Dok.dato: Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Olje- og energidepartementet Statsråden Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Sak i DL / /2009 nger Molokken Stm39 nnspill - Byggutengrenser.no STM39 ( ) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen 2009/ /2009 Byggutengrenser.no Markering kl og kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Støtteforeningen for mennesker med psykiske helseplager Side: 1 av 17

2 Tillatelse til markering kl og kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Støtteforeningen for mennesker med psykiske helseplager Prop 1 S Svar på spørsmål 1 og 2 i brev av og Prop. 1 S ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Samferdselsdepartementet Statsråden PropS1 nnspill - Norske kveners forbunds krav om støtte til kulturfond bør ikke etterkommes PROPS1 ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Norsk-Finsk nteresseorgan - NF nvitasjon til besøk i Rwanda - ingen deltakelse fra FK FK - tenlandsreiser - invitasjoner / /2009 Rwanda Ambass Stockholm Side: 2 av 17

3 Tilbudsforespørsel på partikkeldetektor -Oversendt kopi fra Cowi Anskaffelse av partikkeldetektor for bordplassering - desktop 2009/ /2009 Selmatec Securities Tilbudsforespørsel på partikkeldetektor -Oversendt kopi fra Cowi Anskaffelse av partikkeldetektor for bordplassering - desktop 2009/ /2009 Kongsberg Safety Systems Tilbudsforespørsel på partikkeldetektor -Oversendt kopi fra Cowi Anskaffelse av partikkeldetektor for bordplassering - desktop 2009/ /2009 Bertel O. Steen Sikkerhet Dokument 8:12 L Svar på brev av departementets uttalelse Representantforslag 12 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Sonja rene Sjøli, ngjerd Schou og Bent Høie om lov endring i lov om spesialisthelsetjenesten m.m. for å gjøre det mulig å godkjenne institusjoner som gir 2009/ /2009 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 3 av 17

4 Prop 61 S Spørsmål 1 fra Fremskrittspartiets fraksjon Prop. 61 S ( ) Ny saldering av statsbudsjettet / /2009 Finansdepartementet Finansministeren Prop 13 L Taletidsfordeling Prop. 13 L ( ) Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2009/ /2009 Prop 42 S Taletidsfordeling Prop. 42 S ( ) Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2009/ /2009 Søknad og tildeling av barnehageplass Søknad barnehageplass Tilg.kode SD 2009/ /2009 Hjemmel: SDO 2.1 nntak for stortingsrepresentanter ***** Side: 4 av 17

5 Prop 54 L Taletidsfordeling Prop. 54 L ( ) Endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv.) 2009/ /2009 Tilbudsforespørsel på metalldetektorportal - oversendt kopi fra Cowi Anskaffelse av metalldetektorportal 2009/ /2009 Selmatec Securities Tilbudsforespørsel på metalldetektorportal - oversendt kopi fra Cowi Anskaffelse av metalldetektorportal 2009/ /2009 Kongsberg Safety Systems Tilbudsforespørsel på metalldetektorportal - oversendt kopi fra Cowi Anskaffelse av metalldetektorportal 2009/ /2009 Bertel O Steen Sikkerhet Side: 5 av 17

6 Henvendelse fra Venstres stortingsgruppe om fordeling av spørsmål - taletid i muntlig spørretime Stortingets muntlige spørretime - fordeling av spørsmål - taletid 2009/ /2009 Stortingets presidentskap og direktør Fordeling av spørsmål - taletid - stille hovedspørsmål - muntlige spørretimen Stortingets muntlige spørretime - fordeling av spørsmål - taletid 2009/ /2009 Venstres stortingsgruppe Stm35 nnspill - nedleggelse av Sivilforsvarets beredskaps- og kompetanse senter i Rogaland STM35 ( ) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 2009/ / LSB Sivilforsvaret Rogaland m.fl. Melding om anskaffelse av rammeavtale for bygningsmessige rådgivningstjenester innen VVS - RV Anskaffelse av rammeavtale for bygningsmessige rådgivningstjenester innen VVS - RV / /2009 Odd Sorensen Side: 6 av 17

7 Statsråd ved Statsministerens kontor - ansvar og kontroll tnevning av ny statsråd ved Statsministerens kontor - ansvar og kontroll 2009/ /2009 Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Prop 17 L Svar på spørsmål i brev av fra komiteens medlemmer fra Kristelig Folkepartis fraksjon Prop. 17 L ( ) Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) 2009/ /2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden nterpellasjon fra Per Roar Bredvold - konkurransedyktige rammebetingelser for reiselivsnæringen NT16 ( ) Tall for reiselivsnæringen de første 9 månedene i 2009 viser en negativ trend der antallet overnattingsdøgn har et fall med 3 pst. og at omsetningen innen overnattingsvirksomhet falt med 5 pst. fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal N 2009/ /2009 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden nvitasjon til Space Dinner Grand Hotel Oslo ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Norsk ndustriforum for Romvirksomhet Side: 7 av 17

8 Dokument 8:7 S Høringsuttalelse - akademisk frihet for forskere Representantforslag 7 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å tydeliggjøre den akademiske frihet for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven 2009/ /2009 niversitets- og høgskolerådet Personal - permisjon ***** ***** ***** ***** Personal 2008/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dokument 8:7 S Høringsuttalelse - akademisk frihet for forskere Representantforslag 7 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å tydeliggjøre den akademiske frihet for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven 2009/ /2009 Studentenes Landsforbund Personal - permisjon og ***** ***** Personal 2008/ /2009 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 8 av 17

9 Oppdatering av informasjon i fellesperson - Overføring til Opera Møteromssystemet - standardavtale - Micros Fidelio Norway - Sak DL 2008/ / Micros Fidelio Status på databasen Opera Møteromssystemet - standardavtale - Micros Fidelio Norway - Sak DL 2008/ /2009 Micros Fidelio Prop 1 S Taletidsfordeling Prop. 1 S ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Dok8:31 S Forslag om en gjennomgang av avgiftene på drivstoff DOK8:31 S Forslag om en gjennomgang av avgiftene på drivstoff 2009/ /2009 Høyres stortingsgruppe Side: 9 av 17

10 Tjenestetelefon Tjenestetelefon ansatt 2009/ /2009 Moløkken nger Dok8:32 S Forslag om å sette ned et ekspertutvalg for å utrede fremtidens teknologi for framføring av elektrisk strøm DOK8:32 S Forslag om å sette ned et ekspertutvalg for å utrede fremtidens teknologi for framføring av elektrisk strøm 2009/ /2009 Høyres stortingsgruppe Prop 50 S Taletidsfordeling Prop. 50 S ( ) Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet 2009/ /2009 Prop 52 S Taletidsfordeling Prop. 52 S ( ) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet 2009/ /2009 Side: 10 av 17

11 Dokument 8:5 S Taletidsfordeling Dokument 8:5 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Per Sandberg, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om eventuell implementering av direktiv 2006/24/EF ("datalagringsdirektivet") i norsk lov 2009/ /2009 Stp90 Taletidsfordeling St.prp. nr. 90 ( ) tbygging og finansiering av rv 78 Holand-Leirosen med forbindelse til Drevja-Ømmervatn og rv 78 Halsøya-Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) 2009/ /2009 Stp98 Taletidsfordeling St.prp. nr. 98 ( ) tbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase / /2009 Dok8:33 S Forslag om å utrede et supernett for framføring av elektrisk kraft langs kysten og til Europa DOK8:33 S Forslag om å utrede et supernett for framføring av elektrisk kraft langs kysten og til Europa 2009/ /2009 Høyres stortingsgruppe Side: 11 av 17

12 Dok8:34 S Forslag om bedre raskere og mer rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor DOK8:34 S Forslag om bedre raskere og mer rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor 2009/ /2009 Høyres stortingsgruppe Orientering om leveringstid av Buddy -elbil Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale / /2009 Elbil Norge Prop 1 S nnspill fra Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge - videreføring av EnergiCampus Nord i Hammerfest Prop. 1 S ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge PropS1 nnspill - Kontaktforum for olje og gass i Nord- Norge - Energicampus Nord i Hammerfest Prop. 1 S ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Kontaktforum for olje og gass i Nord- Norge Side: 12 av 17

13 PropS1 nnspill - Kontaktforum for olje og gass i Nord- Norge - Energicampus Nord i Hammerfest Prop. 1 S ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Kontaktforum for olje og gass i Nord- Norge Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Komalah Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Komalah Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Jordal skole Side: 13 av 17

14 PropS1 nnspill - Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge - Energicampus Nord i Hammerfest PROPS1 ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Jordal skole Prop 45 S Taletidsfordeling Prop. 45 S ( ) Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet 2009/ /2009 Rammeavtale på levering av språkkurstjenester - kontrakt mellom nternational Language School og Stortingets administrasjon for perioden Levering av interne språkkurs i Stortinget for representanter og ansatte - rammeavtale - Sak Tilg.kode SD 2009/ /2009 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp nternational Language School Side: 14 av 17

15 Planlagte proposisjoner og meldinger til Stortinget høstsesjonen stm om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven fremmes februar 2010 Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget høstsesjonen vårsesjonen / /2009 Fiskeri- og kystdepartementet Prop 8 L Høringsnotat - Havenergilova Prop. 8 L ( ) Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) 2009/ /2009 Vindkraftforum Sogn og Fjordane Sykkelparkering ved Stortinget tendørs sykkelparkering N 2009/ /2009 Stortingets presidentskap og direktør Prop 8 L Høringsnotat - Havenergilova Prop. 8 L ( ) Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) 2009/ /2009 Norges Fiskarlag Side: 15 av 17

16 Privatisering av kommunale barnehager i Grimstad Kommunal forvaltning / /2009 Storgaten barnehage Personal permisjon ***** ***** Personal - Sak DL 2009/ /2009 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Småkraft og samordnet konsesjonsbehandling Energiproduksjon - energibruk - strømforbruk / /2009 Hilleshamn Småkraft PropS1 Svar på komiteens spørsmål i brev av Prop. 1 S ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Olje- og energidepartementet Statsråden Side: 16 av 17

17 Statusrapport for tidsavvikssystemet Tids- og avviksregistreringssystem - Sak DL 2008/ /2009 Randi Wisnes Haugen Side: 17 av 17

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. PropS1 Høringsnotat. PROPS1 (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 30.10.

Offentlig journal. PropS1 Høringsnotat. PROPS1 (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 30.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.11.2009 nnhold: 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 Dyrevernalliansen nnhold: 2009/2015-45 10413/2009 29.10.2009 Attføringsbedriftene

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer