ravferd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ravferd. www.begravelsedrammen.no"

Transkript

1 2015 Enkel informasjon om gravferd ravferd.

2 Enkel informasjon om gravferd 3 Bank og post 4 Trygd og økonomisk støtte Gravferdstønad 4 Hjelp til dødsannonser 5 Enkel informasjon ved seremonien 7 Seremoniformer 8 Forslag til solo 9 Forslag til salmer 10 Salmer for barn 11 Forslag til programmer 12 Blomster 14 Blomstertekster 15 Blomstervers 16 Prisliste 17 Prisoverslag 19 Avgifter fra Kirkeverge 19 Gravminner 20 Minnesamvær 20 Oppsummering hvem gjør hva 21 Bårebærere 22 Noen ord i sorgen 23 Dikt 25 Arv og opplysninger om skifteform 28 Personlige ønsker ved egen gravferd 32 Veikart til sykehuset i Drammen og i Tønsberg 35 2

3 Enkel informasjon om gravferd Vi ønsker å hjelpe til ved å lytte til deres ønsker. Da vi vet hvor viktig det er å arbeide seg gjennom sorgen, ønsker vi å invitere pårørende til å ta del i det som skjer før og under begravelsen eller bisettelsen. Gjennom personlig samarbeid vil vi lage en ramme rundt dødsfallet som er i tråd med hva den avdøde skulle ha ønsket. God tid til forberedelse og gjennomføring bør prioriteres. Begravelse / Minnestund må finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet, hvis mulig. Et gravsted festes normalt for 20 år, og kan senere fornyes for 20 år eventuelt 5 år av gangen. Gravstedets fester har råderetten over graven. Når det gjelder gravsted, festetid o.l. vises det til de lokale kirkegårdsvedtekter, da dette kan variere fra sted til sted. Kremasjon / Urnenedsettelse Ønskes kremasjon, vil høytidligheten være en bisettelse. Denne kan skje i kirken eller krematoriet. Nærmeste pårørende må undertegne på en kremasjonstillatelse. Urnen kan gravlegges på urnegravsteder og kistegravsteder. Når dette skal skje, ca. 1 mnd. etter seremoni, må det gjøres en avtale med gjeldende kirkeverge. Urnen kan oppbevares i krematoriet inntil 6 mnd. før nedsettelse på ønsket gravlund eller at asken vil bli spredd på ønsket sted. Ønskes det siste, må gjeldende fylkesmann kontaktes for tillatelse. Hvem bestemmer Det er den nærmeste pårørende som har rett til å bestemme over den avdøde, om det skal være en seremoni, hva slags seremoni, hvor den avdøde skal begraves osv. Men det er naturlig at familien samarbeider om disse avgjørelsene. Hvis den avdøde har skrevet ned tanker og ønsker om sin gravferd, bør man ta hensyn til dette. På ett punkt MÅ man følge den avdødes ønske: Hvis han eller hun IKKE ønsker å kremeres, må dette respekteres. 3

4 Bank og post Avdødes konti vil bli sperret og tidligere fullmakter faller bort. Arvingene kan disponere avdødes midler når skifteattesten fra skifteretten er utstedet. De fleste banker og postkontor vil i mellomtiden belaste avdødes konto for regninger i avdødes navn ved fremvisning av dødsattest. Dette gjelder også regningen fra begravelsesbyrået som benyttes. Dersom man ønsker å åpne avdødes bankboks før skifteattesten foreligger, kan skifteretten utstede en midlertidig fullmakt. Hvis avdøde etterlater seg testamente eller ønsker om egen gravferd, er bankboksen et naturlig sted å oppbevare dette. Trygd og økonomisk støtte - Gravferdsstønad Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil ,- kroner til å dekke faktiske utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir gravferdstønaden avkortet mot formue, tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, forsikringsutbetaling og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil ,- kroner. Båretransport: Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt dekket. (Kun egenandel på 2.208,- kroner må gravferdsansvarlig betale. Utgifter utover egenandelen utbetales oftest direkte til begravelsesbyrået.) Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. I tillegg er det særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Eventuelle pensjoner fra folketrygden vil sist bli utbetalt i dødsmåneden. Vi anbefaler å ta kontakt med NAV for å få informasjon og veiledning om hvilken økonomisk hjelp som kan ytes. Vær oppmerksom på at noen fagforbund utbetaler en gravferdsstøtte. Denne utbetales ikke før skifteattest foreligger. Husk å undersøke hva avdøde hadde av private pensjoner og forsikringer. Barn under myndighetsalder har krav på barnepensjon. Kostnader På side 19 er det satt opp et priseksempel på en gjennomsnitts gravferd. Vi prøver å gjøre det enkelt, derfor baserer vi oss på faste priser uavhengig av antall timer, kveld/helge tillegg. En båretur er en båretur innad i samme kommune, uavhengig lengde, tidspunkt og tid. Gjeldende prisliste er på side 17 og 18. 4

5 Annonseforslag 5

6 6

7 Enkel informasjon ved seremonien Hvor skal vi sitte i kirken/seremonistedet? Et enkelt råd er: Den nærmeste familie sitter på den siden som talestolen står. Er denne i midten (bak kisten) bruker vi å følge stedets tradisjoner. I Sande, Svelvik og Berger brukes venstre side når vi går inn, mens i Bekkestranda bruker vi høyre side. Ved bæring av kisten er det plass til maks 6 personer. Det anbefales at ingen av bærene kommer frem til båren, før de får beskjed om dette ved seremoniens slutt. Ute på kirkegården ønskes det at kisten senkes helt ned i graven. I Svelvik skjer dette med hampetau. Blomster som ligger på kisten ved senkning, forblir nede i graven. Ønskes noe annet, avtales dette. Ved Svelvik kirke og der familien skal ha nytt kistegravsted, må Ebbestad Gravlund benyttes da det er fullt på Svelvik. Nedsettelse av urne Vårt byrå henter alle fra Drammen krematorium, med bårebil, uten kostnad for de pårørende. Dette skjer ca. 1. måned etter seremonidato. Når det er avgjort hvor urnen skal settes ned, kan pårørende ta kontakt med gjeldende kirkekontor. Kontakt med gjeldene kirkevergekontor, dersom det er ønskelig å være til sted ved urne-nedsettelsen. Som oftest skjer ingen kirkelig handling ved denne anledning. Askespredning Det er først i de senere år at det er gitt åpning for askespredning i Norge. At asken spres for vinden har vært vanlig i mange andre land, men det er fortsatt forholdsvis restriktivt praktisert her til lands. Når særlige grunner foreligger, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge egen gravplass på eget sted for nedsetting av askeurne. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Når det foreligger underskrevet og datert erklæring om dette fra personen som har fylt 15 år, kan fylkesmannen etter vedkommendes død gi tillatelse til at den som sørger for gravferden sprer asken for vinden. Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. 7

8 Seremoniformer og hvordan seremonien kan gjennomføres. BISETTELSE Den Norske Kirke BEGRAVELSE Human Etisk / Fri kirkelig Klokkene ringer Solist ev. orgelsolo 1.salme Minneord Blomsterhilsen (Ev. musikk/solist) Tekstlesning 2.salme Andakt / Guds ord Solist /orgelsolo Jordpåkastelse og velsignelse 3 x 3 klokkerslag 3. Salme Båren senkes (på krematoriet) Eventuelt bæres ut til bårebilen Klokkene ringer Solist ev. orgelsolo 1.salme Minneord Blomsterhilsen (Ev. musikk/solist) Tekstlesning 2.salme Andakt / Guds ord 3. Salme Solist /orgelsolo Båren bæres ut VED GRAVEN 1.vers av salme Jordpåkastelse og velsignelse 2. vers av salme 3 x 3 klokkerslag Start Solosang: Jag vil tacka livet Opplesning Døden er ingen avskjed Fellessang Vuggevise av Jens Gundersen Tale Solosang: Din tanke er fri Kransepålegging / minneord Senking av båren CD / Solofremføring Elton John: Song for Guy 8

9 Forslag til solosang eller musikkfremføring. Adagio Adjø Air Amacing Grace/Forunderlig Ave Maria Ave Maris Stella Barn av regnbuen Barndomsminner frå Nordland Blott en dag Blowing in the wind Bridge over troubled water Cavatina fra Hjortejegeren Danse mi vise, gråte min sang Det er makt i de foldede hender Det fine vi hadde sammen (DDE) Den fyrste song eg høyra fekk Din tanke er fri Du gamle mor Eg er ein gjest i verda Eg ser Eg veit i himmerik ein borg Ein fin liten blome Får jag lâmna några blommor Gabriel s Obo Gje meg handa di, ven, Har en drøm om å komme hjem Hjem (Å gi meg et sted) Hymn to Freedom Hymne / Fader vår Høstvisa I ensomme stunde If tomorrow never comes Ingen er så trygg i fare Jag âr frâmling Jag trivs best i ôppna landskap Jag vil tacka livet Jeg er en seiler Jeg er i Herrens hender Jesu, Joy of Man s Desirin Vuggevise Kjærlighet Larghetto fra Xerxes/Largo Memory fra musikalen Cats Morgendagens søsken Mot kveld Nocturne/ Sov på min arm Når mitt øye, trett av møye O Jesus åpne du mitt øye O store Gud Panis Angelicus Pie Jesu Se, solens skjønne lys Seinsommarmåne Some die young (Lale) Solfallsang Solveigs sang Sommernatt ved fjorden Stjernesangen fra Finlandia Sølvet Så skimrande var aldri havet Tears in Heaven Tema fra filmen Limeligth Tirn N a Noir (Wamp) The Rose Tonena Ut mot havet Ved Rondane Vuggevise Våren Vårsøg What A Wounderful World We ll meet again Yesterday You rais me up Å tenk ein gong Åses død Hvem kan segla forutan vind Så lenge skutan kan gå + mange andre 9

10 Salmenummer med * kan også benyttes som solosang 416 Alltid freidig 854 Ikke sørg for dem som sover 308 Alt står i Guds faderhånd 487 Ingen er så trygg i fare 836 Bedre kan jeg ikke fare * Jag har hørt om en stad * 490 Blott en dag * 862 Jeg er en seiler på livets hav * 819 Bred dina vida vingar * 497 Jeg er i herrens hender 378 Da Jesus satte sjelen fri 14 Jeg løfter opp til Gud min sang * 187 Deg være ære 856 Jeg vet meg en søvn 56 Deilig er jorden Jeg vet en deilig have 818 Den dag du gav oss, er til ende 423 Jesus det eneste * 244 Den store hvite flokk 419 Jesus, du er den himmelveg Det er makt i de foldede hender 339 Jesus Krist, du er nådens kjelda 864 Din fred skal aldri vike 179 Jesus lever, graven brast! 78 Din, o Jesus, din å være 601 Jesus, styr du mine tanker 663 Du som veien er og livet 223 Kjærlighet er lysets kilde 552 Dype, stille, sterke milde 669 Kjærlighet fra Gud 857 Eg er en gjest i verda 124 Klippe, du som brast for meg * 843 Eg veit i himmerik ein borg 331 Kom, kom og hør * 493 Ein fin liten blome 453 Kor stort, min gud 830 En dalende dag 182 Krist sto opp av døde 406 Far verden, farvel * 414 Lei milde ljos 607 Fred for bot for bittert savn 188 Ljos over grav som oss 618 Fylt av glede 586 Lovsang Herren! Han er nær! 828 Gud, når du til oppbrudd kaller Lykksalig! Lykksalig! 346 Han tek ikkje glansen av livet 418 Med Jesus vil eg fara 826 Her møtes alle veie 354 Milde Jesus, du som sagde 268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære 267 Min Jesus, lat mitt hjerta få 599 Herre, signe du og råde 297 Min sjel, min sjel, lov Herren 491 Hit inntil Herren har hjulpet Måne og sol 444 Hos Gud er evig glede 86 Navnet Jesus, blekner aldri 333 Hvilken venn vi har i Jesus 765 No livnar det i lundar Hver dag er en sjelden gave 817 No soli bakom blåe fjell 596 I dine hender, fader blid, 468 Nærmere deg min Gud * 844 I himmelen, i himmelen 849 Når mitt øye, trett av møye, 454 Ikke en spurv til jorden 606 Når veiene skilles, 10

11 Salmenummer med * kan også benyttes som solosang 814 O bli hos meg 582 O Herre Krist, deg til oss vend 394 O Jesus Krist, jeg flyr til deg 808 Se solens skjønne lys Send bud på ham 597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte Som en herlig guddomskilde 463 Sorgen og gleden de vandrer 303 Sørg for meg, Fader kjær 806 Så går en dag, än från vår tid 608 Så ta da mine hender * 281 Takk gode Gud * 475 Tårnhøye bølger går langt i fra havn 460 Velt alle dine veie Hurum kirke 295 Vår Gud han er så fast en borg 494 Å for djup i Jesu kjærleik! * Å leva det er å elska Salmer for barn 508 Å tenk når en gang samles skal Den dag du gav til oss Ingen er så trygg i fara Jeg er liten, men jeg vil høre Jesus til Jeg er trygg hos deg Jeg er trøtt og går til ro Jeg har en engel som følger meg Kjære Gud, jeg har det godt Kjære lille gutten min Milde Jesus, dine hender (du som sagde) Måne og sol Nå lukker seg mitt øye Nå lukker solen sitt øye Vær meg nær O Gud 11

12 Noen forslag til frontside på minneprogrammet. 12

13 13

14 Blomster Om ønskelig kan vi formidle bestilling av blomster uten kostnad. Dere kan selv være med på å legge fargerammene på blomstene. Dere kan i tillegg anbefale den blomsterleverandør dere selv velger til familie og venner. Da vi er opptatt av høy kvalitet og god service, til fornuftige priser, samarbeider vi i dag med; Oasen Hagesenter Tlf Svelvik Floriss Tlf

15 Forslag til blomstertekster 1 Du er / var min kjærlighet 12 Glad i deg, kjære... 2 Takk for all kjærlighet og omsorg, du gav til oss alle. 3 Takk for alt du var for meg/oss 4 Fra ditt liv så lett vi finner, gode, rike, vakre minner. 13 En liten engel til oss kom, smilte blidt og vendte om. 14 Hva du var kan ingen fatte. 15 Vi møtes igjen 5 Takk for godt vennskap 16 Vi savner deg 6 Takk for gode minner 17 Hvil i fred 7 Minnene kan ingen ta fra meg/oss 18 Fred over ditt minne 8 Takk for livets gleder. 19 Tusen takk, vennen min. 9 Takk elskede hustru / mann 20 Ditt minne lever 10 Bevart i lyst minne 21 Du var mitt alt 11 Høyt elsket, dypt savnet 22 Du var så god 15

16 Forslag til blomstervers Så lukker vi deg i hjertet inn og gjemmer deg innerst der inne. Der skal du bo i våre sinn, som et kjært og dyrebart minne. Du vil alltid være i våre tanker. Takk for smil og gode minner, som sol gjennom sorgen skinner. Minnes deg i all vår tid, du var kjærlig, god og blid. Stille du vandret, tålmodig du led. Hvil nå i fred. Alltid kjærlig, god og snill. Vi deg aldri glemme vil. 11 Ditt hjerte som banket så varmt for oss alle, ditt øye som lyste av godhet og varme, har stanset og sluknet til sorg for oss hjemme, men hva du har vært vil vi aldri glemme. 12 Stille suser trærne rundt hjemmet du elsket. Farvel nikker blomstene du vernet så tro. Takk kvitrer fuglene du var så glad i. Mildt hvisker vinden, sov i ro. 13 Vi ville så gjerne få ha deg iblant oss, men slutten er nådd på den jordiske vei. Godhet og glede du alltid gav oss, en inderlig takk fra oss alle til deg. 7 Takk for all kjærlighet, godhet og varme. Takk for all omsorg du gav til oss alle. 8 Gjennom sorgens tåke skinner en krans av gode minner. Takk for alt du for oss var. Takk, når vi nå avskjed tar. 9 Fra livet til døden er veien så kort, vi kan ei fatte at du er gått bort. 10 Stille kom døden, den kom som en venn, tok deg ved hånden og førte deg hjem. 14 Nu er du borte fra sorg og smerte, nu hviler du trygt i Jesu hjerte. 15 Et godt hjerte har sluttet å slå. Vi unner deg hvile, men savner deg så. 16 Det led mot aften, din sol gikk ned. Din smerte stilnet og du fant fred. 17 Mamma fem små bokstaver, men bak dette enkle ord gjemmes en verden av det beste på jord. 16

17 Prisliste over de mest brukte vare og tjenester for 2015 Varer og tjenester Inkl. mva. Kiste komplett hvit modell 65 Kr ,- Kiste komplett trehvit modell 66 Kr ,- Kiste komplett lilje modell 67 Kr ,- Kiste komplett modell 80 Kr ,- Kiste komplett modell 2000 Kr ,- Kiste komplett modell 31 Kr ,- Kiste komplett kontur modell 44 Kr ,- Ekstra lange og brede kister Fra Kr ,- Spesialstørrelse, pris innhentes Kiste komplett type barn 60 cm. Kr ,- Kiste komplett type barn 70 cm. Kr ,- Kiste komplett type barn 95 cm. Kr ,- Kiste komplett type barn 130 cm. Kr ,- Kiste komplett type barn 170 cm. Kr ,- Morspose (lik pose) Kr. 560,- Klargjøring og bringing av kiste Kr. 650,- Utstyr seremonisted Kr. 850,- Trykte programmer, alle typer, 75 stk. Deretter (25 stk. + ev kr. 150,-) Kr ,- Takkekort med egen tekst og utforming, 75 stk. Kr. 985,- Kontortid (Registerering, fax, e-post, telefoner) Kr ,- 17

18 Annonse DT ca ,- Annonse Svelviksposten kr ,- Annonse Sandes Avis kr ,- Annonse Aftenposten Ca. gjennomsnittspris kr ,- Byavisen Drammen ( Onsdager ) kr. 500,- Varer og tjenester Båretur i egen kommune (Fast pris med bårebil og mannskap uavhengig av tid) Kr ,- Egenandel ved transportstøtte fra trygdekontor Kr ,- Båretur kirke/kapell/seremonirom til Gravlund Kr 1.300,- Stell og nedlegg i kiste når vi gjør det Kr. 910,- Stell og nedlegg i kiste, ass. Når familien deltar Kr. 570,- Stell og nedlegg i kiste, ved preparant (sykehusene) Kr ,- Assistanse seremonisted Kr ,- Byråets honorar (Tid sammen med pårørende / avdøde) Kr ,- Solister Fra Kr ,- Kistedekorasjon Fra Kr ,- Rundbunnet krans Fra Kr ,- Åpent hjerte Fra Kr ,- 18

19 Prisoverslag ved en gravferd Vårt prisoverslag er satt opp ut i fra hva en gjennomsnittelig seremoni koster. Vi belaster ikke familien med ekstra kostnader vedrørende kveld/natt/helligdags tillegg. Samt at vi ikke har egen kostnadspost hvis dere ønsker å se avdøde i kisten. Vi ønsker å gjøre det enkelt for dere. Søknad om transportstøtte fra Nav (transport lenger enn 20 km) - dette gjør vi for familien. Kostnad for transport utover egenandelen sendes NAV og dette blir utbetalt dirkete til byrået. I vår faktura til dere, vil dere bli belastet med kun egenandelen. Familien får eget brev fra NAV med informasjon om hva som er utbetalt til oss. Tjenester Pris Klargjøring og bringing av kiste kr 650,00 Kiste type hvit nr 65 komplett (mest brukt) kr 7 500,00 Utstyr ved seremonien kr 850,00 Utstyrsbil til seremoni sted kr 650,00 Annonse DT ca pris kr 2 100,00 Minneprogram etter eget utkast ( 75 stk) kr 2 250,00 Kontortid (Registerering, fax, e-post, telefoner etc) kr 1 050,00 Egenandel ved transportstøtte / (transport lenger enn 20 km ) Transport av båren i egen kommune (inntil 20 km, ved dag/kveld/helligdag) kr 2 208,00 Stell og nedlegg i kiste av avdøde (når vi gjør det) kr 910,00 Assistanse ved seremonien kr 2 920,00 Tid sammen med pårørende / avdøde Byråets honorar kr 3 010,00 Sum å betale kr ,00 Blomster fra familien er ikke satt inn i prisoverslaget, da dette kan variere mye på antall enheter og priser. Noen ønsker solister og noen ikke, derfor er heller ikke dette lagt inn i prisoverslaget. Regning fra kirkelige fellesråd for gravplass etc kommer direkte fra dem. 19

20 Gravminner Om ønskelig står byrået til tjeneste ved å formidle nye gravminner eller navntilførsel på gamle gravminner. Vår samarbeidspartner Strandberg Stein er et av distriktes eldste stenhoggeri og som har levert gravstøtter i genrasjoner. Navntillførsel på gammel gravstein har en fast pris på kr inkl. mva med lett vask. Frakt til og fra gravlund er inkl. Leveringstid: Fra 3-6 uker Se dere hjemmeside: Erik Strandberg tlf Minnesamvær: Snitter pr kuvert levert (Karbonade på grovbrød + 3 halve snitter etter eget valg) Pris pr. kuvert ved minnestund, i leide lokaler, er ca. kr. 235,-. Dette inkluderer, blomsterpynt, duker, servietter, lys, snitter, kaffe/te og en type kake. Servering, oppdekking, og ryddingskostnader er: Under 50 pers kr /over 50 pers kr Husleie og mineralvann, vil komme i tillegg. Stedene som er mest brukt er; Svelvik: Gamle Frithjof Det Gylne Anker Fabrikkjordet Samfunnshuset Røde Kors Huset Sande: Prestegården Menighetssenteret Vinnhuset Gamle Kommunelokale 20

21 Oppsummering etter konferransen: Ønskes kirkelig / humanetisk / nøytral seremoni K H N Ønskes jordbegravelse eller kremasjon J K Hvor skal kisten / urnen gravlegges: Kirkegård Nytt eller gammelt gravsted N G Hvis gammelt, hvor er gravlagt sist og når: Ønskes askespredning, hvis ja, hvor? sted Familien er velkommen til seremonistedet 1,5 time før seremonien begynner, for å være med å pynte og danne en helhetlig ramme rundt avskjeden. Informere skifterett/lensmann om dødsfallet Melding til politiet (ved kremasjon). Søknad om transportrefusjon fra NAV. Søknad om behovsstønad fra NAV. Hvem gjør hva: Byrå Byrå Byrå Byrå Lage og bestille annonse. (byrået bestiller i avtalt avis) Byrå Fam. Velge salmer. Velge musikk ev solist til seremonien. Fam. Fam. Trykke minneprogram..stk. Byrå Fam. Valg av kiste. Fam. Stell av avdøde, nedlegg i kiste. Byrå Fam. Privat tøy eller standard tøy fra byrået? Standard Privat tøy Bestille / lage selv blomster til båreføring. Byrå Fam. Bestille / lage selv blomster til seremonien. Byrå Fam. Melding til kirkegårdsmyndighetene. Melding til prest, forstander eller andre som skal lede seremonien. Byrå Byrå Fam. Bestille minnestund, ev bevertning. Byrå Fam. Søke gravferdsstøtte fra fagforening. Fam. Bestille navtilførsel gammel stein Byrå Fam Fylle ut skjema om ønsket skifte Uskifte,privat skifte, offentlig skifte innen 60 dager Fam x 21

22 Bårebærere Normalt benyttes det 6 personer til å bære. Vennligst informer bærerne på forhånd hvilke plass de skal ha. Hva må det tas stilling til etter gravferden? Kontakte skifteretten vedr. skifte innen 30 dager (for å fylle ut skjema for ønsket skifte, vi har bare forhåndskontaktet dem. Se side 28 for informasjon om skifte) Kontakt følgene for ev. å endre navn, vi anbefaler å sende epost Banken Posten Teleselskap Telefonkatalogen Strømleverandør NRK lisensen Tidsskrifter Foreninger Aviser Kommunale avgifter Kontakte fagforening vedr. gravferdsstøtte 22

23 Noen ord i sorgen, til avskjeden og ettertanke Det gjør vondt å miste et menneske som man er glad i. Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet. Sorg er ingen sykdom. Det er en naturlig og sunn tapsreaksjon som må gjennomleves og bearbeides over tid. Det er ingen tidsgrense for sorg. Noen ganger kan døden komme brått og uventet. Man kan reagere på forskjellig vis. Noen med gråt og smerte, sjokk og fortvilelse, andre kan oppleve fornektelse og maktesløshet Når vi mister noen som står oss nær, skjer det noe med oss. Livet blir forandret. Vi opplever det å miste våre nærmeste veldig forskjellig, og har derfor ulike behov på veien videre. Det finnes personer i lokalmiljøet som kan kontaktes, dersom man føler behov for profesjonell hjelp i sin sorg; Prester, helsepersonell, sorggrupper eller andre medmennesker. 23

24 Je vet om et navn je Je vet om et navn-je Som ringgullet glitrer om Ja-og som kveldsfugl Og måltrost kvitrer om Je vet om to auge -je Sola som såg over Åser og åer Og som nattskuggen låg over Je, vet om to arme -je Hør gong je kjem i dom Finn je en bolig - En trøst og et hem i dom Vet om ei sjel je Som huvu mitt luter åt Å som je søv i Og vaknar og kuter åt Je vet om e gutt je Go var n, bli var n å. Min sa je, Vår sa vi Å vår vil n ælltid bli!! 24

25 25

26 Minner Det er like viktig å kunne glemme som å huske. Livskunst er å glemme det som kan skade deg, og ta vare på det som vil gi livet mening. De minnene som du da sitter igjen med om de gir tårer eller skaper glede, -Ja, de er gull verdt! Gråt inte för att jag är död (Barbro Lindgren) Gråt inte för att jag är död jag finns inom dej alltid! Du har min röst den finns i dej den kan du höra när du vill Du har mitt ansikte min kropp Jag finns i dej Du kan ta fram mej när du vill Allt som finns kvar av mej är inom dej Så vi är jämt tillsammans 26

27 Til mine kjære "Den dagen jeg går for ikke å vende tilbake. Jeg vil at dere husker meg slik som jeg var. Det blir ikke bedre mine kjære, om dere gråter, da intet kan endre det savnet dere har. Den dagen dere står her og kanskje meg savner. Jeg vil at dere lever og livslysten har. Mine elskede kjære, jeg vil at dere våkner, og lever de dager den tid dere har. 27

28 Arv og skifteform Videre gang ved arveoppgjør Vårt byrå sender (innen neste dag etter konferansen) inn skjemaet med personlige opplysninger og opplysninger om arvinger til dødsstedets skifterett/politimyndighet. Legen skal parallelt levere legeerklæringen til samme sted. Det oppfordres derfor at de pårørende tar kontakt med skifteretten/lensmann innen 30 dager etter dødsfallet, for å foreta ønsket skifte ( uskifte, privat skifte ev. offentlig skifte). Da arv/skifte kan være komplisert, er det godt å få tidlig og god veiledning. Det er kun skifteretten som utsteder skifteattest. Denne må innehas for å få tilgang til avdødes bankkonto/ forsikringer etc. Når avdøde har bodd i Sande og Svelvik kommune, må arvingene ta kontakt med Drammen tingrett. ( Tinghuset) Privat eller offentlig skifte Forskjellen mellom privat og offentlig skifte og fordelene ved de to skifteformene Forskjellen mellom privat og offentlig skifte er at det private skifte gjennomføres av arvingene selv, eller en de utpeker, uten hjelp av offentlig myndighet. Et offentlig skifte derimot administreres helt ut av skifteretten, som også kan be om bistand fra advokat til å gjennomføre skiftet. Fordelen ved å gjennomføre et privat skifte er at det har små økonomiske kostnader knyttet til seg, og det kan gjennomføres raskt. Fordelen ved å gjennomføre et offentlig skifte er at arvingene kan vente og se om boet har en positiv nettoformue før man overtar, da gjelden blir betalt under skiftet. Denne form vil føre med seg større kostnader enn ved privat skifte. (Forskuddteres ca kr som et minstegarantibeløp). 28

29 Arverekkefølge Drammen Skifterett Tinghuset, Erik Børresensgate Drammen Postadresse: Postbok 1166 Bragernes, 3001 Drammen Tlf På finner du de forskjellige skjemaene til de forskjellige skifteformene. Når dere har bestemt dere for hvilken skifteform dere ønsker, fylles dette ut med med informasjon og signeringer. Dette sendes skifteretten innen 60 dager etter dødsdato. Vi fortar oss ingenting vedr. skifte. Det sendes kun melding om at dødsfallet har funnet sted. Kirkevergekontorer i distriktet Sande, kikrevergekontor Svelvik, kirkevergekontor

30 Gjenlevende ektefelle Uskifte? Gjenlevende ektefelle/partner med kun fellesbarn har krav på å sitte i uskiftet bo. Er det særkullsbarn må disse samtykke i uskiftet bo ev. få sin arv med en gang. Men det er ikke alltid riktig eller lønnsomt at gjenlevende blir sittende i uskiftet bo. Boet kan være så lite at det blir lite til skifte dvs. under 1 G etter fratrekk av begravelsesutgiftene. Pr 1.mai 2015 er 1G kr ,- (skifte attest 80) Gjenlevende ektefelle/partner blir enearving når halve fellesboet, med fratrekk av gjeld, er under 4G når det er barn, og 6G når arvingene er foreldre eller avkom etter disse. (privat skifte-skifteattest) Når ingen av ektefellene/partner har barn kan man skrive gjensidig testamente hvor den andre er tilgodesett eller man kan fraskrive seg arveretten. (privat skifte-skifteattest) Gjenlevende ektefelle/partner kan være ung. Da er det store sjanser for at man ønsker å gifte seg på nytt eller det kan være stor gjeld og evt. livsforsikringer. Hvis gjenlevende ektefelle/partner sitter i uskiftet bo og senere ønsker å gifte seg på nytt, så er det boets størrelse på skiftetidspunktet som gjelder. Dvs. at gjenlevende ektefelle/partner i mellomtiden har betalt ned på felles gjeld og evt. fått en livsforsikring som har gått inn i boet. Boet har da økt i verdi og gjenlevende ektefelle må ut med mer til arvingene. Man må ta alle forhold i betraktning, ofte i slike tilfeller kan det lønne seg å skifte med en gang. Skifter man med en gang tar man aktiva minus passiva. Summen blir delt på to. Gjenlevende ektefelle/partner sitter med den ene halvpart og den andre halvpart er avdødes formue. Gjenlevende ektefelle/partner har krav på 1/4 del eller 4 G av avdødes formue når man har barn og 1/2 part eller 6G når nærmeste slektninger er av avdødes foreldre eller avkom av disse. Er det ikke arvinger som nevnt foran arver gjenlevende ektefelle alt. (privat skifteskifteattest) 30

31 Det finnes også et begrep som heter skjevedelingsprinsippet. Dette går ut på at det en ektefelle tar med seg inn i ekteskapet eller mottar i arv eller gave under ekteskapet fra andre enn ektefellen kan holdes utenfor delingen. Dette følger av ekteskapsloven 59. Disse tingene må man ta i betraktning og opplyse til Gjenlevende ektefelle/partner som må ta stilling til uskifte eller skifte. Det kan også være særeie. Privat skifte Ved privat skifte overtar arvingene ansvar for arv og gjeld. Er det mer gjeld en aktiva behøver IKKE arvingene å overta boet. Privat skifte kan i mange tilfeller brukes av gjenlevende ektefelle, se s 26. I de tilfellene hvor avdøde etterlater seg gjenlevende ektefelle og barn som ønsker skifte, har gjenlevende ektefelle krav på 1/4 eller minst 4G av avdødes halvpart før det blir noe til barna. Barna har krav på 2/3 deler av boet etter dette. Det vil si at ved større bo blir det mer til barna enn ved små bo hvor det i noen tilfeller ikke blir noe igjen. Bo av liten verdi Er det imidlertid litt penger på en konto, men mye gjeld, kan det utstedes attest etter skifteloven 80. Ved bruk av dette skjema blir man kun ansvarlig for avdødes gjeld innenfor rammen av det man mottar ihht. skjemaet/attesten. Eks: avdøde har kr , på konto, gjeld pålydende kr ,- og utgifter til egne gravferd på kr ,-. Skjemaet etter skifteloven 80 fylles ut og underskrives. Etter dette er man ikke ansvarlig for gjelden. Skjemaet skal alltid brukes når det er under 1G i boet etter fratrekk av begravelsesomkostningene. Vi anbefaler Advokat firma Larsen/Kjær, Inngang N. Storgt. (Børsen) Tlf vedr. hjelp til skifteoppgjør. 30 min. gratis konsultasjon pr. tlf ev. personlig oppmøte på kontoret. 31

32 Personlig ønsker ved egen gravferd. Da samfunnet stadig endrer seg, opplever vi en økning i etterspørsel om muligheten for å kunne planlegge sin egen gravferd. Dette prøver vi å etterkomme. På bakgrunn av dette har vi laget et skjema som vist nederst på siden. Dette kan hentes originalt hos oss. Kopi av ferdig utfylt skjema kan leveres vårt byrå hvis ønskelig. Vi anbefaler at en pårørende eller annen troverdig person har en kopi av utfylt skjema. Erklæring Undertegnede...har følgende ønsker for min gravferd. Alle praktiske gjøremål i forbindelse med gravferden skal ivaretas av Navn...f.../ og utføres av Begravelsesbyrået Leif Pedersen / Begravelsesbyrået Drammen og omegn as hva de vanlige byråtjenester angår. Seremoni Jeg ønsker gravferden etter Den norske kirkens ordning Etter frikirkelig ordning Etter en annen religions/eller livssynsordning Ingen seremoni Jeg ønsker disse salmene/ sangene: Jeg ønsker solosang / spill av... 32

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Forslag til salmer ved gravferd

Forslag til salmer ved gravferd Forslag til salmer ved gravferd Generelle salmer 415 Alltid freidig når du går 314 Alt står i Guds faderhånd 342 Amazing Grace 836 Bedre kan jeg ikke fare 860 Bli hos oss, Mester 489 Blott en dag 832 Blå

Detaljer

Fortell noen av dine nærmeste at du har laget dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted. Jeg ønsker at skal besørge min gravfred.

Fortell noen av dine nærmeste at du har laget dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted. Jeg ønsker at skal besørge min gravfred. Min egen gravferd Min egen gravferd Fornavn Etternavn Adresse Postnummer Poststed Telefon Fødselsdato dd.mm.åååå Jeg har følgende ønsker for min gravferd. Tilgang til dokumentet Hvem skal få tilgang til

Detaljer

SALMER VED BEGRAVELSE

SALMER VED BEGRAVELSE SALMER VED BEGRAVELSE Ved begravelse skal det velges 4 salmer. 3 i kirken og 1 ved graven. Ved bisettelse skal det velges 4 salmer i kirken. Norsk Salmebok 750 All livsens ljosglans slokna brått Norsk

Detaljer

Dokumentet sendes til Andås Begravelsesbyrå, Elvegata 15, 4614 Kristiansand S.

Dokumentet sendes til Andås Begravelsesbyrå, Elvegata 15, 4614 Kristiansand S. Kjære deg! Du har nå skrevet ut vårt skjema for å planlegge din egen gravferd. Skjemaets ulike punkter er kun veiledende og ment å være til hjelp. Du kan gjerne hoppe over noe eller skrive utfyllende kommentarer

Detaljer

Salmer, solosanger og orgelmusikk ved gravferd

Salmer, solosanger og orgelmusikk ved gravferd Salmer, solosanger og orgelmusikk ved gravferd Mange ting skal ordnes til en gravferd. Midt i sorgen over tapet av en kjær slektning eller venn kan det være godt å få hjelp til gravferden, som alle ønsker

Detaljer

Enkel informasjon om gravferd.

Enkel informasjon om gravferd. 2016 Enkel informasjon om gravferd. www.leifpedersen.no Enkel informasjon om gravferd 3 Bank og post 4 Trygd og økonomisk støtte Gravferdstønad 4 Hjelp til dødsannonser 5 Enkel informasjon ved seremonien

Detaljer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer 1 Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. 2 Alltid

Detaljer

KIRKA INFORMERER VEILEDNING

KIRKA INFORMERER VEILEDNING KIRKA INFORMERER VEILEDNING FOR PÅRØRENDE NÅR DØDSFALL SKJER Beiarn menighet I sorg og savn Mange følelser kommer fram når noen som står oss nær dør. I tillegg til de mange følelsene en skal håndtere i

Detaljer

2 Kostnader og stønader ved gravferd. 3 Melding av dødsfall. 4 Minnesider. 5 Arv og skifte. 6 Gravplass. 7 Kontaktopplysninger. 8 Diverse materiell

2 Kostnader og stønader ved gravferd. 3 Melding av dødsfall. 4 Minnesider. 5 Arv og skifte. 6 Gravplass. 7 Kontaktopplysninger. 8 Diverse materiell INNHOLDSFORTEGNELSE Klikk på kapittel og gå direkte til temaet du søker 2 Kostnader og stønader ved gravferd 3 Melding av dødsfall 4 Minnesider 5 Arv og skifte 6 Gravplass 7 Kontaktopplysninger 8 Diverse

Detaljer

Prisinformasjon 2016

Prisinformasjon 2016 Prisinformasjon 2016 Generell info om priser Priseksempler Prisliste Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon Iht. forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester PORSGRUNN 2016

Detaljer

Obed. Min egen gravferd. Obed. Sandnes - Stavanger - Bryne

Obed. Min egen gravferd. Obed. Sandnes - Stavanger - Bryne Sandnes - Stavanger - Bryne Min egen gravferd Min gravferd Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Poststed: Telefon: Fødselsdato: dd.mm.åååå Tilgang til dokumentet Jeg ønsker at skal besørge min gravferd.

Detaljer

Enkel informasjon om gravferd.

Enkel informasjon om gravferd. 2012 2013 Enkel informasjon om gravferd. Døgnvakttelefon:911 44 309 / 99 55 30 75 Innholdsfortegnelse: Enkel informasjon om gravferd.... 1 Enkel informasjon om gravferd... 3 Bank og post... 4 Trygd og

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Produkter Minimum Mye brukt Maksimum. 1. Kiste a. Kiste, inkl. utstyr og svøp 4 900 7 950 39 000 b. Stell og nedlegg i kiste 720 1 210 1 520

Produkter Minimum Mye brukt Maksimum. 1. Kiste a. Kiste, inkl. utstyr og svøp 4 900 7 950 39 000 b. Stell og nedlegg i kiste 720 1 210 1 520 Oversikt over minimum, maksimum og "mye brukt" gravferdskostnader Priseksempel 2014 Produkter Minimum Mye brukt Maksimum 1. Kiste a. Kiste, inkl. utstyr og svøp 4 900 7 950 39 000 b. Stell og nedlegg i

Detaljer

Veiledning for mine nærmeste

Veiledning for mine nærmeste Veiledning for mine nærmeste En begravelse har ulik mening og betydning for oss mennesker. Det er den siste anledning vi har til å vise en kjær slektning kjærlighet og omtanke, samtidig er den et minne

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Prisinformasjon. For gravferd på Askøy og i Bergen

Prisinformasjon. For gravferd på Askøy og i Bergen Prisinformasjon For gravferd på Askøy og i Bergen - Generell informasjon om priser - Prisoversikt for gravferd med minimums- og maksimumspriser jfr. prisopplysning fra Konkurransetilsynet - Komplett prisliste

Detaljer

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte TIL DE ETTERLATTE Tak ikkje gleda frå meg! Kle meg i kvite klede! Som steinar av gull på vegen, slik vil eg finne mi glede. Tak ikkje kjærleiken frå meg! Elskhug er livsens kjelde. Så godt å finne ei anna

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

KIRKA INFORMERER. Orkdalsmenighetene

KIRKA INFORMERER. Orkdalsmenighetene KIRKA INFORMERER Orkdalsmenighetene I sorg og savn Mange følelser kommer fram når noen som står oss nær dør. I tillegg til de mange følelsene en skal håndtere i en slik situasjon, kommer de mange praktiske

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra 2 85 fra 2 85 fra 2 25 fra 4 8 fra 4 865 fra 6 61 fra 8 275

Detaljer

Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Avd. kontor: Tjuvholmen Hjemme kontor: Nittedal

Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Avd. kontor: Tjuvholmen Hjemme kontor: Nittedal Sept 2014 Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO Avd. kontor: Tjuvholmen Tjuvholmen Allé 3 0252 OSLO Hjemme kontor: Nittedal

Detaljer

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering -

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26, 5302 Strusshamn tlf. 56157100 - post@kirken-askoy.no www.kirken-askoy.no GRAVPLASSENE PÅ ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden.

Detaljer

EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 74 Hvitmalt kiste med utstyr fra 7 1 fra 7 1 fra 7 1 fra 2 89 fra 2 89 fra 2 32 fra 2 32 fra 5 15 fra 6 81 fra 8 525 Transport

Detaljer

En siste. Blomsterhilsen. Slaattene a.s. Arendal og omegn begravelsesbyrå

En siste. Blomsterhilsen. Slaattene a.s. Arendal og omegn begravelsesbyrå En siste Blomsterhilsen Slaattene a.s Arendal og omegn begravelsesbyrå 2 2 BloMSTER TIL SORG Blomster ved livets slutt Fargerik skjønnhet, stil og eleganse veier tungt når vi skal ta et siste farvel med

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

Prisliste. Informasjon om Prislisten Prisliste

Prisliste. Informasjon om Prislisten Prisliste Prisliste 2015 Informasjon om Prislisten Prisliste Informasjon om prislisten Formålet med denne prislisten er å gi pårørende informasjon om hva de ulike elementene i en gravferd koster. En gravferd er

Detaljer

A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste:

A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste: Moldegårdsvegen 5-6415 Molde Telefon: 71 25 14 08 Internet: www.mordal.no E-post: post@mordal.no 12.01.2015 A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste: **** Kister: T3 og T4 standard/heltre/hvitmalt/200 cm

Detaljer

Prisliste Fana og Fyllingsdalen Begravelsesbyrå AS

Prisliste Fana og Fyllingsdalen Begravelsesbyrå AS Prisliste Fana og Fyllingsdalen Begravelsesbyrå AS Priser per 01.August 2015. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten. Stell og ilegg Salgspris Ilegg (nedlegging i kiste) 1300,- Ilegg (nedlegging i

Detaljer

Januar 2015. Den siste reisen AS. Telefon: 91 66 18 88. Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO

Januar 2015. Den siste reisen AS. Telefon: 91 66 18 88. Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO Januar 2015 Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO Avd. kontor: Tjuvholmen Tjuvholmen Allé 3 0252 OSLO Hjemmekontor: Nittedal

Detaljer

Prisliste M. Jacobsens eftf. AS 2015

Prisliste M. Jacobsens eftf. AS 2015 Prisliste M. Jacobsens eftf. AS 2015 Annonse i Aftenposten 75 mm kr 3 491,00 Takkeannonse ca. kr 1 000,00 Blomster, båredekorasjon fra kr 800,00 Blomster, krans fra kr 1 500,00 Blomster, hjerte fra kr

Detaljer

Uten seremoni. fra fra fra fra fra fra fra fra fra Fra Fra

Uten seremoni. fra fra fra fra fra fra fra fra fra Fra Fra EI GRAVFERD HOS KOSTAR FRÅ: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 Stell og nedlegging i kiste fra fra fra fra fra 1 395 fra 1 395 fra fra

Detaljer

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner Gravplassforvaltningen får først ansvar når det foreligger krav om gravlegging (begjæring) Ansvaret avgrenses

Detaljer

EN BEGRAVELSE I MO I RANA KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I MO I RANA KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I MO I RANA KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 6 4 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 95 fra 6 95 fra 6 95 Stell og nedlegging i kiste fra 1 76 fra 1 76 fra 1 76 fra 1

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

EN BEGRAVELSE I HAMMERFEST KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I HAMMERFEST KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I HAMMERFEST KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra fra fra fra fra 2 385 fra 3 335 fra 6 66 Overføring etter

Detaljer

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt Humanistisk gravferd En verdig markering ved livets slutt Gravferd er en minnestund for de etterlatte. Det er godt for de pårørende å kunne velge en gravferd i tråd med avdødes uttrykte livssyn. Humanistisk

Detaljer

EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra 1 8 fra 1 8 fra 1 8 fra 1 8 fra 1 fra 1 fra 2 55 fra

Detaljer

Sløyfetekst / vers til dødsannonse

Sløyfetekst / vers til dødsannonse Sløyfetekst / vers til dødsannonse Forslag til tekster for bruk på sløyfe og i dødsannonse 001. Kor snøgt han dalar, livsens stutte dag. 002. Salige er dei døde som døyr i Herren 003. Takk for alt, kjære...

Detaljer

EN BEGRAVELSE I OSLO KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I OSLO KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I OSLO KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra fra fra fra fra 1 59 fra 1 59 fra 2 385 fra 4 76 fra 6 66 Transport

Detaljer

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå.

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. Oversikt over minimum og maksimum gravferdskostnader

Detaljer

EN BEGRAVELSE I FOLLO KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I FOLLO KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I FOLLO KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra 2 745 fra 2 745 fra 2 765 fra 2 765 fra 3 63 fra 3 63 fra 5

Detaljer

Akasien begravelsesbyrå, Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften

Akasien begravelsesbyrå, Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften Akasien begravelsesbyrå, 22.02.2016 Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften Innhold: Prisoversikt Prisliste Gravferdsstønad og stønad ved båretransport Prisoversikt Minimum Maksimum a)

Detaljer

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå.

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. Oversikt over minimum og maksimum gravferdskostnader

Detaljer

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen Motiver til gravferd Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Nes kirkeruiner Begravelsesbyrå Nilsen AS NES KIRKERUINER Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Sagstuedammen Begravelsesbyrå Nilsen AS

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

PRISINFORMASJON HALLINGDAL. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON HALLINGDAL. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. Forside PRISINFORMASJON HALLINGDAL Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning

Detaljer

2 Kostnader og stønader ved gravferd. 3 Melding av dødsfall. 4 Minnesider. 5 Arv og skifte. 6 Gravplass. 7 Kontaktopplysninger. 8 Diverse materiell

2 Kostnader og stønader ved gravferd. 3 Melding av dødsfall. 4 Minnesider. 5 Arv og skifte. 6 Gravplass. 7 Kontaktopplysninger. 8 Diverse materiell INNHOLDSFORTEGNELSE Klikk på kapittel og gå direkte til temaet du søker 2 Kostnader og stønader ved gravferd 3 Melding av dødsfall 4 Minnesider 5 Arv og skifte 6 Gravplass 7 Kontaktopplysninger 8 Diverse

Detaljer

EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 74 Hvitmalt kiste med utstyr fra 7 1 fra 7 1 fra 7 1 fra 1 29 fra 1 29 fra 3 1 fra 4 12 fra 4 12 Transport av

Detaljer

Prisliste varer og tjenester 2016

Prisliste varer og tjenester 2016 Prisliste varer og tjenester 2016 Kostnader Prisliste for varer og tjenester 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester. Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader

Detaljer

EN BEGRAVELSE I MANDAL OG OMEGN KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I MANDAL OG OMEGN KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I MANDAL OG OMEGN KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra fra fra 2 85 fra 2 85 fra 1 76 fra 2 68 fra 3 95 Transport

Detaljer

PRISLISTE GJELDENDE FRA

PRISLISTE GJELDENDE FRA PRISLISTE GJELDENDE FRA 14.09.2017 KISTER alle kister er inkl. utstyr, svøp og skjorte Byråets kiste kr. 4.000,- Enkel hvit kiste kr. 7.094,- Klassisk standard hvit kiste kr. 7.812,- Eikefoliert kiste

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

Prisinformasjon 2017

Prisinformasjon 2017 Prisinformasjon 2017 Generell info om priser Priseksempler Prisliste Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon Iht. forskrift om prisopplysning for varer og tjenester kapittel 4,

Detaljer

PRISPAKKELØSNINGER FOR BEGRAVELSER

PRISPAKKELØSNINGER FOR BEGRAVELSER PRISPAKKELØSNINGER FOR BEGRAVELSER En prispakke indikerer raskt kostnadsanslag for en begravelse. Prispakken kan justeres ned eller opp avhengig av valg av tjenester som foretas. Pakke 1: BASIS 13500,-*

Detaljer

Akasien begravelsesbyrå, Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften

Akasien begravelsesbyrå, Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften Akasien begravelsesbyrå, 02.01.2017 Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften Innhold: Prisoversikt Prisliste Gravferdsstønad og stønad ved båretransport Prisoversikt Min. uten Min. med

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Østengen Begravelsesbyrå Prisliste 2014.

Østengen Begravelsesbyrå Prisliste 2014. Varekode Kister Pris Toten 8 T8 Furu kompl. kr 6 220,00 * Toten 3/4 T4 kompl. kr 7 400,00 * Toten 3/4 T3 kompl. kr 7 400,00 * Toten 3/4 T4 210 cm. Kompl. kr 9 453,00 * Toten 3/4 T4 200 cm. E.B. kr 9 453,00

Detaljer

VILJES ERKLÆRING. Navn: Adresse: Pers. nr: Underskrift: Underskrift (vitne 1): Underskrift (vitne 2):

VILJES ERKLÆRING. Navn: Adresse: Pers. nr: Underskrift: Underskrift (vitne 1): Underskrift (vitne 2): VILJES ERKLÆRING Navn: Adresse: Pers. nr: Underskrift: Underskrift (vitne 1): Underskrift (vitne 2): Viljeserklæring for: Dette dokumentet inneholder mine ønsker i forbindelse med min gravferd. Jeg ber

Detaljer

Ref. Beskrivelse Pris Tjenester:

Ref. Beskrivelse Pris Tjenester: Prisliste varer og tjenester 2016 Ref. Beskrivelse Pris Tjenester: 100114 Overføring til bårehus Andenes kr 990,00 00200192 Overføring 2 mann kr 1 880,00 200068 Hjelpemann pr.time kr 990,00 200067 Hjelpemann

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

EN BEGRAVELSE I KRISTIANSAND, SØGNE OG VENNESLA KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I KRISTIANSAND, SØGNE OG VENNESLA KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I KRISTIANSAND, SØGNE OG VENNESLA KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra 1 8 fra 1 8 fra 1 8 fra 1 8 Overføring

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften. Innhold: Prisoversikt Prisliste Gravferdsstønad og stønad ved båretransport

Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften. Innhold: Prisoversikt Prisliste Gravferdsstønad og stønad ved båretransport Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften Innhold: Prisoversikt Prisliste Gravferdsstønad og stønad ved båretransport Prisoversikt Min. uten Min. med Min. Maks. seremoni seremoni Prisoppl.

Detaljer

2 Kostnader og stønader ved gravferd. 3 Melding av dødsfall. 4 Minnesider. 5 Arv og skifte. 6 Gravplass. 7 Kontaktopplysninger. 8 Diverse materiell

2 Kostnader og stønader ved gravferd. 3 Melding av dødsfall. 4 Minnesider. 5 Arv og skifte. 6 Gravplass. 7 Kontaktopplysninger. 8 Diverse materiell INNHOLDSFORTEGNELSE Klikk på kapittel og gå direkte til temaet du søker 2 Kostnader og stønader ved gravferd 3 Melding av dødsfall 4 Minnesider 5 Arv og skifte 6 Gravplass 7 Kontaktopplysninger 8 Diverse

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Fullstendig prisliste per 01. februar 2016.

Fullstendig prisliste per 01. februar 2016. Fullstendig prisliste per 01. februar 2016. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten. Stell og ilegg Salgspris Ilegg (nedlegging i kiste) 1450,- Ilegg (nedlegging i kiste barn) 650,- Nedlegg i sinkkiste

Detaljer

Når et dødsfall inntreffer

Når et dødsfall inntreffer Når et dødsfall inntreffer Informasjonsbrosjyre om begravelser og bisettelser i menighetene våre (aktualisert 20.03.2012) Det er mye å tenke på Når en av våre nærmeste går bort føler vi savn, smerte, tomhet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Fagdager for krematorier 1. desember Askespredning Fylkesmannen i Vestfold v/pernille Moss og Per Arne Andreassen

Fagdager for krematorier 1. desember Askespredning Fylkesmannen i Vestfold v/pernille Moss og Per Arne Andreassen Spre no den asken! Fagdager for krematorier 1. desember 2015 Askespredning Fylkesmannen i Vestfold v/pernille Moss og Per Arne Andreassen Spre no den asken! I 2013 fikk 354 personer 0,9% av alle som døde

Detaljer

Innhold. Versjon 17.02

Innhold. Versjon 17.02 Blomster 1 Innhold Vakker hvit seremoni....4 Klassisk rød seremoni...6 Varm gyllen seremoni...8 Flott blålilla seremoni...10 Sart pastell seremoni...12 Vakker rosalilla seremoni....14 Stilfull minimalistisk

Detaljer

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 06.03.2015

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 06.03.2015 Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 06.03.2015 Salgspris KISTER OG UTSTYR Forklaring Kiste 40 cm 2 150,00 * Kiste 65 cm, m/utstyr 3 197,00 * Kiste 70 cm, m/utstyr 3 584,00 * Kiste 95 cm,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Nittedal Begravelsesbyrå

Nittedal Begravelsesbyrå Varekode Kister Pris Toten 8 T8 Furu kompl. kr 6 220,00 * Toten 3/4 T4 kompl. kr 7 400,00 * Toten 3/4 T3 kompl. kr 7 400,00 * Toten 3/4 T4 210 cm. Kompl. kr 9 453,00 * Toten 3/4 T4 200 cm. E.B. kr 9 453,00

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

PRISINFORMASJON HAMMERFEST. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON HAMMERFEST. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON HAMMERFEST Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

PRISINFORMASJON MO I RANA. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON MO I RANA. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON MO I RANA Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden Testamentariske gaver På vei mot fremtiden Kjære leser I Norge finnes det i dag ca. 5000 mennesker som mangler en eller flere kroppsdeler som følge av dysmeli (medfødt), sykdom eller ulykke. Mange lever

Detaljer

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikirke ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Når en person er død, sørger de som stod vedkommende nær, vanligvis familien, for at den dødes legeme behandles på verdig vis og får

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Til deg som har mistet en av dine

Til deg som har mistet en av dine Til deg som har mistet en av dine 1 SØ-9065 Ei kort stund var jeg hos deg, ei kort stund hvilte jeg Og nå min venn kjære fugl, nå er det tid å dra. Alltid slik til slutt Nils-Aslak Valkeapää Til deg som

Detaljer