S O L Ø KUNSTKATALOG. Kulturminner. Nordhagen barnehage i Våler satser på lokale kunstnere. Verdt et besøk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S O L Ø KUNSTKATALOG. Kulturminner. Nordhagen barnehage i Våler satser på lokale kunstnere. Verdt et besøk"

Transkript

1 G R A T I S S O L Ø R KUNSTKATALOG NR. 2 / August - Oktober 2014 Verdt et besøk Kulturminner Langs Gamle Kongeveg i Grue kommune Formiddagsprat med Helene Løvenskiold - om gleden av fremdeles å feste naturopplevelser på akvarellpapir Nordhagen barnehage i Våler satser på lokale kunstnere

2 SOLØR Kunstkatalog KUNST KULTUR TILHØRIGHET LOKAL ENGASJEMENT I dette nummer: Kulturminner langs Gamle Kongeveg i Grue kommune (side 9-10) Formiddagsprat med Helene Løvenskiold (side 16-17) Nordhagen barnehage i Våler satser på lokale kunstnere (side 30-31) Velkommen til den 2. utgave av Solør Kunstkatalog. Mange over hele Solør distriktet har sett 1. utgave - som vi er veldig stolt av. Og Kunstkatalogen har fått mange flotte tilbakemeldinger. Vi takker både lokale kunstnere og innbyggere - som har kommer med flotte tilbakemeldinger og sist men ikke minst næringsliv som med sitt engasjement gjennom annonsering har støttet prosjektet og har gjort dette prosjekt gjennomførbart. Presentasjon og formidling av lokale kunstnere som vi finner i denne Kunstkatalog med sine arbeider, er den 1. av 3 trinn av prosjektet lokal kultur til synlighet. Vi vil fra og med denne utgave starte prosjektets 2. trinn, dvs. intervju av kunstutøvere, innbyggere og av lokale historikere om distriktets kulturminner. Når det gjelder trinn 3 av prosjektet vil vi inviterer lesere til å følge med i den 3. utgaven av Solør Kunstkatalog. Vi håper at Kunstkatalogen vil tilby enhver av oss anledning til å utvide vår kunnskap og til å bli litt mer kjent med den rikdom som Solør distriktet har å tilby på kulturfronten. Vi begynner i det små. Vi inviterer leserne også om å besøke Kunstkatalogens hjemmeside Tusen takk for deres gode tilbakemeldinger og vi ønsker dere fortsatt en god opplevelse gjennom Solør Kunstkatalog. Redaksjon Kunsten som presenteres i Solør Kunstkatalog og på Katalogens eget nettsted er til SALGS. For kjøp av kunst presentert i denne Kunstkatalogen og på nettstedet, ta kontakt med: Galleri Refset v/renato Grassi - Mob E-post: Er du medlem i Solør Kunstklubb, får du 10% rabatt på kunstkjøp og 25% rabatt på innramming. NB! Vi gjør vårt ytterste for å gjengi bildene mest mulig korrekt, men gjør oppmerksom på at enkelte bilder kan variere noe i farge. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. 5% kunstavgift tilkommer for verk over kr ,- Solør Kunstkatalog Kommer ut 4 ganger årlig Utgis av: Ansvarlig: Produksjon: Redaksjon: Annonseansvarlig: Neste nr.: Galleri Refset Kirkenær Galleri Refset Flisa Trykkeri AS Flisa Renato Grassi - epost: Renato Grassi Ca. 01. november Forside: Midtsommer av Helene Løvenskiold

3 Randi Blakstad, Uten tittel - Olje på lerret mål: 28 x 25 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Åpningstider: Mandag - torsdag Fredag og lørdag Søndag Midt i Gata salat Like oss på FACEBOOK Facebook.com/Midtigata Solør Kunstkatalog nr

4 Turid Evang, Panfløytetoner - Akryl på lerret mål: 60 x 80 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme...en opplevelse midt i Kirkenær sentrum * Unike dameklær, smykker, vesker, belter og strømper * Gaveartikler, design fra fjern og nær * Delikatesser, kaffe/te, ost, oljer, edikker m.m. * Kunst * Interiør se for åpningstider og info Tlf.: følg oss også på facebook! 4 Solør Kunstkatalog nr

5 Wolfgang Ellermann, Gule bobler - Akryl på lerret mål: 120 x 136 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Velg kunst fra Solør Kunstkatalog og du eller din bedrift støtter lokalt kulturliv Solør Kunstkatalog nr

6 Knut Larsson, Skogafoss - Akryl på lerret mål: 60 x 80 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Vi hjelper deg på veien mot yrkesdrømmen Negardssvingen Flisa Kjersti May Bilpleie Ved Kantine Brøytestikker Attføringsarbeid gjennom aktivitet 6 Solør Kunstkatalog nr

7 Wolfgang Ellermann, Uten tittel - Akryl på papir mål: 120 x 110 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Varig tilrettelagt arbeid, arbeidstrening eller kartlegging av arbeidsevne? Grue Service AS ER DU UFØRETRYGDET og ønsker å: arbeide med andre i samme situasjon og delta i et sosialt fellesskap? få del i gode velferdstiltak, som sommertur, julebord og gratis treningssenter? ELLER STÅR DU UTENFOR DET ORDINÆRE ARBEIDSMARKEDET, og ønsker å: få kartlagt dine styrker og begrensninger i et kompetent fagmiljø? delta i et målrettet attføringsløp, som leder til videre utdanning eller arbeid? få tilgang til gratis treningssenter? Da kan Grue Service AS ha et tilbud til deg - Tlf: Solør Kunstkatalog nr

8 Helene Løvenskiold, Livsseilas - Akvarell rammemål: 64 x 78 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Her finner du bl.a.: NORSK KUNSTMUSEUM for UTØVENDE BILLEDKUNSTNERE Åpent 1. helg i hver måned (kl ) REFSET KUNSTSENTER Sandstadvegen Kirkenær SOLØR MALERKLUBB - Vi treffes hver Tirsdag (18-21), 1. treff etter sommer blir den 09. sept. Velkommen! GALLERI REFSET, SOLØR KUNSTKATALOG, LOKALKULTUR.no m.m. (på Vestside) Ta kontakt med Renato Grassi på tlf for info eller om du ønsker et FAST møtested for ditt lag el. din forening. 8 Solør Kunstkatalog nr

9 Kulturminner langs Gamle Kongeveg i Grue kommune Vi ønsker gjennom Solør Kunstkatalog å formidle distriktets Kulturminner for å bidra til å gi befolkningen i hele distriktet mulighet til gode kulturopplevelser og kanskje litt ekstra kunnskap. Distriktets kulturelle kapital skal også utvikles hos alle unge. Barn og unge har den samme rett som alle andre til å få kulturkunnskap som kan gi dem opplevelser og en positiv identitet til det lokalsamfunnet de vokser opp i. Identitet henger nært sammen med de opplevelser den enkelt får ta del i, og på hvilke områder man blir engasjert. Derfor er det viktig at Kulturminnesteder brukes som møteplasser hvor folk kan komme sammen for å se, lære, samhandle og oppleve. Vår identitet er også i stor grad knyttet til kulturarven. Kulturminner og kulturmiljø representerer vår kollektive hukommelse. Redaksjon i Solør Kunstkatalog mener at gjennom formidling økes forståelsen for ivaretakelsen av våre Kulturminner som grunnlaget for vår identitet. Derfor inviterer vi lesere som kan bidra med kunnskap, formidling og opplevelse som kan ha betydning for tilhørighet, selvforståelse, selvutvikling og trivsel for enkeltmennesker og grupper til å kontakte vår redaksjon. Målsetting for prosjektet: Lokal kultur må synliggjøres ved å legge til rette for en variert kulturformidling. Vi håper at foreldre, lag og foreninger, skoler og barnehager tar seg tid til å besøke og oppleve dette sammen. Besøke både de vernede og de verneverdige Kulturminner i Solør distriktet. Bruk gjerne jungeltelegraf metode for å videreformidle alle de gode opplevelser etter å ha besøkt Kulturminnesteder. Den første kjørevegen som ble bygget i Hedmark fylke van antagelig vegen mellom Kongsvinger og Elverum på Glommas østside. Herom skriver Yngvar Nielsen: «Da Kristian V besøkte Norge i 1685 foregikk den største del av hans reise over land til hest, og vogn benyttedes kun på strekningen mellom Kongsvinger og Elverum.» Kongsvinger festning ble anlagt i 1682, Christianfjell festning i Elverum i Kongen skulle vel på denne reisen inspisere nye festningene. I den gamle kongevegen på Glommas vestside forefinnes verneverdige hvelvbruer av gråssten. En av disse er Domma Domma bru bru i Grue kommune, med lysvidde 6,5 m. Brua ligger i en avskåret strekning av riksveg 210 ved gården Bjerken, og har med vangemurene en total lengde på ca. 80 m. Brua ble restaurert i årene 1977/78 for midler bevilget over statsbudsjettet for bevaring av gamle, verneverdige veier og bruer. Brua er et prakteksemplar av stenbruer av denne type og ligger godt synlig fra riksvegen. Foruten bruene i kongevegen på Glommas vestside forefinnes en gamle verneverdige bru i andre veger, som i riksveg 202 i Grue kommune ligger Tvengsvik bru, en gammel hvelvbru av gråsten med lysvidde 2,3 m. Den ligger umiddelbart vest for Tvengsberget ved nordre spiss av Røgden. Som tidligere nevnt er vegen Kongsvinger - Elverum den første vegen i Hedmark fylke som er nevnt kjørbar med hest og vogn. Den ble benyttet av kong Christian den femte i 1685, som foran nevnt. Stekningen nordover langs Glomma frem til Nor er flat og byr ikke på særlige vanskelige partier for vegbygging. På strekningen Nor - Grinder bli terreng vanskeligere, og den gamle vegen har derfor både tunge stigninger og skarpe kurver mellom disse stedene. Strekningen Nor overgangsbru - Våler gard ble ombygget i 1973 med formell avlevering i Kongevegen ble delvis utlagt til bruk som privat veg, delvis tillagt tilstøtende eiendom. Strekningen Solør Kunstkatalog nr

10 Knut Larsson, Vakthus - Akryl på lerret mål: 50 x 35 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Våler gard - Sæta og Sæta - Sandmoen (syd Grinder) ble ombygget i årene 1969/72 med formell avlevering sistnevnte år. Den avløste kongevegen ble med denne omlegging for det meste utlagt til bruk som privat veg. I denne private vegen ligger en gammel verneverdig bru, Piksrud bru. Det er også en Piksrud bru hvelvbru av gråsten som er typisk for byggeperioden omkring 1800-tallet. Lysåpningen er 7,5 m. og lengden av murverket er ca. 50 m. En skade på det murede rekkverket ble utbedret i 1977 for midler bevilget over statsbudsjettet. Brua er meget godt bevart og er et prakteksemplar på bruer fra denne tidsperiode. I Sorknesområdet hvor gamlevegen tar en noe mer vestig retning ved eiendommen Alfheim, går over den gamle Sorka bru, og kommer inn i nåværende riksveg igjen ved Sømoen. Sorka bru var i bruk til 1947 da vegen ble omlagt. Den gamle vegen med brua er utlagt til privat vegen til bruk for oppsitterne. Den gamle Sorka bru er en hvelvbru av rått tilhugget gråsten med et litt annet mønster i Sorka bru muringen enn andre bruer fra denne tidsepoke. Brua har en lysvidde på 4,8 m. kjørebanebredde er 5,0 m. Brua ble restaurert i 1978/79 for midler bevilget over statsbudsjettet til bevaring av verneverdige veger og bruer. Brua er utsatt for oversvømmelser under flomm i Glomma. I 1914 ble fyllingene noe hevet for å sikre mot oversvømmelse. Kilde: Faktaopplysninger ble hentet fra Statens vegvesens rapport Gamle veger og bruer i Hedmark 1982, vegvesen.no. Brubildene ble hentet fra faktaark.naturbase.no. 10 Solør Kunstkatalog nr

11 Kari Hafseng, Alf Prøysen - Akvarell motivmål: 19 x 29 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Kaffegata Flisa Tlf.: Kaffegata 69, Flisa Tlf.: Stoff, utstyr og mønstre til lappeteknikk Sy- og broderitilbehør. Gaveartikler. Brodering på tekstiler, tekster og/eller din egen logo. Solør Kunstkatalog nr

12 Marit Lund, Tillit - Akryl på dypt lerret mål: 40 x 40 cm - Salgspris: kr ,- u/ramme Med kunden i fokus Elektriske installasjoner Feilsøking Tele Data Alarmer Varmepumper Automasjon 12 Solør Kunstkatalog nr

13 Wolfgang Ellermann, Uten tittel - Akryl på papir mål: 110 x 120 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme På Solør Kunstkatalogs nettsted kan du finne flere arbeider av og informasjon om kunstnere som er representert i denne katalogen Solør Kunstkatalog nr

14 S O L Ø R K U N S T K L U B B Galleri Refset starter Solør Kunstklubb. Alle kan bli medlem i Solør Kunstklubb. Som medlem av Solør Kunstklubb får du: 10% rabatt på kunstinnkjøp fra Solør Kunstkatalog og/el. 25% rabatt på innramming Invitasjon til alle utstillingsåpninger Invitasjon til eksklusive private visninger i forkant av utstillingsåpninger Solør Kunstkatalog tilsendt i post Flere medlemsfordeler er under arbeid. BLI MEDLEM! Medlemskapet koster kr. 300,-/kalender år pr. person Familiemedlemskap kr. 400,-/kalender år Bedriftsmedlemskap kr ,-/kalender år For mer info: Renato Grassi v/galleri Refset Mob.: e-post: 30 minutter om dagen - ditt livs beste investering! Hver dag er en fin dag for å komme i gang. HØYERE PULS GIR ET STERKERE HJERTE Vi i Sport 1 ønsker deg lykke til med ditt livs beste investering! Vi har utstyret. 14 Solør Kunstkatalog nr

15 Kari Hafseng, Høst på Svalbard - Akvarel motivmål: 19 x 29 cm. - Salgspris: kr. 600,- u/ramme Renato Grassi, Livets øyeblikk - Akryl på dypt lerret mål: 40 x 120 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Solør Kunstkatalog nr

16 Formiddagsprat med Helene Løvenskiold En vakker sommerdag ringte vi Helene for vi var på jakt etter et sommermotiv blant alle hennes flotte akvarellmalerier. Et som vi kunne bruke på forsiden av denne Kunstka- Helene Løvenskiold (Foto: R. Grassi) talogen. Vi kom til Helenes hjem og gikk inn i et nylaget visningsrom i kjelleren hvor hun hadde alle akvarellmaleriene malt den siste tiden. Mens vi var opptatt med valg, sa hun: Jeg kan jo male et nytt bilde, som dere kan bruke på forsiden av Kunstkatalog nummer to. Det er supert svarte vi. Og tenkte inne i oss at det var mer enn vi hadde forventet. Nemlig at vi kan vise fram ett helt nytt akvarellmaleri fra Helene Løvenskiold skapt for Kunstkatalogen. Deretter, tok vi en kort kunstprat, om hennes liv som kunstner og hennes skaperevner. Emnet engasjerte oss i en lengre prat enn den vi hadde tenkt på. Helene, som har malt i 60 år - fortsetter å feste opplevelser fra natur og stemninger på akvarellpapir. Hun var meget interessant for oss så vi tenkte at det skulle være interessant for Solungene også. Derfor, satt vi der i en flott sommerdag, og inviterte henne til å fortelle om seg selv og kulturlivet i vår kommune. Slik ble praten: Først vil jeg berømme Renato Grassi for en fantastisk innsats her i Grue. Han startet sitt liv som Grueborger med å pusse opp den gamle Refset Skole for deretter å skape et Kunstsenter på skolen. For bygda som gjerne presenterer seg som KUNST OG KUL- TURBYGDA GRUE er jo dette et eventyrlig tiltak. For oss som er bitt av denne trangen til å skape - er det en ekstra gave. Jeg vil nevne noe: 1: Få mulighet til å møte andre kunstne- re. 2: Lære mer. 3: Mulighet til å stille ut det vi skaper. 4: Slippe å reise ut av bygda for å få kjøpt materiell. 5: For så til slutt kunne dele skaperverket med så vel kjøpere - som med mennesker som ønsker å berike sin hverdag med en kunstnytelse. At Renato Grassi allerede kommer med Kunstkatalog nummer to er jo også en bragd. En katalog hvor han tilbyr så vel annonsører som andre interesserte til å kjøpe bilder de liker å ha på veggen. Vi som kunstnere får jo en flott mulighet til å vise hva vi står for. Selv har jeg takket være min mors kreativitet og min fars kjærlighet til skog og natur - vært interessert i farger og linjer fra femårsalderen. Malte bilder til alle stilene mine gjennom hele skoletiden. Som syttenåring begynte jeg på malekurs i Friundervisningen. Og siden har det blitt mange undervisningstimer. The Art School ga meg mye. Der måtte vi lære om alle typer farger og materiell for kunst. Oppgaver måtte utføres og leveres for kritikk. Kravet var også å male dyr og mennesker selv om ikke dette er min interesse og styrke. Ellers er min kunstinteresse bred. Jeg er fremdeles betatt av bl.a. Monets hager og Skagenmalerne og får fremdeles vondt av noe av Munchs kunst. Føler angst i mange av hans bilder. Når jeg kjøper kunst - er det fordi jeg synes bildet er vakkert - ikke på grunn av et kjent navn. Glemmer aldri et naturbilde jeg så som ung men ikke hadde penger til å kjøpe. En sti som førte inn i en skog bak skogen skimtet man en herlig lysning. Må si jeg ofte prøver å gjenskape dette på egne bilder. Ellers pleier jeg å si at jeg er vintermenneske. Elsker å male snø og kald vinter. MEN så trenger disse fargesymfoniene mine seg på. Det er vel derfor min mann spør når jeg starter dagens maling. Skal du male pent? (det er natur) eller skal du male disse fargeflekkene dine? Det merkelige er at i disse fargeflekkene utspiller det seg mange ting. 16

17 Helene Løvenskiold, Midtsommer - Akvarell motivmål: 36 x 44 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Jeg kunne skrive en novelle om hvert bilde. Begrenser det til tittelen. Mens disse bildene tapper meg for energi jeg føler gir ut noe så fylles energien på igjen når jeg maler natur. På en utstilling, sa gallerieieren at jeg måtte la tilskuerne selv se hva de ser i bildene mine. En dame som beskuet et slikt bilde ville vite hva jeg mente med bildet. Jeg fortalte det. - Hun ringte meg etter å ha kjøpt bildet - og sa: Takk for du lærte meg å bruke fantasien. Lykken for meg er å selge et bilde og få tilbakemelding om at den gir kjøperen noe spesielt. I blant får jeg høre at jeg må selge bildene dyrere for at folk skal forstå det er KUNST. Da pleier jeg å sitere den kjente kunstner Bjørn Wiinblad. Da jeg intervjuet han og bemerket billig pris på noen bilder sa han: Hvorfor skal ikke folk med lite penger få ha noe pent på veggen?. Så sant! Jeg har vært heldig. I 20 år var jeg redaktør for et internasjonalt kunstblad - og fikk følge maleundervisning både i Amerika, Kina og flere andre land. I Finland fikk jeg også ha utstilling med den kjente kunstneren Kimmo Pälikkö som har Art of Helsinki - hvor jeg har deltatt i flere kurs. Vi som har denne glede av å leke med farger og linjer er utrolig heldige. Derfor maler jeg ikke for å bli rik men for å glede meg selv og andre. Nå kan jeg få nyte å male mine akvareller hjemme og få vise dem frem her i Grue. Jeg har også fått laget meg et eget visningsrom i kjelleren - som kan besøkes etter avtale. Ellers blir det utstilling under Kulturuka i Grue samt Adventsutstilling på Kunstkafeen Midt i Gata på Kirkenær - og sist men ikke minst kan Renato Grassi formidle mine bilder. Derfor med alle de dyktige kunstnere som finnes i Grue - samt et eget Museum og Kunstsenter på Refset kan vi bare spå Kunst og Kulturbygda en lysende fremtid. Solør Kunstkatalog nr

18 Knut Larsson, Stabbur - Akryl på lerret mål: 80 x 65 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme ALT I BILGLASS Gratis rep. v/forsikringsskade EU-KONTROLL inntil 7,5 tonn STORT UTVALG I BRUKTE BILER! Negardsvn. 8, Flisa - Tlf Solør Kunstkatalog nr

19 Helene Løvenskiold, Snøras - Akvarell rammemål: 52 x 52 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Marit Lund, Darkness teaches us the beauty of light Akryl på dypt lerret - mål: 40 x 40 cm - Salgspris: kr ,- u/ramme Solør Kunstkatalog nr

20 Renato Grassi, Drømmer - Akryl på lerret mål: 60 x 70 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Bli medlem i Solør Kunstklubb og får fordelene som spesifisert på side Solør Kunstkatalog nr

21 Bjørn Steinar Nordby, Elg - Pastellkritt og blyant motivmål: 40 x 30 cm. - Salgspris: kr. 800,- m/ramme Ønsker du kontorplass i et næringsmiljø eller trenger rådgivning ved en oppstart av bedrift eller er allerede etablert, så hjelper vi deg. Vi tilbyr 3 måneder gratis husleie for nyetablerere. Ta kontakt! Kontaktperson: Asbjørn Holmen - Tlf: Solør Kunstkatalog nr

22 Kari Hafseng, Kald kyst - Akvarel motivmål: 19 x 29 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme For kjøp av kunst fra denne kunstkatalogen og/el. nettstedet kontakt oss: mob.: e-post: 22 Solør Kunstkatalog nr

23 Knut Kjeldsen, In memoriam - Etsning - motivmål: 12 x 10 cm. Salgspris: kr. 800,- u/ramme / kun 3 eks. til salgs Tlf.: Flisa Tlf.: Fax: Mob: Faks: FLISA SERVICESENTER A/S Kaptein Dreyers vei 6, 2270 FLISA Solør Kunstkatalog nr

24 Turid Evang, Spiral - Akryl på lerret mål: 60 x 80 cm.- Salgspris: kr ,- u/ramme Velg kunst fra Solør Kunstkatalog og du eller din bedrift bidrar til å bevare, utvikle og synliggjøre innsatsen som kulturutøver gjør for et levende kulturliv i lokalmiljøet 24 Solør Kunstkatalog nr

25 Turid Evang, Spania - Akryl på lerret mål: 60 x 80 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Utestuer / vinterhager Dorer / vinduer Glasservice Innramming Solskjerming Solør Kunstkatalog nr

26 Wolfgang Ellermann, Uten tittel - Akryl på papir mål: 120 x 110 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme NOE FOR ENHVER ANLEDNING 26 Solør Kunstkatalog nr

27 Knut Kjeldsen, Formasjon - Etsning - motivmål: 25 x 35 cm. Salgspris: kr. 900,- u/ramme / kun 2 eks. til salgs 2014! Solør Kunstkatalog nr

28 Bjørn Steinar Nordby, Gaupe - Pastellkritt og blyant motivmål: 40 x 30 cm. - Salgspris: kr. 800,- m/ramme Besøk og blir oppdatert om kultur- og idretts arrangementer i ditt distrikt 28 Solør Kunstkatalog nr

29 Solør Kunstkatalog nr

30 Nordhagen barnehage i Våler satser på lokale kunstnere Marit Lund (til venstre) leverer maleriet til Hanne E. Raade stryrer i Nordhagen barnehage - Foto: Renato Grassi Nordhagen barnehage i Våler er ny eier av et maleri malt av Marit Lund fra Flisa. Innkjøp ble gjort av styrer Hanne E. Raade etter at hun så bilde av maleriet i Solør Kunstkatalog i forbindelse med sitt besøk hos frisøren Såxa på Våler. Kjente du eller visste du noe om Marit Lund fra før? Jeg kjenner godt til Marit Lund, og ble spesielt glad for at det var henne som hadde malt dette. Hva fikk deg til å velge Marit Lunds maleri? Det var motivet og fargene. Bilde bare kom til meg. Jeg har vært på leting lenge. Motivet er et nydelig bilde av en familie, noe vi i barnehagen jobber med daglig. Det er ikke bare barna vi jobber med i en barnehage, vi er opptatt av hele familien og da er dette et flott symbol for det som er viktig for oss. Hva synes du om Solør Kunstkatalog? Det er flott at kunsten kommer ut til folket. Dette vil kunne inspirere til besøk i gallerier og videre etterspørsel av kunst. Bør flere lokale kunstnere vise sine verk ved å benytte seg av Solør Kunstkatalog? Ja det mener jeg absolutt. Kunsten kommer ut til folket og der finnes en gruppe som liker å se men ikke røre og selv få bestemme når de vil involvere seg mer ved å kjøpe direkte fra katalogen som jeg gjorde, og/eller bli inspirert til å gå og se på utstillinger. Hva synes du om næringslivets engasjement til å støtte initiativer for lokalkultur? Jeg synes næringslivet er flinke til å støtte opp om lokalsamfunnet. Det virker på meg som det kanskje er vi som bor i lokalsamfunnet som bør tenke på hva vi ønsker å ha i bygda. Det er ofte da bedrifter, kulturtilbud eller organisasjoner forsvinner at vi blir klar over hva vi hadde. Bør flere gjøre som du for å støtte lokalkulturlivet? Når vi skal velge kunst så skal vi selvfølgelig tenke lokalt først. Det er jo litt av kulturen fra nærmiljøet som ofte gjenspeiler seg i mange av kunstnernes arbeider. Jeg mener at alle plasser der folk møtes bør det kunne være noe godt å hvile øynene på, og da er kunst en slik greie sagt på folkelig og tidsriktig vis. I barnehagene synes jeg det skal være minst ett kunstverk som kan inspirere og sette i gang tankene til barna. I det bildet vi har valgt kan vi snakke mye om familien vår hva er en familie hvilke farger har din familie vi lærer om farger, forskjellige teknikker og sist men ikke minst, men aller helst først, hva ser vi i bildet er det en familie unga ser, eller ser de noe annet. Spennende! Tanken min er å kunne investere i ett kunstverk fra hver av Solør kommunene. Nå har vi startet med Marit fra Åsnes. Har du noe forslag for å gjøre Solør Kunstkatalog mer spennende? Kanskje kunstneren kan fortelle litt om seg selv, vise fram seg selv - foto - og/eller si litt om hva som ligger bak det motivet som er skapt. Hva som inspirerer dem til å skape. Bør distrikts kulturlivet, lag- og foreninger (inklusive idrett), samarbeide for å for 30 Solør Kunstkatalog nr

31 Randi Blakstad, Uten tittel - Olje på lerret mål: 30 x 90 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme midle og skape et levende og initiativrik samfunn? Her har vi et utviklingspotensiale. Vi har lett for å holde for hardt på tradisjoner der tradisjonene faktisk ødelegger for utvikling. Jeg kan nevne mye her men i fare for å tråkke på noen så velger jeg kanskje å sette i gang noen tanker og siterer Ole Paus Tradisjon er det landskapet vi kommer fra og som vi beveger oss gjennom, der veiene vi går på, blir musikk. Vi kan være enige om at for å få god musikk sammen med andre, da må vi spille sammen og ikke hver for oss. Så da har jeg vel fått fram det jeg mener. Hva betyr et levende eller begrenset kulturliv for deg, hvis du skulle velge et bosted. Jeg er født og oppvokst i Lier midt i jordbæråkern og under fruktrærne. For meg så er tilgangen til kulturlivet viktig. Jeg kjenner at jeg må bo slik at jeg kan nå folk og en liten kaffebar (med kunst på veggene) ved å sette meg på sykkelen og/eller ikke behøve å kjøre så alt for langt med bil. Jeg savner nok tilgangen til byen og det kulturlivet den bringer med seg, men ser at små plasser også har sin sjarm og kan utvikle seg om bare vi går i takt og ser framover og ikke henger oss så alt for mye opp i dette har vi gjort i alle år og slik skal det være tanken. Jeg ønsker et levende samfunn som har bruk for alle. Jeg jobber i Våler kommune og er bl.a. veldig glad for valget av kirken som bygges her. Jeg håper at det blir tatt i bruk lokale kunstnere for utsmykking av bygget, og jeg gleder meg og ser fram til å se Våler kirke ferdig som en flerbrukskirke hvor kulturen kan blomstre om kapp med naturen og folket. Jeg bor i Åsnes kommune og er bl.a. glad for at politikerne våget å bruke kunst i utsmykkingen av sentrum og at det nye kulturhuset snart er på plass. Også her er det plass til lokal kunst. Jeg er nabo med Grue kommune og er glad for at de har gått foran og bygget en felles skole for barn og unge. Jeg har besøkt skolen, og ser også her bruk av kunst. Da står det bare igjen å bruke tilbudene fornuftig og satse på et levende samfunn i utvikling. Solør Kunstkatalog nr

32 Utøvers kulturprogram 01. august oktober 2014 August Turid Evang stiller ut på Galleri AMFI (Elverum) Kari Hafseng stiller ut illustrasjonsbilder på kvinnemuseet (Kongsvinger) i.f.m. ny boklansering Konglomerat med dikt av Kristin Haugen Følg med på for en oppdatert oversikt. Solør Kunstkatalog gis ut 4 ganger i året (1 gang pr. kvartal) og finnes hos: Grue kommune: Grue kommune servicetorget, Grue Folkebibliotek, Midt i Gata, Hairproft frisør (Gruetorget), Kikenær cafe & restaurant-pizza (Gruetorget), Grue sykehjem, Furubo legesenter, Skaslien, Opake gård, Finnskogen kro & motell, Finnskogen turist & villmark, Finnskogstoppen, Grue Frivilligsentral, LHLsenter Grue, Tannlege Tommy Stenshol, Evensens Bakeri & Conditori, Dr. Lerner legekontor, Luna Salong, A-R Hår & Design, Grue Sparebank, Grue næringshage Kafe, Frivillighetens Hus, Galleri Refset, Lille Kaffihuset (Namnå) Åsnes kommune: Åsnes kommune servicetorget, Åsnes Folkebibliotek, Åsnes Helsestasjon, Coop Kafe, Solør næringshage, Tannlege Christina Urdahl, Tannlege Geir Alstergren, Frisør Larsen, LHL Åsnes, DNB Flisa, Salong Unni, Såxa frisør, Sparebanken Hedmark, Åsnes Legesenter DA, Åsnes Tannklinikk, Flisa legekontor, Galleri Fjåset, Flisa Turistkontoret Våler kommune: Våler kommune servicetorget, Våler turist & kulturkontoret, Våler Folkebibliotek, Våler legesenter, Våler helsestasjon, Sparebanken Hedmark, Våler tannklinikk, Drømmekroken frisør, Salong Monica (frisør). Kongsvinger kommune: Kongsvinger museum (Turistinformasjon), Vinger Hotell, Königs Winger Hotell (Kongsvinger festning).

G R A T I S S O L Ø R K U N S T K A T A L O G. NR. 1 / Mai - Juli 2014

G R A T I S S O L Ø R K U N S T K A T A L O G. NR. 1 / Mai - Juli 2014 S O L Ø R K U N S T K A T A L O G NR. 1 / Mai - Juli 2014 G R A T I S KUNST KULTUR SOLØR Kunstkatalog TILHØRIGHET LOKAL ENGASJEMENT Kan kunst påvirke oss i hverdagen? Kan form og farge påvirke oss mentalt?

Detaljer

G R A T I S S O L Ø. Kunst- og kultur. Årg. 2 / Nr. 4 / Mars - Mai 2015. Lokalhistorie om Åsnes kommune. - Et landskap formet av istiden og Glomma

G R A T I S S O L Ø. Kunst- og kultur. Årg. 2 / Nr. 4 / Mars - Mai 2015. Lokalhistorie om Åsnes kommune. - Et landskap formet av istiden og Glomma G R A T I S S O L Ø R Kunst- og kultur Årg. 2 / Nr. 4 / Mars - Mai 2015 Lokalhistorie om Åsnes kommune - Et landskap formet av istiden og Glomma SOLØR Kunst- og kultur TILHØRIGHET LOKAL ENGASJEMENT I dette

Detaljer

S O L Ø. K u n s t - o g. NR. 3 / November 2014 - Januar 2015. Finnskogen Natur & kulturpark Et opplevelsesområde fullt av historie og kulturminner

S O L Ø. K u n s t - o g. NR. 3 / November 2014 - Januar 2015. Finnskogen Natur & kulturpark Et opplevelsesområde fullt av historie og kulturminner G R A T I S S O L Ø R K u n s t - o g k u l t u r k a t a l o g NR. 3 / November 2014 - Januar 2015 Verdt et besøk Finnskogen Natur & kulturpark Et opplevelsesområde fullt av historie og kulturminner Turid

Detaljer

H A D E L A N D KUNSTKATALOG

H A D E L A N D KUNSTKATALOG G R A T I S H A D E L A N D KUNSTKATALOG Nr. 1 / Juli - September 2014 Et besøk på Jevnaker Jernbanestasjon - Stasjo`n (side 16) KUNST KULTUR HADELAND kunstkatalog TILHØRIGHET LOKAL ENGASJEMENT Kan kunst

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

Malekurs ved. Jan-Ove Tuv. Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) malekurstuv.no malekurstuv.

Malekurs ved. Jan-Ove Tuv. Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) malekurstuv.no malekurstuv. Malekurs ved Jan-Ove Tuv Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) 2013 Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) Denne katalogen er laget for å gi et bredere overblikk over min kursvirksomhet. Katalogen kan fritt

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Verning av DOLK sine gateverker i Bergen

Verning av DOLK sine gateverker i Bergen Verning av DOLK sine gateverker i Bergen Rapport utarbeidet av Kunstveggen.no: Christian Hundevadt, Fredric W. Madsen & Gard Eiklid Biografi DOLK (DOLK LUNDGREN) er pseudonymet til Norges mest anerkjente

Detaljer

SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN. 30. januar - 20. februar 2010

SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN. 30. januar - 20. februar 2010 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 30. januar - 20. februar 2010 RAPPORT FRA 2010 Velkommen til åpning av utstillingen Rapport fra 2010 Lørdag den 30.januar kl. 12 18 malerier for salg Kunstneren er tilstede.

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC)

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC) Høsthilsen 2013 Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) har delt høstens nyheter med oss. I dette brevet kan du lese om siste nytt fra Uganda og se bilder av byggverket KCC, som er på god vei opp. Vi

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Bjørn Saastad Maja Povenius. Kristian Finborud. Xiaoli Duan. Galleri gamle Tomb

Bjørn Saastad Maja Povenius. Kristian Finborud. Xiaoli Duan. Galleri gamle Tomb 2013 1. utstilling 25. mai til 23. juni Bjørn Saastad Maja Povenius Kari RindaHl Endresen Bruce Naigles 2. utstilling 29. juni til 4. august Kristian Finborud Anne Valen Næss Xiaoli Duan Chris White hovedbilde

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017

Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017 Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017 Svein Nyhus: «Verden har ingen hjørner». Gyldendal Tiden, 2002 Foto: Dag Fosse / KODE Velkommen til KODE KODE ønsker å gi barna gode kunstmøter med rom for felles

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

I SEPTEMEBER HAR VI:

I SEPTEMEBER HAR VI: I SEPTEMEBER HAR VI: I år er temaet på Furukammen vann, og i september har vi hatt våre første temasamlinger. Sommerfuglene har sett hva som flyter og synker, vi har laget monstergrøt, vi har smakt på

Detaljer

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør sånn blir det ganske likt Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør slik som Eva blir det fint... Dette barnehageåret har vi blitt godt kjent med Øivind og hans verk.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda FOTO Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda Mønsterglad. Bergit Bjelland innredet hvert eneste rom i 1970-tallseneboligen på

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

MÅNEDSBREV Natur November og Desember

MÅNEDSBREV Natur November og Desember MÅNEDSBREV Natur November og Desember 2016 1 November ma ti on to fr 1. Møtedag..2.Førskolevetter 3. Vi går på tur 4.Vi er i bhg/ og lager mat Lager mat/div. aktiviteter Hesten, miljøvern og barnestemmen.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi snakket veldig mye om Svanhild og Edvard Munch. Hva er svanemerket? Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden. Merket ble opprettet

Detaljer

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen.

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Denne interessen tok vi med oss inn denne måneden også, og vi

Detaljer

R e i d a r H ø v å s E t u t v a l g m a l e r i e r f r a G a l l e r i K a m p e n 2 7. o k t 1 8. n o v. 2 0 0 7

R e i d a r H ø v å s E t u t v a l g m a l e r i e r f r a G a l l e r i K a m p e n 2 7. o k t 1 8. n o v. 2 0 0 7 R e i d a r H ø v å s E t u t v a l g m a l e r i e r f r a G a l l e r i K a m p e n 2 7. o k t 1 8. n o v. 2 0 0 7 FRA ET PERFEKT SNITT i skylaget skar sola seg gjennom det åpne vinduet i galleriet og

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

KOM TIL LUKAS. VANDREUTSTILLING nr. 107. Lærerveiledning. En utstilling produsert av Kunst i Skolen

KOM TIL LUKAS. VANDREUTSTILLING nr. 107. Lærerveiledning. En utstilling produsert av Kunst i Skolen KOM TIL LUKAS Lærerveiledning VANDREUTSTILLING nr. 107 En utstilling produsert av Kunst i Skolen Kom til Lukas - en utstilling for barnehagen De seks originalillustrasjonene i denne utstillingen fra Kunst

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved

HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved Svolvær skole Nov./des. 2001 i regi av Vågan biblioteks prosjekt: Biblioteket som kunstformidler, Nordnorsk Kunstnersentrum og Svolvær barne-

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en flott måned sammen med barna deres. Denne måneden har vi jo hatt alt i fra øsende regn til sommer og sol. Kjempe deilig!

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

kr 50 Skandinavisk Rendezvous

kr 50 Skandinavisk Rendezvous kr 50 Skandinavisk Rendezvous Velkommen til åpning av utstillingen Skandinavisk Rendezvous Lørdag den 15. september kl. 12 1 svensk + 1 dansk + 2 norske kunstnere 4 meget forskjellige uttrykksformer 28

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no

bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no APPIANI KERAMISK MOSAIKK Create-serien: Create-serien fra Appiani gir deg unike muligheter med dine egne digitale bilder overført til

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø PROSJEKTTITTEL «Hakkebakkeskogen» FORANKRING I RAMMEPLANEN 3.1 Kommunikasjon språk og tekst Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv Påsken 2014 Velkommen til Påskehandel på Rødberg Med forbehold om feil eller endringer. Grafisk utforming: Reklamemakeriet. HER KAN DU LESE OM: - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet

Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet Hei! Vi håper dere alle har hatt en riktig fin sommer, og ønsker dere alle velkommen tilbake til et nytt barnehageår! Spesielt velkommen ønsker vi alle

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Månedsbrev mai 2015 Andedammen

Månedsbrev mai 2015 Andedammen Månedsbrev mai 2015 Hva har vi gjort på i april? Vi har begynt samarbeidet vårt med kunsteren Vibecke Harild. Første del av prosjektet var å lage mønster på leireplater. Vibecke var innom oss først og

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer