Akershus fylkeskommune. profilhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akershus fylkeskommune. profilhåndbok"

Transkript

1 Akershus fylkeskommune profilhåndbok

2 profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 2 Innhold Forord side 3 Om den visuelle profilen side 4 Logo side 6 Typografi side 9 Fargepalett side 11 Grafiske elementer side 12 Visjonsvignett side 13 Eksempler og bruk: side 14 Trykksaker side 14 Postale elementer side 18 Annonsemaler side 20 Digitale maler og flater side 24 Skilt side 27 Folie på glassdører side 34 Folie på vinduer side 35 Merking av biler side 36 Bekledning side 38 AFK eiendom FKF side 39

3 profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 3 Forord Den visuelle profilen til Akershus fylkeskommune skal først og fremst sørge for at fylkeskommunen fremstår lik i forskjellige sammenhenger. Profilen skal være gjenkjennelig, og den skal bidra til at all informasjon formidles på en enhetlig måte. Visuell profilering skaper trygghet. De som mottar materiell og møter fylkeskommunens kommunikasjon på ulike flater og i ulike kanaler skal umiddelbart se hvem som er avsender. Det gir troverdighet til innholdet, og er med på å bygge fylkeskommunen som en solid aktør. Profilhåndboken er laget for alle som lager trykksaker og annet materiell i regi av Akershus fylkeskommune, slik at ingen er i tvil om at fylkeskommunen er avsender. For at profilen skal være hensiktsmessig og ha en viss levetid, bør den gi et mulighetsrom og ikke bli for rigid. Profilhåndboken er stilet til profesjonelle formgivere, og det forutsettes bruk av faglig vurdering og skjønn i tillegg til at de gitte reglene og retningslinjene presentert i denne håndboken følges. Eksemplene på brosjyrer og diverse publikasjoner i siste del av håndboka er ment som anbefalinger. Bruk dem som inspirasjon og som en pekepinn for det uttrykket vi ønsker at fylkeskommunens publikasjoner skal ha. Det er en felles oppgave å sørge for at de grafiske retningslinjene blir fulgt og at Akershus fylkeskommune framstår visuelt på en god måte. Akershus fylkeskommune, Kommunikasjonsstaben, Oslo 1. juni 2011.

4 om den visuelle profilen profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 4 Om den visuelle profilen bakgrunn Akershus er et mangfoldig og kontrastfylt fylke; både landlig og urbant, med kyst- og innlandskultur, geografisk omkransende hovedstaden og med kommuner med svært ulik demografisk sammensetning. FYLKESKOMMUNENS overordnede mål Vi arbeider for at vår region skal være et godt sted å bo, arbeide og besøke. Vi arbeider for økt verdiskapning og bærekraftig utvikling av regionen. Vi skal være pådriver i et bredt samarbeid med andre for å få dette til. Vi skal levere effektive og gode tjenester visjon og verdier Akershus fylkeskommunes visjon: «Ledende og levende» Akershus fylkeskommunes verdier: Profesjonalitet, Respekt og Åpenhet Visjon: «Ledende og levende» Å være ledende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår region. Vi skal være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til samarbeid. Å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling. Verdier: Profesjonalitet Vi er bevisst vår rolle og oppgave i samfunnet. Vi opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler. Vi baserer våre handlinger på kunnskap og kompetanse, og vi deler og samarbeider for å oppnå best mulig resultat. Profesjonalitet sikrer forutsigbarhet og likebehandling. Respekt Vi verdsetter mangfold og viser gjensidig respekt for hverandre. Vi møter alle med tydelighet og medmenneskelighet. Vi har integritet og opptrer sannferdig i vårt virke. Åpenhet Vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle. Vi er lyttende og åpne for dialog. Vi kommuniserer presist og forståelig og er raske i våre tilbakemeldinger. Vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger møtes åpent og direkte.

5 om den visuelle profilen profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 5 visuelt konsept Forankringen til den visuelle profilen ligger i Akershus fylkeskommunes strategiske dokumenter og handlingsplaner, i visjonen og i verdiene til fylkeskommunen. Videre underbygger og forsterker profilen fylkeskommunens logo, det sterkeste identitetsskapende elementet fylkeskommunen har. Det visuelle uttrykket skal fremstå moderne og stramt samtidig som det skal ha rom for variasjon og dynamikk for å leve lenge. Det er utviklet et visuelt konsept som skal assosiere fylkeskommunens mangfold og samspill i virksomhetsområder og tjenester, oppgaver, befolkningsgrupper og fagmiljøer. Videre assosierer uttrykket en dynamisk virkelighet; utfordringer og muligheter, utvikling og bevegelse. Uttrykket skal være gjenkjennende i fylkeskommunens møte med omverdenen, og elementene skal gi fleksibilitet i bruk og uttrykk, samt etterstrebe å framstå levende. Det visuelle konseptet er en grid, eller en mosaikk, som er bygget opp av kvadrater og som ved dynamisk bruk både gir gjenkjennelighet samtidig med variasjon og lang levetid. Grid en/mosaikken er nærmere beskrevet under Grafiske elementer, side 12. hva består profilen av Akershus fylkeskommunes visuelle profil omfatter, logo, typografi, farger og grafiske elementer. logo Logoen består av fylkeskommunens våpen og navnet, Akershus. profilfonter Gotham Narrow og Greta Text Std erstatningsfonter Arial og Georgia farger Fargepalett som henter farger fra den mangslugne naturen i fylkeskommunen i tillegg til noen klare kontrastfarger Grafiske elementer Det er utviklet et visuelt uttrykk som skaper gjenkjennelse, som understøtter logo og gir muligheter for variasjon og levetid

6 logo profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 6 Logo Fylkesvåpenet Akershus fylkeskommunes våpen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember Det er tegnet av Finn Fagerli, og våpenet beskrives slik: «I blått en sølv trappegavl». For Akershus er det nærliggende å velge trappegavlen som våpenmotiv. Den skal minne om silhuetten av Akershus slott, som ikke bare har gitt navn til fylket som geografisk begrep, men også til fylkeskommunen og dens forgjengere Akershus amt, stiftamt og len. Akershus var mest innbringende På og 1600-tallet var Akershus len landets viktigste og mest innbringende administrasjons-område. Da omfattet det store deler av Østlandet. Lensherrer og høvedsmenn hadde sin residens på slottet, som ble anlagt av Håkon 5. Trappegavlen viser derfor både til slottet og til den århundregamle administrative forbindelsen mellom slottet og distriktet omkring. fylkesvåpen og navnetrekk Akershus fylkeskommunes våpen og navnetrekk utgjør logoen. Selve fylkesvåpenet kan gjengis i to forskjellige varianter avhengig av om det skal gjengis i en farge- eller sort/hvit trykksak. Hoved-varianten er den blå. Stål, aluminium eller folie farge våpen Blå CMYK: 100, 0, 0, 0 Pantone Prosess Cyan Sort/hvitt våpen Sort Våpenet kan kun framstå slik på skilt. Grått eller sølv skal aldri brukes i trykket format. Fylkesvåpenet kan i enkelte tilfelle benyttes alene uten navnetrekket. Dette må i hvert tilfelle godkjennes av Kommunikasjonsstaben.

7 logo profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 7 logo fylkesvåpen og navnetrekk Navnet skrives som vist under; Akershus i versaler og fylkeskommune i minuskler. Utgangspunktet for navnetrekket er fonten Gotham Narrow. engelsk logo Navnet skrives som vist under; Akershus i versaler og fylkeskommune i minuskler. Utgangspunktet for navnetrekket er fonten Gotham Narrow. logovarianter Både den norske og den engelske logoen finnes i CMYK, PMS, sorthvit og RGB (til nett og Word) henholdsvis som ai-filer, gif og jpg. Den norske varianten finnes også i negative varianter. Minste gjengivelse og størrelse på a4-format Logoen bør ikke brukes mindre enn total bredde = 3 cm. På A4-formatet gjengis logo vanligvis, om ikke løsningen påkrever annen størrelse, i 48 mm bredde.

8 logo profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 8 beskyttelsesområde For at logoen til Akershus fylkeskommune skal vises tydelig, skal den positive logoen alltid stå på hvit eller en rolig, lys bakgrunn. Den negatvie logoen skal brukes tilsvarende; på en mørk, rolig bakgrunn som gir god kontrast. Det er også viktig at andre grafiske elementer ikke står for nær logoen. Hovedregelen er at den blå logoen brukes, og at den plasseres øverst til venstre i formatet. Minste avstand til andre grafiske elementer/størrelse på hvitt felt rundt logo hvis logo skal plasseres på mørk bakgrunn = X X X X X X plassering på format/papir Logoen plasseres som hovedregel ikke nærmere kanten av formatet/papiret enn avstand = Y. Se under. Unntaket er på små formater som visittkort o.l., og da gjelder regel for minste avstand til andre grafiske elementer som beskrevet over. Y Y Y Y Y

9 fonter profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 9 Profilfonter Gotham Narrow Gotham Narrow brukes fortrinnsvis til titler, ingresser, fakta, grafer og talloppsett. Det finnes en rekke snitt i denne fontfamilien som ikke gjengis her, og alle snitt kan brukes. Gotham Narrow er fra Hoefler & Freere-Jones: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqr abcdefghijklmnopqr Greta Text Std Greta Text Std brukes fortrinnsvis til mengdetekst og som alternativ titteltypografi. Det finnes en rekke snitt i denne fontfamilien som ikke gjengis her, og alle snitt kan brukes. Greta Tekst Std er fra Typotheque: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqr abcdefghijklmnopqr

10 typografi profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 10 Erstatningsfonter Arial Arial erstatter Gotham Narrow. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqr abcdefghijklmnopqr Georgia Georgia erstatter Greta Text Std. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopq abcdefghijklmnopq

11 farger profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 11 Farger fargepalett Fargene er valgt i valører som støtter og passer sammen med logofargene. Logofargene utgjør også en del av paletten, men brukes i mindre grad. Fargene kan brukes i valører i 5%-steg. Når fargene brukes oppå og sammen med bilder er det fint med et gjennomskinnelig uttrykk som fremhever valører og/eller kontraster. Fargene kan brukes i opasitet oppå bilder. Den/de valøren/e som passer best i helheten velges det forutsettes at faglig kompetanse og skjønn legges til grunn. Det er gjengitt fargekoder i CMYK, RGB og PMS. Logofarger Fargepalett CMYK: 100, 0, 0, 0 RGB: 44, 170, 226 Pantone Prosess Cyan CMYK: 0, 0, 0, 100 RGB: 35, 31, 32 Pantone Black CMYK: 17, 5, 5, 3 RGB: 201, 217, 225 Pantone 650 c CMYK: 50, 20, 10, 25 RGB: 102, 140, 164 Pantone 5414 c CMYK: 70, 20, 10, 50 RGB: 30, 97, 122 Pantone 7545 c CMYK: 30, 57, 50, 50 RGB: 107, 72, 68 Pantone 476 c CMYK: 50, 60, 50, 60 RGB: 72, 55, 58 Pantone 7533 c CMYK: 60, 0, 15, 0 RGB: 82, 198, 216 Pantone 7458 c CMYK: 80, 6, 30, 0 RGB: 0, 173, 184 Pantone 632 c CMYK: 10, 0, 60, 40 RGB: 153, 157, 90 Pantone 5835 c CMYK: 100, 70, 10, 0 RGB: 0, 91, 158 Pantone 661 c CMYK: 0, 70, 66, 0 RGB: 243, 113, 88 Pantone 716 c CMYK: 15, 50, 10, 5 RGB: 200, 138, 168 Pantone 687 c CMYK: 32, 100, 62, 0 RGB: 180, 39, 84 Pantone 704 c

12 grafiske elementer profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 12 Grafiske elementer identitetsskapende elementer Logoen til Akershus fylkeskommune er det sterkeste identitetsskapende elementet fylkeskommunen har. Den visuelle profilen er utviklet med tanke på å peke mot og forsterke logoen. De identitetsskapende elementene/det visuelle grepet tar således utgangspunkt i trappegavlen i våpenet; en grid/mosaikk konstruert av kvadrater. Grid en/mosaikken konstrueres av kvadrater. Kvadratenes størrelse varierer ut fra hvordan designet og uttrykket ønskes. Størrelse må regnes ut fra bredden slik at grid en/mosaikken er innenfor breddeformatet; kvadratene må med andre ord gå opp i bredden, men antallet kan variere. (Se eksemplene som følger.) Kvadratene bør imidlertid kun brukes i små størrelser der formatet og løsningen påkrever dette. Designeren lager mønsteret selv og velger ut noen av kvadratene i et samspill og i farger fra fargepaletten slik at helhetsinntrykket både kan fremstå harmonisk og luftig, men også spenstig og rikt avhengig av flate og budskap. Det er ikke et mål at løsningene skal etterlate et inntrykk av et rigid kvadratsystem; store bilder, luft, fargeflater og god bruk av typografi skal sammen skape en helhet med rom for variasjon både et dynamisk og rolig uttrykk. Kvadratene brukes gjerne oppå bilder i tillegg til å bevege seg utenfor bildeformatet. Når farger legges i grid en/mosaikkelementer oppå bilder (se ekspemplene) kan fargene ha følgende effekter: Hard light, Multiply og Normal (InDesign) alle i prosenter i 5%-steg. Det gjennomskinnelige uttrykket forsterker fornemmelsen av bevegelse og gir rom for et variert uttrykk. billedbruk Bildene og motivene må tilsammen utgjøre en helhet som kommuniserer budskapet. Bildene bør fremstå ekte og relevante. Det er fint at noen av motivene er mindre konkrete, ryker ut i hvitt og/eller er i bevegelse for å skape dynamikk og mykhet innenfor de firkantete flatene. eksempler og bruk På de neste sidene presenteres profilen i bruk ved eksempler og eksisterende maler.

13 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 13 Visjonsvignett Visjonen til Akershus fylkeskommune, «Ledende og levende», er også laget som en vignett. Denne vignetten brukes på de flatene fylkeskommunen ønsker det. Vignetten plasseres der det er hensiktsmessig i en størrelse som passer i fht logo og øvrige elementer. Vignetten finnes både i norsk og engelsk versjon. ledende og

14 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 14 Eksempler og bruk TRYKKSAKER eksempel på forside overordnede trykksaker, strategidokumenter ol For overordnede trykksaker. Eksemplet viser hvordan fargefelt, bilde og utvalgte kvadrater i farger og effekter kan brukes for å gi et helhetlig uttrykk. AKERSHUS Titlene inn her Eventuell undertittel på brosjyren inn her Hovedtittel Gotham Narrow medium Undertittel Gotham Narrow medium

15 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 15 Eksempler og bruk TRYKKSAKER eksempel på forside enklere trykksaker Det er utviklet en forsidemal til bruk internt. Variasjonen består kun i valg av bilde. Titler settes som eksemplifisert her Eentuelle undertitler til trykksaken inn som her Hovedtittel Gotham Narrow light Undertittel Gotham Narrow medium

16 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 16 Eksempler og bruk TRYKKSAKER eksempel på innmat rapport/brosjyre Eksemplet viser hvordan man kan velge å ta i bruk flater og farger i en layout for å lage en helhet. Dette er ikke en mal, og det er et ønske å gi rom for muligheter og variasjon for å kunne tilgjengeliggjøre budskap og gi profilen levetid. FRAMTIDSUTSIKTER Det legges til rette for at alle elever skal ha tilgang til PC i læringsarbeidet i løpet av skoleåret framtidsutsikter Gjennomføring av skolereformen Kunnskapsløftet og rehabilitering av skoleanleggene vil være prioriterte oppgaver for fylkeskommunen i de nærmeste årene. Bedret kollektivtilbud og infrastruktur innen samferdsel vil også være høyt prioritert, bl.a. kollektivløsning til Fornebu, Kolsåsbanen og vegprosjekter, kollektivprosjekter og jernbaneprosjekter i Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan. Oppfølging av prosjektene innenfor areal og transport, kompetanse og nyskaping og folkehelse i handlingsprogrammet for fylkesplanen vil være viktige for å fremme regional utvikling. Gjennomføring av forvaltningsreformen med overtakelse av riksveier o.a. vil være en viktig oppgave i 2009 og Virkningene av finanskrisen, usikkerhet med hensyn til utbytte fra Akershus Energi og statlig kompensasjon for oppgaver fylkeskommunen skal overta i forbindelse med forvaltnings-reformen skaper økonomisk usikkerhet i årene framover. LORUM IPSUM % LORUM IPSUM BUDRUM HATI I KONKAVE Ring av skoleanleggene vil være prioriterte opp-gaver for fylkesus audant et enis moluptia nimaxim ilicil maximpe modit fugia cum impe ipsant volo maiorem fugia sincto et ut am vid quo ipidita turitas venis ad ulparia volum doluptatem veliquam rere mi, ullor mo tendi voluptatem. Itam cuptatu rionsequis necestium expero ilibusam ipiet mod quis ditiurem earum ut od mint, que plit, aborepelis eosti nullabo. Arbeidsgiverpolitikk At medarbeiderne i fylkeskommunen opplever at de har gode utviklingsmuligheter er et sentralt element i arbeidet for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Et arbeid med å utforme en helhetlig overordnet arbeidsgiverpolitikk startet våren En bred prosess med involvering fra virksomhetene og tillitsvalgte ble satt i gang. Både politisk og administrativ forankring av en overordnet arbeidsgiverstrategi er en forutsetning for å lykkes med gjennomføringen i hele organisasjonen. Høringsutkastet ble forelagt administrasjonsutvalget i oktober. Sentrale områder i arbeidsgiverpolitikken er blant annet ledelsesutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, oppfølging av medarbeidere, lønnspolitikk, organisasjonsutvikling og samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kompetansebygging er en vesentlig del av medarbeidernes utviklingsmuligheter og et sentralt element i Kunnskapsløftet. (se ytterligere omtale i kapitlet om tjenester, under avsnittet om utdanning og kompetanse) Arbeidet med å utvikle et introduksjonsprogram for nyansatte er startet opp og ledelsesutviklingsprogram i samarbeid. Medarbeiderundersøkelser vil være en viktig indikator med å vurdere om vi har lykkes som arbeidsgiver med innsatsen på de ulike områdene innenfor arbeidsgiverpolitikken. Utvikling av medarbeiderundersøkelser gjennomføres i LEDERSTILLINGER Likestilling Fylkeskommunen oppfyller kravene til kjønnsfordeling i de folkevalgte organene. Kvinneandelen i fylkestinget er 46,5 prosent. I fylkesutvalget utgjør kvinnene 54 prosent, mens det i hovedutvalgene veksler mellom hvilket kjønn som har den høyeste andelen. Menn innehar i denne perioden de fleste ledervervene. Totalt sett er kjønnsfordelingen blant de ansatte i fylkeskommunen 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. Det er en liten overvekt av kvinner blant det pedagogiske personalet. Kjønnsfordeling i lederstillinger Andelen kvinnelige rektorer har vært stabil fra 2007 til Det har vært gjennomført seks rektortilsettinger det siste året. To av disse har vært rektorer på åremål som har fått fornyet kontrakt. Begge disse var menn. I de øvrige rektorstillingene har det vært tilsatt to kvinner og to menn. Vi har en bevisst policy på å fremme likestilling i rekrutteringsarbeidet. Det er tatt inn i rekrutteringsveilederen vår og følges bevisst opp i lederrekrutteringen. Det er interessant å se at i gruppen mellomledere i skolen er det en høyere andel kvinner enn menn. Dette kan tyde på at det er et godt rekrutteringsgrunnlag av kvinner til framtidige rektorstillinger. Prosent Prosent menn Kvinner Menn Totalt kvinner Virksomhetsledere inkl. rektorer og ledere i sentraladministrasjonen ,5 56,5 Assisterende rektorer og mellomledere i skolene ,9 48,1

17 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 17 Eksempler og bruk TRYKKSAKER eksempel på bakside rapport/brosjyre Plassering av visjonsvignett, strek og adressefelt er fast. Valg av øvrig dekor og bilde er avhengig av designsnitt på forsiden. Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo Schweigaards gate 4, 0185 Oslo Sentralbord: Font Gotham Narrow light

18 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 18 Eksempler og bruk postale elementer visittkortmal Visittkortene er tosidige (norsk og engelsk). Det er valgt ut farger fra paletten som sammen fremstår både distinkte og avstemte, og som oppleves som levende på det begrensede formatet. Sentraladministrasjonen Ola Normann Rådgiver Direkte: Mobil: Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo Schweigaards gate 4, 0185 Oslo forside Central Administration Ola Normann Adviser Direct: Mobile: P.O. Box 1200 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway Schweigaards gate 4, 0185 Oslo bakside

19 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 19 Eksempler og bruk postale elementer Brevark og konvolutter Det finnes brevmaler i word samt konvolutter med ny logo. KOMMUNIKASJONSSTAB Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) / SEN X03 Telefon Deres dato Deres referanse AKERSHUS Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 Sentrum (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

20 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 20 Eksempler og bruk annonsemaler annonsemaler, modul 12 Det finnes tre fargevarianter av modulannonse i denne størrelsen. Alle elementene ligger låst, det er kun tekstelementene (med unntak av ingressen) som skal forandres. Det er mengde tekst i annonsen som avgjør om modul 12 eller modul 22 (neste side) velges. Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, tannhelsetjeneste, kultur og kulturminnevern. TITTEL EKSEMPEL Undertittel eksempel Dum unte, forteli publice mplicit atu is. Addum firmili patusuli puliquo inumus comness ignovil caatquemus comanda cchuctus. Vala eludam diciissil vivistra terfere ma, nostem qua virionemquam obse me uo inumus cointenterei perfec tum tastiam. hoctum om, se Søknadsfrist DATO Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, tannhelsetjeneste, kultur og kulturminnevern. TITTEL EKSEMPEL Undertittel eksempel Dum unte, forteli publice mplicit atu is. Addum firmili patusuli puliquo inumus comness ignovil caatquemus comanda cchuctus. Vala eludam diciissil vivistra terfere ma, nostem qua virionemquam obse me uo inumus cointenterei perfec tum tastiam. hoctum om, se Søknadsfrist DATO Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, tannhelsetjeneste, kultur og kulturminnevern. TITTEL EKSEMPEL Undertittel eksempel Dum unte, forteli publice mplicit atu is. Addum firmili patusuli puliquo inumus comness ignovil caatquemus comanda cchuctus. Vala eludam diciissil vivistra terfere ma, nostem qua virionemquam obse me uo inumus cointenterei perfec tum tastiam. hoctum om, se Søknadsfrist DATO

21 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 21 Eksempler og bruk annonsemaler annonsemaler, modul 22 Det finnes tre fargevarianter av modulannonse i denne størrelsen. Alle elementene ligger låst, det er kun tekstelementene (med unntak av ingressen) som skal forandres. Det er mengde tekst i annonsen som avgjør om modul 12 (forrige side) eller modul 22 velges. Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, tannhelsetjeneste, kultur og kulturminne vern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket, i samarbeid med andre offentlige og private aktører. Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, TITTEL EKSEMPEL tannhelsetjeneste, kultur og kulturminne vern. Fylkes Undertittel eksempel kommunen står sentralt i arbeidet med den regionale Patusuli puliquo inumus cnequis pro utviklingen idebis et og et planleggingen i fylket, i samarbeid med eremolo rporiam faccaborerio test anditas andre offentlige mostes og private aktører. esequas non porum siminto velent as solupta erunt. Parum, ut quidus et vendi rest hitem simolupis cone Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, quuntecese quunt odi officatia deles nos doloriatem TITTEL EKSEMPEL tannhelsetjeneste, kultur og kulturminne vern. Fylkesvolorum int dunt vendi omniaepudame nonsecus, Undertittel eksempel kommunen står sentralt i arbeidet med den regionale alitatemquo dolupic aborro idita velenimodi Patusuli puliquo si nosti inumus cnequis pro utviklingen idebis et og et planleggingen i fylket, i samarbeid med inctemporro maximillupit volectat. eremolo Patusuli rporiam puliquo faccaborerio test anditas andre offentlige mostes og private aktører. inumus cnequis pro idebis et et eremolo esequas rpori non porum siminto velent as solupta erunt. Parum, ut quidus et vendi rest hitem simolupis cone Parum, ut quidus et vendi rest hitem quuntecese simolupis quunt cone odi officatia deles nos doloriatem TITTEL EKSEMPEL quuntecese quunt odi officatia deles volorum nos doloriatem int dunt vendi omniaepudame nonsecus, Undertittel eksempel volorum int dunt vendi omniaepudame alitatemquo nonsecus, dolupic aborro idita velenimodi si nosti alitatemquo dolupic aborro idita velenimodi inctemporro si maximillupit nosti Patusuli puliquo inumus cnequis pro idebis et et volectat. Patusuli puliquo inctemporro maximillupit volectat. eremolo rporiam faccaborerio test anditas mostes inumus cnequis pro idebis et et eremolo esequas rpori non porum siminto velent as solupta erunt. Evernam consequam, sa solorepudi Parum, optas ut aut quidus veruntin pliquidem dias in porehent dolendi Parum, ut quidus et vendi rest hitem simolupis cone et vendi rest hitem simolupis cone quuntecese tatinullam quuntecese quunt odi officatia deles nos doloriatem quunt odi officatia deles nos doloriatem quunt, autem. Et aut repedig, se volorum int dunt vendi omniaepudame nonsecus, volorum int dunt vendi omniaepudame alitatemquo nonsecus, dolupic aborro idita velenimodi si nosti alitatemquo dolupic aborro idita velenimodi si nosti Søknadsfrist DATO inctemporro maximillupit volectat. Patusuli puliquo inctemporro maximillupit volectat. inumus cnequis pro idebis et et eremolo rpori Evernam consequam, sa solorepudi Parum, optas ut aut quidus verun-etin pliquidem dias in porehent dolendi quuntecese tatinullam quunt odi officatia deles nos doloriatem vendi rest hitem simolupis cone quunt, autem. Et aut repedig, se volorum int dunt vendi omniaepudame nonsecus, alitatemquo dolupic aborro idita velenimodi si nosti Søknadsfrist DATO inctemporro maximillupit volectat. Evernam consequam, sa solorepudi optas aut veruntin pliquidem dias in porehent dolendi tatinullam quunt, autem. Et aut repedig, se Søknadsfrist DATO

22 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 22 Eksempler og bruk annonsemaler annonsemal, modul 26B (vist i 70% str) Toppfeltet ligger fast, det samme gjør ingressen. Det er kun tittel og brødtekst som skiftes ut. ledende og Vil du bli skoleleder? Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunns oppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, tannhelse tjeneste, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket, i samarbeid med andre offentlige og private aktører. Ulparch illeseq uationse consequi tempos aperferum hitibusam, odipsunt laccus, nam hilitempor min nis volum lant dolupta ssunte voluptam faccaborit ut vendi odis voloria quundam, suntio. Oditat ut am quat venectaspe reriasperum que pa nienti optae. Id et esequis ex eicieni hilligendi tem qui di beriaer umquoss incipis alis idel event vende sintissit a nis et accum essi dem secus dolluptas volut estem sollore prae peribus et quiduntem vendem alitati squides sitatemposam alis debi, quam, voloris dolorepratum quo est fugia quat laborio nsequun dandignis molorehentem nes etur?idernam nam, quame nonectur simagni scimus non re dolut aut as volorepudam, andunt, ulpa plibus conet, eaquibu. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med: Rist repro quia nonsequ ianitias as net esequas quaspero voluptaspel mollecto debitas dolor Søknadsfrist: 30. mai 2011

23 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 23 Eksempler og bruk digitale maler og flater powerpoint Det er utviklet fire powerpointmaler med forside og side 2. Malen inneholder fargepalett og standard undersider. side 1 og side 2 «mennesker» Navn og dato inn her, høyrestilt Hovedtittel inn her Undertittel inn her Titteltekst Ihillic totatia qui nam haribus, qui to odi custis Enisquatur Mus excerae eaquia inciisc ipien Ulpa vellabor re nonsequunt. Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Velest alicaer emodit etusant ducil ium id que Sit, simagni hicabo. Consequ oditio ipsaniat. Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Alis cus, sitae. As erat inimusa ndantur, qui Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim

24 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 24 Eksempler og bruk digitale maler og flater powerpointmaler side 1 og side 2 «generelt», side 1 og 2 «samferdsel» og side 1 og 2 «utdanning» Navn og dato inn her, høyrestilt Hovedtittel inn her Undertittel inn her Titteltekst Ihillic totatia qui nam haribus, qui to odi custis Enisquatur Mus excerae eaquia inciisc ipien Ulpa vellabor re nonsequunt. Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Velest alicaer emodit etusant ducil ium id que Sit, simagni hicabo. Consequ oditio ipsaniat. Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Alis cus, sitae. As erat inimusa ndantur, qui Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Navn og dato inn her, høyrestilt Hovedtittel inn her Undertittel inn her Titteltekst Ihillic totatia qui nam haribus, qui to odi custis Enisquatur Mus excerae eaquia inciisc ipien Ulpa vellabor re nonsequunt. Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Velest alicaer emodit etusant ducil ium id que Sit, simagni hicabo. Consequ oditio ipsaniat. Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Alis cus, sitae. As erat inimusa ndantur, qui Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Navn og dato inn her, høyrestilt Hovedtittel inn her Undertittel inn her Titteltekst Ihillic totatia qui nam haribus, qui to odi custis Enisquatur Mus excerae eaquia inciisc ipien Ulpa vellabor re nonsequunt. Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Velest alicaer emodit etusant ducil ium id que Sit, simagni hicabo. Consequ oditio ipsaniat. Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Alis cus, sitae. As erat inimusa ndantur, qui Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim

25 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 25 Eksempler og bruk digitale maler og flater Engelsk powerpoint Det er utviklet én engelsk powerpoint som tilsvarer den norske. side 1 og side 2 «mennesker» Name and date here Main title Subtitle Title Ihillic totatia qui nam haribus, qui to odi custis Enisquatur Mus excerae eaquia inciisc ipien Ulpa vellabor re nonsequunt. Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Velest alicaer emodit etusant ducil ium id que Sit, simagni hicabo. Consequ oditio ipsaniat. Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Alis cus, sitae. As erat inimusa ndantur, qui Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim

26 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 26 Eksempler og bruk digitale maler og flater facebook til akershus fylkeskommune Det er utviklet Facebooksider for Akershus fylkeskommune.

27 SKIILT profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 27 Skilting Hensikten med skilt er å vise vei eller opplyse. Riktig skilting gjør det lett å orientere seg, dårlig skilting skaper lett forvirring og utrygghet. Skilt for Akershus fylkeskommune skal bidra til å forsterke fylkeskommunens profil og identitet. Utformingen skal derfor samsvare med den grafiske profilen når det gjelder logo og typografi samt eventuelle dekorelementer. UNIVERSELL UTFORMING Skiltene skal tilpasses leseren, og utformingen og plasseringen av skiltene må ta hensyn til dette. Det må tas hensyn til leseavstand, plassering i fht terreng og årstider. Videre må kontrasten mellom tekst og bakgrunn være god slik at det er enkelt å lese det som står. Valg av skrifttype og -størrelse er svært viktig for god lesbarhet, og profilfonten til Akershus fylkeskommune, Gotham Narrow, er blant annet valgt av hensyn til dette. Skiltmalene ligger hos skiltleverandør. Henvendelse om hvem som til enhver tid er skiltleverandør rettes kommunikasjonsstaben hos Akershus fylkeskommune.

28 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 28 Fasadeskilt Fasadeskiltet skal alltid gjengis med full logo; våpen og navntrekk. Skiltet plasseres godt synlig og fritt på fasaden. Størrelsen tilpasses stedet og plassen. Materialet er avhengig av stedet skiltet skal monteres. Det er viktig at skiltet synes, og dette gir føringer for om skiltet utføres i børstet rustfritt stål eller lakkert aluminium, RAL Blå folie i våpenet skal være 3M og sølv Der hvor veggen fremstår metallisk/ sølvaktig kan hvit 3M brukes. Skiltet skal monteres med avstand til vegg.

29 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 29 Byggeplasstavle Byggeplasstavle med lameller i lakkert aluminium, RAL Det skal alltid være en lamell nederst uten tekst. Tavleramme festes i betongfundamenter på bakken. Tekst på tavle i 3M-foliering eller tilsvarende. Tavlebredde 2500 mm. Tavlehøyde fleksibel, avhengig av antall lameller. Logoen: Våpenet skal være i blå 3M og sølv 3M Navntrekk skal være i hvit 3M Teksten forøvrig på tavleni lys grå 3M til skiltleverandør AKERSHUS Byggeskilt videregående skole Nannestad videregående skole m 2 m² ferdig - ferdig til skolestart til skolestart Våpen gjengis i sølv og blått Navntrekk i hvitt Gotham Narrow book Gotham Narrow light Prosjektledelse: AFK eiendom FKF Byggeledelse Byggledelse Arkitekt Rådg.ing. elektro Rådg.ing. Totalentreprenør VVS Totalentreprenør Elektro Elektro Ventilasjon Ventilasjon Byggeledelse as AS Arkitektgruppen Linjal AS AS Elektropartner AS Pedersen Gunnar Olsen VVS & AS Co AS Gunnar Elektro Installasjon Olsen & Co AS AS Elektro Kjølegruppen Installasjon AS AS Kjølegruppen AS Gotham Narrow medium Gotham Narrow book i tekst

30 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 30 Henvisningsskilt Henvisningsskilt med lameller i lakkert aluminium, RAL Tavlestolper festes på betongfundamenter i bakken. Tekst på tavle i 3M-foliering eller tilsvarende. Tavlehøyde og-bredde tilpasses. Logoen: Våpenet skal være i blå 3M og sølv 3M , og navntrekket i lys grå 3M Teksten forøvrig på tavleni lys grå 3M til skiltleverandør AKERSHUS MAILAND videregående skole Nannestad videregående skole m² - ferdig til skolestart 2004 Byggeledelse Arkitekt Rådg.ing. elektro Rådg.ing. VVS Totalentreprenør Elektro Ventilasjon Hovedinngang Varelevering Parkering Idrettshall Prosjektledelse: AFK eiendom FKF Auditorium Byggeledelse AS Arkitektgruppen Linjal AS Elektropartner AS Pedersen VVS AS Gunnar Olsen & Co AS Elektro Installasjon AS Kjølegruppen AS Våpen gjengis i sølv og blått Navntrekk i lys grå Gotham Narrow book i tekst

31 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 31 Eksempel henvisningsskilt Eksempel på henvisningsskilt med belysning.

32 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 32 Fasadeskilt for videregående skoler Fasadeskiltet skal gjengis med våpen og skolenavn som vist. Skiltet plasseres godt synlig og fritt på fasaden. Størrelsen tilpasses stedet og plassen. Materialet er avhengig av stedet skiltet skal monteres. Det er viktig at skiltet synes, og dette gir føringer for om skiltet utføres i børstet rustfritt stål eller lakkert aluminium, RAL Blå folie i våpenet skal være 3M og sølv Der hvor veggen fremstår metallisk/ sølvaktig kan hvit 3M brukes. Skiltet skal monteres med avstand til vegg.

33 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 33 Veiviserfløy Veiviserfløy skal gjengis med våpen og skolenavn som vist. Standard størrelse er 195 x 1400 mm, men andre størrelser kan brukes ved behov. Veiveiserfløyen monteres på stolpe og fundament i bakken. Våpenet skal være i blå 3M og sølv 3M Navntrekk skal være i sort 3M Bunnfarge hvit reflex. NESBRU MAILAND videregående skole Parkeringsskilt Parkeringsskilt med dyp grå bakgrunn, RAL Tekst og symbol lys grå 3M Størrelse tilpasses. Monteres på vegg eller stolperør. Fonten som brukes i teksten er Gotham Narrow medium. P Ansatte

34 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 34 Folie på glassdører eksempel Folie på glassdører Det er behov for å merke glassdører slik at publikum gjøres oppmerksomme på glasset. Her er det et eksempel på merking av glassdører. Folien skal framstå som om kvadratene er frostet glass, og folien klebes på innsiden av glassflatene. Folie 3M dusted 5525 eller tilsvarende.

35 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 35 Folie på vinduer eksempel Folie på vinduer Hensikten med folie på vinduer er for å skjerme for innsyn uten at det oppleves som helt tett. Folien skal framstå som frostet glass, og folien klebes på innsiden av glass-flatene. Folie 3M dusted 5525 eller tilsvarende. (På illustrasjonen er det de lyse flatene som er foliert.)

36 merking av biler profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 36 Merking av biler varebil Bilene skal merkes med full logo. På lyse biler: Blå folie 3M , sølv 3M og sort folie 3M På mørke biler: Blå folie 3M , sølv 3M og hvit folie 3M Størrelse tilpassses kjøretøy, og må være like store og plassert på samme sted på like kjøretøy.

37 merking av biler profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 37 Merking av biler personbil Bilene skal merkes med full logo. På lyse biler: Blå folie 3M , sølv 3M og sort folie 3M På mørke biler: Blå folie 3M , sølv 3M og hvit folie 3M Størrelse tilpassses kjøretøy, og må være like store og plassert på samme sted på like kjøretøy.

38 bekledning profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 38 Bekledning Eksempler på merking av klær for fylkeskommunen. Negativ logo brukes på sorte og mørke klær.

39 AFK eiendom FKF profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 39 AFK eiendom FKF logo og bekledning Det er utviklet en egen logo for AFK eiendom FKF. Den skal kun brukes på deres materiell og følger forøvrig logospesifikasjonene til hovedlogoen til Akershus fylkeskommune. Logoen finnes i CMYK positiv og negativ, PMS positiv og negativ, sorthvitt og i RGB (jpg og gif). Eksempler på merking av klær for AFK eiendom FKF. Negativ logo brukes på sorte og mørke klær.

Akershus fylkeskommune PROFILHÅNDBOK

Akershus fylkeskommune PROFILHÅNDBOK Akershus fylkeskommune PROFILHÅNDBOK PROFILHÅNDBOK FOR AKERSHUS FYLKESKOMMUNE SIDE 2 Innhold Forord SIDE 3 Om den visuelle profilen SIDE 4 Logo SIDE 6 Profilfonter SIDE 94 Til trykte flater SIDE 9 Erstatningsfonter,

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET 2005 I jubileumsåret 2005 skal disse variantene brukes i all form for markedsføring og profilering av NGF. Versjonene med symbolet øverst, skal i hovedsak brukes, mens versjonene

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Froland kommune

PROFILHÅNDBOK Froland kommune PROFILHÅNDBOK Froland kommune Enkelt og nært! INNLEDNING Froland kommune ønsker at vår profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos brukere, potensielle arbeidstakere, oss

Detaljer

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 DE VISUELLE RETNINGSLINJENE Det er ikke utarbeidet visuelle retningelinjer for digitale medier i NIFs designmanual (utover for Powerpoint). Vi har implementert de

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG 1 P R O F I L H Å N D B O K Røyken Historielag V.4.2 14.02.2017 Bjørn Auke Endringslogg: 1. Side 4 og 5 er nye. 2. På sidene 7, 8 og 9 er logobruk på mørk bakgrunn vist. 3. På side 15 er bruken av fonten

Detaljer

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 INNHOLD Logo - Hovedlogo 3 Logo - Stående 4 Logo - Alternativ 5 Logo - Logo og bakgrunn 6 Logo - Frisoner 7 Profilfarger 8 Teksteksempel - Annonse 10 Grafisk element 11 Visittkort

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

SØRMARKA PROFILVEILEDER

SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA Profilveileder 2 INNHOLD: INTRODUKSJON: Introduksjon: 2 Fargepalett: 3 Fonter trykk: 4 Font skjerm: 5 Logovarianter: 6 Logo generell: 7 Logo vertikal: 8 Logo Negativ: 9

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L MUSTs visjon er levende og ledende. En profilmanuals funksjon er å påse at det som blir sagt og gjort stemmer

Detaljer

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD DESIGNMANUAL VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD Vi ønsker at Folketrygdfondet skal ha en enhetlig profil. For å oppnå dette er det viktig at alle i organisasjonen samt eksterne samarbeidspartnere følger

Detaljer

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L SIDE 2 Innhold: Innledning Om den grafiske profilen Logo Typografi Farger Annonser og materiell Internett SIDE3 Denne håndboka er en presentasjon

Detaljer

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune ETISK VEILEDER for ansatte i Akershus fylkeskommune NAVIGASJONSHJULET Er det lovlig? Lar det seg begrunne? ETIKK JUS IDENTITET Er det i samsvar med verdiene våre? Hva bør du gjøre? ØKONOMI MORAL Lønner

Detaljer

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS OBS! Profilguiden er under løpende utvikling. Oppdateringer vil forekomme.sjekk at du har seneste versjon før jobbens oppstart. Spørsmål og godkjennelse av grafiske

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm.

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm. GRAFISK PROFIL Logo fig. 1 Grofondet-logo består av to elementer, symbolet og navnetrekket. Elementene er spesialtegnet og må aldri endres, opptre hver for seg eller settes sammen på andre måter enn vist

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: - bøsse 6. Elektroniske maler:

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

BODØ 2016 PROFILMANUAL

BODØ 2016 PROFILMANUAL 1 BODØ 2016 PROFILMANUAL RIKTIG SPOR - DESEMBER 2014 2 Hovedlogo Bodø 2016s hovedlogo er en stående variant med forløpning. Denne er generell og omfavner alle årstidene i Bodø2016s profil. Det finnes også

Detaljer

For spørsmål vedrørende Profilhåndboken, kontakt HAV Eiendom AS. Tlf: + 47 22 17 91 00 / E-post: post@haveiendom.no

For spørsmål vedrørende Profilhåndboken, kontakt HAV Eiendom AS. Tlf: + 47 22 17 91 00 / E-post: post@haveiendom.no Profilhåndbok For spørsmål vedrørende Profilhåndboken, kontakt HAV Eiendom AS Tlf: + 47 22 17 91 00 / E-post: post@haveiendom.no HAV Eiendom Profilhåndbok Innledning Innhold 1 Innledning side 4 2 Logo

Detaljer

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon...

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Designer - Lars Gunnar Bergstad - www.bergstad-design.no - larsg_bergstad@hotmail.com - Odins Gt. 16, N-4332 Kr.Sand - Tlf:91358804 Profilhåndbok Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Hyttehagen - www.hyttehagen.no

Detaljer

Norsk Journalistlag Visuelle retningslinjer. 01 forord innhold. jnd 020714

Norsk Journalistlag Visuelle retningslinjer. 01 forord innhold. jnd 020714 01 forord innhold Norsk Journalistlag skal: arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide for medlemmenes sosiale, journalistfaglige og ideelle interesser verne om den redaksjonelle uavhengigheten

Detaljer

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Profilmanual Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Innledning Profilelementer Denne profilmanualen er utviklet for at Opplysningen skal fremstå med en enhetlig visuell profil. Det å snakke

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Designmanual v

Designmanual v Designmanual v.01 2017 Innhold Introduksjon 3 Logo Logosymbol 4-5 Hovedlogoer 6 Sekundærlogoer 7 Hovedlogoer med slagord 8 Sekundærlogoer med slagord 9 Beskyttet område 10-11 Minstemål 12-13 Sånn, ikke

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg November 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD Generelt 2 Fonter 2 Farger 2 Logo 2 Skilt kombinert med lyd 2 Henvisninger 2 Innvendige skilt 3 Teknisk merking 3 Dørskilt 3 Avdelingsskilt

Detaljer

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 1 GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 2 INNHOLD Presentasjon / forord 3 Konsept 3 Logo / kommunevåpen 4 Typografi 5 Farger

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

DESIGNMANUAL. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

DESIGNMANUAL. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon DESIGNMANUAL Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Innledning Funksjonshemmedes fellesorganisasjon trengte et visuelt ansiktsløft for å virke mer profesjonelle og for å skape seg en kjennemerke ute på markedet.

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

Profilhåndbok ARENDAL KOMMUNE

Profilhåndbok ARENDAL KOMMUNE Profilhåndbok Vedtatt av Arendal bystyre 25.10.2012 - sak 176/2012 Innhold Innledning Logo Logotype variasjoner Logotype for skilting av bygg Logotype liten variasjoner Logotype liten samspill andre logoer

Detaljer

Eksempler: Logo + Logotype Grønn. Logo + Logotype Brun. Logo + Logotype Hvit. Logo + Logotype Oransje

Eksempler: Logo + Logotype Grønn. Logo + Logotype Brun. Logo + Logotype Hvit. Logo + Logotype Oransje Design Manual for Eksempler: Logo + Logotype Grønn Logo + Logotype Brun Logo + Logotype Hvit Logo + Logotype Oransje Jobber for et sunnere liv og miljø Eksempler: Dyrker et sunnere liv og miljø Jobber

Detaljer

LOGO. Logoen består av navnetrekket Byggesystemer, symbol Vi leier ut!. Grønn stripe med teksten www.byggesystemer.no.

LOGO. Logoen består av navnetrekket Byggesystemer, symbol Vi leier ut!. Grønn stripe med teksten www.byggesystemer.no. PROFILPROGRAM LOGO Logo eies av Bysy AS. Byggesystemers merkevarelogo finnes i fire varianter + klisje, som kan brukes til forskjellige oppgaver. og ivaretar alle Byggesystemers verdier: kvalitet, tradisjon

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

OM ELRETUR. Forord. Innholdsfortegnelse

OM ELRETUR. Forord. Innholdsfortegnelse profilhåndbok OM ELRETUR Forord Selskapets formål er å bidra til kostnadseffektive og konkurransenøytrale retur systemer for EE-avfall og alt som måtte stå i forbindelse med dette, i henhold til de til

Detaljer

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Kunsten å være tydelig Den visuelle identiteten til LOS Energy består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer

Detaljer

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 I alle sammenhenger hvor DND opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former som bidrar positivt til å bygge vår merkevare både internt og eksternt. De visuelle

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg Mars 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD GENERELT 2 FONTER 2 FARGER 2 LOGO 2 HENVISNINGER 2 INNVENDIGE SKILT 3 TEKNISK MERKING 3 DØRSKILT 3 AVDELINGSSKILT 4 MARKERINGSBÅND

Detaljer

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Grafisk manual og profilhåndbok for 1 Innhold Innhold... 2 Introduksjon... 3 Logo / grafiske elementer... 4 Farger... 6 Skriftsnitt... 7 Maler... 8 Dekorelementer... 10 Nedlasting / bestilling... 11 Om...

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

SIVA-PARTNER? LA DET VISES!

SIVA-PARTNER? LA DET VISES! SIVA-PARTNER? LA DET VISES! Sivas nettverk av innovasjonsselskaper gjør en betydelig innsats for nyskaping og næringsutvikling i hele landet. Det er viktig at dette blir sett og forstått av et bredt publikum,

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf)

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Logo - Profil Norges Bondelag Vår visuelle profil er vår identitet. Den sier noe om hvem vi er. En god visuell profil forsterker

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Konseptskisse - KTF s 3

Konseptskisse - KTF s 3 Konseptskisse KTF sett med nye øyne 23. mars 2010 HE LLI Tittel xxxxx Innhold KTF idag 5 KTF muligheter 7 Hovedlogo - Konsept -1 9 Hovedlogo - Konsept - 2 11 Hovedlogo - Konsept - 3 13 Fargepalett 15 Typografi

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Logoer fonter & farger

Logoer fonter & farger Profil Logoer fonter & farger profilelementer En verktøykasse for utforming av profilbyggende kommunikasjonsmateriell for Norges Kampsportforbund profilveiledning Norges Kampsportforbund v1.0 2012 profilveiledning

Detaljer

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1)

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1) Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: 00.00.2015 (Versjon 1) Innholdsfortegnelse 3 Forord 4 Logo Logoen Kommunevåpenet Spesifikasjoner Variant Samspill med logo/enhet Ikke tillatt bruk

Detaljer