SANDSGÅRD Tett innpå pulsen i sentrum og roen i Sandvedparken. Rekkehus og eneboliger i rekke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDSGÅRD Tett innpå pulsen i sentrum og roen i Sandvedparken. Rekkehus og eneboliger i rekke"

Transkript

1 SANDSÅRD Tett innpå pulsen i sentrum og roen i Sandvedparken Rekkehus og eneboliger i rekke

2

3 4 5 MED PARKEN SOM NÆRMESTE NABO Noen minutter sør for Sandnes sentrum skal vi bygge 6 rekkehus og 11 eneboliger i rekke. Boligene varierer i størrelser, fra de minste på 96 m til de største på 187,4 m. Her er det med andre ord noe for en hver. Foruten nærhet til både Sandvedparken og Sandnes sentrum, grenser Sandsgård også til bydelen Sandved. and kirke er et landemerke, og med sine skoler, barnehager og moderne idrettsanlegg, er bydelen svært populær, ikke minst for barnefamilier. Velkommen til det gode og aktive liv på Sandsgård. Sandnes stadion andsfjorden E39 Sandnes Vitenfabrikken Langgata Til Stavanger/Forus Kino Sandnes kulturhus 44 Coop Mega/ Coop Obs Bygg Sandneshallen and kirke Brannstasjon/ legevakt SANDSÅRD Sandvedparken Hoveveien 13 E39 Sandvedparken Nærmeste togstasjon Sandnes sentrum Stokkalandsvatnet Forus Stavanger lufthavn, Sola Universitetet i Stavanger Stavanger sentrum Like ved 1,0 km 1,8 km, km 7,3 km 11,9 km 15,8 km 17,5 km Stokkalandsvatnet Til Ålgård

4 Kjøreveg Fortau angveg Y Y X Y SANDSÅRD 37 NYE BOLIER V Y N 7 X S Ø Y E39 Y X TIL STAVANER SANDNES KOMMUNE Plan nr.: Detaljregulering for Sandsgårdveien, gnr.4, bnr.7 BRANNSTASJONEN Reguleringskart Endring til plan nr.: Tegnforklaring: BEBYELSE O ANLE (PBL 1-5 NR.1) Saksnr.: Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse Boligbebyggelse - blokkbebyggelse Energianlegg Renovasjonsanlegg Lekeplass TIL SANDNES SENTRUM SAMFERDSELSANLE O TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 1-5 NR.) RØNNSTRUKTUR (PBL 1-5 NR.3) Annen veggrunn - grøntareal Parkeringsplasser HENSYNSSONER (PBL 1-6) rønnstruktur Sikringsone - Frisikt Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastruktur Infrastruktursone - Rekkefølgekrav infrastruktur Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø Juridiske linjer og punkt Planens begrensning Formålsgrense Revisjoner før godkjenning: Endringer etter off.ettersyn Lagt til o_v1 og endret plassering av søppel f_s Endr.hensynssoner og tegnforklaring Saksbehandling: Utvalg for byutvikling, 1. gang: Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet: Utvalg for byutvikling,. gang: Bystyrets vedtak: Mindre vesentlig endring: Produsent / planlegger / konstruktør: Innsendt plan 1.gang: Sikringsonegrense Infrastrukturgrense B Ny Rema Åpnet november 013. B B6 5 Angitthensyngrense Regulert tomtegrense Byggegrense Regulert senterlinje Frisiktslinje Regulert kant kjørebane Regulert parkeringsfelt Målelinje/Avstandslinje Avkjørsel c+ Topp golv 1.etg. 0 Datum = EUREF89 Ekvidistanse Kartmålestokk Kartgrunnlag FKB fra Sandnes kommune 3 6 Byplansjefen i Sandnes Saksbehandler i Sandnes kommune: 1m m m All videre databruk etter bystyrets godkjenning må skje fra autorisert datafil. N Rekvisisjon av fil sendes: 7 SH 1 B8 Illustrasjon

5 8 9 PRAKTISKE BOLIER NÆR SANDNES SENTRUM Sandsgård vil være en kjærkommen nyhet for mange. De minste rekkehusene er nemlig ypperlige for unge som skal etablere seg med sin første bolig, eller seniorer som er ferdige med stor villa. Med to soverom skal det også være fullt mulig for småbarnsfamilien å ha sine første gode år på Sandsgård. Fine planløsninger gjør de romslige eneboligene i rekke til gode hjem for mer etablerte familier. En ekstra vegg i de store loftstuene er alt som skal til for å få en bolig med hele fire soverom. Underetasjer med god lagringsplass er praktisk for aktive familier med mange jern i ilden. Illustrasjon

6 10 11 BARE EN PARK MELLOM SANDNES SENTRUM O DIN NYE BOLI Boligene i Sandsgård får en fin beliggenhet med Sandvedparken praktisk talt vegg-ivegg. Parken strekker seg fra sentrum til anddal, og til det flotte turområdet rundt Stokkalandsvatnet. Så her er det bare å knytte på seg jogge-skoene eller kaste seg på sykkelen. Med på- og avkjørsel til E39 og Jærveien i nærheten, blir det meste av det Nord- Jæren har å by på lett tilgjengelig i alle himmelretninger. Togstasjonen på Brueland er bare en fem minutters rusletur fra Sandsgård. Alle arbeidsplassene i Forus-området er kun ti minutters kjøretur unna. Dersom du liker å ta ut på lengre reiser, eller reiser mye i jobben, så kommer du deg også raskt og enkelt til flyplassen på Sola.

7 1 13 DELFELT B 15 REKKEHUS / TO BOLITYPER Begge de to boligtypene på delfelt B har tre etasjer, og er relativt like i planløsningene. I underetasjen er det garasje/ carport, samt inngang og boder. Boligtype B har en delvis åpen stue/kjøkken-løsning i første etasje, mens i boligtype A er de to rommene adskilt med skyvedør. Bolig A er i tillegg utstyrt med bad i denne etasjen. erommene er plassert i. etasje, og boligene har henholdsvis tre og to soverom. Begge boligtypene har bad i. etasje, og bolig A er i tillegg utstyrt med loftstue. Illustrasjon

8 Delfelt B 14 sett fra nord-øst 15 FUNKSJONELLE O PRAKTISKE REKKEHUS Illustrasjon

9 16 17 DELFELT B REKKEHUS B: Bolig nr Boligtype A: 159,0 m BRA Underetasje: garasje, gang, toalett, vaskerom og to boder 1. etasje: stue/kjøkken, stue (alt. soverom) og bad. etasje: loftstue, tre soverom og bad B: Bolig nr. 1 Fasade mot nord-øst Boligtype B: 10,1 m BRA Underetasje: vindfang, bod, toalett, carport og gang 1. etasje: stue og kjøkken. etasje: gang, bad og to soverom Plantegning boligtype A Bolig nr. 1,, 9, 10 og 14 Plantegning boligtype B Bolig nr. 3-8, og 15 Sportsbod 3,4 m Sportsbod 3,4 m 3,3 m 8,5 m /sluse 11, m Vask 5,3 m VT 7,3 m Stue/kjøkken 53,6 m (evt. soverom) ang/ 4, m ang/ 14,0 m 7, m 5,7 m Stue/ 9,0 m /vask 6, m Inngang ang/ 9, m ang/ 4, m arasje 17,7 m WC 1,7 m V.F. 5,6 m /vask 7,4 m 11,3 m Kjøkken 11,3 m WC,0 m Carport 19,4 m 1 1,6 m 11, m Inngang Underetasje 1. etasje. etasje Underetasje 1. etasje. etasje

10 18 19 DELFELT B6 7 ENEBOLIER I REKKE I første etasje er stue og kjøkken delvis adskilt av eoppgangen. I kjøkkendelen er det fint mulig å sette opp en ekstra vegg, slik at denne boligen får hele fire soverom, evt. et kontor. Kjelleretasjen har rikelig med bodplass, og alle de tre etasjene er utstyrt med bad/wc. Skråhimlingen i. etasje gir loftstuen et svært romslig preg, og store vindu slipper inn mye lys. På bakkeplanet er garasjen trukket et stykke inn, slik at det er gjort rom for en praktisk gjesteparkering. Illustrasjon

11 0 1 DELFELT B6 ENEBOLI I REKKE 1 3 B6: Bolig nr ,4 m BRA Kjeller: gang, tre boder og bad 1. etasje: entre, stue, kjøkken, bad/vaskerom, mulighet for et ekstra soverom, bod og garasje m/sportsbod B6: Bolig nr. 7. etasje: Stue, tre soverom og bad/vaskerom Fasade mot sør-vest Plantegning Bolig nr. 1-7 Evt. soverom 10,9 m ang 5,8 m Kjøkken 19, m 10,3 m 1,4 m 3,0 m ang 10,8 m 3,7 m Sportsbod 7,4 m Stue/Trapp /Vask 8,8 m 4,9 m VT. arasje 17,9 m Stue/Vask 3,8 m /Vask 7,8 m 19,4 m Entre 5,8 m 4,6 m 9,6 m Inngang Kjeller 1. etasje. etasje

12 3 DELFELT B7 11 REKKEHUS / TO BOLITYPER De to boligtypene på delfelt B7 er på henholdsvis to og tre etasjer. Boligtype A har et flott kjøkken/allrom med utgang til terrasse og hage i første etasje. Et ekstra soverom i denne etasjen gir boligen til sammen hele fire soverom. Hovedstuen, de øvrige tre soverommene, og et bad er plassert i. etasje. I boligtype B består hele. etasje av en romslig stue/kjøkken-løsning. I 3. etasje finner du to soverom og et bad. Inngangen er i 1. etasje, sammen med carport, bod og et toalett. Illustrasjon

13 4 5 DELFELT B7 REKKEHUS B7: Bolig nr Boligtype A: 1,6 m BRA 1. etasje: gang, kjøkken/allrom, bad/vaskerom, soverom og garasje m/bod B7: Bolig nr. 1. etasje: stue, tre soverom, bad/vaskerom og bod Fasade mot nord-øst Boligtype B: 96,0 m BRA 1. etasje: vindfang, bod, toalett og carport. etasje: stue/kjøkken 3. etasje: to soverom, bad og bod Plantegning boligtype A Bolig nr. 1 og 5-7 Plantegning boligtype B Bolig nr. -4 og 8-11 V.P. Utv. bod 3,7 m Utv.bod 3,7 m Kjøkken /Allrom 3, m 7,0 m VT. WC, m 7,0 m Hall/ 8,7 m 3,5 m Stue/Trapp 30,7 m /Vask 7,6 m Hall/Trapp 11,4 m /Vask 4,7 m arasje/ 17,8 m 1,4 m 7,0 m 7,0 m ang/ 9,4 m V.F./ sluse,1 m 4,9 m 4,6 m Stue/ kjøkken/ 37,7 m 1,9 m Carport 19,0 m 3,0 m 1 1,5 m Inngang Inngang 1. etasje. etasje 1. etasje. etasje 3. etasje 11

14 6 7 DELFELT B8 4 ENEBOLIER I REKKE I første etasje er det en fin stue/kjøkken-løsning med utgang til terrasse og hage. Ett av tre soverom er også plassert i denne etasjen. Den store loftstuen med mønet himling kan vel så gjerne komme til å bli selve hovedstuen. Et fjerde soverom er fullt mulig med en ekstra vegg i loftstuen. Ellers finner du to soverom og bad i. etasje. Kjelleren er rikelig utstyrt med bodplass, og alle de tre etasjene får toalett/bad. arasjen er trukket litt inn slik at det er gjort rom for en praktisk gjesteparkering. Illustrasjon

15 8 9 DELFELT B8 ENEBOLIER I REKKE ,4 m BRA Kjeller: gang, to boder, bad og trimrom 1. etasje: entre, stue/kjøkken, ett soverom, bad, bod og garasje med mulighet for bod. etasje: loftstue, to soverom, bad og mulighet for ett ekstra soverom B8: Bolig nr. 4 Fasade mot nord-øst B8: Bolig nr. 1 Plantegning Bolig nr ,1 m 4,1 m 1,7 m ang 5,9 m ang/ 7,8 m Trimrom 19,6 m ang 5,9 m ang/ 7,8 m 5,8 m Trimrom 19,6 m Evt. sov 4,1 m 1,7 m V.P. 1,7 m ang 5,9 m V.P. ang/ arasje/bod 7,8 m 3,5 m 5,8 m Trimrom 19,6 m Loftstue/ 33,7 m V.P. Stue/kjøkken/ Stue/kjøkken/ 35,5 m 35,5 m arasje/bod 3,5 m 5,8 m arasje/bod 3,5 m 5,1 m 3,0 m 4 10,5 m Entré 7,9 m Hovedinng. Kjeller 5,1 m 4 10,5 m Hovedinng. 1. etasje Loftstue/ 33,7 m 8,6 m 5,1 m 3,0 m 3,0 m Entré 7,9 m Stue/kjøkken/ 35,5 m Evt. sov VT. 1 1,0 m 4 10,5 m Entré 8,0 m 8,0 m 7,9 m Evt. sov Loftstue/ 33,7 m 8,6 m 8,6 m VT. 1 1,0 m VT. 8,0 m Hovedinng.. etasje 1 1,0 m

16 30 31 BYEN SOM VOKSER PÅ KARTET Sandnes er inne i en utrolig spennende tid. Ingen byer i Norge vokser så fort som Sandnes gjør akkurat nå. Med bolig i Sandsgård kommer du tett innpå alt det spennende som rører seg i byen. Faste årlige arrangement som Skifestivalen BLINK, Nordsjørittet og Sandnesugå er populære byfester som trekker mye folk. Kulturlivet er også oppadstigende, med kulturhuset i Vågen som lokomotiv. Flere store byutviklingsprosjekt kommer til å gjøre Sandnes til en enda mer moderne og attraktiv by de kommende årene. På Ruten er det planer om å etablere park, og den skal strekke seg helt ut til Vågen. Der kommer det en helt ny bydel med både kontorarbeidsplasser og spennende butikker og boliger. På litt lengre sikt vil hele området rundt Vågen også utvikles til et moderne byrom. Kom tett innpå pulsen i Sandnes sentrum og roen i Sandvedparken med ny bolig i Sandsgård!

17 3 Øster Hus stolt sponsor av Sandnes Ulf Selskapene i Øster Hus ruppen sponser bl.a.: Austrått IL, fotball / Bryne HK / Frøyland IL / Hana IL / Havdur IL Havørn Fotball / Hellvik IL / Jærhagen Ishall / Klepp IL / Mastra IL / Nordsjørittets PreTour / Nærbø IL / Oilers Randaberg Fotball / Riska Håndballklubb / Sandnes kulturhus, Annie-musikalen / Sandnes Sykleklubb / Sandnes Ulf Sandved IL / SIrdal Fjellgolf / Sirdal Ski Skiskyting / Skifestivalen Blink / Sola Fotball / Stavanger Hockey Stavanger Skiklubb / Stavanger / Sykleklubb / Team Øster Hus-Ridley / Tour des Fjords / Varhaug IL / Vigrestad IK Viking FK / Voll IL / Ålgård FK / Ålgård Håndballklubb / Ålgård Rideklubb Øster Hus - proffe fra A Til Ø! Vårt slagord betyr at vi i Øster Hus skal være proffe i alt vi gjør. Vi leverer boliger, men vi bygger ikke hjem. Det er du som gjør boligen til et hjem. Det er du som står for Å. Du som kunde skal forvente en problemfri prosess, godt håndverk, overlevering til avtalt tid og pris, samt et sluttprodukt av god kvalitet. Du skal få boligen din slik du har sett den for deg. Øster Hus har siden starten i 1974 vokst til å bli et av Rogalands største byggefirma. I løpet av 009 tok vi steget inn blant landets fem største i boligbyggebransjen. Selskapet, sammen med resten av Øster Hus ruppen, eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. I 010 ble brødreparet tildelt Norrønaprisen, en pris som går til en person eller bedrift som i særlig grad har bidratt til stimulans, vekst og utvikling av industrien i vår region. De siste årene har Øster Hus og resten av Øster Hus ruppen gjort seg bemerket lokalt og nasjonalt som engasjert og stolt sponsor av både topp- og breddeidrett i regionen. Viking FK, Sandnes Ulf, Oilers og Team Øster Hus Ridley er blant de mest profilerte. Samtidig kan du se Øster Hus-logoen på tusenvis av barne- og ungdomsdrakter over hele Sør-Rogaland.

18

19 ØSTER HUS RUPPEN Stort utvalg i nye boliger! Finn din drømmebolig på osterhusgruppen.no AD. MOMENT Foto: Anne Lise Norheim Trykk: unnarshaug trykkeri Markedsmateriell er ikke en del av kontraktsgrunnlaget. Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og utendørsareal, og er ikke bindende for utformingen av endelig bebyggelse og utendørsareal. Det kan inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta endringer. Endringene skal ikke ha innvirkning på satt standard. Dersom det er avvik mellom endelig leveranse beskrivelse og tegninger i prospektet er det den endelige leveranse beskrivelsen som gjelder. En trygg og erfaren megler Øster Hus har i en rekke år samarbeidet med EiendomsMegler 1 et av Norges største eiendomsmeglernettverk. EiendomsMegler 1 Prosjekt i Sandnes er ansvarlige for salg av boligene på Sandsgård. Jan Einar Thesen, Eiendomsmegler MNEF: / Hege K. Dahl, Megler MNEF prosjekt: / Janne Bore, Megler MNEF prosjekt: /

5 eneboliger i rekke. 6 eneboliger med kjeller. Sandvedmarka trinn 2. 5 store rekkehus. 13 ekstra store rekkehus

5 eneboliger i rekke. 6 eneboliger med kjeller. Sandvedmarka trinn 2. 5 store rekkehus. 13 ekstra store rekkehus 5 eneboliger i rekke 6 eneboliger med kjeller Sandvedmarka trinn 2 5 store rekkehus 13 ekstra store rekkehus 1 Din framtid er på Sandvedmarka! Vil du bo sentralt og nær park, jernbanestasjon, barnehager,

Detaljer

5 eneboliger i rekke. 6 eneboliger med kjeller. Sandvedmarka trinn 2. 5 store rekkehus. 13 ekstra store rekkehus

5 eneboliger i rekke. 6 eneboliger med kjeller. Sandvedmarka trinn 2. 5 store rekkehus. 13 ekstra store rekkehus 5 eneboliger i rekke 6 eneboliger med kjeller Sandvedmarka trinn 2 5 store rekkehus 13 ekstra store rekkehus 1 Din framtid er på Sandvedmarka! Vil du bo sentralt og nær park, jernbanestasjon, barnehager,

Detaljer

Sandnes: Hovemarka 7 rekkehus med garasje

Sandnes: Hovemarka 7 rekkehus med garasje Sandnes: Hovemarka 7 rekkehus med garasje 129 M² TIL 157 M² / 3 SOVEROM Rema 1000 Sandnes stadion andsfjorden E39 Oalsgata Solaveien Sandnes kirke Langgata TIL FORUS/ STAVANER Kino Sandnes kulturhus 44

Detaljer

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon Illustrasjon Sandvedmarka 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum Illustrasjon Siste innspurt på Sandvedmarka grip sjansen! I denne brosjyren presenterer vi siste salgstrinn i

Detaljer

Buggelandsbakken 45 boliger på Bogafjell i Sandnes

Buggelandsbakken 45 boliger på Bogafjell i Sandnes 14 eneboliger i rekke 15 rekkehus 16 leiligheter Buggelandsbakken 45 boliger på Bogafjell i Sandnes N Beliggenhet og avstander Buggeland skole (1.- 7. trinn): nesten nabo Ål gå rd sv eie Sandnes/Forus/

Detaljer

HANABAKKEN. Sandnes, Store rekkehus med fire og fem soverom

HANABAKKEN. Sandnes, Store rekkehus med fire og fem soverom HANABAKKEN Sandnes, Store rekkehus med fire og fem soverom 2 BO ROMSLIG, GODT OG SENTRUMSNÆRT Merk at terrassene leveres med innglassing (ikke vist på denne illustrasjonen). Illustrasjon I Hanabakken,

Detaljer

Sandnes: Hovemarka 8 leiligheter med sørvendte uteplasser 76 M² / 2 SOVEROM

Sandnes: Hovemarka 8 leiligheter med sørvendte uteplasser 76 M² / 2 SOVEROM Sandnes: Hovemarka 8 leiligheter med sørvendte uteplasser 76 M² / 2 SOVEROM Rema 1000 Sandnes stadion andsfjorden E39 Oalsgata Solaveien Sandnes kirke Langgata TIL FORUS/ STAVANER Kino Sandnes kulturhus

Detaljer

Stokkavannet Platå Praktfulle eneboliger ved Store Stokkavannet

Stokkavannet Platå Praktfulle eneboliger ved Store Stokkavannet Praktfulle eneboliger ved Store Stokkavannet Siste byggetrinn Side 4 5 www.oster-hus.no Valg av bolig er mer enn valg av fire vegger og tak. Å velge bolig er å velge et hjem. Et hjem i gir deg og dine

Detaljer

Buggelandsbakken 45 boliger på Bogafjell i Sandnes

Buggelandsbakken 45 boliger på Bogafjell i Sandnes 14 eneboliger i rekke 15 rekkehus 16 leiligheter Buggelandsbakken 45 boliger på Bogafjell i Sandnes N Beliggenhet og avstander Buggeland skole (1.- 7. trinn): nesten nabo Buggeland barnehage: nesten nabo

Detaljer

SKORPEFJELL. Perlen på Mosterøy. 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger

SKORPEFJELL. Perlen på Mosterøy. 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger SKORPEFJELL Perlen på Mosterøy 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger Gode boliger for alle! Nå kommer 19 nye attraktive og funksjonelle rekkehus på Skorpefjell, som har en flott

Detaljer

BRYNE, EIVINDSHOLEN: FAMILIEVENNLIGE REKKEHUS MED FIRE SOVEROM OG LANDLIGE OMGIVELSER

BRYNE, EIVINDSHOLEN: FAMILIEVENNLIGE REKKEHUS MED FIRE SOVEROM OG LANDLIGE OMGIVELSER BRYNE, EIVINDSHOLEN: FAMILIEVENNLIE REKKEHUS MED FIRE SOVEROM O LANDLIE OMIVELSER BRYNE Æ BEST! Øster Hus har vært i førersetet i utbyggingen av Eivindsholen på Bryne siden starten på 2000-tallet, og nå

Detaljer

Boliger ved Vistestranden. Vestre Goa. oster-hus.no. 11 eneboliger 7 Rekkehus N 58 59.102, Ø 5 36.643

Boliger ved Vistestranden. Vestre Goa. oster-hus.no. 11 eneboliger 7 Rekkehus N 58 59.102, Ø 5 36.643 Boliger ved Vistestranden Vestre Goa 11 eneboliger 7 Rekkehus oster-hus.no N 58 59.102, Ø 5 36.643 02 Visteveien Svarthola Randaberg sentrum Goaveien Stavanger Goaveien Viste Strandhotell Goakvednane Vistestranden

Detaljer

HANALIA, SANDNES: 4 selveierleiligheter med gåavstand til sentrum størrelser fra 47 til 174 m² BRA

HANALIA, SANDNES: 4 selveierleiligheter med gåavstand til sentrum størrelser fra 47 til 174 m² BRA HANALIA, SANDNES: 4 selveierleiligheter med gåavstand til sentrum størrelser fra 47 til 174 m² BRA Illustrasjon EN STOR, TO SMÅ O EN MIDT I MELLOM. På Hana, med adkomst fra Åsveien og 10 minutters spasertur

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 28. Lørdag 13. september: Visning på over 200 nye boliger!

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 28. Lørdag 13. september: Visning på over 200 nye boliger! Øster Hus Gruppen Boligavis 10. september 2014 Nr. 3 årgang 3. BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 04 Denne høsten har Øster Hus nye prosjekter på Bryne, Klepp

Detaljer

lykke på eivindsholen 13 gode eneboliger i rekke!

lykke på eivindsholen 13 gode eneboliger i rekke! Landlig lykke på eivindsholen 13 gode eneboliger i rekke! Den flotte utsikten, den trygge og alltid populære akebakken, turområdene, badevannet med yrende fugleliv og når isen legger seg den perfekte skøytebanen.

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. KleppHus Side 26 På Aase Gaard i Sandnes bygger KleppHus sju innholdsrike eneboliger.

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. KleppHus Side 26 På Aase Gaard i Sandnes bygger KleppHus sju innholdsrike eneboliger. Øster Hus Gruppen Boligavis 11. mars 2015 Nr. 1 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 06 Nå har Øster Hus flere prosjekter med store

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. KleppHus Side 26 På Aase Gaard i Sandnes bygger KleppHus sju innholdsrike eneboliger.

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. KleppHus Side 26 På Aase Gaard i Sandnes bygger KleppHus sju innholdsrike eneboliger. Øster Hus Gruppen Boligavis 11. mars 2015 Nr. 1 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 06 Nå har Øster Hus flere prosjekter med store

Detaljer

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene!

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene! Øster Hus Gruppen Boligavis 3. juni 2015 Nr. 2 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser

Detaljer

velkommen til visningslørdag 6. April!

velkommen til visningslørdag 6. April! Boligverden.no-avis, 4. april 2013. Nr. 1 årgang 2. velkommen til visningslørdag 6. April! nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-rogaland. eiendomsmegler 1 SAndneS Holder åpent lørdag 6. April

Detaljer

SANDNES SØRBØHAGANE. Faksavolltunet 26 og 36. rekkehus

SANDNES SØRBØHAGANE. Faksavolltunet 26 og 36. rekkehus SANDNES SØRBØHAGANE Faksavolltunet 26 og 36 rekkehus 1 SØRBØHAGANE - SENTRALT PLASSERT, LIKE VED STOKKALANDSVATNET På Sørbøhagane har du kort vei til det meste. E39 er lett tilgjengelig, og med bil tar

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 33. I Sørbøhagane i Sandnes tilbyr KleppHus nå både leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke.

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 33. I Sørbøhagane i Sandnes tilbyr KleppHus nå både leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke. Øster Hus Gruppen Boligavis 13. mai 2014 Nr. 2 årgang 3. BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 04 I løpet av forsommeren kommer Øster Hus med mange nye boliger

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER SØRBØHAGANE I SANDNES - ET GODT STED Å BO! VELKOMMEN Her, på Sørbø like ved Stokkalandsvatnet i Sandnes, skal det bygges cirka 870 nye boliger

Detaljer

SANDNES BOGAFJELL. Tyttebærstien 29, 31 og 33. Eneboliger

SANDNES BOGAFJELL. Tyttebærstien 29, 31 og 33. Eneboliger SANDNES BOGAFJELL Tyttebærstien 29, 31 og 33 Eneboliger HØY TRIVSELSFAKTOR PÅ BOGAFJELL Bogafjell er et meget populært område for barnefamilier som ønsker nærhet til naturen samtidig som skole og barnehage

Detaljer

Hafrsfjord Grannesstien 2 og 4. Sentrale og landlige omgivelser. Eneboliger

Hafrsfjord Grannesstien 2 og 4. Sentrale og landlige omgivelser. Eneboliger Hafrsfjord Grannesstien 2 og 4 Sentrale og landlige omgivelser Eneboliger Perfekte familieboliger i sentrale og landlige omgivelser UIS Økologisk gård ullandhaugtårnet nrk rogaland sørmarka I-Park Godt

Detaljer

Harestadvika. Sjønært på Grødem

Harestadvika. Sjønært på Grødem Harestadvika Sjønært på Grødem Varierte LEILIGHETER FRA 52M 2-71M 2 Tasta Stavanger Dusavik Grødem skole Butikk barnehage E39 BB2 BB3 Bronseveien BB1 Skiftesvik båthavn badeplass Randaberg ligger som Jærens

Detaljer

BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang

BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang BÆreBjeLKeN MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN SIDE 6 NyTT SELSKAP ØSTER HuS ENTREPRENØR SIDE 8 ØSTER HuS KJØP Ny BOLIG! SIDE 21 årets LEVERANDØR 2013 SIDE 22 GENERALSPONSOR FOR

Detaljer

UNDHEIM RAUNÅKERVEGEN. Eneboliger og rekkehus

UNDHEIM RAUNÅKERVEGEN. Eneboliger og rekkehus UNDHEIM RAUNÅKERVEGEN Eneboliger og rekkehus Lye Idrettsanlegg Sælandsvegen Skole Undheimsvegen Kirke B11 B3 Dagligvare Frisør B4 Moderne boliger i verdens beste nabolag Innerst i Raunåkervegen på Undheim,

Detaljer

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 18 JUNI 2014 9. ÅRGANG

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 18 JUNI 2014 9. ÅRGANG NR. 18 JUNI 2014 9. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SIDE 7 SALGSSUKSESS! LEILIGHETER I KLEPP SIDE 16 ØSTER HUS TOMTER PÅ HUGGET SIDE 20 TEAM ØSTER HUS-RIDLEY I TOUR DES FJORDS SIDE 23

Detaljer

et nytt høydepunkt i KLEPP sentrum sgtrio.no

et nytt høydepunkt i KLEPP sentrum sgtrio.no et nytt høydepunkt i KLEPP sentrum sgtrio.no Hello New York! Ja vel, så skal det nok litt mer til enn ett høyhus i Klepp sentrum for å frembringe følelsen av storbyen New York. Men vi er likevel på riktig

Detaljer

24 ENEBOLIGER SALGSTRINN 2. Nordal Panorama 1

24 ENEBOLIGER SALGSTRINN 2. Nordal Panorama 1 ENEBOLIGER SALGSTRINN Nordal Panorama BARNEVENNLIG, TRYGT OG GODT - AKKURAT PASSE SENTRALT Lier er Norges eple- og fruktkommune, og ligger sentralt plassert i Buskerud fylke. Nordal Panorama har en flott

Detaljer