Våren 2004 Nr. 3/04 Årgang 87. Ein fin liten blome Pinse og nåtid Konfirmanter Side 3 Side 2 Side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våren 2004 Nr. 3/04 Årgang 87. Ein fin liten blome Pinse og nåtid Konfirmanter Side 3 Side 2 Side 5"

Transkript

1 Menighetsbudet Våren 2004 Nr. 3/04 Årgang 87 Jesus sa: Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Joh 14,27 Flygel i Biri kirke - en realitet! Ein fin liten blome Pinse og nåtid Konfirmanter Side 3 Side 2 Side 5 Trekningliste Årsregnskap Biri menighet på tur Side 7 Side 8 Side 10

2 Pinse vil si at påske blir nåtid for mennesker, skal den danske stiftsprosten og oppbyggelsesforfatteren Kai Jensen ha sagt eller skrevet ved en anledning. Påstanden kan sikkert tolkes på flere måter. Men grunntanken må vel være at den første kristne påsken ikke var en avsluttet begivenhet. Til det som skjedde langfredag og påskemorgen, var det knyttet sterke løfter. Gang på gang forsikret Jesus disiplene og andre i flokken omkring Pinse og nåtid ham: - jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve. (Johannes 14,16-19). Slik påskemorgen var bekreftelsen på langfredagens forsoningsdød, var pinsen bekreftelsen på oppstandelsen. Og den gjelder fremdeles! (KPK.) Ånden blir gitt på pinsedagen Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra all verdens land. En stor mengde samlet seg da de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret; for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Pinsefeiring Forskrekket og forundret spurte de: Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan henger det sammen at enhver av oss hører dem tale på vårt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk fra Mesopotamia, Judea og Kappadokia, fra Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, fra Egypt og Libyaområdet mot Kyréne, vi er jøder eller har gått over til jødedommen og har flyttet hit fra Roma, kretere og arabere og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne språk. Apg 2,1-11 i Hoff kirke, vandring og pinsefest på Tallodden for hele Toten prosti på pinseaften, lørdag 29.mai Også i år vil det bli lagt opp til et fellesarrangement i Hoff kirke og på Tallodden på pinseaften. Det starter med en enkel tidebønn i Hoff kirke kl Mens pinsehelgen ringes inn, vil det bli en vandring som går fra Hoff kirke ca kl og til Tallodden. Fra kl og utover- legges det opp til en større pinsefeiring her for alle aldersgrupper, med grilling, lek, sang og musikk, kåseri eller opplesning. Vi oppfordrer også båtfolket om å komme hit. Kl tennes pinsebålet nede ved strandkanten. Ta med grillmat. Det blir salg av kaffe og kaker og mineralvann. Arr.: Presteskapet i Toten prosti i samarbeid med lokale menighetskrefter. Som vinden stryker mine kinn Som vinden stryker mine kinn, Slik er Den hellig Åndens vind, den strømmer rundt meg, alltid nær, den hjelper meg å leve her. Lik luften som jeg puster inn slik er Den hellig Åndens vind. Den fyller hvert et åndedrag og gir meg krefter dag for dag. Og Åndens frukt skal være fred og glede, godhet, kjærlighet, Et trofast og tålmodig sinn, det vil Den hellig Åndens vind. Hør, Ånden blåser dit den vil, i sterke kast, og myk og mild. Kom, blås til meg og gi meg tro, la Åndens frukter i meg gro. Denne pinsesalmen er skrevet av Anne-Ruth Jangaard og Øystein Wang har laget melodien. Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Maria Gullord Døde Alfhild Bekkelund Esther Lilleengen Astrid Framnes 2 Menighetsbudet 3/04

3 Denne salmen er jeg glad i Takker for tilliten, Aaslaug! Jeg valgte meg Ein fin liten blome fordi den til tross for sin enkelhet, har sånn verdi og storhet i seg. Innholdet i den over hundre år gamle teksten maner til ettertanke også i dag, og til respekt for enkeltindividets egenart. Den viser en type rikdom vi i all vår velstand har lett for å overse, og har også i seg en ydmykhet som gjenspeiler hvor små og skjøre vi i det store og hele er. Enten vi er den som står ensom i skyggene, eller midt i rampelyset, som kong Salomon med sine over 700 hustruer av fyrstelig rang, all visdommen ved sitt hoff og sine ufattelige rikdommer ti århundrer før vår egen tidsregning startet, så trenger vi næring fra omgivelsene for å trives og yte vårt beste. På veien vil skjebner ubønnhørlig flettes inn i hverandre. Noen truer og andre nærer vår eksistens, og måten vi takler livets ulike utfordringer på er mange ganger avgjørende for det videre forløp. Uansett skjebne, størrelse eller posisjon her på jorden, står vi alle i sentrum for skaperverket der kunsten ligger i å lete frem det vakre, pleie det og få dets egenart til å funkle. Bjørn Eidsvåg har med sin tonesetting evnet nettopp det ved å gjøre denne salmen til en musikalsk blomst. Sammen utgjør tekst og melodi et vakkert hele, som signaliserer at verden nok hadde tatt seg bedre ut om alle blomar fekk høve til å bløme. Så sender jeg stafettpinnen noen kilometer videre sørover Biristrand. Den havner hos Ingunn Ekern! Hilsen Elisabeth Bjørnstad d.e. EIN FIN LITEN BLOME (NOS 493) Tekst: Ukjent svensk forfatter, ca 1890 Trad. overs: Anders Hovden, 1927 Melodi: Bjørn Eidsvåg, 1969 Ein fin liten blome i skogen eg ser, I granskogen diger og dryg Og vent mellom mose og lyng han seg ter. Han står der så liten og blyg. Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd. Der skuggane tyngja deg må? Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd Til ringaste blom vil han sjå. Men ynskjer du ikke i prydhagen stå Der folk kunne skoda på deg? Å nei, eg trivs best mellom ringe og små Eg føddest til skogblome, eg. Ein dag vil den stormande vinter deg nå Det vert fulla dødsdagen din. Då kviler eg trygt og har snøkåpa på Til vårsola kysser mi kinn. Eit bod frå min Herre du blome meg ber: Om einsleg eg vert på min veg Så veit eg at Herren vil vera meg nær Gud Fader han vardar og meg. Om enn eg er liten, har Herren meg kjær Med honom eg kjenner meg sæl. Kvar morgon meg bøna til himmelen ber Med bøna eg sovnar kvar kveld. Ei klædning eg fekk av min Frelsarmann kjær I blodet hans reinsa ho er. Ho høver for himlen, der gullgater er Ho høver for vandringa her. Som blomen om vinteren visnar eg av Men gled meg, for då står eg brud. Lat lekamen kvila med fred i si grav Mi sjel ho er heime hos Gud. Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong I morgonen æveleg klår Og blanda med heilage englar min song I himlen dit døden ei når! Med-kjærlighet Kan du - fryde deg ved andres glede Kan du - dele andres sorg Kan du - rekke dine hender til dem som hjelpen trenger Kan du - din egen glede dele Kan du - dvele ved din sorg da er kjærligheten tilstede i din egen borg Ingunn Gulbrandsen Menighetsbudet 3/04 Smile Et smil kan du gi, det koster så lite, Helt gratis kan du sende det videre. Ingunn Gulbrandsen Vis oss vei Herre Gud, vis oss vei, gi et tegn der vi skal gå. Hva er livet uten ledetrå - en himmelsk kraft vi ber om å få. Ingunn Gulbrandsen Ingunn Gulbrandsen bor på Høybråten i Oslo og er nå 82 år. Hun har skrevet dikt, sanger og salmer som er samlet i et hefte. Ole Ingolf Ramstad, som er nevø av forfatteren, har sendt oss dette og flere andre små dikt til Menighetsbudet. Han har innhentet tillatelse til at diktene trykkes i Menighetsbudet. 3

4 Nytt konfirmantopplegg fra 2006 Som en del er kjent med, jobbes det med endring av konfirmant opplegget i Gjøvik kirkekommune. Ei arbeidsgruppe som har bestått av kapellan i Gjøvik - Gregers Lundh, kateket i Gjøvik - Christina Grevbo, kateket i Vardal - Svein Ruud og menighetsrådsleder i Biri - Audun Torvik, har jobbet med denne saken og har utarbeidet en skisse til nytt opplegg. Opplegget er bygget på Vardalmodellen - altså det opplegg som menighetene i Bråstad, Hunn og Vardal har benyttet de senere årene. Dette opplegget innebærer at oppstarten for konfirmantene vil bli i januar - med konfirmasjon i september. Undervisningen vil foregå med noen fellessamlinger for alle konfirmanter i kommunen og noe undervisning i den enkelte lokalmenighet. Mye av undervisningen legges til en fem dagers leir i august. Som i dag skal konfirmantene ha en tjenesteoppgave - og det vil bli Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelps arbeid. Det trengs noe mer tid til å utarbeide hele opplegget og derfor har arbeidsgruppa anbefalt at nytt opplegg innføres i Arbeidsgruppa har lagt denne skissa fram for menighetsrådet som har gitt sin tilslutning til nytt opplegg - og høstkonfirmasjon. Høstkonfirmasjon er ikke noe nytt i Biri - det var ordinært tidspunkt til og med Konfirmasjonsdager i 2006 er fastsatt til 1. og 2.søndag i september - nærmere bestemt 3. og 10.september. Det betyr at høsten 2004 blir det oppstart for neste års konfirmanter - og de vil følge et opplegg tilnærmet likt siste års opplegg - med konfirmasjon på våren Konfirmasjonsdagene i 2005 er fastsatt til 29.mai og 5.juni. Ny ordning for vigsel Kirkemøtet 2003 fastsatte nye liturgier for Vigsel og for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap med virkning fra 1.mai Endringene i Ordning for vigsel gjelder særlig: a) Vigselsliturgiens oppbygning, der det sivilrettslige/borgerlige og det kirkelige element fremtrer som to sider ved en enhetlig handling. Dette innebærer at skriftlesning og tale kommer før ekteskapsinngåelse og forbønn. b) Større valgmuligheter mht. skriftlesningene, med større vekt på første trosartikkel. Tekstene kan leses av tekstlesere/deltakere i bryllupet. c) Løfteavleggelsen og muligheter for utveksling av ringer. Brudeparet kan selv aktivt fremsi sine løfter og dessuten selv si de ledsagende ordene ved utveksling av ringer. d) Forbønnen følger umiddelbart etter løfteavleggelsen og eventuell utveksling av ringer. Bønneleddet er utvidet, for eksempel kan en bønnesalme synges. e) Det er åpnet for at brudefølget i større grad kan delta med musikk, høytlesning m.v. f) Innføring av leddet Benedicamus i handlingens avslutningsdel. g) Det åpnes for å kunne feire bryllupsmesse. (Fra Kirkerådets Rundskriv nr ) Trekningsliste fra Flygellotteriet Gev 1. Tresnitt, Einar Sigstad: lodd 1546 Ragnhild Hveem Gev 2. Maleri, Ådne Løvstad: lodd 1182 Liv Hov Gev 3. Maleri, Aud Nordgård Nyhus: lodd 0618 Amund Karlstad Gev 4. Akvarell, Odd Schiager: lodd 1034 Ingelauv Hagen Gev 5. Kniv, Tore Brovold: lodd 1332 Annie og Olav Nordheim Gev 6. Løper i halm, Ingeborg Semb: lodd 1455 Olav Håvi Gev 7. Heklet duk, Ragnhild Bøe: lodd 0244 Wenche Bratteng Rett trekning bevitnes. Gjøvik Politistasjon Marit E. Stang bem. Majen K. Kyseth bem. 4 Menighetsbudet 3/04

5 Kjære konfirmanter Nå er det slutten på konfirmanttida deres. Det er høydepunktet som står igjen: konfirmasjonsgudstjenesta. Det er sikkert denne dagen dere har sett fram til - både med spenning og glede. Dette er deres dag - det er dere som er i fokus! Og dere tenker vel at det skal bli greit å få det overstått kanskje? Når dere ser tilbake på konfirmanttida deres håper jeg at dere ser på denne tida som noe positivt i livene deres. Og at denne tida har betydd noe for dere. At dere har fått med dere opplevelser, kunnskap og innsikt som har gitt dere noe å bygge videre på. Dere har i hvert fall vært en meget positiv gjeng - og det har vært fint å få være med dere på noe av opplegget dere har hatt: Pilegrimsvandring fra Biristrand til Biri kirke, Techmomesse i Fjellhallen, konfirmantweekend på Mesnali, Fasteaksjonen og på gudstjenester. Mange av dere har vært flittige gudstjenestedeltakere. Det har også vært positive opplevelser for meg som klokker å være med og forberede gudstjenester dere har hatt aktiv deltakelse i. Dere har vært tjenestevillige og tatt de utfordringer dere har fått. Jeg har lyst til å si de beste konfirmanter noensinne - og takke dere for denne tida. (Og så skulle jeg nok ønske å få møte dere igjen som 50-årskonfirmanter. Men de fysiske lover setter nok en stopper for det; men det kunne nå vært artig å høre dere beskrive konfirmanttida deres etter femti år!) Uansett hvordan dere har opplevd konfirmant-tida er det ett bibelord jeg ønsker at dere skal ta vare på i deres hjerter. Det er hentet fra Det gamle testamente, hvor Gud gjennom profeten Jesaja sier: Du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg. Jes 43,4 Du er elsket av Gud. Du er Guds skapning og i Guds øyne er du verdifull og vakker - og Gud vil det beste for deg! Gratulerer med konfirmasjonen - og Guds rike velsignelse over livet videre! Klokker Gunhild Konfirmanter i Biri kirke 23. mai 2004 Anita Yttri Alnæs Hege Amundsen Jørn Bjørge Antonsen Svein-Kristian Austad Elnan Sigrid Schiager Folkestad Gjermund Furuseth Sissel Grønstad Marit Sveum Joløkken Tina Lønstad Tuva Myklestad Bjørn-André Olsen Erlend Sveberg Rebbestad Nils Arild Stenberg Tonje Marie Tranberg Sletten Tina Marie de Wit Ida Malene Hassel Øveråsen Bente Øvstehage Konfirmanter i Biri kirke 6. juni 2004 Liss Veronika Antonsen Ådne Bergum Lars Lagestrand Brovold Aina Celine Dreier Thomas Løype Ekeren Trond Vegard Fritzen Bente Gaukstad Hege Henriksen Menighetsbudet 3/04 Kjetil Pålsrud Holm Karoline Bruun Johansen Jens-Olav Klundby Marianne Larsen Nina Therese Åsstuen Lillesolberg Lise-Mari Lomsdalen Jorunn Riise Ingvild Hoel Rise Frida Rogne Kristine Schiager Oda Felicia Bardal Sigstad Gry Cathrine Stuve Elisabeth Forrestad Swensen Andreas Taraldsrud Tone Kristin Engen Ødegård 5

6 Nytt flygel og fantastisk høstkonsertprogram! Endelig er vi snart i mål med innsamlingen til nytt flygel. Biris befolkning har bidratt på en fantastisk måte og gjør det mulig å kjøpe et nesten nytt Steinway-flygel til Biri kirke. Da får vi kanskje distriktets beste flygel og kan legge til rette for flotte konserter. Vi mangler enda litt penger, men flygelkomiteen garanterer for restsummen og vi satser på å underskrive kontrakten i mai. Flygelkomiteen retter foreløpig en stor takk til alle som har gitt penger til flygelet. Vi kommer tilbake i neste nummer med ei liste over lag/foreninger og bedrifter som har gitt gaver. ( Ev. bilde av det nye flygelet) Når dette leses er forhåpentligvis det nye flygelet på plass i Biri kirke. I alle fall skal det være på plass i løpet av sommeren. Den offisielle innvielseskonserten blir siste søndag i august, 29. august. Da blir det konsert med to pianister på flygelkrakken. Duoen 20 fingre består av Kristin Fyrand Mikkelsen og Gunnar Flagstad. Begge er utdannet på Norges Musikkhøgskole som utøvende pianister. De har jobbet som pianoduo siden 1999 og er en av svært få pianoduoer i Norge. De har hatt en rekke konserter, bl.a under Festspillene i Bergen, Gamle Logen i Oslo, Oslo Konserthus, Universitetets aula i Oslo og NRK radio og TV. Vi håper Biris befolkning går mann av huse for å høre det nye flygelet i det vi tror blir et festfyrverkeri av en konsert! Neste store konsert er torsdag 7. oktober med Anne Grete Preus. Dette er en artist som bør være godt kjent for de fleste. Hun har ikke hatt så mange kirkekonserter, men hun hadde konsert ved kirke-kunst-kulturfestspillene i Kristiansund sist høst. Denne sommeren skal hun ha konsert i Vår Frue kirke i Trondheim i forbindelse med Olavsfestdagene. 7.oktober kommer hun altså til Biri kirke, alene med sine gitarer, men også med en avdeling hvor vi får høre henne sammen med det nye flygelet. Vi får høre sanger fra forskjellige plater, mest med egne tekster men også tekster av Jens Bjørnebo. Hennes foreløpig siste plate, Når dagen roper, kom ut i vår. Anne Grete Preus er en artist med stor spennvidde i musikalsk uttrykk og med tekster som lodder dypt. Vi håper på fullsatt kirke! 6 Menighetsbudet 3/04

7 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2004 Årets aksjon, hvor innsamlingsformålet var reint vatn, er vel i havn. Her i Norge har vi ubegrenset med reint og godt vatn, men slik er det dessverre ikke overalt. Over en milliard mennesker lever uten tilgang på reint drikkevatn. Og konsekvensene er at fem millioner dør av mangelfull hygiene, dårlig sanitærforhold og ureint vatn. 100 kroner er nok til å gi en person i Malawi tilgang til reint vatn. Derfor vil mange få et bedre liv, når størsteparten av de 26 mill kronene Kirkens Nødhjelp fikk inn på aksjonen, går til vannprosjekter. På Biri satte vi i år ny rekord kroner ble samlet inn takket være årets konfirmanter, foreldre og frivillige i menigheten. Takk til alle som på en eller annen måte var involvert i aksjonen og til alle gode givere. Soknediakon John Olav Skard orienterer konfirmanter om aksjonen. Menighetsbudet 3/04 Søndag 31. oktober er det duket for Eli Kristin Hagen og den russiske pianisten Marina Galiakhmetova som er Eli Kristins faste akkompagnatør. Endelig blir det konsert med distriktets store sangstjerne i hjembygda. Eli Kristin er utdannet fra Norges Musikkhøgskole og har gjort seg bemerket ved en rekke anledninger. Hun har hatt flere engasjementer ved Den Norske Opera og også hatt suksess i Sverige, i en Mozartoperaoppsetting på Läckö slott. Hun har deltatt to ganger i Dronning Sonjas Internasjonale sangkonkurranse. Nå sist i august 2003 da hun kom til semifinalen. Hun har med seg Marina Galiakhmetova som er utdannet pianist fra det prestisjetunge Statskonservatoriet i St. Petersburg. Hun har også hovedfag i akkompagnement og samspill fra Norges Musikkhøgskole. Både som solist og kammermusiker har hun vunnet flere førstepremier i musikkkonkurranser og har deltatt i internasjonale festivaler. I Biri kirke får vi høre henne både sammen med Eli Kristin og alene. Da er det bare å be Biris befolkning å sette av disse datoene i almanakkene. Vi tror vi kan love store konsertopplevelser i Biri kirke denne høsten. Kirkeoffer i 2003 Under følger en liten oversikt for kirkeofrene i Hvilke formål som det har blitt gitt offergaver til og gavenes størrelse: NMS, menighetens misjonsprosjekt i Thailand kr ,50 Normisjon, menighetens misjonsprosjekt i Mali kr ,00 Kirkens Nødhjelp kr ,00 Det norske bibelselskap kr ,00 Det hvite bånd kr ,00 Hjelp til Øst kr ,00 TV-aksjonen kr ,50 1 Biri speidertropp kr ,00 Sum offer eksterne formål kr ,00 Dåpsopplæringsarbeidet kr ,00 Konfirmantarbeidet kr ,00 Voksenundervisning kr ,00 Menighetsbudet kr ,00 Generelt menighetsarbeid kr ,00 Sum offer interne formål kr ,00 7

8 Biri Menighetsråd Regnskap 2003 Hovedoversikt driftsregnskap 1. Kirkelig administrasjon Utgift Inntekt Kirker Utgift Inntekt Andre kirkelige formål Utgift Inntekt Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Brutto driftsresultat Renter Inn Ut Avdrag Netto finansutg./innt Netto driftsresultat Udisponert netto driftsresultat Bevilgningsregnskap på postnivå Art Tekst Lønn inkl.sosiale utgifter Utstyr, maskiner, transportmidler Vedlikehold av bygninger og anlegg Andre driftsutgifter Overføringsutgifter Overføring til fellesråd Renteutgifter Sum driftsutgifter Investeringer i fast eiendom 0 49 Kalk.utgifter komm.tjenesteyting 0 51 Avdrag på lån 0 52 Utlån og kjøp av aksjer og andeler Sum anvendelse av midler Vanlige salgs- og leieinntekter Salg av utstyr, maskiner, transportmidler 69 Interne fordelte utgifter 70 Refundert lønn fra trygdeforvaltningen Gaver, offer med mer Overføring fra menighetsråd Overføring fra fellesråd Renteinntekter Sum driftsinntekter Inntekter i forbindelse med fast eiendom m.v 89 Kalk.inntekter komm.tjenesteyting 91 Bruk av lån 92 Mottatte avdrag på utlån og salg av aksjer Sum anskaffelse av midler Anskaffelse - Anvendelse midler Interne finansieringstransaksjoner 53 Dekning av tidligere års underskudd 54 Avsetning til disp.fond/ubundne kapitalfond 55 Avsetning til bundne drifts- og kapitalfond 59 årets regnskapsmessige oversk./underskudd Sum avsetninger og overskudd Disponering av tidligere års oversdkudd 94 Bruk av disp.fond/ubundet kapitalfond 95 Bruk av drifts- og kapitalfond 96 Bruk av kapitalkonto 99 Årets regnskapsmessige underskudd Sum bruk av tidl.avsetn. og u.skudd Netto interne finansieringstransaksjoner Anskaffelse - Anvendelse av midler endring ubrukte midler av eksterne lån = Endring i arbeidskapital Balanseregnskap pr Tekst EIENDELER Omløpsmidler Kasse/Bank Kortsiktige fordringer Sum Omløpsmidler Anleggsmidler Inventar Maskiner og utstyr Bygninger Kirkegårder Sum anleggsmidler 0 0 SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk, arbeidsg.avg. Skyldig lønn, feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld 0 0 Sum langsiktig gjeld 0 0 Egenkapital Bundne driftsfond Disposisjonsfond Udisponert netto driftsresultat Uinndekket negativt driftsresultat Kapitalkonto Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Menighetsbudet 3/04

9 Idet jeg går inn i gangen hos Ellen, møtes jeg av jeg av deilig kaffelukt. En samling damesko røper at ganske mange har kommet før meg. Det er siste lørdagen i måneden og det har blitt en tradisjon å treffes til lørdagskaffe. Inne fra stua hører jeg allerede praten går. En lun stemning møter meg, og vi er velkommen også vi som ikke rakk det i tide. Uff, det var visst vi som kom sent sist også. Noen er i den mest hektiske perioden av livet med travle jobber, aktive unger og hus i utvikling. Andre har voksne barn og har lagt disse utfordingene bak seg. Noen har krefter men mangler tid, andre har tid men mangler krefter. Uansett har vi alle hverdagslige gleder og sorger som vi deler med hverandre. Det er faktisk veldig verdifult å ta seg tid til en pause sammen med venner og naboer. Her får vi høre litt nytt om hverandre og nytt fra bygda. Vi småprater sammen og forteller om Menighetsbudet 3/04 smått stort fra hverandres arenaer. Her møtes erfaringene og opplevelsene til de eldste, med hverdagsutfordringene til dagens unge yrkesaktive kvinner. Sannelig et fargerikt og festlig fellesskap! Tusen takk Ellen, for nok en trivelig lørdag i nabolaget. Jeg kjenner at jeg har en tilhørighet etter å ha vært på nabotreff og i april møtes vi hos Gerd på Klundby. Disse var på nabotreff hos Ellen Mehlum denne lørdagen: Borgild Hagen, Hege Egner Stokke, Grethe Hagen, Gerd Klundby, Marie Ødegårdstuen, Anne Mehlum, Randi Framnes, Tine Thorsteinsen og undertegnede. Karen Hannasvik 9

10 MENIGHETSBUDET organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 120, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 150, pr. år. Adr: Biri Menighetskontor Øvre Torggate 24 B 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri Preste- og Menighetskontor, Herredshuset, Birivegen 97, 2832 Biri Treffetider: Soknediakonen treffes på Birikontoret tirsdager...kl og på kontoret i Snertingdal torsdager...kl Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdager...kl Menighetsekretær: Tirsdager kl i like uker - torsdager kl i ulike uker. Kontortelefon Kirketjener Ansatte: Ekerhaugen, Gunhild... Menighetsekretær Sven Feiring... Kirketjener Schiager, Inger... Organist Skard, John Olav... Soknediakon BOLIGTELEFONER Hansen, Terje Kapellan, mobiltlf , Knut Sokneprest Torvik, Audun Menighetsrådsleder GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Abraham Brekne Kirkeverge... Bente Skårberg Konsulent kirkegård... Marit Aaslund Konsulent økonomi... Kent Brenden Driftsleder... Kjell Skundberg Besøksadresse.. Øvre Torggt. 24 B, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Driftsleder / På oppslagtavla Biri menighet på tur I fjor sommer arrangerte menigheten busstur til Rendalen. Det var så vellykket at menighetsrådet har bestemt at det blir tur i år også, men denne gangen drar vi i en annen retning. Målet for turen i år blir Modum. Det er mange detaljer som ikke er klare på nåværende tidspunkt men vi tar med det som er i boks. Turdag er søndag 13.juni. Reisen skjer pr. buss og det er avreise fra Biri Herredshus kl.800. Vi regner med en liten kaffestopp en eller annen plass før vi kommer til Modum. Der drar vi til Modum Bad/Institutt for sjelesorg - og vi feirer gudstjeneste i Olavskirken der kl Etter gudstjenesten vil det bli kirkekaffe og litt tid til å se seg om. Vi planlegger også en liten tur til Vikersundbakken før vi vender nesa i nordøstlig retning - for å spise middag i Hadelandsområdet. Veien hjemover går over Granavollen - vi tenker å delta på Vesper i en av Søsterkirkene kl.1800 før vi returnerer til Biri. Kanskje en stopp for eksempel på Lygna er hyggelig. Vi tenker å være tilbake på Biri ca. kl Nøyaktig turopplegg, priser, påmeldingsfrist etc er som sagt ikke klare, men sett av dagen allerede nå - følg med i kunngjøringer eller ta kontakt med menighetskontoret for nærmere opplysninger - og bli med på tur! Fra Biri menighetsråds møteprotokoll Prioritering av kirkelige stillinger Vedtak i Biri Menighetsråd : Biri menighet ønsker opprettelse av kateketstilling. Stillingen kan være felles for Biri og Snertingdal menigheter. Valg av menighetsråd 2005 Vedtak i Biri Menighetsråd : 1. Biri Menighetsråd benytter prøveordningen med å legge menighetsrådsvalget til stortingsvalget i Biri Menighetsråd benytter seg av alternativ valgordning med valg hvert annet år på halvparten av menighetsrådet. 3. Biri Menighetsråd vurderer ikke å sende ut valgkort i Menighetsbudet 3/04

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA med god og variert meny OVERNATTING - GATEKJØKKEN Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! Storgata 72, Moelv Tlf Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. Utleie av Nøisomhet Sanitetskvinnenes hus i Biri sentrum leies ut til møter, kurs o. l. eller til private tilstellinger. Overhead og dekketøy til 30 personer. Henvendelse: Berit Dahlseng tlf Biri sanitetsforening Postboks BIRI TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Synsprøver Timebestilling Jørgen UR - SMYKKER Dalum FOTO - OPTIKK Moelv Torget, 2390 Molev, tlf Sterkstrøm Svakstrøm Internkontroll Menighetsbudet 3/04 11

12 Returadresse: Biri Menighetskontor, postboks 94, 2832 Biri, Kirkekalender C MAI 20. mai - Kr. himmelfartsdag - Apg 1,1-11 Karmel kl Høymesse Takkoffer: Menighetsarbeidet 23. mai - 6. s. e. påske - Joh 17,9-17 Konfirmasjonsgudstjeneste Takkoffer: Konfirmantarbeidet 30. mai - pinsedag - Joh 14, Høytidsgudstjeneste m/dåp Takkoffer: Menighetsbudet JUNI 6. juni - 1. s. e. pinse - Jes 6,1-8 Konfirmasjonsgudstjeneste Takkoffer: Konfirmantarbeidet 13. juni - 2. s. e. pinse - Luk 12,13-21 Biri Menighet drar på tur til Modum og feirer gudstjeneste i Olavskirken kl juni - 3. s. e. pinse - Luk 19,1-10 Vandring på pilegrimsleden fra Mehlum på Biristrand kl Biri kirke kl Familiegudstjeneste m/nattverd Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet 27. juni - 4. s. e. pinse - Luk 15,11-32 Seegård kirke kl Høymesse JULI 4. juli - 5. s. e. pinse - Joh 8,2-11 Høymesse m/nattverd + ev.dåp Takkoffer: Menighetsarbeidet 11. juli - Aposteldagen - Matt 16,13-20 Nykirke kl Høymesse 18.juli - 7. s. e. pinse - Jos 24,19-24 Høymesse m/nattverd + ev. dåp Hansen Takkoffer: Menighetsbudet Kirkekaffe 25. juli - 8. s. e. pinse - Matt 10,28-31 Seegård kirke kl Høymesse Hansen 29. juli - Olsok - Matt 20,25-28 Kirkerud kl Olsokgudstjeneste Hansen AUGUST 1. aug - 9. s. e. pinse - Matt 7,21-29 Høymesse m/nattverd + ev. dåp Hansen Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste 8. aug s. e. pinse - Apg 20,17-24 Nykirke kl Høymesse Hansen 15. aug s. e. pinse - Luk 19,41-48 Redalsetra kl Gudstjeneste Takkoffer: Menighetsarbeidet 22. aug s. e. pinse - Matt 21,28-31 Høymesse m/nattverd + ev. dåp Takkoffer: Konfirmantarbeidet 29. aug s. e. pinse - Matt 12,33-37 Høymesse m/nattverd Sønstegaasrd Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet Vi feirer Biri kirke 227 år med kirkekaffe Biri kirke 225 år Jubileumsboka skrevet av Bjørn Herberg med fotografier av Kjetil Bergmann er til salgs på Coop Biri og på Menighetskontoret. Prisen er kr Hvis boka ønskes tilsendt kommer et tillegg på kr for porto. Kontakt menighetskontoret hvis du ønsker boka tilsendt. Boka er blitt et praktverk som vi anbefaler på det varmeste. En flott gavebok! Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 1. september. Innleveringsfrist for bidrag er 10. august. På forhånd takk for ditt bidrag i bladet! Willy Berg Grafisk AS, Moelv. ak 0504

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

4. Før handlingen har den som skal forrette unntaksvis en annen på dennes vegne en samtale med brudeparet.

4. Før handlingen har den som skal forrette unntaksvis en annen på dennes vegne en samtale med brudeparet. ORDNING FOR Vigsel Den Evangelisk Lutherske Frikirke Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag PREKEN Fjellhamar kirke 15. mai 2016 Johannes 14, 23 29 PINSEQUIZ? Er dere klar for pinsequiz? Jeg har laget en liten kahoot guiz om jul, påske og pinse.

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

SPRE MUSIKKGLEDE. Hvordan skape musikkglede hos barn og unge? Et praksisseminar med sang og musikk i fokus.

SPRE MUSIKKGLEDE. Hvordan skape musikkglede hos barn og unge? Et praksisseminar med sang og musikk i fokus. SPRE MUSIKKGLEDE Hvordan skape musikkglede hos barn og unge? Et praksisseminar med sang og musikk i fokus. Inger Elisabeth Aarvik Eirik Breivik Minde OPPVARMING Hvorfor og hvordan? Muskler Fokus Teknikk

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Menighetsbudet. Vær sterk, min sjel, i denne tid

Menighetsbudet. Vær sterk, min sjel, i denne tid Menighetsbudet Vinteren 2004 Nr. 1/04 Årgang 87 Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham. Salme 103,11 Vær sterk, min sjel, i denne tid Vær sterk, min sjel, i

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Skal JEG bli konfirmant? Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på hva du skal velge? Før du tar

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Informasjonsbrosjyre Konfirmant 2015 Velkommen som konfirmant! Skjemaet returneres 3l: Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm He0et sendes 3l medlemmer av Den norske kirke født i 2000 og bor i Skedsmo

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer