ANDENES MERKEVEIEN 80

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDENES MERKEVEIEN 80"

Transkript

1 ANDENES MERKEVEIEN 80 Atriumsbolig på Andenes Prisantydning: ,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 101 m² / P-rom: 88 m²

2

3

4

5

6

7

8 FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd Sverre Holte (m:) (fax:) Postboks Harstad Fullmektig: Njål Soltun (m:) PRISANTYDNING KR ,- Omkostninger kr 17292,- *Totalkostnad kr ,- *Totalkostnaden er stipulert BRUTTOAREAL 101 m² OPPFØRT 1969 EIENDOMSTYPE Eier (Selveier) rekkehus BELIGGENHET Eiendommen ligger i rolig boområde ved Merket utenfor Andenes Herfra er det flere veier inn mot sentrum Det finnes nærbutikk i området Boligfeltet ligger i naturskjønt område og med nærhet til sjø ADKOMST Fra hovedveien følger en veien inn mot Merket forbi butikken Følg veien fram til fjerde avkjøring til venstre og ta av inn her Boligen ligger enden av rekke lengst ned og er merket med "80" på veggen Inngang i front På fellesvisning vil veien bli merket med visningsskilt fra DNB Eiendom fra hovedveien og fram til boligen INNHOLD Vindfang, gang, toalettrom, bad, vaskerom, bod, 3 soverom, kjøkken, kjølerom/bod og stue Ute er det en egen sportsbod STANDARD På gulv finner vi belegg Vegger med malte flater, våtromsbelegg og malt miljøstrie Himling bestående av malte flater I vindfang og gang er det panelovn Toalettrom har håndvask, speil, toalett og panelovn Badet er utstyrt med håndvask, speil, badekar og stråleovn Vaskerom har skyllekar i stål, opplegg for vaskemaskin, tørkeskap samt stråleovn Begge soverom har skapplass Bod har reoler Kjøkken har 2 kums vask i benk samt opplegg for oppvaskmaskin Keramiske fliser på vegg mellom kjøkkenbenk og overskap Fra kjøkken er det dør inn til et tidligere kjølerom Dette rom tilfredstiller ikke de krav kjølerom har Kjøleaggregat er ikke i drift og det er usikkert på hvilken stand denne er i Stue har dør ut til egen atriumshage I stuen er det også ildsted for fast og flytende brensel Se også vedlagte boligsalgsrapport fra Bygningstakst AS v/ Nils Svendsen datert for utfyllende opplysninger om standard UTLEIE Denne bolig har ingen egen uteleidel EIENDOM Merkeveien 80, 8480 ANDENES Gårdsnr 43, bruksnr 235 i Andøy kommuen I tillegg følger det med 1/9 ideell andel av fellesareal i gnr 43, bnr 242 i Andøy kommune EIER/HJEMMELS-HAVER Staten v/forsvarsdep forvaltes av Forsvarsbygg v/ Skifte Eiendom Nord PROSJEKTLEDER SKIFTE EIENDOM Randi Gotliebsen (m:) OPPDRAGSNUMMER MEGLERS VEDERLAG Provisjon: Meglers vederlag er avtalt til 2,5 % provisjon av salgssum Tilretteleggingsgebyr kr 4000,- OPPRETTET PARKERING Det er oppstillingsplass for 1 bil utenfor egen bolig VEI, VANN, AVLØP Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp ifølge opplysninger fra Andøy kommune BESKRIVELSE Regulering: Eiendommen er regulert til boligformål ifølge opplsyninger fra Andøy kommune Skolekrets: Ta kontakt med skolekontoret i Andøy kommune for nærmere opplysning

9 FAKTA OM EIENDOMMEN TINGLYSTE BESTEMMELSER Ingen på gnr 43, bnr 235 På fellesareal i gnr 43, bnr 242 er det tinglyst "forkjøpsrett" den Denne forkjøpsrett er tidsbegrenset inntil 2 år fra dato og er utløpt VEDLIKEHOLD/TILSTAND Boligen har tjent som tjenestebolig for Forsvarets personell i området og er preget av bruk Kjøper må derfor påregne oppussing/renovering på denne bolig Se også vedlagte boligsalgsrapport fra Bygningstakst AS v/ Nils Svendsen datert for utfyllende opplysninger ovedlikehold/tilstand TOMTEN Tomt eieform: Eiet tomt Tomtareal: 385 kvm Beskaffenhet (tomt): Tomten er plan og har gruset adkomst og parkeringsareal I bakkant er det atriumshage som er tilvokst Kjøper må påregne å opparbeide hagen på nytt ØKONOMI Omkostninger: Dokumentavgift: kr 15000,- Tgl gebyr skjøte: kr 1060,- Tgl gebyr pantedokument: kr 1060,- Pantattest: kr 172,- Totale omkostninger*: kr 17292,- Verditakst: ,- Låneverdi: ,- Ligningsverdi: Ifølge Skatt Nord er det ikke fastsatt ligningsverdi på denne eiendom Ta kontakt med Skatt Nord-Andøy for nærmere opplysning om ligningsverdi Kommunale avgifter: kr 5452,- inkl mva Eiendomsskatt: kr 1528,- inkl mva Renovasjonsavgift: Ta kontakt med RenoVest, telefon , for nærmere opplysning VEDLEGG Boligsalgsrapport, egenerklæring, kartskisse, reguleringsplan, matrikkelbrev, svarbrev fra kommunen, plantegninger energiattest og budskjema FORMIDLING DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank for formidling av lånekunder til banken Kun personer som har samtykket til dette vil bli videreformidlet til banken provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet og vil ikke gi økte kostnader for kunden FINANSIERING Dersom det er ønskelig med et uforpliktende tilbud på finansiering kan en henvende seg til megler om dette Megler kontakter ledig lånekonsulent som kan gi tilbud straks OPPGJØR/OVERTAKELSE Eiendommen selges med forbehold om overordent myndighets godkjennelse Overtagelse kan først skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen Kjøper har frist til å overta boligen innen 14 dager etter at godkjennelse er gitt DIVERSE Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring Når det gjelder ren- og ryddiggjøring vil kjøper måtte overta boligen slik den fremstod under visning/besiktigelse Det gjøres kjent at selger selv ikke har bebodd eindommen og av den grunn har begrenset med kunnskap om eiendommen ut over det som fremkommer av salgsoppgave, boligsalgsrapport og vedleggene til disse Megler oppfordrer alle interessenter til selv å besiktige eiendommen særskilt nøye, gjerne sammen med en fagkyndig Løsøre: Ingen hvitevarer medfølger på salget BEBYGGELSE Byggeår: 1969 Antall rom: 3 Antall soverom: 2 P-rom/S-rom/BTA/BRA: 88 / 5 / 101 / 93 m² FERDIGATTEST Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen ENERGIMERKING Energimerking beskrivelse: OPPVARMING Ildsted for fast/flytende brensel i stue, Stråleovn på bad og vaskerom Forøvrig elektrisk BYGGEMÅTE Ifølge vedlagte boligsalgsrapport fra Bygningstakst AS v/ Nils Svendsen datert er fundamentert med betong på ukjent grunn, trolig sandmasser Vegger er ført opp som bindingsverkkonstruksjon, antatt isolert med 10 cm isolasjon Vegger er utvendig kledd med stående bordkledning Det er liggende kledning mellom vinduer og i toppvegg front Vinduer har 2 lags glass og er fra perioden Taket er konstruert som flatt tak med taktekke fra opprinnelig byggeår Taket antas være tekket med papp Takrenner i stål av ukjent alder Terrasse i hage trenger renovering Pipeløp i element av lettklinkebetong Se også vedlagt boligsalgsrapport for utfyllende opplysning om byggemåte

10

11 VIKTIG INFORMASJON FORKJØPSRETT/PRIORITETSREGLER FOR FORSVARSANSATTE VED BOLIGSALG Eiendommen selges med forkjøpsrett for Forsvarsansatte etter Pri 2 regel Kvalifiserte må skriftlig ha meldt sin interesse til megler innen Fristen er endelig og henvendelser etter dette vil ikke tas hensyn til Visning og budrunde vil bli gjennomført og aksept gis med forbehold om at ingen forkjøpsberettigede benytter sin rett til å tre inn i det aksepterte bud Forkjøpsberettigede som har meldt seg innen overnevnte frist, må sende megler skriftlig bud innen kl 12:00 den påfølgede virkedag etter aksepten ble gitt KONTRAKTSFORHOLD Hele kjøpesummen sammen med omkostninger må være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse kan skje DIVERSE Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig FORSIKRING Selger er selvassurandør Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort FORBEHOLD/ANNET Eiendommen selges med forbehold om overordnet myndighets godkjennelse Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelse etter avtalen BUDGIVNING Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen TILBAKEMELDING Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget SALGS- OG BETALINGSVILKÅR Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl 3 2, annet ledd Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven 3-9 ( as is ) Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers

12 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Merkeveien ANDENES RAPPORTANSVARLIG: Gnr 43 Bnr 235 Bygningstakst AS Kommune: 1871 ANDØY Nils N Svendsen Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Befaringsdato: Tel: Rapportdato: Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk BYGNINGSTAKST AS

13 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler) Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 1 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

14 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f eks riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el anlegg, osv Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt Bruk av stikktakninger Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs uten forhåndskunnskap om objektet Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler Normal levetid er angitt generelt og ca i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier Det anbefales alltid å konsultere en El takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 2 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

15 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Egne premisser Rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen Befaringen ble gjennomført visuelt med enkle fuktsøk Befaringen omhandler kontroll av overflater og synlige forhold Det kan foreligge skjulte feil og mangler som ikke dekkes av denne rapport Arealer er målt med lasermåler av typen Hilti PD 42 Fuktsøk er utført med Protimeter MMS Fuktsøk begrenses til overflatesøk Befaring Rekvirent: DNB Eiendom Takstingeniør: Nils N Svendsen NITO Takst Rapportansvarlig: Nils N Svendsen Befaringsdato: Tilstede: Odd Sverre Holte Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): Forsvarsbygg 2 Tomteareal: 385m Type tomt: Eiet Matrikkel: Gnr 43 Bnr 235 Adresse: Merkeveien ANDENES Dokumentkontroll Målebrev Kart Reguleringsplan Matrikkelbrev Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgått Andre opplysninger Driftsutgifter pr år under kapittel "Spesielle forhold" i dette dokument omhandler følgende: Kommunale avgifter (vann, avløp, feiing): Kr ,- inkl mva Eiendomskatt: Kr ,- inkl mva Renovasjon (Reno-Vest): Kr ,- inkl mva Driftsutgifter i forhold til strømforbruk og forsikring er ukjent Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 3 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

16 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser Boligen fremstår i bra stand Det må imidlertid påregnes noe mindre oppussing Taktekket ble ikke inspisert Taktekket er fra byggeår Taket antas å være tekket med papp Taktekket er i så fall passert forventet levetid Må påregnes byttet/retekket innen noen år Det vises til kommende kapitler i denne rapport for nærmere beskrivelse Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab- ombygd år Enebolig i kjede 1969 Underskrifter Harstad, Takstingeniør Nils N Svendsen Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 4 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

17 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Bygg : Enebolig i kjede Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Enebolig - arealer 2 2 Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM 1etg Sum bygning Bygg A: Enebolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1etg VF, gang, toalett, bad, vaskerom, 2 sov, stue, Kjølerom/bod, bod kjøkken Sum alle bygg 2 2 Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Eiendommen inneholder også utebod Denne er ca 3,7 kvm Uteboden er ikke med i arealberegningen Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 5 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

18 Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering Grunnundersøkelser ikke foretatt Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Vurdering TG: 1 Byggegrunn er ukjent Trolig sandmasser Fundament i betong Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger Vurdering TG: 1 Boligen er bygget som plate på mark konstruksjon Platen er trolig ikke isolert Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå Vurdering TG: 2 Vegger er ført opp som bindingsverkkonstruksjon Det antas at yttervegger er isolert med 10 cm isolasjon Vegger er kledd med stående borkledning utvendig Det er liggende kledning mellom vinduer og i topp vegg front Noe kledning har skade Kledningen har noe manglende lufting Manglende lufting kan medføre sopp/råte- angrep Det ble gjennomført stikkontroll av ventiler Noen ventiler har defekt innsektnett Ventilhette i bod/garderobe lar seg ikke lukke Står i åpen stilling Ventilen er tett på utside Levetid Kort levetid for trekledning 40 år, middels 50 år og lang levetid 60 år Utskifting: Ny kledning og vindsperre monteres etter prinsippet om totrinnstetning Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 6 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

19 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Vurdering Vinduer har 2 lag glass Flere vinduer er fra TG: 2 pga alder Vindu kjøkken er fra 1985 TG: 2 3 vinduer i stue er fra byggeår Må påeregnes byttet Vinduer har trege vridere Innvendige dører er opprinnelige slette dører Dør til toalettrom har skade Dør til bad er slitt Hengsel er ikke tilfredsstillende innfestet TG: 2 TG: 3 TG: 3 Dørblad til vaskerom mangler Ytterdør er fra 1992 Den trenger vedlikehold i form av olje el Ytterdørens lås må påregnes byttet TG: 2 TG: 3 Verandadør er fra 1992 Vrider/lås er slitt TG: 2 Utvendig port til hage/utebod er nedrevet Levetid Kort levetid for trevinduer er 20 år, middels 40 år og lang levetid 60 år Utskifting Gammelt vindu demonteres Ruter med PCB leveres til spesialmottak Nytt vindu monteres med nye fôringer, sålbenkbeslag, tetning og belistning Det anbefales å benytte vinduer som er ferdig overflatebehandlet Bevaringsverdige vinduer repareres Kort levetid for innvendige dører i trevireke er 30 år, middels 40 år og lang levetid 50 år Utskifting: Gammel dør og karm demonteres Ny dør monteres med nye fôringer, gerikter og fugetetning Bevaringsverdige dører repareres om mulig Kort levetid for ytterdører i trevirke eller aluminium er 20 år, middels 30 år og lang levetid 40 år Utskifting: Gammel dør og karm demonteres Ny dør monteres med nye fôringer, gerikter Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 7 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

20 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: og fugetetning Bevaringsverdige dører repareres om mulig Intervalltider for vedlikehold (kontroll og justering) av innvendige dører i trevirke er: Kort tid 2 år, middels tid 4 år, lang tid 8 år Kontroll og justering: Dørene justeres og det skiftes tetningslister Hengsler og låskasse smøres Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjenglige steder Tilfeldige stikktakinger foretas Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende Vurdering TG: 0 Taket er konstruert som flatt tak Det er etablert noe fall Takkonstruksjonen antas å være isolert med 15- eller 20 cm isolasjon Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser Vurdering Taktekket ble ikke inspisert Taktekket er fra byggeår Taket antas å være tekket med papp Taktekket er i så fall passert forventet levetid Må påregnes byttet/retekket innen noen år Levetid Kort levetid for asfalttakbelegg er 15 år, middels 25 år og lang levetid 35 år Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust mm Vurdering Takrenner er i stål Alder ukjent Det ble ikke avdekket svekkelser/lekkasjer Det var oppholdvær ved befaringen Nedløp er tilgriset med maling Levetid Kort levetid for takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 år, middels 30 år og lang levetid 35 år Utskifting Gamle renner og nedløp fjernes Nytt rennesystem inklusive beslag og rennekroker monteres Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 8 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

21 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger Rekkverk kontrolleres Vurdering TG: 3 Terrasse på mark trenger renovering Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr feieluke Tetthet og funksjon er ikke kontrollert For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale Vurdering Boligens pipe er elementpipe i lettklinkerbetong el Pipa er plassert midt i rommet Pipe har små sprekker i puss Pipa ble ikke inspisert innvendig Det vises til kommunens feieravdeling for nærmere informasjon Boligen har ildsted i stue Ildstedet er en kombiovn for olje og fast brensel Alder ukjent Ubrennbar plate på gulv foran sotluke mangler Sotluke: I bunnen av skorsteinen må det være muligheter for å ta ut sot Gulv og vegger av brennbart materiale nærmere sotluka enn 300 mm må tildekkes med ubrennbart materiale Bad, Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Baderomsinnredninger vurderes Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Vurdering TG: 3 Badet er kledd med tapet på vegger, malte plater i himling og vinyl på gulv Himling har fuktskade Tapet er revet Badet inneholder badekar med dusjopplegg, servant og speilskap med belysning Badet er ventilert via ventil i vegg og himling Luftespalte for innluft mangler Ventil i vegg er tett på utside Badet trenger oppussing/renovering Levetid Servant/badekar/klosett: Teknisk levetid: år Anbefalt brukstid: 50 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 9 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

22 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Byttes normalt pga umoderne design og feil farge Dusjkabinett: Teknisk levetid: år Anbefalt brukstid: 20 år Byttes normalt pga umoderne design Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Vurdering Vaskerommet er kledd med malte plater på vegger, malte plater i himling og vinyl på gulv Overflater trenger oppussing TG: 2 Rommet er ventilert via ventil i himling i tørkeskap og ventil i vegg Rommet inneholder vv-bereder, tørkeskap og skyllekar Det er opplegg for vaskemaskin Levetid Utslagsvask: 20- til 50 år Toalettrom Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet Vurdering TG: 2 Toalettrommet er kledd med malte plater på vegger, malte plater i himling og vinyl på gulv Rommet inneholder klosett og servant fra byggeår Rommet er ventilert via ventil i himling Ventil i vegg er tett på utside Kjølerom / andre rom Visuell observasjon spesielt med hensyn til overflater og ventilering Videre gjøres fuktvurderinger rettet mot kondensproblematikk, som kan medføre råteskader Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 10 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

23 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Vurdering Kjølerom/matbod er kledd med malte plater på vegger og i himling Gulv er belagt med vinyl Rommet er ventilert via ventil i vegg og himling Ventilhette himling er rustangrepet Det er usikkert om kjøleaggregatet er i drift Kjøkken Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Vurdering TG: 1 Kjøkkenet er kledd med malt tapet og flis på vegger, malte i himling og vinyl på gulv Fuge mellom flis vegg i gjørne er bristet Fugen er ikke av elastisk materiale Kjøkkenet har stor innredning med hvite fronter og benkeplater i furu laminat Kjøkkenet har også innebygget skap med hyller Skapdør har defekt hengsel Kjøkkenet fremstår ellers i bra stand Kjøkkenet har adkomst til matbod/kjølerom Det er usikkert om dette rommet er i drift Innvendige overflater Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert Vurdering TG: 2 Innvendige overflater preges noe av slitasje Dette dreier seg i stor grad om gulvoverflater Noe veggoverflater må også påregnes oppusset VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 11 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

24 Vurdering Synlige vannledninger er i kobber Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Levetid Teknisk levetid for varmtvannsbereder rustfritt stål er år Anbefalt brukstid er 20 år Kommentar: Berederne er utsatt for lekkasjer fra pakkboks rundt varmeelement Typiske årsaker til vannlekkasje: Korrosjon Avhengig av vannets oksygen- og kloridinnhold Varmeelement og eventuelt hylse har kortere levetid enn bereder Elektrisk anlegg Vurdering Det elektriske anlegget er utstyrt med automatsikringer Undertegnede har ikke vurdert anlegget Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard Vurdering Det er montert røykvarsler i gang Kontroll/gasstest av røykvarsler bør utføres jevnlig Minst 1-2 ganger pr år Boligen har slokkeapparat Denne type utstyr bør øves i bruk jevnlig Bod inneholder hyller Soverom er utstyrt med skap Skapdør sov 1 har defekt hengsel Skapdør sov 2 har defekt håndtak Bod/garderobe er utstyrt med hyller Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 12 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

25 Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Utebod Vurdering TG: 2 Eiendommen har utebod Uteboden er ca 3,7 kvm Dør til utebod er av type "Labankdør" Låseslåe er rustangrepet Uteboden er i slitt stand Den har fukt/råteskade i takkonstruksjon Fukt driver inn via åpninger Det ble registrert høye fuktverdier ved måling sperrer og taktro Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 13 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

26 Verdi- og lånetakst Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Spesielle forhold Utleieforhold Ja Nei Borett Ja Nei Konsesjonsplikt Ja Nei Forkjøpsrett Ja Nei Særeie Ja Nei Har boligen Ja Nei livsløpsstandard Driftsutgifter pr år alle bygg Kr 10383,00 Reguleringsmessige forhold Bto-inntekt årsleie (egenleie ikke vurdert) Bolig Kommentarer til grunnboksblad (evt sameiekontrakt) Ingen dokumenterte heftelser er registrert Ingen servitutter registrert Tomt / område / miljø 2 Tomteareal (m ) Type tomt 385 Festet Punktfestet Eiet Beskrivelse Området er myrområde Tomten er slett Grasplen er overgrodd Den trenger vedlikehold Levegg mot hage er skjev Bæresystem i stål er rustangrepet Opplysninger om adkomst, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 14 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

27 Teknisk verdiberegning Merkeveien 80 Rapportansvarlig: 8480 ANDENES Nils N Svendsen Gnr: 43 Bnr: 235 Roholtvegen 25, 9414 HARSTAD Tel: Fax: Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 30 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Boligen ligger fint til i et rolig og barnevennlig område Boligen er en endebolig Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 15 av 15 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 NOTATER

44 NOTATER

45 NOTATER

46 FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING Sist oppdatert med virkning fra 1 juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4 Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1 På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold 2 Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver 3 Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart Konferer gjerne med megler før bud avgis 4 Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist 5 Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers 6 Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4 7 Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold 8 Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form 9 Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig 10 I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1 Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom 2 Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom) 3 Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud 4 Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale 5 Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper

47 BUDSKJEMA Oppdragsansvarlig: Odd Sverre Holte / / Adresse: Gnr/Bnr/Snr Budgiver 1: Budgiver 2: Adresse: E-post privat: Telefon: Merkeveien 80, 8480 Andenes Oppdrag nr: /235/ Mobil: Postnr/sted: E-post arbeid: Personnr: Personnr: gir herved bindende bud stort, kr kroner på ovennevnte eiendom med tillegg av off omkostninger Finansieringsplan: Kontant v/kontraktsunderskrift Egenkapital Långiver: Referanseperson og tlf nr: kr kr kr kr Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som framkommer i salgsoppgaven for eiendommen Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den kl Jeg/vi er klar over at dette bud, samt senere muntlige forhøyelser av budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse Hvis det foreligger eierskifteforsikring på eiendommen, plikter kjøper å gjøre seg kjent med selgers egenerklæringskjema før budgivning Aksept av bud gis med forbehold om godkjennelse av høyere myndighet Skifte Eiendom aksepterer budet, gis aksepten med forbehold om godkjennelse av høyere myndighet Blir godkjennelse ikke gitt vil det ikke foreligge en avtalerettslig binding Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette budskjema kan printes ut på din skriver, leveres på meglerkontoret, sendes pr post eller sendes på telefax til eiendomsmegleren Bud kan ikke sendes på mail Bud må være i hende innen På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner: Akseptfrist: Dato: Underskrift:

48 Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom