Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse"

Transkript

1 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2004 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader ved ulike tiltak. Styret har i år 2004 vært sammensatt slik: (CP-foreningen står for Cerebral Pareseforeningen avd. Hordaland og Sogn og Fjordane ) Leder: Eirik Danielsen CP-foreningen Nestleder: Kjellaug Sjøthun CP-foreningen Kasserer: Einar G. Johannessen CP-foreningen Sekretær: Rune Hansen CP-foreningen Styremedlem: Kristian Sommerfelt Universitetet i Bergen (avløste Liv Lægreid i mai 2004) Varamedlem: Bjørn Greve CP-foreningen Varamedlem: Svein Erik Lerpold CP-foreningen Varamedlem: Ånen Aarli Universitetet i Bergen (avløste Kristian Sommerfelt i mai 2004) Ånen Aarli er personlig varamedlem for Kristian Sommerfelt. Stiftelsen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med org. nr I år 2004 hadde styret 3 ordinære møter, og det ble her behandlet 22 saker. Tildelinger/bevilgninger i år Styret har i 2004 hatt feriestedet Furuneset på Fagerland i Sveio kommune som hovedsatsing, noe som vil vedvare inntil stedet er tilfredsstillende utstyrt i henhold til målsettingen: Å bli et velfungerende, tilrettelagt feriested for funksjonshemmede. I og med at det gjensto en avsetning for bevilgninger har styret også valgt å tilgodese to søknader: Prosjekt Langtidsoppfølging av premature barn ved dr. med. Irene Elgen, Pediatrisk Institutt ved Haukeland Sykehus. Tildelt kr ,-. Støtte til trykking av festskrift i forbindelse med CP-foreningen Hordaland og Sogn og Fjordanes 50-årsjubileum, samt støtte til avviklingen av jubileumsfesten der det deltok 90 medlemmer og spesielt inviterte. Tildelt kr ,-.

2 Arbeidet med feriestedet Furuneset, Fagerland i Sveio. Feriestedet står nå klart til åpning og bruk fra 1. mai Bygningen som nå har et bruttoareal på nær 150 m2 ble klar for innredning sent på høstparten Møbler og annet utstyr er anskaffet og tilkjørt puljevis, og det har vært gjennomført mange dugnader i denne forbindelse. I dag framstår stedet med 4 soverom hvorav to er tilrettelagt med elektriske spesialsenger, et stort tilrettelagt bad med elektrisk stellebenk, HC-vask og -toalett samt dusjstol, et mindre bad/toalett med dusjkabinett, kjøkken, todelt stue, kjeller og stor terrasse. Utstyr forøvrig er som i en moderne enebolig, kjøl/frys, komfyr, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, vaskemaskin, og tørketrommel, TV, samt et lite musikkanlegg m. radio. Spesialsenger og hjelpemidler på bad og kjøkken er gaver fra Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. En arbeider nå med mulighetene for å få båt på stedet, og ettersom stiftelsens tilgjengelige midler til prosjektet reduseres vil det være behov for også å søke andre sponsorer for videreutvikling av stedet. Bl. a. har Sophies Mindes Stiftelse gitt CP-foreningen tilsagn om delfinansiering av takheis mellom to soverom og HC-badet. I forbindelse med båt blir det behov for tilpasset båthavn og evt. nøst, samt at det er ønskelig å asfaltere de gruslagte utearealene for å lette forflytning med rullestol på området. Sponsorarbeid vil derfor bli en naturlig del av virksomheten i tiden framover, i et samarbeid mellom styrene i CPforeningen og stiftelsen. Stedet ble høytidlig overlevert til disposisjon for CP-foreningen Hordaland, Sogn og Fjordane da denne feiret 50-års-jubileum i november Det er i denne forbindelse utarbeidet et avtaledokument - etter vedtak i stiftelsens styre - som beskriver formål, vilkår og gjensidig ansvar mellom CP-foreningen og stiftelsen. Stiftelsen står fortsatt som eier, men CP-foreningen står for utleie og drift. Fondsplasseringer, økonomi generelt. Fondsplasseringene har hatt en god utvikling i 2004, der verdien er økt med kr (se noter til regnskapet). Disse midlene står fortsatt i Vital Link, som innebærer at stiftelsen kostnadsfritt kan flytte midlene til bankkonti eller rentefond i løpet av 1-2 dager, dersom kursene skulle utvikle en trend nedover. Renteutviklingen har gjennom året fortsatt vært nedadgående, med en stabilisering fra høsten Det forventes nå å gå oppover igjen i de nærmeste årene. Stiftelsens midler i bank er gjennom utbyggingen redusert med ca. en tredjedel, slik at ordinær avkastning fra bank p.t. er mindre enn en femtedel av nivået for bare noen år siden. Dette begrenser selvsagt sterkt stiftelsens muligheter til å støtte ulike formål, også ettersom en nå vil ha visse faste forpliktelser knyttet til eiendommen Furuneset. Verdistigningen i aksjefondene blir bare tilgjengelig ved realisering, slik at det her bygger seg opp en reserve, gitt en normalutviking over tid, samt påpasselighet fra styret med å flytte midlene til bankkonti når det er behov for det. Med utsikter til stigende rentenivå i årene framover vil dermed stiftelsens muligheter ift. øvrige bevilgninger igjen kunne øke. 2

3 Om stiftelsens virksomhet. Stiftelsen har ingen ansatte, og styrets arbeid er hjemmekontorbasert. Slik virksomheten framstår gjennom årsmelding og regnskap, kan styret konstatere at det er godt grunnlag for fortsatt drift i samsvar med vedtektene. Om kjønnsfordelingen i stiftelsens styre. Stiftelsen har 1 kvinne og 4 menn blant de faste representantene i sitt styre. Gitt de begrensete rekrutteringsmuligheter en opplever, samt styrets størrelse, mener styret dette likevel er akseptabelt. Det vil likevel være ønskelig å bringe kvinneandelen opp igjen til de 40% en har hatt de senere årene. Bergen, 29. mars 2005 Eirik Danielsen (sign) Kjellaug Sjøthun (sign) Einar Georg Johannesen Rune Hansen Kristian Sommerfelt (sign) (sign) (sign) 3

4 RESULTATREGNSKAP DRIFTSKOSTNADER NOTE Styrehonorar Hjemmekontor Revisjonshonorar Reiseutgifter Utgifter feriested Diverse utgifter Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER Renteinntekter Gevinst ved salg av fonds Rentekostnader; gebyrer Netto finansinntekter ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til grunnkapital Overført til fri egenkapital Sum overføringer

5 BALANSE PR 31. DESEMBER 2004 EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER Feriested, "Furuneset" Inventar Aksjefonds SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Bank SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Grunnkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Grunnkapital Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Annen gjeld (til styrets disposisjon) SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 31. desember mars 2005 Einar Georg Johannessen Eirik Danielsen Kjellaug Sjøthun Rune Hansen Kristian Sommerfelt 5

6 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. NOTE 1 - GRUNNKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Grunnkapital Økning av grunnkapital iht. vedtekter av Økning av grunnkapital iht. vedtekter av Innskutt grunnkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Grunnkapital % av netto avkastning (av årsresultatet for 2004) Opptjent grunnkapital Stiftelsens totale grunnkapital er kr pr I henhold til vedtektene kan inntil en tredjedel av grunnkapitalen brukes til feriebolig, dvs inntil kr Pr er det balanseført kr som er brukt på ferieboligen. Styret har anledning til å bruke inntil kr til feriebolig samlet. ( Kr pluss "Annen Egenkapital", kr "). Planene tilsier at dette vil bli disponert gjennom utviklingen av eiendommen Furuneset. NOTE 2 - ANNEN EGENKAPITAL Annen egenkapital Økning i Opptjent annen egenkapital NOTE 3 - BEVILGNINGER/TILSKUDD/KORTSIKTIG GJELD De kr som var stillet til styrets disposisjon pr er i året som har gått blitt belastet slik: 1. Prosjekt "Langtidsoppfølging av premature barn - Irene Elgen CP-foreningen 50 år Det gjenstår fortsatt kr av denne avsetningen pr

7 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004 NOTE 4 - AKSJEFONDS Stiftelsen har aksje- og kombinasjonsfond i Vital, balanseført til anskaffelseskost. Basert på kursen pr har porteføljen en verdi på kr NOTE 5 - FERIESTEDET FURUNESET - INVENTAR Inventar Eiendommen Furuneset Anskaffelseskost Tilgang Tilskudd fra CP foreningen Hordaland Balanseført verdi

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2003 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Cerebral Parese-foreningen Hordaland - Sogn og Fjordane

ÅRSMELDING 2010. Cerebral Parese-foreningen Hordaland - Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2010 Cerebral Parese-foreningen Hordaland - Sogn og Fjordane 1. Styrenes sammensetning etter årsmøtet 15. april 2010 CPHSF-styre Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015

GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015 GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015 SAKSLISTE GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling,

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styrets årsberetning 2012/13

Styrets årsberetning 2012/13 Styrets årsberetning 2012/13 Drammen Tennisklubb (DTK) er en ideell organisasjon som har til formål å fremme interessen for og utvikle dyktighet og bredde i tennis. Klubben er lokalisert i Ingeniør Rybergsgate

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 M i l e p æ l e r 2 0 0 6 o g v å r e n 2 0 0 7 Januar 2006 Sparebankstiftelsen DnB NOR innvilges skattefritak. Februar 2006 Sparebankstiftelsens samling av Nikolai Astrup-arbeider

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014

STYRETS BERETNING 2014 2014 Årsrapport STYRETS BERETNING 2014 ETABLERINGEN SpareBankstiftelsen Gran ble etablert 1. juli 2010 som følge av en sammenslutning mellom Ringerike Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal og

Detaljer

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Årsrapport 2013 Styrets beretning 2013 ETABLERINGEN SpareBankstiftelsen Gran ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutning mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal og Gran

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 2010 ÅRSRAPPORT Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Interimsstyre... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 3 Organisering...

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Behandling av regnskap for 2004 og disponering av overskudd.

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Behandling av regnskap for 2004 og disponering av overskudd. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken, avholdes torsdag 21.04.2005, kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Årsmelding. Et KRAFTSENTER for mennesker. Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet

Årsmelding. Et KRAFTSENTER for mennesker. Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet Årsmelding Et KRAFTSENTER for mennesker Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet Denne årsmeldingen er trykket digitalt hos Menova grafisk Papir: 130g MUNKEN LYNX Design: Menova grafisk

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer