Årsmøte Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2012. Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger"

Transkript

1 Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling som viktige fagområder.

2 Innhold Dagsorden:... 1 Årsberetning... 2 Medlemstall... 2 Styrets sammensetning... 2 Styrets virksomhet:... 3 Arrangementer... 4 Samarbeid med andre organisasjoner Stipendordning/reisestøtte... 4 Foreningens aktivitetsplan for neste periode... 4 Økonomi... 5 Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til regnskap Revisjonsberetning Fremsatte forslag Årskontingent Budsjett Noter til budsjett 2012: Valg av styre og valgkomite: Styremedlemmer på valg: Styrets forslag til valgkomite 2013: Tid og sted for neste årsmøte Eventuelt! Medlemsliste Årsmøte 2012

3 Årsmøte Torsdag 22. mars 2012 kl. 16:00 Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap og revisors beretning 3. Fremsatte forslag 4. Fastsettelse av årskontingent Budsjett Valg av styre og valgkomité 7. Tid og sted for neste årsmøte 8. Eventuelt Årsmøte 2012 Side 1

4 Årsberetning Medlemstall Ved utgangen av 2011 hadde foreningen 342 medlemmer. Det har vært netto økning på 23 medlemmer. I 2011 fikk foreningen 34 innmeldinger, og 11 utmeldinger. Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder : Rolf Skatvedt, Trainor Automation (på valg i 2013) Nestleder : Dag Flølo, Statoil (på valg i 2012) Styremedlemmer: Lise Pettersen Sletta Teekay Petrojarl (på valg i 2013) Eivind Lyng Soldal, Statoil (på valg i 2013) Morten Marstein, FMC Metering as. (på valg i 2012) Per Lunde, UiB/ CMR AS (på valg i 2012) Steinar Vervik, Oljedirektoratet (på valg i 2013) Andre tillitsverv: Valgkomité: Revisor: Sekretariat: Svein Neumann, ConocoPhillips, leder Bjarne Syre, DONG E&P Norge Kåre Kleppe, Statoil ASA BDO AS Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er NFOGMs sekretariat Årsmøte 2012 Side 2

5 Styrets virksomhet: Det er i perioden 25. mars 2011 til 22. mars 2012 avholdt 4 ordinære styremøter, henholdsvis 1. juni 2011, 15. september 2011, 8. desember 2011 og 2. februar Styret har i perioden behandlet følgende hovedsaker: 1. Oppsummering / erfarings oppdatering fra temadag og årsmøte 24. mars 2011, hvor temadagen hadde følgende program: Bruk av flerfasemålere i forbindelse med eierskapsallokering Fremtidig teknologibehov flerfasemåling Behov for å integrere flerfasemålere i Installasjonens målesystem Felterfaringer fra Tyrihans og Morvin Fiskalmåling av gass, mengde og kvalitet USM oppfølging USM kvalitetsparametere GC erfaringsdata Analyse av gass (sample handling) Vannmåling i naturgass felttest K-lab Det er videre registrert at årsmøte 24. mars 2011 ble avholdt i henhold til oppsatt program, samt at ÅNSprisen 2010 ble tildelt Per Lunde og Bragd prisen 2010 til Håkon Moestue. 2. Etablert styringsgruppe for temadag 2012 (22. mars 2012 på Rica Airport hotell, Stavanger) bestående av Rolf Skatvedt (formann), Steinar Vervik og Morten Marstein. Styringsgruppen har basert på innspill og egne forslag satt opp følgende punkter til presentasjon på temadag Måleforskriften (revidert) Et oljeselskaps syn på design av fiskale målestasjoner m.h.p. kost/nytte i en livstid syklus Et engineering selskaps syn på design av fiskale målestasjoner m.h.p. kost/nytte i en livstid syklus En system integrators syn på design av fiskale målestasjoner m.h.p. kost/nytte i en livstid syklus En produkt leverandørs syn på design av fiskale målestasjoner m.h.p. kost/nytte i en livstid syklus Statistiske prinsipper benyttet i.f.m fiskale målinger Nytt NFOGM verktøy for bestemmelse av kombinert usikkerhet Implementering av korreksjonsfaktorer for temperatur og trykkeffekter i ultralyd gassmålere Ventilintegritet Årsmøte 2012 Side 3

6 3. Planlagt / tilrettelagt for årsmøte 22. mars Utgitt 4 nummer av Nytt fra NFOGM 5. Etablert ny NFOGM hjemmeside på Internett. 6. Avholdt North Sea Flow Measurement Workshop i Tønsberg Oppnevnt komité medlemmer til North Sea Flow Measurement Workshop (NSFMW) i Skottland Bestemt at Tønsberg vil være gjennomføring sted for North Sea Flow Measurement oktober Arbeidet med videreføring av håndbøker vedrørende usikkerhets kalkulasjoner knyttet til fiskale målinger av olje og gass. 10. Sett på muligheten til å etablere et best praksis dokument knyttet til flerfase måling. 11. NFOGM er tatt inn som tilknyttet forening i Tekna 12. Vurdert spinn-off effekter knyttet til NSFMW og andre NFOGM aktiviteter, eksempelvis kurs (interaktive og/eller klasserom basert) Arrangementer Temadag er gjennomført torsdag 22. mars 2012 på Rica Airport hotell, Stavanger. Samarbeid med andre organisasjoner. Tekna Samarbeidet med Tekna videreføres. Standard Norge (SN) Samarbeidet med Standard Norge videreføres. Stipendordning/reisestøtte Det er innvilget reisestøtte til personer som deltar i komité arbeid og hvor dette ikke dekkes av deres arbeidsgiver. Foreningens aktivitetsplan for neste periode Årsmøte 2012 Side 4

7 Foreningens handlingsplan er oppdatert for (langtidsplan) og 2012 (korttidsplan). Økonomi Foreningens økonomi anses som god, ref egenkapital lik ,-- kr (kapital konto lik ,-- kr og fagfond lik ,--kr) ved utgangen av Det var for 2011 budsjettert med et overskudd på 1000,-- kr, mens reelt overskudd ble på ,-- kr. Overskudd skyldes i hovedsak inntekter fra North Sea Flow Measurement Workshop, og at hovedfaktura for gass usikkerhetshåndbok forskyves til Kontingenten for 2013 anbefales uforandret fra Tønsberg, Rolf Skatvedt leder Årsmøte 2012 Side 5

8 Resultatregnskap 2011 Norsk forening for olje- og gassmåling Årsregnskap 2011 Resultatregnskap Note Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Inntekter: Medlemskontigent Inntekter samarbeidskurs Inntekter fagfond Eksterne bidrag 4, Kurs inntekter Sum inntekter Kostnader Adm.godtgjørelse til Tekna Revisjon Kontorrekvisita Porto/telefon Styrets utgifter Årsmøte Gaver Informasjon/Web Usikkerhetshåndbøkene for gass Reisestøtte Stipendier/Fagutvikling Avskrevet kontingent Diverse utgifter Kursutgifter Sum kostnader Driftsresultat Netto finansinnt. - renter Resultat totalt Disponering av overskudd Tillegges kapitalkonto Tillegges fellesfond NFOGM/Tekna Sum disponert Årsmøte 2012 Side 6

9 Balanseregnskap 2011 Norsk forening for olje- og gassmåling Årsregnskap 2011 Balanse Note Eiendeler: Utestående kontingent Mellomregnskap Tekna Bank Sum eiendeler Egenkapital og gjeld: Egenkapital Kapitalkonto 6, Fellesfond NFOGM/Tekna 6, Sum egenkapital Gjeld Mellomregnskap Tekna Forskudd kontingent Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsmøte 2012 Side 7

10 Noter til regnskap 2011 Norsk forening for olje- og gassmåling Årsregnskap 2011 Noter: 1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. 2. Medlemskontingenten er 200 kroner. Foreningen har pr , 342 medlemmer. Det var en netto økning på 23 medlemmer fra forrige år. 3. NSFMW 2011 Overskudd % til NFOGM Fagfond Fordeling NFOGM/Tekna % til NFOGM Ekstern støtte, som består av: Støtte fra Oljedirektoratet til oppdatering av Usikkerhetshåndbok for gass; ,- Tilskudd av faglige aktiviteter fra Tekna, som går til Usikkerhetshåndbok for gass; ,- 5. NFOGM har tidligere utviklet en håndbok og et tilhørende verktøy for å utføre usikkerhetsanalyser for gass målestasjoner. Håndboken og verktøyet gjøres fritt tilgjengelig for alle som ønsker å benytte dette verktøyet. Dette er en gjenytelse til foreningens medlemmer og deltagere på North Sea Flow Measurement Workshop som også gir foreningen inntekter, og er i tråd med foreningens statutter. Håndboken er utviklet etter en spesifikasjon som er utarbeidet og gjennomgått av en arbeidsgruppe i foreningen. Utviklingen har til hensikt å gi verktøyet full funksjonalitet i forhold til det reelle behovet samt å møte endrede forskriftskrav. 6. Årets overskudd kr Inntekter fagfondet kr Kostnader fagfondet kr - Tillegges fagfondet kr Tillegges fri egenkapital kr Egenkapital Pr. 31/12/11 Resultat 2011 Pr. 31/12/10 Kapitalkonto kr kr kr Fagfond kr kr kr Sum egenkapital kr kr kr Årsmøte 2012 Side 8

11 Revisjonsberetning 2011 Årsmøte 2012 Side 9

12 Årsmøte 2012 Side 10

13 Fremsatte forslag Videreutvikle det interaktive kurstilbudet fra NFOGM sin hjemmeside. Revidere alle NFOGM sine usikkerhetshåndbøker i henhold til ny standard. Forsøke å etablere en workshop innen allokering. Årskontingent Styret foreslår at årskontingent for år 2013 forblir uforandret, dvs. kr. 300,- for personlig medlemskap. Årsmøte 2012 Side 11

14 Budsjett 2012 Norsk forening for olje- og gassmåling Budsjett 2012 Note Regnskap 2011 Budsjett 2012 Inntekter: Medlemskontigent Inntekter samarbeidskurs Inntekter fagfond Eksterne bidrag Kurs inntekter Sum inntekter Kostnader Adm.godtgjørelse til Tekna Revisjon Kontorrekvisita Porto/telefon Styrets utgifter Årsmøte Gaver Informasjon/Web Usikkerhetshåndbok for gass Usikkerhetshåndbok for olje USM Usikkerhetshåndbok for olje turbin Oppstart Interaktive kurs Reisestøtte Stipendier/Fagutvikling Avskrevet kontingent Diverse utgifter Kursutgifter Sum kostnader Driftsresultat Netto finansinnt. - renter Resultat totalt Årsmøte 2012 Side 12

15 Noter til budsjett 2012: Note 1 Olje USM = rest for ferdigstilling for overgang til Ny plattform + Olje turbin = budsjettert for oppstart for å legge over usikkerhetshåndbok for turbinmeter på ny plattform tas fra fellesfond for fagutvikling NFOGM TEKNA Vi ber årsmøte om godkjenning til å forplikte oss for utgifter lik for Dette er utgifter til arrangement og overnatting på Grand. Årsmøte 2012 Side 13

16 Valg av styre og valgkomite: Styremedlemmer på valg: Dag Hendrik Flølo Morten Marstein Per Lunde Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer: Dag Flølo, gjenvalg for 2 år. Morten Marstein, gjenvalg for 2 år. Per Lunde, gjenvalg for 2 år. Formann: Dag Flølo velges som formann for 1 år. Styrets forslag til valgkomite 2013: Samme som i 2012 dersom ingen går ut av styret. Tid og sted for neste årsmøte Styret foreslår at årsmøtet legges til Oslo, mars Eventuelt! Årsmøte 2012 Side 14

17 Medlemsliste Navn Poststed Arbeidssted Aadnesen Jakob 1395 HVALSTAD Statoil ASA Avd Vækerø Aamodt Synnøve S 4065 STAVANGER BP Norge AS Aasan Veronika 7354 VIGGJA Statoil ASA Aksland Ove 4035 STAVANGER Statoil ASA Albertsen Stein Are 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Albrechtsen Ronny Arne 5501 HAUGESUND Gassco AS Alfheim Gunnar 5004 BERGEN ProAnalysis AS Andersen Alica 4050 SOLA IKM Instrutek AS avd Sola Alexandra Andersen Frank 4050 SOLA IKM Instrutek AS avd Sola Andersen Morten Myhre 3154 TOLVSRØD Norsk Analyse AS Andersen Rune Petter 0032 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Andersen Ståle Nøkling 4085 HUNDVÅG Intertek West Lab AS Andersen Trond 4098 TANANGER IKM Laboratorium AS Andreassen Alf Magne 4021 STAVANGER Oljedirektoratet Andreassen Erik 9615 HAMMERFEST Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit Forgaard Andresen Odd 1326 LYSAKER Aker Solutions Contracting AS Angeltvedt Jan Morten 5253 SANDSLI Process Control AS Anundsen Thor 5132 NYBORG Solberg & Andersen AS Aspelund Audun 1351 RUD ABBON AS Aurebekk Jon 9600 HAMMERFEST Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit Austbø Bjørn Ove 4066 STAVANGER Aibel AS Hovedkontor Baker Andrew 5300 KLEPPESTØ 3-Phase Measurement AS Benestad Rolf Kr 4026 STAVANGER Aker Solutions AS Berdinessen Dag Magne 4299 AVALDSNES Statoil ASA Avd Stavanger Berg Thor Arne 2318 HAMAR Aker Solutions AS Berge Hans Martin 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Berntsen Jan Erik 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Birkeland Kai Heine 4098 TANANGER IKM Laboratorium AS Birkeland Trond 4064 STAVANGER ConocoPhillips Norge Biseth Pål 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Bjelland Frode 5501 HAUGESUND Gassco AS Bjerkelund Bjørn 1309 RUD Sauer-Danfoss AS Bjerkely Jan Inge 3901 PORSGRUNN Emerson Process Management AS Bjerkeseth Amund Ivar 4098 TANANGER IKM Laboratorium AS Bjørhall Helge 1377 BILLINGSTAD Flow-Teknikk AS Bjørnsen Bjørn Åge 5174 MATHOPEN Lab-Consultant Ing. B. Bjørnsen Blix Jens 5132 NYBORG Solberg & Andersen AS Borgersen Bjørn 3260 LARVIK Analytic AS Brandt Morten 5824 BERGEN Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Bratten Tore 4035 STAVANGER Statoil ASA Bøe Paul 3421 LIERSKOGEN Endress + Hauser AS Bøe Yngve 5862 BERGEN 3-Phase Measurement AS Caldwell Steve 4004 STAVANGER Ceesi Inc Carlsen Jon 1400 SKI Norsk Analyse AS Carlsson Martin 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Årsmøte 2012 Side 15

18 Navn Poststed Arbeidssted Chan Philip 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Corneliussen Sidsel E 4065 STAVANGER BP Norge AS Dahl Eivind Olav 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Dahl Thor 3002 DRAMMEN Autek AS Dahlstrøm Maron J 4048 HAFRSFJORD Statoil ASA Dalviken Kjell 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Denstad Harald 7500 STJØRDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Dixon Michael 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Dybdahl Bjørn 5501 HAUGESUND Petrotech AS Dykesteen Eivind 5258 BLOMSTERDALEN Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Dymbe Marianne 5254 SANDSLI Aker Solutions MMO AS Avd Bergen Presttun Ege Morten 4056 TANANGER Proserv Norge AS Eide Jostein 5254 SANDSLI Statoil ASA Bergen Sandsliveien Eikedal Roy Ove 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Eilertsen Kjell-Are 4856 ARENDAL ConocoPhillips Norge Einarsen Frode 9615 HAMMERFEST Statoil ASA Hammerfest LNG Ekerhovd Henning 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Elvik Bård 3901 PORSGRUNN Emerson Process Management AS Endresen Frode 4070 RANDABERG Krohne Instrumentation Erichsen Fridtjof 5824 BERGEN Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Eriksen Per Arve 5252 SØREIDGREND Fiskal Teknikk AS Ertenstein Olav 5570 AKSDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Espegard Torleif 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Fagerland Tor Erik 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Falch Tom Sverre 4098 TANANGER IKM Products AS Falkanger Jan Gunnar 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Falkevik Geir 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Falnes Leif Einar 4098 TANANGER A/S Norske Shell Farbrot Jan Erik 1751 HALDEN Institutt for energiteknikk Avd Halden Fjermeros Randulf 4017 STAVANGER A/S Norske Shell Fjæreide Rune 5346 ÅGOTNES Teknologisk Institutt AS avd Ågotnes Flystveit Sveinung 4046 HAFRSFJORD. Flølo Dag H 5221 NESTTUN Statoil ASA Avd kontor Bergen Flåten Frode 4352 KLEPPE ConocoPhillips Norge Folgerø Kjetil 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Folkestad Trond 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Fosen Asle Grasdal 5501 HAUGESUND Gassco AS Fossdal Odin 4308 SANDNES. Fosse Steinar 4003 STAVANGER Oljedirektoratet Fosså Øystein 4064 STAVANGER ConocoPhillips Norge Frey John Edward 5542 KARMSUND Statoil ASA Avd kontor Bergen Frydenberg Øyvind 3613 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Frøysa Kjell-Eivind 5145 FYLLINGSDALEN Christian Michelsen Research AS Fuglestad Oddvar 4066 STAVANGER Aibel AS Hovedkontor Følling Tore 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Førre Johne 5502 HAUGESUND. Gilje Jan Magne 4313 SANDNES Synapse AS Gjengedal Atle 4065 STAVANGER BP Norge AS Gravdal Leif 4065 STAVANGER BP Norge AS Årsmøte 2012 Side 16

19 Navn Poststed Arbeidssted Gregersen Svein Erik 4065 STAVANGER Roxar Flow Measurement AS Søndervik Grimstad Sverre 4065 STAVANGER Roxar Flow Measurement AS Grøndahl Roy 1300 SANDVIKA Sigurd Sørum AS Gunnulfsen Finn 3901 PORSGRUNN Emerson Process Management AS Gustavsen Stig Harald 4270 ÅKREHAMN BP Norge AS Haaland Kjell-Inge 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Hagen Arne Johan Daae 3070 SANDE I VESTFOLD FMC Kongsberg Subsea AS Hallanger Anders 5237 RÅDAL Christian Michelsen Research AS Hallsteinsen Hallgeir 4696 KRISTIANSAND S Pemac AS Halvorsen Kjetil 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Hamre Johny 6094 LEINØY Statoil ASA Avd Stavanger Hamre Tom 5861 BERGEN Aibel AS avd Bergen Hansen Jim Roar 1388 BORGEN. Hansen Kenneth 5861 BERGEN Aker Solutions MMO AS Avd Bergen Hansen Lise 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Hansen Øistein 4007 STAVANGER DONG E & P Norge AS Hanssen Birger Velle 5862 BERGEN 3-Phase Measurement AS Haug Bjørn Roar 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Hauge Viktor 5229 KALANDSEIDET Fiskal Teknikk AS Haukjem Lene Kristin 3944 PORSGRUNN Statoil ASA Avd kontor Bergen Heggeli Steinar 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Heggholmen Øyvind 5333 TJELDSTØ Statoil Terminal Sture HPU Heibø Jørn 3790 HELLE FMC Kongsberg Metering AS Helgesen Tom 2318 HAMAR Statoil ASA Avd kontor Bergen Henne Liv Marit Hansen 4003 STAVANGER Aker Solutions MMO AS Hestness Morten 3173 VEAR MH Engineering Hevrøy Nils Jørgen 5350 BRATTHOLMEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Hide Hans Olav 4066 STAVANGER Multi Phase Meters AS Hjermann Sigmund 5899 BERGEN Hammertech AS Hjorteland Trond 4035 STAVANGER Statoil ASA Avd Stavanger Hodgson Suzanne Mary 5072 BERGEN Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Holgersen Helge B 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Holm Pål Thomas 9600 HAMMERFEST Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit Holstad Marie Bueie 5098 BERGEN Christian Michelsen Research AS Hopmark Helge 6507 KRISTIANSUND N Norske Shell AS Avd Kristiansund Hovden Per-Inge 0166 OSLO Sea Pro Consulting Partner AS Hågensen Dag 3263 LARVIK Process Partner AS Håkonsen Håkon 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Håland Terje 4070 RANDABERG Håland Instrumentering AS Ingeberg Petter 3420 LIERSKOGEN Ingeberg Helge AS Jacobsen Endre 4035 STAVANGER Statoil ASA Jaghø Pål 4003 STAVANGER Talisman Energy Norge AS Jakobsen Kjetil 4067 STAVANGER Svafas Stavanger Valve & Fitting AS Jamieson Andrew GREAT BRITAIN / 4C Measurement Ltd William STORBRITANNIA Jansen Cato 4098 TANANGER IKM Laboratorium AS Jetmundsen Tommy 4064 STAVANGER ENI Norge AS Johannesen Torgeir 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Johansen Bjørnulv 4066 STAVANGER Aibel AS Hovedkontor Johansen Clayton 1684 VESTERØY Statoil ASA Bergen Sandsliveien Årsmøte 2012 Side 17

20 Navn Poststed Arbeidssted Bourne Johansen Espen S GREAT BRITAIN / Weatherford STORBRITANNIA Johansen Geir Anton 5020 BERGEN Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi Johnsen Georg 4084 STAVANGER GE Oil & Gas AS Avd Stavanger Jørgensen Atle 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Jørgensen Bård Elvik 4065 STAVANGER Roxar AS Kalvøy Åshild 5068 BERGEN Yara Praxair AS Avd Bergen Kanton Fred Edward 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Kippersund Remi Andre 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Kirkerød Trond 3960 STATHELLE Gas Solutions AS Kjendalen Stein 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Kleppe Kåre 5300 KLEPPESTØ Statoil ASA Avd kontor Bergen Kluge Iustina 4003 STAVANGER Aker Solutions MMO AS Knudsen Hilde Harestad. Knudsen Kai 4066 STAVANGER Aibel AS Hovedkontor Knutsen Stian Holme 5523 HAUGESUND Intertek West Lab AS Kolbjørnsen Henning A 2007 KJELLER Justervesenet Kommedal Ulf 4033 STAVANGER IKM Valves AS Kristiansen Bjørnar 4064 STAVANGER ExxonMobil Exploration and production Norway AS Kristoffersen Christine 9610 RYPEFJORD Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit Kristoffersen Lars 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Krogh Anders 4318 SANDNES Statoil ASA Krone Ståle 4050 SOLA IKM Productiom technology AS Kyllingstad Ståle 4355 KVERNALAND IKM Gruppen AS lambrechts Roger 5179 GODVIK Lambrechts Instrument Services AS Langeland Arve 3660 RJUKAN FMC Technologies AS Langåker Tor Odd 4270 ÅKREHAMN Norsk Analyse AS Larsen Birger 5148 FYLLINGSDALEN Framo Engineering AS Laursen Søren Taaning DANMARK Maersk Oil and Gas AS Leknes Øyvind 5501 HAUGESUND Gassco AS Lénérand Karin 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Lervåg Endre 5081 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Lexau Geir 5254 SANDSLI Fiskal Teknikk AS Lied Gaute 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Lillemo Even 7501 STJØRDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Lind-Nielsen Birger DANMARK FORCE Technology Lindsetmo Tore 7501 STJØRDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Lingjerde Elisabeth 5861 BERGEN *nedl Aker Solutions MMO AS Avd Bergen Lund Sveinung 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Lunde Per 5020 BERGEN Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi Lundekvam Ulf S 5360 KOLLTVEIT Statoil ASA Avd kontor Bergen Lundervold Rune 4090 HAFRSFJORD Norske Shell AS Avd Kristiansund Lyshaug Jon 4836 ARENDAL Sevan Marine ASA Løland Tore 4035 STAVANGER Statoil ASA Avd Stavanger Løvås Svein 4050 SOLA IKM Gruppen AS Magnussen Jimmy 7501 STJØRDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Markussen Hugo-Arild 4810 EYDEHAVN ConocoPhillips Norge Årsmøte 2012 Side 18

21 Navn Poststed Arbeidssted Marstein Morten 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Martinussen Rune 5163 LAKSEVÅG Martinussen Consulting Mastad Hans Jørgen 1405 LANGHUS Yaga Ltd Mathisen Ingvar 1400 SKI Statoil ASA Avd Vækerø Maudal Kjell Åge 4001 STAVANGER Total E&P Norge AS McInally George 4019 STAVANGER Oljedirektoratet Christian Melkevik Ole-John 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Mellgren Hans Jacob 4050 SOLA IKM Gruppen AS Mendez Rixio Omar 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Meyer Sigrid Katharina 5067 BERGEN 3-Phase Measurement AS Midttveit Vidar Rune 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Mogård Arild 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Moholth Rolf Bjørn 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Moland Arild 4066 STAVANGER Multi Phase Meters AS Monnet Jean 4314 SANDNES Aker Solutions MMO AS Mortensen Tore 2007 KJELLER Justervesenet Mosbacher Klaus Tobias 1351 RUD ABBON AS Moulin Axel 0166 OSLO Leogriff AS Myhr Sveinung 3960 STATHELLE FMC Technologies AS Mylvaganam Kanaga 3901 PORSGRUNN Høgskolen i Telemark Saba P Møgster Oddgeir Wåge 5004 BERGEN NECON AS Negård Magne Olav 4317 SANDNES ConocoPhillips Norge Nesse Øyvind 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Netland Jan Arle 5063 BERGEN Fiskal Teknikk AS Neumann Svein 4064 STAVANGER ConocoPhillips Norge Nilsen Gunnar 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Nilsen Ole Ivan 9600 HAMMERFEST Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit Nilsen Sten Agnar 1712 GRÅLUM Statoil ASA Avd Harstad Nordbø John Erling 5032 BERGEN Alpha Byggeledelse AS Nordrehaug Atle 5093 BERGEN Ing. Tore Eide AS Norheim Stig 5253 SANDSLI Aibel AS avd Bergen Norstrand Rune 5098 BERGEN Aker Solutions MMO AS Avd Bergen Nyborg Tore 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Nygård Jørn Vidar 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Nygård Kato 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Subsea AS Nødtvedt Hans Ove 3610 KONGSBERG FMC Technologies AS Olaussen David 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Olimb Hege 1303 SANDVIKA Norconsult AS Olsen Kenneth 4340 BRYNE Oceaneering AS Olsen Magne 3615 KONGSBERG FMC Technologies AS Paulsen Anfinn Inge 5501 HAUGESUND Gassco AS Paulsen Finn 4048 HAFRSFJORD Aibel AS Hovedkontor Pedersen Bjørn L 4066 STAVANGER Multi Phase Meters AS Pedersen Gøran Farmen 3269 LARVIK Norsk Analyse AS Pedersen Trond Ness 3960 STATHELLE Norsk Analyse AS Pettersen Bjørn 8410 LØDINGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Pettersen Fredrik 5142 FYLLINGSDALEN Aker Solutions MMO AS Avd Bergen Pettersen Tom Yngvar 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Pharo Gunnar 1392 VETTRE. Ratnam Logeswaran 5165 LAKSEVÅG Archer Norge As Avd Bergen Årsmøte 2012 Side 19

22 Navn Poststed Arbeidssted Risa Øyvind 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Risdal Martin 4065 STAVANGER Roxar Flow Measurement AS Rolfsen Thor E 4303 SANDNES Proserv Export Rosnes Benjamin 4310 HOMMERSÅK IKM Laboratorium AS Ruden Lars Anders 5824 BERGEN Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Rustad Rolf 5235 RÅDAL 3-Phase Measurement AS Rørvik Bent 4004 STAVANGER McCrometer Inc Sakariassen Reidar 4702 VENNESLA MetroPartner AS Salvesen Lars Kristian 1368 STABEKK Autek AS Salvesen Per 3002 DRAMMEN Autek AS Samuelsen Glenn Andreas 5165 LAKSEVÅG Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Sanden Geir 3941 PORSGRUNN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Sandgrind Sissel Wiken 0032 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Sandven Berit Søgnen 5229 KALANDSEIDET Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Sannum Tor Erik 3103 TØNSBERG Norsk Analyse AS Saxer Christian DANMARK Energistyrelsen Selvåg Ulf Edvard 3780 SKÅTØY ConocoPhillips Norge Simonsen Stian 4050 SOLA IKM Instrutek AS avd Sola Simonsen Thorleif 4066 STAVANGER GDF SUEZ E&P Norge AS Skatvedt Rolf 3101 TØNSBERG Trainor AS Skeidsvoll Jarle 5006 BERGEN ProAnalysis AS Skjæveland Marvid 4098 TANANGER Intertek West Lab AS Skotmyr Stein 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Sletta Lise Pettersen 7092 TILLER Teekay Petrojarl Production AS Smestad Pål 1351 RUD ABBON AS Smørgrav Alf Erling 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Smørgrav Skule E 3601 KONGSBERG FMC Measurement Solutions Soldal Eivind Lyng 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Solvang Jostein 5363 ÅGOTNES Statoil ASA Avd Stjørdal Sonderkamp Rolf 1358 JAR ABBON AS Spilde Jarle 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Stangeland Tørres T 5531 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Steinsland Elin 4041 HAFRSFJORD Roxar Flow Measurement AS Storheim Espen 5938 SÆBØVÅGEN Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi Storli Øyvind 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Stormoen Roar 2485 RENDALEN Krohne Norway AS Strand Stian Junge 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Strandås Rune Olav 1746 SKJEBERG Krohne Norway AS avd Krohne Instrumentation Størkson Helga Elisabeth 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Sudmann Lillian 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Sunde Solfrid 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Svendsen Frank 3112 TØNSBERG FMC Technologies AS Svendsen Gunn Kristin 2007 KJELLER Justervesenet Svenningsen Torgeir 5179 GODVIK Statoil ASA Avd kontor Bergen Svenungsen Martin 3612 KONGSBERG FMC Technologies AS Sverdrup Thomas 5244 FANA Statoil ASA Bergen Sandsliveien Syre Bjarne 4007 STAVANGER DONG E & P Norge AS Sæbø Hans 6503 KRISTIANSUND N Norske Shell AS Avd Kristiansund Årsmøte 2012 Side 20

23 Navn Poststed Arbeidssted Sæther Mathias 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Sørensen Flemming 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Thorsen Arnstein 3320 VESTFOSSEN Aibel AS Billingstad Thowsen Oddfinn 5529 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Tinnesand Gry 4064 STAVANGER ConocoPhillips Norge Tlili Oussama 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Torkildsen Anne-Minne 4003 STAVANGER Oljedirektoratet Torkildsen Bernt Helge 5862 BERGEN Framo Engineering AS Torkildsen Tommy 1526 MOSS Krohne Norway AS avd Krohne Instrumentation Tørseth Bjørn Kristian 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Ullenes Øivind 3257 LARVIK Analytic AS Vada Vigdis 7018 TRONDHEIM Teekay Petrojarl Production AS Vadheim Geir Leon 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Vedvik Therese L 5254 SANDSLI Statoil ASA Bergen Sandsliveien Vermaase Johan A R 3033 DRAMMEN FMC Kongsberg Subsea AS Vervik Steinar 4003 STAVANGER Oljedirektoratet Vestrheim Magne 5184 OLSVIK Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi Vikdal Tommy 5254 SANDSLI Statoil ASA Bergen Sandsliveien Viken Pål Verner 3184 BORRE Atlantia AS Vikingstad Ottar 4065 STAVANGER Roxar Flow Measurement AS Vikshåland Leif-Jarle 7501 STJØRDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Våga Ole Kristian 4050 SOLA IKM Instrutek AS avd Sola Wee Arnstein 4066 STAVANGER Multi Phase Meters AS Wergeland Ingvar 5089 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Wergeland Karstein 4050 SOLA GDF SUEZ E&P Norge AS Wilhelmsen Tor Eivind 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Wold Morten Olaf 4050 SOLA Apply Sørco AS Wærnes Per Vidar 1713 GRÅLUM Sensor Technology AS Øiestad Ole 4317 SANDNES Intertek West Lab AS Økland Cecilie 4065 STAVANGER Roxar Flow Measurement AS Østdahl Svein Ole 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Øverland Bjørn Atle 5006 BERGEN ProAnalysis AS Øvrebø Svenn 6984 STONGFJORDEN BP Norge AS Åbro Eirik 4035 STAVANGER Statoil ASA Fjeldstad Odd 1383 ASKER. Gran Kåre 4046 HAFRSFJORD. Halvorsen Einar 4085 HUNDVÅG. Hellerud Kristen 1362 HOSLE. Hope Bjørn Reinhard 1350 LOMMEDALEN. Moestue Håkon 3970 LANGESUND FMC Kongsberg Metering AS Realfsen Bjørn M 3922 PORSGRUNN. Selvikvåg Olav 4017 STAVANGER. Solbakken Sigbjørn 3770 KRAGERØ. Tunheim Hallvard 4042 HAFRSFJORD. Bosio Jan 0353 OSLO Bosio Consulting Årsmøte 2012 Side 21

Årsmøte 2013. Fredag 15. mars, Grand hotell, Oslo

Årsmøte 2013. Fredag 15. mars, Grand hotell, Oslo Årsmøte 2013 Fredag 15. mars, Grand hotell, Oslo NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling, prøvetaking

Detaljer

Årsmøte 2014. Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport

Årsmøte 2014. Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport Årsmøte 2014 Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling,

Detaljer

Årsmøte 2015. Torsdag 19. mars, Scandic Stavanger Airport Hotel

Årsmøte 2015. Torsdag 19. mars, Scandic Stavanger Airport Hotel Årsmøte 2015 Torsdag 19. mars, Scandic Stavanger Airport Hotel NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling,

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Fra Styret: NR. 2/2007 Juli 2007

Fra Styret: NR. 2/2007 Juli 2007 NR. 2/2007 Juli 2007 Fra Styret: Styret hadde sitt første møte i denne perioden den 14. juni i Stavanger. Steinar Vervik, OD ønskes velkommen som nytt styremedlem. Styret vil også takke alle bidragsytere

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

NYTT FRA. Fra styret: Av Svein Neumann

NYTT FRA. Fra styret: Av Svein Neumann NR. 2/2004 Juli 2004 NYTT FRA Fra styret: Av Svein Neumann Det første styremøte i denne perioden ble avholdt i Stavanger den 18. juni. Per Lunde, CMR ønskes velkommen som nytt styremedlem. Styret ønsker

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

NYTT FRA. Fra styret: NR. 1/2005 April 2005. Reviderte håndbøker er tilgjengelig. K.Kleppe og E.Halvorsen ønskes velkommen i styret

NYTT FRA. Fra styret: NR. 1/2005 April 2005. Reviderte håndbøker er tilgjengelig. K.Kleppe og E.Halvorsen ønskes velkommen i styret NR. 1/2005 April 2005 NYTT FRA Fra styret: Reviderte håndbøker er tilgjengelig Styret hadde sitt siste møte for denne perioden den 4. februar i Bergen hos Hydro. Hovedsak på dette styremøte var forberedelse

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06. Fiskere 15.06.2011 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00 Tore Andersen 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Rolf Holm 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteen Innstilling 15. mars i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteens innstilling. Ikke pه Styret: valg Leder طivind Wallentinsen Apply

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting 1. maifelten 01.05.2007 St.nr: 08005 Plass Navn Klubb Poeng Finfelt A 1 Ludvig Christian Laheld Aron Skytterklubb 108 2 Asmund Broks V60 Hedrum Sportsskyttere 108 3 Svein

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Arr.: Rollag og Veggli skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Jan Erik Fredriksen Flesberg 48 47 48 96 239 Sølv medalje 2 Vilde Kongsjorden

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA 1 101 10625/05 TINA Bang, Kjell, Laustøheia 20, 4519 Holum 102 15029/06 L R Pekka Blakstad, Kåre, Blakstad, 4820 Froland 103 15213/03 L. R Frøya Dale, Bjørnar, Dalskleiv, 4820 Froland 64 120 184 1 191

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng 1 Øystein Neteland Norheimsund og Øystese V73 249 25 241 18 244 20 249 25 248 25 95 2 Olav Måkestad Aga og Vikebygd V73 242 18 242 25 248 25 243 20 245 20 239 18 90 3 Tore Stengårdsbakken V73 241 17 232

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder Menn Senior 60 m Søren Nedrebø 7.1 Stavanger 08.09.55 100 m Torvald Hadland 11.1 Sola 11.06.87 200 m Torvald Hadland 22.7 Stavanger 18.08.84 300 m Torvald Hadland 35.9 Sola 11.06.87 400 m Svein Høgemark

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Pulje 2 Start 11.05 Startnr. Fornavn Etternavn Klasse Klubb i NCF Pulje Innkomst -5min Tid

Pulje 2 Start 11.05 Startnr. Fornavn Etternavn Klasse Klubb i NCF Pulje Innkomst -5min Tid Pulje 2 Start 11.05 Startnr. Fornavn Etternavn Klasse Klubb i NCF Pulje Innkomst -5min Tid 151 Jarle Nygaard M 40-44 CK Haugaland 2 3,05,23 152 Alf Inge Haug M 50-54 CK Haugaland 2 3,05,23 153 Inge Fatland

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Oppdatert usikkerhetshåndbok for fiskale gassmålestasjoner

Oppdatert usikkerhetshåndbok for fiskale gassmålestasjoner Prosjektnavn dd/mm/yyyy 1 Oppdatert usikkerhetshåndbok for fiskale gassmålestasjoner Kjell-Eivind Frøysa, CMR Instrumentation Dag Flølo, Statoil Gaute Ø. Lied, CMR Instrumentation Usikkerhetshåndbok NFOGM

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

Resultatliste klasse med kveldsfinale

Resultatliste klasse med kveldsfinale Klasse 1 Antall premier: 6 1 Emil Hurv Froland JFF 73 0 0 16 1 89 12 2 Henning Andersen Froland JFF 65 0 0 22 1 87 10 3 Anneline Tangen Sannidal JFF 66 0 0 18 0 84 10 4 Elin Ellingsvik Vegerstøl Gjerstad

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer