ÅRSMELDING Årsmøteinnkalling side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2

2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: Oppmøte og kaffe Velkommen til Stjørdal v/ Stian Almestad, skogbrukssjef Stjørdal kommune Orientering om Bioforsk Midt Norges virksomhet v/ direktør Erik Revdal Årsmøte Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av møteleder og referent Sak 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Sak 4 Årsmelding 2011 Sak 5 Regnskap 2011 Sak 6 Årsplan og budsjett 2012 Sak 7 Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer Sak 8 Fastsette medlemskontingent Sak 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Valg av styreleder og nestleder Valg av revisor Valg av utsendinger til landsmøtet i DnS Valg av valgkomite Lunsj Faglig utferd -Kvithamar: Klimatilpassing gran i Midt-Norge v/arne Steffenrem, Skogfrøverket - Stjørdal Museum, Prestegårdshagen: Bauta over skogreisingspioner Michelett og arboret v/ Stjørdal Museum. Kaffe. Med hilsen Lars Forberg, styreleder & Arne Rannem, daglig leder 2

3 INNHOLD LEDEREN HAR ORDET... 4 SKOGSELSKAPET OG SAMFUNNET... 5 Arbeid mot barn og unge... 5 Arrangement... 5 Prosjekter... 6 Arbeid mot allmennheten... 8 Arrangement... 8 Media... 9 Prosjekter... 9 SKOGSELSKAPET OG NÆRINGA Skogplanter Midt-Norge A/S Utvalgsarbeid Prosjekter Aktivt Skogbruk EGNE EIENDOMMER STYRET, MEDLEMMER OG ADMINISTRASJON Styresammensetning Medlemmer og medlemsutvikling Administrasjon Møter Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning VEDTEKTER FOR SKOGSELSKAPET I TRØNDELAG SKOG- OG SKOGBRUKSAKTIVITET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG Skogselskapet i Trøndelag Postboks Steinkjer Steinkjer: Trondheim: Leder: Arne Rannem, tlf: / , e-post: Hans Chr Brede, tlf: / , e-post: Lars Forberg, tlf: / , e-post: Bilder: Skogselskapet, hvis ikke annet er nevnt. 3

4 LEDEREN HAR ORDET Oppmerksomhet Skog har fått mye oppmerksomhet i året som har gått. Store deler av samfunnslivet har på en eller annen måte gitt uttrykk for spørsmål som har med skog å gjøre. Enten det er politikere, industriledere, miljøaktivister, forskere, skogeiere og Skogselskapet. For meg har det vært gledelig lesning alle de ulike synspunkter og innspill som har kommet i våre medier. Enig eller ikke, det har nok litt med den enkeltes ståsted og øyet som ser. Skogens store betydning for mange viktige samfunnsfelt, er det ingen som bestrider. Men skal vi komme lengere enn fine ord og stor interesse, må vi få noe mer konkret på plass i form av økt uttak av hogstmoden skog, økt planting på både hogstarealer og på nye arealer som egner seg for skogproduksjon. Noe av denne debatten har vært preget av ulikt syn mellom miljøforvaltningen og næringen. Jeg håper vi kan komme fram til et omforent syn på flere av de litt vanskelige problemstillingene. Det skal komme en klimamelding til Stortinget. Jeg håper at den er i stand til å gi klarere forståelse av utfordringene enn den debatten som foregår i enkelte fora i dag. Framleggingen av meldinga vil skape stor oppmerksomhet. Et hovedområde for Skogselskapet er formidling til barn og unge. Det å få de unges oppmerksomhet i en hektisk hverdag hvor mange kjemper om deres gunst, er en utfordring. Da er det utrolig artig å se at Newton, NRK's ungdomsprogram, tok for seg avvirkning av skog i beste sendetid på palmesøndag. Vi har jo kjørt kampanjen "Plant et tre" sammen med mange andre, men det er like viktig av det settes fokus på at skogen skal avvirkes og brukes til samfunnsnytte. Mange takk til alle som har gitt skogen oppmerksomhet. Lars Forberg leder 4

5 SKOGSELSKAPET OG SAMFUNNET Arbeid mot barn og unge Arrangement Skogselskapet har i løpet av 2011 arrangert eller tatt del i følgende arrangement rett mot barn og unge: Skoleskogdag, Strand og Sæter U-Skoler, Osen Plant tre no, Sandvollan skole, Inderøy Plant-tre.no, Halsen U-skole, Stjørdal Plant-tre.no, Stokkan U-skole, Stjørdal Plant-tre.no, Egge skole, Steinkjer Plant-tre.no, Halsan skole, Levanger Plant-tre.no, Steinkjer U-skole, Steinkjer Plant-tre.no, Egge U-skole, Steinkjer Plant-tre.no, Skogn B- og U-skole, Levanger - 2 dager Plant-tre.no, Kvam skole, Steinkjer Plant-tre.no, Sem skole, Steinkjer Plant-tre.no, Frosta skole, Frosta Plant-tre.no, Steinkjer skole, Steinkjer Plant-tre.no, Mære skole, Steinkjer Skoleskogdag, Straumsvik skole, Aure Skoleskogdag, Aure barne- og ungdomskole, Aure Skoleskogdag, Sør-Tustna skole, Aure Skoleskogdag, Svanem barneskole, Hemne Skoleskogdag, Krogstadøra skole, Snillfjord Skoleskogdag, Vinjeøra skole, Hemne Skoleskogdag, Sodin skole, Hemne Skoleskogdag, Strand og Knarrlagsund oppvekstsenter, Hitra Skoleskogdag, Tanem og Sørborgen skole, Klæbu Skoleskogdag, Fillan skole, Hitra Skoleskogdag, Evjen skole, Orkdal Skoleskogdag, Lensvik skole, Agdenes Skoleskogdag, Åset skole, Åfjord -3 dager Skoleskogdag, Bye skole, Åfjord Skoleskogdag, Flåskole, Melhus Skoleskogdag, Berkåk og Voll skole, Rennebu Skoleskogdag, Skaun skole, Skaun Skoleskogdag, Øverbygd, Bell og Selbustrand skoler, Selbu Skoleskogdag, Rosmælen skole, Meldal Skoleskogdag, Budal skole, Midtre Gauldal Skoleskogdag, Hov skole, Holtålen 5x Bioenergikampen ourwoodenfuture, Høknes U-skole, Namsos Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Verdalsøra U- skole, Verdal Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Grong B. og U- skole, Grong Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Nesset U-skole, Levanger 4x Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Verdalsøra U- skole, Verdal Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Bjørkly Skole, Namsos 2x Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Overhalla B. og U- skole, Overhalla Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Frosta B. og U- skole, Frosta Bioenergikampen - ourwoodenfuture, Vanvikan Skole, Leksvik 5

6 Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Snåsa U-skole, Snåsa Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Bjørkly Skole, Namsos 8x Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Steinkjer U- skole, Steinkjer 3x Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Inderøy U- skole, Inderøy Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Steinkjer Montessori, Steinkjer Bioenergikurs - ourwoodenfuture, Verdalsøra U- skole, Verdal Trebrukskurs - ourwoodenfuture, Nesset U-skole, Levanger Trebrukskurs - ourwoodenfuture, Bjørkly Skole, Namsos 2x Trebrukskurs - ourwoodenfuture, Åsen B. og U-skole, Levanger Trebrukskurs - ourwoodenfuture, Vanvikan Skole, Leksvik Trebrukskurs - ourwoodenfuture, Steinkjer Montessori, Steinkjer Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Lærerkurs/oppstart, Åre Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Kick-off, Egge U- skole, Steinkjer Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Kick-off, Stortangen Skole, Lierne Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Kick-off, Steinkjer U- skole, Steinkjer Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Kick-off, Åsen Skole, Levanger Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Kick-off, Folla Skole, Verran Landskamp i Tre - ourwoodenfuture, Avslutning/premiering, Åre Totalt har vi møtt om lag 3400 elever og 200 lærere på disse arrangementene Skogselskapet i Trøndelag har gjennom en rekke arrangement involvert om lag 3400 elever i Her fra «Bioenergikampen» ved Frosta u-skole. Prosjekter Skogselskapet har i løpet av 2011 drevet, eller deltatt, i følgende prosjekter rett mot barn og unge: Lære med Skogen Skogselskapet i Trøndelag er fylkeskontakt for Lære med Skogen. I løpet av skoleåret 2010/2011 rapporterte skolene at elever benyttet seg av deler av programmet. ourwoodenfuture 2011 Prosjektet ourwoodenfuture er et toårig prosjekt og ble igangsatt 1. januar Prosjektleder er Rannveig Jørstad Kristiansen i en 50 % stilling. Prosjektet er finansiert i et samarbeid mellom Nord Trøndelag Fylkekommune, Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag. Prosjektet er rettet mot ungdomsskolen, og hovedmålet er å øke kunnskapen og entusiasmen rundt tre, trebruk og bioenergi blant elever, lærere og rådgivere. I tillegg er det et ønske om å skape økt bevissthet om bruk av tre og bioenergi i en klimasammenheng. 6

7 Skolene ble i 2011 tilbudt tre undervisningspakker; bioenergikamp, bioenergikurs og trebrukskurs. Til sammen har 1158 elever, 83 lærere og 2 studenter vært involvert første år i prosjektet. Bioenergikursene er de mest populære. Landkamp i Tre fra vårt gamle ungdomsskoleprosjekt Den nye Trealderen er videreført i ourwoodenfuture. Våren 2011 var norske og svenske 9. klasseelever samlet til finale i Åre. Til sammen i konkurransen deltok 240 elever fra norsk side. For mer informasjon om landskampen se ourwoodenfuture er godt mottatt i skolen og har bidratt til at mange har fått økt sin kunnskap om skog, tre og bioenergi. Plant.tre.no Fylkestinget i Nord-Trøndelag initierte våren 2008 klimakampanjen Plant tre no. Målsettingen med kampanjen er å spre kunnskap og skape engasjement omkring klimautfordringen og hvilke tiltak som må iverksettes. Hovedbudskapet i kampanjen er Plant tre, bygg i tre og fyr med ved!. Fra starten i 2008 og ut 2009 hadde holdningskampanjen en form for prosjektorganisering i regi av informasjonsavdelingen hos fylkeskommunen. Fra 2010 har Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag, på oppdrag fra fylkeskommunen, administrert og driftet kampanjen. Dette var helt i tråd med føringer, og ønsker fra politisk ledelse. Skogselskapenes jobb for fylkeskommunen innebærer blant annet innsalg av skoleretta aktiviteter, koordinering av arrangement, bemanning og gjennomføring på arrangement, videreutvikling - administrasjon og logistikk knyttet til informasjonsmateriell, oppdatering av nettsiden og videreutvikling av holdningskampanjen i sin helhet. Plant tre no ble i 2011 videreført med et høyt aktivitetsnivå. Som et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, skogselskapene og resten av skognæringa ble det i 2011 gjennomført 23 arrangement for barn og unge i Nord-Trøndelag. Om lag 1200 barn og unge samt en rekke voksne fikk lære om karbonets kretsløp, drivhuseffekten, fotosyntese, skogbruk, bruk av trematerialer og bioenergi. På samtlige arrangementer ble det gjort en innsats for klimaet i form av skogplanting. Deltakerne plantet 7350 trær. Skogplanter Midt-Norge AS har levert plantene. Kampanjen har også en internasjonal dimensjon for å synliggjøre at klimautfordringen er global. For hvert tre som er plantet i Nord-Trøndelag blir det plantet 5 trær i Etiopia. Dette skjer gjennom et prosjektet som drives av Oppland Skogselskap. På denne måten bidro barn og unge i Nord-Trøndelag til at det totalt ble plantet trær i Disse trærne vil i årene framover fange og lagre store mengder CO 2. Skoleskogplantingsaktivitet i Plant tre no rapporteres til det internasjonale skogplanteprosjektet i LEAF (Learning about Forest). Tor Skulbørstad og Fufa Garramo med ungdomsskoleelever på skoleskogdag i Stjørdal. 7

8 LENSA Lensa er et samarbeidsprosjekt i Sør-Trøndelag som involverer kommune, fylke og aktører i skogbruket. LENSA følger opp fylkespolitikernes behandling av Kystskogmeldinga. Skogselskapet bidro til gjennomføring av skoleskogdager, foredrag på kommunestyremøter ( Osen, Roan, Bjugn og Åfjord), andre foredrag om ulike skogtema og tradisjonelle skogdager. Klimaråd Underveis Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune er initiativtaker til prosjektet. Skogselskapet er en av mange samarbeidsparter i prosjektet. Skoleskogdagene i Åfjord og et konferanseforedrag om skog og klima var Skogselskapets bidrag til prosjektet i Arbeid mot allmennheten Arrangement Skogselskapet har i løpet av 2011 arrangert, eller tatt del i, følgende arrangement rett mot allmennheten: Markering av FNs internasjonale skogår, Bjørgan, Grong Markering av FNs internasjonale skogår, Jonsvatnet, Trondheim Agrisjå, Stjørdal Høstdag ved Haukvatnet, Trondheim Totalt antall besøkende på disse arrangementene var i størrelsesorden Skogselskapet i Trøndelag deltok i 2011 på Agrisjå. I samarbeid med Allskog ble det arrangert en bioenergikamp mellom olje- og energiminister Ola Borten Moe og fylkesrådsleder Alf Daniel Moen. Etter konkurransen tok Moen initiativ til å lære Moe å sage ut flotte stoler av en passende bult. 8

9 Media Skogselskapet i Trøndelags nettside under er en viktig informasjonskanal for skogselskapet. I løpet av 2011 ble det publisert 17 nyhetssaker på nettsidene. I tillegg brukes nettsiden til å publisere stoff fra de mange prosjektene vi er involvert i. Skogeselskapet i Trøndelag er også på Facebook med ca 80 tilhengere. Skogselskapet i Trøndelag har redaktør-ansvar for Plant-tre.no har over 800 tilhengere på Facebook. Skogselskapets nettside og er viktig for å nå ut med informasjon om vår virksomhet. Både trykte og digitale medier, lokale og nasjonale, private og offetlige har brukt et stort antall saker fra nettsidene i Medlemsbladet Skog & Miljø skal avspeile aktivitetene i fylkesskogselskapene. Skogselskapet i Trøndelag bidrar med lokalt stoff. Skogplanter Midt-Norge har etablert egen nettside - Skogselskapet bidrar med stoff til nettsida. Prosjekter Skogselskapet har i løpet av 2011 drevet, eller deltatt i, følgende prosjekter rett mot allmennheten: Velg Skog - Trøndelag Skognæringa i Trøndelag startet våren 2011 opp Velg Skog Trøndelag - et ettårig forprosjekt - med følgende hovedmål: 1. Skaffe flere trønderske søkere til utdanninger som gir relevant kompetanse for skognæringa, samt bidra til at skogbruk blir synlig som et reelt utdanningsvalg. 2. Gjøre Velg Skog Trøndelag til et langsiktig og varig verktøy Prosjektet ble startet med bakgrunn i: Økende rekrutteringsutfordringer til skognæringa i Trøndelag og landet for øvrig. Store forventninger til skogbruket (Stortingsmelding nr 39 ( ) Klimautfordringene- landbruket en del av løsningen og Klimakur 2020) Rekruttering er et av flere prioriterte fellestiltak i Melding om Kystskogbruket God effekt av tilsvarende prosjekt i Hedmark Prosjektet er finansiert av fylkeskommunene i begge trøndelagsfylkene (RLK-midler) og fylkeinntrukne rentemidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Skogselskapet i Trøndelag har prosjektledelsen. I løpet av første halvår har Velg Skog Trøndelag, sammen med ulike aktører innen det trønderske skogbruket, satt fokus på utdanningsmulighetene innen skogbruk på videregående-, høyskole- og univeristetsnivå. Dette er blant annet gjort i form av hospiteringsdager i næringa og på Mære landbruksskole for elever på 9. og 10. trinn, 7-dagers skogbrukskurs for 10-klassinger i Midtre Gauldal, en rekke skoleskogdager på u-trinnene og stand på Agrisjå. Nye og spennende tiltak er planlagt vinteren Velg Skog Trøndelag har innledet et tettsamarbeid med det nasjonale Velg Skog prosjektet i regi Av NHOmat&bio og de øvrige regionale prosjektene som jobber mot tilsvarende mål. Det jobbes også med å få på plass finansiering av et 2-årig hovedprosjekt. Det er viktig å få dette på plass, slik at trøndelagsfylkene har et oppegående prosjekt med samme varighet som det nasjonale prosjektet. 9

10 Klimakvotesalg og klimaskogetablering i Nord-Trøndelag Befaringer av klimaskogene sommeren 2011 viser at plantene er i ferd med å etablere seg. Det er så langt ikke påvist nevneverdige museskader eller konkurranse fra annen vegetasjon. Dette henger trolig sammen med haugleggingen som ble gjennomført før plantingen i Skogselskapet i Trøndelag og Namdal Skogselskap har i 2011 solgt 69 klimakvoter i klimaskogene som ble etablert i Ved utgangen av 2011 er det solgt til sammen 1137 klimakvoter i klimaskogene. Klimaskogene har ved samme tidspunkt 255 klimakvoter som ikke er solgt. Klimakvotesalget fortsetter i 2012, og skogselskapet vil også vurdere nye arealer for å utvide porteføljen av klimaskoger. Grove trær På våre nettsider er det utarbeidet en oversikt over store trær i Trøndelagsfylkene. I løpet av 2011 ble det rapportert inn to toppnoteringer på douglas og en topp 3-noteringer av en rogn. Vi regner med at det finnes enda større trær av enkelte treslag, og vi mangler måleopplysninger for flere treslag. Trøndelags største douglas? SKOGSELSKAPET OG NÆRINGA Skogplanter Midt-Norge A/S Av Per Olav Grande, daglig leder Eierskap og styre. Skogplanter Midt-Norge AS ble stiftet den og eies av Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag. Styrets arbeid. Styret i Skogplanter Midt-Norge AS har bestått av: Erik Revdal, styreleder, valgt på generalforsamlingen uten varamedlem Lars Forberg, nestleder, Skogselskapet i Trøndelag Susanna M. Brynhildsen, Skogselskapet i Trøndelag Randi Dille, Namdal Skogselskap Tormod Aasarød, valgt av ansatte Styret har holdt 3 styremøter. Det er behandlet 13 protokollerte saker og 7 referatsaker. Skogplanteproduksjon. Planteleveransen endte totalt på planter. Dette er en økning i forhold til 2010 på planter. Antall leverte høstplanter i 2011 endte på planter, noe vi vil betrakte som et tilfredsstillende resultat. 10

11 Salg utenom Trøndelag. Samarbeidet med produksjon og salg av edelgranplanter til Skogplanter Østnorge as fortsetter. Det er også solgt planter til andre kunder utenom Trøndelag. I sum utgjorde dette planter. Det er også solgt granplanter til Sverige og 2025 fjelledelgran til Island. Sommerblomster på Skjerdingstad. SPMN fortsatte i 2011 samarbeidet med Vikans Gartneri i Stjørdal om produksjon av sommerblomster. Det ble totalt produsert og levert sommerblomster som er ca planter mindre enn i Hovedårsaken til dette er redusert produksjon av lobelia. Hjemmesalget økte imidlertid betydelig, og utgjorde en økning fra kr i 2010 til kr i Regnskapet for sommerblomster i 2011 viser et overskudd på kr Arbeidskraft. Både i Nord- og Sør-Trøndelag er det videreført arbeidskraftprosjekter med innleie av utenlandsk arbeidskraft. Disse ble benyttet både til skogplanting, ungskogpleie og til arbeid i planteskolene. Samarbeidsavtale med Det norske Skogfrøverk I 2010 ble det inngått avtale mellom Det norske Skogfrøverk og Skogplanter Midt-Norge AS om produksjon av forsøksplanter for etablering av avkomforsøk. Dette samarbeidet fortsatte også i Forsøkene er en del av det norske foredlingsprogrammet for gran og fjelledelgran og har som formål å gi genetisk informasjon for valg av de beste avlstrærne til nye frøplantasjer. Forsøksplantene produseres på Skjerdingstad. Arbeidsmiljø Styret anser arbeidsmiljøet i SPMN som tilfredsstillende. Det arbeides kontinuerlig med tiltak til forbedring av arbeidsmiljøet. Samlet sykefravær inklusive egenmelding har vært 44 dager, hvilket utgjør 1,35 % Det er ikke rapportert om skader på arbeidsplassene i løpet av året. Likestilling Av selskapets 6 helårsansatte er det en kvinne. Antall sesongansatte er 20, derav 16 kvinner. Av de 19 sesongansatte har 11 polske arbeidere jobbet i planteskolen i Kvatninga i perioden 10. oktober til månedsskiftet november/desember 2011.Av 5 representanter i selskapets styre er det 2 kvinner. Miljøfyrtårn: SPMN, avd. Kvatninga ble resertifisert den 15. desember Det nye sertifikatet vil gjelde i 3 år. Selskapet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter, og har gjennom handlingsplanen i miljøfyrtårnprogrammet forpliktet seg til aktivt å arbeide for å minske belastningen på det ytre miljø. Oversikt over utvikling og resultat. Selskapet har hatt en omsetning på kr Årsregnskapet viser et overskudd etter skatt på kr Økt varebeholdning utgjør kr Produksjon, omsetning og resultat Solgte skogplanter (1000 stk) Solgte sommerblomster (1000 stk) Omsetning (1000 kr) Driftsresultat etter skatt (1000 kr)

12 Utvalgsarbeid Skogselskapet har i løpet av 2011 deltatt i følgende utvalgsarbeid: Kontaktutvalget for skogbruket i Nord-Trøndelag Skogselskapet deltar med leder og daglig leder. Utvalget består av de fleste skogorganisasjonene i fylket og fungerer som et kontaktorgan, og som en forankring for arbeidet til Fylkesmannens landbruksavdeling. Utvalget ledes av landbruksdirektøren. Skognæringa i Trøndelag Leder Lars Forberg representerer både egen organisasjon og Namdal Skogselskap. Forumet er bredt sammensatt med representanter fra stubbe til industri. Fagutvalget for skogetablering i Trøndelag Fagutvalget ble opprettet i 2006 som et rådgivende/informerende utvalg for skogkultur i det trønderske skogbruket. Utvalget har minst et møte i året, og som holdes før produksjonsplanene for skogplanteproduksjonen blir spikret. Prosjekter Skogselskapet har i løpet av 2011 drevet, eller deltatt i, følgende prosjekter knyttet til skognæringa: Frø- og planteforedling Det norske Skogfrøverk leide også i 2011 inn Skogselskapet for å gjennomføre oppgaver i feltforsøk og klonarkiv. Aktivt Skogbruk Skogselskapet har i en kort periode vært instruktør i temaet skatt og skogfond. Skogselskapet trer fra årskiftet 2011/2012 ut av instruktørkorpset p.g.a. lite oppdrag på temaet skatt og skogfond. Torstein Myhre måler avkomstforsøk i Lånke, Stjørdal 12

13 EGNE EIENDOMMER Areal og skog Eiendom Total Dyrka Produktiv Tilvekst Balanse- Takstår areal mark skog kvantum Sandholt, Melhus Skjerdingstad skog, Melhus Beversmark, Åfjord (95) 2011 Skjørholmskogen, Verdal Åsen Frøavlsgård avd. Røra 82 (82) Åsen Frøavlsgård avd. Stiklestad 66 (66) SUM (245) Produksjonsevnen ligger på ca 1000 kbm. Boniteten er lavere enn gjennomsnittet i Trøndelag. Eiendom Eierperiode Avvirkning Pr år Pr da Sandholt, Melhus ,5 Skjerdingstad skog, Melhus ,6 Beversmark, Åfjord ,0 Skjørholmskogen, Verdal ,4 Grunneierlag Skogselskapet i Trøndelag er tilknyttet følgende grunneierlag/jaktfelt: Grunneierlag /Jaktfelt Areal Hovin og Krogstad, Melhus Vestre Vassfjell, Melhus Berdal/Vasstrand/Beversmark, Åfjord Volhaug grunneierlag Gjennom grunneierlagene/jaktfeltene gis det fellingstillatelser på elg på hjort, rådyr. Sandholt, Melhus Taket på søndre del av våningshus måtte skiftes p.g.a. av vannlekkasje. Hovedmengden av skrot og rask fra låver og hus er fjernet. Heltretynning av contortafeltene ble gjennomført på barmark. Virket flises i Vi antar det blir 2000 kbm skogsflis til energiformål. 3 vindfelte lerker ved tunet er fremkjørt. Det ble utført ungskogpleie på 69 da. Sandholtvatnet 1958 Sandholtvatnet

14 Skjerdingstad, Melhus Heltredrift ble gjennomført på og ved planteskolearealet. 220 kbm skogsflis ble resultatet etter flising på nyåret Skjerdingstad ligger klemt mellom 2 store planer for infrastruktur Søbergalternativet for ny godsterminal for Trondheim, og videreføring av ny E6 sørover. Flising etter heltredrift på Skjerdingstad. Beversmark, Åfjord Ingen hogst. Elgjakt leies ut til nabo, og avtalen er fornyet for 4 nye år. Skogbestyrer Solstad disponerer rådyrjakta. Det er gjennomført opprusting av traktorvei og grøftearbeid i forbindelse med veien forbi Stålindustrien. Ny skogbruksplan foreligger nå for eiendommen betydelig økt kubikkmasse og tilvekstøkning siden forrige plan. Skjørholmskogen 1 da ungskogpleie/tynning - hogst av ved. Åsen og Stiklestad frøavlsgård Ingen aktivitet 14

15 STYRET, MEDLEMMER OG ADMINISTRASJON Styresammensetning 2011 Styremedlemmer Kommune Periode Første gang valgt Lars Forberg-leder Levanger 2 år 11/ Cato Haarberg -nestleder Rissa 2 år 10/ Torgunn Sollid Steinkjer 2 år 10/ Liv Aastad Skaun 2 år 10/ Hans Christian Borchsenius Meldal 2 år 11/ Lars Forberg valgt til styreleder for 2011 (årlig valg). Cato Haarberg valgt til nestleder i styret for 2011 (årlig valg). Nr Varamedlemmer Kommune Periode Første gang valgt 1 Anders Børstad Levanger 1.år 11/ Ole Morten Eggen Snåsa 1 år 11/ Astri Husby Orkdal 1 år 11/ Valgkomité Kommune Periode Ola Huke (leder) Melhus 10/13 Per Odd Rygg Ole John Sæther Steinkjer Melhus 11/12 11/14 Regnskap GWG Regnskap og Admin AS, Verdal Revisor Revisorfirma Holm B. Bratt, Steinkjer. Medlemmer og medlemsutvikling Årsmedlemskap Livsvarige medlemmer Organisasjoner SUM Skogselskapet fikk 11 nye medlemmer i løpet av 2011, mot 20 nye i Også i 2011 ble det jobbet med målrettet verving. Skogselskapets medlemsutvikling henger sammen med naturlig frafall i medlemsmassen. Kontingentsatser Voksen kr 250 Barne- og ungdomsmedlemskap (inntil 20 år) kr 100 Organisasjonsmedlemskap kr

16 Livsvarige medlemmer En ny ordning med informasjonsavgift ble innført på stiftelsesmøtet i Livsvarige medlemmer som ikke betaler informasjonsavgiften mottar kun årsmelding. Øvrig medlemsservice er medlemsbladet Skog og Miljø og annen informasjon. Det verves ikke nye livsvarige medlemmer. Administrasjon Hovedkontor er på Statens Hus i Steinkjer. Selskapet har tre ansatte. Skogkonsulent Hans Chr. Brede (100% stilling) har kontor i Trondheim. Prosjektleder Rannveig Jørstad Kristiansen ( 50% stilling som deles med Namdal Skogselskap) har kontor i Steinkjer. Daglig leder er skogkonsulent Arne Rannem (100% stilling) med kontor i Steinkjer. Fylkesmannens landbruksavdeling holder kontorer for skogselskapet begge steder. Møter Årsmøte Årsmøtet ble holdt på Norsk Skog Skogn den 31 mai 2011 kl Det var 24 frammøtte medlemmer. Leder Lars Forberg ønsket velkommen og ledet møte. Deretter ønsket ordfører i Levanger kommune, Robert Svarva, velkommen til Levanger og ga en orientering om skogbruket i kommunen. Informasjonssjef Odd Einar Aarmo ønsket velkommen til Norske Skog Skogn og orienterte kort om fabrikken. Ordinære årsmøtesaker ble behandlet. Etter å ha fått servert lunsj ble det gjennomført en utferd til Innherred Biovarme AS sitt flisfyringsanlegg ved Skogn barne- og ungdommskole. Her orienterte Hans Oust om selskapet og deres virksomhet, samt ga en orientering om flisfyringsanlegget på skolen. Styremøter Det ble avholdt 3 styremøter i saker ble behandlet. Styrets arbeid i 2011 er i stor grad preget av det pågående strategiarbeidet i DnS og vedtaket om strategiretning som ble gjort på Landsmøte i Sortland i juni Videre har kapitalforvaltning og økonomistyring hatt stor oppmerksomhet i Leder har vært aktivt med i Skognæringa i Trøndelag, og leder og Susanna Brynhildsen har representert Skogselskapet i Skogplanter Midt-Norge AS. Rådsmøte Rådsmøte i DnS ble avviklet på Gardermoen den 10. november 2011 og Skogselskapet i Trøndelag var representert ved leder og daglig leder. Rådsmøtet har en rådgivende funksjon i forhold til arbeidet i DnS og fylkesskogselskapene og arrangeres årlig. Tema på rådsmøte var strategiprosessen og arbeidet omkring denne. Eksterne årsmøter Skogbrukets Kursinstitutt. Adm dir i DnS Trygve Enger møtte med fullmakt fra Skogselskapet i Trøndelag Generalforsamling Skognæringa i Trøndelag v/ Lars Forberg. 16

17 REGNSKAP 2011 Resultatregnskap Noter Driftsinntekter: Salgsinntekter Leieinntekter Tilskudd og refusjoner Medlemskontingent Sum inntekter Driftskostnader: Varekostnad/leide tjenester Lønn/honorarer/sosiale kostnader Driftskostnader Avskrivninger Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Andre finansinntekter Gevinst realisasjon av aksjer Verdiendring av finansielle omløpsmidler Annen rentekostand -23 Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Disponering av årsresultat Overført fra fri egenkapital Sum Steinkjer den Lars Forberg styrleder Cato Haarberg nestleder Torgunn Sollid styremedlem Liv Aastad Hans Christian Borchsenius Arne Rannem styremedlem styremedlem daglig leder 17

18 Balanse Note EIENDELER Varige driftsmidler Skogeiendommer Driftsbygninger Skjerdingstad Bygninger Sandholtan Boligeiendom Skjerdingstad Grunnareal Skjerdingstad Åsen Frøavlsgård Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til Skogplanter Midt-Norge AS Aksjer Skogplanter Midt-Norge AS 4/ Aksjer ST-gruppen Andeler Skogfond Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Innvilget tilskudd Kundefordringer Kortsiktig utlån SPMN-driftskreditt Aksjer markedsbaserte Andre kortsiktige fordringer Sum omløpsmidler Bankinnskudd Bankinnskudd Skattetrekkskonto Sum bankinnskudd Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Opptjent egenkapital Sum fri egenkapital Avsatt til fond/tilskuddsmidler Fond skogbrukets trepris Midler til biologisk mangfold Midler til frøforedling Midler til klimaskog Sum langsiktig gjeld

19 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Skyldig feriepenger/honorar Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter til regnskapet 2011 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, og noteopplysning. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapssikk for små foretak. Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinssipper om historisk kost, fortsatt drift og forsiktighet. Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende. Inntekter resultatføres når de er opptjent. Markedsbaserte finansielle instrumenter er vurdert til kostpris. Utgifter sammenstilles med, kostnadsføres samtidig med inntekter som utgifter kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives lineært. Note 2. Ansatte, lønninger mv. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger, honorarer, feriepenger Refusjon lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: 2 2 Antall årsverk: 2,0 2,0 Det er utbetalt kr ,- i honorar og kr ,- til dekning av reiseutgifter til selskapets styre. Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr 9.100,-.Beløpet er uten mva. Note 3. Anleggsmidler Grunnareal Skjerdingstad Skogeiendom Åsen Frøavlsgård Driftsbygn. Skjerdingstad Bolig Skjerdingstad Bygninger Sandholtan Kostpris Tilført i året Avgang i året Akk. avskrivning Bokført verdi Avskrevet i året Avskrivingsplan: lineær %

20 Note 4. Aksjer i andre selskaper Langsiktige Antall Anskaffelseskost Balanseført Eierandel verdi ST-gruppen AS Skogplanter Midt-Norge AS ,67% Sum Markedsbaserte Antall Anskaffelseskost Markedsverdi DnB NOR ASA DnB NOR ASA Orkla ASA Norske Skogindustrier ASA Revenabel Energy Corporation ASA Norsk Hydro ASA Golden Ocean Group Ltd Telenor ASA Sum aksjer Verdipapirfond Antall Anskaffelseskost Markedsverdi ODIN Europa 941, ODIN Global 786, ODIN Norge 2 310, Sum verdipapirfond Sum aksjer/verdipapirfond Note 5. Inntekter/kostnader etter funksjon 20 Drift/info/ tjenester Plant-tre.no Frøforedling i Trøndelag Velg Skog Klimaskog Salg/tilskudd/refusjoner Leieinntekter Medlemskontingent/gaver Sum inntekter Lønn/driftskostnad/andre kost Driftsresultat Note 6. Egenkapital Egenkapital pr Årsresultat Egenkapital pr Note 7. Fordringer Fordringer som forfaller senere enn ett år Langsiktig lånefordring Skogplanter Midt-Norge AS Note 8. Tilknyttet selskap Etter fusjon Eierandel utgjør 66,6%. Investeringene er balanseført til vurdert verdi. Stemmeandel: 66,6% Anskaffelseskost for SiT Andel av balanseført egenkapital Skogplanter Midt-Norge AS pr

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer