Kirkebladet. God påske! God vår! Spreke Røa-gutter hjem fra Val di Fiemme. Mon tro? Utholdende Sørkedals-jenter gode for hundretusener!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. God påske! God vår! Spreke Røa-gutter hjem fra Val di Fiemme. Mon tro? Utholdende Sørkedals-jenter gode for hundretusener!"

Transkript

1 Kirkebladet NR FOR RØA OG SØRKEDALEN Spreke Røa-gutter hjem fra Val di Fiemme Side 4 God vår! God påske! Mon tro? Barn tror. Presten tror. Hans Fredrik Dahl tror. Og mange av oss andre tror også. Men går det an å tro på noe som vi ikke kan se, ta på, eller bevise? Jeg ser troen som en vei til å forstå meg selv sa Hans Fredrik Dahl i en fullsatt menighetssal på Røa nylig. Få med deg noen av hans tanker fra denne kvelden. Side 7 Utholdende Sørkedals-jenter gode for hundretusener! De har jobbet og jubilert, satt stadig nye pengerekorder, og gitt bort hundretusener til glede og god nytte for også Sørkedalens innbyggere. Men hvem er disse rause gi-bort-pikene i dalen? Side 5

2 Kirkebladet Nr Utgis av menighetsrådene. Deles ut til alle husstander på Røa og i Sørkedalen. Opplag: 5500 Adresse: Kirkebladet/Røa kirke Nordengvn 9, 0755 Oslo Redaktør: Magnhild Landrø Redaksjonelle medarbeidere: Jorun Fougner Magnhild Landrø Roald-Einar Ottersen Hilde Lyberg Ersdal Distribusjon: Sjåførene Lars Salte og Einar Ersdal, pluss ca 30 frivillige Røaombærere. I Sørkedalen er det Brassen som sørger for at bladet havner i postkassene. Annonser: Frist til neste nummer: 20. mai Kontakt: Eva Ekrheim Neste nummer (3) kommer midt i juni. Layout: Magnhild Landrø Media Trykk: Prinfo Unique Trykk Larvik Frivillig abonnement: Bankgiro (Merk Kirkebladet ) Info om kirkens stab: Se side 14 Foto forsidebildet: Lars Salte Opplev Bachs mektige Magnificat på Røa! Det livssynsåpne samfunnet Norge er i endring. Statskirkens og monokulturen tid er forbi. Hvor går så veien videre? Livssynsutvalgets NOU nr.1, 2013 om Det livssynsåpne samfunn, forsøker å tegne et kart for veien videre. Der står det mye viktig og etter min mening riktig. Likevel kjenner jeg på mange innvendinger, kanskje først og fremst til det prinsippielle. Hvis jeg leser utredningen riktig, er religiøs tro fullt og helt parallellisert med livssyn. Gudstro blir i denne språkbruken et syn på livet. Et livssyn (religiøst eller sekulært) vil bestå av det et menneske mener om de største spørsmålene i livet, skrives det i utredningen. Når tro på denne måten blir gjort til et livssyn, så skjer det en omdanning og en innsnevring som jeg ikke er komfortabel med. Tro er - i like høy grad som meninger - fornemmelse, tilhørighet, fellesskap. Meninger kan sprike, utvikle seg, forandre seg; Sammenhengen der de utspiller seg kan stå fast. Når så vidt mange fortsatt velger å være medlem av Den norske kirke, så er det neppe fordi de mener det samme som prester og kirkelige råd. Men de vil høre til i vår kirke. Det handler mer om identitet og mindre om mening. Ved å gjøre religion til noe så avgrenset som personlige meninger om de store Johan Sebastian Bachs Magificat i D-dur blir framført i Røa kirke søndag 17. mars kl Ullern Kammerkor og Røa kirkes kammerkor. Dirigent: Olav Morten Wang. Ogel: Gunnar Petersen- Øverleir. Fiolin: Ingeborg Fimreite. Solister: Katharina Frogner Kockum (sopran), Silje Vatne Heggem (alt), Vigmund Gundersen Djupang (tenor) og Sindre Beitohaugen (bass). Bill kr 200 (180) leder spørsmålene, blir det for utvalget også enklere å ekskludere eller privatisere disse synspunktene. De er jo strengt personlige og subjektive, og mindre egnet for den allmenne fornuftige samtale. Gjennom lesningen er det lett å få en fornemmelse av at religion er fint, hvis den bare var det på en annen måte enn den er. Blir resultatet av utredningens forslag egentlig en vingeklipping av Den norske kirke? Det avhenger av om vi ser på kirken som et trosfellesskap, eller om Den norske kirke er en institusjon, som er den viktigste bærer av den kristne tradisjon og kultur i vårt samfunn. Det er godt mulig at konsekvensene av utvalgets innstilling - om alt blir som utvalget foreslår - vil medføre en vitalisering av trosfellesskapet i kirken. Det er liten grunn til bekymring for kirkeaktive personer. Men jeg er heller ikke i tvil om at en endring i tråd med utvalgets innstilling vil gjøre mange mennesker i vårt samfunn, religiøst hjemløse. Er det helt greit? Roald-Einar Ottersen sokneprest FABIAN (4 1/2) - Nå er det bare noen dager igjen til det blir påske. Vet noen av dere hvorfor vi feirer påske? Kristine: Fordi at Jesus døde. Og så kom det noen engler, og så ble han borte! Oda supplerer sin trillingsøster: De hadde hvit bandasje rundt ham. Og så våknet han opp igjen. Litt magisk! ODA (5 1/2) KRISTINE (5 1/2) JOHANNES (5 1/2) DETTE INTERVJUET / BILDET PRESENTERES MED FORELDRENES TILLATELSE Påskens mysterium Johannes: Og det var ingen andre enn Gud som greide det! - Men hva er det Gud greier som ikke vi mennesker kan? Oda: Jesus kunne gå på vannet. Fabian: Og uten at han ble våt! Kristine: Jeg vet at Jesus er magisk. Fordi Gud er magisk. Han kan ting som Hvem er egentlig Jesus? Vi har spurt fire små filosofer i Røa menighets barnehage, hva de vet om Jesus, han som er grunnen til vår kristne påskefeiring. Hør hva Fabian, Kristine, Oda og Johannes tenker om dette. Tekst og foto: Magnhild Landrø Ting vi lurer litt på ingen andre kan - hele tiden! Johannes: Jeg vet også noe om påske! Hadde det ikke vært for Jesus, så hadde vi ikke hatt påske i det hele tatt. Fabian nikker og begynner og vil si noe viktig. Men han greier ikke huske det likevel, selv om både Oda og Kristine hjelpsomt hvisker ham det i øret, så godt de bare kan! Barna har fått med seg at det er noe spesielt med Gud og Jesus. Og vi spør presten, Roald-Einar Ottersen: Hva er det ved dette påskebudskapet som er så viktig for vår kristne tro? Jeg kan skjønne at barn sier at Gud er magisk. Hvordan er det ellers mulig å forklare at Jesus som dør, står opp igjen. Det er da magi? Selvsagt er det som skjer i påsken uforståelig, fantastisk og utenfor det vi kan gi gode forklaringer på. Men hvis vi kaller det magi, så blir det lett noe utenfor det alminnelige livet også. Da har vi mistet det viktigste i påsken. Fordi påsken handler om våre alminnelige liv og erfaringer, og ikke det eksepsjonelle og sensasjonelle. Jesu død avslørte hva de ødeleggende kreftene i tilværelsen kan føre til. Når livet blir vanskelig, og det var det for menneskene som levde samtidig med Jesus, så skjer det lett at sinnet og fortvilelsen blir rettet mot feil person. Jesus fikk all skuffelse, fortvilelse og sinne rettet mot seg. Det førte til hans død. Dette ser vi gjentatt gang på gang. Oppstandelsen forteller at om feil blir gjort - om de så er fatale - så er likevel ikke alt sagt og avgjort. Når disiplene trodde at alt var mislykket og Jesus var en fiasko (hvordan kunne han la andre ta livet av seg, han som hadde så mye makt?), så opplever disiplene, til sin forundring at Jesus fortsatt er med dem. Om enn på en litt annen måte. Følg med i påsketidens fortellinger! Alt blir ikke som det er, eller ender slik vi forventer. Livet og verden kan bli ny og annerledes. Hvetekornets lov - at frøet må dø for at nytt korn skal vokse opp - er et godt bilde på påsken. Heldigvis kommer påsken i vår del av verden om våren, for våren er i seg selv et bilde på påsken. Nytt liv oppstår av det som synes visnet og dødt. Jesu død gjorde at noe nytt, kirken og kristentroen kunne vokse fram. Ikke alt som dør og begraves vokser opp til nytt liv. Vi ser ikke alltid hva som har Guds livskraft i seg. Derfor er det også forundring og overraskelse knyttet til påsken. Gud skaper nytt liv, der vi ikke har hadde ventet det, eller trodd det var mulig. Hvis det er magi, så er Gud magisk. Troen på oppstandelsen handler om at Gud skaper nytt liv der vi ikke ser annet enn begrensninger og forgjengelighet. Døden slipper ingen unna, men samtidig insisterer vi på å snakke om evig liv og oppstandelse. Det er ikke først og fremst ord om det som skjer etter dette jordiske livet. Det handler om at vi i troen får del i et liv som er større enn den begrensede innsikt og tid som vårt alminnelige menneskelige liv gir oss. Evig liv er kvalitet og ikke kvantitet. Det er tro på - og berøring - med Gud som er hevet over tid og rom. At vi i kirken bekjenner troen på en oppstandelse, ikke bare Jesu oppstandelse, betyr at evig liv ikke bare dreier seg om en slags indre følelse og opplevelse, men en ny virkelighet, bakenfor de livets rammer som vi lever innenfor i dag. Det sier seg selv at vi ikke har gode begrep om en annerledes virkelighet. Derfor blir også alt vi sier i kirken om evig liv og oppstandelse, alltid bare bilder og forestillinger, som ikke er klare eller forståelige. Gjør vi bilder til realiteter, mister vi av syne det det står om. Begriper vi påsken? Neppe. Påsken er et mysterium. Men vi kan gripes av beretningene og få en tro og et håp om at døden i alle dens avskygninger ikke får det siste ordet. REO 2 3

3 Gamle dager i gata vår Jenta trampa i golvet Det var litt forskjell på hvordan vi snakket hjemme og hvordan vi snakket når vi spilte ball i gata. Hjemme sa vi selvsagt ikke gata heller, vi sa gaten, for det var det det egentlig het. Det var ganske stor forskjell på hvordan gutter og jenter snakket. Og det var forskjell på oss og noen andre litt lengre borti gata som sa buttikk og pottitt. Det var sånn det var, og det var helt normalt at ikke alle snakket likt. Men da vi begynte i 5. klasse hadde det plutselig kommet et nytt språk på skolen. Det het samnorsk og det var det språket vi skulle skrive, selv om vi fortsatt kunne snakke sånn som vi ville. På samnorsk het det boka, trappa, golvet, sola, søla. Og når vi skulle bøye verb i fortid, het det hoppa, ramla, snurra, sykla, tulla, snakka. Det var mye verre enn både gatespråk og guttespråk, og det var helt ubegripelig at vi skulle lære å skrive sånn. Det var helt ubegripelig for mange av foreldrene våre også. Så de protesterte og laget noe som het foreldreaksjonen mot samnorsk. De klistret over ord i lærebøkene til småsøsken som gikk i første og andre klasse og hørte foredrag av Arnulf Øverland og abonnerte på en avis som het Frisprog. Den var skrevet på skikkelig, veloppdragent riksmål. Nå hadde mødrene og fedrene våre lest gjennom stilene i nesten et år, og passet på at vi skrev skikkelig, veloppdragent riksmål, vi også. Boken og trappen og gulvet og stuen. Jeg tror ikke Frøken var så veldig nøye på å bruke rødblyanten. Og alle lærebøkene våre var jo på det vanlige språket, sånn som det alltid hadde vært. Men det underlige var at mor og far, som nesten alltid mente at skolen hadde rett i det meste, plutselig var helt uenig med den. 4 JF Fra Marcialonga til Birken Søndag 16. mars stiller han på startstreken i Birken - for 38. gang. Og når han ikke går på ski, er han en av de mange frivillige som sørger for at du får Kirkebladet i din postkasse! Tekst:Magnhild Landrø Foto: Lars Salte Siste søndagen i januar var det ingen som så Einar Ersdal på gudstjenesten i Røa kirke, for da var han i Val di Fiemme, sammen med to andre Røa-gutter som også hadde tatt med seg skiene til Marcialonga-startstreken. - Det var tredje gangen for min del, sier Einar. - Men både Stig Bergkåsa og Lars Salte, som jeg reiste sammen med - og som jeg også ser i Røa kirke med ujevne mellomrom, har gått Marcialonga - det lange løpet - flere ganger enn meg. - Du markerte faktisk din siste dag som 77-åring med dette løpet. Hvordan var det? - En fantastisk fin opplevelse - gjennom hver av de sju milene! Jeg kom vel i mål. Besøksvenn? Trenger du besøk en gang iblant? Eller kanskje du er en av dem som har lyst og mulighet til selv å være besøksvenn? Ta kontakt på Sorggruppe? Bærer du på tung sorg og synes at du kan trenge litt hjelp? Ta kontakt med kirkekontoret: Leder for sorggruppen er terapeut Gro Kvalheim. Melding fra Einar: Knut Erik på kirkekontoret på Røa er på leting etter en frivillig som kan tenke seg å ta en rute med Kirkebladet Ring Knut Erik om du vil vite mer: Gratis kveldstrim! Dagen etter kunne han feire sin 78-årsdag med en rundtur i Val di Fiemme, nord i Italia, sammen med Lars og Stig. De to andre visste med seg selv at de var blitt grundig slått av Einar, begge to. Jubilanten kom nemlig i mål på 6 timer og 41 minutter! Aktiv i idrettslaget på Røa Einar Ersdal har alltid ment at trening er viktig for god helse. Han er aktiv i seniorgruppa i idrettslaget på Røa, og han spenner på seg skiene og farer innover Marka stadig vekk. Og så dukker han opp i Røa kirke - både som menig og også som frivillig når det måtte trengs. - Jeg er heldig som har både Kirken og Marka, sier han. For kort tid siden flyttet han fra Bjerkebakken til Olaf Bulls vei, så nå er han enda nærmere løypene. Menighetsfest & årsmøte 7. mai Velkommen til menighetsfest i Røa kirke tirsdag 7. mai kl Mest fest, men også mulighet for å kommentere menighetens årsmelding. Det blir også drøfting rundt innføring av ny salmebok. Hele dalen har vært med: Delt ut penger og hjelp Det kan se ut som om Saniteten i Sørkedalen begynner å trappe ned litt. Imens kan vi andre imponeres av alt som disse trofaste damene har klart å få i stand - ikke minst for lokalmiljøet. Tekst og foto: Magnhild Landrø Kirkebladet møter tre av Sanitets-kvinnene idet de rydder i papirer og tar vare på gamle, dyrebare referatbøker som med sirlig blekk beskriver alt denne Sanitetsforeningen har fått i stand, siden starten i på selveste fødselsdagen til kong Harald! Foreningen er slett ikke lagt ned. Men aktiviteten er ikke fullt så stor lenger - Saniteten i Sørkedalen handler om mange hundretusener av kroner, sier Bjørg Sagbråten. Hun ble med i styre og stell på åttitallet. - Det hele begynte jo før krigen, og da bar foreningen sitt navn med rette: Saniteten. Det ble laget førstehjelpsutstyr og enkel-mannspakker. Mange fryktet for krig. På skolen ble det plassert en kiste med bandasjer, laken, etc - klar til bruk! Marte Rude (t.v.) er imponert over hva Sanitets-kvinnene i dalen har greid å få til opp gjennom årene. I midten: Bjørg Sagbråten. Til høyre: Astrid Kjelsås. - Men Saniteten i dag forbinder vi med alt annet enn sanitetsutrustning til folket? - Det offentlige tok over det ansvaret etter hvert. Og vår moderne tid glemmer lett at det faktisk var Sanitetsforeningen som først etablerte også helsestasjoner for mødre/barn og hjelpemiddelstasjoner, for eksempel. Her i dalen kjøpte vi inn både krykker og rullator til utlån. - Sanitetsforeningen sørget også for at det kom opp en fotpleier fra byen, og hun bodde og tok imot kunder hjemme hos Berit Venner, en hel uke! Ellers var det Saniteten som også fikk etablert barneparken i 1970, drevet og kostet av foreningen. Sentralt etablerte Sanitetsforeningne Revmatismesykehuset her i byen, og mange lokale sykehus og sykestuer rundt om i landet, ettervernshjem, ulike institusjoner som Brusetkollen, Kløverlia, etc. Folk vi setter pris på Videre drift? Marte Rude er dagens leder av Sanitetsforeningen i dalen. For fire-fem år siden, da de trofaste som hadde holdt på i flere tiår, begynte å gi seg, ville noen yngre prøve å drive foreningen videre. - Ja, vi ville gjerne prøve, sier Marte. - Men det er en kjensgjerning at den moderne travelheten, med utearbeidende mødre og masse aktiviteter å være med på, gjør at det i dag trolig ikke er like lett å drive denne foreningen på samme gode måte som våre forgjengere fikk til. Her i dalen har jo Saniteten vært en institusjon! - Få høre hva dine forgjengere har drevet med! - De har samlet inn masse penger, for så å dele dem ut igjen! Og det handler trolig om millioner av kroner, fra salg av julemerker, maiblomster, fastelavnsris, lodd; basarer og for ikke å snakke om loppemarkedet som de drev i mange år. Et kjempeløft - veldig ressurskrevende. - Og hvor ble det av pengene? - Noe gikk til moderorganisasjonen. Men veldig mye ble investert til bygdas beste. Det vet Astrid mer om enn meg. Astrid Kjelsås var sanitetsbarn allerede da hun som småjente hjemme på Grefsen gikk rundt i nabolaget og solgte maiblomster. Da hun kom flyttende til Sørkedalen, var det natulig å melde seg til tjeneste i den lokale Sanitetsforeningen. - Ja, foreningen har gjort mye for bygda, sier Astrid. - Hvert år har vi gitt 500 kroner til hver klasse på skolen - til hyggeligheter. Eldrestenteret, skolekorpset, pensjonistforeningen, barnekoret, vellet, FAU er blant de mange lokale aktørene som har fått tildelt midler som sanitetskvinnene samlet inn. - Vi må ikke glemme alle de hyggelige grautfestene hjemme hos vår mangeårige leder Edith Grøttumsbråten på Jegersborg, sier Bjørg. - Og de populære dagsturene, der Edith stilte som turleder. Dette var arrangement som veldig mange av bygdas eldre gledet seg stort til. Saniteten har handlet mye om å kunne spre glede i bygda vår. - Akkurat nå har vi gitt penger til utvikling av sølvet til Sørkedalsbunaden, forteller Marte. - Det var jo Saniteten som i sin tid også tok initiativet til at det i det hele tatt ble en egen Sørkedalsbunad - ja, til og med en bunad for menn. Og om ikke lenge blir det også eget sølv! 5

4 Du trenger ingen henvisning for å komme til oss, og du slipper lang ventetid. Vi tilbyr behandling både på dag- og kveldstid, samt i helgene. Ta kontakt idag! Røa Glass og Ramme AS Man-onsd: 8-16 Tors: 8-18 Fre: 8-16 Lør: RØA SYKKELSERVICE Sørkedalsveien Oslo Mandag-torsdag: 9-18 fredag: 9-16 Lørdag: Kort ventetid Gratis trening på treningssenter i forbindelse med behandling Student- og pensjonistrabatt Gruppetrening Velkommen til oss! Tlf: Sørkedalsveien Oslo Ungdomstrening Røa i Oslo vest tilbyr trening for ungdommer mellom 16 og 18år uten bindingstid til kun 299,-/mnd. første 9 mnd. deretter 199,-/mnd. Tlf Adr. Aslakveien 28, 0753 Oslo Nytt Treningssenter Røa Fra 199,- pr mnd Uten binding Prøv oss uforpliktende med verdikupong til medlemskap eller drop-in 6 Aslakveien 28 (Ullerntoppen) Gratis personlig trener 100% fornøyd garanti Best i test! Aftenposten 2011 Vi har vinterlagring m/ service! Hjelp! Vi må flytte Våre katter og kaniner søker nye hjem. Permanente eller fosterhjem. Vil du hjelpe? Ta kontakt: eller telefon (kl 11-13) Vet du om et småbruk el l som er ledig, så ta kontakt! For info: Bo bedre, bo tryggere, bo hjemme! Flow er en seteheis for alle typer trapper. Den tar liten plass og setet kan slås opp når den ikke er i bruk. Den kan tilpasses de este ønsker og behov. Teknologien er avansert, men bruken er enkel. Men aller viktigst - den bringer deg eller dine trygt og sikkert mellom etasjene. For mer informasjon, ring ThyssenKrupp Encasa Life in motion. Tlf Raskt bedre! «Ble du bra så raskt?» For den som har hatt ordentlig vondt, er det en fryd å fortelle en historie om rask bedring. Det er det for oss også. Klinikk for Alle Røa Griniveien 10 midt i Røa krysset Ring Om tro og fornuft og det evige liv Bråstopp og ny start. Slik betegner Hans Fredrik Dahl - gullpennen, provokatøren, Dagbladets kultursjef, historikeren, medieprofessoren, forfatteren, radikaleren - det som skjedde en høstdag i Han ble kjørt med blålys til Ullevål med hjerneslag og hjerteproblemer, og mottok, på det han trodde var dødsleiet, den katolske kirkens sakramenter, sykesalving og nattverd. Så levde han videre. Og han ble nødt til å tenke gjennom om overgangen til et aktivt engasjement som katolikk, egentlig tilfredsstilte historikerens strenge krav til personlig alvor og overveielse. Svaret var nei. Etter hvert kom en annen erkjennelse: Religion er veien til kunnskap om meg selv. Hans Fredrik Dahl var på temakveld i Røa kirke for å snakke om Å komme til tro i fornuftens tidsalder. Vi sakser noen ord til ettertanke: Vår tid er ikke fornuftig i naturvitenskapelig forstand. Av verdens nålevende naturvitenskapelige forskere, er halvparten troende, de fleste av dem kristne. nedover Men den sekulære fornuften er rådende, alt skal behandles likt. Likestilling av alle livssyn er fornuftig i en helhetlig trosog livssynspolitikk. Men det er en utfordring for oss som tror, fordi rammeverket fjernes. Dessuten overser man at troen faktisk har noe å fare med: kunnskap, innsikt og forståelse. Troen har en lang historie som representerer en gedigen kultur. Og korset er med ved begynnelsen og slutten av livet til en overveldende majoritet av befolkningen. Jeg kan ikke tenke meg en tro som er utenfor fornuften, men jeg har en tro som sier noe annet enn fornuften. Den kristne tro er en annen vei til innsikt og forståelse og den har sitt eget objekt: Deg. Inne i livet. Vi har stort utvalg av fliser og benkeplater i natursten til kjøkken og bad. Håndlagde keramiske fliser, mosaikk, glassfliser og mye mer Jeg kom til tro i en krise. I en slik situasjon opplever mange at livet er annerledes enn de har trodd, de får en vekker og må tenke nye tanker om livet. At det ikke er så opplagt som man har trodd. Gjennom krisen kommer man kanskje til tro, som jeg. Spørsmålet er hvordan man beholder en tro som er skapt av en krise. For meg er det nødvendig å gå inn i troen som tradisjon, som kirke, som væremåte i et sosialt nettverk, som møte med tekster som griper. Kirken er blitt en institusjon av uhyggelig makt og styrke. Jeg skjønner at mange trossamfunn forsøker å skrelle av paver og makt og glans og finne tilbake til det opprinnelige. For meg er det viktig å stå i en ubrutt tradisjon som går tilbake til evangeliene. Hva gjør Kirken for oss? Den avstiver troen. Den hjelper oss i arbeidet med å utvikle den. Jeg ser troen som en vei til å forstå meg selv. Vitenskapen fører enn fornuften Jeg kan ikke tenke meg en tro som er utenfor fornuften. Men jeg har en tro som sier noe annet og nedover og avdekker stadig nye detaljer som kan undersøkes. Plutselig oppdager du noe som utfolder seg. Religion er veien til kunnskap om meg selv og min posisjon i verden. Selvinnsikt er nødvendig for at vi skal videreutvikle oss. Som mennesker er vi hele tiden i forandring, både biologisk og i forhold til våre tanker. Ingen av oss er den samme i morgen som vi er i dag. Og siden jeg selv og min selvinnsikt forandres, må også min tro forandres og utvikles. Mandag-fredag 10-16: åpent showroom i Sørkedalsvn Takk fra Røa kirke til vår lokale baker midt i Røa-krysset for donasjon av julekaker til årets juletrefest i Røa kirke. Det ble satt pris på! Det var fullt i menighetssalen i Røa kirke den torsdagskvelden da Hans Fredrik Dahl skulle fortelle om sin vei til tro. Jeg er historiker og opptatt av hvordan menneskenes liv henger sammen. Det er ikke helt comme il faut i dag å være opptatt av det evige liv. Det er faktisk veldig gammeldags. Men troen på et evig liv gir den innsikt at mennekets liv er større enn det selv. Vi har ingen erfaring med livet etter døden, men vi kan forestille oss et liv som tilhører noe større. Det er noe med å være skrevet inn i Guds store bok før jeg ble født. En urimelig, men i sannhet stor tanke. Alle mennesker fra historiens begynnelse til historiens slutt, til stede i evigheten. Denne tanken har fått meg, som historiker, til å tenke annerledes om historien; Det at vi har en himmel over livet vårt, har konsekvenser for hvordan vi ser på våre medmennesker. Historiens regimer viser at det alltid er noen det ikke er plass til, kapitalister og jøder er to eksempler. Historien går også slik at tidligere mennesker ikke har plass i fremtidens samfunn. I en tenkning om det evige liv, blir det umulig å sortere noen bort. Alle har en plass. De har et liv. Vi som har denne tro, har kanskje også noe å si i en blandet livssynspolitikk. 7 JF Vandring med hvilepuls Dette er tema for neste temakveld i Røa kirke. Og det skal handle litt om å kjenne etter hva vi egentlig vil med våre liv, om den muligheten vi har til å gjøre valg. Valfrid Botnen er retreatleder og åndelig veileder ved Diakonisenteret på Lovisenberg. Nå besøker hun Røa kirke! Velkommen! Gratis entré. torsdag 11. april kl 19.30

5 Konfirmantene gleder seg I år er det 73 ungdommer i våre to menigheter som har valgt kirkelig konfirmasjon. Fem fra Sørkedalen og 68 fra Røa. Selve konfirmasjonen skjer til våren: 19. mai kl 11 i Sørkedalen, og det blir tre konfirmasjonsgudstjenester på Røa: lørdag 25. mai kl 13 og kl 15, og søndag 26. mai kl 11. Helene Breivik Hellerdal, leder for konfirmantarbeidet, forteller at konfirmasjonsforberedelsene for dette kullet startet allerede i oktober. - I januar deltok konfirmantene på Operasjon Ved, i vinterferien dro de på leir til Merket i Valdres, og nå tirsdag 19. mars skal de være med på årets store fasteaksjon. Og innimellom alt dette har de deltatt på gudstjenester og fulgt undervisningen, i to grupper. - Ryktene sier at siste uka i april skjer det noe helt spesielt? - Ja, da blir det intensivøving til årets musikal - med band, drama, dans og sang. Og det hele ender opp i to åpne forestillinger søndag 28. april i Røa kirke kl og kl Da tror jeg det vil komme mange foreldre, faddere og familie som vil bli både stolte og glade over det de får oppleve fra konfirmantene. Klar melding: Vi har det fint! Hjem fra vellykket konf.leir Foto: Helene B Hellerdal Les ungdommenes egne utsagn om å være konfirmant - på leir og i undervisningen På konfirmasjonsleiren ble jeg bedre kjent med personer som nesten alltid har vært rundt meg, men jeg så vidt har snakket med. Jeg synes alle var litt ekstra hyggelige, kanskje pga den gode gjerningen alle skulle gjøre. Korssamlingen var en veldig koselig og avslappende del av leiren. Mia Det var morsomt med stilletid og korssamling. Da var det ingen som bråkte. Jakob L.J. Jeg syntes at det var hyggelig på konfleiren og likte korssamlingene spesielt godt. Det var hyggelig å bli kjent med andre fra andre skoler. Det er spennende å være konfirmant og å lære mye nytt. Emilie Det var veldig gøy. Akingen var spesielt gøy med kule akebrett og heis. Slangetemmingen var spennende med mye fart. Underholdningskveldene var interessante og gøy på grunn av aktivitetene. Maten vi fikk smakte godt, kyllingvingene var det beste. Olav Det var fett med aking og skituren var bra på grunn av bra løyper. Jacob B.C. Konfirmasjonsleiren var en fin mulighet til å bli bedre kjent med elever fra Hovseter og andre skoler. Det var litt for lite fritid synes jeg. Korssamlingen var den koseligste aktiviteten på turen. Behagelig musikk. Oda A. Det var veldig morsomt på konfleiren, og den var lærerik. Jeg lærte mye om Jesus og Peter. Det var veldig morsomt at vi hadde aktiviteter midt på dagen og ikke bare undervisning. Jacob B Det var kult å være på konfleir, fordi man ble mye bedre kjent med de andre folka. Det var veldig god mat der, og morsomme uteaktiviteter. Korssamlingen var deilig siden det var så stille og rolig der. Leggetiden burde ikke vært før 01:00 synes jeg og heller en time lengre søvn på morgenen. Bussturen gikk fint, og man fikk se mye fint landskap. Markus Det var gøy på konfirmantleir, spesielt morsomt var det å danse. Maria Konfirmasjonsleiren var bedre enn forventet. Det var mange morsomme aktiviteter, og undervisningen var spennende. Likte spesielt godt det å sitte på tuben etter snøscooteren. Jeg likte også godt den avslappende korssamlingen. Julie Det var egentlig ganske fint. Vi lærte mye om Jesus og disiplene, spesielt om Peter. Det var veldig koselig, spesielt med vinterkveldene og korssamlingene og sånt. Jeg ble også bedre kjent med de andre konfirmantene. Uteaktivitetene var også morsomme, jeg likte veldig godt slangetemming. Hanna Leiren var ganske morsom og veldig lærerik. Jeg lærte mye om Jesus og fiskeren Peter. Det var morsomt at vi hadde aktiviteter midt på dagen, hvor vi kunne ake og gå på ski, sånn at vi fikk et avbrekk på undervisningen. Eivind Jeg synes det var en veldig hyggelig konfleir. Det beste var stillestundene for da var det rolig og stille etter bare noen timers søvn. Aktivitetene var også morsomme: akingen og kasseklatringen. Birk 8 9

6 Kort vei til våre gode annonsører På Statoil på Bogstad gir vi deg den servicen du leter etter! 9-20 (18) Meny: 9-21 (20) (8-23) Ankerveien Dekk-reparasjoner Skifte av lyspærer og vindusviskere Utleie av tilhenger Ny vaskemaskin med polering! Trenger du ny fastlege? Jeg har noe ledig kapasitet. Hjemmekontor i Sørkedalen, hver dag (unntatt fredager) fra kl 9.30 til 14. Markadoktor n Sakariasveien / Klær til hele familien utstyr og garn Nærbutikken med størst utvalg i Oslo vest midt i sentrum av Røa BRILLER KONTAKTLINSER Røa Optikk Vækerøvn 197, 0751 Oslo Tlf Fax Røa Optikk AS Vækerøveien 197, 0751 Oslo Telefon: , telefaks: Epost: Solskjerming SKREDDERSYDD SOLSKJERMING Besøk oss på Røa, vis-avis Røa kirke. Gratis befaring og måltaking. Ring Vækerøvn 213, 0751 Oslo AVD NORDSTRAND: TLF AVD MAJORSTUEN: TLF Røa Autoco ditt lokale verksted som fikser det meste! EU-kontroll Service Reparasjoner Dekkhotell Skade/karosseri Diagnosetest og elektronisk feilsøking på alle kurante bilmerker Mandag-fredag 7-17 Sørkedalsveien 175 Ring Skal du fylle tanken din? Hos Esso kan du også fylle magen: Prøv vår Røa baguett med egg og reker for kr 49 og 3 pk boller for kr 29 Tidligere sokneprest Ola Rypdal er død Ola Rypdal var sokneprest i Røa kirke i 19 år, fra 1974 til Utallige er de familier som husker ham fra dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser, i tillegg til gudstjenester og annet kirkelig arbeide. Rypdal var opptatt av å bygge menighet, ved å danne grupper og husfellesskap som han inspirerte ved å la frivillige i menigheten delta i kurs og på møtekvelder. Som pensjonist var Ola Rypdal tilbake i kirken, som et vanlig menighetsmedlem. Rypdal ønsket å gi mennesker innsikt i evangeliene. Hans forkynnelse hadde et fokus som kan oppsummeres slik: Du står overfor Gud med ditt liv, og må finne fred med Gud. Og videre: Troen alene, nåden alene og Jesus alene Ola Rypdals kone, Marit, døde bare en knapp måned etter sin mann. Hun var en aktiv menighetsbygger, med særlig fokus på barnearbeid, misjon og trosopplæring. Marit Rypdal var også ansvarlig for at det ble barnehage i Røa kirke. Røa menighet har mistet to svært engasjerte medlemmer. To bautaer er blitt borte. Vi føler oss fattigere, men er veldig takknemlige for deres innsats i alle årene. M.O.A døpte døde Herren velsigne din utgang og din inngang Vi ber for menighetens nye medlemmer, for dem vi bærer til Jesus Kristus ved døpefonten Røa kirke Adele Noreng Weibye Thalia Noreng Weibye Aksel Mediaas-Wold Olav Berset Due Isabell Taralrud-Lehre Jonathan Bull Sørkedalen kirke Iben Elise Bang-Hansen Inga Kvernebo-Grønseth Andre steder Elida Riise Bergheim Edvard Heum Hovden Thomas Bakken Miller pr Vi minnes og vi takker for medvandrere i Røa og Sørkedalen som nylig har gått bort Røa Edem Maria Karlson, f Inger Synnøve Meyer, f Irene Elfride Teodorsen, f Karl Alfred Langlien, f Liv Margaret Knivsberg, f Jan Erik Sande, f Egon Weng, f Ola Rypdal, f Aleksander Aspenberg, f Louise Ann Margretha Pharo Tellefsen. f Karin Borgny Bøhler, f Åpningstider: (9-18) Vinmonopol og post: (9-15) Apotek: 9-20 (9-16) Informasjonen: Lilleakervn 16 BØKER PAPIR LEKER BBB-REOLEN RØA Røa Bokhandel BOK OG PAPIR MIDT I RØA SENTRUM htpp://www.roabok.no Austliveien 2 TLF FAX Esso tiger gir deg ekstra krefter! Åpningtider: Mand-fred Lørd-sønd Griniveien 3 (midt i Røakrysset) Tlf: Sørkedalen Svein Olaf Storbråten, f vigde Vi ber for dem som har lovet å elske og ære hverandre til døden skiller dem at, og som drømmer om et godt samliv Sørkedalen kirke Katrine Damgaard og Tord Erik Skyrud Andre steder Nicole Helle og Eivind Sverdrup 11

7 Ledende aktør innenfor gjerder, porter og rekkverk Skal du selge eller kjøpe bolig? Ring OBOS eiendomsmeglere på Røa 12 Vi kan hjelpe deg med gode løsninger. Befaring/pristilbud/montering. Kontakt oss på (Voksen Gård) TAKST SENTERET TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP HELGE JENSEN TØMRERMESTER - AUTORISERT / Fagertunvn 1, Bekkestua Medlem av Norges Takseringsforbund Vækerøvn Oslo Fax ekraveien 68 TLf Hverdager: 9-19 Lørdager: Alle typer elektroinstallasjoner hos private og næringsdrivende - Elsjekk og internkontroll - Feilsøk og utbedring av elektrisk varme i golv - Montasje og feilsøk av TV og dataoppkoplinger Tlf / Aslakveien 14 b Din lokalkjente takstmann ved salg, arv, skifte, etc Ny adresse! G RØA FORRETNING ULLSMED Lise og Kjell Fornebo Vækerøvn 193 a Tlf Fax Eget verksted Gravering Reparasjoner Omarbeidelser Modellarbeide Rørlegger & VVS-forretning til distriktets tjeneste EKSPERT PÅ NØKKELFERDIG BAD HARALD MELGÅRD AS Luftsfartsveien 18, 0770 Oslo Tlf Mob Fax Velkommen til kaffe og kaker i kafeen! Dagligvarer, mat fra dalen og lappesaker til sykkelen i butikken! Åpent alle dager fra 10 til 19 Tlf Hjemmelaget eplekake Gulrotkake fra Kikutstua Sjokoladekake Nystekte brød hver dag... og så de gode eggene som alle snakker om... DAGLIGVARER EN GROS FOR BARN, UNGE, BABYER, FORELDRE FOR VOKSNE I ALLE ALDRE ses Babysang på tirsdager Det er mye aktivitet i Røa kirke gjennom hele uka - for store som for små. Her får du oversikten over de ulike møtepunktene. Sjekk også kirkens nettsider - alltid oppdatert! Røa kirke, hver tirsdag (unntatt påskeuka). To grupper: Fra kl er det for de med babyer mellom tre og 10/12 mndr. Kl er det felles kaffekos og lek. Servering av frukt/te/kaffe: kr 10. Kl er det småbarnssang for de over ett år. En god anledning til å bli kjent med andre småbarnsmødre/fedre. Kontakt: Helene Breivik Hellerdal ( ). Barn & familietilbud Familiemiddag i kirken for små og store: Onsdag 3. april. Kveldsmesser kl 18 med eget opplegg for barna: 10/3, 1/4 og 5/5. Familiegudstjenester kl 11: 17/3 og 14/4. Tårnagentsamling for 8-9-åringer lørdag 13. april. Kontaktperson: Røa kirkes jentekor Jentekoret har nå rundt 25 medlemmer fra sju til 19 år. Koret øver i kirken på onsdager ( ), i to aldersinndelte grupper. Vil du bli med i jentekoret, så ta kontakt med kantor Olav Morten Wang ( ) for prøvesang. KRIK Røa Idrettsglede. Trosglede. Livsglede - det er KRIK! KRIK Røa har to aldersinndelte grupper som møtes fredager i gymsalen på Bogstad skole, og i menighetssalen i Røa kirke: KRIK Ungdom og KRIK Kontakt: Anne Line Bretteville-Jensen ( ). KFUM/KFUK-speiderne Lyst til å bli med i Speideren? Her finner du kontakt-informasjon: Gutter fra 5. trinn: Røa kirke tirsd. kl Johan Bjerkedal: Jenter fra 5. trinn: Røa kirke tirsd. kl Ingrid Aadnesen: Gutter/jenter 3. og 4. trinn: Voksen kirke, annenhver tirsdag kl Mikael Ekedahl: Eller ta kontakt på Røa kirkes kammerkor Koret øver i Røa kirke på onsdager kl For tiden trenger koret noen flere sopraner og mannsstemmer - særlig også yngre stemmer! Kontakt Olav Morten Wang ( ) for prøvesang. Fint å starte i koret rett etter påske! Husfellesskap Det fins flere etablerte grupper som enten kaller seg husfellesskap eller bibelgrupper, og det dannes av og til nye grupper/husfellesskap på Røa. Ta kontakt med kirkekontoret ( ) og få mer info - om tid/sted/nye grupper. Julemessemisjonen samles i Kirkestuen (Røa) én mandag i måneden, fra 19 til 21, for å forberede menighetens julemesse i november. Nye folk trengs, så bli med! Datoene i vår er 18/3 og 29/4. Julemessen er 16. november. Kontaktperson Eva Ekrheim Kafétreff på Miso På Miso Kafé, tirsdager mellom kl 13 og 14, kan du sette deg ned ved bordet der det står en rød rose. Der sitter også en/noen som gjerne vil ha selskap med deg - klar for en prat, kanskje også om viktige ting. Miso ligger rett ved T-banestasjonen på Røa. Lunsjtreff Kl 12 den andre torsdagen i måneden er det gratis lunsj i menighetssalen, på følgende datoer: 14/3, 11/4 og 13/6 En hyggelig samling med litt program, inkl utlodning - for godt voksne mennesker som liker å treffes midt i uka. Vaffeltreff Hver torsdag (når det ikke er lunsjtreff) er det vaffeltreff i Kirkestua (Røa kirke), mellom kl 12 og 14. En uformell treff-arena for folk som er hjemmeværende på formiddagene - unge som godt voksne. Ørensnytt fra organistene I februar avholdt Røa vel sitt årlige nettverksmøte, der mange av oss som bidrar med engasjement og tid for å gjøre Røa til et bedre sted å bo, var samlet. Det er alltid hyggelig å være med på dette møtet og bli inspirert til å fortsette med det kulturelle arbeidet vi bidrar med for Røas og hele Oslos befolkning. En av måtene du kan være med å gi støtte til kulturarbeidet i ditt nærmiljø, kan være så enkelt som å gå på en konsert. Kom og hør når vi i Røa kirkes kammerkor i samarbeid med Ullern kammerkor fremfører J. S. Bachs Magnificat søndag 17. mars kl En annen enkel måte å bidra på er å synge i kor. Vi i Røa kirke er så heldige å ha to kor, et jentekor og et kammerkor. Bli med og syng! Til høsten skal vi i kammerkoret, sammen med Sølvguttene, fremføre Brahms sitt store og berømte Ein Deutsches Requiem for kor, solister og orkester. Vi begynner å øve på dette verket rett etter påske, så ikke nøl med å ta kontakt med Olav Morten på tlf ! Av andre konserter fremover er orgelnatt på langfredag 29. mars hvor sopranen Katharina Frogner Kockum og organist Gunnar Petersen-Øverleir holder konsert kl 22. Er du hjemme på Røa i påsken, er du velkommen på vår stemningsfulle konsert. Vårens siste orgelnatt blir fredag 19. april kl 22 med Olav Morten Wang. Fredag 24. mai kl 19 får vi storfint besøk i Røa med guttekoret Ąžuoliukas fra Litauen. De holder konsert i Røa kirke sammen med Sølvguttene. Innsamlingsaksjonen for nytt flygel i Røa kirke pågår fremdeles. Nå har vi samlet inn over kroner! Prisen på et nytt flygel ligger rundt , så vi nærmer oss sakte, men sikkert. Bidra gjerne, du også, til kontonummer Merk innbetalingen med "Nytt flygel". Hilsen Gunnar og Olav Morten 13

8 Menighetsforvalter: Knut Erik Skarpaas Prestene: Sokneprest Roald-Einar Ottersen / Kapellan Maria Paulsen Skjerdingstad / kirken.no Organistene : Gunnar Petersen-Øverleir (60%) / kirken.no Olav Morten Wang (40%) Diakonimedarbeider (20%): Aud Marit Veum / kirken.no Trosopplæringsleder: Helene Breivik Hellerdal kirken.no Ungdomsarbeider (20%): Anders Fjeld Meyer / Kirketjener (60%): Faulus Korkunc / p Barnehagestyrer: Ligia Maria Skaldebø Menighetsrådet Røa: Ann-Synnøve Willoch, leder Menighetsrådet Sørkedalen: Tore Berger, leder Røa og Sørkedalen menigheter Felles stab/kontor: Tlf Fax Nordengvn 9, 0755 Oslo Mandag-torsdag kl Fredag Felles sentralbord for kirkene i Oslo: Spørsmål om dåp/bryllup: ( ) Givertjenesten: kto (Merk Gave til Røa menighet ) tirsdag 19.mars Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Dette er mennesker som er født på feil side av urettferdigheten. Men de vil forandre verden, og de vet hvordan. De er forbilder. Med årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp fortelle historiene til noen av disse forbildene. Vårt arbeid bygger på deres kunnskap og engasjement. De sikrer bærekraftige løsninger som er forankret i lokalsamfunnet. De får det til! Støtten fra norske menigheter gir forbildene mulighet til å skape virkelig og varig forandring. For seg selv, for andre og for hverandre. I Røa kirke markerer vi aksjonen med gudstjeneste 17. mars og med Konfirmantene kommer! en dør-til-dør-aksjon tirsdag 19. mars. Konfirmantene er med begge dagene, og vi håper flere vil bli med. Ta kontakt med trosopplæringsleder Helene dersom du vil være bøssebærer eller hjelpe til på annen måte. - I fjor klarte konfirmantene nærmest å doble summen fra året før. Det ble til Kirkens Nødhjelp. Det tilsvarer at 82 landsbyer får installert vannpumper! I år vil vi gjøre hva vi kan for å samle inn enda mer, slik at vi vinner konkurransepokalen som SVURRmenighetene kjemper om. Det er den menigheten som får til størst prosentvis økning pr bøsse som får pokalen. I fjor var det Ris, forteller Helene. Du kan også støtte aksjonen ved å sende GAVE på sms til 2468 (kr 200). Eller ringe givertelefonen (kr 200). KN-konto: Foto: Helene B. Hellerdal tekstene røa sørkedalen VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE I KIRKEN DIN 10.3.: 4. søndag i fastetiden 5 Mos 8,2-3 1 Kor 10,16-17 Joh 6, : Maria budskapsdag 1 Sam 1,21-28 Apg 16,12-15 Luk 1, : Palmesøndag Sak 9,9-10 Fil 2,5-11 Joh 12, : Skjærtorsdag Salme 116, Kor 11,23-26 Joh 13, : Langfredag Luk 22,39-23, : 1. påskedag 2 Mos 15,1-3 Kol 2,12-15 Joh 20, : 2. påskedag Jer 31, Kor 5,14-19 Joh 20, : 2. søndag i påsketiden Jes 45,5-8 eller Apg 1,1-5 1 Pet 1,3-9 Joh 20, : 3. søndag i påsketiden Salme 23,1-6 eller Apg 5, Pet 5,1-4 Mark 6, : 4. søndag i påsketiden Jes 40,26-31 eller Apg 8, Kor 4,14-18 Joh 14, : 5. søndag i påsketiden 1 Kong 8, eller Apg 11,1-18 Ef 2,17-22 Joh 17, : 6. søndag i påsketiden 1 Kong 3,5-14 eller Apg 12,1-17 Ef 3,14-21 Matt 6, : Kristi himmelfartsdag 1 Sam 2,1-9 eller Apg 1,1-11 Ef 1,17-23 Joh 17, : Søndag før pinse 1 Kong 19,3b-13 el. Apg 24, Joh 5,6-12 Joh 16, : 17. mai 5 Mos 8, Kor 4,7 Luk 17, : Pinsedag 1 Mos 11,1-9 Apg 2,1-11 eller Rom 5,1-5 Joh 14, : 2. pinsedag 2 Mos 17,1-7 Apg 15,1-11 Joh 7, : Treenighetssøndag Jes 6,1-8 Apg 17,22-34 Luk 24, : 2. s. i treenighetstiden Esek 36,25-29a Rom 6,3-8 Joh 3, : 3. s. i treenighetstiden 1 Sam 1, Joh 3,1-3 Mark 10, : 4. s. i treenighetstiden Salme 22, Tess 2,5-13 Matt 9,35-38 Søndag 10. mars kl 11 Nattverd. Søndag 10. mars kl 18 Kveldsmesse v/ Roald-Einar Ottersen. Nattverd. Kveldsmat etter gudstj. Søndag 17. mars kl 11 Familiemesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Nattverd. Søndag 24. mars kl 11 Dåp. Nattverd. Torsdag 28. mars kl 19 Skjærtorsdagsgudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Nattverd. Fredag 29. mars kl 11 Pasjonsgudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Søndag 31. mars kl 11 Høytidsgudstjeneste v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Nattverd. Mandag 1. april kl 18 Kveldsmesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Nattverd. Familiekoret Sang for små sangere. Kveldsmat etter gudstjenesten. Søndag 7. april kl 11 Høymesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Nattverd. Røa kirkes kammerkor. Søndag 14. april kl 11 Familiegudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Tårnagentene deltar. Dåp. Nattverd Søndag 21. april kl 11 Høymesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Nattverd. Søndag 28. april kl 11 Enkel høymesse. Dåp. Nattverd. Søndag 5. mai kl 11 Høymesse. Nattverd. Søndag 5. mai kl 18 Kveldsmesse. Nattverd. Kveldsmat etter gudstj. Torsdag 9. mai kl 11 Høymesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad i Sørkedalen kirke. Dåp. Nattverd. Søndag 12. mai kl 11 Dåp. Nattverd. Søndag 19. mai kl 11 Dåp. Nattverd. Mandag 20. mai kl 12 Prostigudstjeneste i kirkeruinene i Maridalen. Søndag 17. mars kl 10 Gudstjeneste. Dåp. Søndag 7. april kl 10 Gudstjeneste v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Søndag 21. april kl 10 Gudstjeneste v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Nattverd. Torsdag 9. mai NB! kl 11 Felles høymesse med Røa og Voksen menigheter v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Nattverd. Fredag 17. mai kl Familiegudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Søndag 19. mai kl 11 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Maria Paulsen Skjerdingstad og Helene Breivik Hellerdal. Søndag 2. juni kl 10 Gudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Dåp. Søndag 16. juni NB! kl 12 Sommergudstjeneste (utenfor kirken), felles med Røa menighet. v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Sørkedalen Brass Kirkekaffe med pølser før konserten: Matinékonsert kl 14 Sørkedalen kirke søndag 16. juni Tracee Lewis Meyn, vocal Georg Reiss, klarinett/sax Ulf Nilsen, piano/orgel Sørkedalen Barnekor røa forts Lørdag 25. mai kl 13 og 15 Konfirmasjonsgudstjenester v/ Maria Paulsen Skjerdingstad og Helene Breivik Hellerdal. Søndag 26. mai kl 11 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Maria Paulsen Skjerdingstad og Helene Breivik Hellerdal. Søndag 2. juni kl 11 Dåp og nattverd. Søndag 9. juni kl 11 Høymesse. v/ Brodtkorb. Nattverd. Søndag 16. juni kl 12 Høymesse i Sørkedalen kirke (ute) v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Sørkedalen Brass Behov for skyss til kirken? Ring Med forbehold om mulige endringer - for både røa og sørkedalen

9 din lokalmegler på Røa! D I N SIDEN 1982 I 3 0 L O K A L M E G L E R Å R Joakim Swartling Eiendomsmeglerfullmektig MNEF mobil: Linda Brattebråten Hagen Megler MNEF mobil: Morten Meyer Knutsen Leder In-vest mobil: Alexander Rieber-Mohn Medhjelper mobil: Ann-Kristin L. Mathiesen Eiendomsmegler MNEF mobil: Karianne Christoffersen Eiendomsmegler MNEF/ mobil: Hege Kirkeby Eiendomsmeglerfullmektig MNEF mobil: Vegar Giæver Eiendomsmegler MNEF/ mobil: Synnøve Nyhagen Eiendomsmegler MNEF mobil: Lise Løkka Eiendomsmegler MNEF mobil: Thomas Borg Rasmussen Medhjelper mobil: Eie, Røa Griniveien 10, 0756 Oslo Tlf: /

Kirkebladet. De bor i nabolaget ditt og de betyr mye for veldig mange. Folk vi setter pris på NR 5 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN

Kirkebladet. De bor i nabolaget ditt og de betyr mye for veldig mange. Folk vi setter pris på NR 5 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 5 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN Folk vi setter pris på De bor i nabolaget ditt og de betyr mye for veldig mange Bikkar Singh øverst i Ostadalsveien

Detaljer

Kirkebladet. Usynlige ildsjeler ofrer nattesøvnen. Bli med til Finnerud stedet der Nordmarksprodukter blir til. Hva er det med Jesus?

Kirkebladet. Usynlige ildsjeler ofrer nattesøvnen. Bli med til Finnerud stedet der Nordmarksprodukter blir til. Hva er det med Jesus? Kirkebladet NR 1 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN Pål Magnus Nordby om natt-arbeiderne på røabanen: Usynlige ildsjeler ofrer nattesøvnen side 5 FOTO: BJERKNES/DAGSAVISEN Hva er det med Jesus? Det er forfatteren

Detaljer

Kirkebladet #HJERTELAG BYPÅSKE? DU TRENGS. Stor oppstandelse! Konfirmantfestivalen er over. Straks klart for konf.musikal

Kirkebladet #HJERTELAG BYPÅSKE? DU TRENGS. Stor oppstandelse! Konfirmantfestivalen er over. Straks klart for konf.musikal www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 2 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN BYPÅSKE? Påske er sol. Appelsin. Påskeegg. Fjell og ski. Men det er også krokus i hagen, spirende liv, besøk

Detaljer

Ser du for deg dette som virkelighet?

Ser du for deg dette som virkelighet? 2013Kirkebladet NR 4 FOR RØA OG SØRKEDALEN venter fortsatt vest i Oslo at og i på Barn unge og musikk- kulturskolen klar stå stå skal skal Ser du for deg dette som virkelighet? Alle forarbeider er gjort

Detaljer

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Røa Vel feirer 100-årsjubileum Første helga i september blir det feiring tre dager til ende i Røa sentrum.

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN. Side 4. Møt Toril Mentzoni i et åpenhjertig intervju om en noe uvanlig vei til kristen tro. Side 6-7

FOR RØA OG SØRKEDALEN. Side 4. Møt Toril Mentzoni i et åpenhjertig intervju om en noe uvanlig vei til kristen tro. Side 6-7 www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 1 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Kulturministeren til Kirkebladet: Frivillig innsats utg jør en stor forskjell Kulturminister Thorhild Widvey

Detaljer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 4 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Dette har kirken på Røa betydd for oss Seks beboere på Røa forteller til Kirkebladet hvorfor de setter pris

Detaljer

Kirkebladet. logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37. Svein Aage Christoffersen:

Kirkebladet. logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37. Svein Aage Christoffersen: Kirkebladet NR 3 2009 NR 2 2010 FOR RØA OG SØRKEDALEn logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37 Svein Aage Christoffersen: Uten påskedag blir troen uten mening Om de fantes, ville de tabloide avisene

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

Hans sko har satt spor! Klimavalg 2013

Hans sko har satt spor! Klimavalg 2013 Hans sko har satt spor! Side 4 Klimavalg 2013 Side 8 - å dykke etter Bibelens perler Side 5 Har du hørt om Ilas? Side 8 Nr. 3-60. årg - juni - september 2013 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Appelsin og rosiner. Renning i veven. Side 3. Side 4. Søkelys på forbilder. Side 8. Nr. 1-60. årg - februar - mars 2013 - informasjon

Appelsin og rosiner. Renning i veven. Side 3. Side 4. Søkelys på forbilder. Side 8. Nr. 1-60. årg - februar - mars 2013 - informasjon Appelsin og rosiner Side 4 Renning i veven Side 3 Søkelys på forbilder Side 8 Nr. 1-60. årg - februar - mars 2013 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 2 / 2014 LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK FULLDISTRIBUSJON I slutten av juni ble det laget sølepytter i Verksgata som barna fikk lov til å leke i. Dette ble filmet og skal vises frem på åpningen av kulturhendelsen

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer