CRAFTON SOLID FLOOR LEGGEANVISNING JANUAR 2011 BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CRAFTON SOLID FLOOR LEGGEANVISNING JANUAR 2011 BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR"

Transkript

1 CRAFTON SOLID FLOOR LEGGEANVISNING JANUAR 2011 BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR Ferdigbehandlet parkett er et naturlig produkt som gir en varm, flott og varig komfort til ethvert hjem. Det er et naturlig produkt og har derfor sine "naturlige særpreg". Fix Home har i samarbeide med ZX-Wood Industry (ZXWI) implementert de høyeste produksjonsstandarder for deres fabrikkproduserte gulv, innenfor begrensningene av naturlige produkter. Dette baseres på de aksepterte standardene i bransjen når det gjelder feil-toleranser og variasjoner på 5 %. Med disse variasjonene regner man naturlige skader/feil i treet selv, og/eller produksjonsfeil. ZXWI velger og sorterer alle materialer og produkter før, under og etter produksjon så langt det lar seg gjøre. Før en starter med å legge et Crafton gulv, er det avgjørende at leggeanvisningene spesifisert nedenfor følges nøyaktig. Bruker/gulvlegger/eier av Crafton gulv, har det endelige ansvar når det gjelder kontroll og godkjenning av kvalitet, sortering, fagarbeid, overflatebehandling, farge og visuelle aspekter av gulvet. Dette gjelder også selv om vedkommende ikke er til stede under montering. Gulvlegger må velge gulvplanker nøye og metodisk. Gulvmaterialet må sjekkes grundig og velges ut før legging. Skadet eller defekte gulvbord må ikke brukes. Når gulvbordene er limt, spikret, kappet eller lagt, blir de ansett for godkjent av bruker/gulvlegger/eier. Gulvlegger må selv avgjøre/bestemme plassering, kapping, sortering, samt legge vekk eventuelle gulvbord med feil. Bruk av touch-up lakk, farge eller sparkelmasse under legging må påregnes. I de tilfeller hvor det er tvil med tanke på kvalitet, sortering, arbeid eller overflatebehandling, eller når det ikke er mulig med kapping eller utskiftning av gulvbordet, må gulvleggeren legge vekk dette. ZXWI er ikke ansvarlig for feilvurderinger eller uriktig montering av gulvet. Dersom leggeanvisningene ikke følges, kan garantien vise seg ikke å gjelde i slike tilfeller. Se garantiavsnittet for mer informasjon om garanti og reklamasjonsrett. PRODUKTSPESIFIKASJON Crafton gulv er produsert i en krysslagt konstruksjon i eik med saget snitt i topplag; eik i midterste lag og på baksiden eller tilsvarende hardtre noe som gjør gulvet meget stabilt gjennom 4 sesonger i Norge (se tabeller nedenfor for detaljer). Avhengig av type produkt, kan gulvet monteres ved helliming til undergulv, (som anbefales på bredder over 189mm) flytende, eller skrumetode. Vennligst les de neste avsnitt for mer utfyllende informasjon om gulvlegging. 1

2 KJØP OG KAPP Beregn rundt 5 % ekstra m² enn nødvendig da det vil være et tap av materiale pga kapp og sortering under montering. Det forekommer at bord er delte, maks 2 bord per pakke. Disse brukes fortløpende, eller brukes på steder som er mindre synlige. Mengden kapp varierer avhengig av type mønster ønsket på gulvet, samt form og størrelse på rommet hvor gulvet skal legges. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Behandle og oppbevar Crafton ferdigbehandlet parkettgulv med omhu. Hvert produkt er nøye kontrollert etter høye standarder før pakking. Klimakontrollert/temperaturkontrollert lagring før levering beskytter produktet og stabiliteten. Vedlikeholdstips og FDV kan rekvireres hos forhandler eller hentes på Pakkene må oppbevares liggende på et tørt sted. La det være minst 10 cm mellomrom under pallene eller kartongene for luftsirkulasjon. Åpne pakken like før legging. Om vinteren er det viktig at gulvbordene blir liggende i uåpnet originale pakker i rommet hvor gulvet skal legges for akklimatisering. Vær oppmerksom på at 22 mm solid floor ferdigbehandlet gulvbord, trenger ekstra tid, minimum 3 døgn v/ca 20 grader før legging for å unngå skader i ettertid. KONTROLL OG FORBEREDELSER Før levering, forsikre deg om at bygget hvor gulvene skal legges er ferdigstilt, inkludert all fukt- og vannrelatert arbeid som muring, pussing, maling, rørlegging, avløp osv, samt fuktigheten fra disse arbeider skal være borte.. Alle åpninger må være ferdigstilt (tak, vinduer, dører). Som en tommelfingerregel bør legging av tregulv være det siste som skal overleveres og monteres. Ethvert undergulv av betong/støpegulv uten gulvvarme må være helt herdet og tørt (8-12 uker), med minimum temperatur i overflate på 15ºC, og et maksimum fuktighetsinnhold på 2% tørrvekt basis. Relativ luftfuktighet bør være 55 %. Det må tas en fuktighetskontroll enten ved hjelp av Calcium Chloride metoden (CM) eller med et godkjent måleapparat. INSTALLASJON AV GULVVARME Forsikre deg om at alle forutsetninger og forhold er i henhold til instruksene før parkettgulvet legges. Dersom gulvvarme er nyinstallert må det stå på i minst 3 uker før gulvet legges. Generelt må gulvvarme slås av 48 timer før legging. Gulvvarmen kan slås på igjen 1 uke etter endt montering. Dette må gjøres gradvis i henhold til instruksen. Se for øvrig Informasjon Crafton og gulvvarme. Fuktighetsinnholdet i betongundergulv, ved gulvvarme, må ikke overstige 1.5 % (CM%), eller 0.3% (CM%) for anhydritt. Ved eventuell reklamasjon må det foreligge dokumentasjon på at restfukt i betong/støpegulv tilfredsstilte de oppgitte grenser. 2

3 OVERFLATE FORBEREDELSER Undergulvet må være tørt, rent og helt plant uten sprekker. Uregelmessigheter på undergulvets overflate må ikke overskride 3.0 mm på 2 meter. (ref NS) VED FLYTENDE MONTERING: Dersom det er nødvendig å jevne undergulvet, bruk avrettingsmasse i henhold til produsentens anvisninger til valgte leggemetode. Det er viktig å kontrollere overflatens fuktighetsinnhold før legging av gulv. Plast- eller skumfolie med en tykkelse på 0,2-2 mm kan legges dersom fuktsperre er nødvendig. Pass på å ha nok overlapping og tette skjøter (dette kreves kun ved flytende legging). Fuktsperre og underlag skal være av aldringsbestandig materiale. VED HELLIMING TIL UNDERGULV: For liming til undergulv, forsikre deg om betong undergulvet har minimum 3000 PSI trykk/komprimering fasthet. Ved sparkling, velg alltid en sparkelmasse som har god holdfasthet. Draholdfastheten i underlaget skal være minst 1.5 Mpa. Dersom det brukes lettbetong, anbefales det flytende legging. Rester etter andre fag skal fjernes, så som malingsøl og lignende som kan hindre limet i å feste. Om nødvendig kan dette fjernes ved sliping. VED SKRUING TIL UNDERGULV: Ved skruing må kryssfinerundergulvet ha en tykkelse på minimum 15 mm og en jevn overflate som tidligere spesifisert. Platene skal ligge diagonalt eller 90 grader på tvers av parkettens lengderetning. Husk underlagsmateriale og fuktsperre som informert om ref. ved flytende montering. Alle overflater må være rene og uten avfall, spiker, skitt, malingsflekker, bånd og liknende. Dersom det er nødvendig å tilpasse (pussing, kapping eller gjøre innsnitt) dørrammer, dører ved pussing, høvling pga nytt og høyere gulv, må dette gjøres nå. GENERELL LEGGEANSVISNING Det anbefales å åpne pakken like før gulvet skal legges. Hvert gulvbord må kontrolleres før montering; legg til side og bruk aldri bord med skader. Det anbefales også å planlegge hvor en skal starte leggingen og hvis nødvendig, lage skisser på undergulvet. Det anbefales å åpne flere pakker, og legge gulvbordene ned for se hva som blir den beste fargesammensettingen, og mest harmoniske enhet, før endelig montering. Bruk alltid bord fra flere pakker samtidig. Start alltid legging med notsiden på gulvbordet mot den nærmeste veggen. Hvis mulig bør legging starte fra høyre hjørne i rommet. Det anbefales at gulvbordene legges parallelt med den lengste veggen i rommet. I smal gang/korridor legges det i rommets lengderetning. 3

4 HUSK: Helliming av gulvet gir det beste resultat på denne type parkett uansett bredde. I tillegg anbefales det å bruke profesjonelle leggere/montører. La det være et mellomrom på minimum 12 mm mellom gulvbordene og alle vegger/faste installasjoner for utvidelser; bruk avstandskiler. (Glem ikke å fjerne avstandsklossene etter endt montering). Dersom gulvet skal legges i ett rom som er større enn 100 m 2 eller en flate er lengre/bredere enn 10m, er det nødvendig med en skjøte for bevegelse i gulvet. Gulvet må deles i passende seksjoner i forhold til vegger og andre elementer. Bevegelsesskjøter/Ekspansjonsskjøter må være minimum 12 mm per 10 meter seksjon og dekkes av en skjøtelist. NB: Det er viktig at varmeovner/varmepumper m.m ikke plasseres like ved produktet, fordi varmen vil tørke trevirket. Legg radene med gulvbord vekselvis, forskyve skjøtene til minimum 500mm fra hverandre. Begynn neste rad med bordet fra forrige rad hvis mulig, slik at det blir minst mulig kapp. Se illustrasjonsbilder for mer detaljer på eget ark. FLYTENDE LEGGING: Kan alternativt også brukes på bredder mindre enn 200 mm og i alle tykkelser. 1. Rull underlagsfolie/skum parallelt med den lengste veggen i rommet, og la det være et par cm opp mot veggen (dette kan klippes vekk når montering er ferdig). Ved betong/støp skal fuktsperre overlappes 20cm og tapes i alle skjøter. Fortsett til hele undergulvet er dekket av underlagsfolie/skum. 2. Første bord legges langs nærmeste vegg med notsiden mot veggen. Det mest ideelle er å starte montering fra høyre hjørne i rommet. Bruk 12 mm avstandskiler for mellomrom mot veggene (fig. 1). På neste bord legges 3 mm tykk limstreng på indre overkant og underkant (dobbel liming) av not på bordenden, og fest bordet i raden. Bruk aldri lim på fjærsiden (fig.2). Fortsett slik til første rad er ferdig. Bruk trekkstang for å få siste bord på plass og fest alle skjøter godt (fig. 3). La det være minimum 12 mm avstand til veggen ved endene og fest avstandskilene. Rengjør og fjern overflødig lim øyeblikkelig. Start neste rad med å bruke restbordet fra forrige rad eller et nytt bord. Kappes hvis nødvendig for å få vekselvise skjøter som er minimum 500 mm fra hverandre. Fortsett slik og fullfør andre rad. Slå sammen bordene på fjærsiden ved hjelp av en liten slagkloss. Ikke bruk kraft. Hammer må aldri brukes direkte på gulvbordet (fig. 4). Bruk en trekkstang for tette og rette skjøter. Fjern overflødig lim øyeblikkelig. Fortsett slik til hele gulvet er lagt. 4

5 3. Siste rad er ofte smalere og det kan være nødvendig å kappe gulvbordene i bredden. Mål og kapp i riktig bredde. La det være 12 mm avstand til veggen på alle sidene. Bruk trekkstang for å få på plass de siste bordene og fest skjøtene. Plasser 12 mm avstandskiler til slutt. Det må verken settes noe på eller gås på gulvet de første 8 timene. Gulvet settes og avstandskilene kan fjernes. Listverk monteres neste dag. Gulvlister festes på veggen. Listverk må ikke festes direkte på gulvet (fig. 6). Faste installasjoner som rekkverk, garderobe, kjøkken, tunge møbler og lignende må ikke festes direkte i parketten eller hindre denne i å flyte fritt. HELLIMING TIL UNDERGULV: Sterkt anbefalt på alle bredder over 189 mm. 1. Ved denne type legging må instruksene til limleverandør følges nøyaktig med hensyn til montering, liming og ved bruk av riktig verktøy. Ta kontakt for profesjonell hjelp eller råd hvis nødvendig. Det anbefales å bruke Wakol MS 260 Fast Elastikk (se brukerveiledning pkt. 12) eller Casco Elastic.Pluss (brukerveiledning står på bøtten og ellers Casco egen informasjon) 2. Wakol MS 260 Fast Elastikk kan brukes på de fleste typer underlag som betong, sparkelmasser, plater, tre og kryssfiner. Betong undergulv må ha minimum 3000-PSI trykk/komprimering fasthet. Draholdfastheten i underlaget skal være minst 1,5Mpa. 3. Det første skritt er å bestemme hvor arbeidsområdet skal være. Finn den lengste veggen med adgang og tegn en rett linje på gulvet parallelt med den lengste veggen, med en avstand på 3 x bredden av 1 gulvbord +12mm. For eksempel, ved legging av Crafton gulv med en bredde på 230 mm, avstanden på linjen er da (3 bord x 230 mm + 12mm) 702 mm fra veggen. Området mellom veggen og linjen blir da arbeidsområdet. Resten av rommet blir monteringsområdet og linjen selv blir da startlinjen (fig. 5). 4. Avhengig av den eksakte bredden på rommet, må arbeidsområdet eventuelt justeres for å unngå et veldig smalt gulvbord i siste rad. Sjekk dette og legg gulvbordene på forhånd hvis nødvendig. En startkloss anbefales som hjelp til å legge de første bordene. Spikre startklossen langs linjen innenfor arbeidsområdet. Denne klossen hjelper å holde på plass den første raden av gulvbord. 5. Ved denne type leggeteknikk er det ikke nødvendig med underlagsfolie/skum. Når arbeids- og monteringsområde er avklart, kan en starte med liming. Ved å følge anvisning og anbefalinger til lim leverandøren og anbefalt verktøy brukes, kan lim legges ut kun så mye som man rekker å montere i løpet av minutter, avhengig av tørketid til limet som anvendes. Legg det første gulvbordet langs startlinjen/startklossen med notsiden inn. 5

6 6. Ideelt sett startes det fra høyre side. Legg første gulvbord med 12 mm avstand fra veggen. Bruk trekkstang for å få på plass det siste bord. 7. Stram skjøtene og sett inn avstandskiler. Fjern overflødig lim fra skjøtene øyeblikkelig. Start neste rad med å bruke restebordet fra forrige rad eller et nytt bord. Kappes hvis nødvendig for å få vekselvise skjøter som er minimum 500 mm fra hverandre. Fortsett på samme måte som i første rad og gjør ferdig andre rad. 8. Legg merke til: At det ikke skal limes i not og fjør verken på enden eller lengden på not og fjærforbindelsen slik som en må ved flytende legging, ved denne liming til undergulv. Stram alle skjøter og bruk en gummiklubbe hvis nødvendig. Kontroller fordeling av limet på baksiden av et gulvbord med jevne mellomrom under montering. Det må legges ut tilstrekkelig lim og dekke minimum 80 % eller mer av gulvbordets bakside. For lite lim kan føre til dårlig sluttresultat. Limet skal / må ikke brukes til å sparkle ujevnheter i underlaget. 9. Se til at alle gulvbordene ligger flatt mot underlaget slik at limet får feste i både gulvbord og underlag. Bruk gjerne vekter eller tunge gjenstander for å sikre et godt resultat 10. Siste rad er ofte smalere og det kan være nødvendig å kappe det i bredden. Mål og kapp i riktig bredde. La det være 12 mm avstand til veggen på alle sidene. Bruk trekkstang for å få på plass det siste bordet og fest skjøtene. Plasser avstandskilene. Hvis nødvendig, plasser flere avstandskiler rundt hele gulvet for å stramme alle skjøtene godt. 11. Det må verken settes noe på eller gå på gulvet de første 24 timer etter endt montering. Gulvoverflaten må ikke tildekkes slik at gulvet ikke får puste. Fjern avstandskilene og monter listverk neste dag. Listverk må ikke festes direkte på parketten, men til veggen (fig.6) 12. WAKOL -- Brukerveiledning lim uten/med fuktsperre Wakol MS 260 Elastisk. Limet gir et arbeidstidsrom på maks 60 minutter (anbefalt 30 minutt), hvor det er mulig å endre/angre på det lagte gulv. I hver bøtte ligger limet i en plastpose, som kan lukkes og brukes senere slik at limet ikke blir ødelagt (gjelder kun Wakol MS 260). Uten fuktsperre: Ved legging på betong må denne være nedtørket til maks 73% relativ fukt. Påfør lim i normal mengde 0,8 1,2 kg/m2 direkte på gulvet, og deretter legg ned parketten. Med fuktsperre: Over 75% til maks 93% relativ fukt i undergulv, påfør kryssvis 2 strøk Wakol primer PU 280, vent minutter mellom hvert strøk. Påfør ikke mer primer enn det som du rekker å montere parkett på innen 24 timer. Påfør deretter lim i normal mengde 0,8 1,2 kg/m2 direkte på gulvet, og deretter legg ned parketten. Primer er sensitiv for frost. Limet er ikke sensitivt for frost. 1 liter lim=1,5 kg. Limforbruk med eller uten fuktsperre er ca 0.8 1,2 kg/m2. Ved helliming skal det for øvrig følges mer detaljert 6

7 veiledning som finnes i Crafton parkett veiledning Wakol tips og montering på SKRUING: Kan gjøres på alle bredder. 1. Denne leggemetoden er vanskeligere og det kan kreves profesjonelle leggere til å gjøre jobben. Dette pga at det da må anvendes spesielle bor, skruer og profesjonelt verktøy og utstyr for å utføre jobben. 2. Med denne leggemetoden må undergulvet være av kryssfiner med en tykkelse på minst 15 mm for å oppnå riktig grad av overflatejevnhet som spesifisert i avsnittet kalt OVERFLATE FORBEREDELSER. Parketten skal legges 90 grader på tvers av underlagets lengderetning. Det må være mellomrom mellom kryssfinerbordene og rundt hele kryssfiner undergulvet i henhold til produsentens spesifikasjoner. Monteres gulvet på tilfarere/stendere må endeskjøtene limes monteres/skjøtes på denne og limes/skrues til tilfarerne. Fuktighetsinnholdet må være i henhold til det som er spesifisert i KONTROLL OG FORBEREDELSER. 3. Første skritt er å finne den lengste veggen for lengderetningen av gulvet. Avhengig av hvilken type gulv som brukes, tegn en startlinje på kryssfinerundergulvet parallelt med veggen med en avstand på (bredden på valgt gulvbord + 12mm). For eksempel, ved montering av Crafton gulv med 230 mm bredde, må avstanden til veggen være ( mm) = 242 mm. Dette 12 mm tilleggsmellomrommet er ment for å gi rom for utvidelser og ekspansjon. Påse at linjen er helt rett slik at montering får et rett og firkantet utgangspunkt. 4. Første gulvbord legges langs startlinjen med notsiden mot veggen. Ideelt sett startes montering fra høyre side av rommet. Oppretting må gjøres mellom det ytre nedre kant av gulvbordet og startlinen, ikke mellom enden på fjær og startlinjen. Bruk avstandskiler for å få riktig mellomrom på 12 mm for utvidelse. Når gulvbordet ligger rett, skrues bordet til undergulvet. Skru så nærme som mulig veggen slik at skruehodet dekkes av sparkel etter ferdig montering. Den andre langsiden av bordet (fjærsiden) må skrues litt skrått og skruehodet felles inn med en dor (fig. 6). 5. Skruene må fordeles jevnt og må plasseres med et mellomrom på 10 til 12 cm og med 5 cm fra begge endene av bordene. Ved endeskjøt mellom tilfarer skal not og fjør limes ved å legge en streng oppe og nede i noten (se fig 2). Bruk minst 45mm skruer avhengig av tykkelsen på gulvbordene som legges. Bruk aldri lim på langsidene. 6. Fortsett slik til første rad er ferdig. Påse at siste bord i raden er kappet slik at det er 12 mm mellom rom til veggen. Start andre rad på samme måte og bruk restbordet fra forrige rad eller et nytt bord. Kappes hvis nødvendig for å få vekselvise skjøter som må være minst 500 mm fra hverandre. 7

8 7. Fra og med andre raden, skrues det kun på notsiden. De første radene bør skrues for hånd da disse er nærmere veggen og gjør det vanskelig å bruke verktøy. Fortsett å legge de gjenværende radene. Bruk skrumaskin/verktøy for å fremskynde jobben (unntatt de siste radene nærmere veggen). 8. Legg ikke skrumaskin/verktøy direkte ned på det ferdigbehandlede gulvoverflaten. Bruk alltid matter. Søk profesjonell hjelp hvis nødvendig. 9. Siste rad er ofte smalere og det kan være nødvendig å kappe gulvbordet i bredden. Mål og kapp gulvbordene og la det være 12 mm avstand til veggen på alle sidene. Skru siste rad på samme måte som den første raden og fullfør montering. 10. Når all skruing er ferding, monter listverk. Listverk festes på veggen og ikke direkte på gulvet (fig. 6). Rengjør gulvets overflate og se FDV. --"RENHOLD OG VEDLIKEHOLD" for ytterligere informasjon. CRAFTON OG FIX GROUP AS ANBEFALER IKKE Å SPIKRE GULVET. DETTE GJØRES EVENTUELLT PÅ KJØPERS EGET ANSVAR. Utsalgssteder Fix Drammen as, Ingeniør Rybergsgt 56, N Drammen, Tlf: , Epost: Fix Larvik as, Elveveien 137, N Larvik, Tlf: , Epost: Fix Moss as, Varnaveien 41, N Moss, Tlf: , Epost: Fix Skien as, Porsgrunnsveien 192, N Skien, Tlf: , Epost: Fix Tønsberg as, Halfdan Wilhelmsens Allé 43, N Tønsberg, Tlf: , Epost: Smart Interiør as, Julset, 6445 Malmefjorden, Tlf: Proff Parkett AS, Kristiansand S Tlf Epost: 8

9 Avstands kile 1 Parkett lim 2 Riktig liming Min lengde: 500mm Parkett overflate Parkett bakside 3 4 Arbeids område = 702mm (3bord x 230mm + 12mm) Undergulv 6 2. Parkett 3. Skrue 4. Underlag/Ullpapp Vegg 6. List 7. List Installasjons område 9

CRAFTON WIDE PLANK FLOOR LEGGEANVISNING BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR

CRAFTON WIDE PLANK FLOOR LEGGEANVISNING BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR CRAFTON WIDE PLANK FLOOR LEGGEANVISNING BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR Ferdigbehandlet parkett er et naturlig produkt som gir en varm, flott og varig komfort til ethvert hjem. Det er et naturlig produkt

Detaljer

LEGGEANVISNING: ESTA

LEGGEANVISNING: ESTA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

Vennligst beregn rundt 5 % ekstra material forbruk enn oppmålt da det alltid vil være et tap (svinn) av materiale pga saging/kapp og sortering.

Vennligst beregn rundt 5 % ekstra material forbruk enn oppmålt da det alltid vil være et tap (svinn) av materiale pga saging/kapp og sortering. 1. Crafton ClicLocking -- Leggeanvisning Takk for at du har valgt Crafton Parkett. For å kunne garantere et varig kvalitetsprodukt så lages Crafton tregulv av utvalgte tresorter, som produseres med topp

Detaljer

LEGGEANVISNING MILLENNIUM

LEGGEANVISNING MILLENNIUM Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

LEGGEANVISNING: TEKA

LEGGEANVISNING: TEKA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder 02 NO Leggeveiledning Douglas fallende lengder Dinesen leggeveiledning for Douglas gulv i fallende lengder Februar 2011 Gulv med fast fjær og endenot Dimensjon i mm: 28 x 150 28 x 200 28 x 250 28 x 300

Detaljer

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv Før legging av KRONOTEX laminat Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

Leggeanvisning, flytende legging 8.5, 12, 14 og 20 mm WOOD

Leggeanvisning, flytende legging 8.5, 12, 14 og 20 mm WOOD Leggeanvisning, flytende legging 8.5, 12, 14 og 20 mm WOOD FORBEREDELSER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes mot underlaget (verken med spiker eller lim). Underlaget skal være

Detaljer

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran TOPPMEMBRAN Leggeanvisning for LØSNING: TOPPMEMBRAN som toppmembran legges øverst rett under flisene. Monteringen gjøres i én operasjon og gulvet er klart til flislegging samme dag. Underlaget må være

Detaljer

GULV NORSK LAUVTREKVALITET

GULV NORSK LAUVTREKVALITET GULV NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetsgulvet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet garanterer

Detaljer

Eik eller eiketrær er den norske artsbetegnelsen på trær i planteslekten Quercus.

Eik eller eiketrær er den norske artsbetegnelsen på trær i planteslekten Quercus. PARKETTGULV 1 Eik eller eiketrær er den norske artsbetegnelsen på trær i planteslekten Quercus. Eiketrærne er løvtrær med grov stamme og blader med buktende fl iker. Det vokser hann- og hunnblomster på

Detaljer

Har du behov for ytterligere råd eller veiledning om Dinesen gulv er du velkommen til å kontakte oss.

Har du behov for ytterligere råd eller veiledning om Dinesen gulv er du velkommen til å kontakte oss. Veiledning Legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste resultatet,

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 Utførelse LK Gulvvarme i utførelse med LK Leggeskinne 8 for innstøping med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Systemet kan legges på isolasjon, eksisterende betongplate

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK Leggeskinne 12 for innstøping i skjøtemasse eller betong. Systemet kan legges på isolering, eksisterende betongplate eller trebjelkelag

Detaljer

Forberedelser. Forberedelser. Planlegging. Figur 1. Figur 2

Forberedelser. Forberedelser. Planlegging. Figur 1. Figur 2 Leggeveiledning for teppefliser 1 Forberedelser Forberedelser 1. AKKLIMATISERING AV MATERIALER På grunn av tekstilmaterialers naturlige egenskaper må de akklimatiseres til normale forhold. Teppefliser

Detaljer

Bali redskapsbod 1,0+W 28 mm

Bali redskapsbod 1,0+W 28 mm Bali redskapsbod 1,0+W 28 mm Organisering av byggingsarbeidet Ved å anskaffe en av våre redskapsboder har du nå blitt byggmester. Vi vil nå fortelle deg steg for steg hvordan du skal føre opp boden. Innen

Detaljer

Tilleggsveiledning. Helliming

Tilleggsveiledning. Helliming Tilleggsveiledning Helliming Juni 2014 1 Helliming med Stauf produkter Douglas, Furu, Eik For å få et vellykket resultat er det viktig at gulvet legges korrekt, og at de beskrevne produktene anvendes etter

Detaljer

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Før du begynner: Rull ut belegget innendørs og la det ligge over natten, da blir det enklere å håndtere og skjære. Kontroller materialet. Eventuelle feil må omgående

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen etablert 1897 2 Våre nye gulv den nye generasjonen RingAlm Tre er importør av de flotte tregulvene til Siljan i Norge. Vi tør påstå at ett tregulv fra Siljan

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Laminatgulv. Leggeanvisning. 2-lock og T-lock. December 2012

Laminatgulv. Leggeanvisning. 2-lock og T-lock. December 2012 Leggeanvisning Laminatgulv 2-lock og T-lock December 2012 Leggning av laminatgulv Tarketts laminatgulv er lett å legge. Bordene settes enkelt sammen uten lim eller spesialverktøy. Du kan legge det nye

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

HURTIG ANVISNING FOR MONTASJE AV TREGULV 10-10-2011

HURTIG ANVISNING FOR MONTASJE AV TREGULV 10-10-2011 HURTIG ANVISNING FOR MONTASJE AV TREGULV 10-10-2011 PRAKTISK FREMGANSMÅTE Det er viktig og følge bruksanvisningen og les hele. Bestill monterings materiell i god tid, det er ofte leveringstid på skruer

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

iq One Leggeanvisning Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016

iq One Leggeanvisning Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016 Leggeanvisning iq One Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016 DEL 1 - LEGGEANVISNING iq ONE - VÅTROM Produktet er kun beregnet som overflate materiale i våtrom, ikke som membran bak keramiske fliser.

Detaljer

Monterings veiledning for Camo Skrumal Pro -NB CAMO Skjult terrasseinnfestingssystem

Monterings veiledning for Camo Skrumal Pro -NB CAMO Skjult terrasseinnfestingssystem Monterings veiledning for Camo Skrumal Pro -NB CAMO Skjult terrasseinnfestingssystem CAMO skjult terrasseinnfestingssystem er lett å bruke på alle typer terrassebord, vanlig trykkimp. Royal imp. Lerk,

Detaljer

I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer.

I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer. I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer. Laminatgulv er et alternativ til parkett, og legges på samme måte. Velger du dette kan du

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

PÅ DET ALLER MESTE I VÅRE BUTIKKER - GJELDER VARER SOM ER PÅ LAGER! BEGRENSET ANTALL! Bla videre

PÅ DET ALLER MESTE I VÅRE BUTIKKER - GJELDER VARER SOM ER PÅ LAGER! BEGRENSET ANTALL! Bla videre Uke 6: 12-21.februar 2015 GIGANTISK 20-60 % MESTE I VÅRE BUTIKKER - GJELDER VARER SOM ER PÅ LAGER! BEGRENSET ANTALL! Bla videre Fix Drammen Fix Larvik Fix Moss Fix Skien Fix Tønsberg Ingeniør Rybergsgt

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Anneks Alaska 2 Art. nr: 40772

Anneks Alaska 2 Art. nr: 40772 Anneks Alaska 2 Art. nr: 40772 Ver. dato: 12.03.2010 Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Boden/annekset du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert

Detaljer

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood Kurs - Heltregulv AGENDA (60 til 90min) Tekniske detaljer Grunnleggende kunnskap produkter Innfesting generelt (skrue eller lim) Varme og gulv, hva

Detaljer

Kvalitetsbeskrivelse Øydna gulv

Kvalitetsbeskrivelse Øydna gulv Gulv av lauvtre Teknisk kvalitet Krav til teknisk kvalitet skal overholdes for alle visuelle sorteringsklasser. Sorteringsreglene gjelder for bredder fra 45 mm til 120 mm. Geometriske egenskaper Dimensjonskrav

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak Rev.nr 150720 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innehållsförteckning

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett

Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett GENERELT Uniclic Fjordal Multifit M-loc er et banebrytende system for montering av parkett. Bordene kan enkelt klikkes sammen takket være

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. LA10081H+ 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging).

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original)

LEGGEANVISNING (Alloc Original) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Construction. Parkettliming med SikaBond. Støydempende Elastisk

Construction. Parkettliming med SikaBond. Støydempende Elastisk Construction Parkettliming med SikaBond Støydempende Elastisk Produktsortiment Limtypene: SikaBond -limsystem for parkett og tregulv er alle 1-komponente produkter. Løsemiddelfrie Anvendelse Løsemiddel-,

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg 1 Mål og spesifikasjoner Vegger Tak Gulv (separat) Underlagsbjelker (separat) Jernbeslag 19 mm planker,

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK HeatFloor 22 Spor- og vendeplate er beregnet for montering på standard trebjelkelag med maks. c/c 600 mm. Konstruksjonen består

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. LA08091BFP 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være mellom 18 og 20 C, før og under legging.

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor Solstrand1//art.nr.422028 Ver.dato:06.11.2012 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning

Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsbaserte akustikkhimlinger med stor designverdi fordi de ikke har synlige skjøter.

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Universal)

LEGGEANVISNING (Alloc Universal) 1 av 6 LEGGEANVISNING (Alloc Universal) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm PARKETT Leggeanvisning Flytende 8,5 mm, 3 mm, mm, mm På tilfarere/ bjelkelag mm Forberedelser Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Nordic Flooring IC er en klikkparkett med patenten G5 fra svenske Valinge.

Nordic Flooring IC er en klikkparkett med patenten G5 fra svenske Valinge. 1. Produktbeskrivelse Nordic Flooring «Industry Collection» er en 3-sjikts parkett i tykkelsen 14 mm produsert for flytende installasjon. Slitesjiktet (toppsjiktet) er 4,0 mm. På pakken finnes ytterligere

Detaljer

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme Hunton gulvvarme Silencio EL Gulvvarme for tørre rom Silencio EL er et elektrisk gulvvarmesystem som kan legges direkte på det gulvet du har idag. Enklere blir det

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET PANEL NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetspanelet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet

Detaljer

Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv

Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv 00 Generelt 01 Innhold Disse retningslinjene viser hvorledes man skal bearbeide stålglattet betongunderlag før beleggarbeider, og de retter

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

BerryAlloc Click Vinyl Wherever. Forever.

BerryAlloc Click Vinyl Wherever. Forever. 100% LEAD FREE QUIET FLOOR WATER RESISTANT EASY MAINTENANCE 100% RECYCLABLE LEAD FREE FLOOR HEATING LOCK SYSTEM QUICK INSTALLATION WEAR PROOF LIFE TIME GUARANTEE RESIDENTIAL BerryAlloc Click Vinyl Wherever.

Detaljer

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER Monteringsanvisning Stokkebygd hytte Prod.nr. HOUSEPETER Innhold 1. Dette trenger du... 3 2. Underlag... 3 3. Montere veggene... 3 4. Tak... 4 4.1 Tak uten isolasjon... 4 4.2 Isolert tak med takbjelker

Detaljer

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant A er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T eller T ). Profilsystemets synlige

Detaljer

Aquarelle. Leggeanvisning. Våtromsvegg/bård. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser)

Aquarelle. Leggeanvisning. Våtromsvegg/bård. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Leggeanvisning Aquarelle Våtromsvegg/bård Januar 2013 (erstatter september 2010) Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Tarkett Aquarelle vegg og bård kan monteres såvel

Detaljer

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB. 1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

LEGGEANVISNING (parkett)

LEGGEANVISNING (parkett) 1 av 6 LEGGEANVISNING (parkett) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet på 40-65

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

LEGGEVEILEDNING (NOR)

LEGGEVEILEDNING (NOR) LEGGEVEILEDNING (NOR) LEGGEVEILEDNING NOR 14mm Profiloc parketten legges som et flytende gulv. Bordene monteres sammen (uten lim!) i not-pen Profiloc-system som gir en jevn og fin overflate uten at den

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

M O N T A S J E V E I L E D N I N G

M O N T A S J E V E I L E D N I N G MONTASJEVEILEDNING AQUAPANEL Floor Tykkelse: 22 mm L: 900 mm B: 600 mm Vekt: 37 kg/m 2 50 stk pr pall (27m 2 ) AQUAPANEL Biscuit Monteringsbrikke Dimensjon: 60x23x4 mm Pakker a: 100 stk Forbruk: 7 stk/m

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger. Flexi redskapsbod 420 cm x 200 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger. Flexi redskapsbod 420 cm x 200 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Flexi redskapsbod 420 cm x 200 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 28 mm planker utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Monteringsanvisning Tine

Monteringsanvisning Tine Monteringsanvisning Tine Sist oppdatert 12.11.2007 Innsats NI-22 Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av 100 mm senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde er minst 3-4 m med et tverrsnittsareal

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no REHAB, 6 OG 13 MM PLATER mars 2001 REHAB & BUER Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte

Detaljer

Generell innformasjon

Generell innformasjon Monteringsanvisning Generell innformasjon Frictionboard er enkelt og sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen

Detaljer

SPEKVA. Monteringsveiledning. Heltre. August 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Monteringsveiledning. Heltre. August 2013. www.spekva.com Monteringsveiledning Heltre August 2013 www.spekva.com Innholdsfortegnelse side For monteringen - reklamasjonsrett... 3 Mottakelse og oppbevaring... 4 Plassering... 4 Montering av benkeplater... 5 Montering

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Wallgard. Leggeanvisning. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Februar 2013 (erstatter april 2009)

Wallgard. Leggeanvisning. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Februar 2013 (erstatter april 2009) Leggeanvisning Wallgard Februar 2013 (erstatter april 2009) Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Tarkett Wallgard kan monteres såvel horisontalt som vertikalt. Bård tilvirkes

Detaljer

Kapittel 2 Funksjonsvegger

Kapittel 2 Funksjonsvegger Kapittel Funksjonsvegger .1 Glasroc H Ocean Montering av Våtromsvegger Alt. 1b: 1 x GHOE 13, stendere c 300 mm T-skjøtebånd monteres ved ikke understøttede plateskjøter med stk plateskruer f.eks Gyproc

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes.

Detaljer