MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:10"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:10 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Janita Iren Westbø Remøy Medlem AP Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Ole Brubakk Medlem KRF Linn-Therese Hansen Sævik Medlem KRF Frank Otto Kvalsvik Medlem KRF John Nerem Medlem KRF Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Nestleder H Idar Tarberg Medlem H Fred Hansen Medlem H Frank Lied Medlem H Sigurd Voldsund Nygard Medlem H Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Bjørn Otterlei Medlem H Margaret Leinebø Medlem H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Stig Arne Helsem Sævik Medlem H Stian Sævik Elveseter Medlem H Norvald Muren Medlem H Kjell Runde Medlem FOLK/SP Kaja Runde Medlem FOLK/SP Forfall: Reidun S Myrvågnes MEDL AP Svein Gjelseth MEDL AP Sofie Mere Arntsen MEDL AP Henry Jøsokbakke MEDL V Richard Klungsøyr Gjerde MEDL H Dag Kåre Nærø MEDL FRP Karly Ingunn Teige MEDL FRP Thor-Sigmund Garvik MEDL FRP Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP Kjerstin M. Lilleøy Nygard MEDL H

2 Varamedlemer som møtte: Egil Kjell Leikanger Reidun S Myrvågnes AP Runar Stave Svein Gjelseth AP Børre Waagan Sofie Mere Arntsen AP Magnar Storøy Henry Jøsokbakke V Knut Tandberg Richard Klungsøyr Gjerde H Oddmund Voldsund Kjerstin M. Lilleøy Nygard H Knut Johan Voldsund Dag Kåre Nærø FRP Solveig Helen N. Båtsvik Karly Ingunn Teige FRP Kjetil Kvalsvik Thor-Sigmund Garvik FRP Kåre Haugum Bjarne Kvalsvik FOLK/SP Andre: Rådmann Erlend Krumsvik Sekretær Lisbeth Moltu Espeseth Økonomileiar Geir Egil Olsen Skuleleiar Sølvi Lillebø Remøy Eigedomsleiar Robert Myklebust Brannsjef Jon Rune Våge Utviklingsleiar Jarl-Martin Møller Planleggar Berit Sandvik Skeide Planleggar Ole Magne Rotevatn Møtet vart annonsert med fullstendig sakliste i Vestlandsnytt og sakliste vart sendt til medlemene og dei fremste varamedlemene i kvar gruppe. Tilstades 23 faste og 10 vara, 33 repr., fulltallig. Ingen hadde merknader til kommunestyret si samansetning. Til å skrive under møteboka saman med ordføraren vart desse valde: Sigurd V. Nygard og Kaja Runde Marthe Vågsholm Sævik fekk permisjon frå kl. 18:20, etter handsaminga av K-sak 127/14. Linn Therese Hansen Sævik fekk permisjon frå kl. 19:45, under handsaminga av K-sak 137/14. Grunngitt spørsmål motteke frå Egil Leikanger: Er drifta av Herøy kommune blant dei aller dårlegaste i landet? Økonomileiar Geir Egil Olsen svara. underskrifter Sigurd V. Nygard Arnulf Goksøyr Kaja Runde ordførar

3 SAKLISTE: Saksnr PS 121/14 PS 122/14 PS 123/14 PS 124/14 Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste. Protokoll frå førre møte. Delegerte saker Referatsaker PS 125/14 Budsjettkontroll per PS 126/14 Finansrapport per PS 127/14 PS 128/14 PS 129/14 Moltu skule - ventilasjon/brannsikring Ny barneskule på Bergsøy - godkjenning av funksjons- og arealanalyse Ny brannstasjon i Myrvåg - funksjons- og arealanalyse PS 130/14 Ytre Herøy ungdomsskule - oppgradering av ventilasjonsanlegg - andre alternativ PS 131/14 PS 132/14 PS 133/14 PS 134/14 PS 135/14 Myrvåg omsorgssenter - ombygging tak Moltu barnehage - Økonomisk avslutning. Einedalen skule - økonomisk avslutning. Omsorgsbustadar på Myklebust - Økonomisk avslutning. Detaljreguleringsplan for Hjelmeseth 3 - oppheva plan - avgrensa høyring PS 136/14 Kommunedelplan for Herøy - Strategisk næringsplan oppstart av planarbeid PS 137/14 Kommuneplan Arealdel - Slutthandsaming PS 138/14 Fellingsavgift for hjort i 2015 PS 139/14 PS 140/14 PS 141/14 Forskrift om fartsavgrensing i Fosnavåg fiskerihamn og sjøområdet/farleia gjennom Straumane i Herøy kommune. Forslag til ny medlem og varamedlem til styret i Sunnmørsbadet Fosnavåg AS Val av ny styremedlem til Sunnmørsbadet Fosnavåg AS

4 DS 374/14 DS 375/14 DS 376/14 DS 377/14 DS 378/14 DS 379/14 DS 380/14 DS 381/14 DS 382/14 DS 383/14 DS 384/14 Delegerte saker frå avdelingane Kjell Notøy 33/19 - Løyve til oppføring av murkant Per Arne Måløy 46/71 - Løyve til utviding av terrasse og oppføring av levegg Bygg og System AS 23/47 - Løyve til oppføring av lagerhall Øyvind Alexander Bostad 30/130 - Løyve til oppføring av sommerstue og levegg på veranda Gnr 60 Bnr 58, Grensejustering mellom eigedomane Frode Leine 32/13 - Rammeløyve til oppføring av sjøhus på Leine fiskerihavn Gnr 9 Bnr 13 - Frådeling av bustadtomt Gnr 9 Bnr 6 Frådeling av bustadtomt Gnr 9 Bnr 7 Frådeling av bustadtomt Gnr 25 Bnr 3 Frådeling av næringsareal Frode Leine 32/13 - Igangsetjingsløyve for deler av tiltak DS 385/14 Mellombels bruksløyve - 82/5 DS 386/14 Per - Hallstein Dahle - 19/2 - igangsettingsløyve DS 387/14 Ferdigattest seksjon 6 og 7 på 5/65 DS 388/14 Ferdigattest altan - 29/37 DS 389/14 DS 390/14 DS 391/14 DS 392/14 DS 393/14 DS 394/14 DS 395/14 DS 396/14 DS 397/14 DS 398/14 DS 399/14 DS 400/14 Norgesgruppen Servicehandel as Mix - 34/124 - Reklameskilt Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) Svein Ove Kleppe 86/41 - Løyve til oppføring av frittliggande garasje Runar Kenneth Teige 7/54 - Løyve til oppføring av tilbygg Leon Nerland 7/50 - Løyve til oppføring av frittliggande garasje Runar Larsen 37/3 - Løyve til tiltak Søknad om å ta skjenkeløyve ut av lokalet/ utvida skjenketid for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) Gnr 8 Bnr 6 Anita Johanne Kvalsund -Frådeling av naustparsell Gnr 11 Bnr 21 - Frådeling av to naustparsellar. Gullik Kjellstadli og Ingrid Sylvia Renberg 29/74 - Endring av løyve Erling Magne Hestholm - 44/108 - Garasjebygg Gnr 45 Bnr 172 Frådeling av næringstomt DS 401/14 Tømrer Prosjekt AS 29/346 - Mellombels bruksløyve for seksjon 1 og garasje DS 402/14 Ove Geir Myklebust 19/105 - Løyve til oppføring av frittliggande

5 DS 403/14 DS 404/14 ferdigattest 86/4 DS 405/14 DS 406/14 garasje og etablering av ny avkøyrsle Mørebygg AS 26/200 - Løyve til oppføring av tomannsbustad og garasje Tømrer Prosjekt as - 34/504 - fasadeendring av tidleger godkjent bygg Dina Mari H. Remøy - 4/148 - Veranda DS 407/14 Ferdigattest 4/238 DS 408/14 DS 409/14 DS 410/14 DS 411/14 Marita og Aleksansder Zahl Tarberg - 12/94 - tilbygg/altan Svein Leon Nerland - 6/28 -Altan Gnr 12 Bnr 38 Frådeling av bebygd nausttomt Ignas Katilevicius 4/238 - Løyve til oppføring av hagestue DS 412/14 ferdigattest 2 stk naust - 62/48 DS 413/14 Ferdigattest - aktivitetspark -58/32 DS 414/14 DS 415/14 DS 416/14 DS 417/14 DS 418/14 DS 419/14 Cecilie Smådal og Kim Rory Woods - 26/222 - Endring ansvarsrett og garasjebygg Fosnavåg Vekst AS 34/5 - Løyve til endring for deler av tidlegare godkjent tiltak - Hotell, konsertsal, kino og simulatorsenter i Fosnavåg Svanhild og Arvid Kvalsund 26/230 - Løyve til oppføring av einebustad og frittliggande garasje Mix Video Vest avd. Eggesbønes 37/217 - Løyve til utskifting av skilt Fosnavåg Parkering 34/360 - Mellombels bruksløyve for parkeringshus i Gerhard Voldnes veg Alf-Sigmund Hjelmeseth 29/32 - Løyve til riving av brannskada einebustad DS 420/14 Tømrer Service AS 45/164 - Løyve til oppføring av 2- mannsbustad med garasje, avkøyrsle, terrengtilpassing, planering av hage og opparbeiding av parkeringsplass DS 421/14 DS 422/14 DS 423/14 DS 424/14 Arnfinn Sporstøl 79/83 - Løyve til etablering av landfeste og utlegging av flytebrygge Fosnavåg Vekst AS 34/5 - Mellombels bruksløyve hotell, konsertsal, kino og simulatorsenter Øyvind Kleven 29/177 - Ferdigattest Astrid Westbø 34/27 - Løyve til etablering av ny avkøyrsle DS 425/14 Ferdigattest - 44/19 DS 426/14 DS 427/14 DS 428/14 Torgeir Hide 60/32 - Klagen vert ikkje gjeve oppsetjande verknad Hildebritt Kviebakk og Einar Gjeldsvik - 19/17 - Riving og oppføring av ny einebustad Børre Oddmund Waagan - 79/129 - Tilbygg til bustadhus

6 DS 429/14 DS 430/14 Stemmedalen Vasslag SA - 48/16 - Vassledningsanlegg Gnr 25 Bnr 6 Frådeling av to parsellar til bustadføremål Referatsaker RS 54/14 Møteprotokoll Likestillingsutvalet RS 55/14 Fylkesmøte i KS Møre og Romsdal RS 56/14 SSR - Innkalling til møte i representantskapet i SSR fredag 7. november 2014 kl RS 57/14 Nytt rundskriv (H- 8/14) til lov 15. juni 2001 nr 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser ( inndelingslova). RS 58/14 Møteprotokoll Kontrollutvalet RS 59/14 Protokoll ekstraordinær generalforsamling i Sunnmørsbadet Fosnavåg AS

7 PS 121/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Ingen hadde merknader til innkalling og sakliste. PS 122/14 PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE. Protokoll frå førre møte låg føre. Kommentar til bokføringa i K-sak 117/14. «I K-sak 117/14 om Fosnavåg Parkering AS vart Sofie Mere Arntsen samrøystes kjend ugild etter KL 40, Fvl 6, 1. ledd, bokstav b, fordi ho var gift med dagleg leiar i Fosnavåg Parkering AS. Ektefellen var ikkje part i saka. Sofie Mere Arntsen var såleis ikkje ugild etter Fvl 6, 1. ledd. Det vert elles vist til tilsvarande og påtalte feil som kommunestyret tidlegare har gjort vedrørande Richard Klungsøyr Gjerde, Tor Sindre Steinsvik og Sofie Mere Arntsen.» PS 123/14 DELEGERTE SAKER Delegerte saker frå avdelingane låg føre og vart tekne til vitande. PS 124/14 REFERATSAKER Referatsaker frå avdelingane låg føre og vart tekne til vitande.

8 PS 125/14 BUDSJETTKONTROLL PER Økonomileiar Geir Egil Olsen møtte i saka. Ap v/per Kristian Furø kom med framlegg om slik endring i 1. avsnitt i tilrådinga frå formannskapet: «får fullmakt til å iverksetje dei interne tiltaka som er» Formannskapet si tilråding med endringsframlegget frå Ap vart samrøystes vedteke. Ein ser at dei økonomiske utfordringane for 2014 er store og rådmannen får fullmakt til å iverksetje dei interne tiltaka som er mogeleg for å gjere meirforbruken i 2014 så liten som mogeleg. Formannskapet ber rådmannen lage ei liste over forslag til innsparingstiltak som vert lagt fram for formannskap og kommunestyre for endeleg godkjenning. PS 126/14 FINANSRAPPORT PER Økonomileiar Geir Egil Olsen møtte i saka. Finansrapporten per vert teken til vitande. PS 127/14 MOLTU SKULE - VENTILASJON/BRANNSIKRING Eigedomsleiar Robert Myklebust møtte i saka. H v/ann Kathrin (Tine) Storøy kom med slik endring i pkt. 2 c: «- Andre tekniske løysingar» Børre Waagan (Ap) kom med slikt framlegg: «Herøy kommunestyre gjev administrasjonen i oppgåve å framlegge plan for finansiering og gjennomføring av naudsynt tiltak for å sikre god ventilasjon og brannsikring.» Framlegget frå Børre Waagan (Ap) fall mot 1 røyst.

9 Punktvis røysting: Pkt. 1 i formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. Pkt. 2 a+b i formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. H sitt framlegg til pkt. 2 c vart vedteke med 19 mot 14 røyster. 1. Herøy kommunestyre tek til vitande at den branntekniske tilstandsrapporten medfører kostnadsauke på ventilasjonsprosjektet som ligg vesentleg over budsjetterte midlar. 2. Herøy kommunestyre gir mandat til komité for oppvekst å avklare kva alternative løysingar som er mest tenleg for Herøy kommune: a. Gjennomføring av prosjektet, brannsikring inkludert b. Fortsatt drift utan ventilasjon og brannsikring c. Andre tekniske løysingar 3. Nye løyvingar og finansieringsplan må vurderast i samband med budsjett/økonomiplan. Målingar og andre tiltak som kan betre kvaliteten må utgreiast. PS 128/14 NY BARNESKULE PÅ BERGSØY - GODKJENNING AV FUNKSJONS- OG AREALANALYSE 1. Kommunestyret godkjenner funksjons- og arealanalyse for ny barneskule på Bergsøy. 2. Løyving av planleggingsmidlar og finansiering av byggeprosjektet må vurderast i samband med budsjett- og økonomiplan for Plan- og byggenemnda får i oppdrag å gjennomføre prosjektet etter gjeldande prosedyre. PS 129/14 NY BRANNSTASJON I MYRVÅG - FUNKSJONS- OG AREALANALYSE Brannsjef Jon Rune Våge og eigedomsleiar Robert Myklebust møtte i saka.

10 1. Kommunestyret godkjenner funksjons- og arealanalyse for ny brannstasjon i Myrvåg. 2. Prosjektet lyt finansierast gjennom dei årlege budsjettprosessane. 3. Plan- og byggenemnda får i oppdrag å gjennomføre prosjektet etter gjeldande prosedyre. 4. Kommunestyret ber om at det vert teke kontakt med nabokommunane for å få utgreidd eit felles brannvern i regionen. PS 130/14 YTRE HERØY UNGDOMSSKULE - OPPGRADERING AV VENTILASJONSANLEGG - ANDRE ALTERNATIV Sigurd V. Nygard (H) kom med framlegg om slikt nytt pkt. 5: «Når utbygginga av ny skule er ferdig så skal «Borga» selgast eller rivast.» Framlegget frå Sigurd Nygard (H) fall mot 1 røyst. 1. Kommunestyret ber rådmannen om å fremme forslag til plan for totalrehabilitering av Ytre Herøy ungdomsskule byggetrinn Plan for totalrehabilitering må sjåast i samanheng med plan for utbygging av ny barneskule for Bergsøy. 3. Kommunestyret ber rådmannen om å fremje forslag til løyving av planleggingsmidlar i budsjett Kommunestyret ber rådmannen om å fremje plan for totalrehabilitering i løpet av 1. halvår PS 131/14 MYRVÅG OMSORGSSENTER - OMBYGGING TAK

11 1. Med bakgrunn i kostnadsoppsettet gir Herøy kommunestyre ei ekstraløyving på 2,9 mill. kroner til ombygging av taket ved Myrvåg omsorgssenter. 2. Løyvinga vert finansiert ved låneopptak. PS 132/14 MOLTU BARNEHAGE - ØKONOMISK AVSLUTNING. 1. Prosjektrekneskapet blir godkjent med eit meirforbruk på kr ,- 2. Meirforbruket blir inndekt med låneopptak. PS 133/14 EINEDALEN SKULE - ØKONOMISK AVSLUTNING. 1. Prosjektrekneskapen for utbygging av prosjektnr Einedalen skule vert godkjent med eit totalt forbruk på kr Gjenståande av opprinneleg løyving i K-sak 81/08, kr ,- vert tilbakeført til Herøy kommune. PS 134/14 OMSORGSBUSTADAR PÅ MYKLEBUST - ØKONOMISK AVSLUTNING. Prosjektrekneskapen vert vedteken med eit mindreforbruk på kr ,-

12 PS 135/14 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HJELMESETH 3 - OPPHEVA PLAN - AVGRENSA HØYRING Planleggar Berit Sandvik Skeide møtte i saka. Kommunestyret godkjenner i medhald av plan- og bygningslova, 12-12, forslag til detaljreguleringsplan for Hjelmeseth 3, med tilhøyrande reguleringsføresegner, sist datert Dette er eit enkeltvedtak som kan påklagast jamfør plan- og bygningslova, 1-9 og forvaltningslova kapittel VI, innan 3 veker frå kunngjering PS 136/14 KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - STRATEGISK NÆRINGSPLAN OPPSTART AV PLANARBEID Tilråding i KN-sak 51/14 vart utdelt. 1. Kommunestyret vedtek i medhald av plan- og bygningslova å starte opp arbeid med revidering av Strategisk næringsplan Kommunestyret vedtek i medhald av plan- og bygningslova å leggje forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn i minimum seks (6) veker. PS 137/14 KOMMUNEPLAN AREALDEL - SLUTTHANDSAMING Planleggar Ole Magne Rotevatn møtte i saka. Kommunestyret godkjenner i medhald av plan- og bygningslova Kommuneplan Arealdel med risiko- og sårbarheitsanalyse, planomtale med konsekvensutgreiing, føresegner/retningsliner og plankart slik det ligg føre.

13 Kommuneplan for Herøy, godkjent i 2004, vert med dette oppheva jf. plan- og bygningslova Alle eldre reguleringsplanar i kommunen som ikkje er nemnt i pkt. 8.1 i føresegna vert overstyrt. Vedtaket skal kunngjerast og arealdelen skal gjerast tilgjengeleg jf i plan- og bygningslova. Nye tiltak etter plan- og bygningslova 1-6 og 20-1 må vere i samsvar med planens arealformål og føresegner. Byggje- og deleforbodet i Stokksund vert med dette vedtaket oppheva. Kommunestyret godkjenner meklingsresultatet og sender saka om nauststørrelse over til kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd. Føresegn, 2.13 Grad av utnytting, som gjeld nauststørrelse er unnatake rettsverknad i påvente av vedtak i departementet. Rådmannen får fullmakt til å gjere naudsynte rettingar og justeringar i plankart og tekst før fullføring. Planen gjeld frå vedtak i kommunestyret, og kan ikkje påklagast. PS 138/14 FELLINGSAVGIFT FOR HJORT I 2015 Fellingsavgifta vert fastsett til kr. 379 for vakse dyr og kr. 220 for kalv frå og med Grunngjeving: For å styrke inntektene til viltfondet aukar ein fellingsavgifta frå og med Lovheimel: FOR Forskrift om kommunale viltfond m.m. PS 139/14 FORSKRIFT OM FARTSAVGRENSING I FOSNAVÅG FISKERIHAMN OG SJØOMRÅDET/FARLEIA GJENNOM STRAUMANE I HERØY KOMMUNE. Tilråding i MTK-sak 111/14 vart utdelt. Maritim og teknisk komite si tilråding vart samrøystes vedteke.

14 Utkast til forskrift om fartsavgrensing vert godkjent med slik endring: Fartsavgrensinga i sjøområdet/farleia gjennom Straumane vert endra frå 5 knop til 7 knop. PS 140/14 FORSLAG TIL NY MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I SUNNMØRSBADET FOSNAVÅG AS Tilråding i VN-sak 31/14 vart utdelt. Valnemnda si tilråding vart samrøystes vedteke. Ny medlem for Arnulf Goksøyr vert vald: Arve Moltubakk Ny varamedlem for Paul Harald Leinebø vert vald: John Nerem PS 141/14 VAL AV NY STYREMEDLEM TIL SUNNMØRSBADET FOSNAVÅG AS Tilråding i VN-sak 32/14 vart utdelt. Ap v/olaug Andreassen kom med slikt framlegg: Ny medlem for Anders Almestad vert vald: Svein Rune Gjerde Ny varamedlem for Per Kristian Furø vert vald: Per Kristian Furø Valnemnda si tilråding vart vedteken mot 7 røyster. Ny medlem for Anders Almestad vert vald: Hilde Marie Brungot Ny varamedlem for Per Kristian Furø vert vald: Stian Elveseter MØTET SLUTT KL. 20:10.

15 DELEGERTE SAKER FRÅ AVDELINGANE DS 374/14 Kjell Notøy 33/19 - Løyve til oppføring av murkant :00:00 Kjell Notøy DS 375/14 Per Arne Måløy 46/71 - Løyve til utviding av terrasse og oppføring av levegg :00:00 Per Arne Måløy DS 376/14 Bygg og System AS 23/47 - Løyve til oppføring av lagerhall :00:00 Bygg & System AS DS 377/14 Øyvind Alexander Bostad 30/130 - Løyve til oppføring av sommerstue og levegg på veranda :00:00 Øyvind Bostad DS 378/14 Gnr 60 Bnr 58, Grensejustering mellom eigedomane :00:00 Alf G Moltubakk DS 379/14 Frode Leine 32/13 - Rammeløyve til oppføring av sjøhus på Leine fiskerihavn :00:00 Sporstøl Arkitekter AS DS 380/14 Gnr 9 Bnr 13 - Frådeling av bustadtomt :00:00 Inge Runde DS 381/14 Gnr 9 Bnr 6 Frådeling av bustadtomt :00:00 Gunnar Gundersen DS 382/14 Gnr 9 Bnr 7 Frådeling av bustadtomt :00:00 Hans-Jakob Runde DS 383/14 Gnr 25 Bnr 3 Frådeling av næringsareal :00:00 Einar Bent Jensen DS 384/14 Frode Leine 32/13 - Igangsetjingsløyve for deler av tiltak :00:00 Sporstøl Arkitekter AS DS 385/14 Mellombels bruksløyve - 82/ :00:00 Are Pilskog DS 386/14 Per - Hallstein Dahle - 19/2 - igangsettingsløyve :00:00 Bygg og System as DS 387/14 Ferdigattest seksjon 6 og 7 på 5/ :00:00 Oluf Teige DS 388/14 Ferdigattest altan - 29/ :00:00 Annette Paulsen DS 389/14 Norgesgruppen Servicehandel as Mix - 34/124 - Reklameskilt :00:00 Brand Factory Norge as avd Øsfold

16 DS 390/14 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) :00:00 KVALSVIK BJARNE DS 391/14 Svein Ove Kleppe 86/41 - Løyve til oppføring av frittliggande garasje :00:00 Svein Ove Kleppe DS 392/14 Runar Kenneth Teige 7/54 - Løyve til oppføring av tilbygg :00:00 Runar Kenneth Teige DS 393/14 Leon Nerland 7/50 - Løyve til oppføring av frittliggande garasje :00:00 Leon Nerland DS 394/14 Runar Larsen 37/3 - Løyve til tiltak :00:00 Runar og Urzula Larsen m.fl. DS 395/14 Søknad om å ta skjenkeløyve ut av lokalet/ utvida skjenketid for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) :00:00 MADELYNN COFFEE Strand DS 396/14 Gnr 8 Bnr 6 Anita Johanne Kvalsund -Frådeling av naustparsell :00:00 Anita Johanne Kvalsund DS 397/14 Gnr 11 Bnr 21 - Frådeling av to naustparsellar :00:00 Margit Vik og Kjell Sævik DS 398/14 Gullik Kjellstadli og Ingrid Sylvia Renberg 29/74 - Endring av løyve :00:00 IEC-HUS NORGE AS DS 399/14 Erling Magne Hestholm - 44/108 - Garasjebygg :00:00 Erling Magne Hestholm DS 400/14 Gnr 45 Bnr 172 Frådeling av næringstomt :00:00 Moldskred Eiendom AS DS 401/14 Tømrer Prosjekt AS 29/346 - Mellombels bruksløyve for seksjon 1 og garasje :00:00 Tømrer Service AS DS 402/14 Ove Geir Myklebust 19/105 - Løyve til oppføring av frittliggande garasje og etablering av ny avkøyrsle :00:00 Ove Geir Myklebust DS 403/14 Mørebygg AS 26/200 - Løyve til oppføring av tomannsbustad og garasje :00:00 MØREBYGG AS DS 404/14 ferdigattest 86/ :00:00 Reidar Jøsok DS 405/14 Tømrer Prosjekt as - 34/504 - fasadeendring av tidleger godkjent bygg :00:00 Tømrer Prosjekt as

17 DS 406/14 Dina Mari H. Remøy - 4/148 - Veranda :00:00 Dina Mari H. Remøy DS 407/14 Ferdigattest 4/ :00:00 Ignas Katilevicius DS 408/14 Marita og Aleksansder Zahl Tarberg - 12/94 - tilbygg/altan :00:00 Marita Zahl Tarberg DS 409/14 Svein Leon Nerland - 6/28 -Altan :00:00 Svein Leon Nerland DS 410/14 Gnr 12 Bnr 38 Frådeling av bebygd nausttomt :00:00 Gerd Karin Remøy Holen DS 411/14 Ignas Katilevicius 4/238 - Løyve til oppføring av hagestue :00:00 Ignas Katilevicius DS 412/14 ferdigattest 2 stk naust - 62/ :00:00 Kvadratbygg as DS 413/14 Ferdigattest - aktivitetspark -58/ :00:00 Kvadratbygg as DS 414/14 Cecilie Smådal og Kim Rory Woods - 26/222 - Endring ansvarsrett og garasjebygg :00:00 Kvadratbygg as DS 415/14 Fosnavåg Vekst AS 34/5 - Løyve til endring for deler av tidlegare godkjent tiltak - Hotell, konsertsal, kino og simulatorsenter i Fosnavåg :00:00 SE-Arkitektur AS DS 416/14 Svanhild og Arvid Kvalsund 26/230 - Løyve til oppføring av einebustad og frittliggande garasje :00:00 Sunnmørshus AS m.fl. DS 417/14 Mix Video Vest avd. Eggesbønes 37/217 - Løyve til utskifting av skilt :00:00 Brand Factory Norge AS avd. Østfold DS 418/14 Fosnavåg Parkering 34/360 - Mellombels bruksløyve for parkeringshus i Gerhard Voldnes veg :00:00 Prosjektbygg AS DS 419/14 Alf-Sigmund Hjelmeseth 29/32 - Løyve til riving av brannskada einebustad :00:00 AF Decom AS DS 420/14 Tømrer Service AS 45/164 - Løyve til oppføring av 2-mannsbustad med garasje, avkøyrsle, terrengtilpassing, planering av hage og opparbeiding av parkeringsplass :00:00 Tømrer Service AS DS 421/14 Arnfinn Sporstøl 79/83 - Løyve til etablering av landfeste og utlegging av flytebrygge :00:00 Arnfinn Sporstøl

18 DS 422/14 Fosnavåg Vekst AS 34/5 - Mellombels bruksløyve hotell, konsertsal, kino og simulatorsenter :00:00 SE-Arkitektur AS DS 423/14 Øyvind Kleven 29/177 - Ferdigattest :00:00 Øyvind Kleven m.fl. DS 424/14 Astrid Westbø 34/27 - Løyve til etablering av ny avkøyrsle :00:00 Astrid Westbø DS 425/14 Ferdigattest - 44/ :00:00 Aurvoll og Furesund as DS 426/14 Torgeir Hide 60/32 - Klagen vert ikkje gjeve oppsetjande verknad :00:00 Advokat Tynes DS 427/14 Hildebritt Kviebakk og Einar Gjeldsvik - 19/17 - Riving og oppføring av ny einebustad :00:00 Nystøl og Fagerhol as DS 428/14 Børre Oddmund Waagan - 79/129 - Tilbygg til bustadhus :00:00 Magne Bergseth Sivilarkitekt MNAL DS 429/14 Stemmedalen Vasslag SA - 48/16 - Vassledningsanlegg :00:00 Asplan Viak as DS 430/14 Gnr 25 Bnr 6 Frådeling av to parsellar til bustadføremål :00:00 Philip Leine

19 REFERATSAKER RS 54/14 Møteprotokoll Likestillingsutvalet RS 55/14 Fylkesmøte i KS Møre og Romsdal RS 56/14 SSR - Innkalling til møte i representantskapet i SSR fredag 7. november 2014 kl RS 57/14 Nytt rundskriv (H- 8/14) til lov 15. juni 2001 nr 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser ( inndelingslova). RS 58/14 Møteprotokoll Kontrollutvalet RS 59/14 Protokoll ekstraordinær generalforsamling i Sunnmørsbadet Fosnavåg AS

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Møterom 1 Dato: 17.09.2014 Tid: 14:00 15:50 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Stian Sævik Elveseter Medlem H Solveig Helen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Karly Ingunn Teige Medlem FRP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Karly Ingunn Teige Medlem FRP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 13.10.2015 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Uviklingsavdelinga følgjer opp spørsmål vedrørande vedlikehald av bygningane Bergshall og det gamle legekontoret på Eggesbønes.

MØTEPROTOKOLL. Uviklingsavdelinga følgjer opp spørsmål vedrørande vedlikehald av bygningane Bergshall og det gamle legekontoret på Eggesbønes. MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 28.10.2014 Tid: 15:00 16:05 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. I starten av møtet vart det orientering om Igesund Eigedom v/tor Igesund.

MØTEPROTOKOLL. I starten av møtet vart det orientering om Igesund Eigedom v/tor Igesund. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2014 Tid: 13:30 14:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Tine Storøy og Stig Arne Helsem Sævik.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Tine Storøy og Stig Arne Helsem Sævik. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.11.2017 Tid: 12:00 17:40 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF Ann-Kathrin (Tine) Storøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 01.07.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:20

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:20 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 22.10.2015 Tid: 16:30 19:20 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtet starta med ein presentasjon frå foreldrerådsstyret i barnehagen på Leikong og arbeidsgruppe Leikanger skule og grendahus.

MØTEPROTOKOLL. Møtet starta med ein presentasjon frå foreldrerådsstyret i barnehagen på Leikong og arbeidsgruppe Leikanger skule og grendahus. MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 12.08.2014 Tid: 13:00 16:50 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Stig Arne Helsem Sævik Medlem H Stian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 03.02.2015 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem H Ann-Kathrin (Tine) Storøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole Brubakk Medlem KRF Olaug Andreassen Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole Brubakk Medlem KRF Olaug Andreassen Medlem AP MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 27.03.2017 Tid: 15:00-16:00 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Tor-Sindre Steinsvik Leder H Knut Johan Voldsund Medlem FRP Reidun S Myrvågnes Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Tor-Sindre Steinsvik Leder H Knut Johan Voldsund Medlem FRP Reidun S Myrvågnes Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utval: Plan og byggenemnd Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 02.06.2014 Tid: 14:00 Medlemer som møtte: Tor-Sindre Steinsvik Leder H Knut Johan Voldsund Medlem FRP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 28.02.2017 Tid: 12:00-13:30 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Solveig Båtsvik og Kjell Runde

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Solveig Båtsvik og Kjell Runde MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Kjeldsund ungdomssenter, Dato: 20.09.2016 Tid: 09:00 18:40 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF Ann-Kathrin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Solveig Helen N. Båtsvik Medlem FRP Svein Gjelseth Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Solveig Helen N. Båtsvik Medlem FRP Svein Gjelseth Medlem AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 04.07.2017 Tid: 13:30 15:40 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Solveig Helen N. Båtsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:10

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.05.2017 Tid: 16:30 20:10 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Valstyret Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 15:00 15:35

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Valstyret Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 15:00 15:35 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Valstyret Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 30.04.2015 Tid: 15:00 15:35 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 18:50

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 18:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 10.04.2018 Tid: 13:30 18:50 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 05.11.2013 Tid: 13:30 16:00 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:15

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:15 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 09.03.2017 Tid: 16:30 19:15 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Olaug Andreassen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP. Varamedlemer som møtte: Ove Stenersen Anja Pedersen FRP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP. Varamedlemer som møtte: Ove Stenersen Anja Pedersen FRP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 24.05.2016 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Thon hotell/herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 08.09.2015 Tid: 14:00 19:05 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Runar Stave NESTL AP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Hans Sande Frank Roy Moltu FOLK/SP.

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Runar Stave NESTL AP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Hans Sande Frank Roy Moltu FOLK/SP. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.10.2016 Tid: 15:00 16:30 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Anja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy NESTL KRF Svein Gjelseth MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy NESTL KRF Svein Gjelseth MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 28.02.2017 Tid: 13:30 16:35 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 26.01.2016 Tid: 15:00 17:10 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 11.02.2014 Tid: 13:30 15:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 11.02.2014 Tid: 13:30 15:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 11.02.2014 Tid: 13:30 15:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kirsti Hammerø MEDL H John Nerem MEDL KRF Gry Olaug Dimmen MEDL FOLK/SP Kjetil Kvalsvik MEDL FRP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kirsti Hammerø MEDL H John Nerem MEDL KRF Gry Olaug Dimmen MEDL FOLK/SP Kjetil Kvalsvik MEDL FRP . MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy Rådhus, Formannskapssalen Dato: 23.04.2013 Tid: 15:00 17:50 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Helene Remøy Medlem H Runar Stave Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:00

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2016 Tid: 16:30 18:00 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Olaug Andreassen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Jarle Digernes og Paul Johan Remøy.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Jarle Digernes og Paul Johan Remøy. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for oppvekst Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 24.05.2016 Tid: 14:30 16:45 Medlemer som møtte: Birgitte Sævik Pedersen Leder KRF Edel Kvalsund Goksøyr Medlem KRF Oddmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:30 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 16:30 18:30 Medlemer som møtte: Per Kristian Furø Medlem AP Janita Iren Westbø Remøy Medlem AP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 16:30 18:10

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 16:30 18:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 16:30 18:10 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Janita Iren Westbø Remøy Medlem AP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Åse Alnes Kvalsvik Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Åse Alnes Kvalsvik Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 24.03.2015 Tid: 15:00 16:30 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Åse Alnes Kvalsvik Medlem KRF Runar Stave

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 15:50

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 15:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 21.04.2015 Tid: 13:30 15:50 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 15.01.2014 Tid: 13:30 17:10 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Olaug Andreassen MEDL AP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Olaug Andreassen MEDL AP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 13.02.2017 Tid: 15:00 16:10 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Anja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Arnulf Goksøyr LEDER H Ole Brubakk MEDL KRF Reidun S Myrvågnes MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Arnulf Goksøyr LEDER H Ole Brubakk MEDL KRF Reidun S Myrvågnes MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 19.09.2017 Tid: 13:30 17:50 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Nestleder KRF Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Solveig Helen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP Reidun S Myrvågnes MEDL AP Henry Jøsokbakke MEDL V

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP Reidun S Myrvågnes MEDL AP Henry Jøsokbakke MEDL V MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.04.2016 Tid: 16:00 18:40 Medlemer som møtte: Stig Arne Helsem Sævik Leder H Janne-Katrin Hansen Sævik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 21:15

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 21:15 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.09.2016 Tid: 16:30 21:15 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 13:50

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 13:30 13:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 13:50 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.02.2014 Tid: 16:30 20:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.02.2014 Tid: 16:30 20:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.02.2014 Tid: 16:30 20:45 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Janita Iren Westbø Remøy Medlem AP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 23.05.2013 Tid: 17:30 19:05

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 23.05.2013 Tid: 17:30 19:05 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 23.05.2013 Tid: 17:30 19:05 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Janita Iren Westbø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Frode Storøy Fred Hansen FRP

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Frode Storøy Fred Hansen FRP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy helsesenter, Dato: 21.08.2014 Tid: 14:00 16:15 Medlemer som møtte: Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly Ingunn Teige Medlem FRP Knut Tandberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Edel Kvalsund Goksøyr og Oddmund Voldsund.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Edel Kvalsund Goksøyr og Oddmund Voldsund. MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 14:30 16:30 Medlemer som møtte: Birgitte Sævik Pedersen Leder KRF Edel Kvalsund Goksøyr Medlem KRF Oddmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:50

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.04.2018 Tid: 16:30 18:50 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Olaug Andreassen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tid: 16:30 20.05

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tid: 16:30 20.05 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tid: 16:30 20.05 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Janita Iren Westbø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy NESTL KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy NESTL KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.08.2016 Tid: 13:30 17:15 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP John Nerem Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP John Nerem Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2014 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP John Nerem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:40

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:40 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2016 Tid: 16:30 18:40 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren vart desse valde: Solveig Helen N. Båtsvik og Svein Gjelseth.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren vart desse valde: Solveig Helen N. Båtsvik og Svein Gjelseth. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 19.04.2016 Tid: 13:30 18:50 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Solveig Helen N. Båtsvik MEDL FRP Kjell Runde MEDL FOLK/SP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Solveig Helen N. Båtsvik MEDL FRP Kjell Runde MEDL FOLK/SP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.04.2017 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Camilla Storøy Nestleder KRF Ole Brubakk Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:15

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:15 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 16:30 22:15 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Svein Gjelseth Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 17.09.2013 Tid: 13:30 15:50 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 03.12.2014 Tid: 13:30 18:50 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjetil Kvalsvik MEDL FRP. Voldsund

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjetil Kvalsvik MEDL FRP. Voldsund MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 22.09.2015 Tid: 15:00 16:15 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Marthe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Ann-Kathrin (Tine) Storøy MEDL H Camilla Storøy NESTL KRF Reidun S Myrvågnes MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Ann-Kathrin (Tine) Storøy MEDL H Camilla Storøy NESTL KRF Reidun S Myrvågnes MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 10.05.2016 Tid: 13:30 19:25 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Solveig Helen N. Båtsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik LEDER H Janne-Katrin Hansen Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik LEDER H Janne-Katrin Hansen Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 12.09.2016 Tid: 16:00 17:05 Medlemer som møtte: Hilde Marie Brungot Medlem H Knut Johan Voldsund Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 18.08.2015 Tid: 13:30 18:10

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 18.08.2015 Tid: 13:30 18:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 18.08.2015 Tid: 13:30 18:10 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 15:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 15: MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 28.04.2015 Tid: 15:00 17.10 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Kjetil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 14:00 19:00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 14:00 19:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 19.02.2013 Tid: 14:00 19:00 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:50

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tid: 16:30 20:50 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Janita Iren Westbø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Henry Jøsokbakke MEDL V Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP. Ingen hadde merknader til at KN-sak 27/17 og 28/17 vart delt ut i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Henry Jøsokbakke MEDL V Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP. Ingen hadde merknader til at KN-sak 27/17 og 28/17 vart delt ut i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 13.03.2017 Tid: 16:00 18:45 Medlemer som møtte: Stig Arne Helsem Sævik Leder H Janne-Katrin Hansen Sævik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:50

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 19:50 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2018 Tid: 16:30 19:50 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Runar Stave Medlem AP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 27.03.2014 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: 24.10.2012 Tid: 14:00 17:20 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Åse Alnes Kvalsvik og Kjetil Kvalsvik

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Åse Alnes Kvalsvik og Kjetil Kvalsvik MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 17:00 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Kjetil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole Brubakk Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole Brubakk Medlem KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2018 Tid: 15:00 18:00 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.05.2015 Tid: 16:30 21:20

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.05.2015 Tid: 16:30 21:20 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.05.2015 Tid: 16:30 21:20 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Janita Iren Westbø Remøy Medlem AP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:25

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:25 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.05.2016 Tid: 16:30 22:25 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF. Varamedlemer som møtte: John Nerem Frank Otto Kvalsvik KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF. Varamedlemer som møtte: John Nerem Frank Otto Kvalsvik KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 16:30 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Knut Johan Voldsund Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Janne-Katrin Hansen Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Janne-Katrin Hansen Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 12.12.2016 Tid: 16:00 18:30 Medlemer som møtte: Stig Arne Helsem Sævik Leder H Hilde Marie Brungot Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 00:05

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 00:05 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.06.2014 Tid: 16:30 00:05 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Janita Iren Westbø Remøy Medlem AP Reidun S Myrvågnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:00 18:40

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:00 18:40 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.11.2017 Tid: 13:00 18:40 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen - Oppmøte avløpsrenseanlegg Grønhaugen Dato: Tid: 15:00 18:00

MØTEPROTOKOLL. Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen - Oppmøte avløpsrenseanlegg Grønhaugen Dato: Tid: 15:00 18:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen - Oppmøte avløpsrenseanlegg Grønhaugen Dato: 17.06.2014 Tid: 15:00 18:00 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Ann-Kathrin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP. Sak om hamneavgift. Handsaming i neste møte. Jon Rune Våge orienterte, saka vart drøfta.

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP. Sak om hamneavgift. Handsaming i neste møte. Jon Rune Våge orienterte, saka vart drøfta. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 21.11.2016 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Anja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Olaug Andreassen MEDL AP Ole Brubakk MEDL KRF Marthe Vågsholm Sævik MEDL H Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Olaug Andreassen MEDL AP Ole Brubakk MEDL KRF Marthe Vågsholm Sævik MEDL H Anja Pedersen MEDL FRP Frank Roy Moltu MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 23.08.2016 Tid: 15:00 16:45 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Runar Stave Nestleder AP Forfall: Olaug

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 13.08.2014 Tid: 13:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Dag Johan Flattun Hilde Marie Brungot KRF

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Dag Johan Flattun Hilde Marie Brungot KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 30.11.2015 Tid: 16:00 17:30 Medlemer som møtte: Janne-Katrin Hansen Sævik Medlem H Knut Johan Voldsund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Ann-Kathrin (Tine) Storøy MEDL H Camilla Storøy NESTL KRF Per Kristian Furø MEDL AP Olaug Andreassen MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Ann-Kathrin (Tine) Storøy MEDL H Camilla Storøy NESTL KRF Per Kristian Furø MEDL AP Olaug Andreassen MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 12.03.2019 Tid: 13:30 18:25 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Ole Brubakk Medlem KRF Solveig Helen N. Båtsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK Henry Jøsokbakke MEDL V. Varamedlemer som møtte: Kjell Runde Bjarne Kvalsvik FOLK

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK Henry Jøsokbakke MEDL V. Varamedlemer som møtte: Kjell Runde Bjarne Kvalsvik FOLK MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Valnemnd Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 28.04.2016 Tid: 15:00 15:35 Medlemer som møtte: Per Kristian Furø Nestleder AP Idar Kjell Tarberg Leder H Ole Brubakk Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Ann-Kathrin (Tine) Storøy MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Ann-Kathrin (Tine) Storøy MEDL H MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 19.08.2014 Tid: 13:30 17:35 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Marie Runde MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Marie Runde MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Landbruk Dato: 17.01.2019 Tid: 17:00 19:15 Medlemer som møtte: Sigurd Voldsund Nygard Leder H Knut Tandberg Nestleder H Bente

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Johan Voldsund Nestleder FRP Henry Jøsokbakke Medlem V Reidun S Myrvågnes Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Knut Johan Voldsund Nestleder FRP Henry Jøsokbakke Medlem V Reidun S Myrvågnes Medlem AP MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 13.06.2016 Tid: 16:00 18:00 Medlemer som møtte: Knut Johan Voldsund Nestleder FRP Henry Jøsokbakke Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Ove Stenersen Marthe Vågsholm Sævik FRP

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Ove Stenersen Marthe Vågsholm Sævik FRP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 27.09.2016 Tid: 15:00 15:55 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Anja Pedersen Medlem FRP Ole Brubakk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Johan Voldsund NESTL FRP Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Edel Kvalsund Goksøyr MEDL KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Johan Voldsund NESTL FRP Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Edel Kvalsund Goksøyr MEDL KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.09.2015 Tid: 16:00 16:50 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Margaret Leinebø Medlem H Signe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:20

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:20 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.02.2017 Tid: 16:30 18:20 Medlemer som møtte: Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Olaug Andreassen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 19.06.2014 Tid: 15:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ingen hadde merknader til at MTK-sak 93/16 vart handsama til slutt i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Ingen hadde merknader til at MTK-sak 93/16 vart handsama til slutt i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 13.12.2016 Tid: 15:00 16:35 Medlemer som møtte: Idar Kjell Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Anja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 15:30 20:55

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 15:30 20:55 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.03.2016 Tid: 15:30 20:55 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Reidun S Myrvågnes Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H John Nerem Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H John Nerem Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16:20 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H John Nerem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:30

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:30 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.05.2018 Tid: 16:30 22:30 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Tandberg MEDL H Kaja Runde MEDL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Tandberg MEDL H Kaja Runde MEDL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy helsesenter, Dato: 19.03.2015 Tid: 14:00 17:30 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly Ingunn Teige Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:30

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 20:30 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.08.2017 Tid: 16:30 20:30 Medlemer som møtte: Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Runar Stave Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for Helse og omsorg Herøy nye helsesenter, Dato: 06.02.2014 Tid: 14:00 16:40 Medlemer som møtte: Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly Ingunn Teige Medlem FRP Knut Tandberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Erlend Krumsvik Per-Svenning Leine Eli Karin Kvalsund Karly Ingunn Teige Medlem FRP John-Magne Løvberg

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Erlend Krumsvik Per-Svenning Leine Eli Karin Kvalsund Karly Ingunn Teige Medlem FRP John-Magne Løvberg MØTEPROTOKOLL Utval: Arbeidsmiljøutvalet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 02.06.2014 Tid: 14:00 15:45 Medlemer som møtte: Erlend Krumsvik Leder Per-Svenning Leine Medlem Eli Karin Kvalsund Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 08.07.2015 Tid: 15:00 16:15 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Marthe Vågsholm Sævik Medlem H Kjetil Kvalsvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:10

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 22:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Stad: Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.03.2014 Tid: 16:30 22:10 Medlemer som møtte: Olaug Andreassen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem AP Janita Iren Westbø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:00

MØTEPROTOKOLL. Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 16:30 18:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Kommunestyret Herøy rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.02.2018 Tid: 16:30 18:00 Medlemer som møtte: Svein Gjelseth Medlem AP Jens Terje Johnsen Medlem AP Per Kristian Furø Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP John Nerem Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP John Nerem Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.03.2014 Tid: 15:00 17:20 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Kjetil Kvalsvik Medlem FRP John Nerem Medlem

Detaljer