Kapittel 3 Fysisk sikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 3 Fysisk sikring"

Transkript

1 Kapittel 3 Fysisk sikring Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle og administrative tiltak for å redusere risiko Innhold 3.1 Hva er god innbruddsbeskyttelse? 3.2 Oppbevaringsenheter 3.2 Hva er god innbruddsbeskyttelse? Kravet til god innbruddsbeskyttelse En god innbruddsbeskyttelse skal gjøre et innbrudd vanskelig. Beskyttelsen skal øke den tiden et eventuelt innbrudd tar, og sørge for at inntrengeren lager mest mulig støy. Dermed vil innbruddsforsøket lettere bli oppdaget og avverget. I tillegg skal beskyttelsen også virke avskrekkende for dem som vil forsøke seg. Vi beskriver følgende typer innbruddsbeskyttelse: - gjerder - belysning - porter og bommer - bygningsmessig sikring Gjerder Typer av gjerder Hvor motstandsdyktig et gjerde er for innpassering, avhenger av høyde, materialvalg og dimensjon. Det benyttes sveisede nett, aluminium, plastbelagt stål eller stål som blir lakkert i den fargen bedriften ønsker. Det beste er rette, vertikale spiler, som vanskeliggjør klatring. Gjerder symboliserer en grense til et område som ikke er åpent for allmennheten. Er det i tillegg skilt med adgang forbudt, vil en overtredelse kunne rammes av straffeloven 355. Rundt gjerder kan det være skilt med teksten Videoovervåket område, som gir et signal om at området er videoovervåket, og at ingen uten gyldig adgang er ønsket på innsiden av gjerdet. Gjerder er ofte festet til bakken slik at det er vanskelig å krype under. I tillegg er gjerdestolpene plassert på innsiden og påmontert vinkeljern på toppen som er bøyd utover. Det gjør det vanskelig å klatre over gjerdene. Det er viktig at det ikke vokser trær inntil gjerdene. 1

2 Belysning Det er viktig med god belysning både ute og inne. Utelyset kan kobles til sensorer, slik at lyset automatisk slår seg på når det blir mørkt og slår seg av når det blir lyst. Det finnes også systemer der lyset slå seg på når uvedkommende kommer inn i et område som er videoovervåket. Videokameraet reagerer på bevegelser og sender signaler til alarmsentralen, samtidig som lyset slår seg på. Lyskastere plasseres ofte på lysstolper rundt bygninger og på innsiden av gjerder. Lys virker preventivt og gir bedre forhold for videokameraene. For å hindre hærverk eller at lyskasterne blir satt ut av drift før innbrudd, blir lysstolpene ofte smurt inn med vaselin eller fett. Porter og bommer Kravet til porter En port må minst ha samme egenskap mot inntrengning som et gjerde. Den må ha godkjente faste hengsler og låseanordninger. Det benyttes ofte bommer, slik at man skal kunne ha kontroll med trafikken inne på et område. Det kan være lette bommer som først og fremst skal symbolisere en grense eller tyngre bommer som det er vanskelig eller umulig å passere. Det finnes både manuelle og motordrevne bommer. De sistnevnte kan åpnes med trykknapp i vakta eller med kortleser. Bygningsmessig sikring FGs krav I utgangspunktet er vegger, tak og gulv i bygninger sikret mot inntrengning i henhold til forskrifter. I tillegg hender det at vegger, tak, gulv og dører blir forsterket i bygninger der det oppbevares verdier. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG) utarbeider krav til sikkerhet i bygninger og kvalitetstester sikkerhetsutstyr. FG representerer alle forsikringsselskapene i Norge. Bygningsmessig sikring innebærer sikring av - dører - hengsler - gittere - glass - låser Dører Kravene til Norsk Standard En FG-godkjent dør skal tilfredsstille kravene i Norsk Standard, eller ha tilfredsstillende stivhet og styrke som en 35 mm kompakt tredør. Noen dører og porter er elektrisk styrt ved hjelp av motorlåser, elektriske sluttstykker og magnetholdere. Det gjelder dører med høye sikkerhetskrav og stor bruksfrekvens, porter, hoveddører, brannklassifiserte dører og nødutgangsdører. 2

3 Forsterking av dører Tilfredsstiller ikke døra de ovennevnte kravene, er det mulig å forsterke den med en 1,5 mm stålplate som er falset rundt kantene på døra eller med 15 mm kryssfinerplate som er skrudd inn i døra med gjennomgående skruer. Tenk etter! Det monteres ikke FG-godkjent dør på en utedo. Hvorfor? Hengsler Bakkantbeslag Døras hengsler skal ikke kunne demonteres. Det anbefales derfor å montere bakkantbeslag. Hensikten er at døra og karmen skal få tilstrekkelig styrke på døras hengsleside. Det må være et visst forhold mellom innfestingen, karmen og døra. Døras sikkerhet blir aldri bedre enn innfestingen av låsen eller sluttstykket, som må være riktig montert i karmen. Gittere Tilleggssikring av dører og vinduer Dører og vinduer kan tilleggssikres med gitterport, saksegitter, rullegitter, hengslet gitter, skyvegitter og sjalusigitter. Det finnes godkjent gitter både for innvendig og utvendig bruk. Gitteret er enten av stål, aluminium eller en kombinasjon av disse metallene. Monteringen og sikringen av bolter og skruer skal utføres etter faste regler. I tillegg avlåses gitteret med to FG-godkjente hengelåser. Det er også viktig å sikre ventilasjonssjakter, luker og lignende. Glass Veggpartier av glass og vinduer er som regel de svakeste punktene i ytterveggene. Herdet glass er behandlet på en spesiell måte, blant annet ved sterk oppvarming og er derfor svært motstandsdyktig mot støt og slag. Laminert glass består av flere lag glass som er limt sammen. Dette glasset er derfor også svært motstandsdyktig mot støt og slag. Er glasset tykt nok, tåler det dessuten å bli skutt på. Glasslister Glasslister bør monteres med enveisskruer, det vil si skruer som ikke kan skrues opp. Det hindrer innbruddstyver i å skru opp skruene og fjerne lister og vindu. Fastliming med silikon er også ofte benyttet. Låser Kravet til en god lås Kravet til en god lås er at den vanskelig lar seg dirke eller bryte opp, og at den derfor hindrer eller forsinker innbrudd. Hva slags type lås som skal velges, avhenger av virksomhetens sikkerhetsbehov. Det finnes et stort tilbud av låser, låsesystemer og leverandører. Låser kan deles inn i fire typer: 3

4 - stiftsylinderlås - tilholderlås - elektromekanisk lås - kombinasjonslås Stiftssylinderlåsen Stiftsylinderlåsen er den mest brukte dørlåsen i dag. Den ble for første gang brukt av egypterne for ca år siden. Den består av et fast sylinderhus og en dreibar indre sylinder, kalt kjerne. Kjernen er bygd opp med stifter av forskjellig lengde, tilpasset nøkkelen som skal passe. Tilholderlåsen Tilholderlåsen er den mest brukte låsen etter stiftsylinderlåsen. Den benyttes i vanlig dører i boliger, i forskjellige sikkerhetsskap og ellers i skap og skuffer. I slike låser ligger sperremekanismen i selve låsekassa. Elektromekanisk lås Når nøkkelen føres inn i sylinderen til en elektromekanisk lås, sender den fra seg et elektronisk signal som oppfattes av låsen. Låsen aksepterer eller forkaster nøkkelen avhengig av hva slags adgangsrettigheter brukeren har fått programmert inn i den batteridrevne nøkkelen. Kombinasjonslås På hvelv, verdiskap og brannskap benyttes kombinasjonslås. For å kunne åpne låsen, må et hjul på låsen vris vekselvis mot høyre og venstre i et riktig antall omdreininger. Vanligvis er disse oppbevaringsenhetene i tillegg utstyrt med en nøkkellås. Derfor heter låsen kombinasjonslås. Hengelås Til slutt kan nevnes hengelåsen. Dersom det brukes hengelås, bør beslaget på døra festes med kraftige skruer. Skruehodene skal være skjult når døra er låst. For at hengelåsen skal være godkjent, er det en forutsetning at beslaget også er det. For at låsene vi har nevnt over skal være godkjent av FG, stilles det visse krav. Låsesystemer Et låsesystem innebærer at en lås kan åpnes med flere forskjellige nøkler. Systemet gir valgmuligheter og kan bygges opp etter forskjellige prinsipper, alt etter ønsker, behov og antall låser det skal inneholde. Vi kan nevne følgende systemer: Generalhovednøkkelsystem Likelåsende system Sentralsystem Hovednøkkelsystem En kombinasjon av to eller flere hovednøkkelsystemer og sentralsystemer. Én nøkkel kan benyttes til to eller flere låser, for eksempel til både hengelåsen og inngangsdøra. Det benyttes to eller flere nøkler til samme lås. Flere ulike låser åpnes med hver sin individuelle nøkkel. 4

5 3.2 Oppbevaringsenheter Her skal vi se på verdiskap og kofferter som oppbevaringsenheter. Vi viser for øvrig til oppbevaringsenheter som er nevnt i avsnittet Kassapunkt i kapittel 8. Verdiskap Verdiskap har høy grad av sikkerhet og er delt opp i fire forskjellige klasser etter verdienes størrelse. - Sikkerhetsskap - Brannskap - Arkivskap - Dataskap Sikkerhetsskap er godkjent til oppbevaring av mindre verdier. FG har utarbeidet en liste over hvilke verdiskap og sikkerhetsskap som er testet og godkjent. Brannskap skal beskytte verdier mot ekstremt høye temperaturer. Arkivskap består av tynne metallplater. Skapet kan forsterkes mot innbrudd ved at det monteres et låsbart stag som blokkerer for skuffene. Dataskap er beregnet på lagring av disketter, CD-ROM-plater, teiper, magnetbånd og lignende. Det er vanlig å benytte en kombinasjon av de ovennevnte skaptypene. Et verdiskap bør for eksempel være brannsikkert fordi pengesedler brenner ved 175 º C. Et dataskap bør også være brannsikkert. Det er i dag vanlig å benytte en innsatsboks (dataskap) som plasseres inne i et brannskap. Sporbare kofferter Det finnes sporbare kofferter til transport av kontante penger. At en koffert er sporbar, vil si at det er plassert en sender i den slik at den kan spores opp hvis den kommer på avveie. Kofferter som brukes til å transportere penger, er også forsynt med fargeampuller. Dersom uvedkommende forsøker å åpne koffertene, eksploderer ampullene, og fargestoffet fester seg på sedlene. Det er ikke mulig å vaske bort fargen. Test deg selv! 1 Hva er formålet med en god innbruddsbeskyttelse? 2 Nevn eksempler på typer av innbruddsbeskyttelse? 3 Hvilken funksjon har gjerder i forbindelse med fysisk sikring? 4 Hvilke krav stilles til en FG-godkjent dør? 5 Nevn ulike gittertyper. 6 Hvordan kan glasslister monteres for å hindre innbrudd? 7 Hvilke krav stilles til en god lås? 8 Hvordan virker stiftsylinderlåsen? 9 Hvordan virker tilholderlåsen? 10 Hva er en elektromekanisk lås? 11 Når brukes kombinasjonslåsen? 12 Nevn forskjellige typer skap for verdioppbevaring. 5

6 Oppgaver 3.1 Kontroller dørene på skolen for å se om de har metallskilt som viser om de er FG-godkjent. 3.2 Hvilke alternativer finnes dersom man har låst seg ute fra boligen? 3.3 Gruppeoppgave Diskuter hvilke fysiske sikringstiltak som er forebyggende. 3.4 Kontroller følgende hjemme hos deg privat: a) Er det montert enveisskruer på vinduene? b) Hvordan er nøkkeladministrasjonen? 3.5 Vurder og planlegg den fysiske sikringen hjemme hos deg privat. 3.6 Gruppeoppgave Lag forslag til et nøkkelsystem for den skolen du går på med tanke på at systemet skal gi størst mulig sikkerhet mot at uvedkommende får adgang til skolens lokaler. Det skal finnes 1 stk. hovednøkkel. Ut over dette står gruppen fritt. 3.7 Gruppeoppgave Utarbeid forslag til registreringsskjema for nøklene på skolen. På skjemaet skal følgende opplysninger kunne registreres: nummer på nøkkelen, hvor den passer, når den er levert ut og inn, og navn på nøkkelbrukeren med signatur. 3.8 Vurder behovet for og eventuelt plassering av belysning, bommer, gjerder, gitrer og elektriske sluttstykker i hoveddørene eller annen fysisk sikkerhet på skolens område. 6

IKT-sikkerhet. 3.1 Hva er IKT, teknologi og IKT-sikkerhet? Dette er nytt. Innhold. IKT og teknologi

IKT-sikkerhet. 3.1 Hva er IKT, teknologi og IKT-sikkerhet? Dette er nytt. Innhold. IKT og teknologi 605-Sikkerhet.book Page 36 Friday, October 26, 2007 12:32 PM DEL B SIKKERHETSTILTAK Kapittel 3 IKT-sikkerhet Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - bruke IKT-redskaper i samsvar med

Detaljer

Kapittel 4 Teknisk sikring

Kapittel 4 Teknisk sikring Kapittel 4 Teknisk sikring Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

Lås og beslag for industrien

Lås og beslag for industrien Lås og beslag for industrien An ASSA ABLOY Group company TrioVing Industrikatalog TrioVing kan nå presentere en ny og oppdatert utgave av vår industrikatalog, som viser lås og beslag spesielt egnet for

Detaljer

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake.

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake. Lego Mindstorms EV3 Del 1 Generell programmering med blokker for å kjøre rett fram og svinge, samt bruk av løkker for å gjenta en bevegelse. Roboten skal være satt opp med standardoppsett. Oppgave 1.1

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra om elektrisitet o brannvern.no Oppgave:1og2 Branntrekanten En brann er flammer som er ute av kontroll. Helt siden steinalder-. 1-2-3 m ater ȧ

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel : 22 08 02 20 Fax : 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt

Detaljer

Forsikringsavtale. SAMEIET NYE TÅRNHUSET Postboks 313 V/Follo Bbl 1401 Ski. Dato: 12.04.12

Forsikringsavtale. SAMEIET NYE TÅRNHUSET Postboks 313 V/Follo Bbl 1401 Ski. Dato: 12.04.12 SAMEIET NYE TÅRNHUSET Postboks 313 V/Follo Bbl 1401 Ski Dato: 12.04.12 Agentnr: 90611 Avtaleperiode: 01.12.11-30.11.12 Kundenummer: 584312 Avtalenummer: 961930 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning når overvåke har du lov til å med kamera? 1 3 4 5 2 En femtrinns veiledning kjenner reglene du godt nok? Mange som monterer opp overvåkingskameraer kjenner ikke godt nok til reglene de plikter å følge.

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Brukermanual Power 864 PC 5020 versjon 3.20C

Brukermanual Power 864 PC 5020 versjon 3.20C Brukermanual Power 864 PC 5020 versjon 3.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt Ditt

Detaljer

VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012

VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012 VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport September 19, 2012 Tema presentasjon Tennmidler. Fenghette og svartkruttlunte Elektriske tennere Ikke-elektriske tennere Oppbevaring

Detaljer

INNBRUDD. Innhold. Innbrudd

INNBRUDD. Innhold. Innbrudd INNBRUDD Innhold Tyverisikring for bolig Når du pusser opp Når du ikke er hjemme Når du har hatt innbrudd Når du flytter Forsikringen Flyttefirmaets ansvar Har du hytte? Oppbevaring av verdisaker Dokumenter

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

Offentlig miljø. Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister

Offentlig miljø. Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister Offentlig miljø Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister 2015 Her er den nye DinBox-katalogen for offentlig miljø. På de følgende sidene

Detaljer

Vindusguide Prisliste

Vindusguide Prisliste Vindusguide Prisliste Pr. april 2015 Prisene er veiledende, få tilbud via forhandler. Mer enn et vindu Pr. april 2015. Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer som oppstår etter trykking. Innhold

Detaljer

SIKKERHETSPARTNER. Løsninger for en tryggere bedrift. Brann 3. Overspenning 6. Alarm 7. Innbrudd 9. Vann 11. Førstehjelp 12. Båt 13.

SIKKERHETSPARTNER. Løsninger for en tryggere bedrift. Brann 3. Overspenning 6. Alarm 7. Innbrudd 9. Vann 11. Førstehjelp 12. Båt 13. Løsninger for en tryggere bedrift SIKKERHETSPARTNER Brann 3 Overspenning 6 Alarm 7 Innbrudd 9 Vann 11 Førstehjelp 12 Båt 13 Skilt 14 sikkerhetspartner@gjensidigenor.no Er din bedrift tilstrekkelig sikret?

Detaljer

VINDUSPRISER. OM: MODERNE VINDUER April 2012. - det handler om miljøet og fremtiden!

VINDUSPRISER. OM: MODERNE VINDUER April 2012. - det handler om miljøet og fremtiden! VINDUSPRISER OM: MODERNE VINDUER April 2012 - det handler om miljøet og fremtiden! Dette bør du lese først 2 NATRE UNO-/NeverPaint-vinduer og balkongdører tilfredsstiller kravene ihht. TEK10. Det sentrale

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk DEFA HOME Bruksanvisning Base Unit PRO Norsk 2 Norsk Innholdsfortegnelse Oversikt 5 Funksjonalitet 6 DEFA Link app guide 8 Logge inn på appen 8 Laste ned appen 9 Hjem 10 Kalender 13 Legg til hendelse 14

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Sikring av barn i bil

Sikring av barn i bil Sikring av barn i bil 1 TryggTrafikk_brosjyre.indd 1 23-08-06 11:38:51 VELG UTSTYR ETTER BARNETS VEKT Alt godkjent sikkerhetsutstyr for barn i bil er inndelt i vektklasser: GRUPPE: VEKT: ALDER: 0 0 10

Detaljer

Innhold. 1. Hva er trådløse nettverk?... 5. 2. Utstyr i et trådløst nettverk... 8. 3. Hvordan planlegge et trådløst nett?... 11. 4. Installasjon...

Innhold. 1. Hva er trådløse nettverk?... 5. 2. Utstyr i et trådløst nettverk... 8. 3. Hvordan planlegge et trådløst nett?... 11. 4. Installasjon... Innhold 1. Hva er trådløse nettverk?... 5 1.1. Muligheter og utfordringer med trådløse nettverk... 5 1.2. Hvordan fungerer trådløse nettverk?... 5 1.3. Rekkevidde... 6 1.4. IEEE-standarder... 6 1.5. Kompatibilitet...

Detaljer