senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid"

Transkript

1 nr senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side Gudstjenester side Torsken menighet side Tranøy menighet side Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid Din lokale strømleverandør Tlf:

2 senjabladet Ansvarlig utgiver Senjaprosjektet v/ prosjektleder Rachel Vangen Hoholm og leder av prosjektstyret Fred Flakstad Kontakt Senjabladet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax Annonser Håkon Ryvoll Design, logo, layout, sats: Reiner Schaufler Produksjon Grafisk Nord, Finnsnes 2. utgivelse desember 2009 Opplag: ca Andakt 5 Våre kirker 6 Berg menighet 10 Sørreisa menighet 14 Gudstjenester 16 Torsken menighet 20 Tranøy menighet 24 Kirkevalget Felles informasjon Bildet på forsiden viser vinduet bak alteret i Straumen kapell i Sørreisa. FOTO: Reiner Schaufler kort notert Juletilbudet i menighetene Langt på vei skal det gjennomføres gudstjenester, konserter, synge-jula-inn kvelder, krybbevandringer for barnehagene og tilbud til skolene som tidligere. Det er likevel lurt å følge med på dagspressen, det kan bli endringer, og disse setter vi fortløpende inn i avisen. Tranøy har fått prest fram til over nyttår Han heter Inge Bergem og skal ta begravelser og gudstjenester både i Tranøy og litt rundt i prostiet. Vi ønsker også ham velkommen og lykke til med arbeidet i vårt prosti. Svineinfluensa Kirken følger de samme tiltak som offentligheten for øvrig. Kirkesamarbeidet Når du nå leser bladet har vi sendt søknad til departementet om å få danne interkommunalt fellesråd for Sørreisa, Berg, Torsken og Tranøy. Det blir en spennende ventetid for oss som har arbeidet med dette og ser fram til å få prøve ut felles arbeidsgiverfunksjon. Det gjennomføres menighetsrådsmøter i alle menighetene og vi håper på godt oppmøte. Se annen omtale i bladet. Kursing av nye råd Alle menighetene i prostiet får opplæring 24. november. Dersom fellesråd opprettes, skal det virke fra 1.januar 2010, og de skal kurses i Harstad. Det er KA, kirkens arbeidsgiver og interesseorganisasjon, som underviser de nye rådene. Det er utarbeidet nye bøker. 2 senjabladet 2/2009

3 Prosjektleder har ordet God only knows... Det nærmer seg jul! Den er til stor glede for noen og et sorgens kapittel for andre. Vi har ulike ståsted i livet. Sorgen og gleden går hand i hand. Ensomheten og fellesskapet likeså. Vi kjenner ikke morgendagen og for noen er den nærmeste natta vond å tenke på. Hvorfor? Fordi livet er mangslungent og utfordrer oss til å delta med hele oss. Den som lever får se heter det, men jeg vil forsterke det litt og våge den påstand at den som lever får oppleve. Det er det livet handler om - opplevelser! Opplevelser på godt og vondt som gir arr på sjelen eller beriker sjelelivet, som gir gode dager eller vonde måneder og år. Dette er livet og mens vi er her på jorda skal vi få lov til å fylle minneboken vår med disse opplevelsene og etter hvert erfare at langt de fleste opplevelsene aldri ble større enn at vi klarte med dem. Det er godt å tenke på når vi nå skal inn i interkommunalt fellesråd for menighetene i Sørreisa, Berg, Torsken og Tranøy. Fra nyttår åpner vi døra for ny felles arbeidsgiver og nye koster som sammen skal arbeide for fellesskapet på kirkesektoren. Vi samordner oss! Vi får nye opplevelser! Vi skal erfare og evaluere og konkludere. Veien tilbake til dagens ordning er trygg og kjent, det er veien inn i det nye fellesskapet som er ukjent og utfordrende. Hvilke opplevelser får vi, hvem skal gå sammen med oss, hvordan blir dagene og hva møter vi? Her får vi stemme i med The Beach Boys God only knows (bare Gud vet) som de synger i en sang. Mørketiden er over oss bokstavelig talt. Det er selvsagt årets mørketid jeg snakker om. Det er tiden for tenning av lys og forberede noe ekstra for julehøytiden. La oss bruke et par minutter Rachel Vangen Hoholm til å tenke over hvorfor vi holder på denne tradisjonen. Jesus kom til verden for å frelse syndere. Han levde et liv på jorda til underfundig ettertanke og beundring. Han levde ut i praksis det vi tenker vi burde gjøre, han satte perspektiv oppå fotolinsa sånn at bildet ble tredimensjonalt allerede fra år 0. Den som er uten synd kan kaste den første steinen Han kom til verden i en fattig stall. Hele hans liv på jorden ble likevel til opplevelser til minneboken (Bibelen) som vi stadig tar fram og minnes om og om igjen. Hans liv på jorda gjør at vi holder på våre tradisjoner, og hans ettermæle har gjort at Norge er et kristen stat. Vil vi fortsatt være det ved eventuelle grunnlovsendringer og staten skiller lag med kirken? Hvilke opplevelser får vi og hvordan blir denne minneboken skrevet? Vi går inn i førjulstiden med forventninger Dersom departementet godkjenner vår søknad om opprettelse av interkommunalt fellesråd går vi med stor frimodighet inn i forsøksperioden for samarbeidet og gleder oss allerede til neste nummer av Senjabladet. Apropos neste nummer, - det er lov å betale inn noen frivillige kroner til trykking og drift av Senjabladet til kontonummer merk med bladpenger og navnet ditt. KRIK Kristen idrettskontakt. Dersom det er ungdommer eller voksne som ønsker at det skal startes kristen idretts kontakt-gruppe i våre menigheter, kan dere ta kontakt med kirkevergen i Sørreisa. Samlinger, turer både til fjells og til vanns, sport og spill eller bare en lat samling i peisestua, - hva sier dere? Skal vi dra i gang et slikt tilbud innenfor våre menigheter? Les mer om KRIK på nettet; Besøk i Tranøy kommunestyre Tranøy kommunestyre inviterte prosjektleder til å orientere politikerne om samarbeidsforsøket. Det var flott å bli invitert og viktig å få møte kommunepolitikerne. Politikerne er interessert og ser prosjektet i sammenheng med andre interkommunale samarbeidsoppgager, der vi kan dra nytte av hverandre. Møte med rådmenn i de 4 kommunene Kirkevergene har gjennomført møter med rådmennene i de 4 prosjektkommunene. Det er stor vilje og imøtekommenhet fra rådmenn og ordførere i kommunene. Alle er innstilt på at dette er et forsøk som skal utprøves en tid, og som kan avsluttes etter endt forsøkstid hvis det blir konklusjonen. Vi har drøftet tjenesteytingsavtalene, oppgaver ved servicetorgene i kommunene, vedlikeholdsoppgaver og samarbeid generelt. Julefest på Trømmerneset Velkommen til julefest på Tømmerneset leirsted 30. desember kl. 17:00. Ta med julekaker! Hele Midt-Troms er velkommen til å se nystua! senjabladet 2/2009 3

4 Andakt Guds poesi Spørsmålet over alle spørsmål for verdens filosofer og tenkere er: Hvorfor finnes alt dette? Hvorfor er det til? En blomst kan romme hele tilværelsens mysterium; stjernehimmelen over oss, hav, fjell og gress, mennesker, dyr og fugler. Noen vil si at det er et feil spørsmål. Andre finner svaret i Skaperen av alle ting. I Efeserbrevets første kapittel står svaret tre ganger: Til pris og ære for Guds herlighet! Og for at mennesker skulle lære Guds herlighet å kjenne, forteller juleevangeliet hos Lukas at det skjedde. Den latinske Bibel gjengir det slik: Factum est--. Gud som er utenfor tiden, lot sin sønn bli født inn i den; factum est det er et faktum. Jeg er livets brød, sa Jesus om seg selv. Han ble lagt i en krybbe og om vi strekker bildet litt, kan vi kalle krybben for dyrenes brødboks. Krybben har i hvert fall noe med mat å gjøre. Brødet i brødboksen. Han ble født i Bethlehem, et navn som på hebraisk betyr Brødhuset. Så har vi Guds poesi: Brødet i brødboksen i brødhuset. Johannesevangeliet har også sitt julebudskap: Joh 1:1-3 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Så hevder Bibelen at han som ble født julenatt for ca 2000 år siden var opphavet til alt som er skapt. Og mysteriet blir ikke mindre når det fortelles: I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede,- Rolv Bruun, sokneprest i Sørreisa Finnsnes Blomsteratelier A/S Telefon i samarbeid med: Senja Begravelsesbyrå Vangsvik 4 senjabladet 2/2009

5 På denne siden ønsker vi å presentere kirkene i våre menigheter, men også folks yndlingsplasser som gir rom for ettertanke og ro i sjelen. Våre kirker Lesesalen i New Yorks offentlige bibliotek Mitt kirkested: biblioteket! TEKST: Reiner Schaufler FOTO: wikipedia.org Møtet mellom kunnskap og tro, mellom spiritualitet og søken etter innsikt har alltid stått sterkt i kristendommen. Kunnskap uten åndsliv er død, spiritualitet uten kunnskap har intet rotfeste og ender ofte i fanatisme, som vi har alt for mange eksempler på gjennom historien. Så var det heller ikke tilfeldig at det var klostrene med sine bibliotek som i flere hundrede år bevarte den vestlige verdens livs- og trosgnist etter at Romerriket sank i grus. Fides quaerens intellectum - slik beskrev kirkefaderen Augustinus allerede på slutten av 300-tallet troen som søker innsikt. Jeg tror det er noe i denne holdningen som sier noe helt avgjørende om oss. I det øyeblikk vi begynner å bli bevisste på oss selv som mennesker og som troende, begynner lengselen etter dypere innsikt. Vi ønsker å forstå oss selv og andre i en større sammenheng (hva det nå måtte være ). Dette er, tror jeg, begynnelsen på all innsikt og humanitet. Selvfølgelig er denne søkende og åpne holdningen ikke bundet til et biblioteksbesøk, liksom spiritualitet ikke er bundet til det konkrete kirkerom, men på lik linje med kirkene vitner og symboliserer bibliotekene rundt omkring i verden om denne lengselen og tilbyr en mulighet til å utvikle seg videre. Jeg har alltid hatt stor respekt for denne holdningen. Fortsatt er det slik at jeg fornemmer noe hellig i fellesskapet med alle som er der mennesker som søker opplysning, utvikling og fremtid i stillhet og tålmodighet med seg selv og verden istedenfor arrogant uvitenhet, høylydt maktmisbruk og blind vold. Har DU er slikt sted? Et kirkested, i naturen, i et bedehus, en kirke eller lignede som du kan fortelle om? Send det til redaksjonen ( se foran i bladet) så blir det med i neste nummer. senjabladet 2/2009 5

6 Berg Berg menighet prestekontoret, 9385 Skaland Sokneprest Ingunn Rinde i sokneprestens fravær: seniorprest Oddmund Brundtland kontor , mbl Kirkeverge Gunnar Torgersen Prestekontor Berg (tirs) Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Geir Vildgren Leder i Berg menighetsråd: Marit Reiertsen , Slekters gang i Berg Døpt Fra kalenderen Tenketank I Berg fortsetter vi med å samles til kveldsmat og samtale i kirkerommet. Vi har fått tilbakemelding fra mange om at det er fint å være med på. Arrangementet er flyttet til tirsdager for at det skulle passe for flere, og er i Berg og Mefjordvær kirker annenhver gang. Tenketank er en enkel samling rundt et kveldsmatbord i kirkerommet, med rom for den gode samtalen. Vi ønsker oss litt påfyll og en stopp i hverdagen med mulighet for å lufte tanker og undring om både fine og vanskelige ting om tro og tvil, utfordringer og håp. Noen ganger har vi temainnledning og innspill ved noen av oss, andre ganger samtaler vi ut fra aktuelle ting. P.S.: Du trenger ikke være noe spesielt klok / modig from / flink til å snakke for deg for å komme kveldene er åpne for alle som vil! På nyåret tar vi også peiling på slike samlinger ca en tirsdag i måneden. Følg med på plakater og kunngjøringer! Kontakt: Ingunn prest , Anita Sebulonsen eller Solveig Vildgren. Neste Tenketank blir 8. desember, i Mefjordvær kjerke, kl Tema: Jula - Gud ble menneske hvordan det??? Ferdinand Theo Sæther Vigd Mona Veronica Hansen og Kurt Frode Dagsland Begravet Halldis Simonsen Tuva Jensdatter Tenketank for ungdom / romjulstreff for hybelboere Til alle hybelboende ungdom fra Berg (og også hjemmeboende): Har du lyst til å samles i kirka en kveldsstund, rundt et kveldsmatbord (hva vi skal servere, kan vi jo prates om ), for å prate om livet som hybelboer, om det å ha flytta hjemmefra, om nye nettverk, utfordringer og gleder, eller andre ting som opptar dere? Dere har kanskje hørt om at vi har hatt noen sånne Tenketank -samlinger i kirka en stund. Noen har foreslått at vi kunne invitere dere ungdom til noe sånt også og nå prøver vi! I juleferien, når det er kjekt å treffes uansett... Etter litt mat, prat, noen innspill til tema og kanskje litt sang, avslutter vi enkelt med lystenning rundt alteret. Når: Tirsdag 29. desember kl 19-??, i Mefjordvær kjerke (eller en annen dag, hvis det høver bedre ). Bergsbotn SKALAND Tlf: Fax: Hilsen Ingunn prest og Solveig helsesøster 6 senjabladet 2/2009

7 Nyttårsgudstjeneste i Berg Nyttårsaften kl 15, Berg kirke I mange år har vi hatt gudstjeneste i Mefjordvær kjerke tidlig på nyttårsaften. Tidlig nok til å kunne være med på fakkeltog, nyttårsbål-samling og evt revy og fest seinere på dagen, og seint nok til at butikker og sånt er unnagjort. I år vil vi prøve å holde denne gudstjenesten i Berg kirke på Skaland. Vi tenker også å gjøre litt ekstra utav den ved at flere involveres til sang, musikk, tekstlesning m.m. Og så håper vi at flest mulig av hele Bergs befolkning både unge og gamle, fra nordre og søndre, kan samles til en fin stund på slutten av året - med de beste ønsker for det nye! Berg menighet - advent og jul i kirka 1. søndag i advent 29. november: Berg kirke kl 11 - Lys Våken-gudstjeneste 2. søndag i advent 6. desember: Mefjordvær kjerke kl 17 - Lysmesse 3. søndag i advent 13. desember Berg sykehjem kl 11 - Gudstjeneste Julaften Berg kirke kl 13 - Familiegudstjeneste Mefjordvær kjerke kl 15 - Vi synger julen inn 2. juledag Mefjordvær kjerke kl 11 - Høytidsgudstjeneste Nyttårsaften Berg kirke kl 15 - Nyttårsgudstjeneste Til alle i Berg: Lys Våken Adventsnatt og gudstjeneste Husker dere i fjor, dere som var med og overnatta i kirkerommet?! Og de som kom på gudstjenesten? Eller de som fortalte om det? Både deltakere og arrangører var så fornøyde i fjor at vi hadde lyst til å gjøre det i år også. I skrivende stund er vi godt i gang med påmelding, øving og planlegging - unger og foreldre i 5.-7.klasse og på Kulturskolen. Så nå kan vi bare si til alle andre både voksne og barn: 1. søndag i advent, 29. november, bør du komme deg i Berg kirke på gudstjenesten kl 11. Den blir bra, for den skal vi lage sjøl!!! senjabladet 2/2009 7

8 Berg Høsttakkefest i Berg kirke: Hvem har skapt alle stjernene? Ungene måtte fram og synge flere ganger i gudstjenesten.høyre side: Fra undringsvandringen - ved døpefonten kunne en få tegnet korstegnet på handa til minne om at du er Guds barn, og henge opp tegning av noe av det fine Gud har skapt. Og til sist ble fruktfatet båret ned til kirkesaft-bordet. Høsttakkefest i Berg og Torsken Søndagene 11. og 18. oktober var det tid for undring og glede med ungene i fokus i Berg og Torsken menigheter. TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Reiner Schaufler Alle 4-, 6- og 7-åringer var invitert til gudstjeneste med høsttakkefest og bokutdeling i Berg, Gryllefjord og Medby kapell. Noen hadde med både tegninger og fruktkurver som tegn på høstens grøde, og alle fikk sjanse og oppfordring til å tegne og takke underveis i gudstjenesten. Vi startet med prosesjon (barnetog). Tre fine flokker med unger (i Berg og på Medby også med dåpsbarn) toget fram til alteret, hvor de så hilste oss alle med Jeg blir så glad når jeg ser deg! Det er Guds fred jeg vil gi deg! Og menigheten foreldre, gudforeldre, søsken, slekt og sambygdinger - svarte med å synge det samme tilbake. Dermed var gudstjenesten satt. Ungene måtte fram og synge og vise bevegelser flere ganger i gudstjenesten, både for å minne om hvem som har skapt alt, og for å hjelpe til med å dele ut og ta imot velsignelsen. Bok fikk de jo også kirkebok til 4-åringene, bibelbok til 1. og 2. klassinge Skaland To-Søstre AS Senjahopen Restaurant - Catering - Bar Overnatting - Hytte 8 senjabladet 2/2009

9 ne. Og på bønne- og undringsvandringen kunne små og store rusle rundt tegne, skrive, kjenne på dåpsvannet, gi en gave på alteret, lete etter en skatt, hilse på noen Og da selve gudstjenesten var slutt, ble det mer sjans til prat, for konfirmantan hadde stelt i stand til kirkekaffe. Takk til alle for en fin stund! Dere kan se flere bilder fra dagene på Torsken sine sider i Senjabladet, side 17. Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om arv. De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. Vi er i nærheten når du trenger oss! Begravelseshjelp AS Vakttelefoner - Døgnvakt MålselvSenteret Finnsnes Gudrun Falch senjabladet 2/2009 9

10 Sørreisa Sørreisa menighet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax e-post. Kontortid: mandag-fredag Sokneprest: Rolv Bruun Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm Leder i menighetsrådet: Kristian Erik Bakkland Slekters gang i Sørreisa Døpt Emil Christoffer Andersen Johannes Helin Indine Johansen Emilie Marie Grøtte Myrvang Lise Marja Oskal Sebastian Ernstsen Rydningen Kevin Migioiu Michael Alexander Karlsen Kaja Jacobsen Nguyen Thor Olav Voigt-Johnsen - døpt på Fossmotunet i Målselv Mariell Lorentsen - døpt i Brøstad kirke Jasmin Gomes Lund Maia Julianne Rørslett Haugan Helene Stensrud Gulbrandsen Nicolai Kolstad Sander Dalseth Pedersen Olander Gundersen Jørgen Jensen Håkon Fjeldstad Nora Bjørnslett Isabelle Skog Mathea Lange Bakkland Ruben Johnsen Bjerkelund Vigd Monica Lene Lund og Harald Yantje Larsen Renate Molund og Andre Knutsen Anette Skogvoll og Jim Andreassen Kirsti Bakketun og Hugo Nordnes Dijana Talic og Kenneth Hugubakken Solfrid Skjellhaug og Eivind Sem Paulsen Susann Helen Svendsen og Einar Roger Nikolaisen Begravet Haldis Johanne Gulbrandsen f Magny Johanna Jensen Sjåeng f Kjell Henrik Nordgård f Jenny Kasapara Kristine Pedersen f Lydia Sigrid Charlotte solheim f Einar Holmstad f Åsta Kristianne Johansen f Haldis Johnsen Eriksen f Irene Susanne Solbakken f Sigrid Lilly Larsen f Gunnar Egil Andersen f Karin Olaug Johnsen f Tuva Jensdotter f Jonette Johnsen f Øyvind Olav Normann f Terje Bjarnold Berg f Zakarias Juel Olsen f Marie Johansen f Margit Sætrum f senjabladet 2/2009

11 Ivrige ildsjeler som lager et trivelig treffpunkt for travle barnefamilier: Fra venstre: Inger Johanne Larsen, Lilly Vestgård og Aslaug Lockertsen. Familiemiddag i Straumen kapell TEKST: Rachel Vangen Hoholm FOTO: Reiner Schaufler / Inger-Johanne Larsen Her er et par bilder fra familiemiddagen 24.september. Da var vi 18 store og små. Den 22.oktober var vi like mange, og vi får tilbakemeldinger på at dette er et trivelig tiltak. Vi fortsetter derfor etter jul, og da blir det middag flg. torsdager kl.16.45: 28.januar, 25.februar, 25.mars og 22.april. Påmelding som før senest onsdag kveld til: Solveig, tlf eller Inger-Johanne, tlf Sørreisa menighet er svært takknemlig for dette tiltaket og håper at mange vil benytte seg av tilbudet. Etter middagen kan foreldrene slappe av med en avis og en kopp kaffe mens barna går inn i naborommet til Torsdagsklubben. Søndag etter påske (11.april) er det blitt tradisjon at vi har familiegudstjeneste der Torsdgssklubben inviteres, og det regner vi med at det blir i 2010 også. senjabladet 2/

12 Sørreisa Nytt fra Sørreisa menighet Kateketvikar i Sørreisa I august startet Roy Frode Løvland opp som kateketvikar i Sørreisa i 30% stilling. Det er utfattelig, ubeskrivelig, underlig og godt samtidig. Menigheten er svært takknemlig for at han takket ja til engasjementet, og ønsker han velkommen til tjenesten og lykke til i arbeidet. Arbeidet hans omfatter i hovedsak konfirmantundervisning. Kirkegårdene Det går mot vinter! Alt vi ikke rakk å gjøre på kirkegårdene blir skjult av snøen, og vi vil ikke se det uferdige før neste vår. I Sørreisa har for lite penger satt en stopper for kjøp av mull og følgelig er flere graver ikke tilsådd. Det er svært beklagelig. Heller ikke i 2010 er det satt av midler til kjøp av mull til kirkegårdene, det er derfor viktig å få ut informasjon nå. Dersom noen skulle ha tilgang på mull som kan foræres kirkegårdene, tas det i mot med stor takk. Kontakt kirkevergen for avtale om deponering. Økonomi og vinterstenging av kirker Sørreisa kommune er inne i en trang økonomisk tilværelse. Dette får også konsekvenser for kirkedriften. Det drøftes i disse dager tiltak som kan gi besparelser på kirkesektoren, og vinterstenging av kirkebygg er tema også for Julefest på Trømmerneset 30. desember kl. 17:00 Ta med julekaker! Hele Midt-Troms er velkommen til å se nystua! Den nye kateketvikaren i Sørreisa, Roy Frode Løvland, under Kråkeslottfestivalen FOTO: Reiner Schaufler «Lysglimt» og «Blåkors Motorklubb» har følgende klubbkvelder: 15. og 29. januar 12. og 26. februar Vi driver med alle typer lavspent-installasjoner i bolig, forretning og industri og holder til i Sørreisa. tlf fax Tore Angell: Arnt Aas: Med håp om at det ikke kolliderer med bygdekinoen senjabladet 2/2009

13 Straumen kapell midlertidig trapp Hovedtrappa på Straumen kapell i Sørreisa har i flere år vært kritisk dårlig og en kort periode stengt for trafikk. Nå har det ordnet seg slik at kommunen kjøper materialer, en brukt strekkmetallrampe for rullestol er overtatt gratis og arbeidet utføres på dugnad av Sørreisa mannskor. Jobben betales med vedlikeholdsfond fra menigheten. Kanskje må vi Synge trappa inn når den er ferdig, med kollekt til trappeprosjektet? Almar Jakobsen FOTO: Rachel Vangen Hoholm Familieleir på Tømmerneset februar 2010 NMS og Sørreisa menighet m.fl. er arrangør. For mer informasjon og påmelding, kontakt Solveig Ljones Mathisen tlf / Torsdagsklubben vårsemesteret 2010 hver torsdag i partallsuker kl.17.30: 15. januar 28. januar 11. februar 25. februar 11. mars 25. mars 8. april 22. april 6. mai senjabladet 2/

14 Gudstjenester Det kan bli endringer på den oppsatte gudstjenesteplanen. Ta kontakt med menighetskontorene eller følg med i dagspressen, fredager, her vil siste justeringer være oppdatert. 29. november - 1. søndag i advent Kl. 11:00 Straumen kapell Familiegudstjeneste ved Rolv Bruun og speiderne Kl. 11:00 Berg kirke Lys Våken-gudstjeneste ved ungene og Ingunn Rinde Kl. 11:00 Stonglandet kirke Høymesse ved Inge Bergem. Menighetsmøte Kl. 17:00 Grunnfarnes kapell Adventsgudstjeneste ved Oddmund Brundtland. Korpset spiller. Kirkekaffe Kl. 19:00 Gryllefjord kapell Adventssang ved Kauko Hirvensalo og Ingunn Rinde. Menighetsmøte DESEMBER 6. desember - 2. søndag i advent Kl. 11:00 Torsken kirke Lysmesse ved konfirmantene og Ingunn Rinde. Dåp Kl. 17:00 Mefjordvær kjerke Lysmesse ved konfirmantene og Ingunn Rinde. Menighetsmøte Kl. 17:00 Vangsvik kirke Lysmesse ved konfirmantene og Ruth Astrid Stellmacher Kl. 18:00 Sørreisa kirke Lysmesse ved Rolv Bruun, Roy Frode Løvland og konfirmantene 13. desember - 3. søndag i advent Kl Straumen kapell Høymesse ved Rolv Bruun Kl. 11:00 Berg sykehjem Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde Kl. 11:00 Gryllefjord sykehjem Gudstjeneste med nattverd ved Oddmund Brundtland Kl. 16:00 Stonglandet kirke Juleinnsynging Kl. 17:00 Sifjord kapell Lysmesse ved konfirmantene og Ingunn Rinde. Korpset spiller Fakkeltog til sykehjemmet med adventskonsert og andakt der etterpå Kl. 19:00 Vangsvik kirke Juleinnsynging 20. desember - 4. søndag i advent Kl. 11:00 Vangsvik kirke Høymesse ved Inge Bergem 23. desember Kl. 19:00 Skrolsvik kirke Familiemesse ved Inge Bergem 24. desember - Julaften Kl. 12:30 Svanelvmoen Familiemesse ved Ruth Astrid Stellmacher Kl. 16:00 Vangsvik kirke Familiemesse ved Inge Bergem Kl. 14:00 Skøelv kapell Gudstjeneste ved Rolv Bruun Kl. 13:00 Berg kirke Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde Kl. 13:30 Medby kapell Familiegudstjeneste ved Oddmund Brundtland Kl. 15:00 Mefjordvær kjerke Vi synger julen inn Kl. 15:00 Gryllefjord kapell Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde Kl. 16:00 Sørreisa kirke Gudstjeneste ved Rolv Bruun. Sang av konfirmantene Kl. 16:00 Torsken kirke Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde 25. desember - 1. juledag Kl. 11:00 Sørreisa kirke Høytidsgudstjeneste ved Rolv Bruun Kl. 11:00 Stonglandet kirke Høytidsgudstjeneste ved Inge Bergem 26. desember - 2. juledag Kl. 11:00 Mefjordvær kjerke Høytidsgudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde 27. desember søndag etter jul Kl Straumen kapell Høymesse ved Rolv Bruun Kl. 11:00 Reindalen kirke Høymesse ved Inge Bergem Kl. 12:00 Flakstadvåg kapell Familiegudstjeneste ved Oddmund Brundtland 14 senjabladet 2/2009

15 31. desember - Nyttårsaften Kl. 15:00 Berg kirke Nyttårsgudstjeneste ved Ingunn Rinde Kl. 18:30 Vangsvik kirke Familiegudstjeneste ved Inge Bergem JANUAR 3. januar - Kristi Åpenbaringsdag Kl. 11:00 Straumen kapell Høymesse ved sokneprest Rolv Bruun Kl. 11:00 Mefjordvær kjerke Gudstjeneste med dåp ved Ingunn Rinde 10. januar - 1.s.e. Kristi Åpenbaringsdag Kl. 11:00 Sørreisa kirke Høymesse ved Rolv Bruun Kl. 11:00 Stonglandet kirke Høymesse ved Oddmund Brundtland Kl. 17:00 Sifjord sykehjem Gudstjeneste med nattverd ved Oddmund Brundtland 17.januar - 2.s.e. Kristi Åpenbaringsdag Kl. 11:00 Straumen kapell Høymesse ved Rolv Bruun Kl. 11:00 Vangsvik kirke Høymesse ved Sigurd Skollevoll Kl. 17:00 Berg sykehjem Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde 24. januar - Vingårdssøndagen Kl. 11:00 Reindalen kirke Høymesse ved Oddmund Brundtland Kl. 17:00 Gryllefjord sykehjem Gudstjeneste med nattverd ved Oddmund Brundtland 31. januar - Såmannssøndagen Kl. 11:00 Berg kirke Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde Kl. 11:00 Straumen kapell Høymesse ved Rolv Bruun Kl. 11:00 Stonglandet kirke Høymesse ved Oddmund Brundtland FEBRUAR 07. februar - Kristi forklarelsesdag Kl. 17:00 Vesterfjell aktivitetssenter Gudstjeneste med nattverd ved Oddmund Brundtland Kl. 13:00 Tømmerneset leirsted Familiegudstjeneste ved sokneprest Rolv Bruun 14. februar - Fastelavnssøndag Kl. 11:00 Straumen kapell Høymesse ved Rolv Bruun Kl. 11:00 Vangsvik Høymesse ved Sigurd Skollevoll 21.februar - 1.s. i faste Kl. 11:00 Mefjordvær kjerke Gudstjeneste med skriftemål og nattverd ved Oddmund Brundtland Kl. 11:00 Skøelv kapell Høymesse ved sokneprest Rolv Bruun Kl. 11:00 Medby kapell Lys våken -gudstjeneste ved Ingunn Rinde og ungene Kl. 17:00 Svanelvmoen Høymesse ved Oddmund Brundtland 28.februar - 2.s. i faste Kl. 17:00 Skrolsvik Høymesse ved Sigurd Skollevoll MARS 7. mars - 3.s. i faste Kl. 11:00 Berg kirke Fastegudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde 14. mars - 4.s. i faste Kl. 11:00 Medby kapell Temagudstjeneste med nattverd ved konfirmantene og Ingunn Rinde 21. mars - Maria Budskapsdag Kl. 11:00 Torsken kirke Temagudstjeneste med nattverd ved konfirmantene og Ingunn Rinde. Kl. 17:00 Mefjordvær kjerke Temagudstjeneste med nattverd ved konfirmantene og Ingunn Rinde senjabladet 2/

16 Torsken Torsken menighet prestekontoret, 9380 Gryllefjord Sokneprest Ingunn Rinde I sokneprestens fravær: seniorprest Oddmund Brundtland / Kirkeverge Gunnar Torgersen Prestekontor Torsken (ons) Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Torsken kirke og Gryllefjord kapell: Steve Nyman Grunnfarnes kapell: Åse Johansen / Borgny Benjaminsen / Hansine Johansen Medby kapell: ledig / Sifjord kapell: ledig Flakstadvåg kapell: Solveig Flakstad Leder i Torsken menighetsråd: Steve Nyman Advent og jul i kirka Søndre Torsken 1. søndag i advent 29. november Grunnfarnes kapell kl 17 - Adventsgudstjeneste Tenning av julegrana 3. søndag i advent 13. desember Sifjord kapell kl 17 - Lysmesse Adventskonsert på sykehjemmet etterpå Julaften Medby kapell kl Familiegudstjeneste 3. juledag Flakstadvåg kapell kl 12 - Familiegudstjeneste Slekters gang i Torsken Døpt Une Joselin Kvernevik Jakob Vreim Ludviksen Begravet Åge Jensen Takkeannonser Advent og jul i kirka Nordre Torsken 1. søndag i advent november kl 19 - Gryllefjord kapell - Syng med oss 2. søndag i advent 6.desember Torsken kirke kl 11 - Lysmesse 3. søndag i advent 13.desember Gryllefjord sykehjem kl 11 Julaften Gryllefjord kapell Kl 15 - Familiegudstjeneste Torsken kirke Kl 16 - Familiegudstjeneste Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning min 90-års dag! Spesiell takk til Torsken kommune og Gryllefjord Røde Kors. Hilsen Anna Knutsen. Takk til familie, venner og Flakstadvåg bygdelag for vakre blomster til pappas båre. Hilsen Evald Pedersens familie. Takk for all omtanke, blomster og deltakelse ved vår kjære far Åge Jenssens bortgang og begravelse. Jan-Helge og Åse-Merete med familier. 16 senjabladet 2/2009

17 Fra høsttakkefest i nordre og søndre Torsken: Hvem har skapt alle fuglene? Ungene i Medby kapell lærte sangen fort! Bøkene de har fått ligger klare til bruk... Innfeldt foto og nederst: Velsignelsen tas imot og deles videre - på Medby (øverst, foto Lousie Johansson) og Gryllefjord (nederst, foto Benedicte Håkonsen Jensen). Se ellers berg-sidene i bladet for omtale av opplegget for høsttakkefestene. Til alle klassinger i Torsken: Lys Våken Fastelavnsnatt! Husker dere i fjor, dere som var med og overnattet i kirkerommet?! Eller de som fortalte om det? Både deltakere og arrangører var så fornøyde i fjor at vi har lyst til å gjøre det i år også. I Torsken avtalte vi jo i vår at det var nordværingene som skulle komme til søndre neste gang så satser vi på å ta det i Medby kapell. Dere får invitasjon i posten når det nærmer seg, men sett gjerne av helga allerede nå: Helga etter fastelavnsøndag, februar blir det Lys Våken i Medby kapell i Søndre Torsken. Så alle klassinger og andre rundt vi sees på Lys Våken i kirka vår! For unger og (nok) foreldre til overnatting, og for alle andre til å få med seg gudstjenesten vår søndag formiddag. Den blir bra, for den skal vi lage sjøl!!! senjabladet 2/

18 Torsken Takk for langvarig kirketjener-innsats! På Medby i Søndre Torsken har de et aktivt liv på kapellet. Stadig les vi i avisa om møter og tilstelninger på bedehuset, i regi av den ene og den andre foreninga. Medby kapellforening har også stått på med pengeinnsamling og dugnad for å pusse opp kapellet. Dermed har vi et stort og vel egnet hus for både gudstjenester og møter med servering som også vi som Torsken menighet har stor glede og nytte av å kunne få bruke! TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Anne Kaja Knutsen Foreningsarbeid drives som kjent mest med frivillig innsats. I kapellene i sørbygda har også kirketjenerfunksjonene blitt gjort på dugnad. Foreningene får tilskudd fra menighetsrådet for bruk av husene, til gjengjeld stiller de med varme og reine lokaler, og folk som ringer i kirkeklokkene, ønsker velkommen og rydder. Slik har det vært i år etter år En av de som har vært trofast i denne tjenesten, er Gerda Nygård på Medby. På våren i fjor sa hun fra til både kapellforening og menighetsråd at hun når året var omme ville slutte i tjenesten. Som godt oppi åra, og etter 25 års innsats, syntes hun nå at andre kunne overta På julaftensgudsjenesten i fjor takket vi derfor Gerda av men hva skjedde på nyåret? Jo, når ikke Gerda stilte, måtte gudstjenesten avlyses eller flyttes - fordi ingen klarte å finne noen som ville ta på seg det å stille på søndagene. Det er ikke mange det er snakk om kun 8 gudstjenester i året, men allikevel. Dette synes Gerda er trasig. Dermed har hun nå stilt opp flere ganger allikevel for, som hun sier: Så lenge jeg 18 senjabladet 2/2009

19 kan kreke meg opp, skal det ikke stå tomt i kirka når det skulle vært gudstjeneste Og hun spør og spør om vi ikke snart kan finne en annen løsning. Og ja, vi håper at vi nå kan få napp på ei utlysning se annonse i bladet her. Noen som har lyst på ei lita ekstra inntekt, og ikke minst en hyggelig og viktig oppgave noen søndager i året. For vi håper jo at både Gerda og andre kan få fortsette å bruke kapellet både til bryllup, begravelser, barnedåp og gudstjenester! I alle år Gerda har vært kirketjener, har hun også hatt god støtte i sin kjære mann. Så når vi kommer på besøk for å ta oss en intervju-prat, hører han Harry med: Ja, eg har sendt ham rundt med plakater, han har heist flagget, satt på varmen, og gått opp i tårnet for å ringe, sier Gerda. Hvor kommer du opprinnelig fra, Gerda, og når kom du hit til fjorden? spør vi. Eg kjem i fra Fure, i Selje kommune på Stadt. Eg kom hit i 53. Ja, eg var her på besøk i 51. Eg husker eg var forundra over at det fortsatt var snø til St Hans Harry og Gerda blei kjent på bedehuset i Ytre Arna, forteller de. I 49. Hun jobba på Arna-fabrikken der, mens han gikk på skole Statens Husindustriskole. Harry blei møbelsnekker. Vi kan nå forresten se flere fine resultat av møbelsnekker-fingrene hjemme i stua hos de to. Hjemme på Medby starta han Ramnes møbelfabrikk sammen med Torbjørn Kirkenes og Ivar Arnesen. Seinere blei det Medby trevare, som seinere igjen blei til Senjabygg som vi nå kjenner det. Mens familien Nygård har vokst Vi har 5 barn, 5 svigerbarn, 10 barnebarn og 3 oldebarn, forteller Gerda med kjærlighet i stemmen. Gerda kom inn i kirketjener-teamet på Medby i Klara Kirkenes og Esekine Pettersen var det fra før, nå ble de 3 damer som tok hver sin tur. Fra 2000 fortsatte Gerda alene. Eg har alltid synes det er koselig å gå på bedehuset og stelle istand til gudstjeneste! Og eg venter nå med å gå opp og slå de 3 ganger 3 slaga til du har lyst velsignelsen. Eg vil nå gjerne ha den med meg, eg og! sier hun. Er det noe spesielt du husker fra tida di i kapellet? spør jeg. Ja, det var no mykje styr den gangen huset skulle vigsles fra bedehus til kapell, i 67, ler hun. Da var det en heil dunge med prester her. Vi sto og strøk på prestekjolene du veit desse lange kvite som de brukte utapå den svarte, før. Biskop Norderval var der fra Tromsø, det var prosten og mange andre. Rett før de skulle begynne kom de med biskopens kappe også, og vi måtte jo bli ferdige -. Før hun blei kirketjener hadde Gerda søndagsskolen i 28 år. Ja, eg prøvde nå bare å gjøre mitt beste. Eg har ikke noe spesiell sangstemme men eg sang no, og ungene sang. Vi hadde fortelling, og så samla vi inn litt penger som vi ga til Kirkens Nødhjelp til jul. Annakver søndag holdt vi på. Av og til hadde vi en fest juletrefest for eksempel. Vi holdt til på skolen i noen år der var det jo greit med det at det var varmt fra før. Men så flytta vi ned i kapellet. Ja, vi kunne være oppi en 40 unger. De kom kjørandes med ungene fra Sifjord og Grunnfarnes og. Så gikk vi ned til en og til slutt satt eg igjen med bare mine egne unger. Da slutta vi, forteller hun. Dette med dåpsopplæring er et hjertebarn for Gerda. At ungene som døpes, skal få lære om og bli kjent med den Gud og tro de døpes til. Det er det første hun har på hjertet da jeg avtaler et besøk for intervju. Menigheta trenger trosopplæring! sier Gerda. Er det ikke sånn at det er ny satsing på det i kirka? De må da kunne få til at det blir en stilling på det, i samarbeid med Berg og Tranøy! Jeg må bare si meg enig med henne, og si at vi må jobbe sammen som best vi kan på dette selv om det nok ikke blir mye tilskudd som kommer utafra til oss på dette nå heller. Men vi får fortsette å stå sammen om å gi ungene av det viktigste! Størst av alt, som mottoet for trosopplæringsprosjektet i Den norske kirke er. Størst av alt er barnet, og kjærligheten fra Gud til oss. Den vil vi at også nye generasjoner skal få kjenne seg båret av! Vi sier takk for oss, og gleder oss til neste gang vi møtes. Da er det nemlig dåp i kapellet, med et av Gerda og Harrys nye oldebarn! Med bokutdeling og trosformidling i praksis til flere årskull med unger i Søndre Torsken. Og da skal Gerda og Harry skal få sitte nede, mens konfirmantene og presten tar seg av ringing og det andre praktiske. Guds fred! Sier vi til avskjed. Postboks Kaldfarnes Tlf Fax Nybygg, tilbygg og rehabilitering - Etterisolering (glavablåsing) - Grave- og transportoppdrag - Trelast, byggevarer, jernvarer, VVS og malervarer Innehaver: Reidun Flakstad 9380 Gryllefjord Tlf Fax Åpningstider: 09:00-18:00 Lørdag: 09:00-15:00 Bensin, Diesel, Oljeprodukter Medisinutsalg senjabladet 2/

20 Tranøy Tranøy menighet Tranøy preste- og menighetskontor Bankbygget, 9392 Stonglandseidet Tlf.: Fax: Tirsdag, torsdag og fredag kl Sokneprest: Stilling ledig Tlf.: / Mobil: Mandag fridag. e-post: Kirkeverge/daglig leder: Gunnar Torgersen e-post: Tranøy menighetsråds leder: Torgeir Fredriksen - tlf.: Menighetssekretær: Håkon Ryvoll - tlf.: e-post: Rentefrie lån til kirkene i Tranøy Nå er det klart for oppgradering av noen av kirkene i Tranøy! I forbindelse med finanskrisen ble ordningen med rentefrie lån til investeringer i kirkebygg utvidet. Tranøy kommune er nå på vegne av Tranøy menighetsråd klar til å ta opp et lån på kroner. Det er noen regler for hva vi kan gjøre med disse pengene. Blant annet er det bare de kirkene som finnes i departementets lister over soknekirker som kan få glede av tildelte midler. I Tranøy er det Stonglandet, Vangsvik og Tranøy kirker. Vi tenker å bruke pengene slik: Tranøy kirke (1774): Erstatte manglende takstein. Vaske taket rent for sopp og mose. Tette evt lekkasjer i taket. Oppgradere hoveddør (tette og male). Senke jordbandet rundt hele bygget. Reparere og male vinduer. Male deler av bygningen. Rive 20 m mur og legge den opp igjen. Stonglandet kirke (1895): Erstatte manglende takstein. Skifte deler av vindskier raftekasse. Oppgradere vindussprosser. Oppgradering av overganger mellom tak og tårn. Oppgradere / skifte ut detaljer (pynt) ved inngangsparti. Tette sprekker, evt rette opp, grunnmur. Skrape og male hele bygningen. Vangsvik kirke (1976) Kjøpe inn ny dobbel dør. Montere ny dør. Oppgradere feltet med trepanel over døra. Skifte alle nødlys og skilt. Nye brannslanger og slukkere. Forbedre HMS- og branndokumentasjon. Reparere / skifte ut sluker i tak. Forlenge nedløp og legge inn varmekabler i disse. Skifte ut kjøleaggregat og pusse opp bårerom. Senja Entreprenør AS Tlf mobil Stonglandseidet Autorisert maskinentreprenør Stonglandseidet EIDET HANDEL A/S 9391 Stonglandseidet Vangsvik Avd. Skrolsvik 20 senjabladet 2/2009

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle Vi en ønsker fredelig alle jul en og fredelig et riktig jul godt og nytt et år! riktig godt nytt år! VARDØ KIRKE LEDEREN HAR ORDET: Juleforberedelser

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen NR. 4 2013 Foto: Gunn-Karin S. Larsen 1 Et møte som forandret liv AV MARIANNE HAUGVIK HANSSEN På en gudstjeneste i Uganda i januar 2010 prekte presten om at 2010 skulle bli miraklenes år. Jeg husker at

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer