EDGE 60 ZERO CLEARANCE-PELLETSOVN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDGE 60 ZERO CLEARANCE-PELLETSOVN"

Transkript

1 Modell: EDGE60-CE EDGE 60 ZERO CLEARANCE-PELLETSOVN Brukerhåndbok Installasjon og drift Naturlig Buet Toskaner Studio MERKAND - IKKE KAST DENNE BRUKSANVISNINGEN MÅ IKKE KASTES ADVARSEL ADVARSEL Les hele denne håndboken før installasjon og bruk av denne pelletsovnen. Hvis ikke disse instruksjonene etterfølges, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller dødsfall. - - FORSIKTIG! VARME OVERFLATER! Varmt glass kan føre til brannskader. Høye temperaturer kan antenne tøy eller annet brennbart materiale. FORSIKTIG! NO SE

2 R R PLASSERING AV SERIENUMMERMERKE: Høyre innside på kanten av ytre boks IE B Manufactured by: Tillverkad av / Produsert av Highway North, Colville, WA 99114, USA EDGE 60 PELLET FIREPLACE PLASSERING AV KLARING TIL BRENNBART MATERIALE -MERKET: Venstre panel på magasinet MODEL: EDGE TM 60 PELLET FIREPLACE Fuel Types: Wood Pellets, less than 38 mm in length, 6 mm to 8 mm diameter Read and follow operating instructions. DO NOT REMOVE THIS LABEL Made in the USA Residential Space Heating Appliance European Standard: EN 14785:2006 Distance to adjacent combustible materials: Standoff to Back: 0mm minimum Standoff to Sides: 0mm minimum Top Standoff to Header: 0mm minimum CO concentration at 13% O2 (mg/m3): Nominal heat output:.035 Reduced heat output:.010 Flue Gas Temperature: Nominal heat output: 212 C Reduced heat output: 120 C Output: Nominal heat output: 10.5kW Reduced heat output: 3.7kW Efficiency: Nominal: 83.3%; Reduced: 81.4% Gas Flow Rate: Nominal heat output: g/s Reduced heat output: g/s Electrical Rating: 230 VAC, 50 Hz, Start 2.25 Amps. Run 0.60 Amps Brenseltyper: Trepellets, mindre enn 38 mm i lengde, 6 8 mm diameter Les og følg driftsinstruksjonene. IKKE FJERN DENNE ETIKETTEN Laget i USA Apparat for oppvarming av boliger Europeisk standard: EN 14785:2006 Avstand til nærliggende brennbare materialer : Mellomstykke for bakside: Minimum 0 med mer Mellomstykker til sidene: Minimum 0 med mer Mellomstykke til topp: Minimum 0 mm CO-konsentrasjon på 13 % O 2 (mg/m 3 ): Nominell varmeeffekt:,035 Redusert varmeeffekt:,010 Avgasstemperatur: Nominell varmeeffekt: 212 C Redusert varmeeffekt: 120 C Effekt: Nominell varmeeffekt: 10,5 kw Redusert varmeeffekt: 3,7 kw Effektivitet: Nominell: 83,3 %, redusert: 81,4 % Gassgjennomstrømningsmengde: Nominell varmeeffekt: 9,531 g/s Redusert varmeeffekt: 7,746 g/s Elektrisk klassifisering: 230 V vekselstrøm, 50 Hz, Start 2,25 ampere Drift 0,60 ampere Types de combustible : Granulés de bois, longueur inférieure à 38 mm, diamètre de 6 mm à 8 mm. Lisez et suivez les instructions d utilisation. NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE Fabriqué aux États-Unis Appareil de chauffage pour résidences Norme européenne EN 14785:2006 Éloignement des matériaux combustibles adjacents : Distance de sécurité à l arrière : 0 mm minimum. Distance de sécurité latérale : 0 mm minimum Distance de sécurité au-dessus du collecteur : 0 mm minimum. Concentration de CO pour 13 % d O2 (mg.cm3 ) : Régime calorifique nominal : 0,035 Régime calorifique réduit : 0,010 Température des gaz dans le conduit de fumée : Régime calorifique nominal : 212 C Régime calorifique réduit : 120 C Régime calorifique : Régime calorifique nominal : 10,5 kw Régime calorifique réduit : 3,7 kw Rendement : nominal : 83,3 %; réduit : 81,4 % Débit nominal des gaz : Régime calorifique nominal : 9,531 g/s Régime calorifique réduit : 7,746 g/s Spécifications électriques : 230 VCA, 50 Hz, 2,25 A au démarrage. 0,60 A pendant le fonctionnement Bränsletyper: Träpellets, kortare än 38 mm, 6 8 mm i diameter Läs och följ bruksanvisningen. TA INTE BORT DEN HÄR ETIKETTEN EKSEMPEL Tillverkad i USA Uppvärmningsanordning för bostad Europeisk standard: EN 14785:2006 Avstånd till brännbara material: Bak: minst 0 mm Sida: minst 0 mm Över: minst 0 mm Koloxidkoncentration vid 13 % O 2 (mg/m 3 ): Nominell värmeeffekt: 0,035 Reducerad värmeeffekt: 0,010 Rökgastemperatur: Nominell värme: 212 C Reducerad värme: 120 C Effekt: Nominell värmeeffekt: 10,5 kw Reducerad värmeeffekt: 3,7 kw Effektivitet: nominell: 83,3 %, reducerad: 81,4 % Gasflödeshastighet: Nominell värmeeffekt: 9,531 g/s Reducerad värmeeffekt: 7,746 g/s Elektrisk klassificering: 230 V AC, 50 Hz Start 2,25 A Drift 0,60 A IE Open Front. Serial Number Label located on right side inside edge of outer can. Figur 2 - Serienummermerke Figur 3 - Klaring til brennbart materiale Merke NO SE

3 ! Sikkerhetsvarselnøkkel: FARE! ADVARSEL! FORSIKTIG! MERKNAD: INNHOLDSLISTE Avsnitt 1: Standard- og lovgodkjennelser Brukermanual Avsnitt 2: Bruksanvisning Avsnitt 3: Vedlikehold og service på ovnen Avsnitt 4: Feilsøking for eier Installasjonsveiledning Avsnitt 5: Slik kommer du i gang Avsnitt 6: Rammeverk og klaringer G Avsnitt 7: Installasjon av ovnen Avsnitt 8: Ventilasjonsinformasjon Avsnitt 9: Installering i campingbil...46 Avsnitt 10: Oppsett av ovnen Avsnitt 11: Reservedeler Avsnitt 12: Feilsøking for installatører...51 Avsnitt 13: Referansemateriale NO SE

4 BEGRENSET LIVSTIDSGARANTI Hearth & Home Technologies Inc., på vegne av sine ovnsmerker ( HHT ), utvider følgende garanti for HHTs gass-, ved-, pellets-, kull- og elektrodrevne ovner som er kjøpt fra en HHT-autorisert forhandler GARANTIEN DEKKER: HHT gir garanti til den opprinnelige eieren av HHT-ovnen på installasjonsplassen, og til eventuell erverver som overtar eierskap av ovnen ved installasjonsanlegget innen to år etter datoen for opprinnelig kjøp, om at HHT-ovnen vil være fri for defekter i materiale og utførelse ved produksjon. Hvis det etter installasjonen oppdages at HHT-produserte komponenter HHT som dekkes av garantien har defekter i materialer eller utførelse i løpet av den aktuelle garantiperioden, vil HHT, etter eget valg, reparere eller erstatte komponenter som dekkes av garantien. HHT kan, etter eget forgodtbefinnende, fullstendig oppheve alle sine plikter under slike garantier ved å bytte ut selve produktet eller refundere bevist kjøpspris for selve produktet. Maksimal sum som kan inndras under denne garantien, er begrenset til kjøpsprisen for produktet. Denne garantien er underlagt vilkårene, unntakene og begrensningene beskrevet nedenfor. GARANTIPERIODE: Garantiperioden begynner fra installasjonsdatoen. Ved nye hjemmekonstruksjoner begynner garantiperioden på datoen som inntreffer først av innflyttingsdatoen eller seks måneder etter salg av produktet via en uavhengig, autorisert HHTforhandler/-distributør. Garantiperiode skal starte ikke senere enn 24 måneder etter datoen den ble sendt fra HHT, uansett dato for installasjon eller innflytting. Garantiperioden for deler og arbeid for komponenter med plater vises i følgende tabell Begrepet Begrenset livstid i tabellen nedenfor defineres slik: 20 år fra startdatoen til garantiperioden for gassovner, og 10 år fra startdatoen til garantiperioden for ved-, pellets- og kullovner. Disse tidsperiodene viser minimalt forventet nyttig levetid for de aktuelle komponentene under normale arbeidsforhold. Garantiperiode Deler 1 år 2 år 3 år Arbeid Gass Ved Pellets HHT-produserte ovner og ventilasjon EPAved Kull Elektrisk Ventilasjon Komponenter som garantien dekker Alle deler og alt materiale utenom det som dekkes av vilkårene, unntakene og begrensningene oppført Tennere, elektroniske komponenter og glass Fabrikkinstallerte vifter Støpte, ildfaste paneler Gryter og brennkamre 5 år 7 år 1 år 3 år Støpedeler og skjermer Manifoldrør, HHT-pipe og utgang 10 år Begrenset livstid 1 år 3 år Brennere, vedkubber og ildfast materiale Brennkammer og varmeveksler 90 dager Alle reservedeler utover garantiperioden Se vilkår, unntak og begrensninger på neste side. Side 1 av 2 NO SE

5 GARANTIVILKÅR:. UNNTAK FRA GARANTIEN: :... Denne garantien er ugyldig hvis:.. ANSVARSBEGRENSNINGER:. NO SE

6 1 Standard- og lovgodkjennelser Model Type Standard B. Godkjent for campingbil - - E. Uteluftsett påkrevd -. MERKNAD: - Avstand til nærliggende forbrenningsmateriale: CO-konsentrasjon ved 13 % O2 (mg/m 3 ): Røkgasstemperatur: *Termisk uttak: Gasstrømningsrate Energieffektivitet: Varmekapasitet: 2 Magasinkapasitet: Drivstoff: Fraktvekt: - ADVARSEL! Brannfare! - IKKE: - - NO SE Quadra-Fire er et registrert varemerke for Hearth & Home Technologies.

7 2 Bruksanvisning Brukermanual VARME OVERFLATER! ADVARSEL Varmt glass kan føre til brannskader. Høye temperaturer kan antenne tøy eller annet brennbart materiale. ADVARSEL! Ikke bruk ovnen før du har lest og forstått driftsinstruksjonene i både brukerhåndboken og håndboken for termostatveggkontrollen. NO SE

8 A. Brannsikkerhet B. Brennbart/ikke-brennbart materiale Brennbart materiale Ikke-brennbart materiale Brannvegg Ikke-brennbart forseglingsmateriale C. Brenselmateriale og brensellagring FORSIKTIG! Ikke brenn brensel som inneholder tilsetningsstoffer; (som for eksempel soyaolje). side 12. FORSIKTIG! Lagring NO SE

9 D. Generell driftsinformasjon - E. Strømbryter 1. Termostatveggkontroll automatisk innstilling - Figur 9.1. AUTO/MANUELL INNST. Automatisk Manuell Av FULLFØRT Figur 9.1 VELG 2. Termostatveggkontroll manuell innstillings Figur 9.2. Figur 9.2 VARMEUTTAKSNIVÅ Middels FULLFØRT 3. Automatisk gryterengjøringssystem MERK: Figur 9.3 Strømbryter F. Før første opptenning - MERKNAD: G. Fylle beholderen med brensel I 0 = PÅ = AV - - MERKNAD: INSTALLASJONER MED HEVET PLATTFORM NO SE

10 H. Første opptenning 1. Valg av brensel Figur MERK: - VALG AV BRENSEL Barkepellets Bartrepellets Løvtrepellets FULLFØRT VELG Figur 10.1 I. Tenningssykluser - Figur Gjeldende temperatur Figur 10.3 Systemstatus Gjeldende tid KLAR 12:30 22 Still inn C som: 22 MENY VARMEUTTAK Funksjonsetiketter for funksjonsknappene Gjeldende, innstilt temperatur Varslingsikoner - ADVARSEL! BRANNFARE! IKKE 2. Valg av ønsket nivå Figur STILL INN ØNSKET NIVÅ 23 o C Til 10:32 FULLFØRT BEHOLD TEMP. Figur Automatisk eller manuell innstilling 1. Oppstartssyklus - NO SE

11 2. Myk start-syklus (MS-Lav / MS-Mid.s) 3. Oppvarmingssyklus (auto./man. L, ML, M, MH, H) Automatisk modus - Manuell modus Automatisk rengjøring-syklus - - Andre skjermmeldingers: KLAR VEDLIKEHOLDSBRENNING - - AV TOM SKJERM 4. Avstengingssyklus NO SE

12 J Figur JUSTERING AV FLAMMEHØYDE Figur 12.1 FULLFØRT K. Batterireservesystem (valgfritt) FORSIKTIG! Figur Figur Venstre side Figur 12.2 Batteriinngang Brennkammerdør Askedør - ADVARSEL! Fare for personskader! 13 Volt 12 Volt 11 Volt Figur 12.3 Batteri Under 10 Volt NO SE

13 K. Batterireservesystem (forts.) - Figur Vedl.brenn. vises når termostaten har nådd innstilt romtemperatur, og vil kjøre på lavt nivå inntil den når tiden for den automatiske rengjøringssyklusen. VEDL.BRENN. 12:30 22 Still inn som: 22 c MENY VARMEUTTAK Batteriikon Figur 13.1 L. Klaringsområde ADVARSEL! BRANNFARE! Kaminhylle: -. MERKNAD: ADVARSEL! BRANNFARE! IKKE IKKE NO SE

14 3 Vedlikehold og Service av Osvnen A. Korrekt Avstengingsprosedyre Figur Figur B. Hurtigreferanse, Vedlikeholdstabell Før du Utfører Service på Ovnen FORSIKTIG! STØT- OG RØYKFARE! AUTO/MANUELLE INNST. Automatisk MANUELL Av FULLFØRT Figur 14.1 VELG Følg de detaljerte instruksjonene i dette avsnittet for hvert trinn oppført i tabellen nedenfor. X X Hver 2 Uke X X X X Rengjøring eller inspeksjon Frekvens Daglig Ukentlig Månedlig - X X X - X X MERKNAD: - -. X X X Årlig X NO SE

15 C. Vedlikehold ved brensel som gir mye aske - - Utility Pellet. MERK: Du må tømme askeskuffen oftere hvis du bruker Utility Pellet -innstillingen (brukspellets). ADVARSEL! Fare for brann og røyk! - - Figur 15.3 Dra ovnen mot deg helt til den er fullstendig trukket ut. Glideskinner Festebraketter vist i åpen stilling. Ovnen er ikke sikret og kan rulle fremover på skinnene. I tillegg er ikke avtrekkspakningene skikkelig forseglet, og forbrenningslekkasje kan inntreffe. Braketter separert Pelletsreserve i materør Gryte overfylles Figur 15.4 Figur 15.1 Askeopphoping i brennkammeret D. Tilgang til komponenter for vedlikehold 1. - Figur Figur Festebraketter er godt festet til hverandre slik at ovnen er sikker og ikke ruller fremover på skinnene. De forsikrer også at avtrekkspakningene er godt forseglet for å forhindre forbrenningslekkasje. Én bolt plassert på hver side av ovnen. Figur 15.2 Figur Figurene 15.4 og Dobbeltsjekk at boltene og brakettene er korrekt plassert for å forsikre at avtrekkspakningene er skikkelig forseglet og forhindre forbrenningslekkasje. NO SE

16 E. Generell vedlikehold og rengjøring 1. Inspeksjon og rengjøring av det automatiske rengjøringssystemet på side Rengjøre Askeskuffen Se Avhending av aske. 3. Avhending av Aske ADVARSEL! BRANNFARE! IKKE IKKE ADVARSEL! BRANNFARE! IKKE - - Figur 16.1 NO SE

17 4. Rengjøring av varmeveksler, senkerør og avtrekk ADVARSEL! Fare for beholderbrann! - Nødvendige verktøy: - Shop Vac*, eksempel Mikrorengjøringssett*, eksempels * Kan kjøpes på den lokale jernvarehandelen. Figur Figur Figur Figur Figurene 18.1 og 18.2 på side 18. side 50. Figur Figur Eksempel på en skitten varmeveksler Figur 17.4 To avtrekksutløp (venstre og høyre side) må rengjøres grundig. Hvert utløp er omtrent 102 mm bredt, 25 mm på tvers og 76 mm dypt. NO SE

18 Rengjøring av varmeveksler, senkerør og avtrekk (forts.) 5. side 49 - Figur Rengjøring av gryten med gryterengjøringsverktøy Bartrepellets: femte Løvtrepellets: tredje Alternativt brensel:. Figur 18.1 Vacuum out the exhaust area. Klinker Figur Stor klinker Figur Askefjerning fra brennkammeret - NO SE

19 7. Rengjøring av magasinet Rengjøring av glasset. Forsiktig! Håndter glassenheten forsiktig. Glass kan knuse. 11. Rengjøre varmluftsvifte du må ikke bruke Smøremidler 12. Klargjøre brennkammeret for ikke-oppvarmingssesongen Inspeksjon av dørlås 10. Rengjøre avtrekksvifte du må ikke bruke Smøremidler NO SE

20 4 Feilsøking for eier A. Spørsmål og svar PROBLEMER LØSNINGER MERKNAD: - NO SE

21 B. Feilmeldinger på veggkontrollen Feilmelding Mulig årsak Tiltak NO SE

22 Installasjonsveiledning kommer du i gang 5 Slik A. Utforming, installasjon og plassering 1. Plassering av ovnen MERKNAD:. 2. Gulvstøttes FORSIKTIG! Kantplassering: Kantplassering: Figur 22.1 NO SE

23 B. Plassering av termostatveggkontroll FORSIKTIG! Ingen annen veggkontroll eller termostat kan brukes som erstatning. C. Verktøy og utstyr som trengs Verktøy og byggematerialer som normalt trengs for installasjon. E. Kontrolliste for å bestemme plassering Beskrivelse D. Inspiser ovnen og komponentene ADVARSEL! Brannfare! -. Følg disse instruksjonene nøye under installasjonen for å sikre maksimal sikkerhet og utnyttelse. NO SE

24 F. Anbefalt installasjonsrekkefølge MERKNAD: - G. Punkter som skal sjekkes under testbrenning - - Anbefalt rekkefølge MERK: side før dekkmaterialet installeres ADVARSEL Knusefares! For å unngå at ovnen tipper, må ovnen festes sikkelig til gulvet. NO SE

25 6 Rammeverkdimensjoner og klaringer A. Anbefalt plassering 692 mm Uteluft, Høyre og venstre 362 mm Koblingsboks 257 mm Topp-/bakventil og bakre uteluft 1563 mm 1105 mm 682 mm Toppventil 756 mm 762 mm Anbefales for serviceplass 699 mm 762 mm Anbefales for serviceplass 1563 mm 699 mm 2210 mm Se avsnitt 8 for uteluftplasseringer. Uteluftsett KREVES for alle installasjoner.s 762 mm Anbefales for serviceplass 1219 mm 699 mm 762 mm Anbefales for serviceplass 699mm 762 mm Anbefales for serviceplass 762 mm Anbefales for serviceplass Figur 25.1 B. Ovnutvidelse E Figur 25.2 D NO SE E

26 C. Ramme inne ovnen Figur 26.1 side 33 Se avsnitt 8 for uteluftplasseringer. Uteluft KREVES for alle installasjoner. A B* C** D 178 C B A D Binder MÅ IKKE hakkes i! D = ekstra plass som trengs for festing av ovnen til gulvet, og for utelufttilkobling hvis den installeres ved siden av ovnen Figur Ramme inne ovnen NO SE

27 D. Bygge rammen rene 27.1 og Utgangsdeksel 1. Ovn og pipe lukket inne i en ytre ramme. 2. Pipeforskyvning gjennom husvegg og lukket inne i en ramme. 3. Ramme bygget på tak på ikke-brennbart materiale. Toppen av metallramme Merk: I kaldere klimaer skal alle rammevegger isoleres. Falskt tak 1 2 Figur Rammebygging KALDERE KLIMAER 3 Lapper Isolasjons Falskt tak Takbrannvegg Loftsisolasjonsvern Takbrannvegg Isolasjons Falskt tak Pipe Figur Rammeenhet Isolasjon i ytterveggen til rammen Advarsel! ADVARSEL! Brannfare! - - NO SE

28 E. Dekkmateriale MERKNAD: 1. Bak monteringsrammen Figur I plan med monteringsrammen Figur Dekkmateriale i plan med monteringsramme Monteringsramme Figur Monteringsramme Figur Eksempel: Gipsplate = 13 mm Dekkmateriale = 9,5 mm Justeringsskrue Justerbar nagleflens Dekkmateriale bak monteringsrammen Fronten på ovnen 22,5 mm Figur Stikker fram utover monteringsrammen - - Figur Figur Dekkmateriale utover dørkarmen Murermellomlegg Oppretthold 32 mm luftklaring foran dørkarmen - (Se side 29-30). - Dørkarmenhet - Figur 28.2 NO SE

29 F. Frontens åpningsklaring Buet front Toskaner-front Naturlig-front TOPP Nagleflens Ovn Tørrmur Dekkmateriale Murermellomlegg* Åpningsklaringer for frontene Buet, Toskaner og Naturlig 76 mm 89 mm 140 mm 165 mm 13 mm 32 mm Monteringsrammen 203 mm 89 mm 102 mm *Merk: Murermellomlegget brukes når dekkmaterialet er murstein eller stein eller annet materiale som stikker ut fra monteringsrammen. Se side 28 for detaljer. 229 mm 114 mm 127 mm Kant på ovnens ytre skinn 140 mm Kaminhylleben 152 mm Figur 29.1 NO SE

30 F. Frontens åpningsklaring (forts.) Studio-front TOPP Ovn Nagleflens Tørrvegg Dekkmateriale Åpningsklaringer for Studiofrontens murermellomlegg* Murermellomlegg* 13 mm Monteringsrammen 133 mm 190 mm *Merk: Murermellomlegget brukes når dekkmaterialet er murstein eller stein eller annet materiale som stikker ut fra monteringsrammen. Se side 28 for detaljer. 229 mm Kant på ovnens ytre skinn Kaminhylleben Figur 30.1 NO SE

31 G. Klaringer for brensellasting til kaminhylle MERK: Husk å tenke gjennom prosessen med brensellasting når du velger og plasserer kaminhyllen. Tørrmur Dekkmateriale Kaminhylle 610 mm 229 mm 203 mm 178 mm 152 mm 127 mm 102 mm 76 mm 51 mm 25 mm 13 mm Murermellomlegg (1:1 stigningsforhold) 267 mm 64 mm 114 mm 165 mm 216 mm 1880 mm til gulv 32 mm 89 mm 140 mm 191 mm 241 mm Ovn Sidevisning Gulvlinje Figur 31.1 NO SE

32 H. Ikke-brennbart materiale Brannvegg Ikke-brennbart forseglingsmateriale I. Brennbare materialer ADVARSEL! Brannfare! Du må opprettholde klaringer. IKKE NO SE

33 7 Installasjon av ovnen Forsiktig! Fare for kutteskader/skrubbsår. Bruk vernehansker og vernebriller under installasjon. Metallplatekantene er skarpe. A. Plassere ovnen ADVARSEL! Brannfare! IKKE - B. Materiale under gulvet og festing av ovnen MERK: Figur Front- og bakbraketter på hver side som fester ovnen til pallen ADVARSEL Knusefare! For å unngå at ovnen tipper, må ovnen festes sikkelig til gulvet. Figur 33.1 Gulvmateriale under ovn: - - Festing av ovnen MERK: Ovnen MÅ være i vater før den festes på plass. Figur Figur 33.2 L -transportbraketter holder skinner på plass. Én på hver side. håndtak FORSIKTIG! å forsikre at avtrekkspakningene er skikkelig forseglet for å forhindre forbrenningslekkasjes. NO SE

34 C. Koblingsboks og koblingsskjema Forsiktig! Støtfare ADVARSEL Figur D. Koble veggkontrollen til ovnen - Figur side 35 - Figur 35.1 på side 35. Strømforsyningsledning inni 2,29 m fleksibel kabel Hvit ledning Svart ledning Grønn Hvit Matchende fargeprikker Rød Termostatveggkontrolledning Figur Strømforsyningsledning og vesggkontrolledning Jordingsskruen Begge de grønne jordingsledningene festet til jordingsskruen Figur Metalluttaksboks Ovn, venstre nedre front Figur Terminal Connection Bar NO SE

35 E. Installasjon av termostatveggkontroll MERKNAD: MERKNAD: - - F. Installasjon av avtrekkskanalkrage, vertikal eller horisontal - Vertikal installasjons Figur Figur 36.1 på side 36. MERK: - Figur 36.2 på side Figur 36.4 på side 36. Rød ledning Topp Fire skruer i ytre hjørnehull Grønn ledning Hvit ledning Plasseringstapper Bunn Figur Bakside av veggkontrollen med dekselet av Figur Installer oransje avtrekkskanalpakning NO SE

36 Vertikal installasjon (forts.) Rør Rikelig med silikon rundt hele avtrekkskanal- kragen før du setter på røret Figur 36.1 Toppdekselplate Avtrekkskanalkrage Bor hull for skruene over plasseringstappene X Horisontal installasjon - - Figur 35.2 på side 35. Figur Figur Figur Plasseringstapp på hver side Plasseringstapp på hver side Figur 36.2 Bakre dekselplate Installert med hull på bunnen Sett inn sammensatt rør og avtrekkskanalkrage gjennom toppen av ytre kasse og over pakning. Avtrekkskanalkrage i horisontal stilling Figur 36.5 Figur 36.6 Figur 36.3 Fest på plass med fire skruer Smør rikelig med silikon på avtrekkskanalkragen før røret plasseres over kragen. Fest toppdekselplaten på plass. Fest bakre dekselplate ved hullet på toppen og fest på plass. Fest røret til avtrekkskanalkragen med to skruer, 180 grader fra hverandre Figur 36.7 Figur 36.4 NO SE

37 8 Ventilasjonsinformasjon A. Minimumskrav til ventilasjonsutgang V N Innvendig hjørne V N Elektrisk Service N N V D A V G H P V O V E Figur 37.1 L V B V C FASTSATT FASTSATT V LUKKET ÅPEN LUKKET V ÅPEN B G F V V M I B A V X B J eller K Utgangsdeksel X Lufttilførselsinntak G Gassmåler Forbudt område Et uteluftsett kreves for alle installasjoner. A B B C - D - E F G H I - J K L offentlig M N O P *MERK: MERKNAD: Utgangen må pumpe ut over luftinntakshøyde. NO SE MERKNAD: Du må IKKE avslutte ventilerings: - -

38 B. Unngå røyk og lukt Feil på negativt trykk, avstengning og elektrisk strøm Uteluft ALLE Valgfri batterireserve - - Se kapittel 2 for detaljer NO SE

39 C. Unngå røyk og lukt ADVARSEL! Kvelningsfare! - D. Trekk MERKNAD: - - NO SE

40 E. Pipe- og avtrekkskoblinger FORSIKTIG! 1. Pipe og kobling - 2. Campingbil: 3. INSTALLER VENTILASJON MED KLARINGER SPESIFI- SERT AV ENTILASJONSPRODUSENTEN. 4. Avtrekksventilasjonssystemet MERK: Alle rør må være rør med sveiset søm hvor dette er mulig. Forsegle rørskjøter med høytemperaturssilikon (260 C kun minimumsnivå). ADVARSEL! BRANNFARE! ADVARSEL ADVARSEL! FARE FOR PERSON SKADE ELLER EIENDOMSSKADE! F. Ekvivalent fot med rør - Figur Eksempel på beregning av tre bakre alburør-ventilasjonsutganger 914mm 607mm Pelletsventilerings- komponent antall alburør Meter rør Gange med 45 X X Tilsvarende meter Komponenter tilsvarende meter 607mm X X 607mm Figur 40.1 NO SE

41 G. Rørvalgtabell - Figur ADVARSEL! BRANNFARE! - MERKNAD: - Eksempel 1 9m 6m Ø Kun rør med diameter på 102 mm Tilsvarende rør lengde i meter Eksempel 2 3m Rør med diameter på 76 mm eller 102 mm Figur 41.1 HØYDE I METER Eksempel 1 Eksempel 2 NO SE

42 H. Outside Air Locations & Considerations Dør Dør Bakre ventil C L C L 124 mm C L C L C L C L C L. 125 mm 24 mm C L 44 mm Uteluft 44 mm 235 mm Uteluft Uteluft Venstre hjørne bak Høyre hjørne bak Baksiden av ovnen Figur Plassering av uteluftinntak MERK: Ovnen sendes fra fabrikken med venstre og høyre luftdeksler installert. Etter at plasseringen av uteluftinntaket har blitt valgt, installer uteluftdekslene over de to ubrukte luftinntakene. NEI Utgang blokkert av snø, blader osv. NEI Garasje eller lagringsplass for brennbar væske NEI Loftsplass NEI Utgang plassert høyere enn 914 mm under utgangsdeksel JA Rydd området på utsiden av huset eller i ventilert Ovn Figur Plassering av inntak for forbrenningsluft NO SE

43 I. Uteluftinstallasjon Uteluft er påkrevd på ALLE installasjoner. Uteluftsett må bestilles separat. FORSIKTIG! Brannfare eller fare for kvelning! - - Installer uteluftsett Figur 42.1 on page 42. Figur 42.2 on page 42. Figur Inkludert i settet: MERK: Nødvendige verktøy: - Krage Metallbindetråd Kantring 3 tommer fleksibelt rør i aluminium (medfølger ikke) Utgangsdeksel Figur Uteluftinstallasjon NO SE

44 J. Vertikal, innendørs, typisk installasjon Beslag Utgangsdeksel 305 mm minimum - Brannvegg *MERK: 25 mm minimum *Se merknad 152 mm minimum 0 mm to mellomlegg Ikke-brennbar ovnsutvidelse Figur 44.1 K. Gjennom veggen og vertikalt, ytre Utgangsdeksel Beslag 305 mm minimum 0 mm til mellomstykke Støtte- brakett hver 1524 mm 152 mm minimum Veggmellomrør T-form Rensedeksel Ikke-brennbar ovnsutvidelse Figur 44.2 NO SE

45 L. Gjennom veggen Rett ut 0 mm til mellomstykke 152 mm minimum fra glass Veggmellomrør Horisontalt utgangsdeksel 305 mm minimum Ikke-brennbar ovnsutvidelse Figur 45.1 MERKNAD! Se avsnitt 8 Unngå røyk og lukt for hvordan du kan minimere sotskade på husets yttervegger og forhindre at sot eller aske blåses tilbake 45 grader Illustrasjonen viser ventilering i begge retninger. Velg hvilken som passer best for installasjonen din. 305 mm minimum 305 mm minimum Veggmellomrør 27 mm minimum 27 mm minimum Figur 45.2 NO SE

46 9 Installering i campingbil ADVARSEL! Kvelningsfare! - side FORSIKTIG! IKKE Stormkrage Bjelkeskydd/brannvegg Figur 46.1 Gnistfangerdeksel Takbeslag Godkjent klasse L- eller PL-pelletsventil NO SE

47 10 Oppsett av ovnen A. Instruksjoner for plassering av valgfritt vedsett INSTALLASJON AV SETT MED TO VEDKUBBER Figurene 47.1 og Figurene 47.3 og Høyre vedkubbe FORSIKTIG! - Vedkubben ligger foran skruene Figur 47.3 Venstre vedkubbe Figur 47.1 Vedkubbene passer over skruene Figur 47.4 Vedkubben har hakk på bunnen som passer over skruehodene. MERKNAD: Figur 47.2 NO SE

48 B. Frontinstallasjon Installing Front onto Mounting Frame Inkludert i settet: - Nødvendige verktøy: Hengsler justert på linje FORSIKTIG! BRANNSKADEFARE. - Installere monteringsbrakett på ovnen Figur 48.1 Figur 48.3 Front Skyv opp på fjærbelastet hengselbolt Montering sramme Figur 48.1 Figur 48.4 Skyv låsetapp på plass for å holde hengselbolten Hengsel på ovnen Hengsel på fronten Låsetapp Juster først bunnhengsel og deretter topphengsel Figur 48.2 Figur 48.5 NO SE

49 11 Reservedeler A. Glassenhet ADVARSEL! Fare for personskader! Figur B. Forbrenningsvifte (avtrekk), utskiftning side 14, avsnitt 3.A Figur Figur Plassering av forbrenningsvifte nederst på høyre side av ovnen Fjern fire skruer Figur 49.2 Forbrenningsvifte Løsne alle seks mutterene, men ikke fjern dem Metallbrakett Glass med pakning Figur 49.1 Figur 49.3 NO SE

50 C. Utbytting av varmluftsvifte side 14, avsnitt 3.A. Figur Figur Frigjøre låsen D. Fjerne og bytte ut skjermen ADVARSEL! Fare for personskader! side 14, avsnitt 3.A Figur a. Skjermen må være i sentrum av brennkammeret før den låses på plass Figur 50.1 Skjerm Sett en flathodet skrutrekker inn i V -delen og skyv ned, og bunnen av låsen vil falle fremover og av støtten Figur 50.3 Låser Plasseringsører én på hver side. Plassert bak nederste kant. Figur 50.2 NO SE

51 12 Feilsøking for installatører Denne feilsøkingsguiden skal kun brukes Feilmelding Mulig årsak Tiltak - NO SE

52 13 Referansemateriale A. Dimensjoner for ovnen Oversikt fra forsiden Toppen 660 mm 235 mm Bakdel Bakre ventil 19 mm 234 mm 19 mm Toppventil C L C L 737 mm 682 mm C L Uteluft 24 mm 235 mm Venstre side Høyre side 19 mm Koblingsboks Front Front 953 mm C L Uteluft 124 mm C L C L C L C L 419 mm Uteluft C L C L 125 mm 543 mm 44 mm 362 mm 44 mm NO SE

53 B. Komponentfunksjoner 1. Automatisk rengjøring-motor 2. Automatisk rengjøring-bryter 3. Kabel for 12 volts reservebatteri (valgfritt tilbehør) 4. Forbrenningsvifte (avtrekk) 5. Kontrollbord. 6. Varmluftsvifte - 7. Dørbryter 8. Matesystem Når plasseringen til en komponent beskrives, er det alltid SOM DU SER DET NÅR DU STÅR FORAN. 9. Gryte. 10. Sikringer -. Figurene 54.1 og 54.2 side Varmeveksler Magasinlokkbryter Sperrebryter Tenner (varmeelement) Strømuttak - NO SE

54 16. Strømforsyning 17. Strømbryter 18. Overopphetingssensor (snap disc) er utløst 19. Termokobling gryte 20. Termokobling senkerør Vakuumbryter Veggkontroll, termostat Koblingsskjema for strømforsyning 24. Koblingsskjema for kontrollbord Sikring 15 A 250 V (må fjerne deksel) Kjølelegemer er tapet til dekselet ved sending. Løft dekselet forsiktig og kutt tapen som holder dem på plass, og fjern deretter dekselet. Sikring 15 A 120V, under dekselet n/a V vekselstrøm inn 120 V vekselstrøm ut til kontrollbord Figur Strømforsyning 15 V likestrøm ut til kontrollbord Figur Kontrollbord NO SE Sikring 15 A 120V, under dekselet # Beskrivelse # Beskrivelse # Beskrivelse

55 C. Komponentplasseringer Beholder Avtrekk med pakning Matemotor Avtrekksovergang Batteri reserve Uteluftinntak m/pakning (venstre side) Forbrenningsvifte Varmluftsvifte Strømforsyning Figur Visning av venstre bakside Figur Visning av høyre bakside Én bolt plassert på hver side av ovnen. Varmeveksler, forside og bakside Skjerm Dra ovnen mot deg helt til den er fullstendig trukket ut. Glideskinner Askeskuffe Gryte Termokobling og termokoblingsdeksel Figur Skinnesystem Figur Figur 55.4 NO SE

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer