Offentlig journal. Invitasjon til den andre nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern - Hamar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Invitasjon til den andre nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern - Hamar 251109-261109"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A nvitasjon til den andre nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern - Hamar HOK - nvitasjoner - anmodninger om møte - innenlands / /2009 Sykehuset innlandet HF Eldreomsorg - GPS - sporings- og alarmsystem for demente og uføre Eldreomsorg - henvendelser 2008/ / On-Sat AS Klage - feilbehandling av hjertebarn Helsevesenet - henvendelser - Sak DL 2008/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse - anoreksipasient Helsevesenet - henvendelser - Sak DL 2008/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 1 av 25

2 tgifter til konferanser som arrangeres av et departement HOK - nvitasjoner - anmodninger om møte - innenlands 2009 N 2008/ / Oddvar Overa Stm12 Svar på e-post av STM12 ( ) En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2009/ /2009 Pettersen Mona Svar på brev av klage - fastlege ordningen Klage - fastlege og legesenter 2008/ /2009 Sand-Severeide Solveig Svar på brev av angående refusjon av utgifter til medikamentell behandling Klage - dekning av utgifter til legemidler 2009/ /2009 Farnes Tore Side: 2 av 25

3 Stm16 Spørsmål 168 fra regjeringspartienes medlemmer i transport- og kommunikasjonskomiteen STM16 ( ) Nasjonal transportplan / /2009 Samferdselsdepartementet Statsråden Otp52 Svar på komiteens spørsmål 1-10 i brev av OTP52 ( ) Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009/ /2009 Miljøverndepartementet Statsråden Stortingsvalg sending av dokumenter til Stortinget - godkjente valglister Stortingsvalg sending av dokumenter til Stortingt - godkjente valglister 2009/ /2009 Aust-Agder fylkeskommune m.fl. Otp52 Svar på komiteens spørsmål 1-20 i brev av OTP52 ( ) Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009/ /2009 Miljøverndepartementet Statsråden Side: 3 av 25

4 Otp52 Tilføyelse til 78 OTP52 ( ) Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009/ /2009 Miljøverndepartementet Statsråden Stortingets budsjett Budsjettoppfølging pr Stortingets budsjett Kap. 41 Statsbudsjettet - Sak DL N 2008/ / Terje Olsen m.fl. Stortingets budsjett Budsjettoppfølging pr DS-avd Stortingets budsjett Kap. 41 Statsbudsjettet - Sak DL X 2008/ /2009 ngar Kristoffersen Dok8:107 Departementets vurdering - svar på brev av DOK8:107 ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Leif Helge Kongshaug, Gunnar Kvassheim og André N. Skjelstad om å gjennomføre en faglig utredning om torskeoppdretts område 2009/ /2009 Fiskeri- og kystdepartementet Statsråden Side: 4 av 25

5 Henvendelse vedrørende straffenivået for vold og overgrep mot barn Henvendelser rettssikkerhet og rettsvesen 2008/ / Fagernes Therese Søknad barnehageplass Søknad barnehageplass - Sak DL 2008/ /2009 O 2.1 nntak for stortingsrepresentanter ***** Søknad barnehageplass Søknad barnehageplass - Sak DL 2008/ /2009 O 2.1 nntak for stortingsrepresentanter ***** Søknad barnehageplass Søknad barnehageplass - Sak DL 2009/ /2009 O 2.1 nntak for stortingsrepresentanter ***** Side: 5 av 25

6 Søknad barnehageplass Søknad barnehageplass 2008/ /2009 O 2.1 nntak for stortingsrepresentanter ***** Svar på komiteens brev av vedrørende høring i niteam-saken og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens uttalelser niteam nternational AS ved Harald Engh og forholdet til Forsvarsdepartementet 2008/ /2009 Siemens Søknad barnehageplass Søknad barnehageplass - Sak DL 2008/ /2009 O 2.1 nntak for stortingsrepresentanter ***** Dok8:86 Departementets vurdering DOK8:86 ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim, Trine Skei Grande, Borghild Tenden og Lars Sponheim om å klimavaske norsk lovverk og administrative ordninger 2009/ /2009 Miljøverndepartementet Statsråden Side: 6 av 25

7 FW: Nordisk forvaltningsmøte i Oslo september deltakelse og tema Nordisk forvaltningsmøte i Oslo Sak DL 2009/ /2009 Danmark Folketinget Dok8:110 Forslag om å øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon fra om lag 0,5G - ca kroner - til 2G - ca kroner - for å legge til rette for flere fødsler DOK8: Forslag om å øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon fra om lag 0,5G - ca kroner - til 2G - ca kroner - for å legge til rette for flere fødsler 2009/ /2009 Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Stp59 Svar på spørsmål 5 i brev av STP59 ( ) tbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) -Tretten i Øyer kommune i Oppland 2009/ /2009 Samferdselsdepartementet Statsråden Stp59 Svar på spørsmål 6 i brev av STP59 ( ) tbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) -Tretten i Øyer kommune i Oppland 2009/ /2009 Samferdselsdepartementet Statsråden Side: 7 av 25

8 ttalelse - bruk av oljefondet Henvendelser - oljefondet 2009/ / Hauge Berit Søknad om dekning av utgifter til bevertning - besøk fra Russland KKK - nvitasjoner - anmodninger om møte - innenlands 2009 X 2009/ / Oddvar Overa ttalelse - forvaltning av oljefondet Henvendelser - oljefondet 2009/ / Gulliksrud Sigmund Tilbud på utlånsautomat til Stortingsbiblioteket Avtale på utlånsautomat Tor flamingo - nstallasjon og oppæring - Bibliotheca - Sak DL 2009/ /2009 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Bibliotekservice Side: 8 av 25

9 Stm16 nvitasjon til Folkemøte på Skarnes med bakgrunn i innspill til NTP STM16 ( ) Nasjonal transportplan / /2009 Haug Tor m.fl. Svar på brev av Styrking av rettssikkerheten til pasienter med rusavhengighet og psykiatriske lidelser 2009/ /2009 Jomisko Tom Stm16 Svar på spørsmål og 167 STM16 ( ) Nasjonal transportplan / /2009 Samferdselsdepartementet Statsråden Fiskerinæringen - miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte - uttalelse Henvendelser - fiskerinæringen 2009/ / Fiskebåtredernes Forbund Side: 9 av 25

10 Skattesak - uttalelse Klage - skatteplikt til Norge etter utflytting til Spania 2009/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Økt vrakpant gir hastejobb til biloppsamlerne - uttalelse Vrakpant på eldre biler 2009/ / Norges Biloppsamleres Forening Klage - tilgjengeligheten ved Skatteetaten for norske statsborgere bosatt i utlandet Klage - tilgjengeligheten ved Skatteetaten for norske statsborgere bosatt i utlandet 2009/ / Holst ngar Henvendelse - partene i trygdedrøftingene Pensjoner - minstepensjon - henvendelser 2008/ /2009 Landslaget for offentlige pensjonister Side: 10 av 25

11 Dok8:36 Likebehandling av private og offentlige tilbydere av pleie- og omsorgstjenester DOK8:36 ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Torbjørn Røe saksen, Sonja rene Sjøli og Jan Tore Sanner om likestilling av private og offentlige tilbydere av pleie- og omsorgstjenester 2009/ / Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon Endringer i foretakspensjonsloven og innføring av arbeidsavklaringspenger - kopi FN Kopi av brev til / fra Finansdepartementet 2009/ / Finansnæringens Hovedorganisasjon - FNH nvitasjon til politisk møte/valgdebatt - spørsmål om rullerende bevilgning til servicehunder - Scandic Hotell Hamar ASK - nvitasjoner - anmodninger om møte - innenlandsreiser / / Norske servicehunder Markering fom og alle dager kl kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass 2009 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 6288/2009 Norsk Tamilsk Forum Side: 11 av 25

12 Tillatelse til markering fom alle dager kl og kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass 2009 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 6289/2009 Norsk Tamilsk Forum tfordringer med nåværende momskompensasjonsordning - frivillige organisasjoner - uttalelse Momskompensasjonsordningen 2009/ / Den norske revisorforening Tilbud på rammeavtale for juridiske tjenester Rammeavtale for juridiske tjenester 2009/ /2009 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Wikborg Rein Tilbud rammeavtale juridiske tjenester Rammeavtale for juridiske tjenester 2009/ /2009 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Brækhus Dege Advokatfirma Side: 12 av 25

13 Tilbud rammeavtale for juridiske tjenester Rammeavtale for juridiske tjenester 2009/ /2009 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Advokatfirmaet Hjort Tilbud rammeavtale for juridiske tjenester Rammeavtale for juridiske tjenester 2009/ /2009 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Simonsen Advokatfirma Tilbud rammeavtale juridiske tjenester Rammeavtale for juridiske tjenester 2009/ /2009 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Kluge Advokatfirma nvitasjon til den andre nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern - Hamar ASK - nvitasjoner - anmodninger om møte - innenlandsreiser / /2009 Sykehuset nnlandet HF Side: 13 av 25

14 Bekymring for manglende rettssikkerhet for pasienter i LAR-Midt - kopi av brev til Kirkens Bymisjon Trondheim Henvendelser rettssikkerhet og rettsvesen 2008/ / Rusbehandling Midt-Norge Meddelelse om kontraktstildeling på rammeavtale for juridiske tjenester Rammeavtale for juridiske tjenester 2009/ /2009 Wikborg Rein Otp54 Taletidsfordeling OTP54 ( ) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere mv.) X 2009/ /2009 Grete Berggård Feragen Vedrørende rettssikkerheten for pasienter ved LAR-Midt - kopi av brev til Rusbehandling Midt-Norge Henvendelser rettssikkerhet og rettsvesen 2008/ / Kirkens Bymisjon Trondheim Side: 14 av 25

15 Meddelelse om kontraktstildeling på rammeavtale for juridiske tjenester Rammeavtale for juridiske tjenester 2009/ /2009 Brækhus Dege Advokatfirma Meddelelse om kontraktstildeling på rammeavtale for juridiske tjenester Rammeavtale for juridiske tjenester 2009/ /2009 Advokatfirmaet Hjort Meddelelse om kontraktstildeling på rammeavtale for juridiske tjenester Rammeavtale for juridiske tjenester 2009/ /2009 Simonsen Advokatfirma nvitasjon til åpent debattmøte - Kan farlighet forutsies? - Oslo JK - nvitasjoner - anmodninger om møte - innenlands / /2009 KROM - Norsk forening for kriminalreform Side: 15 av 25

16 Meddelelse om kontraktstildeling på rammeavtale for juridiske tjenester Rammeavtale for juridiske tjenester 2009/ /2009 Kluge Advokatfirma Filmopptak på Stortinget torsdag kl for Den Norske Kirke Forespørsel om filming i stortingsbygningen 2009/ /2009 Benedikte Minos Otp22 Om ny straffelov og ytringsfrihet - innspill OTP22 ( ) Lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon- sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) 2008/ / Kirkevik Arve Behov for offentlig satsing mot id-tyveri - uttalelse dentitetstyverier - forebygging 2009/ / Security Valley m.fl. Side: 16 av 25

17 Otp22 Ny straffelov og ytringsfrihet - ytterligere innspill OTP22 ( ) Lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon- sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) 2008/ / Kirkevik Arve Personal Tilsetting i vikariat som sikkerhetsvakt Personal 2009/ /2009 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Referat fra møte den i tidsavviksprosjektet Tids- og avviksregistreringssystem - Sak DL X 2008/ / Mona Fredriksen Referat fra møte den i tidssavik- registrering Tids- og avviksregistreringssystem - Sak DL X 2008/ /2009 OFL 14 Organinterne dokumenter Mona Fredriksen Side: 17 av 25

18 Otp62 nnspill fra Eneas Energy OTP62 ( ) Lov om endringer i energiloven 2009/ /2009 Eneas Energy Skattefradrag for bruk av håndverkere til oppussing av boliger Henvendelser - skattefradrag 2009/ / ndustri Energi Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass 2009 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 6316/2009 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass 2009 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 6317/2009 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Side: 18 av 25

19 Otp20 Kildeskatten - henvendelse OTP20 ( ) Lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) 2008/ / Berger Håkon Stm9 Behov for mere helhetlige og langsiktige hensyn i statlig velferdspolitikk STM9 ( ) Perspektivmeldingen / / KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Henvendelse - transportnæringen - diettgodtgjørelse Henvendelse - transportnæringen - diettgodtgjørelse 2009/ / Orion Regnskap Klage legeautorisasjon Klage legeautorisasjon 2009/ / Wojtoniszak Andrzej W Side: 19 av 25

20 Bestilling av uniformseffekter Anskaffelse av uniformer - arbeidsklær - effekter Sak DL 2009/ /2009 Wenaas Corporate Wear Fotografering av representantene - Stortingsarkivets krav Fotografering av representantene etter valget Sak DL X 2009/ / Solvi Gulbrandsen Referat fra møte om fotografering av representantene Fotografering av representantene etter valget Sak DL X 2009/ /2009 Mona Fredriksen Stm16 Svar på spørsmål og 148 STM16 ( ) Nasjonal transportplan / /2009 Samferdselsdepartementet Statsråden Side: 20 av 25

21 Otp88 Høringsnotat OTP88 ( ) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) 2009/ /2009 Næringslivets Hovedorganisasjon Dok8:78 nnspill DOK8:78 ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørg Tørresdal, Dagrun Eriksen, May-Helen Molvær Grimstad og ngebrigt S. Sørfonn om å inkludere barn som har opplevd overgrep på norske skoler i utlandet, i Stortingets utvidede og ti 2009/ /2009 Hollerud Harald Dok8:48 Leserinnlegg - tilpasningsdyktige barn DOK8:78 ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørg Tørresdal, Dagrun Eriksen, May-Helen Molvær Grimstad og ngebrigt S. Sørfonn om å inkludere barn som har opplevd overgrep på norske skoler i utlandet, i Stortingets utvidede og ti 2009/ /2009 Tørring Håvard Stortingets billighetserstatningsutvalg anmoder om møte i juni 2009 Stortingets billighetserstatningsutvalg anmoder om møte i juni / /2009 Stortingets billighetserstatningsutvalg Side: 21 av 25

22 Otp52 Spørsmål fra komiteen OTP52 ( ) Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009/ /2009 Miljøverndepartementet Statsråden Otp22 Svar på brev av OTP22 ( ) Lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon- sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) 2008/ /2009 Matningsdal Magnus Otp49 Svar på brev av OTP49 ( ) Lov om endringer i lov om vaktvirksomhet 2009/ /2009 Norsk ndustri Takkebrev etter komiteens besøk til London NÆK - nvitasjoner - anmodning om møter - utenlandsreiser / / Ambass London Side: 22 av 25

23 Søknad om samtykke til dekning av enkel bevertning i forbindelse med møte med Cermaq og Marine Harvest NÆK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands 2009 N 2008/ /2009 Oddvar Overa Stp61 Taletidsfordeling STP61 ( ) Delvis bompengefinansiering av Vossapakko i Hordaland X 2009/ /2009 Grete Berggård Feragen Stm21 Taletidsfordeling STM21 ( ) Virksomheten til NSB AS X 2009/ /2009 Grete Berggård Feragen Otp68 Taletidsfordeling OTP68 ( ) Lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter veglov 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen X 2009/ /2009 Grete Berggård Feragen Side: 23 av 25

24 Stm35 Anmodning om høring St.meld. nr. 35 ( ) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 2009/ /2009 NTL Samfunnssikkerhet Dok8:78 nnspill DOK8:78 ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørg Tørresdal, Dagrun Eriksen, May-Helen Molvær Grimstad og ngebrigt S. Sørfonn om å inkludere barn som har opplevd overgrep på norske skoler i utlandet, i Stortingets utvidede og ti 2009/ /2009 Mæland nger Fluge Stm35 Høring program St.meld. nr. 35 ( ) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver X 2009/ /2009 Otp67 Svar på komiteen spørsmål i brev av OTP67 ( ) Lov om endring i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner) 2009/ /2009 Forsvarsdepartementet Statsråden Side: 24 av 25

25 nvitasjon til et åpent møte om biler - ny teknologi og avgiftspolitikken - Oslo i juni TKK - nvitasjoner - anmodning om møte - innenlands / / Teknologirådet Side: 25 av 25

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.06.2011 Dokument 8:95 S ngen merknader til utkast til innstilling Dokument 8:95 S (2010-2011) Representantforslag

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.05.2014 Beslutningsnotat - Organisering av resepsjonstjenesten

Detaljer

Journaldato: 04.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2012. Dok.

Journaldato: 04.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.05.2012 Håkon Haugli rapportør for LGBT Europarådsdelegasjonen -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.04.2012 Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 NÆK - næringskomiteen

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Dok.dato: 26.04.2011. Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Dok.dato: 26.04.2011. Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.05.2011 Søknad om samtykke til å besøk Maritimt Forum 240511 NÆK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter

Detaljer

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01.

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av 201211 Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Journaldato: 26.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 25.07.2013. Dok.

Journaldato: 26.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 25.07.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.08.2013 - Audun Lysbakken - Søknad leiebil Oslo - Modum 250713

Detaljer

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A 12.04.2011 Søknad om samtykke til deltakelse på middag med

Detaljer

Offentlig journal. PropS1 Høringsnotat. PROPS1 (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 30.10.

Offentlig journal. PropS1 Høringsnotat. PROPS1 (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 30.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.11.2009 nnhold: 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 Dyrevernalliansen nnhold: 2009/2015-45 10413/2009 29.10.2009 Attføringsbedriftene

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04.

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2010, Dokumenttype:,U,,X, Status: J,A 20.04.2010 Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer