Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16"

Transkript

1 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell aktør i all kommunikasjon. En sterk grafisk profil er konsistent implementert på alle flater.

2 Innhold Konsept 03 Verdier 04 Logo 05 Logo 2 06 Logo Unntak 07 Bruk av logo & typografi 08 Ikke bruk av logo 09 Profilens Typografi 10 Typografiske eksempelbruk 11 Fargepalett 12 Tilleggselementer 13 Profil i bruk Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18

3 3 konsept Refleksjon Et dualistisk jubileum: Refleksjon av sykepleiere & et Reflekterende NSF Refleksjon og lys å feire hundre år er en anledning til refleksjon i form av tilbakeblikk som igjen leder oss inn i fremtiden og Ny tid, nytt ansvar. Et lindrende lys. Stråler som fokuserer. Håpefulle stunder. Et reflekterende sinn. 100 år til ettertanke, som kan lyse frem. innledning Målsetting med en total redesign av s visuelle profil har vært: 1. Å synliggjøre som reflekterte, tydelige og åpne. 2. Å bli mer moderne og enhetlige i alle kommunikasjonskanaler, rydde og forenkling i merkevare strukturen. Profilen har fått en mer tydelig egenart med et uttrykk som er tidsriktig, moderne og som reflekterer sin verdier. Profilen er derfor betydelig modernisert, samtidig som den bærer med seg til historien til. Det er utviklet et antal visuelle elementer som også gir en større variasjon i profilen. Blåfargen er fortsatt en sentral del av designet og symbolikken fra forrige logo har blitt tatt opp i den nye profilen for at målgruppen skal raskt få opp tilhørigheten fra forrige profil. For at profilen ikke skal bli for gjensidig benyttes oransje som tilleggsfarge for at profilen ikke skal bli for ensidig og gir profilen et mer moderne friskt preg som skaper en rød tråd gjennom profilens kommunikasjonsflater. Hensikten med denne manualen er å gi brukeren innsikt til regelverket rundt den nye visuelle profilen og vise eksempler til inspirasjon.

4 4 reflektert tydelig Åpenhet Norsk Reflektert Sykepleierforbund verdier praksis kunnskapsbasert praksis, som grunnlag for handling. En må tørre å stå i dualiteten. Være tro mot prinsippet for å sikre tydelighet. Viktig å inkludere mangfold og etnisitet.

5 5 Minste skalering av logoen 8,5 cm Minste skalering av logoen 5,5 cm Minste skalering av logoen 2,8 cm 8,5 cm 5,5 cm 2,8 cm logo Logoen til har ulike variasjoner utifra hvilke kommunikasjonsflater den skal applisereres på. Logoen skal enten brukes slik den er fremstilt ovenfor eller ensfarget i hovedfargen. Når logoen opptrer på farget bakgrunn er det viktig at kontrastene er god Logoen må ikke bli borte i bakgrunnen. Se nærmere beskrivelse på s Hovedlogoen er den som er mest detaljert og brukes på store appliseringsflater på ulike fasadeskilt formater og til bruk til store kommunikasjonsflater som Roll-ups, bannere, plakater, lysskilt og animasjons video. 2. En forenklet versjon av hovedlogoen for å unngå at strekene «gror» igjen på ulike trykkmateriell. Denne versjonen kan også brukes som logo til webside, digitale presentasjoner og mindre appliseringsflater til kataloger, brosjyrer og postkort formater. 3. Denne varianten brukes til små aplliseringsflater til mindre applikasjoner som brevark, visittkort, pins/nåler. Dette blir et begrenset bruk for at gradientfargene ikke skal «gro» igjen. NB: Meget at viktig at minste skaleringer overholdes for at logoen ikke skal «gro» igjen.

6 6 logo 2 Når logoen opptrer på farget bakgrunn eller med tilleggselementene er det viktig at kontraster er god for å ivareta lesbarheten. Logoen må ikke bli borte i bakgrunnen. Logoen kan appliseres på rene - og gradient fargeflater med tilleggselementer så lenge kontrast er god. Spesifikk dropshadow på logoen i forhold til fargede flater: Mode: Normal Opacity: 85% X Offset: 0 mm Y Offset: 0 mm Blur: 2 mm

7 7 Minste skalering av logoen 4,0 cm Minste skalering av logoen 2,5 cm 4,0 cm 2,5 cm logo unntak Unntak fra Hovedlogoen er bruk av en ensfarget logo som brukes til broderinger, små kontorrekvisita applikasjoner som penner, pins, nåler, visittkort, brevark etc. Ensfarget logo kan være i hoved- og sekundærfargen, sort eller i negativ mot profilens fargeflater. Minste skaleringer av logo variasjonene som er tillatt. Mindre skaleringer av logoen vil gro igjen på trykk. Logo i sort brukes kun til svart/hvitt trykk.

8 8 1x 0,5x 0,5x NORSK SYKEPLEIERFORBUND 1x 1x 1x NORSK SYKEPLEIER- FORBUND Typografi: Neutraface Slab Text Demi, Sperring: +40 Linjeavstand eks: 21,2/23,5 pt 1x 1x SOL GJENNOM SKY Typografi: Neutraface Slab Text Demi, Sperring: +40 SOL GJENNOM SKY Det skal lindre der det ser mørkt ut 1x 0,5x Typografi: Neutraface Slab Text Demi, Sperring: 0 Linjeavstand eks: 14/15,5 pt bruk av logo & TYPOGRAFI For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst. Avstanden er regulert til sirkelens bredde, som vist i figuren, og skaleres proposjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand. Som hovedregel skal tekst være midtstilt eller venstrestilt slik det er vist ovenfor.

9 9 ikke bruk av logo Logoen skal på ingen måte omgjøres svart/hvitt, linjer fjernes fra symbolet/ logoen eller presenteres kun to-farget. Den skal heller ikke vises i hovedfarge med sekundærfarge som bakgrunn og omvendt som vist ovenfor. NB: Skal logoen brukes til svart/hvit trykk, brukes enkeltfarget logo i: C: 00 M: 00 Y: 00 K: 100

10 Tittel/ Ingress Brødtekst Print Dokumenter Web Neutraface slab text demi abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå WYZÆØÅ Myriad Pro Regular abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå WYZÆØÅ Calibri Regular abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå WYZÆØÅ Verdana Regular abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå WYZÆØÅ Neutraface Slab Text Light abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå WYZÆØÅ Myriad Pro Italic abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå WYZÆØÅ calibri Italic abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå WYZÆØÅ Verdana Italic abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå WYZÆØÅ Neutraface Slab Text Book abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå WYZÆØÅ Myriad Pro Semibold WYZÆØÅ Calibri bold WYZÆØÅ Verdana bold WYZÆØÅ typografi 1. Neutraface Slab Text Demi kan bektraktes som NSF sin hovedskriftsnitt og skal brukes i all ekstrern kommunikasjon til titler og overskrifter, samt applikasjoner som annonser, roll-ups, skilt, bannere og teksten ved siden av logoen. Neutraface er en solid slab-serif font med ulike varianter av vekter. Kursiv skal ikke brukes. Majuskler (store bokstaver) skal sperres til 40.pt (Kerning). 2. Myriad Pro Regular er en solid font som skal anvendes til generellt til brødtekst til annonser, brosjyrer, magasiner etc. Skriftsnittet har mange vekter og variabler som kan brukes til å bygge opp et solid typografisk hierarki. Majuskler (Store bokstaver) skal sperres til 40pt som vist på s Calibri brukes kun som et fast skriftsnitt til word-dokumenter i.o.m. det er et standard skriftsnitt i Word og andre Microsoft programmer. Skriftsnittet kan brukes i ulike vekter for å oppnå et hiearkisk typografisk system i dokument-malene som NSF skal bruke. 4. Verdana Regular er en velkjent Sansserif skriftsnitt som brukes godt til digitale flater spesiellt egnet til Websider. Verdana er et solid typesnitt som er standard i Microsoft pakkene.

11 NORSK SYKEPLEIER- FORBUND SOL GJENNOM SKY Kapiteler sperres 40 pt. Kompetanse lønner seg Av: Kristin Agnethe Moen Henriksen, Faglærte ansatte produserer for ,- mer enn ufaglærte. Høykvalifisert arbeidskraft er mer effektiv og derfor mer lønnsom for kommunene, var budskapet til forsker Sigbjørn Hjembrekke på Unios frokostseminar Kunnskapskommunen - visjon eller virkelighet? Tilstedeværende politikere nikket samtykkende. Hjelmbrekke hevdet at kostnadene reduseres når medarbeiderne har høyere utdannelse. - Vår forskning viser dette. De har høyere kompetanse til å lære opp andre, de diagnostiserer fortere og de jobber mer effektivt, sier han. Kommunene sliter med å få tak i faglært arbeidskraft, og ofte går det på akkord med kvaliteten. - Faglærte ansatte produserer for ,- mer enn ufaglærte. Høykvalifisert arbeidskraft er mer effektiv og derfor mer lønnsom for kommunene, var budskapet til forsker Sigbjørn Hjembrekke på Unios frokostseminar Kunnskapskommunen Tilstedeværende politikere nikket samtykkende. Hjelmbrekke hevdet at kostnadene reduseres når medarbeiderne har høyere utdannelse Faglærte ansatte produserer for ,- mer enn ufaglærte. Høykvalifisert arbeidskraft er mer effektiv og derfor mer lønnsom for kommunene, var budskapet til forsker Sigbjørn Hjembrekke på Unios frokostseminar Kunnskapskommunen Tilstedeværende politikere nikket samtykkende. Hjelmbrekke hevdet at kostnadene reduseres når medarbeiderne har høyere utdannelse. typografi 2 5. Generell retningslinjer for Neutraface Demi: Bruk hovedsakelig venstrestilt tekst, men midtstilt tekst brukes når tekst settes under logoen. Majuskler (Store bokstaver) sperres til 40.pt. Det må være god linjeavstand, i dette eks er det: 26pt/29pt & 45pt/48pt Vær nøye på riktige typografiske tegn, luft rundt teksten og fordeling av ord. 6. Generell retningslinjer for Myriad Pro: Majuskler (store bokstaver) sperres til 40.pt God linjeavstand- Eks: 10pt/13pt maks, mer enn dette så blir det «elver» i teksten Pass på at lesbarheten, Skriftsnittet kan brukes ned til 8,5pt som brødtekst. Den kan brukes også til undertitler ned til 6.pt Tall setter i Renessanse tall (Prop. Oldstyle) 7. Generell retningslinjer for Calibri: Majuskler (store bokstaver) sperres til 40.pt God linjeavstand- Eks: 10pt/12,5pt maks, mer enn dette så blir det «elver» i teksten. Pass på at lesbarheten, Skriftsnittet kan brukes ned til 8,5pt og maks 12pt. som brødtekst. Den kan brukes også til undertitler ned til 7.pt 8. Generell retningslinjer for Verdana: Majuskler (store bokstaver) sperres til 20.pt God linjeavstand- Eks: 8pt/10,5pt maks, mer enn dette så blir det «elver» i teksten. Venstrestilt Pass på at lesbarheten, Skriftsnittet kan brukes ned til 8pt og maks 11pt som brødtekst. Den kan brukes også til undertitler ned til 6.pt

12 12 C: 100 M: 00 Y: 00 K: 50 R: 00 G: 98 B: 139 PANTONE 308 C Web farge: # C: 00 M: 80 Y: 100 K: 00 R: 232 G: 78 B: 15 PANTONE 179 C Web farge: #E84EOF C: 00 M: 00 Y: 00 K: 40 R: 178 G: 178 B: 178 PANTONE 877 C Web farge: #B2B2B2 Fargepalett Tertierfargen skal brukes til å nøytralisere og harmonisere fargepaletten. Tilleggsfargene gir økt variasjonsmulighet og styrker profilen ytterligere og brukes for å utfylle hovedfargene. Trykkfarger: CMYK: Fire-farger trykk skal benyttes når man ønsker å bruke flere farger i trykksaker som brosjyrer, publikasjoner, roll-ups etc. CMYK brukes også til å trykke bilder i farger, samt i annonser i aviser, blader, boards etc. Skjermfarger: RGB-farger er kun til bruk på skjerm, f.eks: Powerpoint og websider-publikasjoner. Fargene kan variere en del mellom ulike skjermer og programmer. Skjermfargene må aldri brukes til trykksaker!

13 TILLEGSSELEMENT PÅ FLATER C: 00 M: 00 Y: 00 K: 00 C: 00 M: 00 Y: 00 Gradient- Opacity 100% Glimmer C: 00 M: 16 Y: 70 K: 01 C: 00 M: 00 Y: 00 Eksempler på hvordan tilleggselementer appliseres på ulike formater. 1. Stående A6, A5, A4/A3 og andre standard formater 2. Roll-up: 85 cm x 200 cm 3. Standard visittkort: 5,5 cm x 8,5 cm 4. Flyer: 10 cm x 21 cm 6. Banner liggende: 50 cm x 210 cm 7. Eksempel på sirkelformede flater 8. Eksempel på Kvadravtiske flater Gradient skal alltid komme fra høyre hjørnet og ned mot venstre hjørnet som vist ovenfor, som et konsekvent bruk av tilleggselementene. K: 00 K: Banner liggende: 200 cm x 85 cm

14 14 norsk sykepleier forbund norsk sykepleier forbund norsk sykepleier forbund norsk sykepleier forbund KRISTIN HENRIKSEN Kommunikasjonsrådgiver KRISTIN HENRIKSEN Kommunikasjonsrådgiver KRISTIN HENRIKSEN Kommunikasjonsrådgiver KRISTIN HENRIKSEN Kommunikasjonsrådgiver sykepleierforbundet.no sykepleierforbundet.no sykepleierforbundet.no sykepleierforbundet.no Profil i bruk Visittkort Eksempler på Visittkort i begge logovarianter. Forslaget til høyre er best egnet på slike applikasjonsflater.

15 15 BANNERE & ROLL-UPS Eksempler på hvordan banners og rollups kan fremstå

16 16 profil i bruk skilting Eksempler på hvordan Skilt kan fremstå.

17 17 jubileumslogo Hundreårs logoen kan brukes i hovedfarge, sort eller negativ form på profilens hoved og sekundærfarger.

18 18 1x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 1x 0,5x jubileums logo i forhold til NSF hovedlogo For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst. Avstanden er regulert til sirkelens bredde, som vist i figuren, og skaleres proposjonalt med logoen. Som hovedregel skal jubileumslogoen være midtstilt eller til høyre for hovedlogoen slik det er vist ovenfor. Jubileumslogoen kan være i hovedfarge, sort eller i negativ hvis det er et alternativ på noen flater. Bruk av symbolet: Symbolet brukes UTEN dropshadow på små trykkflater som f.eks brevark, pins, og visittkort. Symbolet virker uklart og grumsete hvis bruk av dropshadow brukes på små trykkflater. Bruk av dropshadow brukes på store flater til invitasjoner, fargede bakgrunner (Som henvist på s.17), roll-ups, banners og digitale flater til presentasjon/web o.l.

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved INNHOLDSFORTEGNELSE 01 LOGO Primær Negativ/invertert/stående Med tagline Beskyttelsesområde Retningslinjer 02 FARGER RGB CMYK PANTONE HEX Gråskala 03 TYPOGRAFI

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg

Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg Oppgaven Situasjonsbeskrivelse Vikingskipshuset Frammuseet Kon-Tiki Museet Norsk Sjøfartsmuseum Trender Eksisterende image Interesse Støy Swotanalyse

Detaljer

Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00 hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo

Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00 hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG Utvikling av visuell profil FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Utlevert, dato : 28. januar 2005 Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

4. Grafisk utforming. 4.1. Valg av navn

4. Grafisk utforming. 4.1. Valg av navn 4. Grafisk utforming 4.1. Valg av navn Det ble vurdert flere forskjellige navn til butikk-kjeden og det ble brukt både ord- og bokstavlek i tillegg til idedugnad. Før valget falt på Sign vurderte vi blant

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil Randaberg kommune Våpen Randaberg kommune RETNINGSLINJER GRAFISK PROFIL SIDE 5 Randaberg kommune sitt kommunevåpen ble godkjent ved kgl.res. den 26. juni

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Innhold Del 1: Strategi for Oppland.no... 2 A. Hovedmål og delmål... 2 B. Rammebetingelser... 2 C. Organisering og styring... 3 D. Prinsipper

Detaljer

MASTER FAQ NTNU. Ofte stilte spørsmål ved innlevering av masteroppgave. www.skipnes.no. Skipnes SupportSenter support@skipnes.no Tlf.

MASTER FAQ NTNU. Ofte stilte spørsmål ved innlevering av masteroppgave. www.skipnes.no. Skipnes SupportSenter support@skipnes.no Tlf. MASTER FAQ NTNU Ofte stilte spørsmål ved innlevering av masteroppgave LASTE OPP FILER Her velger du PDF-filen med innholdet til oppgaven og eventuelt bildet du skal ha på omslaget. Vi ønsker EN ferdig

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

BILDERUTINER i Dyrøy kommune. bildebruk bildebehandling bildearkivering ekstra tips

BILDERUTINER i Dyrøy kommune. bildebruk bildebehandling bildearkivering ekstra tips BILDERUTINER i Dyrøy kommune bildebruk bildebehandling bildearkivering ekstra tips 1 Bruk av bilder på nettet, rettigheter Er det greit å gjenbruke bilder, film og grafiske elementer som man finner på

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Merkevaren Colossal. Bli kjent med den eksisterende merkevaren

Merkevaren Colossal. Bli kjent med den eksisterende merkevaren Merkevaren Colossal Bli kjent med den eksisterende merkevaren Colossal er en webside/blogg om kunst (foto, design, animasjon, malerier, arkitektur, tegning og gatekunst m.m). Det første som slår en er

Detaljer

TRE OMPROFILERINGSPROSJEKTER

TRE OMPROFILERINGSPROSJEKTER foredrag TRE OMPROFILERINGSPROSJEKTER VISKOM-MESSEN 2002 GARDERMOEN 14. MARS 2002 De siste ti årene har offentlige og private interesser fokusert mye på omgivelsesestetikk generelt og utendørs skilt og

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer