SVØMMETINGET. Thon Hotel Lofoten Svolvær april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVØMMETINGET. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april"

Transkript

1 SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær april

2 Svømmetinget 2013 Tingdokument side 2

3 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl Lørdag 20. april kl kl kl kl Søndag 21. april kl kl Felles sosialt samvær på Kallebrygga (busstransport fra Thon Hotel Svolvær) Åpning og Tingforhandlinger i plenum Lunsj Tingforhandlinger i plenum Tingmiddag Tingforhandlinger i plenum Valgfrie aktiviteter Svømmetinget 2013 Tingdokument side 3

4 Svømmetinget 2013 Tingdokument side 4

5 Sakliste Sak a Godkjenning av de fremmøtte representantenes fullmakter... Side 7 Sak b Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden... Side 7 Sak c Velge dirigenter, referenter og 2 representanter til å underskrive protokollen... Side 7 Sak d Forbundets beretning for perioden Side 8 Hederstegnkomiteen.... Side 24 Arbeidsgruppe anlegg Side 25 Integreringsutvalg Side 28 Svømmeutvalget. Side 34 Stuputvalget. Side 38 Synkronutvalget Side 42 Vannpoloutvalget. Side 43 Mastersutvalget.. Side 46 Lovutvalget.... Side 48 Dommerutvalget.. Side 49 Sak e Revidert regnskap for foregående år... Side 51 Sak f Innkomne forslag... Side 52 1 Endring av GE 5 B. Side 52 2 Endring av GE 6... Side 53 3 Endring av GE 8 A... Side 54 4 Endring av GE 9 A... Side 55 5 Endring av GE 12. Side 56 6 Endring av GE 14.. Side 57 7 Endring av GE 15 C.... Side 58 8 Endring av GE 18 C... Side 59 9 Endring av GE 50 G. Side Endring av GE 18 A og GE 31 C... Side Endring av GE 24. Side Endring av GE Side Endring av GE Side Endring av GE Side Endring av GE Side Endring av SV Side Endring av GE Side Nytt GE Side Endring av GE Side Endring av regler om overgang, punkt b: GE15 B.. Side Presisering/tillegg gen.regler, kap. IV Mesterskapsbestemmelser, GE 30 (C) Deltagere.. Side Endring av GE 36 A.... Side Lisens for barn frafalles..... Side Landsdelsårsklassemønstring (LÅMØ) barneidrettsklasser (11-12 år) utgår.. Side Endring av GE Side Endring av MSV Side Presisering MGR nr 3 Side Endring av MGR nr. 4 Side Lov for Norges Svømmeforbund.. Side Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund.... Side 87 Sak g Fastsette kontingent og avgifter.... Side 88 Sak h Langtidsplan og langtidsbudsjett.. Side 89 Sak i Engasjement av revisor... Side 90 Sak j Valg.. Side 90 Svømmetinget 2013 Tingdokument side 5

6 Svømmetinget 2013 Tingdokument side 6

7 Åpning Sak a Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter Forbundsstyrets forslag: Alle fullmakter godkjennes. Sak b Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. Forretningsorden: 1. Tinget ledes av valgte dirigenter 2. Protokollen føres av valgte sekretærer 3. Alle som ønsker innlegg, må melde dette til dirigenten før saken tas opp til votering. I saker/sakspunkter der det ikke blir meldt innlegg, betraktes saken/sakspunktet som vedtatt i henhold til Forbundsstyrets forslag/anbefaling. 4. Personer som holder innledningsforedrag til komitéinnstillinger har ubegrenset taletid. Dette gjelder også adgangen til å ta ordet på nytt. For øvrige forslagsstillere settes taletiden til 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2 minutter tredje gang. For alle andre er taletiden 3 minutter pr gang. Ingen representanter, unntatt de som holder innledningsforedrag til komitéinnstillinger, må gis rett til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg. Ingen replikk får vare mer enn 1 minutt. Det gis kun adgang til en replikk pr representant pr innlegg. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek satt for inntegnet taler. 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og skal være undertegnet med klubbens/kretsens og forslagsstillerens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke fremmes etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NSFs lov fastsetter. 7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 8. Utvalgsleder som ikke sitter i Forbundsstyret, samt ansatte i administrasjonen, gis talerett i saker som angår deres arbeidsområde. Forbundsstyrets forslag: Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes. Sak c Valg av dirigenter Forbundsstyrets forslag: Marit Pedersen Bjørn Gran Valg av sekretærer Forbundsstyrets forslag: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen Forbundsstyrets forslag: Svømmetinget 2013 Tingdokument side 7

8 Sak d Forbundets beretning for perioden Sammensetning av Forbundsstyret, utvalg og komiteer På forbundstinget i Molde april 2010 ble følgende styre og komiteer valgt for perioden 11. april 2010 til 20. april 2013: Forbundsstyre: President: Visepresident: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Fagutvalget: Svømmeutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Stuputvalget Leder: Nestleder: Medlem: Synkronutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Vannpoloutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Mastersutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Per Rune Eknes, Lambertseter Svømmeklubb Dag Bergslien, Stavanger Stup Club Marit Pedersen, Bergen Svømme Club Tor Aage Dæhli, Hamar IL Svømmegruppe Solgunn Wagelid, Lakselv Svømmeklubb Hans Hagenes, Bryne Symjeklubb Sara Nordenstam, Lambertseter Svømmeklubb Brita Blenne Lien, SSK Skjetten Svømming Asbjørn Hjelmaas, Bergens Svømme- og Livredningsklubb Janne Gro Rasmussen, Arna Svømme- og Livredningsklubb Arne Tellefsen, Kristiansand Stupklubb Anna Maja Holm Thorsen, Bergen Stupeklubb Helge Tuxen, Randabergstuperne Maja Elstad, Oslo Synkron Hilde Tinglum, Oslo Synkron Anne Bergvatn, Oslo Synkron Jens Johan Orning, Nordby IL svømmegruppe Tom Albins, Lørenskog/Rælingen KK Harriet Engesvik, Namsos Vannpoloklubb Geir A. Pattursson, Masters Team Svømming Inger Linn Krogh Hansen, Skedsmo Svømmeklubb Ragnhild Tapio, Alta Svømmeklubb Andre utvalg: Kontrollkomité Leder: Nestleder: Medlem: Varamedlem: Dommerutvalg Leder: Nestleder: Varamedlem: Lovutvalg Leder: Nestleder: Medlem: Varamedlem: Rolf Gunnar Haagensen, Larvik Svømmeklubb Karin Aakermann, Lambertseter Svømmeklubb Berit With, Lambertseter Svømmeklubb Paul Nestaas, Moss Svømmeklubb Helge Skretting, Sandnes SLK Rune Gran, Kolbotn IL svømmegruppe Trygve Ravn, Spkl Speed svømmegruppe Alice C. Boyd, Vestbyen IL svømming Bjørn Gran, Kolbotn IL svømmegruppe Nils E. Tangedal, Bergens Svømme- og Livredningsklubb Unni Stensrud Hansen, SSK Skjetten Svømming Cato Bratbakk, Lambertseter Svømmeklubb 2: Sammensetning av oppnevnte oppnevnte utvalg og komiteer Hederstegnkomité Leder: Bjørn Gran, Kolbotn IL svømmegruppe Svømmetinget 2013 Tingdokument side 8

9 Medlem: Medlem: Lars Krog, Oslo Idrettslag Paul Nestaas, Moss Svømmeklubb Arbeidsgruppe anlegg Leder: Per Rune Eknes, Lambertseter Svømmeklubb Medlem: Rolf Gunnar Haagensen, Larvik Svømmeklubb Medlem: Janne Kristin Svegården, Oslo IL Medlem: Marit Pedersen, Bergen Svømme Club Medlem: Knut Haaland, Bærumsvømmerne Medlem: Tor Arne Pedersen, IL Varg Konsultativt medlem: Arthur S. Knudsen, Skedsmo Svømmeklubb Sponsor repr. Rolf Bagle, Pooltech Integreringsutvalg Leder: Medlem: Medlem. Solgunn Wagelid, Lakselv Svømmeklubb Morten Eklund, NSF landslagstrener Kristin Homb, NSF Adm. 3. Internasjonale representanter Sven Egil Folvik Secretary i LEN (til 2012) Past Secretary i LEN (fra 2012) tale og forslagsrett. Medlem i FINA Protocol commission (fra 2009) Per Rune Eknes Medlem styret i LEN (fra 2012) Medlem FINA anleggskomite fra Arne Tellefsen Medlem i teknisk komite stup i LEN Grunde Vegard Medlem i masterskomiteen i LEN (til 2012) Medlem i masterskomitten i FINA Bjørn Gran Medlem i Panel for Disciplinary Matters & Disputes LEN Geir A. Patursson Medlem i masterkomiteen i LEN 4. Administrasjon Forbundets administrasjon har i perioden hatt følgende sammensetning: Bjørn Soleng Generalsekretær Petter Løvberg Sportssjef svømming Brit W. Nakken Idrettskonsulent Tore de Faveri Idrettskonsulent Tor Arne Volden Administrasjonskonsulent Leif Håvard Bakken Økonomikonsulent Joacim Lilleåsen Sekretær (sluttet oktober 2010) Ingrid H. Anmarkrud Idrettskonsulent John Erlend Christiansen Systemutvikler Kristin Homb Idrettskonsulent (permisjon sept 2011 til sept 2012) Lasse Hoel Idrettskonsulent Johan Setterberg Utviklingskonsulent (fra ) Ann-Katrin Eriksson Idrettskonsulent (feb 2011 til sept 2012) Hanne-Guri Arnesen Utviklingskonsulent (fra 1.sept 2012) Administrasjonen utgjør til sammen 13 årsverk. 5. Tilsluttede kretser, lag og medlemmer. Det vises til vedlagt statistikk. 6. Tildelte utmerkelser Kongepokalene: Sara Nordenstam, Lambertseter SK (2010) Alexander Dale Oen, Vestkantsvømmerne (2010) Sara Nordenstam, Lambertseter SK (2011) Alexander Dale Oen, Bærumsvømmerne (2011) Sara Nordenstam, Lambertseter SK (2012) Aleksander Hetland, Bærumssvømmerne (2012) NSFs Gullmerke: Per Rune Eknes, Lambertseter SK (2010) Trude Halvorsen, Tønsberg SK (2010) Knut Olaf Pedersen, Bergens Svømme Club (2010) Øyvind Ravn Hagen, Sandnes SLK (2010) Frank Johnson, Pingvin Stupklubb (2012) Svømmetinget 2013 Tingdokument side 9

10 NSF Fortjenestemedalje Arne Tellefsen, Kristiansand Stupeklubb (2010) Paul Joachim de Bloch Thorsen, Bergen Stupeklubb (2010) Tove Eriksen Heen, Tromsø Svømmeskole (2010) Odvar Jacobsen, Bærumsvømmerne (2010) Inger Grødem Haraldsen, Pingvin Stupklubb (2010) Kari Faust, Ålgård SK (2010) Britt Bergesen Godø, SK Delfana (2010) Odd Svendsen, Stavanger Svømme Club (2010) Arthur Abrahamsen, Stavanger Svømme Club (2010) Erling Marcussen, Larvik SK (2012) NSFs Diplom Helge Heiberg, Karmøy SK (2010) Roy Terje Nygaard, Stavanger Stupe Club (2010) Bjarte Ravnås (2012) Arvid Sundheim, Pingvin Stupklubb (2012) Gustav Henriksen, Risør Varden (2012) Ruth Kalland Kyrksæterøra (2012) Beste klubb: 2009/2010 Lambertseter Svømmeklubb 2010/2011 Lambertseter Svømmeklubb 2011/2012 Bergensvømmerne Årets trener: 2009/2010 Stig Leganger-Hansen, Vestkantsvømmerne 2010/2011 Sondre L. Solberg, Bærumsvømmerne 2011/2012 Johan Bjørkegren, Asker Svømmeklubb Beste klubb i ÅM 2010 Lambertseter Svømmeklubb 2011 Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb 2012 Lambertseter Svømmeklubb Årets svømmer 2010 Alexander Dale Oen, Vestkantsvømmerne 2011 Alexander Dale Oen, Bærumsvømmerne 2012 Ingvild Snildal, Asker Svømmeklubb Årets stuper 2010 Daniel Jensen, Stupklubben Spinn 2011 Amund Nordahl Gismervik, Pingvin Stupklubb 2012 Amund Nordahl Gismervik, Pingvin Stupklubb Årets funksjonshemmede svømmer 2010 Sarah Louise Rung, Madla SK 2011 Sarah Louise Rung, Madla SK 2012 Sarah Louise Rung, Madla SK 7. Nasjonal representasjon 2010 Ledermøte i NIF (Tromsø) Marit Pedersen 2011 Idrettsting i NIF (Oslo) President og Generalsekretær som observatør 2012 Ekstraordinært Idrettsting (Hell) President og Generalsekretær som observatør President er medlem i styret i SFF (Fra 2012). President, visepresident, øvrige forbundsstyremedlemmer og administrasjonen har, i den grad det har vært praktisk og økonomisk mulig, representert forbundet ved kretsting, jubileer, norske mesterskap og andre nasjonale stevner. I tillegg har det vært representasjon både hos regjering og Storting av både FS og aktive. 8. Internasjonal representasjon 2010 LEN kalender møte (Kypros) President og Generalsekretær Nordisk møte (Kypros) President og Generalsekretær FINA Convention (Uruguay) President Svømmetinget 2013 Tingdokument side 10

11 2011 FINA kongress (Shanghai) President og Generalsekretær LEN kalender møte (Reykjavik) President Nordisk Kongress (København) President og Generalsekretær 2012 LEN kongress (Cascais, Portugal) President og Generalsekretær FINA Convention (Moskva) President Nordisk møte (Reykjavik) President og Generalsekretær 9. Forbundsstyrets arbeid Det har vært følgende ordinære møter i perioden: møter og 40 saker møter og 33 saker møter og 33 saker Svømmepolitisk dokument har vært et styringsverktøy for Norges Svømmeforbund (NSF) i tingperioden. Det understrekes at svømming har vært brukt som helhetsbegrep for idrettene svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo. Grunnlaget for valg av mål og strategier for perioden ble lagt gjennom prosessen på Hamar under Trener-/Lederkonferansen Et overordnet mål er at alle ledd aktivt bruker dokumentet og brekker det ned til anvendelse på sitt nivå og lar det leve gjennom virksomhetsplaner, tiltak og handling gjennom tingperioden. Idégrunnlaget fra 2001 med visjon, verdier og hovedmål angir retningen og tydeliggjør idretten i alle sammenhenger. Dette idégrunnlaget danner fortsatt fundamentet for NSFs arbeid i kommende tingperiode. Forbundsstyret ønsker at hele organisasjonen skal ha et eierforhold til visjon og verdier. Svømmeidrettens visjon Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge Svømmeidrettens virksomhetsidé: Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder Svømmeidrettens verdier Grensesprengende Lekende Ansvarlig Som gir bokstavene GLAD I vann! Dristig Inkluderende Hovedmål Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. NSFs mål for tingperioden var sterke røde tråder gjennom dette dokumentet. Målet har vært å gjøre organisasjonen bedre slik at norsk svømmeidrett kan nå visjonen om å bli den mest fremgangsrike idretten i Norge. NSFs øverste prioritet er at norske svømmeklubber får best mulige vilkår til å drive svømmeaktiviteter for alle grupper i alle aldre, herunder også fokus på svømmingens fortrinn i forhold til inkludering av grupper med behov for spesiell tilrettelegging. For tingperioden prioriterte svømmetinget i NSF følgende innsatsområder: Anlegg Aktivitetsutvikling Organisasjonsutvikling Økonomi Kommunikasjon Konkurranse- og toppidrett De siste tre årene har også spesielt blitt preget av to hendelser. Jubileet i 2010, og det tragiske dødsfallet til Alexander Dale Oen i Da er selvfølgelig ikke alle de flotte resultatene ellers glemt, så heller ikke det fantastiske samarbeidet med Gjensidigestiftelsen som så langt har gitt over barn anledning til å bli trygge i vann. Organisasjonen har utviklet seg til å bli en av de ledende særforbund innen Norsk Idrett, og vi blir stadig bedt om å fortelle om organisasjonens utvikling i forskjellige fora. Svømmetinget 2013 Tingdokument side 11

12 Anlegg Innenfor anlegg har det vært fokusert på bedrede rammevilkår for svømmeklubbene våre, og for å få økede statlige overføringer til nye anlegg. Dette er tidkrevende arbeid med mye lobby virksomhet. Imidlertid rapporterer Kulturdepartementet nå om at flere svømmeanlegg enn tidligere er åpen over 9 mnd. i året, og de har også uttalt et ønske om å øke rammene for tildelingene av spillemidler til svømmeanlegg. Det er også etablert et pilotprosjekt som et samarbeid mellom Kulturdepartementet og NSF som har som målsetting å få kommuner til å bygge kostnadseffektive svømmeanlegg. 15 millioner kroner er satt av fra staten til dette i inneværende år. NSF har også fått gjennomslag overfor NIF til å prioritere kostnadskrevende anlegg å få direkte støtte over Statsbudsjettet. 16 nye svømmehaller er bygget i perioden på 25 meter og mindre. I disse dager blir det ferdigstilt et 50m basseng i Kristiansand. I tillegger hovedanlegget i Bergen under bygging, og det er flere andre anlegg av denne størrelsen som er under planlegging. Det har også vært gjennomført et trettitalls klubbesøk med anlegg som tema. Aktivitetsutvikling og organisasjonsutvikling Antall klubber og antall aktive medlemmer har økt i tingperioden, og det samme gjelder antall konkurranseutøvere som betaler lisens. Det vises til egne vedlegg med statistikk over antall aktive som er rapportert gjennom idrettsregistreringen, samt statistikk over de som har betalt startlisens. Med bakgrunn i NSF sitt klare samfunnsengasjement for svømming og svømmeopplæring ble det i 2008 inngått en avtale med Gjensidige stiftelsen om vanntilvenningskurs. NSF er tilskuddsmottaker fra Gjensidigestiftelsen. Midlene tildeles basert på søknad fra NSF. Dette har gitt klubber ressurser til å utvikle sine klubber uti fra kjerne virksomheten. Norges Svømmeskole har i samme kontekst hatt en flott utvikling og i dag er det mer enn 140 klubber som består kravene for å være med i Norges Svømmeskole. Portalen tryggivann.no brukes nå av 100 klubber, og gir stor avlastning på administreringen av svømmekursene i klubb. Portalen utvikles daglig, og NSF setter stor pris på at klubbene er aktive i utviklingen av portalen. Det er også utviklet et eget kvalitetssikringssystem for Norges Svømmeskole-klubbene. Det er også utviklet et helt nytt innhold til den videregående svømmeopplæringen. Omfanget av Norges Svømmeskole og den faglige utviklingen av klubber, svømmeskoleansvarlige og instruktørene, førte til at NSF i 2012 opprettet en egen stilling for å kunne følge opp dette. Klubbesøk: 2010: : 75 Flere klubber i perioden har gjennomført utviklingsprosesser og økning i antallet klubber med forankrede virksomhetsplaner. Veilederkorpset er styrket. Portal for klubbdrift og erfaringsutveksling videreutviklet. NSF har fått i gang Daglig leder nettverk, med 2 samlinger og 1 studietur i Økonomi Forrige ting periode var preget av bortfall på inntekter fra spilleautomater, dette ble til en hvis grad kompensert via såkalte overgangsmidler som ble borte i Etter tre år med negativ resultat ( ) er det de to siste årene levert positive tall som gir NSF en egenkapital på 23 millioner, som er en økning på nærmere 2 millioner i perioden. Dette betyr at Norges Svømmeforbund fortsatt har en solid økonomisk plattform til å kunne takle økonomiske utfordringer som måtte komme. Kommunikasjon Norsk svømming har hatt en fin utvikling den siste perioden. Også på hjemmesiden og Facebook sidene er det stor aktivitet. Nettstedene Trygg i vann og Medley, er også flittig i bruk. Tryggivann.no er under kontinuerlig utvikling. Når det gjelder livetiming så er den i perioden oppgradert til ny plattform som gjør at alle klubber som benytter JechSoft Victoria og elektronisk tidtaking også kan benytte livetiming på sine stevner. 64 arrangører valgte å gjøre dette i Det var besøk på livetiming.no i 2012 (sannsynligvis 95% av dette er på en helgedag). Nylig er også utviklet noe som gjør at stevnene også kan følges live på mobile enheter, samt at deltagende klubber kan levere strykninger og lagoppsett via denne portalen. Svømmetinget 2013 Tingdokument side 12

13 Til NM Langbane i fjor ble det også utviklet og satt i drift mesterskapssider for NM og ÅM på hvor egen skribent skriver og legger ut bilder fra stevnet (Sander Smørdal). Siden er tett integrert med livetiming slik at resultatdata hentes automatisk ut derfra. Her er nøkkeltall for tryggivann i 2012: Antall kurs: 4859 Antall påmeldinger: Antall personer på kurs: Omsatt for: kr 58 mill. Betalt via nettbetaling: kr 17 mill. Antall epost sendt: (Vanlig epost: Påminnelse om svømmekurs: ) Antall SMS sendt: Antall besøk på nettsiden: (ca 890 besøkende i snitt pr dag) Antall sidevisninger: (snaut sidevisninger pr dag) Det er også lagt ut en rekke filmer fra større konkurranser på nettet, som er positivt mottatt. Kommunikasjon er alltid en utfordring, men med klubbveilederne, og ikke minst Trener/Leder konferansen med rekorddeltakelse hvert år, lever organisasjonen. I forhold til media så har det aldre vært mer fokus på svømmeidrettene som i den siste perioden. Dette skyldes selvfølgelig først og fremst gode resultater, men hele organisasjonen får også svært god tilbakemelding fra media i forhold til håndtering av dem. Samarbeid FS/adm Samarbeidet mellom FS og administrasjonen har i perioden vært bra, der administrasjonen utfører den daglige virksomheten, mens FS står for strategi og politikk. Svømmetinget 2013 Tingdokument side 13

14 Svømmelandslaget AKTIVITETSPLAN FOR JUNIOR- OG SENIORLANDSLAGET 2010 Måned Periode Aktivitet Sted Februar Juniorsamling Oslo mars Seniorsamling Florida (USA) April Juniorsamling (utv.gr) Trondheim Mai Seniorsamling Flagstaff (USA) Juni Juniorsamling (EM-jnr.gr) Calella (ESP) Mare Nostrum (snr) Canet (FRA) Mare Nostrum (snr og jnr) Barcelona (ESP) Juli Nordisk Ungdomsmesterskap Drammen (NOR) EM-Junior Helsinki (FIN) aug EM pre-camp (snr) Rijeka (CRO) August EM Langbane Budapest (HUN) YOG Singapore September Samling junior og senior Kypros Oktober Seniorsamling Calella (ESP) Juniorsamling (utv.gr) Trondheim nov World Cup Berlin (GER) November World Cup Moskva (RUS) World Cup Stockholm (SWE) EM Kortbane Senior Eindhoven (NED) Desember Juniorsamling Oslo Nordisk Juniormesterskap København (DEN) VM Kortbane Dubai RESULTATER I INTERNASJONALE MESTERSKAP I 2010 Nordisk Ungdomsmesterskap, Drammen (NOR) juli 2010 Deltakere: Elin Haugland, Amalie Thorstensen, Lisa Skogeng, Lotte Miller, Maria T. Clausen, Tone Lill Evanger, Tina Schutz, Malene Pedersen, Markus Vindenes, Morten Bordevich, Fredrik Hegdal, Erik Tobias Sollesnes, Vebjørn Lindhjem, Kristoffer Birkeland, Ivan Aleksander Larsen Resultater (medaljer) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Markus Vindenes 200m bryst 2.24,99 1 Markus Vindenes 100m bryst 1.06,04 2 Markus Vindenes 50m bryst 30,81 3 Elin Haugland 800m fri 9.27,96 3 Norge - gutter 4x200m fri 3 Bordevich, Sollesnes, Hegdal, Lindhjem Svømmetinget 2013 Tingdokument side 14

15 EM Junior, Helsinki (FIN) 2010 Deltakere: Lise Sand Syvertsen, Luna Elisabeth Søgaard, Emilie Nyenget Løvberg, Veronica Bjørlykke, Sverre Næss, Lavrans Solli, Jørn Nygaard, Ole Martin Ree, Martin Hammer, Marco Aldabe Bomstad Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Sverre Næss 50m bryst 29,23 11 Sverre Næss 200m bryst 2.13,77 2 Sølv! Sverre Næss 100m bryst 1.01,91 2 Sølv! Lavrans Solli 100m rygg 57,71 10 Lavrans Solli 50m rygg 26,81 8 Norge - jenter 4x100m Medley 4.25,76 7 Emilie Nyenget Løvberg 50m fly 28,74 16 Emilie Nyenget Løvberg 50m fri 26,89 17 Emilie Nyenget Løvberg 100m fly 1.04,28 20 Bjørlykke, Løvberg, Syvertsen, Søgaard EM Langbane (senior), Budapest (HUN) august 2010 Deltakere: Katharina Stiberg, Ingvild Snildal, Sara Nordenstam, Alexander Dale Oen, Cecilie W Johannessen Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Katharina Stiberg 50m fly 26,87 11 Katharina Stiberg 50m bryst 31,95 11 Katharina Stiberg 100m bryst 1.09,52 11 Ingvild Snildal 50m butterfly 26,36 7 Ingvild Snildal 100m rygg 1.01,61 6 Ingvild Snildal 50m rygg 28,69 6 Sara Nordenstam 400m IM 4.43,00 6 Sara Nordenstam 100m bryst 1.09,39 12 Sara Nordenstam 200m bryst 2.24,42 2 Sølv! Sara Nordenstam 200m fly 2.13,45 15 Alexander Dale Oen 100m bryst 59,20 1 Gull! Alexander Dale Oen 200m bryst 2.09,68 2 Sølv! Alexander Dale Oen 50m bryst 27,55 4 YOG, Singapore august 2010 Deltakere: Lavrans Solli Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Lavrans Solli 100m rygg 56,20 3 Bronse! Lavrans Solli 200m rygg 2.04,75 6 EM Kortbane Eindhoven (NED) november 2010 Deltakere: Thomas Ole Fadnes, Henriette Brekke, Monica Waage Johannessen, Lavrans Solli, Cecilie Waage Johannessen, Aleksander Hetland, Sverre Næss, Katharina Stiberg, Gard Kvale, Alexander Broberg Skeltved, Ingvild Snildal Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Thomas Ole Fadnes 100m fri 49,46 15 Henriette Brekke 50m fri 25,53 16 Cecilie Waage Johannessen 100m fri 54,71 11 Cecilie Waage Johannessen 200m fri 1.57,76 8 Cecilie Waage Johannessen 400m fri 4.13,09 8 Lavrans Solli 50m rygg 24,77 13 Lavrans Solli 100m rygg 53,42 12 Svømmetinget 2013 Tingdokument side 15

16 Aleksander Hetland 50m bryst 26,56 2 Sølv! Sverre Næss 100m IM 54,25 9 Katharina Stiberg 50m bryst 31,51 13 Katharina Stiberg 100m bryst 1.08,29 9 Ingvild Snildal 50m fly 26,10 5 Ingvild Snildal 100m fly 57,46 2 Sølv! Norge - herrer 4x50m fri 1.28,69 8 Fadnes, Hetland, Næss, Kvale Norge - damer 4x50m fri 1.40,54 6 Brekke, C. Johannessen, Snildal, M.Johannessen Norge - herrer 4x50m medley 1.36,62 5 Solli, Hetland, Skeltved, Fadnes Nordisk Juniormesterskap, København (DEN) desember 2010 Deltakere: Emilie Nyenget Løvberg, Ingalill Urrang Naustvik, Elin Haugland, Ellen Camilla Hansen, Maria Thompson Clausen, Andrine Davidsen, Mette Melbye Larsen, Rikke Nagel-Kleven, Runar Borgen, Marco Aldabe Bomstad, Markus Vindenes, Morten Bordevich, Martin Hammer, Sander Rødje, Oscar Slaatmo, Fredrik Knutsen Hegdal Resultater (medaljer) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Ellen Camilla Hansen 800m fri 8.58,40 2 Emilie Nyenget Løvberg 200m fly 2.16,12 1 Marco Aldabe Bomstad 200m fly 2.08,11 3 Emilie Nyenget Løvberg 100m fly 1.01,45 2 Mette Melbye Larsen 100m fly 1.02,76 3 Norge - jenter Norge - jenter 4x100m fri 3.53,57 3 4x200m fri 8.32,11 3 Nyenget Løvberg, Thompson Clausen, Melbye Larsen, Hansen Haugland, Hansen, Thompson Clausen, Nyenget Løvberg VM Kortbane, Dubai desember 2010 Deltakere: Henriette Brekke, Thomas Ole Fadnes, Aleksander Hetland, Cecilie W. Johannessen, Monica W. Johannessen, Gard Kvale, Sara Nordenstam, Sverre Næss, Alexander Broberg Skeltved, Elin Slaatmo, Ingvild Snildal, Lavrans Solli, Katharina Stiberg Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Katharina Stiberg 50m bryst 31,11 16 Katharina Stiberg 100m IM 1.02,87 16 Norge - damer 4x100m medley 10 Ingvild Snildal 50m fly 26,21 12 Ingvild Snildal 100m fly 58,65 15 Aleksander Hetland 50m bryst 26,29 3 Bronse! Stiberg, Nordenstam, Snildal, C.W. Johannessen Svømmetinget 2013 Tingdokument side 16

17 NORSKE SENIORREKORDER SATT I 2010 Navn Klubb Øvelse Tid Rekord Sted Dato 1 Alexander Dale Oen Vestkantsv. 200 bryst 2.06,26 snr kortbane Stavanger Cecilie W. Johannessen BSC 200 fri 1.57,45 snr kortbane Stavanger Ingvild Snildal Asker 100 rygg 59,35 snr kortbane Stavanger Cecilie W. Johannessen BSC 200 fri 2.00,98 snr langbane Canet Cecilie W. Johannessen BSC 200 fri 2.00,67 snr langbane Canet Ingvild Snildal Asker SK 200 rygg 2,16,14 snr langbane Mare Nostrum Ingvild Snildal Asker SK 100 rygg 1.01,33 snr langbane Budapest Alexander Dale Oen Vestkantsv. 200 bryst 2.09,68 snr langbane Budapest Ingvild Snildal Asker SK 50 rygg 28,53 snr langbane Budapest Sara Nordenstam LSVK 200 fly 2.13,45 snr langbane Budapest Lavrans Solli BSC 100 rygg 56,39 snr langbane Singapore Lavrans Solli BSC 100 rygg 56,20 snr langbane Singapore Sara Nordenstam LSVK 400 IM 4,40,77 snr kortbane Lambertseter Ingvild Snildal Asker 200 rygg 2,08,71 snr kortbane Berlin Lavrans Solli BSC 100 rygg 53,42 snr kortbane Eindhoven Sara Nordenstam LSVK 400IM 4,39,84 snr kortbane Dubai AKTIVITETSPLAN FOR JUNIOR- OG SENIORLANDSLAGET 2011 Måned Periode Aktivitet Sted Januar Seniorsamling Thailand Februar 4 7 Juniorsamling Oslo Seniorsamling Fuerteventura April Juniorsamling Oslo Mai Høydeleir (snr) Flagstaff (USA) Juni Mare Nostrum Barcelona (ESP) Juniorsamling Calella (ESP) Mare Nostrum Canet (FRA) Mare Nostrum Monaco Juli VM-samling Oslo+Shanghai (CHN) EM-junior Beograd (SRB) VM Langbane Shanghai (CHN) September Senior- og Juniorsamling Kypros Juniorsamling (utv.gr) Trondheim Oktober OL-samling Norefjell World Cup Stockholm (SWE) nov Høydeleir Sierra Nevada (ESP) November Juniorsamling Oslo Desember EM-Kortbane Szczecin (POL) Nordisk Juniormesterskap Reykjavik (ISL) Svømmetinget 2013 Tingdokument side 17

18 RESULTATER I INTERNASJONALE MESTERSKAP I 2011 EM Junior, Beograd (SRB) juli 2011 Deltakere: Ingalill Urrang Naustvik Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Ingalill Urrang Naustvik 200m bryst 1.12,07 14 VM Langbane, Shanghai (CHN) juli 2011 Deltakere: Alexander Dale Oen, Sara Nordenstam, Ingvild Snildal, Cecilie Waage Johannessen Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Alexander Dale Oen 50m bryst 27,43 5 Alexander Dale Oen 100m bryst 58,71 1 Gull! Nordisk Juniormesterskap, Reykjavik (ISL) desember 2011 Deltakere: Fredrik Hegdal, Maria Thompson Clausen, Klara Farkas, Elin Haugland, Amalie Thorstensen, Markus Lie, Markus Vindenes, Christian Tronvoll, Oscar Slaatmo, Lise Sand Syvertsen, Emilie Nyenget Løvberg, Marco Aldabe Bomstad, Vebjørn Lindhjem, Morten Bordevich, Malene Pedersen, Marte Stamland Resultater (medaljer) Utøver Øvelse Tid i finale Plassering Merknad Klara Farkas 50m fly 27,87 3 Klara Farkas 100m fly 1.01,20 2 Klara Farkas 200m fly 2.14,64 1 Markus Lie 400 IM 4.31,39 3 Christian Tronvoll 50m fri 22,74 1 Markus Vindenes 50m fri 23,28 2 Markus Vindenes 200m bryst 2.15,81 2 Maria Thompson Clausen 50m fri 26,80 2 Emilie Nyenget Løvberg 200m fly 2.16,55 2 Marco Aldabe Bomstad 200m fri 1.49,77 3 Pre-senior Marco Aldabe Bomstad 400m fri 3.57,34 2 Pre-senior Norge - jenter 4x100m medley 4.19,30 3 Norge - jenter 4x100m fri 3.55,0 3 Norge - jenter 4x200m fri 3 T.Clausen, Stamland, Pedersen, Farkas Farkas, T.Clausen, Pedersen. Haugland Norge - gutter 4x200m fri 3 Lie, Vindenes, Slaatmo, Bordevich EM Kortbane, Szczecin (POL) desember 2011 Deltakere: Veronica Bjørlykke, Henriette Brekke, Cecilie Waage Johannessen, Monca Waage Johannessen, Ingvild Snildal, Katharina Stiberg, Aleksander Hetland, Gard Kvale, Sverre Næss, Alexander Dale Oen, Ole Martin Ree, Lavrans Solli Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Katharina Stiberg 50m bryst 30,80 4 Katharina Stiberg 50m butterfly 26,59 11 Katharina Stiberg 100m bryst 1.08,11 14 Lavrans Solli 50m rygg 24,67 17 Alexander Dale Oen 100m bryst 57,05 1 Gull! Alexander Dale Oen 50m bryst 26,49 3 Bronse! Alexander Dale Oen 200m bryst 2.06,15 6 Sverre Næss 100m bryst 1.00,02 18 Sverre Næss 100 IM 54,97 15 Svømmetinget 2013 Tingdokument side 18

19 Aleksander Hetland 50m bryst 26,45 4 Aleksander Hetland 50m bytterfly 23,47 13 Henriette Brekke 50m bryst 31,65 13 Henriette Brekke 50m fri 25,24 16 Cecilie Waage Johannessen 100m fri 54,50 15 Cecilie Waage Johannessen 200m fri 1.55,95 6 Norge - herrer 4x50m medley 1.36,75 8 Solli, Oen, Hetland, Kvale Norge - damer 4x50m fri 1.39,84 8 Brekke, Johannessen x2, Stiberg NORSKE SENIORREKORDER SATT I 2011 Navn Klubb Øvelse Tid Rekord Sted Dato 1 Lavrans Solli BSC 50 m rygg 26,27 snr langbane Amsterdam Cecilie W. Johannessen BSC 200 m fri 2,00,32 snr langbane Amsterdam Cecilie W. Johannessen BSC 200 m fri 1.57,38 snr kortbane Nadderud Sindri Jakobsson Bergenssvømmerne 200 m fly 2.02,36 snr langbane Danmark Cecilie W. Johannessen BSC 200 fri 2.00,23 snr langbane Mare Nostr Cecilie W. Johannessen BSC 200 fri 2.00,18 snr langbane Mare Nostr Sindri Jakobsson Bergenssvømmerne 200 fly 2.01,94 snr langbane Mare Nostr Aleksander Hetland Bærumsvømmerne 50 fly 24,6 snr langbane Mare Nostr Aleksander Hetland Bærumsvømmerne 50 fly 24,59 snr langbane NM Drammen Aleksander Hetland Bærumsvømmerne 50 fly 24,49 snr langbane NM Drammen Lavrans Solli BSC 50 m rygg 26,26 snr langbane NM Drammen Cecilie W. Johannessen BSC 100 m fri 55,99 snr langbane NM Drammen Alexander Dale Oen Bærumsvømmerne 50 m bryst 27,2 snr langbane VM Shanghai Alexander Dale Oen Bærumsvømmerne 100 m bryst 58,71 snr langbane VM Shanghai Cecilie W. Johannessen BSC 400m fri 4.06,56 snr kortbane WC i Berlin Sindri Jakobsson Bergenssvømmerne 200m fly 1.57,74 snr kortbane 17 Sindri Jakobsson Bergenssvømmerne 200m fly 1.57,20 snr kortbane 18 Sara Nordenstam Lambertseter SvK 400 IM 2.24,34 snr kortbane 19 Sindri Jakobsson Bergenssvømmerne 100m fly 53,35 snr kortbane Svenska Simspelen Svenska Simspelen Lambertseter Open Svenska Simspelen Ingvild Snildal Asker SK 200 IM 2.11,14 snr kortbane Nordsjøstevnet Cecilie W. Johannessen BSC 200m fri 2.00,04 snr kortbane Dutch Open Cecilie W. Johannessen BSC 200m fri 1.59,58 snr kortbane Dutch Open Cecilie W. Johannessen BSC 100m fri 55,71 snr kortbane Dutch Open Cecilie W. Johannessen BSC 200m fri 1.56,45 snr kortbane EM Szczecin Cecilie W. Johannessen BSC 200m fri 1.55,95 snr kortbane EM Szczecin Lavrans Solli BSC 50m rygg 24,52 snr kortbane EM Szczecin Aleksander Hetland Bærumsvømmerne 50m fly 23,47 snr kortbane EM Szczecin Alexander Dale Oen Bærumsvømmerne 100m bryst 57,05 snr kortbane EM Szczecin Alexander Dale Oen Bærumsvømmerne 200m bryst 2.06,15 snr kortbane EM Szczecin Svømmetinget 2013 Tingdokument side 19

20 AKTIVITETSPLAN FOR JUNIOR- OG SENIORLANDSLAGET 2012 Måned Periode Aktivitet Sted Januar Seniorsamling Tenerife (ESP) Februar Juniorsamling Oslo Seniorsamling Fuerteventura (ESP) April mai Høydeleir (snr) Flagstaff (USA) Juniorsamling Oslo Mai EM-langbane Debrecen (HUN) Juni 31.mai-11. Juniorsamling Canet (FRA) 6 7 Mare Nostrum Canet (FRA) Høydeleir Sierra Nevada (ESP) Juli EM Junior Antwerpen (NED) Nordisk Ungdomsmesterskap København (DEN) Precamp-OL Oslo/Rijeka (CRO) aug OL London (GBR) September Junior- og Seniorsamling Kypros (CYP) Oktober World Cup Stockholm (SWE) Juniorsamling Oslo nov Seniorsamling Tenerife (ESP) November EM Kortbane Chartres (FRA) Desember VM Kortbane Istanbul (TUR) Nordisk Juniormesterskap Vaasa (FIN) RESULTATER I INTERNASJONALE MESTERSKAP I 2012 EM Langbane, Debrecen (HUN) mai 2012 Deltakere: Gard Kvale, Ingvild Snildal, Sara Nordenstam, Cecilie Waage Johannessen, Henriette Brekke, Katharina Stiberg, Monica w. Johannessen, Marco Aldabe Bomstad, Ole Martin Ree, Susann Bjørnsen, Emilie N. Løvberg, Lavrans Solli, Aleksander Hetland, Sverre Næss, Veronica Bjørlykke, Sindri Thor Jakobsson Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Ingvild Snildal 50m fly 26,16 3 Bronse! Ingvild Snildal 100m fly 58,04 1 Gull! Ingvild Snildal 200m fly 2.11,47 10 Norsk rekord Katharina Stiberg 100m bryst 1.09,44 11 Katharina Stiberg 50m bryst 31,96 6 Cecilie W. Johannessen 200m fri 2.00,26 11 Lavrans Solli 100m rygg 54,90 9 NR i forsøket på 54,83 Lavrans Solli 50m rygg 25,28 7 NR Sara Nordenstam 200m bryst 2.26,91 1 Gull! Aleksander Hetland 50m bryst 27,82 6 Norge - damer 4x100m fri 3.45,13 6 Brekke, M.W.Johannessen, C.W.Johannessen, Snidal EM Junior, Antwerpen (BEL) juli 2012 Deltakere: Klara Farkas, Christian Tronvoll Svømmetinget 2013 Tingdokument side 20

21 Resultater (semifinaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Klara Farkas 100m fly 1.01,79 9 Klara Farkas 200m fly 2.19,68 15 Nordisk Ungdomsmesterskap, København (DEN) juli 2012 Deltakere: Henrik Christiansen, Rasmus Skjærpe, Ole Martin Bjørlykke, Sander Andersen, Armin Porobic, Erik Årsland Gidskehaug, Morten Wee Hollund, Sigurd Holten Bøen, Marius Solaat Rødland, Håkon Wulf Haugen, Johannes Aagaard-Nilsen Wiik, Nathalie Kosiander, Inger-Ane Sætra Schefte, Nina-Therese Storstein, Marte Løvberg, Emma Augustsson, Hanna Louise Berge Resultater (medaljer) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Marius Solaat Rødland 50m rygg 27,32 1 Marius Solaat Rødland 100m rygg 59,89 3 Marius Solaat Rødland 50m fri 24,52 3 Marius Solaat Rødland 50m fly 25,78 1 Armin Porobic 50m rygg 27,48 2 Armin Porobic 100m rygg 58,52 1 Henrik Christiansen 1500n fri 15.47,83 1 NR på 800m fri med 8.23,69 Henrik Christiansen 200m fri 1.55,97 1 Henrik Christiansen 400m fri 4.03,33 1 Emma Augustsson 100m fri 59,77 2 Emma Augustsson 200m rygg 2.24,50 2 Hanna Louise Berge 200m fly 2.30,72 2 Hanna Louise Berge 400 IM 5.16,44 2 Hanna Louise Berge 200 IM 2.26,65 3 Morten Wee Hollund 200m fly 2.09,28 1 Marte Løvberg 50m bryst 34,53 2 Erik Årsland Gidskehaug 400 IM 4.49,20 3 Rasmus Skjærpe 100m fly 57,13 1 Rasmus Skjærpe 200 IM 2.08,57 1 Inger-Ane Sætra Schefte 50m fly 29,36 2 Sander Andersen 200m rygg 2.11,04 2 Norge jenter Norge gutter Norge jenter Norge gutter Norge jenter Norge gutter 4x100 medley 4.35,47 3 4x100 medley 3.57,24 1 4x100m fri 4.05,04 3 4x100m fri 3.37,26 2 4x200m fri 8.52,92 3 4x200m fri 7.52,76 1 Augustsson, Storstein, Berge, Kosiander Holten Bøen, Aagaard-Nilsen Wiik, Porobic, Skjærpe Kosiander, Storstein, Augustsson, Berge Rødland, Christiansen, Holten Bøen, Skjærpe Storstein, Løvberg, Augustsson, Kosiander Christiansen, Gidskehaug, Bjørlykke, Skjærpe OL, London (GBR) juli/aug 2012 Deltakere: Lavrans Solli, Sara Nordenstam, Ingvild Snildal Resultater (semifinaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Ingen kom videre til semi/finaler Svømmetinget 2013 Tingdokument side 21

22 EM Kortbane, Chartres (FRA) november 2012 Deltakere: Lavrans Solli, Aleksander Hetland, Cecilie W. Johannessen, Monica W. Johannessen, Veronica Bjørlykke, Henriette Brekke Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Lavrans Solli 50m rygg 23,51 4 Norsk og nordisk rekord Lavrans Solli 100m rygg 52,42 13 NR Aleksander Hetland 50m bryst 26,20 2 Sølv! Henriette Brekke 50m bryst 30,66 4 Henriette Brekke 100m bryst 1.06,73 6 Cecilie Waage Johannessen 100m fri 54,40 8 Norge damer 4x50m fri 1.40,48 6 Norge mixed 4x50m medley 1.40,10 3 Bronse! M.W. Johannessen, Lavrans Solli, Aleksander Hetland, C.W. Johannessen Nordisk Juniormesterskap, Vaasa (FIN) desember 2012 Deltakere: Henrik Christiansen, Vebjørn Lindhjem, Jørgen Scheie Bråthen, Markus Lie, Ole Martin Bjørlykke, Eirik Nielsen, Armin Porobic, Sander Nilsen Sivertsen, Håkon Wulf Haugen, Morten Wee Hollund, Sofie Reisænen, Stina Karlsen Heines, Elise Næss Olsen, Majken Smith, Natalie Kosiander, Inger-Ane Sætra Schefte, Morten Bordevich, Klara Farkas, Veronica Bjørlykke Resultater (medaljer) Utøver Øvelse Tid i finale Plassering Merknad Henrik Christiansen 400m fri 3.49,52 1 Norsk juniorrekord Henrik Christiansen 1500m fri 15.20,10 2 Henrik Christiansen 400 IM 4.26,88 3 Markus Lie 200 IM 2.02,57 1 Markus Lie 200m fly 2.04,00 3 Elise Næss Olsen 50m rygg 29,34 1 Elise Næss Olsen 50m fly 27,98 2 Elise Næss Olsen 100m fly 1.02,70 3 Sofie Reisænen 200 IM 2.18,98 1 Sander Nilsen Sivertsen 50m fly 25,30 1 Sander Nilsen Sivertsen 100m fly 55,79 3 Veronica Bjørlykke 200m rygg 2.11,65 1 Pre-senior klassen Veronica Bjørlykke 200m fri 2.01,48 2 Pre-senior klassen Veronica Bjørlykke 100m rygg 1.01,91 2 Pre-senior klassen Klara Farkas 200m fly 1.00,92 1 Pre-senior klassen Jørgen Scheie Bråthen 100m bryst 1.02,68 3 Armin Porobic 100m rygg 55,93 3 Armin Porobic 50m rygg 25,81 3 Håkon Wulf Haugen 50m fri 23,04 3 Norge gutter Norge jenter Norge gutter 4x200m fri 7.28,63 3 4x100m medley 4.20,30 3 4x100m medley 3.45,69 3 Christiansen, Lie, Nielsen, Scheie Bråthen Næss Olsen, Karlsen Heimnes, Sætra Schefte, Kosiander Porobic, Scheie Bråthen, Nilsen Sivertsen, Lie VM Kortbane, Istanbul (TUR) desember 2012 Deltakere: Aleksander Hetland, Lavrans Solli Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Lavrans Solli 50m rygg 23,68 13 Aleksander Hetland 50m bryst 26,30 1 Gull! Svømmetinget 2013 Tingdokument side 22

23 NORSKE SENIORREKORDER SATT I 2012 Navn Klubb Øvelse Tid Rekord Sted Dato 1 Lavrans Solli BSC 50m rygg 26,21 snr langbane Berlin Ingvild Snildal Asker SK 200m butterfly 2.12,58 snr langbane Amsterdam Ingvild Snildal Asker SK 200m butterfly 2.12,38 snr langbane Amsterdam Henriette Brekke SSC 50m fri 25,73 snr langbane Amsterdam Lavrans Solli BSC 100m rygg 56,08 snr langbane Amsterdam Lavrans Solli BSC 50m rygg 26,15 snr langbane Amsterdam Lavrans Solli BSC 50m rygg 25,99 snr langbane Amsterdam Sindri Jakobsson Bergensvømmerne 200m butterfly 2.01,20 snr langbane Amsterdam Ingvild Snildal Asker SK 200 IM 2.10,67 snr kortbane Drammen Sindri Jakobsson Bergensvømmerne 100m butterfly 53,29 snr kortbane Drammen Ingvild Snildal Asker SK 200m butterfly 2.08,46 snr kortbane Drammen Ingvild Snildal Asker SK 200m butterfly 2.08,36 snr kortbane Drammen Lavrans Solli BSC 100m rygg 52,85 snr kortbane Drammen Aleksander Hetland Bærumsvømmerne 100 IM 53,66 snr kortbane Drammen Lavrans Solli BSC 100m rygg 54,83 snr langbane Debrechen Lavrans Solli BSC 50m rygg 25, 67 snr langbane Debrechen Sindri Jakobsson Bergensvømmerne 200m butterfly 2.00,96 snr langbane Debrechen Lavrans Solli BSC 50m rygg 25,4 snr langbane Debrechen Lavrans Solli BSC 50m rygg 25,28 snr langbane Debrechen Ingvild Snildal Asker SK 200m butterfly 2.11,47 snr langbane Debrechen Lavrans Solli BSC 50m rygg 24,07 snr kortbane Chartres Lavrans Solli BSC 50m rygg 23,89 snr kortbane Chartres Lavrans Solli BSC 50m rygg 23,57 snr kortbane Chartres Lavrans Solli BSC 50m rygg 23,51 snr kortbane Chartres Lavrans Solli BSC 100m rygg 52,52 snr kortbane Chartres Lavrans Solli BSC 100m rygg 52,42 snr kortbane Chartres Svømmetinget 2013 Tingdokument side 23

24 HEDERSTEGNKOMITEEN Utvalget har i tingperioden bestått av: Bjørn Gran Lars Krogh, medlem Paul Nestaas, medlem Utvalget har i tingperioden hatt seks møter, telefonkontakt, samt bruk av e-post. Etter søknader har utvalget gitt innstillinger til forbundsstyret på kandidater til forbundets hederstegn. Det vises til liste fra Forbundsstyret over tildelte utmerkelser. Det siste året har utvalget samarbeidet med Administrasjonen og Integreringsutvalget om kriterier for tildeling av bragdmerke til funksjonshemmede utøvere. Arbeidet er enda ikke avsluttet. Svømmetinget 2013 Tingdokument side 24

25 ANLEGGSUTVALGET 1. Sammensetning Anleggskomiteen har i perioden bestått av: Per Rune Eknes, Lambertseter Svømmeklubb, leder Marit Pedersen, Bergens Svømme Club Rolf Gunnar Haagensen, Larvik Svømmeklubb Janne Svegaarden, Oslo Idrettslag svømming Knut Haaland, Bærumsvømmerne Tor Arne Pedersen, IL Varg Arthur S. Knudsen, Oslo idrettslag svømming har etter eget ønske vært konsultativt medlem. Rolf Bagle, Oslo idrettslag svømming har vært representant fra sponsor. 2. Mandat Utvalgets mandat for tingperioden ble gitt av Forbundstinget 2004 hvor det ble vedtatt: Arbeidet med å bedre anleggssituasjonen skal ha høyeste prioritet i periode Dette skal omfatte behov for nye anlegg, drift av eksisterende og nye anlegg og ikke minst svømmeklubbenes tildeling av treningstid for rasjonell drift av alle aktiviteter. Mandatet ble videreført i tingperiodene og Komiteens arbeide 3.1. Komitémøter Komiteen har i tingperioden hatt 9 møter. I tillegg har det vært benyttet telefonmøter og utstrakt bruk av E-post Møter med andre Stortinget Komiteen har også i denne tingperioden hatt flere møter på Stortinget for å tale svømmeidrettens sak, og skaffe seg gode politiske kontakter og søke å bedre forståelsen for svømmeidrettens problemer samt legge grunnen for å få en tverrpolitisk forståelse for en ny finansieringsmåte for nye svømmeanlegg og økede bevilgningene til rehabilitering og drift av svømmehallene. Dette er et arbeid som må pågå kontinuerlig. I tillegg har vi vært på diverse høringer i de største partiene og i flere komiteer. Vi var også invitert på høringen for idrettsmeldingens behandling, men måtte her i stedet sende inn en skriftlig høring Kulturdepartementet Det har vært flere møter med politiske ledelsen i Kulturdepartementet (KUD) samt nesten månedlige møter med Idrettsavdelingen i det samme departementet. Vi har samarbeidet med Regjeringen med å finne et prosjekt for å bygge billigere svømmeanlegg. I alt 15 millioner kroner blir denne våren bevilget til et pilotprosjekt for å bygge billigere svømmehaller. I denne sammenhengen er det også hentet inn informasjon fra utlandet om hvilke muligheter som er der (2521). Komiteen har også lagt press på at KUD til å bruke sanksjoner for de kommunene som ikke har anleggene sine åpne minst 9 mnd i året. Dette har gjort sitt til at de siste undersøkelsene fra KUD viser at åpningsfrekvensen har gått fra at de fleste som var åpne under 9 mnd i året, nå er åpne fra 9-12 mnd. I året. Anleggskomiteen har i denne sammenhengen også bistått en lang rekke klubber for å få dette til. Komiteen har også spilt inn nye kriterier for tildeling av spillemidler. Det er foreslått 15 millioner kroner for 25x12,5 og 18 millioner kroner 25x15,5 m. NIF sin anleggskomite har støttet dette i deres høring til departementet. Det vi i så fall si minst en firedobling siden Det er også skrevet flere brev til Statsministeren, Kulturministeren og Kunnskapsministeren, Finansministeren og Kommunalministeren omkring finansiering av svømmeanlegg og spissing av låneordningen. I denne sammenhengen er det også gjennomført møter med Finansministeren, Kunnskapsministeren og kulturministeren. Problemstillingen er også tatt opp med Statsministeren. Slike prosesser er imidlertid tunge, og må følges opp Partiprogram Anleggskomiteen har hatt møter med programkomiteene i de største partiene i forhold til valget kommende høst. Svømmetinget 2013 Tingdokument side 25

26 Fagforbundet og LO Kontakten med Fagforbundet og LO er fortsatt god. Og begge organisasjoner blir brukt som døråpnere innenfor øvrige myndigheter. Gjennom møter med LO og Fagforbundet har vi stresset svømmeopplæring og anlegg samt samhandlingsreformen Anleggsveieledere/klubbesøk Dette er ressurspersoner som i likhet med klubbveilederne kan besøke klubber som melder inn behov for hjelp til etablering av anlegg i sitt område. Det er klubbene selv som skal være pådrivere i prosessen, mens anleggsveileder skal gi tips og råd. Anleggsveileder kan også være med på møter med kommunen hvis ønskelig. I siste periode har veiledere/komitemedlemmer besøkt et 20 talls klubber, spesielt det siste året. Noen av dem opp til flere ganger. I mange av klubbesøkene er også de ledende politikerne i kommunene med. I tillegge er det daglig telefoner fra klubber, samt arkitekter og andre fagfolk til komiteens medlemmer Treningstider i svømmehallene En av arbeidsoppgavene i perioden har vært å fortsatt arbeide med å bedre klubbenes tilgang på treningstid i svømmehallene. I og med at dette er et problem som griper direkte inn i kommunenes selvstyre, har det vært meget vanskelig for NSF sentralt å gripe direkte inn. Det understrekes at dette er et problemområde som primært må bearbeides og løses av klubbene selv. Imidlertid er det tidligere utarbeidet et strategidokument som ligger på Forbundets hjemmesider, og som anleggskomiteen mener vil være til stor hjelp for klubbene i arbeidet vis-a-vis kommunene når det gjelder å få en bedre treningssituasjon. Denne bør nok imidlertid revideres i kommende periode. Utvalget har imidlertid arbeidet mot de sentrale myndigheter for å oppnå en forståelse for at klubbene trenger mer treningstid i svømmehallene. Se også over i forhold til rapportens kapittel om Kulturdepartementet. Anleggskomiteen har imidlertid vært i tett dialog med klubbene i de spesielle tilfellene og gjort det vi har kunne t for å avhjelpe forholdene. Og i tillegg er det satt i gang et juridisk arbeid for å kunne se om det er noen konkurranse regler som omfatter dette. 4. Pilot overtakelse av svømmehall Det gjennomføres for tiden et pilotprosjekt der målet er at Narvik svømmeklubb overtar driften av minst en svømmehall i byen, avtalen forventes underskrevet i løpet av våren. 5. Svømmeanlegg 5.1. Hovedanlegg Arbeidet med hovedanlegget i Bergen går sin gang. Anlegget skal være ferdig i løpet av sommeren , planen er å søke EM kortbane i Byggingen blir fortløpende fulgt opp Andre anlegg Kristiansand. Aquarama vil stå ferdig i disse dager. Anlegget fikk dessverre ikke spillemidler da driften deres ikke stod i forhold til bestemmelse om tildeling av spillemidler. Komiteen innstilte imidlertid på midler over posten kostnadskrevende anlegg til anlegget, og har hatt en rekke møter med dem Hamar Hamar er inne i en utbyggingsfase for Ankerskogen, etter å ha stått i stampe i mange år. NSF fikk også gjennom ekstra midler til dette anlegget over posten kostnadskrevende anlegg Oslo Oslo er i prosess for å gjennomføre en vurdering av hvordan fremtiden svømmehalls demografi. Både kommersielle anlegg samt nye offentlige anlegg er i planleggingsfasen. Det er et godt samarbeid mellom svømmekretsen og komiteen i dette arbeidet Stavanger Stavanger bygger for tiden to kortbaneanlegg etter spesifikasjonens krav. Imidlertid er også planleggingen av et større langbanebasseng kommet i gang igjen Tromsø Svømmetinget 2013 Tingdokument side 26

27 I løpet av det siste året har det vært stor aktivitet i Tromsø, og det er satt av midler i langtidsbudsjettet for å bygge et langbane anlegg. Utvalgsleder har vært i flere sentrale møter sammen med idrettskrets, svømmekrets, idrettskrester og svømmeklubber i dette arbeidet Ullensaker Det er planer og politisk vilje til å bygge et stort anlegg i Ullensaker, langs E6 mellom Oslo og Gardermoen. Utvalgsleder har også her vært sentral i fremdriften. Det er også her satt av penger i langtidsbudsjettet i denne kommunen Utvalgsleder og noen av komitemedlemmene har hatt kontakt med /vært rådgiver for flere nye svømmehallsprosjekter landet rundt. 6. Svømmehallspesifikasjonen og anleggsplanen Utvalgets leder har i perioden blitt valgt som medlem i FINA sin anleggskomite, som kommer med en ny utgave av FINA sine spesifikasjoner til FINA kongressen i sommer. Det arbeides derfor kontinuerlig med overvåking og revisjon av Spesifikasjonen for svømmehaller og anleggsplanen for at disse dokumentene til enhver tid skal være oppdatert og à jour med utviklingen. Det er en egen side under Svømmeanlegg på forbundets hjemmesider som beskriver hvilke endringer som er gjort. 7. Diverse 7.1. Studieturer Komitélederen har i løpet av perioden arrangert flere studieturer med deltagelse fra arkitekter og kommunale representanter til svømmeanlegg Foredrag Medlemmene har ved mange forskjellige anledninger holdt foredrag om svømmeanlegg. Både lokalt og på sentrale fagkonferanser. 8. Sponsorer Komiteens leder har fått til en avtale med utstyrsleverandøren Malmsten, som ble byttet ut med Pooltech/Myrtha Pool i perioden. 9. Representasjon Komiteens leder har i hele perioden vært medlem i NIF sin anleggskomite. De siste to årene har han vært medlem i FINA sin anleggskomite, og ble fra høsten 2012 valgt inn i LEN sitt styre med ansvar for anlegg. Svømmetinget 2013 Tingdokument side 27

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

Norske rekorder status før NM Kortbane 2017

Norske rekorder status før NM Kortbane 2017 Norske rekorder status før NM Kortbane 2017 Norske seniorrekorder, Damer - Kortbane 50 meter fri 24,60 Susann Bjørnsen Setermoen SK Windsor, Canada 11.12.2016 100 meter fri 52,92 Ingvild Snildal Asker

Detaljer

Presentasjon Landslagsstruktur 2013-2014

Presentasjon Landslagsstruktur 2013-2014 Presentasjon Landslagsstruktur 2013-2014 Landslagsgruppene 2013-2014 Seniorlandslaget ELITEGRUPPPA Cecilie W. Johannessen, BSC UTFORDRERGRUPPA Lavrans Solli, BSC Monica Waage Johannessen, BSC Susann Bjørnsen,

Detaljer

SVØMMETINGET 2010. Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april

SVØMMETINGET 2010. Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april SVØMMETINGET 2010 Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april Svømmetinget 2010 Tingdokument 23.03.2010 - side 2 SVØMMETINGET 2010 PROGRAM Vi gjør oppmerksom på at det ikke lander fly i Molde lørdag morgen,

Detaljer

SVØMMETINGET Rica Seilet Hotell Molde april

SVØMMETINGET Rica Seilet Hotell Molde april SVØMMETINGET 2010 Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april Svømmetinget 2010 Tingdokument 23.03.2010 - side 2 SVØMMETINGET 2010 PROGRAM Vi gjør oppmerksom på at det ikke lander fly i Molde lørdag morgen,

Detaljer

SVØMMETINGET 2010. Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april PROTOKOLL

SVØMMETINGET 2010. Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2010 Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april PROTOKOLL Protokoll Svømmetinget 2010 - side 2 SVØMMETINGET 2010 PROGRAM Vi gjør oppmerksom på at det ikke lander fly i Molde lørdag morgen, så

Detaljer

Alexander B. Skeltved 1987 200 MEDLEY 2.07,53 Berlin 05.03.2010 Alexander B. Skeltved 1987 400 MEDLEY 4.35,94 Trondheim 10.07.2010

Alexander B. Skeltved 1987 200 MEDLEY 2.07,53 Berlin 05.03.2010 Alexander B. Skeltved 1987 400 MEDLEY 4.35,94 Trondheim 10.07.2010 Rekorder langbane herrer senior Robin Dale Oen 1980 50 FRI 0.23,10 Madrid 15.05.2004 Kretsrekord Robin Dale Oen 1980 100 FRI 0.50,44 Eindhoven 21.03.2008 Marius Solaat Rødland 1997 200 FRI 1.50,56 København

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Landslagene 2014-2015

Landslagene 2014-2015 Landslagene 2014-2015 Landslagsgruppene 2014-2015 Seniorlandslaget Elitegruppa: -Henrik Christiansen -Sverre Næss -Lavrans Solli Utfordrergruppa: -Cecilie W.Johannessen -Elise Næss Olsen -Sindri Jakobsson

Detaljer

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund Lederkurs 1 Norges Svømmeforbund Brita Blenne Lien Prosjektkonsulent Norges Svømmeforbund Mail: brita@medley.no Mobil: 47 38 18 53 Bakgrunn: - 1994-2002 styreleder i Skjetten - 2002 2006 Ansatt daglig

Detaljer

Alexander B. Skeltved 1987 200 MEDLEY 2.07,53 Berlin 05.03.2010 Alexander B. Skeltved 1987 400 MEDLEY 4.35,94 Trondheim 10.07.2010

Alexander B. Skeltved 1987 200 MEDLEY 2.07,53 Berlin 05.03.2010 Alexander B. Skeltved 1987 400 MEDLEY 4.35,94 Trondheim 10.07.2010 Rekorder langbane herrer senior Robin Dale Oen 1980 50 FRI 0.23,10 Madrid 15.05.2004 Kretsrekord Robin Dale Oen 1980 100 FRI 0.50,44 Eindhoven 21.03.2008 Marius Solaat Rødland 1997 200 FRI 1.50,56 København

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

SVØMMETINGET 2007. Rica Arctic hotell, Kirkenes 20.-22. april 2007 PROTOKOLL

SVØMMETINGET 2007. Rica Arctic hotell, Kirkenes 20.-22. april 2007 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2007 Rica Arctic hotell, Kirkenes 20.-22. april 2007 PROTOKOLL Protokoll Svømmetinget 2007 side 2 Svømmetinget 2007 Program Fredag 20. april kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger Lørdag

Detaljer

Topp 10 langbane 50 m fri

Topp 10 langbane 50 m fri 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 0:23.10 Madrid 15.05.2004 2 Marius Solaat Rødland 1997 0:23.50 København 28.03.2014 3 Alexander Dale Oen 1985 0:24.14 Hamar 13.07.2008 4 Markus Vindenes 1994 0:24.55 Drammen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2013. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Onsdag 20. mars 2013 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2013. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Onsdag 20. mars 2013 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Onsdag 20. mars 2013 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET AdO arena/amalie Skram Videregående skole

PROTOKOLL SVØMMETINGET AdO arena/amalie Skram Videregående skole PROTOKOLL SVØMMETINGET 2016 AdO arena/amalie Skram Videregående skole Bergen Lørdag 23. april 2016 Svømmetinget 2016 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2016 - PROGRAM Lørdag 23. april kl. 10.00 13.30 kl.

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte Norges Svømmeforbund Lederkurs Skolere nye ledere/tillitsvalgte/ansatte Bli kjent med norsk idretts organisering. Innsikt i klubbhverdagen. Forståelse for

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

ÅRSMØTE/KRETSTING. 3) Velge dirigent, sekretærer og protokollunderskrivere. 4) Beretning. 5) Regnskap.

ÅRSMØTE/KRETSTING. 3) Velge dirigent, sekretærer og protokollunderskrivere. 4) Beretning. 5) Regnskap. ÅRSMØTE/KRETSTING Lørdag 17. mars 2012, kl. 16.00 Scandic Bergen City Hotel. Saksliste: I henhold til paragraf 11: 1) Godkjenning av fullmakter. 2) Godkjenne saksliste. 3) Velge dirigent, sekretærer og

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

PLASS NAVN FØDT TID STED DATO

PLASS NAVN FØDT TID STED DATO 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 00:22,34 Dublin 11.12.2003 2 Marius Solaat Rødland 1997 00:22,66 Stavanger 06.04.2014 3 Markus Vindenes 1994 00:23,28 Reykjavik 11.12.2011 4 Alexander Dale Oen 1985 00:23,37

Detaljer

Sist oppdatert 31.10.2014

Sist oppdatert 31.10.2014 Rekorder kortbane herrer senior NAVN FØDT ØVELSE TID STED DATO Kommentar Robin Dale Oen 1980 50 FRI 0:22,34 Dublin 11.12.2003 Marius Solaat Rødland 1997 100 FRI 0:48,69 Stavanger 05.04.2014 Marius Solaat

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2016 Bergen 23.-24. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 22.-24. april 2016 i AdO arena i Bergen. Det vil bli anledning til å besøke Svømmemuseet,

Detaljer

SVØMMETINGET Rica Arctic hotell, Kirkenes april Page 1 of 79

SVØMMETINGET Rica Arctic hotell, Kirkenes april Page 1 of 79 SVØMMETINGET 2007 Rica Arctic hotell, Kirkenes 20.-22. april 2007 Page 1 of 79 Svømmetinget 2007 side 2 Page 2 of 79 Svømmetinget 2007 Program Fredag 20. april kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

RESULTATLISTE. Øvelse 102. 200m fri, herrer - Finale. Øvelse 103. 100m rygg, damer - Finale 23.05.2014-25.05.2014. Bergen Swim Festival 2014.

RESULTATLISTE. Øvelse 102. 200m fri, herrer - Finale. Øvelse 103. 100m rygg, damer - Finale 23.05.2014-25.05.2014. Bergen Swim Festival 2014. Øvelse 101. 200m fri, damer - Finale 1 Hosszu, Katinka 1989 Vasas SC 1.54,06 925 26,89 (26,89) 55,49 (28,60) 1.24,59 (29,10) 1.54,06 (29,47) 2 Coleman, Michelle 1993 Spårvägens SF 1.55,93 881 27,05 (27,05)

Detaljer

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Lørdag 20. oktober

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Lørdag 20. oktober Landsstevnet 0 Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne Lørdag 0. oktober Velkommen til Landsstevnet 0! SSK Skjetten svømming har den gleden av å arrangere Landsstevnet 0. SSK Skjetten svømming

Detaljer

SVØMMETINGET PROTOKOLL. Bergen Hotell, Bergen 16. 18. april 2004

SVØMMETINGET PROTOKOLL. Bergen Hotell, Bergen 16. 18. april 2004 SVØMMETINGET 2004 PROTOKOLL Bergen Hotell, Bergen 16. 18. april 2004 2 SVØMMETINGET 2004 PROGRAM FREDAG 16. april kl. 17.00-20.00 Åpning, informasjon og Tingforhandlinger i plenum 20.30 Middag og sosialt

Detaljer

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Søndag 21. oktober

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Søndag 21. oktober Landsstevnet 202 Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne Søndag 2. oktober Velkommen til Landsstevnet 202! SSK Skjetten svømming har den gleden av å arrangere Landsstevnet 202. SSK Skjetten svømming

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 GROTTEBADET, HARSTAD torsdag 26. - søndag 29. november 2009 På vegne av Norges

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Gjøvik Svømmeklubb i Norske Mesterskap

Gjøvik Svømmeklubb i Norske Mesterskap Gjøvik Svømmeklubb i Norske Mesterskap DELTAKELSE OG PLASSERINGER FRA ÅR 2000 : 2009: NM kortbane, junior - Harstad 50m butterfly Bjørn Emil Evensen 00.26.46 13.plass 100m medley Bjørn Emil Evensen 01.01.52

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2015-2016 Landslagsgruppene 2015-2016 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Junior EM gruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Landslagssjef:

Detaljer

Norske Mastersrekorder Kvinner Kortbane

Norske Mastersrekorder Kvinner Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Renate Aasland Ranaweera Madla SK 28,33 30-03-14 A 25-29 Henriette Brekke ROMA 25,83 08-04-16 B 30-34 Kristine Johansen Hamar IL 27,18 05-04-08 C

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

2.-4. september TRENER/LEDER KONFERANSEN

2.-4. september TRENER/LEDER KONFERANSEN 2.-4. september TRENER/LEDER TRENER/LEDER TRENER-/LEDERKONFERANSE VELKOMMEN TIL OG NETTVERKSSAMLING Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til årets konferansehelg for svømmeidrettene 2.-4. september.

Detaljer

Søndag 14. september 2008 kl 10.30

Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Øvelse 1. 400m fri, herrer 1p Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 4.15,23 632 28,(28,) 59,94(30,) 1.31,75(31,81) 2.03,76(32,01) 2.35,71(31,) 3.08,15(32,44) 3.42,12(33,)

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE

SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE VELKOMMEN TIL TRENER/LEDERKONFERANSEN! Trener/lederkonferansen Forum for norsk svømming >Trenerprogram >Lederprogram >Faglig >Sosialt >Nettverk

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

TINGPAPIRER 2017 HORDALAND SVØMMEKRETS

TINGPAPIRER 2017 HORDALAND SVØMMEKRETS TINGPAPIRER 2017 HORDALAND SVØMMEKRETS ÅRSMØTE/KRETSTING Lørdag 25. mars 2017, kl. 16.00 Scandic Ørnen Saksliste: I henhold til paragraf 11: 1) Godkjenning av fullmakter. 2) Godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no april 2017 Gardermoen, 2. april 2017 Høringsinstanser: NSF Kretser NSF Svømmeklubber NSF

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Oversikt over konferanser og samlinger på Hamar

Oversikt over konferanser og samlinger på Hamar Oversikt over konferanser og samlinger på Hamar Konferanse/samling Alle fellesfordrag: Rom I Storesalen Trenerkonferansen: I Storesalen Basistrening, praktisk økt søndag kl 0930 Lederkonferansen: I Fogderiet

Detaljer

Referat trener ledekonferansen stup, Sarpsborg 02 til 04.09.11

Referat trener ledekonferansen stup, Sarpsborg 02 til 04.09.11 Referat trener ledekonferansen stup, Sarpsborg 02 til 04.09.11 Dato: 03.09.11 Tilstede: Arne Tellefsen Kristiansand Stupeklubb og STU Helge Tuxen Randabergsstuperne og STU Anna Maja Holm Thorsen Bergen

Detaljer

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

LØRDAG 19. FEBRUAR 2011 RICA MARITIME HOTELL HAUGESUND

LØRDAG 19. FEBRUAR 2011 RICA MARITIME HOTELL HAUGESUND LØRDAG 19. FEBRUAR 2011 RICA MARITIME HOTELL HAUGESUND 1 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE... 3 SAK 01 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 3 SAK 02 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN...

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Årsberetning Kretsting

Årsberetning Kretsting Årsberetning Kretsting Tirsdag 24. mars 2015 klokken 18.30 Solheim skole Mailandveien 4, 1471 Lørenskog Saksliste Sak 1. Godkjenning av fremmøtte representanters fullmakter Sak 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

Lørdag 9. juli 2011 kl 10.00

Lørdag 9. juli 2011 kl 10.00 Lørdag 9. juli 2011 kl 10.00 Øvelse 1. 400m individuell medley, damer - Direkte finale Foreløpig før siste heat 1 Sofie Reisænen 97 Vågsbygd SLK (0,83) 5.17,13 613 33,00(33,00) 1.12,72(39,72) 1.52,15(39,43)

Detaljer

MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2019 Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no juli 2017 Behandlet av Forbundsstyret 8. september 2017 Trondheim, 9. juli 2017

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2007-2008 Landslagsgruppene 2007-2008 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Landslaget for funksjonshemmede Stipendgruppa

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2

Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2 Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Bergens Svømme- og Livredningsklubb (BS-LK) som teknisk arrangør, gleden av å invitere til

Detaljer

Landslagsgruppene

Landslagsgruppene Landslagene 2011-2012 Landslagsgruppene 2011-2012 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Junior EM gruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Landslagssjef:

Detaljer

VELKOMMEN 04.09 VELKOMMEN TIL. foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no TRENER/LEDER KONFERANSEN

VELKOMMEN 04.09 VELKOMMEN TIL. foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no TRENER/LEDER KONFERANSEN VELKOMMEN 04.09 foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no VELKOMMEN TIL TRENER/LEDER TRENER/LEDER VELKOMMEN TIL TRENER-/LEDERKONFERANSE Trener/Lederkonferansen er en arena for motivasjon, læring

Detaljer

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27.

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. søndag 30. november 2008 Side 2 publisert 24.09.2008

Detaljer

RESULTATLISTE NM kortbane Senior

RESULTATLISTE NM kortbane Senior 22.03.2012 - Kortbane Øvelse 1. 4*50m lag medley, damer - Forsøk 1 Asker SK J1 sr. SR Asker SK (0,69) 1.56,80 679 Oda Marie Siljan 30,24 30,24 Rikke Nagell-Kleven 1.03,99 33,75 Mette Mellbye Larsen 1.31,69

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Møte referat. SVU møte, lørdag 24.03 2012, møte nr 02/12

Møte referat. SVU møte, lørdag 24.03 2012, møte nr 02/12 1 SVØMMEUTVALGET Møte referat SVU møte, lørdag 24.03 2012, møte nr 02/12 Møtested Drammen Svømmehall Møtestart Kl 10.00 Møteslutt Kl 16.00 Innkalte Asbjørn Hjelmaas, Janne Gro Rasmussen og Brita Blenne

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Torsdag 26. mars 2009 kl 17.30

Torsdag 26. mars 2009 kl 17.30 Torsdag 26. mars 2009 kl 17.30 Øvelse 1. 4*50m lag medley, damer - Finale 1 Team Stavanger J1 sr. SR Team Stavanger (0,60) 1.56,29 834 2 Lambertseter SK J1 sr. SR Lambertseter SK (0,65) 1.57,29 813 3 Asker

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 for junior, senior og funksjonshemmede i Tøyenbadet i Oslo lørdag 11.- tirsdag 14.juli 2009 Innbydelse NM i svømming langbane 2009 side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

1 Jon Håvard Appelkvist Stjørdalsblink Gunnar Evjen Vestbyen Sigvart Evjen Vestbyen Stine Tveit TS&LK

1 Jon Håvard Appelkvist Stjørdalsblink Gunnar Evjen Vestbyen Sigvart Evjen Vestbyen Stine Tveit TS&LK RESULTATLISTE JUNIORSVØM 2004 Arr: Malvik IL svømmeavdeling Lørdag 6 november 2004 Øvelser: 1 25m bryst rekrutt PAUSE 2 200m fri 10 50m bfly 3 25m fri rekrutt 11 100m rygg 4 100 fri junior 12 50m bryst

Detaljer

Glomma Cup Klubboversikt

Glomma Cup Klubboversikt Glomma Cup 2008 - Klubboversikt Jenter Gutter Sammenlagt Pers Ind Lag Pers Ind Lag Pers Ind Lag Askimsvømmerne 4 0 0 0 0 4 0 Elverum Svømming 8 23 2 7 2 49 3 Haldens SK 49 2 2 7 3 23 0 Hamar IL 0 0 0 2

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Svømmeutvalget er bindeleddet mellom trenere, svømmere og styret.

Svømmeutvalget er bindeleddet mellom trenere, svømmere og styret. Rapport fra svømmeutvalget 2013 Svømmeutvalget har ansvaret for de aktive svømmerne, trenerne, banefordeling, treningstider og treningslister. I tillegg er Svømmeutvalget ansvarlig for oppsett og gjennomføring

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

I.L. Varg Årsberetning 2002 Årsmøte på 4H-gården (Nordre Lindeberg gård) Strømsveien 350 20. mars 2003 kl. 19:00

I.L. Varg Årsberetning 2002 Årsmøte på 4H-gården (Nordre Lindeberg gård) Strømsveien 350 20. mars 2003 kl. 19:00 Årsmøte på 4H-gården (Nordre Lindeberg gård) Strømsveien 350 20. mars 2003 kl. 19:00 1.0 Generalforsamlingen Siste ordinære generalforsamling ble avholdt 19. mars 2002 i 4H Gården, Strømsveien 350, Furuset.

Detaljer

Norske_Mastersrekorder_Kvinner_Langbane_ xlsx Side 1

Norske_Mastersrekorder_Kvinner_Langbane_ xlsx Side 1 Norske_Mastersrekorder_Kvinner_Langbane_2017-06-26.xlsx Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Trine Lene Austrøne Olsen IL Varg 28,95 20-05-17 Oslo B 30-34 Guri Kogstad Bærumssvømmerne

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Kortbane Atlanterhavsbadet Kristiansund 26.-29. mars 2009 Som teknisk arrangør har Norodd Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32 Resultater fra Irene Dalby Cup Elverum Svømming 97 Ida Køhl Berg Øvelse 9. 50m bryst, damer 57,42 Øvelse 11. 50m rygg, damer 52,57 Øvelse 15. 50m fri, damer 48,82 96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Torhild Narvestad Anda 91 Randaberg IL 5.18,08 439 36,43(36,43) 1.17,10(40,67) 1.58,12(41,02) 2.39,03(40,91) 3.19,62(40,59) 4.00,29(40,67) 4.40,12(39,83) 5.18,08(37,) 2 Kristin

Detaljer

Landsstevnet Klubboversikt

Landsstevnet Klubboversikt Landsstevnet 009 - Klubboversikt Jenter Gutter Sammenlagt Pers Ind Lag Pers Ind Lag Pers Ind Lag Asker SK 0 0 0 0 0 0 0 BUL 0 4 0 Egersund SK 4 0 7 9 Gjelleråsen IF 8 0 0 0 7 8 Innstrandens IL 0 0 0 3

Detaljer

Norske Mastersrekorder Kvinner Langbane xls Side 1

Norske Mastersrekorder Kvinner Langbane xls Side 1 Norske Mastersrekorder Kvinner Langbane 2015-28-10-15.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Signe Berg Verlo ROMA 31,20 13-06-12 Riccione B 30-34 Guri Kogstad Bærumssvømmerne 29,28

Detaljer

Øvelse Rank Navn Født Klubb Klasse Sluttid Kommentar Øvelse 6. 50m butterfly, herrer 1 Sindri T. Jakobsson 91 BS/Delfana Senior 24,73 Øvelse 6.

Øvelse Rank Navn Født Klubb Klasse Sluttid Kommentar Øvelse 6. 50m butterfly, herrer 1 Sindri T. Jakobsson 91 BS/Delfana Senior 24,73 Øvelse 6. Kommentar Øvelse 6. 50m butterfly, herrer 1 Sindri T. Jakobsson 91 BS/Delfana Senior 24,73 Øvelse 6. 50m butterfly, herrer 2 Viktor B. Bromer 93 Danmark Senior 24,75 Øvelse 6. 50m butterfly, herrer 3 Daniel

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Norgesmesterskapet i svømming kortbane

Norgesmesterskapet i svømming kortbane Norgesmesterskapet i svømming kortbane for Senior og funksjonshemmede Stavanger svømmehall Torsdag 17. april til søndag 20. april 2008 1 Som teknisk arrangør har Team Stavanger, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer