Akershus fylkeskommune. profilhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akershus fylkeskommune. profilhåndbok"

Transkript

1 Akershus fylkeskommune profilhåndbok

2 profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 2 Innhold Forord side 3 Om den visuelle profilen side 4 Logo side 6 Typografi side 9 Fargepalett side 11 Grafiske elementer side 12 Visjonsvignett side 13 Eksempler og bruk: side 14 Trykksaker side 14 Postale elementer side 18 Annonsemaler side 20 Digitale maler og flater side 24 Skilt side 27 Folie på glassdører side 34 Folie på vinduer side 35 Merking av biler side 36 Bekledning side 38 AFK eiendom FKF side 39

3 profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 3 Forord Den visuelle profilen til Akershus fylkeskommune skal først og fremst sørge for at fylkeskommunen fremstår lik i forskjellige sammenhenger. Profilen skal være gjenkjennelig, og den skal bidra til at all informasjon formidles på en enhetlig måte. Visuell profilering skaper trygghet. De som mottar materiell og møter fylkeskommunens kommunikasjon på ulike flater og i ulike kanaler skal umiddelbart se hvem som er avsender. Det gir troverdighet til innholdet, og er med på å bygge fylkeskommunen som en solid aktør. Profilhåndboken er laget for alle som lager trykksaker og annet materiell i regi av Akershus fylkeskommune, slik at ingen er i tvil om at fylkeskommunen er avsender. For at profilen skal være hensiktsmessig og ha en viss levetid, bør den gi et mulighetsrom og ikke bli for rigid. Profilhåndboken er stilet til profesjonelle formgivere, og det forutsettes bruk av faglig vurdering og skjønn i tillegg til at de gitte reglene og retningslinjene presentert i denne håndboken følges. Eksemplene på brosjyrer og diverse publikasjoner i siste del av håndboka er ment som anbefalinger. Bruk dem som inspirasjon og som en pekepinn for det uttrykket vi ønsker at fylkeskommunens publikasjoner skal ha. Det er en felles oppgave å sørge for at de grafiske retningslinjene blir fulgt og at Akershus fylkeskommune framstår visuelt på en god måte. Akershus fylkeskommune, Kommunikasjonsstaben, Oslo 1. juni 2011.

4 om den visuelle profilen profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 4 Om den visuelle profilen bakgrunn Akershus er et mangfoldig og kontrastfylt fylke; både landlig og urbant, med kyst- og innlandskultur, geografisk omkransende hovedstaden og med kommuner med svært ulik demografisk sammensetning. FYLKESKOMMUNENS overordnede mål Vi arbeider for at vår region skal være et godt sted å bo, arbeide og besøke. Vi arbeider for økt verdiskapning og bærekraftig utvikling av regionen. Vi skal være pådriver i et bredt samarbeid med andre for å få dette til. Vi skal levere effektive og gode tjenester visjon og verdier Akershus fylkeskommunes visjon: «Ledende og levende» Akershus fylkeskommunes verdier: Profesjonalitet, Respekt og Åpenhet Visjon: «Ledende og levende» Å være ledende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår region. Vi skal være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til samarbeid. Å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling. Verdier: Profesjonalitet Vi er bevisst vår rolle og oppgave i samfunnet. Vi opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler. Vi baserer våre handlinger på kunnskap og kompetanse, og vi deler og samarbeider for å oppnå best mulig resultat. Profesjonalitet sikrer forutsigbarhet og likebehandling. Respekt Vi verdsetter mangfold og viser gjensidig respekt for hverandre. Vi møter alle med tydelighet og medmenneskelighet. Vi har integritet og opptrer sannferdig i vårt virke. Åpenhet Vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle. Vi er lyttende og åpne for dialog. Vi kommuniserer presist og forståelig og er raske i våre tilbakemeldinger. Vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger møtes åpent og direkte.

5 om den visuelle profilen profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 5 visuelt konsept Forankringen til den visuelle profilen ligger i Akershus fylkeskommunes strategiske dokumenter og handlingsplaner, i visjonen og i verdiene til fylkeskommunen. Videre underbygger og forsterker profilen fylkeskommunens logo, det sterkeste identitetsskapende elementet fylkeskommunen har. Det visuelle uttrykket skal fremstå moderne og stramt samtidig som det skal ha rom for variasjon og dynamikk for å leve lenge. Det er utviklet et visuelt konsept som skal assosiere fylkeskommunens mangfold og samspill i virksomhetsområder og tjenester, oppgaver, befolkningsgrupper og fagmiljøer. Videre assosierer uttrykket en dynamisk virkelighet; utfordringer og muligheter, utvikling og bevegelse. Uttrykket skal være gjenkjennende i fylkeskommunens møte med omverdenen, og elementene skal gi fleksibilitet i bruk og uttrykk, samt etterstrebe å framstå levende. Det visuelle konseptet er en grid, eller en mosaikk, som er bygget opp av kvadrater og som ved dynamisk bruk både gir gjenkjennelighet samtidig med variasjon og lang levetid. Grid en/mosaikken er nærmere beskrevet under Grafiske elementer, side 12. hva består profilen av Akershus fylkeskommunes visuelle profil omfatter, logo, typografi, farger og grafiske elementer. logo Logoen består av fylkeskommunens våpen og navnet, Akershus. profilfonter Gotham Narrow og Greta Text Std erstatningsfonter Arial og Georgia farger Fargepalett som henter farger fra den mangslugne naturen i fylkeskommunen i tillegg til noen klare kontrastfarger Grafiske elementer Det er utviklet et visuelt uttrykk som skaper gjenkjennelse, som understøtter logo og gir muligheter for variasjon og levetid

6 logo profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 6 Logo Fylkesvåpenet Akershus fylkeskommunes våpen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember Det er tegnet av Finn Fagerli, og våpenet beskrives slik: «I blått en sølv trappegavl». For Akershus er det nærliggende å velge trappegavlen som våpenmotiv. Den skal minne om silhuetten av Akershus slott, som ikke bare har gitt navn til fylket som geografisk begrep, men også til fylkeskommunen og dens forgjengere Akershus amt, stiftamt og len. Akershus var mest innbringende På og 1600-tallet var Akershus len landets viktigste og mest innbringende administrasjons-område. Da omfattet det store deler av Østlandet. Lensherrer og høvedsmenn hadde sin residens på slottet, som ble anlagt av Håkon 5. Trappegavlen viser derfor både til slottet og til den århundregamle administrative forbindelsen mellom slottet og distriktet omkring. fylkesvåpen og navnetrekk Akershus fylkeskommunes våpen og navnetrekk utgjør logoen. Selve fylkesvåpenet kan gjengis i to forskjellige varianter avhengig av om det skal gjengis i en farge- eller sort/hvit trykksak. Hoved-varianten er den blå. Stål, aluminium eller folie farge våpen Blå CMYK: 100, 0, 0, 0 Pantone Prosess Cyan Sort/hvitt våpen Sort Våpenet kan kun framstå slik på skilt. Grått eller sølv skal aldri brukes i trykket format. Fylkesvåpenet kan i enkelte tilfelle benyttes alene uten navnetrekket. Dette må i hvert tilfelle godkjennes av Kommunikasjonsstaben.

7 logo profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 7 logo fylkesvåpen og navnetrekk Navnet skrives som vist under; Akershus i versaler og fylkeskommune i minuskler. Utgangspunktet for navnetrekket er fonten Gotham Narrow. engelsk logo Navnet skrives som vist under; Akershus i versaler og fylkeskommune i minuskler. Utgangspunktet for navnetrekket er fonten Gotham Narrow. logovarianter Både den norske og den engelske logoen finnes i CMYK, PMS, sorthvit og RGB (til nett og Word) henholdsvis som ai-filer, gif og jpg. Den norske varianten finnes også i negative varianter. Minste gjengivelse og størrelse på a4-format Logoen bør ikke brukes mindre enn total bredde = 3 cm. På A4-formatet gjengis logo vanligvis, om ikke løsningen påkrever annen størrelse, i 48 mm bredde.

8 logo profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 8 beskyttelsesområde For at logoen til Akershus fylkeskommune skal vises tydelig, skal den positive logoen alltid stå på hvit eller en rolig, lys bakgrunn. Den negatvie logoen skal brukes tilsvarende; på en mørk, rolig bakgrunn som gir god kontrast. Det er også viktig at andre grafiske elementer ikke står for nær logoen. Hovedregelen er at den blå logoen brukes, og at den plasseres øverst til venstre i formatet. Minste avstand til andre grafiske elementer/størrelse på hvitt felt rundt logo hvis logo skal plasseres på mørk bakgrunn = X X X X X X plassering på format/papir Logoen plasseres som hovedregel ikke nærmere kanten av formatet/papiret enn avstand = Y. Se under. Unntaket er på små formater som visittkort o.l., og da gjelder regel for minste avstand til andre grafiske elementer som beskrevet over. Y Y Y Y Y

9 fonter profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 9 Profilfonter Gotham Narrow Gotham Narrow brukes fortrinnsvis til titler, ingresser, fakta, grafer og talloppsett. Det finnes en rekke snitt i denne fontfamilien som ikke gjengis her, og alle snitt kan brukes. Gotham Narrow er fra Hoefler & Freere-Jones: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqr abcdefghijklmnopqr Greta Text Std Greta Text Std brukes fortrinnsvis til mengdetekst og som alternativ titteltypografi. Det finnes en rekke snitt i denne fontfamilien som ikke gjengis her, og alle snitt kan brukes. Greta Tekst Std er fra Typotheque: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqr abcdefghijklmnopqr

10 typografi profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 10 Erstatningsfonter Arial Arial erstatter Gotham Narrow. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqr abcdefghijklmnopqr Georgia Georgia erstatter Greta Text Std. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopq abcdefghijklmnopq

11 farger profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 11 Farger fargepalett Fargene er valgt i valører som støtter og passer sammen med logofargene. Logofargene utgjør også en del av paletten, men brukes i mindre grad. Fargene kan brukes i valører i 5%-steg. Når fargene brukes oppå og sammen med bilder er det fint med et gjennomskinnelig uttrykk som fremhever valører og/eller kontraster. Fargene kan brukes i opasitet oppå bilder. Den/de valøren/e som passer best i helheten velges det forutsettes at faglig kompetanse og skjønn legges til grunn. Det er gjengitt fargekoder i CMYK, RGB og PMS. Logofarger Fargepalett CMYK: 100, 0, 0, 0 RGB: 44, 170, 226 Pantone Prosess Cyan CMYK: 0, 0, 0, 100 RGB: 35, 31, 32 Pantone Black CMYK: 17, 5, 5, 3 RGB: 201, 217, 225 Pantone 650 c CMYK: 50, 20, 10, 25 RGB: 102, 140, 164 Pantone 5414 c CMYK: 70, 20, 10, 50 RGB: 30, 97, 122 Pantone 7545 c CMYK: 30, 57, 50, 50 RGB: 107, 72, 68 Pantone 476 c CMYK: 50, 60, 50, 60 RGB: 72, 55, 58 Pantone 7533 c CMYK: 60, 0, 15, 0 RGB: 82, 198, 216 Pantone 7458 c CMYK: 80, 6, 30, 0 RGB: 0, 173, 184 Pantone 632 c CMYK: 10, 0, 60, 40 RGB: 153, 157, 90 Pantone 5835 c CMYK: 100, 70, 10, 0 RGB: 0, 91, 158 Pantone 661 c CMYK: 0, 70, 66, 0 RGB: 243, 113, 88 Pantone 716 c CMYK: 15, 50, 10, 5 RGB: 200, 138, 168 Pantone 687 c CMYK: 32, 100, 62, 0 RGB: 180, 39, 84 Pantone 704 c

12 grafiske elementer profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 12 Grafiske elementer identitetsskapende elementer Logoen til Akershus fylkeskommune er det sterkeste identitetsskapende elementet fylkeskommunen har. Den visuelle profilen er utviklet med tanke på å peke mot og forsterke logoen. De identitetsskapende elementene/det visuelle grepet tar således utgangspunkt i trappegavlen i våpenet; en grid/mosaikk konstruert av kvadrater. Grid en/mosaikken konstrueres av kvadrater. Kvadratenes størrelse varierer ut fra hvordan designet og uttrykket ønskes. Størrelse må regnes ut fra bredden slik at grid en/mosaikken er innenfor breddeformatet; kvadratene må med andre ord gå opp i bredden, men antallet kan variere. (Se eksemplene som følger.) Kvadratene bør imidlertid kun brukes i små størrelser der formatet og løsningen påkrever dette. Designeren lager mønsteret selv og velger ut noen av kvadratene i et samspill og i farger fra fargepaletten slik at helhetsinntrykket både kan fremstå harmonisk og luftig, men også spenstig og rikt avhengig av flate og budskap. Det er ikke et mål at løsningene skal etterlate et inntrykk av et rigid kvadratsystem; store bilder, luft, fargeflater og god bruk av typografi skal sammen skape en helhet med rom for variasjon både et dynamisk og rolig uttrykk. Kvadratene brukes gjerne oppå bilder i tillegg til å bevege seg utenfor bildeformatet. Når farger legges i grid en/mosaikkelementer oppå bilder (se ekspemplene) kan fargene ha følgende effekter: Hard light, Multiply og Normal (InDesign) alle i prosenter i 5%-steg. Det gjennomskinnelige uttrykket forsterker fornemmelsen av bevegelse og gir rom for et variert uttrykk. billedbruk Bildene og motivene må tilsammen utgjøre en helhet som kommuniserer budskapet. Bildene bør fremstå ekte og relevante. Det er fint at noen av motivene er mindre konkrete, ryker ut i hvitt og/eller er i bevegelse for å skape dynamikk og mykhet innenfor de firkantete flatene. eksempler og bruk På de neste sidene presenteres profilen i bruk ved eksempler og eksisterende maler.

13 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 13 Visjonsvignett Visjonen til Akershus fylkeskommune, «Ledende og levende», er også laget som en vignett. Denne vignetten brukes på de flatene fylkeskommunen ønsker det. Vignetten plasseres der det er hensiktsmessig i en størrelse som passer i fht logo og øvrige elementer. Vignetten finnes både i norsk og engelsk versjon. ledende og

14 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 14 Eksempler og bruk TRYKKSAKER eksempel på forside overordnede trykksaker, strategidokumenter ol For overordnede trykksaker. Eksemplet viser hvordan fargefelt, bilde og utvalgte kvadrater i farger og effekter kan brukes for å gi et helhetlig uttrykk. AKERSHUS Titlene inn her Eventuell undertittel på brosjyren inn her Hovedtittel Gotham Narrow medium Undertittel Gotham Narrow medium

15 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 15 Eksempler og bruk TRYKKSAKER eksempel på forside enklere trykksaker Det er utviklet en forsidemal til bruk internt. Variasjonen består kun i valg av bilde. Titler settes som eksemplifisert her Eentuelle undertitler til trykksaken inn som her Hovedtittel Gotham Narrow light Undertittel Gotham Narrow medium

16 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 16 Eksempler og bruk TRYKKSAKER eksempel på innmat rapport/brosjyre Eksemplet viser hvordan man kan velge å ta i bruk flater og farger i en layout for å lage en helhet. Dette er ikke en mal, og det er et ønske å gi rom for muligheter og variasjon for å kunne tilgjengeliggjøre budskap og gi profilen levetid. FRAMTIDSUTSIKTER Det legges til rette for at alle elever skal ha tilgang til PC i læringsarbeidet i løpet av skoleåret framtidsutsikter Gjennomføring av skolereformen Kunnskapsløftet og rehabilitering av skoleanleggene vil være prioriterte oppgaver for fylkeskommunen i de nærmeste årene. Bedret kollektivtilbud og infrastruktur innen samferdsel vil også være høyt prioritert, bl.a. kollektivløsning til Fornebu, Kolsåsbanen og vegprosjekter, kollektivprosjekter og jernbaneprosjekter i Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan. Oppfølging av prosjektene innenfor areal og transport, kompetanse og nyskaping og folkehelse i handlingsprogrammet for fylkesplanen vil være viktige for å fremme regional utvikling. Gjennomføring av forvaltningsreformen med overtakelse av riksveier o.a. vil være en viktig oppgave i 2009 og Virkningene av finanskrisen, usikkerhet med hensyn til utbytte fra Akershus Energi og statlig kompensasjon for oppgaver fylkeskommunen skal overta i forbindelse med forvaltnings-reformen skaper økonomisk usikkerhet i årene framover. LORUM IPSUM % LORUM IPSUM BUDRUM HATI I KONKAVE Ring av skoleanleggene vil være prioriterte opp-gaver for fylkesus audant et enis moluptia nimaxim ilicil maximpe modit fugia cum impe ipsant volo maiorem fugia sincto et ut am vid quo ipidita turitas venis ad ulparia volum doluptatem veliquam rere mi, ullor mo tendi voluptatem. Itam cuptatu rionsequis necestium expero ilibusam ipiet mod quis ditiurem earum ut od mint, que plit, aborepelis eosti nullabo. Arbeidsgiverpolitikk At medarbeiderne i fylkeskommunen opplever at de har gode utviklingsmuligheter er et sentralt element i arbeidet for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Et arbeid med å utforme en helhetlig overordnet arbeidsgiverpolitikk startet våren En bred prosess med involvering fra virksomhetene og tillitsvalgte ble satt i gang. Både politisk og administrativ forankring av en overordnet arbeidsgiverstrategi er en forutsetning for å lykkes med gjennomføringen i hele organisasjonen. Høringsutkastet ble forelagt administrasjonsutvalget i oktober. Sentrale områder i arbeidsgiverpolitikken er blant annet ledelsesutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, oppfølging av medarbeidere, lønnspolitikk, organisasjonsutvikling og samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kompetansebygging er en vesentlig del av medarbeidernes utviklingsmuligheter og et sentralt element i Kunnskapsløftet. (se ytterligere omtale i kapitlet om tjenester, under avsnittet om utdanning og kompetanse) Arbeidet med å utvikle et introduksjonsprogram for nyansatte er startet opp og ledelsesutviklingsprogram i samarbeid. Medarbeiderundersøkelser vil være en viktig indikator med å vurdere om vi har lykkes som arbeidsgiver med innsatsen på de ulike områdene innenfor arbeidsgiverpolitikken. Utvikling av medarbeiderundersøkelser gjennomføres i LEDERSTILLINGER Likestilling Fylkeskommunen oppfyller kravene til kjønnsfordeling i de folkevalgte organene. Kvinneandelen i fylkestinget er 46,5 prosent. I fylkesutvalget utgjør kvinnene 54 prosent, mens det i hovedutvalgene veksler mellom hvilket kjønn som har den høyeste andelen. Menn innehar i denne perioden de fleste ledervervene. Totalt sett er kjønnsfordelingen blant de ansatte i fylkeskommunen 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. Det er en liten overvekt av kvinner blant det pedagogiske personalet. Kjønnsfordeling i lederstillinger Andelen kvinnelige rektorer har vært stabil fra 2007 til Det har vært gjennomført seks rektortilsettinger det siste året. To av disse har vært rektorer på åremål som har fått fornyet kontrakt. Begge disse var menn. I de øvrige rektorstillingene har det vært tilsatt to kvinner og to menn. Vi har en bevisst policy på å fremme likestilling i rekrutteringsarbeidet. Det er tatt inn i rekrutteringsveilederen vår og følges bevisst opp i lederrekrutteringen. Det er interessant å se at i gruppen mellomledere i skolen er det en høyere andel kvinner enn menn. Dette kan tyde på at det er et godt rekrutteringsgrunnlag av kvinner til framtidige rektorstillinger. Prosent Prosent menn Kvinner Menn Totalt kvinner Virksomhetsledere inkl. rektorer og ledere i sentraladministrasjonen ,5 56,5 Assisterende rektorer og mellomledere i skolene ,9 48,1

17 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 17 Eksempler og bruk TRYKKSAKER eksempel på bakside rapport/brosjyre Plassering av visjonsvignett, strek og adressefelt er fast. Valg av øvrig dekor og bilde er avhengig av designsnitt på forsiden. Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo Schweigaards gate 4, 0185 Oslo Sentralbord: Font Gotham Narrow light

18 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 18 Eksempler og bruk postale elementer visittkortmal Visittkortene er tosidige (norsk og engelsk). Det er valgt ut farger fra paletten som sammen fremstår både distinkte og avstemte, og som oppleves som levende på det begrensede formatet. Sentraladministrasjonen Ola Normann Rådgiver Direkte: Mobil: Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo Schweigaards gate 4, 0185 Oslo forside Central Administration Ola Normann Adviser Direct: Mobile: P.O. Box 1200 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway Schweigaards gate 4, 0185 Oslo bakside

19 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 19 Eksempler og bruk postale elementer Brevark og konvolutter Det finnes brevmaler i word samt konvolutter med ny logo. KOMMUNIKASJONSSTAB Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) / SEN X03 Telefon Deres dato Deres referanse AKERSHUS Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 Sentrum (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

20 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 20 Eksempler og bruk annonsemaler annonsemaler, modul 12 Det finnes tre fargevarianter av modulannonse i denne størrelsen. Alle elementene ligger låst, det er kun tekstelementene (med unntak av ingressen) som skal forandres. Det er mengde tekst i annonsen som avgjør om modul 12 eller modul 22 (neste side) velges. Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, tannhelsetjeneste, kultur og kulturminnevern. TITTEL EKSEMPEL Undertittel eksempel Dum unte, forteli publice mplicit atu is. Addum firmili patusuli puliquo inumus comness ignovil caatquemus comanda cchuctus. Vala eludam diciissil vivistra terfere ma, nostem qua virionemquam obse me uo inumus cointenterei perfec tum tastiam. hoctum om, se Søknadsfrist DATO Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, tannhelsetjeneste, kultur og kulturminnevern. TITTEL EKSEMPEL Undertittel eksempel Dum unte, forteli publice mplicit atu is. Addum firmili patusuli puliquo inumus comness ignovil caatquemus comanda cchuctus. Vala eludam diciissil vivistra terfere ma, nostem qua virionemquam obse me uo inumus cointenterei perfec tum tastiam. hoctum om, se Søknadsfrist DATO Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, tannhelsetjeneste, kultur og kulturminnevern. TITTEL EKSEMPEL Undertittel eksempel Dum unte, forteli publice mplicit atu is. Addum firmili patusuli puliquo inumus comness ignovil caatquemus comanda cchuctus. Vala eludam diciissil vivistra terfere ma, nostem qua virionemquam obse me uo inumus cointenterei perfec tum tastiam. hoctum om, se Søknadsfrist DATO

21 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 21 Eksempler og bruk annonsemaler annonsemaler, modul 22 Det finnes tre fargevarianter av modulannonse i denne størrelsen. Alle elementene ligger låst, det er kun tekstelementene (med unntak av ingressen) som skal forandres. Det er mengde tekst i annonsen som avgjør om modul 12 (forrige side) eller modul 22 velges. Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, tannhelsetjeneste, kultur og kulturminne vern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket, i samarbeid med andre offentlige og private aktører. Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, TITTEL EKSEMPEL tannhelsetjeneste, kultur og kulturminne vern. Fylkes Undertittel eksempel kommunen står sentralt i arbeidet med den regionale Patusuli puliquo inumus cnequis pro utviklingen idebis et og et planleggingen i fylket, i samarbeid med eremolo rporiam faccaborerio test anditas andre offentlige mostes og private aktører. esequas non porum siminto velent as solupta erunt. Parum, ut quidus et vendi rest hitem simolupis cone Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, quuntecese quunt odi officatia deles nos doloriatem TITTEL EKSEMPEL tannhelsetjeneste, kultur og kulturminne vern. Fylkesvolorum int dunt vendi omniaepudame nonsecus, Undertittel eksempel kommunen står sentralt i arbeidet med den regionale alitatemquo dolupic aborro idita velenimodi Patusuli puliquo si nosti inumus cnequis pro utviklingen idebis et og et planleggingen i fylket, i samarbeid med inctemporro maximillupit volectat. eremolo Patusuli rporiam puliquo faccaborerio test anditas andre offentlige mostes og private aktører. inumus cnequis pro idebis et et eremolo esequas rpori non porum siminto velent as solupta erunt. Parum, ut quidus et vendi rest hitem simolupis cone Parum, ut quidus et vendi rest hitem quuntecese simolupis quunt cone odi officatia deles nos doloriatem TITTEL EKSEMPEL quuntecese quunt odi officatia deles volorum nos doloriatem int dunt vendi omniaepudame nonsecus, Undertittel eksempel volorum int dunt vendi omniaepudame alitatemquo nonsecus, dolupic aborro idita velenimodi si nosti alitatemquo dolupic aborro idita velenimodi inctemporro si maximillupit nosti Patusuli puliquo inumus cnequis pro idebis et et volectat. Patusuli puliquo inctemporro maximillupit volectat. eremolo rporiam faccaborerio test anditas mostes inumus cnequis pro idebis et et eremolo esequas rpori non porum siminto velent as solupta erunt. Evernam consequam, sa solorepudi Parum, optas ut aut quidus veruntin pliquidem dias in porehent dolendi Parum, ut quidus et vendi rest hitem simolupis cone et vendi rest hitem simolupis cone quuntecese tatinullam quuntecese quunt odi officatia deles nos doloriatem quunt odi officatia deles nos doloriatem quunt, autem. Et aut repedig, se volorum int dunt vendi omniaepudame nonsecus, volorum int dunt vendi omniaepudame alitatemquo nonsecus, dolupic aborro idita velenimodi si nosti alitatemquo dolupic aborro idita velenimodi si nosti Søknadsfrist DATO inctemporro maximillupit volectat. Patusuli puliquo inctemporro maximillupit volectat. inumus cnequis pro idebis et et eremolo rpori Evernam consequam, sa solorepudi Parum, optas ut aut quidus verun-etin pliquidem dias in porehent dolendi quuntecese tatinullam quunt odi officatia deles nos doloriatem vendi rest hitem simolupis cone quunt, autem. Et aut repedig, se volorum int dunt vendi omniaepudame nonsecus, alitatemquo dolupic aborro idita velenimodi si nosti Søknadsfrist DATO inctemporro maximillupit volectat. Evernam consequam, sa solorepudi optas aut veruntin pliquidem dias in porehent dolendi tatinullam quunt, autem. Et aut repedig, se Søknadsfrist DATO

22 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 22 Eksempler og bruk annonsemaler annonsemal, modul 26B (vist i 70% str) Toppfeltet ligger fast, det samme gjør ingressen. Det er kun tittel og brødtekst som skiftes ut. ledende og Vil du bli skoleleder? Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunns oppgaver som videregående opplæring, kollektiv transport, tannhelse tjeneste, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket, i samarbeid med andre offentlige og private aktører. Ulparch illeseq uationse consequi tempos aperferum hitibusam, odipsunt laccus, nam hilitempor min nis volum lant dolupta ssunte voluptam faccaborit ut vendi odis voloria quundam, suntio. Oditat ut am quat venectaspe reriasperum que pa nienti optae. Id et esequis ex eicieni hilligendi tem qui di beriaer umquoss incipis alis idel event vende sintissit a nis et accum essi dem secus dolluptas volut estem sollore prae peribus et quiduntem vendem alitati squides sitatemposam alis debi, quam, voloris dolorepratum quo est fugia quat laborio nsequun dandignis molorehentem nes etur?idernam nam, quame nonectur simagni scimus non re dolut aut as volorepudam, andunt, ulpa plibus conet, eaquibu. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med: Rist repro quia nonsequ ianitias as net esequas quaspero voluptaspel mollecto debitas dolor Søknadsfrist: 30. mai 2011

23 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 23 Eksempler og bruk digitale maler og flater powerpoint Det er utviklet fire powerpointmaler med forside og side 2. Malen inneholder fargepalett og standard undersider. side 1 og side 2 «mennesker» Navn og dato inn her, høyrestilt Hovedtittel inn her Undertittel inn her Titteltekst Ihillic totatia qui nam haribus, qui to odi custis Enisquatur Mus excerae eaquia inciisc ipien Ulpa vellabor re nonsequunt. Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Velest alicaer emodit etusant ducil ium id que Sit, simagni hicabo. Consequ oditio ipsaniat. Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Alis cus, sitae. As erat inimusa ndantur, qui Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim

24 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 24 Eksempler og bruk digitale maler og flater powerpointmaler side 1 og side 2 «generelt», side 1 og 2 «samferdsel» og side 1 og 2 «utdanning» Navn og dato inn her, høyrestilt Hovedtittel inn her Undertittel inn her Titteltekst Ihillic totatia qui nam haribus, qui to odi custis Enisquatur Mus excerae eaquia inciisc ipien Ulpa vellabor re nonsequunt. Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Velest alicaer emodit etusant ducil ium id que Sit, simagni hicabo. Consequ oditio ipsaniat. Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Alis cus, sitae. As erat inimusa ndantur, qui Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Navn og dato inn her, høyrestilt Hovedtittel inn her Undertittel inn her Titteltekst Ihillic totatia qui nam haribus, qui to odi custis Enisquatur Mus excerae eaquia inciisc ipien Ulpa vellabor re nonsequunt. Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Velest alicaer emodit etusant ducil ium id que Sit, simagni hicabo. Consequ oditio ipsaniat. Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Alis cus, sitae. As erat inimusa ndantur, qui Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Navn og dato inn her, høyrestilt Hovedtittel inn her Undertittel inn her Titteltekst Ihillic totatia qui nam haribus, qui to odi custis Enisquatur Mus excerae eaquia inciisc ipien Ulpa vellabor re nonsequunt. Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Velest alicaer emodit etusant ducil ium id que Sit, simagni hicabo. Consequ oditio ipsaniat. Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Alis cus, sitae. As erat inimusa ndantur, qui Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim

25 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 25 Eksempler og bruk digitale maler og flater Engelsk powerpoint Det er utviklet én engelsk powerpoint som tilsvarer den norske. side 1 og side 2 «mennesker» Name and date here Main title Subtitle Title Ihillic totatia qui nam haribus, qui to odi custis Enisquatur Mus excerae eaquia inciisc ipien Ulpa vellabor re nonsequunt. Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim Velest alicaer emodit etusant ducil ium id que Sit, simagni hicabo. Consequ oditio ipsaniat. Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Alis cus, sitae. As erat inimusa ndantur, qui Oluptae net rest liqui alicillore, cus ipicid ut Ximenis moloribus. Est, sinctas inturest asim

26 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 26 Eksempler og bruk digitale maler og flater facebook til akershus fylkeskommune Det er utviklet Facebooksider for Akershus fylkeskommune.

27 SKIILT profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 27 Skilting Hensikten med skilt er å vise vei eller opplyse. Riktig skilting gjør det lett å orientere seg, dårlig skilting skaper lett forvirring og utrygghet. Skilt for Akershus fylkeskommune skal bidra til å forsterke fylkeskommunens profil og identitet. Utformingen skal derfor samsvare med den grafiske profilen når det gjelder logo og typografi samt eventuelle dekorelementer. UNIVERSELL UTFORMING Skiltene skal tilpasses leseren, og utformingen og plasseringen av skiltene må ta hensyn til dette. Det må tas hensyn til leseavstand, plassering i fht terreng og årstider. Videre må kontrasten mellom tekst og bakgrunn være god slik at det er enkelt å lese det som står. Valg av skrifttype og -størrelse er svært viktig for god lesbarhet, og profilfonten til Akershus fylkeskommune, Gotham Narrow, er blant annet valgt av hensyn til dette. Skiltmalene ligger hos skiltleverandør. Henvendelse om hvem som til enhver tid er skiltleverandør rettes kommunikasjonsstaben hos Akershus fylkeskommune.

28 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 28 Fasadeskilt Fasadeskiltet skal alltid gjengis med full logo; våpen og navntrekk. Skiltet plasseres godt synlig og fritt på fasaden. Størrelsen tilpasses stedet og plassen. Materialet er avhengig av stedet skiltet skal monteres. Det er viktig at skiltet synes, og dette gir føringer for om skiltet utføres i børstet rustfritt stål eller lakkert aluminium, RAL Blå folie i våpenet skal være 3M og sølv Der hvor veggen fremstår metallisk/ sølvaktig kan hvit 3M brukes. Skiltet skal monteres med avstand til vegg.

29 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 29 Byggeplasstavle Byggeplasstavle med lameller i lakkert aluminium, RAL Det skal alltid være en lamell nederst uten tekst. Tavleramme festes i betongfundamenter på bakken. Tekst på tavle i 3M-foliering eller tilsvarende. Tavlebredde 2500 mm. Tavlehøyde fleksibel, avhengig av antall lameller. Logoen: Våpenet skal være i blå 3M og sølv 3M Navntrekk skal være i hvit 3M Teksten forøvrig på tavleni lys grå 3M til skiltleverandør AKERSHUS Byggeskilt videregående skole Nannestad videregående skole m 2 m² ferdig - ferdig til skolestart til skolestart Våpen gjengis i sølv og blått Navntrekk i hvitt Gotham Narrow book Gotham Narrow light Prosjektledelse: AFK eiendom FKF Byggeledelse Byggledelse Arkitekt Rådg.ing. elektro Rådg.ing. Totalentreprenør VVS Totalentreprenør Elektro Elektro Ventilasjon Ventilasjon Byggeledelse as AS Arkitektgruppen Linjal AS AS Elektropartner AS Pedersen Gunnar Olsen VVS & AS Co AS Gunnar Elektro Installasjon Olsen & Co AS AS Elektro Kjølegruppen Installasjon AS AS Kjølegruppen AS Gotham Narrow medium Gotham Narrow book i tekst

30 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 30 Henvisningsskilt Henvisningsskilt med lameller i lakkert aluminium, RAL Tavlestolper festes på betongfundamenter i bakken. Tekst på tavle i 3M-foliering eller tilsvarende. Tavlehøyde og-bredde tilpasses. Logoen: Våpenet skal være i blå 3M og sølv 3M , og navntrekket i lys grå 3M Teksten forøvrig på tavleni lys grå 3M til skiltleverandør AKERSHUS MAILAND videregående skole Nannestad videregående skole m² - ferdig til skolestart 2004 Byggeledelse Arkitekt Rådg.ing. elektro Rådg.ing. VVS Totalentreprenør Elektro Ventilasjon Hovedinngang Varelevering Parkering Idrettshall Prosjektledelse: AFK eiendom FKF Auditorium Byggeledelse AS Arkitektgruppen Linjal AS Elektropartner AS Pedersen VVS AS Gunnar Olsen & Co AS Elektro Installasjon AS Kjølegruppen AS Våpen gjengis i sølv og blått Navntrekk i lys grå Gotham Narrow book i tekst

31 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 31 Eksempel henvisningsskilt Eksempel på henvisningsskilt med belysning.

32 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 32 Fasadeskilt for videregående skoler Fasadeskiltet skal gjengis med våpen og skolenavn som vist. Skiltet plasseres godt synlig og fritt på fasaden. Størrelsen tilpasses stedet og plassen. Materialet er avhengig av stedet skiltet skal monteres. Det er viktig at skiltet synes, og dette gir føringer for om skiltet utføres i børstet rustfritt stål eller lakkert aluminium, RAL Blå folie i våpenet skal være 3M og sølv Der hvor veggen fremstår metallisk/ sølvaktig kan hvit 3M brukes. Skiltet skal monteres med avstand til vegg.

33 skilt profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 33 Veiviserfløy Veiviserfløy skal gjengis med våpen og skolenavn som vist. Standard størrelse er 195 x 1400 mm, men andre størrelser kan brukes ved behov. Veiveiserfløyen monteres på stolpe og fundament i bakken. Våpenet skal være i blå 3M og sølv 3M Navntrekk skal være i sort 3M Bunnfarge hvit reflex. NESBRU MAILAND videregående skole Parkeringsskilt Parkeringsskilt med dyp grå bakgrunn, RAL Tekst og symbol lys grå 3M Størrelse tilpasses. Monteres på vegg eller stolperør. Fonten som brukes i teksten er Gotham Narrow medium. P Ansatte

34 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 34 Folie på glassdører eksempel Folie på glassdører Det er behov for å merke glassdører slik at publikum gjøres oppmerksomme på glasset. Her er det et eksempel på merking av glassdører. Folien skal framstå som om kvadratene er frostet glass, og folien klebes på innsiden av glassflatene. Folie 3M dusted 5525 eller tilsvarende.

35 grafiske elementer: eksempler og bruk profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 35 Folie på vinduer eksempel Folie på vinduer Hensikten med folie på vinduer er for å skjerme for innsyn uten at det oppleves som helt tett. Folien skal framstå som frostet glass, og folien klebes på innsiden av glass-flatene. Folie 3M dusted 5525 eller tilsvarende. (På illustrasjonen er det de lyse flatene som er foliert.)

36 merking av biler profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 36 Merking av biler varebil Bilene skal merkes med full logo. På lyse biler: Blå folie 3M , sølv 3M og sort folie 3M På mørke biler: Blå folie 3M , sølv 3M og hvit folie 3M Størrelse tilpassses kjøretøy, og må være like store og plassert på samme sted på like kjøretøy.

37 merking av biler profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 37 Merking av biler personbil Bilene skal merkes med full logo. På lyse biler: Blå folie 3M , sølv 3M og sort folie 3M På mørke biler: Blå folie 3M , sølv 3M og hvit folie 3M Størrelse tilpassses kjøretøy, og må være like store og plassert på samme sted på like kjøretøy.

38 bekledning profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 38 Bekledning Eksempler på merking av klær for fylkeskommunen. Negativ logo brukes på sorte og mørke klær.

39 AFK eiendom FKF profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 39 AFK eiendom FKF logo og bekledning Det er utviklet en egen logo for AFK eiendom FKF. Den skal kun brukes på deres materiell og følger forøvrig logospesifikasjonene til hovedlogoen til Akershus fylkeskommune. Logoen finnes i CMYK positiv og negativ, PMS positiv og negativ, sorthvitt og i RGB (jpg og gif). Eksempler på merking av klær for AFK eiendom FKF. Negativ logo brukes på sorte og mørke klær.

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013 Foto: Connie Slettan Olsen Profilhåndbok September 2013 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Verdier/slagord... 4 Logo/kommunevåpen... 5 Logo retningslinjer... 6 Regler for bruk av kommunevåpen...7 Logo

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

Profilmanual. Revidert utgave august 2015

Profilmanual. Revidert utgave august 2015 Profilmanual Revidert utgave august 2015 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82 Designmanual 2014 1 Om manualen. 2 Design er en viktig del av Statnetts profilering til omverdenen. Det er vår grafiske profil som gir folk et bilde av oss. En god og felles identitet virker samlende og

Detaljer

PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013

PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013 PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...2 Introduksjon...3 Visjon / slagord...4 Logo / kommunevåpen...5 Regler for bruk av kommunevåpen...6 Logo / retningslinjer...7 Logo -

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 16.01.2013 Håndbok, utgave 4.1 KONTAKTINFORMASJON FORVALTNING AV FORSVARETS VISUELLE PROFIL Sjef Forsvarsstaben har fastsatt Bestemmelser

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Retningslinjer for s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold 1. Innledning 3 Innledning 4 Hovedretningslinjer 5 2. Logo 6 logo 7-8 Skikk og bruk av logo

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 6682/2013-2011/1156 Jan Magne Josdal 14.05.2013 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2 Profilhåndbok Januar 2012 - Versjon 2 Innhold 2 Innledning... 3 1 Profilelementer... 4 1.1 Logo...5 1.2 Fargepalett...10 1.3 Typografi...11 1.4 Tilleggselement illustrasjon...14 2 Postalt... 18 2.1 Brevark...19

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

DESIGNMANUAL 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening DESIGNMANUAL 2015 INTRO PROFILELEMENT DESIGNEKSEMPLER Annonse ordinær... 59 Om designmanualen...3 Profilelement... 20 Nettsider...37 Annonse student... 60 Identitetskonsept... 4 Eksempel profilelement

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk... 22 Formprinsipp... 26 Eksempler... 26 Trykksaker

Detaljer