SVØMMETINGET Rica Seilet Hotell Molde april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVØMMETINGET 2010. Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april"

Transkript

1 SVØMMETINGET 2010 Rica Seilet Hotell Molde april

2 Svømmetinget 2010 Tingdokument side 2

3 SVØMMETINGET 2010 PROGRAM Vi gjør oppmerksom på at det ikke lander fly i Molde lørdag morgen, så alle som er avhengig av fly må være på plass fredag kveld. Lørdag 10. april kl kl kl kl Åpning og Tingforhandlinger i plenum Lunsj Tingforhandlinger i plenum Tingmiddag Søndag 11. april kl kl Tingforhandlinger i plenum Lunsj Svømmetinget 2010 Tingdokument side 3

4 Svømmetinget 2010 Tingdokument side 4

5 Sakliste Sak 1 Godkjenning av de fremmøtte representantenes fullmakter... Side 7 Sak 2 Godkjenning av saklisten.... Side 7 Sak 3 Godkjenning av forretningsorden... Side 7 Sak 4 Valg av dirigenter. Side 7 Sak 5 Valg av sekretærer.. Side 7 Sak 6 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen Side 7 Sak 7 Valg av 4 representanter til tellekorps.. Side 7 Sak 8 Forbundets beretning for perioden Side 8 Hederstegnkomiteen.. Side 26 Arbeidsgruppe anlegg Side 27 Integreringsutvalg Side 29 Svømmeutvalget Side 33 Stuputvalget Side 36 Synkronutvalget Side 40 Vannpoloutvalget. Side 41 Mastersutvalget. Side 43 Lov- og dommerutvalget.. Side 44 Sak 9 Revidert regnskap for foregående år. Side 45 Sak 10 Innkomne forslag... Side 46 A Endring av SV10 og SV6... Side 46 B Reviderte mesterskapsregler stup.. Side 47 C Synkronstup: Stupere fra to ulike klubber. Side 50 D Endring startkontingent stup. Side 51 E Anleggssituasjonen... Side 52 F Engangslisens. Side 53 G Endring GE 18 Stevner.. Side 54 H Endring av GE 31.. Side 56 I Endring av GE 47 Kretsmesterskap - Landsmesterskap Side 57 J Økonomisk støtte til klubber med aut. dommere svømming. Side 58 K Etablere eget dommerutvalg. Side 59 L Nedleggelse av domsutvalg og appellutvalg. Side 60 M Endring av GE36... Side 61 N Endring av GE36... Side 62 Sak 11 Langtidsbudsjett, svømmepolitisk dokument og anleggsplan.. Side 63 Sak 12 Tilsetting av statsautorisert/registrert revisor. Side 64 Sak 13 Valg.. Side 64 Svømmetinget 2010 Tingdokument side 5

6 Svømmetinget 2010 Tingdokument side 6

7 Åpning SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter Forbundsstyrets forslag: Alle fullmakter godkjennes. SAK 2 Godkjenning av saklisten Forbundsstyrets forslag: Saklisten godkjennes. SAK 3 Godkjenning av forretningsorden 1. Tinget ledes av valgte dirigenter 2. Protokollen føres av valgte sekretærer 3. Alle som ønsker innlegg, må melde dette til dirigenten før saken tas opp til votering. I saker/sakspunkter der det ikke blir meldt innlegg, betraktes saken/sakspunktet som vedtatt i henhold til Forbundsstyrets forslag/anbefaling. 4. Personer som holder innledningsforedrag til komitéinnstillinger har ubegrenset taletid. Dette gjelder også adgangen til å ta ordet på nytt. For øvrige forslagsstillere settes taletiden til 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2 minutter tredje gang. For alle andre er taletiden 3 minutter pr gang. Ingen representanter, unntatt de som holder innledningsforedrag til komitéinnstillinger, må gis rett til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg. Ingen replikk får vare mer enn 1 minutt. Det gis kun adgang til en replikk pr representant pr innlegg. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek satt for inntegnet taler. 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og skal være undertegnet med klubbens/kretsens og forslagsstillerens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke fremmes etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NSFs lov fastsetter. 7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 8. Utvalgsleder som ikke sitter i Forbundsstyret, samt ansatte i administrasjonen, gis talerett i saker som angår deres arbeidsområde. Forbundsstyrets forslag: Forretningsorden godkjennes. SAK 4 Valg av dirigenter Forbundsstyrets forslag: Marit Pedersen Bjørn Gran SAK 5 Valg av sekretærer Forbundsstyrets forslag: SAK 6 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen Forbundsstyrets forslag: SAK 7 Valg av 4 representanter til tellekorps Forbundsstyrets forslag: Svømmetinget 2010 Tingdokument side 7

8 SAK 8 Forbundets beretning for perioden Sammensetning av Forbundsstyret, utvalg og komiteer På forbundstinget i Kirkenes april 2007 ble følgende styre og komiteer valgt for perioden 22. april 2007 til 11. april 2010: Forbundsstyret: President: Per Rune Eknes, Lambertseter Svømmeklubb Visepresident: Trude Halvorsen, Tønsberg Svømmeklubb Styremedlem: Dag Bergslien, Stavanger Stup Club Styremedlem: Tor Aage Dæhli, Hamar IL svømmegruppe Styremedlem: Marit Pedersen, Bergens Svømme Club Varamedlem: Brita Blenne Lien, SSK Skjetten svømming (Lørenskog/Rælingen KK ved Ting 2007) Varamedlem: Eivind Kjerstad, Bærumsvømmerne Fagutvalg: Svømmeutvalget Leder: Brita Blenne Lien, SSK Skjetten svømming (Lørenskog/Rælingen KK ved Ting 2007) Nestleder: Trygve Ravn, Spkl Speed svømmegruppe Medlem: Alice C. Boyd, Vestbyen IL svømming Stuputvalget Leder: Nestleder: Medlem: Synkronutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Varamedlem: Vannpoloutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Mastersutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Andre utvalg: Kontrollkomité Leder: Nestleder: Medlem: Varamedlem: Domsutvalget Leder: Nestleder: Varamedlem: Arne Tellefsen, Kristiansand Stupklubb Joacim B. Thorsen, Bergen Stupeklubb Kristin Grøsvik, Trondhjems SLK Maja Elstad, Oslo Synkron Hilde Tinglum, Oslo Synkron Anne Cathrine Bergvatn, Oslo Synkron Tonje Braaten Kogstad, Oslo Synkron Jens Johan Orning, Nordby IL svømmegruppe Tor Tønnesen, Stavanger Vannpoloklubb Tom Albins, Lørenskog/Rælingen KK Geir A. Patursson, Masters Team Stavanger Inger Linn Krogh Hansen, Skedsmo Svømmeklubb Steinar Tangstad, Vågsbygd SLK Karin Aakermann, Lambertseter Svømmeklubb Per Hannestad, Spkl Speed svømmegruppe Berit With, Lambertseter Svømmeklubb Paul Nestaas, Moss Svømmeklubb Helge Skretting, Sandnes SLK Kari Foust, Ålgård Svømmeklubb Bjørg Rasmussen, Åstveit Svømmeklubb Knut Bjørnstad, Lambertseter Svømmeklubb Lov og dommerutvalget Leder: Bjørn Gran, Kolbotn IL svømmegruppe Nestleder: Rigmor Rosmer, Bergens SLK Medlem: Øyvind Ravn Hagen, Sandnes SLK Varamedlem: Rolf Gunnar Haagensen, Larvik SK Svømmetinget 2010 Tingdokument side 8

9 Appellutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Varamedlem: Knut Olaf Pedersen, Bergens Svømme Club Mette Stoebner, Kristiansand Svømmeallianse Vigdis Kristensen, Fauske Svømmeklubb Morten Poulin Hansen, Haldens Svømmeklub 2: Sammensetning av oppnevnte oppnevnte utvalg og komiteer Hederstegnkomité Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Arbeidsgruppe anlegg Leder. Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Arthur S. Knudsen, Skedsmo Svømmeklubb Grunde Vegard, Stupklubben Spinn Lars Krogh, Oslo IL svømmeavdeling Paul Nestaas, Moss Svømmeklubb Per Rune Eknes, Lambertseter Svømmeklubb Arthur S. Knudsen, Skedsmo Svømmeklubb Rolf Gunnar Haagensen, Larvik Svømmeklubb Janne Kristin Svegården, Oslo IL svømmeavdeling Marit Pedersen, Bergens Svømme Club Arbeidsgruppe æresgalleriet (på vent pga utsettelsene i Bergen) Leder: Arthur S. Knudsen, Skedsmo Svømmeklubb Medlem: Paul Nestaas, Moss Svømmeklubb Medlem: Bente Grødem Johnson, Pingvin Stupklubb Integreringsutvalg Leder: Medlem: Medlem. Trude Halvorsen, Tønsberg Svømmeklubb Elise Soland Olsen, SSK Skjetten svømming Kristin Homb, NSF Adm. 3. Internasjonale representanter Sven Egil Folvik Secretary i LEN Medlem i FINA-byrået (til 2009) Medlem i FINA Protocol commission (fra 2009) Bente G. Johnson Medlem i teknisk komité stup i LEN (til 2008) Arne Tellefsen Medlem i teknisk komité stup i LEN (fra 2008) Grunde Vegard Medlem i masterskomiteen i LEN Medlem i masterskomiteen i FINA Bjørn Gran Medlem i Panel for Disciplinary Matters & Disputes LEN Per Rune Eknes President Nordisk Svømmeforbund Bjørn Soleng Generalsekretær Nordiske Svømmeforbund 4. Administrasjon Forbundets administrasjon har i perioden hatt følgende sammensetning: Bjørn Soleng Generalsekretær Petter Løvberg Sportssjef svømming Brit W. Nakken Idrettskonsulent Tore de Faveri Idrettskonsulent Tor Arne Volden Administrasjonskonsulent Leif Håvard Bakken Økonomikonsulent Joacim Lilleåsen Sekretær Ingrid Haslev Anmarkrud Idrettskonsulent John Erlend Christiansen Systemutvikler Kristin Homb Idrettskonsulent Lasse Hoel Idrettskonsulent (fra jan. 2009) Svømmetinget 2010 Tingdokument side 9

10 Administrasjonen utgjør til sammen 11 årsverk. 5. Tilsluttede kretser, lag og medlemmer. Det vises til vedlagte oversikter fra idrettsregistreringen. 6. Tildelte utmerkelser Kongepokalene: Ingvild Snildal, Asker SK (2007) Alexander Dale Oen, Vestkantsvømmerne (2007) Sara Nordenstam, Lambertseter SK (2008) Alexander Dale Oen, Vestkantsvømmerne (2008) Ingvild Snildal, Asker SK (2009) Alexander Dale Oen, Vestkantsvømmerne (2009) NSFs Gullmerke: Bente Grødem Johnson, Pingvin Stupklubb (2007) Ottar Ingebretsen, Sarpsborg IL svømmegruppe (2008) NSFs Fortjenestemedalje: Leif Enersen, Fredrikstad (2007) Kjell Jan Nådland, Stavanger (2007) Kåre Gallis, Tønsberg (2007) Grethe Gallis, Tønsberg (2007) Kari Kvale, Bergen (2008) Marit Pedersen, Bergen (2008) Annicke Bergh Monsen, Bergen (2008) Gunn Farestad Lie, Mandal (2008) Ole Bjørn Hægeland, Mandal (2008) Mika Seyffarth, Mandal (2008) Tor Helge Kjellby, Mandal (2008) Cato Brattbakk, Oslo (2008) Per Arne Behrens, Oslo (2008) Karin Aakermann, Oslo (2008) Kjell Røynesdahl, Oslo (2008) Jarl Claesen, Oslo (2008) Ella Kamhaug, Oslo (2008) Laurie Skjelten, Trondheim (2009) Alice C. Boyd, Trondheim (2009) Astrid Gaasvik, Trondheim (2009) Nils Jørgen Gaasvik, Trondheim (2009) Johnny Møller, Ålesund (2009) NSFs Diplom: Ingolf Lian, Kristiansund (2007) Jørgen Gallis, Tønsberg (2007) Jan Allers, Bergen (2008) Elin Knag, Bergen (2008) Hildegunn Skauge Jenssen, Bergen (2008) Karl Jan Aanes, Gjelleråsen (2008) Kristin Blørstad, Mandal (2008) Siv Anja Helleren, Mandal (2008) Eva Salthaug Mandal (2008) Svanhild Ariansen, Mandal (2008) Torbjørg Breive Havre, Mandal (2008) Fredrik W. Langseth, Oslo (2008) Joacim Lilleåsen, Oslo (2008) John Heddeland, Oslo (2008) Nils Uno Davidsen, Oslo (2008) Bjarne Seternes, Kristiansund (2009) Steinar Jørgensen, Kristiansund (2009) Sverre Ovesen, Kristiansund (2009) Magne Harald Myrset, Kristiansund (2009) Gunn Tove Myrset, Kristiansund (2009) Bjørnar Haugen, Kristiansund (2009) Hilde Haugen, Kristiansund (2009) Tor Tallaksen, Mandal (2009) Svømmetinget 2010 Tingdokument side 10

11 Einar Kyrre Nordli, Trondheim (2009) Jarle Tørseth, Trondheim (2009) Vidar Hanto, Tønsberg (2009) Svømmeknapp i gull: Ella Kamhaug, Oslo (2008) Berit With, Oslo (2008) Beste klubb: 2006/2007 Bærumsvømmerne 2007/2008 Bærumsvømmerne 2008/2009 Bærumsvømmerne Årets trener: 2006/2007 Sondre L. Solberg, Bærumsvømmerne 2007/2008 Stig Leganger Hansen, Vestkantsvømmerne og Nils U. Davidsen, Lambertseter SK 2008/2009 Johan Bjørkegren, Asker SK Beste klubb i ÅM 2007 Lambertseter Svømmeklubb 2008 Stavanger Svømme Club 2009 Lambertseter Svømmeklubb Årets svømmer 2007 Aleksander Dale Oen, Vestkantsvømmerne 2008 Aleksander Dale Oen, Vestkantsvømmerne/Sara Nordenstam, Lambertseter SK 2009 Ingvild Snildal, Asker SK Årets stuper 2007 Timo Klami, Kristiansand Stupklubb 2008 Amund Gismervik, Pingvin Stupklubb 2009 Timo Klami, Kristiansand Stupklubb Årets funksjonshemmede svømmer 2007 Mariann Vestbøstad, Vestkantsvømmerne 2008 Cecilie Drabsch Nordland, Stavanger HAIK og Mariann Vestbøstad, Vestkantsvømmerne 2009 Cecilie Drabsch Nordland, Stavanger HAIK 7. Nasjonal representasjon 2007 Ting i NIF (Skien) President og Generalsekretær som observatør 2008 Ledermøte i NIF (Oslo) President, Visepresident og Generalsekretær som observatør 2009 Ledermøte i NIF (Stavanger) Visepresident President, visepresident, øvrige forbundsstyremedlemmer og administrasjonen har, i den grad det har vært praktisk og økonomisk mulig, representert forbundet ved kretsting, jubileer, norske mesterskap og andre nasjonale stevner. 8. Internasjonal representasjon 2007 LEN kalender møte (Brussel) President og Generalsekretær Nordisk møte (Oslo) President og Generalsekretær 2008 FINA Ekstraordinær kongress (Manchester) President LEN kongress (Zurich) President og Generalsekretær Nordisk møte (Torshavn) President og Generalsekretær 2009 FINA kongress (Roma) President og Generalsekretær LEN kalender møte (København) President og Generalsekretær Nordisk Kongress (Stockholm) President og Generalsekretær Svømmetinget 2010 Tingdokument side 11

12 9. Forbundsstyrets arbeid Det har vært følgende ordinære møter i perioden: møter og 51 saker møter og 42 saker møter og 41 saker FORBUNDETS SATSNINGSOMRÅDER I PERIODEN Svømmepolitisk dokument har vært et styringsverktøy for Norges Svømmeforbund (NSF) i den avsluttende tingperioden. Det understrekes at svømming gjennom perioden har vært brukt som et helhetsbegrep for idrettene svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo. Idégrunnlaget fra 2001 med visjon, verdier og hovedmål danner fortsatt fundamentet for NSFs arbeid i den perioden vi har vært gjennom. Forbundsstyret har arbeidet for at hele organisasjonen skal ha et eierforhold til visjon og verdier: Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge Svømmeidrettens virksomhetsidé Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder Svømmeidrettens verdier Grensesprengende Lekende Ansvarlig Som gir bokstavene GLAD I vann! Dristig Inkluderende. På tinget i Kirkenes ble det bestemt at NSFs øverste prioritet er at norske svømmeklubber får best mulige vilkår til å drive svømmeaktiviteter for alle grupper i alle aldre, herunder også fokus på svømmingens fortrinn i forhold til integrering av funksjonshemmede. Det ble vedtatt at NSF skulle ha følgende satsningsområder på svømmetinget i 2007: Organisasjonsutvikling Nye svømmeanlegg Forbedre rammebetingelsene i svømmeanleggene Svømming og samfunn Konkurransevirksomhet Medlemmer Informasjon og kommunikasjon Forbedre NSFs økonomi Organisasjonsutvikling Innen organisasjonsutvikling har klubb besøk stått i fokus og utviklingen har vært svært god. Det har vært en økning fra 25 besøk i 2007 til hele 81 besøk i Denne tjenesten er nå også under utvikling ved en etablering av en rekke anleggsveiledere basert på samme lest som klubbutviklerne. I tillegg er det satset mye på klubbutvikling gjennom lederutdanningen idrett og ledelse. Med bakgrunn i NSF sitt klare samfunnsengasjement for svømming og svømmeopplæring ble det i 2008 inngått en avtale med GjensidigeStiftelsen om vanntilvenningskurs. Dette har gitt klubber ressurser til å utvikle sine klubber uti fra kjerne virksomheten. Norges Svømmeskole har i samme kontekst hatt en flott utvikling og i dag er det mer enn 100 klubber som består kravene for å være med i Norges svømmeskole. I sammenheng med dette er også portalen tryggivann.no etablert. NSF fikk også Erkjentlighetsprisen for 2008 fra UNI-stiftelsen for vårt samfunnsnyttige arbeid. Svømmetinget 2010 Tingdokument side 12

13 Nye svømmeanlegg I perioden har det vært arbeidet hardt for å få flere svømmeanlegg, til tross for mange planer er det ikke like lett for å få disse gjennomført. Begrensningen er den kommunale økonomien. NSF har imidlertid arbeidet med lobbying for å få inn ekstra penger over statsbudsjettet til kostnadskrevende anlegg og det er ute til hørings dokumenter fra NIF som understøtter NSF sine ønsker. I tillegg er det innført rentekompensasjon for svømmeanlegg over statsbudsjettet. Spillemiddel kriteriene er også bedret i perioden. Derfor har det åpnet et titalls svømmehaller i perioden hvorav ett femti meters basseng i Drammen. Hovedanlegget i Bergen er også under oppføring. Forbedre rammebetingelsene i svømmeanleggene NSF har hatt flere møter med KS og KUD for å bedre rammevilkårene for svømmeanlegg, uten at dette så langt har ført frem til konkrete store endringer. Imidlertid er det på stadig flere steder blitt vanskeligere å stenge eller begrense klubbens virksomhet fordi trykket på disse områdene har vært gode. Imidlertid er dette veldig lokalt styrt og hele organisasjonen bør arbeide for dette med flere virkemidler enn dem vi har i dag. Et av områdene som er etablert er en felles anleggsplan mellom stat og NSF der vi sammen ser på hvilke behov det er både for etablerte og nye svømmehaller. Der både demografi, geografi og økonomi blir satt i system. Svømming og samfunn Mye er nevnt overfor, men i tillegg har NSF vært aktive både innenfor den generelle idrettspolitikken, samt samfunnspolitikken rundt svømmeopplæring og svømmehaller. Presidenten er også med i NIF sin anleggs komite, samt at han er medlem av NIF sin rolle og avklarings komite. Generalsekretæren er medlem av NIF sitt integreringsutvalg. Disse rapporterer direkte til NIF sitt styre. Det har også som i forrige periode vært avholdt en rekke møter på Stortinget, der NSF sågar ble invitert på høring i Kommunalkomiteen på Stortinget. Det har også vært avholdt en rekke møter med de forskjellige stortingspolitikere, dette også fylkesvis. På initiativ fra NSF sammen med Utdanningsdirektoratet, NIH og NLS ble det etter Kunnskapsløftet sendt ut et rundskriv til skolene omkring hva som begrepet svømmedyktighet bør inneholde. Kunnskapsdepartementet har imidlertid ikke godkjent dette ennå. En rekke kommuner og ordførere er kontaktet og hatt møter med, og det er gående et engasjement overfor andre departement en KUD. I tillegg har vi vært tre - fire ganger på Statsministerens kontor. Flere kronikker er også blitt skrevet, og det har vært et godt trykk på svømmerelaterte saker i presse/ media. Den siste perioden har det også vært et aktivt arbeid rundt neste års jubileum. Styret har også arbeidet med antidoping. Gjennom perioden har og styret engasjert seg i internasjonal svømmeidrett, og spesielt draktproblematikken har vært et gjennomgående tema. FS har også vært aktive innenfor LEN og FINA sine innstillinger til styre og lignende. Konkurranse Aldri før har Norge stått sterkere når det gjelder svømming som toppidrett. De olympiske lekene i Beijing ble historiske for norsk svømming. Aldri før har en norsk svømmer tatt medalje i de olympiske lekene - og Beijing-lekene gav oss 2 medaljer: 1 sølv til Alexander Dale Oen på 100m bryst og 1 bronse til Sara Nordenstam på 200m bryst. I VM i Roma 2010 tok Ingvild Snildal bronse på 50m butterfly. Alexander Dale Oen tok ett gull og to sølv i EM i svømming i Eindhoven i Det ble også gull til Aleksander Hetland på 50 meter bryst i EM kortbane i Istanbul i 2009, og Ingvild Snildal tok bronse i samme konkurranse på 50m butterfly. I Paralympics i Beijiing ble det også to medaljer; gull til Cecilie Drabsch Norland på 50m fri og bronse til Mariann Vestbøstad på 100m rygg. Det ble også medaljer på VM kortbane i Rio: 2 gull ved Mariann Vestbøstad på 100m rygg og Cecilie Drabsch Norland på 50m fri, 1 sølv til Sarah Louise Rung på 400m fri, og 4 bronser til Marianne Mæland på 100m bryst, Cecilie Drabsch Norland på 100m Fri, Sarah Louise Rung på 100m bryst og Mariann Vestbøstad på 200m medley. Under EM langbane på Island tok de norske svømmerne 6 medaljer: 3 sølv og 3 bronser. Sølv: Cecile Drabsch Nordland 50m fri og 100m fri, Mariann Vestbøstad på 100m rygg. Bronser: Sarah Louise Rung på 100m fri og 400m fri, Ingvild Hilleren på 100m rygg. I stup ble Timo Klami sin 5 plass i Europamesterskapet for senior i Eindhoven 2008 det store høydepunktet i denne tingperioden. Svømmetinget 2010 Tingdokument side 13

14 Informasjon/Kommunikasjon Norsk svømming har hatt en fin utvikling den siste perioden. Også på hjemmesiden er det stor aktivitet. Kommunikasjon er alltid en utfordring, men med klubbeveilederne, og ikke minst Trener-/ Lederkonferansen med rekorddeltakelse hvert år, lever organisasjonen. Medlemmer: På forrige svømmeting ble styret utfordret til å etablere samarbeid med blant andre KS om kanskje å få flere av dem som svømmer i svømmehallene til å tegne medlemskap, dette viste seg ikke å kunne gjennomføres. Likevel har NSF økt sin medlemsmasse med 17.8 % i perioden fra i 2006 til i Økonomi Etter at Regjeringen innførte spillmonopol, forsvant inntektene fra spilleautomatene. NIF fikk styringen av de midlene regjeringen satt av til såkalte overgangsmidler, dette kom ikke spesielt godt ut for de organisasjonsleddene som tidligere hadde inntekter fra spill. NSF har i skrivende stund ikke fått på plass hovedsponsor, men har vi en rekke mindre avtaler på plass slik at sponsor inntektene er høyere enn noe sinne. FS fikk også mandat av svømmetinget i Kirkenes om å sette noen av midlene som er satt til side fra tidligere gode økonomiske år til bruk på obligasjoner og lignende. Dette arbeidet ble startet i etterkant av tinget, men på grunn av ustabile forhold, og det som etter hvert ble kalt for finanskrise, ble arbeidet stoppet. De oppsparte midlene har derfor hele tiden stått så trygt plassert som det har vært mulig å gjøre. Samarbeid FS/adm Samarbeidet mellom FS og administrasjonen har i perioden vært svært bra, der administrasjonen utfører den daglige virksomheten meget bra, mens FS står for strategi og politikk. Svømmetinget 2010 Tingdokument side 14

15 Svømmelandslaget AKTIVITETSPLAN FOR JUNIOR- OG SENIORLANDSLAGET 2007 Måned Periode Aktivitet Sted Merknad Januar 4 19 Seniorsamling Phuket (THA) E + U + R Februar 8 11 Felles samling Hamar E + U + R + J + UV VM-samling Hamar VM-kvalifiserte Mars 9-11 Int. langbanestevne Berlin J + UV VM-samling Gold Coast (AUS) Kvalifiserte VM langbane Melbourne (AUS) Kvalifiserte Mai 1 6 Juniorsamling Jønkøping (SWE) J + UV 4-6 Int. langbanestevne Jønkøping (SWE) J Felles nordisk sen.samling Oslo / Norden E + U + R Juni 1 15 Seniorsamling Calella (ESP) E + U + R + H 9 10 Mare Nostrum Canet (FRA) Stipend + E Mare Nostrum Barcelona (ESP) E + U + R + H Mare Nostrum Monaco (MON) Stipend Juli 7 11 EYOF Beograd (CRO) Kvalifiserte EM junior Antwerpen (BEL) Kvalifiserte September Juniorsamling Hamar J + UV Høydesamling Flagstaff (USA) E + U + R November 1 4 Juniorsamling Hamar J + UV World Cup Stockholm (SWE) E + U + R World Cup Berlin (GER) E + U + R OLT-samling Oslo Kvalifiserte EM-samling Oslo Kvalifiserte Desember 1-2 Nordisk Juniormesterskap Torshavn (FÆR) Kvalifiserte EM Kortbane Debrecen (HUN) Kvalifiserte 27 - Samling Florida (USA) E + U + R Resultater i internasjonale mesterskap 2007 VM Langbane - Melbourne, Australia mars 2007 Deltakere: Alexander Dale Oen, Aleksander Hetland, Robin Dale Oen, Kim Torry Simmenes og Anne-Mari Gulbrandsen Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Anne-Mari Gulbrandsen 100 bryst 1.09,50 15 Semifinale Anne-Mari Gulbrandsen 50 bryst 32,34 15 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 1.00,69 3 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 1.01,67 8 Finale Alexander Dale Oen 200 bryst 2.14,63 15 Semifinale European Youth Olympic Festival Beograd, Kroatia - juli 2007 Deltakere: Siri Eva Kristiansen Resultater Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Siri Eva Kristiansen 50 fri 27,93 13 B-finale Siri Eva Kristiansen 100 bryst 1.17,50 16 B-finale Svømmetinget 2010 Tingdokument side 15

16 Junior EM Langbane Antwerpen, Belgia juli 2007 Deltakere: Victoria Stensøe Løken, Ingrid Nygaard Knutzen, Elin Slaatmo Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Victoria S. Løken 50 butterfly 28,50 7 Semifinale Victoria S. Løken 50 butterfly 28,39 8 Finale Victoria S. Løken 100 butterfly 1.02,25 13 Semifinale Elin Slaatmo 1500 fri 17.11,32 5 Finale Elin Slaatmo 800 fri 9.05,85 9 Direkte finale World Cup - Stockholm, Sverige november 2007 Deltakere: Alexander Dale Oen, Sander Englund Smørdal, Eirik Ravnan, Sara Nordenstam, Katharina Stiberg, Cecilie Waage Johannessen, Henriette Brekke, Henriette Martinsen, Victoria Stensøe Løken og Anne-Mari Gulbrandsen Resultater (finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Alexander Dale Oen 50 bryst 27,47 6 Finale Alexander Dale Oen 100 bryst 59,42 3 Finale, bronse Alexander Dale Oen 200 bryst 2.09,29 3 Finale, bronse Katharina Stiberg 50 bryst 32,03 7 Finale Katharina Stiberg 50 butterfly 26,45 5 Finale Henriette Martinsen 50 bryst 32,03 7 Finale Henriette Martinsen 100 bryst 1.09,16 8 Finale Sara Nordenstam 200 bryst 2.31,53 8 Finale Sara Nordenstam 400 medley 4.45,32 6 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 200 bryst 2.29,00 7 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 100 bryst 1.08,66 6 Finale World Cup Berlin, Tyskland november 2007 Deltakere: Kim Torry Simmenes, Sander Englund Smørdal, Eirik Ravnan, Robin Dale Oen, Sara Nordenstam, Katharina Stiberg, Cecilie Waage Johannessen, Henriette Brekke, Karoline Brudvik Sanderud og Anne-Mari Gulbrandsen Resultater (finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Katharina Stiberg 50 rygg 29,54 8 Finale Katharina Stiberg 100 medley 1.01,88 4 Finale Henriette Martinsen 50 bryst 32,16 8 Finale Sara Nordenstam 200 bryst 2.30,02 7 Finale Sara Nordenstam 400 medley 4.47,04 7 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 50 bryst 32,04 7 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 200 bryst 2.29,87 6 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 100 bryst 1.09,01 8 Finale Nordisk Juniormesterskap - Torshavn, Færøyene desember 2007 Deltakere: Elin Slaatmo, Emilie Hellerud, Siri Anette Sønju, Seline Vike Holm, Sophia Broberg Skeltvedt, Mina-Louise Berggren, Mikael Bergene, Christer Koch Kvam, Marcus Tesdal, Stian Andreas Evja, Alexander B. Havre og Mattis Saghaug Resultater (medaljer) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Elin Slaatmo 800 fri 9.00,43 1 Elin Slaatmo 400 fri 4.21,39 2 Elin Slaatmo 200 fri 2.07,00 3 Marcus Tesdal 50 bryst 29,76 2 Marcus Tesdal 100 bryst 1.04,94 3 Norge, jenter 4x100 fri 3 Hellerud, Slaatmo, Holm, Sønju Norge, jenter 4x200 fri 3 Hellerud, Slaatmo, Holm, Sønju Svømmetinget 2010 Tingdokument side 16

17 EM Kortbane Debrecen, Ungarn desember 2007 Deltakere: Alexander Dale Oen, Aleksander Hetland, Gard Kvale, Anne-Mari Gulbrandsen, Henriette Brekke, Sara Nordenstam, Karoline Brudvik Sanderud, Ingvild Snildal og Katharina Stiberg Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Anne-Mari Gulbrandsen 50 bryst 31,49 14 Semifinale Katharina Stiberg 50 bryst 31,97 16 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 58,60 2 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 58,81 5 Finale Henriette Brekke 50 fri 25,56 16 Semifinale Anne-Mari Gulbrandsen 200 bryst 2.25,70 6 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 100 bryst 1.07,90 9 Semifinale Alexander Dale Oen 50 bryst 27,29 5 Semifinale Alexander Dale Oen 50 bryst 27,16 5 Finale Alexander Dale Oen 200 bryst Disket Finale Aleksander Hetland 50 bryst 27,14 4 Semifinale Aleksander Hetland 50 bryst 26,95 2 Finale, sølv Norske seniorrekorder satt i 2007 Navn Klubb Øvelse Tid Rekord Sted Dato 1 Katharina Stiberg Bjerkvik 50 butterfly 27,24 senior kortbane Asker Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 100 bryst 1.00,34 senior langbane Melbourne Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 50 bryst 27,93 senior langbane Melbourne Gard Kvale BSC 200 medley 2.03,35 senior langbane Melbourne Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.14,00 senior langbane Melbourne Anne-Mari Gulbrandsen Bærumsvømmerne 50 bryst 32,35 senior langbane Melbourne Anne-Mari Gulbrandsen Bærumsvømmerne 50 bryst 32,34 senior langbane Melbourne Gard Kvale BSC 400 medley 4.25,37 senior langbane Melbourne Sara Nordenstam Lambertseter SvK 200 butterfly 2.13,18 senior kortbane Bergen Ingvild Snildal Asker 50 butterfly 27,48 senior langbane Oslo Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.04,25 senior langbane Oslo Ingvild Snildal Asker 50 rygg 29,60 senior langbane Namsos Ingvild Snildal Asker 50 rygg 29,36 senior langbane Namsos Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.11,98 senior langbane Namsos Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.03,55 senior langbane Namsos Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.03,43 senior langbane Namsos Henriette Brekke Vestkantsvømmerne 50 fri 25,94 senior langbane Namsos Ingvild Snildal Asker 100 butterfly 1.00,64 senior langbane Namsos Ingvild Snildal Asker 100 butterfly 1.00,60 senior langbane Namsos Anne-Mari Gulbrandsen Bærumsvømmerne 50 bryst 32,15 senior langbane Namsos Katharina Stiberg Bjerkvik 50 butterfly 27,13 senior langbane Namsos Henriette Brekke Vestkantsvømmerne 50 fri 25,23 senior kortbane Stavanger Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 100 bryst 58,70 senior kortbane Stavanger Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.09,53 senior kortbane Stavanger Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.09,29 senior kortbane Stavanger Katharina Stiberg Bjerkvik 50 butterfly 26,92 senior kortbane Stockholm Katharina Stiberg Bjerkvik 50 butterfly 26,45 senior kortbane Stockholm Katharina Stiberg Bjerkvik 100 im 1.02,60 senior kortbane Berlin Katharina Stiberg Bjerkvik 100 im 1.01,88 senior kortbane Berlin Ingvild Snildal Asker 200 rygg 2.13,58 senior kortbane Bærum Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.02,03 senior kortbane Bærum Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.01,32 senior kortbane Bærum Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 100 bryst 58,60 senior kortbane Debrecen Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.08,28 senior kortbane Debrecen Aleksander Hetland Bærumsvømmerne 50 bryst 26,93 senior kortbane Debrecen Svømmetinget 2010 Tingdokument side 17

18 AKTIVITETSPLAN FOR JUNIOR- OG SENIORLANDSLAGET 2008 Måned Periode Aktivitet Sted Merknad Januar - 12 Samling Florida (USA) E + U + R Internasjonalt stevne Reykjavik (ISL) EM/VM-svømmere Februar 4 11 Samling Hamar E + U + R 7 10 Juniorsamling Hamar J + UV Mars 3 14 EM-samling Trondheim Kvalifiserte 7 9 Internasjonalt stevne Berlin (GER) J + UV EM Langbane Eindhoven (NED) Kvalifiserte April 8 13 VM Kortbane Manchester (GBR) Kvalifiserte Mai 8 11 Juniorsamling Hamar J + UV 15 6 Høydesamling Sierra Nevada (ESP) OL-svømmere Juni 7 8 Mare Nostrum Monaco (MON) E Mare Nostrum Barcelona (ESP) E + U + R Mare Nostrum Canet (FRA) E + U + R Juli OL-samling Oslo Kvalifiserte 25 5 OL-samling Fukuoka (JPN) Kvalifiserte 30-3 EM Junior Beograd (CRO) Kvalifiserte August 6 17 Olympiske Leker 2008 Beijing (CHN) Kvalifiserte September Juniorsamling Stavanger J + UV Oktober 6 16 Samling Kypros (CYP) E + U + R + J 30 2 Juniorsamling Trondheim UV November World Cup Stockholm (SWE) E + U + R World Cup Berlin (GER) E + U + R Desember 6 7 Nordisk Juniormesterskap Sødertelje (SWE) Kvalifiserte EM Kortbane Rijeka (CRO) Kvalifiserte Resultater i internasjonale mesterskap 2008 EM Langbane Eindhoven, Nederland mars 2008 Deltakere: Alexander Dale Oen, Gard Kvale, Robin Dale Oen, Kim Torry Simmenes, Anne-Mari Gulbrandsen, Sara Nordenstam, Karoline Brudvik Sanderud, Ingvild Snildal og Katharina Stiberg Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Alexander Dale Oen 100 bryst 1.00,13 1 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 59,76 1 Finale, gull Alexander Dale Oen 200 bryst 2.10,08 2 Semifinale Alexander Dale Oen 200 bryst 2.09,74 2 Finale, sølv Alexander Dale Oen 50 bryst 27,99 6 Semifinale Alexander Dale Oen 50 bryst 27,53 2 Finale, sølv Ingvild Snildal 100 Butterfly 59,97 15 Semifinale Ingvild Snildal 50 rygg 29,58 11 Semifinale Ingvild Snildal 100 rygg 1.03,93 16 Semifinale Katharina Stiberg 50 butterfly 27,13 12 Semifinale Katharina Stiberg 50 bryst 32,42 12 Semifinale Svømmetinget 2010 Tingdokument side 18

19 VM Kortbane Manchester, England april 2008 Deltakere: Alexander Dale Oen, Gard Kvale, Aleksander Hetland, Kim Torry Simmenes, Henriette Brekke, Karoline Brudvik Sanderud, Ingvild Snildal og Katharina Stiberg Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Alexander Dale Oen 100 bryst 58,61 2 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 59,76 4 Finale Aleksander Hetland 100 bryst 59,79 15 Semifinale Alexander Dale Oen 50 bryst 27,20 8 Semifinale Alexander Dale Oen 50 bryst 27,33 8 Finale Aleksander Hetland 50 bryst Disket Semifinale Ingvild Snildal 100 Butterfly 1.00,43 15 Semifinale Katharina Stiberg 50 bryst 31,68 13 Semifinale Katharina Stiberg 50 butterfly 26,71 15 Semifinale Katharina Stiberg 100 medley 1.01,82 14 Semifinale Junior EM Langbane Beograd, Kroatia juli 2008 Deltakere: Elin Slaatmo Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Elin Slaatmo 1500 fri 17.16,22 9 Direkte finale Olympiske Leker Beijing, Kina august 2008 Deltakere: Alexander Dale Oen, Gard Kvale, Sara Nordenstam og Ingvild Snildal Resultater (alle) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Alexander Dale Oen 100 bryst 59,41 1 Forsøk Alexander Dale Oen 100 bryst 59,16 1 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 59,20 2 Finale, sølv Alexander Dale Oen 200 bryst 2.11,30 17 Forsøk Gard Kvale 400 fri 3.50,47 26 Forsøk Gard Kvale 200 fri 1.48,73 27 Forsøk Gard Kvale 200 medley 2.01,52 25 Forsøk Sara Nordenstam 400 medley 4.40,28 18 Forsøk Sara Nordenstam 200 medley 2.15,13 23 Forsøk Sara Nordenstam 200 bryst 2.24,47 4 Forsøk Sara Nordenstam 200 bryst 2.23,79 4 Semifinale Sara Nordenstam 200 bryst 2.23,02 3 Finale, bronse Ingvild Snildal 100 butterfly 59,86 37 Forsøk Ingvild Snildal 200 butterfly 2.14,53 33 Forsøk World Cup - Stockholm, Sverige november 2008 Deltakere: Katharina Stiberg, Henriette Brekke, Ingvild Snildal og Elin Slaatmo Resultater (finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Katharina Stiberg 50 butterfly 26,92 8 Finale Elin Slaatmo 800 fri 8.44,01 6 Direkte finale Ingvild Snildal 100 butterfly 1.01,83 8 Finale Svømmetinget 2010 Tingdokument side 19

20 World Cup Berlin, Tyskland november 2008 Deltakere: Gard Kvale, Sara Nordenstam, Katharina Stiberg, Henriette Brekke, Ingvild Snildal og Elin Slaatmo Resultater (finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Katharina Stiberg 50 rygg 28,73 8 Finale Katharina Stiberg 100 medley 1.02,51 5 Finale Gard Kvale 200 medley 1.59,59 5 Finale Gard Kvale 400 fri 3.50,22 5 Finale Elin Slaatmo 800 fri 8.49,74 8 Finale Nordisk Juniormesterskap Södertelje, Sverige desember 2008 Deltakere: Eva Marie Wilson Østerhus, Stina Kajsa Colleou, Siri Eva Kristiansen, Stine Vindenes, Karoline Pedersen, Andrea Hestdal, Jaqueline Knutsson, Susann Bjørnsen, Daniel Berenett, Jørn Nygård, Sverre Næss, Ole Martin Ree, Aleksander Rayward, Sebastian Wigström, Lavrans Solli, Mikael Bergene, Thor Hafnor og Sindre Sønderlund Resultater (medaljer) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Sverre Næss 50 rygg 26,30 1 Sverre Næss 100 rygg 56,25 2 Sverre Næss 200 medley 2.04,75 2 Sverre Næss 50 bryst 29,60 3 Sverre Næss 200 bryst 2.15,54 3 Stine Vindenes 200 butterfly 2.21,73 2 Stina Kajsa Colleou 200 bryst 2.39,02 3 Norge, gutter 4x100 medley 3.50,08 3 Solli, Søderlund, Hafnor, Bergene Norge, gutter 4x100 fri 3.27,76 3 Næss, Bergene, Hafnor, Ree Norge, gutter 4x200 fri 7.36,67 3 Ree, Nygård, Hafnor, Bergene EM Kortbane Rijeka, Kroatia desember 2008 Deltakere: Robin Dale Oen, Aleksander Hetland, Gard Kvale, Sander Englund Smørdal, Henriette Brekke, Sara Nordenstam, Karoline Brudvik Sanderud, Ingvild Snildal, Katharina Stiberg, Victoria Stensøe Løken og Elin Slaatmo Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Henriette Brekke 50 fri 24,99 16 Semifinale Aleksander Hetland 50 bryst 26,67 4 Semifinale Aleksander Hetland 50 bryst 26,64 2 Finale, sølv Aleksander Hetland 100 bryst 59,06 14 Semifinale Katharina Stiberg 50 bryst 31,49 14 Semifinale Katharina Stiberg 50 butterfly 26,93 16 Semifinale Katharina Stiberg 100 medley 1.00,78 9 Semifinale Katharina Stiberg 100 bryst 1.08,25 16 Semifinale Sara Nordenstam 100 bryst 1.08,16 15 Semifinale Sara Nordenstam 200 bryst 2.26,04 8 Finale Norske seniorrekorder satt i 2008 Navn Klubb Øvelse Tid Rekord Sted Dato 1 Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 50 bryst 27,53 senior langbane Eindhoven Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 100 bryst 1.00,11 senior langbane Eindhoven Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 100 bryst 59,76 senior langbane Eindhoven Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.10,08 senior langbane Eindhoven Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.09,74 senior langbane Eindhoven Ingvild Snildal Asker 100 butterfly 59,91 senior langbane Eindhoven Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.03,42 senior langbane Eindhoven Katharina Stiberg Bjerkvik 50 bryst 31,44 senior kortbane Manchester Svømmetinget 2010 Tingdokument side 20

SVØMMETINGET Rica Seilet Hotell Molde april

SVØMMETINGET Rica Seilet Hotell Molde april SVØMMETINGET 2010 Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april Svømmetinget 2010 Tingdokument 23.03.2010 - side 2 SVØMMETINGET 2010 PROGRAM Vi gjør oppmerksom på at det ikke lander fly i Molde lørdag morgen,

Detaljer

SVØMMETINGET 2010. Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april PROTOKOLL

SVØMMETINGET 2010. Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2010 Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april PROTOKOLL Protokoll Svømmetinget 2010 - side 2 SVØMMETINGET 2010 PROGRAM Vi gjør oppmerksom på at det ikke lander fly i Molde lørdag morgen, så

Detaljer

Norske rekorder status før NM Kortbane 2017

Norske rekorder status før NM Kortbane 2017 Norske rekorder status før NM Kortbane 2017 Norske seniorrekorder, Damer - Kortbane 50 meter fri 24,60 Susann Bjørnsen Setermoen SK Windsor, Canada 11.12.2016 100 meter fri 52,92 Ingvild Snildal Asker

Detaljer

Torsdag 26. mars 2009 kl 17.30

Torsdag 26. mars 2009 kl 17.30 Torsdag 26. mars 2009 kl 17.30 Øvelse 1. 4*50m lag medley, damer - Finale 1 Team Stavanger J1 sr. SR Team Stavanger (0,60) 1.56,29 834 2 Lambertseter SK J1 sr. SR Lambertseter SK (0,65) 1.57,29 813 3 Asker

Detaljer

SVØMMETINGET. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

SVØMMETINGET. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Tingdokument 29.03.2013 - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00

Detaljer

SVØMMETINGET 2007. Rica Arctic hotell, Kirkenes 20.-22. april 2007 PROTOKOLL

SVØMMETINGET 2007. Rica Arctic hotell, Kirkenes 20.-22. april 2007 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2007 Rica Arctic hotell, Kirkenes 20.-22. april 2007 PROTOKOLL Protokoll Svømmetinget 2007 side 2 Svømmetinget 2007 Program Fredag 20. april kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger Lørdag

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

SVØMMETINGET Rica Arctic hotell, Kirkenes april Page 1 of 79

SVØMMETINGET Rica Arctic hotell, Kirkenes april Page 1 of 79 SVØMMETINGET 2007 Rica Arctic hotell, Kirkenes 20.-22. april 2007 Page 1 of 79 Svømmetinget 2007 side 2 Page 2 of 79 Svømmetinget 2007 Program Fredag 20. april kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Alexander B. Skeltved 1987 200 MEDLEY 2.07,53 Berlin 05.03.2010 Alexander B. Skeltved 1987 400 MEDLEY 4.35,94 Trondheim 10.07.2010

Alexander B. Skeltved 1987 200 MEDLEY 2.07,53 Berlin 05.03.2010 Alexander B. Skeltved 1987 400 MEDLEY 4.35,94 Trondheim 10.07.2010 Rekorder langbane herrer senior Robin Dale Oen 1980 50 FRI 0.23,10 Madrid 15.05.2004 Kretsrekord Robin Dale Oen 1980 100 FRI 0.50,44 Eindhoven 21.03.2008 Marius Solaat Rødland 1997 200 FRI 1.50,56 København

Detaljer

Presentasjon Landslagsstruktur 2013-2014

Presentasjon Landslagsstruktur 2013-2014 Presentasjon Landslagsstruktur 2013-2014 Landslagsgruppene 2013-2014 Seniorlandslaget ELITEGRUPPPA Cecilie W. Johannessen, BSC UTFORDRERGRUPPA Lavrans Solli, BSC Monica Waage Johannessen, BSC Susann Bjørnsen,

Detaljer

Alexander B. Skeltved 1987 200 MEDLEY 2.07,53 Berlin 05.03.2010 Alexander B. Skeltved 1987 400 MEDLEY 4.35,94 Trondheim 10.07.2010

Alexander B. Skeltved 1987 200 MEDLEY 2.07,53 Berlin 05.03.2010 Alexander B. Skeltved 1987 400 MEDLEY 4.35,94 Trondheim 10.07.2010 Rekorder langbane herrer senior Robin Dale Oen 1980 50 FRI 0.23,10 Madrid 15.05.2004 Kretsrekord Robin Dale Oen 1980 100 FRI 0.50,44 Eindhoven 21.03.2008 Marius Solaat Rødland 1997 200 FRI 1.50,56 København

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Topp 10 langbane 50 m fri

Topp 10 langbane 50 m fri 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 0:23.10 Madrid 15.05.2004 2 Marius Solaat Rødland 1997 0:23.50 København 28.03.2014 3 Alexander Dale Oen 1985 0:24.14 Hamar 13.07.2008 4 Markus Vindenes 1994 0:24.55 Drammen

Detaljer

PLASS NAVN FØDT TID STED DATO

PLASS NAVN FØDT TID STED DATO 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 00:22,34 Dublin 11.12.2003 2 Marius Solaat Rødland 1997 00:22,66 Stavanger 06.04.2014 3 Markus Vindenes 1994 00:23,28 Reykjavik 11.12.2011 4 Alexander Dale Oen 1985 00:23,37

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Landslagene 2014-2015

Landslagene 2014-2015 Landslagene 2014-2015 Landslagsgruppene 2014-2015 Seniorlandslaget Elitegruppa: -Henrik Christiansen -Sverre Næss -Lavrans Solli Utfordrergruppa: -Cecilie W.Johannessen -Elise Næss Olsen -Sindri Jakobsson

Detaljer

Sist oppdatert 31.10.2014

Sist oppdatert 31.10.2014 Rekorder kortbane herrer senior NAVN FØDT ØVELSE TID STED DATO Kommentar Robin Dale Oen 1980 50 FRI 0:22,34 Dublin 11.12.2003 Marius Solaat Rødland 1997 100 FRI 0:48,69 Stavanger 05.04.2014 Marius Solaat

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

SVØMMETINGET PROTOKOLL. Bergen Hotell, Bergen 16. 18. april 2004

SVØMMETINGET PROTOKOLL. Bergen Hotell, Bergen 16. 18. april 2004 SVØMMETINGET 2004 PROTOKOLL Bergen Hotell, Bergen 16. 18. april 2004 2 SVØMMETINGET 2004 PROGRAM FREDAG 16. april kl. 17.00-20.00 Åpning, informasjon og Tingforhandlinger i plenum 20.30 Middag og sosialt

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2007-2008 Landslagsgruppene 2007-2008 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Landslaget for funksjonshemmede Stipendgruppa

Detaljer

Gjøvik Svømmeklubb i Norske Mesterskap

Gjøvik Svømmeklubb i Norske Mesterskap Gjøvik Svømmeklubb i Norske Mesterskap DELTAKELSE OG PLASSERINGER FRA ÅR 2000 : 2009: NM kortbane, junior - Harstad 50m butterfly Bjørn Emil Evensen 00.26.46 13.plass 100m medley Bjørn Emil Evensen 01.01.52

Detaljer

Oppsummering : Gull 51 Sølv 74 Bronse 77 Tot.202

Oppsummering : Gull 51 Sølv 74 Bronse 77 Tot.202 Oppsummering 1965-2012: Gull 51 Sølv 74 Bronse 77 Tot.202 Medaljer i Norske seniormesterskap i svømming - 25M Aar Distanse Bas. Kjønn Gull Sølv Bronse 2012 50m rygg 2012 100m rygg 2012 100m bryst 2012

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

I.L. Varg Årsberetning 2002 Årsmøte på 4H-gården (Nordre Lindeberg gård) Strømsveien 350 20. mars 2003 kl. 19:00

I.L. Varg Årsberetning 2002 Årsmøte på 4H-gården (Nordre Lindeberg gård) Strømsveien 350 20. mars 2003 kl. 19:00 Årsmøte på 4H-gården (Nordre Lindeberg gård) Strømsveien 350 20. mars 2003 kl. 19:00 1.0 Generalforsamlingen Siste ordinære generalforsamling ble avholdt 19. mars 2002 i 4H Gården, Strømsveien 350, Furuset.

Detaljer

ÅRSMØTE/KRETSTING. 3) Velge dirigent, sekretærer og protokollunderskrivere. 4) Beretning. 5) Regnskap.

ÅRSMØTE/KRETSTING. 3) Velge dirigent, sekretærer og protokollunderskrivere. 4) Beretning. 5) Regnskap. ÅRSMØTE/KRETSTING Lørdag 17. mars 2012, kl. 16.00 Scandic Bergen City Hotel. Saksliste: I henhold til paragraf 11: 1) Godkjenning av fullmakter. 2) Godkjenne saksliste. 3) Velge dirigent, sekretærer og

Detaljer

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund Lederkurs 1 Norges Svømmeforbund Brita Blenne Lien Prosjektkonsulent Norges Svømmeforbund Mail: brita@medley.no Mobil: 47 38 18 53 Bakgrunn: - 1994-2002 styreleder i Skjetten - 2002 2006 Ansatt daglig

Detaljer

Norske Mastersrekorder Kvinner Kortbane

Norske Mastersrekorder Kvinner Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Renate Aasland Ranaweera Madla SK 28,33 30-03-14 A 25-29 Henriette Brekke ROMA 25,83 08-04-16 B 30-34 Kristine Johansen Hamar IL 27,18 05-04-08 C

Detaljer

Oversikt over konferanser og samlinger på Hamar

Oversikt over konferanser og samlinger på Hamar Oversikt over konferanser og samlinger på Hamar Konferanse/samling Alle fellesfordrag: Rom I Storesalen Trenerkonferansen: I Storesalen Basistrening, praktisk økt søndag kl 0930 Lederkonferansen: I Fogderiet

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2016 Bergen 23.-24. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 22.-24. april 2016 i AdO arena i Bergen. Det vil bli anledning til å besøke Svømmemuseet,

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2015-2016 Landslagsgruppene 2015-2016 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Junior EM gruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Landslagssjef:

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2006-2007 Landslagsgruppene 2006-2007 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa EM kortbane gruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 GROTTEBADET, HARSTAD torsdag 26. - søndag 29. november 2009 På vegne av Norges

Detaljer

SVØMMEPOLITISK DOKUMENT 2007

SVØMMEPOLITISK DOKUMENT 2007 SVØMMEPOLITISK DOKUMENT 2007 - ET STYRINGSVERKTØY Basert på svømmeidrettens visjon og idé Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no april 2017 Gardermoen, 2. april 2017 Høringsinstanser: NSF Kretser NSF Svømmeklubber NSF

Detaljer

Norske Mastersrekorder Kvinner Kortbane

Norske Mastersrekorder Kvinner Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Pernille Berntsen Førde IL 27,99 26-03-17 A 25-29 Henriette Brekke ROMA 25,83 08-04-16 Nordisk B 30-34 Kristine Johansen Hamar IL 27,18 05-04-08 C

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2013. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Onsdag 20. mars 2013 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2013. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Onsdag 20. mars 2013 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Onsdag 20. mars 2013 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Landslagsgruppene

Landslagsgruppene Landslagene 2011-2012 Landslagsgruppene 2011-2012 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Junior EM gruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Landslagssjef:

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 for junior, senior og funksjonshemmede i Tøyenbadet i Oslo lørdag 11.- tirsdag 14.juli 2009 Innbydelse NM i svømming langbane 2009 side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Øvelse m fri, herrer. Øvelse m bryst, damer. Øvelse m rygg, herrer. Eldre junior

Øvelse m fri, herrer. Øvelse m bryst, damer. Øvelse m rygg, herrer. Eldre junior 1 Øvelse 106. 200m fri, herrer 1p Tom Andree Moberg Johansen 97 Delfana 2.07,13 478 2p Sondre Saltnes Urdal 99 Delfana 2.14,79 401 3p Benjamin Birkeland Johnsen 98 Delfana 2.15,84 391 4 Sebastian Braathen

Detaljer

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2019 Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no juli 2017 Behandlet av Forbundsstyret 8. september 2017 Trondheim, 9. juli 2017

Detaljer

Landslagene 2005-2006

Landslagene 2005-2006 Landslagene 2005-2006 Landslagsgruppene 2005-2006 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Sportssjef:

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Referat trener ledekonferansen stup, Sarpsborg 02 til 04.09.11

Referat trener ledekonferansen stup, Sarpsborg 02 til 04.09.11 Referat trener ledekonferansen stup, Sarpsborg 02 til 04.09.11 Dato: 03.09.11 Tilstede: Arne Tellefsen Kristiansand Stupeklubb og STU Helge Tuxen Randabergsstuperne og STU Anna Maja Holm Thorsen Bergen

Detaljer

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte Norges Svømmeforbund Lederkurs Skolere nye ledere/tillitsvalgte/ansatte Bli kjent med norsk idretts organisering. Innsikt i klubbhverdagen. Forståelse for

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Kortbane Atlanterhavsbadet Kristiansund 26.-29. mars 2009 Som teknisk arrangør har Norodd Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27.

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. søndag 30. november 2008 Side 2 publisert 24.09.2008

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

2.-4. september TRENER/LEDER KONFERANSEN

2.-4. september TRENER/LEDER KONFERANSEN 2.-4. september TRENER/LEDER TRENER/LEDER TRENER-/LEDERKONFERANSE VELKOMMEN TIL OG NETTVERKSSAMLING Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til årets konferansehelg for svømmeidrettene 2.-4. september.

Detaljer

Søndag 14. september 2008 kl 10.30

Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Øvelse 1. 400m fri, herrer 1p Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 4.15,23 632 28,(28,) 59,94(30,) 1.31,75(31,81) 2.03,76(32,01) 2.35,71(31,) 3.08,15(32,44) 3.42,12(33,)

Detaljer

LANDSLAGENE 2017/2018

LANDSLAGENE 2017/2018 LANDSLAGENE 2017/2018 Landslagsgruppene 2017/2018 SENIOR: Elitegruppa Utfordrergruppe 1 Utfordrergruppe 2 Rekruttgruppa JUNIOR: EM Juniorgruppa Utviklingsgruppa SENIORLANDSLAGET-TRENERE: Landslagssjef:

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

LANDSLAGENE 2016/2017

LANDSLAGENE 2016/2017 LANDSLAGENE 2016/2017 Landslagsgruppene 2016/2017 SENIOR: Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa JUNIOR: EM Juniorgruppa Utviklingsgruppa SENIORLANDSLAGET-TRENERE: Landslagssjef: Petter Løvberg Assistenttrener:

Detaljer

Gard Kvale fotografert av Bo Norseng og Henning Rugsveen

Gard Kvale fotografert av Bo Norseng og Henning Rugsveen Gard Kvale fotografert av Bo Norseng og Henning Rugsveen [Innhold] 20 Svømmehallsmilliarden Svømmehallsmilliarden møter politisk forståelse 6 Kortbane-NM i svømming i Stavanger Gard Kvale var en av frontfigurene

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Norgesmesterskapet i svømming kortbane

Norgesmesterskapet i svømming kortbane Norgesmesterskapet i svømming kortbane for Senior og funksjonshemmede Stavanger svømmehall Torsdag 17. april til søndag 20. april 2008 1 Som teknisk arrangør har Team Stavanger, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Bergen SAMMEN FOR BERGEN SAMMEN FOR BERGEN. Swim Festival. Bergen. Bergen AR NA. 9. - 11. mai 2008 SL K. Swim Festival. Swim Festival BS - LK

Bergen SAMMEN FOR BERGEN SAMMEN FOR BERGEN. Swim Festival. Bergen. Bergen AR NA. 9. - 11. mai 2008 SL K. Swim Festival. Swim Festival BS - LK Bergen Swim Festival 9. - 11. mai 2008 SAMMEN FOR BERGEN -1 BERGENS M SK & L NG IV R E D NI M E LU S VØ 4. - 6. mai 2007 BS - LK B 21 Bergen Swim Festival 19 10 SAMMEN FOR BERGEN AR NA SL K Bergen Swim

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

RESULTATLISTE KOBBEN. Stevne: Namsos Cup 2009 Arrangør: Namsos SK. Side: 1. ØVELSE: 1 200 Rygg M Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår

RESULTATLISTE KOBBEN. Stevne: Namsos Cup 2009 Arrangør: Namsos SK. Side: 1. ØVELSE: 1 200 Rygg M Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår Side: 1 ØVELSE: 1 200 Rygg M 1995 1 P Anders Skaanes Namsos svømmeklubb 95 2.37.34 363 1996 1 P Mathias Langli Rørvik svømme og livredningsklubb 96 3.05.96 220 1997 Kim Andre Hanssen Namsos svømmeklubb

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Norges Svømmeforbund lover

Norges Svømmeforbund lover Norges Svømmeforbund lover L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 L 11 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 20 L 21 L 22 Navn Formål Opptak og medlemskap Hovedorganer Forbundstinget Tingforslag

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Norges Bryteforbund Ting Lørdag 17.juni kl.: 09:00 Quality Hotel Mastemyr

Norges Bryteforbund Ting Lørdag 17.juni kl.: 09:00 Quality Hotel Mastemyr Norges Bryteforbund Ting 2017 Lørdag 17.juni kl.: 09:00 Quality Hotel Mastemyr Innholdsfortegnelse Saksliste... 3 Godkjenning av de stemmeberettige... 4 Tingdelegater... 4 Godkjenning av innkallingen og

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017 Lambertseter, Oslo 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Lambertseter Svømmeklubb, på vegne av

Detaljer

Årsberetning Kretsting

Årsberetning Kretsting Årsberetning Kretsting Tirsdag 24. mars 2015 klokken 18.30 Solheim skole Mailandveien 4, 1471 Lørenskog Saksliste Sak 1. Godkjenning av fremmøtte representanters fullmakter Sak 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Norske_Mastersrekorder_Kvinner_Langbane_ xlsx Side 1

Norske_Mastersrekorder_Kvinner_Langbane_ xlsx Side 1 Norske_Mastersrekorder_Kvinner_Langbane_2017-06-26.xlsx Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Trine Lene Austrøne Olsen IL Varg 28,95 20-05-17 Oslo B 30-34 Guri Kogstad Bærumssvømmerne

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Søndag 21. oktober

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Søndag 21. oktober Landsstevnet 202 Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne Søndag 2. oktober Velkommen til Landsstevnet 202! SSK Skjetten svømming har den gleden av å arrangere Landsstevnet 202. SSK Skjetten svømming

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET AdO arena/amalie Skram Videregående skole

PROTOKOLL SVØMMETINGET AdO arena/amalie Skram Videregående skole PROTOKOLL SVØMMETINGET 2016 AdO arena/amalie Skram Videregående skole Bergen Lørdag 23. april 2016 Svømmetinget 2016 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2016 - PROGRAM Lørdag 23. april kl. 10.00 13.30 kl.

Detaljer