SVØMMETINGET Rica Seilet Hotell Molde april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVØMMETINGET 2010. Rica Seilet Hotell Molde 10.-11. april"

Transkript

1 SVØMMETINGET 2010 Rica Seilet Hotell Molde april

2 Svømmetinget 2010 Tingdokument side 2

3 SVØMMETINGET 2010 PROGRAM Vi gjør oppmerksom på at det ikke lander fly i Molde lørdag morgen, så alle som er avhengig av fly må være på plass fredag kveld. Lørdag 10. april kl kl kl kl Åpning og Tingforhandlinger i plenum Lunsj Tingforhandlinger i plenum Tingmiddag Søndag 11. april kl kl Tingforhandlinger i plenum Lunsj Svømmetinget 2010 Tingdokument side 3

4 Svømmetinget 2010 Tingdokument side 4

5 Sakliste Sak 1 Godkjenning av de fremmøtte representantenes fullmakter... Side 7 Sak 2 Godkjenning av saklisten.... Side 7 Sak 3 Godkjenning av forretningsorden... Side 7 Sak 4 Valg av dirigenter. Side 7 Sak 5 Valg av sekretærer.. Side 7 Sak 6 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen Side 7 Sak 7 Valg av 4 representanter til tellekorps.. Side 7 Sak 8 Forbundets beretning for perioden Side 8 Hederstegnkomiteen.. Side 26 Arbeidsgruppe anlegg Side 27 Integreringsutvalg Side 29 Svømmeutvalget Side 33 Stuputvalget Side 36 Synkronutvalget Side 40 Vannpoloutvalget. Side 41 Mastersutvalget. Side 43 Lov- og dommerutvalget.. Side 44 Sak 9 Revidert regnskap for foregående år. Side 45 Sak 10 Innkomne forslag... Side 46 A Endring av SV10 og SV6... Side 46 B Reviderte mesterskapsregler stup.. Side 47 C Synkronstup: Stupere fra to ulike klubber. Side 50 D Endring startkontingent stup. Side 51 E Anleggssituasjonen... Side 52 F Engangslisens. Side 53 G Endring GE 18 Stevner.. Side 54 H Endring av GE 31.. Side 56 I Endring av GE 47 Kretsmesterskap - Landsmesterskap Side 57 J Økonomisk støtte til klubber med aut. dommere svømming. Side 58 K Etablere eget dommerutvalg. Side 59 L Nedleggelse av domsutvalg og appellutvalg. Side 60 M Endring av GE36... Side 61 N Endring av GE36... Side 62 Sak 11 Langtidsbudsjett, svømmepolitisk dokument og anleggsplan.. Side 63 Sak 12 Tilsetting av statsautorisert/registrert revisor. Side 64 Sak 13 Valg.. Side 64 Svømmetinget 2010 Tingdokument side 5

6 Svømmetinget 2010 Tingdokument side 6

7 Åpning SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter Forbundsstyrets forslag: Alle fullmakter godkjennes. SAK 2 Godkjenning av saklisten Forbundsstyrets forslag: Saklisten godkjennes. SAK 3 Godkjenning av forretningsorden 1. Tinget ledes av valgte dirigenter 2. Protokollen føres av valgte sekretærer 3. Alle som ønsker innlegg, må melde dette til dirigenten før saken tas opp til votering. I saker/sakspunkter der det ikke blir meldt innlegg, betraktes saken/sakspunktet som vedtatt i henhold til Forbundsstyrets forslag/anbefaling. 4. Personer som holder innledningsforedrag til komitéinnstillinger har ubegrenset taletid. Dette gjelder også adgangen til å ta ordet på nytt. For øvrige forslagsstillere settes taletiden til 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2 minutter tredje gang. For alle andre er taletiden 3 minutter pr gang. Ingen representanter, unntatt de som holder innledningsforedrag til komitéinnstillinger, må gis rett til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg. Ingen replikk får vare mer enn 1 minutt. Det gis kun adgang til en replikk pr representant pr innlegg. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek satt for inntegnet taler. 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og skal være undertegnet med klubbens/kretsens og forslagsstillerens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke fremmes etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NSFs lov fastsetter. 7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 8. Utvalgsleder som ikke sitter i Forbundsstyret, samt ansatte i administrasjonen, gis talerett i saker som angår deres arbeidsområde. Forbundsstyrets forslag: Forretningsorden godkjennes. SAK 4 Valg av dirigenter Forbundsstyrets forslag: Marit Pedersen Bjørn Gran SAK 5 Valg av sekretærer Forbundsstyrets forslag: SAK 6 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen Forbundsstyrets forslag: SAK 7 Valg av 4 representanter til tellekorps Forbundsstyrets forslag: Svømmetinget 2010 Tingdokument side 7

8 SAK 8 Forbundets beretning for perioden Sammensetning av Forbundsstyret, utvalg og komiteer På forbundstinget i Kirkenes april 2007 ble følgende styre og komiteer valgt for perioden 22. april 2007 til 11. april 2010: Forbundsstyret: President: Per Rune Eknes, Lambertseter Svømmeklubb Visepresident: Trude Halvorsen, Tønsberg Svømmeklubb Styremedlem: Dag Bergslien, Stavanger Stup Club Styremedlem: Tor Aage Dæhli, Hamar IL svømmegruppe Styremedlem: Marit Pedersen, Bergens Svømme Club Varamedlem: Brita Blenne Lien, SSK Skjetten svømming (Lørenskog/Rælingen KK ved Ting 2007) Varamedlem: Eivind Kjerstad, Bærumsvømmerne Fagutvalg: Svømmeutvalget Leder: Brita Blenne Lien, SSK Skjetten svømming (Lørenskog/Rælingen KK ved Ting 2007) Nestleder: Trygve Ravn, Spkl Speed svømmegruppe Medlem: Alice C. Boyd, Vestbyen IL svømming Stuputvalget Leder: Nestleder: Medlem: Synkronutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Varamedlem: Vannpoloutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Mastersutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Andre utvalg: Kontrollkomité Leder: Nestleder: Medlem: Varamedlem: Domsutvalget Leder: Nestleder: Varamedlem: Arne Tellefsen, Kristiansand Stupklubb Joacim B. Thorsen, Bergen Stupeklubb Kristin Grøsvik, Trondhjems SLK Maja Elstad, Oslo Synkron Hilde Tinglum, Oslo Synkron Anne Cathrine Bergvatn, Oslo Synkron Tonje Braaten Kogstad, Oslo Synkron Jens Johan Orning, Nordby IL svømmegruppe Tor Tønnesen, Stavanger Vannpoloklubb Tom Albins, Lørenskog/Rælingen KK Geir A. Patursson, Masters Team Stavanger Inger Linn Krogh Hansen, Skedsmo Svømmeklubb Steinar Tangstad, Vågsbygd SLK Karin Aakermann, Lambertseter Svømmeklubb Per Hannestad, Spkl Speed svømmegruppe Berit With, Lambertseter Svømmeklubb Paul Nestaas, Moss Svømmeklubb Helge Skretting, Sandnes SLK Kari Foust, Ålgård Svømmeklubb Bjørg Rasmussen, Åstveit Svømmeklubb Knut Bjørnstad, Lambertseter Svømmeklubb Lov og dommerutvalget Leder: Bjørn Gran, Kolbotn IL svømmegruppe Nestleder: Rigmor Rosmer, Bergens SLK Medlem: Øyvind Ravn Hagen, Sandnes SLK Varamedlem: Rolf Gunnar Haagensen, Larvik SK Svømmetinget 2010 Tingdokument side 8

9 Appellutvalget Leder: Nestleder: Medlem: Varamedlem: Knut Olaf Pedersen, Bergens Svømme Club Mette Stoebner, Kristiansand Svømmeallianse Vigdis Kristensen, Fauske Svømmeklubb Morten Poulin Hansen, Haldens Svømmeklub 2: Sammensetning av oppnevnte oppnevnte utvalg og komiteer Hederstegnkomité Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Arbeidsgruppe anlegg Leder. Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Arthur S. Knudsen, Skedsmo Svømmeklubb Grunde Vegard, Stupklubben Spinn Lars Krogh, Oslo IL svømmeavdeling Paul Nestaas, Moss Svømmeklubb Per Rune Eknes, Lambertseter Svømmeklubb Arthur S. Knudsen, Skedsmo Svømmeklubb Rolf Gunnar Haagensen, Larvik Svømmeklubb Janne Kristin Svegården, Oslo IL svømmeavdeling Marit Pedersen, Bergens Svømme Club Arbeidsgruppe æresgalleriet (på vent pga utsettelsene i Bergen) Leder: Arthur S. Knudsen, Skedsmo Svømmeklubb Medlem: Paul Nestaas, Moss Svømmeklubb Medlem: Bente Grødem Johnson, Pingvin Stupklubb Integreringsutvalg Leder: Medlem: Medlem. Trude Halvorsen, Tønsberg Svømmeklubb Elise Soland Olsen, SSK Skjetten svømming Kristin Homb, NSF Adm. 3. Internasjonale representanter Sven Egil Folvik Secretary i LEN Medlem i FINA-byrået (til 2009) Medlem i FINA Protocol commission (fra 2009) Bente G. Johnson Medlem i teknisk komité stup i LEN (til 2008) Arne Tellefsen Medlem i teknisk komité stup i LEN (fra 2008) Grunde Vegard Medlem i masterskomiteen i LEN Medlem i masterskomiteen i FINA Bjørn Gran Medlem i Panel for Disciplinary Matters & Disputes LEN Per Rune Eknes President Nordisk Svømmeforbund Bjørn Soleng Generalsekretær Nordiske Svømmeforbund 4. Administrasjon Forbundets administrasjon har i perioden hatt følgende sammensetning: Bjørn Soleng Generalsekretær Petter Løvberg Sportssjef svømming Brit W. Nakken Idrettskonsulent Tore de Faveri Idrettskonsulent Tor Arne Volden Administrasjonskonsulent Leif Håvard Bakken Økonomikonsulent Joacim Lilleåsen Sekretær Ingrid Haslev Anmarkrud Idrettskonsulent John Erlend Christiansen Systemutvikler Kristin Homb Idrettskonsulent Lasse Hoel Idrettskonsulent (fra jan. 2009) Svømmetinget 2010 Tingdokument side 9

10 Administrasjonen utgjør til sammen 11 årsverk. 5. Tilsluttede kretser, lag og medlemmer. Det vises til vedlagte oversikter fra idrettsregistreringen. 6. Tildelte utmerkelser Kongepokalene: Ingvild Snildal, Asker SK (2007) Alexander Dale Oen, Vestkantsvømmerne (2007) Sara Nordenstam, Lambertseter SK (2008) Alexander Dale Oen, Vestkantsvømmerne (2008) Ingvild Snildal, Asker SK (2009) Alexander Dale Oen, Vestkantsvømmerne (2009) NSFs Gullmerke: Bente Grødem Johnson, Pingvin Stupklubb (2007) Ottar Ingebretsen, Sarpsborg IL svømmegruppe (2008) NSFs Fortjenestemedalje: Leif Enersen, Fredrikstad (2007) Kjell Jan Nådland, Stavanger (2007) Kåre Gallis, Tønsberg (2007) Grethe Gallis, Tønsberg (2007) Kari Kvale, Bergen (2008) Marit Pedersen, Bergen (2008) Annicke Bergh Monsen, Bergen (2008) Gunn Farestad Lie, Mandal (2008) Ole Bjørn Hægeland, Mandal (2008) Mika Seyffarth, Mandal (2008) Tor Helge Kjellby, Mandal (2008) Cato Brattbakk, Oslo (2008) Per Arne Behrens, Oslo (2008) Karin Aakermann, Oslo (2008) Kjell Røynesdahl, Oslo (2008) Jarl Claesen, Oslo (2008) Ella Kamhaug, Oslo (2008) Laurie Skjelten, Trondheim (2009) Alice C. Boyd, Trondheim (2009) Astrid Gaasvik, Trondheim (2009) Nils Jørgen Gaasvik, Trondheim (2009) Johnny Møller, Ålesund (2009) NSFs Diplom: Ingolf Lian, Kristiansund (2007) Jørgen Gallis, Tønsberg (2007) Jan Allers, Bergen (2008) Elin Knag, Bergen (2008) Hildegunn Skauge Jenssen, Bergen (2008) Karl Jan Aanes, Gjelleråsen (2008) Kristin Blørstad, Mandal (2008) Siv Anja Helleren, Mandal (2008) Eva Salthaug Mandal (2008) Svanhild Ariansen, Mandal (2008) Torbjørg Breive Havre, Mandal (2008) Fredrik W. Langseth, Oslo (2008) Joacim Lilleåsen, Oslo (2008) John Heddeland, Oslo (2008) Nils Uno Davidsen, Oslo (2008) Bjarne Seternes, Kristiansund (2009) Steinar Jørgensen, Kristiansund (2009) Sverre Ovesen, Kristiansund (2009) Magne Harald Myrset, Kristiansund (2009) Gunn Tove Myrset, Kristiansund (2009) Bjørnar Haugen, Kristiansund (2009) Hilde Haugen, Kristiansund (2009) Tor Tallaksen, Mandal (2009) Svømmetinget 2010 Tingdokument side 10

11 Einar Kyrre Nordli, Trondheim (2009) Jarle Tørseth, Trondheim (2009) Vidar Hanto, Tønsberg (2009) Svømmeknapp i gull: Ella Kamhaug, Oslo (2008) Berit With, Oslo (2008) Beste klubb: 2006/2007 Bærumsvømmerne 2007/2008 Bærumsvømmerne 2008/2009 Bærumsvømmerne Årets trener: 2006/2007 Sondre L. Solberg, Bærumsvømmerne 2007/2008 Stig Leganger Hansen, Vestkantsvømmerne og Nils U. Davidsen, Lambertseter SK 2008/2009 Johan Bjørkegren, Asker SK Beste klubb i ÅM 2007 Lambertseter Svømmeklubb 2008 Stavanger Svømme Club 2009 Lambertseter Svømmeklubb Årets svømmer 2007 Aleksander Dale Oen, Vestkantsvømmerne 2008 Aleksander Dale Oen, Vestkantsvømmerne/Sara Nordenstam, Lambertseter SK 2009 Ingvild Snildal, Asker SK Årets stuper 2007 Timo Klami, Kristiansand Stupklubb 2008 Amund Gismervik, Pingvin Stupklubb 2009 Timo Klami, Kristiansand Stupklubb Årets funksjonshemmede svømmer 2007 Mariann Vestbøstad, Vestkantsvømmerne 2008 Cecilie Drabsch Nordland, Stavanger HAIK og Mariann Vestbøstad, Vestkantsvømmerne 2009 Cecilie Drabsch Nordland, Stavanger HAIK 7. Nasjonal representasjon 2007 Ting i NIF (Skien) President og Generalsekretær som observatør 2008 Ledermøte i NIF (Oslo) President, Visepresident og Generalsekretær som observatør 2009 Ledermøte i NIF (Stavanger) Visepresident President, visepresident, øvrige forbundsstyremedlemmer og administrasjonen har, i den grad det har vært praktisk og økonomisk mulig, representert forbundet ved kretsting, jubileer, norske mesterskap og andre nasjonale stevner. 8. Internasjonal representasjon 2007 LEN kalender møte (Brussel) President og Generalsekretær Nordisk møte (Oslo) President og Generalsekretær 2008 FINA Ekstraordinær kongress (Manchester) President LEN kongress (Zurich) President og Generalsekretær Nordisk møte (Torshavn) President og Generalsekretær 2009 FINA kongress (Roma) President og Generalsekretær LEN kalender møte (København) President og Generalsekretær Nordisk Kongress (Stockholm) President og Generalsekretær Svømmetinget 2010 Tingdokument side 11

12 9. Forbundsstyrets arbeid Det har vært følgende ordinære møter i perioden: møter og 51 saker møter og 42 saker møter og 41 saker FORBUNDETS SATSNINGSOMRÅDER I PERIODEN Svømmepolitisk dokument har vært et styringsverktøy for Norges Svømmeforbund (NSF) i den avsluttende tingperioden. Det understrekes at svømming gjennom perioden har vært brukt som et helhetsbegrep for idrettene svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo. Idégrunnlaget fra 2001 med visjon, verdier og hovedmål danner fortsatt fundamentet for NSFs arbeid i den perioden vi har vært gjennom. Forbundsstyret har arbeidet for at hele organisasjonen skal ha et eierforhold til visjon og verdier: Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge Svømmeidrettens virksomhetsidé Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder Svømmeidrettens verdier Grensesprengende Lekende Ansvarlig Som gir bokstavene GLAD I vann! Dristig Inkluderende. På tinget i Kirkenes ble det bestemt at NSFs øverste prioritet er at norske svømmeklubber får best mulige vilkår til å drive svømmeaktiviteter for alle grupper i alle aldre, herunder også fokus på svømmingens fortrinn i forhold til integrering av funksjonshemmede. Det ble vedtatt at NSF skulle ha følgende satsningsområder på svømmetinget i 2007: Organisasjonsutvikling Nye svømmeanlegg Forbedre rammebetingelsene i svømmeanleggene Svømming og samfunn Konkurransevirksomhet Medlemmer Informasjon og kommunikasjon Forbedre NSFs økonomi Organisasjonsutvikling Innen organisasjonsutvikling har klubb besøk stått i fokus og utviklingen har vært svært god. Det har vært en økning fra 25 besøk i 2007 til hele 81 besøk i Denne tjenesten er nå også under utvikling ved en etablering av en rekke anleggsveiledere basert på samme lest som klubbutviklerne. I tillegg er det satset mye på klubbutvikling gjennom lederutdanningen idrett og ledelse. Med bakgrunn i NSF sitt klare samfunnsengasjement for svømming og svømmeopplæring ble det i 2008 inngått en avtale med GjensidigeStiftelsen om vanntilvenningskurs. Dette har gitt klubber ressurser til å utvikle sine klubber uti fra kjerne virksomheten. Norges Svømmeskole har i samme kontekst hatt en flott utvikling og i dag er det mer enn 100 klubber som består kravene for å være med i Norges svømmeskole. I sammenheng med dette er også portalen tryggivann.no etablert. NSF fikk også Erkjentlighetsprisen for 2008 fra UNI-stiftelsen for vårt samfunnsnyttige arbeid. Svømmetinget 2010 Tingdokument side 12

13 Nye svømmeanlegg I perioden har det vært arbeidet hardt for å få flere svømmeanlegg, til tross for mange planer er det ikke like lett for å få disse gjennomført. Begrensningen er den kommunale økonomien. NSF har imidlertid arbeidet med lobbying for å få inn ekstra penger over statsbudsjettet til kostnadskrevende anlegg og det er ute til hørings dokumenter fra NIF som understøtter NSF sine ønsker. I tillegg er det innført rentekompensasjon for svømmeanlegg over statsbudsjettet. Spillemiddel kriteriene er også bedret i perioden. Derfor har det åpnet et titalls svømmehaller i perioden hvorav ett femti meters basseng i Drammen. Hovedanlegget i Bergen er også under oppføring. Forbedre rammebetingelsene i svømmeanleggene NSF har hatt flere møter med KS og KUD for å bedre rammevilkårene for svømmeanlegg, uten at dette så langt har ført frem til konkrete store endringer. Imidlertid er det på stadig flere steder blitt vanskeligere å stenge eller begrense klubbens virksomhet fordi trykket på disse områdene har vært gode. Imidlertid er dette veldig lokalt styrt og hele organisasjonen bør arbeide for dette med flere virkemidler enn dem vi har i dag. Et av områdene som er etablert er en felles anleggsplan mellom stat og NSF der vi sammen ser på hvilke behov det er både for etablerte og nye svømmehaller. Der både demografi, geografi og økonomi blir satt i system. Svømming og samfunn Mye er nevnt overfor, men i tillegg har NSF vært aktive både innenfor den generelle idrettspolitikken, samt samfunnspolitikken rundt svømmeopplæring og svømmehaller. Presidenten er også med i NIF sin anleggs komite, samt at han er medlem av NIF sin rolle og avklarings komite. Generalsekretæren er medlem av NIF sitt integreringsutvalg. Disse rapporterer direkte til NIF sitt styre. Det har også som i forrige periode vært avholdt en rekke møter på Stortinget, der NSF sågar ble invitert på høring i Kommunalkomiteen på Stortinget. Det har også vært avholdt en rekke møter med de forskjellige stortingspolitikere, dette også fylkesvis. På initiativ fra NSF sammen med Utdanningsdirektoratet, NIH og NLS ble det etter Kunnskapsløftet sendt ut et rundskriv til skolene omkring hva som begrepet svømmedyktighet bør inneholde. Kunnskapsdepartementet har imidlertid ikke godkjent dette ennå. En rekke kommuner og ordførere er kontaktet og hatt møter med, og det er gående et engasjement overfor andre departement en KUD. I tillegg har vi vært tre - fire ganger på Statsministerens kontor. Flere kronikker er også blitt skrevet, og det har vært et godt trykk på svømmerelaterte saker i presse/ media. Den siste perioden har det også vært et aktivt arbeid rundt neste års jubileum. Styret har også arbeidet med antidoping. Gjennom perioden har og styret engasjert seg i internasjonal svømmeidrett, og spesielt draktproblematikken har vært et gjennomgående tema. FS har også vært aktive innenfor LEN og FINA sine innstillinger til styre og lignende. Konkurranse Aldri før har Norge stått sterkere når det gjelder svømming som toppidrett. De olympiske lekene i Beijing ble historiske for norsk svømming. Aldri før har en norsk svømmer tatt medalje i de olympiske lekene - og Beijing-lekene gav oss 2 medaljer: 1 sølv til Alexander Dale Oen på 100m bryst og 1 bronse til Sara Nordenstam på 200m bryst. I VM i Roma 2010 tok Ingvild Snildal bronse på 50m butterfly. Alexander Dale Oen tok ett gull og to sølv i EM i svømming i Eindhoven i Det ble også gull til Aleksander Hetland på 50 meter bryst i EM kortbane i Istanbul i 2009, og Ingvild Snildal tok bronse i samme konkurranse på 50m butterfly. I Paralympics i Beijiing ble det også to medaljer; gull til Cecilie Drabsch Norland på 50m fri og bronse til Mariann Vestbøstad på 100m rygg. Det ble også medaljer på VM kortbane i Rio: 2 gull ved Mariann Vestbøstad på 100m rygg og Cecilie Drabsch Norland på 50m fri, 1 sølv til Sarah Louise Rung på 400m fri, og 4 bronser til Marianne Mæland på 100m bryst, Cecilie Drabsch Norland på 100m Fri, Sarah Louise Rung på 100m bryst og Mariann Vestbøstad på 200m medley. Under EM langbane på Island tok de norske svømmerne 6 medaljer: 3 sølv og 3 bronser. Sølv: Cecile Drabsch Nordland 50m fri og 100m fri, Mariann Vestbøstad på 100m rygg. Bronser: Sarah Louise Rung på 100m fri og 400m fri, Ingvild Hilleren på 100m rygg. I stup ble Timo Klami sin 5 plass i Europamesterskapet for senior i Eindhoven 2008 det store høydepunktet i denne tingperioden. Svømmetinget 2010 Tingdokument side 13

14 Informasjon/Kommunikasjon Norsk svømming har hatt en fin utvikling den siste perioden. Også på hjemmesiden er det stor aktivitet. Kommunikasjon er alltid en utfordring, men med klubbeveilederne, og ikke minst Trener-/ Lederkonferansen med rekorddeltakelse hvert år, lever organisasjonen. Medlemmer: På forrige svømmeting ble styret utfordret til å etablere samarbeid med blant andre KS om kanskje å få flere av dem som svømmer i svømmehallene til å tegne medlemskap, dette viste seg ikke å kunne gjennomføres. Likevel har NSF økt sin medlemsmasse med 17.8 % i perioden fra i 2006 til i Økonomi Etter at Regjeringen innførte spillmonopol, forsvant inntektene fra spilleautomatene. NIF fikk styringen av de midlene regjeringen satt av til såkalte overgangsmidler, dette kom ikke spesielt godt ut for de organisasjonsleddene som tidligere hadde inntekter fra spill. NSF har i skrivende stund ikke fått på plass hovedsponsor, men har vi en rekke mindre avtaler på plass slik at sponsor inntektene er høyere enn noe sinne. FS fikk også mandat av svømmetinget i Kirkenes om å sette noen av midlene som er satt til side fra tidligere gode økonomiske år til bruk på obligasjoner og lignende. Dette arbeidet ble startet i etterkant av tinget, men på grunn av ustabile forhold, og det som etter hvert ble kalt for finanskrise, ble arbeidet stoppet. De oppsparte midlene har derfor hele tiden stått så trygt plassert som det har vært mulig å gjøre. Samarbeid FS/adm Samarbeidet mellom FS og administrasjonen har i perioden vært svært bra, der administrasjonen utfører den daglige virksomheten meget bra, mens FS står for strategi og politikk. Svømmetinget 2010 Tingdokument side 14

15 Svømmelandslaget AKTIVITETSPLAN FOR JUNIOR- OG SENIORLANDSLAGET 2007 Måned Periode Aktivitet Sted Merknad Januar 4 19 Seniorsamling Phuket (THA) E + U + R Februar 8 11 Felles samling Hamar E + U + R + J + UV VM-samling Hamar VM-kvalifiserte Mars 9-11 Int. langbanestevne Berlin J + UV VM-samling Gold Coast (AUS) Kvalifiserte VM langbane Melbourne (AUS) Kvalifiserte Mai 1 6 Juniorsamling Jønkøping (SWE) J + UV 4-6 Int. langbanestevne Jønkøping (SWE) J Felles nordisk sen.samling Oslo / Norden E + U + R Juni 1 15 Seniorsamling Calella (ESP) E + U + R + H 9 10 Mare Nostrum Canet (FRA) Stipend + E Mare Nostrum Barcelona (ESP) E + U + R + H Mare Nostrum Monaco (MON) Stipend Juli 7 11 EYOF Beograd (CRO) Kvalifiserte EM junior Antwerpen (BEL) Kvalifiserte September Juniorsamling Hamar J + UV Høydesamling Flagstaff (USA) E + U + R November 1 4 Juniorsamling Hamar J + UV World Cup Stockholm (SWE) E + U + R World Cup Berlin (GER) E + U + R OLT-samling Oslo Kvalifiserte EM-samling Oslo Kvalifiserte Desember 1-2 Nordisk Juniormesterskap Torshavn (FÆR) Kvalifiserte EM Kortbane Debrecen (HUN) Kvalifiserte 27 - Samling Florida (USA) E + U + R Resultater i internasjonale mesterskap 2007 VM Langbane - Melbourne, Australia mars 2007 Deltakere: Alexander Dale Oen, Aleksander Hetland, Robin Dale Oen, Kim Torry Simmenes og Anne-Mari Gulbrandsen Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Anne-Mari Gulbrandsen 100 bryst 1.09,50 15 Semifinale Anne-Mari Gulbrandsen 50 bryst 32,34 15 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 1.00,69 3 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 1.01,67 8 Finale Alexander Dale Oen 200 bryst 2.14,63 15 Semifinale European Youth Olympic Festival Beograd, Kroatia - juli 2007 Deltakere: Siri Eva Kristiansen Resultater Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Siri Eva Kristiansen 50 fri 27,93 13 B-finale Siri Eva Kristiansen 100 bryst 1.17,50 16 B-finale Svømmetinget 2010 Tingdokument side 15

16 Junior EM Langbane Antwerpen, Belgia juli 2007 Deltakere: Victoria Stensøe Løken, Ingrid Nygaard Knutzen, Elin Slaatmo Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Victoria S. Løken 50 butterfly 28,50 7 Semifinale Victoria S. Løken 50 butterfly 28,39 8 Finale Victoria S. Løken 100 butterfly 1.02,25 13 Semifinale Elin Slaatmo 1500 fri 17.11,32 5 Finale Elin Slaatmo 800 fri 9.05,85 9 Direkte finale World Cup - Stockholm, Sverige november 2007 Deltakere: Alexander Dale Oen, Sander Englund Smørdal, Eirik Ravnan, Sara Nordenstam, Katharina Stiberg, Cecilie Waage Johannessen, Henriette Brekke, Henriette Martinsen, Victoria Stensøe Løken og Anne-Mari Gulbrandsen Resultater (finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Alexander Dale Oen 50 bryst 27,47 6 Finale Alexander Dale Oen 100 bryst 59,42 3 Finale, bronse Alexander Dale Oen 200 bryst 2.09,29 3 Finale, bronse Katharina Stiberg 50 bryst 32,03 7 Finale Katharina Stiberg 50 butterfly 26,45 5 Finale Henriette Martinsen 50 bryst 32,03 7 Finale Henriette Martinsen 100 bryst 1.09,16 8 Finale Sara Nordenstam 200 bryst 2.31,53 8 Finale Sara Nordenstam 400 medley 4.45,32 6 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 200 bryst 2.29,00 7 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 100 bryst 1.08,66 6 Finale World Cup Berlin, Tyskland november 2007 Deltakere: Kim Torry Simmenes, Sander Englund Smørdal, Eirik Ravnan, Robin Dale Oen, Sara Nordenstam, Katharina Stiberg, Cecilie Waage Johannessen, Henriette Brekke, Karoline Brudvik Sanderud og Anne-Mari Gulbrandsen Resultater (finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Katharina Stiberg 50 rygg 29,54 8 Finale Katharina Stiberg 100 medley 1.01,88 4 Finale Henriette Martinsen 50 bryst 32,16 8 Finale Sara Nordenstam 200 bryst 2.30,02 7 Finale Sara Nordenstam 400 medley 4.47,04 7 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 50 bryst 32,04 7 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 200 bryst 2.29,87 6 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 100 bryst 1.09,01 8 Finale Nordisk Juniormesterskap - Torshavn, Færøyene desember 2007 Deltakere: Elin Slaatmo, Emilie Hellerud, Siri Anette Sønju, Seline Vike Holm, Sophia Broberg Skeltvedt, Mina-Louise Berggren, Mikael Bergene, Christer Koch Kvam, Marcus Tesdal, Stian Andreas Evja, Alexander B. Havre og Mattis Saghaug Resultater (medaljer) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Elin Slaatmo 800 fri 9.00,43 1 Elin Slaatmo 400 fri 4.21,39 2 Elin Slaatmo 200 fri 2.07,00 3 Marcus Tesdal 50 bryst 29,76 2 Marcus Tesdal 100 bryst 1.04,94 3 Norge, jenter 4x100 fri 3 Hellerud, Slaatmo, Holm, Sønju Norge, jenter 4x200 fri 3 Hellerud, Slaatmo, Holm, Sønju Svømmetinget 2010 Tingdokument side 16

17 EM Kortbane Debrecen, Ungarn desember 2007 Deltakere: Alexander Dale Oen, Aleksander Hetland, Gard Kvale, Anne-Mari Gulbrandsen, Henriette Brekke, Sara Nordenstam, Karoline Brudvik Sanderud, Ingvild Snildal og Katharina Stiberg Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Anne-Mari Gulbrandsen 50 bryst 31,49 14 Semifinale Katharina Stiberg 50 bryst 31,97 16 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 58,60 2 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 58,81 5 Finale Henriette Brekke 50 fri 25,56 16 Semifinale Anne-Mari Gulbrandsen 200 bryst 2.25,70 6 Finale Anne-Mari Gulbrandsen 100 bryst 1.07,90 9 Semifinale Alexander Dale Oen 50 bryst 27,29 5 Semifinale Alexander Dale Oen 50 bryst 27,16 5 Finale Alexander Dale Oen 200 bryst Disket Finale Aleksander Hetland 50 bryst 27,14 4 Semifinale Aleksander Hetland 50 bryst 26,95 2 Finale, sølv Norske seniorrekorder satt i 2007 Navn Klubb Øvelse Tid Rekord Sted Dato 1 Katharina Stiberg Bjerkvik 50 butterfly 27,24 senior kortbane Asker Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 100 bryst 1.00,34 senior langbane Melbourne Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 50 bryst 27,93 senior langbane Melbourne Gard Kvale BSC 200 medley 2.03,35 senior langbane Melbourne Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.14,00 senior langbane Melbourne Anne-Mari Gulbrandsen Bærumsvømmerne 50 bryst 32,35 senior langbane Melbourne Anne-Mari Gulbrandsen Bærumsvømmerne 50 bryst 32,34 senior langbane Melbourne Gard Kvale BSC 400 medley 4.25,37 senior langbane Melbourne Sara Nordenstam Lambertseter SvK 200 butterfly 2.13,18 senior kortbane Bergen Ingvild Snildal Asker 50 butterfly 27,48 senior langbane Oslo Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.04,25 senior langbane Oslo Ingvild Snildal Asker 50 rygg 29,60 senior langbane Namsos Ingvild Snildal Asker 50 rygg 29,36 senior langbane Namsos Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.11,98 senior langbane Namsos Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.03,55 senior langbane Namsos Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.03,43 senior langbane Namsos Henriette Brekke Vestkantsvømmerne 50 fri 25,94 senior langbane Namsos Ingvild Snildal Asker 100 butterfly 1.00,64 senior langbane Namsos Ingvild Snildal Asker 100 butterfly 1.00,60 senior langbane Namsos Anne-Mari Gulbrandsen Bærumsvømmerne 50 bryst 32,15 senior langbane Namsos Katharina Stiberg Bjerkvik 50 butterfly 27,13 senior langbane Namsos Henriette Brekke Vestkantsvømmerne 50 fri 25,23 senior kortbane Stavanger Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 100 bryst 58,70 senior kortbane Stavanger Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.09,53 senior kortbane Stavanger Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.09,29 senior kortbane Stavanger Katharina Stiberg Bjerkvik 50 butterfly 26,92 senior kortbane Stockholm Katharina Stiberg Bjerkvik 50 butterfly 26,45 senior kortbane Stockholm Katharina Stiberg Bjerkvik 100 im 1.02,60 senior kortbane Berlin Katharina Stiberg Bjerkvik 100 im 1.01,88 senior kortbane Berlin Ingvild Snildal Asker 200 rygg 2.13,58 senior kortbane Bærum Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.02,03 senior kortbane Bærum Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.01,32 senior kortbane Bærum Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 100 bryst 58,60 senior kortbane Debrecen Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.08,28 senior kortbane Debrecen Aleksander Hetland Bærumsvømmerne 50 bryst 26,93 senior kortbane Debrecen Svømmetinget 2010 Tingdokument side 17

18 AKTIVITETSPLAN FOR JUNIOR- OG SENIORLANDSLAGET 2008 Måned Periode Aktivitet Sted Merknad Januar - 12 Samling Florida (USA) E + U + R Internasjonalt stevne Reykjavik (ISL) EM/VM-svømmere Februar 4 11 Samling Hamar E + U + R 7 10 Juniorsamling Hamar J + UV Mars 3 14 EM-samling Trondheim Kvalifiserte 7 9 Internasjonalt stevne Berlin (GER) J + UV EM Langbane Eindhoven (NED) Kvalifiserte April 8 13 VM Kortbane Manchester (GBR) Kvalifiserte Mai 8 11 Juniorsamling Hamar J + UV 15 6 Høydesamling Sierra Nevada (ESP) OL-svømmere Juni 7 8 Mare Nostrum Monaco (MON) E Mare Nostrum Barcelona (ESP) E + U + R Mare Nostrum Canet (FRA) E + U + R Juli OL-samling Oslo Kvalifiserte 25 5 OL-samling Fukuoka (JPN) Kvalifiserte 30-3 EM Junior Beograd (CRO) Kvalifiserte August 6 17 Olympiske Leker 2008 Beijing (CHN) Kvalifiserte September Juniorsamling Stavanger J + UV Oktober 6 16 Samling Kypros (CYP) E + U + R + J 30 2 Juniorsamling Trondheim UV November World Cup Stockholm (SWE) E + U + R World Cup Berlin (GER) E + U + R Desember 6 7 Nordisk Juniormesterskap Sødertelje (SWE) Kvalifiserte EM Kortbane Rijeka (CRO) Kvalifiserte Resultater i internasjonale mesterskap 2008 EM Langbane Eindhoven, Nederland mars 2008 Deltakere: Alexander Dale Oen, Gard Kvale, Robin Dale Oen, Kim Torry Simmenes, Anne-Mari Gulbrandsen, Sara Nordenstam, Karoline Brudvik Sanderud, Ingvild Snildal og Katharina Stiberg Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Alexander Dale Oen 100 bryst 1.00,13 1 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 59,76 1 Finale, gull Alexander Dale Oen 200 bryst 2.10,08 2 Semifinale Alexander Dale Oen 200 bryst 2.09,74 2 Finale, sølv Alexander Dale Oen 50 bryst 27,99 6 Semifinale Alexander Dale Oen 50 bryst 27,53 2 Finale, sølv Ingvild Snildal 100 Butterfly 59,97 15 Semifinale Ingvild Snildal 50 rygg 29,58 11 Semifinale Ingvild Snildal 100 rygg 1.03,93 16 Semifinale Katharina Stiberg 50 butterfly 27,13 12 Semifinale Katharina Stiberg 50 bryst 32,42 12 Semifinale Svømmetinget 2010 Tingdokument side 18

19 VM Kortbane Manchester, England april 2008 Deltakere: Alexander Dale Oen, Gard Kvale, Aleksander Hetland, Kim Torry Simmenes, Henriette Brekke, Karoline Brudvik Sanderud, Ingvild Snildal og Katharina Stiberg Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Alexander Dale Oen 100 bryst 58,61 2 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 59,76 4 Finale Aleksander Hetland 100 bryst 59,79 15 Semifinale Alexander Dale Oen 50 bryst 27,20 8 Semifinale Alexander Dale Oen 50 bryst 27,33 8 Finale Aleksander Hetland 50 bryst Disket Semifinale Ingvild Snildal 100 Butterfly 1.00,43 15 Semifinale Katharina Stiberg 50 bryst 31,68 13 Semifinale Katharina Stiberg 50 butterfly 26,71 15 Semifinale Katharina Stiberg 100 medley 1.01,82 14 Semifinale Junior EM Langbane Beograd, Kroatia juli 2008 Deltakere: Elin Slaatmo Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Elin Slaatmo 1500 fri 17.16,22 9 Direkte finale Olympiske Leker Beijing, Kina august 2008 Deltakere: Alexander Dale Oen, Gard Kvale, Sara Nordenstam og Ingvild Snildal Resultater (alle) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Alexander Dale Oen 100 bryst 59,41 1 Forsøk Alexander Dale Oen 100 bryst 59,16 1 Semifinale Alexander Dale Oen 100 bryst 59,20 2 Finale, sølv Alexander Dale Oen 200 bryst 2.11,30 17 Forsøk Gard Kvale 400 fri 3.50,47 26 Forsøk Gard Kvale 200 fri 1.48,73 27 Forsøk Gard Kvale 200 medley 2.01,52 25 Forsøk Sara Nordenstam 400 medley 4.40,28 18 Forsøk Sara Nordenstam 200 medley 2.15,13 23 Forsøk Sara Nordenstam 200 bryst 2.24,47 4 Forsøk Sara Nordenstam 200 bryst 2.23,79 4 Semifinale Sara Nordenstam 200 bryst 2.23,02 3 Finale, bronse Ingvild Snildal 100 butterfly 59,86 37 Forsøk Ingvild Snildal 200 butterfly 2.14,53 33 Forsøk World Cup - Stockholm, Sverige november 2008 Deltakere: Katharina Stiberg, Henriette Brekke, Ingvild Snildal og Elin Slaatmo Resultater (finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Katharina Stiberg 50 butterfly 26,92 8 Finale Elin Slaatmo 800 fri 8.44,01 6 Direkte finale Ingvild Snildal 100 butterfly 1.01,83 8 Finale Svømmetinget 2010 Tingdokument side 19

20 World Cup Berlin, Tyskland november 2008 Deltakere: Gard Kvale, Sara Nordenstam, Katharina Stiberg, Henriette Brekke, Ingvild Snildal og Elin Slaatmo Resultater (finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Katharina Stiberg 50 rygg 28,73 8 Finale Katharina Stiberg 100 medley 1.02,51 5 Finale Gard Kvale 200 medley 1.59,59 5 Finale Gard Kvale 400 fri 3.50,22 5 Finale Elin Slaatmo 800 fri 8.49,74 8 Finale Nordisk Juniormesterskap Södertelje, Sverige desember 2008 Deltakere: Eva Marie Wilson Østerhus, Stina Kajsa Colleou, Siri Eva Kristiansen, Stine Vindenes, Karoline Pedersen, Andrea Hestdal, Jaqueline Knutsson, Susann Bjørnsen, Daniel Berenett, Jørn Nygård, Sverre Næss, Ole Martin Ree, Aleksander Rayward, Sebastian Wigström, Lavrans Solli, Mikael Bergene, Thor Hafnor og Sindre Sønderlund Resultater (medaljer) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Sverre Næss 50 rygg 26,30 1 Sverre Næss 100 rygg 56,25 2 Sverre Næss 200 medley 2.04,75 2 Sverre Næss 50 bryst 29,60 3 Sverre Næss 200 bryst 2.15,54 3 Stine Vindenes 200 butterfly 2.21,73 2 Stina Kajsa Colleou 200 bryst 2.39,02 3 Norge, gutter 4x100 medley 3.50,08 3 Solli, Søderlund, Hafnor, Bergene Norge, gutter 4x100 fri 3.27,76 3 Næss, Bergene, Hafnor, Ree Norge, gutter 4x200 fri 7.36,67 3 Ree, Nygård, Hafnor, Bergene EM Kortbane Rijeka, Kroatia desember 2008 Deltakere: Robin Dale Oen, Aleksander Hetland, Gard Kvale, Sander Englund Smørdal, Henriette Brekke, Sara Nordenstam, Karoline Brudvik Sanderud, Ingvild Snildal, Katharina Stiberg, Victoria Stensøe Løken og Elin Slaatmo Resultater (semifinaler og finaler) Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad Henriette Brekke 50 fri 24,99 16 Semifinale Aleksander Hetland 50 bryst 26,67 4 Semifinale Aleksander Hetland 50 bryst 26,64 2 Finale, sølv Aleksander Hetland 100 bryst 59,06 14 Semifinale Katharina Stiberg 50 bryst 31,49 14 Semifinale Katharina Stiberg 50 butterfly 26,93 16 Semifinale Katharina Stiberg 100 medley 1.00,78 9 Semifinale Katharina Stiberg 100 bryst 1.08,25 16 Semifinale Sara Nordenstam 100 bryst 1.08,16 15 Semifinale Sara Nordenstam 200 bryst 2.26,04 8 Finale Norske seniorrekorder satt i 2008 Navn Klubb Øvelse Tid Rekord Sted Dato 1 Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 50 bryst 27,53 senior langbane Eindhoven Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 100 bryst 1.00,11 senior langbane Eindhoven Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 100 bryst 59,76 senior langbane Eindhoven Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.10,08 senior langbane Eindhoven Alexander Dale Oen Vestkantsvømmerne 200 bryst 2.09,74 senior langbane Eindhoven Ingvild Snildal Asker 100 butterfly 59,91 senior langbane Eindhoven Ingvild Snildal Asker 100 rygg 1.03,42 senior langbane Eindhoven Katharina Stiberg Bjerkvik 50 bryst 31,44 senior kortbane Manchester Svømmetinget 2010 Tingdokument side 20

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Foto: Paal Staven [Innhold] 2 4-7 Forhandlinger i rekord-tempo! Forbunds-Tinget 2010 ble avviklet i fred og fordragelighet - i rekordfart. Vi har vært gjennom en rivende utvikling i norsk svømmeidrett

Detaljer

Foto: Per Rune Eknes. Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 73 ingrid@svomming.no

Foto: Per Rune Eknes. Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 73 ingrid@svomming.no Foto: Bo Norseng [Innhold] 6 6 Kortbane-EM i Helsingfors Den norske troppen i Europamesterskapet kortbane kan koste på seg et smil etter innsatsen i Finland, hvor Hetland og Oen sørget for medaljene. Foto:

Detaljer

Foto: Øyvind Thorsen. Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no.

Foto: Øyvind Thorsen. Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Foto: Øyvind Thorsen [Innhold] 2 2011 16-17 Svømmeaksjonen 2011 Altfor mange barn er ikke trygge i vann, og har ikke lært seg å bli svømmedyktige. Les mer om Svømmeaksjonen på gjensidigestiftelsen.no 6-9

Detaljer

arne : Vidar AlfotoF

arne : Vidar AlfotoF Foto: Vidar Alfarnes [Innhold] 10 Årets utøvere hedret Svømmeren Alexander Dale Oen (bildet), stuperen Timo Klami og funksjonshemmede Mariann Vestbøstad ble kåret til Årets Utøvere! Foto: Scanpix 20 Maj

Detaljer

[Innhold] 4 Tidenes beste ÅM-finale. 12 Stuperne på rett vei. 19 Team Oslo etablert. 20 Vannpolo. 22 Masters-NM. Norges Svømmeforbund

[Innhold] 4 Tidenes beste ÅM-finale. 12 Stuperne på rett vei. 19 Team Oslo etablert. 20 Vannpolo. 22 Masters-NM. Norges Svømmeforbund [Innhold] 4 Tidenes beste ÅM-finale Det ble tidenes beste ÅM igjen, skriver Per Irgens, som nok en gang har analysert resultatene fra nasjonal finale. En av dem som bidro sterkt til god statistikk, var

Detaljer

Michael Phelps. tidenes olympier med 22 medaljer og 18 gull! Lavrans V. Solli testet OL-formen med gullrush i NM

Michael Phelps. tidenes olympier med 22 medaljer og 18 gull! Lavrans V. Solli testet OL-formen med gullrush i NM Lavrans V. Solli testet OL-formen med gullrush i NM Fotos: Scanpix, Øyvind Thorsen og Ingrid Haslev Anmarkrud Michael Phelps tidenes olympier med 22 medaljer og 18 gull! Tidenes norske årsklasselandslag

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008

Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008 Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008 Toppidrettssenteret 29. mars 2008 Side 2 INNHOLD INNHOLD...2 SAKSLISTE...3 FORRETNINGSORDEN...3 BERETNING...4 FORBUNDSTINGET 2007...4 TILLITSVALGTE...4 OPPNEVNTE

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRENER/-LEDERKONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING I BERGEN

VELKOMMEN TIL TRENER/-LEDERKONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING I BERGEN VELKOMMEN TIL TRENER-/LEDERKONFERANSEN OG NETTVERKSSAMLINGER 2010 10.-12. september Scandic Bergen City VELKOMMEN TIL TRENER/-LEDERKONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING I BERGEN Årets konferanse vil, som tidligere

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER INNHOLDSOVERSIKT LOVER L 1 Navn L 12 Lov- og dommerutvalg L 2 Formål L 13 Generalsekretær L 3 Opptak og medlemskap L 14 Rapportering L 4 Hovedorganer L 15 Startlisens

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer