Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse"

Transkript

1 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2003 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader ved ulike tiltak. Stiftelsen står under Fylkesmannen i Hordalands overoppsyn, og styret har i år 2003 vært sammensatt slik: (CP-foreningen står for Cerebral Pareseforeningen avd. Hordaland og Sogn og Fjordane ) Leder: Eirik Danielsen CP-foreningen Nestleder: Kjellaug Sjøthun CP-foreningen Kasserer: Einar G. Johannessen CP-foreningen Sekretær: Rune Hansen CP-foreningen Styremedlem: Liv Lægreid Universitetet i Bergen Varamedlem: Bjørn Greve Varamedlem: Svein Erik Lerpold Varamedlem: Kristian Sommerfelt CP-foreningen CP-foreningen Universitetet i Bergen Kristian Sommerfelt er personlig varamedlem for Liv Lægreid. Stiftelsen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med org. nr I år 2003 hadde styret 4 ordinære møter, og det ble her behandlet 22 saker. Tildelinger/bevilgninger i år Styret var i starten på 2003 forsiktig med hensyn til bevilgninger, ettersom utviklingen i fondsmarkedet ikke bedret seg før etter 1. kvartal. I april fikk stiftelsen hånd om feriestedet Furuneset på Fagerland i Sveio kommune, og valgte å avstå fra andre bevilgninger, inntil det økonomiske bildet ble tydeligere med hensyn til utbyggingskostnader. Styret bevilget i desember kr ,- i støtte til CP-foreningens sommertilbud 2003, etter at fondene hadde hatt en meget god utvikling gjennom årets siste 9 måneder, og stiftelsen hadde realiserte den opprinnelige fondsporteføljen.

2 Arbeidet med feriested. I april 2003 kom stiftelsen over en unik mulighet på Fagerland i Sveio kommune, og fikk tilslaget 10. april etter en kort og intens budrunde. Vakkert beliggende inne i Førdespollen ligger Furuneset med nær 10 mål eiendom og med 200 meter egen strandlinje. På dette tidspunktet var et årelangt søk etter egnet feriested for CP-foreningens medlemmer avsluttet, og styret kunne gå i gang med den langt hyggeligere jobben å utvikle et konkret prosjekt som skal gi funksjonshemmede mulighet til å bruke ferie og fritid i omgivelser som ellers ikke er tilgjengelige. Vedtektenes 2, første ledd er dermed i ferd med å bli oppfylt. På eiendommen står det en hytte på 90 kvm. som nå utvides i to retninger, der det bl. a. vil bli 2 nye tilrettelagte soverom samt et større bad med de nødvendige fasiliteter. Stuen utvides også, og målsettingen for utbyggingen er at inntil to familier skal kunne bo her samtidig. Ettersom eiendommen ikke hadde annet enn traktorvei og var uten vann, kloakk og strøm, startet arbeidet umiddelbart med prosjektering og søknader til kommunen i samarbeid med den lokale entreprenøren Lars Staupe AS og Sveio Byggsenter. Kommunen har samarbeidet meget godt, og allerede i oktober forelå alle nødvendige tillatelser. I skrivende stund er vei og vann, og strøm framført, og det er støpt ringmur for de nye tilbyggene. Selve byggearbeidene ventes å starte om kort tid, parallelt med at vei til sjøen fullføres. Her legges kloakk, vann og strøm i veigrunnen, også med tanke på et framtidig nøst/anneks. Her er et rikt fiske, og bademulighetene er meget gode. Styret ser for seg en videre utvikling av kaiområdet og stranden med en lengre fiskerampe for fiske fra land, samt tilkjøring av skjellsand til den grunneste delen av stranden. På sikt ønsker vi oss også båt som kan ta rullestoler direkte om bord, og styret vil starte et søk etter mulige sponsorer. Fondsplasseringer, økonomi generelt. Fondsplasseringene hadde en flat kurve gjennom årets første 3 måneder, men har de siste 9 månedene nytt godt av den generelt gode utviklingen i markedet. Styret valgte etter å ha konsultert ulike rådgivere å realisere den gamle DnB-porteføljen i november, for å reinvestere denne kapitalen i et Unit Link-konsept, Vital Link Kapital. Her har en mulighet til å skifte mellom et antall ulike forvaltere og deres fond, uten kostnad. Dette gir andre muligheter til å manøvrere underveis dersom enkelte fond utvikler seg dårligere. Ettersom rentefond og er en del av tilbudet, vil flytting hertil kunne være med på å forhindre tap dersom aksjemarkedet tar en bratt kurve nedover igjen. Renteutviklingen har gjennom året vært sterkt nedadgående, men realiseringen av den gamle fondsporteføljen gjør at finansinntektene samlet er på høyde med tidligere år med atskillig høyere renter. Nå som innskutt kapital reduseres gjennom utbyggingen på Furuneset vil de ordinære renteinntektene synke enda mer enn bare ved rentenedgangen, og en håper fondsplasseringen vil være en motvekt i denne utviklingen, slik at ikke aktivitetsnivået må senkes i takt med rentesatsene. Om stiftelsens virksomhet. Stiftelsen har ingen ansatte, og styrets arbeid er hjemmekontorbasert. Slik virksomheten framstår gjennom årsmelding og regnskap, kan styret konstatere det er godt grunnlag for fortsatt drift i samsvar med vedtektene. 2

3 Om kjønnsfordelingen i stiftelsens styre. Stiftelsen har 2 kvinner og 3 menn blant de faste representantene i sitt styre. Styret mener dette er tilfredsstillende og i samsvar med målsettinger som ellers gjelder for liknende organer i samfunnet. Bergen, 15. mars 2004 Eirik Danielsen Kjellaug Sjøthun Einar Georg Johannesen Rune Hansen Liv Lægreid 3

4 JOHAN LUDWIG MOWINCKELS STIFTELSE RESULTATREGNSKAP DRIFTSKOSTNADER NOTE Styrehonorar Pc Hjemmekontor Revisjonshonorar Reiseutgifter Utgifter feriested Diverse driftsutgifter Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER Renteinntekter Gevinst ved salg av fonds Nedskrivning andeler i fonds Rentekostnader, gebyrer Netto finansinntekter ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til grunnkapital Overført til/fra fri egenkapital Tilbakeført bevilgninger tidligere år Bevilgninger/tilskudd (til styrets disposisjon) Sum overføringer

5 JOHAN LUDWIG MOWINCKELS STIFTELSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER BALANSE NOTE Feriested, Furuneset Aksjefonds SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Bank SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Grunnkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Grunnkapital Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Annen gjeld (til styrets disposisjon) SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 31. desember mars 2004 Einar Georg Johannesen Eirik Danielsen Kjellaug Sjøthun Rune Hansen Liv Lægreid 5

6 NOTE 1 - GRUNNKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL JOHAN LUDWIG MOWINCKELS STIFTELSE NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003 Grunnkapital Økning av grunnkapital iht. vedtekter av Økning av grunnkapital iht. vedtekter av Innskutt grunnkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Grunnkapital (etter vedtektsendring ) % av netto avkastning (av årsresultatet for 2003) Opptjent grunnkapital Selskapets totale grunnkapital er kr pr I henhold til vedtektene kan inntil en tredjedel av grunnkapitalen brukes til feriebolig(er), dvs inntil kr Pr er det fremdeles til disposisjon kr Planene tilsier at dette vil bli disponert gjennom ombyggingen/ påbyggingen av Furuneset. NOTE 2 ANNEN EGENKAPITAL Annen egenkapital Økning i Opptjent annen egenkapital NOTE 3 - BEVILGNINGER/TILSKUDD/KORTSIKTIG GJELD De som var stillet til styrets disposisjon pr er i året som har gått blitt belastet slik: 1. Musikkinstrumenter til to firegrupper av funksjonshemmede på Stend Jordbruksskole, kr ,- (vedtatt i 2002). 2. Innredning av ett Snoezelen stimuleringsrom på Vestlund Habiliteringssenter, kr ,- (vedtatt i 2002). 3. Støtte til CP-foreningens sommertilbud 2003, kr ,-. (vedtatt i 2003) Det gjenstår da fortsatt kr av denne avsetningen pr I tillegg kan styret i 2004 disponere inntil kr (annen egenkapital). 6

7 NOTE 4 - AKSJEFONDS I 2003 er den gamle fondsporteføljen i DnB realisert, og det er kjøpt aksje- og kombinasjonsfond for det frigjorte beløpet, kr , i Vital. Basert på kursen pr har den nye porteføljen en verdi på kr NOTE 5 - FERIESTEDET FURUNESET I 2003 har stiftelsen kjøpt feriestedet Furuneset, Fagerland i Sveio kommune. Tomt med påstående bygning er balanseført til anskaffelseskost. 7

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer