UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER"

Transkript

1 VVS UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2009

2 INNHOLD 03 Sprinkling kan redde liv 04 Mindre branner kan bli store 05 Sprinkleranlegg 06 Branntetting 07 Vanntåke 08 Brannslukkere 10 Rømningsveier 10 Førstehjelp 11 Brannvarslere 11 Sjekklister

3 03 Sprinkling kan redde liv Både 2008 og 2009 har vært dystre brannår. Målt i erstatnings beløp er dette de to verste brannårene i Norge siden Vi har med andre ord ikke blitt flinkere til å forhindre branner. For folk flest betyr dette at prisen på brannforsikring heller går opp enn ned. Men størst er konsekvensene for de som rammes og som i verste fall mister sine kjære. Som folk og nasjon har vi derfor alt å vinne på bedre forebygging. Det er mange tiltak som kan øke brannsikkerheten i hytter og hus, i nærings- og kontorbygg, og i de mange brannutsatte byggene som tilhører fellesskapet skoler, kirker, muséer og sykehjem. Et sprinkler anlegg kan utgjøre forskjellen på det lille, ubetydelige branntilløpet og den store, altom veltende katastrofen. Men det forutsetter at anleggene fungerer. I en undersøkelse som ble foretatt for noen år tilbake var det over 90 prosent av de kontrollerte anleggene som ikke oppfylte minstekravene i regelverket. Typiske feil er mangelfull montering, dårlig vanntilførsel og manglende vedlikehold. Derfor er det nødvendig både å øke tallet på nye sprinkleranlegg og å bedre kvaliteten på eksisterende anlegg. TrygVesta har gjennom vår deltakelse i Finansnæringens Fellesorganisasjon støttet opprettelsen av Opplysningskontoret for sprinkleranlegg. Hovedformålet er å gi bedre informasjon om installasjon og vedlikehold av slike anlegg. Sprinkling kan redde liv! Flere gode råd om hvordan du kan forebygge brann og andre skader finner du på Kjersti Fyllingen, konserndirektør i TryggVesta Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. For ytterligere informasjon om produktene se Brødrene Dahls og leverandørenes egne brosjyrer. Disse kan fåes ved henvendelse til ditt nærmeste Servicesenter. Produkter merket med * er skaffevare.

4 04 MINDRE BRANNER KAN BLI STORE I Norge dør det hvert år ca. 60 personer i boligbranner. Dette tallet kan reduseres betraktelig hvis det installeres nye sprinkleranlegg i boligene. Ingen personer i Europa har omkommet i brann i en bygning med heldekkende sprinkler anlegg. Skjødesløshet og uforsiktighet i forbindelse med røyking er fremdeles den viktigste årsaken til brann i hjemmet. Men en glemt plate på komfyren kommer også høyt på listen over brann årsaker. Boligbranner utvikler seg ofte så fort at de overrumpler beboerne. Nye innredningsmaterialer har gjort at brannene har utviklet seg mye raskere i de siste årtiene. De første minuttene er avgjørende for mulighetene til å redde liv. Et rom kan være overtent på tre til fem minutter, mens et sprinkler anlegg aktiveres allerede etter et par minutter. Et sprinkleranlegg er aldri en unødvendig investering. Brann kan ramme hvem som helst. I den dystre statistikken under skjuler det seg faktisk flere unge, friske, helt edru ikke-røykere som hadde fungerende brannvarslere i huset. Det var midt på dagen nyttårsaften 2001 at familien Johnsrud fra Eidsberg tok bilen inn til byen for å handle. 15 minutter senere ringte en nabo som hadde observert røyk fra huset. Brannmannskapet kom i løpet av kort tid, men brannen utviklet seg med eksplosiv fart. Familien Johnsrud måtte bare stå og se på at huset ble forvandlet til en askehaug. I den påfølgende rapporten ble det antatt at brannårsaken var en defekt termostat. Om familien Johnsrud hadde hatt ett sprinkleranlegg, ville situasjonen vært en helt annen. Fordelen med et sprinkleranlegg er at det stopper eller begrenser ilden før brannvesenet kommer. Ved en normalutrykning er brann vesenet på plass ti minutter etter at alarmen går. I løpet av disse minuttene rekker et branntilløp å utvikle seg til en storbrann. Ved en normalutryk kning er brannvesenet på plass ti minutter etter at alarmen går Menn Kvinner Barn (<16 år) Totalt Tabellen viser antall omkomne i brann de siste 10 årene. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(dsb)

5 05 SPRINKLERANLEGG Et sprinkleranlegg er et rørsystem som fordeler slukkevann i bygningen. Rørsystemet er oftest montert i taket. Rørene er forsynt med små dyser som sprer vannet. Dysene kalles sprinklerhoder. Ett og ett sprinkler hode løser ut der det brenner. Sprinkler hodene løser ut som følge av varmen brannen utvikler. På den måten vil vannet treffe brannen nokså presist og hindre at den utvikler seg. 100 års erfaring fra hele verden viser at 97% av alle branner slukkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkler anlegg er installert. Et sprinkleranlegg er en brannmann på vakt døgnet rundt. Forskjell på standard sprinkling og boligsprinkling Begge sprinklertyper egner seg i boliger, men boligsprinkling vil normalt være billigere og kunne utføres mindre synlig enn standard sprinkling. De vesentligste forskjellene er at sprinkleranlegg utført etter reglene for boligsprinkling har et sterkt redusert krav til tilgjengelig vann mengde, og at det er mulig å benytte boligens eksisterende vann innlegg uten fordyrende sprinklerventil. Spesial sprinklerhoder for bolig formål kan benyttes. Disse har ofte større deknings areal enn standard sprinkelhoder og vil derfor kreve færre installerte sprinklerhoder. Dette kombinert med at plastrør er tillatt for denne type sprinkling, gjør at hele installasjonen kan utføres enkelt og tilpasses interiøret. Lagerført boligersprinklersystem Uponor Sprinkler aktiveres av temperaturen i omgivelsene. Ved 68 C kollapser den væskefylte glass beholderen som er sprinklerens stenge ventil. En sprinkler aktiveres ikke av røyk og påvirkes derfor ikke av matos eller sigarettrøyk. Dersom man ikke ønsker at sprinklerhodene i taket skal synes, kan man velge Uponor s innfelte sprinkleranlegg. Uponor Sprinkler benytter det rørsystemet som allerede brukes til den vanlige vannforsyningen. Sprinklene er konstruert for tilkobling av flere rør av mindre dimensjon til den enkelte sprinkleren. For å sikre vanntilførselen koples sprinklerne i nettverk. Nettverket er selvregulerende for å oppnå best mulig trykk og flyt. Hvis det koples et toalett til rør systemet, får man en automatisk funksjonstest hver gang noen skyller ned. En rimelig installasjon som bygger på det fleksible PEXrøret og den unike Q&E-koplingen. Systemet bygger på de samme prinsipper som Uponor tappevannssystem, dvs. en vanntett skjult installasjon med rør-i-rør. Det er ingen skjøter eller koblinger i veggene. Alle koblinger og koblingsbokser er helt sikre. Alt er utskiftbart og vedlikeholdsfritt. Boligsprinklersystem er lagerført hos BD. NRF nr Sprinkleranlegg kan være med på å redde liv.

6 06 Fleksibel sprinklerslange Fleksibel sprinkelslange forenkler jobben veldig ved nedforing av sprinkel hoder. Den leveres komplett med firkantrør og fester til himlingsverk. Fås i tre lengder: 1 x 70 cm 1 x 100 cm 1 x 120 cm NRF nr Tilhørende utstyr Brødrene Dahl AS har et komplett system med klammer, skinner og konsoller som er sprinkelgodkjent. Klamrene er Vds og FM godkjent for sprinkler. Pærehenger: NRF nr Skruklammer NRF nr Branntetting Rørmansjetter, rørstrupere, branngodkjent silikon, grafittmasse, akrylmasse og gipsmørtel er nå på lager hos BD. NRF nr Rillesystem for sprinkling Det er nå flere og flere som velger å rille rørene og bruke en rillekupling fremfor å sveise. Dette har vist seg og være en mye raskere og sikrere måte å få montert ett sprinkleranlegg. BD har ett komplett rillesystem for sprinkling. Kuplingen er leddet med kun en bolt som gjør at jobben går raskere. Godkjent av FM og Vds for 12 bar. Pakningen tåler 60 % glykol. Pakningen skal alltid smøres inn med fett før montering. Systemet er komplett med forskjellige anboringsklammer for rask montasje av forgreninger til rør eller sprinkelhoder, bend i 90º, 45º og 22º. Det finnes også T-rør, endestykker, flenser med rille, reduksjoner og rørstusser med rille. NRF nr Brannmansjett En branncelle kan f.eks. være en lei lighet i en bygård. Når en rørinstallasjon føres fra en branncelle til en annen, bryter den en byggnings del og svekker dermed brannmotstanden for hele konstruksjonen. Brann mansjetten har et inn vendig belegg som ekspanderer ved varme påvirkning, når røret til slutt brenner opp eller smelter vil brann mansjetten ekspandere inntil hullet i veggen eller dekket er lukket. Ø 55 - Ø 160 mm NRF nr Rillefri kupling godkjent for sprinkling Finnes som union, union med inn vendig gjenge, T-rør og T-rør med inn vendig gjenge. Fra 1 til 2 godkjent for sprinkling og ned graving. Maks arbeidstrykk 16 Kg. Kvalitet: VZ. NRF nr

7 07 Vanntåke Vanntåke vil ta mer og mer over som brannsikring på sikt. Vanntåke som slukkemiddel har den fordel at vannmengdene som brukes er små, og det ikke oppstår store vannskader. Vanntåke ansees derfor som et godt egnet slukkemiddel i for eksempel bygninger med høy kulturminneverdi. Virkemåte Vanntåke utnytter vannets slokkeegenskaper optimalt, ved at stor kjøleeffekt oppnås ved at små dråper med diameter mindre enn 0,5 mm, (90 % av dråpene under 1000μm) gir stor kontaktflate mellom vannet og de varme branngassene. Gjennom denne kontakten både oppvarmes og fordampes vannet. Fordamping krever ca. 6 ganger mer energi enn oppvarming fra 10 til 100 C. Inertisering oppnås ved at hver liter vann som fordampes, omgjøres til ca liter damp. Dampen fortrenger oksygen slik at brannen kveles. Tilgang på nytt oksygen hindres ved romfylling og varmestrålingen dempes av vanntåke. Brannmaterialene fuktes av vanntåken. Brannkilden blir hindret i å utvikle brann ved at vann stadig må fordampes og derved tar varmeenergi. Fuktingen forebygger ytterligere antennelse av brennbare materialer (her er tyngre dråper/sprinkler enda bedre). Fordampet tåke, vanndamp, er en effektiv inertgass som kan hindre brannspredning til hulrom og sprekker over brannsonen. Vanntåkeanlegg er spesielt effektivt der brannen kan bli stor i forhold til størrelsen på rommet og i rom hvor det kan oppstå hydro karbonbrann i form av gass eller væskebrann, men er noe mindre egnet der det er fare for gløde- og ulmebranner. For å lage de små dråpene må man ha sprinklerdyser med små åpninger og et trykk mellom 5-90 bar. BD leverer vanntåkeprodukter som skaffevare fra VID Firekill.

8 08 BRANNSLUKKERE Ifølge brannforskriften, 5-2 slukkingsutstyr, så skal alle boliger ha manuelt slukkingsutstyr som kan benyttes i alle rom. Dette for effektiv slokkeinnsats i brannens startfase. Brann slokkeutstyret skal være plassert slik at effektiv slokkeinnsats kan oppnås. Der det er krav om brannslange eller håndslokke apparat, må antall og deknings område være slik at hele bygningen dekkes. Bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er trykkvann, må ha brannslange. Dersom det ikke er tilgang på til strekkelig mengde vann, må bygningen ha håndslokkeapparater. Bygninger i risikoklasse 1, 2 og 4 må enten ha håndslokke apparat eller brannslange som rekker inn i alle rom. Norsk standard for håndslokkere Håndslokkere som skal omsettes i Norge må typegodkjennes av anerkjent sertifiseringsorgan. Sertifisering skjer etter norsk standard NS-EN 3, basert på europeisk standard for håndslokkere. Apparatene skal være påført et godkjenningsnummer. I tillegg settes krav til produsentens egenkontroll. Med hvert apparat skal det følge et veiledningshefte på norsk, med opplysninger om virkemåte, type branner, slokke metode, plassering og vedlikehold. Viktige opplysninger skal også fremgår av apparatenes etiketter. Håndslokkerens beholder omfattes av regler for trykkpåkjent utstyr og krav om CE-merking, men uten at CE-merket dekker håndslokkeren som helhet. Det benyttes følgende brannklasser for håndslokkeapparat: Vannslokkere gis Klasse A, skumslokkere Klasse AB, pulverslokkere Klasse ABC eller BC, CO2-slokkere Klasse B, spesialslokkere mot brann i matoljer Klasse AF. Alle håndslokkere, unntatt vannbaserte, er funksjonsdyktige mellom - 30 C og + 60 C. Vannbaserte slokkere skal merkes med apparatets aktuelle funksjonstempera turer. Egnethet, begrenset bruk, eller forbud mot bruk av håndslokkere i forbindelse med elektriske anlegg skal angis på apparatet. Brannklasse A slokker vann AB slokker skum ABC slokker pulver BC slokker pulver B slokker CO2* AF slokker wet chemical A Brann i tre, papir og tekstiler ect. B Brann i væsker som bensin, olje, maling ect. C Brann i gasser som propan, butan og acetylen ect. F Brann i animalske-/vegetabilske oljer og fett Brann i elektriske anlegg

9 09 Brannteppe Svært velegnet til slukking av mindre branntilløp. Passer spesielt godt i bil og båt. 1,2 x 1,2 m * Husbrannslange Husbrannslangen er et enkelt og effektivt slukke middel. 20 mm x 1/2, Ø 330 mm, D 105 mm NRF nr Vann og skumslukker NOHA vannslukkere benyttes først og fremst i områder hvor trykkvann ikke er tilgjengelig. Vann er spesielt effektivt mot brann i fibrøse materialer som tre, papir og tekstiler, klasse A. Skumslukkere er særlig effektive mot brann i brennbare væsker i tillegg til brann i treverk, tekstiler og andre fibrøse materialer, klasse AB. Ø 170 mm, H 533 mm, 10,4 kg * Frityr spesial håndslukker Brann i frityroljer er, på grunn av høye antennelsestemperaturer, vanskelige å slukke. Vanlige håndslukkere er ikke effektive nok for denne type brann, da de ikke kjøler nok og dermed risikerer gjen antennelse som kan utsette brukeren for fare. Det trengs en frityr spesial som inne holder wet chemical slukke middel. Ø 179 mm, H 533 mm, 12 kg * Branntau Et bra alternativt rømningsmiddel. 6, 9 eller 15 meter * NOHA brannslangetrommel i skap For innfelling i vegg eller montering på vegg. Slangetrommel montert på skapdøren som åpner 180. Kan lett tas ut av skapet og montering utføres av én person. For kontorer, skoler, barnehager, idrettsanlegg, kinolokaler, for samlingslokaler, omsorgsboliger. 795 x 795 x 110 mm, 44 kg. NRF nr Trykkladet pulverslukker En trykkladet pulverslukker er et svært effektivt slukke redskap og egner seg til å slukke brann i væsker, gasser, treverk, papir, tekstiler (ABC branner). Ø 150 mm, H 510 mm, 9,1 kg NRF nr ABC branner A Brann i tre, papir og tekstiler, etc. B Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc. C Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc. Brann i elektriske anlegg CO 2 slukkere CO 2 er særlig effektiv mot brann i elektrisk og elektronisk utstyr, brann farlige væsker og gasser, klasse B. CO 2 fortrenger oksygen og slukker ved kveling brannen uten at det oppstår sekundærskader og forurensing av miljøet. CO 2 gassen er kondensert og holder en temperatur på rundt - 78 C ved utløp. Ø 162 mm, H 688 mm, 12,4 kg * Slukkeutstyr skal være tilgjengelig i hver etasje.

10 10 RØMNINGSVEI Brannstigen er laget for bruk i nødssituasjoner og ved øvelse. Det er viktig at stigen legges korrekt sammen etter at den har vært løst ut, dette for at stigen skal fungere korrekt og forhindre skader ved senere bruk. Det anbefales å ha en evakueringsplan. Denne bør inneholde minimum to rømningsveier fra hvert rom (via dør/vindu). Det bør også avtales ett møtested på utsiden av bygget og hvordan en varsler videre til brannvesenet. Zarges brannstige fungerer som en rømningsvei i tilfelle brann oppstår. Mange branner starter om natten når man sover. Har man soverom i etasjene over 1. etasje er det viktig å ha en annen fluktvei enn den ordinære trappen. Skulle trappen eller rommene nedenfor være fylt av røyk og ild er det avgjørende å komme seg ut på en annen måte. Zarges brannstige monteres som en list langs veggen ved siden av vinduet. I tilfelle brann, åpner man vinduet, trekker ut splinten og klatrer ned på den utfelte stigen til bakken. Zarges brannstiger er ideell for villa, rekkehus, bygårder, institusjoner, industribygg m.m. Fås i 4-8 meter. Brødrene Dahl kan skaffe brannstiger i ulike utførelser. Førstehjelp, brann og sikkerhet Det er de første minuttene som teller! Dette er sann heten både når det gjelder brann og førstehjelp. Rask førstehjelp redder liv, og rask slukking av brann i startfasen kan redde både liv og materielle verdier. Den største faren når ulykken er ute, er panikk. Det beste middel mot panikk er kunnskap og øvelser. Ved brannskader er det hovedsaklig tre forskjellige grader av forbrenning. SYMPTOMER 1. Grad Rød hud Smerte 2. Grad Rød hud Smerte Blemmer 3. Grad Rød hud Blemmer Forkulling Åpne sår Svært smertefullt BEHANDLING Kjøle ned skadested med kaldt vann (minst 20 min) Viktig å øke temp til etterhvert Salve kan til nød brukes Kjøle ned skadested med kaldt vann (minst 20 min) Viktig å øke temp til etterhvert Våte omslag Salve skal ikke brukes Kjøle ned skadested med kaldt vann (minst 20 min) Viktig å øke temp til etterhvert Våte kalde omslag Dekke til med sterilt rent tøy Raskt til lege Salve o.l. skal ikke brukes

11 11 SJEKKLISTE for rørlegger Husk å sjekke sprinkleranlegget, for ledningsnett: Dimensjoner Lekkasjer Trykkprøving Fall - på våtrørsanlegg - på tørrørsanlegg BRANN- VARSLERE Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler. Varslere bør monteres i nærheten av trapper og i rømningsveier på høyeste punkt i taket og minst 50 cm fra vegg. Kilde: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb) Optiske brannvarslere En optisk røykvarsler inneholder ingen radioaktive materialer og anses å være svært effektivt når det gjelder deteksjon av ulmebranner. Dette er ofte branner som kan ulme i lengre tid før det utvikler seg til en brann. Denne typen branner er i dag de mest vanlige og vi anbefaler derfor først og fremst denne optiske typen røykvarsler. Optiske brannvarslere fungerer slik at røykpartikler absorberer lys og en fotoelektrisk kilde i røykvarsleren detekterer lys forandring som får brann varsleren til å reagere. Røykvarslere bør sjekkes jevnlig og byttes ut hvert 10. år. Mange boliger har ioniske røykvarslere, som kun slår ut ved flammebrann og ikke varsler med ulmebrann. Optisk brannvarsler NRF nr Sprinklerhodeplassering Arealdekning pr. sprinklerhode Dimensjon og farge på sprinklerhode Frostsikring Klamring Gjennomføringer Korrosjonsbeskyttelse Kontroll som må gjennomføres: Kommunal kontroll Forsikringsselkapskontroll Byggherrekontroll Egenkontrollskjema Trykkprøving gjennomført Sjekk om kunden har: Brannvarsler Brannslukker Brannteppe Branntau eller stige Evakueringsplan Sjekkliste for hjemmet 1. I hus og hytte skal det være røykvarsler eller FGgodkjent boligalarm anlegg. Røykvarslere bør byttes ut med nye etter 10 år. 2. Kontrollér at røykvarsleren /alarm anlegget fungerer og at det kan høres på alle sove rom med lukkede dører. 3. Kontrollér at brann slange og/eller brannslukkeapparat er lett tilgjengelig og vedlikeholdt. Snu slukkeapparat opp-ned to ganger årlig Gjennomfør jevnlig egenkontroll av slukke utstyret. Sørg for fri adkomst til alle rømningsveier. Sørg for jevnlig feiing av pipa. Bruk bare levende lys under tilsyn. 8. Kontrollér at sikringsskap, kontakter og ledninger er uten synlige skader og sterk varmgang. 9. Bruk flyttbare elektriske ovner kun under tilsyn. 10. Husk nødnumrene, brann 110, politi 112 og helse 113.

12 Mer enn 50 Servicesentre blaadesign.no Avdeling Besøksadresse Telefon Fax Alta Maskinsvingen 3, 9511 Alta Arendal Moland Park, 4846 Arendal Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad Bergen - Godvik Leirvikåsen 51, 5179 Godvik Bergen - Kanalveien Kanalveien 46, 5068 Bergen Bergen - Nyborg Langarinden 8, 5132 Nyborg Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø Bærum Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud Drammen Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen Flekkefjord Drangeid 60, 4400 Flekkefjord Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad Førde Flovegen 3, 6800 Førde Gjøvik Ringvegen 11, 2815 Gjøvik Gol Elveveien 6, 3550 Gol Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar Hammerfest Kransvikveien 5, 9600 Hammerfest Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E Haugesund Kvalamarka 23, 5514 Haugesund Jessheim Industriveien 12, 2050 Jessheim Kongsvinger Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund Langhus Regnbuen Næringsområde, Snipetjernv. 8,1405 Langhus Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer Mo i Rana Søndre gate 2, 8624 Mo i Rana Molde Birger Hatlebakks veg 28, 6415 Molde Mosjøen Havnegt. 35, 8663 Mosjøen Moss Årvollskogen 31, 1529 Moss Namsos Hestmarka, Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid Oslo - Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo Oslo/Hovedkontor Brynsengveien 5, 0667 Oslo Ringdalskogen Ringdalveien 20, 3270 Larvik Sandefjord Peder Bogensgt. 4, 3238 Sandefjord Sandnes Havnegt. 7, 4306 Sandnes Sandnessjøen Novikveien 111, 8800 Sandnessjøen Ski Haugenveien 5, 1400 Ski Skien Nybergflata 5, 3737 Skien Skøyen Drammensveien Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger Stavanger Årsvollveien 18, 4312 Sandnes Stavanger - Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen Svolvær Arkaden, Torget 9, 8300 Svolvær Torshov Chr. Michelsensgt. 65, 0474 Oslo Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø Trondheim - Heimdal Heggstadmoen 47, 7080 Heimdal Trondheim - Lade Stiklestadveien 3, 7041 Trondheim Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal Ålesund Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund Ålesund - Fremmerholen Rødsetvegen 25, Fremmerholen, 6011 Ålesund Brosjyren bestilles på NRF nr Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. Tlf: E-post:

VA-konsept BRANNVERN. www.dahl.no

VA-konsept BRANNVERN. www.dahl.no VA-konsept BRANNVERN VA-KONSEPT Brannvern Innhold Nor kuplinger... 3 Storz kuplinger... 8 Brannhydranter... 14 Brannstender aluminium... 16 Slanger... 17 Slangeklemmer... 18 Brødrene Dahl, Brannvern Denne

Detaljer

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort Verktøy, festemateriell, arbeidsklær, personlig verneutstyr og kjemiske produkter fra Brødrene Dahl Alt på ett sted Brødrene Dahl (BD) leverer mer

Detaljer

Vegsikring. Autovern Endeavslutninger Støtputer

Vegsikring. Autovern Endeavslutninger Støtputer Vegsikring Autovern Endeavslutninger Støtputer Innhold 1. Innledning... 4 2. Vegvesenets håndbøker... 4 3. Standard autovern... 5 3.1. Standard autovernskinne med tilbehør... 5 3.2. Stolper... 6 3.3. Festemateriell...

Detaljer

100% vanntett. Produktene er lagerført hos Brødrene Dahl.

100% vanntett. Produktene er lagerført hos Brødrene Dahl. våtromsplater 100% vanntett Våtromsplater er i dagens marked en nødvendighet med hensyn til dagens forskrifter for våtrom. Gipsplater må unngås da disse lett suger fuktighet, og som dermed kan bidra til

Detaljer

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no VA-konsept ekanaler VA-KONSEPT ekanaler Innhold 1. Hvorfor ekanaler?... 3 2. Løsninger for alle!... 3 3. BDnett... 4 BDnett gir deg følgende muligheter... 4 4. BDA-proff på prosjekt... 5 Hvorfor velge

Detaljer

VA-konsept Nedstigningskummer for vann

VA-konsept Nedstigningskummer for vann V-konsept Nedstigningskummer for vann www.dahl.no V-KONSEPT Nedstigningskummer for vann Innhold Betongplate... 2 Kombi T-rør i plastkum... 3 Fakta og krav til tett PE-kum... 4 Nedstigningskum 1600/2000

Detaljer

UPONOR VVS SPRINKLER. Sprinkleranlegg i boliger redder liv Uponor Sprinklersystem. Feb 2006 8:01

UPONOR VVS SPRINKLER. Sprinkleranlegg i boliger redder liv Uponor Sprinklersystem. Feb 2006 8:01 UPONOR VVS SPRINKLER Sprinkleranlegg i boliger redder liv Uponor Sprinklersystem Feb 2006 8:01 Brann kan ramme alle I Norge dør det hvert år ca. 60 personer i boligbranner. Dette tallet kan reduseres betraktelig

Detaljer

Altech støydempende avløpssystem Monteringsanvisning og FDV-dokumentasjon

Altech støydempende avløpssystem Monteringsanvisning og FDV-dokumentasjon Altech støydempende avløpssystem Monteringsanvisning og FDV-dokumentasjon 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT s. 3 BRUKSOMRÅDER s. 4 VIRKEMÅTE OG EGENSKAPER s. 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER s. 5 INSTALLASJON

Detaljer

VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN

VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN www.dahl.no VMT (VA) KONSEPT Nedstigningskummer for vann Innhold Toppløsning... 2 Kombi T-rør i plastkum... 3 Fakta og krav til tett PE-kum... 4 Nedstigningskum

Detaljer

VA-Konsept. Kummer av plast og betong. Nedstigningskummer for vann. Utgave 1. NRF nr. 9999867. www.dahl.no

VA-Konsept. Kummer av plast og betong. Nedstigningskummer for vann. Utgave 1. NRF nr. 9999867. www.dahl.no VA-Konsept Nedstigningskummer for vann Kummer av plast og betong 1 www.dahl.no NRF nr. 9999867 Utgave 1 VA-Konsept - Nedstigningskum for vann Innhold Side 2 Betongkum med alternative toppløsninger Side

Detaljer

VA-konsept BETONGKUMMER

VA-konsept BETONGKUMMER VA-konsept BETONGKUMMER VA-KONSEPT Betongkummer Innhold 1. Betongkummer...3 Kumringer...3 Kumring m/bunn...4 Kjegle eksentrisk...4 Kjegle sentrisk...5 Topplate med eksentrisk hull...5 Topplate med sentrisk

Detaljer

VA-konsept DUKTILE RØR OG DELER

VA-konsept DUKTILE RØR OG DELER VA-konsept DUKTILE RØR OG DELER www.dahl.no VA-KONSEPT Duktile rør og deler rør og deler for hovedvannledning Innhold Duktile rør...2 Tyton-pakning...3 Strekkfaste skjøter...3 Flensemuffer...3 Muffebend...4

Detaljer

VA-konsept BOLTELØSE SYSTEMER FOR NEDGRAVING

VA-konsept BOLTELØSE SYSTEMER FOR NEDGRAVING VA-konsept BOLTELØSE SYSTEMER FOR NEDGRAVING VA-KONSEPT Bolteløse systemer for nedgraving Baio- og ZAK-systemet Innhold Innledning... 2 Hvorfor bruke Baio og ZAK... 2 Eksempel på bruk av Baio... 3 Baio-systemet

Detaljer

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER RANNSLOKKERE TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE NOHA NORWAY AS er ledende innen salg og service av brannslokkingsutstyr, samt produksjon av brannslangetromler. Vi tilbyr et bredt

Detaljer

KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015

KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015 Samferdsel KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015 Foldeskilt/ledeskinne s.3 Nye Støtputer m.m. Les mer fra side 5 Avsperring s.4 Sperrebukk/sperreplank s.5 Snoline restlagersalg s. 6 kontakt oss Troms/Finnmark Øyvind

Detaljer

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET!

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! RANNSLOKKERE TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! NOHA NORWAY AS er ledende innen salg og service av brannslokkingsutstyr, samt produksjon av brannslangetromler. Vi tilbyr et bredt spekter av branne som tilfredsstiller

Detaljer

Kampanje og nyheter. Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013. Nyhet! Nyhet! Kampanjeprodukter. Leskur. Elektriske. bommer. www.dahl.no

Kampanje og nyheter. Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013. Nyhet! Nyhet! Kampanjeprodukter. Leskur. Elektriske. bommer. www.dahl.no Kampanje og nyheter Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013 Kampanjeprodukter 3 Nyhet! Leskur 7 Nyhet! Elektriske 7 bommer 2 Kontakt oss! Troms/Finnmark Øyvind Kristian Hagerup Tlf. 901 54 407 oyvind.hagerup@dahl.no

Detaljer

VA-konsept PE-RØR OG DELER

VA-konsept PE-RØR OG DELER VA-konsept PE-RØR OG DELER VA-KONSEPT PE-rør og deler PE-hovedledninger i vann og på land Innhold PE trykkrør PE trykkrør... 2 PE trykkrør delesortement... 3 Bruksområder... 3 Matrialtyper/standarder...

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

VA-konsept TRYKK OG TEST

VA-konsept TRYKK OG TEST VA-konsept TRYKK OG TEST VA-KONSEPT Trykk og test Innhold Test- og tetteballer... 3 Hydrometer og tilbehør til tetteballer... 5 Kumtopp tetteball... 6 Trykkprøve pumper manuelle / motoriserte, farge til

Detaljer

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Brannsikkerhet i bolig

Brannsikkerhet i bolig Brannsikkerhet i bolig 1 Brannvern handler om å forebygge og begrense brann Å forebygge vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene

Detaljer

Konsept og design: marketings.no 4032/2015 Illustrasjon og foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS

Konsept og design: marketings.no 4032/2015 Illustrasjon og foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS Aksjon boligbrann stiller seg bak den nasjonale satsingen "Alt vi kan mot brann". Det er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid fram mot 2020. Aksjon boligbrann vil benytte anledningen

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Pressmuffesystem kobber

Pressmuffesystem kobber Pressmuffesystem kobber a-collection er Ahlsell s egne merkevarer, der vi tilbyr kvalitetsprodukter til riktig pris. A-press system kobber med synlig pressindikator Vår pressindikator hjelper deg til enkelt

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET 52 BRANN - SIKKERHET Siden 2000 har det vært 1500 branntilløp i boliger forvaltet av Norske Boligbyggelag. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger. Dette kan vi gjøre noe med. Les

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

M Å A L T S E S V A R T U T?

M Å A L T S E S V A R T U T? M Å A L T S E S V A R T U T? Dette kunne vært unngått! Brannen kunne vært unngått! Hva er årsakene til brann og hva blir konsekvensene? Risikovurdering Brann er en av de mest ødeleggende hendelsene en

Detaljer

Rilledeler. www.dahl.no

Rilledeler. www.dahl.no Rilledeler www.dahl.no 1 HER FINNER DU OSS Verktøyspesialister Hemming Hemmingsen Salgskonsulent Troms/Finnmark 77 66 49 22 / 950 00 502 hemming.hemmingsen@dahl.no Kjetil Aune Salgskonsulent Nordland 75

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Kampanje og nyheter Nr. 1 2012

Kampanje og nyheter Nr. 1 2012 Kampanje og nyheter Nr. 1 2012 Kampanje s. 2 9 Nyhet! Tung avsperring s. 10 13 Avsperring s. 14 Utemiljø s. 15 Varslingsutstyr Nyhet! 295,- 849,- 2.499,- Nyhet! Blinklampe for kjegler Ny lampe med hurtigfeste

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

Baderomsglede 2014/2015. Utvalgt sortiment hos BD. www.dahl.no

Baderomsglede 2014/2015. Utvalgt sortiment hos BD. www.dahl.no Baderomsglede 2014/2015 Utvalgt sortiment hos BD www.dahl.no DENNE BROSJYREN DENNE BROSJYREN innholder våre produkt med bestillings ID/NRF nr. på topprodukt og på komponenter. OM MACRO Macro tilbyr rett

Detaljer

Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking

Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking Sprinkling i forhold til forsikring v/ Olav Kjærland, Gjensidige Forsikring 1 Kort om meg: Risikoingeniør Gjensidige Forsikring Medlem

Detaljer

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER KONGSVINGER BBL 6 DESEMBER 2007 Temakveld med KOBBL Nina Radeid Egil Leikåsen Kirsti Klamo FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER www.nbbl.no Agenda for kvelden Fakta om branner på Kongsvinger Brannvesenets erfaringer

Detaljer

VA-konsept PLASTKUMMER

VA-konsept PLASTKUMMER VA-konsept PLASTKUMMER VA-KONSEPT Plastkummer kummer i plast for boliger og kommunale anlegg Oversiktsbilde av hvor plastkummene kan brukes Innhold Hvorfor velge plastkummer... 3 Spyle- og inspeksjonskum

Detaljer

Slangetromler. Hydroscands slangetromler

Slangetromler. Hydroscands slangetromler Slangetromler Slangetromler Hydroscands slangetromler Hydroscand kan tilby et stort sortiment med slangetromler. Tromlene vi har på lager dekker ethvert behov, om det så skal brukes for transport av luft,

Detaljer

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE!

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! Om brannsikkerhet i utleieboliger, hybler og bofellesskap Hvem har ansvar når boliger og hybler leies ut? Mangel på studentboliger og anstrengt økonomi i studietiden

Detaljer

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG STÅLSLANGE STÅLSLANGE - FOR HØYE TE HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG Å montere koblinger og komponenter på stålslanger krever spesiell kompetanse og den har vi samlet på Hydroscand Draen.

Detaljer

Trygg med varsel i båt

Trygg med varsel i båt Trygg med varsel i båt 1.juli 2013 Brannvesenet Sør- Rogaland IKS anbefaler gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter. Med dette om bord går du en trygg sommer i møte, enten

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende BESØK AV BRANNVESENET Alle som har registrert ildsted eller fyringsanlegg vil motta feie- og tilsynstjenester minst hvert fjerde år. Ved å fjerne

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Hva vet vi om komfyrbranner? Hvordan kan vi forhindre dem? Forskningsleder Anne Steen-Hansen, SP Fire research AS anne.steen.hansen@spfr.

Hva vet vi om komfyrbranner? Hvordan kan vi forhindre dem? Forskningsleder Anne Steen-Hansen, SP Fire research AS anne.steen.hansen@spfr. Hva vet vi om komfyrbranner? Hvordan kan vi forhindre dem? Forskningsleder Anne Steen-Hansen, SP Fire research AS anne.steen.hansen@spfr.no Bakgrunn Omlag 20 % av boligbranner skyldes feil bruk av elektrisk

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

KOMPLETT BRANNSIKKERHET

KOMPLETT BRANNSIKKERHET NORGES STERKESTE KOMPLETT BRANNSIKKERHET Produkter Systemer Kompetanse Logistikk www.dahl.no 2 3 Det brenner i gjennomsnitt 74 ganger i Norge hver dag. Tre branner hver time. 20 minutter mellom hver brann.

Detaljer

TRYKKAVLØP. www.dahl.no

TRYKKAVLØP. www.dahl.no TRYKKAVLØP Innhold 1. Hva er trykkavløp?...3 2. Fordeler og begrensninger ved trykkavløp...4 3. Hvilke områder er aktuelle for bruk av trykkavløp?...5 4. Aktuelle lover og forskrifter ved etablering av

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

Drivstoff påfylling. Tilt/trim. Konstruksjon: Sort NBR gummi Oransje glatt SBR gummi Innlegg: Syntetisk kord

Drivstoff påfylling. Tilt/trim. Konstruksjon: Sort NBR gummi Oransje glatt SBR gummi Innlegg: Syntetisk kord BÅTSLANGER 1 14-0 MARINE PÅFYLLINGSSLANGE E Innv.: Olje-og bensin bestandig NBR gummi Utv.: CR-gummi god mot slitasje, olje og bensin. Vær-og flammebestandig. Innlegg: Tekstil,4 Temperatur: -0 C +80 C

Detaljer

Teknisk instruks Aquatherm Firestop

Teknisk instruks Aquatherm Firestop Teknisk instruks Aquatherm Firestop 1 AQUATHERM FIRESTOP RØR OG FITTINGS I SPRINKELANLEGG 1.1 Omfang 2 1.2. Definisjoner 2 1.2.1 Aquatherm firestop rør 2 1.2.2 Aquatherm firestop fittings 2 1.3 Generelt

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

EUROSTIGEN BRANNSTIGER

EUROSTIGEN BRANNSTIGER EUROSTIGEN BRANNSTIGER Diskrete brannstiger som redder liv! HVERT ÅR REGISTRERES 20.000 BOLIGBRANNER I NORGE GI FAMILIEN EN TRYGG RØMNINGSVEI Kjøp brannstige FØR du trenger den! INVESTER I FAMILIENS SIKKERHET

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet.

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. Sikkerhetsfakta / Januar 2003 Trygghet i hjemmet Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. I 2001 omkom 65 mennesker i branner i Norge. 23 av disse var

Detaljer

IRIS Design. - Øye for god design

IRIS Design. - Øye for god design IRIS Design - Øye for god design Kjære nye og gamle, små og store kunder Vi ønsker dere alle en god Påske og vil benytte anledningen til å fortelle litt om hva vi driver på med for tiden. God Påske! Illustrasjon

Detaljer

Fra oljefyr til varmepumpe

Fra oljefyr til varmepumpe VVS MULTIKOMFORT FRAMTIDENS BOLIGSTANDARD I DAG Fra oljefyr til varmepumpe Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger? www.dahl.no Multikomfort verdiøker alle ledd Effektive og lønnsomme byggeprosesser

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

HÅNDVERKTØY OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

HÅNDVERKTØY OG PERSONLIG VERNEUTSTYR HÅNDVERKTØY OG PERSONLIG VERNEUTSTYR www.dahl.no NOVIPro er Brødrene Dahl sitt eget varemerke på verktøy og verneutstyr. Dette er produkter av høy kvalitet som tilfredsstiller en profesjonell brukers krav.

Detaljer

Tema: Transportbransjen i Norge. Fra kunde- til selgermakt.

Tema: Transportbransjen i Norge. Fra kunde- til selgermakt. Tema: Transportbransjen i Norge. Fra kunde- til selgermakt. Brødrene Dahl AS v/ Logistikkdirektør Jan G. Vere Virksomheten Strategi, logistikkløsninger Rammebetingelser vis à vis transportører Samarbeid

Detaljer

KONTROLL AV BRANNVERNUTSTYR - WE3 (gjennomføres hvert 5. år)

KONTROLL AV BRANNVERNUTSTYR - WE3 (gjennomføres hvert 5. år) KONTROLL AV BRANNVERNUTSTYR - WE3 (gjennomføres hvert 5. år) I henhold til understående vil standard brannvernpakke leveres og faktureres alle seksjonseiere á kroner 500,- inkl. mva. (evt. leietakere må

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Brannteori og beredskap i tre faser

Brannteori og beredskap i tre faser Brannteori og beredskap i tre faser 1: Forebygging 2: Brannen oppstår 3: Slukking Forebygging Branntidspunkt Slukking Bonustid? Alarm? Etterarbeidet? Seieren er vår, seieren er vår, vi har vunnet!! Kostnader

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Leverandør av Aktive brannslukkings systemer. Trygve Stensgård. Water Mist Engineering AS

Leverandør av Aktive brannslukkings systemer. Trygve Stensgård. Water Mist Engineering AS Leverandør av Aktive brannslukkings systemer Trygve Stensgård Water Mist Engineering AS Water Mist Engineering AS Et brannteknisk firma, lokalisert i Kristiansand. WME utvikler, engineerer, bygger og installerer

Detaljer

Diskrete brannstiger som redder liv! Hvert år registreres 20.000 boligbranner i Norge. Gi familien. Kjøp brannstige FØR du trenger den!

Diskrete brannstiger som redder liv! Hvert år registreres 20.000 boligbranner i Norge. Gi familien. Kjøp brannstige FØR du trenger den! Eurostigen brannstiger Diskrete brannstiger som redder liv! Hvert år registreres 20.000 boligbranner i Norge Gi familien en trygg rømningsvei Kjøp brannstige FØR du trenger den! Invester i familiens sikkerhet

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger.

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Komposittslanger Komposittslanger Komposittslanger Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Vårt standard sortiment av kvalitetsslanger inneholder en rekke forskjellige typer for petroleum-og

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene

Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene Thermax Miljøslokker En vannbasert håndslokker som ikke forurenser Det er flere problemer knyttet til bruk av tradisjonelle

Detaljer

Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD

Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD Regelverk og anbefalinger 1985/1990: Krav om røykvarsler i nye og eksisterende boliger (Byggeforskrift 1985/FOBTOT) Anskaffelse og montering av egnet røykvarsler

Detaljer