Vinterprakt Maleri av Jenny S. Aasbakk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinterprakt Maleri av Jenny S. Aasbakk"

Transkript

1 Informasjon Vang Menighetsblad Nr 1/ årg. Vinterprakt Maleri av Jenny S. Aasbakk

2 ANDAKT: TANKER OM FRED Hold fred! «Hold fred med hverandre!» Slik skriver Paulus i Tess.5,13. Det står: Det er så mange ting som kan ødelegge forholdet mellom kristne brødre og søstre: Konflikter, bitterhet, misunnelse og baktalelser. -Få det bort! Sier Paulus. Prøv å holde fred med hverandre! Å følge Jesus er blant annet det å holde fred med hverandre. Kristendommen er et fredens evangelium, som det er verdt å prøve å leve etter. Og det er gjennom Paulus vi mottar dette fredens evangelium, i det andre brevet til de kristne i Tessaloniki, sitat fra Tess.3,16: Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter. Noe av det Jesus etterlot seg da han forlot vår verden, var budskapet om fred. Fred etter - later jeg dere, sa han. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Joh.14, 27. Blant kristne i tider før oss har det vært vanlig å ønske hverandre med fredshilsener som: Guds fred! Guds fred i huset! Nåde og fred være med deg! Fred være med deg! Om ikke ordlyden er helt den samme i daglig sosial omgang lenger, er det fortsatt mange som skriver julehilsener med ønske om en god og fredelig jul og et fredelig godt nytt år. I dåpen, til konfirmasjon og bryllup, når vi mottar nattverd og ved bisettelser sies det alltid Fred være med deg/dere. Et ønske om at vi under alle omstendigheter skal eie Guds fred inni oss, og at den skal påvirke våre medmennesker. Mange er de som arbeider med fredsskapende arbeid i verden. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) fikk Nobels Fredspris for Fred er ei det beste, men at man noget vil, er kjente strofer fra diktet April av Bjørnstjerne Bjørnson. Dikteren er nok her opptatt av meningers mot, og kraften og viljen til å tørre å skape endringer, forbedringer og omveltninger, med mål om forbedringer og utvikling av ulik art. Da må det kanskje av og til litt ufred, forhåpentligvis av tidsbegrenset art, og med det i sikte å komme sammen igjen i fred. Fred er det beste, det være seg i hjemmet, i jobbsammenheng eller i det offentlige rom. Jeg er veldig enig med meg selv i dette - for så, plutselig å finne meg selv som deltaker i en opphetet diskusjon rundt politikers fra mitt synspunkt - dårlige prioriteringer. Da er jeg ikke lenger så sikker på om fred er det beste på en stund, for det ville vært feigt av meg ikke å skrike opp om de svakestes rettigheter. Men håpet er alltid å møtes igjen i fred. Slik er jeg, komplisert og sammensatt. Møter meg selv i døra rett som det er, innser at det er vanskelig å leve som man lærer, lettere sagt enn gjort å gjøre ord til handlinger. Går videre, litt mer ydmyk enn før. Men når mitt opposisjonelle jeg har fått utløp, så kommer freden igjen. Uroen forsvinner. Det er all grunn til å be om fred. Indre fred. Den bønnen vet jeg hvor skal sendes: Til Fredsfyrsten, Jesus Kristus. Med fredstanker ønsker jeg alle et fredelig godt nytt år med velsignelsen; Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred! Amen. Jenny 2

3 REDAKTØREN Redaktørens spalte: Trosopplæringsreformen. Endelig. Nå får også Hamar prosti (kommunene Løten, Stange og Hamar) tildelt midler til full gjennomføring av denne reformen. På begynnelsen av 2000-tallet ble det arbeidet for at kirken skulle settes i stand til å ta dåpsopplæringen på alvor. Ikke misforstå: Det har skjedd mye godt kristent arbeid blant barn og unge også gjennom i lang tid. Men på begynnelsen av 2000-tallet kom planen for trosopplæring. Det begynte i det små og med en opptrappingsplan. Nå er den i ferd med å komme i mål slik at alle landets menigheter kan nyte godt av de ressurser som stilles til disposisjon. Det sies om dette fra sentralt i kirken: Trosopplæring er et av Den norske kirkes hovedsatningsområder. Det utvikles nå en systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år, som skal legge til rette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av. Gjennom hverdagsritualer, høytidsfeiring og markering av livets viktige tider kan hjem og menighet stå sammen i å tolke livet i lys av dåpen, og dåpen i lys av livet. Trosopplæringen skal rette seg mot bredden av de døpte i årskullene og være tilrettelagt for den enkelte, uavhengig av funksjonsnivå og livssituasjon. Kirkens trosopplæring vektlegger at kristne med ulik kulturell tilhørighet kan ta del i menig - hetens tilbud. I Domprostiet har vi gjennom flere år hatt et opplegg kalt «Tidsbroen». Oddvar Øieren har skrevet skuespill med utgangspunkt i hendelser i nærområdet. Disse er blitt fremført i menighetene. I Vang var det «Kristines sølvfat» fra den tid da Øvre Vang kirke skulle bygges. Disse spillene har blitt sett av mange. Det har vært til glede både for «skuespillerne» og for alle oss som har sett ett eller flere av spillene. Nå er planen å få til et bredere tilbud slik at flere barn og unge kan få et større kjennskap til hva de fikk med seg i dåpen. KS Telefoner Prestekontoret, Klokkergården Sentralbord, kl : Sokneprest: Kapellan Organist: Kirketjener Bente Hovelstuen Kirketjener Aase Karin Frydenberg Gravere: Kirkeverge /752 Driftsleder Daglig leder Privattelefoner: Leder Menighetsrådet Ole Jacob Tomter MenIgheTSbladeT Postgiro: Bankgiro: Utgis av Vang menighetsråd med 5 nr. i året. Kontonr. til menighetsrådet: redaksjon: Håkon Solvang, Jenny Solveig Aasbakk, Oddvar Dufseth og Kåre Skagestad Tlf Produksjon: Dalby Grafisk, Hamar Innleveringsfrist til neste nr.: 10. mars 3

4 JULETREFEST Juletrefest på Samfunnshuset 5. januar, på Hellige tre kongers dag, samlet Vang bygdekvinnelag og Vang menighet fullt hus til årets juletrefest. Arne Borg loste oss gjennom et allsidig program og Oddvar Urstad trakterte piano til sangene rundt treet. Solveig Flenvold med barnelaget Ivrig fremførte juleevangeliet i ord, drama og sang. Dansegruppa Jusalira framførte juledans til moderne rytmer, de fikk også selskap fra framtidige dansere blant publikum! sjonene er viktig, og det er flott å se nye generasjoner ta ansvar. Mange flotte gevinster ble fordelt blant de fremmøtte, og den unge generasjonen sto for salg og trekning. En stor takk til alle gode krefter som gjorde at vi kunne gå hjem med fred i sjel og sinn. Ref: Håkon S. Og jammen hadde ikke nissen tid til en liten visitt midt i festen, og alle barn fikk sin nissepose. God pause med godt traktement og loddsalg hører med. Det er viktig å kunne møtes og hilse godt nyttår, uten å måtte se på klokka. Å samles på tvers av genera - 4

5 MENIGHETSRÅDET Nytt fra menighetsrådet Menighetsrådet hadde sitt siste møte før jul Sognepresten er fast medlem av rådet, men verken han eller kapellanen kunne møte denne gangen. Rådet er naturligvis beslutningsdyktig likevel, men det ble spøkt med at nå satt vi med hele ansvaret og styrelsen av sognet og kunne gjøre hva vi ville. Vi er sikre på at sognepresten kommer sterkt tilbake på neste møte. Det vil fortsatt være slik at vedtakene blir fattet både med og uten sogneprestens medvirkning. Denne gangen gjorde vi bl.a vedtak om Budsjett for % av billettinn - tektene fra konsertene i kirken går tilbake til menighetens virksomhet. Forsiktig vil vi derfor øke bevilgningen til kirke - musikken og i år er det bevilget en engangssum til grunnlovsjubileumsforestillingen 15. februar. Vi opprettholder støtten til gospelkoret og dessverre er ikke menighetsbladet lenger selvfinansierende. Det er store kostnader med å holde et menighetsblad og vi er helt avhengig av de frivillige gavene vi får til utgivelse av bladet. Resten må dekkes av vår egen virksomhet. Ofringer Vi ville ha flere ofringer i kirkene i løpet av året. Tre ofringer i Vang kirke i måneden og to i måneden i Øvre Vang. Menigheten har få inntekter til egen virksomhet og flere ofringer til vårt menighetsarbeid er et virkemiddel for å få flere midler inn. Vi håper tiltaket blir mottatt med velvillig «offervilje». Årsplan Menigheten har mange tiltak som nå vil bli fulgt opp. Vang kirkemusikk med mange og varierte konserter gjennom hele året. Trosopplæringsutvalget står medansvarlig for søndagsskole, barnegruppa Ivrig, Lys Våken, juletrefest, samarbeid om konfirmantarbeidet og oppfølging i etterkant, dansegruppe for 4-6. klassinger, Lucia-konsert 13. desember, skolering av frivillige og enda flere arrangement som prestene har ansvar for. Alt er satt inn i vår plan for året og kan hele tiden revideres. I årsplanen er det også lagt inn at vi skal arbeide for å styrke Vang menighets administrative apparat. Vi vil fortsette å informere om vår virksomhet gjennom utgivelse av 5 årlige nummer av Vang menighetsblad. Stig Jørund Arnesen ut i permisjon Kapellanen i Vang har blitt valgt til leder for TeoLOgene, som er den andre av to fagforeninger for prestene. Ledervervet er for 2 år og han er blitt frikjøpt til full stilling av departementet, slik at bispedømmerådet kan ansette vikar for denne perioden. Det blir da JANE CHRISTIN SIEWARTZ DAHL, som f.t. er kapellan i Brumunddal/Veldre menighet. Hun går inn i vikariatet for Stig Jørund, og vi ønsker henne hjertelig velkommen til tjeneste og samarbeid i Vang. I tillegg vil vi gratulere Stig Jørund med den tillit han har fått i fagforeningen og ønsker ham lykke til, og naturligvis, velkommen tilbake! 5

6 BARNESIDE V/JENNY Barneside v/jenny Hei på deg! Godt nytt år! Liker du å sykle? Det gjør jeg. Og i vinter, som det har vært så lite snø, har det blitt desto flere sykkelturer på meg. Når jeg sykler til byen, må jeg igjennom mange lyskryss og over mange fotgjengeroverganger. Og der skal man helst gå av sykkelen og trille. Av og til stusser vi over hvor mange regler det finnes i trafikken, særlig i byer og på tettsteder. Hvorfor må det være sånn? Svaret er nokså enkelt. Det handler om å ta hensyn til hverandre, og ferdes sammen på en måte som føles trygt og godt for alle. Jesus sa at vi skulle være gode mot hverandre. Å forklare hva det innebærer, er ikke gjort i en fei! For det betyr mye i mange slags sammenhenger. Slik som i trafikken, der vi har lover og regler som skal minne oss om at vi ikke er alene på veien. Alle skal frem, og ingen ønsker å komme til skade eller skade noen. I Bibelen er det noe vi kaller Den gylne regel. Der står det: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot dem. Slik vi føler er best for oss, er også stort sett bra for de andre. Det er en grei leveregel, både i trafikken og ellers. Jesus ønsker oss alt godt og at vi skal ha det bra sammen. Alle reglene vi må forholde oss til, er ikke laget for at noen vil være strenge mot oss, men fordi vi trenger å minnes om at vi må ta hensyn. Jeg ønsker deg alt godt i det nye året! Barnas Bibel Barnas Bibel er en bamse og en bok å kose seg med! Den bringer en varm hilsen som sier: Gud er glad i deg! Boka inneholder kjente historier fra Bibelen på rim, tilpasset for barn. Bokogmedia.no Utgitt 2012 Forfatter: Sally Lloyd Jones Pris: 79,- SYKKELKRYSS! Finn 9 ord som har med sykkel å gjøre, i bokstavkaoset! P S H J U L R L E T A L I A Å T D Y G B M S E K A R D M E T F G L E E B J E L L E H Svar SYKKELKRYSS: PEDAL, SETE, STYRE, BJELLE LYKT, RAMME, HJUL, GIR, LÅS 6

7 BARNESIDE V/JENNY Oppskrift Liker du å lage mat? Her får du en oppskrift på Karbonader uten kjøtt Bruk den grove raspen på et råkostjern og riv 3 store poteter, 1 middels stor løk 1 gulrot. Bland dette sammen, og krydre lett med ½ teskje salt ½ teskje pepper. Bland i 1 egg 3 spiseskjeer potetmos fra posen, eller 3 spiseskjeer ferdig potetmos Ta litt smør eller olje i stekepanna og stek små karbonader gylne på begge sider. Det er kanskje lurt å be en voksen å være med mens du steker. Lykke til! Fra barnemunn Disipler er noe vi har i halsen og som ligner på mandler, men som heter polypper. Gud elsker alle barna på jorden og alle mennene. Og så elsker han alle damene også, selv om han ikke er gift med dem. Ein skatt frå skuletida I Mads Berg Skulesongbok frå 1952 står dei kjære og litt såre strofene i Den fyrste song, forfattet av Per Sivle. Herborg Kråkevik si tolkning av songen er vàr og kjenslemjuk, Cd-en kom ut for nokre år sidan. Når vi song denne i barneskulen og kom til siste verset, kom tårane. Eg kunne ikkje tenkje meg mor i ei kald grav, mor skulle alltid vera der, varm og blid. Enno kjenner eg klumpen i halsen når eg kjem til denne verselina. Den fyrste song eg høyra fekk, var mor sin song ved vogga, dei mjuke ord til hjarta gjekk, dei kunne gråten stogga. Dei sulla meg så underleg, så stilt og mjukt te sova. Dei synte meg ein fager veg opp frå vår vesle stova. Den vegen ser eg enno tidt, når eg fær augo kvila, Der stend ein engel, smiler blidt, som berre ei kan smila. Og når eg sliten trøytnar av, i strid mot alt som veilar, eg høyrer stilt frå mor si grav den song som all ting heilar. Jesus gikk på vannet fordi han ikke ville bli våt på beina 7

8 DIVERSE Hamar Misjonsforening og Hamar Misjonsring 150 år Det Norske Misjonsselskap har hatt arbeid i Hamar fra 1863 / 64. Dette blir feiret mars: Hele uken blir det en utstilling i Storhamar kirke. Her vil det bli fokusert på Thailand. I tillegg til at utstillingen er åpen for alle, blir det sendt invitasjon til barnehager, skoler og foreninger. Hamar menighet har slik som Vang menighet misjonsprosjekt i Thailand og støtter arbeid blant barn og ungdom. Lørdag 22. mars blir det bursdagsfest. «Vi spiser mat fra Østen» står det i programmet (kl ). Påmelding til middagen innen 20. mars til Ragnhild Lie, tlf innen 20. mars IVRIG -VÅREN 2014 Kl : Festsamvær der bl.a. multikunstner Anne Flugstad deltar. Det gjør også tidligere Thailandmisjonær Knut Hallen. Sang av Hamar Pray-Sing. Søndag 23. mars kl er det festguds - tjeneste i Hamar Domkirke der biskop Solveig Fiske og Knut Hallen deltar. Domkoret blir også med. Feiringen avsluttes med kirkekaffe på Misjonshuset. KS HVA?? - klubb for gutter og jenter fra 3. kl og oppover HVOR?? - Kirkestua ved Vang kirke Samlingene fremover blir slik: Hobbyaktivitet, lage såpe / ulike spill Øve til basar, hobbyaktivitet påske Basar Det har etter hvert blitt en tradisjon at barnelaget Ivrig arrangerer basar for å hjelpe barn i andre land. Årets basar blir den 7. april kl 17.30, og pengene dette året går til ulike prosjekter i Vest-Afrika. Vi håper at mange finner vegen til Kirkestua ved Vang kirke på basaren vår. Ungene vil bidra med sang og opptrinn, det blir kaffe og kaker og selvfølgelig utlodning! Det blir også vist film fra Vest-Afrika. Alle er hjertelig velkommen! Utelek, slå - ball Avslutning for sesongen. Utelek, grille pølser Hver gang har vi en kort samling med bibelfortelling og sang, noe å spise, og noen leker. Det er frivillig medlemskontingent kr. 50,- pr. år. Vi får støtte pr. betalende medlem. Kontaktperson: Solveig Byberg Flenvold Tlf: Ta med deg vennene dine og kom og se hvordan vi har det!! Velkommen til Ivrig!! 8

9 Vang kirkemusikk presenterer: VANG KIRKEMUSIKK Lørdag 15. februar kl Vang kirke Ljoset over landet dagna En markering av grunnlovsjubileet Vang skolekorps, Vang musikforening, Vang Sangforening, Øvre Vang sangkor m.fl. Søndag 16. februar kl.18:00 - Vang kirke Orgelklang i Vang Johan Martin Røsand, orgel Norsk orgelmusikk Gratis adgang Søndag 16. mars kl.18:00 - Vang kirke Elevkonsert En konsert med elever fra Hamar kulturskole, Musikklinja ved Stange videregående skole og Toneheim Folkehøgskole. Gratis adgang. Onsdag 19. mars kl.19:00 - Vang kirke Konsert HM Kongens gardes musikkorps, dir. Eldar Nilsen Johan Martin Røsand, orgel Bill kr.100 Søndag 23. mars kl.18:00 - Vang kirke Konsert med Hamar gospelkor Palmesøndag 13. april kl.18:00 - Vang kirke Orgelklang i Vang Johan Martin Røsand, orgel Musikk av J. S. Bach Gratis adgang Med forbehold om endringer 9

10 ANNONSER Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus. Dine lokale elektrikere Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU Telefon Telefax Minner ifrå Vang Årboka, siste årg. Kr. 150,- Tidl. årganger Kr. 50,- Åstdalen 1944 Kr. 100,- Vang historielag, tlf ledig plass til annonse Bjørgedalen og Brynsåsen , e-post: 2317 HAMAR. Tlf Hamar Begravelsesbyrå A/S Jacobsens begravelsesbyrå a/s Parkgt hamar fax ordner alt ved kremasjoner og begravelser Hva betyr uttrykket, og hvor stammer det fra? Kyrie Kyrie, elèison kommer fra det greske språket og betyr Herre, miskunne deg (over oss). Uttrykket forekommer i gudstjenesten og gjentas da tre ganger for å understreke treenigheten. Uttrykket blir rettet mot Gud Fader, Herre Krist og Den Hellige Ånd. Det brukes både i protestantisk, katolsk og ortodoks liturgi. (Kilde: Wikipedia) 10

11 ANNONSER SPar SannerUd Birkebeinervegen, Hamar Tlf ferskvarebutikken i furnesveien Britt s fotterapi lotto TIPPIng VIKIngloTTo oddsen extra Britt Sæther Autorisert fotterapeut med fordypning innen diabetes. Klukstuen omsorgssenter Timebestilling på tlf: (mandag, tirsdag og onsdag) Vi arrangerer og leverer til Dåp Bryllup Konfirmasjon Jubileer Minnestund Tlf Kirkekonsulenten Tlf Rådgiving, tilstandsanalyse Rådgiving, tilstandsanalyse og istandsetting og istandsetting byggmester einar Kristiansen as Strandgt. 53, 2317 Hamar tlf nybygg reparasjoner TaKTeKKIng BRIT S FOTKLINIKK Samfunnshuset ILSENG Tlf priv Off. godkjent fotterapeut Brit K. Grandum KRINGLA BAKERI Gode og sunne bakevarer av høy kvalitet. Besøk vår kafe og utsalg i Torggt 11. Hamar. Vi kjører også ut varer på bestilling. Tlf: ALT I STEIN Gravmonumenter Omsliping Navntilføying Ridabu, Tlf Fax: Åpent: Man-fred , Tors

12 GRUNNLOVSJUBILEET Vang kirke lørdag 15. februar kl Medvirkende: Ragnar Dyresen som Abraham Pihl og Martin Thorshaug som prins Christian Frederik. Regi: Svein Hellesøy Musikalsk leder: Johan Martin Røsand Billetter kr 150,- HA-kort/barn/studenter/pensjonister: kr 100,- Forhåndssalg hos medvirkende kor/korps, Spar Vang Wiik, Statsarkivet i Hamar, Servicekontoret Hamar kommune og Ridabu Mini Pris. Billetter selges også ved inngangen. 12

13 GRUNNLOVSJUBILEET Grunnlovsjubileet Ljoset over landet dagna Det nærmer seg framføring av forestillingen «Ljoset over landet dagna» i Vang kirke 15.februar. Dette er Vangsbygdas markering av grunnlovsjubileet Ideen med arrangementet er å vise hvordan det lokale valget av valgmenn kan ha foregått i Vang 25.februar Det er jobbet intenst med planlegging i høst og i vinter. Musikk og manus er nå ferdig utarbeidet og forestillingen er klar for framføring. Kor og korps har øvet inn musikken og skuespillere og amatører har tekstene klare. Vi gleder oss alle til å gjenskape valgdagen i Vang kirke. Vang menighetsråd, Statsarkivet i Hamar og Festivitetsteatret har samarbeidet om å få til dette. Vi har hatt et nært samarbeid med vår kantor Johan Martin Røsand, Vang Skolekorps, Vang Musikforening, Vang Sangforening og Øvre Vang Sangkor. I alle menigheter i landet ble det 25.februar 1814 eller så raskt det lot seg gjøre, foretatt valg etter at prins Christian Frederik hadde lyst ut valg til riksforsamling på Eidsvoll. Vi har dykket dypt i kildene og funnet interressante detaljer omkring valget i Vang. Det har ikke vært mulig å finne Abraham Pihls egne beskrivelser av det som skjedde, men vi vet at han fikk brev gjennom sin biskop Bech fra prins Christian Frederik om at det skulle foregå valg i kirken 25. februar. Brevet fikk Pihl den 22. februar og det er vanskelig å forstå hvordan han på så kort varsel klarte å innkalle alle menn til valg i kirken tre dager senere, 25. februar. 13

14 GRUNNLOVSJUBILEET hus og høytidelig innkalte de til valg. Tre dager hadde de på seg til å «underrette allmuen». Pihl hadde nok skrevet ferdig en fullmakt til valgmøtet. De to valgte representantene fikk den med seg til Gårder i Elverum der de var med på valget av eidsvollsmennene. Brevet er underskrevet av foruten fem embetsmenn, av tretten bønder fra Vang og Furnes. (Kun menn over 25 år som eide matrikulert jord var stemmeberettigede). Det er ikke umulig at dette er de samme mennene som gikk rundt og innkalte til valg. Til vanlig ble alle kunngjøringer om kjøp og salg av eiendom, auksjoner lysing til ekteskap kunngjort fra prekestolen. Det var det ikke tid til nå. Abraham Pihl sendte derfor sine mest betrodde menn rundt i bygda for å innkalle til valg. De gikk fra hus til Vi må forestille oss at Vang kirke var fullsatt den dagen etter sedvanlig skikk satt konfirmerte menn på høyre side i kirke - benkene, kvinner og barn på venstre side. Slik vil vi også «ordne» menigheten den 15. februar under forestillingen. Bli med tilbake til 1814 og se og hør hva som kan ha skjedd. Vel møtt i Vang kirke. Ole Jacob Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma! Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma! Vårt heimland lenge i myrker låg, og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud du i nåde til oss såg, Din kjærleik oss ikkje gløymde; Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde. Og morgonen rann, og mørket kvarv, som lenge vår lukka skygde. Du atter oss gav vår fridoms arv og honom i trengsla trygde. Du verna vårt folk og gav oss fred, og landet med lov me bygde. No er det i Noreg atter dag med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, det brydder då etter plogen. Så signe då Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen! 14

15 ANNONSER Hamarkan AS Snekker Renhold Aut. regnskapsførerselskap 2323 Ingeberg Tlf lopper hentes året rundt til vårt store loppemarked i oktober. Pengene fra klubbens arbeid går 100% til humanitært arbeid, støtte til barn og unge i bygda, samt tiltak for eldre og trengende. Send oss gjerne en om du lurer på noe om vårt arbeid eller om du ønsker medlemskap. lions Club Vang Til tjeneste! - Tlf: MERCEDES OG PEUGEOT Hedmark og Oppland AS Tlf BUSTERUD TREVARE AS 2323 Ingeberg Tlf Bryggerivegen 12, 2322 Ridabu Tlf.: Fax: Optiker Stein Johannesen M.N.O.F. Kirkegaten 3, 2317 HAMAR Tlf Trenger De en elektrikerforbindelse? Tlf.: Fax: Døgnvakt: a l T I g l a S S Tommelstad Gård, 2318 Hamar Tlf døgnvakt 15

16 FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN Hilsen fra menighetsrådslederen Så er vi inne i det store jubileumsåret På nasjonalt plan har man offisielt åpnet både grunnlovsjubileet og jubileet for Alf Prøysens 100 års fødselsdag. Jeg synes det er godt å se at det er stort engasjement rundt disse to jubileene. De handler om to vidt forskjellige ting, men både grunnloven og Alf Prøysen berører oss på forskjellig vis. Prøysen hadde stor omtanke for barna og de som ikke hadde det så godt i livet. Grunnloven har i to hundre år tatt vare på oss alle gjennom sitt lovverk. Gjennom grunnloven har det blitt stadig tryggere og bedre å bo her i landet. Alf Prøysen har gjort oss til «et varmere folkeferd», sier Erik Bye i si vise om n Alf. Ingen historiske dokument forteller konkret hvordan valget foregikk og vi må bare forestille oss hvordan det skjedde. Ingen valg - urner, antagelig bare prestens forslag på to valgmenn og en kollektiv enighet om at de var «enstemmig valgt». Valget foregikk på rett måte sett med datidens velgeres og forslagstilleres øyne. Vi lever i dag i et godt, trygt, humant demokrati bygget på grunn - lovens kristne verdier. Den ble symbolet på vår selvstendighet, og ble til velsignelse for landet. Her i Vang er vi en del av en nasjonal feiring når vi markerer grunnlovsjubileet med forestillingen «Ljoset over landet dagna» i Vang kirke 15. februar. Grunnloven er virkelig verd å feire. Den norske grunnloven er basis for demokratiet i Norge i dag. Nå i februar er det 200 år siden prins Christian Frederik kunngjorde for det norske folk at det skulle velges menn som skulle forfatte en norsk grunnlov. Han startet sitt brev til det norske folk på følgende måte: «Den beste begynnelse er alltid å begynne med Gud. Fra Ham kommer velsignelse når vi gjør hva rett er». Her i Vang, som overalt ellers i landet ble de stemmeberettigede sammenkalt i kirka for å foreta dette første demokratiske valg. 16

17 FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN/DIVERSE Alf Prøysen ble født i ei enkel husmannsstue i Ringsaker sommeren 1914 og ble vår store folkelige dikter. Han har fått sin plass i den nye salmeboka. Ja, han hører hjemme der, med det folkelige evangelium som «Julekveldsvise» er. I jubileumsåret er det tatt initiativ til en folkegave til Prøysens minne. Ei stjerne som skal ruve 27 meter over bakken ved Prøysenstua, slik at den skal «lyse over taket der a Jordmormatja bor». Det demret av dag over Norge i 1814 og lyset ga håp om et fritt land der «ljoset over landet dagna», der lyset bryter fram over landet. Alf Prøysen viste oss stjerna og lyset som laga ei bru i milla seg og himmel n og ei krubbe og ei ku. Vi har god grunn til å feire alt lys og all varme som ligger i disse jubileene. Ole Jacob Bønn for det nye året: Lovet være Herren fra dag til dag! Gud bærer oss, Han er vår frelse. Salme 68:20 Gud, i dine hender legger jeg det nye året. Hjelp meg så jeg tar en dag av gangen, og at du viser meg hva jeg skal legge i den. Amen. Sitat: Å tro er som å puste inn, man stiller ikke noe spørsmål om det er oksygen først. I dag greier jeg meg ikke uten Gud. Arne Ruset, forfatter og lege. (Krigsropet nr ) 17

18 SØNDAGSSKOLE Velkommen til Vang menighets søndagsskole våren 2014 Vi samles første søndag i måneden til søndagsskole samtidig med gudstjenesten i Vang kirke. Vi starter med å delta på gudstjenesten sammen med de voksne. Etter åpningssalmer og ord kommer går alle barna som skal være med på søndags - skolen og samlet over til Kirkestua som ligger vis a vis Vang kirke. Søndagsskolen varer til gudstjenesten er ferdig. Datoer for søndagsskole i Vang våren 2014: Søndag 2. mars Søndag 6. april Søndag 4. mai Søndag 1. juni Hva gjør vi på søndagsskolen? På søndagskolen har vi ulike aktiviteter. Vi tenner alltid lys og har samlingstund og undring med forskjellige temaer fra bibelen. Vi bruker læringsverktøyet Sprell Levende fra Søndagsskolen Norge. I tillegg har vi ulike aktiviteter fra gang til gang dette kan være ulike formings - aktiviteter som maling, snekring, jule- /påskepynt i tillegg til ulike uteaktiviteter. Frukt og saft serveres hver gang i tillegg til at de voksne kan få seg en kopp kaffe når barna hentes. For hvem? Alle barn i alderen 3-11 år Søndagsskoleledere i Vang menighet Arild Berg (mob ), Julie Berg, Solfrid Langgård Johansen, Cathrine Arnesen, Trine Kristiansen, Maja Yran Velkommen til vår søndagsskole! 18

19 VANGSBOKA Vangsboka, bind 5 Vang og seinere Hamar kommune har fram til nå hatt ansvaret for å utgi en bygdebok for Vang sammen med Vang historielag. Bind 1 ble utgitt i 1983, og bind 4 kom i fjor. Hamar kommune har nå bestemt seg for å trekke seg helt ut av arbeidet med bygdebok for Vang, og alt arkivmateriale er overlatt til historielaget som får ansvaret for å videreføre arbeidet. Vang historielag har nedsatt en egen bygdebokkomité som skal sørge for å få arbeidet gjort. Bygdebokkomitéen har beregnet at det kreves enda 5 6 bind for å fullføre Vangsboka, men da vil ikke de store og delvis nedbygde gårdene i og omkring Hamar være beskrevet som i dagens bygdebokbind. Med 3 4 år pr bind trengs ytterligere år for å fullføre verket. Vi vil gjerne begynne å samle stoff til resten av bygdeboka. Det vi vil prioritere, er å snakke med eldre folk som har noe å fortelle om «sin» gård og livet i bygda slik de har opplevd det. Vi vil også samle gamle dokumenter og bilder som kan gå tapt om ingen tar vare på det og noterer hva det er. Aller viktigst er det selvsagt å komme i gang med å samle opplysninger som skal brukes i bind 5. I den forbindelse ble en del av de som representerer gårdene som skal omhandles i dette bindet invitert til et møte på Vang samfunnshus 8. januar. Aktuelle gårder er gårdsnr 87 til 72, dvs Ilseth, Skålerud, Bergsvenkerud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Opsahl, Tomten, Hafsahl, Dælid, Blystad og kanskje Finborud. Bygdebok - komitéen har fått Ole Jacob Tomter, som var redaktør for bind 4, til også å ta redaktør ansvaret for bind 5. Men for å få gjort arbeidet raskere og rimeligere enn da kommunen hadde ansvaret, er vi nødt til å legge opp arbeidet litt annerledes. Vi må involvere de som eier og bor på de eiendommene som skal om - tales, på en annen måte enn det er gjort ved tidligere bind. Spesielt trenger vi hjelp til å finne fram stoff. Der er vi spesielt interessert i gamle dokumenter, kart og bilder, og vi vil gjerne vite hva som kommer fram på bildene. Historier og fortellinger fra tidligere tider på gården er også veldig nyttig og bidrar til at teksten blir mer levende. Fint om dette blir notert ned, eller om redaktøren, eller en i bygdebokkomitéen blir varslet dersom våre lesere vet om noen vi bør snakke med. Ole Jacob begynner arbeidet 1. oktober i år, og vi venter at den neste Vangsboka kan utgis i 2017 eller Om dere har aktuelt materiale å vise fram eller noe å fortelle om, så kontakt Ole Jacob Tomter eller bygdebokkomitéen som består av Vigdis Stensby, Bjørn Eriksen, Nicolaas Kippenbroeck og Oddvar Dufseth. Materiale som vi finner interessant for framtidige bind, låner vi gjerne et par dager for avfotografering. Så blir det levert tilbake. O. Dufseth 19

20 DIVERSE Samefolkets dag I 2003 ble 6.februar offisiell flaggdag i Norge. Det skal derfor flagges med det norske flagget ved alle offentlige bygg den dagen, og det er i tillegg valgfritt å flagge med det samiske flagget. Flagging på 6. februar er en hilsen til det samene på nasjonaldagen og en erkjennelse av samisk identitet og av samene selv. (Wikipedia) KAY GARTNERI Blomster til alle anledninger. Tlf Ingeberg Tlf GODKJENT FOR ANSVARSRETT Tlf Ønsker du å annonsere? Ta kontakt med Britt, tlf Jeg setter opp annonsen for deg. annonsepriser pr. år: 1/14 del side: kr. 700,- 1/7 del side: kr ,- 20

21 BOKANMELDELSER God voksenbok Tusen ulevde liv er en roman av den svenske forfatteren Tomas Sjødin. Forlagets omtale: En dag teiper Bengt Eriksson et brev til preke - stolen der han forklarer at han kommer til å forsvinne for en stund Tusen ulevde liv er en fortelling om kjærlighet, vennskap, mot, oppbrudd og overlevelse, men også om å våge å forsone seg med eget liv. Tomas Sjødin er også pastor, kronikør og foredragsholder. Bøkene hans er solgt i mange opplag og oversatt til flere språk. Pris: 299,- Jenny Kristen tro oppdatert For den som ikke tar alle svar for gitt Forfattere: Kjell Arnold og Ole Jacob Nyhus En litt annerledes bok enn vanlige kristne bøker. Her er det opp til leseren å ta stilling. Sagt om boken: En ærlig og engasjerende invitasjon til å bli kjent med kristen tro, en bok jeg helhjertet kan anbefale. Erling Rimehaug, journalist og forfatter Her leveres en oppdatert innføring i kristen tro. Den er original, ærlig, fri for klisjeer og engasjerer både tanke og følelser. Denne boka har jeg ventet på! Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin Takk og pris for bøker som denne. Både troende og ikke-troende vil ha glede av boken som en oppdatert guide til hva kristen tro er og betyr, stilt overfor et moderne verdensbilde. Henrik Syse, filosof, forsker og forfatter Forfatterne er begge prester i Den norske kirke. Kjell har i en årrekke vært sokneprest i Ottestad. Nå er han fengselsprest i Hamar og på Ilseng. Ole Jacob er prostiprest i Toten prosti. 21

22 MESSELISTE Med forbehold om endringer. Gjelder også ofringer. VI MØTES I KIRKEN 16. feb Såmannssøndagen Siewartz Dahl Luk Ofring: Bibelselskapet Vang kirke kl Øvre Vang kirke kl feb. Kristi Narverud Siewartz Dahl foklarelsesdag Nattverd Ofring: Bibelselskapet Matt mar Fastelavnsøn. Narverud Joh.17, Søndagsskole 09. mar 1.s.i faste Siewartz Dahl Holck Mt.4,1-11 Nattverd Nattverd Ofring: Søndagsskolen Ofring: Søndagsskolen 16. mar 2.s.i fasetid. Narverud Mt.15, mar Mariab.dag Siewartz Dahl Narverud Luk.1,26-38 Nattverd Ofring: Kirkens SOS 30. mar 3.s.i fastetd. Siewartz Dahl Lk Ofring: Kirkens SOS Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. 06. apr 4.s.i fastetd. Narverud Siewartz Dahl Hbr.4,14-16 Søndagsskole Nattverd Nattverd 13. apr Palmesøndag Siewartz Dahl Jh.12, apr Skjærtorsdag Narverud Narverud NB! NB! Kl Mt.26,17-30 Nattverd Nattverd 18. apr Langfredag Narverud Jh.18,1-19,42 NB! NB! Kl

23 S L E K T E R S G A N G I VA N G DØPTE: VIEDE: DØDE: Axel Elias Persson Danielsen (Hamar domkirke) Ferdinand Haugseth Lundquist (Hamar domkirke) Angelika Murud Hovde Emma Skeibrok Martinsen Johannes Sævik Solli Isabell Næss Huserbråten Sofie Thorshaug Olivia Danbolt Leistad Victoria Emilsen Lindstad Nora Randgaard Sanner Nika Pavlova Steen Sienna Budde-Jensen Maud Marie Rugsveen Sagen Johannes Bjørnstad Dahl Elin Caplin og Stein Olav Nyberg Elbjørg Marie Bakken Mari Wæraas Ingeborg Wold Ingrid Stramrud Harald Dufseth Else Dufseth Harald Mathiassen Thorbjørn Nybakken William Grødahl Helge Pedersen Sverre Simensen Helga Bakstad Kjell Bertinussen Oddvar Kristiansen Arne Arnesen Reidar Oscar Gustavsen Alexander Tjernstad Kirken på nett: og Fortsettelse Messeliste: 20. apr Påskedag Høytidsgudstjeneste Høytidsgudstjeneste Lk.24,1-9 Siewartz Dahl Narverud Ofring: Kirkens nødhjelp Ofring: Kirkens nødhjelp NB!! Påskedag Brumund fjellstue kl Gudstj. v/ Narverud 23

24 Ei sol på frostklår vinterkvelv skin bleikt på snø som nyleg fall. Det heng ein bladlaus kvist og skjelv, all jorda sturer, død og kald. Du breier vinterkulden ut, gjev fryd i sumars varme drag. Du femner oss i kjærleik, Gud, igjennom livsens vinterdag! Salmeboka nr. 843

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre «Reformasjonen» Bare nåde tommel opp På 1500-tallet begynte kirken å selge brev fra paven som lovet tilgivelse fra Gud for det som mennesker hadde gjort galt. I 1517 hengte Martin Luther 95 setninger (teser)

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer