ravferd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ravferd. www.begravelsedrammen.no"

Transkript

1 2015 Enkel informasjon om gravferd ravferd.

2 Enkel informasjon om gravferd 3 Bank og post 4 Trygd og økonomisk støtte Gravferdstønad 4 Hjelp til dødsannonser 5 Enkel informasjon ved seremonien 7 Seremoniformer 8 Forslag til solo 9 Forslag til salmer 10 Salmer for barn 11 Forslag til programmer 12 Blomster 14 Blomstertekster 15 Blomstervers 16 Prisliste 17 Prisoverslag 19 Avgifter fra Kirkeverge 19 Gravminner 20 Minnesamvær 20 Oppsummering hvem gjør hva 21 Bårebærere 22 Noen ord i sorgen 23 Dikt 25 Arv og opplysninger om skifteform 28 Personlige ønsker ved egen gravferd 32 Veikart til sykehuset i Drammen og i Tønsberg 35 2

3 Enkel informasjon om gravferd Vi ønsker å hjelpe til ved å lytte til deres ønsker. Da vi vet hvor viktig det er å arbeide seg gjennom sorgen, ønsker vi å invitere pårørende til å ta del i det som skjer før og under begravelsen eller bisettelsen. Gjennom personlig samarbeid vil vi lage en ramme rundt dødsfallet som er i tråd med hva den avdøde skulle ha ønsket. God tid til forberedelse og gjennomføring bør prioriteres. Begravelse / Minnestund må finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet, hvis mulig. Et gravsted festes normalt for 20 år, og kan senere fornyes for 20 år eventuelt 5 år av gangen. Gravstedets fester har råderetten over graven. Når det gjelder gravsted, festetid o.l. vises det til de lokale kirkegårdsvedtekter, da dette kan variere fra sted til sted. Kremasjon / Urnenedsettelse Ønskes kremasjon, vil høytidligheten være en bisettelse. Denne kan skje i kirken eller krematoriet. Nærmeste pårørende må undertegne på en kremasjonstillatelse. Urnen kan gravlegges på urnegravsteder og kistegravsteder. Når dette skal skje, ca. 1 mnd. etter seremoni, må det gjøres en avtale med gjeldende kirkeverge. Urnen kan oppbevares i krematoriet inntil 6 mnd. før nedsettelse på ønsket gravlund eller at asken vil bli spredd på ønsket sted. Ønskes det siste, må gjeldende fylkesmann kontaktes for tillatelse. Hvem bestemmer Det er den nærmeste pårørende som har rett til å bestemme over den avdøde, om det skal være en seremoni, hva slags seremoni, hvor den avdøde skal begraves osv. Men det er naturlig at familien samarbeider om disse avgjørelsene. Hvis den avdøde har skrevet ned tanker og ønsker om sin gravferd, bør man ta hensyn til dette. På ett punkt MÅ man følge den avdødes ønske: Hvis han eller hun IKKE ønsker å kremeres, må dette respekteres. 3

4 Bank og post Avdødes konti vil bli sperret og tidligere fullmakter faller bort. Arvingene kan disponere avdødes midler når skifteattesten fra skifteretten er utstedet. De fleste banker og postkontor vil i mellomtiden belaste avdødes konto for regninger i avdødes navn ved fremvisning av dødsattest. Dette gjelder også regningen fra begravelsesbyrået som benyttes. Dersom man ønsker å åpne avdødes bankboks før skifteattesten foreligger, kan skifteretten utstede en midlertidig fullmakt. Hvis avdøde etterlater seg testamente eller ønsker om egen gravferd, er bankboksen et naturlig sted å oppbevare dette. Trygd og økonomisk støtte - Gravferdsstønad Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil ,- kroner til å dekke faktiske utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir gravferdstønaden avkortet mot formue, tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, forsikringsutbetaling og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil ,- kroner. Båretransport: Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt dekket. (Kun egenandel på 2.208,- kroner må gravferdsansvarlig betale. Utgifter utover egenandelen utbetales oftest direkte til begravelsesbyrået.) Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. I tillegg er det særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Eventuelle pensjoner fra folketrygden vil sist bli utbetalt i dødsmåneden. Vi anbefaler å ta kontakt med NAV for å få informasjon og veiledning om hvilken økonomisk hjelp som kan ytes. Vær oppmerksom på at noen fagforbund utbetaler en gravferdsstøtte. Denne utbetales ikke før skifteattest foreligger. Husk å undersøke hva avdøde hadde av private pensjoner og forsikringer. Barn under myndighetsalder har krav på barnepensjon. Kostnader På side 19 er det satt opp et priseksempel på en gjennomsnitts gravferd. Vi prøver å gjøre det enkelt, derfor baserer vi oss på faste priser uavhengig av antall timer, kveld/helge tillegg. En båretur er en båretur innad i samme kommune, uavhengig lengde, tidspunkt og tid. Gjeldende prisliste er på side 17 og 18. 4

5 Annonseforslag 5

6 6

7 Enkel informasjon ved seremonien Hvor skal vi sitte i kirken/seremonistedet? Et enkelt råd er: Den nærmeste familie sitter på den siden som talestolen står. Er denne i midten (bak kisten) bruker vi å følge stedets tradisjoner. I Sande, Svelvik og Berger brukes venstre side når vi går inn, mens i Bekkestranda bruker vi høyre side. Ved bæring av kisten er det plass til maks 6 personer. Det anbefales at ingen av bærene kommer frem til båren, før de får beskjed om dette ved seremoniens slutt. Ute på kirkegården ønskes det at kisten senkes helt ned i graven. I Svelvik skjer dette med hampetau. Blomster som ligger på kisten ved senkning, forblir nede i graven. Ønskes noe annet, avtales dette. Ved Svelvik kirke og der familien skal ha nytt kistegravsted, må Ebbestad Gravlund benyttes da det er fullt på Svelvik. Nedsettelse av urne Vårt byrå henter alle fra Drammen krematorium, med bårebil, uten kostnad for de pårørende. Dette skjer ca. 1. måned etter seremonidato. Når det er avgjort hvor urnen skal settes ned, kan pårørende ta kontakt med gjeldende kirkekontor. Kontakt med gjeldene kirkevergekontor, dersom det er ønskelig å være til sted ved urne-nedsettelsen. Som oftest skjer ingen kirkelig handling ved denne anledning. Askespredning Det er først i de senere år at det er gitt åpning for askespredning i Norge. At asken spres for vinden har vært vanlig i mange andre land, men det er fortsatt forholdsvis restriktivt praktisert her til lands. Når særlige grunner foreligger, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge egen gravplass på eget sted for nedsetting av askeurne. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Når det foreligger underskrevet og datert erklæring om dette fra personen som har fylt 15 år, kan fylkesmannen etter vedkommendes død gi tillatelse til at den som sørger for gravferden sprer asken for vinden. Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. 7

8 Seremoniformer og hvordan seremonien kan gjennomføres. BISETTELSE Den Norske Kirke BEGRAVELSE Human Etisk / Fri kirkelig Klokkene ringer Solist ev. orgelsolo 1.salme Minneord Blomsterhilsen (Ev. musikk/solist) Tekstlesning 2.salme Andakt / Guds ord Solist /orgelsolo Jordpåkastelse og velsignelse 3 x 3 klokkerslag 3. Salme Båren senkes (på krematoriet) Eventuelt bæres ut til bårebilen Klokkene ringer Solist ev. orgelsolo 1.salme Minneord Blomsterhilsen (Ev. musikk/solist) Tekstlesning 2.salme Andakt / Guds ord 3. Salme Solist /orgelsolo Båren bæres ut VED GRAVEN 1.vers av salme Jordpåkastelse og velsignelse 2. vers av salme 3 x 3 klokkerslag Start Solosang: Jag vil tacka livet Opplesning Døden er ingen avskjed Fellessang Vuggevise av Jens Gundersen Tale Solosang: Din tanke er fri Kransepålegging / minneord Senking av båren CD / Solofremføring Elton John: Song for Guy 8

9 Forslag til solosang eller musikkfremføring. Adagio Adjø Air Amacing Grace/Forunderlig Ave Maria Ave Maris Stella Barn av regnbuen Barndomsminner frå Nordland Blott en dag Blowing in the wind Bridge over troubled water Cavatina fra Hjortejegeren Danse mi vise, gråte min sang Det er makt i de foldede hender Det fine vi hadde sammen (DDE) Den fyrste song eg høyra fekk Din tanke er fri Du gamle mor Eg er ein gjest i verda Eg ser Eg veit i himmerik ein borg Ein fin liten blome Får jag lâmna några blommor Gabriel s Obo Gje meg handa di, ven, Har en drøm om å komme hjem Hjem (Å gi meg et sted) Hymn to Freedom Hymne / Fader vår Høstvisa I ensomme stunde If tomorrow never comes Ingen er så trygg i fare Jag âr frâmling Jag trivs best i ôppna landskap Jag vil tacka livet Jeg er en seiler Jeg er i Herrens hender Jesu, Joy of Man s Desirin Vuggevise Kjærlighet Larghetto fra Xerxes/Largo Memory fra musikalen Cats Morgendagens søsken Mot kveld Nocturne/ Sov på min arm Når mitt øye, trett av møye O Jesus åpne du mitt øye O store Gud Panis Angelicus Pie Jesu Se, solens skjønne lys Seinsommarmåne Some die young (Lale) Solfallsang Solveigs sang Sommernatt ved fjorden Stjernesangen fra Finlandia Sølvet Så skimrande var aldri havet Tears in Heaven Tema fra filmen Limeligth Tirn N a Noir (Wamp) The Rose Tonena Ut mot havet Ved Rondane Vuggevise Våren Vårsøg What A Wounderful World We ll meet again Yesterday You rais me up Å tenk ein gong Åses død Hvem kan segla forutan vind Så lenge skutan kan gå + mange andre 9

10 Salmenummer med * kan også benyttes som solosang 416 Alltid freidig 854 Ikke sørg for dem som sover 308 Alt står i Guds faderhånd 487 Ingen er så trygg i fare 836 Bedre kan jeg ikke fare * Jag har hørt om en stad * 490 Blott en dag * 862 Jeg er en seiler på livets hav * 819 Bred dina vida vingar * 497 Jeg er i herrens hender 378 Da Jesus satte sjelen fri 14 Jeg løfter opp til Gud min sang * 187 Deg være ære 856 Jeg vet meg en søvn 56 Deilig er jorden Jeg vet en deilig have 818 Den dag du gav oss, er til ende 423 Jesus det eneste * 244 Den store hvite flokk 419 Jesus, du er den himmelveg Det er makt i de foldede hender 339 Jesus Krist, du er nådens kjelda 864 Din fred skal aldri vike 179 Jesus lever, graven brast! 78 Din, o Jesus, din å være 601 Jesus, styr du mine tanker 663 Du som veien er og livet 223 Kjærlighet er lysets kilde 552 Dype, stille, sterke milde 669 Kjærlighet fra Gud 857 Eg er en gjest i verda 124 Klippe, du som brast for meg * 843 Eg veit i himmerik ein borg 331 Kom, kom og hør * 493 Ein fin liten blome 453 Kor stort, min gud 830 En dalende dag 182 Krist sto opp av døde 406 Far verden, farvel * 414 Lei milde ljos 607 Fred for bot for bittert savn 188 Ljos over grav som oss 618 Fylt av glede 586 Lovsang Herren! Han er nær! 828 Gud, når du til oppbrudd kaller Lykksalig! Lykksalig! 346 Han tek ikkje glansen av livet 418 Med Jesus vil eg fara 826 Her møtes alle veie 354 Milde Jesus, du som sagde 268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære 267 Min Jesus, lat mitt hjerta få 599 Herre, signe du og råde 297 Min sjel, min sjel, lov Herren 491 Hit inntil Herren har hjulpet Måne og sol 444 Hos Gud er evig glede 86 Navnet Jesus, blekner aldri 333 Hvilken venn vi har i Jesus 765 No livnar det i lundar Hver dag er en sjelden gave 817 No soli bakom blåe fjell 596 I dine hender, fader blid, 468 Nærmere deg min Gud * 844 I himmelen, i himmelen 849 Når mitt øye, trett av møye, 454 Ikke en spurv til jorden 606 Når veiene skilles, 10

11 Salmenummer med * kan også benyttes som solosang 814 O bli hos meg 582 O Herre Krist, deg til oss vend 394 O Jesus Krist, jeg flyr til deg 808 Se solens skjønne lys Send bud på ham 597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte Som en herlig guddomskilde 463 Sorgen og gleden de vandrer 303 Sørg for meg, Fader kjær 806 Så går en dag, än från vår tid 608 Så ta da mine hender * 281 Takk gode Gud * 475 Tårnhøye bølger går langt i fra havn 460 Velt alle dine veie Hurum kirke 295 Vår Gud han er så fast en borg 494 Å for djup i Jesu kjærleik! * Å leva det er å elska Salmer for barn 508 Å tenk når en gang samles skal Den dag du gav til oss Ingen er så trygg i fara Jeg er liten, men jeg vil høre Jesus til Jeg er trygg hos deg Jeg er trøtt og går til ro Jeg har en engel som følger meg Kjære Gud, jeg har det godt Kjære lille gutten min Milde Jesus, dine hender (du som sagde) Måne og sol Nå lukker seg mitt øye Nå lukker solen sitt øye Vær meg nær O Gud 11

12 Noen forslag til frontside på minneprogrammet. 12

13 13

14 Blomster Om ønskelig kan vi formidle bestilling av blomster uten kostnad. Dere kan selv være med på å legge fargerammene på blomstene. Dere kan i tillegg anbefale den blomsterleverandør dere selv velger til familie og venner. Da vi er opptatt av høy kvalitet og god service, til fornuftige priser, samarbeider vi i dag med; Oasen Hagesenter Tlf Svelvik Floriss Tlf

15 Forslag til blomstertekster 1 Du er / var min kjærlighet 12 Glad i deg, kjære... 2 Takk for all kjærlighet og omsorg, du gav til oss alle. 3 Takk for alt du var for meg/oss 4 Fra ditt liv så lett vi finner, gode, rike, vakre minner. 13 En liten engel til oss kom, smilte blidt og vendte om. 14 Hva du var kan ingen fatte. 15 Vi møtes igjen 5 Takk for godt vennskap 16 Vi savner deg 6 Takk for gode minner 17 Hvil i fred 7 Minnene kan ingen ta fra meg/oss 18 Fred over ditt minne 8 Takk for livets gleder. 19 Tusen takk, vennen min. 9 Takk elskede hustru / mann 20 Ditt minne lever 10 Bevart i lyst minne 21 Du var mitt alt 11 Høyt elsket, dypt savnet 22 Du var så god 15

16 Forslag til blomstervers Så lukker vi deg i hjertet inn og gjemmer deg innerst der inne. Der skal du bo i våre sinn, som et kjært og dyrebart minne. Du vil alltid være i våre tanker. Takk for smil og gode minner, som sol gjennom sorgen skinner. Minnes deg i all vår tid, du var kjærlig, god og blid. Stille du vandret, tålmodig du led. Hvil nå i fred. Alltid kjærlig, god og snill. Vi deg aldri glemme vil. 11 Ditt hjerte som banket så varmt for oss alle, ditt øye som lyste av godhet og varme, har stanset og sluknet til sorg for oss hjemme, men hva du har vært vil vi aldri glemme. 12 Stille suser trærne rundt hjemmet du elsket. Farvel nikker blomstene du vernet så tro. Takk kvitrer fuglene du var så glad i. Mildt hvisker vinden, sov i ro. 13 Vi ville så gjerne få ha deg iblant oss, men slutten er nådd på den jordiske vei. Godhet og glede du alltid gav oss, en inderlig takk fra oss alle til deg. 7 Takk for all kjærlighet, godhet og varme. Takk for all omsorg du gav til oss alle. 8 Gjennom sorgens tåke skinner en krans av gode minner. Takk for alt du for oss var. Takk, når vi nå avskjed tar. 9 Fra livet til døden er veien så kort, vi kan ei fatte at du er gått bort. 10 Stille kom døden, den kom som en venn, tok deg ved hånden og førte deg hjem. 14 Nu er du borte fra sorg og smerte, nu hviler du trygt i Jesu hjerte. 15 Et godt hjerte har sluttet å slå. Vi unner deg hvile, men savner deg så. 16 Det led mot aften, din sol gikk ned. Din smerte stilnet og du fant fred. 17 Mamma fem små bokstaver, men bak dette enkle ord gjemmes en verden av det beste på jord. 16

17 Prisliste over de mest brukte vare og tjenester for 2015 Varer og tjenester Inkl. mva. Kiste komplett hvit modell 65 Kr ,- Kiste komplett trehvit modell 66 Kr ,- Kiste komplett lilje modell 67 Kr ,- Kiste komplett modell 80 Kr ,- Kiste komplett modell 2000 Kr ,- Kiste komplett modell 31 Kr ,- Kiste komplett kontur modell 44 Kr ,- Ekstra lange og brede kister Fra Kr ,- Spesialstørrelse, pris innhentes Kiste komplett type barn 60 cm. Kr ,- Kiste komplett type barn 70 cm. Kr ,- Kiste komplett type barn 95 cm. Kr ,- Kiste komplett type barn 130 cm. Kr ,- Kiste komplett type barn 170 cm. Kr ,- Morspose (lik pose) Kr. 560,- Klargjøring og bringing av kiste Kr. 650,- Utstyr seremonisted Kr. 850,- Trykte programmer, alle typer, 75 stk. Deretter (25 stk. + ev kr. 150,-) Kr ,- Takkekort med egen tekst og utforming, 75 stk. Kr. 985,- Kontortid (Registerering, fax, e-post, telefoner) Kr ,- 17

18 Annonse DT ca ,- Annonse Svelviksposten kr ,- Annonse Sandes Avis kr ,- Annonse Aftenposten Ca. gjennomsnittspris kr ,- Byavisen Drammen ( Onsdager ) kr. 500,- Varer og tjenester Båretur i egen kommune (Fast pris med bårebil og mannskap uavhengig av tid) Kr ,- Egenandel ved transportstøtte fra trygdekontor Kr ,- Båretur kirke/kapell/seremonirom til Gravlund Kr 1.300,- Stell og nedlegg i kiste når vi gjør det Kr. 910,- Stell og nedlegg i kiste, ass. Når familien deltar Kr. 570,- Stell og nedlegg i kiste, ved preparant (sykehusene) Kr ,- Assistanse seremonisted Kr ,- Byråets honorar (Tid sammen med pårørende / avdøde) Kr ,- Solister Fra Kr ,- Kistedekorasjon Fra Kr ,- Rundbunnet krans Fra Kr ,- Åpent hjerte Fra Kr ,- 18

19 Prisoverslag ved en gravferd Vårt prisoverslag er satt opp ut i fra hva en gjennomsnittelig seremoni koster. Vi belaster ikke familien med ekstra kostnader vedrørende kveld/natt/helligdags tillegg. Samt at vi ikke har egen kostnadspost hvis dere ønsker å se avdøde i kisten. Vi ønsker å gjøre det enkelt for dere. Søknad om transportstøtte fra Nav (transport lenger enn 20 km) - dette gjør vi for familien. Kostnad for transport utover egenandelen sendes NAV og dette blir utbetalt dirkete til byrået. I vår faktura til dere, vil dere bli belastet med kun egenandelen. Familien får eget brev fra NAV med informasjon om hva som er utbetalt til oss. Tjenester Pris Klargjøring og bringing av kiste kr 650,00 Kiste type hvit nr 65 komplett (mest brukt) kr 7 500,00 Utstyr ved seremonien kr 850,00 Utstyrsbil til seremoni sted kr 650,00 Annonse DT ca pris kr 2 100,00 Minneprogram etter eget utkast ( 75 stk) kr 2 250,00 Kontortid (Registerering, fax, e-post, telefoner etc) kr 1 050,00 Egenandel ved transportstøtte / (transport lenger enn 20 km ) Transport av båren i egen kommune (inntil 20 km, ved dag/kveld/helligdag) kr 2 208,00 Stell og nedlegg i kiste av avdøde (når vi gjør det) kr 910,00 Assistanse ved seremonien kr 2 920,00 Tid sammen med pårørende / avdøde Byråets honorar kr 3 010,00 Sum å betale kr ,00 Blomster fra familien er ikke satt inn i prisoverslaget, da dette kan variere mye på antall enheter og priser. Noen ønsker solister og noen ikke, derfor er heller ikke dette lagt inn i prisoverslaget. Regning fra kirkelige fellesråd for gravplass etc kommer direkte fra dem. 19

20 Gravminner Om ønskelig står byrået til tjeneste ved å formidle nye gravminner eller navntilførsel på gamle gravminner. Vår samarbeidspartner Strandberg Stein er et av distriktes eldste stenhoggeri og som har levert gravstøtter i genrasjoner. Navntillførsel på gammel gravstein har en fast pris på kr inkl. mva med lett vask. Frakt til og fra gravlund er inkl. Leveringstid: Fra 3-6 uker Se dere hjemmeside: Erik Strandberg tlf Minnesamvær: Snitter pr kuvert levert (Karbonade på grovbrød + 3 halve snitter etter eget valg) Pris pr. kuvert ved minnestund, i leide lokaler, er ca. kr. 235,-. Dette inkluderer, blomsterpynt, duker, servietter, lys, snitter, kaffe/te og en type kake. Servering, oppdekking, og ryddingskostnader er: Under 50 pers kr /over 50 pers kr Husleie og mineralvann, vil komme i tillegg. Stedene som er mest brukt er; Svelvik: Gamle Frithjof Det Gylne Anker Fabrikkjordet Samfunnshuset Røde Kors Huset Sande: Prestegården Menighetssenteret Vinnhuset Gamle Kommunelokale 20

21 Oppsummering etter konferransen: Ønskes kirkelig / humanetisk / nøytral seremoni K H N Ønskes jordbegravelse eller kremasjon J K Hvor skal kisten / urnen gravlegges: Kirkegård Nytt eller gammelt gravsted N G Hvis gammelt, hvor er gravlagt sist og når: Ønskes askespredning, hvis ja, hvor? sted Familien er velkommen til seremonistedet 1,5 time før seremonien begynner, for å være med å pynte og danne en helhetlig ramme rundt avskjeden. Informere skifterett/lensmann om dødsfallet Melding til politiet (ved kremasjon). Søknad om transportrefusjon fra NAV. Søknad om behovsstønad fra NAV. Hvem gjør hva: Byrå Byrå Byrå Byrå Lage og bestille annonse. (byrået bestiller i avtalt avis) Byrå Fam. Velge salmer. Velge musikk ev solist til seremonien. Fam. Fam. Trykke minneprogram..stk. Byrå Fam. Valg av kiste. Fam. Stell av avdøde, nedlegg i kiste. Byrå Fam. Privat tøy eller standard tøy fra byrået? Standard Privat tøy Bestille / lage selv blomster til båreføring. Byrå Fam. Bestille / lage selv blomster til seremonien. Byrå Fam. Melding til kirkegårdsmyndighetene. Melding til prest, forstander eller andre som skal lede seremonien. Byrå Byrå Fam. Bestille minnestund, ev bevertning. Byrå Fam. Søke gravferdsstøtte fra fagforening. Fam. Bestille navtilførsel gammel stein Byrå Fam Fylle ut skjema om ønsket skifte Uskifte,privat skifte, offentlig skifte innen 60 dager Fam x 21

22 Bårebærere Normalt benyttes det 6 personer til å bære. Vennligst informer bærerne på forhånd hvilke plass de skal ha. Hva må det tas stilling til etter gravferden? Kontakte skifteretten vedr. skifte innen 30 dager (for å fylle ut skjema for ønsket skifte, vi har bare forhåndskontaktet dem. Se side 28 for informasjon om skifte) Kontakt følgene for ev. å endre navn, vi anbefaler å sende epost Banken Posten Teleselskap Telefonkatalogen Strømleverandør NRK lisensen Tidsskrifter Foreninger Aviser Kommunale avgifter Kontakte fagforening vedr. gravferdsstøtte 22

23 Noen ord i sorgen, til avskjeden og ettertanke Det gjør vondt å miste et menneske som man er glad i. Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet. Sorg er ingen sykdom. Det er en naturlig og sunn tapsreaksjon som må gjennomleves og bearbeides over tid. Det er ingen tidsgrense for sorg. Noen ganger kan døden komme brått og uventet. Man kan reagere på forskjellig vis. Noen med gråt og smerte, sjokk og fortvilelse, andre kan oppleve fornektelse og maktesløshet Når vi mister noen som står oss nær, skjer det noe med oss. Livet blir forandret. Vi opplever det å miste våre nærmeste veldig forskjellig, og har derfor ulike behov på veien videre. Det finnes personer i lokalmiljøet som kan kontaktes, dersom man føler behov for profesjonell hjelp i sin sorg; Prester, helsepersonell, sorggrupper eller andre medmennesker. 23

24 Je vet om et navn je Je vet om et navn-je Som ringgullet glitrer om Ja-og som kveldsfugl Og måltrost kvitrer om Je vet om to auge -je Sola som såg over Åser og åer Og som nattskuggen låg over Je, vet om to arme -je Hør gong je kjem i dom Finn je en bolig - En trøst og et hem i dom Vet om ei sjel je Som huvu mitt luter åt Å som je søv i Og vaknar og kuter åt Je vet om e gutt je Go var n, bli var n å. Min sa je, Vår sa vi Å vår vil n ælltid bli!! 24

25 25

26 Minner Det er like viktig å kunne glemme som å huske. Livskunst er å glemme det som kan skade deg, og ta vare på det som vil gi livet mening. De minnene som du da sitter igjen med om de gir tårer eller skaper glede, -Ja, de er gull verdt! Gråt inte för att jag är död (Barbro Lindgren) Gråt inte för att jag är död jag finns inom dej alltid! Du har min röst den finns i dej den kan du höra när du vill Du har mitt ansikte min kropp Jag finns i dej Du kan ta fram mej när du vill Allt som finns kvar av mej är inom dej Så vi är jämt tillsammans 26

27 Til mine kjære "Den dagen jeg går for ikke å vende tilbake. Jeg vil at dere husker meg slik som jeg var. Det blir ikke bedre mine kjære, om dere gråter, da intet kan endre det savnet dere har. Den dagen dere står her og kanskje meg savner. Jeg vil at dere lever og livslysten har. Mine elskede kjære, jeg vil at dere våkner, og lever de dager den tid dere har. 27

28 Arv og skifteform Videre gang ved arveoppgjør Vårt byrå sender (innen neste dag etter konferansen) inn skjemaet med personlige opplysninger og opplysninger om arvinger til dødsstedets skifterett/politimyndighet. Legen skal parallelt levere legeerklæringen til samme sted. Det oppfordres derfor at de pårørende tar kontakt med skifteretten/lensmann innen 30 dager etter dødsfallet, for å foreta ønsket skifte ( uskifte, privat skifte ev. offentlig skifte). Da arv/skifte kan være komplisert, er det godt å få tidlig og god veiledning. Det er kun skifteretten som utsteder skifteattest. Denne må innehas for å få tilgang til avdødes bankkonto/ forsikringer etc. Når avdøde har bodd i Sande og Svelvik kommune, må arvingene ta kontakt med Drammen tingrett. ( Tinghuset) Privat eller offentlig skifte Forskjellen mellom privat og offentlig skifte og fordelene ved de to skifteformene Forskjellen mellom privat og offentlig skifte er at det private skifte gjennomføres av arvingene selv, eller en de utpeker, uten hjelp av offentlig myndighet. Et offentlig skifte derimot administreres helt ut av skifteretten, som også kan be om bistand fra advokat til å gjennomføre skiftet. Fordelen ved å gjennomføre et privat skifte er at det har små økonomiske kostnader knyttet til seg, og det kan gjennomføres raskt. Fordelen ved å gjennomføre et offentlig skifte er at arvingene kan vente og se om boet har en positiv nettoformue før man overtar, da gjelden blir betalt under skiftet. Denne form vil føre med seg større kostnader enn ved privat skifte. (Forskuddteres ca kr som et minstegarantibeløp). 28

29 Arverekkefølge Drammen Skifterett Tinghuset, Erik Børresensgate Drammen Postadresse: Postbok 1166 Bragernes, 3001 Drammen Tlf På finner du de forskjellige skjemaene til de forskjellige skifteformene. Når dere har bestemt dere for hvilken skifteform dere ønsker, fylles dette ut med med informasjon og signeringer. Dette sendes skifteretten innen 60 dager etter dødsdato. Vi fortar oss ingenting vedr. skifte. Det sendes kun melding om at dødsfallet har funnet sted. Kirkevergekontorer i distriktet Sande, kikrevergekontor Svelvik, kirkevergekontor

30 Gjenlevende ektefelle Uskifte? Gjenlevende ektefelle/partner med kun fellesbarn har krav på å sitte i uskiftet bo. Er det særkullsbarn må disse samtykke i uskiftet bo ev. få sin arv med en gang. Men det er ikke alltid riktig eller lønnsomt at gjenlevende blir sittende i uskiftet bo. Boet kan være så lite at det blir lite til skifte dvs. under 1 G etter fratrekk av begravelsesutgiftene. Pr 1.mai 2015 er 1G kr ,- (skifte attest 80) Gjenlevende ektefelle/partner blir enearving når halve fellesboet, med fratrekk av gjeld, er under 4G når det er barn, og 6G når arvingene er foreldre eller avkom etter disse. (privat skifte-skifteattest) Når ingen av ektefellene/partner har barn kan man skrive gjensidig testamente hvor den andre er tilgodesett eller man kan fraskrive seg arveretten. (privat skifte-skifteattest) Gjenlevende ektefelle/partner kan være ung. Da er det store sjanser for at man ønsker å gifte seg på nytt eller det kan være stor gjeld og evt. livsforsikringer. Hvis gjenlevende ektefelle/partner sitter i uskiftet bo og senere ønsker å gifte seg på nytt, så er det boets størrelse på skiftetidspunktet som gjelder. Dvs. at gjenlevende ektefelle/partner i mellomtiden har betalt ned på felles gjeld og evt. fått en livsforsikring som har gått inn i boet. Boet har da økt i verdi og gjenlevende ektefelle må ut med mer til arvingene. Man må ta alle forhold i betraktning, ofte i slike tilfeller kan det lønne seg å skifte med en gang. Skifter man med en gang tar man aktiva minus passiva. Summen blir delt på to. Gjenlevende ektefelle/partner sitter med den ene halvpart og den andre halvpart er avdødes formue. Gjenlevende ektefelle/partner har krav på 1/4 del eller 4 G av avdødes formue når man har barn og 1/2 part eller 6G når nærmeste slektninger er av avdødes foreldre eller avkom av disse. Er det ikke arvinger som nevnt foran arver gjenlevende ektefelle alt. (privat skifteskifteattest) 30

31 Det finnes også et begrep som heter skjevedelingsprinsippet. Dette går ut på at det en ektefelle tar med seg inn i ekteskapet eller mottar i arv eller gave under ekteskapet fra andre enn ektefellen kan holdes utenfor delingen. Dette følger av ekteskapsloven 59. Disse tingene må man ta i betraktning og opplyse til Gjenlevende ektefelle/partner som må ta stilling til uskifte eller skifte. Det kan også være særeie. Privat skifte Ved privat skifte overtar arvingene ansvar for arv og gjeld. Er det mer gjeld en aktiva behøver IKKE arvingene å overta boet. Privat skifte kan i mange tilfeller brukes av gjenlevende ektefelle, se s 26. I de tilfellene hvor avdøde etterlater seg gjenlevende ektefelle og barn som ønsker skifte, har gjenlevende ektefelle krav på 1/4 eller minst 4G av avdødes halvpart før det blir noe til barna. Barna har krav på 2/3 deler av boet etter dette. Det vil si at ved større bo blir det mer til barna enn ved små bo hvor det i noen tilfeller ikke blir noe igjen. Bo av liten verdi Er det imidlertid litt penger på en konto, men mye gjeld, kan det utstedes attest etter skifteloven 80. Ved bruk av dette skjema blir man kun ansvarlig for avdødes gjeld innenfor rammen av det man mottar ihht. skjemaet/attesten. Eks: avdøde har kr , på konto, gjeld pålydende kr ,- og utgifter til egne gravferd på kr ,-. Skjemaet etter skifteloven 80 fylles ut og underskrives. Etter dette er man ikke ansvarlig for gjelden. Skjemaet skal alltid brukes når det er under 1G i boet etter fratrekk av begravelsesomkostningene. Vi anbefaler Advokat firma Larsen/Kjær, Inngang N. Storgt. (Børsen) Tlf vedr. hjelp til skifteoppgjør. 30 min. gratis konsultasjon pr. tlf ev. personlig oppmøte på kontoret. 31

32 Personlig ønsker ved egen gravferd. Da samfunnet stadig endrer seg, opplever vi en økning i etterspørsel om muligheten for å kunne planlegge sin egen gravferd. Dette prøver vi å etterkomme. På bakgrunn av dette har vi laget et skjema som vist nederst på siden. Dette kan hentes originalt hos oss. Kopi av ferdig utfylt skjema kan leveres vårt byrå hvis ønskelig. Vi anbefaler at en pårørende eller annen troverdig person har en kopi av utfylt skjema. Erklæring Undertegnede...har følgende ønsker for min gravferd. Alle praktiske gjøremål i forbindelse med gravferden skal ivaretas av Navn...f.../ og utføres av Begravelsesbyrået Leif Pedersen / Begravelsesbyrået Drammen og omegn as hva de vanlige byråtjenester angår. Seremoni Jeg ønsker gravferden etter Den norske kirkens ordning Etter frikirkelig ordning Etter en annen religions/eller livssynsordning Ingen seremoni Jeg ønsker disse salmene/ sangene: Jeg ønsker solosang / spill av... 32

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Innhold Introduksjon... 3 Reaksjoner etter selvmord... 4 Sørgende med ulike reaksjoner og behov.... 8 Hvordan kan venner, kollegaer

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Når et lite barn dør i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Å miste et barn er kanskje den største katastrofen som kan ramme et menneske. At et barn dør er meningsløst, det gjør forferdelig

Detaljer

livets høst bruk dem! Les mer side 12 Skreddersy Din egen begravelse vidar lønn-arnesen: Både synger og gneldrer Les mer side10 11 6ANNONSE

livets høst bruk dem! Les mer side 12 Skreddersy Din egen begravelse vidar lønn-arnesen: Både synger og gneldrer Les mer side10 11 6ANNONSE utgitt av mediaplanet vidar lønn-arnesen: Både synger og gneldrer Les mer side10 11 Ikke spar på pengene, bruk dem! Les mer side 12 Mobiltelefon: Store taster, tydelig skjerm og teleslynge Les mer side

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen.

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen. Arveoppgjør Gjør livet lettere for den som blir igjen Helse og velvære Enkel oppskrift til et sunt og sterkt hjerte ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Pensjon Plasser pengene smartere, lev bedre HØSTNr.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008

MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008 MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008 1) INNLEDNING Dette er et vanskelig og stort tema som berører hver enkelt kristen helt inn på klingen. I bedehuset taler vi ofte om kristenlivet. Grundtvig

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer