Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

2 Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et av de. Det er ikke alt på en fotballbane som kan overføres til skog, men det med samhandling er noe som har vist seg å ha god overføringsverdi. Innhold Årsmelding 2007 Lederen har ordet 2 Informasjon 3 Arrangement 5 Prosjekter 6 Utvalgsarbeid 7 Egne eiendommer 8 Styret,tillitsvalgte,medlemmer og administrasjon 9 Møter 10 Skogplanter Midt-Norge AS 11 Regnskap 12 Vedtekter 16 Skog og skogbruksaktivitet i Sør- og Nord-Trøndelag 18 Skogselskapet i Trøndelag Statens Hus 7734 Steinkjer Steinkjer: Rune Hedegart Tlf.: / E-post: Trondheim: Hans Chr. Brede Tlf.: / E-post: Leder: Tlf.: / E-post: Forside: Fru Lysholm lerk. Planta 1780 Bilder: Skogselskapet, hvis ikke annet nevnt. Layout: Det norske Skogselskap. Grafisk produksjon: KD Grafisk Produksjon. De fleste av aktørene innen skogbruket i Trøndelag, samlet seg under paraplyen Skognæringa i Trøndelag. Der var hele kjeden representert, sagbrukene, forvaltningen, massevirkekjøperne, skogselskapene, og flere andre. Arbeidet så langt har klart vist at det var helt riktig å se hva en kunne få til sammen. Hele skognæringa har i de senere årene vært for lite samkjørt i de felles oppgavene som vi har. Nå når spørsmålene om videreutvikling, større felles marked, klimautfordringen og kompetanseutvikling har fått så stor oppmerksomhet, er det svært viktig at aktørene har sånn noenlunde samme virkelighetsoppfatning. Det får en bedre gjennom samhandling og det å formidle til hverandre sitt eget syn på problemstillingene. De to kanskje største oppgavene er økt avvirkning av skog som råstoff til de ulike industrigrenene, og aktiv bruk av skog i klimasammenheng. Skogselskapet har tatt på seg oppgaver om skog og klima. Vi skal ha ansvar for vedlikehold av kunnskapen rundt dette, og kommunisere det ut til de ulike aktørene. Aktivitet knyttet til etablering av ny skog og skjøtsel av ungskog er alvorlig svekket. Dette gagner ikke skogbrukets troverdighet i forhold til klima og verdiskaping på lang sikt. Her er det behov for samhandling. Det er miljøer som har en annen oppfatning av utfordringene og hvordan en skal løse de. Store deler av miljøbevegelsen har flagget motstand mot bruk av våre skoger i klimasammenheng. Levende Skog og Miljøregistreringer i skog (MIS) er på plass samt gode offentlige rutiner for saksbehandling og kontroll av skogbruksvirksomhet. Fortsatt er det en del støy rundt veibygging og tømmerhogst. Det er mulig at denne støyen er et gode for å komme fram til stadig bedre miljøløsninger, men alle må bidra til at vi på et eller annet tidspunkt kan si at nu går vi videre. Samhandling kan også her være av det gode. Lars Forberg har fortsatt den største asken i Trøndelag I skogselskapsfamilien har samhandling også fått bedre arbeidsvilkår. Etter landsmøtet i 2008 vil det bli tettere bånd mellom sentralleddet og fylkene. Flere oppgaver kan og bør løses av et fellesskap. Som organisasjon må vi få mest mulig ut av de ressurser vi har til rådighet. Så langt synes jeg at vårt skogselskap er i positiv utvikling både den ideelle del og vårt engasjement i planteskoledrift. Lars Forberg 2 Årsmelding 2007

3 Informasjon Lære med Skogen Skogselskapet i Trøndelag er fylkeskontakt for LMS elever benytter årlig Lære med Skogen i trøndelagsfylkene. Dette er gjennomsnittstall for perioden basert på LMS sin årlige evaluering. Lære med skogens nettbaserte læremidler hadde unike brukere i 2007 mot i De som bruker nettportalen er innom oftere enn før og bruker flere av temasidene. Temasidene er treveven, energiveven, uteskoleveven og kongleposten. Skogselskapet deltok på Lære med Skogen samling på SKI. Skoleskogen er presentert i flere sammenhenger, og det arbeides med å få linka skoleskogen inn på andre nettsider. Skoleskogen er uten tvil et av de bedre tilbudene på nett både når det gjelder bredde og kvalitet. Skogselskapene bidrar med aktiviteter, nyheter og bilder til nettsidene. Pressedag i Snåsa om skog og klima Media Skogselskapet produserer en rekke oppslag på Fylkesmannes nettsider, som er en egnet plass for å formidle informasjon som har felles nytteverdi for Fylkesmannen og Skogselskapet. Noen av nyhetene blir også lagt på nettstedet Skognæringa i Trøndelag, og noen dukker av og til opp på andre nettsteder og som avisoppslag. Skogplanter Midt-Norge har etablert egen nettside - www. spmn.no. Skogselskapet bidrar med stoff til nettsida. Mange av Skogselskapets skogsaker og aktiviteter, blir fulgt opp med å nå media på et eller annet vis. Som regel er saken i front og ikke skogselskapet. Ofte skaffer vi oppslag der andre innen skognæringa er i fokus. Skog og klima, Mitt Tre og Maurtuekonkurransen har vært de mest interessante sakene for media i Medlemsbladet Skog & Miljø skal avspeile aktivitetene i fylkesskogselskapene. Skogselskapet i Trøndelag bidrar med lokalt stoff. Skog & Miljø er inngår i 4 nummer av tidsskriftet Norsk Skogbruk. Skogselskapet i Trøndelag 3

4 Unge arkeologer på tjæremilejakt i myra. Skogselskapet bidrar med kronikker og andre meningsytringer omkring skogrelaterte tema i aviser og tidsskrift. Skjerdingstad Planteskole: Skjetlein v.g.s. og Øya v.g.s bruker planteskolen i sin undervisning. Velferdsbygget brukes sporadisk til kurs- og møtevirksomhet, sosiale sammenkomster og øvingslokale. Hyblene i velferdsbygget ble brukt av russiske skogplantere i sommersesongen. Sandholtan Melding fra Melhus jeger og fisk: Sandholtan er et leirsted for Melhus JFF. Melhus JFF har gjennom mange år etter en storstilt oppussing disponert Sandholtan til ulike formål. Hovedaktiviteten de siste årene har i allikevel i hovedsak dreid seg om utleie til skoler, barnehager og velforeninger. Enkelte privatpersoner har og benyttet stedet til alt fra utdrikkingslag til rund -dager. Barnehager, skoler og velforeninger benytter stedet til sommeravslutninger, med grilling, aktiviteter på Vollen og fiskearrangementer i Sandholtvatnet. Gimse barneskole og Åsheim ungdomsskole har de siste årene brukt stedet fast til leirskole for sine elever. Siste år var i alt 14 skoleklasser innom Sandholtan som en del av et leirskoleopplegg. Deler av overnattingen skjer ute i telt på vollen. Sist sommer arrangerte Åsheim ungdomsskole sammen med Melhus JFF en liten sommerferieleir rett etter skoleslutt. Ungdommer fra Heimdalsområdet hadde et ferieopphold med villmarksrettede aktiviteter. 12 ungdommer hadde dette tilbudet. Sist vinter brukte Åsheim ungdomsskole Sandholtan i vintertur-sammenheng for en gruppe elever med spesielle behov. Skolen har gått til innkjøp av egen scooter for å frakte utstyr og enkelte elever frem til bygningene. I fjor fikk vi innvilget løyve til slik nyttekjøring. Vi er usikre på om en innskjerping av regelverket vil ramme denne bruken, men det vil bli søkt om løyve i år og. Tilbakemeldinger vi får av brukerne tyder på at ungdom trives utmerket på Sandholtan, både sommer og vinter. Stedet er tilbaketrukket og fredelig med lite ytre forstyrrelse som gjør det egnet som et overnattingssted for barn og unge. Egne aktiviteter Skogstien på Sandholtan er på 4,2 km. Det er gjennomført rydding langs halve stien og på 2 kolmiler. Kartlegging av kulturminner i skog foregår. 52 kolmiler og 43 tjæremiler i myr er til nå registrert. Prøver fra tjæremiler er tatt for C14-datering. Gimse barneskole blir fulgt opp i forhold til leirskoleaktiviteter med tjæremilejakt og skogvandring. Arbeidet gjennomføres som ledd i å gjøre Sandholtan mer interessant og attraktiv for omverdenen. 4 Årsmelding 2007

5 Arrangementer Skogdager Skogdager Skogdag på Hølonda Skogdag på Hemnskjela Skogdag i Hemne Høstdag ved Haukvatnet, Trondheim Høstdag i Vassfjellet, Melhus Kurs og foredrag Bioenergidag på Skjerdingstad Spikkekurs for elever på Fosenmessa Familiedag ved Ellingsvatnet, Melhus Rennebumartna spikking Skogens dag, Steinkjer Skoleskogdager for ungdomskolene i Steinkjer Pressedag CO2, Snåsa Spikkekurs lærere, Skjerdingstad Spikkekurs 4H Skog og klima, Mære Skog og helse, Elverum Maurkonkurransen 2007 Konkurransen fra 2006 ble videreført i 2007, og nok en gang var det om å finne den største og eldste maurtua i landet. Konkurransen er et samarbeid mellom Det norske Skogselskap og Norsk institutt for skog og landskap. 2 tuer fra Sør-Trøndelag kom på 3. og 4. plass i år. Vi ser gjerne at ytterligere store tuer blir registrert og at Trøndelag også bryter 2 metersgrensa. Største tua som til nå er registrert er 217,5 cm i Åmot kommune i Hedmark. På 10 på topplista etter 2 år er det 3 tuer som er over 2 meter, og ingen av dem er fra Trøndelag. Tua i Vassfjellet er på skogselskapets egen eiendom. Trøndelags 5 på topp Høyde Omkrets Sted Kommune i cm i meter Dyrhaugen (2006) Verdal 190,0 12,00 Garli (2007) Midtre Gauldal 184,5 10,97 Båbu Statsalmenning (2006) Steinkjer 175,0 10,50 Vassfjellet (2007) Melhus 168,5 9,23 Bonhaug (2006) Namdalseid 162,0 11,20 Mitt Tre Mitt Tre var et samarbeid mellom Det norske Skogselskap, Norsk Genressurssenter og NRK. Landets tjukkeste trær ble kåret samt beste bilde og historie. Hukkelåsalma ble kåret som landets 3. tjukkeste tre. Brureika i Hardanger er Norges tjukkeste tre med sine 1080 cm rundt midjen, tett etterfulgt av Moldestadeika med 1050 cm. Under følger en oversikt over de tjukkeste trærne i Trøndelag som ble registrert i 2007 og i Vi regner med at det finnes større trær, og vi mangler noen treslag. Treslag Sted Kommune Omkrets År Alm Hukkelåsen Orkdal Asal E.C. Dahls stiftelser Trondheim Ask Eid, Ytterøy Levanger Bjørk Østgård, Stod Steinkjer Bøk J.B. Lysholms v 33 Trondheim Edelgran Ytterøy Levanger Eik Mo Prestegard Frosta Einer Stod, Kippe Lægran Utmarkslag Steinkjer Furu Kjenstad Snåsa Gran Mørkvedsætra Høylandet Kastanje Høgskoleparken Trondheim Lerk Hafstad Gård Steinkjer Lind Persaunet Trondheim Lønn Tyholtveien 2 Trondheim Or Salsvatnet Fosnes Osp Snillfjord Snillfjord Poppel Øvre Rotvold Trondheim Rogn Berget Snåsa Selje v/gammelveien Barmannsfj. Hitra Torstein Kvamme fra Skog og Landskap på maurtuekontroll i Vassfjellet. 4. plass på Kosekroken barnehage. Resdalsfurua freda i 1961 Terje Løkken målte den til 410 cm i omkrets. Skogselskapet i Trøndelag 5

6 Prosjekter Skogselskapet har bidratt i følgende prosjekt i 2007 Strategisk plan for skogfrøforsyning, planteforedling og genbevaring Skogselskapet følger opp Det norske Skogfrøverks Strategiske plan for skogfrøforsyning, planteforedling og genbevaring. 300 da med avkomforsøk er etablert siden I 2007 ble det gjort avtaler med grunneiere og gjennomført grasrydding og registrering av avgang på enkelte felt. En gjennomgang av klonarkivene i Nord-Trøndelag er igangsatt. Kartlegging er gjennomført, og skal følges opp med skjøtselstiltak. Det norske Skogfrøverk etablerer et lokalt trearkiv/granfrøplantasje i Selbu med Sør-Trønderske kloner fra Lyngdal frøplantasje. Arbeidet ble påbegynt i 2004 og videreført i Konglesankinga 2006/2007 ga 845 kg granfrø og 16 kg furufrø for bruk i Trøndelag. Fordeling mellom frøkategoriene (gran) : 17% fra frøplantasje, 40% utvalgte bestand og 43% bestand. Furufrøet ble hovedsakelig sanket fra Åsen Frøavlsgård. Et viktig bidrag var 3,4 kg godt furufrø i høydelag K5 og K6 i Sør-Trøndelag. Arkeolog Rut H. Langbrekke Nilsen med spadeblad fra ei tjæremile på Sandholtan. Det er utarbeidet oversikt over frøpartier og tilvirket frø fra Nord-Trøndelag i perioden Arbeidet ble gjennomført i regi av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. Tilsvarende oversikt er tidligere utarbeidd i Sør-Trøndelag. Prosjekt Frisk og glad i friluft Oppdrag fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Sør- Trøndelag. Skogselskapet og Forum for natur og friluftsliv utgjør prosjektgruppa. Hovedmål Økt regelmessig fysisk aktivitet i befolkningen gjennom å bygge opp under friluftsliv som et viktig bidrag i forhold til folks fysiske og psykiske helse. Gjennom 2005, 2006 og 2007 har det vært gjennomført tiltak i 14 kommuner samt fylkesdekkende tiltak i Sør- Trøndelag. Tiltakene gjennomføres av friluftsorganisasjoner, idrettslag, grendalag, enkeltpersoner, kommuner m.fl. og aktiviserer små grupper med spesielle behov til massemønstringer på opp mot mennesker. I 2007 ble det igangsatt et særskilt arbeid i forhold til etniske minoriteter gjennom FNF. Revisjon produksjonsflater lavlandsbjørk. Sør- Trøndelag 2 produksjonsflater i et tidligere avkomforsøk ved Jonsvatnet ble revidert og tynnet. Feltet har status som frøkilde for lavlandsbjørk. Tjæremileprosjekt tjæremiler i myr. Skogselskapets eiendom Sandholtan har mange spor etter tjæremiler i myr. Dette er en særegen midt-norsk produksjonsmetode for tjære, med minst 1000 års sammenhengende historie. Tjæremilene i myr har hatt liten oppmerksomhet i kulturminnesammenheng og skoghistorie p.g.a. lite kunnskap om denne virksomhet. Aldersbestemmelse av slike miler på grunnlag av suksesjon/gjengroing ble vurdert som en alternativ metode for å sannsynligjøre alder. Treprøver fra 8 miler med ulik grad av gjengroing og overvoksing ( fra 1 meters myrdybde til åpne miler-dvs myrhøl) ble sendt til C14 datering. Vi fikk datert treverket i stokkplattinger fra tidlig 1300-tall til midt på 1600-tallet, men med stor grad av usikkerhet og stort slingringsmonn. C14 -metoden er ikke presis nok til dette formålet, og dendrokonologiske undersøkelse bør vurderes. Spadebladet vi fant ble datert til tidsperioden En stokk ble sågar datert til å være 2650 år kanskje en stokk som lå i myra fra før og anvendt som milemateriale. LMD har ytt økonomisk støtte og Sør-Trøndelag Fylkeskommune yter støtte både faglig og økonomisk. Til nå er det funnet 43 myrmiler i og i umiddelbar nærhet til eiendommen, men alt areal er ennå ikke befart. 6 Årsmelding 2007

7 Trær i kulturlandskapet På vegne av landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Nord- Trøndelag har skogselskapet jobbet med et forprosjekt med tanke på å få i gang et prosjekt omkring temaet stell av skog og trær i kulturlandskapet. Kystgranskog Skogselskapet er leid inn av landbruksavdelinga i Nord- Trøndelag til å arbeide med kystgranskogforvaltning. Det har ikke vært så mye arbeid med dette i Bygdeforskprosjekt I samarbeid med Namdal Skogselskap er det under vurdering å finansiere et forprosjekt om makt, avmakt og muligheter i skognæringa. Norsk institutt for bygdeforskning har utarbeidet ei prosjektskisse. Skogbruk er i stor grad oversett i samfunnsforskning på tross av næringas store betydning. Formålet er å beskrive utviklingstrekk i infrastruktur, samarbeidsforhold og maktforhold innenfor skognæringa, og skissere utfordringer næringa står overfor. Dette skal danne grunnlag for en større nasjonal studie og avdekke flaskehalser og muligheter for videre utvikling av næringa. Den nye Trealderen Det norske Skogselskap og Skogbrukets Kursinstitutt samarbeider om Den nye trealderen. Gjennomføringa lokalt er lagt til fylkesskogselskapene. Det er arbeidet med prosjektbeskrivelse og finansiering av prosjektet i Nord-Trøndelag. Lærerkurs, trebegeistringsdager og www. treveven.no står sentralt og tiltakene skal rettes mot ungdomskole. Gjør et spikk Gjør et spikk og samarbeidet med Norges Husflidslag lever videre. Prosjektmidlene ble i år målrettet mot videregående kurs og organisasjoner. Det var liten interesse for det videregående kurset. Utvalgsarbeid Kontaktutvalget for skogbruket i Nord-Trøndelag Skogselskapet deltar med leder og daglig leder. Utvalget består av de fleste skogorganisasjonene i fylket og fungerer som et kontaktorgan, og som en forankring for arbeidet til Fylkesmannens landbruksavdeling. Skognæringa i Trøndelag Leder Lars Forberg representerer både egen organisasjon og Namdal Skogselskap. Forumet er bredt sammensatt med representanter fra stubben til industrien. Fagutvalget for skogetablering i Trøndelag Fagutvalget ble opprettet i Tidligere var det egne planteutvalg i hvert fylke, bl.a. som rådgivende organ for planteskolene. Disse utvalgene utspilte sin rolle når planteskoledrifta ble omorganisert. Viktigste saker i 2007 var produksjonsnivå for skogplanter på kort sikt, og økning av aktivitetsnivå i forhold til Tilrådinger for skogetablering Granhogst i Hemne kbm på små areal. Gran er kystskogbrukets viktigste treslag. i Trøndelag. Dagens planteaktivitet er 5,6 planter/kbm avvirkning. Fagutvalget har et mål om å heve aktiviteten til 7 planter/kbm avvirket. Pyntegrøntlaget i Sør-Trøndelag Pyntegrøntlagene i Nord- og Sør-Trøndelag gjennomfører felles aktiviteter, og Skogselskapet utfører noen tjenester for Pyntegrøntlaget. Pyntegrøntlagene i begge trøndelagsfylkene er i prosess for sammenslåing. Fagutvalg i Tre Fagutvalg for Tre i Norges Husflidslag har en representant fra Skogselskapet v / Hans Chr. Brede. Det ble arrangert 2 møter i Fagutvalget står bl.a. som medarrangør og initiativtaker til Nordisk Treseminar. Samarbeid Skogselskapet har direkte og indirekte samarbeid med mange organisasjoner innen det offentlige, frivillige og private. Skogselskapet i Trøndelag 7

8 Egne eiendommer Areal og skog Eiendom Total Dyrka Produktiv areal mark skog Tilvekst Balansekvantum Takstår Sandholt, Melhus Skjerdingstad skog, Melhus Beversmark, Åfjord Skjørholmskogen, Verdal Åsen Frøavlsgård avd. Røra 82 (82) Åsen Frøavlsgård avd. Stiklestad 66 (66) SUM 5962 (223) Produksjonsevnen ligger på ca 1000 kbm. Boniteten er lavere enn gjennomsnittet i Trøndelag. I perioden anslås avvirkninga i sum til kbm på alle eiendommene et gjennomsnitt på 300 kbm pr. år. Sandholt kbm, Skjerdingstad 600 kbm, Beversmark kbm og Skjørholmskogen ca kbm. Fellingstillatelser hjortevilt 2007 Grunneierlag Areal Elg Hjort Rådyr Sum Hovin og Krogstad, Melhus Vestre Vassfjell, Melhus Berdal/Vasstrand/Beversmark, Åfjord (15)* 29 *Tall fra 2004 kvotefri jakt på rådyr Sandholt, Melhus Husene leies ut gratis til Melhus Jeger- og Fiskeforening mot at de har vedlikehold på anlegget (Se under punktet informasjon over). Ingen avvirkning i løpet av året. Skogsti er ryddet. Fjøset er i ferd med å falle Kommunen v/ Ole John Sæther på resultatkontroll på Sandholtan ned og har behov for renovering. Det er behov for vedlikehold av bygningsmassen. Forholdet er tatt opp med Melhus Jeger og Fiskeforening og nærmere dialog rundt utvikling er iverksatt. Skjerdingstad, Melhus Det er aktuelt å avvirke et plantefelt øst for jernbane. Øya vgs. er tidligere tilbudt dette som ledd i sin undervisning. Jernbaneverket har arbeidet lenge med nedlegging av planovergang og sikring av rett til ny adkomst til eiendommen. Veirett over nabo er ekspropriert og traktorveg blir bygd langs jernbane fra jernbanebro. Reguleringsplan på gang for Skjerdingstadmoen, og forslag om båndlegging av arealer øst for jernbane med kulturminner og landskapsform som formål. Granhekk sør for veksthusa er hogd både p.g.a. skygge og fare for smitte av skogsykdommer i planteproduksjonen. Det gjennomføres vedhogst/rydding på en liten teig ved E6- vesentlig or. På tunarealet er det gjennomført skjøtselsarbeid. Verksted er malt og borkledning utskifta etter behov. Veksthusplater på Hanestad 2 er skiftet. Beversmark, Åfjord Ingen hogst eller kulturarbeider. Retten til elgjakt leies nå ut til nabo i perioden for kr pr år. Skogbestyrer Solstad disponerer rådyrjakta. Det er behov for vedlikehold av naust, og noe ryddearbeid. Produksjonspotensialet for eiendommen er større enn hva siste takst viser. Nytt skogtakstprosjekt planlegges i Åfjord kommune og ny takst vil foreligge i Skjørholmskogen Det er foretatt gjennomgang av klonarkiv. Ellers ingen aktivitet. Åsen og Stiklestad frøavlsgård Noe vedlikeholdsarbeid er utført. Det ble sanka 413 kg furukongler på avdeling Stiklestad som ga 6 kg frø. På avd Røra ble det sanka 432 kg kongler som ga 6,8 kg frø. Det er utført kartlegging av grankloner. Åsen frøavlsgård. 845 kg furukongler ga 12,8 kg frø. 8 Årsmelding 2007

9 Styret, tillitsvalgte, medlemmer og administrasjon Styresammensetning 2006 Styremedlemmer Kommune Periode Første gang valgt Lars Forberg-leder Levanger 2 år 07/ Ola Huke- nestleder Melhus 2 år 07/ Torgunn Sollid Steinkjer 2 år 06/ Kirsti Jaråker Trondheim 2 år 06/ Kato Haarberg Rissa 2 år 06/ Lars Forberg valgt til styreleder for 2007 (årlig valg). Ola Huke valgt til nestleder i styret for 2007 (årlig valg). Nr Varamedlemmer Kommune Periode Første gang valgt 1 Ole Morten Eggen Snåsa Årlig Astri Husby Orkdal Årlig Hans Chr. Borchsenius Meldal Årlig 2006 Valgkomité Kommune Periode Per Vennes (leder) Mosvik 07/08 Unni Killi Selbu 07/09 Ole Løfblad Steinkjer 07/09 Regnskap GWG Regnskap og Admin AS, Verdal Revisor Revisorfirma Holm B. Bratt, Steinkjer Medlemmer og medlemsutvikling Skogselskapet i Trøndelag har 848 medlemmer mot 901 foregående år. Medlemsregisteret er gjennomgått etter sammenslåinga. Medlemsreduksjon skyldes utmeldinger, dødsfall, dobbelføringer, medlemmer uten kjent adresse og lignende. 7 nye medlemmer er registrert i løpet av året. Ved å innføre årlig medlemsskap kalkulerte en med nedgang i medlemsmassen. Nedgangen har til nå ikke vært så stor som fryktet. Den årlige medlemskontingent-innbetalingen gir et betydelig tilskudd til drifta. Medlemsskap i Skogselskapet vil måtte være motivert gjennom å ønske å støtte arbeidet som gjøres for et godt skogbruk. Det er likevel et mål å opparbeide medlemsfordeler som gjør det interessant å være medlem. 140 årsmedlemskap. 276 livsvarige medlemmer med informasjonsavgift 28 betalende organisasjonsmedlemskap 404 livsvarige medlemmer (mottar kun årsmelding) Kontingent Skogselskap År Medlemmer inntekter Sør-Trøndelag Inn-Trøndelag Trøndelag Trøndelag Delegater til Det norske Skogselskaps landsmøte for 2007 Utsending 1 Leder Lars Forberg Utsending 2 Nestleder Ola Huke Vara utsending 1 Torgunn Sollid Vara utsending 2 Kirsti Jaråker Kontingentsatser Voksen kr 250 Barne og ungdomsmedlemskap (inntil 20 år) kr 100 Organisasjonsmedlemskap kr Nye kontingentsatser og kategorier ble besluttet på stiftelsesmøtet. Livsvarige medlemmer i de gamle skogselskapene De livsvarige medlemmene fra de gamle skogselskapene er overført til det nye skogselskapet. En ny ordning med informasjonsavgift lik årlig medlemskap ble innført på stiftelsesmøtet. Livsvarige medlemmer som ikke betaler informasjonsavgiften mottar kun årsmelding. Øvrig medlemsservice er 4 nummer av Norsk Skogbruk/Skog og Miljø og annen informasjon. Administrasjon Hovedkontor er på Statens Hus i Steinkjer. Selskapet har to ansatte. Daglig leder er skogkonsulent Rune Hedegart (fungerer i 30% stilling etter å ha blitt invilget 20 % omsorgspermisjon og 50 % permisjon for å lede Midt-Norsk Skogsenter), og skogkonsulent Hans Chr. Brede (100% stilling) med kontor i Trondheim. Fylkesmannens landbruksavdeling holder kontorer for skogselskapet begge steder. Skogselskapet i Trøndelag 9

10 Møter Medlemstreff Det ble arrangert ett medlemstreff i samarbeid med Midt- Norsk Skogsenter og Mære landbruksskole den 26. november. Det var lagt opp som en fagdag på Mære landbruksskole med tema skogkultur og CO2-binding. Det møtte 45 medlemmer. Arrangementet var en suksess og denne typen medlemstreff med faglig innhold vil bli videreført. Årsmøte Årsmøtet ble holdt på Værdalsbrukets hovedsete, Holmen gård, i Vuku i Verdal den 8. juni Det var 34 frammøtte medlemmer. Leder Lars Forberg ønsket velkommen. Deretter orienterte leder ved Værdalsbruket, Anders Børstad, om bruket. Det har vært uforandra i 200 år. Før det var det en del oppkjøp fram til dagens areal var samlet. Driftsområdene er: hytter, småviltjakt, storviltjakt, laksefiske, kalk, sagbruksvirksomhet og skogbruk. Bruket har daa produktiv skog, det avvirkes rundt m3 årlig, tilveksten er på m3, det er vernet 11 % av det produktive arealet og 16 % av kubikkmassen. Trond Rian, Skogbrukssjef i Verdal kommune, orienterte om vertskommunen, som er km2 stor og har 340 km2 produktiv skog. Verdal er en del av Innherred samkommune, som til sammen utgjør en av landets største landbrukskommuner. 35 % av skogarealet er på bonitet 17 eller bedre. Den gjennomsnittlige privatskogen er ca 240 daa. Avvirkninga ligger på m3 per år. Det utgjør nært 90 % av balansekvantumet. Verdal var den flinkeste kommunen i Trøndelag til å sanke kongler høsten For øvrig ble ordinære årsmøtesaker behandlet. Medlemstreff med faglig tema var ønsket. Leder lovte å komme i gang med slike treff. Det var også ønske om å få laget hjemmesider for selskapet. Alternative måter å arrangere årsmøte på ble luftet. Det kom fram ønske om at vi skal ta en ledende rolle i arbeidet med skog og klima. Det var ønske om at det skulle drives medlemsverving. Godtgjørelsen til styret ble holdt uforandret. Det ble presisert at godtgjørelsen gjelder alle typer møter der styremedlemmer representerer selskapet. har etablert et prosjekt, som vil starte tidlig i 2007, for å følge opp satsingen fra DnS og Skogbrukets kursinstitutt omkring Den nye trealderen. Leder har vært aktivt med i Skognæringa i Trøndelag, og leder og nestleder har representert Skogselskapet i Skogplanter Midt-Norge AS. Den økonomiske utviklinga mener styret er under kontroll. Til tross for betydelig investering i plater på et drivhus på Skjerdingstad går året med et overskudd. Denne investeringen er gjort ut fra et vedtak i tidligere Skogselskapet i Sør-Trøndelag. Styret er av den oppfatning at det er rett å investere noe av kapitalen i den vanskelige tiden skogbruket har vært igjennom for å gi et bidrag til å snu trenden. Landsmøte Oslo og Akershus Skogselskap var vertskap for landsmøte. Lars Forberg og Ola Huke deltok. Fra 2008 vil landsmøtet arrangeres hvert 2. år. Rådsmøte Historiens første rådsmøte i DnS ble avviklet 1. november. Møtet var resultat av vedtektsendringer fra landsmøtet. Rådsmøtet skal ha en rådgivende funksjon i forhold til arbeidet i DnS og fylkesskogselskapene og arrangeres årlig. Tema på møtet var skog og klima, Den nye Trealderen, Gjør et Spikk, felles internettsatsing, medlemsverving og orientering om lokale prosjekt. Eksterne årsmøter Skogselskapet deltok på følgende årsmøter: Tresenteret i Trondheim ved Kjersti Kinderås og Skogbrukets Kursinstitutt v/hans Chr. Brede og Rune Hedegart (kun en stemme). Kalkbruddet i Tromsdal. Kalk er også et råstoff til papir. Det ble vedtatt at inntil 20 % av den frie kapitalen kan brukes på mindre sikre plasseringer for å øke avkastningen. Styremøter Det er holdt tre styremøter i året. 16 saker er behandlet. Forvaltning av eiendommer og kapital har vært viktig for styret. Videre har en økning i aktiviteten vært et mål. Arrangement for medlemmene har en jobbet med og begynt å få på plass. Det har vært arbeidet for å få etablert hjemmeside. Løsningen har blitt et opplegg gjennom Det norske Skogselskap (DnS), som snart vil være på plass. En Medlemstreff på Mære - full sal med skog og klima som tema. 10 Årsmelding 2007

11 Skogplanter Midt-Norge AS Eierskap og styre Skogplanter Midt-Norge AS eies av Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag. Selskapet ble stiftet 1. august Styret har følgende sammensetning: Erik Revdal, Steinkjer (styreleder) fritt valgt uten varamedlem Lars Forberg, Skogselskapet i Trøndelag Jens Petter Holand, Namdal Skogselskap Ola Huke, Skogselskapet i Trøndelag Tormod Aasarød, Skjerdingstad valgt av ansatte. Daglig leder: Per Olav Grande med kontorsted Skogplanter Midt-Norge avd. Kvatningen, Overhalla Styret holdt 4 styremøter. Det ble behandlet 18 protokollerte saker og 9 referatsaker. Generalforsamlingen består av styremedlemmene i de respektive skogselskap i Trøndelag. Skogplanteproduksjon. Planteleveransen endte totalt på planter. Dette er en oppgang i totalt salg i forhold til 2007 på bare planter. Under normale forhold burde salget vært enda høyere, men mye smågnagere høsten 07 stanset høstplantingen i mange distrikter. Sommerblomster. SPMN fortsatte i 2007 samarbeidet med Vikans Gartneri i Stjørdal om produksjon av sommerblomster. Det ble totalt produsert og levert sommerblomster, og tilbakemeldingene har vært positive. Dette samarbeidet vil fortsette også i Regnskapet for sommerblomster i 2007 viser et overskudd på kr Samarbeid med Skogselskapet i Møre og Romsdal og Skogplanter Østnorge AS. Samarbeidsavtalen med Skogselskapet i Møre og Romsdal om produksjon av gran til denne regionen opphørte i Siste del av kontrakten ble oppfylt våren 2007 med leveranse av granplanter. Samarbeidet med Skogplanter Østnorge fortsetter. I første rekke dreier dette seg om produksjon av edelgran. All produksjon foregår på anlegget på Skjerdingstad. Framtidige juletrær fjelledelgran. Frøåret 2006/2007. I 2006/07 ble store deler av landet velsignet med et utmerket frøår. For Midt-Norge betydde dette at det fra 2007 var tilgjengelig frø av meget god kvalitet fra alle proveniensområder. Frøet var av meget god kvalitet og har gitt planteskolene etterlengtet tilgang på nytt frø. I tillegg ble det også for første gang sanket kongler fra plantasjen i Undesløs ved Gjøvik. Dette er frø beregnet for høydelag 1 3 i Inn-Trøndelag og Sør-Trøndelag. I 2007 ble det produsert ca planter fra plantasjen i Undesløs. Frøåret 2006/2007 kan gjerne kalles kronåret 2006/2007 Frølageret gir en sikker planteforsyning i nye år! Arbeidskraft. Både i Nord- og Sør-Trøndelag er det videreført arbeidskraftprosjekter med innleie av utenlandsk arbeidskraft. Disse ble benyttet både til skogplanting, ungskogpleie og til arbeid i planteskolene. Arbeidskraftringer har i 2007 stort sett blitt organisert lokalt i de enkelte distrikter. Årsregnskapet. Selskapet har hatt en omsetning på kr Årsregnskapet viser et overskudd etter skatt på kr Økt varebeholdning utgjør kr Produksjon,omsetning og resultat Solgte skogplanter (1000 stk) Solgte Sommerblomster (1000 stk) Omsetning (1000 kr) Driftsresultat (1000 kr) Skogselskapet i Trøndelag 11

12 RESULTATREGNSKAP 2007 Noter Driftsinntekter: Salgsinntekter Leieinntekter Tilskudd og refusjoner Inntekt ved salg av eiendom Medlemskontingent Sum inntekter Driftskostnader: Varekostnad/leide tjenester Lønn/honorarer/sosiale kostn Driftskostnader Avskrivninger Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Andre finansinntekter Resultat finansposter Resultat før skattekostnader Skattekostnad Årsresultat overskudd Disponering av årsoverskudd Overført til fri egenkapital Sum Levanger den Lars Forberg styreformann Ola Huke nestformann Torgunn Sollid styremedlem styremedlem Kato Haarberg styremedlem Rune Hedegart daglig leder 12 Årsmelding 2007

13 BALANSE Note Varige driftsmidler Skogeiendommer Anlegg Skjerdingstad (oppdelt 2007) Driftsbygninger Skjerdingstad Boligeiendom Skjerdingstad Grunnareal Skjerdingstad Åsen Frøavlsgård Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til Skogplanter Midt-Norge AS Aksjer Skogplanter Midt-Norge AS 4/ Andeler Aksjer langsiktige Skogfond Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Kortsiktige utlån Kortsiktig utlån SPMN-driftskreditt Aksjer kortsiktige Forskuddsbetalte kostnader Sum omløpsmidler Bankinnskudd Bankinnskudd Skattetrekkskonto Sum bankinnskudd Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Opptjent egenkapital Sum fri egenkapital Langsiktig gjeld Midler til biologisk mangfold Fond skogbrukets trepris Midler til diverse prosjekter Midler til frøforedling Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Skyldig feriepenger/honorar Prosjekt Friluftsliv og folkehelse Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Skogselskapet i Trøndelag 13

14 NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, og noteopplysning. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapssikk for små foretak. Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinssipper om historisk kost, fortsatt drift og forsiktighet. Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende. Inntekter resultatføres når de er opptjent. Markedsbaserte finansielle instrumenter er vurdert til kostpris. Utgifter sammenstilles med, kostnadsføres samtidig med inntekter som utgifter kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelskost. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives lineært. Note 2 Ansatte. lønninger, mv Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger,honorarer,feriepenger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: 2 Antall årsverk: 1,4 Det er utbetalt kr i honorar og kr til dekning av reiseutgifter til selskapets styre. Kostnadsført revisjonshonorar fir 2007 utgjør kr Note 3. Anleggsmidler Grunnareal Skjerdingstad Skogeiendommer Åsen Frøavlsgård Driftsbygninger Skjerdingstad Kostpris Bolig Skjerdingstad Oppdeling Tilført i året Avgang i året Akk. avskrivning Bokført verdi Avskrevet i året Avskrivingsplan: Lineært 4%. Note 4. Aksjer i andre selskaper Langsiktige Antall Anskaffelseskost Balanseført verdi Eierandel ST-gruppen AS Skogplanter Midt-Norge AS ,7% SUM Årsmelding 2007

15 Markedsbaserte Antall Anskaffelseskost Markedsverdi DnB NOR ASA DnB NOR ASA Fred Olsen Energy ASA Orkla ASA Norske Skogindustrier ASA Tandberg ASA Revenabel Energy Corporation Norsk Hydro SUM Note 5. Inntekter/kostnader etter funksjon Drift/info/tjenester Anlegg Skogene Frisk og glad i friluft Frø- og planteforedling Salg/tilskudd/refusjoner Leieinntekter Medlemskontingent Sum inntekter Lønn/driftskostnad/andre kostnader Driftsresultat Note 6 Egenkapital Egenkapital pr Årsresultat i overskudd Egenkapital pr Note 6 Fordringer Fordringer som forfaller senere enn ett år 2007 Langsiktig lånefordring Skogplanter M-Norge AS Note nr 7 Tilknyttet selskap Etter fusjon Eierandel utgjør 66,7%. Investeringene er balanseført til vurdert verdi Stemmeandel 66.7 % Anskaffelseskost Andel av balanseført egenkapital Skogplanter Midt-Norge AS pr Skogselskapet i Trøndelag 15

16 Vedtekter for Skogselskapet i Trøndelag Vedtatt på stiftelsesmøte i Hegra den 9. juni 2006 Godkjent av Det norske Skogselskap den Selskapets formål. Skogselskapet i Trøndelag er en ideell organisasjon, som skal arbeide for økt verdiskaping og for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen, samt bidra til å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning. 2 Selskapets kontoradresse. Skogselskapet i Trøndelag sin kontoradresse er Steinkjer. 3 Medlemskap. Som medlemmer av Skogselskapet i Trøndelag kan opptas enkeltpersoner og juridiske personer (lag, foreninger, bedrifter, m.fl.). Medlemmer som tross påkrav, ikke har betalt medlemskontingent, betraktes som uttrådt av skogselskapet. Medlemmer av Skogselskapet i Trøndelag vil samtidig være medlemmer av Det norske Skogselskap. Skogselskapet står tilsluttet Det norske Skogselskap. 4 Selskapets administrasjon. Selskapets administrasjon bestå av den bemanning styret bestemmer. Selskapets administrasjon er underlagt styrets ledelse. Administrasjonens ledelse representerer selskapet utad i saker som naturlig inngår i den daglige ledelse av selskapet og kan meddeles prokura av styret (fullmakt til å opptre på vegne av selskapet i alt som hører til driften av dette, i samsvar med Lov om prokura av ). 5 Styrets sammensetning og valg av styre. Skogselskapet skal ha et styre på 5 medlemmer, med 3 varamedlemmer. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer på selskapets årsmøte. Styret og varamedlemmene velges blant selskapets medlemmer. Som styremedlemmer kan også velges juridiske personer (den som vedkommende juridiske person utpeker). Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år av gangen. Styremedlem kan kun velges for inntil 3 valgperioder i sammenheng. Styreleder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av gangen. 3 varamedlemmer i rekkefølge velges for 1 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Medlemmene har plikt til å stemme og vedtak blir gjort med stemmeflertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Styremedlem skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik personlig betydning for egen del eller noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for selskapets daglige leder. Styremedlem har rett til å tre tilbake før valgperiodens utløp dersom særlige grunner foreligger. Styremøte avholdes så ofte det er nødvendig og ledes av styrets leder. Innkalling til møter skal skje med minst 1 ukes varsel, sammen med saksliste og saksutredning. På styremøtet har administrasjonens ledelse møte og talerett. Selskapets administrasjon skal forberede de saker som skal behandles av styre, i samråd med styrets leder. Det skal føres skriftlig protokoll fra styremøtene. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets beslutninger. 6 Styrets oppgaver. Styret skal sammen med administrasjonen forestå den daglige ledelse av selskapet. Dette innebærer ivaretakelse av selskapets interesser, forvaltning av selskapets midler, faste eiendommer og ivareta selskapets angitte formål. Til styret hører for øvrig følgende saker: Myndighet til å foreta tilsetting og oppsigelse av ansatte, inngå arbeidsavtale, fastsette deres lønn m.v. Skal sammen med administrasjonen være ansvarlig for forberedelsen til årsmøtet og de saker som i henhold til vedtektene skal behandles på dette. Sørge for at årsmelding og godkjent regnskap sendes til Det norske Skogselskap etter avholdt årsmøte, eller etter nærmere fastsatt regler. Representere selskapet utad. For øvrig behandle saker som etter sin karakter hører inn under styrets ansvarsområde. Føre protokoll over styrets forhandlinger. 16 Årsmelding 2007

17 7 Årsmøtet. Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i selskapet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni måned på det sted som styret måtte bestemme. Tid og sted for årsmøtet kunngjøres på betryggende måte og med minst 3 ukers varsel. Innkalling til årsmøtet skjer av styret og skal angi de saker som skal behandles. På årsmøtet har selskapets medlemmer stemmerett. Til årsmøtet hører å behandle følgende saker: Valg av møteleder og sekretær for årsmøteforhandlingene Årsmelding Årsregnskap Årsplan og budsjett Vedtektsendringer Fastsette medlemskontingenten Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer Behandle innkomne saker Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kreves av minst 1/3 av selskapets medlemmer. Innkalling og kunngjøring til ekstraordinært årsmøte skjer som ved ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra årsmøtets forhandlinger og som skal undertegnes av møteleder og minst to medlemmer som velges på årsmøtet blant medlemmene. 8 Oppløsning og avvikling. Beslutning om å oppløse og avvikle selskapet treffes på årsmøtet med flertall, som ved vedtektsendring. Dersom forslag til oppløsning og avvikling får minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet, skal det forelegges nytt ordinært årsmøte. Endelig avgjørelse krever simpelt flertall. Selskapets økonomiske midler og eiendommer, ved oppløsningstidspunktet, tilfaller Det norske Skogselskap og skal deretter nyttes til det beste for skogbruket i Trøndelag. Årsmøtet kan oppnevne et eget styre for gjennomføring av oppløsningen og avviklingen samt ivareta de formelle regler som gjelder ved avviklingen. Velge medlemmer og varamedlemmer til styret Velge styreleder og nestleder Velge revisor Velge utsendinger til Det norske Skogselskaps landsmøte Velge valgkomité på 3 medlemmer, samt dens leder Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Hvert medlem har en stemme. I tilfelle stemmelikhet i saker som ikke angår valg er møteleders stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Endring av selskapets vedtekter krever 2/3 flertall. I tillegg kreves godkjenning av Det norske Skogselskap. Fjøs på Sandholtan med restaureringsbehov Skogselskapet i Trøndelag 17

18 Skog og skogbruksaktivitet i Sør- og Nord- Trøndelag Skogtyper Skogtyper Produktiv skog Uproduktiv skog Trebevokst myr Granskog 5,91 mill. da 0,75 mill. da 0,40 mill. da Furuskog 1,94 mill. da 1,98 mill. da 1,30 mill. da Lauvskog 2,38 mill. da 0,47 mill. da 0,25 mill. da SUM 10,23 mill. da 3,20 mill. da 1,94 mill.da Kilde: Skog og Landskap Treantall og diameterklasser millioner trær Treslag 5-19,9 cm 20-29,9 cm >30 cm SUM Gran Furu Lauv Sum Kilde: Skog og Landskap Volum og tilvekst Volum uten bark Tilvekst Produktiv skog kbm kbm Uproduktiv skog kbm kbm Trebevokst myr kbm kbm SUM kbm kbm Kilde: Skog og Landskap Totalt volum med bark er 104 millioner kbm. Av volumet på produktiv skogsmark utgjør gran 63%, furu 18%, bjørk 13%, gråor 3%, osp 1% og resterende lauvtreslag 2%. Av tilveksten på produktiv skogsmark utgjør gran 67%, furu 13% og lauvtreslagene 20% Årlig tilførselen av død ved på produktivt skogareal er beregnet til kbm. Hogstklasser og bonitet Hogstklasser % Bonitet % I II III IV V Eiendomsforhold og aktivitet 2006 Antall skogeiendommer og gjennomsnittsstørrelse Antall skogeiendommer med avvirkning for salg Avvirkning pr eiendom med aktivitet kbm Sør-Trøndelag 7255 (500) Nord-Trøndelag 6168 (900) Kilde SSB 18 Årsmelding 2007

19 Vegbygging Nord- og Sør-Trøndelag Bilveg nybygging km Bilveg ombygging km Traktorvei nybygging km Traktorvei ombygging km Vedforbruk Hjemmeforbruk tonn tonn tonn Fritidsbolig tonn tonn Sum tonn tonn Fyringsgraddager Værnes Normal Kraftpris og nettleie gj. snitt 91,5 øre 75,0 øre Forbruket av ved i Trøndelag var mindre i 2007 enn i En nedgang på tonn tilsvarer ca kbm. Andelen rentbrennende ovner er økende. Dette medfører bedre energiutnytting og mindre svevestøv. På landsbasis er svevestøvutslippne redusert med 19% og vedforbruket med 10% siden Nyttiggjort energi ble redusert med 6%. Trønderske skoger binder CO2 Norsk institutt for skog og landskap har beregnet at biomassen i skogstrea i Trøndelag utgjør 156 millioner tonn CO2. Dette gjelder produktivt skogareal. Tilsvarende nettobinding (tilvekst minus hogst) er beregnet til 2,3 millioner tonn CO2. Verna skog, uproduktive skoger, trebevokste myrer og tilførsel av død ved bidrar i tilegg til dette. Dagens klimagassutslipp i Trøndelag er 2,86 millioner tonn CO2 ekvivalenter (SFTs klimakalkulator) En offensiv skogbehandling som utnytter skogens produksjonsevne inkl. treslagskifte på 1/2 million dekar, samt at alt gjengroingsareal settes i skogproduksjon vil kunne øke potensialet til 3,9 millioner tonn CO2 (Kystskogbruksmeldinga). Rask etablering av tette foryngelser, og med treslag som egner seg på voksestedet vil øke skogens mulighet for fremtidig CO2-binding. Skogen binder mest karbon i alderen år. I det første tiåret etter avvirkning, og når skogen blir eldre enn 160 år avgir skogen mer karbon enn opptaket. Skogselskapet i Trøndelag 19

20 AVVIRKNING -KUBIKKMETER Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal Sør-Trøndelag Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Nord-Trøndelag Begge fylker Avvirkning pr da produktiv skog 0,07 Tilvekst pr da produktiv skog 0,24 Produksjonsevne pr da produktiv skog 0,37 Kilde: Statistisk Sentralbyrå og SKAS (2007) 20 Årsmelding 2007

Plant tre, bygg i tre, fyr med ved. Årsmelding 2008 Skogselskapet i Trøndelag

Plant tre, bygg i tre, fyr med ved. Årsmelding 2008 Skogselskapet i Trøndelag Plant tre, bygg i tre, fyr med ved Årsmelding 2008 Skogselskapet i Trøndelag Innhold Årsmelding 2008 Lederen har ordet 2 Informasjon 3 Arrangement 5 Prosjekter 6 Utvalgsarbeid 7 Egne eiendommer 8 Styret,tillitsvalgte,medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Årsmelding 2009 Skogselskapet i Trøndelag. Årsmøteinnkalling side 2

Årsmelding 2009 Skogselskapet i Trøndelag. Årsmøteinnkalling side 2 Årsmelding 2009 Skogselskapet i Trøndelag Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2010 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Fjellørn Skihytte 1, Rissa fredag 4. juni 2010 kl 1000 Program for dagen: 0930 Oppmøte

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri)

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer