EDGE 60 ZERO CLEARANCE-PELLETSOVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDGE 60 ZERO CLEARANCE-PELLETSOVN"

Transkript

1 Modell: EDGE60-CE EDGE 60 ZERO CLEARANCE-PELLETSOVN Brukerhåndbok Installasjon og drift Naturlig Buet Toskaner Studio MERKAND - IKKE KAST DENNE BRUKSANVISNINGEN MÅ IKKE KASTES ADVARSEL ADVARSEL Les hele denne håndboken før installasjon og bruk av denne pelletsovnen. Hvis ikke disse instruksjonene etterfølges, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller dødsfall. - - FORSIKTIG! VARME OVERFLATER! Varmt glass kan føre til brannskader. Høye temperaturer kan antenne tøy eller annet brennbart materiale. FORSIKTIG! NO SE

2 R R PLASSERING AV SERIENUMMERMERKE: Høyre innside på kanten av ytre boks IE B Manufactured by: Tillverkad av / Produsert av Highway North, Colville, WA 99114, USA EDGE 60 PELLET FIREPLACE PLASSERING AV KLARING TIL BRENNBART MATERIALE -MERKET: Venstre panel på magasinet MODEL: EDGE TM 60 PELLET FIREPLACE Fuel Types: Wood Pellets, less than 38 mm in length, 6 mm to 8 mm diameter Read and follow operating instructions. DO NOT REMOVE THIS LABEL Made in the USA Residential Space Heating Appliance European Standard: EN 14785:2006 Distance to adjacent combustible materials: Standoff to Back: 0mm minimum Standoff to Sides: 0mm minimum Top Standoff to Header: 0mm minimum CO concentration at 13% O2 (mg/m3): Nominal heat output:.035 Reduced heat output:.010 Flue Gas Temperature: Nominal heat output: 212 C Reduced heat output: 120 C Output: Nominal heat output: 10.5kW Reduced heat output: 3.7kW Efficiency: Nominal: 83.3%; Reduced: 81.4% Gas Flow Rate: Nominal heat output: g/s Reduced heat output: g/s Electrical Rating: 230 VAC, 50 Hz, Start 2.25 Amps. Run 0.60 Amps Brenseltyper: Trepellets, mindre enn 38 mm i lengde, 6 8 mm diameter Les og følg driftsinstruksjonene. IKKE FJERN DENNE ETIKETTEN Laget i USA Apparat for oppvarming av boliger Europeisk standard: EN 14785:2006 Avstand til nærliggende brennbare materialer : Mellomstykke for bakside: Minimum 0 med mer Mellomstykker til sidene: Minimum 0 med mer Mellomstykke til topp: Minimum 0 mm CO-konsentrasjon på 13 % O 2 (mg/m 3 ): Nominell varmeeffekt:,035 Redusert varmeeffekt:,010 Avgasstemperatur: Nominell varmeeffekt: 212 C Redusert varmeeffekt: 120 C Effekt: Nominell varmeeffekt: 10,5 kw Redusert varmeeffekt: 3,7 kw Effektivitet: Nominell: 83,3 %, redusert: 81,4 % Gassgjennomstrømningsmengde: Nominell varmeeffekt: 9,531 g/s Redusert varmeeffekt: 7,746 g/s Elektrisk klassifisering: 230 V vekselstrøm, 50 Hz, Start 2,25 ampere Drift 0,60 ampere Types de combustible : Granulés de bois, longueur inférieure à 38 mm, diamètre de 6 mm à 8 mm. Lisez et suivez les instructions d utilisation. NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE Fabriqué aux États-Unis Appareil de chauffage pour résidences Norme européenne EN 14785:2006 Éloignement des matériaux combustibles adjacents : Distance de sécurité à l arrière : 0 mm minimum. Distance de sécurité latérale : 0 mm minimum Distance de sécurité au-dessus du collecteur : 0 mm minimum. Concentration de CO pour 13 % d O2 (mg.cm3 ) : Régime calorifique nominal : 0,035 Régime calorifique réduit : 0,010 Température des gaz dans le conduit de fumée : Régime calorifique nominal : 212 C Régime calorifique réduit : 120 C Régime calorifique : Régime calorifique nominal : 10,5 kw Régime calorifique réduit : 3,7 kw Rendement : nominal : 83,3 %; réduit : 81,4 % Débit nominal des gaz : Régime calorifique nominal : 9,531 g/s Régime calorifique réduit : 7,746 g/s Spécifications électriques : 230 VCA, 50 Hz, 2,25 A au démarrage. 0,60 A pendant le fonctionnement Bränsletyper: Träpellets, kortare än 38 mm, 6 8 mm i diameter Läs och följ bruksanvisningen. TA INTE BORT DEN HÄR ETIKETTEN EKSEMPEL Tillverkad i USA Uppvärmningsanordning för bostad Europeisk standard: EN 14785:2006 Avstånd till brännbara material: Bak: minst 0 mm Sida: minst 0 mm Över: minst 0 mm Koloxidkoncentration vid 13 % O 2 (mg/m 3 ): Nominell värmeeffekt: 0,035 Reducerad värmeeffekt: 0,010 Rökgastemperatur: Nominell värme: 212 C Reducerad värme: 120 C Effekt: Nominell värmeeffekt: 10,5 kw Reducerad värmeeffekt: 3,7 kw Effektivitet: nominell: 83,3 %, reducerad: 81,4 % Gasflödeshastighet: Nominell värmeeffekt: 9,531 g/s Reducerad värmeeffekt: 7,746 g/s Elektrisk klassificering: 230 V AC, 50 Hz Start 2,25 A Drift 0,60 A IE Open Front. Serial Number Label located on right side inside edge of outer can. Figur 2 - Serienummermerke Figur 3 - Klaring til brennbart materiale Merke NO SE

3 ! Sikkerhetsvarselnøkkel: FARE! ADVARSEL! FORSIKTIG! MERKNAD: INNHOLDSLISTE Avsnitt 1: Standard- og lovgodkjennelser Brukermanual Avsnitt 2: Bruksanvisning Avsnitt 3: Vedlikehold og service på ovnen Avsnitt 4: Feilsøking for eier Installasjonsveiledning Avsnitt 5: Slik kommer du i gang Avsnitt 6: Rammeverk og klaringer G Avsnitt 7: Installasjon av ovnen Avsnitt 8: Ventilasjonsinformasjon Avsnitt 9: Installering i campingbil...46 Avsnitt 10: Oppsett av ovnen Avsnitt 11: Reservedeler Avsnitt 12: Feilsøking for installatører...51 Avsnitt 13: Referansemateriale NO SE

4 BEGRENSET LIVSTIDSGARANTI Hearth & Home Technologies Inc., på vegne av sine ovnsmerker ( HHT ), utvider følgende garanti for HHTs gass-, ved-, pellets-, kull- og elektrodrevne ovner som er kjøpt fra en HHT-autorisert forhandler GARANTIEN DEKKER: HHT gir garanti til den opprinnelige eieren av HHT-ovnen på installasjonsplassen, og til eventuell erverver som overtar eierskap av ovnen ved installasjonsanlegget innen to år etter datoen for opprinnelig kjøp, om at HHT-ovnen vil være fri for defekter i materiale og utførelse ved produksjon. Hvis det etter installasjonen oppdages at HHT-produserte komponenter HHT som dekkes av garantien har defekter i materialer eller utførelse i løpet av den aktuelle garantiperioden, vil HHT, etter eget valg, reparere eller erstatte komponenter som dekkes av garantien. HHT kan, etter eget forgodtbefinnende, fullstendig oppheve alle sine plikter under slike garantier ved å bytte ut selve produktet eller refundere bevist kjøpspris for selve produktet. Maksimal sum som kan inndras under denne garantien, er begrenset til kjøpsprisen for produktet. Denne garantien er underlagt vilkårene, unntakene og begrensningene beskrevet nedenfor. GARANTIPERIODE: Garantiperioden begynner fra installasjonsdatoen. Ved nye hjemmekonstruksjoner begynner garantiperioden på datoen som inntreffer først av innflyttingsdatoen eller seks måneder etter salg av produktet via en uavhengig, autorisert HHTforhandler/-distributør. Garantiperiode skal starte ikke senere enn 24 måneder etter datoen den ble sendt fra HHT, uansett dato for installasjon eller innflytting. Garantiperioden for deler og arbeid for komponenter med plater vises i følgende tabell Begrepet Begrenset livstid i tabellen nedenfor defineres slik: 20 år fra startdatoen til garantiperioden for gassovner, og 10 år fra startdatoen til garantiperioden for ved-, pellets- og kullovner. Disse tidsperiodene viser minimalt forventet nyttig levetid for de aktuelle komponentene under normale arbeidsforhold. Garantiperiode Deler 1 år 2 år 3 år Arbeid Gass Ved Pellets HHT-produserte ovner og ventilasjon EPAved Kull Elektrisk Ventilasjon Komponenter som garantien dekker Alle deler og alt materiale utenom det som dekkes av vilkårene, unntakene og begrensningene oppført Tennere, elektroniske komponenter og glass Fabrikkinstallerte vifter Støpte, ildfaste paneler Gryter og brennkamre 5 år 7 år 1 år 3 år Støpedeler og skjermer Manifoldrør, HHT-pipe og utgang 10 år Begrenset livstid 1 år 3 år Brennere, vedkubber og ildfast materiale Brennkammer og varmeveksler 90 dager Alle reservedeler utover garantiperioden Se vilkår, unntak og begrensninger på neste side. Side 1 av 2 NO SE

5 GARANTIVILKÅR:. UNNTAK FRA GARANTIEN: :... Denne garantien er ugyldig hvis:.. ANSVARSBEGRENSNINGER:. NO SE

6 1 Standard- og lovgodkjennelser Model Type Standard B. Godkjent for campingbil - - E. Uteluftsett påkrevd -. MERKNAD: - Avstand til nærliggende forbrenningsmateriale: CO-konsentrasjon ved 13 % O2 (mg/m 3 ): Røkgasstemperatur: *Termisk uttak: Gasstrømningsrate Energieffektivitet: Varmekapasitet: 2 Magasinkapasitet: Drivstoff: Fraktvekt: - ADVARSEL! Brannfare! - IKKE: - - NO SE Quadra-Fire er et registrert varemerke for Hearth & Home Technologies.

7 2 Bruksanvisning Brukermanual VARME OVERFLATER! ADVARSEL Varmt glass kan føre til brannskader. Høye temperaturer kan antenne tøy eller annet brennbart materiale. ADVARSEL! Ikke bruk ovnen før du har lest og forstått driftsinstruksjonene i både brukerhåndboken og håndboken for termostatveggkontrollen. NO SE

8 A. Brannsikkerhet B. Brennbart/ikke-brennbart materiale Brennbart materiale Ikke-brennbart materiale Brannvegg Ikke-brennbart forseglingsmateriale C. Brenselmateriale og brensellagring FORSIKTIG! Ikke brenn brensel som inneholder tilsetningsstoffer; (som for eksempel soyaolje). side 12. FORSIKTIG! Lagring NO SE

9 D. Generell driftsinformasjon - E. Strømbryter 1. Termostatveggkontroll automatisk innstilling - Figur 9.1. AUTO/MANUELL INNST. Automatisk Manuell Av FULLFØRT Figur 9.1 VELG 2. Termostatveggkontroll manuell innstillings Figur 9.2. Figur 9.2 VARMEUTTAKSNIVÅ Middels FULLFØRT 3. Automatisk gryterengjøringssystem MERK: Figur 9.3 Strømbryter F. Før første opptenning - MERKNAD: G. Fylle beholderen med brensel I 0 = PÅ = AV - - MERKNAD: INSTALLASJONER MED HEVET PLATTFORM NO SE

10 H. Første opptenning 1. Valg av brensel Figur MERK: - VALG AV BRENSEL Barkepellets Bartrepellets Løvtrepellets FULLFØRT VELG Figur 10.1 I. Tenningssykluser - Figur Gjeldende temperatur Figur 10.3 Systemstatus Gjeldende tid KLAR 12:30 22 Still inn C som: 22 MENY VARMEUTTAK Funksjonsetiketter for funksjonsknappene Gjeldende, innstilt temperatur Varslingsikoner - ADVARSEL! BRANNFARE! IKKE 2. Valg av ønsket nivå Figur STILL INN ØNSKET NIVÅ 23 o C Til 10:32 FULLFØRT BEHOLD TEMP. Figur Automatisk eller manuell innstilling 1. Oppstartssyklus - NO SE

11 2. Myk start-syklus (MS-Lav / MS-Mid.s) 3. Oppvarmingssyklus (auto./man. L, ML, M, MH, H) Automatisk modus - Manuell modus Automatisk rengjøring-syklus - - Andre skjermmeldingers: KLAR VEDLIKEHOLDSBRENNING - - AV TOM SKJERM 4. Avstengingssyklus NO SE

12 J Figur JUSTERING AV FLAMMEHØYDE Figur 12.1 FULLFØRT K. Batterireservesystem (valgfritt) FORSIKTIG! Figur Figur Venstre side Figur 12.2 Batteriinngang Brennkammerdør Askedør - ADVARSEL! Fare for personskader! 13 Volt 12 Volt 11 Volt Figur 12.3 Batteri Under 10 Volt NO SE

13 K. Batterireservesystem (forts.) - Figur Vedl.brenn. vises når termostaten har nådd innstilt romtemperatur, og vil kjøre på lavt nivå inntil den når tiden for den automatiske rengjøringssyklusen. VEDL.BRENN. 12:30 22 Still inn som: 22 c MENY VARMEUTTAK Batteriikon Figur 13.1 L. Klaringsområde ADVARSEL! BRANNFARE! Kaminhylle: -. MERKNAD: ADVARSEL! BRANNFARE! IKKE IKKE NO SE

14 3 Vedlikehold og Service av Osvnen A. Korrekt Avstengingsprosedyre Figur Figur B. Hurtigreferanse, Vedlikeholdstabell Før du Utfører Service på Ovnen FORSIKTIG! STØT- OG RØYKFARE! AUTO/MANUELLE INNST. Automatisk MANUELL Av FULLFØRT Figur 14.1 VELG Følg de detaljerte instruksjonene i dette avsnittet for hvert trinn oppført i tabellen nedenfor. X X Hver 2 Uke X X X X Rengjøring eller inspeksjon Frekvens Daglig Ukentlig Månedlig - X X X - X X MERKNAD: - -. X X X Årlig X NO SE

15 C. Vedlikehold ved brensel som gir mye aske - - Utility Pellet. MERK: Du må tømme askeskuffen oftere hvis du bruker Utility Pellet -innstillingen (brukspellets). ADVARSEL! Fare for brann og røyk! - - Figur 15.3 Dra ovnen mot deg helt til den er fullstendig trukket ut. Glideskinner Festebraketter vist i åpen stilling. Ovnen er ikke sikret og kan rulle fremover på skinnene. I tillegg er ikke avtrekkspakningene skikkelig forseglet, og forbrenningslekkasje kan inntreffe. Braketter separert Pelletsreserve i materør Gryte overfylles Figur 15.4 Figur 15.1 Askeopphoping i brennkammeret D. Tilgang til komponenter for vedlikehold 1. - Figur Figur Festebraketter er godt festet til hverandre slik at ovnen er sikker og ikke ruller fremover på skinnene. De forsikrer også at avtrekkspakningene er godt forseglet for å forhindre forbrenningslekkasje. Én bolt plassert på hver side av ovnen. Figur 15.2 Figur Figurene 15.4 og Dobbeltsjekk at boltene og brakettene er korrekt plassert for å forsikre at avtrekkspakningene er skikkelig forseglet og forhindre forbrenningslekkasje. NO SE

16 E. Generell vedlikehold og rengjøring 1. Inspeksjon og rengjøring av det automatiske rengjøringssystemet på side Rengjøre Askeskuffen Se Avhending av aske. 3. Avhending av Aske ADVARSEL! BRANNFARE! IKKE IKKE ADVARSEL! BRANNFARE! IKKE - - Figur 16.1 NO SE

17 4. Rengjøring av varmeveksler, senkerør og avtrekk ADVARSEL! Fare for beholderbrann! - Nødvendige verktøy: - Shop Vac*, eksempel Mikrorengjøringssett*, eksempels * Kan kjøpes på den lokale jernvarehandelen. Figur Figur Figur Figur Figurene 18.1 og 18.2 på side 18. side 50. Figur Figur Eksempel på en skitten varmeveksler Figur 17.4 To avtrekksutløp (venstre og høyre side) må rengjøres grundig. Hvert utløp er omtrent 102 mm bredt, 25 mm på tvers og 76 mm dypt. NO SE

18 Rengjøring av varmeveksler, senkerør og avtrekk (forts.) 5. side 49 - Figur Rengjøring av gryten med gryterengjøringsverktøy Bartrepellets: femte Løvtrepellets: tredje Alternativt brensel:. Figur 18.1 Vacuum out the exhaust area. Klinker Figur Stor klinker Figur Askefjerning fra brennkammeret - NO SE

19 7. Rengjøring av magasinet Rengjøring av glasset. Forsiktig! Håndter glassenheten forsiktig. Glass kan knuse. 11. Rengjøre varmluftsvifte du må ikke bruke Smøremidler 12. Klargjøre brennkammeret for ikke-oppvarmingssesongen Inspeksjon av dørlås 10. Rengjøre avtrekksvifte du må ikke bruke Smøremidler NO SE

20 4 Feilsøking for eier A. Spørsmål og svar PROBLEMER LØSNINGER MERKNAD: - NO SE

21 B. Feilmeldinger på veggkontrollen Feilmelding Mulig årsak Tiltak NO SE

22 Installasjonsveiledning kommer du i gang 5 Slik A. Utforming, installasjon og plassering 1. Plassering av ovnen MERKNAD:. 2. Gulvstøttes FORSIKTIG! Kantplassering: Kantplassering: Figur 22.1 NO SE

23 B. Plassering av termostatveggkontroll FORSIKTIG! Ingen annen veggkontroll eller termostat kan brukes som erstatning. C. Verktøy og utstyr som trengs Verktøy og byggematerialer som normalt trengs for installasjon. E. Kontrolliste for å bestemme plassering Beskrivelse D. Inspiser ovnen og komponentene ADVARSEL! Brannfare! -. Følg disse instruksjonene nøye under installasjonen for å sikre maksimal sikkerhet og utnyttelse. NO SE

24 F. Anbefalt installasjonsrekkefølge MERKNAD: - G. Punkter som skal sjekkes under testbrenning - - Anbefalt rekkefølge MERK: side før dekkmaterialet installeres ADVARSEL Knusefares! For å unngå at ovnen tipper, må ovnen festes sikkelig til gulvet. NO SE

25 6 Rammeverkdimensjoner og klaringer A. Anbefalt plassering 692 mm Uteluft, Høyre og venstre 362 mm Koblingsboks 257 mm Topp-/bakventil og bakre uteluft 1563 mm 1105 mm 682 mm Toppventil 756 mm 762 mm Anbefales for serviceplass 699 mm 762 mm Anbefales for serviceplass 1563 mm 699 mm 2210 mm Se avsnitt 8 for uteluftplasseringer. Uteluftsett KREVES for alle installasjoner.s 762 mm Anbefales for serviceplass 1219 mm 699 mm 762 mm Anbefales for serviceplass 699mm 762 mm Anbefales for serviceplass 762 mm Anbefales for serviceplass Figur 25.1 B. Ovnutvidelse E Figur 25.2 D NO SE E

26 C. Ramme inne ovnen Figur 26.1 side 33 Se avsnitt 8 for uteluftplasseringer. Uteluft KREVES for alle installasjoner. A B* C** D 178 C B A D Binder MÅ IKKE hakkes i! D = ekstra plass som trengs for festing av ovnen til gulvet, og for utelufttilkobling hvis den installeres ved siden av ovnen Figur Ramme inne ovnen NO SE

27 D. Bygge rammen rene 27.1 og Utgangsdeksel 1. Ovn og pipe lukket inne i en ytre ramme. 2. Pipeforskyvning gjennom husvegg og lukket inne i en ramme. 3. Ramme bygget på tak på ikke-brennbart materiale. Toppen av metallramme Merk: I kaldere klimaer skal alle rammevegger isoleres. Falskt tak 1 2 Figur Rammebygging KALDERE KLIMAER 3 Lapper Isolasjons Falskt tak Takbrannvegg Loftsisolasjonsvern Takbrannvegg Isolasjons Falskt tak Pipe Figur Rammeenhet Isolasjon i ytterveggen til rammen Advarsel! ADVARSEL! Brannfare! - - NO SE

28 E. Dekkmateriale MERKNAD: 1. Bak monteringsrammen Figur I plan med monteringsrammen Figur Dekkmateriale i plan med monteringsramme Monteringsramme Figur Monteringsramme Figur Eksempel: Gipsplate = 13 mm Dekkmateriale = 9,5 mm Justeringsskrue Justerbar nagleflens Dekkmateriale bak monteringsrammen Fronten på ovnen 22,5 mm Figur Stikker fram utover monteringsrammen - - Figur Figur Dekkmateriale utover dørkarmen Murermellomlegg Oppretthold 32 mm luftklaring foran dørkarmen - (Se side 29-30). - Dørkarmenhet - Figur 28.2 NO SE

29 F. Frontens åpningsklaring Buet front Toskaner-front Naturlig-front TOPP Nagleflens Ovn Tørrmur Dekkmateriale Murermellomlegg* Åpningsklaringer for frontene Buet, Toskaner og Naturlig 76 mm 89 mm 140 mm 165 mm 13 mm 32 mm Monteringsrammen 203 mm 89 mm 102 mm *Merk: Murermellomlegget brukes når dekkmaterialet er murstein eller stein eller annet materiale som stikker ut fra monteringsrammen. Se side 28 for detaljer. 229 mm 114 mm 127 mm Kant på ovnens ytre skinn 140 mm Kaminhylleben 152 mm Figur 29.1 NO SE

30 F. Frontens åpningsklaring (forts.) Studio-front TOPP Ovn Nagleflens Tørrvegg Dekkmateriale Åpningsklaringer for Studiofrontens murermellomlegg* Murermellomlegg* 13 mm Monteringsrammen 133 mm 190 mm *Merk: Murermellomlegget brukes når dekkmaterialet er murstein eller stein eller annet materiale som stikker ut fra monteringsrammen. Se side 28 for detaljer. 229 mm Kant på ovnens ytre skinn Kaminhylleben Figur 30.1 NO SE

31 G. Klaringer for brensellasting til kaminhylle MERK: Husk å tenke gjennom prosessen med brensellasting når du velger og plasserer kaminhyllen. Tørrmur Dekkmateriale Kaminhylle 610 mm 229 mm 203 mm 178 mm 152 mm 127 mm 102 mm 76 mm 51 mm 25 mm 13 mm Murermellomlegg (1:1 stigningsforhold) 267 mm 64 mm 114 mm 165 mm 216 mm 1880 mm til gulv 32 mm 89 mm 140 mm 191 mm 241 mm Ovn Sidevisning Gulvlinje Figur 31.1 NO SE

32 H. Ikke-brennbart materiale Brannvegg Ikke-brennbart forseglingsmateriale I. Brennbare materialer ADVARSEL! Brannfare! Du må opprettholde klaringer. IKKE NO SE

33 7 Installasjon av ovnen Forsiktig! Fare for kutteskader/skrubbsår. Bruk vernehansker og vernebriller under installasjon. Metallplatekantene er skarpe. A. Plassere ovnen ADVARSEL! Brannfare! IKKE - B. Materiale under gulvet og festing av ovnen MERK: Figur Front- og bakbraketter på hver side som fester ovnen til pallen ADVARSEL Knusefare! For å unngå at ovnen tipper, må ovnen festes sikkelig til gulvet. Figur 33.1 Gulvmateriale under ovn: - - Festing av ovnen MERK: Ovnen MÅ være i vater før den festes på plass. Figur Figur 33.2 L -transportbraketter holder skinner på plass. Én på hver side. håndtak FORSIKTIG! å forsikre at avtrekkspakningene er skikkelig forseglet for å forhindre forbrenningslekkasjes. NO SE

34 C. Koblingsboks og koblingsskjema Forsiktig! Støtfare ADVARSEL Figur D. Koble veggkontrollen til ovnen - Figur side 35 - Figur 35.1 på side 35. Strømforsyningsledning inni 2,29 m fleksibel kabel Hvit ledning Svart ledning Grønn Hvit Matchende fargeprikker Rød Termostatveggkontrolledning Figur Strømforsyningsledning og vesggkontrolledning Jordingsskruen Begge de grønne jordingsledningene festet til jordingsskruen Figur Metalluttaksboks Ovn, venstre nedre front Figur Terminal Connection Bar NO SE

35 E. Installasjon av termostatveggkontroll MERKNAD: MERKNAD: - - F. Installasjon av avtrekkskanalkrage, vertikal eller horisontal - Vertikal installasjons Figur Figur 36.1 på side 36. MERK: - Figur 36.2 på side Figur 36.4 på side 36. Rød ledning Topp Fire skruer i ytre hjørnehull Grønn ledning Hvit ledning Plasseringstapper Bunn Figur Bakside av veggkontrollen med dekselet av Figur Installer oransje avtrekkskanalpakning NO SE

36 Vertikal installasjon (forts.) Rør Rikelig med silikon rundt hele avtrekkskanal- kragen før du setter på røret Figur 36.1 Toppdekselplate Avtrekkskanalkrage Bor hull for skruene over plasseringstappene X Horisontal installasjon - - Figur 35.2 på side 35. Figur Figur Figur Plasseringstapp på hver side Plasseringstapp på hver side Figur 36.2 Bakre dekselplate Installert med hull på bunnen Sett inn sammensatt rør og avtrekkskanalkrage gjennom toppen av ytre kasse og over pakning. Avtrekkskanalkrage i horisontal stilling Figur 36.5 Figur 36.6 Figur 36.3 Fest på plass med fire skruer Smør rikelig med silikon på avtrekkskanalkragen før røret plasseres over kragen. Fest toppdekselplaten på plass. Fest bakre dekselplate ved hullet på toppen og fest på plass. Fest røret til avtrekkskanalkragen med to skruer, 180 grader fra hverandre Figur 36.7 Figur 36.4 NO SE

37 8 Ventilasjonsinformasjon A. Minimumskrav til ventilasjonsutgang V N Innvendig hjørne V N Elektrisk Service N N V D A V G H P V O V E Figur 37.1 L V B V C FASTSATT FASTSATT V LUKKET ÅPEN LUKKET V ÅPEN B G F V V M I B A V X B J eller K Utgangsdeksel X Lufttilførselsinntak G Gassmåler Forbudt område Et uteluftsett kreves for alle installasjoner. A B B C - D - E F G H I - J K L offentlig M N O P *MERK: MERKNAD: Utgangen må pumpe ut over luftinntakshøyde. NO SE MERKNAD: Du må IKKE avslutte ventilerings: - -

38 B. Unngå røyk og lukt Feil på negativt trykk, avstengning og elektrisk strøm Uteluft ALLE Valgfri batterireserve - - Se kapittel 2 for detaljer NO SE

39 C. Unngå røyk og lukt ADVARSEL! Kvelningsfare! - D. Trekk MERKNAD: - - NO SE

40 E. Pipe- og avtrekkskoblinger FORSIKTIG! 1. Pipe og kobling - 2. Campingbil: 3. INSTALLER VENTILASJON MED KLARINGER SPESIFI- SERT AV ENTILASJONSPRODUSENTEN. 4. Avtrekksventilasjonssystemet MERK: Alle rør må være rør med sveiset søm hvor dette er mulig. Forsegle rørskjøter med høytemperaturssilikon (260 C kun minimumsnivå). ADVARSEL! BRANNFARE! ADVARSEL ADVARSEL! FARE FOR PERSON SKADE ELLER EIENDOMSSKADE! F. Ekvivalent fot med rør - Figur Eksempel på beregning av tre bakre alburør-ventilasjonsutganger 914mm 607mm Pelletsventilerings- komponent antall alburør Meter rør Gange med 45 X X Tilsvarende meter Komponenter tilsvarende meter 607mm X X 607mm Figur 40.1 NO SE

41 G. Rørvalgtabell - Figur ADVARSEL! BRANNFARE! - MERKNAD: - Eksempel 1 9m 6m Ø Kun rør med diameter på 102 mm Tilsvarende rør lengde i meter Eksempel 2 3m Rør med diameter på 76 mm eller 102 mm Figur 41.1 HØYDE I METER Eksempel 1 Eksempel 2 NO SE

42 H. Outside Air Locations & Considerations Dør Dør Bakre ventil C L C L 124 mm C L C L C L C L C L. 125 mm 24 mm C L 44 mm Uteluft 44 mm 235 mm Uteluft Uteluft Venstre hjørne bak Høyre hjørne bak Baksiden av ovnen Figur Plassering av uteluftinntak MERK: Ovnen sendes fra fabrikken med venstre og høyre luftdeksler installert. Etter at plasseringen av uteluftinntaket har blitt valgt, installer uteluftdekslene over de to ubrukte luftinntakene. NEI Utgang blokkert av snø, blader osv. NEI Garasje eller lagringsplass for brennbar væske NEI Loftsplass NEI Utgang plassert høyere enn 914 mm under utgangsdeksel JA Rydd området på utsiden av huset eller i ventilert Ovn Figur Plassering av inntak for forbrenningsluft NO SE

43 I. Uteluftinstallasjon Uteluft er påkrevd på ALLE installasjoner. Uteluftsett må bestilles separat. FORSIKTIG! Brannfare eller fare for kvelning! - - Installer uteluftsett Figur 42.1 on page 42. Figur 42.2 on page 42. Figur Inkludert i settet: MERK: Nødvendige verktøy: - Krage Metallbindetråd Kantring 3 tommer fleksibelt rør i aluminium (medfølger ikke) Utgangsdeksel Figur Uteluftinstallasjon NO SE

44 J. Vertikal, innendørs, typisk installasjon Beslag Utgangsdeksel 305 mm minimum - Brannvegg *MERK: 25 mm minimum *Se merknad 152 mm minimum 0 mm to mellomlegg Ikke-brennbar ovnsutvidelse Figur 44.1 K. Gjennom veggen og vertikalt, ytre Utgangsdeksel Beslag 305 mm minimum 0 mm til mellomstykke Støtte- brakett hver 1524 mm 152 mm minimum Veggmellomrør T-form Rensedeksel Ikke-brennbar ovnsutvidelse Figur 44.2 NO SE

45 L. Gjennom veggen Rett ut 0 mm til mellomstykke 152 mm minimum fra glass Veggmellomrør Horisontalt utgangsdeksel 305 mm minimum Ikke-brennbar ovnsutvidelse Figur 45.1 MERKNAD! Se avsnitt 8 Unngå røyk og lukt for hvordan du kan minimere sotskade på husets yttervegger og forhindre at sot eller aske blåses tilbake 45 grader Illustrasjonen viser ventilering i begge retninger. Velg hvilken som passer best for installasjonen din. 305 mm minimum 305 mm minimum Veggmellomrør 27 mm minimum 27 mm minimum Figur 45.2 NO SE

46 9 Installering i campingbil ADVARSEL! Kvelningsfare! - side FORSIKTIG! IKKE Stormkrage Bjelkeskydd/brannvegg Figur 46.1 Gnistfangerdeksel Takbeslag Godkjent klasse L- eller PL-pelletsventil NO SE

47 10 Oppsett av ovnen A. Instruksjoner for plassering av valgfritt vedsett INSTALLASJON AV SETT MED TO VEDKUBBER Figurene 47.1 og Figurene 47.3 og Høyre vedkubbe FORSIKTIG! - Vedkubben ligger foran skruene Figur 47.3 Venstre vedkubbe Figur 47.1 Vedkubbene passer over skruene Figur 47.4 Vedkubben har hakk på bunnen som passer over skruehodene. MERKNAD: Figur 47.2 NO SE

48 B. Frontinstallasjon Installing Front onto Mounting Frame Inkludert i settet: - Nødvendige verktøy: Hengsler justert på linje FORSIKTIG! BRANNSKADEFARE. - Installere monteringsbrakett på ovnen Figur 48.1 Figur 48.3 Front Skyv opp på fjærbelastet hengselbolt Montering sramme Figur 48.1 Figur 48.4 Skyv låsetapp på plass for å holde hengselbolten Hengsel på ovnen Hengsel på fronten Låsetapp Juster først bunnhengsel og deretter topphengsel Figur 48.2 Figur 48.5 NO SE

49 11 Reservedeler A. Glassenhet ADVARSEL! Fare for personskader! Figur B. Forbrenningsvifte (avtrekk), utskiftning side 14, avsnitt 3.A Figur Figur Plassering av forbrenningsvifte nederst på høyre side av ovnen Fjern fire skruer Figur 49.2 Forbrenningsvifte Løsne alle seks mutterene, men ikke fjern dem Metallbrakett Glass med pakning Figur 49.1 Figur 49.3 NO SE

50 C. Utbytting av varmluftsvifte side 14, avsnitt 3.A. Figur Figur Frigjøre låsen D. Fjerne og bytte ut skjermen ADVARSEL! Fare for personskader! side 14, avsnitt 3.A Figur a. Skjermen må være i sentrum av brennkammeret før den låses på plass Figur 50.1 Skjerm Sett en flathodet skrutrekker inn i V -delen og skyv ned, og bunnen av låsen vil falle fremover og av støtten Figur 50.3 Låser Plasseringsører én på hver side. Plassert bak nederste kant. Figur 50.2 NO SE

51 12 Feilsøking for installatører Denne feilsøkingsguiden skal kun brukes Feilmelding Mulig årsak Tiltak - NO SE

52 13 Referansemateriale A. Dimensjoner for ovnen Oversikt fra forsiden Toppen 660 mm 235 mm Bakdel Bakre ventil 19 mm 234 mm 19 mm Toppventil C L C L 737 mm 682 mm C L Uteluft 24 mm 235 mm Venstre side Høyre side 19 mm Koblingsboks Front Front 953 mm C L Uteluft 124 mm C L C L C L C L 419 mm Uteluft C L C L 125 mm 543 mm 44 mm 362 mm 44 mm NO SE

53 B. Komponentfunksjoner 1. Automatisk rengjøring-motor 2. Automatisk rengjøring-bryter 3. Kabel for 12 volts reservebatteri (valgfritt tilbehør) 4. Forbrenningsvifte (avtrekk) 5. Kontrollbord. 6. Varmluftsvifte - 7. Dørbryter 8. Matesystem Når plasseringen til en komponent beskrives, er det alltid SOM DU SER DET NÅR DU STÅR FORAN. 9. Gryte. 10. Sikringer -. Figurene 54.1 og 54.2 side Varmeveksler Magasinlokkbryter Sperrebryter Tenner (varmeelement) Strømuttak - NO SE

54 16. Strømforsyning 17. Strømbryter 18. Overopphetingssensor (snap disc) er utløst 19. Termokobling gryte 20. Termokobling senkerør Vakuumbryter Veggkontroll, termostat Koblingsskjema for strømforsyning 24. Koblingsskjema for kontrollbord Sikring 15 A 250 V (må fjerne deksel) Kjølelegemer er tapet til dekselet ved sending. Løft dekselet forsiktig og kutt tapen som holder dem på plass, og fjern deretter dekselet. Sikring 15 A 120V, under dekselet n/a V vekselstrøm inn 120 V vekselstrøm ut til kontrollbord Figur Strømforsyning 15 V likestrøm ut til kontrollbord Figur Kontrollbord NO SE Sikring 15 A 120V, under dekselet # Beskrivelse # Beskrivelse # Beskrivelse

55 C. Komponentplasseringer Beholder Avtrekk med pakning Matemotor Avtrekksovergang Batteri reserve Uteluftinntak m/pakning (venstre side) Forbrenningsvifte Varmluftsvifte Strømforsyning Figur Visning av venstre bakside Figur Visning av høyre bakside Én bolt plassert på hver side av ovnen. Varmeveksler, forside og bakside Skjerm Dra ovnen mot deg helt til den er fullstendig trukket ut. Glideskinner Askeskuffe Gryte Termokobling og termokoblingsdeksel Figur Skinnesystem Figur Figur 55.4 NO SE

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer Opptenningsproblemer Røykutslag i rommet Sot på glass i ildstedet Bålet slukker Soting og røyklukt fra ildstedet

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

INNTREKKBAR MARKISE FOR BOLIGER INSTALLASJONSINSTRUKSJON ADVARSEL

INNTREKKBAR MARKISE FOR BOLIGER INSTALLASJONSINSTRUKSJON ADVARSEL INNTREKKBAR MARKISE FOR BOLIGER INSTALLASJONSINSTRUKSJON ADVARSEL FORSIKRE DEG OM AT DEN AKTUELLE VEGGEN KORRESPONDERER MED TYPEN ANKERFESTER SOM MEDFØLGER (HUL MURSTEIN). HVIS DU HAR EN ANNEN TYPE VEGG,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013 Model 6 - Innsats 1 INDHOLD Takk for tilliten... 3 Teknisk datablad... 4 Før montering... 5 Emballasje... 5 Første

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING ANETTE DUSJKABINETT nor-bad ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 1 Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 MONTERING DUSJKABINETT...6

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer