Størst innen tekniske nyheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Størst innen tekniske nyheter"

Transkript

1 Størst innen tekniske nyheter Nr årg Årsabonnement. kr. 495 Prestisjeoppdrag til ABB i Skien: skal levere strøm til Burj Dubai Burj Dubai blir mer enn 800 meter og den suverent høyeste bygningen i verden. 800 meter er omtrent like høyt som syv Oslo Plaza-hoteller stablet oppå hverandre. Burj Dubai skal bygges i stål, betong, aluminium og glass og huse hoteller, butikker, kontorer og luksusleiligheter. Og det er norske elektroprodukter som skal sørge for fordelingen av strømmen. Se side 57. Sjøen for alle 2007: fornøyde besøkende og selgere Messearrangøren er svært godt fornøyd med årets båtmesse, som de mener er den beste messen noensinne. Lunde Båt og May Len Stensaker kunne konstatere at de var 5 % over målet for antall kontrakter og betydelig over målet i kroner. Se side 89. B-blad Returadresse: T.J.A Marketing, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo Ny og skånsom boreteknikk med vann Nøkkelen til Wassaras markedssatsing er deres egenutviklede boresystem, som med vanntrykk kan utføre boreoppdrag i boligområder der det er nødvendig å være skånsom overfor omgivelsene. Se side 80 Teknikk og Trender side 8-9 MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Tørre hender uten varmluft side 13 IKT OG ELEKTRONIKK Raskere bot med hånddatamaskin side 23 HMS Verdensmester i avfall side 31 ENERGI Fornybar.no LOGISTIKK side 37 Transport 2007 side og 52 NÆRINGSMIDLER Søker om beskyttelse side 53 BYGG, ANLEGG OG VVS Ny klimateknologi i bygg side 76 HYTTELIV OG FRITID Villmarksmessen Norske Hytteliv side

2 MIOGE 2007 JUNI NY TEKNIKK 03/2007

3 NY TEKNIKK 03/2007 3

4 4 NY TEKNIKK 03/2007

5 NyTeknikk etablert 1987 av fagpresseforlaget TJA Marketing A/S Hausmannsgaten 6, N-0186 Oslo-Norge Tlf.: (+47) Fax: (+47) Redaksjonens Ansvarlig redaktør: Per Nørgaard Annonser: Betales innen 14 dager til bankgiro Foretaksregisteret: NO MVA/VAT Annonsemateriell: Mottas helst elektronisk på CD-rom med prøvetrykk eller Tillegg for sats etter manus og repro fra bilder og dias Trykk: NAtryck Abonnement: 11 utg. i NOK kr. 495,- Copyright: TJA Marketing A/S Ettertrykk eller kopiering av annonser, artikler og bilder er kun tillatt etter skriftlig avtale med forlaget. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt, ikke bestilt materiell NY TEKNIKK 03/2007 Samler kreftene i sjømatbransjen Innovasjon Norges nye, nasjonale kompetanseprogram for produsenter og eksportører av sjømat har startet. Av søkerne til programmet er 30 bedrifter valgt ut og skal igjennom 8 samlinger i løpet av året, den første ble avviklet i Bergen 8. mars. Målet er at ny og oppdatert markedskunnskap skal gi økt lønnsomhet for norske sjømatbedrifter. Trenger komptanse - Sjømatnæringen har gode produkter og gode bedrifter, men mangler kompetanse innenfor markedsføring, nettverk og strategi, sier programdirektør Tor Øyvind Baardsen ved Norges Handelshøyskole (NHH) - Slik næringen er strukturert nå, med mange små produsenter og jevnt over lav inntjening, er det mye å vinne på å øke kompetansen på disse feltene. Styrking av næringen Initiativet til det skreddersydde kompetanseprogrammet kommer fra Innovasjon Norge og det marine verdiskapingsprogrammet. - Innovasjon Norge tar et nasjonalt ansvar for at kompetanseutviklingen i små og mellomstore sjømatbedrifter blir ivaretatt. I tillegg til å gi ny teoretisk kunnskap skal programmet bidra til at det etableres nettverk, og at næringen styrkes som helhet. Samarbeid med en profesjonell aktør som NHH om dette er svært verdifullt for oss, sier programansvarlig Petter Ustad i Innovasjon Norge. Adm. direktør i Fiskeriog havbruksnæringens landsforening, Geir Andreassen, kommenterer satsingen på følgende måte: - Endelig! Et program som skal gjøre oss gode i markedsorientering og markedsføring. Dette trenger sjømatnæringen. Profesjonell bistand Undervisningen gjennomføres av noen av landets fremste eksperter innenfor strategi, merkevare og markedsføring som hentes fra NHH-miljøet. Men også bransjens egne folk skal bidra. Blant foreleserne er også Norges tidligere utsending for Eksportutvalget for fisk i Hongkong, Arne Prøvedrift med lange vogntog: Miljøvennlig og effektivt VERKTØYVESKE ELEKTRO/ELEKTRONIKK TYSK PROFFVERKTØY LEVERES MED 68 STK. VERKTØY EL.NR SE PRISEN KUN KR ,- eks. m.v.a. Lev av: Kabelskotenger Kabelkuttere Verneutstyr 1000 V m.m. Therma Elektro Tlf E-post: 4300 SANDNES Fax Hjemmeside: (www.therma-elektro.no) Etter initiativ fra samferdselsstatsråd Liv Signe Navarsete har Vegdirektoratet nå sendt på høring forslag til prøveordning med store modulvogntog (25,25 m) på visse strekninger. Prøveordningen gjelder strekninger der veistandarden tåler vogntog med disse dimensjonene. Departementet tar sikte på at ordningen skal vare fra 1. juli 2007 og til utgangen av Samferdselsdepartementet har på denne måten kommet godsnæringen i møte og bidrar til en mer effektiv godsfremføring, konstaterer adm. dir. i Logistikk- og transportindustriens Landsforening, Tom Rune Nilsen. Det betyr at man unngår dyre omlastinger, og at man Hjeltnes, administrerende direktør Olav Munch i Dale of Norway og avdelingsdirektør Knut Hallvard Lerøy fra Lerøy Seafood Group. Stor interesse Interessen for opplæringsprogrammet har vært stor, og deltakerne kommer fra både store og små bedrifter - en god miks, forteller Ustad som understreker at det er et krevende program deltakerne skal igjennom. Programmet kvalifiserer til 30 studiepoeng og gir kompetanse innenfor strategiutvikling, alliansebygging og merkevarebygging relatert til sjømatnæringen. kan bruke færre biler til å frakte samme mengde gods. Det er et bidrag til å avhjelpe den kritiske sjåførmangelen, og det gjør at det blir færre vogntog på veiene enn det kunne ha blitt med vanlige vogntog. Færre biler på veien er et bidrag til lavere utslipp av klimaskadelige gasser, likeledes til mindre fare for trafikkulykker. Denne type vogntog er vel så enkle, kanskje lettere, å manøvrere som de mindre. De sjåførene som skal benytte disse vogntogene, får selvsagt spesialopplæring, sier Nilsen og fortsetter: Jeg minner om at det er snakk om prøvedrift på bestemte strekninger der veistandarden tåler belastningen. Han avviser påstander om at denne prøvedriften krever ekstraordinære kostnader til oppgradering av de aktuelle veistrekningene. Nilsen understreker at godstransport med modulvogntogene på de aktuelle strekningene ikke i vesentlig grad bidrar til redusert godstransport på jernbane. I Norge er det stor mangel på kapasitet for godstransport på bane. Våre medlemmer har kunnet sende betydelig mer gods på bane enn det er kapasitet til. 5

6 6 NY TEKNIKK 03/2007

7 Leder Vekst og miljø Vi leser at SaAS Institute er kåret til Norges beste arbeidsplass. Det samme selskapet har økt omsetningen fra 80 millioner kroner til 200 millioner de fire siste årene. Det tyder på at det er en sammenheng mellom godt arbeidsmiljø og resultat. Og det er i og for seg ikke noe nytt. Det nye er at noen har lykkes så bra. Vi tar av oss hatten for SAS Institute, for hør hva de ansatte mener: 95 % er stolte av å fortelle andre at de arbeider i selskapet, 97 % mener ledelsen stoler å at de utfører arbeidet uten å se dem over skulderen, 95 % mener de får tildelt mye ansvar, og 95 % mener det er et morsomt sted å arbeide. Ledelsen har sett det som et mål å skape trivsel på arbeidsplassen, og de mener at de ikke ville ha oppnådd like sterk vekst uten en slik filosofi. De har sikkert rett. Synd at det er så få bedrifter som tenker i samme baner. For generelt vil jeg påstå at norske lederes evne til å motivere sine medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø ikke er særlig utviklet. Det store sykefraværet taler sitt tydelige språk. Vi har jo også nylig fått demonstrert at selv LOs ledelse, som skulle være en garantist for et godt arbeidsmiljø, har sviktet. At noe så enkelt skal være så vanskelig, er for meg ubegripelig. Å skape et godt arbeidsmiljø er da ikke noe mer enn et klapp på skulderen av og til, at man viser tillit, gir folk muligheten til å bruke seg selv, og at man gi dem følelsen av å bety noe. Så mitt råd til norske ledere er: Lær av SAS Institute og prioriter arbeidsmiljøet. Det koster ikke stort, det gir fornøyde medarbeider og ikke minst økonomisk gevinst! Tar initiativ til nasjonal standardiseringsstrategi Nærings- og handelsdepartementet gir Standard Norge i oppdrag å lage en nasjonal standardiseringsstrategi. Statssekretær Rikke Lind overrakte før påske oppdraget til Standard Norges administrerende direktør Trine Tveter. - Vi vil styrke næringspolitikken gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forskning, innovasjon og standardisering. Derfor har jeg i dag, på vegne av regjeringen, bedt Standard Norge om å utforme en nasjonal strategi for standardisering, sier statssekretær Rikke Lind. Standarder er viktige for å spre kunnskap om anerkjente teknologiske løsninger. Dette gjør det enklere for bedriftene å få sine produkter ut på markedet. Internasjonale standarder letter verdenshandelen og bidrar til rettferdige konkurransevilkår. I dag er en vesentlig del av global handel påvirket av standarder. - Standarder gjør at hverdagen vår blir enklere, ved at produkter, prosesser, vekt, mål og maskiner fungerer sammen. Det betyr at sykkelhjelmen du bruker hver dag, holder mål dersom ulykken skulle være ute, og at kredittkortene våre har samme format, sier statssekretær Rikke Lind. En god standardiseringspolitikk bidrar til å sikre viktige interesser for norsk næringsliv. Den bidrar også til en mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Derfor setter regjeringen nå i gang arbeidet med å lage en strategi for standarder. Det er viktig å sikre at standarder utvikles og oppdateres i tråd med kunnskapsutviklingen og fremveksten av nye produkter. Standarder skal fremme innovasjon, og det må være et aktivt samspill mellom forskningsmiljøer og standardiseringsprosesser. Norge har internasjonalt lederskap innenfor standardiseringsområder som petroleumsindustri, informasjonsteknologi, geografisk informasjon, betongkonstruksjoner, bygningskonstruksjoner, stål, aluminium og magnesium. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle denne posisjonen. - I Soria Moria-erklæringen slo regjeringen fast at Norge skal bli en av de ledende, innovative økonomier i verden på områder der vi har fortrinn. En nasjonal standardiseringsstrategi skal bygge opp om denne satsingen. Standarder utgjør en verdifull kunnskapsbase som må utnyttes best mulig for å fremme innovasjon i norsk næringsliv, sier Lind. NY TEKNIKK 03/2007 7

8 Klorfritt vann i dusjen Dusjhodet fra japanske Nikken, som monteres på dusjen du har fra før, har et spesialdesignet filter som fjerner klor og forurensing. Filteret består blant annet av magneter og er laget basert på PiMag-teknologi. Mens magnetene tilfører vannet energi, sørger PiMag-materialene for å rense bort rester av klor. Forekomsten av forurensing reduseres også, og vannet får dessuten en naturlig ph-balanse. Dusjen har videre en massasjefunksjon med fem innstillinger. Dette går frem av en pressemelding, som selskapet har sendt ut. PiMag-teknologi bruker en kombinasjon av naturlige mineraler og magnetteknologi for å gjenskape vannet slik det skal være fra naturens side, uten å bruke kjemikalier. Nikkens PiMag-teknologi er resultatet av en søken etter den perfekte vannkilden som startet i Japan for mange år siden. Forskere oppdaget et avsidesliggende område der de geografiske forholdene skapte et vann med uvanlig gode egenskaper, noe som blant annet bidro til et svært frodig planteliv. De kalte vannet for pi-vann - livets vann. Forskerne bestemte seg deretter for å gjenskape disse naturlige forholdene i et laboratorium. PiMag Ultra Shower består av et dusjhode med slange og spesialfilter. Produktet monteres ved at man fjerner det gamle dusjhodet, samt slangen. For å få maksimal effekt, bør filteret byttes regelmessig. Produktet koster kr og kan bestilles på tlf eller kjøpes på Internettadresse: nnect/ Poseløs støvsuger fra Samsung Teknikk og Trender Max fargeglade kolleksjon Trenden går mot innredning i farger. Whirlpools bidrag til et mer fargerikt miljø er Max mikrobølgeovn, som kommer i de fire fargene blå, rød, gul og grønn. Disse mikroovnene er designet for å kunne bli plassert i kjørner og på trange steder. Den flate oversiden er beregnet som avlastningsflate. - Vi kan avsløre en ny trend som viser at en mikro ikke bare har sin plass på kjøkkenet. Max kan like gjerne plasseres på kontor og i offentlige miljøer. Interessen for design og det å sette et personlig preg på boligen sin er fortsatt sterk trend, der den nye Max-serien gir nye muligheter, sier Jon Haraldsen, produktsjef i Whirlpoos Nordic. Max fargeglade mikroovner er utstyrt med funksjonen Jet Defrost og Steam. Whirlpool opplyser at Defrost tiner næringsmidler inntil sju ganger raskere enn vanlig tining i mikrobølgeovnen, og at Steam dampkoker maten uten at råvarene mister spenst og farge. Lentikulært finish kaller produsenten en unik trykkteknologi som resulterer i en illusjon av bevegelse - en 3D-effekt - på en todimensjonal overflate. Den er blitt tatt i bruk på to sylindriske metallbokser til parfyme og etterbarberingsvann. Selve parfymeflaskene ligger inne i boksene (promosjonspakningene). Boksene ble laget i forbindelse med markeringen av 50-årsjubileet for det italienske parfymemerket Pino Silvestre tidligere i sommer. Bakgrunnselementet i designen er en gjengivelse av nålene på et juletre, mens symboler og grafikk er holdt i en gul/gylden tone og det Målene på mikroovnen er 35,6 x 39,2 x 34,7 cm (høyde x bredde x dybde). Veiledende utsalgspris er kr Parfymeesker med 3D-effekt Muttertrekker med magnesiumsteknologi hele med en forbløffende 3D-teknikk. Resultatet er en iøynefallende finish, som skaper bevegelse, individualitet og et slagkraftig blikkfang i butikkhyllene. Ifølge vareprodusenten har eskene gjort furore på det italienske markedet. Kilde: Packnews Chicago Pneumatic introduserer 1/2 muttertrekkere basert på magnesiumsteknologi. Alle de vitale delene er laget i magnesium, som er et svært lett og sterkt materiale, og mer anvendelig enn for eksempel aluminium. Muttertrekkeren, CP7740, veier 1,25 kilo, er Støvsugeren, som har betegnelsen geren har trådløs fjernkon- 160 mm lang og har maksimodus VCC95, har autotroll, støv- og pollenfilter, malt dreiemoment på og trådløs fjernkontroll. ergonomisk teleskoprør i 678Nm. Produsenten frem- Det poseløse systemet aluminium og elektronisk hever disse egenskapene: kalles Multi Chamber. Med indikator for tømming. Motoreffekten CP-patentert clutch, enkel et enkelt håndgrep drar man er 1800 watt, og betjening, svivel i luftinntak ut beholderen på støvsugeren, sugeeffekten er 360 watt. og lavt støynivå. CP7740 Produktene fra Chicago tlf løfter lokket og tømmer (www.samsung.no) leveres i fire forskjellige mo- Pneumatic markedsføres i (www.rodin.no). ut støv og lodotter. Støvsudeller. Norge av Rodin & Co AS, 8 NY TEKNIKK 03/2007

9 Organiske syrer kan erstatte antibiotika Organiske syrer kan være like effektive som antibiotika i dyrefôr, viser en norsk doktorgrad. Oppdagelsen er kjærkommen. I år ble det nemlig forbudt å tilsette antibiotika som vekstfremmer i dyrefôr i alle land som er tilknyttet EU. Margarita Novoa Garrdio, som står bak forskningen ved Norges veterinærhøgskole, håper at organisk syre kan bli en erstatning for antibiotika i NY TEKNIKK 03/2007 global sammenheng. Hun sier at vi da også slipper å være redde for at bakterier blir motstandsdyktige som følge av overdreven bruk av antibiotika. Novoa-Garrido har nylig avlagt doktorgrad ved Norges veterinærhøgskole, der hun har studert langtidseffekten av maursyre og propionsyre på bakteriene i tarmen hos kylling og gris. Kilde: forskning.no Verdens minste videokamera med SDHC-lagring Panasonic lanserer nå et videokamera i miniformat. SDR-S10 er lite og lett, går over i opptaksmodus på 1,7 sekunder og åpner for nye bruksmåter for digitale videokamera i og med at det kan tas med overalt. Kameraet lagrer på SD/SDHC minnekort og har egenskaper som skal gjøre det enkelt å legge filmene ut på nettet. Produsenten opplyser at kameraet tåler et fall på 1,2 meter, og at det er vannavstøtende. SDR-S10 er nå tilgjengelig i butikkene og har en veiledende utsalgspris på kr Selvtredende nåler Det kan ofte være vanskelig å tre tråd i nåler. Nå har det kommet en smart løsning som gjør det mye enklere. Disse nålene har nåløyet på toppen slik at tråden kan presses igjennom fra toppen og ned. Tråden holdes på plass av mothaker slik at den ikke glir ut av nåløyet. Leveres på brett med seks nåler i assorterte størrelser. (www.enklereliv) Teknikk og Trender Ett bor utfører tre oppgaver Tidligere måtte man ha forskjellige typer verktøy når man skulle bore, gjenge og forsenke. Nå har Relekta Import lansert et nytt produkt på det norske markedet, med egenskaper til å dekke disse tre oppgavene - Trippelbor. - Trippelbor er et bor med gjengetapp og forsenker integrert, forteller produktsjef Hans Erik Lian hos Relekta Import. - I enden er det standard 1/4 bitsfeste for lynrask utskifting. Man monterer den ganske enkelt i en bitsholder og borer i vei. Dette gjør det mulig å få et ferdig forsenket og gjenget hull på et par sekunder. - Produktet har vært etterspurt av både profesjonelle håndverkere og den private gjør-det-selv-personen, fortsetter Lian. - Man slipper å påkoste seg flere typer verktøy for å utføre oppgavene og i tillegg bytte verktøy når jobben skal utføres. Vi er derfor fornøyd med at vi nå kan dekke denne etterspørselen med ett produkt av høy kvalitet. Trippelbor er laget av høykvalitets verktøystål og leveres i dimensjonene M3, Foma 737 best i test Fomas nyeste høytrykksvasker er kåret til Beste kjøp av svenske Smartson og i Dagbladets forbrukertest. Den nye høytrykksvaskeren, Foma 737 er utstyrt med en syv meter lang stålarmert gummislange og har dobbelte beholdere for kjemikalier med trinnløs regulering. Maskinen har gode oppbevaringsmuligheter for tilleggsutstyr og leveres med to ulike munnstykker: et roterende og et vinklet munnstykke. Maskinen kan koples til spesialutstyr, for eksempel for vask av terrassebord eller andre operasjoner. Maskinen veier 15 kilo og leverer et arbeidstrykk på 130 bar. - Dagens forbrukere er ikke fornøyd med at høytrykksvaskeren bare kan brukes til å vaske bilen. De forventer at den skal være like effektiv til husvask, spyling av terrasser og gangstier, vask av båt og hagemøbler og alle andre oppdrag som måtte dukke opp rundt hus og hytte, sier Sjur Stampe som er avdelingsleder i Foma, og som M4, M5, M6, M8 og M10. Det selges separat eller i et metallskrin med alle dimensjonene og en bitsholder. Trippelbor markedsføres av Relekta Import AS som er en del av Relekta Gruppen. kan slå fast at salget av høytrykksvaskere stadig er like høyt fra år til år. Årets salg er allerede i full gang på grunn av den tidlige våren. - Det årlige salget av høytrykksvaskere ligger på mellom og enheter. Gamle maskiner blir utslitt samtidig som forbrukerne velger kraftigere og mer påkostede høytrykksvaskere enn tidligere. Vi ser også at stadig flere husholdninger har to maskiner - en hjemme i huset og en på hytta. Våre undersøkelser viser at maskinene halve tiden brukes til bilvask; den andre halvparten brukes de til alt mulig annet og til stadig flere oppgaver, sier Stampe. 9

10 10 NY TEKNIKK 03/2007

11 NY TEKNIKK 03/

12 12 NY TEKNIKK 03/2007

13 Seksjon for MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Størst innen tekniske nyheter Tørre hender uten varmluft Initiativrike ingeniører arbeider for tiden med en idé som er annerledes enn den som ligger bak den tradisjonelle håndtørkeren, nemlig en idé som ikke stoler på varmluft for å blåse bort fuktigheten av våte hender. En gruppe på Design Right Solutions (DRS) - som er basert i North East Business & Innovation Centre i Sunderland, Nord-Øst-England - bruker en liten stang for å produsere varme. Fordi varmluft ikke brukes, er tørkeren ideell for bruk på sykehus og klinikker eller overalt der hygiene er viktig, fordi den ikke bidrar til at bakterier beveger seg rundt i atmosfæren. Utviklingssjef Ray Rutter på Design Right Solutions sier: - Vårt firma er et godt eksempel på hvordan Sunderland er blitt nødt til å gå bort fra tung maskinindustri, blant annet skipsbygging, til fordel for mindre og mer fagkyndige virksomheter. Som et senter for kommersiell teknologi, design, produktutvikling og prototypering tilbyr DRS et glimt inn i fremtiden for teknologi i Wearside-området. Håndtørkeren er det nyeste høyteknologiske prosjektet som gruppen har arbeidet med. Tidligere prosjekter har omfattet en hjelm med baksikt, golftraller, hydrogendrevet skilting, en trengingsmaskin for folk med cystofibrose, en telefonforsterker og et beskyttelsesbur for drosjesjåfører. Etter at firmaet er ferdig med å konstruere et nytt produkt - som håndtørkeren - må man ta hensyn til produksjonskostnadene. Man vurderer spørsmål som blant annet hvilke materialer som skal brukes (for eksempel plast eller metall). Når alle som er med, er fornøyde, og de endelige kostnadene er beregnet, setter man i gang forhandlingsprosessen med produsenter. Produktdesigner Mark Hemingway på DRS sier: - Vi fikk en henvendelse fra et firma som var interessert i å ha en tørker som ikke sirkulerer varmluft og eventuelt bakterier. Det er klart Tørre ideer. Britiske ingeniører arbeider med et annerledes konsept for håndtørking - et som ikke er avhengig av varmluft. Tørkeren skal være ideell for bruk på sykehus eller andre steder der hygiene er viktig. Stikkord er design, innovasjon, helse og teknikk. (Foto: Design Right Solutions) at helsebransjen er opptatt av hygiene, og tradisjonelle håndtørkere forstyrrer mye luft og mikrobakterie, noe som er uønskelig på et sykehus. Når tørkeren kommer på markedet etter hvert, kan den eventuelt brukes på offentlige sykehus over hele landet. Av Ray Cooling, London Press Service NY TEKNIKK 03/

14 Scott med produktutvikling innenfor asbestfjerning Scott Health & Safety har lansert forbedringer på Phantom-batteriet samt en ny innpakningsløsning som beskytter batteridrevet åndedrettsvern under transport og lagring. Ettersom kravene i industrien øker og rensestasjoner med dusj har blitt mer og mer vanlig og omfattende, utsettes åndedrettsvernet for stadig høyere fuktighetsnivåer. Som et resultat av dette, har Scott utviklet flere forbedringer på det personlige verneutstyret for å sikre optimal sikkerhet og effektivt arbeid uten av dette går ut over utstyrets brukstid. Dette går frem av en pressemelding som selskapet nylig har sendt ut. Økt motstandsdyktighet mot vanndamp Inntrengning av vann i batteripakken kan føre til rask utladning av batteriet og plutselig kortslutning under bruk. Scott opplyser at de derfor har iverksatt proaktive forbedringer gjennom å modifisere batteripakken slik at motstandsdyktigheten mot vanndamp blir ytterligere styrket. Disse forbedringene omfatter en silikontetning som er satt inn mellom halselementene før de ble ultralydsveiset. I tillegg er kretskortet, som tilfører elektronisk motorstyring av systemet, ekstra beskyttet med et belegg som hindrer inntrengning av fuktig luft. Også andre viktige omponenter som støtter og knytter sammen cellene, er forseglet til dette formålet. 14 NY TEKNIKK 03/2007

15 Smartcharger Etter batterilading med selskapets spesialutviklede Smartcharger skal batteriet holdes i topp stand, får Ny Teknikk opplyst. Denne enheten registrerer batterinivået før lading og tilfører nøyaktig den mengden kraft som trengs for å gjenopprette de optimale nivåene, og tilfører deretter vedlikeholdslading for å opprettholde dem. Smartcharger oppgis å lade opp et helt utladet batteri på under halvparten av tiden av vanlige batteriladere og er tilgjengelige som både enkeltmodeller og ti-stasjonsmodeller. Ny innpakning De batteridrevne åndedrettsvernene Phantom, PowerPak og ProflowSC for asbestfjerning er nå alle utstyrt med den nye løsningen som skal gi brukerne økt støtte under arbeidet. Den nye pakningen skal gi praktisk beskyttelse av produktet under transport og lagring. Den består av en stor ytterboks for hele settet og en mindre innerboks til selve ansiktsmasken. Dermed ligger en ren ansiktsmaske helt for seg selv, slik at den ikke utsettes for skader på visiret og tilsmussing under lagring. Ytterboksen skal være stor nok til å romme hele systemet og kan også inneholde tilbehør til det personlige verneutstyret, som kjeledresser, hansker, reservefiltre osv. For nærmere informasjon, se Nytt fra Fluke Fluke 8845A og 8846A er to nye 6,5 siffer presisjonsmultimetre fra Fluke. Toppmodellen 8846A leveres med mulighet for å lagre måleresultat på USB minnepinne samt mulighet for 2000 målinger pr. sekund, kapasitans- og temperaturmålinger. Ethernet, IEEE/GPIB og RS-232 grensesnitt er standard utrustning for begge modellene, og det grafiske displayet kan for eksempel vise trendanalyse og historikk. Instrumentene emulerer også Fluke 45 og Agilent slik at testrutiner skrevet for disse ikke har behov for omskrivning. NY TEKNIKK 03/

16 Nyheter fra Testo Testo kommer nå på markedet med en nyutviklet serie kjøleanalysatorer og en ny lekkasjesøker for kjøle- og varmepumpesystemer. Testo Testo 523 er det første instrumentet i denne nye serien for kjøleanalysatorer. Instrumentet har en 2-veis ventilblokk og to trykkmålere og er utviklet for service på kjøle- og varmepumpesystemer. Det er også innebygd et opplyst seglass for kontroll under fylling av kjølemediet. En gummikappe beskytter instrumentet mot slag og støt. Data for 30 kjølemedier er lagret i Testo 523, som sammen med en temperaturføler kan vise underkjølingen og overhetingen direkte. Testo er en ny lekkasjesøker for kjøle- og varmepumpesystemer. Søkeren har en detektor med lang levetid, og gir pålitelig påvisning av alle vanlige kjølemedier ifølge leverandøren Max Sievert. Når en lekkasje oppdages, skifter displayet farge fra grønt til rødt, og et akustisk signal gir alarm. Ved bruk av øretelefoner kan instrumentet også benyttes i støyende miljøer. Testo 523 Instrumentet har en maksimumsvisning for å gjøre det enkelt å finne selve lekkasjestedet. En fleksibel gåsehals skal gjøre det enkelt å komme til på vanskelige steder. Ved å skifte følerhode kan testo også benyttes for ammoniakk. For nærmere opplysninger kontakt Max Sievert A/S tlf eller se 16 NY TEKNIKK 03/2007

17 PHI International AS - nå en del av Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia AS kjøper PHI International AS, leverandør av fiberoptikk. Melbye Skandinavia AS blir dermed en komplett systemleverandør av fiberoptiske produkter til utbyggere av tele- og datakommunikasjonsnett i Skandinavia. er svært tilfreds med at Melbye Skandinavia er kommet et stort skritt nærmere visjonen om å bli en ledende leverandør av bredbåndsløsninger innenfor fiber i Skandinavia. - Vi har de siste årene opplevd en stor vekst innenfor fibersegmentet og tror at fortsatt vekst krever fokus på økt kompetanseoppbygging. Den sammenslåtte virksomheten blir et sterkt fagmiljø som våre kunder vil få glede av å samarbeide med, sier Bakken. Peter Hornung (t.v.) og Kaare Bakken med eieren av Melbye Skandinavia, Hans Melbye, på maleriet i bakgrunnen. PHI International AS, med datterselskaper i alle skandinaviske land, ble en del av Melbye Skandinavia AS fra 1. februar Totalt får selskapet ti salgskontorer rundt om i Skandinavia med totalt 70 medarbeidere. Samlet omsetning i 2007 forventes å bli ca. 250 millioner norske kroner. Peter Hornung, administrerende direktør i PHI International AS, har lagt vekt på de strategiske mulighetene som skapes ved denne sammenslåingen. Han uttaler at PHI s produktportefølje sammen med produktløsningene som tilbys fra Melbye Skandinavia, vil gi en unik mulighet for vekst i det nordiske markedet. - Sammenslåingen gjør oss sterkere rustet for fremtiden med økt konkurransekraft i forhold til den eksplosive satsningen vi ser i markedet, uttaler Hornung. Kaare Bakken, konsernsjef i Melbye Skandinavia, TANNHJULSPUMPER VINGEPUMPER STEMPELPUMPER SPØR OSS, VI KAN HYDRAULIKK Kvalitetspumper for de fleste formål VOITH HYDROCONTROL TECNOKIT TDZ FHER NY TEKNIKK 03/

18 Rustfrie snekkegirmotorer Mekanex presenterer en ny serie rustfrie snekkegirmotorer, som kan utsettes for høytrykksrengjøring. Girene er livstidssmurte med syntetisk olje og er trykktestet for å oppnå 100 % tetthet. Girhuset er designet for å minimere det innvendige trykket. Som standard leveres girene med Viton-tettet hullaksel. Som tillegg kan leveres utgående rustfri aksel samt beskyttelseskåpe (beskytter ved høytrykksvask). Girene finnes i fire størrelser, opp til 330 Nm. Motorene er sprutsikre 3-fase 460/230V Hz 4-polige asynkronmotorer. De er designet for å minimere risikoen for kontaminering. De er derfor slette. Merkeskiltet er for eksempel lasergravert i kapslingen. Motorene skal være egnet i næringsmiddel- og legemiddelsindustrien, der det stilles høye krav på rengjøring. De er tilpasset frekvensomformerdrift og finnes i ni størrelser, fra 0,18kW til 3,75kW med Nemaflenser De er UL/CSA- og BISSC-godkjente. For mer informsjon se eller kontakt Mekanex på tlf Micro- Torque Atlas Copco Tools lanserer MicroTorque, en helhetsløsning for montering av ekstremt små skruforbindelser innenfor momentområdet 0,5 til 500 Nm. MicroTorque-serien omfatter et bredt sortiment av digitale og giverstyrte skrutrekkere for bruk innenfor data- og elektronikkindustrien, ved fremstilling av kamera, klokker, pacemakers, briller, kretskort samt mobiltelefoner. 18 NY TEKNIKK 03/2007

19 NY TEKNIKK 03/

20 20 NY TEKNIKK 03/2007

21 SMS-relé fra Releco Releco utvider sitt relé-program med en ny relé-type. SMS-releet er beregnet på å kunne fjernstyre/overvåke applikasjoner. Releet har seks innganger og fire vekselkontaktutganger. Utgangene kan bryte opp til 6A. Releet kommer i to forskjellige utgaver avhengig av tilgjengelig matespenning ( VAC eller VDC). De er utført etter DIN standarden. Releet har funksjoner som periodisk sending av melding, sekvenssending og power failure notification. Releet oppgis å være svært enkelt å programmere med programvaren Fast SMS Set, der brukeren programmerer etter behov. LØSNINGER FOR: Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Gravograph Norge AS Postboks Vøyenenga - Ringeriksveien Vøyenenga tlf: fax: epost: NY TEKNIKK 03/

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig 2 2015 Kr 59,- BUNADFORSIKRING NY BOLIGMODELL FOR UNGE SÆREIE BOLIGKJØP PÅBYGG 10 Vårsjekk: tips om vedlikehold tema: FORNYELSE Huset ble nytt utvendig Stort ansvar SOM styremedlem Nå vil takstmannen BORE

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel.

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008 Tema: Klinikkdrift Hva var vel livet uten deg? side 8 NDD Netthandel side 15 En Optergonomisk løsning side 22 1 - OD 1-2008 NDD - en del av Plandent De nya produkterna

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

KIRIGAMINE FURO. nr. 4 2013. 4300W ved -15 C ENDELIG! GULVMODELL MED HYPER HEATING YTELSE! 02650 post@miba.no. www.kulde.biz.

KIRIGAMINE FURO. nr. 4 2013. 4300W ved -15 C ENDELIG! GULVMODELL MED HYPER HEATING YTELSE! 02650 post@miba.no. www.kulde.biz. nr. 4 2013 Miba_forside_210x229_Layout 1 19.08.13 12.27 Side 1 www.kulde.biz ENDELIG! GULVMODELL MED HYPER HEATING YTELSE! KIRIGAMINE FURO 4300W ved -15 C Ny teknologi: Ekstremt stillegående - fra 19dB(A)!

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag NÆRINGSLIV Onsdag SEKSJON2 10. oktober 2012 «Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag Jarle og Jostein Omdal. Transport i generasjoner Side 6 og 7 Odd Henning Sirnes. Skiller væske for millioner

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer