Årsmøte Torsdag 19. mars, Scandic Stavanger Airport Hotel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015. Torsdag 19. mars, Scandic Stavanger Airport Hotel"

Transkript

1 Årsmøte 2015 Torsdag 19. mars, Scandic Stavanger Airport Hotel NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling som viktige fagområder.

2 Innhold Dagsorden:... 1 Årsberetning... 2 Medlemstall... 2 Styrets sammensetning... 2 Styrets virksomhet:... 3 Arrangementer... 4 Samarbeid med andre organisasjoner Foreningens aktivitetsplan for neste periode... 4 Økonomi... 4 Resultatregnskap Noter til regnskap Revisjonsberetning Fremsatte forslag... 9 Årskontingent... 9 Budsjett Noter til budsjett 2015: Valg av styre og valgkomite: Tid og sted for neste årsmøte Medlemsliste Årsmøte 2015

3 Dagsorden: 1. Velkommen 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til godkjenning av protokoll 5. Godkjenning av innkallingen 6. Godkjenning av dagsorden 7. Årsberetning 8. Regnskap og revisors beretning 9. Fremsatte forslag 10. Fastsettelse av årskontingent 11. Budsjett 12. Valg av styre og valgkomité 13. Tid og sted for neste årsmøte Årsmøte 2015 Side 1

4 Årsberetning Medlemstall Ved utgangen av 2014 hadde foreningen 383 medlemmer. Det var en netto økning på 31 medlemmer fra forrige år. Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder : Nestleder Styremedlemmer: Dag Flølo, Statoil Rolf Skatvedt, Total Fiscal Metering Sidsel Corneliussen, BP Eivind Lyng Soldal, Statoil Morten Marstein, FMC Kongsberg Metering as Per Lunde, UiB / CMR AS Steinar Vervik, Oljedirektoratet Andre tillitsverv: Valgkomité: Kåre Kleppe, (leder) Statoil Bjarne Syre DONG E&P Norge Lise Pettersen Sletta Det Norske Oljeselskap Sekretariat: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er NFOGMs sekretariat Årsmøte 2015 Side 2

5 Styrets virksomhet: Det er i perioden fra forrige årsmøte avholdt 4 ordinære styremøter, henholdsvis: , , og Styret har i perioden behandlet og utført følgende hovedsaker: Gjennomført årsmøte og temadag Konstituert styret: - Nestleder: Sidsel Corneliussen - Web ansvarlig Steinar Vervik - Redaktør Rolf Skatvedt - Prosjektleder Workshop for allokering Sidsel Corneliussen - Prosjektleder - Interaktivt kurs for olje måling Morten Marstein - Prosjektleder- Interaktivt kurs for flerfasemåling Eivind Lyng Soldal - Prosjektleder Verktøy for usikkerhetsanalyse olje Dag Flølo - Leder for temadag 2015 Per Lunde - Chairman for NSFMW 2015 Eivind Lyng Soldal Oppsummering / erfaringsoverføring fra Årsmøte, Temadag og allokerings workshop Fulgt opp utvikling av interaktivt kurs i gass måling. I arbeidsgruppen: Dag Flølo, Per Lunde, Steinar Vervik Leverandør: Trainor med Atlantia og CMR som underleverandører. Spesifisert og bestilt utvikling av interaktivt kurs i oljemåling. Arbeidet med utvikling av spesifikasjon for revisjon / utvikling av interaktivt kurs i flerfasemåling Ferdigstilt og avsluttet prosjekt for utvikling av verktøy for gass usikkerhetsanalyse. Bestilt og fulgt opp utvikling av håndbok og verktøy for usikkerhets kalkulasjoner for ultralyd olje målestasjoner. Ferdigstilles Planlagt og gjennomført NFOGM Hydrocarbon management workshop Field Allocation Deltatt med to deltagere i teknisk komitè for North Sea Flow Measurement Workshop i St Andrews oktober 2014 (Eivind Lyng Soldal, Per Lunde) Arbeidet med forbedring av NFOGM hjemmeside på TEKNA sin plattform. Utgitt 4 nummer av Nytt fra NFOGM på hjemmesiden. Planlagt gjennomføring av årsmøte og temadag 2015 Vurdert utnevnelse av æresmedlemmer, BRAGD pris og tildeling av ÅNS pris. Lagt handlingsplan for 2015 Årsmøte 2015 Side 3

6 Arrangementer Temadag med årsmøte ble gjennomført på Clarion hotell Bergen airport. Foreningens medlemmer ble tradisjonen tro invitert til middag etter årsmøtet Hydrocarbon Management - Allocation workshop Torsdag 5 juni 2014 Quality Hotel på Sola lufthavn. Samarbeid med andre organisasjoner. Samarbeidet med Tekna videreføres. Samarbeidet med NEL om North Sea Flow Measurement Workshop blir videreført med to deltagere fra styret i arrangementskomiteen for North Sea Flow Measurement Workshop i St Andrews oktober 2014 Foreningens aktivitetsplan for neste periode Foreningens langtids handlingsplan er gyldig for Foreningens korttids handlingsplan er oppdatert for Økonomi Foreningens økonomi anses som tilfredsstillende Egenkapitalen er ved utgangen av 2014 (kapital konto lik NOK og fagfond lik NOK). Det var budsjettert med et underskudd på: NOK for 2014 Reelt underskudd ble: NOK Lavere utgifter enn budsjettert skyldes noe senere fremdrift i utvikling av interaktivt kurs for fiskale gass målestasjoner enn planlagt. Lavere utgifter enn budsjettert skyldes også noe senere fremdrift i utvikling av usikkerhetshåndbok for gass ultralyd enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak begrenset kapasitet hos våre leverandører. Imidlertid ser vi nå en noe bedre kapasitet hos våre leverandører enn det vi har sett de senere år. Dette øker foreningens mulighet til å få utviklet de kursene og verktøyene vi har planer om. Bergen, Dag Flølo leder Årsmøte 2015 Side 4

7 Resultatregnskap 2014 Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter: Medlemskontigent Inntekter samarbeidskurs Inntekter fagfond Eksterne bidrag Salg kompendier/trykksaker Kurs inntekter Sum inntekter Kostnader Adm.godtgjørelse til Tekna Sekretærgodtgjørelse Revisjon Styrets utgifter Årsmøte Gaver Reklamemateriell Informasjon/Web Usikkerhetshåndbøkene for gass Usikkerhetshåndbøkene for olje USM Usikkerhetshåndbøkene for olje turbin Interaktive kurs Reisestøtte Fagutvikling Stipendier/Fagutvikling Diverse utgifter Kursutgifter Sum kostnader Driftsresultat Netto finansinnt. - renter Resultat totalt Disponering av underskudd Fratrekkes kapitalkonto 0,00 Fratrekkes fellesfond NFOGM/Tekna Sum disponert Årsmøte 2015 Side 5

8 Årsmøte 2015 Side 6

9 Noter til regnskap 2014 Norsk forening for olje- og gassmåling Årsregnskap 2014 Noter: 1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. 2. Medlemskontingenten er 300 kroner. Foreningen har pr , 383 medlemmer. Det var en netto økning på 31 medlemmer fra forrige år. 3. NFOGMs Temadag 2014 hadde i inntekter og ,- i kostnader. Temadagen 2014 gikk dermed med kr ,- i overskudd. NFOGM - Hydrocarbon management workshop - Field allocation hadde inntekter på og kostnader på , og gikk dermed med 94524,- i overskudd. Foreningens årsmøte ble arrangert i fbm Temadagen ,- av kostnadene påløpt fra Clarion Hotell, tilfaller dermed årsmøtet. 4. I 2014 mottok foreningen diverse økonomisk støtte fra Tekna: - personalstøtte til kurs: 128 Tekna-medlemmer har deltat på NFOGM-kurs til medlemskap: NFOGM-medlemmer med medlemskap i Tekna Sum bidrag fra Tekna Personalstøtten inntjenes i form av at Tekna stiller opp med foreningssekretær, og medfører ikke utbetaling. Beløpet finner man derfor igjen under sekretærkostnaden. 5. Administrasjonsgodtgjørelsen består av et grunnbeløp, medlemsadministrasjon, regnskapsposteringer og fakturaadministrasjon. 6. Årets underskudd kr ( ) Inntekter fagfondet kr - Kostnader fagfondet kr - Tillegges fagfondet kr - Fratrekkes fri egenkapital kr - Fratrekkes fagfond kr ( ) 7. Egenkapital Pr. 31/12/14 Resultat 2014 Pr. 31/12/13 Kapitalkonto kr kr - kr Fagfond kr kr ( ) kr Sum egenkapital kr kr ( ) kr Årsmøte 2015 Side 7

10 Revisjonsberetning 2014 Årsmøte 2015 Side 8

11 Fremsatte forslag Det er ikke mottatt noen forslag til behandling på årsmøtet. Fra statuttene: «Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 måneder før årsmøte.» Årskontingent Styret foreslår at årskontingent for år 2016 økes fra dagens nivå på kr: 300,- til kr. 350,- for personlig medlemskap. Årsmøte 2015 Side 9

12 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Noter 2015 Inntekter: Medlemskontigent Inntekter samarbeidskurs Inntekter til fagfond Eksterne bidrag Salg kompendier/trykksaker Kurs inntekter Sum inntekter Kostnader Adm.godtgjørelse til Tekna Sekretærgodtgjørelse Revisjon Styrets utgifter Årsmøte Gaver Reklamemateriell Informasjon/Web Usikkerhetshåndbøkene for gass Usikkerhetshåndbøkene for olje USM Interaktive kurs gass Interaktivt kurs olje Reisestøtte Fagutvikling Stipendier/Fagutvikling Diverse utgifter Kursutgifter Sum kostnader Driftsresultat Netto finansinnt. - renter Resultat totalt Disponering av underskudd Fratrekkes kapitalkonto Fratrekkes fellesfond NFOGM/Tekna Sum disponert Årsmøte 2015 Side 10

13 Noter til budsjett 2015: medlemmer a NOK Inntekter fra North Sea Flow Measurement Workshop 25 % av overskuddet tilføres fagfond. Resterende overskudd deles mellom NFOGM og TEKNA i støtte fra Oljedirektoratet til interaktive kurs (inkl. moms) i støtte fra TEKNA til utvikling av elektroniske kurs i måling av olje. (TEKNA prosjektnummer ref. epost fra Tekna v/ Lene Nordrum) Personal støtte fra TEKNA Tekna medlemmer på NFOGM kurs NFOGM medlemmer med medlemskap i TEKNA Sum ca Personalstøtten inntjenes i form av at Tekna stiller opp med foreningssekretær, og medfører ikke utbetaling. Beløpet finner man derfor igjen under sekretærkostnad. 4. Temadag Administrasjonsgodtgjørelsen består av grunnbeløp, medlemsadministrasjon, regnskapspostering og fakturaadministrasjon 6. Vedlikehold av elektroniske kurs 7. Ferdigstilles i 2015 og ikke i 2014 som opprinnelig planlagt Årsmøte 2015 Side 11

14 Valg av styre og valgkomite: Sittende styre: Leder : Dag Flølo, Statoil (på valg i 2016) Nestleder Rolf Skatvedt, Total Fiscal Metering (på valg i 2015) Styremedlemmer: Sidsel Corneliussen,BP (på valg i 2015) Eivind Lyng Soldal, Statoil (på valg i 2015) Morten Marstein, FMC Kongsberg Metering as (på valg i 2016) Per Lunde, UiB/ CMR AS (på valg i 2016) Steinar Vervik, Oljedirektoratet (på valg i 2015) Valgkomiteens innstilling Eivind Lyng Soldal, gjenvalg for 2 nye år. Rolf Skatvedt, gjenvalg for 2 år. Steinar Vervik, gjenvalg for 2 år. Sidsel Corneliussen gjenvalg for 2 år. Styrets innstilling til valgkomite: Kåre Kleppe, Statoil, (Leder) Bjarne Syre, DONG Energy Steinar Fosse Oljedirektoratet Tid og sted for neste årsmøte Styret foreslår at årsmøtet legges til Oslo mars 2016 Styret ber også om årsmøtets tilslutning til å kunne invitere foreningens medlemmer m/partner til årsmøte med gallamiddag og overnatting i tråd med foreningens tradisjon. Styret ber om årsmøtets tilslutning til dette siden styret må bestille hotell og dermed forplikte foreningen før neste årsmøte. Årsmøte 2015 Side 12

15 Medlemsliste Navn Aadnesen Jakob Arbeidssted Statoil ASA Avd kontor Fornebu Poststed 1395 HVALSTAD Aarstad Nils Petter FMC Kongsberg Metering AS 3660 RJUKAN Aasan Veronika Statoil ASA 7354 VIGGJA Aboushana Salem M.. LIBYA Abrahamsen Torbjørn Statoil ASA Avd kontor Bergen 3940 PORSGRUNN Aksnes Kyrre OneSubsea Processing AS 5862 BERGEN Albrechtsen Ronny Arne Gassco AS 5501 HAUGESUND Alfheim Gunnar Process Control AS 5045 BERGEN Alnasser Mustafa Yokogawa Saudi Arabia SAUDI ARABIA Andersen Morten Myhre Norsk Analyse AS 3154 TOLVSRØD Andersen Ståle Nøkling Intertek West Lab AS 4085 HUNDVÅG Andersen Trond IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Andreassen Alf Magne Oljedirektoratet 4021 STAVANGER Andresen Odd Aker Engineering & Technology AS 1326 LYSAKER Angeltvedt Jan Morten Process Control AS 5253 SANDSLI Aspelund Audun ABBON AS 1351 RUD Baker Andrew OneSubsea Processing AS 5308 KLEPPESTØ Bakken Asbjørn FMC Kongsberg Subsea AS Avd Asker 1373 ASKER Benavides Sebastian Osvaldo MOSS Benestad Rolf Kr Aker Solutions MMO AS 4026 STAVANGER Berg Kjartan Bryne Lundin Norway AS 1443 DRØBAK Berg Thor Arne Aker Solutions MMO AS 2318 HAMAR Berntsen Jan Erik Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 4262 AVALDSNES Bilstad Anne Proserv Norge AS 4346 BRYNE Birkeland Kai Heine IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Birkeland Trond ConocoPhillips Skandinavia AS 4064 STAVANGER Biseth Pål FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Bjelland Frode Gassco AS 5501 HAUGESUND Bjerkelund Bjørn Danfoss Power Solutions AS 1309 RUD Bjerkely Jan Inge Emerson Process Management AS 3901 PORSGRUNN Bjerkeseth Amund Ivar IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Bjørhall Helge Flow-Teknikk AS 1377 BILLINGSTAD Bjørk Ranveig Nygaard Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Bjørnsen Bjørn Åge Lab-Consultant Ing. B. Bjørnsen 5174 MATHOPEN Bol Manuer Ministry of Petroleum, Mining and Industry SØR SUDAN Borgersen Bjørn Analytic AS 3260 LARVIK Brandt Morten. Bratten Tore Statoil ASA 4035 STAVANGER Brummenæs Harry Petrotech AS 5501 HAUGESUND Bøe Paul Endress & Hauser AS 3421 LIERSKOGEN Bøe Yngve OneSubsea Processing AS 5862 BERGEN Børresen Terje Det Norske Oljeselskap ASA 7033 TRONDHEIM Caldwell Steve Ceesi Inc 4004 STAVANGER Carlsen Jon Norsk Analyse AS 1400 SKI Carlsson Martin FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Chan Philip Corneliussen Sidsel E GDF SUEZ E&P Norge AS BP Norge AS 4066 STAVANGER 4065 STAVANGER Cosmos Nwokoma Frontier Oil LTD NIGERIA Årsmøte 2015 Side 13

16 Costopoulos Michael FMC Kongsberg Metering AS 3613 KONGSBERG Dahl Arne Morten Statoil ASA Avd Stjørdal 7058 JAKOBSLI Dahl Eivind Olav Eivind Dahl AS 6100 VOLDA Dahl Thor Autek AS 3002 DRAMMEN Dahlstrøm Maron Jonny Statoil ASA 4048 HAFRSFJORD Denstad Harald Statoil ASA Avd Stjørdal 7506 STJØRDAL Ditlefsen Håkon Process Partner AS 3960 STATHELLE Drejer Harald A/S Norske Shell 6443 TORNES I ROMSDAL Dybdahl Bjørn Petrotech AS 5501 HAUGESUND Dykesteen Eivind Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen 5258 BLOMSTERDALEN Ege Morten Proserv Norge AS 4033 STAVANGER Eide John Sigve Multi Phase Meters AS 4352 KLEPPE Eide Jostein Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Eikedal Roy Ove Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Eiken Karianne Birkestøl IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Eilertsen Kjell-Are ConocoPhillips Skandinavia AS 4856 ARENDAL Einarsen Frode Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9615 HAMMERFEST Ekerhovd Henning Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Elvik Bård Weatherford Norge AS 4085 HUNDVÅG Endresen Frode Krohne Norway AS 1526 MOSS Erdal Asbjørn Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5570 AKSDAL Eriksen Per Arve Endress & Hauser AS 5252 SØREIDGREND Ertenstein Olav Statoil ASA Avd Stjørdal 5570 AKSDAL Espegard Torleif FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Fagerland Tor Erik Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Falch Tom Sverre SIFAB AS 4353 KLEPP STASJON Falkanger Jan Gunnar Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Falkevik Geir FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Falnes Leif Einar A/S Norske Shell 4098 TANANGER Farbrot Jan Erik Institutt for energiteknikk Avd Halden 1751 HALDEN Finne Helge Omega AS Avd Bergen 5239 RÅDAL Fjeldstad Bjørn Ingar Justervesenet 2027 KJELLER Fjermeros Randulf A/S Norske Shell 4017 STAVANGER Fjetland Stig Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Fjæreide Rune Teknologisk Institutt AS avd Ågotnes 5346 ÅGOTNES Flystveit Sveinung Songa Management AS 4050 SOLA Flølo Dag H Statoil ASA Avd kontor Bergen 5221 NESTTUN Flåten Frode ConocoPhillips Skandinavia AS 4352 KLEPPE Fogh Mads Vectory Sensor Systems AS 4032 STAVANGER Folgerø Kjetil Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Folkestad Trond Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Forne Søren Roxar Flow Measurement AS 4310 HOMMERSÅK Forthun Morten IKM Laboratorium AS 5310 HAUGLANDSHELLA Fossdal Odin Fosså Øystein. ConocoPhillips Skandinavia AS 4308 SANDNES 4064 STAVANGER Frey John Edward Statoil ASA Avd kontor Bergen 4015 STAVANGER Frydenberg Øyvind FMC Kongsberg Metering AS 3613 KONGSBERG Frøyen Stig Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen 5173 LODDEFJORD Frøysa Kjell-Eivind Christian Michelsen Research AS 5145 FYLLINGSDALEN Følling Tore FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Førre Johne HAUGESUND Gilje Jan Magne Synapse AS 4313 SANDNES Gjengedal Atle BP Norge AS 4065 STAVANGER Gravdal Leif BP Norge AS 4065 STAVANGER Gregersen Svein Erik Søndervik Roxar Flow Measurement AS 4065 STAVANGER Årsmøte 2015 Side 14

17 Grimstad Sverre Roxar Flow Measurement AS 4065 STAVANGER Grøndahl Roy Yaga Ltd 1400 SKI Gundersen Kenneth Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Gunnulfsen Finn Process Partner AS 3263 LARVIK Gustavsen Stig Harald BP Norge AS 3915 PORSGRUNN Haakonsen Kristin Statoil Kollsnes Prosessanlegg 5020 BERGEN Haaland Kjell-Inge Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Haaland Tove Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Hagen Arne Johan Daae FMC Kongsberg Subsea AS Avd Kongsberg 3070 SANDE I VESTFOLD Hallanger Anders Christian Michelsen Research AS 5237 RÅDAL Hallsteinsen Hallgeir Pemac AS 4696 KRISTIANSAND S Halvorsen Kjetil Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Hamre Johny Statoil ASA Avd kontor Stavanger 6094 LEINØY Hamre Tom Aibel AS avd Bergen 5861 BERGEN Hansen Bjørn Helge Lundin Norway AS 3719 SKIEN Hansen Jim Roar EMCI 1388 BORGEN Hansen Kenneth SALHUS Hansen Roger Lintron AS 5955 LINDÅS Hansen Vegar Statoil ASA Avd Stjørdal 7563 MALVIK Hansen Øistein DONG E & P Norge AS 4002 STAVANGER Hanssen Birger Velle OneSubsea Processing AS 5862 BERGEN Hauge Viktor Fiscal Metering & Analysis AS 5229 KALANDSEIDET Haugeberg Kjell-Arvid IKM Laboratorium AS 4014 STAVANGER Haukjem Lene Kristin Statoil ASA Avd kontor Bergen 3944 PORSGRUNN Hedland Halvard Oljedirektoratet 4053 RÆGE Heggeli Steinar FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Heggholmen Øyvind Statoil Terminal Sture HPU 5363 ÅGOTNES Heibø Jørn FMC Kongsberg Metering AS 3790 HELLE Heksem Ragnar Lundin Norway AS 1608 FREDRIKSTAD Helgesen Tom Statoil ASA Avd kontor Bergen 2317 HAMAR Henne Liv Marit Hansen Aker Solutions MMO AS 4003 STAVANGER Hestness Morten Kongsberg Maritime AS Engineering 3173 VEAR Hetland Thomas Habu Sampling AS 4056 TANANGER Hide Hans Olav Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Hjermann Sigmund Hjorteland Trond Hammertech AS Statoil ASA Avd kontor Stavanger 5899 BERGEN 4035 STAVANGER Hodgson Suzanne Mary BERGEN Holm Pål Thomas Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9600 HAMMERFEST Holstad Marie Bueie Christian Michelsen Research AS 5098 BERGEN Hopmark Helge Norske Shell AS Avd Landansatte Utvinning 6507 KRISTIANSUND N Hovden Per-Inge OSLO Hval Erland Skogøy Aker Subsea AS 1356 BEKKESTUA Hvidsten Asle Statoil ASA Avd Sandnes 4323 SANDNES Hystad Thomas Vikane Høgskolen i Bergen 5412 STORD Hågensen Dag Process Partner AS 3263 LARVIK Håkonsen Håkon Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Ikechukwu Ogba Godspower Irovester Engineering LTD NIGERIA Ingeberg Petter Ingeberg Helge AS 3420 LIERSKOGEN Ingebrigtsen Torstein Intertek West Lab AS 8050 TVERLANDET Iversen Ole Andreas Multi Phase Meters AS 4045 HAFRSFJORD Jacobsen Endre Statoil ASA 4035 STAVANGER Jacobsen Kim Xvision AS 0157 OSLO Jaghø Pål Talisman Energy Norge AS 4003 STAVANGER Jakobsen Kjetil Svafas Stavanger Valve & Fitting AS 4067 STAVANGER James Anthony Irovester Engineering LTD NIGERIA Årsmøte 2015 Side 15

18 Jamieson Andrew William 4C Measurement Ltd STORBRITANNIA Jansen Cato IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Javadifar Khosro. IRAN Jensen Kari Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9600 HAMMERFEST Jetmundsen Tommy ENI Norge AS 4064 STAVANGER Johansen Bjørnulv Statoil ASA Avd kontor Stavanger 4035 STAVANGER Johansen Clayton Bourne Statoil ASA Avd kontor Bergen 1743 KLAVESTADHAUGEN Johansen Geir Anton Høgskolen i Bergen 5020 BERGEN Johnsen Georg RANDABERG Johnson Joseph Chesroc NIGERIA Juvik Kjell Reinertsen AS Avd Engineering Trondheim 7492 TRONDHEIM Jørgensen Atle Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Jørgensen Bård Elvik. Kaipov Yermek Schlumberger KAZAKSTAN Kanton Fred Edward FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Karlsen Bjørn Tore RONG Kippersund Remi Andre Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Kirknes Rune Statoil ASA Avd Stjørdal 7509 STJØRDAL Kjendalen Stein FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Kleppe Kåre Statoil ASA Avd kontor Bergen 5308 KLEPPESTØ Kluge Iustina Lezeu Aker Solutions MMO AS 4003 STAVANGER Knutsen Per FMC Kongsberg Metering AS 3803 BØ I TELEMARK Knutsen Stian Holme Det Norske Oljeselskap ASA Avd Stavanger 5563 FØRRESFJORDEN Kocbach Jan Martin Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Kolbjørnsen Henning A Justervesenet 2027 KJELLER Kolltveit Erling Kommedal Ulf Christian Michelsen Research AS IKM Valves AS 5892 BERGEN 4031 STAVANGER Kristiansen Bjørnar ExxonMobil Exploration and production Norway AS 4064 STAVANGER Kristiansen Kenneth Steinan Emda Engineering As 7081 SJETNEMARKA Kristiansen Sindre FMC Kongsberg Subsea AS Avd Asker 1386 ASKER Kristoffersen Christine Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9610 RYPEFJORD Kristoffersen Lars FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Krogh Anders Statoil ASA Avd Sandnes 4318 SANDNES Kyllingstad Ståle IKM Gruppen AS 4355 KVERNALAND Lambrechts Roger Tracerco Norge AS 5147 FYLLINGSDALEN Langeland Arve FMC Kongsberg Subsea AS 3660 RJUKAN Langåker Tor Odd Norsk Analyse AS 3103 TØNSBERG Larsen Birger OneSubsea Processing AS 5148 FYLLINGSDALEN Laursen Søren Taaning DONG Energy DANMARK Le Danny Dong Energy DANMARK Leknes Øyvind Gassco AS 5501 HAUGESUND Lervåg Endre Utkilen Statoil ASA Avd kontor Bergen 5081 BERGEN Levi Vibeke Nilsson Danish Energy Agency DANMARK Lexau Geir Fiscal Metering & Analysis AS 5254 SANDSLI Lied Gaute Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Lillo Martin Statoil ASA Avd Sandnes 4050 SOLA Lindsetmo Tore Statoil ASA Avd Stjørdal 7501 STJØRDAL Lisberg Henrik Emco Controls AS DANMARK Liu Willow Medeng Technologies Canada Inc CANADA Lodgaard Ann-Kristin Yara Praxair AS 0915 OSLO Lokøy Hans Normann Statoil ASA Avd kontor Bergen 5363 ÅGOTNES Lund Frode Halvor BP Norge AS 4345 BRYNE Årsmøte 2015 Side 16

19 Lund Sveinung FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Lunde Per Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi 5020 BERGEN Lundekvam Ulf S Statoil ASA Avd kontor Bergen 5360 KOLLTVEIT Løland Tore Statoil ASA Avd kontor Stavanger 4035 STAVANGER Løvås Svein IKM Gruppen AS 4050 SOLA Marcussen Odd Statoil ASA 4810 EYDEHAVN Markussen Hugo-Arild ConocoPhillips Skandinavia AS 4810 EYDEHAVN Marstein Morten FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Martinsen Arve. Marvik Kari Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Mastad Hans Jørgen Yaga Ltd 1400 SKI Mathisen Ingvar Statoil ASA Avd kontor Fornebu 1400 SKI Maudal Kjell Åge Wintershall Norge AS 4001 STAVANGER McInally George Christian Oljedirektoratet 4019 STAVANGER Mclarney Andrew IKM Production Technology AS 4050 SOLA Melkevik Ole-John Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Mellgren Hans Jacob IKM Gruppen AS 4050 SOLA Midttveit Vidar Rune Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Miletic Arsen Aker Solutions MMO Trøndelag 7036 TRONDHEIM Minigalin Arthur G. Mogård Arild Agip KCO FMC Kongsberg Metering AS KAZAKSTAN 3601 KONGSBERG Moholth Rolf Bjørn FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Moland Arild Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Monnet Jean Aker Solutions MMO AS 4314 SANDNES Moreno Camero Rubén A. Apply Sørco AS 4083 HUNDVÅG Mortensen Tore Justervesenet 2027 KJELLER Mosbacher Klaus Tobias ABBON AS 1351 RUD Moulin Axel Leogriff AS 0164 OSLO Myhr Sveinung FMC Kongsberg Subsea AS 3960 STATHELLE Mylvaganam Kanaga Saba P Høgskolen i Telemark 3901 PORSGRUNN Myren Hege Statoil ASA Avd kontor Bergen 5254 SANDSLI Mørck Christian Bergfjord Aker Engineering & Technology AS 0661 OSLO Negård Magne Olav ConocoPhillips Skandinavia AS 4317 SANDNES Nesse Øyvind Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Netland Jan Arle Fiskal Teknikk AS 5063 BERGEN Nilsen Gunnar FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Nilsen Kathrine FMC Kongsberg Metering AS 1515 MOSS Nilsen Ole Ivan Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9600 HAMMERFEST Nilsen Sten Agnar YVEN Nordbø John Erling Alpha Byggeledelse AS 5032 BERGEN Nordstrand Bjørn Aker Floating Production ASA 1358 JAR Norheim Stig Aibel AS avd Bergen 5253 SANDSLI Norstrand Rune *nedl Aker Solutions MMO AS Avd Bergen 5098 BERGEN Nyborg Tore Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5570 AKSDAL Nygård Jørn Vidar FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Nødtvedt Hans Ove FMC Kongsberg Subsea AS 3610 KONGSBERG Olafsen Børge Det Norske Oljeselskap ASA Avd Stavanger 4003 STAVANGER Olaussen David FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Olimb Hege Norconsult AS 1303 SANDVIKA Olsen Karl Kristian Halliburton AS 4307 SANDNES Olsen Kenneth Oceaneering AS 4340 BRYNE Olsen Magne FMC Kongsberg Subsea AS 3615 KONGSBERG Paulsen Anfinn Inge Gassco AS 5501 HAUGESUND Paulsen Finn Aibel AS Hovedkontor 4048 HAFRSFJORD Pedersen Bjørn L Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Årsmøte 2015 Side 17

20 Pedersen Gøran Farmen Norsk Analyse AS 3269 LARVIK Pedersen Trond Ness Norsk Analyse AS 3960 STATHELLE Pereira Digorio National Petroleum Authority (ANP) ØST-TIMOR Pettersen Bjørn Statoil ASA Avd kontor Bergen 8410 LØDINGEN Pettersen Fredrik Aker Solutions MMO AS Avd Bergen 5142 FYLLINGSDALEN Pettersen Tom Yngvar FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Pharo Gunnar VETTRE Posselt Jean-Pierre Danish Energy Agency DANMARK Ramsdal Svein Ove Watherford Laberatories Norway AS Avd Stavanger 4066 STAVANGER Ravnås Anbjørg Johansen Watherford Laberatories Norway AS Avd Stavanger 4314 SANDNES Revathi Thavasipandian Risa Øyvind FMC Kongsberg Metering AS Statoil ASA Avd kontor Bergen 3617 KONGSBERG 5020 BERGEN Rolfsen Thor E Proserv Export 4303 SANDNES Rosnes Benjamin IKM Laboratorium AS 4310 HOMMERSÅK Ruden Lars Anders Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen 5824 BERGEN Rustad Rolf 3-Phase Measurement AS 5235 RÅDAL Rømo Olav Esso Norge AS Avd Tønsberg 3103 TØNSBERG Røraas Morten FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Rørvik Bent McCrometer Inc 4004 STAVANGER Sakariassen Reidar MetroPartner AS 4702 VENNESLA Salvesen Lars Kristian Autek AS 1368 STABEKK Salvesen Per Autek AS 3002 DRAMMEN Samuelsen Glenn Andreas Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen 5165 LAKSEVÅG Sanden Geir Statoil ASA Avd kontor Bergen 3941 PORSGRUNN Sandgrind Sissel Wiken Miljødirektoratet Oslo 7485 TRONDHEIM Sandven Berit Søgnen Statoil ASA Avd kontor Bergen 5229 KALANDSEIDET Sanni Abraham Hgo-Dynamic Energy 5227 NESTTUN Sannum Tor Erik Norsk Analyse AS 3103 TØNSBERG Schmedling Petter F. Wood Group Mustang Norway AS avd Moss 3202 SANDEFJORD Selvåg Ulf Edvard ConocoPhillips Skandinavia AS 3780 SKÅTØY Simonsen Stian IKM Instrutek AS avd Sola 4050 SOLA Simonsen Thorleif Statoil ASA Avd Stjørdal 7501 STJØRDAL Skatvedt Rolf Total Fiscal Metering (TFM) AS 3158 ANDEBU Skjæveland Marvid. Skotmyr Stein FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Sletta Lise Pettersen Det Norske Oljeselskap ASA 7092 TILLER Smestad Pål ABBON AS 1351 RUD Smørgrav Skule E FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Soldal Eivind Lyng Statoil ASA Avd kontor Fornebu 1330 FORNEBU Solheim Torkjel. Solsvik Nils Arne Statoil Kollsnes Prosessanlegg 5020 BERGEN Solvang Jostein Statoil ASA Avd Stjørdal 5363 ÅGOTNES Spilde Jarle Statoil ASA Avd kontor Bergen 5143 FYLLINGSDALEN Sprus Michael Autek AS 3002 DRAMMEN Stangeland Tørres T Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5531 HAUGESUND Steinsland Elin Roxar Flow Measurement AS 4041 HAFRSFJORD Storheim Espen Christian Michelsen Research AS 5938 SÆBØVÅGEN Storli Øyvind FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Stormoen Roar Krohne Norway AS 2485 RENDALEN Strand Stian Junge FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Strandås Rune Olav Krohne Norway AS Avd Krohne Instrumentation 1746 SKJEBERG Størkson Helga Elisabeth Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Sundnes Karin FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Årsmøte 2015 Side 18

21 Sveinsvoll Erik BP Norge AS 4316 SANDNES Svendsen Frank FMC Kongsberg Subsea AS 3160 STOKKE Svendsen Gunn Kristin Justervesenet 2027 KJELLER Svenning Erlend Svenningsen Torgeir Statoil ASA Avd Stjørdal Statoil ASA Avd kontor Bergen 7501 STJØRDAL 5179 GODVIK Syre Bjarne DONG E & P Norge AS 4002 STAVANGER Sørensen Flemming FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Tamakloe Emmanuel Ghana National Petroleum Coproation GHANA Tangen Vegard Aibel AS avd Stjørdal 7620 SKOGN Tegle Vidar FMC Kongsberg Metering AS 4370 EGERSUND Thorsen Arnstein Aibel AS Avd Asker 3320 VESTFOSSEN Thowsen Oddfinn Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5529 HAUGESUND Thunem Stian Nordnes Statoil ASA Avd kontor Bergen 5035 BERGEN Time Rune Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Tinnesand Gry ConocoPhillips Skandinavia AS 4064 STAVANGER Todnem Torbjørn Emerson Process Management AS Stavanger 4324 SANDNES Torkildsen Anne-Minne Oljedirektoratet 4003 STAVANGER Torkildsen Bernt Helge OneSubsea Processing AS 5862 BERGEN Torkildsen Tommy Krohne Norway AS Avd Krohne Instrumentation 1710 SARPSBORG Tragethon Tommy Sandberg Norsk Analyse AS 3616 KONGSBERG Tørseth Bjørn Kristian FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Ullenes Øivind Analytic AS 3256 LARVIK Vada Vigdis Teekay Petrojarl Production AS 7018 TRONDHEIM Vadheim Geir Leon Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Varade Jay ODS Metering Systems SINGAPORE Vedvik Therese L Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Venkatachalam Vijayakumar BW Offshore Singapore Pte Ltd SINGAPORE Vermaase Johan A R FMC Kongsberg Subsea AS Avd Kongsberg 3033 DRAMMEN Vervik Steinar Oljedirektoratet 4003 STAVANGER Vestrheim Magne Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi 5184 OLSVIK Vethe Eivind Pulse Structural Monitoring Ltd 5239 RÅDAL Vikdal Tommy Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Viken Pål Verner Atlantia AS 3184 BORRE Vikshåland Leif-Jarle Statoil ASA Avd Stjørdal 7501 STJØRDAL Vollen Dag Aibel AS avd Bergen 5258 BLOMSTERDALEN Våga Ole Kristian Emerson Process Management AS Stavanger 4327 SANDNES Wee Arnstein Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Wergeland Ingvar Statoil ASA Avd kontor Bergen 5089 BERGEN Wergeland Karstein SOLA Wilhelmsen Tor Eivind FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Wold Morten Olaf Apply Sørco AS 4050 SOLA Wærnes Per Vidar Sensor Technology AS 1713 GRÅLUM Ystgaard Pål Teekay Petrojarl Production AS 7026 TRONDHEIM Øiestad Ole Intertek West Lab AS 4317 SANDNES Økland Cecilie Roxar Flow Measurement AS 4065 STAVANGER Østdahl Svein Ole FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Øverland Bjørn Atle Total E&P Norge AS 4001 STAVANGER Øvrebø Svenn BP Norge AS 6984 STONGFJORDEN Øvstaas Jeppe Norsk Analyse AS 3150 TOLVSRØD Åbro Eirik Fjeldstad Odd Statoil ASA STAVANGER 1383 ASKER Gran Kåre HAFRSFJORD Halvorsen Einar HUNDVÅG Hellerud Kristen HOSLE Årsmøte 2015 Side 19

22 Hope Bjørn Reinhard LOMMEDALEN Moestue Håkon FMC Kongsberg Metering AS 3970 LANGESUND Nygård Kato. Realfsen Bjørn M PORSGRUNN Selvikvåg Olav STAVANGER Solbakken Sigbjørn KRAGERØ Tunheim Hallvard HAFRSFJORD Bosio Jan Bosio Consulting 0353 OSLO Fosse Steinar Oljedirektoratet 4003 STAVANGER Neumann Svein ConocoPhillips Skandinavia AS 4064 STAVANGER Smørgrav Alf Erling FMC Kongsberg Subsea AS 3601 KONGSBERG Totalt 383 Årsmøte 2015 Side 20

Årsmøte 2014. Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport

Årsmøte 2014. Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport Årsmøte 2014 Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling,

Detaljer

Årsmøte 2012. Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger

Årsmøte 2012. Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling,

Detaljer

Nordsjørittet 2011 Resultater pr. pulje

Nordsjørittet 2011 Resultater pr. pulje Pulje 1 1 58 Allan Kaagaard Krestensen Statoil 2:59:04 30.49 2 1 Edd Geir Bore Bryne CK 2:59:04 30.49 3 6 Geir Henning Larsen Lyse BIL 2:59:04 30.49 4 36 Atle Tanum Team VELUX Isola Leca 2:59:04 30.49

Detaljer

Nordsjørittet 2012 Resultater pr. pulje

Nordsjørittet 2012 Resultater pr. pulje Pulje: 1 1 11 Geir Dahlen Stavanger Terrengsykkelklubb / BTT 2:43:35 33.38 2 163 Rolf Helge Selliken Spinn 2:43:37 33.37 3 30 Frode Kolstad National Oilwell Varco 2:43:38 33.37 4 24 Erling Kindem GDF SUEZ

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst!

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst! Forord til adresse-liste pr 2010: Etter å ha fått mange spørsmål: Nedenstående navn er fra stor-lista pluss navn som kom til etter hvert. Deretter ble adressene oppdatert før 2010-treffet. Var du på 2004-lista,

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 8 Teknisk arbeid i sekretariatet 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport CENELEC 12

Detaljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer 91 km: Team Velux Isola Leca Seeding 1 12027 Gunn-Rita Dahle Flesjå Kvinner 35-39 år 3:13:38 0:00:00 2 10062 Kenneth Flesjå Menn 30-34 år 3:13:38 0:00:01 3 12049 Georg Feed FRØILAND BYGG Menn 30-34 år

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2014 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2014 Norsk Bridgeforbund Virksomheten EM i Tromsø har vært hovedfokus for det nye styret som tiltrådte i mai. Kontraktene med EBL ble omgående reforhandlet med sikte på å redusere

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

3-Sjøersløpet 2011. Resultater - www.3sjoers.com

3-Sjøersløpet 2011. Resultater - www.3sjoers.com 3-Sjøersløpet 2011 Resultater - www.3sjoers.com Plass Navn Klubb Chip nrklass Tid 1 Dabaya Badhaso Skjalg 750 M20-39 01:08:21 2 Firew Zenebe Brkineh Sandnes IL 1429 M20-39 01:09:22 3 Asle Rønning Tjelta

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Deltakerliste - Ankerhåndtering og forflytning av innretninger

Deltakerliste - Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Oppdatert per 27. oktober 2011 Deltakerliste - Ankerhåndtering og forflytning av innretninger 8. - 9. november 2011, Clarion Hotel Stavanger Aker Drilling ASA Hårvik Frank Stavanger Aker Pusnes AS Knutsen

Detaljer

3-Sjøersløpet 2011. Resultater per klasse - www.3sjoers.com

3-Sjøersløpet 2011. Resultater per klasse - www.3sjoers.com 3-Sjøersløpet 2011 Resultater per klasse - www.3sjoers.com Mann 15-19 1 Simen Bergseth Skjalg 1472 M15-19 5 01:13:51 2 Erlend Jensen IL Trio 1294 M15-19 11 01:17:56 3 Helge Wilhelm Dahl Skjalg 668 M15-19

Detaljer

CMR og IFE vertsinstitusjoner for to nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Av Per Lunde, CMR

CMR og IFE vertsinstitusjoner for to nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Av Per Lunde, CMR NR. 2/2006 July 2006 Solfrid Sunde, FMC Kongsberg Metering og Dag H. Flølo, Norsk Hydro nye i styret Einar Halvorsen, OD ble valgt til nestleder Solfrid Sunde, FMC ble valgt til redaktør av Nytt fra NFOGM

Detaljer

Deltakerliste. Ankerhåndtering og forflytning av innretninger

Deltakerliste. Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Deltakerliste Oppdatert per 5. november 2009 Ankerhåndtering og forflytning av innretninger 11. - 12. november 2009, Clarion Hotel Stavanger, Stavanger Ads Offshore Chatering AS Sørensen Carl H. Arendal

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

I N N H O L D. Side Dette er NEK 1. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Styre og normkomiteer 20. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 33

I N N H O L D. Side Dette er NEK 1. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Styre og normkomiteer 20. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 33 I N N H O L D Side Dette er NEK 1 Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 8 Teknisk arbeid i sekretariatet 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport

Detaljer

Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR

Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 10 Teknisk arbeid i sekretariatet

Detaljer

Deltakerliste. Ankerhåndtering og forflytning av innretninger

Deltakerliste. Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Deltakerliste Oppdatert per 13. november 2009 Ankerhåndtering og forflytning av innretninger 11. - 12. november 2009, Clarion Hotel Stavanger, Stavanger Ads Offshore Chatering AS Sørensen Carl H. Arendal

Detaljer

Fornavn Etternavn Firma 1. Atle Lileng Acergy 2. Pוl Brekke AF Decom Offshore AS 3. Silje Gjרse AGR 4. Sזle. Hilde Karin

Fornavn Etternavn Firma 1. Atle Lileng Acergy 2. Pוl Brekke AF Decom Offshore AS 3. Silje Gjרse AGR 4. Sזle. Hilde Karin 1. Atle Lileng Acergy 2. Pוl Brekke AF Decom Offshore AS 3. Silje Gjרse AGR 4. Sזle Hilde Karin Hellesרy AGR Field Operations 5. Ralph Guttormsen AGR Petroleum Services 6. Sissel Bukkholm Aibel AS 7. Torgils

Detaljer

Forbundstinget og strategimøte 2009. Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober

Forbundstinget og strategimøte 2009. Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober Forbundstinget og strategimøte 2009 Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober Innhold 1. Saksliste 03 2. Forretningsorden 03 3. Representantliste 04 4. Årsberetning 06 4.1 Tillitsvalgte 06 4.2 Representasjon

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Viking fotballklubb. Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion. års beretning

Viking fotballklubb. Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion. års beretning Viking fotballklubb Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion års beretning 2014 Innholdsfortegnelse Årsmøte 4 Dagsorden 4 Æresmedlemmer 4 Årsberetning til ordinært årsmøte 5 Styrets

Detaljer

Gyldig fra 12. august 2015. 164 godkjente sensorer 2015 2019

Gyldig fra 12. august 2015. 164 godkjente sensorer 2015 2019 2015 Liste over godkjente sensorer G5 offshorekran Gyldig fra 12. august 2015. 164 godkjente sensorer 2015 2019 Sortert etter firma: Firma Godkjent sensor Telefon Gyldig APPLY SØRCO RIKARD PETTERSEN 45449514

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Innhold: Norges Styrkeløftforbund 1 Forbundstinget 2007

Innhold: Norges Styrkeløftforbund 1 Forbundstinget 2007 Innhold: 1. Saksliste 02 2. Forretningsorden 02 3. Representantliste 03 4. Årsberetning 05 4.1 Tillitsvalgte 05 4.2 Representasjon 06 4.3 Klubb- og kretsoversikt 06 4.4 Komitérapporter 08 4.4.1 Årsberetninger

Detaljer

ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014

ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014 ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014 INNHOLD Årsberetning 2013-2014 s 7 Desisorrapport s 39 Årsregnskap 2013 s 41 NOPAS styre 2013-2014. Bent Åserud, Lars Martin Myhre, Ingrid Kindem, Kari Bremnes, og Jon-Willy

Detaljer

Sesilåmi. Offisiell resultatliste. Setesdal-Sirdal 02.04.2011

Sesilåmi. Offisiell resultatliste. Setesdal-Sirdal 02.04.2011 Setesdal-Sirdal 2.4.2 K5-6 Plass Navn Klubb Antall Tid Etter Caroline Ziesler Sandes IL 3:34:6 : 2 Elise Andreassen Gjesdal IL 4:23:34 49:8 3 Juliane Foss Martin Bjelland IL 4:39:2 :5:5 4 Karoline Oktavia

Detaljer