NYTT HÅP FOR FRAMTIDA TEMA: BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN AKSJONSHEFTE Din innsats hjelper barn og unge i Tanzania!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT HÅP FOR FRAMTIDA TEMA: BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN AKSJONSHEFTE 2014 2015. Din innsats hjelper barn og unge i Tanzania!"

Transkript

1 AKSJONSHEFTE TEMA: NYTT HÅP FOR FRAMTIDA BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN Din innsats hjelper barn og unge i Tanzania! Foto: Ingun Tøndel GLOBALAKSJONSHEFTET // 1

2 HVERDAGEN I ILULA Det er mørkt ute, klokka er ikke mer enn halv seks om morgenen, men på barnehjemmet i Ilula er det allerede mye liv. Små føtter tasser i gangene og lyden av stemmer og lukten av frokost brer seg i huset. 36 jenter skal opp og ut; på førskole, barneskole, ungdomsskole og videregående. Dette er en ny og annerledes hverdag for mange av jentene på barnehjemmet, en hverdag som bringer med seg et nytt håp for fremtiden. Gloria (i midten) på speidermøte. Foto: Ingun Tøndel En av jentene på barnehjemmet er Gloria. Hun er 12 år og kom hit sammen med lillesøsteren sin for fire år siden. Jentene har mistet begge sine foreldre og levde under vanskelige forhold før de kom til senteret. På barnehjemmet får jentene faste rutiner; de hjelper til med matlaging og renhold, de går på skole hver dag, gjør lekser og aktiviteter på ettermiddagene og i helgene har de speidermøte. Her lever de tett på hverandre; tre og tre jenter bor på rom sammen, de spiser mat sammen og tilbringer mye fritid sammen. De er som en stor familie og de støtter og tar vare på hverandre. Livet til Gloria var ganske annerledes før. Foreldrene døde da hun var liten, og Gloria og søsteren bodde hos bestefar i en lengre periode. Bestefaren var gammel og hadde dårlig syn, og jentene hjalp ham mye i hverdagen med dagligdagse gjøremål, som å hente vann mange kilometer unna hjemmet og å drive tungt gårdsarbeid. Gloria og søsteren kunne bruke flere timer på arbeid i løpet av dagen og på grunn av dette kunne de bare gå på skolen av og til. På skolen fikk Gloria og søsteren god opplæring, men det er ikke så lett å henge med når du ikke er på skolen hver dag. Skolen ønsket at Gloria og søsteren skulle kunne lære mer og utvikle seg, og tok kontakt med barnehjemmet. Ikke lenge etter fikk jentene et nytt hjem. Gloria har fått mulighet til å utvikle seg mye i løpet av de fire årene hun har bodd på senteret. Hun er veldig glad i å gå på skolen, og forteller at engelsk og samfunnsfag er hennes favorittfag. Fremtiden ser lys ut, og Gloria smiler når vi snakker om hva hun vil gjøre når hun blir stor: Jeg vil bli sykepleier og hjelpe mennesker som er syke og ikke har det så bra. Det er mange barn som Gloria, både her hjemme i Norge og i Tanzania; barn som har drømmer og håp for fremtiden. Globalaksjonen gir barn og unge et nytt håp for en lysere fremtid bli med og gjør en forskjell! Gjennom Globalaksjonen kan du bidra til at barn og unge får en utdanning og en trygg oppvekst. 2 // GLOBALAKSJONSHEFTET

3 Gloria hjelper til med de minste jentene på barnehjemmet tar de vare på hverandre! Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ ILULA ORPHAN PROGRAM (IOP) I løpet av de 16 årene Ilula Orphan Program har eksistert, har prosjektet vokst seg stort. Fem elever fikk støtte til skolegang i Per 2014 får over 1500 elever gjennom hjelp og støtte gjennom barnehjemmet, fosterfamilieprogrammet, sponsorordninger og gjennom etablering og drift av førskole og high school. Takket være støtte fra Globalaksjonen vil flere barn og unge i Ilula få hjelp og støtte til skolegang og til å få et hjem. På speidermøtene er det mye lek! Foto: Ingun Tøndel GLOBALAKSJONSHEFTET // 3

4 TRYGG OPPVEKST OG GOD SKOLE STOPPER 1 FATTIGDOM Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ 4 // GLOBALAKSJONSHEFTET

5 3 1: Spare- og investeringsgrupper. Foto: Ingun Tøndel 2: Filimon og barna i nabolaget. Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ 2 3: Et fosterhjem. Foto: Sven Larsen 4 Filimon, 10 år, bor i fosterhjem. Foto: Ingun Tøndel En trygg oppvekst med et godt hjem og skolegang er viktige nøkler til utvikling i fattige land. At barn har god helse og omsorg i barneårene er viktig for at de skal klare å delta i skolegang og utdanning senere i livet. I Tanzania er det et problem at mange barn vokser opp uten foreldre. På grunn av fattigdom dør mange foreldre av sykdommer som tuberkulose, malaria eller HIV/AIDS. Foreldreløse barn går ofte glipp av den grunnleggende omsorgen og skolegangen som unge mennesker trenger. Tidlig læring har stor effekt på skoledeltakelse og resultater i utdanning senere i livet. I Tanzania kan det være langt til nærmeste skole og kvaliteten på skolene er veldig varierende. Gode skoler i nærmiljøet med flinke lærere legger grunnlaget for god læring gjennom oppveksten. Utdanning er en nøkkel til å stoppe fattigdom fordi skolegang gir unge mennesker kunnskap og evner som holder dem friske og myndiggjør dem til å kjempe for sine egne rettigheter. Det er nettopp en trygg oppvekst og god skole som YWCA (KFUK) og IOP-senteret jobber med i Ilula. Når du støtter Globalaksjonen støtter du arbeidet med å gi en trygg oppvekst og utdanning til barn og unge. Det gir håp for framtiden. 4 Triste fakta 2 millioner barn er foreldreløse i Tanzania (Av disse har nesten en million barn blitt foreldreløse som en følge av HIV og AIDS.) 57 millioner barn i verden har ikke tilgang til grunnutdanning. 1,9 millioner lærere mangler på verdensbasis for at alle barn skal få gå på grunnskolen. 774 millioner voksne 17 prosent av verdens befolkning kan ikke lese. To tredeler av dem er kvinner. GLOBALAKSJONSHEFTET // 5

6 Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ Ilula YWCA og Ilula Orphan Program Ilula Orphan Program og Ilula YWCA jobber tett sammen. Arbeidet ble startet i troen på at utdanning er nøkkelen til å bryte ut av fattigdom og sykdom. Ilula er et stedsnavn i Tanzania hvor vårt arbeid er lokalisert. Hva går pengene til? Globalaksjonen tar sikte på å stoppe fattigdom gjennom å bidra til trygg oppvekst og sikre utdanning til unge mennesker i deres egne lokalsamfunn. Penger som samles inn til Globalaksjonen støtter dette arbeidet i Tanzania, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land. Hjem for barn I Ilula drives barnehjemmet der Gloria bor, for jenter opp til de er 18 år. Dette hjemmet er et trygt sted med mye omsorg for jentene. I tillegg til å være et hjem, går jentene på skole og de engasjerer seg i lokalsamfunnet, blant annet gjennom YWCA-speidergrupper. Fosterhjem Et fosterhjem er en familie som lar et eller flere foreldreløse barn bo hjemme hos dem og som oppdrar dem som sine egne barn. Dette er et godt alternativ til å bo på barnehjem. Ilula Orphan Program rekrutterer fosterfamilier og gir familiene økonomisk støtte til skolepenger og mat. Fosterfamiliene blir også skolert i barns rettigheter, helse, forebygging av HIV/AIDS, matsikkerhet, hagebruk og tilgang på vann. Speidergrupper Ilula YWCA driver speidergrupper. De har både jentegrupper og guttegrupper. I speideren lærer de om naturen, hvordan man tar vare på miljøet, barns rettigheter og hvordan speidere i andre land har det. De lærer også hvordan man kan være en leder i lokalsamfunnet som tar ansvar for skaperverket og hverandre. Skoler I Ilula driver de førskole, barne- og ungdomsskole, videregående og folkehøgskole. Dette sikrer at mange barn og unge får tilgang til utdanning. God skole er viktig! Spare- og investeringsgrupper Arbeidet i Tanzania organiserer også spare- og investeringsgrupper. Dette er en form for mikrofinans som bidrar til at familiene kan gjøre investeringer som hjelper dem til å få en stabil inntekt. Ofte kjøper man for eksempel høns eller geiter som gir familien ekstra inntekt. Når familien har en stabil inntekt betyr det bedre mat og medisiner til barna. KFUK-KFUM Global KFUK-KFUM Global er KFUK-KFUMbevegelsens solidaritets- og bistandsorganisasjon som jobber gjennom YWCA og YMCA i Afrika, Asia og Midtøsten. Pengene du samler inn til Globalaksjonen støtter arbeidet i Tanzania, men vil også støtte tilsvarende prosjekter i utviklingsland. Hvis du vil lese mer om KFUK-KFUM Global, hvor de jobber og hva de gjør, kan du klikke deg inn på YMCA og YWCA KFUK-KFUM er med i to store verdensorganisasjoner, YWCA og YMCA. YWCA betyr Young Womens Cristian Asscoiation og YMCA betyr Young Mens Christian Association. YWCA er verdens største kvinneorganisasjon med 25 milllioner medlemmer. YMCA er verdens største ungdomsbevegelse som når over 50 millioner ungdommer! Som en del av disse store organisasjonene har vi mulighet til å skape en stor og positiv endring i verden. 6 // GLOBALAKSJONSHEFTET

7 Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ Kaja Marie Leversund kommer fra Førre og er med i roverlaget «Vaffelridderne» i Førre KFUK-KFUM-speidere. Ragnhild Stokke Lundetræ er rover i Madlamark KFUK-KFUMspeidere i Stavanger. Åsmund Hordvik er er fra Florø i Sogn og Fjordane og har vært aktivt med i Norges KFUK-KFUM i mange år. Foto: Sven Larsen «Engasjer dokke! Ditta er din sjanse til å forandre liv.» Hilsen fra Globalaksjons-ambassadørene KFUK-KFUM-speiderne og Norges KFUK-KFUM har tre Globalaksjonsambassadører i år; Kaja (17), Ragnhild (19) og Åsmund (18). Som Globalaksjonsambassadør skal de gjøre det de kan for å få flest mulig til å være med på Globalaksjonen slik at det blir samlet inn masse penger til årets aksjon. Som en del av oppdraget fikk de være med på reise til Tanzania, møte de foreldreløse barna og ungdommene og lære mer om bistandsprogrammene og hvorfor det er viktig at vi i KFUK-KFUM-bevegelsen støtter dem. Vi spurte dem hva de synes gjorde størst inntrykk under reisen til Tanzania. Åsmund sa at det var humøret til barna og ungdommene i landsbyen som gjorde sterkest inntrykk. «De lever med absolutt ingenting i forhold til det vi gjør. Men uansett er de så utruleg blide» Når vi spurte Kaja kva som gjorde størst inntrykk sa hun: «Det var gleden som utbredte seg hos barna, men også rundt de voksne som utførte det meste av arbeidet rundt dem. Gleden av selv å ha så lite, men allikevel så mye» Ragnhild synes det største inntrykket var å se hvor positiv effekt dette programmet har på de foreldreløse jentene på senteret. «Jentene sto tidligere uten håp for framtiden, men nå har de fått trygghet og håp om en lysere framtid med skole og utdanning.» Årets globalambassadører har en stor oppfordring til alle medlemmer i KFUK-KFUM: «Engasjer dokke! Alt hjelper. Om det er å løpe globalløp, gå med bøsser eller å samle inn flasker på Ten Sing-øving. Ditta er din sjanse til å forandre liv.» #EnKreativMåte Bli med på Globalaksjonens Instagram-/ Facebook-konkurranse! Legg ut et bilde av din KFUK-KFUM-gruppe, speidergruppe eller deg sjøl mens dere samler inn penger til Globalaksjonen på en kreativ måte! Globalaksjonsambassadørene deler ut kule premier til de som gjennomfører det mest kreative innsamlingstiltaket og til de som samler inn mest penger. Husk å bruke #EnKreativMåte og å tagge med #norgeskfukkfum og #kmspeider når du legger ut bilder, og skriver hvor mye dere samlet inn. Del gjerne også en tekst om Globalaksjonen til dine venner. OG husk, jo flere bilder dere har, jo større sjanse har din gruppe til å vinne. GLOBALAKSJONSHEFTET // 7

8 SPEIDERAKTIVITETER NATURKUNNSKAP Oppdager KodejakteN / dyrespor Stifinner Haik Vandrer Uteligger / dyretitting VANDRER SkapereN / natursti I Afrika finnes det mange forskjellige dyr, kjenner du igjen dyrene på bildene under? I Norge kan vi se noen av disse dyrene i dyrehagen, men de lever ikke i de norske skoger. Men det finnes mange spennende dyr i Norge også. Kanskje har du sett en elg eller et rådyr i skogen? Dra på «safari»-tur sammen med gruppa og se om dere kan finne noen spennende dyr! Det er ikke alltid det er lett å planlegge å se dyr i skogen, men man kan også se etter dyrespor i snøen eller i jorda. 1 2? LÆR SWAHILI Stifinner Romerne / forstå andre Vandrer Brobygger / kommunikasjon I Tanzania har de to offisielle språk, engelsk og swahili. Swahili snakkes av omtrent 50 millioner mennesker, og er mest utbredt i Øst-Afrika. Her kan du lære deg noen gloser! Hakuna matata [hakona matata] ingen problem Jambo hei Si jambo hei (igjen) Habari yako? - Hvordan går det? Karibu [karibo] velkommen Asante sana tusen takk Jina langu ni... jeg heter... Je wewe jina lako ni? hva heter du? Ndio ja Hapana nei Kwaheri - farvel Pundamilia sebra Ndovo elefant Simba løve Twiga giraff Tumbili ape Moja 1 Mbili 2 Tatu 3 Nne 4 Tano 5 Sita 6 Saba 7 Nane 8 Tisa 9 Kumi // GLOBALAKSJONSHEFTET

9 Mat fra Tanzania Oppdager Kartgåten / mat på bål Stifinner Vikingferd / mat på bål Vandrer Patruljeliv / mat Ugali Denne matretten består av maismel kokt sammen med vann til en grøt-/deiglignende konsistens. Den tradisjonelle måten å spise Ugali på er å ta en bit av deigen, rulle den til en klump og dyppe den i en saus av grønnsaker eller kjøtt. Ugali er lett å lage, og det er rimelig slik at det er en matrett som de fleste har mulighet til å lage. Oppskrift: 4dl maismel, 8dl vann. Kokes sammen til massen får en passelig fast konsistens. Server gjerne sammen med stekte grønnsaker eller kjøtt. Pilau Pilau er en krydderblanding som ofte blir brukt i middagsretter med ris og kjøtt. Ris Pilau er Gloria sin yndlingsrett, og her kan du lese hvordan du kan blande sammen ulike krydder til én kjempegod mix! Ingredienser: 1 1/2 spiseskje spisskummen 1 spiseskje kardemomme 1/2 teskje svart pepper 1/2 teskje kanel 1/2 teskje nellik Ris Pilau Her er en oppskrift på Ris Pilau der du kan bruke krydderblandingen ovenfor: Ingredienser: 2,5 dl Basmatiris 2 spiseskjeer olivenolje 1/2 dl løk 1 spiseskje presset hvitløk 1 spiseskje presset ingefær 1 1/2 spiseskje pilaukrydder 5 7 dl kyllingbuljong 1 1/2 dl kokosmelk Salt Slik gjør du: Bruk en stor kjele, og varm oljen på medium varme. Ha i ris og løk og rør til risen begynner å bli hvit. Tilsett hvitløk, ingefær og pilaukrydder. Rør til hvitløken blir gjennomsiktig. I en separat bolle blander du sammen kokosmelk og 1 1/2 dl kyllingbuljong. Deretter tilsetter du den flytende blandingen til risen. Sett lokk på kjelen og skru ned temperaturen til den laveste settingen på komfyren. Tilsett gradvis resten av kyllingbuljongen til risen er gjennomkokt. I Tanzania er chapati også populært, og det er en slags pannekake. I Bangladesh lager de også chapati, og i Globalaksjonsheftet for to år siden hadde vi en oppskrift på denne pannekaka. På speiderprogram.no/globalaksjonen kan du finne denne oppskriften. LÆR OM TANZANIA Oppdager steinmysteriet / fra andre land 1) Hvor mange mennesker bor det i Tanzania? 2) Hva heter hovedstaden i Tanzania? 3) Kan du navnet på en populær matrett fra Tanzania? 4) Hvilke farger hører hjemme i flagget til Tanzania? 5) Afrikas høyeste fjell ligger i Tanzania, vet du hva det heter? 6) Hvilke to offisielle språk har de i Tanzania? I quizen fikk du svare på hvilke farger som finnes på flagget til Tanzania, men vet du hvilke farger som hører hjemme hvor? Se om du kan finne det ut og så kan du fargelegge dette flagget! GLOBALAKSJONSHEFTET // 9

10 Foto: Sven Larsen FASIT Quiz: 1) 45 millioner 2) Dodoma 3) Ugali 4) Blå, gul, grønn, svart 5) Kilimanjaro 6) engelsk og swahili Bilder av dyr: 1: Impala, 2: sebra, 3: giraff, 4: ape, 5: elefant. Speiderrop Oppdager Steinmysteriet / oppdagerrop Stifinner Ville vesten / leirbål Vandrer Kreativ / på scenen På besøk i Tanzania fikk vi delta på et speidermøte hos Ilula kfuk. Det var stort oppmøte, omtrent 50 jenter var til stede, og det var mye latter og glede! Her kan du lære et rop som vi fikk høre av kfuk-jentene. På globalaksjonen.no kan du se en filmsnutt fra Ilula der jentene fremfører ropet! Clean my car Alle står i en stor ring, og én person leder ropet fra midten av ringen, mens de andre svarer. Fra refrenget «clean my car» er alle med! Ester hello teacha* I say camohia** Look at my motorcar It is very dirty Clean my car, clean my car, oh yeah Shake your body, body, body Shake your body, body, body A docuhe, a douche, a douche! *teacher ** come over here Hva er Globalaksjonen? Globalaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon der barn og unge i Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges KFUK-KFUM samler inn penger til KFUK og KFUM i andre land for å hjelpe unge til å kjempe seg ut av fattigdom. Vi samarbeider med KFUK-KFUM-Global, så hele den norske KFUK-KFUM-bevegelsen er med! KFUK-KFUM-speiderne har samfunnsengasjement som en av sine kjerneverdier. Som medlem av to store verdensorganisasjoner, YMCA og YWCA, har vi en unik mulighet til å samarbeide med KFUK- og KFUM-partnere som jobber på grasrota i land med store fattigdomsutfordringer. I fokuserer Globalaksjonen på Tanzania og Ilula YWCA. Gjennom deltakelse i aksjonen vil du kunne lære mer om hvordan det er å vokse opp i Tanzania og om hvordan vår bevegelse kan bidra til å skape nytt håp for fremtida. Vi får også oppleve gleden av å arbeide for rettferdighet og fred, vise engasjement og gjøre noe for de som trenger det mest. FAKTA OM AKSJONEN Aksjonsperioden starter 15. september og varer til 1. februar. Samarbeid gjerne med andre KFUK-KFUM-grupper lokalt! Aksjonspakken kommer tilsendt i starten av august. Den inneholder alt du måtte trenge av aksjonsmateriell. Globalaksjonsmerker kan bestilles gruppevis på speiderbutikken.no. Merkene er gratis! Mer info om aksjonen kan du finne her: For ytterligere informasjon, spørsmål om aksjonen eller etterbestilling av mer materiale send en mail til 10 // GLOBALAKSJONSHEFTET

11 ANDAKT TEKST:SUNNIVA GYLVER, stipendiat ved Menighetsfakultetet, prest og styreleder i KFUK-KFUM Global «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil.» Det er mye bra i Kardemommeloven. Og i Kardemomme by fungerte den ganske greit. Men vi lever i en verden som både er fantastisk og ganske fæl. Hvor mange har det utrolig fint, men hvor det også finnes mange som har det vondt. Hvor det er mye urettferdighet. Da holder det ikke med Kardemommeloven. Jesus levde som menneske lenge før Torbjørn Egner. Han hadde sin egen variant av Kardemommeloven, og den kaller vi den gyldne regel. Den regelen sier at «alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.» Jesus krever altså mer enn politimester Bastian. Det er ikke nok at vi ikke plager andre, at vi ikke er slemme selv. De fleste av oss er jo litt slemme av og til også: Snakker stygt om noen, lyver litt, forteller videre en hemmelighet vi har fått vite, skjeller ut mamma eller pappa og nekter å hjelpe til. I en urettferdig verden må vi ikke bare la være å gjøre slemme ting, men vi må gjøre godt. Vil vi at de som bestemmer skal sørge for at vi har nok mat, et hus å bo i, en trygg by, gode steder å leke, bra skole så må vi jobbe for at andre skal få det samme. Vil vi at noen skal ta vårt parti når noen er urettferdige, så må vi også ta parti for de som opplever urettferdighet. Og det kan vi! Gjennom gruppa vår er vi også med i noe som heter KFUK-KFUM Global. Vi er del av den største barne- og ungdomsbevegelsen i hele verden! Vi har tusenvis av KFUK-KFUM venner i mange land, vi bare kjenner dem ikke alle sammen. KFUK og KFUM jobber for at barn og ungdom som opplever urettferdighet skal lære å si fra til de som har makt, på en måte så de blir hørt. De lærer hvordan de kan være med å forandre og skape en bedre og mer rettferdig verden der de bor! Og når vi ber for alle KFUK og KFUM barn og ungdommer rundt om i verden, og samler inn penger til Globalaksjonen - da er vi med og sloss mot urettferdigheten! Kjære Gud Takk for at du er rettferdig og elsker alle like mye. Men verden er urettferdig. Gjør verden mer rettferdig! Lær oss å kjempe mot urettferdigheten. Hjelp alle som er med i KFUK-KFUMbevegelsen i hele verden, så de kan få det trygt og bra. Hjelp oss å huske at vi skal gjøre mot andre alt det vi vil at andre skal gjøre mot oss. Amen. SANGER SPEIDERSANG TREKLANG Kjære Gud, når eg bed Noen må våke T111 T108 Hakuna Matata! He s got the whole world 77 T30 GLOBALAKSJONSHEFTET // 11

12 Vil du gi foreldreløse barn i Tanzania et hjem og skolegang? Vil du gi fattige barn og ungdom et håp om en lysere fremtid? Vil du være med i kampen mot urettferdighet og fattigdom? GJØR EN FORSKJELL BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN! Foto: Guro Hansebakken Bli med på konkurransen #EnKreativMåte Legg ut et bilde av deg selv eller din KFUK- KFUM-gruppe mens dere samler inn penger til globalaksjonen på en kreativ måte og tag det med #EnKreativMåte! De som finner på den morsomste / mest kreative måten å samle inn penger på kan vinne flotte premier fra Globalaksjonsambassadørene! Skriv gjerne også på bildet hvor mye dere samlet inn. OG husk, jo flere bilder dere sender inn, jo større sjanse har du og gruppa di til å vinne. FØLG GLOBALAKSJONEN I SOSIALE MEDIER globalaksjonen kmspeider kmspeiderne Lurer du på noe om Globalaksjonen? Ring oss på eller send e-post til Kontonummeret til KFUK-KFUM-speiderne er: Merk med Globalaksjonen 14/15 og Gruppenavn. Svampkast til inntekt for Globalaksjonen på vinterfestivalen på Voss. Faksimile: Avisa Hordaland 12 // GLOBALAKSJONSHEFTET

UTDANNING FOR FRAMTIDA AKSJONSHEFTE 2015 2016 TEMA:

UTDANNING FOR FRAMTIDA AKSJONSHEFTE 2015 2016 TEMA: Foto: Ingun Tøndel AKSJONSHEFTE 2015 2016 TEMA: UTDANNING FOR FRAMTIDA Skolegang er en nøkkel til et liv uten fattigdom. Barn som har gått på skole lever et bedre liv med flere muligheter. Globalaksjonen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Ilula Orphan Program (IOP)

Ilula Orphan Program (IOP) Ilula Orphan Program (IOP) er en lokalt basert organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom og HIV/aids ved å gi barn støtte til utdannelse og hjelpe deres familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken.

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Fem enkle puréoppskrifter for de minste. med mesterkokk Tom Sjöstedt. Alt for måltidet med Bambino

Fem enkle puréoppskrifter for de minste. med mesterkokk Tom Sjöstedt. Alt for måltidet med Bambino Fem enkle puréoppskrifter for de minste med mesterkokk Tom Sjöstedt Alt for måltidet med Bambino Wallenberger Kalvekjøttdeig, potet, fløte, erter 1. Skrell poteter og del i biter. Legg over i en kjele,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

VERDENSTENKEDAGEN 2006

VERDENSTENKEDAGEN 2006 VERDENSTENKEDAGEN 2006 JENTER VERDEN OVER SIER : "WORLD THINKING DAY!" SPEIDERE OVER HELE NORGE SIER: "VERDENSTENKEDAGEN!" Er du litt nysgjerrig på hva verdenstenkedagen er for noe må du lese videre...

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

UMULIG! TEMA: AKSJONSHEFTE: Til leder og patruljefører. Program og informasjon

UMULIG! TEMA: AKSJONSHEFTE: Til leder og patruljefører. Program og informasjon AKSJONSHEFTE: Program og informasjon TEMA: UMULIG! Foto: Julia Dahr Til leder og patruljefører De siste to årene har Globalaksjonen støttet et skoleprosjekt på Madagaskar. I år og neste år skal vi få være

Detaljer

BLI MED TIL REGNSKOGEN KULE OPPGAVER HVORDAN LEVER BARNA I REGNSKOGEN? REGNSKOG- QUIZ

BLI MED TIL REGNSKOGEN KULE OPPGAVER HVORDAN LEVER BARNA I REGNSKOGEN? REGNSKOG- QUIZ BLI MED TIL REGNSKOGEN KULE OPPGAVER HVORDAN LEVER BARNA I REGNSKOGEN? REGNSKOG- QUIZ HVA ER EN REGNSKOG? Visste du at over halvparten av alle dyr og planter på jorden bor i regnskogen? Regnskogen er verdens

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør

Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør Et kurs ved Geitmyra matkultursenter for barn med Mai Linn Muskaug Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater CEVICHE Ceviche er en rett fra Sør-

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

POWER! AKSJONSHEFTE 2013 2014 TEMA: FÅ DIN GRUPPE MED PÅ GLOBALAKSJONEN LAG GLOBALLØP! Din innsats sikrer jenters rettigheter i Bangladesh!

POWER! AKSJONSHEFTE 2013 2014 TEMA: FÅ DIN GRUPPE MED PÅ GLOBALAKSJONEN LAG GLOBALLØP! Din innsats sikrer jenters rettigheter i Bangladesh! AKSJONSHEFTE 2013 2014 TEMA: POWER! FÅ DIN GRUPPE MED PÅ GLOBALAKSJONEN LAG GLOBALLØP! Din innsats sikrer jenters rettigheter i Bangladesh! GLOBALAKSJONSHEFTET 2013 2014 // 1 TEMA: POWER! JENTER som kan

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Halvårsrapport fra Tumaini (juni 2013)

Halvårsrapport fra Tumaini (juni 2013) TUMAINI Kenya prosjektet skal yte konkret hjelp til bedre livskvalitet for barn, ungdommer, enker og barneledende familier ved å sikre utdannelse, helse og trygghet. skal bygge opp et helhetlig tilbud

Detaljer

My Home består nå av 4 ansatte og 14 barn.

My Home består nå av 4 ansatte og 14 barn. Årsrapport 2011 2011 Året 2011 ble nok et godt år for My African Aid Organisation. Vi startet året med et håp om å kunne utvide vårt arbeide i Sierra Leone. Det skulle vise seg at vi fikk gjennomført.

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 104-110 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 THAISALAT MED GRØNN PAPAYA Antall porsjoner: 2 Tilberedningstid: 30 minutter 50 g FITNESS Original En liten grønn papaya 2 gulrøtter En håndfull ristede peanøtter

Detaljer

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk Månedsbrev for mai Et lite tilbakeblikk I april begynte vi med kosedyrsykehus. Da gjør vi samlingsrommet om til sykehus på torsdager og fredager. Barna får dele på å være lege der de gir de skadede kosedyrene

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag NOVEMBER 2016 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kommentar: 48 49 05.12 Turdag Elva 06.12 Turdag Elva 07.12 Turdag Elva 01.12 Julebord for barnna 08.12 Nissefest 02.12 09.12 Varmmat Jule Gudstjeneste

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE En god suppe skal tilberedes med stor tålmodighet. Men ikke tilfeldigvis din.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Asiatisk. Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl. Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur

Asiatisk. Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl. Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur Asiatisk Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur Grøstadgrisen skal få bruke sine naturlige instinkter Vår filosofi er at grisen skal ha det godt fra fødsel til

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2013. Hei alle sammen! Da er oktober over og for en flott måned vi har hatt. Vi har hatt flere uker med kjekke studenter og gjort aktiviteter knyttet opp til oppgavene

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

GOD JUL TIL ALLE VÅRE LESERE

GOD JUL TIL ALLE VÅRE LESERE Laget av SFO-barna Innhold Skrevet av Side Rudolf Georg 3 Hva kan du gjøre i jula Anine 4 Intervjuer Ida S. Hove 5-6 Elgen som var syk Georg 7 Julevitser Pernille 8 Julemat Ida L og Maja 9 Julevitser Mattis

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar.

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Så kanskje du skjønner litt mer hvorfor noen rare mennesker er rare. Det

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Namibia Rapport av Iselin Hugger

Namibia Rapport av Iselin Hugger Namibia 2014 Rapport av Iselin Hugger Praksis Jeg er vernepleierstudent, og valgte å ha min 3. års praksis i Afrika i Namibia, hvor jeg var i 13 uker fra 04. januar til 04. april. Vi var to studenter som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Copyright 2014 - Hilde Kyllo Du kan lovlig lagre en (1) kopi av den kjøpte eboken på disk til eget forbruk. Det er imidlertid ulovlig å distribuere

Copyright 2014 - Hilde Kyllo Du kan lovlig lagre en (1) kopi av den kjøpte eboken på disk til eget forbruk. Det er imidlertid ulovlig å distribuere Copyright 2014 - Hilde Kyllo Du kan lovlig lagre en (1) kopi av den kjøpte eboken på disk til eget forbruk. Det er imidlertid ulovlig å distribuere boken til andre som ikke har betalt for den. 1 KOKOSMAKRONER

Detaljer

Alle kan snakke med alle!

Alle kan snakke med alle! Alle kan snakke med alle! - en undersøkelse av hva elever opplever som bra på Bankgata ungdomsskole og hva voksne og elever gjør for å få til dette Utført av jentegruppa på skolen 1 Hvem har gjort undersøkelsen?

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET!

VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET! VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET! Redd Barna har laget fem sanger om barns rettigheter. Teksten til sangene finner du i dette heftet, og musikk og musikkvideoer til sangene finner du i Rettighetsslottet

Detaljer

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann Kylling suppe 1 stor gryte fylles med 1/3 kylling, 1/3 gulrot, et par stilker selleri + 2 løk. La alt koke i ca 4 timer. Ta ut kyllingen og ta vekk bena og skinnet. Ta ut alle grønnsakene og sil kraften.

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder.

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. e n k e lt å t i l b e r e d e sunne og gode oppskrifter BYGG- OG HVETERIS Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. finn flere oppskrifter på www.mollerens.no

Detaljer

SUPERHELTER i fastetiden. Illustrasjoner: Håkon Strøm

SUPERHELTER i fastetiden. Illustrasjoner: Håkon Strøm SUPERHELTER i fastetiden Illustrasjoner: Håkon Strøm Til de voksne Faste det er et ord de fleste forbinder med å la være å spise eller drikke. Men det viktigste med fastetiden er ikke det en skal la være

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer