Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning

2 Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling b. Dagsorden 4. Valg av a. Dirigent b. Referent c. Underskrift av protokoll 5. Årsberetning 6. Regnskap Innkomne forslag a. Kutte salg av kalendere b. Gratis inngang på HK Haldens kamper for spillere og støtteapparat c. Medlemskontingent for personer i verv og foreldre 8. Budsjettforslag Valg 10. Hilsninger 11. Avslutning

3 Side 3 av 21 Styrets årsberetning for året 2014/2015 Styret har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styremedlem (sportslig leder) Styremedlem Styremedlem (arrangement leder) Styremedlem Hans Jørgen Eriksen Morten Skaug Gro Telhaug Trude Barstad Thoresen Arild Roger Andersen Trine Grip Thore Malmquist Gaute Storås Revisorer Revisorteam v/rolf-ove Dahl Styrets arbeid Ny organisasjonsmodell ble lagt fram og godkjent på årsmøtet i Styret føler ikke at den nye organisasjonsmodellen helt har satt seg ennå, og vil ha ekstra fokus på det denne våren. Styret har jobbet jevnt gjennom sesongen med handlingsplanen som rettesnor. Videre har styret vært opptatt av å finne alternative inntektskilder for klubben, samt få kontroll og oversikt over budsjett og resultat for Styret har hatt ukentlige møter og jobbet bevisst med omdømmebygging av klubben og etablering av sponsoravtaler. Med et lag i eliteserien opplever styret at det har kommet på flere oppgaver inneværende sesong, noe som har gitt oss utfordringer. Hele klubben er tuftet på dugnadsarbeid, og styret ser at dette må fordeles på flere personer i klubben for at slitasjen ikke skal bli for stor på enkeltpersoner. Utfordringen er å få bedre kommunikasjon innad i klubben, og løse arbeidsoppgavene på en mer fornuftig måte. Styremøter Det er avholdt 34 styremøter siden forrige årsmøte. Styret har i tillegg hatt et møte med utvidet styre i juni 2014 og møtevirksomhet i forkant av NM-finalen i Oslo Spektrum. I uka før årsmøtet blir det avholdt foreldremøter for yngre aldersbestemte lag (Håndballskolen J15) for å informere og få innspill til hvordan videreutvikle klubben. Aktiviteter Denne sesongen har det vært påmeldt totalt 17 lag til seriespill og to-tre lag til Loppetassen for de under 8 år. J8 har deltatt i Minirunde med fire lag de siste rundene. J9 har i tillegg til to lag i serien også deltatt i Minirunden i høst med ett lag. Aktive medlemmer i klubben teller 285 personer pr. 31. desember 2014.

4 Side 4 av 21 Medlemsutvikling Sesong/ Alder 0 12 år år 20 år + Totalt 2010/ / / / / Medlemstallene hentes fra Idrettsregistreringen som viser aktive medlemmer pr Med aktive medlemmer menes personer som har betalt medlemsavgift og som utøver en aktivitet i klubben. Dette kan være spiller, trener, oppmann, styremedlem eller utvidet styre. En person som innehar to roller (hhv. spiller og trener) kan ikke telles to ganger. Klubben har ikke lov til å telle medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent. Av lagenes årsberetning kan man lese at medlemstallet for spillere i alderen 6-12 år er høyere enn det som fremkommer i Idrettsregistreringen. Dette skyldes bl.a. at spillere ikke har betalt medlemskontingenten pr eller at spillere har startet opp så sent i sesongen (desember/januar) at de ikke har fått betalt innen utgangen av året. Pr. 1. februar 2015 teller vi 148 spillere i alderen 6-12 år. Medlemstallet har gjort et hopp fra desember 2013 til desember Noe skyldes at spillerne våre har vært flinke til å betale medlemskontingenten, men dette er også et resultat av at klubben har fått et lag i eliteserien. Rekrutteringen av yngre spillere er formidabel, og dette har høyt fokus både hos styret og i klubbens sportslige utvalg.

5 Side 5 av 21 Sportslig utvalg 1. Innledning Utvalget har i sesongen 2014/2015 bestått av: Arild R. Andersen, leder Trine Grip, nestleder Susanne Pinderød-Engmo Susann Hansen Jarle Grimstad Arild Fromholt Velimir Cuic Stein Cato Røsnæs Utvalget har i tillegg til dommer-, spiller-, trener- og foreldremøter hatt åtte møter(august-mars). Sportslig leder og nestleder er også en del av klubbens hovedstyre. 2. Aktiviteter Følgende aktiviteter er gjennomført: Møter ang fordeling av treningstider. Det har vært en stor utfordring og mye arbeid for å få dette best mulig da klubben har hatt treningstid i sju forskjellige haller inkludert Aremark og Degernes. Møter med klubbens dommere og videre oppfølging sammen med klubbens dommerkontakt Naimy Nilsson og Elisabeth Thon. Skrevet kontrakter med trenere og dommere. Div. møter med trenerne i klubben. Deltatt på div. foreldre-/spillermøter. Klubben har i inneværende sesong i tillegg til håndballskolen hatt 17 lag i seriespill. Utvalget har også hatt mye ansvar for innkjøp og utdeling av tøy og utstyr til lagene. Utvalget ved leder har ansvar for planlegging og gjennomføring av reiser til bortekamper (transport, fly og intern transport i Trondheim og Bergen), og reiser med Halden Taxi/buss til de andre bortekampene for vårt eliteserielag. Utvalgets leder har vært kontakt mellom elitelagets tillitsvalgte og styret. Utvalget har også hatt ansvar for å ordne med overganger for nye spillere. Våren 2015 vil det bli arbeidet med påmelding av dommere og lag, kartlegge spillere, ansette trenere og støtteapparat for sesongen 2015/2016.

6 Side 6 av var et meget spesielt år for klubben som var 25 år 29. mars 2014 da A-laget greide klubbens målsetting om opprykk til eliteserien. Dette ble toppet med NM-finale i Oslo Spektrum 30. desember mot Larvik med ca haldensere på tribunen. For Sportslig utvalg Arild R Andersen leder

7 Side 7 av 21 Arrangement Denne sesongen er en milepæl i Hk Halden sin historie. For første gang spiller vi i den øverste divisjonen, Grundigligaen, og i tillegg presterte våre jenter å nå en historisk NM-finale mot Larvik i Oslo Spektrum. Vi vil gjennom sesongen gjennomføre ca. 50 arrangement i Hjortsberghallen og Remmenhallen. Det utgjør godt over 125 spilte kamper. Dette lar seg gjøre takket være oppmenn, tilsynsvakter og foreldre som organiserer og stiller opp. De yngste lagene rullerer på å være maskoter/flaggbærere, og vi har også invitert lag fra andre klubber til å være maskoter. Øyvind Strøm er vår faste speaker under kampene og gjør en fantastisk jobb for å skape god stemning under våre arrangementer i Remmenhallen. Arrangement bidrar også til gjennomføring av håndballskole i skolens høst- og vinterferie. Her har Mina Authen og spillere/trenere fra A-laget vært ansvarlig for at det har blitt en flott og lærerik opplevelse for deltakerne. Felles sesongavslutning for alle lag skjer i Hjortsberghallen rett etter sesongslutt. Da blir det premiering og satt pris på alle våre spillere og lagledere. Stor takk til arrangementsgruppa som er Øistein Larsen, Ruben Pinderød-Engmo, Susanne Pinderød- Engmo, Gunnhild Godberg, Anne Kirsti Amundsen, Inger-Lise Røsnæs og Anette Henning som har gjort og gjør en kjempejobb for at klubbens arrangement er så gode som de er. Halden, 17. februar 2015 Thore Malmquist

8 Side 8 av 21 Årsberetning for Håndballskolen Trenere: Hjelpetrener: Oppmann: Stine Madelen Eriksen og Anne Guro Hovind Hilde Rustad Ellen Renate Andreassen Håndballskolen har fra starten i høst og frem til desember 2014 hatt ca. 40 barn innom. Ved utgangen av året har Håndballskolen en fast gruppe på ca. 25 spillere, og det er mellom 20 og 30 barn på hver eneste trening. Gruppen består hovedsakelig av barn født i 2007 og Det at vi har 3 trenere er et minimum med så mange barn på håndballskolen, og blir vi riktig så mange så hjelper også oppmann gjerne til. Første runde av Loppetassen (bronserunden) gikk av stabelen den 10. januar Der deltok vi med 2 jentelag i 2007-klassen. Her spilte vi håndball, spiste vafler, pølser og is og hadde det kjempegøy. Deretter deltok vi i Sølvrunden den 7. februar, denne gangen med 3 jentelag i 2007-klassen. Begge rundene ble spilt i Gaustadhallen på Manstad. Gullrunden i Loppetassen går den 14. mars og vi håper på å få spille på hjemmebane i Hjortberghallen. Halden, Ellen Renate Andreassen Oppmann Håndballskolen

9 Side 9 av 21 Årsberetning for J8 Trenere: Oppmann: Øyvind Liland og Anders Liland Anne-Grete Elders Tollefsen Antall spillere Da J8 startet høsten 2014 dukket det opp rett i overkant av 25 jenter født 2006, 20 av disse jentene kom fra Håndballskolen. Frem mot jul har det kommet enda flere spillere og få har falt fra. Pr. februar 2015 består J8 av 35 spillere, og det stiller 25 til 30 jenter på hver eneste trening. Jentene trener 1 time 2 ganger i uken på Strupe. Det er Øyvind Liland som har hovedansvaret for treningene med god hjelp fra Anders Liland. Oppmannen bistår også ved behov. Minirunder Jentene har spilt 4 minirunder så langt. Til minirunde nr. 1 meldte J8 kun 2 lag på med over 10 spillere på hvert lag. Det ble da mye venting og lite spilletid på jentene. Til minirunde nr. 2,3 & 4 har J8 meldt på 4 lag, noe som har vært veldig vellykket. Jentene får mye spilletid og virker veldig fornøyde etter hver eneste minirunde. Jentene både vinner, taper og spiller uavgjort, og av og til møter lagene hverandre. Lagene er delt inn etter skoler og ev klasser der det har vært nødvendig. Sosialt Jentene har fått anledning til å være maskoter for A-laget 3 ganger. 6 jenter fikk lov til og stille som maskoter i kampen mot Larvik i november. I kampen mot Glassverket primo januar stilte J8 med 18 maskoter. Og i vinterferien vil J8 stille med 4 maskoter til kampen mot Oppsal. I tillegg var 2 jenter så heldig at de fikk være innløpere i NM-finalen i Oslo Spektrum Utover dette har det ikke vært arrangert noe sosiale sammenkomster for jentene. Halden, 16. februar 2015 Anne-Grete E. Tollefsen Oppmann

10 Side 10 av 21 Årsberetning for J9 Trenere: Oppmenn: Cathrine Hansen og Ingunn Sandtrø Randi Bogen-Jensen og Helene Bjerrum-Meusburger Spillere: Det er 16 spillere på laget. I løpet av sesongen har to spillere sluttet og tre begynt (+en spiller som prøver seg på treningene nå). Treninger: Vi trener to ganger i uka, tirsdag fra til og torsdag fra til Treningene er lagt opp med stor fokus på basistrening både fysisk med også ballteknisk. Vi tilrettelegger med tanke på mestring for alle. Kamper: Vi spiller serie for første gang og har ett lag påmeldt i serie. Før jul var det også noen jenter som spilt minirunder. Det er et bra tilbud til de som trenger litt mer trening før de prøver seg på stor bane. Det vurderes minirunder på vårparten siden vi har noen nye spillere. Forrige sesong ble avsluttet med Vestfossen cup. Sosialt: Det er jenter fra fire forskjellige skoler på laget. Vi jobber for at alle føler seg som ett lag selv om de ikke har hverdagen sin sammen. Trenerne jobber bevist med sosial faktor på trening. Eksempel på dette er at alle må high five med alle i starten av alle treninger. Da blir alle spillere sett på hver trening. Vi har flere ganger vært maskoter for damelaget, noe som er veldig stas for spillerne. På våren i fjor hadde vi en trening med badetur på Remmen med påfølgende kveldsmat. Det var sommeravslutning med pizza. Før jul hadde vi trening hvor foreldrene var invitert til å trene og spille kamp. Det ble servert gløgg og pepperkaker. Halden, Randi Bogen-Jensen Oppmann

11 Side 11 av 21 Årsberetning J10 Trenere: Hjelpetrener: Oppmann: Kampoppmenn: Lars Edvardsen, Stein Cato Røsnæs, Vibeke Røstengen og Mats Berg- Berthiniussen Ola Lagerholt Malin Stanes Margot Aasmundsengen, Berit Palm og Tove Marker J10 er en stor gjeng med 32 ivrige jenter! Vi har med de fleste fra i fjor, men noen har sluttet, og enda flere har startet. I år har vi tre lag påmeldt i serien. Et lag i uøvd og to i øvd serie. I høstsesongen rullerte vi på spillerne, så man fikk spille med de fleste på laget. Det ble vanskelig for jentene å få til et godt spill når det hele tiden var ulike personer med, så etter jul satte vi tre faste lag. Det ser ut til å være en mye bedre løsning for jentene! Vi trener to dager i uken. På mandag hvor vi bare har en time i hall, så er vi ute og jogger før trening. Med flere trenere til stede så har vi muligheten til å dele opp treningen på samme måte som vi gjorde i fjor, slik at alle kan få noe trening på det nivået de er på. Men størstedelen av tiden er vi alle sammen. Vi har tre jenter fra laget som hospiterer på 11 årslaget, og vi har også tre fra J9 som har begynt å hospitere hos oss etter jul. Med så mange jenter, og med tre lag i serien, har vi også et fokus på at alle tilhører det samme laget. I fjor våres hadde vi en Girlpower Weekend, hvor omtrent hele laget var med. Da startet vi med svømmetrening på Remmen, før vi dro til Excerserhuset på festningen. Der skulle vi overnatte. Lars og Cato tok med seg jentene til indre festning, hvor de skremte livet av halve laget med lysspillet som vises på festningsveggene. Etterpå spiste vi pizza, så på film og koste oss med godteri. Dagen etter startet vi med felles frokost, før vi hadde natursti på festningen. Så gikk turen til byen. Der delte vi laget i to. Så fikk de Mudotrening av en pappa på laget, og et foredrag om kosthold fra Vibeke på Thon Hotell. En fantastisk fin helg, med fornøyde barn og voksne! I tillegg til de faste treningene har vi hatt noen alternative treninger. Da har vi vært på sykkeltur, svømming, klatring på grensen, skitur. Det er mange som stiller opp, og det er morsomt å se hvor flinke jentene er til å støtte hverandre. Da vi var på Klatring på grensen var det mange som ikke hadde vært der før, og synes det var litt skummelt. Jentene venta på hverandre, kom med støttende ord og var så flinke! Det tar med seg mye bra over på håndballbanen!

12 Side 12 av 21 Ellers har vi jo fått vært maskoter for damelaget flere ganger, og det ble selvfølgelig ekstra stas etter de kom i eliteserien! Jentene setter også veldig stor pris på de gangene det kommer noen på treningen deres! Flotte forbilder for jentene våre! Takk for et flott år, med god innsats og utvikling! Vi takker for godt samarbeid med lag og trenere på J9 og J11! Satser på at vi ser alle igjen til neste år! Halden Malin Stanes oppmann

13 Side 13 av 21 Årsberetning for J11 Trener: Oppmann: Cathrine G. Hansen Ida Øisjøfoss Nilsen Vi startet høsten 2014 med 20 spillere. Vårsesongen 2015 teller vi 23 jenter. Med en så stor spillerstall følger både utfordringer og mye glede. J11 er påmeldt med 2 lag i serien. Begge lag har litt variable resultater i serien. Mandager og torsdager trener vi i Porsneshallen og fredager på Risum ungdomsskole. Det er svært godt oppmøte på treningene. Jentene er positive og har et godt humør. Før jul hadde jentene pepperkakebaking på Herregårdskaffeen, noe som virkelig fristet til gjentagelse! Vi har også hatt besøk fra Danseloftet på en fredagstrening som et lite avbrekk og jentene tok danseutfordringen på strak arm. Vi tok juleferie etter en artig trening med foreldrene som ble avsluttet med foreldrekamp. Noen av våre jenter har fått mulighet til å hospitere opp til J12 både på trening og på kamp, det har vi lært mye av. Vi har også hatt hospitanter hos oss fra J10. Vi opplever også det som utelukkende positivt. Besøk fra Elitelaget på trening var en flott opplevelse også i år og gav inspirasjon til jentene. De gledet seg til besøket i forkant og snakket om det lenge etterpå, stor stas. J11 planlegger å være med på cup våren 2015, noe vi gleder oss til. Halden Ida Øisjøfoss Nilsen oppmann

14 Side 14 av 21 Årsberetning for J12 Trenere: Hjelpetrener: Oppmann: Stein Cato Røsnæs Frøydis Aarum og Andreas Berger Orud Gry Lindhaugen J12 startet sesongen med treningscamp på Koster sammen med J13. I tillegg til å få en kickstart på sesongen hadde vi som mål med denne campen å bygge relasjoner og tettere bånd mellom de to lagene. Så langt i sesongen har vi hatt en stabil stall med ca spillere, og fikk i løpet av høsten to nye spillere. Det er et godt oppmøte på treningen, gjennomsnittlig spillere hver trening. Vi trener mandag, tirsdag og torsdag og dette utgjør totalt 4 timer pr uke. Mandag har vi kun en time i hall, da møter vi 30 min før for løping ute eller har spillermøte en gang i måneden. Vi har to påmeldte lag i serien og har valgt å melde på disse to lagene i samme serie, uøvd. Med 22 kamper før jul og 15 kamper på vårsesongen har jentene fått god kamptrening. Lagene har rullert slik at alle spiller med alle. Så langt i sesongen har vi omtrent like mange seiere som tap på begge lag. Fjorårets tur til Kungälv og Bohus Cup var en god cupopplevelse for både jentene våre og trenere, såpass god at samtlige på laget har gitt beskjed om at de ønsker å være med på årets cup. Vi er derfor veldig glad for at klubben/sportslig ga oss mulighet til å reise på denne cupen også i år. Og som en fin avslutning på sesongen og tradisjonen tro har vi også i år meldt på et lag i Fredrikstad cup som går av stabelen mai. Jentene har hatt en fin utvikling så langt i sesongen, flere og flere av jentene begynner å ta ansvar på banen. Noen av 12 åringen har også fått forsøkt seg i 13 års serien. Fokus på det sosiale i laget har resultert i godt samhold og vennskap jentene i mellom. Halden 10. februar 2015 Gry Lindhaugen oppmann

15 Side 15 av 21 Årsberetning for J13 Trenere: Oppmenn: Melanie Felber og Julie Gantzel Pedersen Cathrine Rosenvinge og Tor Erik Tallaksen Vi startet sesongen med et fantastisk opphold på Koster, sammen med J12. Vi var så heldige å bli invitert til Stein Cato Røsnæs sitt sommersted. Her lå jentene i lavoer og de voksne fikk sove inne i huset. Vi hadde trening to ganger om dagen, med joggetur rundt på øya, trening i hall, bading og masse fritid hvor jentene koste seg med sykling, soving, bli kjent og selvfølgelig masse god mat. J13 har så langt i sesongen 14/15 vært fra 13 spillere og er nå nede i 10 spillere, og snittet på treningene er på 6-7 stk jenter. Vi trener mandag, tirsdag og torsdag, totalt 4,5 time pr. Uke. Vi har også kamper nesten hver helg, med god hjelp av J12 da vi sliter med mye sykdom og fravær. Vi har alternativ trening 1 gang i mnd, da har vi blant annet hatt ballett, karate, kanonball, joggetur osv. Dette syns jentene er veldig moro, og man kommer litt utenfor komfortsonen for enkelte, så vi ler mye med hverandre. Vi har også hatt sosialkvelder, med film, pizza og kos, så jentene blir bedre kjent med trenere (og oppmenn) samtidig som vi lærer dansk og får lært bort litt norske gloser. Litt språkproblemer har vi, men som regel blir det mye morsomt ut av det. Når det gjelder kampene, har vi dessverre tapt alle kampene, men vi har jobbet veldig mye med forsvar og det ser vi nå har hjulpet veldig da baklengsmålene blir færre og jentene har blitt mye tøffere i forsvar. Fremover nå vil angrep og det å se luker være på dagsplanen. Vi avslutter sesongen med Fredrikstad Cup i pinsa. Halden 16. februar 2015 Cathrine Rosenvinge oppmann

16 Side 16 av 21 Årsberetning for J15 Trenere: Oppmenn: Emil Södergran og Kirstine Nygaard Trude Hojem og Ståle Godberg Trening: Mandag 15: Hjortsberghallen Tirsdag 15:00-16:30 Hjortsberghallen Torsdag Fredag 15:00-16:30 Hjortsberghellen 15:00-16:30 Hjortsberghellen Spillerstall: Astrid Dahl Fosby, Oda Godberg, Emily Grimstad, Mia Hansen, Karen Emilie Johansen, Siri Lund Karlsen, Malin Måsøy Larsen, Silje Lund, Sofie Holmgaard Martinsen, Adine Adolfsen, Julie Mathilde Andersen, Amalie Grandahl, Synne Hojem, Oda Kaurin, Amalie Johansen Kynningsrud, Ragna Larssen, Greta Moen, Henriette Morland, Hanna Bruun Nilsen J15 består av en blanding av spillere født i 99 og 00. Lagene ble slått sammen da de hver for seg ville hatt problemer med å kunne stille lag. Det ble påmeldt to lag til seriesystemet ett lag på nivå 1 og ett lag på nivå 2. Mange skader medførte at vi ble nødt til å trekke det ene laget påmeldt på nivå 2 tidlig i sesongen. Spill på nivå 1 har vært utfordrende for en del spillere da det er på et tøffere nivå enn de har vært vant til tidligere og treningene har bl.a. hatt fokus på mye fysisk trening. I seriespillet har J15 spilt mange tøffe og jevne kamper og lærekurven er god. Etter jul havnet J15 i B-sluttspill som de er godt i gang med. To jenter har hospitert på J16 en eller flere ganger i uka, og 4 jenter har også spilt kamper for J16 både i seriespill og i Bringserien. J15 er påmeldt til Junicupen i Uddevalla. Sosialt: En gang i måneden arrangerer trener Emil Sødergran lykkehjul der de ulike premiene er en eller annen form for sosialt samvær parvis. Det er alt fra løpetrening, hagearbeid til kakebaking alt etter hellet med lykkehjulet. Vi hadde juleavslutning på Strupe ungdomsskole hvor våre trenere fikk påskjønnelse for sin innsats i tillegg til at det ble utdelt diverse priser til jentene fra deres egne sosialkomite. Halden, 10. februar 2015 Trude Hojem og Ståle Godberg oppmenn

17 Side 17 av 21 Årsberetning for J16 Trenere: Oppmann: Nina Staal og Sofie Westad Heidi Johannessen og Jannicke Foyn Andersen Spillere: Nicoline Wang Skaug, Amalie Hansen, Elida Marie Johansen, Emma Wang Johannessen, Annika Berg, Frida Helland Johansen, Kamilla Henning, Frida Eline Eriksen, Mia Katrine Hansen og Vibeke Foyn Klingstrøm Spiller som har pause/sluttet i løpet av sesongen: Astrid Lye Moum, Hanna Hope Blå, Camilla Thorsen Jentene har trent i Hjortsberghallen 3 dager i uken 2 dager sammen med K3, samt egentrening i form av styrketrening og løping. Noen av jentene har spilt kamper for K3 samt fått vært med på enkelte treninger hos Elite. Dette gir inspirasjon/motivasjon videre. Når det gjelder kamper har forsvarsspillet kommet seg. I perioder er det veldig bra, men jentene kan være enda tøffere. Enkelte spillere gjør til tider for mange tekniske feil og på nivået i Bring serien blir man for straffet ofte med en kontra i mot. Laget bruker de samme trekkene som Elite og K3, men de har enda mer å gå på når det gjelder egne muligheter i spill utenom trekk som kjøres. Utfordringen den siste tiden har vært at ikke alle spillerne har vært på trening samtidig sykdom etc. Treneren har gjennomført samtale med hver enkelt spiller ris/ros/veien videre. Laget har spilt i J16-årsserien avdeling 32 før jul og endte opp som nr 7 i sin pulje av 9 lag. Dette gav laget B-sluttspill for vår semesteret I tillegg til serien har laget spilt Bring serien. Dette har gitt laget tur til Bergen, Trondheim, Hamar og Sandefjord. Vi som klubb gjennomførte Bring arrangement i desember. Utfordringen var at arrangementet måtte gjennomføres i 3 forskjellige haller. Her stilte foreldre opp med transport, mat vakter etc. og vi er veldig fornøyd med gjennomføringen. Takk til alle foreldre som stilte opp. Laget har hatt utfordringer gjennom sesongen ved at noen av jentene har gitt seg/tatt pause. Her var det enighet blant spillere og foreldre før sesongstart at laget skulle meldes på Bring og ved at noen da har sluttet har vært uheldig. Dette har resultert i at spill i Bring serien ikke har blitt som forventet. I tillegg har det vært noen småskader. For å kunne gjennomføre de siste 2 Bring-rundene (6 kamper) ser det ut at laget trenger hjelp fra 1-2 J15 års spillere. Til tross for dette har vi inntrykk at Bring har vært moro selv om laget ikke har oppnådd de resultatene vi hadde håpet. Av dugnader vi har gjennomført har det blitt foretatt varetelling for Joker samt mottatt juletrepanting for Tista senteret. I tillegg fikk laget et overskudd på matserveringen i forbindelse med Bring arrangementet. Dette er penger vi har brukt til reiser/overnatting vedr. Bring serien.

18 Side 18 av 21 Det er også gjennomført en sosialkveld med felles kveldsmat i forbindelse med landskamp på tv Det er lag i Østfold nå som skal starte opp J18 års lag neste sesong og som er på jakt etter spillere. Her bør man av den grunn ta en prat med jentene snarest mulig slik at man kan få kartlagt hva hver enkelt tenker videre og hva klubben kan tilby. Halden, Jannicke Foyn Andersen oppmann

19 Side 19 av 21 Årsberetning for K3 Trenerteam: Oppmenn: Brian Høj, Morten Holmen Ingen, Susann Hansen har hjulpet med veldig mye da! Spillerstall: Det kan bli en tøff oppgave å trene og spille kamp med forskellige spillere, men konceptet og den Røde tråd vi jobber etter gjør dette mulig. Vi har hatt 5 jenter fra j16 som har vært med på kamper noen mer enn andre, vi har haft 5 forskjellige a-lagsspillere med igennom de spilte kamper inntil nå. Vi har samtreninger med J16, noen j16 spillere trener ekstra med k3 på tirsdagene. Vi har rulleringer av enkelte spillere, som blir rykket opp og ned til A-laget, og K3. Dette gir kjennskap til hverandre igjennom lagene og skaper i høyere grad utvikling for den enkelte spiller - ved at trene sammen med andre som er bedre og sammen med spillere som man kanjske ser litt opp til. De unge jenter får et innblikk i hva som kreves for å ta det neste skritt utviklingsmæssige og kunne begi sig på et høyere nivå. Vi opplever at dette skaper veldig mye motivation. Derfor har vi ikke et 2. lag i HK Halden, vi har en Utviklingsgruppe! Trening: Tirsdag Morgenstyrketrening Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag Morgenstyrketrening Helgen - Kamp eller egen trening / løpetrening i helgen På trening har det i tillegg til det sportslige vært fokus på holdninger. Oppmøte til trening og møte til tiden, hvilket har været kjempe bra!. Samt jenterne har begynt å stille krav til hverandre og jentene har oppnådd en større håndballforståelse. Fokus på treninger har mest vært på det håndballmessige og ikke så mye fysisk, da de spillere som satser har dette ved siden av. Kamper: Med to tap i sesongen inntil videre, må vi være tilfredse, noen kamper var det en pligt med seier, mens andre har vi virkelig overrasket positivt. Uanset hvilket lag vi har stillet med, har vi funnet gode løsninger som har ført til seier. Oppryk til 2div. ser tøff ut nå, da Fredrikstad 2 må tape to kamper. Men ros til jenterne for mange veldige gode prestasjoner Sosialt: Jentene ser ut til å trives sammen og gleder seg til at komme til hver trening. Tonen er god på treninger, og de fokuserer på å gi positive tilbakemeldinger. Halden, 19. februar 2015 Brian Høj Trener

20 Side 20 av 21 Årsberetning for Elitelaget Spillerstallen sesongen 2014/2015 består av 16 stk. spillere. Støtteapparatet består av: Hovedtrener: Ass.trener/fysisk trener: Fysioterapeuter: Oppmenn: Morten Holmen Brian Høj Frode Tjøstolvsen og Caroline Eylertsen Torhild Larsen og Thomas Bråthen Oppkjøringen til sesongen startet 12. juli, med fullt kjør og selvfølgelig fokus på kondisjon og styrke. Men siden det var en del nye spillere i stallen til denne sesongen, så var det også viktig å bruke tid på å få de nye spillerne til å komme inn i spillesystemene så fort som mulig. Så mens sola stekte og badetemperaturene steg godt over 20 grader, så forberedte vi oss så godt vi kunne med både tøffe halløkter og fysiske treninger på Spenst. I denne oppkjøringsperioden så hadde vi også fått knyttet til oss tidligere verdensmester og landslagstrener i orientering Petter Thoresen for å hjelpe oss med løpetreningen, og dermed ble vi bl.a. også godt kjent med terrenget rundt omkring Rød Herregård etter diverse intervalløkter der. Vi har også fått testet ut Brians store lidenskap, Crossfit i forskjellige former, så både traktordekk og romaskiner har fått kjørt seg. Den etter hvert så berømte "Helveteshelga" sto også på programmet første helga i august, så etter først treningskamp på fredag og dugnadsjobbing på Grenserittet på lørdag, så var det klart for å få testet både sine fysiske og ikke minst psykiske krefter i forskjellige former. Selv om man ikke tror man skal greie å komme seg igjennom det når det står på som verst, og man f.eks. MÅ holde seg våken, sittende på en sten på Flatskjær ved fire-tiden på morran, våt og kald så er det utrolig hva man greier allikevel. Så i år igjen - de fleste fikk testet at man virkelig greier å tøye grensene sine lenger enn hva man tror man greier I august var det også tid for treningsleir i Danmark, med i tillegg til selvfølgelig trening og treningskamper, også besøk på en skikkelig dansk bondegård med bl.a. melking av kuer på gamle måten og skuffing av møkk på programmet. Og en skikkelig rundtur i et såkalt "Scare-house" fikk også skremt vannet av de fleste ved flere anledninger. Vi deltok også på Vestfjorden-cup, og her fikk vi for første gang stifte bekjentskap med flere av de Eliteserie-lagene vi skulle komme til å møte senere i serien. Premierekampen vår i Grundigligaen var hjemme mot Fredrikstad, og vi kunne vel ikke fått en bedre start enn det. Smekkfull Remmenhall, høy stemning og best av alt: Seier i klubbens første kamp noensinne i Eliteserien i håndball! Etter det så har det som de fleste vet gått litt tregere i serien, og vi har pr. i dag kun fått 3 seiere til i tillegg til den i åpningskampen. Dermed ligger vi nå på en 11. plass

21 Side 21 av 21 på tabellen med 8 poeng. Men det er heldigvis rimelig tett nede i bunnen der, og det er kun 2 poeng opp til Fredrikstad som ligger på kvalifiseringsplassen. Så her er ingen ting avgjort ennå! Selvfølgelig må det også nevnes den eventyrlige reisen vi hadde i Norgesmesterskapet denne sesongen. Vi startet med og slå både Bækkelaget og Levanger klart i innledende runder, og overrasket videre stort med å slå Byåsen hjemme i kvartfinalen. Og da vi detonerte tidenes cupbombe med å slå Oppsal i semifinalen etter 4 ekstraomganger, så var det klart: HK Halden skulle spille finale i Norgesmesterskapet i håndball 2014!!! Oslo Spektrum here we come! Selvfølgelig var det Larvik som var motstander, og vi var selvfølgelig levnet så liten vinnersjanse at det ikke var mulig å spille på seier til oss på Oddsen en gang, men uansett - vi skulle dra inn og gjøre så godt vi kunne. Bare å komme dit var jo en seier nok i seg selv for oss. Og for en fest det ble! Hele Halden var i skikkelig håndballrus i romjula, med to stappende fulle togsett med Haldensere på vei til cupfinale, og et Oslo Spektrum kledd i rødt med gærne supportere (godt hjulpet av rødkledde Arendalinger, som også selvfølgelig heiet på oss). Vi kunne knapt nok fått en bedre ramme rundt kampen. Selve kampen gikk som den gjorde, og vi fikk grisebank av et utilnærmelig Larvik-lag, men det spilte egentlig ingen rolle - en sølvmedalje var god som gull for oss uansett!!! Dermed er vi nå klare for den spennende innspurten i serien, med 6 viktige kamper igjen å spille og 12 poeng å kjempe om. Vi har overhodet ikke tenkt å rykke ned, så her er det bare å brette opp ermene og gi jernet i alle kamper slik at vi også neste sesong kan sørge for at HK Halden er blant lagene som står oppført i Grundigligaen for kvinner. Halden, 16. februar 2015 Torhild Larsen og Henriette Amundsen hhv oppmann og skribent

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011. Gutter 11

Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011. Gutter 11 Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011 Gutter 11 Gutter født i 2000 har spilt i årets gutter 11-serie. Totalt i dette årskullet er det 16 gutter i Rindal. Av disse har 11 spilt på årets lag.

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Haugerud IF - Badminton Årsberetning for 2014 2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. Medlemstallet viste en liten økning fra 144 til 164. Vi er den nest største gruppa i Haugerud IF etter fotballen.

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 VBU-nytt Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 .dialecta.no www.dialecta.no Det er vi som bygger fjøsene der alle trives Kraftfôrproduksjon Faghandel Landbruk Kornmottak

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 2 Kjære fotballvenner velkommen til en ny sesong med LFK Jan Tore Meren, Styreleder LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

MAI 2015 LNS NYTT. Færøyene: Uvær og tunnelrekord. Sammen for Nord-Norge. Skaland Graphite: Velkommen til grafénalderen

MAI 2015 LNS NYTT. Færøyene: Uvær og tunnelrekord. Sammen for Nord-Norge. Skaland Graphite: Velkommen til grafénalderen MAI 2015 LNS NYTT Færøyene: Uvær og tunnelrekord Sammen for Nord-Norge Skaland Graphite: Velkommen til grafénalderen Frodes hjørne Mai 2015 Det begynner å nærme seg gjennomslag på flere av våre store prosjekter.

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Gjør noe mer ut av fotballturneringen

Gjør noe mer ut av fotballturneringen Gjør noe mer ut av fotballturneringen Av Lill-Hege Røsholm og Kristian Holm Carlsen (2014) Innledning Formålet med denne artikkelen er å gi at alle trenere og lagledere konkrete tips om hvordan de kan

Detaljer