Årsmøte Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2014. Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport"

Transkript

1 Årsmøte 2014 Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling som viktige fagområder.

2 Innhold Dagsorden:... 1 Årsberetning... 2 Medlemstall... 2 Styrets sammensetning... 2 Styrets virksomhet:... 3 Arrangementer... 4 Samarbeid med andre organisasjoner Stipendordning/reisestøtte... 4 Foreningens aktivitetsplan for neste periode... 4 Økonomi... 4 Resultatregnskap Noter til regnskap Revisjonsberetning Fremsatte forslag Årskontingent Budsjett Noter til budsjett 2014: Valg av styre og valgkomite: Tid og sted for neste årsmøte Eventuelt! Medlemsliste Årsmøte 2014

3 Årsmøte Torsdag 20. mars 2014 kl. 16:00 Dagsorden: 1. Velkommen 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til godkjenning av protokoll 5. Godkjenning av innkallingen 6. Godkjenning av dagsorden 7. Årsberetning 8. Regnskap og revisors beretning 9. Fremsatte forslag 10. Fastsettelse av årskontingent Budsjett Valg av styre og valgkomité 13. Tid og sted for neste årsmøte 14. Eventuelt Årsmøte 2014 Side 1

4 Årsberetning Medlemstall Ved utgangen av 2013 hadde foreningen 352 medlemmer. Det var en netto økning på 5 medlemmer i Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder : Dag Flølo, Statoil (på valg i 2014) Nestleder Rolf Skatvedt, Trainor Automation (på valg i 2015) Styremedlemmer: Sidsel Corneliussen BP (på valg i 2015) Eivind Lyng Soldal, Statoil (på valg i 2015) Morten Marstein, FMC Metering as. (på valg i 2014) Per Lunde, UiB/ CMR AS (på valg i 2014) Steinar Vervik, Oljedirektoratet (på valg i 2015) Andre tillitsverv: Valgkomité: Kåre Kleppe, Statoil leder Bjarne Syre DONG E&P Norge Lise Pettersen Sletta Det Norske Oljeselskap Sekretariat: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er NFOGMs sekretariat Årsmøte 2014 Side 2

5 Styrets virksomhet: Det er i perioden til avholdt 4 ordinære styremøter, henholdsvis: , , og Styret har i perioden behandlet og utført følgende hovedsaker: Gjennomført årsmøte og temadag Konstituert styret: - Nestleder: Rolf Skatvedt - Web ansvarlig Steinar Vervik - Redaktør Rolf Skatvedt - Chairman for NSFMW 2013 Eivind Lyng Soldal - Allocation workshop Sidsel Corneliussen Oppsummering erfaringsoverføring fra Årsmøte og Temadag 2013 Bestilt og fulgt opp utvikling av interaktivt kurs i gass måling. I arbeidsgruppen: Dag Flølo, Per Lunde, Steinar Vervik Leverandør: Trainor med Atlantia og CMR som underleverandører. Gjennomført North Sea Flow Measurement Workshop i Tønsberg, oktober 2013 Planlagt og besluttet gjennomføring av NFOGM Hydrocarbon management work shop Field Allocation Torsdag 5 juni, Rica Airport Hotel, Stavanger. Utvikling av håndbok og verktøy for usikkerhets kalkulasjoner for ultralyd olje målestasjoner. (Ingen fremdrift i Gjennomføring avhenger av kapasitet hos vår leverandør). Planlagt omlegging av håndbok og verktøy for usikkerhets kalkulasjoner for turbinmeter olje målestasjoner til ny programvareplattform. (Ingen fremdrift i 2013 Gjennomføring avhenger av kapasitet hos vår leverandør). Publisert verktøy for gass usikkerhetsanalyse. Avventer dokumentasjon fra vår underleverandør. Arbeidet med forbedring av NFOGM hjemmeside på TEKNA sin plattform. I samarbeid med NEL scannet og gjort tilgjengelig tidlige proceedings fra NSFMW. Utgitt 4 nummer av Nytt fra NFOGM på hjemmesiden. Oppnevnt to deltagere i teknisk komitè for North Sea Flow Measurement Workshop i St Andrews oktober 2014 (Eivind Lyng Soldal, Per Lunde) Vurdert utnevnelse av æresmedlemmer, BRAGD pris og tildeling av ÅNS pris. Revidert handlingsplan for 2014 Planlagt gjennomføring av årsmøte og temadag i Bergen 20. mars Årsmøte 2014 Side 3

6 Arrangementer Temadag med årsmøte ble gjennomført på Grand Hotell i Oslo. Foreningens medlemmer ble tradisjonen tro invitert til festmiddag, underholdning og overnatting på hotellet. Avholdt North Sea Flow Measurement Workshop i Tønsberg oktober Det deltok 346 deltagere fra 27 nasjoner på denne workshopen. Samarbeid med andre organisasjoner. Tekna Samarbeidet med Tekna videreføres. Samarbeidet med NEL om North Sea Flow Measurement Workshop blir videreført med to deltagere fra styret i arrangementskomiteen for North Sea Flow Measurement Workshop i St Andrews oktober 2014 Stipendordning/reisestøtte Det ble tildelt reisestøtte til en av foreningens medlemmer for deltagelse i arbeid med revisjon av NORSOK standardene. Foreningens aktivitetsplan for neste periode Foreningens korttids handlingsplan er oppdatert for Foreningens langtids handlingsplan er gyldig for Økonomi Foreningens økonomi anses som god Egenkapitalen er NOK ved utgangen av 2013 (kapital konto lik NOK og fagfond lik NOK). Det var budsjettert med et underskudd på NOK for 2013 Reelt overskudd ble NOK Lavere utgifter enn budsjettert skyldes lite fremdrift i utvikling av usikkerhetshåndbøker og senere ferdigstilling av interaktivt kurs for fiskale gass målestasjoner enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak begrenset kapasitet hos våre leverandører og lengre tid for utvikling av interaktivt kurs enn planlagt. Bergen, Dag Flølo leder Årsmøte 2014 Side 4

7 Resultatregnskap 2013 Norsk forening for olje- og gassmåling Årsregnskap 2013 Resultatregnskap Note Regnskap 2013 Budsjett 2013 Inntekter: Medlemskontigent Inntekter samarbeidskurs Inntekter fagfond Eksterne bidrag Salg kompendier/trykksaker Kurs inntekter Sum inntekter Kostnader Adm.godtgjørelse til Tekna Sekretærgodtgjørelse Revisjon Styrets utgifter Årsmøte Gaver Informasjon/Web Usikkerhetshåndbøkene for gass Usikkerhetshåndbøkene for olje USM Usikkerhetshåndbøkene for olje turbin Inteaktive kurs Reisestøtte Fagutvikling Stipendier/Fagutvikling Diverse utgifter Kursutgifter Sum kostnader Driftsresultat Netto finansinnt. - renter Resultat totalt Disponering av overskudd Tillegges kapitalkonto Tillegges fellesfond NFOGM/Tekna Sum disponert Årsmøte 2014 Side 5

8 Årsmøte 2014 Side 6

9 Noter til regnskap 2013 Årsmøte 2014 Side 7

10 Årsmøte 2014 Side 8

11 Revisjonsberetning 2013 Årsmøte 2014 Side 9

12 Fremsatte forslag Det er ikke mottatt noen forslag til behandling på årsmøtet. Årskontingent Styret foreslår at årskontingent for år 2015 forblir uforandret, dvs. kr. 300,- for personlig medlemskap. Årsmøte 2014 Side 10

13 Budsjett 2014 Norsk forening for olje- og gassmåling Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter: Medlemskontigent Inntekter samarbeidskurs Inntekter fagfond Eksterne bidrag Salg kompendier/trykksaker Kurs inntekter Sum inntekter Kostnader Adm.godtgjørelse til Tekna Sekretærgodtgjørelse Revisjon Styrets utgifter Årsmøte Gaver Informasjon/Web Usikkerhetshåndbøkene for gass Usikkerhetshåndbøkene for olje USM Usikkerhetshåndbøkene for olje turbin Inteaktive kurs Reisestøtte Fagutvikling Stipendier/Fagutvikling Diverse utgifter Kursutgifter Sum kostnader Driftsresultat Netto finansinnt. - renter Resultat totalt Årsmøte 2014 Side 11

14 Noter til budsjett 2014: 1 Det budsjetteres med inntekter fra temadag og workshop for allokering 2 Det budsjetteres for ordinært årsmøte uten overnatting 3 Det budsjetteres for ferdigstilling av verktøy, men vi er avhengig av kapasitet og prioritering hos vår leverandør Rest for elektronisk kurs fiskal gassmåling Sluttest fiskal gassmåling Utvikle manus flerfasemåling Utvikle manus oljemåling 5 Det budsjetteres med utgifter fra temadag og workshop for allokering Årsmøte 2014 Side 12

15 Valg av styre og valgkomite: Leder : Dag Flølo, Statoil (på valg i 2014) Nestleder Rolf Skatvedt, Trainor Automation (på valg i 2015) Styremedlemmer: Sidsel Corneliussen BP (på valg i 2015) Eivind Lyng Soldal, Statoil (på valg i 2015) Morten Marstein, FMC Metering as. (på valg i 2014) Per Lunde, UiB/ CMR AS (på valg i 2014) Steinar Vervik, Oljedirektoratet (på valg i 2015) Styremedlemmer på valg: Dag Flølo Morten Marstein Per Lunde Valgkomiteens innstilling: Per Lunde, UiB/CMR, gjenvalg 2 år Morten Marstein, FMC Metering, gjenvalg 2 år Formann: Dag Flølo, Statoil ASA, velges som formann for 1 år. Styrets forslag til valgkomite 2015 Kåre Kleppe, Statoil ASA, Leder Bjarne Syre, DONG Energy Lise Pettersen Sletta Det Norske Tid og sted for neste årsmøte Styret foreslår at årsmøtet legges til Stavanger, mars Eventuelt! Årsmøte 2014 Side 13

16 Medlemsliste Navn Arbeidssted Poststed Aadnesen Jakob Statoil ASA Avd Fornebu 1395 HVALSTAD Aamodt Synnøve S BP Norge AS 4065 STAVANGER Aasan Veronika Statoil ASA 7354 VIGGJA Abrahamsen Torbjørn Statoil ASA Avd kontor Bergen 3940 PORSGRUNN Aksnes Kyrre OneSubsea Processing AS 5862 BERGEN Albrechtsen Ronny Arne Gassco AS 5501 HAUGESUND Alfheim Gunnar Process Control AS 5045 BERGEN Andersen Alica Alexandra IKM Elektro AS 4050 SOLA Andersen Morten Myhre Norsk Analyse AS 3154 TOLVSRØD Andersen Ståle Nøkling Intertek West Lab AS 4085 HUNDVÅG Andersen Trond IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Andreassen Alf Magne Oljedirektoratet 4021 STAVANGER Andresen Odd Aker Engineering & Technology AS 1326 LYSAKER Angeltvedt Jan Morten Process Control AS 5253 SANDSLI Aspelund Audun ABBON AS 1351 RUD Aurebekk Jon Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9600 HAMMERFEST Baker Andrew 3-Phase Measurement AS 5308 KLEPPESTØ Benavides Sebastian Osvaldo TRONDHEIM Benestad Rolf Kr Aker Solutions MMO AS 4026 STAVANGER Berg Kjartan Bryne Lundin Norway AS 1443 DRØBAK Berg Thor Arne Aker Solutions MMO AS 2318 HAMAR Bergland Knut Tore FMC Kongsberg Metering AS 3766 SANNIDAL Berntsen Jan Erik Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 4262 AVALDSNES Bilstad Anne Proserv Norge AS 4346 BRYNE Birkeland Kai Heine IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Birkeland Trond ConocoPhillips Norge 4064 STAVANGER Biseth Pål FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Bjelland Frode Gassco AS 5501 HAUGESUND Bjerkelund Bjørn Danfoss Power Solutions AS 1309 RUD Bjerkely Jan Inge Emerson Process Management AS 3901 PORSGRUNN Bjerkeseth Amund Ivar IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Bjørhall Helge Flow-Teknikk AS 1377 BILLINGSTAD Bjørnsen Bjørn Åge Lab-Consultant Ing. B. Bjørnsen 5174 MATHOPEN Bol Manuer Ministry of Petroleum, Mining and Industry SOUTH SUDAN Borgersen Bjørn Analytic AS 3260 LARVIK Bosio Jan Bosio Consulting 0353 OSLO Brandt Morten. Bratten Tore Statoil ASA 4035 STAVANGER Brummenæs Harry Petrotech AS 5501 HAUGESUND Bøe Paul Endress + Hauser AS 3421 LIERSKOGEN Bøe Yngve OneSubsea Processing AS 5862 BERGEN Børresen Terje Det Norske Oljeselskap ASA 7033 TRONDHEIM Caldwell Steve Ceesi Inc 4004 STAVANGER Årsmøte 2014 Side 14

17 Carlsen Jon Norsk Analyse AS 1400 SKI Carlsson Martin FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Chan Philip GDF SUEZ E&P Norge AS 4066 STAVANGER Corneliussen Sidsel E BP Norge AS 4065 STAVANGER Costopoulos Michael FMC Kongsberg Metering AS 3613 KONGSBERG Dahl Arne Morten Statoil ASA Avd Stjørdal 7058 JAKOBSLI Dahl Eivind Olav Eivind Dahl AS 6100 VOLDA Dahl Thor Autek AS 3002 DRAMMEN Dahlstrøm Maron Jonny Statoil ASA 4048 HAFRSFJORD Denstad Harald Statoil ASA Avd Stjørdal 7506 STJØRDAL Ditlefsen Håkon Process Partner AS 3960 STATHELLE Drejer Harald A/S Norske Shell 6443 TORNES I ROMSDAL Dybdahl Bjørn Petrotech AS 5501 HAUGESUND Dykesteen Eivind Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen 5258 BLOMSTERDALEN Ege Morten Proserv Norge AS 4056 TANANGER Eide Jostein Statoil ASA Bergen Sandsliveien 5254 SANDSLI Eikedal Roy Ove Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Eiken Karianne Birkestøl IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Eilertsen Kjell-Are ConocoPhillips Norge 4856 ARENDAL Einarsen Frode Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9615 HAMMERFEST Elvik Bård Emerson Process Management AS 3901 PORSGRUNN Endresen Frode Krohne Instrumentation 4070 RANDABERG Erdal Asbjørn Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5570 AKSDAL Eriksen Per Arve Fiskal Teknikk AS 5252 SØREIDGREND Ertenstein Olav Statoil ASA Avd Stjørdal 5570 AKSDAL Espegard Torleif FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Fagerland Tor Erik Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Falch Tom Sverre RPT Components AS 4353 KLEPP STASJON Falkanger Jan Gunnar Statoil ASA Avd EPN Drift Vest 5020 BERGEN Falkevik Geir FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Falnes Leif Einar A/S Norske Shell 4098 TANANGER Farbrot Jan Erik Institutt for energiteknikk Avd Halden 1751 HALDEN Fjeldstad Odd ASKER Fjermeros Randulf A/S Norske Shell 4017 STAVANGER Fjetland Stig Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Fjæreide Rune Teknologisk Institutt AS avd Ågotnes 5346 ÅGOTNES Flystveit Sveinung Songa Management AS 4050 SOLA Flølo Dag H Statoil ASA Avd kontor Bergen 5221 NESTTUN Flåten Frode ConocoPhillips Norge 4352 KLEPPE Fogh Mads Vectory Sensor Systems AS 4032 STAVANGER Folgerø Kjetil Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Folkestad Trond Statoil ASA Avd EPN Drift Vest 5020 BERGEN Forne Søren Roxar Flow Measurement AS 4310 HOMMERSÅK Fossdal Odin SANDNES Fosse Steinar Oljedirektoratet 4003 STAVANGER Fosså Øystein ConocoPhillips Norge 4064 STAVANGER Frey John Edward Statoil ASA Avd kontor Bergen 4015 STAVANGER Årsmøte 2014 Side 15

18 Frydenberg Øyvind FMC Kongsberg Metering AS 3613 KONGSBERG Frøyen Stig Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen 5173 LODDEFJORD Frøysa Kjell-Eivind Christian Michelsen Research AS 5145 FYLLINGSDALEN Fuglestad Oddvar Aibel AS Hovedkontor 4066 STAVANGER Følling Tore FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Førre Johne HAUGESUND Gilje Jan Magne Synapse AS 4313 SANDNES Gjengedal Atle BP Norge AS 4065 STAVANGER Gran Kåre HAFRSFJORD Gravdal Leif BP Norge AS 4065 STAVANGER Gregersen Svein Erik Roxar Flow Measurement AS 4065 STAVANGER Søndervik Grimstad Sverre Roxar Flow Measurement AS 4065 STAVANGER Grøndahl Roy Yaga Ltd 1400 SKI Gundersen Kenneth Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Gunnulfsen Finn Process Partner AS 3263 LARVIK Gustavsen Stig Harald BP Norge AS 3915 PORSGRUNN Haakonsen Kristin Statoil Kollsnes Prosessanlegg 5020 BERGEN Haaland Kjell-Inge Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Haaland Tove Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Hagen Arne Johan Daae FMC Kongsberg Subsea AS 3070 SANDE I VESTFOLD Hallanger Anders Christian Michelsen Research AS 5237 RÅDAL Hallsteinsen Hallgeir Pemac AS 4696 KRISTIANSAND S Halvorsen Einar HUNDVÅG Halvorsen Kjetil Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Hamre Johny Statoil ASA Avd kontor Stavanger 6094 LEINØY Hamre Tom Aibel AS avd Bergen 5861 BERGEN Hansen Jim Roar EMCI 1388 BORGEN Hansen Kenneth SALHUS Hansen Roger Lintron AS 5955 LINDÅS Hansen Vegar Statoil ASA Avd Stjørdal 7563 MALVIK Hansen Øistein DONG E & P Norge AS 4002 STAVANGER Hanssen Birger Velle OneSubsea Processing AS 5862 BERGEN Haram Xin Xing Aker Solutions MMO AS 4353 KLEPP STASJON Hauge Viktor Fiscal Metering & Analysis AS 5229 KALANDSEIDET Haukjem Lene Kristin Statoil ASA Avd kontor Bergen 3944 PORSGRUNN Hedland Halvard Oljedirektoratet 4053 RÆGE Heggeli Steinar FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Heggholmen Øyvind Statoil Terminal Sture HPU 5363 ÅGOTNES Heibø Jørn FMC Kongsberg Metering AS 3790 HELLE Heksem Ragnar Lundin Norway AS 1608 FREDRIKSTAD Helgesen Tom Statoil ASA Avd kontor Bergen 2317 HAMAR Hellerud Kristen HOSLE Henne Liv Marit Hansen Aker Solutions MMO AS 4003 STAVANGER Hestness Morten Kongsberg Maritime AS Engineering 3173 VEAR Hetland Thomas Habu Sampling AS 4056 TANANGER Hide Hans Olav Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Årsmøte 2014 Side 16

19 Hjermann Sigmund Hammertech AS 5899 BERGEN Hjorteland Trond Statoil ASA Avd kontor Stavanger 4035 STAVANGER Hodgson Suzanne Mary BERGEN Holm Pål Thomas Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9600 HAMMERFEST Holstad Marie Bueie Christian Michelsen Research AS 5098 BERGEN Hope Bjørn Reinhard LOMMEDALEN Hopmark Helge Norske Shell AS Avd Landansatte Utvinning 6507 KRISTIANSUND N Hovden Per-Inge OSLO Hval Erland Skogøy Aker Subsea AS 1356 BEKKESTUA Hystad Thomas Vikane Høgskolen i Bergen 5416 STORD Hågensen Dag Process Partner AS 3263 LARVIK Håkonsen Håkon Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Ingeberg Petter Ingeberg Helge AS 3420 LIERSKOGEN Ingebrigtsen Torstein Intertek West Lab AS 8050 TVERLANDET Iversen Ole Andreas Multi Phase Meters AS 4045 HAFRSFJORD Jacobsen Endre Statoil ASA 4035 STAVANGER Jaghø Pål Talisman Energy Norge AS 4003 STAVANGER Jakobsen Kjetil Svafas Stavanger Valve & Fitting AS 4067 STAVANGER Jamieson Andrew William 4C Measurement Ltd GREAT BRITAIN / STORBRITANNIA Jansen Cato IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Jensen Kari Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9600 HAMMERFEST Jetmundsen Tommy ENI Norge AS 4064 STAVANGER Johansen Bjørnulv Statoil ASA Avd kontor Stavanger 4035 STAVANGER Johansen Clayton Bourne Statoil ASA Bergen Sandsliveien 1743 KLAVESTADHAUGEN Johansen Geir Anton Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og 5020 BERGEN teknologi Johnsen Georg GE Oil & Gas Services 4070 RANDABERG Juvik Kjell Reinertsen AS Avd Engineering Trondheim 7492 TRONDHEIM Jørgensen Atle Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Jørgensen Bård Elvik. Kanton Fred Edward FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Karlsen Bjørn Tore IKM Laboratorium AS 4098 TANANGER Kippersund Remi Andre Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Kjendalen Stein FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Kleppe Kåre Statoil ASA Avd kontor Bergen 5300 KLEPPESTØ Kluge Iustina Lezeu Aker Solutions MMO AS 4003 STAVANGER Knutsen Per FMC Kongsberg Metering AS 3803 BØ I TELEMARK Knutsen Stian Holme Marathon Oil Norge AS 5563 FØRRESFJORDEN Kocbach Jan Martin Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Kolbjørnsen Henning A Justervesenet 2027 KJELLER Kolltveit Erling Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Kommedal Ulf IKM Valves AS 4033 STAVANGER Kristiansen Bjørnar ExxonMobil Exploration and production Norway AS 4064 STAVANGER Kristiansen Kenneth Steinan Emda Engineering As 7081 SJETNEMARKA Kristiansen Sindre FMC Kongsberg Subsea AS Avd Asker 1386 ASKER Kristoffersen Christine Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9610 RYPEFJORD Kristoffersen Lars FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Årsmøte 2014 Side 17

20 Krogh Anders Statoil ASA Avd Sandnes 4318 SANDNES Krone Ståle IKM Elektro AS 4050 SOLA Kyllingstad Ståle IKM Gruppen AS 4355 KVERNALAND Langeland Arve FMC Technologies AS 3660 RJUKAN Langåker Tor Odd Norsk Analyse AS 3103 TØNSBERG Larsen Birger OneSubsea Processing AS 5148 FYLLINGSDALEN Laursen Søren Taaning DONG Energy DANMARK Leknes Øyvind Gassco AS 5501 HAUGESUND Lénérand Karin FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Lervåg Endre Utkilen Statoil ASA Avd kontor Bergen 5081 BERGEN Lexau Geir Fiscal Metering & Analysis AS 5254 SANDSLI Lied Gaute Christian Michelsen Research AS 5892 BERGEN Lillemo Even Statoil ASA Avd Stjørdal 7501 STJØRDAL Lillo Martin Statoil ASA Avd Sandnes 4050 SOLA Lindsetmo Tore Statoil ASA Avd Stjørdal 7501 STJØRDAL Lisberg Henrik Emco Controls AS DANMARK Lodgaard Ann-Kristin Yara Praxair AS 0915 OSLO Lokøy Hans Normann Statoil ASA Bergen Sandsliveien 5363 ÅGOTNES Lund Frode Halvor BP Norge AS 4345 BRYNE Lund Sveinung FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Lunde Per Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og 5020 BERGEN teknologi Lundekvam Ulf S Statoil ASA Avd kontor Bergen 5360 KOLLTVEIT Løland Tore Statoil ASA Avd kontor Stavanger 4035 STAVANGER Løvås Svein IKM Gruppen AS 4050 SOLA Marcussen Odd Statoil ASA 4810 EYDEHAVN Markussen Hugo-Arild ConocoPhillips Norge 4810 EYDEHAVN Marstein Morten FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Martinsen Arve Proserv Norge AS 4056 TANANGER Mastad Hans Jørgen Yaga Ltd 1400 SKI Mathisen Ingvar Statoil ASA Avd Fornebu 1400 SKI Maudal Kjell Åge Wintershall Norge AS 4001 STAVANGER McInally George Christian Oljedirektoratet 4019 STAVANGER Mclarney Andrew IKM Production Technology AS 4050 SOLA Melkevik Ole-John Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Mellgren Hans Jacob IKM Gruppen AS 4050 SOLA Midttveit Vidar Rune Statoil ASA Avd EPN Drift Vest 5020 BERGEN Minigalin Arthur G. Agip KCO KAZAKSTAN Moestue Håkon FMC Kongsberg Metering AS 3970 LANGESUND Mogård Arild FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Moholth Rolf Bjørn FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Moland Arild Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Monnet Jean Aker Solutions MMO AS 4314 SANDNES Moreno Camero Rubén A. Apply Sørco AS 4083 HUNDVÅG Mortensen Tore Justervesenet 2027 KJELLER Mosbacher Klaus Tobias ABBON AS 1351 RUD Moulin Axel Leogriff AS 0257 OSLO Årsmøte 2014 Side 18

21 Myhr Sveinung FMC Technologies AS 3960 STATHELLE Mylvaganam Kanaga Saba P Høgskolen i Telemark 3901 PORSGRUNN Mørck Christian Bergfjord Aker Engineering & Technology AS 0661 OSLO Negård Magne Olav ConocoPhillips Norge 4317 SANDNES Nesse Øyvind Statoil ASA Avd EPN Drift Vest 5020 BERGEN Netland Jan Arle Fiskal Teknikk AS 5063 BERGEN Neumann Svein ConocoPhillips Norge 4064 STAVANGER Nilsen Gunnar FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Nilsen Kathrine FMC Kongsberg Metering AS 1515 MOSS Nilsen Ole Ivan Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit 9600 HAMMERFEST Nilsen Sten Agnar YVEN Nordbø John Erling Alpha Byggeledelse AS 5032 BERGEN Norheim Stig Aibel AS avd Bergen 5253 SANDSLI Norstrand Rune *nedl Aker Solutions MMO AS Avd Bergen 5098 BERGEN Nyborg Tore Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5570 AKSDAL Nygård Jørn Vidar FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Nygård Kato. Nødtvedt Hans Ove FMC Technologies AS 3610 KONGSBERG Olafsen Børge Marathon Oil Norge AS 4020 STAVANGER Olaussen David FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Olimb Hege Norconsult AS 1303 SANDVIKA Olsen Karl Kristian Halliburton AS 4307 SANDNES Olsen Kenneth Oceaneering AS 4340 BRYNE Olsen Magne FMC Technologies AS 3615 KONGSBERG Paulsen Anfinn Inge Gassco AS 5501 HAUGESUND Paulsen Finn Aibel AS Hovedkontor 4048 HAFRSFJORD Pedersen Bjørn L Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Pedersen Gøran Farmen Norsk Analyse AS 3269 LARVIK Pedersen Trond Ness Norsk Analyse AS 3960 STATHELLE Pettersen Bjørn Statoil ASA Avd kontor Bergen 8410 LØDINGEN Pettersen Fredrik Aker Solutions MMO AS Avd Bergen 5142 FYLLINGSDALEN Pettersen Tom Yngvar FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Pharo Gunnar VETTRE Realfsen Bjørn M PORSGRUNN Risa Øyvind Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Rolfsen Thor E Proserv Export 4303 SANDNES Rosnes Benjamin IKM Laboratorium AS 4310 HOMMERSÅK Ruden Lars Anders Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen 5824 BERGEN Rustad Rolf 3-Phase Measurement AS 5235 RÅDAL Rømo Olav Esso Norge AS Avd Tønsberg 3103 TØNSBERG Røraas Morten FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Rørvik Bent McCrometer Inc 4004 STAVANGER Sakariassen Reidar MetroPartner AS 4702 VENNESLA Salvesen Lars Kristian Autek AS 1368 STABEKK Salvesen Per Autek AS 3002 DRAMMEN Samuelsen Glenn Andreas Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen 5165 LAKSEVÅG Sandberg Øyvind André Aker Solutions MMO Trøndelag 7435 TRONDHEIM Årsmøte 2014 Side 19

22 Sanden Geir Statoil ASA Avd EPN Drift Vest 3941 PORSGRUNN Sandgrind Sissel Wiken Miljødirektoratet Oslo 7485 TRONDHEIM Sandven Berit Søgnen Statoil ASA Avd EPN Drift Vest 5229 KALANDSEIDET Sannum Tor Erik Norsk Analyse AS 3103 TØNSBERG Schmedling Petter F. Agility Projects AS avd Moss 1530 MOSS Selvikvåg Olav STAVANGER Selvåg Ulf Edvard ConocoPhillips Norge 3780 SKÅTØY Simonsen Stian IKM Instrutek AS avd Sola 4050 SOLA Simonsen Thorleif Statoil ASA Avd Stjørdal 7501 STJØRDAL Skatvedt Rolf Trainor AS 3101 TØNSBERG Skjæveland Marvid Intertek West Lab AS 4098 TANANGER Skotmyr Stein FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Sletta Lise Pettersen Det Norske Oljeselskap ASA 7092 TILLER Smestad Pål ABBON AS 1351 RUD Smørgrav Alf Erling FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Smørgrav Skule E FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Solbakken Sigbjørn KRAGERØ Soldal Eivind Lyng Statoil ASA Avd Fornebu 1330 FORNEBU Solsvik Nils Arne Statoil Kollsnes Prosessanlegg 5020 BERGEN Solvang Jostein Statoil ASA Avd Stjørdal 5363 ÅGOTNES Spilde Jarle Statoil ASA Avd kontor Bergen 5143 FYLLINGSDALEN Sprus Michael Autek AS 3002 DRAMMEN Stangeland Tørres T Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5531 HAUGESUND Steinsland Elin Roxar Flow Measurement AS 4041 HAFRSFJORD Storheim Espen Christian Michelsen Research AS 5938 SÆBØVÅGEN Storli Øyvind FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Stormoen Roar Krohne Norway AS 2485 RENDALEN Strand Stian Junge FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Strandås Rune Olav Krohne Norway AS Avd Krohne Instrumentation 1746 SKJEBERG Størkson Helga Elisabeth Statoil ASA Avd kontor Bergen 5020 BERGEN Sudmann Lillian Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5501 HAUGESUND Sveinsvoll Erik BP Norge AS 4316 SANDNES Svendsen Frank FMC Technologies AS 3112 TØNSBERG Svendsen Gunn Kristin Justervesenet 2027 KJELLER Svenning Erlend Statoil ASA Avd Stjørdal 7501 STJØRDAL Svenningsen Torgeir Statoil ASA Avd kontor Bergen 5179 GODVIK Sverdrup Thomas Statoil ASA Bergen Sandsliveien 5017 BERGEN Syre Bjarne DONG E & P Norge AS 4002 STAVANGER Sørensen Flemming FMC Kongsberg Metering AS 3601 KONGSBERG Tegle Vidar FMC Kongsberg Metering AS 4370 EGERSUND Thorsen Arnstein Aibel AS Avd Asker 3320 VESTFOSSEN Thowsen Oddfinn Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø 5529 HAUGESUND Thunem Stian Nordnes Statoil ASA Bergen Sandsliveien 5035 BERGEN Time Rune Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Tinnesand Gry ConocoPhillips Norge 4064 STAVANGER Todnem Torbjørn Emerson Process Management AS Stavanger 4324 SANDNES Torkildsen Anne-Minne Oljedirektoratet 4003 STAVANGER Årsmøte 2014 Side 20

23 Torkildsen Bernt Helge OneSubsea Processing AS 5862 BERGEN Torkildsen Tommy Krohne Norway AS Avd Krohne Instrumentation 1710 SARPSBORG Tragethon Tommy Sandberg Norsk Analyse AS 3616 KONGSBERG Tunheim Hallvard HAFRSFJORD Tørseth Bjørn Kristian FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Ullenes Øivind Analytic AS 3257 LARVIK Vada Vigdis Teekay Petrojarl Production AS 7018 TRONDHEIM Vadheim Geir Leon Statoil ASA Avd EPN Drift Vest 5020 BERGEN Vedvik Therese L Statoil ASA Bergen Sandsliveien 5254 SANDSLI Vermaase Johan A R FMC Kongsberg Subsea AS 3033 DRAMMEN Vervik Steinar Oljedirektoratet 4003 STAVANGER Vestrheim Magne Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og 5184 OLSVIK teknologi Vethe Eivind Pulse Structural Monitoring Ltd 5239 RÅDAL Vikdal Tommy Statoil ASA Bergen Sandsliveien 5254 SANDSLI Viken Pål Verner Atlantia AS 3184 BORRE Vikshåland Leif-Jarle Statoil ASA Avd Stjørdal 7501 STJØRDAL Vollen Dag Aibel AS avd Bergen 5258 BLOMSTERDALEN Våga Ole Kristian Emerson Process Management AS Stavanger 4050 SOLA Wee Arnstein Multi Phase Meters AS 4066 STAVANGER Wergeland Ingvar Statoil ASA Avd kontor Bergen 5089 BERGEN Wergeland Karstein GDF SUEZ E&P Norge AS 4050 SOLA Wilhelmsen Tor Eivind FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Wold Morten Olaf Apply Sørco AS 4050 SOLA Wærnes Per Vidar Sensor Technology AS 1713 GRÅLUM Øiestad Ole Intertek West Lab AS 4317 SANDNES Økland Cecilie Roxar Flow Measurement AS 4065 STAVANGER Østdahl Svein Ole FMC Technologies AS 3601 KONGSBERG Øverland Bjørn Atle ProAnalysis AS 5006 BERGEN Øvrebø Svenn BP Norge AS 6984 STONGFJORDEN Åbro Eirik Statoil ASA 4035 STAVANGER Årsmøte 2014 Side 21

24 Årsmøte 2014 Side 22

Resultat 3-Sjøers 2010 Kvinner Plass Tid Navn Klubb/Bedrift 1 01:24:28 Kvæven, Wenche L GTI 2 01:32:04 Østbø Frafjord, Anne GTI 3 01:33:01 Ziesler,

Resultat 3-Sjøers 2010 Kvinner Plass Tid Navn Klubb/Bedrift 1 01:24:28 Kvæven, Wenche L GTI 2 01:32:04 Østbø Frafjord, Anne GTI 3 01:33:01 Ziesler, Resultat 3-Sjøers 2010 Kvinner Plass Tid Navn Klubb/Bedrift 1 01:24:28 Kvæven, Wenche L GTI 2 01:32:04 Østbø Frafjord, Anne GTI 3 01:33:01 Ziesler, Caroline Sandnes IL 4 01:33:10 Rørvik, Lene GTI 5 01:36:02

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Resultatliste Rankingløp nr. 3 22.04.2015

Resultatliste Rankingløp nr. 3 22.04.2015 Damer 16-39 år 2,41 KM 1 Franziska Blystad Statens Vegvesen BIL 4283 21:30 08:55 2 Hilde Skretting Gjesdal kommune BIL 4027 22:01 00:31 09:08 3 Kirsten Vike Sandnes kommune BIL 4072 22:46 01:16 09:26 4

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

NYTT FRA. Fra styret: Av Svein Neumann

NYTT FRA. Fra styret: Av Svein Neumann NR. 2/2004 Juli 2004 NYTT FRA Fra styret: Av Svein Neumann Det første styremøte i denne perioden ble avholdt i Stavanger den 18. juni. Per Lunde, CMR ønskes velkommen som nytt styremedlem. Styret ønsker

Detaljer

Resultater 2007. Menn aktiv

Resultater 2007. Menn aktiv Resultater 2007 Menn aktiv Nr Etternavn Fornavn Lag Sluttid 1 Kristensen Bjørnar Sandnes 00:23:40 2 Buta Urige Haugesund 00:24:54 3 Osmundsen Gunnar Skjalg 00:25:41 4 Ingebrigtsen Henrik Sandnes 00:25:56

Detaljer

Ålesund Regionskontor. Bergen Regionskontor. Sandnessjøen Regionskontor. Bergen Regionskontor. Kristiansund N Regionskontor. Bergen Regionskontor

Ålesund Regionskontor. Bergen Regionskontor. Sandnessjøen Regionskontor. Bergen Regionskontor. Kristiansund N Regionskontor. Bergen Regionskontor - Liste over autoriserte og kvalifiserte er med sakkyndige/ personer godkjent for sertifisering og kontroll av: Laste- og losseinnretninger på skip og på Fiske- og fangstfartøyer, og dekkskraner på Flyttbare

Detaljer

RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars

RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID TURRENNKLASSER Vandrepremier: 1. HARSTAD SPAREBANK s pokal

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Mellomtid

Resultatliste. Plass Navn Klubb Mellomtid Damer 12km 1 Elin Uppstad Valle Il 35:18 23:38 57:56 2 Johanne Birkeland AbrahamsenHeming, Il 36:13 25:29 1:00:42 02:46 3 Tuva Eieland Team Flaxvatn 38:19 25:18 1:02:37 04:41 4 Solveig Granås Arendal Triathlon

Detaljer

HAUGESUNDS AVIS HALVMARATON 2014, 31. MAI - RESULTAT KVINNER Plass Startnr. Fornavn Etternavn Klubb Sluttid 1 113 Ann Kristin Mosbron Stavanger

HAUGESUNDS AVIS HALVMARATON 2014, 31. MAI - RESULTAT KVINNER Plass Startnr. Fornavn Etternavn Klubb Sluttid 1 113 Ann Kristin Mosbron Stavanger HAUGESUNDS AVIS HALVMARATON 2014, 31. MAI - RESULTAT KVINNER Plass Startnr. Fornavn Etternavn Klubb Sluttid 1 113 Ann Kristin Mosbron Stavanger Friidrettsklubb 1,24,59 2 19 Miriam Berg Hovda Haugesund

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID [Skriv inn tekst] Side 1 TURRENNKLASSER Vandrepremier:

Detaljer

Revolverfelt. NM 2014 - Revolver 1405015 - Terningmoen - 24.07.2014 Hamar IL, pistolgruppa. Klasse Junior. Klasse Kvinner.

Revolverfelt. NM 2014 - Revolver 1405015 - Terningmoen - 24.07.2014 Hamar IL, pistolgruppa. Klasse Junior. Klasse Kvinner. NM 2014 - Revolver 1405015 - Terningmoen - 24.07.2014 Hamar IL, pistolgruppa Revolverfelt Maks oppnåelig 102p Klasse Junior 1 Espen Magnussen Sola PK ( 9 9 9 9 10 10 11 11 10 12) 100 (21*) 2 Knut Høie

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet Oppdatert liste 02.04.2012 Norwegian Maritime Directorate

Sjøfartsdirektoratet Oppdatert liste 02.04.2012 Norwegian Maritime Directorate Sjøfartsdirektoratet Oppdatert liste 02.04.2012 Norwegian Maritime Directorate Postadresse: Postboks 2222, 5509 Haugesund, Norge Kontoradr. : Smedasundet 50A, 5528 Haugesund arkivnr. 861.3 Telefon : 52

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Representasjon i styrer og utvalg... 2 Informasjonsarbeid og publikasjoner... 17 De faglig-pedagogiske tidsskriftene... 21 Kurs og konferanser...

Detaljer

Resultatliste lag. NM Lerduesti 2013 11.07.2013 09:11-12.07.2013 13LS1343 Opdal JFL 06.07.2013-12.07.2013 13LS1343

Resultatliste lag. NM Lerduesti 2013 11.07.2013 09:11-12.07.2013 13LS1343 Opdal JFL 06.07.2013-12.07.2013 13LS1343 1 Bærum JFF 1 801 1405738 Freddy Jensen 49 485 1581683 Kenneth Eikenes 45 675 98295 Knut Johansson 47 Sum: 141 2 Brunlanes JFF 1 502 1350123 Magne Gusland 49 433 7000149 Tom Nalum 44 478 492942 Jan Tore

Detaljer

Tour de andørja Tindeløp

Tour de andørja Tindeløp Andørja 3.07.204 K Junior 7-8 år Marthe Karlsen Team Orreleik 25 :22:58,20 Fullførte: Påmeldte: Startende: åpen klasse Eirik Haugsnes Il Pioner/ Inov8 3505 52:37,67 2 Jann Olav Tjønneland Viksdalen Il

Detaljer

Stjernetråkken 2015 Resultatliste

Stjernetråkken 2015 Resultatliste K-jun 60,0 KM / 36,82 KM/h 1 171 OTTESTAD Mie Bjørndal Ullevål SK 1:37:46 0:00:00 2 172 SUNDBY Martine Bjerke Horten OCK 1:45:49 0:08:03 K-sen 60,0 KM / 36,79 KM/h 1 175 DEGVOLD Thea Marie Jacobsen 1:37:51

Detaljer

Knarvikmila 2012 Naturløyper

Knarvikmila 2012 Naturløyper 4309 A. Nesse, Torstein (NOR) 3:45:29 3249 Abbedissen, Kirsti (NOR) 2:15:00 2913 Abdul Rahim, Noor Atika Binti (MAS) 2:23:02 2501 Agasøster, Sissel (NOR) 3:03:33 2502 Ahmad, Siti Binti (MAS) 0:35:16 3225

Detaljer

Deltakere Sak- og portaldagene 2015

Deltakere Sak- og portaldagene 2015 Etternavn Fornavn Kunde Aanderaa Jenny Bømlo kommune Aas Ann Elin Malvik kommune Aas Gunn Hege Trondheim byarkiv, Trondheim kommune Aas Mette Mattilsynet Aas Per Arne Fredrikstad kommune Abrahamsen Gry

Detaljer

Årets Shorthanded-seiler 2015

Årets Shorthanded-seiler 2015 Årets Shorthanded-seiler 2015 Oppdatert 18.06.15 Siste registrerte regatta Færderseilasen Plass Navn Forening Poeng 1 Vidar Moe Fredrikstad 210,00 1 Lars Petter Karlsen Fredrikstad 210,00 3 Arne Liebich

Detaljer

Raumerrittet 2015 Hakkehogget opp - Menn

Raumerrittet 2015 Hakkehogget opp - Menn 1 2 Audun Øverbye Hanssen Team Lillehammer powered by sport 1 &Scott M20-24 0:11:38 2 10 Øivind Bjerkseth Asker Cykleklubb M25-29 0:11:39 3 15 Gregory Saw hardrocx-abax M35-39 0:11:40 4 1 Thomas Engelsgjerd

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 Arbeidsutvalget KVL Linda Cathrine Hofstad Helleland

Detaljer

610 løpere - 31720 kilometer

610 løpere - 31720 kilometer Komplett resultatliste inne i avisen April 2001 610 løpere - 31720 kilometer Det var 610 løpere som fullførte den 52 kilometer lange distansen fra Selbu til Støren i Rensfjellrennet 2001. Hvor mange liter

Detaljer

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam Samarbeid om økt bruk av avløpsslam på grøntarealer Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 05-006 Prosjekt nr: O-04037 Prosjektleder: Siv.ing. Kjell Terje Nedland, Aquateam Medarbeidere:

Detaljer

Sture, svenskene og alle de andre

Sture, svenskene og alle de andre FRA DENVER COLORADO TIL RENSFJELLRENNET RENSFJELLRENNET 1998 Sture, svenskene og alle de andre En tøffing med sans for utfordringer! Se siste side VANT SAS-REISE FOR TO I EUROPA Rett fra Det ble Sture

Detaljer

Resultatliste lag. NM Jaktfelt 2015. LISENS: NJFF NM arrangement 12.04.2015 18:32 15JF0501. 1 Hemnes JFF 1. Hoved 150 148 150.

Resultatliste lag. NM Jaktfelt 2015. LISENS: NJFF NM arrangement 12.04.2015 18:32 15JF0501. 1 Hemnes JFF 1. Hoved 150 148 150. 1 Hemnes JFF 1 1054 977762 Ronny Fjeldskogen 1129 1654754 Snorre Ekeheien Laakso 1055 1529875 Ole Mathias Fjeldskogen 448 2 Østby JFF 1 1108 286535 Rikard Østmoe 1106 776958 Thomas Hemstad 1104 507 Christer

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer