ScreenLine 60 ScreenLine 90

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ScreenLine 60 ScreenLine 90"

Transkript

1 Lunex Screenline. Mål- monterings- og bruksanvisning ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n 11 n Måltaking Screenline 60 Oppmåling og avmerking - innerkarm Screenline 60 Måling og avmerking - innerkarm Screenline 60 oring Screenline 60 Detaljer, plassering og montering Screenline 60 Tekniske mål Screenline 60 Måltaking Screenline 90 Detaljer og montering Screenline 90 Justering og tekniske mål Screenline 90 Generell bruk og vedlikehold Kontakt

2 2 Måltaking Screenline 60 VIPPEVINDU GLIDEHENGSLET VINDU V 1 V 1 2,5 V 2 V 2 2,5 H H UT UT V1 = Rammemål vindu = Kassettbredde = rammemål vindu minus ca. 5 mm ( = V1-5mm) H = Vindusrammens totale høyde = Screenline 60 høydemål A = Kassett, monteringsflate For vippevindu gjelder at mål A bør være større enn 60 mm. Montering som for glidehengslet vindu. eslag kan monteres med kun én skrue For mange vinduer av denne type er denne flaten for liten. Da må kassetten monteres på ytterkarm eller gerikt. VIPPE VINDU OMRAMMINGSMONTASJE 1 A V2 = Lysåpning fast karm = Kassettbredde = lysåpning karm minus ca. 5 mm ( = V2-5mm) H = Vindusrammens totale høyde = Screenline 60 høydemål A = Kassett, monteringsflate ALKONGDØRMONTASJE A Snorhullside H2 H1 *) 34mm D1 1 = Omrammingsmål + 10 cm H1 = Omrammingshøyde - 10 mm D1 = Dørblad (fra innside av håndtak) N! Håndtak må ha min. 34mm klaring) H2 = ScreenLine høydemål + 5cm (forbi vannbrett, *)

3 Oppmåling og avmerking - montering på innerkarm Screenline 60 3 Generelt: etjeningsside H/V: alltid sett inne fra Fig. 1 Fig. 1 rakettene (1.2) monteres på øvre vindusramme flush med øvre faskant på trerammen (1.1), minimum 30 mm fra sidekanter. En skrue er tilstrekkelig der øvre rammelist er smalere (1.3). ruk selvborende skruer eller forbor etter oppmerking. Alt monteres innenfra der dette er mulig (vipp vinduet rundt, se Fig.12). 2.1 Fig. 2 raketten har en spiss rygg (2.1) som markerer retningen for plassering av snorhull (den ligger like under den flate, større ribben). 2.2 Fig. 2 ruk et vater og forleng linjen fra ryggen og merk av med blyant (2.2), rett til den siden snorgjennomføringen skal være (høyre eller venstre side). Fig. 3 Kassetten vippes på plass. Først i sporet (3.1) nede og sneppes inn oppe (3.2). Fig N! Transportsikring (strikker) skal være på

4 4 Måling og avmerking - montering på innerkarm Screenline 60 Fig. 4 Kassetten kan nå skyves sideveis til den står sentrert på karmen. Kassettens bredde skal være litt mindre (ca. 5 mm) enn vindusrammens bredde. Fig. 4 SENTERLINJE Fig. 5 Avmerk nøyaktig med blyant der enden på kassetten slutter (snorside). Ta kassetten ned, eller skyv den godt sideveis slik at man kommer til for boring. Fig. 5 Fig. 6 Avmerk nøyaktig med blyant 13,7 mm fra merket for kassettende. Fig. 6 13,7 mm lyantkrysset med tidligere horisontal linje (Fig. 2), er stedet for boring av snorhull. N! Transportsikring (strikker) skal være på

5 oring og plassering av gjennomføringshylse Screenline 60 5 Fig. 7 N! Ved verandadør monteres snortrekk på motsatt side av hengselside. 7.2 oring bør skje i 2 runder. ruk først et bor ca. Ø 4,0 mm (7.1) fra utsiden, tvers gjennom karmen. Etterbor så med et bor Ø 8,0 MM (7.2) fra innsiden, - nesten gjennom. 7.1 or så det siste fra utsiden m. samme bor (Ø 8,0). Slik unngår du oppflising av hullet. Sett fra utsiden Fig. 7 Fig. 8 Om karmkanten på vippevindu er høyere enn 16 mm (8.3) må det bores tilsvarende skrått for at trinsen går klar. Merk av ca. borehull utvendig og innvendig. Sikt slik at borehullene møtes. or omtrent halvveis gjennom på skrå fra hver side med bor (8.1) Ø 4, Avslutt med Ø 8,0 fra begge sider (8.2) 8.3 >16? ca Sett fra utsiden Fig.8 Fig. 9 N! Det vanligste ved vippevindu er å montere kassett på utvendig omramming. Snortrekket føres derfor gjerne gjennom utvendig omramming og gerikt i tomrommet mellom karm og lysåpning vegg. Sett fra utsiden. Fig. 9 N! Transportsikring (strikker) skal være på

6 6 Detaljer, plassering og montering Screenline Fig. 10 I hullet skal det være en silikongjennomføring (10.1) for å hindre fukt og vanninntrengning. Press den inn fra utsiden ved hjelp av f.eks. enden av et bor på 5-6 mm. N! Snora (10.2) må tres inn gjennom hylsen før du presser den gjennom! Fig Fig. 10 Snepp kassetten på plass. Kontroller at snor løper lett og fint. Juster om nødvendig snortrinsen (11.1) og skru den fast i henhold til tegning På innsiden skal snorfeste og snorklokke nå monteres Skru fast snorfeste (11.2) ca. 50 cm nedenfor snortrinsen. Snoren skal være ytterligere ca. 20 cm lenger når bunnskinnen er nede (11.3). Overskytende snor klippes av. Trådklokken (11.4) tres på og et par knuter i snorenden er nok som lås. CA. 50CM Fig N! Snor (11.3) kappes ca. 20 cm lenger enn snorlåsposisjon når screenen er helt nede. Nå kan du fjerne transportsikringsstrikker! CA. 20CM 11.3 N! Fig. 12 Skinnene (12.1) monteres også enklest innenfra der det er mulig (Glidevindu m.m.). Følg anvisning i Fig. 13 Fig. 13 Vipp av dekklisten på skinnen (13.1) Den kan sitte ganske godt (bruk litt kraft). Tre skinnen inn i kassettens styretapp (la vinduet være omtrent horisontalt når du gjør dette) Fig. 12 Fig. 13 Skru fast skinnen med feste nærmest kassetten (sikt på øyemål parallelt m. vindusramme). Neste skrue nederst, festes etter nøye oppvatring langs rammen. Kontroller retthet på begge sider og kontrollmål med tommestokk, parallellitet mellom skinnene. ruk gjerne en ekstra skrue på midten til slutt

7 Tekniske mål Screenline 60 7 Ved vippevindu og montering på omramming må operasjonen gjøres fra utsiden etter ellers samme prinsipper for parallellitet. Fig. 14 Fig. 14 Kjør screenen helt ned og juster duk på bunnlist sideveis slik at den står flatt og rett. N! Duken må henge rett ned (14.3) unnskinnen (14.1) med magnet skal ikke berøre stillskruen (14.2) Juster med stillskruen (14.2) til ca. 1 mm klaring til bunnskinnen. Kontroller også at børstelisten (13.2) ikke er i beknip noen steder og snepp dekklisten (13.1) tilbake på plass (se også fig. 13) ,2 A = reddemål 13,7 H = Høydemål 93, ,5 8 13,8 32, ,4 66,5 Tekniske mål Screenline ,5 23, A 14,8 22 SECTION A-A SECTION - Screen ,8

8 8 Måltaking Screenline 90 Screenline 90 monteres alltid som OMRAMMING eller NISJE MONTASJE 1 127mm H 10mm 127mm N! Vindu må kunne åpnes! H1 = Kassettbredde = 1-10 mm 1 = Omrammingsbredde H = Høyde Screen 90 = H1-10 mm H1 = Omrammingshøyde ex vannbrett N! Monter slik at vindu kan åpnes! Screen 90 leveres med: 1. Motordrift 2. Snekkedrift, utvendig og innvendig 3. Snortrekk, innvenvendig Screen 90 monteres alltid på ytreomramming. Dette gjelder alltid, også ved nisjemontering. Husk at skinner og kassett ikke må hindre åpning av vinduer. Montering kan også gjøres opp under tak. Der det mangler feste for kassetten, kan Screen 90 monteres uten brakettfester for kassett. Denne hviler da på sideskinnene. Minimum breddemål () for Screen 90 med motor må være: 1. Med fjernkontroll: 71 cm 2. Med bryter: 61 cm 3. Med ekstern mottaker: 61 cm Minimum breddemål m. motor og karnappløsning (gjelder kun motorsidedelen): 1. Med fjernkontroll 73 cm 2. Med bryter: 63 cm 3. Med ekstern mottaker: 63 cm Ved karnappløsning skal motor alltid være på høyre side sett innefra. Kan koples sammen med fleksible koplinger rundt hjørner.

9 Detaljer og montering Screenline 90 9 Fig. 1 Skru fast braketter (1.1) og vatre opp som vist. Legg kassett på plass, sentrer og merk av ende og topp på valgt betjeningsside side sett utenfra (motor, snekke og snorside). Ta ned kassett. Fig Fig. 2 or hull for snor (kun for trehus). Se prinsipp for Screen 60 men benytt bor i størrelse Ø 6 først og avslutt med Ø 10 fra begge sider. or litt nedfra og opp for å sikre fall ut. Mål opp hullplassering for snor etter målene i fig. 2 og avmerkinger i fig. 1 N! Murhus MÅ ha motor eller utvendig snekke. 23mm Fig. 2 37mm Fig. 3 Ved boring av hull for snekkeaksel (3.1) benyttes snekken som bormal. Løsne skruene for frontdeksel nede i begge ender (3.2), vipp opp frontdeksel, og bor tvers gjennom snekken (maks. borstørrelse Ø 6,5mm). Ta ned kassett og bor resten med Ø 10mm fra begge sider. Monter aksel, (kapp til passende lengde) og monter innvendig sveiv med kardang. Fig Fig. 4 Ved utvendig snekke (Fig. 4) ; - beregn 50 mm klaring på snekkeside mot vegg eller annet som hindrer fri tilgang til betjening av Screen. Fig mm 3.2 Screenkassett og skinner kan utfores med egne avstandstykker for at det hele skal gå klar av vannbrett o.a., samt for perfekt tilpasning der omramming eller annet ikke er fullstendig plant. Når kassett er i vater, monteres skinner i lodd og parallellitet. Fest den øverste skruen først, kontroller lodd og parallellitet og skru fast resten. Motorprogrammering: se motorens spesifikasjoner. All elektrisk tilkobling må gjøres av autorisert elektriker.

10 10 Justering, tilpasninger og tekniske mål Screenline 90 Fig.5 Fig. 5 Sidejustering av duk. Screen kjøres helt ned til det blir mage på duken (1). Duken rettes opp sideveis slik at det er lik avstand på hver side mot styreskinner (2) og kjøres så opp (3). Duken strammer seg automatisk og den er klar til bruk. Duken må henge rett ned (5.1) 5.1 Fig. 6 Når Screenline 90 monteres i serie må det være minst 3 mm klaring mellom hver enhet for at dekklist skal kunne åpnes og lukkes (6.1) for såvel montering som nedmontering. Minimum 3 mm mellom Minimum 3 mm mellom 6.1 Fig. 7 = reddemål 99,5 10 A 5 97,8 H = Høydemål 126,6 Tekniske mål Screenline 90 94, , ,8 8 79,5 24,7 38,3 Ø 5,5 5,5 Scale 1:2 SECTION A-A 11 A 14,8 SECTION Ø 5,5 24, ,3 Screen 60 44

11 Generelt vedlikehold og bruk Screenline 60 og Gratulerer med ditt valg av solskjermingsprodukter fra LUNEX. LUNEX lager solskjermingsprodukter av høyeste kvalitet, spesielt utviklet for nordiske forhold. Du må allikevel ta visse hensyn og følge noen retningslinjer for bruk av produktene, - slik at du har glede av dem i mange år. Unnlatelse av å følge de forsiktighetsregler som er beskrevet både i denne orientering og i annen dokumentasjon som følger produktet, vil kunne føre til redusert eller ingen erstatning ved skader innenfor garantitiden. Dette må du se opp for: Snø Markisen må være innrullet. Takras Vær spesielt oppmerksom på rasfare fra tak (snø eller styrtregn). Våt markise Dersom markisen rulles inn våt, bør den snarest rulles ut for tørking. En markise bør ikke være innrullet i våt tilstand mer enn 2-3 dager før den rulles ut igjen for tørk. Hellningsvinkel Når markisen monteres vil montør påse at den monteres med en hellningsvinkel som er til passet normal bruk og som beskrevet i produktbeskirvelsen. Dersom markisen blir stående utrullet uten tilsyn, må kunden selv påse at hellningsvinken justers slik at vann og liknende renner av, og at andre forhåndsregler treffes, som blant annet tar hensyn til vær og vind på stedet. Vind Markiser har naturlige begrensninger i vind. LUNEX kan levere særlig vindsikringsløsninger for bruk i utsatte strøk. Automatiske markiser Monteres og stilles inn til riktig vinkel av montør. Dersom annen justering på et senere tidspunkt ønskes foretatt av montør, gjøres dette mot regning. Slik etterjustering kan også utføres av kunden selv, og må i så fall utføres ihht. beskrivelsen som følger produtet. LUNEX markiser har enkle systemer for helningsvinkeljustering. Renhold Markiseduken bør vaskes med mildt såpevann (grønnsåpe) hver vår og høst for at den skal holde seg pen lengst mulig. ruk gjerne oppvaskbørste e.l. for å løsne flekker. Unngå høyttrykkspyler og sterke vaskemidler. Temperatursvingninger rundt null I temperaturer som veksler mellom pluss og minusgrader, må man være oppmerksom på at kondens mellom duklagene kan fryse til is. Dette kan lett virke som lim og hindre markisen i å rulle ut - automatiske markiser bør stå på MANUELL under slike forhold. Skifte til ny duk Ved skifte til ny duk på gamle markiseprofiler kan det oppleves at den nye duken oppfattes som slakkere enn den gamle. Dette kommer av at den nye duken er tyngre og stivere enn den gamle, og at fjærene i de gamle er blitt slakkere. Dette er normalt. Det er også normalt at duken krøller litt ved sømmene, og at brettemerker kan være synlige på nye duker. Heng i duk Kan forekomme mellom sømmer, og i utfallsretning, og er normalt på terrassemarkiser. Automatiske markiser/etterjustering På nye markiser med motor vil duken strekke seg opptil 10 cm etter en stund, slik at inneste endestopp på motoren vil flyttes stadig lengre ut. Dette bør etterjusteres og må utføres av kunden selv slik som beskrevet i veiled ningen som leveres med produktet. Etterjustering av montør kan utføres mot regning. Smak og behag Solskjermingsløsninger er ofte tilpasset etter smak og ønske. Flere forskjellige løsninger kan derfor være fagmessig riktige. Motor/automatikk Garantien på motorer/automatikk/fjernkontroller dekker ikke skader som skyldes overspenning etter f.eks. tordenvær eller feil ved strømforsyningen. Solskjermingen går opp/ned for ofte/sjelden sjekk at det ikke er gjenstander/vegetasjon som skjermer for sensorene etterjustèr ifølge dokumentasjon som ble levert sammen med anlegget. Det er viktig å merke seg at selv om solskjermingen styres av automatikk kan skader oppstår ved regn/vind, spesielt ved brå kastevinder som påfører skade før automatikken rekker å trekke solskjermingen inn. Andre årsaker kan være strømmbrudd eller feil innstilt automatikk. ruker må selv påse at innstillingene er riktige. Garanti gjelder ikke når motor/automatikk ikke er installer av autorisert el-installatør. Ved tilkombling av motorer og annen automatikk må det utvises spesiell forsiktighet. Skade som oppstår pga. feilkobling av de elektriske komponentene må rettes eller på annen måte kompenseres av den autoriserte el-installatør som har vært benyttet. Sjekk dette før servicemann tilkalles Dersom motor ikke fungerer sjekk at det er strøm til motoren sjekk sikring og evt. Jordfeilbryter i sikringsskap. Solskjermingsprodukter som ikke fungerer sjekk at det ikke er gjenstander eller annet i veien, f.eks. planter som har vokst i veien for mekasnismen. Sjekk batterier i fjernkontrollen. Ta en visuell sjekk av produktet og se etter om noe ser galt ut og beskriv dette når du henvender deg til leverandøren.

12 PRINSIPPSKISSE FOR FLEISCHERS HOTELL LUNEX solskjermingsprodukter kjennetegnes ved god design, høy kvalitet og kreative løsninger. Lunex M& Screenline. 1.versjon Illustrasjoner og design: N-E. Heger Produktene er utviklet og produseres i eget anlegg på Kløfta i Ullensaker, nær Gardermoen. De er spesielt utviklet for å tåle det nordiske klima med store klimatiske skiftninger og høye krav til holdbarhet og funksjon,- hele året uansett.

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR ENGBO ELEKTRISKE ANKERVINSJER TYPE 31 TAU/KJETTING TYPE 32- TAU/KJETTING TYPE 33 KJETTING TYPE 34 TAU/KJETTING TYPE 40 TAU/KJETTING Side 2 01.01.02

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus

SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus SEKSJON 1 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges.

Detaljer

Monteringsveiledning. Florida. svømmebasseng

Monteringsveiledning. Florida. svømmebasseng Monteringsveiledning Florida svømmebasseng 1 2 Monteringsveiledning til Florida basseng Advarsel: Bassenget er ikke laget for stuping og hopping Gratulerer som eier av ett Florida svømmebasseng! Dette

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor GarasjebodQuatro //art.nr.42901 Ver.dato:07.12.2012 Nytlivethjemme Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav.

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor LekehusOle//art.nr.510021 Ver.dato:30.10.2013 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet. Her finner du råd og ideer, tydelige

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

ESPE INDUSTRI AS. Monteringsanvisning. Espen heltrekjøkken. www.espe.no Gjelder fra 01.04.09

ESPE INDUSTRI AS. Monteringsanvisning. Espen heltrekjøkken. www.espe.no Gjelder fra 01.04.09 ESPE INDUSTRI AS Monteringsanvisning Espen heltrekjøkken www.espe.no Gjelder fra 01.04.09 Forenklet monteringsanvisning for Espen heltrekjøkken 1. Fjern dører, skuffer, hyller etc. og plasser disse vekk

Detaljer

Håndbok for ML2000 Vedlikehold

Håndbok for ML2000 Vedlikehold Håndbok for ML2000 Vedlikehold Innholdsfortegnelse 6 Vedlikehold...2 6.1 Generelt...2 6.1.1 Bruk og lagring i kulde...2 6.1.2 Trykkverdier...2 6.1.3 Grenseverdier for trykkverdier...3 6.1.4 Bytte av kommunikasjonskretser...3

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Monteringsveiledning kjøkken - mai 2014

Monteringsveiledning kjøkken - mai 2014 Monteringsveiledning kjøkken - mai 2014 1 Innholdsfortegnelse Viktig informasjon Målspesifikasjoner Plassering av spikerslag Tips og råd for montering Plassering av el. uttak Sokkel og sokkelben Sokkelskuffer

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN 30. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 10 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 12

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Produktkatalogen. 2. utgave

Produktkatalogen. 2. utgave Produktkatalogen 2. utgave Om oss på Scandic Markiser Scandic Markiser AS ble stiftet i 1995 av personer med svært lang bransjeerfaring og er en av landets ledende bedrifter innen solskjerming. Vårt hovedkontor

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer