Buggelandsbakken 45 boliger på Bogafjell i Sandnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buggelandsbakken 45 boliger på Bogafjell i Sandnes"

Transkript

1 14 eneboliger i rekke 15 rekkehus 16 leiligheter Buggelandsbakken 45 boliger på Bogafjell i Sandnes

2 N Beliggenhet og avstander Buggeland skole ( trinn): nesten nabo Ål gå rd sv eie Sandnes/Forus/ Stavanger n E 39 Buggeland barnehage: nesten nabo Bogafjellsenteret: ca 900 meter Bogafjell skole: ca 1 km Bråsteinvatnet og Melsheia: ca 1,5 km Stokkalandsvatnet Stokkalandsvatnet: ca 1,9 km Melsheia Bogafjell skole Lundehaugen ungdomsskole: ca 3 km Helgø Meny Sandnes sentrum: ca 5 km Buggeland barnehage Kvadrat: ca 9,5 km IKEA: ca 11 km Buggelandsbakken Bogafjell Stavanger Lufthavn, Sola: ca 13,5 km Stavanger sentrum: ca 20,5 km Buggeland skole E 39 Bråsteinsvatnet Ålgård/ Sirdal Se flyfoto på side 6-7! Innhold 04 Bogafjell = trivsel 06 Fem delfelt i regi av Øster Hus 10 B07: 15 rekkehus 14 B07: plantegning 18 B09: fem eneboliger i rekke 20 B09: plantegning 24 B10-11: åtte+ åtte leiligheter 28 B10-11: plantegning 32 B14: ni eneboliger i rekke 36 B14: plantegning 39 Det skjer på Bogafjell! 40 Tur i Melsheia? Bading i Bråsteinsvatnet? 02 03

3 Bogafjell = trivsel Bogafjell har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. Bydelen har i løpet av rekordtid blitt et etterspurt boområde med skoler, barnehager, butikker, Ved årtusenskiftet var det knapt en bolig å se i denne helsesenter, idrettsanlegg, kirke og mye mer. Folk trives på Bogafjell! Øster Hus har vært sterkt fjellsiden noen minutters kjøretur sør for Sandnes sentrum delaktig i utbyggingen av Bogafjell, og har i denne brosjyren gleden av å presentere 14 eneboliger og Forus. I dag har mer enn 5000 mennesker etablert i rekke, 15 rekkehus og 16 leiligheter i prosjektet Buggelandsbakken! seg på Bogafjell

4 Stokkalandsvatnet Buggeland skole Bogafjellsenteret Bogafjell skole B B B B B07: 15 rekkehus på ca 121 m2 BRA. med hver sine boligtyper. Øster Hus har ansvaret for B09: fem eneboliger i rekke på ca 135 m BRA. Buggelandsbakken ligger på Bogafjell. utbyggingen av de fem delfeltene B07, B09, B10, B11 B10: åtte leiligheter på ca 45 m2 BRA. Boligene bygges på nedsiden av og B14. I denne 3D-illustrasjonen ser du hvor de ulike B11: åtte leiligheter på ca 45 m BRA. Vaglefjellbakken, og i terreng som skråner Øster Hus-boligene skal bygges. B14: ni eneboliger i rekke på ca 120 m BRA. I dette flyfotoet ser du hvor lett mot sør og sørøst. 3D-illustrasjon Fem delfelt i regi av Øster Hus Buggelandsbakken består av åtte ulike delfelt Buggelandsbakken fugleperspektiv B

5 En framtidsrettet energiløsning I Buggelandsbakken får alle boliger kwsmart luft-vann varmepumpe. Dette er en framtidsrettet teknologi som gir en meget god varmefordeling og jevn temperatur. Bra for miljøet, deg og lommeboka. En varmepumpe er en maskin som kan trekke ut energi fra uteluften, og bringe denne energien inn i huset med et høyere temperaturnivå. Varmepumpen henter energien fra uteluften året rundt. Denne energien brukes til å varme opp både varmt forbruksvann og varmt vann til boligoppvarming via vannbåren varmedistribusjon

6 B07 B07 15 rekkehus Rekkehusene i delfelt B07 er planlagt med lik innvendig planløsning, carport med sportsbod samt utvendig bod plassert i hagen. En jordvoll kombinert med god støyskjerm oppført i tre hindrer innsyn inn i de private hagene. Samtlige boliger i dette delfeltet får uteareal også ved inngangs partiet på sørsiden, hvor det også blir plass til en bil i gårdsrom. 3D-illustrasjon, B N

7 I denne illustrasjonen vises utearealet Rekkehusene i delfelt B07 er planlagt med gress. Dette arealet blir levert med singel, med adressene Buggelandsbakken som er et godt utgangspunkt for terrasse. Rekkehusene oppføres over tre etasjer og blir ca 121 m2. I tillegg kommer carport på ca 18 m2, sportsbod på ca 5 m2 og utvendig bod på nesten 3 m2. 3D-illustrasjon, B07 B

8 B07 Rekkehus Buggelandsbakken, nr Underetasje 1. etasje Inngangsparti Åpen stue/kjøkken-løsning med trapp ang med trapp Stuedelen har utgang til hage Kjøkkendelen har utgang til sørvendt balkong Bad/vaskerom Bod Sportsbod 2. etasje Tre soverom Bad/vaskerom ang med trapp 1. etasje Stue/kjøkken 46,6 m2 inkl.trapp Balkong Carport 18,6 m2 Sportsbord 5,4 m2 Bad/vask 6,9 m2 Bod 5,5 m2 Sov 2 9,0 m2 Sov 3 11,0 m2 ang/trapp 6,7 m2 Sov 1 11,7 m av tegninger for Buggelandsbakken 66. Bad/vask 5,6 m2 Hovedinngang 3D-illustrasjon og plantegning er laget på grunnlag Hall/trapp 13,8 m2 2. etasje Underetasje Utv. bod 2,9 m2

9 16 17 Turer i Melsheia gled deg!

10 B09 B09 Eneboligene i delfelt B09 er planlagt med lik innvendig planløsning, carport med sportsbod samt utvendig bod plassert i hagen. Disse boligene får hager som grenser til gang- og sykkelsti og friareal, som vist i illustrasjonen på denne siden. Ved inngangspartiet er det avsatt plass til bil i gårdsrom i tillegg til carport. Eneboligene i delfelt B09 er planlagt med adressene Buggelandsbakken Disse eneboligene er de største i Øster Hus sin utbygging av Buggelandsbakken. Eneboligene oppføres over to etasjer og blir ca 135 m2 BRA. I tillegg kommer utvendig bod på ca 3,5 m2 og carport. 3D-illustrasjon, B09 Fem eneboliger i rekke N

11 B09 Enebolig i rekke Buggelandsbakken, nr Underetasje Hovedetasje Tre soverom Stor åpen stue/kjøkken-løsning Ett bad Mulighet for stue nr. 2 ang med biinngang Entre med trapp og trapp WC med plass til dusjkabinett Tre boder Vaskerom med egen inngang fra carport Underetasje Sportsbod 5,0 m2 Bod 4,6 m2 Inngang Entre 9,4 m2 Stue/kjøkken 49,9 m2 Sov 3 6,5 m2 Wc/dusj 3,5 m2 Vask 6,2 m2 Sov 1 15,6 m2 Carport Bod 3,5 m2 Biinngang av tegninger for Buggelandsbakken 34. Biinngang ang 10,5 m2 3D-illustrasjon og plantegning er laget på grunnlag Bod 1,4 m2 Sov 2 7,2 m2 Hovedetasje Bad 6,4 m

12 22 23

13 N B11 B10 B10-11 Åtte+åtte leiligheter De to leilighetsbyggene i delfelt B10 og delfelt B11 blir begge over to etasjer, og får åtte leiligheter hver. Leilighetsbygget i B10 får balkonger vendt mot sør-vest mens leilighetsbygget i delfelt B11 får balkonger vendt mot sør-øst. Samtlige leiligheter får egen sportsbod samt nærhet til felles parkeringsplass. B11 B D-illustrasjon, B

14 Leilighet: 8 Leilighet: 7 Leilighet: 6 Leilighet: 5 B10 Leilighetene i delfelt B10 og B11 får tilnærmet like planløsninger og alle blir cirka 45 m2 BRA. Leilighetene på bakkeplan får terrasse og hageflekk mens leilighetene i 2. etasje får balkong. Fasade mot sør-vest Leilighet: 4 Leilighet: 3 Leilighet: 2 Leilighet: 1 På neste side vises plantegning for leilighet 4 Fasade mot nord-øst som eksempel på samtlige leiligheter på bakkeplan, og plan tegning for leilighet 7 som eksempel på samtlige leiligheter i 2. etasje. Leilighetene i B10 er planlagt med Leilighetene i B11 er planlagt med adressene Buggelandsbakken 30 adressene Buggelandsbakken 26 og 32 med leilighetsnummer i tillegg. og 28 med leilighetsnummer i tillegg. Leilighet: 8 Leilighet: 7 Leilighet: 6 Leilighet: 5 Leilighet: 4 Leilighet: 3 Leilighet: 2 Leilighet: 1 B10 B11 B11 Fasade mot nord-vest 3D-illustrasjon, B10-11 Fasade mot sør-øst 26 27

15 B10-11 Leilighet Buggelandsbakken, nr Leiligheter Leiligheter bakkeplan 2. etasje Åpen stue/ Åpen stue/kjøkken-løsning kjøkken-løsning Soverom Soverom Bad/vaskerom Bad/vaskerom Entre Entre Bod Bod Balkong Terrasse og hageflekk Sportsbod Sportsbod Balkong Stue/kjøkken 21.1 m2 Entre 3.4 m2 Bod 3.0 m2 Sportsbod 5.2 m2 Sov m2 Sov 1 10,7 m2 Entre 3,3 m2 Sov 1 10,7 m2 Bad/vask 5,1 m2 Teknisk 4.3 m2 Bad/vask 5.1 m2 Sov m2 Stue/kjøkken 20.9 m2 Bod 3.0 m2 Entre 3.3 m2 Entre 3,3 m2 t ke en ds g e N lin him Bod 3,0 m2 Balkong Sportsbod 5.2 m2 Stue/kjøkken 21.0 m2 Terrasse Stue/kjøkken 20,9 m2 Sportsbod 5,2 m2 Bod 3.0 m2 Bod 3,0 m Entre 3.4 m2 Stue/kjøkken 20,9 m2 Sportsbod 5,2 m2 Sports bod 5.2 m2 Leilighet 4 (bakkeplan) Bad/vask 5,1 m2 av tegninger for Buggelandsbakken 32. 3D-illustrasjon og plantegning er laget på grunnlag Leilighet 7 (2.etasje) Buggelandsbakken 32 Tett balkong Buggelandsbakken 32 Bad/vask 5.2 m2

16 Fra en av Bogafjells mange lekeplasser Fra Bråsteinvatnet.

17 B14 B14 Ni eneboliger i rekke Eneboligene i delfelt B14 er planlagt med lik innvendig planløsning, garasje med stor bod i enden. I dette delfeltet får beboerne terrasse på taket av garasjen. Eneboligene i delfelt B14 er planlagt med adressene Buggelandsbakken D-illustrasjon, B N

18 B14 Eneboligene i dette delfeltet oppføres over tre etasjer og er på ca 120 m2 BRA. I tillegg kommer 3D-illustrasjon, B14 garasje og bod som utgjør til sammen ca 29 m

19 B14 Enebolig i rekke Buggelandsbakken, nr Underetasje Hovedetasje ang med trapp Åpen stue/ TV-stue kjøkken-løsning Vaskerom med inngang Utgang til terrasse fra garasje på garasje Bad Bod 1. etasje Tre soverom ang med trapp Hovedetasje Bad Stue/kjøkken 40,7 m2 inkl. trapp Bod 3,7 m2 Vask/ sluse 5,3 m2 TVstue 8,7 m2 Bod 10,6 m2 Bad 7,0 m2 arasje 18,2 m2 ang/ trapp 7,0 m2 Sov 1 10,7 m2 V.P. Sov 3 7,5 m2 Sov 2 6,7 m2 V.T. 1. etasje Biinngang av tegninger for Buggelandsbakken 2. Underetasje Bad 4,7 m2 Hovedinngang 3D-illustrasjon og plantegning er laget på grunnlag Hall/trapp 13,0 m

20 Det skjer på Bogafjell! Bogafjell fikk bydelsstatus høsten 2011, og bydelen har mye å tilby sine innbyggere. Skolene Bogafjell og Buggeland samt hele sju barnehager, ligger innen gåavstand for store og små med adresse Buggelandsbakken. Bogafjellsenteret, med butikker, frisør, bensinstasjon, legesenter og mer, ligger like ved inngangen til Bogafjell. Blant butikkene her er Helgø Meny, en av distriktets beste butikker når det kommer til godt utvalg. På andre siden av E39 ligger en Rema-butikk her er det altså bare å velge. Bogafjell kirke ble innviet i begynnelsen av Kirkebygget har også bydelshusfunksjoner, og tanken er at hele bydelen skal finne et tilbud her. I tillegg har Bogafjell flere aktive idretts lag, som tilbyr alt fra idrettsskole for de minste til landeveissykling for treningsglade voksne

21 Tur i Melsheia? Bading i Bråsteinsvatnet? Det er ikke mange år siden nesten For å komme inn i Melsheias omfattende nettverk Fra Melsheia er det flere stier som leder hele Bogafjell var natur og utmark, og av små og store stier, beregn ca 10 minutter til fots til Rogaland Arboret, som er nasjonalt det er fremdeles frodig natur og ut- fra Buggelandsbakken. Like langt er det til den lille kjent for sin planterikdom. Melsheia byr mark like i nærheten av Buggelands badestranda i Bråsteinsvatnet, som ligger ved også på en rekke fine utsiktstopper som bakken. Ved delfelt B09, B10 og B11 en av innfallsportene til Melsheia. Med Melsheia Steinfjellet, Melsheinuten og Oslifjellet. går en gang- og sykkelvei som du kan i nærheten får du naturskjønne turmuligheter alle Er du riktig heldig, kan du møte både elg, følge enten du skal på tur i Melsheia årstider. Melsheia er det området i Sandnes som rådyr og hare. eller bade i Bråsteinsvatnet. er best tilrettelagt for friluftsliv. Her kan du ta skogstur med barnevogn eller sykkel, og lysløypa i Melsheia åpner for treningsturer på selv de mørkeste vinterkveldene

22 Øster Hus proffe fra A til Ø! Vårt slagord betyr at vi i Øster Hus skal være proffe i alt vi gjør. Vi leverer boliger, men vi bygger ikke hjem. Det er du som gjør boligen til et hjem. Det er du som står for Å. Du som kunde skal forvente en problemfri prosess, godt håndverk, overlevering til avtalt tid og pris, samt et sluttprodukt av god kvalitet. Du skal få boligen din slik du har sett den for deg. Øster Hus har siden starten i 1974 vokst til å bli et av Rogalands største brødrene Njål og Cato Østerhus. I 2010 ble brødreparet tildelt Norrønaprisen, en pris som går til en person eller bedrift som i særlig grad har bidratt til stimulans, vekst og utvikling av industrien i vår region. De siste årene har Øster Hus og resten av Øster Hus ruppen gjort seg bemerket lokalt og nasjonalt som engasjert og stolt sponsor av både topp- og breddeidrett i regionen. Viking FK, Sandnes Ulf, Oilers og Team Øster Hus Ridley er blant de mest Øster Hus stolt generalsponsor av topp- og breddeavdelingene til Sandnes Ulf. profilerte. Samtidig kan du se Øster Hus-logoen på tusenvis av barne- og ungdoms drakter over hele Sør-Rogaland. Side 42: Fotograf Fredrik Ringe byggebransjen. Selskapet, sammen med resten av Øster Hus ruppen, eies av Side 43: Fotograf Anne Lise Norheim byggefirma. I løpet av 2009 tok vi steget inn blant landets fem største i bolig

23 Design, tekst og 3D: Moment Kommunikasjon Foto: Monica Larsen Trykk: unnarshaug trykkeri Les mer på Fra Bråsteinsvatnet Markedsmateriell er ikke del av kontraktsgrunnlaget. Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og utendørsareal, og er ikke bindende for utformingen av endelig bebyggelse og utendørsareal. Det kan inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta endringer. Endringene skal ikke ha innvirkning på satt standard. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. En trygg og erfaren megler Øster Hus har i en rekke år samarbeidet med EiendomsMegler 1 et av Norges største eiendomsmeglernettverk. EiendomsMegler 1 Prosjekt i Sandnes er ansvarlige for salg av boligene i Buggelandsbakken. Jan Einar Thesen, Eiendomsmegler MNEF: / Hege K. Dahl, Megler MNEF prosjekt: / Janne Bore, Megler MNEF prosjekt: /

5 eneboliger i rekke. 6 eneboliger med kjeller. Sandvedmarka trinn 2. 5 store rekkehus. 13 ekstra store rekkehus

5 eneboliger i rekke. 6 eneboliger med kjeller. Sandvedmarka trinn 2. 5 store rekkehus. 13 ekstra store rekkehus 5 eneboliger i rekke 6 eneboliger med kjeller Sandvedmarka trinn 2 5 store rekkehus 13 ekstra store rekkehus 1 Din framtid er på Sandvedmarka! Vil du bo sentralt og nær park, jernbanestasjon, barnehager,

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER SØRBØHAGANE I SANDNES - ET GODT STED Å BO! VELKOMMEN Her, på Sørbø like ved Stokkalandsvatnet i Sandnes, skal det bygges cirka 870 nye boliger

Detaljer

Hafrsfjord Grannesstien 2 og 4. Sentrale og landlige omgivelser. Eneboliger

Hafrsfjord Grannesstien 2 og 4. Sentrale og landlige omgivelser. Eneboliger Hafrsfjord Grannesstien 2 og 4 Sentrale og landlige omgivelser Eneboliger Perfekte familieboliger i sentrale og landlige omgivelser UIS Økologisk gård ullandhaugtårnet nrk rogaland sørmarka I-Park Godt

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. KleppHus Side 26 På Aase Gaard i Sandnes bygger KleppHus sju innholdsrike eneboliger.

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. KleppHus Side 26 På Aase Gaard i Sandnes bygger KleppHus sju innholdsrike eneboliger. Øster Hus Gruppen Boligavis 11. mars 2015 Nr. 1 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 06 Nå har Øster Hus flere prosjekter med store

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter i landlige omgivelser Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve

Detaljer

velkommen til visningslørdag 6. April!

velkommen til visningslørdag 6. April! Boligverden.no-avis, 4. april 2013. Nr. 1 årgang 2. velkommen til visningslørdag 6. April! nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-rogaland. eiendomsmegler 1 SAndneS Holder åpent lørdag 6. April

Detaljer

24 ENEBOLIGER SALGSTRINN 2. Nordal Panorama 1

24 ENEBOLIGER SALGSTRINN 2. Nordal Panorama 1 ENEBOLIGER SALGSTRINN Nordal Panorama BARNEVENNLIG, TRYGT OG GODT - AKKURAT PASSE SENTRALT Lier er Norges eple- og fruktkommune, og ligger sentralt plassert i Buskerud fylke. Nordal Panorama har en flott

Detaljer

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene!

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene! Øster Hus Gruppen Boligavis 3. juni 2015 Nr. 2 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 33. I Sørbøhagane i Sandnes tilbyr KleppHus nå både leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke.

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 33. I Sørbøhagane i Sandnes tilbyr KleppHus nå både leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke. Øster Hus Gruppen Boligavis 13. mai 2014 Nr. 2 årgang 3. BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 04 I løpet av forsommeren kommer Øster Hus med mange nye boliger

Detaljer

Orkesterplass til livet på Gandsfjorden. 38 leiligheter på Lura. Illustrasjonsbilde

Orkesterplass til livet på Gandsfjorden. 38 leiligheter på Lura. Illustrasjonsbilde Orkesterplass til livet på Gandsfjorden 38 leiligheter på Lura Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde to ByGG. 38 SPennenDe leiligheter. med praktfull beliggenhet ved rissebærstraen, strandområdet ved Gandsfjorden

Detaljer

en ny boligfavoritt? lunden. 8 rekkehus på sørbøhagane

en ny boligfavoritt? lunden. 8 rekkehus på sørbøhagane en ny boligfavoritt? lunden. 8 rekkehus på sørbøhagane 2 3 grønn familieidyll Lunden består av åtte praktiske og familievennlige rekkehus, som ligger på det store utbyggingsfeltet Sørbøhagane i Sandnes.

Detaljer

SOLBAKKANE PÅ ÅLGÅRD 5 REKKEHUS K14 FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER BARNE- OG VOKSENVENNLIGE OMGIVELSER

SOLBAKKANE PÅ ÅLGÅRD 5 REKKEHUS K14 FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER BARNE- OG VOKSENVENNLIGE OMGIVELSER K14 FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER BARNE- OG VOKSENVENNLIGE OMGIVELSER Velkommen til storslagne, solfylte Solbakkane! Solbakkane er det solvendte beltet som strekker seg oppover skråningen fra Ålgård

Detaljer

ÅLGÅRD PANORAMA. moderne Leiligheter og eneboliger med fantastisk utsikt

ÅLGÅRD PANORAMA. moderne Leiligheter og eneboliger med fantastisk utsikt ÅLGÅRD PANORAMA moderne Leiligheter og eneboliger med fantastisk utsikt Ålgård Panorama Ålgård Panorama ligger idéelt plassert. Med fantastisk utsikt og kort avstand til Sandnes, Stavanger og Forus er

Detaljer

Solbakkane på Ålgård 10 rekkehus K12. for deg som ønsker en prisgunstig og praktisk bolig

Solbakkane på Ålgård 10 rekkehus K12. for deg som ønsker en prisgunstig og praktisk bolig Solbakkane på Ålgård 10 rekkehus K12 for deg som ønsker en prisgunstig og praktisk bolig Solbakkane på Ålgård 10 rekkehus Velkommen til storslagne, solfylte Solbakkane! Solbakkane er det solvendte beltet

Detaljer

Solbakkane på Ålgård 11 rekkehus K13. Bo lyst, praktisk og flott med carport og 2 uteplasser

Solbakkane på Ålgård 11 rekkehus K13. Bo lyst, praktisk og flott med carport og 2 uteplasser Solbakkane på Ålgård 11 rekkehus K13 Bo lyst, praktisk og flott med carport og 2 uteplasser Solbakkane på Ålgård 11 rekkehus Velkommen til storslagne, solfylte Solbakkane! 2 Solbakkane er det solvendte

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer

29 REKKEHUS 74-127 M 2 HELT KONGE!

29 REKKEHUS 74-127 M 2 HELT KONGE! 9 REKKEHUS 4 - M HELT KONGE! KONGE FAMILIEBOLIGER I dette prospektet presenterer vi de rekkehusene i salgstrinn, samt 8 rekkehus fra salgstrinn. Her er boliger for enhver smak og ethvert behov. Illustrasjon

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet SidE 18 boligforum SidE 22 sandnes ulf til tippeligaen Gratulerer, Sandnes Ulf! Bærebjelken

Detaljer

WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPISS INNEN UTVIKLING AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN.

WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPISS INNEN UTVIKLING AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPSS NNEN UTVKLNG AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. vårt engasjement din trygghet Øster Hus Tomter er Øster Hus Gruppens verktøy for å utvikle tomter til boliger. Vår jobb er

Detaljer

BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang

BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang BÆreBjeLKeN MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN SIDE 6 NyTT SELSKAP ØSTER HuS ENTREPRENØR SIDE 8 ØSTER HuS KJØP Ny BOLIG! SIDE 21 årets LEVERANDØR 2013 SIDE 22 GENERALSPONSOR FOR

Detaljer

INNHOLD. Du er 86 skritt unna lyden av vann mot kjølen. Endelig side 6. Mer tid til side 9. I hjertet side 10. Parken side 12

INNHOLD. Du er 86 skritt unna lyden av vann mot kjølen. Endelig side 6. Mer tid til side 9. I hjertet side 10. Parken side 12 Du er 86 skritt unna lyden av vann mot kjølen IHOLD Endelig side 6 Mer tid til side 9 I hjertet side 10 Parken side 12 Innglasset balkong side 17 Ulike leilighetstyper side 20 Leilighet til besøket ditt

Detaljer

NR. 15 desember 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 18 ny storstue for oilers SidE 19 øster hus årets bedrift 2012

NR. 15 desember 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 18 ny storstue for oilers SidE 19 øster hus årets bedrift 2012 NR. 15 desember 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 5 sandnes ulf holder skansen SidE 10 storsatsing i hønedalen hyttegrend SidE 18 ny storstue for oilers SidE 19 øster hus årets

Detaljer

Kul leilighet på 48 kvm, nær sjøen og kort vei til jobb helt perfekt! 156 kvm leilighet med alt på ett plan og nærhet til båtplassen vår!

Kul leilighet på 48 kvm, nær sjøen og kort vei til jobb helt perfekt! 156 kvm leilighet med alt på ett plan og nærhet til båtplassen vår! 02 03 Kul leilighet på 48 kvm, nær sjøen og kort vei til jobb helt perfekt! 156 kvm leilighet med alt på ett plan og nærhet til båtplassen vår! 02 03 livet ved havet Her fant den kjente Stavangermaleren

Detaljer

HELLERUDHAUGEN boglede

HELLERUDHAUGEN boglede 28 NYE SELVLEILIGHETER MED FLOTT UTSIKT OG SOLRIK BELIGGENHET HELLERUDHAUGEN boglede Din kontakt: Henriette Borchgrevink Johansen I Tlf: 909 75 022 I henriette@trysilhus.no s. 2 Rolig og usjenert beliggenhet

Detaljer

www.selvaagbolig.no PRESTASKJERSLIA 18 boliger på jåsund, Sola

www.selvaagbolig.no PRESTASKJERSLIA 18 boliger på jåsund, Sola www.selvaagbolig.no PRESTASKJERSLIA 18 boliger på jåsund, Sola 2 Hjem til PRESTASKJERSLIA? Prosjektet Prestaskjerslia ligger i et nytt utbyggingsområde på Jåsund i Sola kommune, like ved Hafrsfjord. Prosjektet

Detaljer

Velkommen til herlige Hinnagaarden

Velkommen til herlige Hinnagaarden INEOEIENDOM.NO Velkommen til herlige Hinnagaarden Hinnagaarden består av sentrale og moderne leiligheter med fleksible løsninger. Hele 8 av 10 leiligheter inneholder en praktisk hybeldel, som du kan velge

Detaljer

61 SELVEIERLEILIGHETER

61 SELVEIERLEILIGHETER 61 SELVEIERLEILIGHETER ET PROSJEKT FRA WWW.BEU.O SIDE 4 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Velkommen til Odlo Fabrikker Vi i Bolig & Eiendomsutvikling er stolte og glade for å ha fått lov til å forestå

Detaljer

Kjekke familier ønskes til store eneboliger på. Kolnes. Din nye adresse blir kanskje i. Illustrasjon

Kjekke familier ønskes til store eneboliger på. Kolnes. Din nye adresse blir kanskje i. Illustrasjon Kjekke familier ønskes til store eneboliger på Kolnes. Din nye adresse blir kanskje i Portabakken? Århaugvegen? Illustrasjon Viltre krabater som liker å leke både ute og inne ønskes spesielt. Våre hjem,

Detaljer

www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola

www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola 2 Hjem til PRESTASKJERSLIA? Prosjektet Prestaskjerslia ligger i et nytt utbyggingsområde på Jåsund i Sola kommune, like ved Hafrsfjord.

Detaljer