STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012"

Transkript

1 E-bok 037 STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 Otto Risanger

2 Otto Risanger Gå til innhold STØTTE FOR SMÅBEDRIFTEN R!SANGERS E-BOK DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf: Forsideomslag: Rune Drevland Otto Risanger ISBN Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. LES MINDRE - LÆR MER! R!SANGERS E-BØKER i DrivBedre-pakken skal på kort tid gi deg innblikk i og oversikt over temaer der du ønsker bedre innsikt. Du skal lære hvordan tingene virker og henger sammen, uten å gå veien innom alle forbehold, alle detaljer og alle faguttrykk Kunder om DrivBedre-pakken (40 ebøker i oppdateringsabonnement): Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste Har spart meg for titusenvis av kroner Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv Sparte meg for mye penger En god investering! Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken Les mer på

3 INNHOLD Finansiering, støttemuligheter Aktuelt om økt offentlig støtte Oversikt over alle offentlige støtteordninger Bedin: Hva vil du søke penger til å få gjort? Bedin: Her kan du søke om penger Bedin: Flere finansieringslinker Innovasjon Norge: Etablererstipend Innovasjon Norge: Bygdeutviklingsmidler Innovasjon Norge: Bygdeutviklingsprisen Innovasjon Norge: Reiselivsprisen Innovasjon Norge: Reodorprisen Innovasjon Norge: Lavrisikolån Innovasjon Norge: Gründergrupper Innovasjon Norge: Risikolån Kommunale næringsfond Legathåndboken: Over 2000 legater og stipend NAV: Dagpenger til etablering av virksomhet EU: Milliardsatsing på innovasjon EU: Rammeprogram for forskning og utvikling EU: Søknader om prosjektstøtte EU: Kulturprosjekter SkatteFUNN = fradrag Én million til beste kvinnelige gründer Oppfinnere: Støtte fra NAV til nye hjelpemidler Investorer, risikokapital 3

4 FINANSIERING, STØTTEMULIGHETER De fem hovedkildene for finansiering av nye virksomheter er: - Egenkapital - Lån fra private/banker - Offentlige tilskuddsordninger - Legater og stipend - Investorer Mange små næringsdrivende går i gang med de midlene de har tilgjengelig selv. Svært mange nystartere begynner med lav egenkapital. En del finansierer startfasen ved kortsiktige lån. Det kan være i form av gjeld til leverandører, offentlige avgifter, leasing o l. Problemet er at dette er gjeldsposter som gjerne må tilbakebetales på kort sikt, noe som kan føre til vansker med å betale. Det finnes som regel flere muligheter til å få stipend eller støtte til start eller drift av en virksomhet. Glem ikke at kommunale næringsfond og også fylkene kan ha stipendpenger og andre støttemuligheter på lur. Les mer lenger bak i denne e-boka. En type støttemulighet er legater og stipend. Legathåndboken inneholder godt over et par tusen slike. Opplysningene er lagt ut på nettet for de som selv vil lete etter mulighetene. Les mer lenger bak i denne e- boka. Noen kan ha nytte av å beholde dagpenger ved arbeidsledighet i inntil seks måneder mens de etablerer virksomheten, pluss i inntil tre måneder etter at de er kommet i gang. Les mer lenger bak i denne e-boka. Det er oftest et krav for å låne i bank at du kan legge fram en fornuftig forretningsplan, samt tilfredsstillende sikkerhet. Har du ikke bra sikkerhet, er det nesten umulig å få banklån. Les mer om forretningsplan her. Norges forskningsråd har bedriftsrettede støtteordninger som er aktuelle for bedrifter som ønsker å videreutvikle produkter gjennom bruk av forskning og utvikling (FoU) eller som ønsker å kommersialisere nye produkter og løsninger. Det er særlig tre ordninger som kan være relevante for bedrifter i en startfase: - FORNY: Kommersialisering av FoU-resultater. - MOBI: Mobilisering for FoU-relatert innovasjon. - SKATTEFUNN: Støtte til FoU-samarbeid mellom bedrift og forskningsinstitusjon i form av skattefradrag. 4

5 Mer info om dette finner du på Forskningsrådets nettsted. Har du behov for private investorer, besøk Oslo teknopol, en internettportal for nyskaping og innovasjon i Oslo-regionen. Innovasjon Norge er statens viktigste pådriver i nærings- og distriktutvikling. Vi ser i denne e-boka på hvem de økonomiske virkemidlene retter seg mot, hva de innebærer og hvilke prioriteringer som gjøres. Les mer Innovasjon Norge skal finne, foredle, finansiere og følge opp de gode forretningsidèene som det private markedet ikke tar seg av alene. Dette gjør de ved å yte lån og tilskudd av ulike typer. Det er fire forskjellige programmer som nå er mest aktuelle som tilskudds- og låneordning hos Innovasjon Norge. De fire er: - IFU: Industriell forsknings- og utviklingskontrakt - OFU: Offentlig forsknings- og utviklingskontrakt - Lavrisikolån: Lånefinansiering av utviklingsprosjekter. - Etablererstipend Vi har mer om de ulike ordningene lenger bak. 5

6 AKTUELT OM ØKT OFFENTLIG STØTTE Har du ikke sjekket mulighetene for stipend og offentlig støtte til virksomheten din før, er tida absolutt inne nå. Økte tilskudd til Innovasjon Norge gir enda bedre finansiering av lønnsomme utviklingsprosjekter over hele landet. Prosjekter i storbyene skal få støtte på like fot med distriktene. MOTVIRKE FINANSKRISEN Det var i revidert nasjonalbudsjett 2009 regjeringen pøste inn hundrevis av ekstra millioner for å minske skadevirkningene av finanskrisen. Regjeringen styrket virkemidlene under Innovasjon Norge kraftig ved at rammen for lavrisikolåneordningen ble utvidet med én milliard kroner. I tillegg ble lånerammen for den landsdekkende innovasjonslåneordningen utvidet med ytterligere en halv milliard kroner. NY ETABLERERSTIPENDORDNING Fra 2009 er det dessuten opprettet en ny landsdekkende etablererstipendordning som ble tilført ikke mindre enn 150 millioner kroner. Formålet med ordningen skal være å stimulere flere til å starte egen bedrift. Stipendordningen vil være tilsvarende den distriktsrettede ordningen med bevilgning over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett via fylkeskommunene, men den nye ordningen skal ha hele landet som nedslagsfelt, og vel å merke: Også byene. Stipendene skal gis til "de mest innovative og verdiskapende prosjektene". Tiltaket skal stimulere til etablering av nye arbeidsplasser og dermed bidra til ende mer omstilling i næringslivet. GARANTIER Landsdekkende garantier kan gis for lån til realinvesteringer ved utbyggings-, moderniserings-, omstillings-, utviklings- og nyetableringsprosjekter i norsk næringsliv. Det kan også stilles garantier for driftskreditt. LAVRISIKOLÅN Lavrisikolån fra Innovasjon Norge benyttes hovedsakelig av små og mellomstore industribedrifter, og til finansiering av fiskeflåten og virksomhet innenfor landbruk. 6

7 Lånene skal være et tilbud i markedet som først og fremst er rettet mot å dele begrenset og langsiktig risiko i markedet med private banker. På denne måten utløses betydelig privat kapital. Lavrisikolån er kommersielle lån som gis på markedsmessige vilkår. INNOVASJONSLÅN Landsdekkende innovasjonslån er spesielt rettet inn mot innovasjon og internasjonalisering. Disse lånene benyttes til delfinansiering av utbyggings-, omstillings-, utviklings- og nyetableringsprosjekter som det er vanskelig å finne tilstrekkelig risikovilje for i det private kredittmarkedet. Ordningen skal bidra til å utnytte utviklingspotensialet i innovative vekstbedrifter. Lånene benyttes primært i bedriftenes tidlig- og kommersialiseringsfase. MER TIL DRIFTEN Det er satt inn ekstra ressurser ved Innovasjon Norge for å kunne ta imot og behandle en betydelig økning i antallet henvendelser og søknader. Har du råd til å la være å sjekke ut mulighetene her? Les mer: Innovasjon Norge 7

8 OVERSIKT OVER ALLE OFFENTLIGE STØTTEORDNINGER TIL NÆRINGSLIVET Informasjonstjenesten gir oversikt over offentlige støtteordninger til næringslivet. Her skal bedrifter i alle bransjer og utviklingsfaser få hjelp til å orientere seg i mengden av offentlige tilbud til næringsdrivende. Enten du trenger statlige økonomiske garantier eller tilskudd skal du lett få oversikt over støttemulighetene på ett og samme nettsted. Brønnøysundregistrene har fått ansvaret for nettstedet, og ca 20 offentlige tilbydere av støtteordninger for næringslivet presenterer her sine tjenester. FORENKLE HVERDAGEN - Jeg er veldig opptatt av å forenkle hverdagen for norske bedrifter. Store bedrifter har mange ansatte til å ta seg av kompliserte og administrative spørsmål. Men flesteparten av bedriftene i Norge er små, og har ikke de ressursene som trengs. Tjenesten gjør det mulig for norske bedrifter å få tilgang på offentlige tjenester på en lett og grei måte, sa nærings- og handelsministeren da tjenesten ble åpnet høsten

9 BEDIN: HVA VIL DU SØKE PENGER TIL Å FÅ GJORT? AKTUELLE FINANSIERINGSORDNINGER Her kan du søke etter finansieringsordninger Du kan søke etter forskjellige støttemuligheter på nettstedet bedin.no. Du må velge minst ett av formålene nedenfor: - Ansettelser/arbeidskraft/arbeidsmiljø - Driftstilskudd/produksjonstilskudd - Eksport/import/utenrikshandel - Energiproduksjon/-forsyning/besparelser - Etablering - Fiske/fiskeri/havbruk - Grunnleggende forskning og utvikling - Infrastruktur - Investering, egenkapital - Investering i fast eiendom og utstyr mv - Investeringer i utlandet - Jordbruk/skogbruk - Markedsføring/hjemmemarked - Miljø/miljøforbedringer - Opplæring - Produktutvikling - Reiseliv/kultur mv - Rådgivning/informasjon - Samarbeid/nettverk - Skattereduksjon - Teknologi/innovasjon/anvendt forskning - Utvikling av eksisterende foretak MERK! Du kan velge bransje og/eller kommune i tillegg når du søker. EKSEMPEL 1: SKATTEREDUKSJON Vi valgte "Skattereduksjon" som formål. Videre krysset vi av for vesle Berg kommune i Troms og førte opp som bransje "Service: Annen forretningsmessig tjenesteyting". Vi fikk opp to treff som begge viste til "SkatteFUNN"-ordningen (se lenger bak). 9

10 EKSEMPEL 2: ETABLERING Vi valgte "Etablering" som formål i tillegg til å krysse av for Berg kommune samt bransje "Service: Annen forretningsmessig tjenesteyting". Her fikk vi opp 15 treff: NAV beskrev ordningen med dagpenger under etablering, mens Inkubator viste til sitt nettverk. Innovasjon Norge orienterte om distriktsutviklingstilbud, GROprogrammet for kvinnebedrifter, inkubatorstipend, lån, nettverkskreditt og stipend til utvikling av teknologiprosjekter. Kommunal- og regionaldepartementet viste til reglene for kommunale næringsfond, Kunnskapsdepartementet til tilskudd til drift av barnehager, Norges Forskningsråd til forskning innen transportsektoren og Troms fylkeskommune om sitt ansvar for utvikling av næringstiltak i Troms. TIPS! Valg av andre formål og andre bransjer og/eller kommuner kan gi ytterligere treff. 10

11 Dette var bare startsidene i denne e-boka Du har her fått en liten smakebit fra én av Risangers rundt 40 e- bøker (pdf). Disse e-bøkene kan kjøpes enkeltvis. De er også samlet - med 80 prosent rabatt! - i den store DrivBedre- pakken Skatt & økonomi. Mer info på vårt nettsted I DrivBedre-pakken Skatt & økonomi finner du et vell av informasjon og tips, skreddersydd til bruk for næringsdrivende og små firmaer. E-bøkene oppdateres jevnlig. Det betyr at innholdet er ajour i forhold til gjeldende bestemmelser. Som abonnent kan du bruke DrivBedre-pakken Skatt & økonomi akkurat som du selv ønsker: Du kan laste ned én, noen - eller alle - e-bøkene og ha dem lokalt på din egen datamaskin, akkurat når det passer deg selv. Eller du kan lese e-bøkene på nettet, akkurat når det passer deg selv. Liker du best å lese på papir, skriver du bare ut de delene av den aktuelle e-boka som du vil gjennomgå. Vår garanti er at opplysningene er oppdaterte og kurante. Skjer det endringer som har betydning for deg som driver firma, får du melding om det i en e-post. Etterhvert som endringene innarbeides i e-bøkene, kan du lese på nettet eller laste ned helt ajourførte e-bøker, eventuelt skrive ut det du ønsker. E-bokpakkene dekker blant annet disse områdene: - beste selskapsform - moms - skattetips - fradrag i eget firma - biløkonomi - reise og diett - regnskap og bokføring - pensjon i eget firma - trygderettigheter På kjøpet får du Otto Risangers daglige nyheter om skatt og økonomi på Dessuten blir du med i vår eksklusive svartjeneste kun for våre abonnenter: Otto Risanger svarer på dine spørsmål om skatt osv. Les mer om abonnement på våre DrivBedre-pakken Skatt & økonomi her: Les mer om våre e-bøker her: Se på neste side noe av det våre kunder sier.

12 Dette sier abonnentene om Risangers e-bokpakker Jeg har lært utrolig mye dette året som abonnent på DrivBedre. Liv Janne Brennsæter, RÅHOLT Takk for rask ekspedering og godt opplagt stoff. Godt forklarande. Kåre Solheim, LÆRDAL Takk for nyttige og praktiske råd! Gunn Helleland, IBT SydVest, LODDEFJORD Er meget fornøyd med tjenesten, og synes du gjør en fantastisk bra jobb med den informasjonen du gir oss. Med kun meg selv i enkeltmannsforetak hadde jeg aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv. Jeanette Hustad, Bewebbed, SANDNES Tusen takk for kjempegode og lærerike e-bøker! Eirik Sandal Lund, Bilde og Tekst ANS, HAUGESUND Takker for et meget matnyttig sett med e-bøker og tilhørende nyhetsbrev, det har vært verdt sin vekt i gull for min bedrift som ble startet i mai! Kristian Berge Nessa, Cavatina Software AS, TANANGER Synes DrivBedre-pakken er et fantastisk bra oppslagsverk. Svein Hylland, Toppen Trearbeid & Høvleri, ODDA Takk for mange gode tips. Jon-Erik Hammer, daglig leder, V, D & H NUF, FYLLINGSDALEN Fin, kjapp og lett tilgjengelig info! Takk. Johan F. Jakhelln, assosiert partner, Tennebø & Partners, OSLO DrivBedre-pakken er svært nyttig for meg som har begynt å føre regnskapet selv i år. Du gjør det mulig for meg å få dette til på en bra måte og spare meg flere tusen kroner med dine tips og forklaringer. Benjamin R. Warin, Impress Presentasjoner, HURDAL God og lettlest. Det er fint å få kjennskap til regler og fallgruber. Slikt får vi aldri i forståelig form fra revisorer og ligningsmyndigheter. Sverre Grøtte, Vare-Nytt Tekstilsenter AS, EIDE

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

E-bok 022 GODT SAGT! SMÅBEDRIFTENS SITATBOK. Otto Risanger (red)

E-bok 022 GODT SAGT! SMÅBEDRIFTENS SITATBOK. Otto Risanger (red) E-bok 022 GODT SAGT! SMÅBEDRIFTENS SITATBOK 2012 Otto Risanger (red) Otto Risanger (red) GODT SAGT! Småbedriftens sitatbok R!SANGERS E-BOK 022 - DrivBedre-pakken Utgitt av RISANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer