Gud vil at du skal være glad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gud vil at du skal være glad."

Transkript

1 Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det kan virke av og til som det står, kom til meg alle dere som bærer på tung byrder og jeg vil dere noen flere. Vi kristen burde være de mest lykkelige menneskene på jord, men det er mange ganger ikke slik. Det er så mange kristen som bærer på tunge byrder av bekymring, frykt, motløshet, tvil, depresjon, fordømmelse sykdom etc. Og vi kan spørre oss om det er virkelig sant at Gud har satt oss fri? Jeg må si at i de første 20 årene av mitt liv var jeg faktisk uskikker på om Gud ønsket at jeg skulle være glad. Det var en del snakk om å lide for Gud, og legge ned ting for Gud. Jeg trodde faktisk at det var litt åndelig og ikke å være glad. Spesielt det å gråte trodde jeg var veldig åndelig. Jeg trodde sykdom og depresjon var en del av det å lide som kristen og at fordømmelse var noe som en kristen burde ha. 3Joh 2 2 Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt. Hvis det ikke var Gud som ønsket at vi skulle ha det bra og være ved god helse, hvorfor skrev Johannes dette? Johannes sier også i Joh 10:10 Joh 10:10 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. 1 En engelsk oversettelse sier det slik: Amp. (Joh 10:10) The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life, and have it in abundance (to the full, till it overflows).

2 På 80 og 90 tallet hadde vi et par karismatiske vekkelser, men mye lyd og følelser i. Mange sa at dette har alt for mye med følelser å gjøre, spesielt når det kom til lovsangen. Den var ofte litt for glad for enkelte. Du vet religion vil ha deg enten inn i å føle deg trist eller eliminere følelser. Mange ser faktisk på følelser som noe ondt eller galt. Noen vil også prøve og separerer Gud og hverdagen. De tenker at når vi ikke snakker om Gud kan vi ha gode følelser og ha det gøy. Men når vi snakker om Gud må vi alle være alvorlige, seriøse og ha et trist ansikt. Når det er sagt er det selvfølgelig en balanse i dette også. Jeg husker jeg var i en menighet en gang, det var ikke i Norge, der det var noen som skulle gifte seg. De aller fleste var ikke kristne, de snakket i en vanlig stemme, men fordi det var en del og god akustikk ble det litt høyt. Da kom presten og sa at: Dette er Guds hus så dere må ikke snakke så høyt. Jeg har tro på å respektere Gud, men for Gud spiler det ingen rolle om vi snakker høy eller ei. Jeg tror faktisk han liker at vi snakker sammen, selv i kirken. Jeg har også opplevd å komme inn i menigheter der alle bare hvisker så vidt til hverandre, som om vi skulle forstyrre Gud hvis vi snakket normalt. Jeg tror Gud er glad i lyd, bare les salmene. Sal 81:2-4 2 Juble for vår Gud, vår styrke! Rop med glede for Jakobs Gud! 3 Stem i sang og la pauken lyde vakker klang av sitar sammen med harpen! 4 Støt i basun på nymånedagen og ved fullmåne, på vår høytidsdag! De religiøse på Jesus sin tid ønsket heller ikke at mennesker skulle lage lyd og fryde seg. Fariseerne prøvde å stoppe dette og de ba Jesus irettesette sine disipler. Luk 19: Men da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett. 38 De sa: Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høyeste. 39 Noen av fariseerne i folkemengden sa til ham: Mester, irettesett dine disipler! 40 Men han svarte og sa: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope! Djevelen vil ikke at du skal huske hva Jesus har gjort for deg, han vil ikke at du skal fryde og glede deg. Salmene sier også: Sal 103:1-3 1 Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! 2 Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! 3 Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Det er utrolig hva religion har gjort med oss av og til. Gud har skapt oss med følelser og han vil at vi skal føle godt!!! Dette er ikke hva religion forteller deg. Det forteller deg at det som føles god er synd. Du oppfordrer oss til å synde nå Tore. Sier du kanskje? Men det gjør jeg ikke! Jeg snakker ikke om å følge etter følelsene våre, og at vi følger etter det som føles godt i øyeblikket. Det mener jeg så absolutt ikke, men Gud vil at vi skal føle god. Han vil at vi skal ha følelser av glede, fred, håp og så videre. Glede og fred er følelser, og Gud vil at vi skal ha det. For han har skapt oss med dem. Men tingen er at denne verden har forvrengt dette. Denne verden prøver å finne fred og glede ved å føle sine følelser, men det vil aldri skje. Det er når 2

3 vi velger sannheten at den ekte gleden og freden vil komme. Det er viktig at vi bestemmer over følesene, og at ikke følelsene bestemmer over oss. Bilde av lidende Jesus Ofte når jeg ser bilder av disiplene eller Jesus, ser de alvorlige og ofte triste ansikter. Jeg tror Jesus og disiplene hadde mye glede, og jeg er veldig sikker på at Jesus lo veldig mye. Heb 1:8f 8 Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav. 9 Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Vi kan kanskje lett fokusere på den lidende Jesus, og vi skal ikke glemme det, men i Jesus sitt liv så var det hovedsakelig tre dager han led. Det var ikke hele hans liv. Vi kan også oppleve å lide av og til, men det betyr ikke at dette er det normale, og at vi ikke kan finne gleden. Jesus vant seier over sin lidelse, ved at han hadde fokuset på det som ventet ham på andre siden, og det samme kan vi. Heb 12:2 2 med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Noen fokusere veldig på at når vi kommer til himmelen så skal alt bli bra, og det vil det, men Gud ønsker at vi skal ha et liv her nede også. Hvis vi ikke opplever det, kan vi ikke gi Guds sitt liv til andre heller. Gud har satt oss på denne planeten for en hensikt, og det var å fortelle de gode nyhetene. Hvis vi går rundt fordømt, deprimert, syk, motløs etc. hva slags budskap sender vi til denne verden da? La oss se litt på løftene Rom 14:17 17 For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. Joh 15:11 11 Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen. Sal 9:2f 2 Jeg vil prise Deg, Herre, av hele mitt hjerte. Jeg vil fortelle om alle Dine underfulle gjerninger. 3 Jeg vil glede meg og fryde meg i Deg. Jeg vil lovsynge Ditt navn, Du, Den Høyeste. 10 Herren skal også være en tilflukt for den undertrykte, en tilflukt i trengselstider. 11 Og de som kjenner Ditt navn, skal sette sin lit til Deg. For Du, Herre, har ikke forlatt dem som søker Deg. 12 Lovsyng Herren, Han som bor på Sion! Forkynn Hans gjerninger blant folkene! 3

4 For her betegner noe som er sikkert, ikke tvil om. Da du ble en Kristen ble du med i en krig. Vet ikke om du er klar over det? Og det er ånder som ønsker å stjele, myrde og ødelegge vår glede og fred. Djevelen sier ofte til oss at Gud ikke er å stole på. Han ønsker å skjule Guds sannheter med løgn for oss, og hvis vi skulle se noen sannheter vil han gjøre oss motløse eller likegyldige slik at vi ikke gjør det som Ordet forteller oss. Og det er her kampen ligger. Galt Gudsbilde Det første djevelen vil er å ha deg til å tenke galt om hvem Gud er. Mange har et bilde av en Gud som sitter i himmelen og en kar som er vanskelig å tilfredsstille. Mange tror at grunnen til at vi ikke skal synde er for at vi må tilfredsstille en Gud. De tror at hver gang de synder så er Gud ikke fornøyd med dem, og vil avvise dem. Han vil for eksempel ikke lytte til dine bønner eller ønsker. Vi føler ofte at Gud er missfornøyd med oss når vi synder. Kanskje en del har hatt foreldre som har satt krav og når du har brutt dem får de en straff og de føler at foreldrene ikke er fornøyd med dem fordi de ikke har oppfylt de forventninger foreldrene hadde. Men Gud er ikke slik! Det som tilfredsstiller Gud er ikke våre God gjerninger og gode oppførsel, men at vi tror ham og stoler på ham. Heb 11:6 6 Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. En del blir fordømt når det snakkes om tro, grunne er at de føler at de ikke har tro nok, og da er jo ikke Gud fornøyd med dem. Men dette er en følelse, og tro er ikke en følelse, men et valg. Du kan velge å tro det Bibelen sier uten å føle at det er sant. Når vi ikke stoler på ham, er han fremdeles ikke sur på oss og ønsker og avvise oss, men det gjør at han ikke kan hjelpe oss. Jeg husker ved noen anledninger at jeg har ønsket å hjelpe noen med et teknisk problem på PC-en, men de jeg ønsket å hjelpe var litt stolte og ønsket å gjøre ting selv. Jeg trakk meg tilbake og lot dem gjøre det, men de fikk det ikke til og ble veldig frustrerte. Til slutt kom de tilbake og vill ha hjelp. Gud gjør det samme med oss: Hvis vi er stolte og ønsker å gjøre ting på vår måte, uten hjelp fra Gud, trekker Han seg tilbake og griper ikke inn. Men når vi skjønner at vi har rotet det til for oss selv og vi ser at vi trenger hjelp fra Gud, kan Gud komme og hjelpe oss. I mange tilfeller ser vi at vi har gjort galt, men fordi vi føler oss fordømt søker vi ikke ham. To ting som stjeler gleden Det er hovedsakelig to ting som stjeler vår glede: Fordømmelse og synd, og disse to henger sammen. Vi alle vet at synd tar gleden fra oss, og vi prøver så godt vi kan å stå imot synd, slik at vi kan oppleve Guds kjærlighet. Problemet er at vi ikke får dette til veldig godt. Men hva skal vi gjøre da? La oss se på et skriftsted fra GT. Neh 8:9f 9 Og stattholderen Nehemja og presten Esra, den skriftlærde, og levittene som lærte folket, sa til hele folket: Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Sørg ikke og gråt ikke! For hele folket gråt da de hørte lovens ord. 4

5 10 Så sa han til dem: Gå nå og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen er helliget vår Herre. Og sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke! Hva var det Nehemja, Esra og levittene sa til folket etter at de hadde lest opp loven? Jeg tror folket innså at de hadde syndet. De så hva deres fedre og de hadde gjort feil og det hadde ledet dem 70 år i landflyktighet (som flyktninger) i Babylon. De følte fordømmelse og sorg. Det er mange som tror at om de bare får se syndens grusomhet og at jeg angrer og gråter nok over min synd, så vil jeg ikke falle igjen. Men det er feil måte. Så hva var det prestene sa til folket? Jo gleden i Herren er deres styrke. Når du får se Guds godhet mot deg, vil synd ikke lenger henge seg fast ved deg! Guds kjærlighet vil drive all frykt, fordømmelse og synd ut. 1Joh 4:18 18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Grunne til at vi frykter og er bekymret er fordi vi har ennå ikke sett den kjærlighet Gud har for oss. Dømmer Gud deg for hver synd du gjør? Mange har et bilde av Gud som fordømmer deg med en gang du gjør noe galt. Pass deg øye hva du ser, for JEG ser deg nok og jeg kommer med min dømmende pekefinger. De tror at Den Hellige Ånds oppgave er å vise deg alle dine synder, og fordømme deg for dem. La oss lese i Joh 16 og se hva som egentlig står der. Joh 16: Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. 8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Så er det mange som tenker, her står det jo at han vil overbevise meg om synd, om at jeg ikke er rettferdig og at han dømmer meg for det jeg gjorde galt. Hvis du tenker slik bør du lese videre. Jeg tror Jesus visste at dette kom til å bli missforstått derfor gir han svaret i versene etter. 9 Om synd, fordi de ikke tror på meg. 10 Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 11 Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Hva står det egentlig er? Jo det står om at: Synden handler om vantro. At vi ikke stoler på Jesus. Så Den Hellige Ånd vil hjelpe oss til å tro. Se for eksempel da Peter gikk på vannet (Matt 14:22-33). Han vil minne oss om den rettferdigheten som vi fikk da Han døde for våre synder. Han ønsker å overbevise deg om at du er retteferdig når du har Jesus som herre. 5

6 Han vil overbevise deg om at du har kraft til å overvinne den onde, fordi han allerede er dømt. Paulus sier også: 2Tim 1:7 7 For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. Den Hellige Ånd gir oss kraft, kjærlighet (som driver all frykt ut) og sindighets (selv kontroll) Ånd. Mens fienden kommer med frykt og motløshet. Den ånd som fordømmer deg er ikke Guds Ånd. For fordømmelse er frykt (frykt har med straff/lidelse å gjøre), frykt for avvisning, at Gud ikke lenger er glad i deg. Så fordømmelse er en ånd, men ikke Den Hellige Ånd. Sal 37:1-8 1 Av David. La ikke din vrede opptennes over de onde, misunn ikke dem som gjør urett. 2 For som gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne vekster visner de ned. 3 Sett din lit til Herren og gjør godt. Bo i landet, og legg vinn på trofasthet. 4 Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. 5 Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. 6 Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset og din rett som lyset midt på dagen. 7 Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mann som setter i verk onde planer. 8 Avstå fra vrede og la harme fare! La ikke din vrede opptennes, det fører bare til det som ondt er. David tar opp en del viktige temaer her. Han sier at vi ikke skal være missunnelige eller sinte. Men når vi gleder oss i herren så skal han gi oss det vårt hjerte lengter etter. Et nøkkelord her er å sette sin lit til, stole på. Og det er nøkkelordet for å finne og til å beholde gleden. Når vi er sjalue, misunnelige stoler vi egentlig ikke på Gud, men det stjeler vår glede. Det kan være du ha vært forelsket noen ganger og har opplevd at noen tok den jenta som du var forelsket i. Den sjalusien og misunnelsen du føler da, stjeler ikke den all gleden fra deg? Jeg vil bare ta med at følesene ikke trenger å være synd, men det er hva du gjør når følesene kommer som kan bli en synd. Hvis du handler du på dem, som å bli selvmedlidende og bitter osv blir de en synd. Det er viktig at du lar Gud være din kilde til glede. Det er ikke lett, på grunn av alle løgner djevelen har fortalt oss. Men når vi velger å glede oss i Gud, uansett omstendighet, vil Guds fred bevare oss, og vi vil få det som vårt hjerte lengter etter. Det vil lykkes for oss. (se Sal 1) Flipperne sier også følgende Fil 4:4-9 4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5 La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær! 6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. 8 For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd gi akt på det! 6

7 9 Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere. Å glede oss i herren er et valg, ikke en følelse! Du kan glede deg i herren uansett omstendighet. Jeg slet med en sykdom, og mange dager kunne være onde. Men jeg sang ofte lovsanger og lytter til løfter i Bibelen, gjennom mp3, på de onde dagene. Jeg sang en sang som går slik: En seier sang må fylle min sjel for det som ser umulig ut har Gud en løsning på. Og det hjalp meg! Det er også en betingelse og et løfte her i v 9 her. Det står: Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere. Husk at du også må gjøre det som Ordet forteller oss, ikke bare høre det for ellers bedrar vi oss selv(jak 1:22). Hvis du ønsker Guds fred over ditt liv, begynn å handle på ordet, ved å gjøre det den sier. Begynn å lovsynge Gud når du blir fristet, som for eksempel i å være selvmedlidende, bekymret, fryktsom o.s.v Husk at det er på den onde dag at vi trenger å gjøre motstand (Ef 6:13). Det er enkelt å lovsynge Gud på en god dag, men å gjøre det på en ond dag tar mer viljestyrke. Fienden tar forresten ikke ferie, så selv på gode dager kan djevelen angripe, så vi trenger alltid å være på vakt. Hvis vi er Gud undergitt og står djevelen i mot, vil han fly fra deg! Jak 4:7 7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. 7

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N?

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? E R D E T S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? Var det Gud (2 Sam 2,4) eller Satan ( Krøn 2,) som fikk David til å holde folketelling? Holdt Jesus bergprekene på en slette (Luk 6,7-49) eller

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Den augsburgske bekjennelse av 1530

Den augsburgske bekjennelse av 1530 Den augsburgske bekjennelse av 1530 (Confessio Augustana) Artiklene 1-21 Art. I Om Gud Våre menigheter lærer samstemmig at avgjørelsen på det nicænske kirkemøtet om det guddommelige vesens enhet og om

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer