Størst innen tekniske nyheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Størst innen tekniske nyheter"

Transkript

1 Størst innen tekniske nyheter Nr årg Årsabonnement. kr. 495 Prestisjeoppdrag til ABB i Skien: skal levere strøm til Burj Dubai Burj Dubai blir mer enn 800 meter og den suverent høyeste bygningen i verden. 800 meter er omtrent like høyt som syv Oslo Plaza-hoteller stablet oppå hverandre. Burj Dubai skal bygges i stål, betong, aluminium og glass og huse hoteller, butikker, kontorer og luksusleiligheter. Og det er norske elektroprodukter som skal sørge for fordelingen av strømmen. Se side 57. Sjøen for alle 2007: fornøyde besøkende og selgere Messearrangøren er svært godt fornøyd med årets båtmesse, som de mener er den beste messen noensinne. Lunde Båt og May Len Stensaker kunne konstatere at de var 5 % over målet for antall kontrakter og betydelig over målet i kroner. Se side 89. B-blad Returadresse: T.J.A Marketing, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo Ny og skånsom boreteknikk med vann Nøkkelen til Wassaras markedssatsing er deres egenutviklede boresystem, som med vanntrykk kan utføre boreoppdrag i boligområder der det er nødvendig å være skånsom overfor omgivelsene. Se side 80 Teknikk og Trender side 8-9 MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Tørre hender uten varmluft side 13 IKT OG ELEKTRONIKK Raskere bot med hånddatamaskin side 23 HMS Verdensmester i avfall side 31 ENERGI Fornybar.no LOGISTIKK side 37 Transport 2007 side og 52 NÆRINGSMIDLER Søker om beskyttelse side 53 BYGG, ANLEGG OG VVS Ny klimateknologi i bygg side 76 HYTTELIV OG FRITID Villmarksmessen Norske Hytteliv side

2 MIOGE 2007 JUNI NY TEKNIKK 03/2007

3 NY TEKNIKK 03/2007 3

4 4 NY TEKNIKK 03/2007

5 NyTeknikk etablert 1987 av fagpresseforlaget TJA Marketing A/S Hausmannsgaten 6, N-0186 Oslo-Norge Tlf.: (+47) Fax: (+47) Redaksjonens Ansvarlig redaktør: Per Nørgaard Annonser: Betales innen 14 dager til bankgiro Foretaksregisteret: NO MVA/VAT Annonsemateriell: Mottas helst elektronisk på CD-rom med prøvetrykk eller Tillegg for sats etter manus og repro fra bilder og dias Trykk: NAtryck Abonnement: 11 utg. i NOK kr. 495,- Copyright: TJA Marketing A/S Ettertrykk eller kopiering av annonser, artikler og bilder er kun tillatt etter skriftlig avtale med forlaget. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt, ikke bestilt materiell NY TEKNIKK 03/2007 Samler kreftene i sjømatbransjen Innovasjon Norges nye, nasjonale kompetanseprogram for produsenter og eksportører av sjømat har startet. Av søkerne til programmet er 30 bedrifter valgt ut og skal igjennom 8 samlinger i løpet av året, den første ble avviklet i Bergen 8. mars. Målet er at ny og oppdatert markedskunnskap skal gi økt lønnsomhet for norske sjømatbedrifter. Trenger komptanse - Sjømatnæringen har gode produkter og gode bedrifter, men mangler kompetanse innenfor markedsføring, nettverk og strategi, sier programdirektør Tor Øyvind Baardsen ved Norges Handelshøyskole (NHH) - Slik næringen er strukturert nå, med mange små produsenter og jevnt over lav inntjening, er det mye å vinne på å øke kompetansen på disse feltene. Styrking av næringen Initiativet til det skreddersydde kompetanseprogrammet kommer fra Innovasjon Norge og det marine verdiskapingsprogrammet. - Innovasjon Norge tar et nasjonalt ansvar for at kompetanseutviklingen i små og mellomstore sjømatbedrifter blir ivaretatt. I tillegg til å gi ny teoretisk kunnskap skal programmet bidra til at det etableres nettverk, og at næringen styrkes som helhet. Samarbeid med en profesjonell aktør som NHH om dette er svært verdifullt for oss, sier programansvarlig Petter Ustad i Innovasjon Norge. Adm. direktør i Fiskeriog havbruksnæringens landsforening, Geir Andreassen, kommenterer satsingen på følgende måte: - Endelig! Et program som skal gjøre oss gode i markedsorientering og markedsføring. Dette trenger sjømatnæringen. Profesjonell bistand Undervisningen gjennomføres av noen av landets fremste eksperter innenfor strategi, merkevare og markedsføring som hentes fra NHH-miljøet. Men også bransjens egne folk skal bidra. Blant foreleserne er også Norges tidligere utsending for Eksportutvalget for fisk i Hongkong, Arne Prøvedrift med lange vogntog: Miljøvennlig og effektivt VERKTØYVESKE ELEKTRO/ELEKTRONIKK TYSK PROFFVERKTØY LEVERES MED 68 STK. VERKTØY EL.NR SE PRISEN KUN KR ,- eks. m.v.a. Lev av: Kabelskotenger Kabelkuttere Verneutstyr 1000 V m.m. Therma Elektro Tlf E-post: 4300 SANDNES Fax Hjemmeside: (www.therma-elektro.no) Etter initiativ fra samferdselsstatsråd Liv Signe Navarsete har Vegdirektoratet nå sendt på høring forslag til prøveordning med store modulvogntog (25,25 m) på visse strekninger. Prøveordningen gjelder strekninger der veistandarden tåler vogntog med disse dimensjonene. Departementet tar sikte på at ordningen skal vare fra 1. juli 2007 og til utgangen av Samferdselsdepartementet har på denne måten kommet godsnæringen i møte og bidrar til en mer effektiv godsfremføring, konstaterer adm. dir. i Logistikk- og transportindustriens Landsforening, Tom Rune Nilsen. Det betyr at man unngår dyre omlastinger, og at man Hjeltnes, administrerende direktør Olav Munch i Dale of Norway og avdelingsdirektør Knut Hallvard Lerøy fra Lerøy Seafood Group. Stor interesse Interessen for opplæringsprogrammet har vært stor, og deltakerne kommer fra både store og små bedrifter - en god miks, forteller Ustad som understreker at det er et krevende program deltakerne skal igjennom. Programmet kvalifiserer til 30 studiepoeng og gir kompetanse innenfor strategiutvikling, alliansebygging og merkevarebygging relatert til sjømatnæringen. kan bruke færre biler til å frakte samme mengde gods. Det er et bidrag til å avhjelpe den kritiske sjåførmangelen, og det gjør at det blir færre vogntog på veiene enn det kunne ha blitt med vanlige vogntog. Færre biler på veien er et bidrag til lavere utslipp av klimaskadelige gasser, likeledes til mindre fare for trafikkulykker. Denne type vogntog er vel så enkle, kanskje lettere, å manøvrere som de mindre. De sjåførene som skal benytte disse vogntogene, får selvsagt spesialopplæring, sier Nilsen og fortsetter: Jeg minner om at det er snakk om prøvedrift på bestemte strekninger der veistandarden tåler belastningen. Han avviser påstander om at denne prøvedriften krever ekstraordinære kostnader til oppgradering av de aktuelle veistrekningene. Nilsen understreker at godstransport med modulvogntogene på de aktuelle strekningene ikke i vesentlig grad bidrar til redusert godstransport på jernbane. I Norge er det stor mangel på kapasitet for godstransport på bane. Våre medlemmer har kunnet sende betydelig mer gods på bane enn det er kapasitet til. 5

6 6 NY TEKNIKK 03/2007

7 Leder Vekst og miljø Vi leser at SaAS Institute er kåret til Norges beste arbeidsplass. Det samme selskapet har økt omsetningen fra 80 millioner kroner til 200 millioner de fire siste årene. Det tyder på at det er en sammenheng mellom godt arbeidsmiljø og resultat. Og det er i og for seg ikke noe nytt. Det nye er at noen har lykkes så bra. Vi tar av oss hatten for SAS Institute, for hør hva de ansatte mener: 95 % er stolte av å fortelle andre at de arbeider i selskapet, 97 % mener ledelsen stoler å at de utfører arbeidet uten å se dem over skulderen, 95 % mener de får tildelt mye ansvar, og 95 % mener det er et morsomt sted å arbeide. Ledelsen har sett det som et mål å skape trivsel på arbeidsplassen, og de mener at de ikke ville ha oppnådd like sterk vekst uten en slik filosofi. De har sikkert rett. Synd at det er så få bedrifter som tenker i samme baner. For generelt vil jeg påstå at norske lederes evne til å motivere sine medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø ikke er særlig utviklet. Det store sykefraværet taler sitt tydelige språk. Vi har jo også nylig fått demonstrert at selv LOs ledelse, som skulle være en garantist for et godt arbeidsmiljø, har sviktet. At noe så enkelt skal være så vanskelig, er for meg ubegripelig. Å skape et godt arbeidsmiljø er da ikke noe mer enn et klapp på skulderen av og til, at man viser tillit, gir folk muligheten til å bruke seg selv, og at man gi dem følelsen av å bety noe. Så mitt råd til norske ledere er: Lær av SAS Institute og prioriter arbeidsmiljøet. Det koster ikke stort, det gir fornøyde medarbeider og ikke minst økonomisk gevinst! Tar initiativ til nasjonal standardiseringsstrategi Nærings- og handelsdepartementet gir Standard Norge i oppdrag å lage en nasjonal standardiseringsstrategi. Statssekretær Rikke Lind overrakte før påske oppdraget til Standard Norges administrerende direktør Trine Tveter. - Vi vil styrke næringspolitikken gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forskning, innovasjon og standardisering. Derfor har jeg i dag, på vegne av regjeringen, bedt Standard Norge om å utforme en nasjonal strategi for standardisering, sier statssekretær Rikke Lind. Standarder er viktige for å spre kunnskap om anerkjente teknologiske løsninger. Dette gjør det enklere for bedriftene å få sine produkter ut på markedet. Internasjonale standarder letter verdenshandelen og bidrar til rettferdige konkurransevilkår. I dag er en vesentlig del av global handel påvirket av standarder. - Standarder gjør at hverdagen vår blir enklere, ved at produkter, prosesser, vekt, mål og maskiner fungerer sammen. Det betyr at sykkelhjelmen du bruker hver dag, holder mål dersom ulykken skulle være ute, og at kredittkortene våre har samme format, sier statssekretær Rikke Lind. En god standardiseringspolitikk bidrar til å sikre viktige interesser for norsk næringsliv. Den bidrar også til en mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Derfor setter regjeringen nå i gang arbeidet med å lage en strategi for standarder. Det er viktig å sikre at standarder utvikles og oppdateres i tråd med kunnskapsutviklingen og fremveksten av nye produkter. Standarder skal fremme innovasjon, og det må være et aktivt samspill mellom forskningsmiljøer og standardiseringsprosesser. Norge har internasjonalt lederskap innenfor standardiseringsområder som petroleumsindustri, informasjonsteknologi, geografisk informasjon, betongkonstruksjoner, bygningskonstruksjoner, stål, aluminium og magnesium. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle denne posisjonen. - I Soria Moria-erklæringen slo regjeringen fast at Norge skal bli en av de ledende, innovative økonomier i verden på områder der vi har fortrinn. En nasjonal standardiseringsstrategi skal bygge opp om denne satsingen. Standarder utgjør en verdifull kunnskapsbase som må utnyttes best mulig for å fremme innovasjon i norsk næringsliv, sier Lind. NY TEKNIKK 03/2007 7

8 Klorfritt vann i dusjen Dusjhodet fra japanske Nikken, som monteres på dusjen du har fra før, har et spesialdesignet filter som fjerner klor og forurensing. Filteret består blant annet av magneter og er laget basert på PiMag-teknologi. Mens magnetene tilfører vannet energi, sørger PiMag-materialene for å rense bort rester av klor. Forekomsten av forurensing reduseres også, og vannet får dessuten en naturlig ph-balanse. Dusjen har videre en massasjefunksjon med fem innstillinger. Dette går frem av en pressemelding, som selskapet har sendt ut. PiMag-teknologi bruker en kombinasjon av naturlige mineraler og magnetteknologi for å gjenskape vannet slik det skal være fra naturens side, uten å bruke kjemikalier. Nikkens PiMag-teknologi er resultatet av en søken etter den perfekte vannkilden som startet i Japan for mange år siden. Forskere oppdaget et avsidesliggende område der de geografiske forholdene skapte et vann med uvanlig gode egenskaper, noe som blant annet bidro til et svært frodig planteliv. De kalte vannet for pi-vann - livets vann. Forskerne bestemte seg deretter for å gjenskape disse naturlige forholdene i et laboratorium. PiMag Ultra Shower består av et dusjhode med slange og spesialfilter. Produktet monteres ved at man fjerner det gamle dusjhodet, samt slangen. For å få maksimal effekt, bør filteret byttes regelmessig. Produktet koster kr og kan bestilles på tlf eller kjøpes på Internettadresse: nnect/ Poseløs støvsuger fra Samsung Teknikk og Trender Max fargeglade kolleksjon Trenden går mot innredning i farger. Whirlpools bidrag til et mer fargerikt miljø er Max mikrobølgeovn, som kommer i de fire fargene blå, rød, gul og grønn. Disse mikroovnene er designet for å kunne bli plassert i kjørner og på trange steder. Den flate oversiden er beregnet som avlastningsflate. - Vi kan avsløre en ny trend som viser at en mikro ikke bare har sin plass på kjøkkenet. Max kan like gjerne plasseres på kontor og i offentlige miljøer. Interessen for design og det å sette et personlig preg på boligen sin er fortsatt sterk trend, der den nye Max-serien gir nye muligheter, sier Jon Haraldsen, produktsjef i Whirlpoos Nordic. Max fargeglade mikroovner er utstyrt med funksjonen Jet Defrost og Steam. Whirlpool opplyser at Defrost tiner næringsmidler inntil sju ganger raskere enn vanlig tining i mikrobølgeovnen, og at Steam dampkoker maten uten at råvarene mister spenst og farge. Lentikulært finish kaller produsenten en unik trykkteknologi som resulterer i en illusjon av bevegelse - en 3D-effekt - på en todimensjonal overflate. Den er blitt tatt i bruk på to sylindriske metallbokser til parfyme og etterbarberingsvann. Selve parfymeflaskene ligger inne i boksene (promosjonspakningene). Boksene ble laget i forbindelse med markeringen av 50-årsjubileet for det italienske parfymemerket Pino Silvestre tidligere i sommer. Bakgrunnselementet i designen er en gjengivelse av nålene på et juletre, mens symboler og grafikk er holdt i en gul/gylden tone og det Målene på mikroovnen er 35,6 x 39,2 x 34,7 cm (høyde x bredde x dybde). Veiledende utsalgspris er kr Parfymeesker med 3D-effekt Muttertrekker med magnesiumsteknologi hele med en forbløffende 3D-teknikk. Resultatet er en iøynefallende finish, som skaper bevegelse, individualitet og et slagkraftig blikkfang i butikkhyllene. Ifølge vareprodusenten har eskene gjort furore på det italienske markedet. Kilde: Packnews Chicago Pneumatic introduserer 1/2 muttertrekkere basert på magnesiumsteknologi. Alle de vitale delene er laget i magnesium, som er et svært lett og sterkt materiale, og mer anvendelig enn for eksempel aluminium. Muttertrekkeren, CP7740, veier 1,25 kilo, er Støvsugeren, som har betegnelsen geren har trådløs fjernkon- 160 mm lang og har maksimodus VCC95, har autotroll, støv- og pollenfilter, malt dreiemoment på og trådløs fjernkontroll. ergonomisk teleskoprør i 678Nm. Produsenten frem- Det poseløse systemet aluminium og elektronisk hever disse egenskapene: kalles Multi Chamber. Med indikator for tømming. Motoreffekten CP-patentert clutch, enkel et enkelt håndgrep drar man er 1800 watt, og betjening, svivel i luftinntak ut beholderen på støvsugeren, sugeeffekten er 360 watt. og lavt støynivå. CP7740 Produktene fra Chicago tlf løfter lokket og tømmer (www.samsung.no) leveres i fire forskjellige mo- Pneumatic markedsføres i (www.rodin.no). ut støv og lodotter. Støvsudeller. Norge av Rodin & Co AS, 8 NY TEKNIKK 03/2007

9 Organiske syrer kan erstatte antibiotika Organiske syrer kan være like effektive som antibiotika i dyrefôr, viser en norsk doktorgrad. Oppdagelsen er kjærkommen. I år ble det nemlig forbudt å tilsette antibiotika som vekstfremmer i dyrefôr i alle land som er tilknyttet EU. Margarita Novoa Garrdio, som står bak forskningen ved Norges veterinærhøgskole, håper at organisk syre kan bli en erstatning for antibiotika i NY TEKNIKK 03/2007 global sammenheng. Hun sier at vi da også slipper å være redde for at bakterier blir motstandsdyktige som følge av overdreven bruk av antibiotika. Novoa-Garrido har nylig avlagt doktorgrad ved Norges veterinærhøgskole, der hun har studert langtidseffekten av maursyre og propionsyre på bakteriene i tarmen hos kylling og gris. Kilde: forskning.no Verdens minste videokamera med SDHC-lagring Panasonic lanserer nå et videokamera i miniformat. SDR-S10 er lite og lett, går over i opptaksmodus på 1,7 sekunder og åpner for nye bruksmåter for digitale videokamera i og med at det kan tas med overalt. Kameraet lagrer på SD/SDHC minnekort og har egenskaper som skal gjøre det enkelt å legge filmene ut på nettet. Produsenten opplyser at kameraet tåler et fall på 1,2 meter, og at det er vannavstøtende. SDR-S10 er nå tilgjengelig i butikkene og har en veiledende utsalgspris på kr Selvtredende nåler Det kan ofte være vanskelig å tre tråd i nåler. Nå har det kommet en smart løsning som gjør det mye enklere. Disse nålene har nåløyet på toppen slik at tråden kan presses igjennom fra toppen og ned. Tråden holdes på plass av mothaker slik at den ikke glir ut av nåløyet. Leveres på brett med seks nåler i assorterte størrelser. (www.enklereliv) Teknikk og Trender Ett bor utfører tre oppgaver Tidligere måtte man ha forskjellige typer verktøy når man skulle bore, gjenge og forsenke. Nå har Relekta Import lansert et nytt produkt på det norske markedet, med egenskaper til å dekke disse tre oppgavene - Trippelbor. - Trippelbor er et bor med gjengetapp og forsenker integrert, forteller produktsjef Hans Erik Lian hos Relekta Import. - I enden er det standard 1/4 bitsfeste for lynrask utskifting. Man monterer den ganske enkelt i en bitsholder og borer i vei. Dette gjør det mulig å få et ferdig forsenket og gjenget hull på et par sekunder. - Produktet har vært etterspurt av både profesjonelle håndverkere og den private gjør-det-selv-personen, fortsetter Lian. - Man slipper å påkoste seg flere typer verktøy for å utføre oppgavene og i tillegg bytte verktøy når jobben skal utføres. Vi er derfor fornøyd med at vi nå kan dekke denne etterspørselen med ett produkt av høy kvalitet. Trippelbor er laget av høykvalitets verktøystål og leveres i dimensjonene M3, Foma 737 best i test Fomas nyeste høytrykksvasker er kåret til Beste kjøp av svenske Smartson og i Dagbladets forbrukertest. Den nye høytrykksvaskeren, Foma 737 er utstyrt med en syv meter lang stålarmert gummislange og har dobbelte beholdere for kjemikalier med trinnløs regulering. Maskinen har gode oppbevaringsmuligheter for tilleggsutstyr og leveres med to ulike munnstykker: et roterende og et vinklet munnstykke. Maskinen kan koples til spesialutstyr, for eksempel for vask av terrassebord eller andre operasjoner. Maskinen veier 15 kilo og leverer et arbeidstrykk på 130 bar. - Dagens forbrukere er ikke fornøyd med at høytrykksvaskeren bare kan brukes til å vaske bilen. De forventer at den skal være like effektiv til husvask, spyling av terrasser og gangstier, vask av båt og hagemøbler og alle andre oppdrag som måtte dukke opp rundt hus og hytte, sier Sjur Stampe som er avdelingsleder i Foma, og som M4, M5, M6, M8 og M10. Det selges separat eller i et metallskrin med alle dimensjonene og en bitsholder. Trippelbor markedsføres av Relekta Import AS som er en del av Relekta Gruppen. kan slå fast at salget av høytrykksvaskere stadig er like høyt fra år til år. Årets salg er allerede i full gang på grunn av den tidlige våren. - Det årlige salget av høytrykksvaskere ligger på mellom og enheter. Gamle maskiner blir utslitt samtidig som forbrukerne velger kraftigere og mer påkostede høytrykksvaskere enn tidligere. Vi ser også at stadig flere husholdninger har to maskiner - en hjemme i huset og en på hytta. Våre undersøkelser viser at maskinene halve tiden brukes til bilvask; den andre halvparten brukes de til alt mulig annet og til stadig flere oppgaver, sier Stampe. 9

10 10 NY TEKNIKK 03/2007

11 NY TEKNIKK 03/

12 12 NY TEKNIKK 03/2007

13 Seksjon for MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Størst innen tekniske nyheter Tørre hender uten varmluft Initiativrike ingeniører arbeider for tiden med en idé som er annerledes enn den som ligger bak den tradisjonelle håndtørkeren, nemlig en idé som ikke stoler på varmluft for å blåse bort fuktigheten av våte hender. En gruppe på Design Right Solutions (DRS) - som er basert i North East Business & Innovation Centre i Sunderland, Nord-Øst-England - bruker en liten stang for å produsere varme. Fordi varmluft ikke brukes, er tørkeren ideell for bruk på sykehus og klinikker eller overalt der hygiene er viktig, fordi den ikke bidrar til at bakterier beveger seg rundt i atmosfæren. Utviklingssjef Ray Rutter på Design Right Solutions sier: - Vårt firma er et godt eksempel på hvordan Sunderland er blitt nødt til å gå bort fra tung maskinindustri, blant annet skipsbygging, til fordel for mindre og mer fagkyndige virksomheter. Som et senter for kommersiell teknologi, design, produktutvikling og prototypering tilbyr DRS et glimt inn i fremtiden for teknologi i Wearside-området. Håndtørkeren er det nyeste høyteknologiske prosjektet som gruppen har arbeidet med. Tidligere prosjekter har omfattet en hjelm med baksikt, golftraller, hydrogendrevet skilting, en trengingsmaskin for folk med cystofibrose, en telefonforsterker og et beskyttelsesbur for drosjesjåfører. Etter at firmaet er ferdig med å konstruere et nytt produkt - som håndtørkeren - må man ta hensyn til produksjonskostnadene. Man vurderer spørsmål som blant annet hvilke materialer som skal brukes (for eksempel plast eller metall). Når alle som er med, er fornøyde, og de endelige kostnadene er beregnet, setter man i gang forhandlingsprosessen med produsenter. Produktdesigner Mark Hemingway på DRS sier: - Vi fikk en henvendelse fra et firma som var interessert i å ha en tørker som ikke sirkulerer varmluft og eventuelt bakterier. Det er klart Tørre ideer. Britiske ingeniører arbeider med et annerledes konsept for håndtørking - et som ikke er avhengig av varmluft. Tørkeren skal være ideell for bruk på sykehus eller andre steder der hygiene er viktig. Stikkord er design, innovasjon, helse og teknikk. (Foto: Design Right Solutions) at helsebransjen er opptatt av hygiene, og tradisjonelle håndtørkere forstyrrer mye luft og mikrobakterie, noe som er uønskelig på et sykehus. Når tørkeren kommer på markedet etter hvert, kan den eventuelt brukes på offentlige sykehus over hele landet. Av Ray Cooling, London Press Service NY TEKNIKK 03/

14 Scott med produktutvikling innenfor asbestfjerning Scott Health & Safety har lansert forbedringer på Phantom-batteriet samt en ny innpakningsløsning som beskytter batteridrevet åndedrettsvern under transport og lagring. Ettersom kravene i industrien øker og rensestasjoner med dusj har blitt mer og mer vanlig og omfattende, utsettes åndedrettsvernet for stadig høyere fuktighetsnivåer. Som et resultat av dette, har Scott utviklet flere forbedringer på det personlige verneutstyret for å sikre optimal sikkerhet og effektivt arbeid uten av dette går ut over utstyrets brukstid. Dette går frem av en pressemelding som selskapet nylig har sendt ut. Økt motstandsdyktighet mot vanndamp Inntrengning av vann i batteripakken kan føre til rask utladning av batteriet og plutselig kortslutning under bruk. Scott opplyser at de derfor har iverksatt proaktive forbedringer gjennom å modifisere batteripakken slik at motstandsdyktigheten mot vanndamp blir ytterligere styrket. Disse forbedringene omfatter en silikontetning som er satt inn mellom halselementene før de ble ultralydsveiset. I tillegg er kretskortet, som tilfører elektronisk motorstyring av systemet, ekstra beskyttet med et belegg som hindrer inntrengning av fuktig luft. Også andre viktige omponenter som støtter og knytter sammen cellene, er forseglet til dette formålet. 14 NY TEKNIKK 03/2007

15 Smartcharger Etter batterilading med selskapets spesialutviklede Smartcharger skal batteriet holdes i topp stand, får Ny Teknikk opplyst. Denne enheten registrerer batterinivået før lading og tilfører nøyaktig den mengden kraft som trengs for å gjenopprette de optimale nivåene, og tilfører deretter vedlikeholdslading for å opprettholde dem. Smartcharger oppgis å lade opp et helt utladet batteri på under halvparten av tiden av vanlige batteriladere og er tilgjengelige som både enkeltmodeller og ti-stasjonsmodeller. Ny innpakning De batteridrevne åndedrettsvernene Phantom, PowerPak og ProflowSC for asbestfjerning er nå alle utstyrt med den nye løsningen som skal gi brukerne økt støtte under arbeidet. Den nye pakningen skal gi praktisk beskyttelse av produktet under transport og lagring. Den består av en stor ytterboks for hele settet og en mindre innerboks til selve ansiktsmasken. Dermed ligger en ren ansiktsmaske helt for seg selv, slik at den ikke utsettes for skader på visiret og tilsmussing under lagring. Ytterboksen skal være stor nok til å romme hele systemet og kan også inneholde tilbehør til det personlige verneutstyret, som kjeledresser, hansker, reservefiltre osv. For nærmere informasjon, se Nytt fra Fluke Fluke 8845A og 8846A er to nye 6,5 siffer presisjonsmultimetre fra Fluke. Toppmodellen 8846A leveres med mulighet for å lagre måleresultat på USB minnepinne samt mulighet for 2000 målinger pr. sekund, kapasitans- og temperaturmålinger. Ethernet, IEEE/GPIB og RS-232 grensesnitt er standard utrustning for begge modellene, og det grafiske displayet kan for eksempel vise trendanalyse og historikk. Instrumentene emulerer også Fluke 45 og Agilent slik at testrutiner skrevet for disse ikke har behov for omskrivning. NY TEKNIKK 03/

16 Nyheter fra Testo Testo kommer nå på markedet med en nyutviklet serie kjøleanalysatorer og en ny lekkasjesøker for kjøle- og varmepumpesystemer. Testo Testo 523 er det første instrumentet i denne nye serien for kjøleanalysatorer. Instrumentet har en 2-veis ventilblokk og to trykkmålere og er utviklet for service på kjøle- og varmepumpesystemer. Det er også innebygd et opplyst seglass for kontroll under fylling av kjølemediet. En gummikappe beskytter instrumentet mot slag og støt. Data for 30 kjølemedier er lagret i Testo 523, som sammen med en temperaturføler kan vise underkjølingen og overhetingen direkte. Testo er en ny lekkasjesøker for kjøle- og varmepumpesystemer. Søkeren har en detektor med lang levetid, og gir pålitelig påvisning av alle vanlige kjølemedier ifølge leverandøren Max Sievert. Når en lekkasje oppdages, skifter displayet farge fra grønt til rødt, og et akustisk signal gir alarm. Ved bruk av øretelefoner kan instrumentet også benyttes i støyende miljøer. Testo 523 Instrumentet har en maksimumsvisning for å gjøre det enkelt å finne selve lekkasjestedet. En fleksibel gåsehals skal gjøre det enkelt å komme til på vanskelige steder. Ved å skifte følerhode kan testo også benyttes for ammoniakk. For nærmere opplysninger kontakt Max Sievert A/S tlf eller se 16 NY TEKNIKK 03/2007

17 PHI International AS - nå en del av Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia AS kjøper PHI International AS, leverandør av fiberoptikk. Melbye Skandinavia AS blir dermed en komplett systemleverandør av fiberoptiske produkter til utbyggere av tele- og datakommunikasjonsnett i Skandinavia. er svært tilfreds med at Melbye Skandinavia er kommet et stort skritt nærmere visjonen om å bli en ledende leverandør av bredbåndsløsninger innenfor fiber i Skandinavia. - Vi har de siste årene opplevd en stor vekst innenfor fibersegmentet og tror at fortsatt vekst krever fokus på økt kompetanseoppbygging. Den sammenslåtte virksomheten blir et sterkt fagmiljø som våre kunder vil få glede av å samarbeide med, sier Bakken. Peter Hornung (t.v.) og Kaare Bakken med eieren av Melbye Skandinavia, Hans Melbye, på maleriet i bakgrunnen. PHI International AS, med datterselskaper i alle skandinaviske land, ble en del av Melbye Skandinavia AS fra 1. februar Totalt får selskapet ti salgskontorer rundt om i Skandinavia med totalt 70 medarbeidere. Samlet omsetning i 2007 forventes å bli ca. 250 millioner norske kroner. Peter Hornung, administrerende direktør i PHI International AS, har lagt vekt på de strategiske mulighetene som skapes ved denne sammenslåingen. Han uttaler at PHI s produktportefølje sammen med produktløsningene som tilbys fra Melbye Skandinavia, vil gi en unik mulighet for vekst i det nordiske markedet. - Sammenslåingen gjør oss sterkere rustet for fremtiden med økt konkurransekraft i forhold til den eksplosive satsningen vi ser i markedet, uttaler Hornung. Kaare Bakken, konsernsjef i Melbye Skandinavia, TANNHJULSPUMPER VINGEPUMPER STEMPELPUMPER SPØR OSS, VI KAN HYDRAULIKK Kvalitetspumper for de fleste formål VOITH HYDROCONTROL TECNOKIT TDZ FHER NY TEKNIKK 03/

18 Rustfrie snekkegirmotorer Mekanex presenterer en ny serie rustfrie snekkegirmotorer, som kan utsettes for høytrykksrengjøring. Girene er livstidssmurte med syntetisk olje og er trykktestet for å oppnå 100 % tetthet. Girhuset er designet for å minimere det innvendige trykket. Som standard leveres girene med Viton-tettet hullaksel. Som tillegg kan leveres utgående rustfri aksel samt beskyttelseskåpe (beskytter ved høytrykksvask). Girene finnes i fire størrelser, opp til 330 Nm. Motorene er sprutsikre 3-fase 460/230V Hz 4-polige asynkronmotorer. De er designet for å minimere risikoen for kontaminering. De er derfor slette. Merkeskiltet er for eksempel lasergravert i kapslingen. Motorene skal være egnet i næringsmiddel- og legemiddelsindustrien, der det stilles høye krav på rengjøring. De er tilpasset frekvensomformerdrift og finnes i ni størrelser, fra 0,18kW til 3,75kW med Nemaflenser De er UL/CSA- og BISSC-godkjente. For mer informsjon se eller kontakt Mekanex på tlf Micro- Torque Atlas Copco Tools lanserer MicroTorque, en helhetsløsning for montering av ekstremt små skruforbindelser innenfor momentområdet 0,5 til 500 Nm. MicroTorque-serien omfatter et bredt sortiment av digitale og giverstyrte skrutrekkere for bruk innenfor data- og elektronikkindustrien, ved fremstilling av kamera, klokker, pacemakers, briller, kretskort samt mobiltelefoner. 18 NY TEKNIKK 03/2007

19 NY TEKNIKK 03/

20 20 NY TEKNIKK 03/2007

21 SMS-relé fra Releco Releco utvider sitt relé-program med en ny relé-type. SMS-releet er beregnet på å kunne fjernstyre/overvåke applikasjoner. Releet har seks innganger og fire vekselkontaktutganger. Utgangene kan bryte opp til 6A. Releet kommer i to forskjellige utgaver avhengig av tilgjengelig matespenning ( VAC eller VDC). De er utført etter DIN standarden. Releet har funksjoner som periodisk sending av melding, sekvenssending og power failure notification. Releet oppgis å være svært enkelt å programmere med programvaren Fast SMS Set, der brukeren programmerer etter behov. LØSNINGER FOR: Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Gravograph Norge AS Postboks Vøyenenga - Ringeriksveien Vøyenenga tlf: fax: epost: NY TEKNIKK 03/

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat HEPA filter som tilbehør (kun IVT versjoner) Valgfri motorstørrelse og Bypass eller Throughflow system Enkelt kontrollpanel HEPA filter som tilbehør (IVT

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO LG varmepumper 0 Innehåll 1 2 3 4 5 Om LG AE Company Hvorfor jobbe med LG? Vårt kvalitetsarbeid Bygd for nordiske forhold WiFi Ready Enkel installatjon Vårt utvalg LG Service-tools: SIMs AC Academy LG

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv Batteridrevne, kombirengjøringsmaskiner med og uten frontfeier for rengjøring av store flater. For et perfekt feie- og vaskeresultat B 310 R Når

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007:

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007: Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon utvider og styrker utvalget av DVD-kameraer

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Brother vil erobre mellomstore bedrifter med sin nye serie sort/hvitt laserskrivere

Brother vil erobre mellomstore bedrifter med sin nye serie sort/hvitt laserskrivere Pressemelding Oslo, 4. april 2016 Brother vil erobre mellomstore bedrifter med sin nye serie sort/hvitt laserskrivere Fire nye skrivere og tre multifunksjonsskrivere som byr på stor papirkapasitet og utskriftshastigheter

Detaljer

6 nyheter i RYOBI One Plus 18 volt serien

6 nyheter i RYOBI One Plus 18 volt serien 17. januar 2012 6 nyheter i RYOBI One Plus 18 volt serien RYOBI One Plus er en unik verktøyserie hvor samme 18 volt batteri og lader kan brukes med over 35 forskjellige elverktøy og hagemaskiner. One Plus

Detaljer

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR 2 GETINGE 9100-serien SPAR TID, STRØM OG VANN Getinges 9100-serie har flere unike, nye funksjoner som kan redusere prosesstidene og forbruket

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE Rent og bedre miljø Vi tilbyr deg et bredt sortiment av pålitelige løsninger til damp, vakuum og rengjøring med kjemi - innendørs eller utendørs. Finn den damprenser

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A I Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet F O M A N O R G E D E T N O R S ÅR K E M A R K E D E T SENTRALSTØVSUGER Til bruk i hjemmet EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer

Test: Med denne får du rene gulv hele uka

Test: Med denne får du rene gulv hele uka Logg inn Vi har testet trådløs støvsuger Hyppigere støvsuging enn noen gang med den nye støvsugeren fra Bosch Test: Med denne får du rene gulv hele uka RENHOLD OG INNEKLIMA Bosch har kommet med en ny,

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Pressemelding Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 7. januar 2008: Canon lanserer nå den nye MD200-serien et utvalg

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Pressemelding Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

KVALITET VARER LENGER...

KVALITET VARER LENGER... KVALITET VARER LENGER... P R O D U K T K A T A L O G Produktoversikt Innledning...3-5 Gjerde 250...6-7 Gjerde 805...8-9 Gjerde 1203...10-11 Gjerde 1500...12-13 Gjerde 1603...14-15 Gjerde 2003...16-17 Ekstrautstyr...18

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg!

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg! Afumex halogenfrie kabler Et trygt og sikkert valg! Fokuserer du på brannsikkerhet er halogenfrie kabler det beste og eneste fornuftige valget. Halogenfrie kabler redder liv når uhellet er ute. Andre

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene

Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene Thermax Miljøslokker En vannbasert håndslokker som ikke forurenser Det er flere problemer knyttet til bruk av tradisjonelle

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Plukkasser Størrelse og bruk Plastkasser fra SSI Schäfer, verdens største produsent av lagerinnredninger.

Detaljer

Innovasjoner. Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner

Innovasjoner. Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner Innovasjoner Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner VELKOMMEN TIL INDEXATORS VERDEN Indexator er verdensledende varemerke på to tekniske områder: rotatorer og tiltrotatorer for

Detaljer

Canons LEGRIA HF-serie: HD-videokameraer med flashminne, suveren bildekvalitet og lekker design

Canons LEGRIA HF-serie: HD-videokameraer med flashminne, suveren bildekvalitet og lekker design Pressemelding Canons LEGRIA HF-serie: HD-videokameraer med flashminne, suveren bildekvalitet og lekker design Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007 Canon lanserer i dag to

Detaljer

Pressemelding. MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard

Pressemelding. MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon lanserer MD-serien, en serie MiniDV-videokameraer

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Generelt

Ofte stilte spørsmål. Generelt Ofte stilte spørsmål GENERELT OPPSETT INSTALLASJON KOMPATIBILITET TEKNISK BETALING FRAKT OG RETUR FUNKSJONALITET HELP CENTER Generelt HVORDAN FUNGERERER RING VIDEO DOORBELL PÅ JOBB? Ring Video Doorbell

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

Ryobi bensindrevne hagemaskiner kompakt kraft i 4 takter!

Ryobi bensindrevne hagemaskiner kompakt kraft i 4 takter! 2. mars 2012 Ryobi bensindrevne hagemaskiner kompakt kraft i 4 takter! For de tyngste og mest krevende jobbene i hagen finnes det bare én kur - Den nye serien bensindrevne kratt og gresstrimmere fra Ryobi.

Detaljer

Det ultimate innen bærbar utskrift: Canon PIXMA ip100

Det ultimate innen bærbar utskrift: Canon PIXMA ip100 Pressemelding Det ultimate innen bærbar utskrift: Canon PIXMA ip100 Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra http://www.canon.no/press_centre Oslo, 16. april 2008: Canon lanserer

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN RÅDGIVER & SKREDDER Siden oppstarten i 1983 har Rufo Transportkasser AS utviklet seg til å bli landets ledende produsent av skreddersydde transportkasser. Med fokus på kompetanse og kvalitet har vi stadig

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer Hako-Jonas 1200 / 1500 Økonomisk feiing av store arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 16 200 m 2 /t Hako-Jonas 1200 / 1500 Gjør feiingen enklere! Perfekt rengjøring av store arealer

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

STRØMSØYLER Alfa og Beta. KAISENTRAL Omega

STRØMSØYLER Alfa og Beta. KAISENTRAL Omega STRØMSØYLER Alfa og Beta KAISENTRAL Omega El-Bjørn AS Med mer en 50 års erfaring innen provisorisk strøm, er El-Bjørn AS Norges ledende produsent/leverandør av byggestrømsentraler og utstyr for provisoriske

Detaljer

SALE! SPAR kr. 22.004,Se neste side. Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner. Gulvvasker BA 410. Gjett og vinn en Nilfisk. nilfisk.no

SALE! SPAR kr. 22.004,Se neste side. Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner. Gulvvasker BA 410. Gjett og vinn en Nilfisk. nilfisk.no SALE! Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner Gulvvasker BA 410 SPAR kr. 22.004,Se neste side Gjett og vinn en NO NorEngros SPRING A5 8s 2011.indd 1 15-04-2011 10:49:54 Små gulvvaskere Gjett og vinn en Gjett

Detaljer

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering 2 Plena Public Address Easy Line En praktisk vei til høyttalersystemer med kvalitet Brukervennlig med sonemerking og innstillingsindikatorer Smart

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL.

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL. GPS enheter Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL Flåtestyring Leasingbiler Utleie/utlånsbiler Taxi/ offentlig transport Kjørebok Person sporing VIP Alenearbeid Mental

Detaljer

UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager

UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager Swisslog AS Østre Akervei 19 Pb 120 Økern 0581 Oslo Tel. +47 22 78 95 00 Info.no@swisslog.com Pressemelding 29. oktober 2014 UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk Pressemelding PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer i dag PIXMA ix7000 en avansert, førsteklasses A3-blekkskriver

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Print- dokumentløsninger

Print- dokumentløsninger Print- dokumentløsninger Sikre printløsninger.. Har DU et bevisst forhold til ditt papirforbruk? Hver nordmann bruker ca. 100 kg. papir i året Sikre printløsninger.. Myten Det papirløse kontor Forbruket

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder TAMMERMATIC T700 Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder Tammermatics T700 serie bilvaskemaskin er utarbeidet i nært samarbeid med våre kunder, servicenettverk

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe 2015-1 elektriske peiser trygg peiskos uten pipe varmt velkommen Aldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elektrisk peis skapes den unike stemningen av levende flammer. Elektriske

Detaljer

KVALITET VARER LENGER...

KVALITET VARER LENGER... KVALITET VARER LENGER... P R O D U K T K A T A L O G Produktoversikt Innledning...3-5 Gjerde 250...6-7 Gjerde 805...8-9 Gjerde 1203...10-11 Gjerde 1500...12-13 Gjerde 1603...14-15 Gjerde 2003...16-17 Ekstrautstyr...18

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

iloq Digitalt låsesystem. Uten batterier.

iloq Digitalt låsesystem. Uten batterier. iloq Digitalt låsesystem. Uten batterier. iloq S10 Uleåborg musikcenter iloq S10 LM Engströms gymnasium Huset Tirkkosen talo Posten hovedpostkontoret i Uleåborg Aktiebostadsbolaget Haukka Helsingfors kyrkliga

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

KVALITET VARER LENGER...

KVALITET VARER LENGER... KVALITET VARER LENGER... P R O D U K T K A T A L O G Produktoversikt Innledning...3-5 Gjerde 250...6-7 Gjerde 805...8-9 Gjerde 1203...10-11 Gjerde 1500...12-13 Gjerde 1603...14-15 Gjerde 2003...16-17 Ekstrautstyr...18

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker Jungheinrich JungSTARs 4-stjerners brukttrucker Er du på jakt etter en profesjonelt oppusset truck? Vi utfører presisjonsarbeid ned til minste detalj! Jungheinrich JungSTARs står for presisjonsarbeid.

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer