ÅRSMELDING Årsmøteinnkalling side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2

2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: Oppmøte og kaffe Velkommen til Stjørdal v/ Stian Almestad, skogbrukssjef Stjørdal kommune Orientering om Bioforsk Midt Norges virksomhet v/ direktør Erik Revdal Årsmøte Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av møteleder og referent Sak 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Sak 4 Årsmelding 2011 Sak 5 Regnskap 2011 Sak 6 Årsplan og budsjett 2012 Sak 7 Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer Sak 8 Fastsette medlemskontingent Sak 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Valg av styreleder og nestleder Valg av revisor Valg av utsendinger til landsmøtet i DnS Valg av valgkomite Lunsj Faglig utferd -Kvithamar: Klimatilpassing gran i Midt-Norge v/arne Steffenrem, Skogfrøverket - Stjørdal Museum, Prestegårdshagen: Bauta over skogreisingspioner Michelett og arboret v/ Stjørdal Museum. Kaffe. Med hilsen Lars Forberg, styreleder & Arne Rannem, daglig leder 2

3 INNHOLD LEDEREN HAR ORDET... 4 SKOGSELSKAPET OG SAMFUNNET... 5 Arbeid mot barn og unge... 5 Arrangement... 5 Prosjekter... 6 Arbeid mot allmennheten... 8 Arrangement... 8 Media... 9 Prosjekter... 9 SKOGSELSKAPET OG NÆRINGA Skogplanter Midt-Norge A/S Utvalgsarbeid Prosjekter Aktivt Skogbruk EGNE EIENDOMMER STYRET, MEDLEMMER OG ADMINISTRASJON Styresammensetning Medlemmer og medlemsutvikling Administrasjon Møter Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning VEDTEKTER FOR SKOGSELSKAPET I TRØNDELAG SKOG- OG SKOGBRUKSAKTIVITET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG Skogselskapet i Trøndelag Postboks Steinkjer Steinkjer: Trondheim: Leder: Arne Rannem, tlf: / , e-post: Hans Chr Brede, tlf: / , e-post: Lars Forberg, tlf: / , e-post: Bilder: Skogselskapet, hvis ikke annet er nevnt. 3

4 LEDEREN HAR ORDET Oppmerksomhet Skog har fått mye oppmerksomhet i året som har gått. Store deler av samfunnslivet har på en eller annen måte gitt uttrykk for spørsmål som har med skog å gjøre. Enten det er politikere, industriledere, miljøaktivister, forskere, skogeiere og Skogselskapet. For meg har det vært gledelig lesning alle de ulike synspunkter og innspill som har kommet i våre medier. Enig eller ikke, det har nok litt med den enkeltes ståsted og øyet som ser. Skogens store betydning for mange viktige samfunnsfelt, er det ingen som bestrider. Men skal vi komme lengere enn fine ord og stor interesse, må vi få noe mer konkret på plass i form av økt uttak av hogstmoden skog, økt planting på både hogstarealer og på nye arealer som egner seg for skogproduksjon. Noe av denne debatten har vært preget av ulikt syn mellom miljøforvaltningen og næringen. Jeg håper vi kan komme fram til et omforent syn på flere av de litt vanskelige problemstillingene. Det skal komme en klimamelding til Stortinget. Jeg håper at den er i stand til å gi klarere forståelse av utfordringene enn den debatten som foregår i enkelte fora i dag. Framleggingen av meldinga vil skape stor oppmerksomhet. Et hovedområde for Skogselskapet er formidling til barn og unge. Det å få de unges oppmerksomhet i en hektisk hverdag hvor mange kjemper om deres gunst, er en utfordring. Da er det utrolig artig å se at Newton, NRK's ungdomsprogram, tok for seg avvirkning av skog i beste sendetid på palmesøndag. Vi har jo kjørt kampanjen "Plant et tre" sammen med mange andre, men det er like viktig av det settes fokus på at skogen skal avvirkes og brukes til samfunnsnytte. Mange takk til alle som har gitt skogen oppmerksomhet. Lars Forberg leder 4

5 SKOGSELSKAPET OG SAMFUNNET Arbeid mot barn og unge Arrangement Skogselskapet har i løpet av 2011 arrangert eller tatt del i følgende arrangement rett mot barn og unge: Skoleskogdag, Strand og Sæter U-Skoler, Osen Plant tre no, Sandvollan skole, Inderøy Plant-tre.no, Halsen U-skole, Stjørdal Plant-tre.no, Stokkan U-skole, Stjørdal Plant-tre.no, Egge skole, Steinkjer Plant-tre.no, Halsan skole, Levanger Plant-tre.no, Steinkjer U-skole, Steinkjer Plant-tre.no, Egge U-skole, Steinkjer Plant-tre.no, Skogn B- og U-skole, Levanger - 2 dager Plant-tre.no, Kvam skole, Steinkjer Plant-tre.no, Sem skole, Steinkjer Plant-tre.no, Frosta skole, Frosta Plant-tre.no, Steinkjer skole, Steinkjer Plant-tre.no, Mære skole, Steinkjer Skoleskogdag, Straumsvik skole, Aure Skoleskogdag, Aure barne- og ungdomskole, Aure Skoleskogdag, Sør-Tustna skole, Aure Skoleskogdag, Svanem barneskole, Hemne Skoleskogdag, Krogstadøra skole, Snillfjord Skoleskogdag, Vinjeøra skole, Hemne Skoleskogdag, Sodin skole, Hemne Skoleskogdag, Strand og Knarrlagsund oppvekstsenter, Hitra Skoleskogdag, Tanem og Sørborgen skole, Klæbu Skoleskogdag, Fillan skole, Hitra Skoleskogdag, Evjen skole, Orkdal Skoleskogdag, Lensvik skole, Agdenes Skoleskogdag, Åset skole, Åfjord -3 dager Skoleskogdag, Bye skole, Åfjord Skoleskogdag, Flåskole, Melhus Skoleskogdag, Berkåk og Voll skole, Rennebu Skoleskogdag, Skaun skole, Skaun Skoleskogdag, Øverbygd, Bell og Selbustrand skoler, Selbu Skoleskogdag, Rosmælen skole, Meldal Skoleskogdag, Budal skole, Midtre Gauldal Skoleskogdag, Hov skole, Holtålen 5x Bioenergikampen ourwoodenfuture, Høknes U-skole, Namsos Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Verdalsøra U- skole, Verdal Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Grong B. og U- skole, Grong Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Nesset U-skole, Levanger 4x Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Verdalsøra U- skole, Verdal Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Bjørkly Skole, Namsos 2x Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Overhalla B. og U- skole, Overhalla Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Frosta B. og U- skole, Frosta Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Vanvikan Skole, Leksvik 5

6 Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Snåsa U-skole, Snåsa Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Bjørkly Skole, Namsos 8x Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Steinkjer U- skole, Steinkjer 3x Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Inderøy U- skole, Inderøy Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Steinkjer Montessori, Steinkjer Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Verdalsøra U- skole, Verdal Trebrukskurs - ourwoodenfuture, Nesset U-skole, Levanger Trebrukskurs - ourwoodenfuture, Bjørkly Skole, Namsos 2x Trebrukskurs - ourwoodenfuture, Åsen B. og U-skole, Levanger Trebrukskurs - ourwoodenfuture, Vanvikan Skole, Leksvik Trebrukskurs - ourwoodenfuture, Steinkjer Montessori, Steinkjer Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Lærerkurs/oppstart, Åre Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Kick-off, Egge U- skole, Steinkjer Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Kick-off, Stortangen Skole, Lierne Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Kick-off, Steinkjer U- skole, Steinkjer Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Kick-off, Åsen Skole, Levanger Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Kick-off, Folla Skole, Verran Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Avslutning/premiering, Åre Totalt har vi møtt om lag 3400 elever og 200 lærere på disse arrangementene Skogselskapet i Trøndelag har gjennom en rekke arrangement involvert om lag 3400 elever i Her fra «Bioenergikampen» ved Frosta u-skole. Prosjekter Skogselskapet har i løpet av 2011 drevet, eller deltatt, i følgende prosjekter rett mot barn og unge: Lære med Skogen Skogselskapet i Trøndelag er fylkeskontakt for Lære med Skogen. I løpet av skoleåret 2010/2011 rapporterte skolene at elever benyttet seg av deler av programmet. ourwoodenfuture 2011 Prosjektet ourwoodenfuture er et toårig prosjekt og ble igangsatt 1. januar Prosjektleder er Rannveig Jørstad Kristiansen i en 50 % stilling. Prosjektet er finansiert i et samarbeid mellom Nord Trøndelag Fylkekommune, Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag. Prosjektet er rettet mot ungdomsskolen, og hovedmålet er å øke kunnskapen og entusiasmen rundt tre, trebruk og bioenergi blant elever, lærere og rådgivere. I tillegg er det et ønske om å skape økt bevissthet om bruk av tre og bioenergi i en klimasammenheng. 6

7 Skolene ble i 2011 tilbudt tre undervisningspakker; bioenergikamp, bioenergikurs og trebrukskurs. Til sammen har 1158 elever, 83 lærere og 2 studenter vært involvert første år i prosjektet. Bioenergikursene er de mest populære. Landkamp i Tre fra vårt gamle ungdomsskoleprosjekt Den nye Trealderen er videreført i ourwoodenfuture. Våren 2011 var norske og svenske 9. klasseelever samlet til finale i Åre. Til sammen i konkurransen deltok 240 elever fra norsk side. For mer informasjon om landskampen se ourwoodenfuture er godt mottatt i skolen og har bidratt til at mange har fått økt sin kunnskap om skog, tre og bioenergi. Plant.tre.no Fylkestinget i Nord-Trøndelag initierte våren 2008 klimakampanjen Plant tre no. Målsettingen med kampanjen er å spre kunnskap og skape engasjement omkring klimautfordringen og hvilke tiltak som må iverksettes. Hovedbudskapet i kampanjen er Plant tre, bygg i tre og fyr med ved!. Fra starten i 2008 og ut 2009 hadde holdningskampanjen en form for prosjektorganisering i regi av informasjonsavdelingen hos fylkeskommunen. Fra 2010 har Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag, på oppdrag fra fylkeskommunen, administrert og driftet kampanjen. Dette var helt i tråd med føringer, og ønsker fra politisk ledelse. Skogselskapenes jobb for fylkeskommunen innebærer blant annet innsalg av skoleretta aktiviteter, koordinering av arrangement, bemanning og gjennomføring på arrangement, videreutvikling - administrasjon og logistikk knyttet til informasjonsmateriell, oppdatering av nettsiden og videreutvikling av holdningskampanjen i sin helhet. Plant tre no ble i 2011 videreført med et høyt aktivitetsnivå. Som et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, skogselskapene og resten av skognæringa ble det i 2011 gjennomført 23 arrangement for barn og unge i Nord-Trøndelag. Om lag 1200 barn og unge samt en rekke voksne fikk lære om karbonets kretsløp, drivhuseffekten, fotosyntese, skogbruk, bruk av trematerialer og bioenergi. På samtlige arrangementer ble det gjort en innsats for klimaet i form av skogplanting. Deltakerne plantet 7350 trær. Skogplanter Midt-Norge AS har levert plantene. Kampanjen har også en internasjonal dimensjon for å synliggjøre at klimautfordringen er global. For hvert tre som er plantet i Nord-Trøndelag blir det plantet 5 trær i Etiopia. Dette skjer gjennom et prosjektet som drives av Oppland Skogselskap. På denne måten bidro barn og unge i Nord-Trøndelag til at det totalt ble plantet trær i Disse trærne vil i årene framover fange og lagre store mengder CO 2. Skoleskogplantingsaktivitet i Plant tre no rapporteres til det internasjonale skogplanteprosjektet i LEAF (Learning about Forest). Tor Skulbørstad og Fufa Garramo med ungdomsskoleelever på skoleskogdag i Stjørdal. 7

8 LENSA Lensa er et samarbeidsprosjekt i Sør-Trøndelag som involverer kommune, fylke og aktører i skogbruket. LENSA følger opp fylkespolitikernes behandling av Kystskogmeldinga. Skogselskapet bidro til gjennomføring av skoleskogdager, foredrag på kommunestyremøter ( Osen, Roan, Bjugn og Åfjord), andre foredrag om ulike skogtema og tradisjonelle skogdager. Klimaråd Underveis Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune er initiativtaker til prosjektet. Skogselskapet er en av mange samarbeidsparter i prosjektet. Skoleskogdagene i Åfjord og et konferanseforedrag om skog og klima var Skogselskapets bidrag til prosjektet i Arbeid mot allmennheten Arrangement Skogselskapet har i løpet av 2011 arrangert, eller tatt del i, følgende arrangement rett mot allmennheten: Markering av FNs internasjonale skogår, Bjørgan, Grong Markering av FNs internasjonale skogår, Jonsvatnet, Trondheim Agrisjå, Stjørdal Høstdag ved Haukvatnet, Trondheim Totalt antall besøkende på disse arrangementene var i størrelsesorden Skogselskapet i Trøndelag deltok i 2011 på Agrisjå. I samarbeid med Allskog ble det arrangert en bioenergikamp mellom olje- og energiminister Ola Borten Moe og fylkesrådsleder Alf Daniel Moen. Etter konkurransen tok Moen initiativ til å lære Moe å sage ut flotte stoler av en passende bult. 8

9 Media Skogselskapet i Trøndelags nettside under er en viktig informasjonskanal for skogselskapet. I løpet av 2011 ble det publisert 17 nyhetssaker på nettsidene. I tillegg brukes nettsiden til å publisere stoff fra de mange prosjektene vi er involvert i. Skogeselskapet i Trøndelag er også på Facebook med ca 80 tilhengere. Skogselskapet i Trøndelag har redaktør-ansvar for Plant-tre.no har over 800 tilhengere på Facebook. Skogselskapets nettside og er viktig for å nå ut med informasjon om vår virksomhet. Både trykte og digitale medier, lokale og nasjonale, private og offetlige har brukt et stort antall saker fra nettsidene i Medlemsbladet Skog & Miljø skal avspeile aktivitetene i fylkesskogselskapene. Skogselskapet i Trøndelag bidrar med lokalt stoff. Skogplanter Midt-Norge har etablert egen nettside - Skogselskapet bidrar med stoff til nettsida. Prosjekter Skogselskapet har i løpet av 2011 drevet, eller deltatt i, følgende prosjekter rett mot allmennheten: Velg Skog - Trøndelag Skognæringa i Trøndelag startet våren 2011 opp Velg Skog Trøndelag - et ettårig forprosjekt - med følgende hovedmål: 1. Skaffe flere trønderske søkere til utdanninger som gir relevant kompetanse for skognæringa, samt bidra til at skogbruk blir synlig som et reelt utdanningsvalg. 2. Gjøre Velg Skog Trøndelag til et langsiktig og varig verktøy Prosjektet ble startet med bakgrunn i: Økende rekrutteringsutfordringer til skognæringa i Trøndelag og landet for øvrig. Store forventninger til skogbruket (Stortingsmelding nr 39 ( ) Klimautfordringene- landbruket en del av løsningen og Klimakur 2020) Rekruttering er et av flere prioriterte fellestiltak i Melding om Kystskogbruket God effekt av tilsvarende prosjekt i Hedmark Prosjektet er finansiert av fylkeskommunene i begge trøndelagsfylkene (RLK-midler) og fylkeinntrukne rentemidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Skogselskapet i Trøndelag har prosjektledelsen. I løpet av første halvår har Velg Skog Trøndelag, sammen med ulike aktører innen det trønderske skogbruket, satt fokus på utdanningsmulighetene innen skogbruk på videregående-, høyskole- og univeristetsnivå. Dette er blant annet gjort i form av hospiteringsdager i næringa og på Mære landbruksskole for elever på 9. og 10. trinn, 7-dagers skogbrukskurs for 10-klassinger i Midtre Gauldal, en rekke skoleskogdager på u-trinnene og stand på Agrisjå. Nye og spennende tiltak er planlagt vinteren Velg Skog Trøndelag har innledet et tettsamarbeid med det nasjonale Velg Skog prosjektet i regi Av NHOmat&bio og de øvrige regionale prosjektene som jobber mot tilsvarende mål. Det jobbes også med å få på plass finansiering av et 2-årig hovedprosjekt. Det er viktig å få dette på plass, slik at trøndelagsfylkene har et oppegående prosjekt med samme varighet som det nasjonale prosjektet. 9

10 Klimakvotesalg og klimaskogetablering i Nord-Trøndelag Befaringer av klimaskogene sommeren 2011 viser at plantene er i ferd med å etablere seg. Det er så langt ikke påvist nevneverdige museskader eller konkurranse fra annen vegetasjon. Dette henger trolig sammen med haugleggingen som ble gjennomført før plantingen i Skogselskapet i Trøndelag og Namdal Skogselskap har i 2011 solgt 69 klimakvoter i klimaskogene som ble etablert i Ved utgangen av 2011 er det solgt til sammen 1137 klimakvoter i klimaskogene. Klimaskogene har ved samme tidspunkt 255 klimakvoter som ikke er solgt. Klimakvotesalget fortsetter i 2012, og skogselskapet vil også vurdere nye arealer for å utvide porteføljen av klimaskoger. Grove trær På våre nettsider er det utarbeidet en oversikt over store trær i Trøndelagsfylkene. I løpet av 2011 ble det rapportert inn to toppnoteringer på douglas og en topp 3-noteringer av en rogn. Vi regner med at det finnes enda større trær av enkelte treslag, og vi mangler måleopplysninger for flere treslag. Trøndelags største douglas? SKOGSELSKAPET OG NÆRINGA Skogplanter Midt-Norge A/S Av Per Olav Grande, daglig leder Eierskap og styre. Skogplanter Midt-Norge AS ble stiftet den og eies av Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag. Styrets arbeid. Styret i Skogplanter Midt-Norge AS har bestått av: Erik Revdal, styreleder, valgt på generalforsamlingen uten varamedlem Lars Forberg, nestleder, Skogselskapet i Trøndelag Susanna M. Brynhildsen, Skogselskapet i Trøndelag Randi Dille, Namdal Skogselskap Tormod Aasarød, valgt av ansatte Styret har holdt 3 styremøter. Det er behandlet 13 protokollerte saker og 7 referatsaker. Skogplanteproduksjon. Planteleveransen endte totalt på planter. Dette er en økning i forhold til 2010 på planter. Antall leverte høstplanter i 2011 endte på planter, noe vi vil betrakte som et tilfredsstillende resultat. 10

11 Salg utenom Trøndelag. Samarbeidet med produksjon og salg av edelgranplanter til Skogplanter Østnorge as fortsetter. Det er også solgt planter til andre kunder utenom Trøndelag. I sum utgjorde dette planter. Det er også solgt granplanter til Sverige og 2025 fjelledelgran til Island. Sommerblomster på Skjerdingstad. SPMN fortsatte i 2011 samarbeidet med Vikans Gartneri i Stjørdal om produksjon av sommerblomster. Det ble totalt produsert og levert sommerblomster som er ca planter mindre enn i Hovedårsaken til dette er redusert produksjon av lobelia. Hjemmesalget økte imidlertid betydelig, og utgjorde en økning fra kr i 2010 til kr i Regnskapet for sommerblomster i 2011 viser et overskudd på kr Arbeidskraft. Både i Nord- og Sør-Trøndelag er det videreført arbeidskraftprosjekter med innleie av utenlandsk arbeidskraft. Disse ble benyttet både til skogplanting, ungskogpleie og til arbeid i planteskolene. Samarbeidsavtale med Det norske Skogfrøverk I 2010 ble det inngått avtale mellom Det norske Skogfrøverk og Skogplanter Midt-Norge AS om produksjon av forsøksplanter for etablering av avkomforsøk. Dette samarbeidet fortsatte også i Forsøkene er en del av det norske foredlingsprogrammet for gran og fjelledelgran og har som formål å gi genetisk informasjon for valg av de beste avlstrærne til nye frøplantasjer. Forsøksplantene produseres på Skjerdingstad. Arbeidsmiljø Styret anser arbeidsmiljøet i SPMN som tilfredsstillende. Det arbeides kontinuerlig med tiltak til forbedring av arbeidsmiljøet. Samlet sykefravær inklusive egenmelding har vært 44 dager, hvilket utgjør 1,35 % Det er ikke rapportert om skader på arbeidsplassene i løpet av året. Likestilling Av selskapets 6 helårsansatte er det en kvinne. Antall sesongansatte er 20, derav 16 kvinner. Av de 19 sesongansatte har 11 polske arbeidere jobbet i planteskolen i Kvatninga i perioden 10. oktober til månedsskiftet november/desember 2011.Av 5 representanter i selskapets styre er det 2 kvinner. Miljøfyrtårn: SPMN, avd. Kvatninga ble resertifisert den 15. desember Det nye sertifikatet vil gjelde i 3 år. Selskapet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter, og har gjennom handlingsplanen i miljøfyrtårnprogrammet forpliktet seg til aktivt å arbeide for å minske belastningen på det ytre miljø. Oversikt over utvikling og resultat. Selskapet har hatt en omsetning på kr Årsregnskapet viser et overskudd etter skatt på kr Økt varebeholdning utgjør kr Produksjon, omsetning og resultat Solgte skogplanter (1000 stk) Solgte sommerblomster (1000 stk) Omsetning (1000 kr) Driftsresultat etter skatt (1000 kr)

12 Utvalgsarbeid Skogselskapet har i løpet av 2011 deltatt i følgende utvalgsarbeid: Kontaktutvalget for skogbruket i Nord-Trøndelag Skogselskapet deltar med leder og daglig leder. Utvalget består av de fleste skogorganisasjonene i fylket og fungerer som et kontaktorgan, og som en forankring for arbeidet til Fylkesmannens landbruksavdeling. Utvalget ledes av landbruksdirektøren. Skognæringa i Trøndelag Leder Lars Forberg representerer både egen organisasjon og Namdal Skogselskap. Forumet er bredt sammensatt med representanter fra stubbe til industri. Fagutvalget for skogetablering i Trøndelag Fagutvalget ble opprettet i 2006 som et rådgivende/informerende utvalg for skogkultur i det trønderske skogbruket. Utvalget har minst et møte i året, og som holdes før produksjonsplanene for skogplanteproduksjonen blir spikret. Prosjekter Skogselskapet har i løpet av 2011 drevet, eller deltatt i, følgende prosjekter knyttet til skognæringa: Frø- og planteforedling Det norske Skogfrøverk leide også i 2011 inn Skogselskapet for å gjennomføre oppgaver i feltforsøk og klonarkiv. Aktivt Skogbruk Skogselskapet har i en kort periode vært instruktør i temaet skatt og skogfond. Skogselskapet trer fra årskiftet 2011/2012 ut av instruktørkorpset p.g.a. lite oppdrag på temaet skatt og skogfond. Torstein Myhre måler avkomstforsøk i Lånke, Stjørdal 12

13 EGNE EIENDOMMER Areal og skog Eiendom Total Dyrka Produktiv Tilvekst Balanse- Takstår areal mark skog kvantum Sandholt, Melhus Skjerdingstad skog, Melhus Beversmark, Åfjord (95) 2011 Skjørholmskogen, Verdal Åsen Frøavlsgård avd. Røra 82 (82) Åsen Frøavlsgård avd. Stiklestad 66 (66) SUM (245) Produksjonsevnen ligger på ca 1000 kbm. Boniteten er lavere enn gjennomsnittet i Trøndelag. Eiendom Eierperiode Avvirkning Pr år Pr da Sandholt, Melhus ,5 Skjerdingstad skog, Melhus ,6 Beversmark, Åfjord ,0 Skjørholmskogen, Verdal ,4 Grunneierlag Skogselskapet i Trøndelag er tilknyttet følgende grunneierlag/jaktfelt: Grunneierlag /Jaktfelt Areal Hovin og Krogstad, Melhus Vestre Vassfjell, Melhus Berdal/Vasstrand/Beversmark, Åfjord Volhaug grunneierlag Gjennom grunneierlagene/jaktfeltene gis det fellingstillatelser på elg på hjort, rådyr. Sandholt, Melhus Taket på søndre del av våningshus måtte skiftes p.g.a. av vannlekkasje. Hovedmengden av skrot og rask fra låver og hus er fjernet. Heltretynning av contortafeltene ble gjennomført på barmark. Virket flises i Vi antar det blir 2000 kbm skogsflis til energiformål. 3 vindfelte lerker ved tunet er fremkjørt. Det ble utført ungskogpleie på 69 da. Sandholtvatnet 1958 Sandholtvatnet

14 Skjerdingstad, Melhus Heltredrift ble gjennomført på og ved planteskolearealet. 220 kbm skogsflis ble resultatet etter flising på nyåret Skjerdingstad ligger klemt mellom 2 store planer for infrastruktur Søbergalternativet for ny godsterminal for Trondheim, og videreføring av ny E6 sørover. Flising etter heltredrift på Skjerdingstad. Beversmark, Åfjord Ingen hogst. Elgjakt leies ut til nabo, og avtalen er fornyet for 4 nye år. Skogbestyrer Solstad disponerer rådyrjakta. Det er gjennomført opprusting av traktorvei og grøftearbeid i forbindelse med veien forbi Stålindustrien. Ny skogbruksplan foreligger nå for eiendommen betydelig økt kubikkmasse og tilvekstøkning siden forrige plan. Skjørholmskogen 1 da ungskogpleie/tynning - hogst av ved. Åsen og Stiklestad frøavlsgård Ingen aktivitet 14

15 STYRET, MEDLEMMER OG ADMINISTRASJON Styresammensetning 2011 Styremedlemmer Kommune Periode Første gang valgt Lars Forberg-leder Levanger 2 år 11/ Cato Haarberg -nestleder Rissa 2 år 10/ Torgunn Sollid Steinkjer 2 år 10/ Liv Aastad Skaun 2 år 10/ Hans Christian Borchsenius Meldal 2 år 11/ Lars Forberg valgt til styreleder for 2011 (årlig valg). Cato Haarberg valgt til nestleder i styret for 2011 (årlig valg). Nr Varamedlemmer Kommune Periode Første gang valgt 1 Anders Børstad Levanger 1.år 11/ Ole Morten Eggen Snåsa 1 år 11/ Astri Husby Orkdal 1 år 11/ Valgkomité Kommune Periode Ola Huke (leder) Melhus 10/13 Per Odd Rygg Ole John Sæther Steinkjer Melhus 11/12 11/14 Regnskap GWG Regnskap og Admin AS, Verdal Revisor Revisorfirma Holm B. Bratt, Steinkjer. Medlemmer og medlemsutvikling Årsmedlemskap Livsvarige medlemmer Organisasjoner SUM Skogselskapet fikk 11 nye medlemmer i løpet av 2011, mot 20 nye i Også i 2011 ble det jobbet med målrettet verving. Skogselskapets medlemsutvikling henger sammen med naturlig frafall i medlemsmassen. Kontingentsatser Voksen kr 250 Barne- og ungdomsmedlemskap (inntil 20 år) kr 100 Organisasjonsmedlemskap kr

16 Livsvarige medlemmer En ny ordning med informasjonsavgift ble innført på stiftelsesmøtet i Livsvarige medlemmer som ikke betaler informasjonsavgiften mottar kun årsmelding. Øvrig medlemsservice er medlemsbladet Skog og Miljø og annen informasjon. Det verves ikke nye livsvarige medlemmer. Administrasjon Hovedkontor er på Statens Hus i Steinkjer. Selskapet har tre ansatte. Skogkonsulent Hans Chr. Brede (100% stilling) har kontor i Trondheim. Prosjektleder Rannveig Jørstad Kristiansen ( 50% stilling som deles med Namdal Skogselskap) har kontor i Steinkjer. Daglig leder er skogkonsulent Arne Rannem (100% stilling) med kontor i Steinkjer. Fylkesmannens landbruksavdeling holder kontorer for skogselskapet begge steder. Møter Årsmøte Årsmøtet ble holdt på Norsk Skog Skogn den 31 mai 2011 kl Det var 24 frammøtte medlemmer. Leder Lars Forberg ønsket velkommen og ledet møte. Deretter ønsket ordfører i Levanger kommune, Robert Svarva, velkommen til Levanger og ga en orientering om skogbruket i kommunen. Informasjonssjef Odd Einar Aarmo ønsket velkommen til Norske Skog Skogn og orienterte kort om fabrikken. Ordinære årsmøtesaker ble behandlet. Etter å ha fått servert lunsj ble det gjennomført en utferd til Innherred Biovarme AS sitt flisfyringsanlegg ved Skogn barne- og ungdommskole. Her orienterte Hans Oust om selskapet og deres virksomhet, samt ga en orientering om flisfyringsanlegget på skolen. Styremøter Det ble avholdt 3 styremøter i saker ble behandlet. Styrets arbeid i 2011 er i stor grad preget av det pågående strategiarbeidet i DnS og vedtaket om strategiretning som ble gjort på Landsmøte i Sortland i juni Videre har kapitalforvaltning og økonomistyring hatt stor oppmerksomhet i Leder har vært aktivt med i Skognæringa i Trøndelag, og leder og Susanna Brynhildsen har representert Skogselskapet i Skogplanter Midt-Norge AS. Rådsmøte Rådsmøte i DnS ble avviklet på Gardermoen den 10. november 2011 og Skogselskapet i Trøndelag var representert ved leder og daglig leder. Rådsmøtet har en rådgivende funksjon i forhold til arbeidet i DnS og fylkesskogselskapene og arrangeres årlig. Tema på rådsmøte var strategiprosessen og arbeidet omkring denne. Eksterne årsmøter Skogbrukets Kursinstitutt. Adm dir i DnS Trygve Enger møtte med fullmakt fra Skogselskapet i Trøndelag Generalforsamling Skognæringa i Trøndelag v/ Lars Forberg. 16

17 REGNSKAP 2011 Resultatregnskap Noter Driftsinntekter: Salgsinntekter Leieinntekter Tilskudd og refusjoner Medlemskontingent Sum inntekter Driftskostnader: Varekostnad/leide tjenester Lønn/honorarer/sosiale kostnader Driftskostnader Avskrivninger Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Andre finansinntekter Gevinst realisasjon av aksjer Verdiendring av finansielle omløpsmidler Annen rentekostand -23 Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Disponering av årsresultat Overført fra fri egenkapital Sum Steinkjer den Lars Forberg styrleder Cato Haarberg nestleder Torgunn Sollid styremedlem Liv Aastad Hans Christian Borchsenius Arne Rannem styremedlem styremedlem daglig leder 17

18 Balanse Note EIENDELER Varige driftsmidler Skogeiendommer Driftsbygninger Skjerdingstad Bygninger Sandholtan Boligeiendom Skjerdingstad Grunnareal Skjerdingstad Åsen Frøavlsgård Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til Skogplanter Midt-Norge AS Aksjer Skogplanter Midt-Norge AS 4/ Aksjer ST-gruppen Andeler Skogfond Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Innvilget tilskudd Kundefordringer Kortsiktig utlån SPMN-driftskreditt Aksjer markedsbaserte Andre kortsiktige fordringer Sum omløpsmidler Bankinnskudd Bankinnskudd Skattetrekkskonto Sum bankinnskudd Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Opptjent egenkapital Sum fri egenkapital Avsatt til fond/tilskuddsmidler Fond skogbrukets trepris Midler til biologisk mangfold Midler til frøforedling Midler til klimaskog Sum langsiktig gjeld

19 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Skyldig feriepenger/honorar Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter til regnskapet 2011 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, og noteopplysning. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapssikk for små foretak. Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinssipper om historisk kost, fortsatt drift og forsiktighet. Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende. Inntekter resultatføres når de er opptjent. Markedsbaserte finansielle instrumenter er vurdert til kostpris. Utgifter sammenstilles med, kostnadsføres samtidig med inntekter som utgifter kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives lineært. Note 2. Ansatte, lønninger mv. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger, honorarer, feriepenger Refusjon lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: 2 2 Antall årsverk: 2,0 2,0 Det er utbetalt kr ,- i honorar og kr ,- til dekning av reiseutgifter til selskapets styre. Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr 9.100,-.Beløpet er uten mva. Note 3. Anleggsmidler Grunnareal Skjerdingstad Skogeiendom Åsen Frøavlsgård Driftsbygn. Skjerdingstad Bolig Skjerdingstad Bygninger Sandholtan Kostpris Tilført i året Avgang i året Akk. avskrivning Bokført verdi Avskrevet i året Avskrivingsplan: lineær %

20 Note 4. Aksjer i andre selskaper Langsiktige Antall Anskaffelseskost Balanseført Eierandel verdi ST-gruppen AS Skogplanter Midt-Norge AS ,67% Sum Markedsbaserte Antall Anskaffelseskost Markedsverdi DnB NOR ASA DnB NOR ASA Orkla ASA Norske Skogindustrier ASA Revenabel Energy Corporation ASA Norsk Hydro ASA Golden Ocean Group Ltd Telenor ASA Sum aksjer Verdipapirfond Antall Anskaffelseskost Markedsverdi ODIN Europa 941, ODIN Global 786, ODIN Norge 2 310, Sum verdipapirfond Sum aksjer/verdipapirfond Note 5. Inntekter/kostnader etter funksjon 20 Drift/info/ tjenester Plant-tre.no Frøforedling i Trøndelag Velg Skog Klimaskog Salg/tilskudd/refusjoner Leieinntekter Medlemskontingent/gaver Sum inntekter Lønn/driftskostnad/andre kost Driftsresultat Note 6. Egenkapital Egenkapital pr Årsresultat Egenkapital pr Note 7. Fordringer Fordringer som forfaller senere enn ett år Langsiktig lånefordring Skogplanter Midt-Norge AS Note 8. Tilknyttet selskap Etter fusjon Eierandel utgjør 66,6%. Investeringene er balanseført til vurdert verdi. Stemmeandel: 66,6% Anskaffelseskost for SiT Andel av balanseført egenkapital Skogplanter Midt-Norge AS pr

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Årsmelding 2009 Skogselskapet i Trøndelag. Årsmøteinnkalling side 2

Årsmelding 2009 Skogselskapet i Trøndelag. Årsmøteinnkalling side 2 Årsmelding 2009 Skogselskapet i Trøndelag Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2010 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Fjellørn Skihytte 1, Rissa fredag 4. juni 2010 kl 1000 Program for dagen: 0930 Oppmøte

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Plant tre, bygg i tre, fyr med ved. Årsmelding 2008 Skogselskapet i Trøndelag

Plant tre, bygg i tre, fyr med ved. Årsmelding 2008 Skogselskapet i Trøndelag Plant tre, bygg i tre, fyr med ved Årsmelding 2008 Skogselskapet i Trøndelag Innhold Årsmelding 2008 Lederen har ordet 2 Informasjon 3 Arrangement 5 Prosjekter 6 Utvalgsarbeid 7 Egne eiendommer 8 Styret,tillitsvalgte,medlemmer

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer