Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett"

Transkript

1 Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett GENERELT Uniclic Fjordal Multifit M-loc er et banebrytende system for montering av parkett. Bordene kan enkelt klikkes sammen takket være den smarte utformingen av not og fjær. Uniclic Fjordal Multifit M-loc er unikt ettersom du kan legge bordene på tre ulike måter: A. Plasser bordet i vinkel mot det andre bordet, og press ned (illustrasjon 1A 1B). B. Press ned på kortsiden (illustrasjon 2A 2B). C. I tilfeller der det er vanskelig å komme skikkelig til, kan bordene klikkes / slås sammen med en tilpasset slagkloss / siste bordet verktøy. (illustrasjon 3A 3B). 1A 1B 2A 2B 3A 3B FØR DU BEGYNNER For å få best mulig resultat er det viktig at du følger anvisningene nøye. Det er viktig å kontrollere alle bordene i dagslys for å se at de er feilfrie både før og under montering. IKKE bruk bord med feil. Tre er et naturprodukt. Strukturer og farger i treet kan variere. På grunn av dette er det best å blande flere bord fra ulike pakker ved montering. Akklimatisering Gulvet er forhåndstørket til et optimalt fuktighetsinnhold. Parketten må derfor akklimatiseres i uåpnet emballasje noen dager i samme rom som gulvet skal legges minst 48 timer. Dermed får parketten tid til å tilpasse seg til de lokale forholdene. Omgivelsestemperatur og relativ luftfuktighet Monteringsresultatet blir best hvis arbeidet utføres ved en temperatur mellom 18 og 20 C og en relativ luftfuktighet på mellom 30 og 60 %. Også etter legging av tregulvet er det viktig med en relativ luftfuktighet på %. Om vinteren blir det ofte ekstremt tørt innendørs. På grunn av dette kan det være nødvendig med luftfukter hvis det blir tørrere enn 30 %. 1 (6)

2 UNDERGULV Kontroller at undergulvet er rent, tørt, plant og fast. Undergulvet må ikke ha ujevnheter større enn 3 mm per 2 meter / 1,2 mm per 25 centimeter. (på 1 meters lengde godkjennes 2mm). Større ujevnheter må jevnes ut. Det er viktig at du bruker utjevnende undergulv (foam / gulvunderlagspapp) for å fjerne alle mindre ujevnheter i undergulvet. Bruk utjevnende undergulv av tilfredsstillende kvalitet og tykkelse som passer for legging av flytende parkettgulv. Tettheten på foam underlag av polystyren eller polyetylen må være minst 25 kg/m³ (illustrasjon 4A). 4A Fuktsperrefolie anvendes der tre og laminatgulv skal beskyttes mot fukttransport fra undergulvet gjennom diffusjon og fuktkonveksjon. Eksempel på underlag som alltid skal ha fuktsperre er; ved gulvvarme, gulv på grunn, over krypromsgulv og på nystøpte mellombjelkelag og nysparklede gulv. Som fuktsperre benyttes 0,2 mm aldringsbeskyttet polyetenfolie. Avretting med avrettingsmasse Avrettingsmassen må være tørr. Fuktighetsinnholdet er 2,5 % i sementbasert masse er fuktighetsinnholdet (ifølge CM-metoden) og 0,5 % i anhydrittbasert masse. En tommelfingerregel når det gjelder tørketiden for nylagt avrettingsmasse er +1,5 uker per centimeter tykkelse, under forutsetning av tilstrekkelig ventilasjon. For tykkelser over 6 cm kreves minst 3 uker ekstra for hver ekstra centimeter. Hvis avrettingsmassen skal legges over gulvvarme (se nedenfor), gjelder andre retningslinjer. Ved eventuell liming må undergulvet være egnet for dette i henhold til generelle forskrifter og fagmessige instruksjoner. Gulvet må være tilstrekkelig tørt, hardt og homogent. - Ved legging av parkett på eksisterende gulvbelegg / plankegulv. Hvis gulvbelegget er vanntett (PVC, linoleum osv.,), kan Uniclic Fjordal Multifit M-loc parkett legges direkte på det eksisterende gulvbelegget.parketten legges flytende med foam eller gulvunderlagspapp imellom parkett og eksisterende belegg. Fjern alle fuktabsorberende gulvbelegg (gulvtepper, nålefilt osv.) På plankegulv fjernes først det eksisterende gulvbelegget som ligger på plankegulvet. Tregulvet må være stabilt og jevnt. Treets fuktighetsinnhold skal være mellom 7 og 10 %. Parketten legges flytende med foam eller gulvunderlagspapp imellom parkett og plankegulv. Hvis det er kryprom under gulvet, må dette være tilstrekkelig ventilert. -ved legging av parkett på eksisterende flisgulv Det nye parkettgulvet kan også legges direkte på eksisterende flisgulv. Parketten bør ikke limes på flisgulvet. Parketten llegges flytende med foam eller gulvunderlagspapp imellom parkett og fliser. 2 (6) 2 (6)

3 VERKTØY FOR Å LEGGE GULVET I tillegg til standardverktøy (f.eks. hammer, sag, blyant, målebånd/meterstokk, vinkel), trenger du følgende: Siste bordet verktøy, kiler og slagkloss undergulvssystem (foam / gulvunderlagspapp ) rengjøringsprodukter Hvis du bruker andre verktøy enn det som er beregnet for Uniclic Fjordal Multifit, M-loc kan gulvet skades. Derfor anbefaler vi at du bare bruker tilbehør som er spesialutformet for bruk på denne typen parkettgulv. Du må naturligvis også kutte bordene. For å få en jevn kant, vender du oversiden (mønstersiden) ned når du bruker en elektrisk stikksag eller håndsirkelsag. Hvis du bruker hånd- eller kappsag, skal oversiden vende opp. MONTERING FLYTENDE Korrekt legging Tre er hovedkomponenten i Uniclic Fjordal Multifit M-loc parkett. Siden fuktigheten kan variere etter årstiden, må gulvet kunne ekspandere og krympe. Jo større overflate, jo større ekspansjonsåpning. Gulvet må kunne ekspandere eller krympe i ALLE retninger. Ekspansjonsåpningen mot veggene må derfor være minst 7 til 15 mm (illustrasjon 4B). Denne åpningen er også nødvendig ved gjennomgående rør eller terskler. 4B Ved lengder over 12 m og bredder over 8 m må det finnes en mellomliggende ekspansjonsspalte Ekspansjonsspalten kan dekkes til med en overgangslist som festes til gulvet, ikke i parketten. Bordene skal helst legges i samme retning som den lengste veggen og parallelt med sollysets innfallsretning (mer estetisk tiltalende). Du kan begynne å legge gulvet i et hjørne eller midt i rommet. Du kan arbeide fra venstre til høyre eller omvendt. De tre første radene. Begynn den første raden med et helt bord. Sag av både den korte og lange fjæren på det første bordet (illustrasjon 5). 5 Kontroller at bordet i den siste raden ikke blir smaler enn 3 cm, (det blir da vanskelig å montere). Blir det smalere enn 3 cm bør man tilpasse bredden på bordet i den første raden.(illustration 6). 3 (6) 3 (6)

4 Den siste raden Det må også være en ekspansjonsspalte på 7-15 mm mellom den siste raden og veggen. Husk dette når du kutter bordene til den siste raden (illustrasjon 7A 7B). 7A 7B MONTERING LIMING 8 Uniclic Fjordal Multifit M-loc parkett kan også limes til undergulvet. Direkte liming kan bare foretas på en avrettingsmasse som passer for dette (planhet, fasthet, sprekker osv.). (illustrasjon 8) Ved eventuell liming av parketten til undergulvet må det eksisterende gulvbelegget fjernes helt. De generelle anvisningene for legging av Uniclic Fjordal Multifit M-loc parkett gjelder også ved liming. Du må foreta samme forberedelser (ekspansjonsfuger, undergulv, gulvvarme osv.). Bruk lim som er godkjent for denne type parkettgulv med hensyn til fasthet, styrke, elastisitet, aldring, fuktbestandighet osv. Følg informasjon og råd fra limprodusenten angående tørketid, forbruk, limkam osv. Når du limer gulvet, klikkes langsiden av bordet sammen i en vinkel på i forrige rad. Kortsidene klikkes sammen med det nye Uniclic Fjordal Multifit-systemet. M-loc 4 (6) 4 (6)

5 Gjennomgående rør I rader der gjennomgående rør kommer på kortsiden av to bord, borer du et hull med diameter som er cirka 20 mm større enn rørets diameter (pga. ekspansjonsbevegelsen). Klikk sammen bordene på kortsiden, og bor hullet med sentrum i skjøten mellom de to bordene. Deretter kan du montere bordene. (illustrasjon 9A 9B 9C) Under dørkarmer Sag bordene slik at det etter leggingen er en ekspansjonsspalte på 7-15 mm. Hvis du ikke kan vinkle bordene, bruker du siste bordet verktøy eller en slagkloss og en hammer for å slå bordene sammen så de ligger plant. (illustrasjon 10A 10B) AVSLUTNING 10A 10B Når du legger et Fjordal Uniclic Multifit M-loc flytende gulv, kan du gå direkte på gulvet etter montering. Hvis du limer gulvet, bør du unngå å gå på den limte gulvflaten under montering. Følg foreskrevet ventetid på limpakken før du går på gulvet. Fjern alle avstandskilene. Plasser listene på plastfolien som stikker opp fra gulvet (flytende gulv). Listene skal ikke festes til selve parkettgulvet. Ved bruk av denne metoden kan gulvet ekspandere og krympe uhindret. Bruk rosetter eller elastisk fugemasse rundt rørgjennomføringene. Der det ikke er mulig å montere profiler og lister, må ekspansjonsfugen fylles med elastisk tetning. (illustrasjon 11) 11 GULVVARME Tregulv på gulvvarme Tregulv kan legges både på vannbåren og elektrisk gulvvarme, forutsatt at følgende anvisninger følges. Du bør ikke legge bøk, lønn eller bjørk på gulvvarme, da disse sveller og krymper mer enn andre tresorter. Øvrige generelle kommentarer; luftspalte mellom gulvvarme og tregulv er ikke tillatt. Tregulvet skal alltid beskyttes mot underliggende fuktighet med damp- eller fuktsperre. Varmesystemet skal være utformet slik at det gir en svært jevn overflatetemperatur over hele gulvflaten. Maks. temperatur på gulvoverflaten skal aldri overstige 27 C (70 F). Dette gjelder også under tepper og møbler. Gulvvarmen må være installert i overensstemmelse med leverandørens instruksjoner og gjeldende 5 (6) 5 (6)

6 bransjeregler. Mer informasjon om tregulv og gulvvarme finnes hos GBR, gulvbransjens basisinformasjon/ bransjeretningslinjer om tregulv på gulvvarme, eller på Undergulvet må være tilstrekkelig TØRT (maks. 1,5 % i henhold til CM-metoden) når parketten monteres. Dette kan bare oppnås ved å slå på gulvvarmen før montering. Hvis det gjelder nybygg, må du vente i minst 21 dager etter at avrettingsmassen er påført før du starter oppvarmingen. Følg installatørens retningslinjer når det gjelder nylagt avrettingsmasse. Spør eventuelt etter oppvarmingsprotokollen. Slå på gulvvarmen minst to uker før montering av parketten. Ved vannbåren varme økes vanntemperaturen i berederen gradvis, maks. 5 C per dag til 50 C. Hvis varmen kan stå på lenger enn foreskrevet, er det en fordel. Slå helt av varmen før du begynner monteringsarbeidet. Maks. gulvtemperatur er 18 C. ETTER at gulver er lagt, må du vente i MINST 48 timer før du slår på varmen igjen. Husk å slå på varmen trinnvis (5 C per dag). Høyeste tillatte kontakttemperatur for parketten er 27 C. Maks. varmtvannstemperatur er 50 C. Endre ALLTID temperaturen GRADVIS i begynnelsen og i slutten av en oppvarmingsperiode. Kontroller at den relative luftfuktigheten i rommet ikke er for lav (30 60 %). Unngå at det samler seg opp varme under tepper eller på grunn av for liten luftespalte mellom møbler og gulv. Det kan oppstå sprekker under oppvarmingsperioden. FORHOLDSREGLER OG VEDLIKEHOLD Som med alle naturprodukter kan sollys forårsake fargevariasjoner i overflaten. Forebyggende vedlikehold For at gulvet skal holde seg pent, anbefaler vi at du setter filtknapper på bena til møblene for å unngå riper. Merk at filtknapper under stoler som flyttes ofte (f.eks. kjøkkenstoler), bør byttes med visse mellomrom. Det kan ellers feste seg grus i knappene, slik at de får en ripende effekt. Bruk dørmatter slik at fuktighet, smuss og sand stoppes i entreen. Hjul på stoler og møbler skal være i henhold til DIN Bruk bare myke hjul av type W. Vedlikehold av lakkert parkett Gulvet skal rengjøres regelmessig med støvsuger. Ved behov kan gulvet tørkes av med en lett fuktet klut. Tre- og laminatgulv tåler ikke å bli våte. Det går også an å tørrmoppe gulvet med en mikrofiberduk (denne kan med fordel være lett fuktet). Hvis det er nødvendig å bruke rengjøringsmiddel, brukes produkter som er tilpasset parkettgulv. Hvis det er nødvendig å fjerne flekker fra gulvet, kan de fleste vanlige rengjøringsmidler brukes sammen med en lett fuktet klut. NB! Ikke bruk tape på lakkerte gulv som skal tildekkes midlertidig. Biter av lakken kan følge med når tapen dras av. Som tildekking må det ikke benyttes diffusjonstett materiale (f.eks. polyetylenfolie). Benytt gulvbeskyttelsespapp som er tilpasset formålet. Oscar Peschardt & Co Norge Mjåvannsvegen 73, 4628 Kristiansand Telefon: (6) (6)

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm PARKETT Leggeanvisning Flytende 8,5 mm, 3 mm, mm, mm På tilfarere/ bjelkelag mm Forberedelser Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

LEGGEANVISNING: TEKA

LEGGEANVISNING: TEKA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

LEGGEANVISNING. Dato: 2.1.2012. Dok.nr: LA-1201-1O. Side: 1 av 6. Erstatter: LA-1011-1O

LEGGEANVISNING. Dato: 2.1.2012. Dok.nr: LA-1201-1O. Side: 1 av 6. Erstatter: LA-1011-1O 1 av 6 LEGGEANVISNING VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

LEGGEANVISNING MILLENNIUM

LEGGEANVISNING MILLENNIUM Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg PRODUKTINFORMASJON v1.1 140227 2 Restaurang Palace, Göteborg - Eik type 2 INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 EUROPEISK EIK

Detaljer

Innhold. leggemetoder

Innhold. leggemetoder Proffhåndbok 2013 2 3 Innhold s 4-5 s 6-10 Alternative leggemetoder Verdt å vite Leggeanvisninger s 11-15 14 mm BOEN X-press s 16-21 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 22-23 Liming til undergulv s 24-27

Detaljer

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNHOLD 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EIK SELECT

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg ENKLERE Å FÅ DET GJORT Vi kan legge gulvet for deg Generelt om gulv Et gulv er først og fremst et bruksmøbel. Det skal gås og lekes på, brukes og slites, og etter hvert vil det bære preg av å ha ligget

Detaljer

Eik, ask eller furu. et uttrykk for din personlige stil

Eik, ask eller furu. et uttrykk for din personlige stil Eik, ask eller furu et uttrykk for din personlige stil Et ekte tregulv er mer enn bare et gulv Massive tregulv er en ren nytelse. Kvaliteten syns, høres og føles de vakre tegningene og de vekslende nyansene,

Detaljer

Lev naturlig med. heltregulv

Lev naturlig med. heltregulv Lev naturlig med heltregulv 2 INNEHOLD FURU 4. Introduksjon 6. Alpine 10. Terre glatt 11. Terre børstet 12. Grigio glatt 13. Grigio børstet 14. Lumiere 18. Noir 20. Natura 22. Ubehandlet 24. Lacca Natura

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

Leggingsveiledning DLW Linoleum.

Leggingsveiledning DLW Linoleum. Leggingsveiledning DLW Linoleum. DLW Linoleum fremstilles av naturlige, gjenbrukbare råstoffer som gir linoleumen følgende materialegenskaper som det må tas hensyn til ved legging: A. Reaksjon på fuktighet

Detaljer

v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik KUBBEGULVBASE PRODUKTINFORMASJON

v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik KUBBEGULVBASE PRODUKTINFORMASJON v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.1 1402 2 Söderparkskolan, Kävlinge INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 FURU 06 GRAN 07 LERK 08 RØKT LERK

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

gulv for hjem og offentlig miljø 2012 Mer enn bare overflate

gulv for hjem og offentlig miljø 2012 Mer enn bare overflate gulv for hjem og offentlig miljø 2012 Mer enn bare overflate 2 239615 Ek Prime Plank Hvit innehold 5 7 17 19 29 37 Råd fra snekkeren Tregulv Fakta tregulv Laminatgulv Entrématter, kunstgress Lister, vedlikehold,

Detaljer

STELL OG REPARASJON VEILEDNING

STELL OG REPARASJON VEILEDNING STELL OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO STELL OG REPARASJON VEILEDNING Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor LekehusOle//art.nr.510021 Ver.dato:30.10.2013 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOK. Håndbok for prosjektering og legging av vannbåren gulvvarme

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOK. Håndbok for prosjektering og legging av vannbåren gulvvarme UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOK Håndbok for prosjektering og legging av vannbåren gulvvarme 09 2006 5014 Innledning...3 Kapittel 1 Varmebehov og varmeavgivelse...4 Delta t...4 Sløyfeinndeling og lengder...5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM illigo våtromssystem MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM utgave 9: 17.09.2013 (Erstatter utgave 8: 03.05.2013) FORHANDLER: VÅTROM OG TETTESJIKT STILLER SPESIELLE KRAV TIL KUNNSKAP OG KVALITETSPRODUKTER.

Detaljer

FOKUS på tre. Parkettgulv

FOKUS på tre. Parkettgulv Nr. 14 FOKUS på tre Parkettgulv Kvalitetskrav Fuktighet Legging Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet. Her finner du råd og ideer, tydelige

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer