S O L Ø KUNSTKATALOG. Kulturminner. Nordhagen barnehage i Våler satser på lokale kunstnere. Verdt et besøk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S O L Ø KUNSTKATALOG. Kulturminner. Nordhagen barnehage i Våler satser på lokale kunstnere. Verdt et besøk"

Transkript

1 G R A T I S S O L Ø R KUNSTKATALOG NR. 2 / August - Oktober 2014 Verdt et besøk Kulturminner Langs Gamle Kongeveg i Grue kommune Formiddagsprat med Helene Løvenskiold - om gleden av fremdeles å feste naturopplevelser på akvarellpapir Nordhagen barnehage i Våler satser på lokale kunstnere

2 SOLØR Kunstkatalog KUNST KULTUR TILHØRIGHET LOKAL ENGASJEMENT I dette nummer: Kulturminner langs Gamle Kongeveg i Grue kommune (side 9-10) Formiddagsprat med Helene Løvenskiold (side 16-17) Nordhagen barnehage i Våler satser på lokale kunstnere (side 30-31) Velkommen til den 2. utgave av Solør Kunstkatalog. Mange over hele Solør distriktet har sett 1. utgave - som vi er veldig stolt av. Og Kunstkatalogen har fått mange flotte tilbakemeldinger. Vi takker både lokale kunstnere og innbyggere - som har kommer med flotte tilbakemeldinger og sist men ikke minst næringsliv som med sitt engasjement gjennom annonsering har støttet prosjektet og har gjort dette prosjekt gjennomførbart. Presentasjon og formidling av lokale kunstnere som vi finner i denne Kunstkatalog med sine arbeider, er den 1. av 3 trinn av prosjektet lokal kultur til synlighet. Vi vil fra og med denne utgave starte prosjektets 2. trinn, dvs. intervju av kunstutøvere, innbyggere og av lokale historikere om distriktets kulturminner. Når det gjelder trinn 3 av prosjektet vil vi inviterer lesere til å følge med i den 3. utgaven av Solør Kunstkatalog. Vi håper at Kunstkatalogen vil tilby enhver av oss anledning til å utvide vår kunnskap og til å bli litt mer kjent med den rikdom som Solør distriktet har å tilby på kulturfronten. Vi begynner i det små. Vi inviterer leserne også om å besøke Kunstkatalogens hjemmeside Tusen takk for deres gode tilbakemeldinger og vi ønsker dere fortsatt en god opplevelse gjennom Solør Kunstkatalog. Redaksjon Kunsten som presenteres i Solør Kunstkatalog og på Katalogens eget nettsted er til SALGS. For kjøp av kunst presentert i denne Kunstkatalogen og på nettstedet, ta kontakt med: Galleri Refset v/renato Grassi - Mob E-post: Er du medlem i Solør Kunstklubb, får du 10% rabatt på kunstkjøp og 25% rabatt på innramming. NB! Vi gjør vårt ytterste for å gjengi bildene mest mulig korrekt, men gjør oppmerksom på at enkelte bilder kan variere noe i farge. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. 5% kunstavgift tilkommer for verk over kr ,- Solør Kunstkatalog Kommer ut 4 ganger årlig Utgis av: Ansvarlig: Produksjon: Redaksjon: Annonseansvarlig: Neste nr.: Galleri Refset Kirkenær Galleri Refset Flisa Trykkeri AS Flisa Renato Grassi - epost: Renato Grassi Ca. 01. november Forside: Midtsommer av Helene Løvenskiold

3 Randi Blakstad, Uten tittel - Olje på lerret mål: 28 x 25 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Åpningstider: Mandag - torsdag Fredag og lørdag Søndag Midt i Gata salat Like oss på FACEBOOK Facebook.com/Midtigata Solør Kunstkatalog nr

4 Turid Evang, Panfløytetoner - Akryl på lerret mål: 60 x 80 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme...en opplevelse midt i Kirkenær sentrum * Unike dameklær, smykker, vesker, belter og strømper * Gaveartikler, design fra fjern og nær * Delikatesser, kaffe/te, ost, oljer, edikker m.m. * Kunst * Interiør se for åpningstider og info Tlf.: følg oss også på facebook! 4 Solør Kunstkatalog nr

5 Wolfgang Ellermann, Gule bobler - Akryl på lerret mål: 120 x 136 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Velg kunst fra Solør Kunstkatalog og du eller din bedrift støtter lokalt kulturliv Solør Kunstkatalog nr

6 Knut Larsson, Skogafoss - Akryl på lerret mål: 60 x 80 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Vi hjelper deg på veien mot yrkesdrømmen Negardssvingen Flisa Kjersti May Bilpleie Ved Kantine Brøytestikker Attføringsarbeid gjennom aktivitet 6 Solør Kunstkatalog nr

7 Wolfgang Ellermann, Uten tittel - Akryl på papir mål: 120 x 110 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Varig tilrettelagt arbeid, arbeidstrening eller kartlegging av arbeidsevne? Grue Service AS ER DU UFØRETRYGDET og ønsker å: arbeide med andre i samme situasjon og delta i et sosialt fellesskap? få del i gode velferdstiltak, som sommertur, julebord og gratis treningssenter? ELLER STÅR DU UTENFOR DET ORDINÆRE ARBEIDSMARKEDET, og ønsker å: få kartlagt dine styrker og begrensninger i et kompetent fagmiljø? delta i et målrettet attføringsløp, som leder til videre utdanning eller arbeid? få tilgang til gratis treningssenter? Da kan Grue Service AS ha et tilbud til deg - Tlf: Solør Kunstkatalog nr

8 Helene Løvenskiold, Livsseilas - Akvarell rammemål: 64 x 78 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Her finner du bl.a.: NORSK KUNSTMUSEUM for UTØVENDE BILLEDKUNSTNERE Åpent 1. helg i hver måned (kl ) REFSET KUNSTSENTER Sandstadvegen Kirkenær SOLØR MALERKLUBB - Vi treffes hver Tirsdag (18-21), 1. treff etter sommer blir den 09. sept. Velkommen! GALLERI REFSET, SOLØR KUNSTKATALOG, LOKALKULTUR.no m.m. (på Vestside) Ta kontakt med Renato Grassi på tlf for info eller om du ønsker et FAST møtested for ditt lag el. din forening. 8 Solør Kunstkatalog nr

9 Kulturminner langs Gamle Kongeveg i Grue kommune Vi ønsker gjennom Solør Kunstkatalog å formidle distriktets Kulturminner for å bidra til å gi befolkningen i hele distriktet mulighet til gode kulturopplevelser og kanskje litt ekstra kunnskap. Distriktets kulturelle kapital skal også utvikles hos alle unge. Barn og unge har den samme rett som alle andre til å få kulturkunnskap som kan gi dem opplevelser og en positiv identitet til det lokalsamfunnet de vokser opp i. Identitet henger nært sammen med de opplevelser den enkelt får ta del i, og på hvilke områder man blir engasjert. Derfor er det viktig at Kulturminnesteder brukes som møteplasser hvor folk kan komme sammen for å se, lære, samhandle og oppleve. Vår identitet er også i stor grad knyttet til kulturarven. Kulturminner og kulturmiljø representerer vår kollektive hukommelse. Redaksjon i Solør Kunstkatalog mener at gjennom formidling økes forståelsen for ivaretakelsen av våre Kulturminner som grunnlaget for vår identitet. Derfor inviterer vi lesere som kan bidra med kunnskap, formidling og opplevelse som kan ha betydning for tilhørighet, selvforståelse, selvutvikling og trivsel for enkeltmennesker og grupper til å kontakte vår redaksjon. Målsetting for prosjektet: Lokal kultur må synliggjøres ved å legge til rette for en variert kulturformidling. Vi håper at foreldre, lag og foreninger, skoler og barnehager tar seg tid til å besøke og oppleve dette sammen. Besøke både de vernede og de verneverdige Kulturminner i Solør distriktet. Bruk gjerne jungeltelegraf metode for å videreformidle alle de gode opplevelser etter å ha besøkt Kulturminnesteder. Den første kjørevegen som ble bygget i Hedmark fylke van antagelig vegen mellom Kongsvinger og Elverum på Glommas østside. Herom skriver Yngvar Nielsen: «Da Kristian V besøkte Norge i 1685 foregikk den største del av hans reise over land til hest, og vogn benyttedes kun på strekningen mellom Kongsvinger og Elverum.» Kongsvinger festning ble anlagt i 1682, Christianfjell festning i Elverum i Kongen skulle vel på denne reisen inspisere nye festningene. I den gamle kongevegen på Glommas vestside forefinnes verneverdige hvelvbruer av gråssten. En av disse er Domma Domma bru bru i Grue kommune, med lysvidde 6,5 m. Brua ligger i en avskåret strekning av riksveg 210 ved gården Bjerken, og har med vangemurene en total lengde på ca. 80 m. Brua ble restaurert i årene 1977/78 for midler bevilget over statsbudsjettet for bevaring av gamle, verneverdige veier og bruer. Brua er et prakteksemplar av stenbruer av denne type og ligger godt synlig fra riksvegen. Foruten bruene i kongevegen på Glommas vestside forefinnes en gamle verneverdige bru i andre veger, som i riksveg 202 i Grue kommune ligger Tvengsvik bru, en gammel hvelvbru av gråsten med lysvidde 2,3 m. Den ligger umiddelbart vest for Tvengsberget ved nordre spiss av Røgden. Som tidligere nevnt er vegen Kongsvinger - Elverum den første vegen i Hedmark fylke som er nevnt kjørbar med hest og vogn. Den ble benyttet av kong Christian den femte i 1685, som foran nevnt. Stekningen nordover langs Glomma frem til Nor er flat og byr ikke på særlige vanskelige partier for vegbygging. På strekningen Nor - Grinder bli terreng vanskeligere, og den gamle vegen har derfor både tunge stigninger og skarpe kurver mellom disse stedene. Strekningen Nor overgangsbru - Våler gard ble ombygget i 1973 med formell avlevering i Kongevegen ble delvis utlagt til bruk som privat veg, delvis tillagt tilstøtende eiendom. Strekningen Solør Kunstkatalog nr

10 Knut Larsson, Vakthus - Akryl på lerret mål: 50 x 35 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Våler gard - Sæta og Sæta - Sandmoen (syd Grinder) ble ombygget i årene 1969/72 med formell avlevering sistnevnte år. Den avløste kongevegen ble med denne omlegging for det meste utlagt til bruk som privat veg. I denne private vegen ligger en gammel verneverdig bru, Piksrud bru. Det er også en Piksrud bru hvelvbru av gråsten som er typisk for byggeperioden omkring 1800-tallet. Lysåpningen er 7,5 m. og lengden av murverket er ca. 50 m. En skade på det murede rekkverket ble utbedret i 1977 for midler bevilget over statsbudsjettet. Brua er meget godt bevart og er et prakteksemplar på bruer fra denne tidsperiode. I Sorknesområdet hvor gamlevegen tar en noe mer vestig retning ved eiendommen Alfheim, går over den gamle Sorka bru, og kommer inn i nåværende riksveg igjen ved Sømoen. Sorka bru var i bruk til 1947 da vegen ble omlagt. Den gamle vegen med brua er utlagt til privat vegen til bruk for oppsitterne. Den gamle Sorka bru er en hvelvbru av rått tilhugget gråsten med et litt annet mønster i Sorka bru muringen enn andre bruer fra denne tidsepoke. Brua har en lysvidde på 4,8 m. kjørebanebredde er 5,0 m. Brua ble restaurert i 1978/79 for midler bevilget over statsbudsjettet til bevaring av verneverdige veger og bruer. Brua er utsatt for oversvømmelser under flomm i Glomma. I 1914 ble fyllingene noe hevet for å sikre mot oversvømmelse. Kilde: Faktaopplysninger ble hentet fra Statens vegvesens rapport Gamle veger og bruer i Hedmark 1982, vegvesen.no. Brubildene ble hentet fra faktaark.naturbase.no. 10 Solør Kunstkatalog nr

11 Kari Hafseng, Alf Prøysen - Akvarell motivmål: 19 x 29 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Kaffegata Flisa Tlf.: Kaffegata 69, Flisa Tlf.: Stoff, utstyr og mønstre til lappeteknikk Sy- og broderitilbehør. Gaveartikler. Brodering på tekstiler, tekster og/eller din egen logo. Solør Kunstkatalog nr

12 Marit Lund, Tillit - Akryl på dypt lerret mål: 40 x 40 cm - Salgspris: kr ,- u/ramme Med kunden i fokus Elektriske installasjoner Feilsøking Tele Data Alarmer Varmepumper Automasjon 12 Solør Kunstkatalog nr

13 Wolfgang Ellermann, Uten tittel - Akryl på papir mål: 110 x 120 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme På Solør Kunstkatalogs nettsted kan du finne flere arbeider av og informasjon om kunstnere som er representert i denne katalogen Solør Kunstkatalog nr

14 S O L Ø R K U N S T K L U B B Galleri Refset starter Solør Kunstklubb. Alle kan bli medlem i Solør Kunstklubb. Som medlem av Solør Kunstklubb får du: 10% rabatt på kunstinnkjøp fra Solør Kunstkatalog og/el. 25% rabatt på innramming Invitasjon til alle utstillingsåpninger Invitasjon til eksklusive private visninger i forkant av utstillingsåpninger Solør Kunstkatalog tilsendt i post Flere medlemsfordeler er under arbeid. BLI MEDLEM! Medlemskapet koster kr. 300,-/kalender år pr. person Familiemedlemskap kr. 400,-/kalender år Bedriftsmedlemskap kr ,-/kalender år For mer info: Renato Grassi v/galleri Refset Mob.: e-post: 30 minutter om dagen - ditt livs beste investering! Hver dag er en fin dag for å komme i gang. HØYERE PULS GIR ET STERKERE HJERTE Vi i Sport 1 ønsker deg lykke til med ditt livs beste investering! Vi har utstyret. 14 Solør Kunstkatalog nr

15 Kari Hafseng, Høst på Svalbard - Akvarel motivmål: 19 x 29 cm. - Salgspris: kr. 600,- u/ramme Renato Grassi, Livets øyeblikk - Akryl på dypt lerret mål: 40 x 120 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Solør Kunstkatalog nr

16 Formiddagsprat med Helene Løvenskiold En vakker sommerdag ringte vi Helene for vi var på jakt etter et sommermotiv blant alle hennes flotte akvarellmalerier. Et som vi kunne bruke på forsiden av denne Kunstka- Helene Løvenskiold (Foto: R. Grassi) talogen. Vi kom til Helenes hjem og gikk inn i et nylaget visningsrom i kjelleren hvor hun hadde alle akvarellmaleriene malt den siste tiden. Mens vi var opptatt med valg, sa hun: Jeg kan jo male et nytt bilde, som dere kan bruke på forsiden av Kunstkatalog nummer to. Det er supert svarte vi. Og tenkte inne i oss at det var mer enn vi hadde forventet. Nemlig at vi kan vise fram ett helt nytt akvarellmaleri fra Helene Løvenskiold skapt for Kunstkatalogen. Deretter, tok vi en kort kunstprat, om hennes liv som kunstner og hennes skaperevner. Emnet engasjerte oss i en lengre prat enn den vi hadde tenkt på. Helene, som har malt i 60 år - fortsetter å feste opplevelser fra natur og stemninger på akvarellpapir. Hun var meget interessant for oss så vi tenkte at det skulle være interessant for Solungene også. Derfor, satt vi der i en flott sommerdag, og inviterte henne til å fortelle om seg selv og kulturlivet i vår kommune. Slik ble praten: Først vil jeg berømme Renato Grassi for en fantastisk innsats her i Grue. Han startet sitt liv som Grueborger med å pusse opp den gamle Refset Skole for deretter å skape et Kunstsenter på skolen. For bygda som gjerne presenterer seg som KUNST OG KUL- TURBYGDA GRUE er jo dette et eventyrlig tiltak. For oss som er bitt av denne trangen til å skape - er det en ekstra gave. Jeg vil nevne noe: 1: Få mulighet til å møte andre kunstne- re. 2: Lære mer. 3: Mulighet til å stille ut det vi skaper. 4: Slippe å reise ut av bygda for å få kjøpt materiell. 5: For så til slutt kunne dele skaperverket med så vel kjøpere - som med mennesker som ønsker å berike sin hverdag med en kunstnytelse. At Renato Grassi allerede kommer med Kunstkatalog nummer to er jo også en bragd. En katalog hvor han tilbyr så vel annonsører som andre interesserte til å kjøpe bilder de liker å ha på veggen. Vi som kunstnere får jo en flott mulighet til å vise hva vi står for. Selv har jeg takket være min mors kreativitet og min fars kjærlighet til skog og natur - vært interessert i farger og linjer fra femårsalderen. Malte bilder til alle stilene mine gjennom hele skoletiden. Som syttenåring begynte jeg på malekurs i Friundervisningen. Og siden har det blitt mange undervisningstimer. The Art School ga meg mye. Der måtte vi lære om alle typer farger og materiell for kunst. Oppgaver måtte utføres og leveres for kritikk. Kravet var også å male dyr og mennesker selv om ikke dette er min interesse og styrke. Ellers er min kunstinteresse bred. Jeg er fremdeles betatt av bl.a. Monets hager og Skagenmalerne og får fremdeles vondt av noe av Munchs kunst. Føler angst i mange av hans bilder. Når jeg kjøper kunst - er det fordi jeg synes bildet er vakkert - ikke på grunn av et kjent navn. Glemmer aldri et naturbilde jeg så som ung men ikke hadde penger til å kjøpe. En sti som førte inn i en skog bak skogen skimtet man en herlig lysning. Må si jeg ofte prøver å gjenskape dette på egne bilder. Ellers pleier jeg å si at jeg er vintermenneske. Elsker å male snø og kald vinter. MEN så trenger disse fargesymfoniene mine seg på. Det er vel derfor min mann spør når jeg starter dagens maling. Skal du male pent? (det er natur) eller skal du male disse fargeflekkene dine? Det merkelige er at i disse fargeflekkene utspiller det seg mange ting. 16

17 Helene Løvenskiold, Midtsommer - Akvarell motivmål: 36 x 44 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Jeg kunne skrive en novelle om hvert bilde. Begrenser det til tittelen. Mens disse bildene tapper meg for energi jeg føler gir ut noe så fylles energien på igjen når jeg maler natur. På en utstilling, sa gallerieieren at jeg måtte la tilskuerne selv se hva de ser i bildene mine. En dame som beskuet et slikt bilde ville vite hva jeg mente med bildet. Jeg fortalte det. - Hun ringte meg etter å ha kjøpt bildet - og sa: Takk for du lærte meg å bruke fantasien. Lykken for meg er å selge et bilde og få tilbakemelding om at den gir kjøperen noe spesielt. I blant får jeg høre at jeg må selge bildene dyrere for at folk skal forstå det er KUNST. Da pleier jeg å sitere den kjente kunstner Bjørn Wiinblad. Da jeg intervjuet han og bemerket billig pris på noen bilder sa han: Hvorfor skal ikke folk med lite penger få ha noe pent på veggen?. Så sant! Jeg har vært heldig. I 20 år var jeg redaktør for et internasjonalt kunstblad - og fikk følge maleundervisning både i Amerika, Kina og flere andre land. I Finland fikk jeg også ha utstilling med den kjente kunstneren Kimmo Pälikkö som har Art of Helsinki - hvor jeg har deltatt i flere kurs. Vi som har denne glede av å leke med farger og linjer er utrolig heldige. Derfor maler jeg ikke for å bli rik men for å glede meg selv og andre. Nå kan jeg få nyte å male mine akvareller hjemme og få vise dem frem her i Grue. Jeg har også fått laget meg et eget visningsrom i kjelleren - som kan besøkes etter avtale. Ellers blir det utstilling under Kulturuka i Grue samt Adventsutstilling på Kunstkafeen Midt i Gata på Kirkenær - og sist men ikke minst kan Renato Grassi formidle mine bilder. Derfor med alle de dyktige kunstnere som finnes i Grue - samt et eget Museum og Kunstsenter på Refset kan vi bare spå Kunst og Kulturbygda en lysende fremtid. Solør Kunstkatalog nr

18 Knut Larsson, Stabbur - Akryl på lerret mål: 80 x 65 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme ALT I BILGLASS Gratis rep. v/forsikringsskade EU-KONTROLL inntil 7,5 tonn STORT UTVALG I BRUKTE BILER! Negardsvn. 8, Flisa - Tlf Solør Kunstkatalog nr

19 Helene Løvenskiold, Snøras - Akvarell rammemål: 52 x 52 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Marit Lund, Darkness teaches us the beauty of light Akryl på dypt lerret - mål: 40 x 40 cm - Salgspris: kr ,- u/ramme Solør Kunstkatalog nr

20 Renato Grassi, Drømmer - Akryl på lerret mål: 60 x 70 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme Bli medlem i Solør Kunstklubb og får fordelene som spesifisert på side Solør Kunstkatalog nr

21 Bjørn Steinar Nordby, Elg - Pastellkritt og blyant motivmål: 40 x 30 cm. - Salgspris: kr. 800,- m/ramme Ønsker du kontorplass i et næringsmiljø eller trenger rådgivning ved en oppstart av bedrift eller er allerede etablert, så hjelper vi deg. Vi tilbyr 3 måneder gratis husleie for nyetablerere. Ta kontakt! Kontaktperson: Asbjørn Holmen - Tlf: Solør Kunstkatalog nr

22 Kari Hafseng, Kald kyst - Akvarel motivmål: 19 x 29 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme For kjøp av kunst fra denne kunstkatalogen og/el. nettstedet kontakt oss: mob.: e-post: 22 Solør Kunstkatalog nr

23 Knut Kjeldsen, In memoriam - Etsning - motivmål: 12 x 10 cm. Salgspris: kr. 800,- u/ramme / kun 3 eks. til salgs Tlf.: Flisa Tlf.: Fax: Mob: Faks: FLISA SERVICESENTER A/S Kaptein Dreyers vei 6, 2270 FLISA Solør Kunstkatalog nr

24 Turid Evang, Spiral - Akryl på lerret mål: 60 x 80 cm.- Salgspris: kr ,- u/ramme Velg kunst fra Solør Kunstkatalog og du eller din bedrift bidrar til å bevare, utvikle og synliggjøre innsatsen som kulturutøver gjør for et levende kulturliv i lokalmiljøet 24 Solør Kunstkatalog nr

25 Turid Evang, Spania - Akryl på lerret mål: 60 x 80 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme Utestuer / vinterhager Dorer / vinduer Glasservice Innramming Solskjerming Solør Kunstkatalog nr

26 Wolfgang Ellermann, Uten tittel - Akryl på papir mål: 120 x 110 cm. - Salgspris: kr ,- m/ramme NOE FOR ENHVER ANLEDNING 26 Solør Kunstkatalog nr

27 Knut Kjeldsen, Formasjon - Etsning - motivmål: 25 x 35 cm. Salgspris: kr. 900,- u/ramme / kun 2 eks. til salgs 2014! Solør Kunstkatalog nr

28 Bjørn Steinar Nordby, Gaupe - Pastellkritt og blyant motivmål: 40 x 30 cm. - Salgspris: kr. 800,- m/ramme Besøk og blir oppdatert om kultur- og idretts arrangementer i ditt distrikt 28 Solør Kunstkatalog nr

29 Solør Kunstkatalog nr

30 Nordhagen barnehage i Våler satser på lokale kunstnere Marit Lund (til venstre) leverer maleriet til Hanne E. Raade stryrer i Nordhagen barnehage - Foto: Renato Grassi Nordhagen barnehage i Våler er ny eier av et maleri malt av Marit Lund fra Flisa. Innkjøp ble gjort av styrer Hanne E. Raade etter at hun så bilde av maleriet i Solør Kunstkatalog i forbindelse med sitt besøk hos frisøren Såxa på Våler. Kjente du eller visste du noe om Marit Lund fra før? Jeg kjenner godt til Marit Lund, og ble spesielt glad for at det var henne som hadde malt dette. Hva fikk deg til å velge Marit Lunds maleri? Det var motivet og fargene. Bilde bare kom til meg. Jeg har vært på leting lenge. Motivet er et nydelig bilde av en familie, noe vi i barnehagen jobber med daglig. Det er ikke bare barna vi jobber med i en barnehage, vi er opptatt av hele familien og da er dette et flott symbol for det som er viktig for oss. Hva synes du om Solør Kunstkatalog? Det er flott at kunsten kommer ut til folket. Dette vil kunne inspirere til besøk i gallerier og videre etterspørsel av kunst. Bør flere lokale kunstnere vise sine verk ved å benytte seg av Solør Kunstkatalog? Ja det mener jeg absolutt. Kunsten kommer ut til folket og der finnes en gruppe som liker å se men ikke røre og selv få bestemme når de vil involvere seg mer ved å kjøpe direkte fra katalogen som jeg gjorde, og/eller bli inspirert til å gå og se på utstillinger. Hva synes du om næringslivets engasjement til å støtte initiativer for lokalkultur? Jeg synes næringslivet er flinke til å støtte opp om lokalsamfunnet. Det virker på meg som det kanskje er vi som bor i lokalsamfunnet som bør tenke på hva vi ønsker å ha i bygda. Det er ofte da bedrifter, kulturtilbud eller organisasjoner forsvinner at vi blir klar over hva vi hadde. Bør flere gjøre som du for å støtte lokalkulturlivet? Når vi skal velge kunst så skal vi selvfølgelig tenke lokalt først. Det er jo litt av kulturen fra nærmiljøet som ofte gjenspeiler seg i mange av kunstnernes arbeider. Jeg mener at alle plasser der folk møtes bør det kunne være noe godt å hvile øynene på, og da er kunst en slik greie sagt på folkelig og tidsriktig vis. I barnehagene synes jeg det skal være minst ett kunstverk som kan inspirere og sette i gang tankene til barna. I det bildet vi har valgt kan vi snakke mye om familien vår hva er en familie hvilke farger har din familie vi lærer om farger, forskjellige teknikker og sist men ikke minst, men aller helst først, hva ser vi i bildet er det en familie unga ser, eller ser de noe annet. Spennende! Tanken min er å kunne investere i ett kunstverk fra hver av Solør kommunene. Nå har vi startet med Marit fra Åsnes. Har du noe forslag for å gjøre Solør Kunstkatalog mer spennende? Kanskje kunstneren kan fortelle litt om seg selv, vise fram seg selv - foto - og/eller si litt om hva som ligger bak det motivet som er skapt. Hva som inspirerer dem til å skape. Bør distrikts kulturlivet, lag- og foreninger (inklusive idrett), samarbeide for å for 30 Solør Kunstkatalog nr

31 Randi Blakstad, Uten tittel - Olje på lerret mål: 30 x 90 cm. - Salgspris: kr ,- u/ramme midle og skape et levende og initiativrik samfunn? Her har vi et utviklingspotensiale. Vi har lett for å holde for hardt på tradisjoner der tradisjonene faktisk ødelegger for utvikling. Jeg kan nevne mye her men i fare for å tråkke på noen så velger jeg kanskje å sette i gang noen tanker og siterer Ole Paus Tradisjon er det landskapet vi kommer fra og som vi beveger oss gjennom, der veiene vi går på, blir musikk. Vi kan være enige om at for å få god musikk sammen med andre, da må vi spille sammen og ikke hver for oss. Så da har jeg vel fått fram det jeg mener. Hva betyr et levende eller begrenset kulturliv for deg, hvis du skulle velge et bosted. Jeg er født og oppvokst i Lier midt i jordbæråkern og under fruktrærne. For meg så er tilgangen til kulturlivet viktig. Jeg kjenner at jeg må bo slik at jeg kan nå folk og en liten kaffebar (med kunst på veggene) ved å sette meg på sykkelen og/eller ikke behøve å kjøre så alt for langt med bil. Jeg savner nok tilgangen til byen og det kulturlivet den bringer med seg, men ser at små plasser også har sin sjarm og kan utvikle seg om bare vi går i takt og ser framover og ikke henger oss så alt for mye opp i dette har vi gjort i alle år og slik skal det være tanken. Jeg ønsker et levende samfunn som har bruk for alle. Jeg jobber i Våler kommune og er bl.a. veldig glad for valget av kirken som bygges her. Jeg håper at det blir tatt i bruk lokale kunstnere for utsmykking av bygget, og jeg gleder meg og ser fram til å se Våler kirke ferdig som en flerbrukskirke hvor kulturen kan blomstre om kapp med naturen og folket. Jeg bor i Åsnes kommune og er bl.a. glad for at politikerne våget å bruke kunst i utsmykkingen av sentrum og at det nye kulturhuset snart er på plass. Også her er det plass til lokal kunst. Jeg er nabo med Grue kommune og er glad for at de har gått foran og bygget en felles skole for barn og unge. Jeg har besøkt skolen, og ser også her bruk av kunst. Da står det bare igjen å bruke tilbudene fornuftig og satse på et levende samfunn i utvikling. Solør Kunstkatalog nr

32 Utøvers kulturprogram 01. august oktober 2014 August Turid Evang stiller ut på Galleri AMFI (Elverum) Kari Hafseng stiller ut illustrasjonsbilder på kvinnemuseet (Kongsvinger) i.f.m. ny boklansering Konglomerat med dikt av Kristin Haugen Følg med på for en oppdatert oversikt. Solør Kunstkatalog gis ut 4 ganger i året (1 gang pr. kvartal) og finnes hos: Grue kommune: Grue kommune servicetorget, Grue Folkebibliotek, Midt i Gata, Hairproft frisør (Gruetorget), Kikenær cafe & restaurant-pizza (Gruetorget), Grue sykehjem, Furubo legesenter, Skaslien, Opake gård, Finnskogen kro & motell, Finnskogen turist & villmark, Finnskogstoppen, Grue Frivilligsentral, LHLsenter Grue, Tannlege Tommy Stenshol, Evensens Bakeri & Conditori, Dr. Lerner legekontor, Luna Salong, A-R Hår & Design, Grue Sparebank, Grue næringshage Kafe, Frivillighetens Hus, Galleri Refset, Lille Kaffihuset (Namnå) Åsnes kommune: Åsnes kommune servicetorget, Åsnes Folkebibliotek, Åsnes Helsestasjon, Coop Kafe, Solør næringshage, Tannlege Christina Urdahl, Tannlege Geir Alstergren, Frisør Larsen, LHL Åsnes, DNB Flisa, Salong Unni, Såxa frisør, Sparebanken Hedmark, Åsnes Legesenter DA, Åsnes Tannklinikk, Flisa legekontor, Galleri Fjåset, Flisa Turistkontoret Våler kommune: Våler kommune servicetorget, Våler turist & kulturkontoret, Våler Folkebibliotek, Våler legesenter, Våler helsestasjon, Sparebanken Hedmark, Våler tannklinikk, Drømmekroken frisør, Salong Monica (frisør). Kongsvinger kommune: Kongsvinger museum (Turistinformasjon), Vinger Hotell, Königs Winger Hotell (Kongsvinger festning).

G R A T I S S O L Ø R K U N S T K A T A L O G. NR. 1 / Mai - Juli 2014

G R A T I S S O L Ø R K U N S T K A T A L O G. NR. 1 / Mai - Juli 2014 S O L Ø R K U N S T K A T A L O G NR. 1 / Mai - Juli 2014 G R A T I S KUNST KULTUR SOLØR Kunstkatalog TILHØRIGHET LOKAL ENGASJEMENT Kan kunst påvirke oss i hverdagen? Kan form og farge påvirke oss mentalt?

Detaljer

H A D E L A N D KUNSTKATALOG

H A D E L A N D KUNSTKATALOG G R A T I S H A D E L A N D KUNSTKATALOG Nr. 2 / Oktober - Desember 2014 George Riad Krohn SVIR KUNST I TRE OG LÆR (side 16-17) Ett tilbakeblikk på Hadelands Kultuhistorie: HALVDANSHAUGEN (side 9-10) HADELAND

Detaljer

RBR NR. 1-2002 - ÅRGANG 19. www.bedriftskunstforeninger.no

RBR NR. 1-2002 - ÅRGANG 19. www.bedriftskunstforeninger.no RBR R A P P O R T NR. 1-2002 - ÅRGANG 19 www.bedriftskunstforeninger.no Redaksjonen: Styret i RBR: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Nr. 3, oktober 2008. avis@fontenehuset.com. Vi minnes blant annet..

Nr. 3, oktober 2008. avis@fontenehuset.com. Vi minnes blant annet.. Nr. 3, oktober 2008 avis@fontenehuset.com Vi minnes blant annet.. Fontenen nr. 3, oktober 2008. 2 Innhold: Leder`n Side 3 Side 4-10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14-18 Side 19 Side 20-21 Side 22-25 Side

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Utvid plassen ikke hyttekjøkkenet La tenåringen ta med venneflokken Hytta trigger

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69.

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69. M for Søndre Land enighetsblad Nr. 2 Sommer 2009 69. årgang God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Farvel, Landåsbygda skole. s. 14 Anders Kleven, 20 år i menighetsråd.

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN SIDE 26 SIDE 22 SIDE 20 SIDE 5 FRANK LEHMANN FORTELLER OM PREGO

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN SIDE 26 SIDE 22 SIDE 20 SIDE 5 FRANK LEHMANN FORTELLER OM PREGO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 2 2013 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN SIDE 5 SIDE 20 SIDE 22 SIDE 26 HJELPTILHJELP.NO INTERVJU MED OVE HERADSTVEIT TILLITSPERSON.NO ET FELLES NETTVERK FOR

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 desember 2013 Et møtested for ArEmArk marker rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 AvisA GrenselAnd desember 2013 desember 2013 Aremark Innbyggere: 1.425 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 1 IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 2 Praktisk informasjon Utstillingen består av tre store, innrammede fargefotografier: Kisstvillingene 2001 str.: 93 x 97

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2012. Årgang 12. Kremmertorg Høstmarken Torsdagslunsj Næringsliv. Vi er her for deg! Velkommen til oss!

Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2012. Årgang 12. Kremmertorg Høstmarken Torsdagslunsj Næringsliv. Vi er her for deg! Velkommen til oss! Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2012. Årgang 12 INFORMASJON Kremmertorg Høstmarken Torsdagslunsj Næringsliv. Vi er her for deg! Velkommen til oss! Månedens Uno Til næringslivsledere Byen Vår ønsker å

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 3 mars 2012. Årgang 12

Kongsvingerguiden Nr. 3 mars 2012. Årgang 12 Kongsvingerguiden Nr. 3 mars 2012. Årgang 12 INFORMASJON torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. Månedens Uno To torsdagslunsjer i mars rekordstor UTGAVE

Detaljer

Nr. 1 - mars - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå?

Nr. 1 - mars - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå? Nr. 1 - mars - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå? Mye på gang! Det skjer mye i Gjerdrum for tiden. I dette bladet

Detaljer

KONGSVINGER. Privatmedlemskap kr 175,- til konto 1840.16.29900 neste gang du er i nettbanken. INFORMASJON NR. 03 MARS 2015 - ÅRGANG 15

KONGSVINGER. Privatmedlemskap kr 175,- til konto 1840.16.29900 neste gang du er i nettbanken. INFORMASJON NR. 03 MARS 2015 - ÅRGANG 15 Guiden NR. 03 MARS 2015 - ÅRGANG 15 INFORMASJON KONGSVINGER Austmarka Bygdetun Bakgrunnen for ideen til Byen Vår sitt arbeid for å skape vekst og trivsel i Kongsvinger, er medlemskontingent fra kommunens

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no PENGAOGLIVET barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land vfb.no INNHOLD UTGIVER: Voksne for Barn REDAKSJONSKOMITE: Karin Källsmyr, Ina Nergård og Birthe Bratvold ILLUSTRASJONSFOTO: ElgMedia LAYOUT

Detaljer

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA NORDLAND 117 års erfaring i å bry seg NR. 2 - DESEMBER 2013 Hva vi kan by på: En porsjon håp - les mer side 3 Fast bidragsyter til julekampanjen - les mer side 3 Hvorfor

Detaljer

Kongsvingerguiden. Nr. 3 mars 2012. Årgang 12. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv

Kongsvingerguiden. Nr. 3 mars 2012. Årgang 12. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv Nr. 3 mars 2012. Årgang 12 torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. INFORMASJON Kongsvingerguiden Månedens Uno rekordstor UTGAVE - IGJEN Hvor skal dette

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Nr. 2 - mai - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 11 Desember 2011 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG nyutgivelse i Marker Årets julegavetips fra Marker Historielag. Side 5 Moro PÅ MyrlanD Les om hva som rører seg på Myrland Ungdomsgård.

Detaljer

Norges Parkinsonforbund 25 år

Norges Parkinsonforbund 25 år Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 3/2009 - årgang 25 Et sted mellom virkelighet og drøm side 14 Medisiner og mat side 13 Ny spørsmål og svar tjeneste side 20 innhold Norges Parkinsonforbund Norges

Detaljer

Kirkepåske med friske blomster. Åpningsfest i Grinilund FOR ØSTERÅS OG GRINILUND

Kirkepåske med friske blomster. Åpningsfest i Grinilund FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Menighetsbladet FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Kirkepåske med friske blomster Østerås kirke fylles med blomster og har program hver dag i påskeuken. Side 3 og 4 Åpningsfest i Grinilund Nyombygde Grinilund kirke

Detaljer