H A D E L A N D KUNSTKATALOG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H A D E L A N D KUNSTKATALOG"

Transkript

1 G R A T I S H A D E L A N D KUNSTKATALOG Nr. 2 / Oktober - Desember 2014 George Riad Krohn SVIR KUNST I TRE OG LÆR (side 16-17) Ett tilbakeblikk på Hadelands Kultuhistorie: HALVDANSHAUGEN (side 9-10)

2 HADELAND Kunstkatalog KUNST KULTUR TILHØRIGHET LOKAL ENGASJEMENT I dette nummer: Ett tilbakeblikk på Hadelands Kultuhistorie: HALVDANSHAUGEN (side 9-10) George Riad Krohn SVIR KUNST I TRE OG LÆR (side 16-17) Velkommen til den 2. utgave av Hadeland Kunstkatalog. Mange over hele Hadeland distriktet har sett 1. utgave. Og Kunstkatalogen har fått mange flotte tilbakemeldinger. Vi takker både lokale kunstnere og innbyggere - som har kommer med flotte tilbakemeldinger og sist men ikke minst næringsliv som med sitt engasjement gjennom annonsering har støttet kulturprosjektet og har gjort dette kulturprosjekt gjennomførbart. Presentasjon og formidling av lokale kunstnere som vi ble kjente med sine arbeider i den 1. utgave av Kunstkatalog, er den 1. av 3 trinn av prosjektet lokal kultur til synlighet. Vi vil fra og med denne utgave starte prosjektets 2. trinn, dvs. presentasjon av kunstutøvere og formidling av distriktets Kultuhistorie og kulturminner. Når det gjelder trinn 3 av prosjektet vil vi inviterer lesere til å følge med i den 3. utgaven av Hadeland Kunstkatalog. Målsetting for prosjektet: Lokal kultur må synliggjøres ved å legge til rette for en variert kulturformidling. Gjennom formidling økes forståelsen for ivaretakelsen av våre Kulturminner som grunnlaget for vår identitet. Vi håper at Kunstkatalogen vil tilby enhver av oss anledning til å utvide vår kunnskap og til å bli litt mer kjent med den rikdom som Hadeland distriktet har å tilby på kulturfronten. Vi begynner i det små. Vi inviterer leserne også om å besøke Kunstkatalogens hjemmeside Tusen takk for deres gode tilbakemeldinger og vi ønsker dere fortsatt en god opplevelse gjennom Hadeland Kunstkatalog. Redaksjon Kunsten som presenteres i Hadeland Kunstkatalog og på Katalogens eget nettsted er til SALGS. For kjøp av kunst presentert i denne Kunstkatalogen og på nettstedet, ta kontakt med: Galleri Refset v/renato Grassi - Mob / E-post: Er du medlem i Hadeland Kunstklubb, får du bl.a. 10% rabatt på kunstkjøp m.m. NB! Vi gjør vårt ytterste for å gjengi bildene mest mulig korrekt, men gjør oppmerksom på at enkelte bilder kan variere noe i farge. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. 5% kunstavgift tilkommer for verk over kr ,- Hadeland Kunstkatalog Kommer ut 4 ganger årlig Utgis av: Galleri Refset Kirkenær Ansvarlig: Galleri Refset Produksjon: Flisa Trykkeri AS Flisa Redaksjon: Renato Grassi - epost: Annonseansvarlig: Renato Grassi Neste nr.: Ca. 10. januar 2015 Forside: verk av George Riad Krohn

3 Kari Hestnes, Høstlys - Foto Mål: A2 (42 x 59,4 cm.) - Salgspris: kr ,- med passepartout, u/ramme Hadeland Kunstkatalog nr

4 Bjørn Frode Egelandsdal, Høstfjell - Akryl på lerret Mål: 60 x 30 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme På Hadeland Kunstkatalogs nettsted kan du finne flere arbeider av og informasjon om kunstnere som er representert i denne katalogen 4 Hadeland Kunstkatalog nr

5 George Riad Krohn, Norway - Svidd inn i treplate Mål: 100 x 80 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Hadeland Kunstkatalog nr

6 Siri Knudsen, Keep the Faith - Akryl på lerret og preget inn med sølv Mål: 80 x 60 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme SIRI KNUDSEN MALERI Besøksadresse: JEVNAKER STASJON (2.etg) Glassverkvegen Jevnaker Ring for info: Hadeland Kunstkatalog nr

7 Hilde Amdal Arnesen, Cinque Terre - Akryl på lerret Mål: 120 x 80 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Hadeland Kunstkatalog nr

8 Cathrine Bysheim, Spiral ring i stilen Vannets magi, med rubin Laget i 925 sølv - Salgspris: kr ,- Velg kunst fra Hadeland Kunstkatalog og du eller din bedrift støtter lokalt kulturliv. 8 Hadeland Kunstkatalog nr

9 Ett tilbakeblikk på Hadelands Kultuhistorie: HALVDANSHAUGEN Distriktets kulturelle kapital skal også utvikles hos alle unge. Barn og unge har den samme rett som alle andre til å få kulturkunnskap som kan gi dem opplevelser og en positiv identitet til det lokalsamfunnet de vokser opp i. Identitet henger nært sammen med de opplevelser den enkelt får ta del i, og på hvilke områder man blir engasjert. Derfor er det viktig at Kulturminnesteder brukes som møteplasser hvor folk kan komme sammen for å se, lære, samhandle og oppleve. Vår identitet er også i stor grad knyttet til kulturarven. Kulturminner og kulturmiljø representerer vår kollektive hukommelse. Halvdanshaugen på Tingelstad Halvdanshaugen ligger på områdets høyeste punkt og herfra har man utsikt til store deler av Hadeland. Tradisjonen forteller at vikingkongen Halvdan Svarte er gravlagt i denne haugen. Halvdan Svarte tilhørte trolig Ynglingeætten, og hersket over store deler av Østlandet. Hans sønn var Harald Hårfagre, kongen som samlet Norge til ett rike. Snorre skriver at en gang Halvdan Svarte hadde vært på besøk på Hadeland, reiste han over Randsfjorden på vei hjem. Da gikk han gjennom isen og druknet. Dette skal ha skjedd en vårdag i år 860. I følge Snorre ble Halvdan Svarte delt i fire og hodet skal ligge på Stein på Ringerike. I andre kongesagaer finnes det andre fremstillinger av hvordan Halvdan Svarte ble gravlagt. Halvdan Svarte kjørte fra veitsle på Hadeland, og vegen hans falt slik at han kjørte over Randsfjorden; det var på våren; det var varmt av sola og det tinte godt. Og så kjørte de over Røykenvik, der hadde de brukt å vanne buskapen om vinteren, og der det var kommet møkk på isen, hadde det gravd seg hull av solvarmen. Da nå kongen kjørte over der, brast isen under ham, og der druknet kong Halvdan og en mengde mennesker. Da var han førti år gammel. Han hadde vært så årsæl en konge. Folk sørget så over ham, at da det ble kjent at han var død, og at liket var ført til Ringerike og skulle gravlegges der, kom det stormenn fra Romerike og Vestfold og Hedmark, og alle krevde de å få liket med seg og hauglegge det i sitt fylke; alle trodde at de skulle få godt år om de fikk det. De ble forlikt på den måten at de delte liket i fire deler; hodet ble lagt i haug på Stein på Ringerike, og hver av de andre tok sin del med seg hjem og haugla den der, og alle disse haugene heter Halvdansher. Snorre Sturlason: Heimskringla Snorre nevner ingenting om at en del av Halvdan også skal ha blitt gravlagt i Halvdanshaugen her på Tingelstad. Sagnet om at det skal være Halvdan Svarte som er gravlagt i denne haugen stammer fra et annet norrønt historieverk; Fagrskinna (den vakre skinnboka). Dette håndskriftet som er fra første halvdel av 1300-tallet forteller at Halvdan Svarte hadde vært på veitsle og druknet på hjemveien da han kjørte over Randsfjorden og isen brast under han og hestene hans. Videre skal Halvdans innvoller blitt jordet på Tingelstad på Hadeland, mens kroppen ble lagt i haug på Stein på Ringerike og hodet ble ført til Skiringssal og gravlagt der. Halvdan Svartes forbindelser til Hadeland og Tingelstad forsterkes ytterligere ved at sagaen forteller at Halvdans andre kone, Helga, skal ha vært datter av Dag den Frode på Tingelstad. I vikingtida var storhaugen, enten det var grav i den eller ikke, et viktig maktsymbol. En stor haug skulle gjenspeile slektens rikdom. Det var arbeidsomt å bygge en haug av noe størrelse og man måtte avse mange arbeidsfolk i lange tider for å få bygget de største haugene. I hver generasjon var det kun få som kunne bli gravlagt i storhauger på grunn av alle ressursene som skulle til. I vikingtiden var det vanlig med både brente og ubrente graver. Når den døde ble gravlagt, enten vedkommende var kremert eller ikke så Hadeland Kunstkatalog nr

10 Agita Egelandsdal, Veien - Olje på plate Mål: 50 x 35 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme var det vanlig å sende med den avdøde bruksgjenstander og redskaper, draktutstyr, smykker, mat og våpen slik at vedkommende skulle klare seg i det neste liv. Ved kremasjonsgraver var det vanlig at asken ble lagt som et en meter langt flak, ved inhumasjonsgraver ble den døde lagt i en trekiste, av og til med haug over, av og til uten. I de ubrente gravene ble de døde nedlagt fullt påkledd i sovestilling. Om Halvdanshaugen er Halvdan den Svartes gravhaug eller ikke er som nevnt noe usikkert. Gravhaugen som er om lag 16 meter i diameter og 1,6 meter høy har ikke gitt noen funn og alderen er ukjent. Haugen er en middels stor gravhaug og det finnes betraktelig større gravhauger i nærmiljøet. Det er mulig at en større haug kan ha ligget på platået like sørvest for Halvdanshaguen. Det er i så fall en haug man kun kan spore bunnrestene av i dag. Det kan ikke utelukkes at den kan ha vært den opprinnelige Halvdanshaugen. Halvdanshaugen har fra gammelt av vært samlingssted og danseplass for bygdefolket på Hadeland. Justisråd Christopher Hammer forteller om en hvit bauta med runeinnskrift som har stått på haugen. Dette kan ha vært en minnestein, reist over den som skal være gravlagt i haugen. Under St.Hansfeiringen ble det tidligere brent bål ved denne steinen som nå er borte. I dag brukes haugen aktivt til undervisning i samarbeid med skolene på Hadeland, i tillegg er den en av museets hovedattraksjoner. Men om det virkelig er Halvdan Svarte som ligger begravd her, eller om det kanskje er en annen Halvdan er noe usikert. (Kilde:Randsfjordmuseene.no) 10 Hadeland Kunstkatalog nr

11 Cathrine Bysheim, Cascade øyredobber - Laget i 925 sølv Salgspris: kr. 800,- Besøk oss på Hadeland Kunstkatalog nr

12 Kari Hestnes, Aften på myra - Foto - Mål: A2 (42 x 59,4 cm.) Salgspris: kr ,- med passepartout, u/ramme Velg kunst fra Hadeland Kunstkatalog og du eller din bedrift bidrar til å bevare, utvikle og synliggjøre innsatsen som kulturutøver gjør for et levende kulturliv i lokalmiljøet. 12 Hadeland Kunstkatalog nr

13 Bjørn Frode Egelandsdal, Fjell inntrykk - Akryl på lerret Mål: 150 x 100 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Hadeland Kunstkatalog nr

14 Kristian Øiom, Morgen tåken letter - Akryl på plate Mål: 60 x 40 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme H A D E L A N D K U N S T K L U B B Galleri Refset i samarbeid med Stasjo n på Jevnaker, starter Hadeland Kunstklubb. Alle kan bli medlem i Hadeland Kunstklubb. Som medlem i Hadeland Kunstklubb får du: 10% rabatt på kunstinnkjøp fra Hadeland kunstkatalog og/el. 25% rabatt på innramming Invitasjon til utstillingsåpninger Invitasjon til eksklusive private visninger i forkant av utstillingsåpninger Hadeland kunstkatalog tilsendt i post Flere medlemsfordeler er under arbeid. BLI MEDLEM! Medlemskapet koster kr. 300,-/kalender år pr. person Familiemedlemskap kr. 400,-/kalender år Bedriftsmedlemskap kr ,-/kalender år For mer info: e-post: eller: Renato Grassi v/galleri Refset - Mob.: Hilde Amdal Arnesen v/stasjo n - Mob.: Hadeland Kunstkatalog nr

15 Sara Marii Wergland, Solsikker - Olje på lerret Mål: 46 x 55 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Sara Marii Wergland, Likeverd - Olje på lerret Mål: 80 x 50 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Hadeland Kunstkatalog nr

16 George Riad Krohn SVIR KUNST I TRE OG LÆR George Riad Krohn er egypter bosatt på Jevnaker siden George startet som 18-åring å kopiere kjente malerier, og malte bl.a. ikoner til kirken. Ved et uhell brant han en dag merker i bordet med en loddebolt, og like etter var han i gang med å svi inn et motiv. Deretter brant han på det meste han kom over av tremateriale. Etter hvert inngikk han avtaler med møbelfirmaer og malte og svidde motiver i møbler. Så åpnet han sitt lille galleri/arbeidsplass i Art Village i El Gouna, Red Sea. Som dyslektiker er det visuelle hans fortellerverktøy I Norge tok han utdannelse innen 3D animasjon, og billedkunsten lå på vent en stund inntil han fant frem loddebolten igjen i vår. Det som har skjedd den siste tiden i hjemlandet Egypt med revolusjoner og regjeringsskifter har satt preg på arbeidene hans. Nå setter han fokus på kvinners lidelse i Midtøsten. I den forbindelse tegner han både med loddebolt og på digitalt tegnebrett. Langt fra sitt hjemland setter han pris på å kunne ytre sine meninger og lage de motivene han ønsker uten å få problemer eller trusler om arrestasjon. I Egypt opplevde han en gang å få halve utstillingen fjernet. Det hender han lager bilder han selv ikke orker å se på i etterkant, det kan være mye følelser og frustrasjon som han har ønsket å illustrere. Som dyslektiker er det visuelle hans fortellerverktøy og gjennom sine figurative og detaljerte arbeider formidler han historier, inntrykk, meninger, opplevelser, følelser, myter eller religion. Han har også laget egne versjoner av kjente verk som Creation of Adam og Mona Lisa. Dette er et gammelt bilde som ble laget i frustrasjon over hvor falske mennesker kan være, og hvordan de kan sette på ulike masker i ulike situasjoner. Kardemommebyen Jevnaker Da George kom til Norge skjedde det noe med motivene hans; de ble vennligere. Selv synes han at han var kommet til eventyrland, og han lagde bilder med snille norske hus og trapper som symboliserte en optimistisk fremtid. Han kunne ikke tro sine egne øyne da han f.eks. besøkte Jevnaker lensmannskontor, med hyggelig betjening og barnetegninger på veggen. Dette var noe annet enn i Egypt hvor man forbinder politiet med frykt og tortur fremfor trygghet. I dag engasjerer han seg i den politiske uroen i Midtøsten bl.a. gjennom sine 16 Hadeland Kunstkatalog nr

17 George Riad Krohn, Fallen - Svidd inn i treplate Mål: 150 x 150 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme arbeider, mens han selv lever trygt i «Kardemomme by». Det er en merkelig kontrast, noe som vises i hans bilder som spenner mellom temaene kjærlighet og frykt. Pyrografi oppsto i Egypt Det var tilfeldig at George utviklet teknikken som kom til ved et uhell gjennom brennmerker i møbel. Men det morsomme er at pyrografi er en form for uttrykk som oppsto i det gamle Egypt. Teknisk sett er pyrografi kunsten å skape et bilde på tre eller skinn ved å brenne bestemte deler ved hjelp av en rekke verktøy oppvarmet med varierende grader. Oppdrag I tillegg til veggbilder har George svidd motiver på hyttedører, i møbler, på lær mm. Portrettene han lager er gjerne fantasifulle og forteller noe om personligheten. Han maler også olje og akrylmalerier. I det siste har han jobbet en del digitalt; på tegnebrett og med 3D modellering, animasjon m.m. Hadeland Kunstkatalog nr

18 Cathrine Bysheim, Spiralhjerte - Laget i 925 sølv Salgspris: kr. 800,- Besøk og blir oppdatert om kultur- og idretts arrangementer i ditt distrikt. 18 Hadeland Kunstkatalog nr

19 Hilde Amdal Arnesen, Den store grisefesten - Akryl på lerret Mål: 80 x 80 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Hadeland Kunstkatalog nr

20 Hilde Amdal Arnesen, Klovnen med stjernekikkerten - Akryl på lerret Mål: 120 x 100 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme 20 Hadeland Kunstkatalog nr

21 Hadeland Kunstkatalog nr

22 Bjørn Frode Egelandsdal, Mot Nesbakken (Utsnitt) - Akryl på lerret Mål: 90 x 90 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme For kjøp av kunst fra denne kunstkatalogen og/el. nettstedet kontakt oss: mob.: e-post: 22 Hadeland Kunstkatalog nr

23 George Riad Krohn, Belly Dancers - Svidd inn i treplate Mål: 70 x 50 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Hadeland Kunstkatalog nr

24 Siri Knudsen, Love Live & Dream - Akryl og kull på lerret Mål: 80 x 60 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Siri Knudsen, Morskjærlighet - Tegnet med kull på lerret Mål: 50 x 50 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme 24 Hadeland Kunstkatalog nr

25 Agita Egelandsdal, Ensomhet - Akryl på plate Mål: 60 x 30 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Vi tilbyr kostnadsfritt befaring, rådgivning, forslag til kunstnerisk uttrykk, montering og ferdigstillelse av kunstverkene. Ta kontakt! Hadeland Kunstkatalog nr

26 Svetlana Olsrud, Tidlig vår Akryl på plate Mål: 35 x 27 cm. Salgspris: kr ,- m/ramme Svetlana Olsrud, Vinterlandskap - Akryl på lerret Mål: 41 x 33 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme 26 Hadeland Kunstkatalog nr

27 Sabine Mertens, Barns mareritt - Olje på lerret Mål: 57 x 71 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Sabine Mertens, Fjord med tåke - Akvarell Mål: 17 x 23 cm. - Salgspris: kr. 900,- m/ramme, passep. og glass Hadeland Kunstkatalog nr

28 Kristian Øiom, Rød spinnaker - Akryl på plate Mål: 54 x 65 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme DIN ANNONSE HER? For å bli mer synlig i Hadeland distrikt og for å bidra til å bevare, utvikle og synliggjøre lokal kultur Ta kontakt med: RENATO GRASSI Mob.: Hadeland Kunstkatalog nr

29 Siri Evje, Høst i Tallin - Olje på lerret Mål: 100 x 73 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Siri Evje, Inferno - Akryl på lerret Mål: 100 x 80 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Hadeland Kunstkatalog nr

30 Kari Hestnes, Hvile - Foto - Mål: A2 (42 x 59,4 cm.) Salgspris: kr ,- med passepartout, u/ramme Bli medlem i Hadeland Kunstklubb og får fordelene som spesifisert på side Hadeland Kunstkatalog nr

31 Agita Egelandsdal, I tanker - Olje på lerret Mål: 50 x 70 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Hadeland Kunstkatalog nr

32 Utøvers kulturprogram 01. oktober desember 2014 Oktober Hilde Amdal Arnesen stiller ut på Kafe Bare Kom Inn i Jevnaker sentrum. Utstillingen følger kafeens åpningstider. November 13. og Fotoutstilling, Kari Hestner stiller ut på BalaZen (Kjekstadveien 1, Vestre Gran) Hilde Amdal Arnesen stiller ut på Kafe Bare Kom Inn i Jevnaker sentrum. Utstillingen følger kafeens åpningstider. Desember Agita Egelandsdal og Bjørn Frode Engelandsdal stiller ut Malerier, Silkebilde, Akvareller m.m., Galleri 3Rom (torsdag og lørdag, frem til Jul) - Enggata 3, Jevnaker Hilde Amdal Arnesen stiller ut på Kafe Bare Kom Inn i Jevnaker sentrum. Utstillingen følger kafeens åpningstider. Hadeland Kunstkatalog gis ut 4 ganger i året (1 gang pr. kvartal) og finnes hos: Jevnaker kommune: Jevnaker kommune servicetorg, Jevnaker Folkebibliotek, Cebrina hårstudio, Jevnaker Fisikalske Institutt, Café Bare Kom Inn, Jevnaker legesenter, Jevnaker helsestasjon, Lege Sajid Arain, Jevnaker Hud og Fot, Fysikalsk Institutt Tannleger, Klækken Hotell, Thorbjørnrud Hotel, Kistefoss Museet, Sparebank 1 Jevnaker, Oldemors Karjol, Corner n reataurant, Stasjo n, Nybygget Legekontor. Gran kommune: Kommunetorget Gran, Gran Folkebibliotek, Hadeland Kulturskole, Jaren legesenter, Gjensidige Hadeland, Hadeland Gjestegård, Studio Tress (frisør), Sparebank 1 Gran, Carisma dame & herrefrisør, Cebrina hårstudio, Gran Hudpleie, Tråkket frisører, Tannlege Tahir Rustam, Gran Legesenter, Fysikalsk Institutt Tannleger, Rojan krysset (Grymyr - V. Gran), DNB Gran, BalanZen, Hadeland Folkemuseum. Brandbu: Sparebank 1 Brandbu, Torget frisør, Brandbu Legegruppe. Lunner kommune: Lunner kommune servicetorg, Lunner Helsestasjon, Lunner Folkebibliotek, Lunner Legesenter, Tunet frisør, Lunner fotklinikk, Kreativ hårstudio, Cafeen v/lunner Kirkekontor. Grua: Grua Hårstudio, Spartacus trim og treningssenter Harestua: Harestua Tannklinikk, Frisør Kroken, Sparebank 1 Harestua.

G R A T I S S O L Ø R K U N S T K A T A L O G. NR. 1 / Mai - Juli 2014

G R A T I S S O L Ø R K U N S T K A T A L O G. NR. 1 / Mai - Juli 2014 S O L Ø R K U N S T K A T A L O G NR. 1 / Mai - Juli 2014 G R A T I S KUNST KULTUR SOLØR Kunstkatalog TILHØRIGHET LOKAL ENGASJEMENT Kan kunst påvirke oss i hverdagen? Kan form og farge påvirke oss mentalt?

Detaljer

LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT

LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT SALHUS BARNEHAGE 2015 1 Innledning. Gjennom årstidene og året som går opplever vi mange skiftninger i lys, både inne og ute. Vi registrerer solen som står opp og går ned, og

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Sørg for at turferien ikke kommer for brått på den firbente Viltpåkjørsel hvis

Detaljer

maskerader Hekseri & kvinnekraft NUMMER 20 INSPIRASJON FOR SKAPENDE HENDER FRA DU STORE ALPAKKA HEXA nytt garn fra DSA 21 lekre oppskrifter Mirasol

maskerader Hekseri & kvinnekraft NUMMER 20 INSPIRASJON FOR SKAPENDE HENDER FRA DU STORE ALPAKKA HEXA nytt garn fra DSA 21 lekre oppskrifter Mirasol maskerader INSPIRASJON FOR SKAPENDE HENDER FRA DU STORE ALPAKKA NUMMER 20 Hekseri & kvinnekraft HEXA nytt garn fra DSA 21 lekre oppskrifter 21 Heksebrygg & overtro Mirasol 16 32 Sjaman & agronom 2 i HEXA

Detaljer

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB r a p p o r t N R. - 2 0 0 5 - Å R G A N G 2 1 RBR 3 Redaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene i Rogaland

Detaljer

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund Nr 1/06 Mai 2006 Torsdag 4. mai 2006 fikk vi vår første sommerdag, og det uten at våren var innom oss.

Detaljer

RBR NR. 1-2002 - ÅRGANG 19. www.bedriftskunstforeninger.no

RBR NR. 1-2002 - ÅRGANG 19. www.bedriftskunstforeninger.no RBR R A P P O R T NR. 1-2002 - ÅRGANG 19 www.bedriftskunstforeninger.no Redaksjonen: Styret i RBR: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Arve Fitjar med hjerte blant undommene - Knut Arild Hareide om politikk og tro - Da damene dro... Kjøreplan: Frist for stoff 01. febr. 25. apr. 29. aug. 07. nov. Ut ca.

Detaljer

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Edvard Munch barn som motiv, barn som tema Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Kunst i Skolen Kongens gate 2 (inngang Bankplassen) 0153 OSLO Tlf 23 35 89 30 Fax 22 42 35 44 kis@kunstiskolen.no www.kunstiskolen.no

Detaljer

Fem uker av livet. Et barn for lite

Fem uker av livet. Et barn for lite 17 Et barn for lite De små som bare får leve en liten stund setter også dype spor i foreldrenes liv. I denne serien blir vi nærmere kjent med noen av dem som mistet sine kjære så altfor tidlig. DEL 1:

Detaljer

INNHOLD. Innledning s. 3. Barnehagens personale. Lover og rammer o Utvidet kristen formålsparagraf s. 4. Satsingsområde for Bogafjell åpne barnehage

INNHOLD. Innledning s. 3. Barnehagens personale. Lover og rammer o Utvidet kristen formålsparagraf s. 4. Satsingsområde for Bogafjell åpne barnehage INNHOLD Innledning s. 3 Barnehagens personale Lover og rammer o Utvidet kristen formålsparagraf s. 4 Satsingsområde for Bogafjell åpne barnehage Foreldrenes rolle Barns medvirkning s.5 Omsorg, lek og læring

Detaljer

Hamran Kjøkken. Gi mennesker mer enn hva de forventer, og gjør det fordi du liker å gjøre det. Indisk tantra

Hamran Kjøkken. Gi mennesker mer enn hva de forventer, og gjør det fordi du liker å gjøre det. Indisk tantra Hamran Kjøkken Gi mennesker mer enn hva de forventer, og gjør det fordi du liker å gjøre det. Indisk tantra HAMRAN KJØKKEN, HAMRAN SNEKKERVERKSTED AS Art Direction: Kenneth Hansen/Lovechild Scandinavia

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

RBR N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0. 0-år

RBR N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0. 0-år RBR r a p p o r t N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0 0-år 29 R edaksjonen: Styret i RBR: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde BARNEHAGEPRISEN 2013 Plass til bilde Hilsen fra kunnskapsministeren Gratulerer til vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2013! Ruseløkka barnehage, Kampen kunstbarnehage og Klosteret barnehage er flotte

Detaljer

14 a k t u e l l b o k s e r i e f o r l æ r e r e. 18 t r e f f p u n k t «Skolegård» Et løft i skolehverdagen!

14 a k t u e l l b o k s e r i e f o r l æ r e r e. 18 t r e f f p u n k t «Skolegård» Et løft i skolehverdagen! favn Kristent Pedagogisk Forum 1/2010 Årgang 30 verdier t r o d a n n i n g oppvekst 4 t e m a s k o l e n o g b a r n e h a g e n i m ø t e m e d b a r n o g u n g e i k r ise Hva gjør vi når krisen rammer?

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt.

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 1 IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 2 Praktisk informasjon Utstillingen består av tre store, innrammede fargefotografier: Kisstvillingene 2001 str.: 93 x 97

Detaljer

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1 VI TRENGER HVERANDRE NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no Kroppen nr. 1 ikke Stikka 2-2012 1 INNHOLD Redaktør s. 4 Noen øyeblikk med Fabian Stang s. 6 Tannlegene har

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Norges Parkinsonforbund 25 år

Norges Parkinsonforbund 25 år Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 3/2009 - årgang 25 Et sted mellom virkelighet og drøm side 14 Medisiner og mat side 13 Ny spørsmål og svar tjeneste side 20 innhold Norges Parkinsonforbund Norges

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet.

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet. Løssalg kr 10,- laget av Tusenhjemmet Bodø AS Leselig for alle! juni 2013 Sosialt entreprenørskap Generasjonssenter Et møte med Atle 3 på gata Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten

Detaljer

Sterke bånd i Kenya. Røde Kors. www.rodekors.no/buskerud. NM i Gatefotball til Drammen. Generalsekretæren har ordet. Aidskonferanse i Washington

Sterke bånd i Kenya. Røde Kors. www.rodekors.no/buskerud. NM i Gatefotball til Drammen. Generalsekretæren har ordet. Aidskonferanse i Washington avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 2-2012 Sterke bånd i Kenya Buskerud Røde Kors har mange gode venner i Nyeri i Kenya, takket være et samarbeidsprosjekt som har vart siden 2005. Organisasjonsutvikling står

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTENE

RAPPORT FRA PROSJEKTENE RAPPORT FRA PROSJEKTENE TATERFOLKET FRA BARN TIL VOKSEN (2004 2009) FORMIDLING AV TATERKULTUR (2010 2015) Prosjektleder Førstelektor Anne-Mari Larsen, Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer