Gyldighet fra Versjon Pilot 1.0 BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gyldighet fra 09.02.2015 Versjon Pilot 1.0 BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV"

Transkript

1 Gyldighet fra Versjon Pilot 1.0 BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV Innhold 1. Aksept av vilkår Om Tjenestene Dialogtjenester Personlig helsearkiv Din bruk av Tjenestene Pålogging til Tjenesten Pris for tjenestene Om Brukeren Brukeren selv Bruk på vegne av barn Fullmakter Opplysninger om deg som hentes fra andre registre Brukerens ansvar Oversikt over innhold i Personlig helsearkiv Misbruk av Tjenesten Behandling av helseopplysninger og personopplysninger Taushetsplikt Helsedirektoratet Brukerens taushetsplikt Personvern Formål med Tjenestene Lovverk Begreper og roller Behandling av personopplysninger og helseopplysninger Bruk av fødselsnummer Lagring av helseopplysninger i Personlig helsearkiv Tilgang til helseopplysningene Bruk av informasjonskapsler o.l Anonym informasjon om bruk av Tjenestene Informasjonssikkerhet og sikringstiltak Brukers rettigheter ved bruk av Tjenestene Lagring og behandling av egne helseopplysninger og personopplysninger Innsyn Retting Sletting av informasjon i Personlig helsearkiv Overføring av Brukers informasjon fra Tjenestene Endringer Endringer i Tjenestene Endringer i vilkår Ansvar for Tjenestene Ansvar for underleverandører Avgrensning av Helsedirektoratets ansvar Ikke ansvar for innhold eller andre forhold på din side Avgrenset ansvar for feil etc Fritakelsesgrunner Feil eller mangler i Tjenestene Varsel om feil fra Bruker Avhjelp Ansvarsbegrensning Erstatning Overdragelse av rettigheter og plikter m.v Opphør Avslutning av bruk av Tjenestene Stenging av Tjenester og heving av avtale Oppsigelse Opphør ved Brukers død Brukers inaktivitet Helsedirektoratet avvikler Tjenestene Brukers ansvar for data ved opphør Sletting av sikkerhetskopi Varsel og andre henvendelser Til Brukeren Til Helsedirektoratet Tvister Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv - versjon Pilot side 1 av 15

2 1. Aksept av vilkår Nedenfor følger de vilkårene som regulerer din bruk av innloggede tjenester i Min Helse på Helsenorge.no (jf. punkt 2, heretter kalt «Tjenestene»). Helsedirektoratet (heretter kalt «Helsedirektoratet»), org. nr , tilbyr Tjenestene og er utsteder av disse vilkårene. Vilkårene anses som lest, forstått og akseptert av den fysiske personen som skal bruke Tjenestene (heretter kalt «Brukeren», «du»), ved at du samtykker til å ta i bruk Tjenestene og lagre informasjon i det Personlige helsearkivet, logger deg på og tar Tjenestene i bruk, f.eks. ved å sette i gang en digital dialog. Etter aksept av vilkårene får du rett til å benytte Tjenestene (bruksrett). Bruksretten er begrenset til formålet med den enkelte Tjenesten og de rettigheter som følger av disse vilkårene. Punkt 6.1 gjelder dersom Tjenestene og/eller Vilkårene endres og dette krever fornyet aksept fra deg. Dersom du har spørsmål til Vilkårene eller virkningen av dem for deg, kan du kontakte Helsedirektoratet via kontaktskjema på helsenorge.no eller på telefon: 800HELSE ( ) og avvente Helsedirektoratets svar før Vilkårene aksepteres og Tjenestene tas i bruk. 2. Om Tjenestene 2.1 Dialogtjenester Via Dialogtjenestene kan du motta helsehjelp og tilknyttede elektroniske tjenester fra helsetjenesten i digital kanal. Digital dialog innebærer mulighet for å sende, motta og arkivere informasjon knyttet til din helse («Dialoginformasjon»). Dette kan gjøres i elektronisk form til og fra registrerte brukere av Tjenesten, for eksempel mellom behandlere i helsetjenesten og deg som privatperson. Dette medfører at du bl.a. kan motta helsehjelp uten å møte helsepersonell personlig. Ved aksept av Vilkårene tillater du at aktører i helsetjenesten som tilbyr Dialogtjenester kan kommunisere elektronisk med deg slik det er beskrevet her. 2.2 Personlig helsearkiv Den elektroniske kommunikasjonen i Dialogtjenestene lagres automatisk i ditt Personlige helsearkiv. Dette er nødvendig for at du skal kunne lese informasjon du mottar og finne tilbake til informasjon du har sendt fra deg. Du har selv mulighet til å slette innholdet i ditt Personlige helsearkiv. Innholdet vil da ikke kunne gjenskapes. Journalpliktig informasjon vil være lagret hos din behandler uavhengig av om informasjonen er slettet fra ditt Personlige helsearkiv eller ikke. I ditt Personlige helsearkiv kan du også lagre informasjon som ikke er knyttet til Dialogtjenestene. En forutsetning for slik lagring er at informasjonen er helserelatert. For eksempel kan du laste opp egne dokumenter. Det vil likevel være visse begrensninger på type data, formater og omfang. Dette vil fremgå når du forsøker å lagre informasjon. Informasjonen i ditt Personlige helsearkiv lagres for din personlige bruk. Et unntak er om du selv har gitt andre tilgang til informasjonen som ligger lagret i ditt Personlige helsearkiv. Disse kan være verge, egne barn eller andre du selv aktivt velger å gi fullmakt til. Du finner mer om tilgang til og sikring av dine opplysninger i punkt Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 2 av 15

3 Ved å akseptere disse vilkårene samtykker du til at det opprettes et Personlig helsearkiv der det kan lagres helseopplysninger og personopplysninger om deg, slik som Meldinger til og fra helsepersonell Dokumenter og skjemaer Timeavtaler hos behandler Strukturert informasjon som prøvesvar fra helsetjenesten og egne målinger Lenker til journaler hos helsetjenesten 2.3 Din bruk av Tjenestene Når du er innlogget i Tjenestene kan du styre din bruk av Tjenestene via forskjellige innstillinger. Du og de du har gitt fullmakt til vil ha mulighet til å lagre innstillinger for varsler og annen bruk av Tjenestene og helsenorge.no. Se punkt 3.3 for mer informasjon om fullmakter. Ved bruk av Tjenestene lagres fødselsnummer, tidspunkt for innlogging og informasjon om hva du har samtykket til. Opplysningene vil ikke benyttes til andre formål enn for å bedre brukeropplevelsen av Tjenestene og informasjonen på helsenorge.no. Ved aksept av Vilkårene gir du tillatelse til at informasjon som nevnt over lagres. 2.4 Pålogging til Tjenesten Alle innloggede tjenester er strengt beskyttet og krever autentisering på høyeste sikkerhetsnivå (Nivå 4). Du kan logge deg på Tjenestene via den offentlige autentiseringstjenesten ID-porten fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Mer informasjon om innloggingsløsningen via ID-porten finner du på våre hjelpesider: Ved korrekt innlogging via ID-porten legges det til grunn at det er du som Bruker som benytter deg av den enkelte Tjenesten. Det samme gjelder dersom du har gitt andre tilgang til Tjenestene på dine vegne. Helsedirektoratet er ikke ansvarlig for feil eller mangler med autentiseringsløsningen i ID-porten. 2.5 Pris for tjenestene Det er gratis å benytte Tjenestene. Merk at bruk av enkelte Tjenester kan utløse krav om betaling, f.eks. vil dette gjelde betaling til legen for utført konsultasjon via Dialogtjenesten. Legen vil fakturere egenandel og ev. gebyrer iht. de til enhver tid gjeldende takster. 3. Om Brukeren 3.1 Brukeren selv Du må ha fylt 16 år for å kunne registrere deg og selv ta i bruk Tjenestene. 3.2 Bruk på vegne av barn Foresatte kan etter hvert ta i bruk Tjenestene på vegne av barn de har foreldreansvar for inntil barnet fyller 16 år (ikke mulig ennå). Foresatte må være oppmerksomme på at helsepersonell i forståelse med barn mellom 12 og 16 år kan velge å ikke bruke digitale kanaler for helsehjelp, reseptforskrivning m.m. 3.3 Fullmakter Du kan etter hvert gi andre fullmakt til å bruke Tjenestene på dine vegne (ikke mulig ennå) Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 3 av 15

4 3.4 Opplysninger om deg som hentes fra andre registre Register over digital kontaktinformasjon og reservasjon hos Difi («Kontaktregisteret») inneholder din digitale kontaktinformasjon (mobiltelefon og e-postadresse), og benyttes for å sende deg varsler og informasjon om Tjenestene. Registeret er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter skal bruke. Det er derfor nødvendig at du gir riktige opplysninger i digitalt kontaktregister (ID-porten) og oppdaterer dem ved endringer. Dette kan gjøres her: Annen informasjon om deg som navn, adresse og pårørende hentes fra Folkeregisteret når du oppgir fødselsnummeret ditt ved innlogging. 3.5 Brukerens ansvar Oversikt over innhold i Personlig helsearkiv Dersom du har aktivert varsling vil du få varsel via SMS/e-post om nytt innhold som kommer inn i Personlig helsearkiv. Du er selv ansvarlig for å ha løpende oversikt over nytt innhold som du mottar Misbruk av Tjenesten Merk at du selv som hovedregel vil være ansvarlig for tap eller skade som følger av misbruk av Tjenestene som følge av forhold på din side som f.eks. manglende aktsomhet mht. passord og påloggingsinformasjon o.l. Som Bruker forplikter du deg til ikke å forsøke eller faktisk gjennomføre ulovlig innbrudd i Tjenestene og/eller andre løsninger på helsenorge.no, og heller ikke på annen måte forsøke å skaffe deg informasjon du ikke skal ha tilgang til. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres bruk av Tjenestene. Dersom du urettmessig får tilgang til andre brukeres data i Tjenestene, plikter du umiddelbart å lukke informasjonen, varsle Helsedirektoratet om tilfellet via 800HELSE ( ) og slette eventuelle data som du har mottatt. Misbruk av Tjenesten innebærer brudd på disse Vilkårene. Dette kan føre til utestengelse, jf. punkt Misbruk kan i noen tilfeller også føre til straff etter gjeldende norsk rett. Dersom du oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for Tjenestene, skal du varsle Helsedirektoratet om dette, jf. punkt Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 4 av 15

5 4. Behandling av helseopplysninger og personopplysninger 4.1 Taushetsplikt Helsedirektoratet Helsedirektoratet (inkludert ansatte, underleverandører og andre som måtte handle på Helsedirektoratets vegne) har lovbestemt taushetsplikt 1 for informasjon om deg som behandles og/eller lagres i Tjenestene og andre forhold som er knyttet til din bruk av Tjenestene. Taushetsplikten består også etter fratredelsen. Helsedirektoratet plikter å sikre at opplysningene ikke blir brukt til andre formål enn det som er nødvendig for å gi deg Tjenestene som beskrevet i disse vilkårene. Taushetsplikten gjelder også dersom du slutter å bruke Tjenestene Brukerens taushetsplikt Som Bruker av Tjenestene forplikter du deg til å ivareta taushetsplikt for informasjon du får tilgang til om andre ved bruk av Tjenestene, enten dette skjer som verge eller etter fullmakt, eller du har fått urettmessig tilgang til slik informasjon. 4.2 Personvern Formål med Tjenestene Du kan bruke Tjenestene knyttet til dine helseforhold for å ha elektronisk kontakt med helsetjenesten (Dialogtjenester) og lagre din egen helseinformasjon, bl.a. fra slik dialog og få innsyn i dine helseopplysninger og personopplysninger og (Personlig helsearkiv). Formålet med Tjenestene er bruk for dine egne personlige eller andre private formål Lovverk Helsedirektoratet forplikter seg til å treffe nødvendige tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for brukernes informasjon ved behandling av personopplysninger og lagring av helseopplysninger i Tjenestene, og slik sikre tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet. Helsedirektoratet forplikter seg med dette til å behandle dine helse- og personopplysninger på en slik måte at sikkerhetsreglene i personopplysningsloven med forskrift anvendes på Tjenestene så langt de passer Begreper og roller For Tjenestene vil følgende begreper og roller benyttes: Med Personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, f.eks. navn og fødselsnummer. Hvilke opplysninger som behandles fremgår i punkt nedenfor. 1 i h.t. bestemmelser i forvaltningsloven 13, pasientjournalloven 15 jf. helsepersonelloven 21 og personopplysningsloven 13, iverksatt gjennom taushetserklæringer og databehandleravtaler Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 5 av 15

6 Med Helseopplysninger menes taushetsbelagte opplysninger etter helsepersonelloven 21, og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson, f.eks. diagnose, sykdomsforhold og medisinsk behandling. Dette er sensitive personopplysninger, og krever spesielle informasjonssikkerhetstiltak. Hvilke opplysninger som behandles fremgår i punkt nedenfor. Med Behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Med Behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Din behandlende lege som du benytter Dialogtjenesten med vil være behandlingsansvarlig for dine helseopplysninger i Dialogtjenesten. Når opplysningene lagres i Personlig helsearkiv for din private bruk 2 vil legen ikke lenger være behandlingsansvarlig for dine helseopplysninger som lagres i Personlig helsearkiv, siden det da er du som kan bestemme hva du vil gjøre med opplysningene (dvs. lagre, slette m.v.). Begrepet Databehandler benyttes om Helsedirektoratet (inkludert Helsedirektoratets underleverandør på driftstjenester, Norsk Helsenett). Som databehandler vil Helsedirektoratet bare behandle helseopplysninger og personopplysninger som avtalt i disse Vilkårene. For Personlig helsearkiv vil Helsedirektoratet opptre som Brukerens databehandler Behandling av personopplysninger og helseopplysninger Personopplysninger Personopplysninger behandles i forbindelse med innlogging og når du bruker Tjenestene for å gjøre de ulike Tjenestene mulige, administrere Tjenestene, diagnostisere problemer i Tjenestene og tilhørende systemer, kommunisere med deg som Bruker Før du får tilgang til Tjenestene vil det lagres personopplysninger om deg som Bruker i din innbyggerprofil. Følgende opplysninger vil bli registrert: Fødselsnummer Samtykkestatus (dato, ja/nei) Informasjon om siste innlogging Merk at opplysningene i innbyggerprofilen vil lagres om deg også når du Takker nei til tjenesten («Nei, lagre svaret mitt så jeg ikke blir spurt neste gang jeg logger inn») Takker ja til tjenesten, men senere velger å trekke samtykket Grunnen er at vi skal vite om og når du har takket nei til Tjenesten tidligere eller trukket samtykket ditt. Dette gjør at du slipper å bli spurt unødvendig om dette senere. Velger du å svare «Nei, ikke nå» lagres ingen informasjon i innbyggerprofilen din. 2 Jf. personopplysningslovens unntak for privat bruk i 3, andre ledd Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 6 av 15

7 Følgende typer personopplysninger behandles (dvs. hentes, vises eller lagres) i forbindelse med bruk av Tjenestene: Navn vises Informasjon fra Kontaktregisteret (Difi) vises: mobiltelefonnummer og e-postadresse Folkeregistrert informasjon vises: adresse og fødselsnummer Elektronisk identifikasjon (IP-adresse m.v.) behandles når du er pålogget, og kan lagres i feilsituasjoner Logg over din bruk av Personlig helsearkiv lagres der (bl.a. pålogging og handlinger du utfører i Personlig helsearkiv). Tilleggsinformasjon som du kan velge å oppgi selv: Varslingspreferanser Personopplysninger som er nødvendige for bruk av Tjenestene oppbevares så lenge du har samtykket til Tjenestene og så lenge det er nødvendig for oppfølging av tjenesteforholdet ditt. Logger over din bruk av Tjenestene lagres i maksimalt to år før de slettes. Helseopplysninger Når du bruker Tjenestene vil det også behandles Helseopplysninger om deg, som en følge av at du tar i bruk Dialogtjenester og/eller lagrer Helseopplysninger i Personlig helsearkiv. Dette kan eksempelvis være: Helseopplysninger som sendes og utveksles i Dialogtjenesten Helseopplysninger fra Dialogtjenesten vil ende opp i og lagres i Personlig helsearkiv inntil du ev. velger å slette dem Administrative opplysninger knyttet til dine helseforhold lagres, som f.eks. timeavtaler Opplysninger som du som Bruker selv legger inn lagres og vises (f.eks. dokumenter du selv legger inn i arkivet). Dette kan være både Helseopplysninger og Personopplysninger. 4.3 Bruk av fødselsnummer For at du skal kunne logge deg inn i Tjenestene via ID-porten, må du benytte ditt fødselsnummer (11 siffer) og din valgte autentiseringsløsning jf. punkt 2.4 ovenfor. Helsenorge.no registrerer og oppbevarer ditt fødselsnummer i forbindelse med opprettelsen av Personlig helsearkiv. Fødselsnummeret behandles for å identifisere deg ved bruk av Tjenestene, for bl.a. å: Autentisere deg som Bruker i ID-porten, Sikre at du er rett mottaker av Dialoginformasjon fra virksomheter som har tillatelse til å sende deg Dialoginformasjon Benytte fødselsnummeret som identifikator der det sendes meldinger til fastlege eller andre helsevirksomheter som du kommuniserer med. Gi deg rettigheter for bruk av Tjenestene I feilsituasjoner vil fødselsnummer logges for å muliggjøre feilsøking og feilretting i Tjenestene. Fødselsnummeret ditt vil ikke videreformidles, utleveres eller anvendes til andre formål enn bruk av Tjenestene Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 7 av 15

8 4.4 Lagring av helseopplysninger i Personlig helsearkiv Helseopplysningene som utveksles i Dialogtjenesten vil lagres i Personlig helsearkiv så lenge du ikke sletter ditt Personlige helsearkiv eller hele/deler av informasjonen der. Opplysningene vil likevel lagres i sikkerhetskopi i inntil seks måneder. De vil da ikke være tilgjengelige for deg som sådan. Innsyn i opplysninger som bare finnes i sikkerhetskopi vil bare gis dersom dette er avtalt spesielt, og mot forhåndsbetaling som fastsettes i det enkelte tilfellet. I tjenester der du kan gjøre oppslag mot dine helseopplysninger vil disse være lagret hos den virksomheten som har behandlingsansvar for informasjonen i stedet for i ditt Personlige helsearkiv. Dette vil derfor bare vises i Tjenesten så lenge du er logget inn og benytter Tjenesten. 4.5 Tilgang til helseopplysningene Bare du som Bruker har tilgang til informasjonen i Dialogtjenestene og Personlig helsearkiv (med de unntakene som er beskrevet i dette punktet). Alle opplysninger som er innhentet fra deg og om deg i Tjenestene vil være tilgjengelige for deg og kan endres av deg. Dine opplysninger vil aldri utleveres med mindre du selv tar initiativ til det. Du kan gi tilgang til andre privatpersoner ved bruk av fullmaktsordningen, jf. punkt 3.3. Helsepersonell har ikke direkte tilgang til dine opplysninger i Personlig helsearkiv, men du kan selv hente ut informasjon fra Tjenestene og dele den med helsepersonell. All informasjon som kommer inn i det Personlige helsearkivet vil automatisk bli scannet for virus, og informasjon der det er funnet virus kan bli slettet automatisk. Autorisert teknisk personell som gjør vanlig driftsarbeid i den tekniske løsningen vil ikke ha tilgang til dine personlige data. I visse situasjoner i forbindelse med feilretting eller driftsforstyrrelser vil dedikert driftspersonell likevel kunne ha tilgang til dine personlige data. Dette gjelder f.eks. hvis du har fått en virusinfisert fil i arkivet som må fjernes manuelt. Slik tilgang vil bare skje innenfor svært strenge sikkerhetsrutiner hvor driftspersonellet er pålagt å føre egen logg over når og hvorfor slik tilgang har skjedd. Alt driftspersonell som utfører slike oppdrag har taushetsplikt, jf. punkt Verken Helsedirektoratet eller underleverandører har noen rådighet over informasjonen i Tjenestene utover å utføre arbeid knyttet til Tjenestene som beskrevet. 4.6 Bruk av informasjonskapsler o.l. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. De aller fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler eller andre lignende mekanismer. Helsenorge.no benytter blant annet informasjonskapsler til å bedre din brukeropplevelse og samle inn statistikk. Det er mulig å besøke nettsiden helsenorge.no uten å være logget inn og uten at informasjonskapsler er i bruk. Du kan velge innstillinger for dette i nettleseren Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 8 av 15

9 Når du er innlogget og skal bruke Tjenestene er det derimot nødvendig å akseptere bruk av informasjonskapsler for at Tjenestene skal fungere for deg. Dette gjelder spesielt informasjonskapsler fra ID-porten og helsenorge.no som bekrefter din status som innlogget Bruker og hvilke tjenester og rettigheter du skal ha. Personopplysninger om deg behandles ved bruk av Tjenestene som beskrevet ovenfor. Merk likevel at vi aldri lagrer informasjon som kan identifisere deg personlig. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler viser vi til denne siden på helsenorge.no: Anonym informasjon om bruk av Tjenestene For å kunne forstå bruksmønster og muligheter for forbedring av Tjenestene og Helsenorge.no kan Helsedirektoratet samle informasjon om bruk av Helsenorge.no og Tjenestene uten at disse opplysningene kobles til deg som innlogget bruker: Nettleser og innstillinger på denne Operativsystem Skjermoppløsning og antall farger på skjermen Internettforbindelse Besøkte sider på Helsenorge.no og tidspunkt for besøk Hvilken side du kommer til helsenorge.no fra Denne informasjonen kan også deles med tredjeparter for å forbedre nettstedet og Tjenestene. 4.8 Informasjonssikkerhet og sikringstiltak Helsedirektoratet forplikter seg til å gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak som følger av kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Dette innebærer at informasjonssikkerheten i Tjenestene skal ivaretas på samme måte som i Personopplysningsloven med forskrift. Følgende tiltak gjøres for å gi tilfredsstillende sikkerhet mht. konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet: Etter fastsatte rutiner vil det jevnlig gjennomføres grundige risiko- og sårbarhetsvurderinger der trusler identifiseres og tiltak vurderes og iverksettes Opplysningene som lagres i Personlig helsearkiv vil oppbevares i tråd med den til enhver tid gjeldende risiko- og sårbarhetsvurderingen for Tjenestene Sikker identifisering av bruker gjøres via ID-porten på sikkerhetsnivå 4 Innholdet i Personlig helsearkiv lagres kryptert Kommunikasjon med helsevirksomheter sikres ved at kommunikasjonsinnholdet er digitalt signert og kryptert slik at uvedkommende ikke vil få tilgang til informasjonen Tjenestene overvåkes automatisk for å avdekke virus, feilsituasjoner, misbruk og innbruddsforsøk m.m. Tjenestene driftes av Norsk Helsenett SF. Norsk Helsenetts lokaler er beskyttet med sterk fysisk sikring som bl.a. omfatter adgangskontroll, lokasjonsovervåkning og låste serverrom. Du som Bruker plikter samtidig å benytte Tjenestene med tilstrekkelig varsomhet, slik at informasjonssikkerheten ivaretas og du ikke setter egne og andres opplysninger i fare, jf. punkt Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 9 av 15

10 5. Brukers rettigheter ved bruk av Tjenestene 5.1 Lagring og behandling av egne helseopplysninger og personopplysninger Som Bruker kan du fritt lagre dine egne helseopplysninger og personopplysninger i Personlig helsearkiv. Behandling av personopplysninger om deg er en forutsetning for bruk av Tjenestene, men slik behandling skal begrenses til informasjon som er nødvendig for at Tjenestene skal fungere for ditt formål. 5.2 Innsyn Informasjonen som lagres i Personlig helsearkiv er dine private opplysninger, og du kan som Bruker fritt se på dem. Du har også rett til innsyn i loggført informasjon hos driftsleverandøren dersom driftsleverandøren har fått tilgang til dine opplysninger, jf. punkt 4.5. gjeldende rutiner for informasjonssikkerhet. Du kan kontakte 800HELSE ( ) for å få hjelp til dette. 5.3 Retting Ettersom informasjonen som lagres i Personlig helsearkiv er privat kan du som Bruker fritt rette og endre denne selv. Dersom det foreligger uriktig informasjon i Dialogtjenestene og Personlig helsearkiv som kommer fra lege eller andre behandlere som du kommuniserer med, og du ønsker dette rettet, må du selv kontakte avsender eller den virksomheten som er Behandlingsansvarlig for informasjonen for å be om retting. 5.4 Sletting av informasjon i Personlig helsearkiv Du har rett til å slette informasjonen som er lagret i Personlig helsearkiv. Dersom det dreier seg om informasjon som er journalpliktig vil den være journalført hos din behandler og finnes der selv om du sletter den. Dersom du velger å slette ett eller flere informasjonselementer fra ditt Personlige helsearkiv vil denne informasjonen bli utilgjengelig for deg og slettes umiddelbart. Dersom du velger å trekke tilbake samtykket til Dialogtjenesten med Personlig helsearkiv slettes hele ditt Personlige helsearkiv iht. følgende prosedyre: Personlig helsearkiv vil umiddelbart bli utilgjengelig for deg. Dersom du angrer på slettingen og ønsker å gjenopprette det er dette mulig i en periode på 30 dager ved å gi et nytt samtykke. Gjenoppretter du ikke arkivet vil det slettes automatisk etter 30 dager. Merk også at dersom du trekker tilbake samtykket som nevnt over vil minimumsinformasjon bestående av fødselsnummer og samtykkestatus ikke slettes. Helsedirektoratet forbeholder seg retten til å slette informasjon i Personlig helsearkiv som er feilsendt, som er i strid med lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller som på annet vis etter Helsedirektoratets vurdering innebærer en trussel for eller misbruk av Tjenestene. I et slikt tilfelle vil du og avsender få varsel om slettingen, så lenge det ikke er tekniske eller rettslige hindringer for det Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 10 av 15

11 5.5 Overføring av Brukers informasjon fra Tjenestene Du har til enhver tid rett til å kopiere eller overføre dine helseopplysninger og personopplysninger og annen informasjon som er lagret i Tjenestene til deg selv eller andre. Dette gjelder innenfor rammen av det som er teknisk mulig for de ulike formatene informasjonen er lagret i. Dialoginformasjon vil f.eks. ikke være mulig å systematisere i et brukervennlig format ved eksport fra Tjenesten. Denne retten gjelder også ved opphør av avtaleforholdet, jf. punkt 10. Merk at du må iverksette slik overføring før du sletter arkivet/informasjon i det, selv avslutter avtaleforholdet ved å trekke tilbake samtykket eller dersom du har fått varsel om at Helsedirektoratet velger å avslutte avtaleforholdet, jf. punkt Endringer 6.1 Endringer i Tjenestene Helsedirektoratet kan fra tid til annen endre Tjenestene. Slike endringer kan typisk være forbedring av funksjonalitet, endring i grensesnittet mot Bruker, oppgradering av programvare og maskinvare og mindre endringer i tjenestenivå. Dersom Tjenestene utvides med nye funksjoner kan du bli nødt til å bekrefte disse særskilt, og/eller akseptere en oppdatert versjon av Vilkårene, avhengig av typen endring. Gjennomføring av endringer skal så langt det er mulig være planlagt og varsles på helsenorge.no. Dersom Helsedirektoratet foretar vesentlige innskrenkinger i Tjenestene kan dette gjøres med e n måneds varsel. Dersom endringen etter Helsedirektoratets oppfatning er til Brukerens fordel eller er av mindre betydning kan dette gjøres uten varsel. Informasjon om planlagte endringer og nye/endrede funksjoner vil løpende oppdateres på helsenorge.no. 6.2 Endringer i vilkår Vilkårene kan endres med e n måneds varsel på helsenorge.no. Dersom endringen etter Helsedirektoratets oppfatning er til Brukernes fordel eller er av mindre betydning kan endringen likevel gjennomføres uten varsel. Endringene kan medføre at du må akseptere en ny versjon av disse vilkårene for å fortsette å bruke Tjenesten eller ta i bruk ny funksjonalitet som tilbys. 7. Ansvar for Tjenestene Helsedirektoratet er ansvarlig for Tjenestene i henhold til disse vilkårene, jf. beskrivelsen i punkt 2, og er ansvarlig for å gjøre Tjenestene og dine helseopplysninger og personopplysninger og ev. annen informasjon tilgjengelig iht. det som er avtalt i disse vilkårene. 7.1 Ansvar for underleverandører Helsedirektoratet er ansvarlig for sine underleverandører som utfører oppgaver knyttet til Tjenestene på samme måte som om Helsedirektoratet selv sto for utførelsen. Dette gjelder f.eks. Norsk Helsenett SF som er driftsleverandør og databehandler for Helsedirektoratet Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 11 av 15

12 7.2 Avgrensning av Helsedirektoratets ansvar Ikke ansvar for innhold eller andre forhold på din side Helsedirektoratet er ikke ansvarlig for innholdet i din Dialoginformasjon. Helsedirektoratet har ikke tilgang til informasjonsinnholdet i Personlig helsearkiv, jf. punkt 5.1, og kan derfor ikke påta seg noe ansvar mht. informasjonens innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker. Helsedirektoratet er heller ikke ansvarlig for feil, mangler og/eller uønskede egenskaper ved aktuelle data, filvedlegg, lenker m.v. utover at oppdagete trusler som f.eks. virus vil bli fjernet. I tillegg til etablerte sikkerhetsrutiner er sikkerheten i Tjenestene basert på at du som Bruker selv sørger for å beskytte dine data mot innsyn fra uvedkommende. Helsedirektoratet har intet ansvar for de data som du sender eller mottar ved bruk av Tjenestene. Helsedirektoratet kan heller ikke holdes ansvarlig dersom tredjeparter eller andre brukere av Tjenestene, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til dine data, hindrer eller vanskeliggjør din bruk av Tjenestene. Helsedirektoratet er ikke ansvarlig for feil du som Bruker av Tjenestene selv gjør, f.eks. slik at informasjon slettes eller sendes ut til feil mottaker. Helsedirektoratet er heller ikke ansvarlig for feil og mangler i informasjon fra helsepersonell eller i rutiner og prosesser på helsepersonellsiden, f.eks. hvordan helsepersonell følger opp dialogmeldinger. Dette er et forhold mellom deg og din behandler Avgrenset ansvar for feil etc. Helsedirektoratets ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til ID-porten, Brukerens maskinvare, programvare, tilgang til eller overføring over Internett. 7.3 Fritakelsesgrunner Dersom Helsedirektoratet (herunder underleverandører) godtgjør at forsinkelse, feil eller mangel i Tjenestene skyldes hindring utenfor Helsedirektoratets kontroll som Helsedirektoratet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning ved avtaleinngåelse eller å unngå eller overvinne følgene av, er Helsedirektoratet fritatt for forpliktelsene i disse Vilkårene mht. å levere Tjenestene. Helsedirektoratet skal i så fall varsle deg om dette på helsenorge.no innen rimelig tid, og likedan varsle deg dersom hindringen faller bort slik at Tjenestene igjen kan benyttes. 8. Feil eller mangler i Tjenestene 8.1 Varsel om feil fra Bruker Som Bruker må du gjøre Helsedirektoratet oppmerksom på feil eller mangel ved Tjenestene, Helsenorge.no og/eller Min Helse som medfører at du ikke får levert Tjenestene slik de er beskrevet i disse Vilkårene. Dette må skje innen rimelig tid, og senest innen 10 kalenderdager etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Slikt varsel sendes iht. pkt Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 12 av 15

13 8.2 Avhjelp Etter at Helsedirektoratet har blitt kjent med en slik feil eller mangel ved Tjenestene, skal det ut fra Helsedirektoratets vurdering av alvorlighetsgrad så snart som mulig og etter beste evne iverksettes tiltak for å rette feilen eller mangelen. 8.3 Ansvarsbegrensning Helsedirektoratet er ansvarlig for direkte tap som du som Bruker påføres ved feil eller mangler ved Tjenestene som Helsedirektoratet er ansvarlig for etter disse vilkårene, og som medfører at du ikke får brukt Tjenestene og dette skyldes grov uaktsomhet fra Helsedirektoratet side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som du er påført som en følge av feilen eller mangelen. Helsedirektoratet er ikke ansvarlig for konsekvenstap og/eller indirekte tap som følge av slike feil eller mangler, med mindre tapet er forårsaket ved forsett fra Helsedirektoratets side. Som indirekte tap regnes blant annet: tap som følge av at Tjenesten ikke er tilgjengelig eller ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av ødelagte, forringede eller ikke leverte data, feilaktig leverte data, nekting, fjerning eller sletting av Dialoginformasjon jf. punkt Erstatning Helsedirektoratets samlede erstatningsansvar overfor deg er begrenset til dokumentert direkte økonomisk tap som beskrevet i punkt 8.3 med en øvre begrensning på kr for hvert skadetilfelle/hver ansvarsutløsende begivenhet. Dette gjelder ikke dersom tapet skyldes forsett fra Helsedirektoratets side. Dersom et direkte tap skyldes Helsedirektoratets underleverandører eller kontraktsmedhjelpere, er Helsedirektoratet ansvarlig dersom disse ville være ansvarlige etter punkt 8.3 på samme måte som Helsedirektoratet ville vært. 9. Overdragelse av rettigheter og plikter m.v. Helsedirektoratet kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til avtaleforholdet etter disse vilkårene til et annet offentlig eid foretak dersom Tjenestene i Helsedirektoratet helt eller delvis omorganiseres til statsforetak eller annet organ i offentlig sektor. Retten til å bruke det Personlige helsearkivet er knyttet til deg personlig. Du har ikke rett til å overdra retten til å bruke Tjenestene til andre, eller leie ut eller på annen måte gjøre ditt Personlige helsearkiv tilgjengelig for en tredjepart, f.eks. ved at du utfører tjenester for andre, verken mot vederlag eller gratis. Du kan derimot gi andre en fullmakt til å opptre på dine vegne, jf. punkt Opphør Du har som Bruker tilgang til Tjenestene så lenge Tjenestene eksisterer og vilkårene er i kraft. Tilgangen opphører ved heving, jf. punkt 10.2, og ellers som angitt i punkt 10.1 til Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 13 av 15

14 10.1 Avslutning av bruk av Tjenestene Ettersom Tjenesten er for privat bruk kan du fritt velge å ikke bruke Tjenestene eller avslutte avtaleforholdet etter disse vilkårene, f.eks. ved å trekke tilbake samtykket for ditt Personlige helsearkiv, jf. punkt Stenging av Tjenester og heving av avtale Ved vesentlig mislighold fra din side kan Helsedirektoratet iverksette sanksjoner mot deg. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at du har oppgitt feil informasjon om seg selv, du bryter lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annen måte misbruker Tjenestene eller informasjon som er en del av Tjenestene. Helsedirektoratet har i slike situasjoner anledning til midlertidig å stenge tilgangen din til Tjenestene inntil undersøkelser eller avklaringer om din bruk av Tjenestene er gjennomført eller situasjonen er bedret. Dersom du gjentatte ganger ikke retter deg etter varsel om nødvendige tiltak og/eller varsel om eventuell utestengelse kan Helsedirektoratet også permanent stenge tilgangen til Tjenestene. Beslutning om utestengelse gjøres av Helsedirektoratet på grunnlag av en konkret skjønnsmessig vurdering. Helsedirektoratet skal så langt mulig varsle deg skriftlig, jf. punkt 11.1, før tilgangen til Tjenestene stenges. Dersom utestengelse besluttes kan Helsedirektoratet med umiddelbar virkning heve avtaleforholdet Helsedirektoratet har med deg som Bruker Oppsigelse Helsedirektoratet har rett til å si opp avtaleforholdet etter disse vilkårene med e n måneds skriftlig varsel. Som Bruker kan du trekke tilbake samtykket ditt for Tjenesten, jf. punkt 5.4. Tjenesten vil da umiddelbart bli utilgjengelig for deg. Ved opphør etter oppsigelse vil adgangen din til å sende og motta Dialoginformasjon og lagre informasjon i Personlig helsearkiv deaktiveres på opphørstidspunktet. I et slikt tilfelle vil tilgangen falle bort som beskrevet i punkt Opphør ved Brukers død Ved dødsfall vil Brukerens helsearkiv og lagrede data umiddelbart låses når Helsedirektoratet får informasjon om dødsfallet, og vil slettes etter tre måneder Brukers inaktivitet Dersom du ikke logger deg inn i Tjenestene over en periode på fem år vil dine behandlere ikke kunne sende informasjon til deg via Tjenestene etter at dette tidspunktet har passert. Dette er for å forhindre at helseinformasjon sendes til deg via en kanal der du ikke er aktiv. Tjenesten vil aktiveres på nytt dersom du logger inn i Tjenesten igjen. Helsedirektoratet forbeholder seg retten til å slette ditt Personlige helsearkiv dersom du har vært inaktiv i tjue år. I et slikt tilfelle vil vi bestrebe oss på å sende deg varsel om sletting ved hjelp av din registrerte kontaktinformasjon tre måneder før sletting iverksettes Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 14 av 15

15 10.6 Helsedirektoratet avvikler Tjenestene Dersom Helsedirektoratet avvikler en eller flere av Tjenestene vil det gis informasjon om dette med minimum seks måneders varsel på helsenorge.no, der du vil få informasjon om avviklingsprosessen og hva som vil angå deg som Bruker Brukers ansvar for data ved opphør Du er selv ansvarlig for å ta kopi av alle data du som Bruker ønsker å beholde etter opphørstidspunktet, jf. punkt Sletting av sikkerhetskopi Det vil tas jevnlige sikkerhetskopier av informasjonen i Tjenestene. Informasjon som du velger å slette vil fortsatt ligge på sikkerhetskopi. I spesielle tilfeller vil informasjonen kunne gjenskapes fra sikkerhetskopien. Først når sikkerhetskopien er slettet vil informasjonen være helt borte. Sletting av sikkerhetskopi iverksettes etter seks måneder. 11. Varsel og andre henvendelser 11.1 Til Brukeren Du gir Helsedirektoratet tillatelse til å benytte den e-postadressen som du som Bruker har oppgitt i Kontaktregisteret (se punkt 3.4) til å sende varsler om Tjenestene og andre henvendelser. Helsedirektoratet kan bl.a. sende varsel om mottatt Dialoginformasjon, ny og/eller endret funksjonalitet, driftsinformasjon, endringer i vilkårene og annen informasjon knyttet til Tjenestene. Merk at avsendere kan velge å bare sende deg Dialoginformasjon via Tjenestene. Ved å ta i bruk Tjenestene aksepterer du at avsender kan benytte Tjenestene slik at dette erstatter tilsvarende kommunikasjon med avsender via ordinær post til din fysiske postkasse. Dette betyr at du ikke vil motta Dialoginformasjonen på papir Til Helsedirektoratet Varsel om feil eller mangler iht. punkt 8.1 eller andre henvendelser skal skje til følgende kontaktpunkter: Brukerstøttetelefonen 800HELSE ( ) eller Helsedirektoratet Att: Helsenorge.no Postboks 7000 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 12. Tvister Norsk rett gjelder for Tjenestene. Tvister skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Verneting er Oslo tingrett Bruksvilkår dialogtjenester og personlig helsearkiv versjon Pilot side 15 av 15

BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV

BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV 1. Bruksvilkår Nedenfor følger vilkårene for din bruk av Dialogtjenestene og Personlig helsearkiv. Bruksvilkårene

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SERVICEHEFTE BOLIG

BRUKERVILKÅR FOR SERVICEHEFTE BOLIG BRUKERVILKÅR FOR SERVICEHEFTE BOLIG Version 1.0 01.11.2016 Disse brukervilkårene ("Vilkårene") gjelder for bruk av Servicehefte Bolig. Servicehefte Bolig er boligens elektroniske servicehefte. Tjenesten

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Bærum kommune, Pleie- og omsorg databehandlingsansvarlig og Leverandør databehandler Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt For hvem? Retningslinjene omfatter alle som har tilgang til kommunens IT-systemer.

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Avtale om (sett inn navn på oppdraget) Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 15, jf. 13 og personopplysningsforskriftens kapittel

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016 Digitalt førstevalg Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 høst 2016 stig.hornnes@difi.no Agenda Del I: Fra samtykke til reservasjon Regelverk for digitalt førstevalg

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Databehandleravtale Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data 1 l 1. Avtalens parter 1.1 Parter Avtalen inngås mellom databehandlingsansvarlig:

Detaljer

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten ("den Behandlingsansvarlige") heretter

Detaljer

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. og Databehandler 1 1 Avtalens hensikt

Detaljer

Bilag 14 Databehandleravtale

Bilag 14 Databehandleravtale Bilag 14 Databehandleravtale Telefoni- og sentralbordtjenester Bilag 12 Databehandleravtale Side 1 av 7 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO Dato: [31.7.2014 ] 1. Om SPiD og LINIO.NO LINIO.NO er en markedsplass hvor ulike selgere kan markedsføre og selge sine varer. SPiD er en tjeneste som tilbyr innloggings- og

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER)

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER) Databehandleravtale Godkjent av Trond Laupstad Godkjent dato 17. august 2011 Bilag 7 Vedrørende behandling av personopplysninger mellom (BEHANDLINGSANSVARLIG) og xx (DATABEHANDLER) 1. Innledning I henhold

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere

Spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere Spesielle bruksvilkår for digital Versjon 1.1 gjeldende fra 01.01.2017 1 Om digital postkasse til innbyggere Digital er en felleskomponent offentlige virksomheter kan benytte for å sende post digitalt

Detaljer

Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret. Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi

Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret. Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi Bakgrunn Digital kommunikasjon som hovedregel Det er den offentlige virksomhet som bestemmer om den skal

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.1 Dato: 17.08.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Oslo kommune Velferdsetaten Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Velferdsetaten Org.nr: behandlingsansvarlig og Org.nr.:

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Firma:. behandlingsansvarlig og

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom.. (barnehagen) og MyKid AS. (databehandler) 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 14 Behandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Behandleravtale for [billetteringssystem] Denne avtale er inngått mellom AtB AS («AtB») og XXXX («Operatøren») 2 1 Avtalens bakgrunn og

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler U % 4)) Databehandleravtale mellom Kvinnherad kommune -Behandlingsansvarleg og Kommunenes Sentralforbund - Databehandler 1. Formålet med avtalen Formålet med denne avtalen er å regulere partenes rettigheter

Detaljer

Avinors Retningslinjer

Avinors Retningslinjer Avinors Retningslinjer PERSONVERN, COOKIES OG MARKEDSFØRING Oppdatert 18. september 2015 Innhold 1. Behandlingsansvarlig... 2 2. Behandling av personopplysninger... 2 3. Nærmere om Avinors Digitale Reisefølge

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 8 Databehandleravtale Side 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning

Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning Seminar Digitale postkasser i offentlig forvaltning Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) Oslo 12. september 2013

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 mellom Utdanningsdirektoratet direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Organisasjonsnummer:

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering II Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering 1. 0 I snin er om søkeren etat, or an Søkeren: Postadresse: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadresse kontaktperson: Informasjon om bruk

Detaljer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer IKT-reglement Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer Inn-Trøndelag IKT Brukerstøtte: Tlf: 74 16 93 33 helpdesk@ikt-inntrondelag.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Virkeområde... 3 3.

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Fjellinjen AS. behandlingsansvarlig

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune tar i bruk stadig flere it-løsninger for å ivareta en effektiv tjenesteproduksjon. Samtidig som at slike løsninger letter

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom Behandlingsansvarlig Tjenesteleverandøren Iris skolefoto as Postboks

Detaljer

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom Databehandleravtale Denne avtalen er inngått mellom AS, Org. nr.:.., med forretningsadresse som selger av tjenester og databehandler ( heretter benevnt databehandler) og Ruter AS, Org. nr.: 991 609 407

Detaljer

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer)

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer) Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag 30.11.2012 Kl 10-16 (6 timer) Bokmål Oppgave 1. I regjeringens IKT-politikk og spesielt i Digitaliseringsprogrammet er bruk av felleskomponenter

Detaljer

Retningslinjer for databehandleravtaler

Retningslinjer for databehandleravtaler Retningslinjer for databehandleravtaler Operativ sikkerhetsdokumentasjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 2 2. BEHANDLINGSANSVAR OG DATABEHANDLERAVTALER... 2 2.1 SENTRALE BEGREPER... 2 2.2 HVORFOR ER

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN. Bilag til Tilslutningsavtale for Mediasite

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN. Bilag til Tilslutningsavtale for Mediasite BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN BILAG 2 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid Formål Driftsavtalen Ved kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare,

Detaljer

Databehandleravtale. Fellesforbundet avdeling.. Fellesforbundet

Databehandleravtale. Fellesforbundet avdeling.. Fellesforbundet Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Fellesforbundet avdeling.. Org.nr.:. Behandlingsansvarlig og Fellesforbundet Org.nr.:

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Avtale om bruk av KS SvarUt

Avtale om bruk av KS SvarUt Avtale om bruk av KS SvarUt mellom Ørland kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og KS KommIT (heretter kalt Leverandøren) Side 1 av 7 avtale ks svarut.docx Innhold Innhold... 2 Avtalens formål... 3 Formål...

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Mellom Osen kommune behandlingsansvarlig

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet)

Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) Støttedokument Faktaark nr 10 Versjon: 4.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon?

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Mari Hersoug Nedberg, rådgiver Ålesund, 4. September 2009 Hva er person(opplysnings)vern?

Detaljer

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning Regelverk Endringer i regelverk for digital forvaltning Offentlig sektors dataforum Oslo 28. november 2013 Nina Fladsrud Sikkerhet, robusthet og personvern rege Sikkerhet, robusthet og personvern Digital

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Kompetanse Norge Behandlingsansvarlig og xx Databehandler 1 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale Mellom (behandlingsansvarlig) og Nasjonalt senter for læringsmiljø

Detaljer

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten».

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Sikkerhetsledelse Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Policy Informasjonssikkerhet på overordnet nivå er beskrevet i «Virksomhetens» informasjonssikkerhetspolicy.

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Datasikkerhet internt på sykehuset

Datasikkerhet internt på sykehuset Datasikkerhet internt på sykehuset DRG Konferansen 11. mars 2009 Informasjonssikkerhetsleder Jan Gunnar Broch Sykehuset Innlandet HF Agenda Informasjonssikkerhet; Hva, hvorfor og hvordan Hvordan håndterer

Detaljer

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 1 1.0 INNLEDNING. Mandal kommune samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger som en nødvendig del for å kunne utføre sine

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

E-forvaltning - anno 2014

E-forvaltning - anno 2014 E-forvaltning - anno 2014 1 E-forvaltningsforskriften Ny eforvaltningsforskrift trådte i kraft 7. februar 2014 Lovendringer fra samtykke til reservasjonsrett Før måtte du gi et aktivt samtykke for at en

Detaljer