så tidlig pleide han nok ikke å legge seg hver kveld. Men den kvelden vi kom for å lese Bibelen var han alltid veldig trett og måtte tidlig i seng. På søndagene ble han heller ikke med hustruen og barna til gudstjenesten. Han var nemlig sportsmann og det var akkurat på søndag formiddag det passet best å løpe en runde ute i skogen. Trengte ikke noe mer Ellers må vi si at denne mannen var en meget sympatisk og hyggelig person. Av yrke var han som sagt sveiser og da han hørte at vi trengte en «dåpskum» i vårt møtelokale, som nettopp var ferdig, tilbød han seg å ordne den saken. Det gjorde han med glans. På kort tid sveiset han sammen en kasse av galvaniserte blikkplater. Den passet utmerket til den begrensede plass vi hadde. Første gangen den kom til anvendelse var da sveiserens hustru og noen andre ble døpt til Kristus. Dette hadde sveiseren selv ikke noe imot. Tvert imot var han glad over at hustruen hadde funnet hva hun søkte. Men selv mente han, at han ikke trengte noe mer enn jobben, sporten og familien for å være fullstendig tilfreds med tilværelsen. Vi ba inntrengende til Gud at den sympatiske, men åndelig likegyldige sveiseren måtte bli grepet av Kristus. Etter en tid kom bønnesvaret. Da vi kom for å ha vår ukentlige bibelkveld møttes vi av en overraskelse. Jacques hadde ikke gått til sengs! Han stod der på kjøkkenet sammen med sin hustru og hilste oss velkommen. Og øyeblikkelig tok han ordet: «Neste gang dere kommer må dere ha med en Bibel til meg også. Det er bra at min fru har sin Bibel, men det er nok best at jeg også skaffer meg en, så jeg kan følge med ordentlig i disse bibelstudiene.» I ingen annen finnes frelse Fra og med den kvelden var han med på bibelkveldene like trofast som hustruen. En kveld hadde vi som emne: «Syndfloden og arken». Det ble da understreket at arken var den eneste redningsmuligheten for den som ville unnkomme syndflodens vannmasser. Slik var det både for mennesker og dyr. Den som ville bli reddet måtte gå inn i arken. På samme måte er Jesus Kristus den eneste redningsmuligheten fra dom og fortapelse. Han er den redningsark som Gud tilbyr oss. «I ingen annen finnes frelse», leste vi i Det Nye Testamente. Da vi var kommet så langt følte vi en helt spesiell åpenhet i atmosfæren. Derfor våget jeg å vende meg til min venn sveiseren, som satt på andre siden av bordet og spørre: «Si meg, er det noe som er til hinder for at også du går om bord på denne Guds redningsbåt som heter Jesus Kristus?» Han så litt tankefullt på meg og svarte: «Nei, jeg forstår at det går ikke å komme unna det som står i denne Bibelboka. Jeg trenger nok dette jeg også.» «Så du vil gå ombord nå i kveld?» «Ja, det vil jeg gjerne.» Det ble ytterligere samtale og en fin bønnestund rundt kjøkkenbordet. Hustruen var selvfølgelig overlykkelig da hennes mann nå også hadde tatt steget inn i Guds rike. Vi skiltes fra hverandre den kvelden under stor glede og takknemlighet. Fylt av usigelig glede Borghild Bakke 60 år Dette var en torsdagskveld. Ved sengetid kl 11 lørdag kveld hørtes en kraftig signal fra dørklokken hjemme hos oss. Da jeg åpnet stod min venn Jacques der. Han så litt brydd ut samtidig som han strålte som en sol. Jeg ba ham å komme inn og på en stillferdig og beskjeden måte begynte han å framføre sitt ærend. «Dere må virkelig unnskylde at jeg kommer og ringer på så sent. Torsdag kveld da du spurte meg om jeg ville gå om bord på Guds frelsesark, svarte jeg «ja». Og jeg mente det oppriktig, men jeg forstod nok ikke helt hva det hele dreide seg om. I kveld da jeg kom hjem sa jeg til min hustru at jeg kan nok aldri bli som deg og de andre troende. Dere kan be med egne ord og snakke med Gud på en så naturlig og fortrolig måte. Det kan ikke jeg. Hun svarte meg og sa at til Gud kunne også jeg snakke akkurat som et barn til sin far. Jeg tenkte da at jeg får vel prøve. Jeg satte meg helt alene inne på rommet. Først leste jeg litt i Bibelen og siden begynte jeg å snakke til Gud. Da plutselig hendte det noe. Jeg ble helt uventet fylt av en usigelig glede. Jeg trodde ikke at noe så herlig kunne finnes til. Jeg forstod med en gang, at nå var det som vi leste om i Bibelen torsdag kveld, blitt en virkelighet for meg. Jeg var i Kristus og Kristus var i meg. Jeg er verdens lykkeligste menneske. Med en gang tenkte jeg, at dette må jeg fortelle til pastoren og hans hustru. Min fru sa til meg at det kunne jeg jo gjøre i morgen på formiddagsmøtet, men jeg syntes ikke jeg Den 28. juli fyller Spania-misjonær Borghild Bakke 60 år. Borghild vokste opp på Moi, men giftet seg i unge år med Eddie Bakke og flyttet til Sira. Der bygde de hus og bosatte seg. Familien ble etter hvert utvidet med 4 barn, og nå har det også blitt 8 barnebarn. Det var først i 1984 jeg ble kjent med Borghild og hennes familie. Da skjedde det nemlig et under i familien Bakkes liv. Utad var alt så greit, men innad var det en lengsel etter noe mer. Da Egil og Arne kom til Sira med Evangelieteltet var Borghild den første i familien som ble frelst. Etter noen dager ble også Eddie frelst, og et nytt kapittel i deres liv begynte. Borghild og Eddie ble aktive på Arken, kunne vente så lenge med å fortelle dette. Jeg håper dere unnskylder meg...» Klokken elleve på kvelden hadde han kjørt fra motsatt kant av byen, som var på innbyggere og full av trafikklys, bare for å si hvor glad han var! Vi ble naturligvis glade vi også over å høre hans vitnesbyrd og alle hans unnskyldninger var unødvendige. Glade gikk vi til hvile den kvelden og glade var vi da vi igjen så den glade sveiseren i søndagsgudstjenesten. Det var tydelig at han hadde opplevd den overnaturlige gleden, som Bibelen benevner «en glede så herlig at den ikke kan tolkes med ord». Dette var første gangen vår venn sveiseren kom til formiddagsmøte en søndag, men det ble ikke den siste. I fremtiden bestemte han seg for å løpe sin runde i skogen på ettermiddagen isteden. Nå møtte vi ham altså igjen i anledning av innvielsen av det nye lokalet i Albi. Han hadde gitt mange dugnadstimer der og blant annet sveiset sammen taket over inngangsporten. For ikke så lenge siden hadde han mistet sin kjære hustru. Det var hardt, men han eide den bærende vissheten om at hun var lykkelig hjemme hos Gud. Da vi møtte hans barn, som nå er voksne, ble det en del tårer på grunn av mors bortgang. Men livet går videre. Og frelsen i Jesus Kristus innebærer også håp om gjensyn bortenfor død og grav. Takket være at hustruen kom til et teltmøte for vel 30 år siden ble lyset tent i denne familien. Nå møtte vi mannen og barna i en tid av sorg og savn men ikke en sorg uten håp. Sira. Etter en tid startet de opp arbeidet blant ungdommene, og Borghild var også med i junioren. Etter noen år kom kallet til misjonen. Først gikk de et år på bibelskole på Smyrna, før de reiste ut til Spania høsten I det katolske landet Spania har Borghild og Eddie fått stå i et rikt arbeid. Sjeler har blitt frelst og døpt. Som deres kasserer i disse årene har jeg fulgt dem i den tjenesten de står i, og fått se at Herren som en dag kalte også har vært trofast. «Kjære Borghild. Jeg vil gratulere deg så mye med 60-årsdagen. Ønsker deg og Eddie en god og velsignet sommer hjemme i Norge sammen med familien.» Arna Fossdal misjonskasserer nr. 6 juni 2010

17 OPPMUNTRING: Vi samlet teamet til undervisning om hvilke kvaliteter vi trenger i en menighet som har vekst og vi brukte disse punktene til å evaluere arbeidet. Her er hele teamet samlet etter undervisningen. Arbeidet går fram i Mexico Nytt menighetslokale: Her ser vi huset som er leid for møtene i Hiqueras. Reisebrev fra Mexico Tekst og foto: Rose Høiland I april dro misjonærene Rose og Rino Høiland med sine tre barn til Mexico for å følge opp misjonsarbeidet. FORKYNNELSE: Rose Høiland i aktivitet i landsbyen Hiqueras. MEXICO: Vi dro ned med et stort ønske om å kunne inspirere og motivere teamet vårt. Men også evaluere arbeidet og utfordre de til å strekke seg lenger, og nå ut til nye steder. Vi fant at arbeidet i Higueras var stabilt og voksende. Vi så flere som hadde vokst som kristne. En del av barna var fortsatt med, like ivrige som før, enda de nå nærmer seg tenårene. Noe som også forteller oss at det er mange utfordringer som venter. Spesielt var det å være med kvinnene på bønnemøte. De ba for familiene sine og de ba for og med hverandre. Jeg tenkte «Higueras de Abuya»! Se opp. Ting vil ikke lenger være som før. Guds rike er i ferd med å etablere seg her. Jeg vitnet til disse kvinnene at de hadde fått makt til å forandre på ting. Deres ord hadde stor betydning. Når de talte ut det som var rett og bra. Når de oppmuntret barna sine og skrøt av dem ville de faktisk forandre seg. Sannheten er i disse landsbyene finner du mange nedbrutte mennesker uten håp og tro. Mange har vokst opp uten å høre et eneste godt og positivt ord. Men noe nytt er skjedd! Det er mennesker som nå søker Gud og hengir sine liv til han. Det vil få fremtidige ringvirkninger. I løpet av den måneden vi var ute så vi mennesker bli frelst fordi noen inviterte dem, besøkte eller vitnet for dem. For vår egen del var det positivt å være med å «stake kursen» videre, og ikke minst oppleve at vi var til oppmuntring og velsignelse. Fokus på misjonsarbeidet i Mexico Tekst: Rose Høiland Foto: Luis Echeverria Plutselig ville mafiaen kjøpe tomten til misjonen i Higueras. Det gjør at planene er forandret, og menigheten leier et lokale i stedet. GLEDE: På utflukt til stranda med teamet og venner. Slike pusterom er viktig i en travel tjeneste for Jesus! Framgang i Hiqueras - leier lokale MEXICO: Det er nå fem år siden vi startet med faste møter i Higueras. Siden har vi hatt møter rundt omkring, og i den siste tiden har møtene vært holdt på en tomt som vi fikk låne. Der har vi feid, vannet og holdt området fritt for ugress. Til tider har det vært veldig støvete, og i regntiden har vi hatt problemer med å kunne avvikle møter her. Kjøpte tomt I over ett år nå har vi slitt med å få papirene til en tomt vi kjøpte. Kontrakten var skrevet og alt lå til rette for at vi skulle kunne bygge der. Det som imidlertid hendte og som på ingen måter er noe uvanlig, var at eieren plutselig ville selge til noen andre. Landsbyens mafiabande kom og ville betale dobbel pris. Han solgte til de enda vi hadde gyldig kontrakt. Heldigvis gav han oss pengene tilbake. Vi kunne velge, godta det eller kreve tomta vi hadde rettmessig krav på. Vi ønsket ikke problemer med mafiaen, heller ikke ønsket vi problemer med andre i landsbyen, noe som lett kunne ha skjedd om vi stod på vårt. sympati og godvilje fra flere som kjenner til situasjonen. Landsbyen er full av tomter som ikke er i bruk. Mange vil selge, men når det kommer til stykket ville de ikke gi oss en bindende avtale. Løsningen Derfor valgte vi å gå en omvei fordi vi så at dette kunne ta tid og vi trengte noe bedre. Vi fikk anledning til å leie et lokale i sentrum. Å gjøre lokalet i stand skulle inngå som en del av leien. For menigheten er det et stort skritt. Gaveinntektene i måneden tilsvarer omtrent leien, og så kommer andre utgifter i tillegg. Det er et stort skritt, men vi vet at dette blir bra for menigheten. Forholdene blir mye bedre og det er så mye mer vi kan få gjort der. En annen ting er at menigheten blir mye mer synlig i landsbyen. Vi ønsker også å leie nabolokalet og innrede det til barnearbeidet, men foreløpig har vi ikke kunnet tegne kontrakt der. Be om at dette skal bli til velsignelse for menigheten og at Gud skal åpne dørene slik at vi som menighet en dag kan få noe som er vårt eget. Så står vi da plutselig uten tomt, men med nr. 6 juni 2010

18 En kjær venn er hentet hjem Borte fra legemet, hjemme hos Herren! Minneord / Jan Erik Pettersen Tekst: Terje Søgaard MINNEORD: Det er vanskelig å beskrive med ord hva et hva et menneske virkelig betyr for sine omgivelser. Omtrent i 40 år fikk jeg personlig gleden av å ha Jan Erik som venn og det å beskrive et så langt og godt vennskap med noen få linjer er derfor umulig. Som menneske var Jan Erik positiv og veldig inkluderende, alltid lyttende og tilstedeværende i andres liv og problemer. I alle sammenheng ga Jan Erik mye av seg selv, som en av hans nærmeste venner kunne jeg stadig se hva han betød for mange. Jan Erik var jovial og ekte. Hans oppvekst sammen med mange søsken formet han og begrepet samhold var noe som preget Jan Erik gjennom hele livet. Mor og far til Jan Erik, Borghild og Einar, var kristne og barna fikk sin oppvekst i kristent Frikirkemiljø her i Sarpsborg. Som 16-årig ungdom ble Jan Erik kjent med Vigdis Nordhavn og noen år senere giftet de seg. Tidlig fikk Jan Erik opplevelser som utvirket et kall som sangevangelist og gjennom alle senere år ble mange, ja veldig mange gjennom sang og tale - ledet inn i et bevisst Gudsforhold og opplevde frelse i Jesus. I alle sammenheng ble gitar og bibel Jan Eriks varemerke. Han var ikke bare i kirker og bedehus - men på sykehus, på byens Varmestue, i fengsler, på bedriftsandakter, torvmøter og teltmøter. Han ble gjennom mange år benyttet som solist i begravelser, her knyttet han mange bekjentskaper utenfor det vanlige kirkemiljøet som igjen ga han en mulighet til å synge og vitne om Jesus i lag og foreninger, ja endog inn i de lukkede rom, Losjer. Jan Erik høstet i alle sammenheng stor respekt for sitt klare vitnesbyrd om Jesus. I Den Frie Evangeliske Forsamling, Misjonshuset Sarpsborg hadde Jan Erik i alle år sitt åndelige hjem og vi alle fikk oppleve hans trygge, stødige forankring som kristen. Alltid tilstede og alltid villig i både møtesammenheng og lederskap, vi fikk mange gode år sammen i menighetens eldsteråd. Spesielt gjennom de siste ca. 15 år fikk vi et ennå nærmere venneforhold på grunn av mange reiser til forskjellige misjonsfelt og på ferieturer. Første turen ble med hjelpesendinger til Latvia i Siden ble det både Sør-Afrika, USA, Kanariøyene og Sør-Amerika med våre koner. Siste turen ble til Benidorm i Spania rett før sykdommen begynte å gi tydelige utslag. Selv der i Turistkirken, noe preget av sykdommen, var han med som alltid ellers og gledet folk med sang. Han beviste gang på gang, gjennom alle år at sangen har ingen fiender, den bringer mennesker nærmere hverandre og gir livskvalitet. Jeg fikk den store tillit av familien å forrette ved min kjære venn Jan Eriks begravelse 12. mai og en nesten fullsatt Tune Kirke viste at hans vennekrets var stor. Jan Erik Pettersen ble født 10. oktober 1943 og sovnet inn 1. mai 2010 på Fredrikstad Sykehus. Han etterlater seg kone, 4 barn med ektefeller og 5 barnebarn. Jeg lyser fred over min gode venn Jan Eriks minne! Å leva, det er å elska- det beste di sjel fekk nå, å leva det er i arbeid- mot rikare mål å trå. Å leva, det er i livet- å finna det største verd; å leva, det er å vinna- til sanning i all si ferd. Å leva, det er å leggja- all urett og lygn i grav; å leva, det er som havet- å spegla Guds himmel av. Takk for forbønn og støtte Vi ønsker med dette å takke for all deltagelse ved vår kjære Jan Erik Pettersen sin bortgang. Helt siden han fikk diagnosen kreft i desember i fjor og frem til han døde har det varmet å motta forbønn og støtte, brev og telefoner fra hele landet. Takknemligheten er stor over den enorme deltagelsen i begravelsen, det varmet å oppleve vennenes omsorg. Etter familiens ønske ble det tatt opp et offer til Oven Leirsted, hvor beløpet ble hele kroner. I takknemlighet Vigdis Pettersen med familie Minneord Ragnar Mathisen Ragnar Mathisen er ikke lenger i blant oss. Han døde 26. april 2010 i troen på sin Frelser. Minneord / Ragnar Mathisen Tekst: Gordon Tobiassen MINNEORD: Ragnar Mathisen er ikke lenger i blant oss. Han døde 26. april 2010 i troen på sin Frelser. Med ham har vi mistet en mann med et stort og varmt hjerte. Ragnar ble født i Fredrikstad, han var nummer to i en søskenflokk med fem gutter. De vokste opp i et godt og trygt hjem. Ragnar begynte som visergutt hos en av byens fiskehandlere, så ble det rørleggerlære hos rørlegger Hansen. 16 år gammel ble han en kristen, bøyde seg på Seiersten Misjonshus. Det ble avgjørende for mange senere valg i livet. Som rørlegger fikk han jobb på Askim Gummi. Det ble senere siviltjeneste på Havnås. Her knyttet han mange kontakter med personer som har fått bety mye på kristenfronten i vårt land. Aril Edvardsen, Egil Solheim, David Østby og Berge Furre for å nevne noen. Ragnar og Egil Solheim reiste en del sammen til å begynne med, på den måten ble han en del av vår bevegelse. Her har han fått bety mye for svært mange. Ragnar hadde alltid med seg verktøykassa og kalte seg for «rørleggerevangelist». Det er ikke få bedehus og lokaler Ragnar påtok seg rørleggerarbeidet i. Det er mange hjem som har nytt godt av hans gode håndverk. Det ble Sørlandet og Lindesnes kommune for Ragnar. Her ble han boende i 43 år til sammen. Han knyttet til seg en stor kontakt- og vennekrets. Han ble til stor hjelp for ungdommen på Betel Svennevik som ble hans hjemmemenighet. Han var bestyrer i mange år på Solstrand, ansvarlig for leir og camping. Ragnar hadde mye glede av sangen og trekkspillet. Han har gledet mange med sitt vitnesbyrd og sang. Det var alltid hyggelig når Ragnar dukket opp. Han var flink til å besøke syke og gamle, det er mange som har fått en god hilsen og oppmuntring fra vår bror. Ragnar reiste over hele landet, fra nord til sør, det var svært få steder han ikke hadde besøkt og vært innom. De siste 21 årene har Ragnar vært veldig engasjert i arbeidet i Øst-Europa. Det startet med å sende inn bibler, og fortsatte med hjelpesendinger. Det begynte i Murmansk og fortsatte i Ukraina og Latvia. Etter hvert som arbeidet økte ble det dannet et styre for dette arbeidet, under navnet: En Hjelpende hånd. Det er mange turer Ragnar har tilbakelagt til Øst-Europa. Mange mennesker er blitt frelst og hjulpet som en frukt av dette arbeid. Et stort antall containere har blitt sendt ned med mat, klær, sykehusartikler, til barnehjem, sykehus, menigheter og enkeltpersoner. Når Ragnar kom så var det mange smil og mye glede blant vennene. Ragnar selv var alltid ydmyk i det arbeidet han stod i, fremhevet aldri seg selv, ville ikke ha noe ros av det han gjorde. Vi er mange som har vært med på turer med Ragnar til Latvia og Øst-Europa. Det har vært rørende å oppleve å se på nært hold hva Ragnar har fått utføre. Tross sviktende helse de siste årene har han stått på for mennesker og menigheter i Øst. Helt til det siste var han aktiv i dette arbeidet, og han hadde sin siste tur til Latvia for noen uker siden. Han brant for at kirken i Vangazi skulle bli ferdig. Ragnar Mathisen ble gravlagt fra et fullsatt Leie kapell (240 til stede). Pastor Gordon Tobiassen i Kristi Menighet som har vært en nær venn av Ragnar i 45 år forrettet og tegnet et bilde av en stor mann med et stort og varmt hjerte. Det var også representanter fra Latvia til stede. Pastor Victor fra Vangazi og pastor Peter, leder for Latvias Kristne Misjon som Ragnar har støttet i 21 år. Begge brakte hilsninger, sammen med representanter fra familie, venner, menigheter og DFEF v/ MHU som Ragnar har reist for i over 50 år. Etter begravelsen var det minnesamvær i Kristi Menighet hvor også mange benyttet anledningen til å knytte vakre blomster i minnekransen. Vi lyser fred over Ragnar Mathisens gode og lyse minne nr. 6 juni 2010

19 Tekst: Asbjørn Froholt Foto: Fra arkivet Klassikeren De Frie Evangeliske Forsamlingers misjon 100 år del 4 Asbjørn Froholt skal skrive 8 artikler om DFEFs misjon gjennom Han har tidligere, på oppdrag av Misjonsutvalget, skrevet jubileumsskriftet da DFEFs misjon var 75 år og denne kan ennå skaffes. Asbjørn Froholt har vært medlem av DFEFs Hjemmeutvalg og vært i DFEFs Stiftelse, hatt ansvar for DFEFs Forlag og var med i Schibbolethkomiteen. Han har skrevet det meste av vår bevegelses historie. Red. Leif Frode Svendsen De Frie Evangeliske Forsamlingers misjon 100 år Korreksjon til artikkel 3: Noen faktafeil i artikkelen om NLL sist. *De bærer inn i Kina ca. 120 tonn bibler i året iflg. Roald Lidal. 15 tonn må ha vært rekord for et bærelag. *Grunnleggeren av NLL, Jarvis ble ikke syk, men det gjorde faren til hans kasserer og han måtte derfor til USA iflg. I denne artikkelen skal jeg vise litt av bredden på DFEFs misjon i Europa. På mange måter er misjon i Europa av nyere dato og det er mange kristne som ikke kan forstå at man driver misjon i Europa. Man kan undre seg over at slike uttalelser og tanker kan komme fram også innen våre egne rekker. En del av misjonsarbeidet i Øst-Europa foregår nokså anonymt slik at mye blir glemt også i denne artikkelen og det er heller ikke rom for alt. Jeg begynner med et av de eldste arbeidene. FRANKRIKE Stig og Åse Andreasson Misjon er ikke noe annet enn menighetsarbeid. Et langsiktig og prøvsomt arbeid like vanskelig og utfordrende i Frankrike og ellers i Europa som i Norge. DFEF har valgt å stå utenfor Norges Kristne Råd og ikke minst i Europa har Den katolske kirke klart vist at de ikke representerer en kristentro slik vi kjenner den. Vi er kalt til å stå på murene også i Europa og rope ut at Jesus kommer snart og at det bare er Korset som kan frelse og at folket må vende seg til Gud med hele sitt liv. Stig og Åse Andreasson fikk kall til Frankrike for å evangelisere og bygge menigheter i tråd med Bibelens lære. (For dere som er interessert i grundig innsyn i deres arbeid anbefales på det sterkeste å lese boken «Europamisjonen gjennom 60 år» som Stig og Åse gav ut i Boka fås kjøpt hos Stig og skaffes gjennom de fleste bokhandlere. Ellers er det et større avsnitt boka om Arnfinn og Hildur Andås. *Det var bare den ene trykkerimaskinen som laget 1.5 mill. bibelsider i timen. De har to til som hver spyr ut 1 mill i timen altså totalt 3,5 mill. i timen, skriver Roald Lidal. *Videre opplyser Gunnar Andås at trykkeriet på Sri Lanka går for fullt og er ikke redusert. i DFEFs misjon 75 år av undertegnede og det er ennå noen eksemplarer igjen.) Stig reiste i sin tid ut for Helgelsesforbundet i Sverige. Stig forteller at han ble en kristen på en leir i Norge i Han ble gift med Åse Hagquist fra Bergen. De etablerte seg i Frankrike nærmere bestemt i Vesoul. Hele fylket var uten evangelisk forkynnelse. De begynte med husmøter og teltmøter og de fikk sitt første lokale i 1963 og der innredet de en dåpsgrav. På slutten av 60-tallet startet de utpost i Luxeuil. I 1971 kunne forsamlingen i Vesoul gå til innkjøp av et større lokale og da var forsamlingen der i stand til å underholde en forstander. Et stykke lenger borte fra Vesoul lå byen Gray og der startet de opp arbeid i 60- årene, men på grunn av et fuktig klima der flyttet de videre til Albi i sørvest. De fikk leie en garasje til virksomheten. Også her tok de opp arbeid på utposter og i en by som heter Graulnet startet de opp arbeid og her var det mange fra arabiske land og fra land i Afrika og flere ble vunnet. I en by som het Gailliac begynte de med husmøter hos en kvinne som hadde blitt frelst i Albi. Menigheten her ominnredet et gammelt lokale og dette ble innviet i 2009 og det er en solid menighet. Det er ikke mulig å beskrive 60 års tjeneste på en A4-side, men noe kan kanskje vekke misjonstrangen hos en leser. Frankrike er et land med store utfordringer. SPANIA Misjonen i Spania har en noe annerledes karakter enn i Frankrike og i denne artikkelen blir de bare nevnt ganske kort. I første rekke var det misjonsarbeid innen turistene fra Norden som var målet, men i de senere årene har også dette misjonsarbeidet blitt utvidet til å gjelde fastboende. Det var først i 1992 at det ble åpnet for misjonsarbeid i Spania Daniel og Tordis Dahl Innen DFEF var det Daniel og Tordis Dahl som begynte arbeidet i Spania. De hadde vært i Argentina i mange år og tok opp arbeid i Spania. Det fortelles at de arbeider i en landsby utenfor Benidorm. Ellers er de aktive i evangelisering og støtter Den norske Turistkirken. Borghild og Eddie Bakke Borghild og Eddie Bakke dro til Spania i De grunnla en forsamling i byen Coin og de senere årene har de tatt opp arbeid flere steder. I 2002 bodde de i fjellandsbyen Guaro cirka 2 mil fra Marbella. De har opplevd at også Spania ligger i det samme åndelige mørket som Frankrike. De driver et stort arbeid og for interesserte lesere kan man finne fram igjen eldre Det gode Budskap. Tone Dysjaland Tone Dysjaland begynte sin gjerning i Benidorm. Arbeidet der ble startet av en svensk misjonær omkring Etter en del år ble Den skandinaviske Turistkirken startet og et nytt kirkebygg ble innviet i I flere år har hun arbeidet i Alfaz del Pi i samarbeid med Elimbevegelsen som har utspring fra England. Her står hun i en rik tjeneste, og har vært aktivt med å plante flere menigheter. Mange er nok ikke oppmerksom på den rike tjenesten Dysjaland er med om. LATVIA Arbeidet i Latvia har bare en løs tilknytning til DFEF. Lars Gundersen ble sendt ut etter landsmøtet Tjenesten er knyttet til Ungdom i Oppdrags (UiO) senter i Valdemarpils og Latvias Kristne Radio i Riga. Med tiden har latviske medarbeidere overtatt de fleste funksjonene, og Lars og Daina er i dag hovedsaklig engasjert i radioarbeid og som støttespiller og konsulent for ulike prosjekter og oppdrag. Øst-Europamisjonen «En hjelpende hånd» Ragnar Mathisen har drevet et fint hjelpearbeid i flere land i Øst-Europa, men hovedsakelig i Latvia. Kasserer er Ådne Fardal Klev. UKRAINA DFEF har ikke egne misjonærer i Ukraina, men støtter lokale menigheter der og MHU har avtale med Ellen Marie og Ordin Høiland i deres arbeid i Vintsi. Det er Vidar Tjomsland som er kasserer for L viv-misjonen og de driver et stort menighetsarbeid og er leder i styret for den norske avdelingen. Flere forsamlinger i DFEF, som Betania Kristiansand, Betania Grimstad og Klippen Vedavågen har helt siden begynnelsen av 90-tallet og fram til dags dato støttet menighetsarbeid i Ukraina. ROMANIA DFEF har ikke misjonærer i Romania heller, men har støttet evangeliseringsarbeidet i Arad og de omliggende landsbyene. Arne Gundersen og Egil Solheim har gitt midler til tre kirkebygg og ellers gitt penger til å hjelpe de fattigste i menighetene der. Evangelieteltets stiftelse ved/ Arne Gundersen er kontakt til dette arbeidet GRØNLAND DFEF har ikke misjonærer på Grønland i dag, men støtter det arbeidet som tidligere var satt i gang der. Det er tidligere Grønlandmisjonær, Bjørn Olsen, som er kontakt for denne misjonen. Gledelig er det at menigheten som i sin tid ble plantet på Sukkertoppen, Misjonshuset har et luksusproblem: De har for liten plass! Operasjon Mobilisering England Her deltar Torleif og Santa Sørlie, utsendt fra Askim Frie Misjonsmenighet. Torleif er personalsjef for 4600 medarbeidere i 106 land. Arbeidet er i hovedsak evangelisering og menighetsdannelse, men også bok og evangeliseringsskip nr. 6 juni 2010

20 INFO FRA BUR Søndag kl 11 Høytidsmøte Kl 19 Sang og musikkmøte Torsdag kl Bibelkveld Velkommen til DFEF i Stavanger Hobby Natursteinsmuring Komplette løsninger Grøfter Tomter Byggefelt BUAK 2010 Husk årets BUAK september på Solstrand. Les mer på våre internettsider. Årsmøte 2010 BURs årsmøte blir 24. september i forbindelse med BUAK. Mer informasjon med saksliste og valg kommer i DGBs augustutgave. Dessuten får alle grupper tilsendt alle sakspapirer i posten i august Mosterhamn Mobil Fax , tlf priv: Har du saker du vil ta opp på årsmøte må BUR ha dette innen 1. juni. Mer informasjon? For mer informasjon og materiell til salgs, se våre hjemmesider: Kontaktinformasjon: DFEFs Barne- og Ungdomsråd Omlandsneset Mandal Tlf: E-post: Internet: Tirsdag kl : Bønn Fredag kl : Ungdomsmøte Søndag kl og 19:00: Møte Velkommen til Betania, Kristiansand! ÅKREHAMN Den Frie Evangeliske Forsamling Møter hver fredag og søndag kl Kveldsåpen kafé en fredag i måneden Velkommen til møtene Torsdag 19:30: Bønnemøte Fredag 18:30: Junior 20:30: U-møte Søndag 11:00: Søndagskule 18:00: Møte For oppdatert program: Velkommen til SION Den Frie Evangeliske Forsamling Fløenbakken 57, Bergen Gudstjeneste søndager kl Sjekk våre nettsider for nøyaktig møteprogram og nedlasting av møteopptak. Velkommen til DFEF i Bergen! Mange kjenner oss som banken for kristne organisasjoner i Norge. Det du kanskje ikke vet, er at vi også kan være din bank. Vi har lang erfaring med oppfølging av personkunder over hele landet. Støtt med din sannonse her! Kontakt redaktøren eller annonsemedarbeider tlf ! Vil du ha en bank som kjenner deg? Janne Larsen kunderådgiver Tlf Ta kontakt på telefon eller for mer informasjon. Det er alltid hyggelig å prate med kjentfolk. Hollundsdalen, 5430 Bremnes Tlf DFEF sitt eget leirsted på Sørlandet, har et aktivt leirarbeid gjennom hele sommeren. Utenom leirsesongen leies stedet ut til menighetsweekender, selskaper og konferanser/seminarer. Det er 50 sesongplasser for campingvogner, men her er det ventelister. Det er stort sett alltid ledige plasser for tilfeldig camping. l e i r s t e d - c a m p i n g - l e i l i g h e t e r - h y t t e r - rom kurs/konferanse selskap - kiosk Drammensveien Lierskogen Tlf Hørmann garasjeporter og portautomatic Postal Address: P. O. Box 23 - N-4291 KOPERVIK Terminal address: Husøyveien N-4262 AVALDSNES Manager/operator for Carten Shipping as Solstrand Camping Postboks 102, 4523 Sør-Audnedal Telefon: Mobil: Faks: E-post: Redaktør: Leif Frode Svendsen Kvartnesveien Vedavågen Mobil: E-post: DGB på nett: Ekspedisjon: Det Gode Budskap Skinneneveien Våle Kontakt: Tina Celand Tlf Fax: E-post: Kontonr: Trykk: Hegland Trykk Layoutmedarbeider: Johannes Ådnanes Det gode budskap kommer ut 11 ganger i året. Abonnementsprisen er kr. 550,- pr. år. Portotillegg kr. 50,- til utland. Alle henvendelser vedrørende abonnement, betaling og adresseforandring skal rettes til ekspedisjonen. Innsendt stoff til bladet må innkomme den 20. i måneden før utgivelse (ca. den 15. i hver måned) DFEF i Norge Misjons- og Hjemmeutvalget Skinneneveien Våle Tlf Fax: E-post: Konto: Misjonskalenderen: Konto: Misjons- og Hjemmesekretær: Bjørn Olsen Grimsrødhøgda Tistedal Telefon: Mobil: E-post: Kontorsekretær: Tina Celand Skinneneveien 236, 3178 VÅLE Mobil: E-post: Misjons- og Hjemmeutvalgets leder: Werner Lidal 5440 Mosterhamn Telefon: Mobil: E-post: nr. 6 juni 2010

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer