Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?"

Transkript

1 Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet seg forestillinger om en bedre verden. De har drømt om et Paradis, et Valhall, et Nirvana. Man har lengtet etter et sted der krig, sykdom, nød, sorg og død for evig er slutt. De fleste religioner har et slikt evighetshåp innebygd i sin tro. Det som kreves for å nå frem til dette evighetsrike, skifter fra religion til religion. Menneskets trang til å sikre fremtiden for kommende slekter har antatt de underligste former. Romalderen har gitt næring til tanken om omplassering til en annen planet for å sikre menneskeheten overlevelsesmuligheter under en mulig atomkrig. Andre kjemper for å finne en løsning her på jorden. En amerikansk universitetsprofessor sies å lede et prosjekt som planlegger en gigantisk underjordisk by med alt nødvendig utstyr for å overleve uten kontakt med jordoverflaten. Her mener man at mennesker skal kunne overleve i generasjoner. Når ettervirkningene av en atomkrig har gitt seg, vil den neste generasjon komme opp til jordoverflaten for å gjenoppta jordtilværelsen, forhåpentligvis under fredeligere forhold, og på den måten redde menneskeheten fra undergang. Tanken på at jorden eldes, og at en uunngåelig katastrofe vil ramme verden, blir mer og mer vanlig. Innvevd i alle teorier om et fremtidig bedre liv ligger spørsmålet og undringen. Hva er den egentlige meningen med livet på jorden? Hvor kommer mennesket fra, og hvor går det hen? Bibelen gir svar Bibelen har et tilfredsstillende svar på spørsmålene om livets opprinnelse og egentlige mening. Den svarer også på spørsmålet om menneskets endelige skjebne. Det er nødvendig og oppmuntrende for den kristne som lever i en ond verden, å ha blikket festet på fremtiden. På den måten kan vi alltid være forberedt på det som vil skje. Å ha sitt blikk stadig festet på fremtidens evige verden er ikke en form for virkelighetsflukt og ønsketenkning, slik mange mener. Menneskehetens historie forteller at den kristne som har gjort mest for det gode i denne verden, er den som tenker mest på den kommende. Den som fester blikket på den kommende verden, vil oppnå en åndelig rikdom i denne. Den som fester blikket på denne verden, vil miste både den og den som kommer. Det slør av uvirkelighet som skjuler evigheten for mange, er laget av mennesker. Bibelen gir

2 et helt annet bilde. Den forteller at fremtidens verden på ingen måte vil bli en tilværelse i uvirkelighet. I Guds rike vil menneskene bli like virkelige som de er i denne verden. De var levende og virksomme da Gud skapte dem i begynnelsen. Adam og Eva var virkelige mennesker. Jorden og tingene på den var slik de fremdeles er, til å ta og føle på. Hvorfor skulle det da være merkelig at Gud vil gjenskape tingene like virkelig som det vi nå opplever? Guds løfter forteller at menneskene skal kjenne hverandre igjen i Guds rike. «Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket» Matt 8,11. Guds opprinnelige hensikt med mennesket I begynnelsen gav Gud Adam og Eva et hjem. Det var ubeskrivelig vakkert. I Edens hage hadde de fått et sted å være og en oppgave å utføre. Det var ikke et liv i ørkesløshet. Hele jorden skulle de gjøre lik Edens hage. Det var en stor og viktig oppgave. Guds plan for jordboerne var at de skulle ha evig ungdom og et liv uten sykdom, sorg og lidelse. Ingen skulle bli svake på grunn av alderdom. Hver dag skulle være en ny, spennende begynnelse med nye interesser, med voksende forståelse og samfunn med Skaperen i et univers der det hersket fullkommen harmoni. Dette er Bibelens skildring av Guds plan med menneskeheten. Denne virkelighetsforståelse finner vi uttrykk for både hos babylonerne, perserne og i mange andre av oldtidens kulturer. Endog i Østens kulturer blant hinduer og buddhister finnes beretninger om en skapelse til et lykkelig liv. Arkeologien har avdekket disse fakta. I de samme kulturer finner man også historien om syndefallet og det ondes opprinnelse. Det er umulig at alle disse forskjellige kulturer skulle beskrive menneskehetens begynnelse på samme måte, uten at det de gjengir, har funnet sted en gang i en fjern fortid, den gang menneskeheten utgjorde en familie. Bibelen gir et klart bilde av menneskets tilblivelse, av syndefallet og det ondes utvikling. Fordi «syndens lønn er døden» (Rom 6,33), kom sykdom, sorg og død inn i verden. Ved sin overtredelse mistet våre første foreldre sitt Eden-hjem og sin frihet. De mistet også herredømmet over verden. Siden den gang har synd og opprør utsatt og forstyrret Guds plan med verden. Men dette vil ikke fortsette bestandig. «Ja, så sier Herren, himmelens skaper, han, den eneste Gud, som skapte jorden og formet den og gjorde dens grunnvoller faste, som ikke skapte den øde og tom, men laget den slik at folk kunne bo der.» Jes 45,18. Gud skapte ikke jorden for at den skulle være øde og forlatt, utbrent av krig og naturkatastrofer. Han skapte jorden for at mennesker skulle bo der. Han vil også styre begivenhetene slik at det blir mulig å leve i fred og harmoni med hverandre. David beskriver dette slik: «De rettferdige skal arve landet og alltid få bo i det» Sal 37,29. Før dette kan finne sted, må synden fjernes fra jorden. Da vil den opprinnelige skjønnhet fra Edens hage igjen bli en virkelighet. Det vil skje et stort og omfattende renselsesverk. Om dette leser vi: «Se, dagen kommer, den brenner som en ovn, alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen.... Da skal dere tråkke de ugudelige ned, de skal være som støv under sålene deres den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud» Mal 4,1.3.

3 Da Jesus var her på jorden, sa han at han var kommet for «å oppsøke det som var fortapt, og frelse det» Luk 19,10. Dette gjelder ikke bare mennesket, men hele den fortapte verden. Fordi Jesus tok straffen for menneskets overtredelse og synd, vil han gjøre ende på Satans herredømme over denne verden. Han vil gjenvinne det herredømme over jorden som Gud gav menneskene i begynnelsen, det som Adam mistet fordi han falt i synd og ble Satans undersått. Gjennom menneskehetens tragiske historie har profetene og de øvrige av Bibelens forfattere sett frem til den gjenopprettelsen Gud har lovet. De har sett frem til den dagen da Gud vil gi riket tilbake til sine barn. Helt fra Abrahams dager har Gud lovet at ikke bare «løftets land», men hele verden, vil bli hans evige bolig. Derfor skriver Hebreerbrevets forfatter om Abraham, idet han nevner de troende opp igjennom alle tider: «Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, som har Gud til byggmester og skaper» Heb 11,9.10. Guds sikre løfter Gjennom hele Bibelen lyder løftet slik Jesaja uttrykker det: «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var, ingen skal tenke på det mer» Jes 65,17. Denne profetien, som når lenger tilbake enn til Jesu tid, har sin tydelige gjenklang i det syn som apostelen på Patmos fikk mange år etter Jesu himmelfart: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer» Åp 21,1. Samtidig blir Guds tydelige løfte gitt: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Gud sier ikke at han vil skape nye ting. Han sier: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Han vil gjenopprette alt til dets opprinnelige fullkommenhet og skjønnhet. Opp fra asken, ut fra ilden vil det komme en verden som er fullstendig renset for alle syndens og sorgens merker. Alt hva menneskelig ondskap har ødelagt, det som ukontrollerte naturkrefter i ubendig raseri har misdannet, vil Gud rense og gjenreise. På Guds nyskapte jord vil menneskene nyte evig ungdom. De vil igjen ha adgang til livets tre, som stod i Edens hage. Dette kan vi lese om i Åpenbaringsboken: «Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen» Åp 22,14. For alltid vil menneskene være fri for fysiske svakheter, sykdom og død. «Ingen borger skal si: «Jeg er syk»» Jes 33,24. Det vil ikke finnes noe sykehus på Guds nyskapte jord. Ingen vil sitte hjelpeløse ved en sykeseng uten å kunne hjelpe. Kristus har seiret over døden, og alle den ondes grusomme angrep på mennesker er for evig glemt. Vi skal kjenne våre kjære igjen på den nye jord. Bibelen gir denne forsikring: «Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut» 1 Kor 13,12. Disiplene kjente Jesus igjen etter oppstandelsen. De kjente stemmen hans, hans utseende og hans personlighet. På samme måte skal vi kjenne hverandre på den nye jord. Den kjærlighet og sympati som Gud har nedlagt i oss, vil finne sin vakreste gjenklang i Guds rike. I renhet og hellighet vil vi kunne være sammen med alle de andre frelste. Vi vil også nyte samværet med Guds engler. Vi vil se Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus.

4 Han gjør alle ting nye Vi skal være opptatt med meningsfull virksomhet og store planer. Ikke skal noen kunne ta fra oss resultatet av vårt arbeid. Vi skal selv bo i det vi bygger. Like evig som livets tre vil de frelstes liv bli. Vi skal leve gjennom evigheters evighet. Når Hebreerbrevets forfatter skriver om den nye jord, kaller han den et land. Og Jesaja sier: «Mitt folk skal bo i et fredelig land, i trygge hjem, der en sorgfritt kan hvile» Jes 32,18. Denne jord, hvor Jesus en gang gav sitt liv for våre synder, vil bli renset og fornyet og bli de helliges evige hjem. Innbyggerne vil bli sikret evig trygghet og fred som vil gjøre livet sorgfritt og godt. Der vil det ikke finnes krig, forbrytelser og drapsmenn, og heller ingen fengsler eller sykehus. Vi vil aldri møte et begravelsesfølge og ikke finne noen gravlunder. «Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, sier Herren» Jes 65,24. Dyrene på den nyskapte jorden skal bli fredfulle. Det vil ikke lenger finnes ville, farlige dyr som menneskene må passe seg for. Bibelen forteller: «Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve beiter sammen, mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn går og beiter, deres unger roer seg i lag, og løven eter halm som oksen» Jes 11,6.7. Det er et forunderlig bilde av et dyrerike så fullstendig annerledes enn det vi kjenner fra vår syndige verden. Slik vil det bli når syndens følger er fjernet. Profeten Jesaja forteller mer om den nyskapte jorden enn noen annen av de bibelske profeter og skribenter. I begeistret henrykkelse beskriver han det han så. Han er fylt av glede over det Herren ønsket å åpenbare for oss. Slik skildrer Jesaja naturen på den nye jord: «Ørken og villmark skal glede seg, ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre rikt som liljen og juble, ja rope av fryd. Libanons herlighet får den i gave, Karmels og Sarons prakt» Jes 35,1.2. Ørkenen skal blomstre som en hage Når man opplever de enorme ørkenområder i Afrika, er det vanskelig å forestille seg hvordan Herrens ord skal bli virkelighet. Ørkenområdene øker stadig. Hvert eneste år «stjeler» Sahara nye kvadratkilometer av de frodige tropiske landområdene. Den ene sandstorm etter den andre begraver landsbyer og forvandler land til ørken. En dag vil denne utviklingen ta slutt. Det vil ikke skje som følge av gigantiske vanningsprosjekter eller andre menneskelige planer. Den dagen Gud skaper alle ting nye, vil også ørkenen forsvinne. Jorden vil igjen blomstre som en hage. Profeten sammenligner situasjonen med de vakreste naturscener han kjenner: Libanons mektige sedertrær og Karmels og Sarons blomsterprakt. Jesaja så enda mer av dette herlige fremtidslandet. Han så flere detaljer i det store verk Gud vil utføre når han gjenoppretter sitt rike på jorden. Slik lyder profetens ord: «Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge» Jes 35,5.6. Vi er kjent med de skavanker som plager mennesker her i verden. På den nye jord vil slike plager være ukjente. Her opplever vi blindhet, døvhet og sykdom av alle slag. Slik vil det ikke bli i Guds rike. Bibelen forteller mye om den nye verden. Den blir Guds barns Paradis. Der skal Edens hage gjenopprettes, og dens skjønnhet vil spre seg over hele jordens krets. Det blir en virkelig verden med virkelige mennesker. De har fått evig liv. De er hellige og fullkomne. Det er en

5 helt ny situasjon så annerledes fra det vi kjenner, at det lyder nesten utrolig. Like fullt kan vi stole på at det vil gå i oppfyllelse. Jesaja gir oss enda en interessant detalj. Han tegner et klart bilde av den fullstendige gjenopprettelsen Gud setter i verk: «Istedenfor tornekratt skal det vokse sypresser, og myrter istedenfor nesler» Jes 55,13. Tornene var en del av straffen over verden på grunn av menneskenes synd. Da det første menneskepar syndet, og på den måten viste ulydighet og tross mot Gud, sa Gud til Adam: «Jorden skal være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torn og tistel skal den bære» 1 Mos 3, Jesaja sier at når Gud skal gjenopprette alle ting, vil han også fjerne denne forbannelsen. Skapelse og gjenskapelse Gud skapte verden. «Han talte, og det skjedde, han bød, og det stod der» Sal 33,9. Orden kom ut av kaos, lys ut av mørke. Jorden stod frem så vidunderlig vakker at Gud selv sa at alt var overmåte godt. Den samme allmektige kraft vil gjenskape jorden. Her vil hele Guddommen være aktiv, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Den samme kraft som i dag virker på menneskesinnet, og bringer himmelsk lys, vil gjøre alle ting nye i den kommende verden. Seeren på Patmos, den forviste apostelen Johannes, ser det samme bilde av de kommende ting som Jesaja og andre profeter hadde fått se lenge før Jesu tid. Johannes sier at han «så en ny himmel og en ny jord». Videre forteller han at Guds egen by, det nye Jerusalem, kommer ned fra himmelen for å bli hovedstaden på en nyskapt jord. «Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom» Åp 21,2. Dette vil finne sted ved slutten av den tusenårs-perioden Johannes forteller om i Åp 20. Videre sies det: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» Åp 21,3. Dette er et av de mest forunderlige utsagn i Guds ord. Når de frelste kommer inn i den fornyede, gjenopprettede verden, vil Gud selv bo der. Dette er et av Bibelens fineste løfter til menneskene. Gud flytter til vår jord for å bo der hans enbårne Sønn ble korsfestet, på en jord der hans egne utvalgte har lidd og dødd for sannhetens sak opp gjennom alle tidsaldrer. Her vil han bo gjennom alle evigheter sammen med sine frelste. Da vil alt bli godt. Johannes forteller: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte» Åp 21,4. Det blir en tilstand av fullstendig harmoni og vidunderlig fred. Ingen skal oppleve noe som vil fremkalle tårer og sorg. Vi skal ikke se krigens redsler, verken nært eller fjernt. Vi skal aldri sitte hos en syk, for ingen skal være syke. Det vil aldri mer høres gråt, for ingen skal behøve å sørge. Vi vil aldri følge en kjær venn til det siste hvilested, for «døden og dødsriket er kastet i ildsjøen». Døden er ikke mer, for menneskene skal leve evig. Dag etter dag skal vi være opptatt med forskjellige gjøremål. Aldri skal vi bli trette av å trenge dypere inn i de mysterier Herren vil åpenbare for oss. Vi har fått tilbake den hjernens og tankens fullkommenhet som Herren gav mennesket i begynnelsen. Vi vil aldri føle tretthet mens vi er opptatt med stadig nye aktiviteter. Vi vil trenge inn i naturens hemmeligheter, utvide vår forståelse og utvikle våre evner.

6 Helg og høytid Om de åndelige aktiviteter sier profeten Jesaja: «På sabbatsdagen fra uke til uke skal alle mennesker komme, bøye seg og tilbe for mitt åsyn, lyder ordet fra Herren» Jes 66,23. På den nye jord vil det ikke bli noen forvirring når det gjelder helligdagen. Bibelen sier at det er sabbatsdagen, ukens sjuende dag. Fra uke til uke, måned etter måned, år etter år i all evighet skal menneskene komme sammen og tilbe. Vi skal komme sammen for å minnes at vi er Guds skapninger, og for å tilbe ham som dannet oss på forunderlig vis. Seeren på Patmos har skrevet om store begivenheter i historien. Han har skildret rikers oppkomst og fall. Han har åpenbart en utvikling fra lys til mørke, og veien tilbake til lys i den kristne menighetens historie. Vi har sett hvordan alt dette har gått i oppfyllelse. I de siste to kapitler i Bibelen er Johannes opptatt med å fortelle om forholdene i den kommende verden. Vi kan være sikre på at disse forutsigelsene er like sanne som de som allerede har gått i oppfyllelse. Det er naturlig at vi ser med undring på fremtiden. Det er forståelig at vi spør om hva den innebærer. Gud vil ikke at vi skal være uvitende om disse spørsmål. Fremtiden er ikke bare mørk, selv om Bibelen forteller at Guds folk skal gjennom trengsler for å finne veien til livet. Den gir beskjed om at verden skal forgå i ild. Samtidig åpenbarer den at Gud vil skape alle ting nye. Hans mål er ikke evig utslettelse av menneskeheten, men evig liv og lykke for dem som følger hans vilje. Dette har Gud hatt til hensikt gjennom alle tider. Av og til kan vi kanskje bli utålmodige og stille mange spørsmål: Hvorfor lidelse, hvorfor krig og ulykker, hvorfor urettferdighet og hat? Gud har det endelige svaret. Vi må vente på hans svar når tiden er inne. Det finnes en fiende, en motstander, en demonisk herskermakt. Dette system må Gud la komme til full utfoldelse, slik at det aldri igjen skal oppstå noen tvil om hva dette ondskapens herredømme representerer. Vi har opplevd det, og derfor venter vi på Guds rike. Vi lengter etter hans evige, rettferdige styresett. Alle er kalt «Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører dette, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet» Åp 22,17. Guds ord maner til aktivitet. Vi kan ikke og må ikke oppfatte Guds ord bare med tanken og hjernen. Sannheten må bli en levende virkelighet i våre liv dersom den skal bli til frelse for oss. Vi må handle. Vi må stå opp og gå til Frelseren. Vi må vende om og ta imot hans frelse. Vi må komme når han sier: Kom! Det er store og gode ting Gud vil gi sine barn, og det vil bli mye å glede seg over. Det blir en opplevelse som vil overskygge alt annet. Medernes og persernes historie inneholder en vakker liten fortelling. Den kan belyse hva som vil bli det vakreste og mest betydningsfulle vi vil oppleve når vi kommer inn i Guds rike. Det fortelles at de medo-persiske soldatene en dag fanget en armensk prinsesse. Etter medernes og persernes lov skulle hun henrettes. Men hennes kjæreste, en ung armensk prins, fikk høre om det forferdelige som var i ferd med å skje. Han overgav seg til fienden og tryglet om å få dø i hennes sted. Den mektige kong Kyros ble rørt over slik ungdommelig

7 kjærlighet, og gav begge friheten tilbake. Til ære for dette unge fyrstepar kalte Kyros hoffet sammen til en stor fest. En av kongens stormenn ble sittende ved siden av de to unge. Han spurte den unge prinsessen hva som hadde gjort sterkest inntrykk på henne under oppholdet i persernes hovedstad, og under denne festen. Hun så inn i ansiktet til armenerprinsen som satt ved siden av henne, og sa: «Det vakreste jeg har sett er ansiktet til ham som var villig å dø for at jeg skulle få leve!» Når de frelste drar inn i Guds rike, vil de også se etter ansiktet til ham som var villig å gi sitt liv for at de skulle få leve. «De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner» Åp 22,4. Vi vil se hans ansikt, og glede oss over hans frelse. Vi vil være lykkelige for det offer han gav for at vi skal få evig liv. Vi vil se naglegapene i hans hender. De vil minne om det ufattelige offer Guds egen Sønn var villig å gi for å bringe mennesket tilbake i harmoni med sin skaper og Herre. Det er han som gir ethvert menneske det kall seeren på Patmos gjengir: «Kom!» Det er vår forrett å kunne si ja til dette kallet. Vi skal kjenne hverandre igjen på den nye jord, på samme måte som disiplene kjente Jesus igjen etter oppstandelsen. Den kjærlighet og sympati som Gud har nedlagt i oss, vil komme til full utfoldelse i Guds rike. Det slør av uvirkelighet som skjuler evigheten for mange, er laget av mennesker. Bibelen forteller at den evige verden ikke skal være en ubestemmelig åndetilværelse. Menneskene vil være like virkelige som Adam og Eva var da de ble skapt.

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Del 5 Bibelen om livet. Et evig liv

Del 5 Bibelen om livet. Et evig liv Del 5 Bibelen om livet Et evig liv Menneskene var skapt for å leve evig. De hadde ikke evig liv i seg selv, men Gud opprettholdt deres liv. Midt i Edens hage hadde Han plassert livets tre, som menneskene

Detaljer

Noen svar: Få komme til Himmelen. (Gå på gater av gull og veive med palmegr.) Slippe å komme til fortapelsen. (Hvem vil ikke slippe det.

Noen svar: Få komme til Himmelen. (Gå på gater av gull og veive med palmegr.) Slippe å komme til fortapelsen. (Hvem vil ikke slippe det. Den evige hensikt Tekst: Gal 4:1-7 Men jeg sier: Så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han er herre over alt sammen. Han står under formyndere og forvaltere til

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

LIVET SOM KOMMER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

LIVET SOM KOMMER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no LIVET SOM KOMMER I de praktfulle hagene ved slottet Sandringham finnes en grav som turistene alltid stopper ved. Den tilhører kong Georg VI sin yngre bror, som døde mens han ennå var barn. Selv om hans

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket»

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket» SATAN ARRESTERT Selve ordet «tusenårsriket» finnes ikke i Bibelen, men ett sted omtales en periode på tusen år. «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Noen tanker til Episode 4 - Målet?

Noen tanker til Episode 4 - Målet? Episode 11 av Preik.tv Dette skrivet er for dere som er ledere i lagsarbeidet, eller andre som vil benytte seg av videoene fra Preik.tv. Vi håper det skal være til inspirasjon og utrusting! Dere kan for

Detaljer

Kap. 54 Løvhyttefesten

Kap. 54 Løvhyttefesten Kap. 54 Løvhyttefesten Avstå fra vrede, og la harmen fare! Bli ikke opprørt, så du ikke gjør det onde. For de som gjør ondt, skal utryddes. Men de som venter på Herren, de skal arve landet. Det er bare

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Kap. 29 Førstegrødens høytid

Kap. 29 Førstegrødens høytid Kap. 29 Førstegrødens høytid Da Jesus drog opp til Jerusalem, tok Han de tolv disiplene til side på veien og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste-prestene

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt

Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod,

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Håp imot døden. Er døden en øyeblikkelig overgang til pine eller salighet? Hva sier Guds ord om våre kjære som er gått bort?

Håp imot døden. Er døden en øyeblikkelig overgang til pine eller salighet? Hva sier Guds ord om våre kjære som er gått bort? Håp imot døden Er døden en øyeblikkelig overgang til pine eller salighet? Hva sier Guds ord om våre kjære som er gått bort? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt «Livet etter livet» var tittelen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

VÅR TRO OG BEKJENNELSE

VÅR TRO OG BEKJENNELSE VÅR TRO OG BEKJENNELSE På denne siden vil du finne vår tro og bekjennelse. Det som er viktig for oss er at vår tro er den samme som den Bibelen representerer. Den Hellige Skrift (2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21)

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Drømmen om tusenårsriket

Drømmen om tusenårsriket Drømmen om tusenårsriket Skal verden oppleve en tusenårig fredsperiode, mens de fortapte må lide i et evig brennende helvete? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Jesu annet komme i herlighet

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker

Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker I Åpenbaringsboken finner vi, som vi har sett, beskrivelsen av tre innsyn som Johannes fikk i den himmelske helligdom (jf.

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING!

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 140 ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 22.06 Mens det i den nye bibeloversettelse brukes ordet Engel, på den som nå taler til Johannes, så er det i den gamle oversettelse brukt ordet Han. Dette har gjort at

Detaljer

Åndelig vekst - Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene Side 1.

Åndelig vekst - Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene Side 1. Åndelig vekst - Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene Side 1. Guds navn I det gamle testamentets tid var navnet ikke bare et navn. Navnet var også en beskrivelse av menneskets identitet, en erklæring

Detaljer

1. Dette er en by som er satt fullstendig i skyggen i forhold til den oppmerksomhet vår tids Jerusalem får. Slik var det ikke før:

1. Dette er en by som er satt fullstendig i skyggen i forhold til den oppmerksomhet vår tids Jerusalem får. Slik var det ikke før: ISRAEL HVOR GÅR DU? 8 DET VIRKELIGE ISRAELS HOVEDSTAD En vesentlig detalj blir ofte skjøvet til side i kjølvannet av staten Israels opprettelse i 1948 ikke minst innen kristne kretser, men også blant jøder.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Vredens dag. Kap. 46 Vredens dag

Vredens dag. Kap. 46 Vredens dag Vredens dag Kap. 46 Vredens dag Blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle som bor i landet skal skjelve. For Herrens dag kommer, for den er nær. En dag med mulm og mørke, en

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Adresse ved reisens slutt

Adresse ved reisens slutt Adresse ved reisens slutt 1 O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, 84 sktonstad@llu.edu da

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Men man kommer ikke bort fra at teorien om at hebreerbrevet var Paulus forfatterskap når man leser avslutningen av brevet:

Men man kommer ikke bort fra at teorien om at hebreerbrevet var Paulus forfatterskap når man leser avslutningen av brevet: BREVET TIL HEBREERNE Brevet til Hebreerne er den 19. boken i NT. Den kaller til trofasthet mot Jesus som er den fullkomne oppfyllelsen av profetiene og håp i Det Gamle Testamente. Forfatteren av brevet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Julens under. John MacArthur

Julens under. John MacArthur John MacArthur Julens under Kapittel 1 av boken. Boken kan kjøpes via våre nettsider: www.ebmedia.no Copyright 2011 EB Media AS, Kvibakken 83, 4365 NÆRBØ Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen.

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen. ISRAEL HVOR GÅR DU? 2 GUDS OPPRINNELIGE PLAN OG HENSIKT MED ISRAEL DEL II. Israel skulle være Guds tjener. Deres tjeneste skulle bestå i å bringe den kunnskap Gud hadde gitt dem i Sitt Ord ut til alle

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Kap. 53 Den annen død

Kap. 53 Den annen død Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 53 Den annen død I ett av synene Johannes fikk om det endelige oppgjøret, så han at falne engler og mennesker ble kastet i sjøen som brenner med ild og svovel,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

ÅPENBARINGEN I FOKUS SATAN BUNDET I TUSEN ÅR

ÅPENBARINGEN I FOKUS SATAN BUNDET I TUSEN ÅR ÅPENBARINGEN I FOKUS 20 SATAN BUNDET I TUSEN ÅR I dette studiet skal vi se på et kapittel i Åpenbaringens bok som dessverre ofte blir misforstått. Det 20. kapittel er en fortsettelse av oppgjøret vi leste

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet.

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. 3. søndag i fastetiden 2016 Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. Jesus sa til disiplene: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Kap. 49 Den levende Guds segl

Kap. 49 Den levende Guds segl Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 49 Den levende Guds segl For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå? (Åp. 6, 17) Dette spørsmålet blir stilt under det sjette segl, etter at Johannes

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer