3-lags konstruksjon. Slitesjikt i hardved, mellom- og undersjikt i nåletre. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 8,8 mm Undersjikt 1,7 mm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-lags konstruksjon. Slitesjikt i hardved, mellom- og undersjikt i nåletre. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 8,8 mm Undersjikt 1,7 mm"

Transkript

1 Teknisk informasjon > 3-lags parkett > Plank Castle CLIC 14 mm Plank Castle CLIC 14 mm Teknisk informasjon: Dimensjoner i mm: 14 x 209 x 2200 mm Slitesjikt i mm: ca. 3,5 mm Konstruksjon: 3-lags konstruksjon. Slitesjikt i hardved, mellom- og undersjikt i nåletre. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 8,8 mm Undersjikt 1,7 mm Bord pr. pakke/m²: 6 / 2,76 Pakker pr. pall/m²: 50 / 138 Vekt pr. pakker/pall i kg: 23 / 1150 Slitesjikt Mellomsjikt Undersjikt med fas Brannmotstand 1) : Dfl-s1 Innhold av formaldehyd 1) : E1 Innhold av Pentachlorfenol (PCP) 1) : ikke funnet Densitet kg/m³ 1) : ca. 550 Antislipp egenskaper: Protect-Ultra USRV 11 1) Protect-Ultra R9 2) Mattlakk USRV 26 1) Slipe motstand: Protect-Ultra 70/1100 3) Protect-Ultra 100 4) Varme gjennomgang 1) : 0,15 W/mK Plank Castle CLIC 14 mm Varme motstand 5) : 0,09 m²/mk 1) i henhold til DIN EN 14342, 2) i henhold til DIN 51130, 3) i henhold til ENV 13696, 4) i henhold til DIN 68861, 5) i henhold til EN 12524

2 Mai2012 BOENBRUKAS Parkettogtregulv mm BOEN Parkett 14 mm BOEN Plank 14 mm BOEN Castle Plank 14 mm BOEN SkipsPlank 14 mm BOEN DUOPlank 20 mm BOEN Chalet/Chaletino 23 mm BOEN Parkett 21 mm BOEN Strongline 10 mm BOEN Prestige 10 mm BOEN Maxi 11,5 mm BOEN Traffic 13 mm Home powered by BOEN 1. PROSJEKT Entreprenør/utførende: Prosjekt/adresse:.... Bruksområde/bygningsdel:.. 2. PRODUKTBESKRIVELSE Parketti13mm,14mmog23mmerlimtsammenav3sjikt,hvorunderlageterlangsgåendeogparalleltmedtoppsjiktet, mensmellomsjikteterlagtpåtvers.toppsjiktet(slitesålen)beståravca.3,5mmhardved.parkett13mmhomebestårav ca.2,5mmhardved. Parketti21mmertilsvarende,mentoppsjiktetbeståravca.5,5mmhardved. Parketti20mmertilsvarende,mentoppsjiktetbeståravca.4,5mmhardved. Parketti10mmerlimtsammenav2sjikt,hvortoppsjiktetbeståravca.3,5mmhardvedlimtpåen6,5mmkryssfiner. Parketti11,5mmertilsvarende,mentoppsjikteterca.5,5mmhardved. Produkteneleveresferdigoverflatebehandletmedlakk(ProtectUltra),mattlakk,olje(Ecoline)ellernaturolje: ProtectUltra(lakk):6/7strøksilkematt,ASlakk(antiscratch),herdetvedUVstråling. Mattlakk(UVNaturale):6/7strøkmatt,ASlakk(antiscratch),herdetvedUVstråling. Ecoline(olje):2strøkoljemassertinnitreet,somderetterpoleresogherdesvedUVstråling. Naturolje:1strøknaturolje(oksiderendeolje),unntattChalet/Chaletinosomhar2strøk. Antattlevetid/brukstid Antattlevetid/brukstiderminimum20årforutsattnormalbrukogslitasje,samtatanvisningerfordriftogvedlikeholdfølges. PRODUKTIDENTIFISERING: Nobbnr./Artikkelnr. Produktogsortering: Dimensjoner: Overflatebehandling: Vedlegg/dokumentasjon: 1av4

3 Mai2012 BOENBRUKAS Parkettogtregulv ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Forebyggendetiltak Sand,smussogfuktighetkanmedvirketilunødigslitasjeogskadepåetparkettgulv.Påsederforatinngangspartieneerutstyrt påenfornuftigogeffektivmåte.deterviktigmedskikkeligegrovmatterpåutsidensomkanopptasandogstøv,mensdetpå innsidenbørværemattersomopptarfukt.bordogstolbeinbørutstyresmedfiltknotter,foråbeskyttegulvetmotriperi overflaten.påspesieltutsattestederbørgulvetbeskyttesmedmatter,kontorstolero.l.børutstyresmedgummihjul. PROTECTULTRA RengjøringogrengjøringsmetoderProtectUltra Dagligrenholdutføresfortrinnsvismedtørrerengjøringsmetoder,foreksempelstøvsugingellertørrmopping.Vedvasking tilsettesboencleanerellerannetsyntetiskrengjøringsmiddel(ph67)tilvaskevannet(seanvisningpåemballasjen).unngå vannsøl,ogbrukengodtoppvriddklut.eventueltsølpågulvetbørfjernesumiddelbart,ogførdettørker.overflatentålerde vanligstforekommendehusholdningskjemikalier.vanskeligeflekkerkanfjernesmedsterkereblandingavvann/boencleaner, ellerforsiktigmedwhitespirit.vedeventueltbrukavwhitespirit,tørkavetterpåmedenfuktigklut. Ettersyn/kontrollProtectUltra(fabrikklakkertegulv) Dersomdetoppstårfelterhvorlakkenblirmerslittogmattennandresteder,kandissefeltenebehandlesmedBOENRefresher, utenathelegulvetnødvendigvismåbehandles.erdetslurvetmedvedlikeholdetoggulveterblittsåslittatselvetreeterblitt mørkt/misfarget,mågulvettotalrenoveresvedslipingognylakkering. Vedlikeholdsinnstruks/intervallProtectUltra(fabrikklakkert) LakkertegulvvedlikeholdesmedBOENRefresher.BOENRefresherfriskeroppmattelakkflater,beskytterlakkenoggiren glansfullslitesterkoverflate.privatehjembørvedlikeholdes1ganghvertannetår,elleretterbehov.gulvioffentligmiljø (kontoretc),ellerandregulvmedhøyslitasje,børbehandles2 3gangerpr.år,elleretterbehov.Gulvbehandletmed BOENRefresherkanomønskeligrensesoglakkeresmedBonaMegaellerBonaTraffic. MATTLAKK(UVNATURALE) Rengjøringogrengjøringsmetodermattlakk Dagligrenholdutføresfortrinnsvismedtørrerengjøringsmetoder,foreksempelstøvsugingellertørrmopping.Vedvasking tilsettesboencleanerellerannetsyntetiskrengjøringsmiddel(ph67)tilvaskevannet(seanvisningpåemballasjen).unngå vannsøl,ogbrukengodtoppvriddklut.eventueltsølpågulvetbørfjernesumiddelbart,ogførdettørker.overflatentålerde vanligstforekommendehusholdningskjemikalier.vanskeligeflekkerkanfjernesmedsterkereblandingavvann/boencleaner, ellerforsiktigmedwhitespirit.vedeventueltbrukavwhitespirit,tørkavetterpåmedenfuktigklut. Ettersyn/kontrollmattlakk(fabrikklakkertegulv) Dersomdetoppstårfelterhvorlakkenblirmerslittogmattennandresteder,kandissefeltenebehandlesmedBOENPolish Matt,utenathelegulvetnødvendigvismåbehandles.(Detkandogoppståsmåglansforskjellermellomdetområdetsomblir behandletogdetøvrigegulvet.)erdetslurvetmedvedlikeholdetoggulveterblittsåslittatselvetreeterblittmørkt/misfarget, mågulvettotalrenoveresvedslipingognylakkering. Vedlikeholdsinnstruks/intervallmattlakk(fabrikklakkert) MattlakkertegulvvedlikeholdesmedBOENPolishMatt.BOENPolishMatteretspesialproduktforperiodiskvedlikeholdavgulv somerlevertmedfabrikklakkienmattutførelse.boenpolishmattbeskytterlakken,oggirenmattslitesterkoverflate.private hjembørvedlikeholdes1ganghvertannetår,elleretterbehov.gulvioffentligmiljø(kontor,etc.),ellerandregulvmedhøy slitasje,børbehandles2 3gangerpr.år,elleretterbehov.GulvsomleveresmedethvitpigmentertMattlakkmåvedlikeholdes medboenpolishmatt.vedlikeholdpåslikegulvbørstartesrelativtumiddelbartetteratgulvetertattibruk.regelmessig vedlikeholdsikrerlanglevetidselvpåethvitpigmentertgulv. MattlakkertegulvkanomønskeligreparerespåutvalgteområdermedBonaNaturale(seanvisningBonaNaturaleRepairKit). 2av4

4 Mai2012 BOENBRUKAS Parkettogtregulv1512 FDV-DOKUMENTASJON 3av4 ECOLINE Rengjøringogrengjøringsmetoderecoline Dagligrenholdutføresfortrinnsvismedtørrerengjøringsmetoder,foreksempelstøvsugingellertørrmopping.Vedvasking tilsettesboenfloorsoap(whitevedhvitoljedegulv)ellerannenfettholdigsåpe(ph8 9)tilvaskevannet.(Seanvisningpå emballasjen).unngåvannsøl,ogbrukengodtoppvriddklut.eventueltsølpågulvetbørfjernesumiddelbart,førdettørker. Overflatentålerdevanligstforekommendehusholdningskjemikalier.Vanskeligeflekkerkanfjernesmedsterkereblandingav vann/boenfloorsoap. Ettersyn/kontrollecoline(fabrikkoljedegulv) Dersomdetoppstårfelterhvoroljenblirmerslittogmattennandresteder,kandissefeltenebehandlesmedBOENOilFreshen Up(whitevedhvitoljedegulv),utenathelegulvetnødvendigvismåbehandles.Erdetslurvetmedvedlikeholdetoggulveter blittsåslittatselvetreeterblittmørkt/misfarget,mågulvettotalrenoveresvedslipingognyoljebehandling. Vedlikeholdsinnstruks/intervallecoline(fabrikkoljet) OljedegulvvedlikeholdesmedBOENOilFreshenUp(BOENOilFreshenUpwhitevedhvitoljedegulvellerBOENOilFreshenUp darkvedmørkegulv).boenoilfreshenupfriskeroppmatteogtørreflater,oggirenmegetgodbeskyttelsemotsmussogfukt. Etvedlikeholdsstrøkpåføresvedbehov,avhengigavbrukogslitasje.Detkanvanskeligsettesenstandardforhvoroftedetbør vedlikeholdes,menantydningsvisbørdetiprivatehjempåføresetvedlikeholdsstrøk1gangpr.år.ibruksområderavmer offentligkarakter(kontor,etc.)3 5gangerpr.åretterbehov. NaturoljedegulvkanomønskeligreparerespåutvalgteområdermedBOENreparasjonssetttiloljedegulv(seanvisningBOEN reparasjonssettoljedegulv). NATUROLJE Rengjøringogrengjøringsmetodernaturolje TiloljedegulvanbefalesumiddelbartetterleggingetvedlikeholdsstrøkmedBOENNaturalOilsomerenmattoksiderendeolje. Detgirgulvetenvannavvisendeogmotstandsdyktigoverflatesombeskyttermotflekkerogsøl.Gulvetkantasibruketteren tørketidpåca.8 12timer.Tepperbørikkeleggespåførgulveterferdigherdet.Maksimalherdingoppnåsetterca.14dager. Dagligrenholdutføresfortrinnsvismedtørrerengjøringsmetoder,foreksempelstøvsugingellertørrmopping.Vedvasking tilsettesboenfloorsoap(seanvisningpåemballasjen).unngåvannsøl,ogbrukengodtoppvriddklut.eventueltsølpågulvet børfjernesumiddelbart,førdettørker.overflatentålerdevanligstforekommendehusholdningskjemikalier.vanskeligeflekker kanfjernesmedsterkereblandingavvann/boenfloorsoap. Ettersyn/kontrollnaturolje(fabrikkoljedegulv) Dersomdetoppstårfelterhvoroljenblirmerslittogmattennandresteder,kandissefeltenebehandlesmedBOENOilFreshen Up(BOENOilFreshenUpWhitevedhvitoljedegulvellerBOENOilFreshenUpDarkvedmørkegulv),utenathelegulvet nødvendigvismåbehandles.erdetslurvetmedvedlikeholdetoggulveterblittsåslittatselvetreeterblittmørkt/misfarget,må gulvettotalrenoveresvedslipingognyoljebehandling. Vedlikeholdsinnstruks/intervallnaturolje(fabrikkoljede) OljedegulvvedlikeholdesmedBOENOilFreshenUp(BOENOilFreshenUpWhitevedhvitoljedegulvellerBOENOilFreshenUp Darkvedmørkegulv).BOENOilFreshenUpfriskeroppmatteogtørreflater,oggirenmegetgodbeskyttelsemotsmussog fukt.etvedlikeholdsstrøkpåføresvedbehov,avhengigavbrukogslitasje.detkanvanskeligsettesenstandardforhvoroftedet børvedlikeholdes,menantydningsvisbørdetiprivatehjempåføresetvedlikeholdsstrøk1gangpr.år.ibruksområderavmer offentligkarakter(kontoretc.)3 5gangerpr.åretterbehov. NaturoljedegulvkanomønskeligreparerespåutvalgteområdermedBOENreparasjonssetttiloljedegulv(seanvisningBOEN reparasjonssettoljedegulv).værobspåegnesettforfargedeoljedegulvsomdetfinnesforeks.iboenstonewashed Collection. FUKTBESTANDIGHET Produktettålernormaleinnendørsklimavariasjoner,ogmoderatvasking.Relativfuktighetbørliggemellom30og60%.

5 Mai2012 BOENBRUKAS Parkettogtregulv MILJØPÅVIRKNING Anbefaltutluftingstid/inneklimarelevanttidsverdi Foreliggerikke Emisjon SeHMSFakta. Miljømerking Detforeliggeringenmiljømerkingfordetteproduktet. Kommentarervedr.miljøpåvirkning Produkteterlimtsammenmedureakarbamidlim,ogformaldehydavgassingenerlavereennkravetetterE1standarden. Lakkeninneholder100%tørrstoff,ogavgiringenskadeligegasser. 5. HMS-REFERANSER SeHMSFAKTAangåendehenvisningertilArbeidstilsynetspublikasjoner. Spesielletiltakvedbrannslokking,temperaturog/ellerfuktendringeretc.SeHMSFAKTA. 6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 Avfallstype: Avfallshåndtering: Opprinnelse Næring: Kodeforavfallsbehandling: Overflatebehandlettrevirke. Deponering. Byggoganlegg. 1142/0700/0600/(Desistesifreneerknyttettilkommunen somhåndtereravfallet.) 7. TEKNISK SERVICE Produsent/importør: Organisasjonsnummer: Postadresse: Postnr.ogpoststed: Telefon: Epost: Internettadresse: BOENBrukAS NO MVA Topdalsveien Tveit av4

LA DEG INSPIRERE. Finn stilen finn gulvet

LA DEG INSPIRERE. Finn stilen finn gulvet LA DEG INSPIRERE Finn stilen finn gulvet 2 3 INNHOLD your style your floor DEL 1 / INSPIRASJON 04 BOENS STILEKSPERT 06 FIRE STILARTER 08 PURE NORDIC 24 MODERN RUSTIC 40 URBAN CONTRAST 56 CLASSIC ELEGANCE

Detaljer

LA DEG INSPIRERE. Finn stilen finn gulvet

LA DEG INSPIRERE. Finn stilen finn gulvet LA DEG INSPIRERE Finn stilen finn gulvet 2 INNHOLD DEL 1 / INSPIRASJON 04 BOENS STILEKSPERT 06 FIRE STILARTER 08 PURE NORDIC 24 MODERN RUSTIC 40 URBAN CONTRAST 56 CLASSIC ELEGANCE DEL 2 / INFORMASJON 72

Detaljer

Innhold. leggemetoder

Innhold. leggemetoder Proffhåndbok 2013 2 3 Innhold s 4-5 s 6-10 Alternative leggemetoder Verdt å vite Leggeanvisninger s 11-15 14 mm BOEN X-press s 16-21 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 22-23 Liming til undergulv s 24-27

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

Eksklusive - Unike - Autentiske Gulvløsninger

Eksklusive - Unike - Autentiske Gulvløsninger Eksklusive - Unike - Autentiske Gulvløsninger Laminat - TopSilence - Vinyl Lock 2 Ved å trekke elementer fra naturen inn i rommet tilfører du interiøret en dimensjon av sanselig skjønnhet. Harmoni og balanse

Detaljer

designgulv Gulv for hard trafikk

designgulv Gulv for hard trafikk Gulv for hard trafikk Nordanger Gulv AS er et spesialfirma innen miljøskapende gulv for hard trafikk. Vi leverer gulv til butikker, kontorer, spisesteder etc. NG70 designgulv har høy slitestyrke, er lett

Detaljer

Hjemmeside: www.isodren.no Tlf: 64 97 70 50 E-post: post@isodren.no. Radonsikring

Hjemmeside: www.isodren.no Tlf: 64 97 70 50 E-post: post@isodren.no. Radonsikring Hjemmeside: www.isodren.no Tlf: 64 97 70 50 E-post: post@isodren.no Radonsikring TEKNISK DATA ISODREN-platen 60-200 Materiel: Ekspanderte polystyrenplastkuler, sammenlimte til ikke falsede plater uten

Detaljer

10 Glasroc GHI Hydro Våtromsplate Teknisk informasjon for våtromsveggsystem. Systeminformasjon. Eksempel 1a ikkebærende. Konstruksjonsdetaljer

10 Glasroc GHI Hydro Våtromsplate Teknisk informasjon for våtromsveggsystem. Systeminformasjon. Eksempel 1a ikkebærende. Konstruksjonsdetaljer Eksempel 1a ikkebærende Glasroc XR 70/70 (450) 1V*-1 M0 1. 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo, alt. 15,5 mm Glasroc GHI Hydro 2. Skinne Gyproc SK 70 som kantprofil (i gulv og tak) 3. Stender Gyproc XR 70,

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

Klassede massivdører. Hus og eiendom

Klassede massivdører. Hus og eiendom Klassede massivdører Hus og eiendom Dører for alle behov Vi har dørene du trenger 100 års tradisjon Det er over hundre år siden vår første snekkerfabrikk ble grunnlagt. I dag er vi en av nordens ledende

Detaljer

PURELOC. BerryAlloc Vinyl Planks Wherever. Forever.

PURELOC. BerryAlloc Vinyl Planks Wherever. Forever. PURELOC BerryAlloc Vinyl Planks Wherever. Forever. Reflections of nature BerryAlloc Eksepsjonelle karakterer vokser over tid, organisk, til rytmen av naturen. Styrken og skjønnheten er et resultat av dette

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

GULV OG VEGG. Gyldig til Vår/Sommer 2015 16. Montér Norges største byggevarekjede

GULV OG VEGG. Gyldig til Vår/Sommer 2015 16. Montér Norges største byggevarekjede GULV OG VEGG Gyldig til Vår/Sommer 2015 16 Montér Norges største byggevarekjede Innhold Parkett... 4 Parkett Fargekart... 6 Parkett Eik... 8 Parkett Valnøtt... 20 Parkett Ask... 21 Tynnparkett... 22 Laminat

Detaljer

Ulefos antikkovn. Kom inn i varmen

Ulefos antikkovn. Kom inn i varmen Ulefos antikkovn Kom inn i varmen Vi tar ansvar, gjør du? Ulefos Jernværk har utarbeidet et miljøregnskap. Selskapet er ISO 14001 miljø-sertifisert som krever at de som produsent, kontinuerlig arbeider

Detaljer

Slissegulv - reduserer trinnlyden

Slissegulv - reduserer trinnlyden Slissegulv - reduserer trinnlyden Kr til lydisolering mellom boenheter: lydkr I byggeforskriftene er kret til trinnlyd mellom boenheter: L n,w 53dB Kr til lydisolering Luftlyd Trinnlyd mellom boenheter.

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR SINTE Certification Nr. 20116 Utstedt: 05.12.2011 Revidert: 23.04.2015 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 SINTE Byggforsk bekrefter at SPU Isolasjonsplater av PIR tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet.

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet. .51 Gyproc GT, innervegger med bindingsverk av tre Systembeskrivelse Gyproc GT er et system for bærende og ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

FDV-dokumentasjon. SMART kjøkken AS og Innredningssystemer AS

FDV-dokumentasjon. SMART kjøkken AS og Innredningssystemer AS FDV-dokumentasjon SMART kjøkken AS og Innredningssystemer AS Smart kjøkken AS Leinskogen 3 2360 Rudshøgda Telefon 95 15 75 85 E-post: post@smartkjokken.no www.smartkjokken.no Org.nr.: 998 779 766MVA Innredningssystemer

Detaljer

CONLIT Brannsikringsguide 2013

CONLIT Brannsikringsguide 2013 CONLIT Brannsikringsguide 2013 Ikoner I denne guiden kan man orientere seg ved hjelp av diverse ikoner. BRUKSOMRÅDE Hvor benyttes produktet TEKNISKE FAKTA Hva er produktets kvalitet og spesifikasjoner

Detaljer

«Den gode beskrivelsen»

«Den gode beskrivelsen» «Den gode beskrivelsen» Presentert av Espen Ruud fra Gerflor GULVBONANZA 2013 1 Gulvets funksjoner og forventede påvirkninger under bruk, må klarlegges ved prosjekteringen GULVBONANZA 2013 Pris - totaløkonomi

Detaljer

Branntrygt tre. Brannmalt Brannimpregnert. Branntrygt tre. fra Moelven. Gode rom

Branntrygt tre. Brannmalt Brannimpregnert. Branntrygt tre. fra Moelven. Gode rom Branntrygt tre Brannmalt Brannimpregnert Branntrygt tre fra Moelven Gode rom Innhold Brannklasser/ Oversikt 2014 2 Generelt om branntrygt tre a) Hva er brannmalt tre? b) Hva er brannimpregnert tre? Branntrygt

Detaljer

Diagonaler og konsoller... side 10 Sparkebord og -holder... side 11 Klips... side 12 Klips/annet... side 13 Annet... side 15

Diagonaler og konsoller... side 10 Sparkebord og -holder... side 11 Klips... side 12 Klips/annet... side 13 Annet... side 15 Produktkatalog ALUSAFE STILLAS ALUSAFE - norskprodusert aluminiumsstillas Stillasgruppen Produksjon as har siden oppstarten i 1998 utviklet egne stillaser Alusafe Stillas. Dette er utviklet i nært samarbeid

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

Platon Stop. Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong. Tørre og sunne hus!

Platon Stop. Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong. Tørre og sunne hus! Platon Stop Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong Tørre og sunne hus! Platon Stop - en god forsikring! Fuktsikring av tregulv er av stor betydning for trivsel og innemiljø der mennesker oppholder

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr.

Detaljer

When performance matters

When performance matters When performance matters Fibersement byggeplate for allsidig bruk Det sikre valg Hydropanel dokumenterte resultater (Godkjendt ift. SINTEF TG 2584) TG 2584 Brannsikker Hydropanel er brannsikker og hemmer

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum Retningslinjer fra BossNett AS til avfallsaktør for bruk av BossNettet i Bergen sentrum 5. okt. 2011 Dokument 12 Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Inneholdsfortegnelse

Detaljer

ISO-DUCT Pre-isolerte kanaler Firkantkanaler Runde kanaler

ISO-DUCT Pre-isolerte kanaler Firkantkanaler Runde kanaler ISO-DUCT Pre-isolerte kanaler Firkantkanaler Runde kanaler En lettere hverdag HVA ER ISO-DUCT KANALER ISO-DUCT kanaler er pre-isolerte ventilasjonskanaler. Leveres som både rektangulære og runde. Pre-isolerte

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rusånes Fabrikker trehuselementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rusånes Fabrikker trehuselementer SINTEF Certification Nr. 20429 Utstedt: 25.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Rusånes Fabrikker trehuselementer er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem SINTEF Certification Nr. 2124 Utstedt: 27.09.2001 Revidert: 15.10.2013 Gyldig til: 01.01.2019 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordic Grunnmursystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer