Våren 2004 Nr. 3/04 Årgang 87. Ein fin liten blome Pinse og nåtid Konfirmanter Side 3 Side 2 Side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våren 2004 Nr. 3/04 Årgang 87. Ein fin liten blome Pinse og nåtid Konfirmanter Side 3 Side 2 Side 5"

Transkript

1 Menighetsbudet Våren 2004 Nr. 3/04 Årgang 87 Jesus sa: Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Joh 14,27 Flygel i Biri kirke - en realitet! Ein fin liten blome Pinse og nåtid Konfirmanter Side 3 Side 2 Side 5 Trekningliste Årsregnskap Biri menighet på tur Side 7 Side 8 Side 10

2 Pinse vil si at påske blir nåtid for mennesker, skal den danske stiftsprosten og oppbyggelsesforfatteren Kai Jensen ha sagt eller skrevet ved en anledning. Påstanden kan sikkert tolkes på flere måter. Men grunntanken må vel være at den første kristne påsken ikke var en avsluttet begivenhet. Til det som skjedde langfredag og påskemorgen, var det knyttet sterke løfter. Gang på gang forsikret Jesus disiplene og andre i flokken omkring Pinse og nåtid ham: - jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve. (Johannes 14,16-19). Slik påskemorgen var bekreftelsen på langfredagens forsoningsdød, var pinsen bekreftelsen på oppstandelsen. Og den gjelder fremdeles! (KPK.) Ånden blir gitt på pinsedagen Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra all verdens land. En stor mengde samlet seg da de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret; for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Pinsefeiring Forskrekket og forundret spurte de: Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan henger det sammen at enhver av oss hører dem tale på vårt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk fra Mesopotamia, Judea og Kappadokia, fra Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, fra Egypt og Libyaområdet mot Kyréne, vi er jøder eller har gått over til jødedommen og har flyttet hit fra Roma, kretere og arabere og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne språk. Apg 2,1-11 i Hoff kirke, vandring og pinsefest på Tallodden for hele Toten prosti på pinseaften, lørdag 29.mai Også i år vil det bli lagt opp til et fellesarrangement i Hoff kirke og på Tallodden på pinseaften. Det starter med en enkel tidebønn i Hoff kirke kl Mens pinsehelgen ringes inn, vil det bli en vandring som går fra Hoff kirke ca kl og til Tallodden. Fra kl og utover- legges det opp til en større pinsefeiring her for alle aldersgrupper, med grilling, lek, sang og musikk, kåseri eller opplesning. Vi oppfordrer også båtfolket om å komme hit. Kl tennes pinsebålet nede ved strandkanten. Ta med grillmat. Det blir salg av kaffe og kaker og mineralvann. Arr.: Presteskapet i Toten prosti i samarbeid med lokale menighetskrefter. Som vinden stryker mine kinn Som vinden stryker mine kinn, Slik er Den hellig Åndens vind, den strømmer rundt meg, alltid nær, den hjelper meg å leve her. Lik luften som jeg puster inn slik er Den hellig Åndens vind. Den fyller hvert et åndedrag og gir meg krefter dag for dag. Og Åndens frukt skal være fred og glede, godhet, kjærlighet, Et trofast og tålmodig sinn, det vil Den hellig Åndens vind. Hør, Ånden blåser dit den vil, i sterke kast, og myk og mild. Kom, blås til meg og gi meg tro, la Åndens frukter i meg gro. Denne pinsesalmen er skrevet av Anne-Ruth Jangaard og Øystein Wang har laget melodien. Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Maria Gullord Døde Alfhild Bekkelund Esther Lilleengen Astrid Framnes 2 Menighetsbudet 3/04

3 Denne salmen er jeg glad i Takker for tilliten, Aaslaug! Jeg valgte meg Ein fin liten blome fordi den til tross for sin enkelhet, har sånn verdi og storhet i seg. Innholdet i den over hundre år gamle teksten maner til ettertanke også i dag, og til respekt for enkeltindividets egenart. Den viser en type rikdom vi i all vår velstand har lett for å overse, og har også i seg en ydmykhet som gjenspeiler hvor små og skjøre vi i det store og hele er. Enten vi er den som står ensom i skyggene, eller midt i rampelyset, som kong Salomon med sine over 700 hustruer av fyrstelig rang, all visdommen ved sitt hoff og sine ufattelige rikdommer ti århundrer før vår egen tidsregning startet, så trenger vi næring fra omgivelsene for å trives og yte vårt beste. På veien vil skjebner ubønnhørlig flettes inn i hverandre. Noen truer og andre nærer vår eksistens, og måten vi takler livets ulike utfordringer på er mange ganger avgjørende for det videre forløp. Uansett skjebne, størrelse eller posisjon her på jorden, står vi alle i sentrum for skaperverket der kunsten ligger i å lete frem det vakre, pleie det og få dets egenart til å funkle. Bjørn Eidsvåg har med sin tonesetting evnet nettopp det ved å gjøre denne salmen til en musikalsk blomst. Sammen utgjør tekst og melodi et vakkert hele, som signaliserer at verden nok hadde tatt seg bedre ut om alle blomar fekk høve til å bløme. Så sender jeg stafettpinnen noen kilometer videre sørover Biristrand. Den havner hos Ingunn Ekern! Hilsen Elisabeth Bjørnstad d.e. EIN FIN LITEN BLOME (NOS 493) Tekst: Ukjent svensk forfatter, ca 1890 Trad. overs: Anders Hovden, 1927 Melodi: Bjørn Eidsvåg, 1969 Ein fin liten blome i skogen eg ser, I granskogen diger og dryg Og vent mellom mose og lyng han seg ter. Han står der så liten og blyg. Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd. Der skuggane tyngja deg må? Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd Til ringaste blom vil han sjå. Men ynskjer du ikke i prydhagen stå Der folk kunne skoda på deg? Å nei, eg trivs best mellom ringe og små Eg føddest til skogblome, eg. Ein dag vil den stormande vinter deg nå Det vert fulla dødsdagen din. Då kviler eg trygt og har snøkåpa på Til vårsola kysser mi kinn. Eit bod frå min Herre du blome meg ber: Om einsleg eg vert på min veg Så veit eg at Herren vil vera meg nær Gud Fader han vardar og meg. Om enn eg er liten, har Herren meg kjær Med honom eg kjenner meg sæl. Kvar morgon meg bøna til himmelen ber Med bøna eg sovnar kvar kveld. Ei klædning eg fekk av min Frelsarmann kjær I blodet hans reinsa ho er. Ho høver for himlen, der gullgater er Ho høver for vandringa her. Som blomen om vinteren visnar eg av Men gled meg, for då står eg brud. Lat lekamen kvila med fred i si grav Mi sjel ho er heime hos Gud. Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong I morgonen æveleg klår Og blanda med heilage englar min song I himlen dit døden ei når! Med-kjærlighet Kan du - fryde deg ved andres glede Kan du - dele andres sorg Kan du - rekke dine hender til dem som hjelpen trenger Kan du - din egen glede dele Kan du - dvele ved din sorg da er kjærligheten tilstede i din egen borg Ingunn Gulbrandsen Menighetsbudet 3/04 Smile Et smil kan du gi, det koster så lite, Helt gratis kan du sende det videre. Ingunn Gulbrandsen Vis oss vei Herre Gud, vis oss vei, gi et tegn der vi skal gå. Hva er livet uten ledetrå - en himmelsk kraft vi ber om å få. Ingunn Gulbrandsen Ingunn Gulbrandsen bor på Høybråten i Oslo og er nå 82 år. Hun har skrevet dikt, sanger og salmer som er samlet i et hefte. Ole Ingolf Ramstad, som er nevø av forfatteren, har sendt oss dette og flere andre små dikt til Menighetsbudet. Han har innhentet tillatelse til at diktene trykkes i Menighetsbudet. 3

4 Nytt konfirmantopplegg fra 2006 Som en del er kjent med, jobbes det med endring av konfirmant opplegget i Gjøvik kirkekommune. Ei arbeidsgruppe som har bestått av kapellan i Gjøvik - Gregers Lundh, kateket i Gjøvik - Christina Grevbo, kateket i Vardal - Svein Ruud og menighetsrådsleder i Biri - Audun Torvik, har jobbet med denne saken og har utarbeidet en skisse til nytt opplegg. Opplegget er bygget på Vardalmodellen - altså det opplegg som menighetene i Bråstad, Hunn og Vardal har benyttet de senere årene. Dette opplegget innebærer at oppstarten for konfirmantene vil bli i januar - med konfirmasjon i september. Undervisningen vil foregå med noen fellessamlinger for alle konfirmanter i kommunen og noe undervisning i den enkelte lokalmenighet. Mye av undervisningen legges til en fem dagers leir i august. Som i dag skal konfirmantene ha en tjenesteoppgave - og det vil bli Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelps arbeid. Det trengs noe mer tid til å utarbeide hele opplegget og derfor har arbeidsgruppa anbefalt at nytt opplegg innføres i Arbeidsgruppa har lagt denne skissa fram for menighetsrådet som har gitt sin tilslutning til nytt opplegg - og høstkonfirmasjon. Høstkonfirmasjon er ikke noe nytt i Biri - det var ordinært tidspunkt til og med Konfirmasjonsdager i 2006 er fastsatt til 1. og 2.søndag i september - nærmere bestemt 3. og 10.september. Det betyr at høsten 2004 blir det oppstart for neste års konfirmanter - og de vil følge et opplegg tilnærmet likt siste års opplegg - med konfirmasjon på våren Konfirmasjonsdagene i 2005 er fastsatt til 29.mai og 5.juni. Ny ordning for vigsel Kirkemøtet 2003 fastsatte nye liturgier for Vigsel og for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap med virkning fra 1.mai Endringene i Ordning for vigsel gjelder særlig: a) Vigselsliturgiens oppbygning, der det sivilrettslige/borgerlige og det kirkelige element fremtrer som to sider ved en enhetlig handling. Dette innebærer at skriftlesning og tale kommer før ekteskapsinngåelse og forbønn. b) Større valgmuligheter mht. skriftlesningene, med større vekt på første trosartikkel. Tekstene kan leses av tekstlesere/deltakere i bryllupet. c) Løfteavleggelsen og muligheter for utveksling av ringer. Brudeparet kan selv aktivt fremsi sine løfter og dessuten selv si de ledsagende ordene ved utveksling av ringer. d) Forbønnen følger umiddelbart etter løfteavleggelsen og eventuell utveksling av ringer. Bønneleddet er utvidet, for eksempel kan en bønnesalme synges. e) Det er åpnet for at brudefølget i større grad kan delta med musikk, høytlesning m.v. f) Innføring av leddet Benedicamus i handlingens avslutningsdel. g) Det åpnes for å kunne feire bryllupsmesse. (Fra Kirkerådets Rundskriv nr ) Trekningsliste fra Flygellotteriet Gev 1. Tresnitt, Einar Sigstad: lodd 1546 Ragnhild Hveem Gev 2. Maleri, Ådne Løvstad: lodd 1182 Liv Hov Gev 3. Maleri, Aud Nordgård Nyhus: lodd 0618 Amund Karlstad Gev 4. Akvarell, Odd Schiager: lodd 1034 Ingelauv Hagen Gev 5. Kniv, Tore Brovold: lodd 1332 Annie og Olav Nordheim Gev 6. Løper i halm, Ingeborg Semb: lodd 1455 Olav Håvi Gev 7. Heklet duk, Ragnhild Bøe: lodd 0244 Wenche Bratteng Rett trekning bevitnes. Gjøvik Politistasjon Marit E. Stang bem. Majen K. Kyseth bem. 4 Menighetsbudet 3/04

5 Kjære konfirmanter Nå er det slutten på konfirmanttida deres. Det er høydepunktet som står igjen: konfirmasjonsgudstjenesta. Det er sikkert denne dagen dere har sett fram til - både med spenning og glede. Dette er deres dag - det er dere som er i fokus! Og dere tenker vel at det skal bli greit å få det overstått kanskje? Når dere ser tilbake på konfirmanttida deres håper jeg at dere ser på denne tida som noe positivt i livene deres. Og at denne tida har betydd noe for dere. At dere har fått med dere opplevelser, kunnskap og innsikt som har gitt dere noe å bygge videre på. Dere har i hvert fall vært en meget positiv gjeng - og det har vært fint å få være med dere på noe av opplegget dere har hatt: Pilegrimsvandring fra Biristrand til Biri kirke, Techmomesse i Fjellhallen, konfirmantweekend på Mesnali, Fasteaksjonen og på gudstjenester. Mange av dere har vært flittige gudstjenestedeltakere. Det har også vært positive opplevelser for meg som klokker å være med og forberede gudstjenester dere har hatt aktiv deltakelse i. Dere har vært tjenestevillige og tatt de utfordringer dere har fått. Jeg har lyst til å si de beste konfirmanter noensinne - og takke dere for denne tida. (Og så skulle jeg nok ønske å få møte dere igjen som 50-årskonfirmanter. Men de fysiske lover setter nok en stopper for det; men det kunne nå vært artig å høre dere beskrive konfirmanttida deres etter femti år!) Uansett hvordan dere har opplevd konfirmant-tida er det ett bibelord jeg ønsker at dere skal ta vare på i deres hjerter. Det er hentet fra Det gamle testamente, hvor Gud gjennom profeten Jesaja sier: Du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg. Jes 43,4 Du er elsket av Gud. Du er Guds skapning og i Guds øyne er du verdifull og vakker - og Gud vil det beste for deg! Gratulerer med konfirmasjonen - og Guds rike velsignelse over livet videre! Klokker Gunhild Konfirmanter i Biri kirke 23. mai 2004 Anita Yttri Alnæs Hege Amundsen Jørn Bjørge Antonsen Svein-Kristian Austad Elnan Sigrid Schiager Folkestad Gjermund Furuseth Sissel Grønstad Marit Sveum Joløkken Tina Lønstad Tuva Myklestad Bjørn-André Olsen Erlend Sveberg Rebbestad Nils Arild Stenberg Tonje Marie Tranberg Sletten Tina Marie de Wit Ida Malene Hassel Øveråsen Bente Øvstehage Konfirmanter i Biri kirke 6. juni 2004 Liss Veronika Antonsen Ådne Bergum Lars Lagestrand Brovold Aina Celine Dreier Thomas Løype Ekeren Trond Vegard Fritzen Bente Gaukstad Hege Henriksen Menighetsbudet 3/04 Kjetil Pålsrud Holm Karoline Bruun Johansen Jens-Olav Klundby Marianne Larsen Nina Therese Åsstuen Lillesolberg Lise-Mari Lomsdalen Jorunn Riise Ingvild Hoel Rise Frida Rogne Kristine Schiager Oda Felicia Bardal Sigstad Gry Cathrine Stuve Elisabeth Forrestad Swensen Andreas Taraldsrud Tone Kristin Engen Ødegård 5

6 Nytt flygel og fantastisk høstkonsertprogram! Endelig er vi snart i mål med innsamlingen til nytt flygel. Biris befolkning har bidratt på en fantastisk måte og gjør det mulig å kjøpe et nesten nytt Steinway-flygel til Biri kirke. Da får vi kanskje distriktets beste flygel og kan legge til rette for flotte konserter. Vi mangler enda litt penger, men flygelkomiteen garanterer for restsummen og vi satser på å underskrive kontrakten i mai. Flygelkomiteen retter foreløpig en stor takk til alle som har gitt penger til flygelet. Vi kommer tilbake i neste nummer med ei liste over lag/foreninger og bedrifter som har gitt gaver. ( Ev. bilde av det nye flygelet) Når dette leses er forhåpentligvis det nye flygelet på plass i Biri kirke. I alle fall skal det være på plass i løpet av sommeren. Den offisielle innvielseskonserten blir siste søndag i august, 29. august. Da blir det konsert med to pianister på flygelkrakken. Duoen 20 fingre består av Kristin Fyrand Mikkelsen og Gunnar Flagstad. Begge er utdannet på Norges Musikkhøgskole som utøvende pianister. De har jobbet som pianoduo siden 1999 og er en av svært få pianoduoer i Norge. De har hatt en rekke konserter, bl.a under Festspillene i Bergen, Gamle Logen i Oslo, Oslo Konserthus, Universitetets aula i Oslo og NRK radio og TV. Vi håper Biris befolkning går mann av huse for å høre det nye flygelet i det vi tror blir et festfyrverkeri av en konsert! Neste store konsert er torsdag 7. oktober med Anne Grete Preus. Dette er en artist som bør være godt kjent for de fleste. Hun har ikke hatt så mange kirkekonserter, men hun hadde konsert ved kirke-kunst-kulturfestspillene i Kristiansund sist høst. Denne sommeren skal hun ha konsert i Vår Frue kirke i Trondheim i forbindelse med Olavsfestdagene. 7.oktober kommer hun altså til Biri kirke, alene med sine gitarer, men også med en avdeling hvor vi får høre henne sammen med det nye flygelet. Vi får høre sanger fra forskjellige plater, mest med egne tekster men også tekster av Jens Bjørnebo. Hennes foreløpig siste plate, Når dagen roper, kom ut i vår. Anne Grete Preus er en artist med stor spennvidde i musikalsk uttrykk og med tekster som lodder dypt. Vi håper på fullsatt kirke! 6 Menighetsbudet 3/04

7 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2004 Årets aksjon, hvor innsamlingsformålet var reint vatn, er vel i havn. Her i Norge har vi ubegrenset med reint og godt vatn, men slik er det dessverre ikke overalt. Over en milliard mennesker lever uten tilgang på reint drikkevatn. Og konsekvensene er at fem millioner dør av mangelfull hygiene, dårlig sanitærforhold og ureint vatn. 100 kroner er nok til å gi en person i Malawi tilgang til reint vatn. Derfor vil mange få et bedre liv, når størsteparten av de 26 mill kronene Kirkens Nødhjelp fikk inn på aksjonen, går til vannprosjekter. På Biri satte vi i år ny rekord kroner ble samlet inn takket være årets konfirmanter, foreldre og frivillige i menigheten. Takk til alle som på en eller annen måte var involvert i aksjonen og til alle gode givere. Soknediakon John Olav Skard orienterer konfirmanter om aksjonen. Menighetsbudet 3/04 Søndag 31. oktober er det duket for Eli Kristin Hagen og den russiske pianisten Marina Galiakhmetova som er Eli Kristins faste akkompagnatør. Endelig blir det konsert med distriktets store sangstjerne i hjembygda. Eli Kristin er utdannet fra Norges Musikkhøgskole og har gjort seg bemerket ved en rekke anledninger. Hun har hatt flere engasjementer ved Den Norske Opera og også hatt suksess i Sverige, i en Mozartoperaoppsetting på Läckö slott. Hun har deltatt to ganger i Dronning Sonjas Internasjonale sangkonkurranse. Nå sist i august 2003 da hun kom til semifinalen. Hun har med seg Marina Galiakhmetova som er utdannet pianist fra det prestisjetunge Statskonservatoriet i St. Petersburg. Hun har også hovedfag i akkompagnement og samspill fra Norges Musikkhøgskole. Både som solist og kammermusiker har hun vunnet flere førstepremier i musikkkonkurranser og har deltatt i internasjonale festivaler. I Biri kirke får vi høre henne både sammen med Eli Kristin og alene. Da er det bare å be Biris befolkning å sette av disse datoene i almanakkene. Vi tror vi kan love store konsertopplevelser i Biri kirke denne høsten. Kirkeoffer i 2003 Under følger en liten oversikt for kirkeofrene i Hvilke formål som det har blitt gitt offergaver til og gavenes størrelse: NMS, menighetens misjonsprosjekt i Thailand kr ,50 Normisjon, menighetens misjonsprosjekt i Mali kr ,00 Kirkens Nødhjelp kr ,00 Det norske bibelselskap kr ,00 Det hvite bånd kr ,00 Hjelp til Øst kr ,00 TV-aksjonen kr ,50 1 Biri speidertropp kr ,00 Sum offer eksterne formål kr ,00 Dåpsopplæringsarbeidet kr ,00 Konfirmantarbeidet kr ,00 Voksenundervisning kr ,00 Menighetsbudet kr ,00 Generelt menighetsarbeid kr ,00 Sum offer interne formål kr ,00 7

8 Biri Menighetsråd Regnskap 2003 Hovedoversikt driftsregnskap 1. Kirkelig administrasjon Utgift Inntekt Kirker Utgift Inntekt Andre kirkelige formål Utgift Inntekt Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Brutto driftsresultat Renter Inn Ut Avdrag Netto finansutg./innt Netto driftsresultat Udisponert netto driftsresultat Bevilgningsregnskap på postnivå Art Tekst Lønn inkl.sosiale utgifter Utstyr, maskiner, transportmidler Vedlikehold av bygninger og anlegg Andre driftsutgifter Overføringsutgifter Overføring til fellesråd Renteutgifter Sum driftsutgifter Investeringer i fast eiendom 0 49 Kalk.utgifter komm.tjenesteyting 0 51 Avdrag på lån 0 52 Utlån og kjøp av aksjer og andeler Sum anvendelse av midler Vanlige salgs- og leieinntekter Salg av utstyr, maskiner, transportmidler 69 Interne fordelte utgifter 70 Refundert lønn fra trygdeforvaltningen Gaver, offer med mer Overføring fra menighetsråd Overføring fra fellesråd Renteinntekter Sum driftsinntekter Inntekter i forbindelse med fast eiendom m.v 89 Kalk.inntekter komm.tjenesteyting 91 Bruk av lån 92 Mottatte avdrag på utlån og salg av aksjer Sum anskaffelse av midler Anskaffelse - Anvendelse midler Interne finansieringstransaksjoner 53 Dekning av tidligere års underskudd 54 Avsetning til disp.fond/ubundne kapitalfond 55 Avsetning til bundne drifts- og kapitalfond 59 årets regnskapsmessige oversk./underskudd Sum avsetninger og overskudd Disponering av tidligere års oversdkudd 94 Bruk av disp.fond/ubundet kapitalfond 95 Bruk av drifts- og kapitalfond 96 Bruk av kapitalkonto 99 Årets regnskapsmessige underskudd Sum bruk av tidl.avsetn. og u.skudd Netto interne finansieringstransaksjoner Anskaffelse - Anvendelse av midler endring ubrukte midler av eksterne lån = Endring i arbeidskapital Balanseregnskap pr Tekst EIENDELER Omløpsmidler Kasse/Bank Kortsiktige fordringer Sum Omløpsmidler Anleggsmidler Inventar Maskiner og utstyr Bygninger Kirkegårder Sum anleggsmidler 0 0 SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk, arbeidsg.avg. Skyldig lønn, feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld 0 0 Sum langsiktig gjeld 0 0 Egenkapital Bundne driftsfond Disposisjonsfond Udisponert netto driftsresultat Uinndekket negativt driftsresultat Kapitalkonto Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Menighetsbudet 3/04

9 Idet jeg går inn i gangen hos Ellen, møtes jeg av jeg av deilig kaffelukt. En samling damesko røper at ganske mange har kommet før meg. Det er siste lørdagen i måneden og det har blitt en tradisjon å treffes til lørdagskaffe. Inne fra stua hører jeg allerede praten går. En lun stemning møter meg, og vi er velkommen også vi som ikke rakk det i tide. Uff, det var visst vi som kom sent sist også. Noen er i den mest hektiske perioden av livet med travle jobber, aktive unger og hus i utvikling. Andre har voksne barn og har lagt disse utfordingene bak seg. Noen har krefter men mangler tid, andre har tid men mangler krefter. Uansett har vi alle hverdagslige gleder og sorger som vi deler med hverandre. Det er faktisk veldig verdifult å ta seg tid til en pause sammen med venner og naboer. Her får vi høre litt nytt om hverandre og nytt fra bygda. Vi småprater sammen og forteller om Menighetsbudet 3/04 smått stort fra hverandres arenaer. Her møtes erfaringene og opplevelsene til de eldste, med hverdagsutfordringene til dagens unge yrkesaktive kvinner. Sannelig et fargerikt og festlig fellesskap! Tusen takk Ellen, for nok en trivelig lørdag i nabolaget. Jeg kjenner at jeg har en tilhørighet etter å ha vært på nabotreff og i april møtes vi hos Gerd på Klundby. Disse var på nabotreff hos Ellen Mehlum denne lørdagen: Borgild Hagen, Hege Egner Stokke, Grethe Hagen, Gerd Klundby, Marie Ødegårdstuen, Anne Mehlum, Randi Framnes, Tine Thorsteinsen og undertegnede. Karen Hannasvik 9

10 MENIGHETSBUDET organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 120, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 150, pr. år. Adr: Biri Menighetskontor Øvre Torggate 24 B 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri Preste- og Menighetskontor, Herredshuset, Birivegen 97, 2832 Biri Treffetider: Soknediakonen treffes på Birikontoret tirsdager...kl og på kontoret i Snertingdal torsdager...kl Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdager...kl Menighetsekretær: Tirsdager kl i like uker - torsdager kl i ulike uker. Kontortelefon Kirketjener Ansatte: Ekerhaugen, Gunhild... Menighetsekretær Sven Feiring... Kirketjener Schiager, Inger... Organist Skard, John Olav... Soknediakon BOLIGTELEFONER Hansen, Terje Kapellan, mobiltlf , Knut Sokneprest Torvik, Audun Menighetsrådsleder GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Abraham Brekne Kirkeverge... Bente Skårberg Konsulent kirkegård... Marit Aaslund Konsulent økonomi... Kent Brenden Driftsleder... Kjell Skundberg Besøksadresse.. Øvre Torggt. 24 B, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Driftsleder / På oppslagtavla Biri menighet på tur I fjor sommer arrangerte menigheten busstur til Rendalen. Det var så vellykket at menighetsrådet har bestemt at det blir tur i år også, men denne gangen drar vi i en annen retning. Målet for turen i år blir Modum. Det er mange detaljer som ikke er klare på nåværende tidspunkt men vi tar med det som er i boks. Turdag er søndag 13.juni. Reisen skjer pr. buss og det er avreise fra Biri Herredshus kl.800. Vi regner med en liten kaffestopp en eller annen plass før vi kommer til Modum. Der drar vi til Modum Bad/Institutt for sjelesorg - og vi feirer gudstjeneste i Olavskirken der kl Etter gudstjenesten vil det bli kirkekaffe og litt tid til å se seg om. Vi planlegger også en liten tur til Vikersundbakken før vi vender nesa i nordøstlig retning - for å spise middag i Hadelandsområdet. Veien hjemover går over Granavollen - vi tenker å delta på Vesper i en av Søsterkirkene kl.1800 før vi returnerer til Biri. Kanskje en stopp for eksempel på Lygna er hyggelig. Vi tenker å være tilbake på Biri ca. kl Nøyaktig turopplegg, priser, påmeldingsfrist etc er som sagt ikke klare, men sett av dagen allerede nå - følg med i kunngjøringer eller ta kontakt med menighetskontoret for nærmere opplysninger - og bli med på tur! Fra Biri menighetsråds møteprotokoll Prioritering av kirkelige stillinger Vedtak i Biri Menighetsråd : Biri menighet ønsker opprettelse av kateketstilling. Stillingen kan være felles for Biri og Snertingdal menigheter. Valg av menighetsråd 2005 Vedtak i Biri Menighetsråd : 1. Biri Menighetsråd benytter prøveordningen med å legge menighetsrådsvalget til stortingsvalget i Biri Menighetsråd benytter seg av alternativ valgordning med valg hvert annet år på halvparten av menighetsrådet. 3. Biri Menighetsråd vurderer ikke å sende ut valgkort i Menighetsbudet 3/04

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA med god og variert meny OVERNATTING - GATEKJØKKEN Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! Storgata 72, Moelv Tlf Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. Utleie av Nøisomhet Sanitetskvinnenes hus i Biri sentrum leies ut til møter, kurs o. l. eller til private tilstellinger. Overhead og dekketøy til 30 personer. Henvendelse: Berit Dahlseng tlf Biri sanitetsforening Postboks BIRI TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Synsprøver Timebestilling Jørgen UR - SMYKKER Dalum FOTO - OPTIKK Moelv Torget, 2390 Molev, tlf Sterkstrøm Svakstrøm Internkontroll Menighetsbudet 3/04 11

12 Returadresse: Biri Menighetskontor, postboks 94, 2832 Biri, Kirkekalender C MAI 20. mai - Kr. himmelfartsdag - Apg 1,1-11 Karmel kl Høymesse Takkoffer: Menighetsarbeidet 23. mai - 6. s. e. påske - Joh 17,9-17 Konfirmasjonsgudstjeneste Takkoffer: Konfirmantarbeidet 30. mai - pinsedag - Joh 14, Høytidsgudstjeneste m/dåp Takkoffer: Menighetsbudet JUNI 6. juni - 1. s. e. pinse - Jes 6,1-8 Konfirmasjonsgudstjeneste Takkoffer: Konfirmantarbeidet 13. juni - 2. s. e. pinse - Luk 12,13-21 Biri Menighet drar på tur til Modum og feirer gudstjeneste i Olavskirken kl juni - 3. s. e. pinse - Luk 19,1-10 Vandring på pilegrimsleden fra Mehlum på Biristrand kl Biri kirke kl Familiegudstjeneste m/nattverd Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet 27. juni - 4. s. e. pinse - Luk 15,11-32 Seegård kirke kl Høymesse JULI 4. juli - 5. s. e. pinse - Joh 8,2-11 Høymesse m/nattverd + ev.dåp Takkoffer: Menighetsarbeidet 11. juli - Aposteldagen - Matt 16,13-20 Nykirke kl Høymesse 18.juli - 7. s. e. pinse - Jos 24,19-24 Høymesse m/nattverd + ev. dåp Hansen Takkoffer: Menighetsbudet Kirkekaffe 25. juli - 8. s. e. pinse - Matt 10,28-31 Seegård kirke kl Høymesse Hansen 29. juli - Olsok - Matt 20,25-28 Kirkerud kl Olsokgudstjeneste Hansen AUGUST 1. aug - 9. s. e. pinse - Matt 7,21-29 Høymesse m/nattverd + ev. dåp Hansen Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste 8. aug s. e. pinse - Apg 20,17-24 Nykirke kl Høymesse Hansen 15. aug s. e. pinse - Luk 19,41-48 Redalsetra kl Gudstjeneste Takkoffer: Menighetsarbeidet 22. aug s. e. pinse - Matt 21,28-31 Høymesse m/nattverd + ev. dåp Takkoffer: Konfirmantarbeidet 29. aug s. e. pinse - Matt 12,33-37 Høymesse m/nattverd Sønstegaasrd Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet Vi feirer Biri kirke 227 år med kirkekaffe Biri kirke 225 år Jubileumsboka skrevet av Bjørn Herberg med fotografier av Kjetil Bergmann er til salgs på Coop Biri og på Menighetskontoret. Prisen er kr Hvis boka ønskes tilsendt kommer et tillegg på kr for porto. Kontakt menighetskontoret hvis du ønsker boka tilsendt. Boka er blitt et praktverk som vi anbefaler på det varmeste. En flott gavebok! Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 1. september. Innleveringsfrist for bidrag er 10. august. På forhånd takk for ditt bidrag i bladet! Willy Berg Grafisk AS, Moelv. ak 0504

Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87

Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87 Menighetsbudet Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87 Du vanner fjellene fra din høysal, og lar jorden fylles med grøden du gir. Salme 104,13 Flygelet på plass i kirka. En midtsommer natts drøm Denne salmen

Detaljer

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens

Detaljer

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Menighetsbudet Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Åp 1,17b-18

Detaljer

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Menighetsbudet Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

Detaljer

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Menighetsbudet Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Kling no, klokka! Foto: Kirkeklokke i Biri kirke, Kjetil Bergmann Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn! Tona om frelsa! Kalla og helsa,

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95

Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95 Menighetsbudet Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95 Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Salme 116,5 Bleik på krossen heng han Fra Biri kirke. Foto: Kjetil Bergmann Bleik på krossen heng han.

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Menighetsbudet. Morgenlys

Menighetsbudet. Morgenlys Menighetsbudet Vinteren 2011 Nr. 1/11 Årgang 94 Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Joel 2,13 Morgenlys Takk, Gud, for vakre morgenstunder. Takk,

Detaljer

Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90

Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90 Menighetsbudet Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90 Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem sm bor i skyggelandet stråler lyset fram. Jes 9,2. En krybbe var vuggen som ventet ham her, det

Detaljer

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Menighetsbudet Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort;

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Menighetsbudet. Sneen la et teppe over iskald jord. En god og fredfull julehøytid ønskes alle Menighetsbudets lesere! Julen 2009 Nr.

Menighetsbudet. Sneen la et teppe over iskald jord. En god og fredfull julehøytid ønskes alle Menighetsbudets lesere! Julen 2009 Nr. Menighetsbudet Julen 2009 Nr. 5/09 Årgang 92 Engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han

Detaljer

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Menighetsbudet Sommeren 2014 Nr. 2/14 Årgang 97 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. 1 Mos 1,31 SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Fotograf: Solveig Haugen Tusvik Skaperens stemme

Detaljer

Høsten 2011 Nr. 3/11 Årgang 94

Høsten 2011 Nr. 3/11 Årgang 94 Menighetsbudet Høsten 2011 Nr. 3/11 Årgang 94 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1 Kor13,13 Det finnes en dyrebar rose Det finnes en dyrebar rose

Detaljer

Julen 2013 Nr. 4/13 Årgang 96

Julen 2013 Nr. 4/13 Årgang 96 Menighetsbudet Julen 2013 Nr. 4/13 Årgang 96 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Joh 1,9 Mørket omkring oss er mørket før daggry! Englene kommer med bud om Guds glede; Midt

Detaljer

Menighetsbudet. sommer i mjøslandskap. Min Gud. Sommeren 2008 Nr. 2/08 Årgang 91

Menighetsbudet. sommer i mjøslandskap. Min Gud. Sommeren 2008 Nr. 2/08 Årgang 91 Menighetsbudet Sommeren 2008 Nr. 2/08 Årgang 91 Gud sa: Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted, så det faste land kommer til syne! Og det ble slik. Gud kalte det faste land for jord, og vannmassen

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! Nr. 2 Våren 2007 19. årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende

Detaljer

NR. 3 - FESTNUMMER - SEPTEMBER 2011-56. ÅRGANG. Foto: Kåre S. Pedersen/bildeforbilde.no. Holla Menighetsblad

NR. 3 - FESTNUMMER - SEPTEMBER 2011-56. ÅRGANG. Foto: Kåre S. Pedersen/bildeforbilde.no. Holla Menighetsblad NR. 3 - FESTNUMMER - SEPTEMBER 2011-56. ÅRGANG Foto: Kåre S. Pedersen/bildeforbilde.no Holla Menighetsblad Holla Menighetsblad Utgis av menighetsrådene i Holla og Helgen Redaksjonskomité Axel Jørgen Bugge

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Vår på Sør-Fron kirkegård

Vår på Sør-Fron kirkegård INFORMASJON N r. 2 V Å R E N 2 0 1 0 Å R G A N G 5 5 Vår på Sør-Fron kirkegård Arne Slåen, Arild Larshaugen og Josef Nerli i aktivitet på Sør-Fron kirkegård. Foto: Berit Nustad. Pinseliljetid Det er nok

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2009 62. årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs.

Detaljer

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser Nr. 2 Vår / Sommer 2006 18. årgang Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser A/S Snertingdal Auto presenterer her sin nye turbuss, en Volvo B12M- 9700H med 420 hestekrefter lakkert i de

Detaljer

Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen.

Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen. Menighetsblad for Nr.3, 11.juni. 2013, 48. årgang Grim og Hellemyr menigheter Digitalversjon finner du på http://hellemyrmenighet.no http://grimkirke.no Andakten side 2 Kirkebil side 3 På leting etter

Detaljer

God sommer! Av innholdet: Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring

God sommer! Av innholdet: Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring 32:123552 Kyrkjeliv 5-05 26.05.2010 04:08 Page 1 Juni 2010 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 46 Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring Lønnlig håp om mer penger til kirkelig

Detaljer