NYTT HÅP FOR FRAMTIDA TEMA: BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN AKSJONSHEFTE Din innsats hjelper barn og unge i Tanzania!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT HÅP FOR FRAMTIDA TEMA: BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN AKSJONSHEFTE 2014 2015. Din innsats hjelper barn og unge i Tanzania!"

Transkript

1 AKSJONSHEFTE TEMA: NYTT HÅP FOR FRAMTIDA BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN Din innsats hjelper barn og unge i Tanzania! Foto: Ingun Tøndel GLOBALAKSJONSHEFTET // 1

2 HVERDAGEN I ILULA Det er mørkt ute, klokka er ikke mer enn halv seks om morgenen, men på barnehjemmet i Ilula er det allerede mye liv. Små føtter tasser i gangene og lyden av stemmer og lukten av frokost brer seg i huset. 36 jenter skal opp og ut; på førskole, barneskole, ungdomsskole og videregående. Dette er en ny og annerledes hverdag for mange av jentene på barnehjemmet, en hverdag som bringer med seg et nytt håp for fremtiden. Gloria (i midten) på speidermøte. Foto: Ingun Tøndel En av jentene på barnehjemmet er Gloria. Hun er 12 år og kom hit sammen med lillesøsteren sin for fire år siden. Jentene har mistet begge sine foreldre og levde under vanskelige forhold før de kom til senteret. På barnehjemmet får jentene faste rutiner; de hjelper til med matlaging og renhold, de går på skole hver dag, gjør lekser og aktiviteter på ettermiddagene og i helgene har de speidermøte. Her lever de tett på hverandre; tre og tre jenter bor på rom sammen, de spiser mat sammen og tilbringer mye fritid sammen. De er som en stor familie og de støtter og tar vare på hverandre. Livet til Gloria var ganske annerledes før. Foreldrene døde da hun var liten, og Gloria og søsteren bodde hos bestefar i en lengre periode. Bestefaren var gammel og hadde dårlig syn, og jentene hjalp ham mye i hverdagen med dagligdagse gjøremål, som å hente vann mange kilometer unna hjemmet og å drive tungt gårdsarbeid. Gloria og søsteren kunne bruke flere timer på arbeid i løpet av dagen og på grunn av dette kunne de bare gå på skolen av og til. På skolen fikk Gloria og søsteren god opplæring, men det er ikke så lett å henge med når du ikke er på skolen hver dag. Skolen ønsket at Gloria og søsteren skulle kunne lære mer og utvikle seg, og tok kontakt med barnehjemmet. Ikke lenge etter fikk jentene et nytt hjem. Gloria har fått mulighet til å utvikle seg mye i løpet av de fire årene hun har bodd på senteret. Hun er veldig glad i å gå på skolen, og forteller at engelsk og samfunnsfag er hennes favorittfag. Fremtiden ser lys ut, og Gloria smiler når vi snakker om hva hun vil gjøre når hun blir stor: Jeg vil bli sykepleier og hjelpe mennesker som er syke og ikke har det så bra. Det er mange barn som Gloria, både her hjemme i Norge og i Tanzania; barn som har drømmer og håp for fremtiden. Globalaksjonen gir barn og unge et nytt håp for en lysere fremtid bli med og gjør en forskjell! Gjennom Globalaksjonen kan du bidra til at barn og unge får en utdanning og en trygg oppvekst. 2 // GLOBALAKSJONSHEFTET

3 Gloria hjelper til med de minste jentene på barnehjemmet tar de vare på hverandre! Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ ILULA ORPHAN PROGRAM (IOP) I løpet av de 16 årene Ilula Orphan Program har eksistert, har prosjektet vokst seg stort. Fem elever fikk støtte til skolegang i Per 2014 får over 1500 elever gjennom hjelp og støtte gjennom barnehjemmet, fosterfamilieprogrammet, sponsorordninger og gjennom etablering og drift av førskole og high school. Takket være støtte fra Globalaksjonen vil flere barn og unge i Ilula få hjelp og støtte til skolegang og til å få et hjem. På speidermøtene er det mye lek! Foto: Ingun Tøndel GLOBALAKSJONSHEFTET // 3

4 TRYGG OPPVEKST OG GOD SKOLE STOPPER 1 FATTIGDOM Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ 4 // GLOBALAKSJONSHEFTET

5 3 1: Spare- og investeringsgrupper. Foto: Ingun Tøndel 2: Filimon og barna i nabolaget. Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ 2 3: Et fosterhjem. Foto: Sven Larsen 4 Filimon, 10 år, bor i fosterhjem. Foto: Ingun Tøndel En trygg oppvekst med et godt hjem og skolegang er viktige nøkler til utvikling i fattige land. At barn har god helse og omsorg i barneårene er viktig for at de skal klare å delta i skolegang og utdanning senere i livet. I Tanzania er det et problem at mange barn vokser opp uten foreldre. På grunn av fattigdom dør mange foreldre av sykdommer som tuberkulose, malaria eller HIV/AIDS. Foreldreløse barn går ofte glipp av den grunnleggende omsorgen og skolegangen som unge mennesker trenger. Tidlig læring har stor effekt på skoledeltakelse og resultater i utdanning senere i livet. I Tanzania kan det være langt til nærmeste skole og kvaliteten på skolene er veldig varierende. Gode skoler i nærmiljøet med flinke lærere legger grunnlaget for god læring gjennom oppveksten. Utdanning er en nøkkel til å stoppe fattigdom fordi skolegang gir unge mennesker kunnskap og evner som holder dem friske og myndiggjør dem til å kjempe for sine egne rettigheter. Det er nettopp en trygg oppvekst og god skole som YWCA (KFUK) og IOP-senteret jobber med i Ilula. Når du støtter Globalaksjonen støtter du arbeidet med å gi en trygg oppvekst og utdanning til barn og unge. Det gir håp for framtiden. 4 Triste fakta 2 millioner barn er foreldreløse i Tanzania (Av disse har nesten en million barn blitt foreldreløse som en følge av HIV og AIDS.) 57 millioner barn i verden har ikke tilgang til grunnutdanning. 1,9 millioner lærere mangler på verdensbasis for at alle barn skal få gå på grunnskolen. 774 millioner voksne 17 prosent av verdens befolkning kan ikke lese. To tredeler av dem er kvinner. GLOBALAKSJONSHEFTET // 5

6 Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ Ilula YWCA og Ilula Orphan Program Ilula Orphan Program og Ilula YWCA jobber tett sammen. Arbeidet ble startet i troen på at utdanning er nøkkelen til å bryte ut av fattigdom og sykdom. Ilula er et stedsnavn i Tanzania hvor vårt arbeid er lokalisert. Hva går pengene til? Globalaksjonen tar sikte på å stoppe fattigdom gjennom å bidra til trygg oppvekst og sikre utdanning til unge mennesker i deres egne lokalsamfunn. Penger som samles inn til Globalaksjonen støtter dette arbeidet i Tanzania, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land. Hjem for barn I Ilula drives barnehjemmet der Gloria bor, for jenter opp til de er 18 år. Dette hjemmet er et trygt sted med mye omsorg for jentene. I tillegg til å være et hjem, går jentene på skole og de engasjerer seg i lokalsamfunnet, blant annet gjennom YWCA-speidergrupper. Fosterhjem Et fosterhjem er en familie som lar et eller flere foreldreløse barn bo hjemme hos dem og som oppdrar dem som sine egne barn. Dette er et godt alternativ til å bo på barnehjem. Ilula Orphan Program rekrutterer fosterfamilier og gir familiene økonomisk støtte til skolepenger og mat. Fosterfamiliene blir også skolert i barns rettigheter, helse, forebygging av HIV/AIDS, matsikkerhet, hagebruk og tilgang på vann. Speidergrupper Ilula YWCA driver speidergrupper. De har både jentegrupper og guttegrupper. I speideren lærer de om naturen, hvordan man tar vare på miljøet, barns rettigheter og hvordan speidere i andre land har det. De lærer også hvordan man kan være en leder i lokalsamfunnet som tar ansvar for skaperverket og hverandre. Skoler I Ilula driver de førskole, barne- og ungdomsskole, videregående og folkehøgskole. Dette sikrer at mange barn og unge får tilgang til utdanning. God skole er viktig! Spare- og investeringsgrupper Arbeidet i Tanzania organiserer også spare- og investeringsgrupper. Dette er en form for mikrofinans som bidrar til at familiene kan gjøre investeringer som hjelper dem til å få en stabil inntekt. Ofte kjøper man for eksempel høns eller geiter som gir familien ekstra inntekt. Når familien har en stabil inntekt betyr det bedre mat og medisiner til barna. KFUK-KFUM Global KFUK-KFUM Global er KFUK-KFUMbevegelsens solidaritets- og bistandsorganisasjon som jobber gjennom YWCA og YMCA i Afrika, Asia og Midtøsten. Pengene du samler inn til Globalaksjonen støtter arbeidet i Tanzania, men vil også støtte tilsvarende prosjekter i utviklingsland. Hvis du vil lese mer om KFUK-KFUM Global, hvor de jobber og hva de gjør, kan du klikke deg inn på YMCA og YWCA KFUK-KFUM er med i to store verdensorganisasjoner, YWCA og YMCA. YWCA betyr Young Womens Cristian Asscoiation og YMCA betyr Young Mens Christian Association. YWCA er verdens største kvinneorganisasjon med 25 milllioner medlemmer. YMCA er verdens største ungdomsbevegelse som når over 50 millioner ungdommer! Som en del av disse store organisasjonene har vi mulighet til å skape en stor og positiv endring i verden. 6 // GLOBALAKSJONSHEFTET

7 Foto: Ragnhild Stokke Lundetræ Kaja Marie Leversund kommer fra Førre og er med i roverlaget «Vaffelridderne» i Førre KFUK-KFUM-speidere. Ragnhild Stokke Lundetræ er rover i Madlamark KFUK-KFUMspeidere i Stavanger. Åsmund Hordvik er er fra Florø i Sogn og Fjordane og har vært aktivt med i Norges KFUK-KFUM i mange år. Foto: Sven Larsen «Engasjer dokke! Ditta er din sjanse til å forandre liv.» Hilsen fra Globalaksjons-ambassadørene KFUK-KFUM-speiderne og Norges KFUK-KFUM har tre Globalaksjonsambassadører i år; Kaja (17), Ragnhild (19) og Åsmund (18). Som Globalaksjonsambassadør skal de gjøre det de kan for å få flest mulig til å være med på Globalaksjonen slik at det blir samlet inn masse penger til årets aksjon. Som en del av oppdraget fikk de være med på reise til Tanzania, møte de foreldreløse barna og ungdommene og lære mer om bistandsprogrammene og hvorfor det er viktig at vi i KFUK-KFUM-bevegelsen støtter dem. Vi spurte dem hva de synes gjorde størst inntrykk under reisen til Tanzania. Åsmund sa at det var humøret til barna og ungdommene i landsbyen som gjorde sterkest inntrykk. «De lever med absolutt ingenting i forhold til det vi gjør. Men uansett er de så utruleg blide» Når vi spurte Kaja kva som gjorde størst inntrykk sa hun: «Det var gleden som utbredte seg hos barna, men også rundt de voksne som utførte det meste av arbeidet rundt dem. Gleden av selv å ha så lite, men allikevel så mye» Ragnhild synes det største inntrykket var å se hvor positiv effekt dette programmet har på de foreldreløse jentene på senteret. «Jentene sto tidligere uten håp for framtiden, men nå har de fått trygghet og håp om en lysere framtid med skole og utdanning.» Årets globalambassadører har en stor oppfordring til alle medlemmer i KFUK-KFUM: «Engasjer dokke! Alt hjelper. Om det er å løpe globalløp, gå med bøsser eller å samle inn flasker på Ten Sing-øving. Ditta er din sjanse til å forandre liv.» #EnKreativMåte Bli med på Globalaksjonens Instagram-/ Facebook-konkurranse! Legg ut et bilde av din KFUK-KFUM-gruppe, speidergruppe eller deg sjøl mens dere samler inn penger til Globalaksjonen på en kreativ måte! Globalaksjonsambassadørene deler ut kule premier til de som gjennomfører det mest kreative innsamlingstiltaket og til de som samler inn mest penger. Husk å bruke #EnKreativMåte og å tagge med #norgeskfukkfum og #kmspeider når du legger ut bilder, og skriver hvor mye dere samlet inn. Del gjerne også en tekst om Globalaksjonen til dine venner. OG husk, jo flere bilder dere har, jo større sjanse har din gruppe til å vinne. GLOBALAKSJONSHEFTET // 7

8 SPEIDERAKTIVITETER NATURKUNNSKAP Oppdager KodejakteN / dyrespor Stifinner Haik Vandrer Uteligger / dyretitting VANDRER SkapereN / natursti I Afrika finnes det mange forskjellige dyr, kjenner du igjen dyrene på bildene under? I Norge kan vi se noen av disse dyrene i dyrehagen, men de lever ikke i de norske skoger. Men det finnes mange spennende dyr i Norge også. Kanskje har du sett en elg eller et rådyr i skogen? Dra på «safari»-tur sammen med gruppa og se om dere kan finne noen spennende dyr! Det er ikke alltid det er lett å planlegge å se dyr i skogen, men man kan også se etter dyrespor i snøen eller i jorda. 1 2? LÆR SWAHILI Stifinner Romerne / forstå andre Vandrer Brobygger / kommunikasjon I Tanzania har de to offisielle språk, engelsk og swahili. Swahili snakkes av omtrent 50 millioner mennesker, og er mest utbredt i Øst-Afrika. Her kan du lære deg noen gloser! Hakuna matata [hakona matata] ingen problem Jambo hei Si jambo hei (igjen) Habari yako? - Hvordan går det? Karibu [karibo] velkommen Asante sana tusen takk Jina langu ni... jeg heter... Je wewe jina lako ni? hva heter du? Ndio ja Hapana nei Kwaheri - farvel Pundamilia sebra Ndovo elefant Simba løve Twiga giraff Tumbili ape Moja 1 Mbili 2 Tatu 3 Nne 4 Tano 5 Sita 6 Saba 7 Nane 8 Tisa 9 Kumi // GLOBALAKSJONSHEFTET

9 Mat fra Tanzania Oppdager Kartgåten / mat på bål Stifinner Vikingferd / mat på bål Vandrer Patruljeliv / mat Ugali Denne matretten består av maismel kokt sammen med vann til en grøt-/deiglignende konsistens. Den tradisjonelle måten å spise Ugali på er å ta en bit av deigen, rulle den til en klump og dyppe den i en saus av grønnsaker eller kjøtt. Ugali er lett å lage, og det er rimelig slik at det er en matrett som de fleste har mulighet til å lage. Oppskrift: 4dl maismel, 8dl vann. Kokes sammen til massen får en passelig fast konsistens. Server gjerne sammen med stekte grønnsaker eller kjøtt. Pilau Pilau er en krydderblanding som ofte blir brukt i middagsretter med ris og kjøtt. Ris Pilau er Gloria sin yndlingsrett, og her kan du lese hvordan du kan blande sammen ulike krydder til én kjempegod mix! Ingredienser: 1 1/2 spiseskje spisskummen 1 spiseskje kardemomme 1/2 teskje svart pepper 1/2 teskje kanel 1/2 teskje nellik Ris Pilau Her er en oppskrift på Ris Pilau der du kan bruke krydderblandingen ovenfor: Ingredienser: 2,5 dl Basmatiris 2 spiseskjeer olivenolje 1/2 dl løk 1 spiseskje presset hvitløk 1 spiseskje presset ingefær 1 1/2 spiseskje pilaukrydder 5 7 dl kyllingbuljong 1 1/2 dl kokosmelk Salt Slik gjør du: Bruk en stor kjele, og varm oljen på medium varme. Ha i ris og løk og rør til risen begynner å bli hvit. Tilsett hvitløk, ingefær og pilaukrydder. Rør til hvitløken blir gjennomsiktig. I en separat bolle blander du sammen kokosmelk og 1 1/2 dl kyllingbuljong. Deretter tilsetter du den flytende blandingen til risen. Sett lokk på kjelen og skru ned temperaturen til den laveste settingen på komfyren. Tilsett gradvis resten av kyllingbuljongen til risen er gjennomkokt. I Tanzania er chapati også populært, og det er en slags pannekake. I Bangladesh lager de også chapati, og i Globalaksjonsheftet for to år siden hadde vi en oppskrift på denne pannekaka. På speiderprogram.no/globalaksjonen kan du finne denne oppskriften. LÆR OM TANZANIA Oppdager steinmysteriet / fra andre land 1) Hvor mange mennesker bor det i Tanzania? 2) Hva heter hovedstaden i Tanzania? 3) Kan du navnet på en populær matrett fra Tanzania? 4) Hvilke farger hører hjemme i flagget til Tanzania? 5) Afrikas høyeste fjell ligger i Tanzania, vet du hva det heter? 6) Hvilke to offisielle språk har de i Tanzania? I quizen fikk du svare på hvilke farger som finnes på flagget til Tanzania, men vet du hvilke farger som hører hjemme hvor? Se om du kan finne det ut og så kan du fargelegge dette flagget! GLOBALAKSJONSHEFTET // 9

10 Foto: Sven Larsen FASIT Quiz: 1) 45 millioner 2) Dodoma 3) Ugali 4) Blå, gul, grønn, svart 5) Kilimanjaro 6) engelsk og swahili Bilder av dyr: 1: Impala, 2: sebra, 3: giraff, 4: ape, 5: elefant. Speiderrop Oppdager Steinmysteriet / oppdagerrop Stifinner Ville vesten / leirbål Vandrer Kreativ / på scenen På besøk i Tanzania fikk vi delta på et speidermøte hos Ilula kfuk. Det var stort oppmøte, omtrent 50 jenter var til stede, og det var mye latter og glede! Her kan du lære et rop som vi fikk høre av kfuk-jentene. På globalaksjonen.no kan du se en filmsnutt fra Ilula der jentene fremfører ropet! Clean my car Alle står i en stor ring, og én person leder ropet fra midten av ringen, mens de andre svarer. Fra refrenget «clean my car» er alle med! Ester hello teacha* I say camohia** Look at my motorcar It is very dirty Clean my car, clean my car, oh yeah Shake your body, body, body Shake your body, body, body A docuhe, a douche, a douche! *teacher ** come over here Hva er Globalaksjonen? Globalaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon der barn og unge i Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges KFUK-KFUM samler inn penger til KFUK og KFUM i andre land for å hjelpe unge til å kjempe seg ut av fattigdom. Vi samarbeider med KFUK-KFUM-Global, så hele den norske KFUK-KFUM-bevegelsen er med! KFUK-KFUM-speiderne har samfunnsengasjement som en av sine kjerneverdier. Som medlem av to store verdensorganisasjoner, YMCA og YWCA, har vi en unik mulighet til å samarbeide med KFUK- og KFUM-partnere som jobber på grasrota i land med store fattigdomsutfordringer. I fokuserer Globalaksjonen på Tanzania og Ilula YWCA. Gjennom deltakelse i aksjonen vil du kunne lære mer om hvordan det er å vokse opp i Tanzania og om hvordan vår bevegelse kan bidra til å skape nytt håp for fremtida. Vi får også oppleve gleden av å arbeide for rettferdighet og fred, vise engasjement og gjøre noe for de som trenger det mest. FAKTA OM AKSJONEN Aksjonsperioden starter 15. september og varer til 1. februar. Samarbeid gjerne med andre KFUK-KFUM-grupper lokalt! Aksjonspakken kommer tilsendt i starten av august. Den inneholder alt du måtte trenge av aksjonsmateriell. Globalaksjonsmerker kan bestilles gruppevis på speiderbutikken.no. Merkene er gratis! Mer info om aksjonen kan du finne her: For ytterligere informasjon, spørsmål om aksjonen eller etterbestilling av mer materiale send en mail til 10 // GLOBALAKSJONSHEFTET

11 ANDAKT TEKST:SUNNIVA GYLVER, stipendiat ved Menighetsfakultetet, prest og styreleder i KFUK-KFUM Global «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil.» Det er mye bra i Kardemommeloven. Og i Kardemomme by fungerte den ganske greit. Men vi lever i en verden som både er fantastisk og ganske fæl. Hvor mange har det utrolig fint, men hvor det også finnes mange som har det vondt. Hvor det er mye urettferdighet. Da holder det ikke med Kardemommeloven. Jesus levde som menneske lenge før Torbjørn Egner. Han hadde sin egen variant av Kardemommeloven, og den kaller vi den gyldne regel. Den regelen sier at «alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.» Jesus krever altså mer enn politimester Bastian. Det er ikke nok at vi ikke plager andre, at vi ikke er slemme selv. De fleste av oss er jo litt slemme av og til også: Snakker stygt om noen, lyver litt, forteller videre en hemmelighet vi har fått vite, skjeller ut mamma eller pappa og nekter å hjelpe til. I en urettferdig verden må vi ikke bare la være å gjøre slemme ting, men vi må gjøre godt. Vil vi at de som bestemmer skal sørge for at vi har nok mat, et hus å bo i, en trygg by, gode steder å leke, bra skole så må vi jobbe for at andre skal få det samme. Vil vi at noen skal ta vårt parti når noen er urettferdige, så må vi også ta parti for de som opplever urettferdighet. Og det kan vi! Gjennom gruppa vår er vi også med i noe som heter KFUK-KFUM Global. Vi er del av den største barne- og ungdomsbevegelsen i hele verden! Vi har tusenvis av KFUK-KFUM venner i mange land, vi bare kjenner dem ikke alle sammen. KFUK og KFUM jobber for at barn og ungdom som opplever urettferdighet skal lære å si fra til de som har makt, på en måte så de blir hørt. De lærer hvordan de kan være med å forandre og skape en bedre og mer rettferdig verden der de bor! Og når vi ber for alle KFUK og KFUM barn og ungdommer rundt om i verden, og samler inn penger til Globalaksjonen - da er vi med og sloss mot urettferdigheten! Kjære Gud Takk for at du er rettferdig og elsker alle like mye. Men verden er urettferdig. Gjør verden mer rettferdig! Lær oss å kjempe mot urettferdigheten. Hjelp alle som er med i KFUK-KFUMbevegelsen i hele verden, så de kan få det trygt og bra. Hjelp oss å huske at vi skal gjøre mot andre alt det vi vil at andre skal gjøre mot oss. Amen. SANGER SPEIDERSANG TREKLANG Kjære Gud, når eg bed Noen må våke T111 T108 Hakuna Matata! He s got the whole world 77 T30 GLOBALAKSJONSHEFTET // 11

12 Vil du gi foreldreløse barn i Tanzania et hjem og skolegang? Vil du gi fattige barn og ungdom et håp om en lysere fremtid? Vil du være med i kampen mot urettferdighet og fattigdom? GJØR EN FORSKJELL BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN! Foto: Guro Hansebakken Bli med på konkurransen #EnKreativMåte Legg ut et bilde av deg selv eller din KFUK- KFUM-gruppe mens dere samler inn penger til globalaksjonen på en kreativ måte og tag det med #EnKreativMåte! De som finner på den morsomste / mest kreative måten å samle inn penger på kan vinne flotte premier fra Globalaksjonsambassadørene! Skriv gjerne også på bildet hvor mye dere samlet inn. OG husk, jo flere bilder dere sender inn, jo større sjanse har du og gruppa di til å vinne. FØLG GLOBALAKSJONEN I SOSIALE MEDIER globalaksjonen kmspeider kmspeiderne Lurer du på noe om Globalaksjonen? Ring oss på eller send e-post til Kontonummeret til KFUK-KFUM-speiderne er: Merk med Globalaksjonen 14/15 og Gruppenavn. Svampkast til inntekt for Globalaksjonen på vinterfestivalen på Voss. Faksimile: Avisa Hordaland 12 // GLOBALAKSJONSHEFTET

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108. UKRAINA 250 000 får hjelp. ZAMBIA Et spennende misjonsland. MOLDOVA Hjelp til fattige familier

NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108. UKRAINA 250 000 får hjelp. ZAMBIA Et spennende misjonsland. MOLDOVA Hjelp til fattige familier NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108 UKRAINA 250 000 får hjelp ZAMBIA Et spennende misjonsland MOLDOVA Hjelp til fattige familier LEDER SKANDINAVISK BARNEMISJON Det er gledelig å lede Barnemisjonen! UTGIVER

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

En mer rettferdig verden innen rekkevidde!

En mer rettferdig verden innen rekkevidde! En mer rettferdig verden innen rekkevidde! 20 % av verdens innbyggere deriblant Norges befolkning bruker 80 % av verdens ressurser. Til gjengjeld bruker 80 % av verdens befolkning bare 20 % av ressursene.

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England.

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England. AU PAIR JOBB SOM AU PAIR FOR DEG MELLOM 18 OG 30 ÅR WWW.STS-EDUCATION.NO Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland USA England Frankrike

Detaljer

Din hjelp gir hjelpeløse barn nytt liv!

Din hjelp gir hjelpeløse barn nytt liv! magasin www.nytthaap.com Nr. 1-2008 13. årgang Din hjelp gir hjelpeløse barn nytt liv! Skole under et tre Helseminister på besøk Lever og jobber på gata Foto: Elisabeth Axell 1 Nytt Håp magasin Pippi Langstrømpe

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer