UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER"

Transkript

1 VVS UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2009

2 INNHOLD 03 Sprinkling kan redde liv 04 Mindre branner kan bli store 05 Sprinkleranlegg 06 Branntetting 07 Vanntåke 08 Brannslukkere 10 Rømningsveier 10 Førstehjelp 11 Brannvarslere 11 Sjekklister

3 03 Sprinkling kan redde liv Både 2008 og 2009 har vært dystre brannår. Målt i erstatnings beløp er dette de to verste brannårene i Norge siden Vi har med andre ord ikke blitt flinkere til å forhindre branner. For folk flest betyr dette at prisen på brannforsikring heller går opp enn ned. Men størst er konsekvensene for de som rammes og som i verste fall mister sine kjære. Som folk og nasjon har vi derfor alt å vinne på bedre forebygging. Det er mange tiltak som kan øke brannsikkerheten i hytter og hus, i nærings- og kontorbygg, og i de mange brannutsatte byggene som tilhører fellesskapet skoler, kirker, muséer og sykehjem. Et sprinkler anlegg kan utgjøre forskjellen på det lille, ubetydelige branntilløpet og den store, altom veltende katastrofen. Men det forutsetter at anleggene fungerer. I en undersøkelse som ble foretatt for noen år tilbake var det over 90 prosent av de kontrollerte anleggene som ikke oppfylte minstekravene i regelverket. Typiske feil er mangelfull montering, dårlig vanntilførsel og manglende vedlikehold. Derfor er det nødvendig både å øke tallet på nye sprinkleranlegg og å bedre kvaliteten på eksisterende anlegg. TrygVesta har gjennom vår deltakelse i Finansnæringens Fellesorganisasjon støttet opprettelsen av Opplysningskontoret for sprinkleranlegg. Hovedformålet er å gi bedre informasjon om installasjon og vedlikehold av slike anlegg. Sprinkling kan redde liv! Flere gode råd om hvordan du kan forebygge brann og andre skader finner du på Kjersti Fyllingen, konserndirektør i TryggVesta Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. For ytterligere informasjon om produktene se Brødrene Dahls og leverandørenes egne brosjyrer. Disse kan fåes ved henvendelse til ditt nærmeste Servicesenter. Produkter merket med * er skaffevare.

4 04 MINDRE BRANNER KAN BLI STORE I Norge dør det hvert år ca. 60 personer i boligbranner. Dette tallet kan reduseres betraktelig hvis det installeres nye sprinkleranlegg i boligene. Ingen personer i Europa har omkommet i brann i en bygning med heldekkende sprinkler anlegg. Skjødesløshet og uforsiktighet i forbindelse med røyking er fremdeles den viktigste årsaken til brann i hjemmet. Men en glemt plate på komfyren kommer også høyt på listen over brann årsaker. Boligbranner utvikler seg ofte så fort at de overrumpler beboerne. Nye innredningsmaterialer har gjort at brannene har utviklet seg mye raskere i de siste årtiene. De første minuttene er avgjørende for mulighetene til å redde liv. Et rom kan være overtent på tre til fem minutter, mens et sprinkler anlegg aktiveres allerede etter et par minutter. Et sprinkleranlegg er aldri en unødvendig investering. Brann kan ramme hvem som helst. I den dystre statistikken under skjuler det seg faktisk flere unge, friske, helt edru ikke-røykere som hadde fungerende brannvarslere i huset. Det var midt på dagen nyttårsaften 2001 at familien Johnsrud fra Eidsberg tok bilen inn til byen for å handle. 15 minutter senere ringte en nabo som hadde observert røyk fra huset. Brannmannskapet kom i løpet av kort tid, men brannen utviklet seg med eksplosiv fart. Familien Johnsrud måtte bare stå og se på at huset ble forvandlet til en askehaug. I den påfølgende rapporten ble det antatt at brannårsaken var en defekt termostat. Om familien Johnsrud hadde hatt ett sprinkleranlegg, ville situasjonen vært en helt annen. Fordelen med et sprinkleranlegg er at det stopper eller begrenser ilden før brannvesenet kommer. Ved en normalutrykning er brann vesenet på plass ti minutter etter at alarmen går. I løpet av disse minuttene rekker et branntilløp å utvikle seg til en storbrann. Ved en normalutryk kning er brannvesenet på plass ti minutter etter at alarmen går Menn Kvinner Barn (<16 år) Totalt Tabellen viser antall omkomne i brann de siste 10 årene. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(dsb)

5 05 SPRINKLERANLEGG Et sprinkleranlegg er et rørsystem som fordeler slukkevann i bygningen. Rørsystemet er oftest montert i taket. Rørene er forsynt med små dyser som sprer vannet. Dysene kalles sprinklerhoder. Ett og ett sprinkler hode løser ut der det brenner. Sprinkler hodene løser ut som følge av varmen brannen utvikler. På den måten vil vannet treffe brannen nokså presist og hindre at den utvikler seg. 100 års erfaring fra hele verden viser at 97% av alle branner slukkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkler anlegg er installert. Et sprinkleranlegg er en brannmann på vakt døgnet rundt. Forskjell på standard sprinkling og boligsprinkling Begge sprinklertyper egner seg i boliger, men boligsprinkling vil normalt være billigere og kunne utføres mindre synlig enn standard sprinkling. De vesentligste forskjellene er at sprinkleranlegg utført etter reglene for boligsprinkling har et sterkt redusert krav til tilgjengelig vann mengde, og at det er mulig å benytte boligens eksisterende vann innlegg uten fordyrende sprinklerventil. Spesial sprinklerhoder for bolig formål kan benyttes. Disse har ofte større deknings areal enn standard sprinkelhoder og vil derfor kreve færre installerte sprinklerhoder. Dette kombinert med at plastrør er tillatt for denne type sprinkling, gjør at hele installasjonen kan utføres enkelt og tilpasses interiøret. Lagerført boligersprinklersystem Uponor Sprinkler aktiveres av temperaturen i omgivelsene. Ved 68 C kollapser den væskefylte glass beholderen som er sprinklerens stenge ventil. En sprinkler aktiveres ikke av røyk og påvirkes derfor ikke av matos eller sigarettrøyk. Dersom man ikke ønsker at sprinklerhodene i taket skal synes, kan man velge Uponor s innfelte sprinkleranlegg. Uponor Sprinkler benytter det rørsystemet som allerede brukes til den vanlige vannforsyningen. Sprinklene er konstruert for tilkobling av flere rør av mindre dimensjon til den enkelte sprinkleren. For å sikre vanntilførselen koples sprinklerne i nettverk. Nettverket er selvregulerende for å oppnå best mulig trykk og flyt. Hvis det koples et toalett til rør systemet, får man en automatisk funksjonstest hver gang noen skyller ned. En rimelig installasjon som bygger på det fleksible PEXrøret og den unike Q&E-koplingen. Systemet bygger på de samme prinsipper som Uponor tappevannssystem, dvs. en vanntett skjult installasjon med rør-i-rør. Det er ingen skjøter eller koblinger i veggene. Alle koblinger og koblingsbokser er helt sikre. Alt er utskiftbart og vedlikeholdsfritt. Boligsprinklersystem er lagerført hos BD. NRF nr Sprinkleranlegg kan være med på å redde liv.

6 06 Fleksibel sprinklerslange Fleksibel sprinkelslange forenkler jobben veldig ved nedforing av sprinkel hoder. Den leveres komplett med firkantrør og fester til himlingsverk. Fås i tre lengder: 1 x 70 cm 1 x 100 cm 1 x 120 cm NRF nr Tilhørende utstyr Brødrene Dahl AS har et komplett system med klammer, skinner og konsoller som er sprinkelgodkjent. Klamrene er Vds og FM godkjent for sprinkler. Pærehenger: NRF nr Skruklammer NRF nr Branntetting Rørmansjetter, rørstrupere, branngodkjent silikon, grafittmasse, akrylmasse og gipsmørtel er nå på lager hos BD. NRF nr Rillesystem for sprinkling Det er nå flere og flere som velger å rille rørene og bruke en rillekupling fremfor å sveise. Dette har vist seg og være en mye raskere og sikrere måte å få montert ett sprinkleranlegg. BD har ett komplett rillesystem for sprinkling. Kuplingen er leddet med kun en bolt som gjør at jobben går raskere. Godkjent av FM og Vds for 12 bar. Pakningen tåler 60 % glykol. Pakningen skal alltid smøres inn med fett før montering. Systemet er komplett med forskjellige anboringsklammer for rask montasje av forgreninger til rør eller sprinkelhoder, bend i 90º, 45º og 22º. Det finnes også T-rør, endestykker, flenser med rille, reduksjoner og rørstusser med rille. NRF nr Brannmansjett En branncelle kan f.eks. være en lei lighet i en bygård. Når en rørinstallasjon føres fra en branncelle til en annen, bryter den en byggnings del og svekker dermed brannmotstanden for hele konstruksjonen. Brann mansjetten har et inn vendig belegg som ekspanderer ved varme påvirkning, når røret til slutt brenner opp eller smelter vil brann mansjetten ekspandere inntil hullet i veggen eller dekket er lukket. Ø 55 - Ø 160 mm NRF nr Rillefri kupling godkjent for sprinkling Finnes som union, union med inn vendig gjenge, T-rør og T-rør med inn vendig gjenge. Fra 1 til 2 godkjent for sprinkling og ned graving. Maks arbeidstrykk 16 Kg. Kvalitet: VZ. NRF nr

7 07 Vanntåke Vanntåke vil ta mer og mer over som brannsikring på sikt. Vanntåke som slukkemiddel har den fordel at vannmengdene som brukes er små, og det ikke oppstår store vannskader. Vanntåke ansees derfor som et godt egnet slukkemiddel i for eksempel bygninger med høy kulturminneverdi. Virkemåte Vanntåke utnytter vannets slokkeegenskaper optimalt, ved at stor kjøleeffekt oppnås ved at små dråper med diameter mindre enn 0,5 mm, (90 % av dråpene under 1000μm) gir stor kontaktflate mellom vannet og de varme branngassene. Gjennom denne kontakten både oppvarmes og fordampes vannet. Fordamping krever ca. 6 ganger mer energi enn oppvarming fra 10 til 100 C. Inertisering oppnås ved at hver liter vann som fordampes, omgjøres til ca liter damp. Dampen fortrenger oksygen slik at brannen kveles. Tilgang på nytt oksygen hindres ved romfylling og varmestrålingen dempes av vanntåke. Brannmaterialene fuktes av vanntåken. Brannkilden blir hindret i å utvikle brann ved at vann stadig må fordampes og derved tar varmeenergi. Fuktingen forebygger ytterligere antennelse av brennbare materialer (her er tyngre dråper/sprinkler enda bedre). Fordampet tåke, vanndamp, er en effektiv inertgass som kan hindre brannspredning til hulrom og sprekker over brannsonen. Vanntåkeanlegg er spesielt effektivt der brannen kan bli stor i forhold til størrelsen på rommet og i rom hvor det kan oppstå hydro karbonbrann i form av gass eller væskebrann, men er noe mindre egnet der det er fare for gløde- og ulmebranner. For å lage de små dråpene må man ha sprinklerdyser med små åpninger og et trykk mellom 5-90 bar. BD leverer vanntåkeprodukter som skaffevare fra VID Firekill.

8 08 BRANNSLUKKERE Ifølge brannforskriften, 5-2 slukkingsutstyr, så skal alle boliger ha manuelt slukkingsutstyr som kan benyttes i alle rom. Dette for effektiv slokkeinnsats i brannens startfase. Brann slokkeutstyret skal være plassert slik at effektiv slokkeinnsats kan oppnås. Der det er krav om brannslange eller håndslokke apparat, må antall og deknings område være slik at hele bygningen dekkes. Bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er trykkvann, må ha brannslange. Dersom det ikke er tilgang på til strekkelig mengde vann, må bygningen ha håndslokkeapparater. Bygninger i risikoklasse 1, 2 og 4 må enten ha håndslokke apparat eller brannslange som rekker inn i alle rom. Norsk standard for håndslokkere Håndslokkere som skal omsettes i Norge må typegodkjennes av anerkjent sertifiseringsorgan. Sertifisering skjer etter norsk standard NS-EN 3, basert på europeisk standard for håndslokkere. Apparatene skal være påført et godkjenningsnummer. I tillegg settes krav til produsentens egenkontroll. Med hvert apparat skal det følge et veiledningshefte på norsk, med opplysninger om virkemåte, type branner, slokke metode, plassering og vedlikehold. Viktige opplysninger skal også fremgår av apparatenes etiketter. Håndslokkerens beholder omfattes av regler for trykkpåkjent utstyr og krav om CE-merking, men uten at CE-merket dekker håndslokkeren som helhet. Det benyttes følgende brannklasser for håndslokkeapparat: Vannslokkere gis Klasse A, skumslokkere Klasse AB, pulverslokkere Klasse ABC eller BC, CO2-slokkere Klasse B, spesialslokkere mot brann i matoljer Klasse AF. Alle håndslokkere, unntatt vannbaserte, er funksjonsdyktige mellom - 30 C og + 60 C. Vannbaserte slokkere skal merkes med apparatets aktuelle funksjonstempera turer. Egnethet, begrenset bruk, eller forbud mot bruk av håndslokkere i forbindelse med elektriske anlegg skal angis på apparatet. Brannklasse A slokker vann AB slokker skum ABC slokker pulver BC slokker pulver B slokker CO2* AF slokker wet chemical A Brann i tre, papir og tekstiler ect. B Brann i væsker som bensin, olje, maling ect. C Brann i gasser som propan, butan og acetylen ect. F Brann i animalske-/vegetabilske oljer og fett Brann i elektriske anlegg

9 09 Brannteppe Svært velegnet til slukking av mindre branntilløp. Passer spesielt godt i bil og båt. 1,2 x 1,2 m * Husbrannslange Husbrannslangen er et enkelt og effektivt slukke middel. 20 mm x 1/2, Ø 330 mm, D 105 mm NRF nr Vann og skumslukker NOHA vannslukkere benyttes først og fremst i områder hvor trykkvann ikke er tilgjengelig. Vann er spesielt effektivt mot brann i fibrøse materialer som tre, papir og tekstiler, klasse A. Skumslukkere er særlig effektive mot brann i brennbare væsker i tillegg til brann i treverk, tekstiler og andre fibrøse materialer, klasse AB. Ø 170 mm, H 533 mm, 10,4 kg * Frityr spesial håndslukker Brann i frityroljer er, på grunn av høye antennelsestemperaturer, vanskelige å slukke. Vanlige håndslukkere er ikke effektive nok for denne type brann, da de ikke kjøler nok og dermed risikerer gjen antennelse som kan utsette brukeren for fare. Det trengs en frityr spesial som inne holder wet chemical slukke middel. Ø 179 mm, H 533 mm, 12 kg * Branntau Et bra alternativt rømningsmiddel. 6, 9 eller 15 meter * NOHA brannslangetrommel i skap For innfelling i vegg eller montering på vegg. Slangetrommel montert på skapdøren som åpner 180. Kan lett tas ut av skapet og montering utføres av én person. For kontorer, skoler, barnehager, idrettsanlegg, kinolokaler, for samlingslokaler, omsorgsboliger. 795 x 795 x 110 mm, 44 kg. NRF nr Trykkladet pulverslukker En trykkladet pulverslukker er et svært effektivt slukke redskap og egner seg til å slukke brann i væsker, gasser, treverk, papir, tekstiler (ABC branner). Ø 150 mm, H 510 mm, 9,1 kg NRF nr ABC branner A Brann i tre, papir og tekstiler, etc. B Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc. C Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc. Brann i elektriske anlegg CO 2 slukkere CO 2 er særlig effektiv mot brann i elektrisk og elektronisk utstyr, brann farlige væsker og gasser, klasse B. CO 2 fortrenger oksygen og slukker ved kveling brannen uten at det oppstår sekundærskader og forurensing av miljøet. CO 2 gassen er kondensert og holder en temperatur på rundt - 78 C ved utløp. Ø 162 mm, H 688 mm, 12,4 kg * Slukkeutstyr skal være tilgjengelig i hver etasje.

10 10 RØMNINGSVEI Brannstigen er laget for bruk i nødssituasjoner og ved øvelse. Det er viktig at stigen legges korrekt sammen etter at den har vært løst ut, dette for at stigen skal fungere korrekt og forhindre skader ved senere bruk. Det anbefales å ha en evakueringsplan. Denne bør inneholde minimum to rømningsveier fra hvert rom (via dør/vindu). Det bør også avtales ett møtested på utsiden av bygget og hvordan en varsler videre til brannvesenet. Zarges brannstige fungerer som en rømningsvei i tilfelle brann oppstår. Mange branner starter om natten når man sover. Har man soverom i etasjene over 1. etasje er det viktig å ha en annen fluktvei enn den ordinære trappen. Skulle trappen eller rommene nedenfor være fylt av røyk og ild er det avgjørende å komme seg ut på en annen måte. Zarges brannstige monteres som en list langs veggen ved siden av vinduet. I tilfelle brann, åpner man vinduet, trekker ut splinten og klatrer ned på den utfelte stigen til bakken. Zarges brannstiger er ideell for villa, rekkehus, bygårder, institusjoner, industribygg m.m. Fås i 4-8 meter. Brødrene Dahl kan skaffe brannstiger i ulike utførelser. Førstehjelp, brann og sikkerhet Det er de første minuttene som teller! Dette er sann heten både når det gjelder brann og førstehjelp. Rask førstehjelp redder liv, og rask slukking av brann i startfasen kan redde både liv og materielle verdier. Den største faren når ulykken er ute, er panikk. Det beste middel mot panikk er kunnskap og øvelser. Ved brannskader er det hovedsaklig tre forskjellige grader av forbrenning. SYMPTOMER 1. Grad Rød hud Smerte 2. Grad Rød hud Smerte Blemmer 3. Grad Rød hud Blemmer Forkulling Åpne sår Svært smertefullt BEHANDLING Kjøle ned skadested med kaldt vann (minst 20 min) Viktig å øke temp til etterhvert Salve kan til nød brukes Kjøle ned skadested med kaldt vann (minst 20 min) Viktig å øke temp til etterhvert Våte omslag Salve skal ikke brukes Kjøle ned skadested med kaldt vann (minst 20 min) Viktig å øke temp til etterhvert Våte kalde omslag Dekke til med sterilt rent tøy Raskt til lege Salve o.l. skal ikke brukes

11 11 SJEKKLISTE for rørlegger Husk å sjekke sprinkleranlegget, for ledningsnett: Dimensjoner Lekkasjer Trykkprøving Fall - på våtrørsanlegg - på tørrørsanlegg BRANN- VARSLERE Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler. Varslere bør monteres i nærheten av trapper og i rømningsveier på høyeste punkt i taket og minst 50 cm fra vegg. Kilde: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb) Optiske brannvarslere En optisk røykvarsler inneholder ingen radioaktive materialer og anses å være svært effektivt når det gjelder deteksjon av ulmebranner. Dette er ofte branner som kan ulme i lengre tid før det utvikler seg til en brann. Denne typen branner er i dag de mest vanlige og vi anbefaler derfor først og fremst denne optiske typen røykvarsler. Optiske brannvarslere fungerer slik at røykpartikler absorberer lys og en fotoelektrisk kilde i røykvarsleren detekterer lys forandring som får brann varsleren til å reagere. Røykvarslere bør sjekkes jevnlig og byttes ut hvert 10. år. Mange boliger har ioniske røykvarslere, som kun slår ut ved flammebrann og ikke varsler med ulmebrann. Optisk brannvarsler NRF nr Sprinklerhodeplassering Arealdekning pr. sprinklerhode Dimensjon og farge på sprinklerhode Frostsikring Klamring Gjennomføringer Korrosjonsbeskyttelse Kontroll som må gjennomføres: Kommunal kontroll Forsikringsselkapskontroll Byggherrekontroll Egenkontrollskjema Trykkprøving gjennomført Sjekk om kunden har: Brannvarsler Brannslukker Brannteppe Branntau eller stige Evakueringsplan Sjekkliste for hjemmet 1. I hus og hytte skal det være røykvarsler eller FGgodkjent boligalarm anlegg. Røykvarslere bør byttes ut med nye etter 10 år. 2. Kontrollér at røykvarsleren /alarm anlegget fungerer og at det kan høres på alle sove rom med lukkede dører. 3. Kontrollér at brann slange og/eller brannslukkeapparat er lett tilgjengelig og vedlikeholdt. Snu slukkeapparat opp-ned to ganger årlig Gjennomfør jevnlig egenkontroll av slukke utstyret. Sørg for fri adkomst til alle rømningsveier. Sørg for jevnlig feiing av pipa. Bruk bare levende lys under tilsyn. 8. Kontrollér at sikringsskap, kontakter og ledninger er uten synlige skader og sterk varmgang. 9. Bruk flyttbare elektriske ovner kun under tilsyn. 10. Husk nødnumrene, brann 110, politi 112 og helse 113.

12 Mer enn 50 Servicesentre blaadesign.no Avdeling Besøksadresse Telefon Fax Alta Maskinsvingen 3, 9511 Alta Arendal Moland Park, 4846 Arendal Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad Bergen - Godvik Leirvikåsen 51, 5179 Godvik Bergen - Kanalveien Kanalveien 46, 5068 Bergen Bergen - Nyborg Langarinden 8, 5132 Nyborg Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø Bærum Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud Drammen Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen Flekkefjord Drangeid 60, 4400 Flekkefjord Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad Førde Flovegen 3, 6800 Førde Gjøvik Ringvegen 11, 2815 Gjøvik Gol Elveveien 6, 3550 Gol Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar Hammerfest Kransvikveien 5, 9600 Hammerfest Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E Haugesund Kvalamarka 23, 5514 Haugesund Jessheim Industriveien 12, 2050 Jessheim Kongsvinger Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund Langhus Regnbuen Næringsområde, Snipetjernv. 8,1405 Langhus Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer Mo i Rana Søndre gate 2, 8624 Mo i Rana Molde Birger Hatlebakks veg 28, 6415 Molde Mosjøen Havnegt. 35, 8663 Mosjøen Moss Årvollskogen 31, 1529 Moss Namsos Hestmarka, Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid Oslo - Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo Oslo/Hovedkontor Brynsengveien 5, 0667 Oslo Ringdalskogen Ringdalveien 20, 3270 Larvik Sandefjord Peder Bogensgt. 4, 3238 Sandefjord Sandnes Havnegt. 7, 4306 Sandnes Sandnessjøen Novikveien 111, 8800 Sandnessjøen Ski Haugenveien 5, 1400 Ski Skien Nybergflata 5, 3737 Skien Skøyen Drammensveien Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger Stavanger Årsvollveien 18, 4312 Sandnes Stavanger - Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen Svolvær Arkaden, Torget 9, 8300 Svolvær Torshov Chr. Michelsensgt. 65, 0474 Oslo Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø Trondheim - Heimdal Heggstadmoen 47, 7080 Heimdal Trondheim - Lade Stiklestadveien 3, 7041 Trondheim Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal Ålesund Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund Ålesund - Fremmerholen Rødsetvegen 25, Fremmerholen, 6011 Ålesund Brosjyren bestilles på NRF nr Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. Tlf: E-post:

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

VA-konsept TRYKK OG TEST

VA-konsept TRYKK OG TEST VA-konsept TRYKK OG TEST VA-KONSEPT Trykk og test Innhold Test- og tetteballer... 3 Hydrometer og tilbehør til tetteballer... 5 Kumtopp tetteball... 6 Trykkprøve pumper manuelle / motoriserte, farge til

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Bad for alle. Baderomsprodukter 2011. Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl DUSJ MØBLER ELEKTRISK. Blandebatterier. Servanter og klosetter

Bad for alle. Baderomsprodukter 2011. Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl DUSJ MØBLER ELEKTRISK. Blandebatterier. Servanter og klosetter Baderomsprodukter 2011 Bad for alle DUSJ MØBLER Servanter og klosetter Blandebatterier ELEKTRISK BADEKAR TILBEHØR RUSTFRITT Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl 4 Møbler 20 Servanter og klosetter

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV?

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? Brannvern informasjon HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? FOREBYGGENDE BRANNVERN- INFORMASJON FRA BRANNVESENET BRANN- 110 AMBULANSE- 113 POLITI- 112 DU kan redde redde liv -ditt eget eller andre

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Branntestt av massiv vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Forsidebilde 1: Studenttårn med 9 etasjer. Forsidebilde 2: Oversikt over tenktt innredning i hybel. Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

SPAR. tusenlapper hver måned. Ideer som sparer tid, penger og strøm

SPAR. tusenlapper hver måned. Ideer som sparer tid, penger og strøm SPAR tusenlapper hver måned Ideer som sparer tid, penger og strøm Forutsetningene for å forvalte eiendommer endres. Tidligere var byggekostnadene viktigst, nå er det de økte driftskostnadene som betyr

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer