LEGGEANVISNING MILLENNIUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEGGEANVISNING MILLENNIUM"

Transkript

1 Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige variasjoner i strukturer og farger. I henhold til strenge produksjonsprosesser, undersøkes hvert gulvbord grundig for å sikre at det tilhører riktig produksjonsspesifikasjon og er uten skader. Avvik kan likevel forekomme som for eksempel på farge og strukturvariasjoner. Vær oppmerksom på at det forekommer varianser mellom produksjonsserier. EIERS/MONTØRS ANSVAR Før montering må installatøren/montøren forsikre seg om at undergulvforberedelser og førmonteringskontroller er utført tilfredstillende. Alle relevante standarder og anbefalinger til konstruksjon og materiale må være oppfylt. Vennligst beregn ekstra kvadratmeter enn netto behov da det vil være et svinn av materiale på grunn av saging/kapp og sortering. Det er personen som monterer gulvbordene sin plikt å vurdere hvilke bord som skal eller ikke skal monteres Struktur, farge, overflate og fabrikasjonskvalitet av gulvet som er lagt, er eierens og installatørens fulle ansvar, selv om eieren ikke er tilstedet under leggingen. Når gulvet er ferdig blir hvert gulvbord ansett som godkjent av installatør og eier. Dersom et gulvbord må byttes senere, begrenser INTERPLYWOOD sitt ansvar seg til å erstatte den mangelfulle vare, men bare inntil bransjens 5% aksepterte standard, eksklusiv kapp og frasortering. INTERPLYWOOD er ikke ansvarlig for installatørens mangel på bedømmelse, kvalitet på utførelse, arbeid eller kostnader. LEGGEANVISNING Anbefalt verktøy, materialer og tilleggsutstyr. Feiekost og støvsuger 8mm avstandskiler / klosser Fuktighetsmåler for tre og betong Målebånd Vater Vinkeljern Håndsag Elektrisk sag med hardmetall kniv blad Slagjern Slagkloss Godkjente sikkerhetsbriller 1

2 FORBEREDELSER UNDERGULV Før levering, forsikre deg om at bygget hvor gulvene skal legges er ferdig, inkludert all fukt og vannrelatert arbeid som muring, pussing, maling, rørlegging, avløp osv. Alle åpninger må være ferdige ( tak, vinduer, dører). Avvik i undergulvets planhet må ikke overskride 2-3mm pr. 2 m i lengde, ref. NS3420. Undergulvet må planes ut eller kappes til for å oppfylle disse kravene. Betongundergulv må være helt herdet og tørt, med en minimum overflatetemperatur på 15 o C og et maksimum fuktighetsinnhold på 2% tørr/ vekt basis. Relativ luftfuktighet bør være 55%. Gulvet må ha en trykkfasthet på min. 3000PSI når det skal brukes som underlag for limt parkettgulv, hvis ikke anbefales det å legge flytende gulv. Undergulv av tre må eventuelt rettes ut ved sliping eller bruk av fyllmasse. For legging av spikret gulv må tykkelsen på undergulvet være minst 18mm. FORBEREDELSER FØR GULVLEGGING Legging av forbehandlet parkettgulv bør være siste skritt i ethvert bygge eller renoveringsprosjekt. Air-condition og elektrisk oppvarming må være på plass og tatt i bruk. Det må opprettholdes en kontinuerlig romtempratur på 24 o C og en relativ fuktighet på mellom 40% og 60% (LF) de siste dagene før legging, under og til innflytting for riktig avklimatisering. Parkett må ikke legges i baderom. For å unngå fuktrelatert skade, kontroller fuktighetsinnholdet i undergulvet ved å benytte fuktighetsmåler/relevant måleapparat. LEGGEANVISNINGT FOR LIMT ELLER SKRUDD GULV La gulvbordene ligge i minst 48 timer i romtemperatur i uåpnet original innpakning. For å unngå at gulvbordene absorberer fuktighet skal pakkene åpnes fortløpende under montering. Gulvbordene skal kontrolleres for feil,mangler eller defekter før montering. Skadete eller ødelagte bord må ikke monteres. Gulvbord som har synlige defekter eller feil, kan repareres ved bruk av farge, sparkelmasse eller kitt, og monteres på mindre synlige plasser eller ikke benyttes i det hele tatt. For å oppnå et enhetlig utseende av hele gulvflaten, er det viktig å bruke bord fra flere pakker samtidig under montering. Vi anbefaler å beholde og oppbevare noen gulvplanker i tilfelle skade eller utskifting av et enkelt bord. Våre parketter er produsert i henhold til NS-EN

3 LIMING AV GULV 1. Det brukes forskjellig lim på betong og på tre. Det er viktig å følge limprodusentens anvisninger nøye angående forutsetninger og bruk, samt hvilke verktøy som skal benyttes til jobben. 2. Ved montering med lim kan det være nødvendig med vifter for å skape sirkulasjon for hurtigere tørking. God gjennomlufting anbefales under legging, og opp til 24 timer etter avslutning av arbeidet. 3. Gulvet må ha en trykkfasthet på min. 3000PSI når det skal brukes som underlag for limt parkettgulv. 4. Det første som må gjøres er å bestemme ˮarbeidsområdetˮ. Det vil si plassen man har å bevege seg på, og ha verktøy og utstyr tilgjengelig, for å kunne legge ut de første radene. Arbeidsområdet må være tilgjengelig fra tilstøtende rom. Beregning av arbeidsområdet: Tegn en linje parallelt med lengste vegg med en avstand på bredden av 6 parkettbord + 8mm. Ved legging av bord på 155mm bredde, blir avstanden fra linje til vegg (6*155)+8=938mm. Resten av rommet er da ˮleggeområdeˮ og linjen er startlinjen. Se figur. 5. Avhengig av den eksakte bredden på rommet, kan det være nødvendig å justere arbeidsområdet etter behov for å unngå for smale bord på den avsluttende raden. Mål rommet nøye og beregn målene. Det anbefales å feste en rett list eller liknende langs startlinjen for å holde de første radene på plass under montering. 6. Ved liming av gulv er det ikke nødvendig med noe dempende underlag, så påføring av lim kan starte umidelbart etter at arbeidsområdet er etablert. Følg anvisning og råd fra limprodusenten. Legg første bordrad langs startlinjen, med notsiden inn mot listen. 7. Begynn leggingen fra høyre. Sørg for at det er 8mm avstand mot vegg ved hjelp av avstandkiler eller klosser. Bord nummer to påføres en limstreng i toppen i nota på kortenden (se fig.), og festes til det første bordet. Legg aldri lim på fjæra. Fortsett med de neste bordene til første raden er lagt. Kutt det siste bordet slik at det er 8mm klaring mot vegg. Bruk slagjern for å få det på plass. Liming av bordenden 8. Sørg for at skjøtene er tette og plasser avstandskiler mot endevegg. Rens skjøtene for overflødig lim. Start rad nummer to med resten av siste bord fra rad en eller et nytt bord. Husk at skjøtene i tilstøtende rader må være minimum 500mm fra hverandre. Fortsett som med rad en og fullfør rad to. 3

4 9. Sjekk med jevne mellorom at det er nok lim under bordene. Limet må dekke minimum 80% av undersiden. Legg på lim med rulle eller pensel hvor dette er nødvendig. For lite lim kan gi dårlig resultat. Ved legging av limt gulv er det ikke nødvendig å lime not og fjær på langsidene av bordene. Sørg for at skjøtene ligger tett. Bruk en gummihammer for eventuelt å slå bordene på plass. 10. Siste bordraden inn mot vegg må vanligvis splittes på langs for å passe. Mål restplassen og splitt bordet i riktig bredde. Husk at det må være 8mm åpning inn mot vegg. Bruk slagjern for å få det på plass og tette skjøtene. Plasser avstandskiler mellom bordene og vegg. 11. Når alt gulv utenom arbeidsområdet er lagt starter man med dette. Fjern listen fra startlinjen og påfør lim på underlaget som tidligere nevnt. Bordene legges fra startlinjen og avsluttes inn mot vegg. Husk 8mm åpning inn mot vegg. Bruk slagjern for å få det på plass og tette skjøtene. Plasser avstandskiler mellom bordene og vegg. 12. Rens overflaten godt. Gulvet må ikke utsettes for belastninger eller tildekkes før 24 timer etter ferdig montering. Fjern avstandskilene og monter lister mot vegg umiddelbart. Listene må ikke festes i gulvet. SKRUING AV GULV 1. Denne monteringsmåten gir noen fordeler når det gjelder tidsforbruk og materialer, pluss at gulvet kan brukes umiddelbart etter legging. Arbeidet er imidlertid mer komplisert og kan kreve en ˮproffesjonell håndˮ på grunn av mulig bruk av spesialklosser og spesialverktøy. 2. Denne leggemetoden forutsetter undergulv av tre med tykkelse på minimum 18mm. Ekspansjonsfuge mellom tregulvet og vegger må beregnes ut fra leverandørens spesifikasjon. 3. Start med å tegne en linje parallelt med den lengste veggen i rommet. Avstanden fra vegg til linje skal være bredden av ett bord + 8mm. Ved legging av bord på 155mm bredde, blir avstanden fra vegg til linje (155+8)=163mm. Det er viktig at linjen er helt rett og parallel for riktig start av bordleggingen. 4. Legg det første bordet langs startlinjen, med notsiden mot vegg. Start fra høyre side i rommet. Husk 8mm avstand mot vegg på kortsiden. Når bordet ligger riktig langs startlinjen festet denne med skruer på kortenden. Fest skruene så nærme vegg som mulig så de dekkes av gulvlist og feielist når dette monteres. Skru fast bordet på langsiden og kortsiden med fjær. Skru skrått ned mot gulvet innerst på fjæra. Skruehodet skal skrus ned i treet. 5. Avstand mellom skruene bør være mellom 10 og 8cm og ikke nærmere enden av bordene enn 5cm. Bruk skruer beregnet på tre for montering, avhengig av tykkelsen på bordene. 4

5 6. Fortsett med de neste bordene til første raden er lagt. Kutt det siste bordet slik at det er 8mm klaring mot vegg. Start rad nummer to med resten av siste bord fra rad en eller et nytt bord. Husk at skjøtene i tilstøtende rader må være minimum 500mm fra hverandre. Fortsett som med rad en og fullfør gulvet. 7. Siste bordraden inn mot vegg må vanligvis splittes på langs for å passe. Mål restplassen og splitt bordet i riktig bredde. Husk at det må være 8mm åpning inn mot vegg. Bruk slagjern for å få det på plass og tette skjøtene. Plasser avstandskiler mellom bordene og vegg. 8. Fjern avstandskilene og monter lister mot vegg umiddelbart. Listene må ikke festes i gulvet. FLYTENDE LEGGING 1. Rengjør og støvsug undergulvet. Rull ut fuktsperre med minimum 20 cm overlapping.. Bruk min. 0,20mm aldringsbestandig plast. Overlappen tapes med byggtape. Rull ut folien langs den lengste veggen. 2. Underlagspapp kan brukes som lydisolering og / eller utjevning av små ujevnheter i undergulvet. Viktig: Underlagspapp skal ikke overlappes. 3. Ved legging under dørkarmer legges et gulvbord opp-ned for å måle høyden på dørkarmen. Sag underkanten av dørkarmen/rammen slik at det blir nok høyde til bordet. 4. Bord legges på langs parallelt med den lengste veggen. Hvis det er mulig, legg gulvbordene parallelt til dagslys eller hovedlyskilden. For rom større enn 100 m 2 (8x12m) kreves en 15-20mm ekspansjonsfuge. Denne dekkes med T-form overgangslist. 5. Start legging fra venstre hjørne, notsiden mot veggen. Bruk avstandskiler ca. 8mm mot vegg. 5

6 6. Påfør lim i nota på kortsiden av det neste bordet, og skyv det på plass mot det første bordet. Fortsett slik hele den første raden. 7. Når du begynner på neste rad, forskyv endeskjøtene parallelt med minst 30cm, helst 40-60cm. Bruk det avsagde bordet fra forrige rad til å begynne på ny rad, eller kutt til et nytt. 8. Påfør lim i toppen av nota på langsiden og skyv det på plass mot bordet i den første raden. Fortsett slik med resten av raden. Kontroller at skjøten er tett. Synlig lim tørkes vekk umiddelbart. 9. Alle skjøter skal være faste og uten mellomrom. Hvis nødvendig, bruk en slagkloss og hammer. Slå aldri rett på gulvbordet med hammer. 10. Hvis nødvendig, bruk trekkstang og hammer for å fjerne mellomrom langs veggen og ved dørkarm. 11. For å legge den siste raden, plasser et helt gulvbord oppå siste rad. Mål og sag det i riktig bredde ved å legge en parkettbit som mal i hel bredde med avstandskiller mot veggen. 12. For utsparing for rørgjennomgang, mål stedet og diameteren på røret, bor hull med en diameter på 10mm (3/8ˮ) større enn målt. Sag og fjern og legg bordet som vist på bildet. 6

7 13. Fjern avstandsklosser når gulvet er ferdig lagt. Hjørnelist og gulvlist / listverk spikres eller skrus til veggen for å dekke mellomrommet. VIKTIG: Vennligst vær oppmerksom på at gulvbordene ved flytende legging må ligge fritt og ikke festes på noe vis. Fest ikke installert gulv med lim eller ved spiring/skruing. Hindring av gulvets naturlige bevegelse kan forårsake stor skade og er ikke dekket av garantien. INTERPLYWOOD anbefaler bruk av ullpapp som underlag. Gulvbord fra INTERPLYWOOD er produsert med stor nøyaktighet og presisjon. Det kan likevel oppstå litt knirking i klikksystemet eller knaking (lyder) i gulvbordene senere. Dette er ikke produksjonsfeil og dekkes ikke av INTERPLYWOOD sin garanti. MERK!! Dette er en generell veiledning for hele INTERPLYWOOD sitt produkt assortiment. Vennligst rådfør en INTERPLYWOOD selger eller forhandler om riktig leggemetode for ditt nye gulv i områder hvor fuktigheten er ekstrem høy. VARME UNDERGULV Ved innstallering av gulvvarme, følg leverandørens instruks nøye. INTERPLYWOOD sine gulv kan legges på maksimum 28 o C gulvtemperatur på overflaten, eller 60Watt pr. m 2. Se egen ˮInformasjon om Gulvvarmeˮ som kan rekvireres hos forhandler eller INTERPLYWOOD sine hjemmesider. PASS PÅ! Advarsel: Trestøv Saging, pussing og maskinbehandlede treprodukter produserer trestøv. Trestøv i luften kan forårsake puste, øye og hudproblemer / irritasjoner. Forholdsregler Utstyr elektrisk verktøy med støvfanger. Bruk passende/riktig støvmasker på steder med mye støv. Unngå støv i øyne og på hud. Førstehjelp Ved irritasjon, skyll øynene eller huden med rennende vann i minst 15 minutter. 7

LEGGEANVISNING: TEKA

LEGGEANVISNING: TEKA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg PRODUKTINFORMASJON v1.1 140227 2 Restaurang Palace, Göteborg - Eik type 2 INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 EUROPEISK EIK

Detaljer

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNHOLD 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EIK SELECT

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg ENKLERE Å FÅ DET GJORT Vi kan legge gulvet for deg Generelt om gulv Et gulv er først og fremst et bruksmøbel. Det skal gås og lekes på, brukes og slites, og etter hvert vil det bære preg av å ha ligget

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

FOKUS på tre. Parkettgulv

FOKUS på tre. Parkettgulv Nr. 14 FOKUS på tre Parkettgulv Kvalitetskrav Fuktighet Legging Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

Lev naturlig med. heltregulv

Lev naturlig med. heltregulv Lev naturlig med heltregulv 2 INNEHOLD FURU 4. Introduksjon 6. Alpine 10. Terre glatt 11. Terre børstet 12. Grigio glatt 13. Grigio børstet 14. Lumiere 18. Noir 20. Natura 22. Ubehandlet 24. Lacca Natura

Detaljer

Eik, ask eller furu. et uttrykk for din personlige stil

Eik, ask eller furu. et uttrykk for din personlige stil Eik, ask eller furu et uttrykk for din personlige stil Et ekte tregulv er mer enn bare et gulv Massive tregulv er en ren nytelse. Kvaliteten syns, høres og føles de vakre tegningene og de vekslende nyansene,

Detaljer

Enkel snekring med gipsplater

Enkel snekring med gipsplater Enkel snekring med gipsplater Dette bør du vite om gipsplater Gipsplater er et produkt som er utmerket å anvende til vegger, tak, på gulv, i kjeller, i baderommet, på loft, i garasjen. Egentlig er gipsplater

Detaljer

Stilig benkeplate i betong

Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Med en støpt betongbenkeplate får kjøkkenet et spesielt og personlig utseende. Det å støpe benkeplaten er et ekte håndverk som du også kan gjøre hjemme.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM illigo våtromssystem MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM utgave 9: 17.09.2013 (Erstatter utgave 8: 03.05.2013) FORHANDLER: VÅTROM OG TETTESJIKT STILLER SPESIELLE KRAV TIL KUNNSKAP OG KVALITETSPRODUKTER.

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

TREND PANEL. Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge. Gode rom

TREND PANEL. Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge. Gode rom TREND PANEL Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge Gode rom Moelven har nå gjort det enkelt for deg å velge farge til ditt hjem på akkurat den panelprofilen DU ønsker 14 x 095/14

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

INSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING FOR FLEXWATT VARMEFOLIE.

INSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING FOR FLEXWATT VARMEFOLIE. INSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING FOR FLEXWATT VARMEFOLIE. 1 GENERELT OM INSTALLASJON 2 Flexwatt varmefolier er varmeelementer for innbygging og anses ikke å være apparater ferdig for installasjon i vanlig

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

Skap dine rom. Rask og enkel montering. Eggehvit, Caffè Latte eller Skagen. Ønsker du ubehandlet Arbor Panel?

Skap dine rom. Rask og enkel montering. Eggehvit, Caffè Latte eller Skagen. Ønsker du ubehandlet Arbor Panel? rbor NØ: Ferdig vegg OG enkelt og elegant nkel, tidløs og elegant. nvendelige veggplater DF i tre klassiske profiler rbor anel i DF er et godt valg når du ønsker et moderne og tidløst hjem, med vegger

Detaljer

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød.

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød. 2 TAF Byggeteknikk Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS Elevens navn: Thomas Aaserød Uke: 49 og 50 Fravær: 0 timer Timer: 75 timer Beskrivelse av arbeidet: Kjelleren

Detaljer

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer