Kontinuerlig gassanalyse In situ Lasergassanalysatorer LDS 6/CD 6 Driftsinstruksjoner for bruk av apparatet i farlige områder Kort brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontinuerlig gassanalyse In situ Lasergassanalysatorer LDS 6/CD 6 Driftsinstruksjoner for bruk av apparatet i farlige områder Kort brukerveiledning"

Transkript

1 Kontinuerlig gassanalyse In situ Lasergassanalysatorer LDS 6/CD 6 Driftsinstruksjoner for bruk av apparatet i farlige områder Kort brukerveiledning 1 Innledning 1.1 Formålet med dette dokumentet Denne manualen er et kort sammendrag av viktige egenskaper, funksjoner og sikkerhetsinformasjon, og den inneholder all informasjon for sikker bruk av enheten. Det er ditt ansvar å lese anvisningene nøye før installasjon og oppstart. For å bruke enheten korrekt, les først om funksjonsprinsippet. Manualen er laget for personer som monterer enheten mekanisk, kobler den til strømmen og står for oppstart. Les den detaljerte versjonen av bruksanvisningen for å oppnå optimal bruk av apparatet. 1.2 Forskriftsmessig bruk Denne enheten brukes for å bestemme antallet komponenter i en gassholdig sensor. Dette apparatet skal bare brukes i den hensikt som er spesifisert i disse instruksjonene. Endringer av apparatet som ikke er klart referert til i disse instruksjonene resulterer derfor i en applikasjon som ikke er i samsvar med forskriftsmessig bruk.. Slike endringer på enheten er da utelukkende brukerens ansvar. 1.3 Bruksområde I disse driftsinstruksjonene beskrives bare versjoner som er godkjent for bruk i farlige miljøer, i samsvar med EU direktiv 94/9/EC (ATEX). Ingen andre analyser er vurdert etter dette. Et komplett LDS 6 system for bruk i farlige områder består av En sentral enhet som må plasseres utenfor det farlige området En sperreboks som må plasseres utenfor det farlige området En hybridkabel for forbindelse mellom sentralenheten og barriereboksen overføringssensor(er) CD mottakssensor(er) CD sensortilkoblingskabler(er) hybridkabel (kabler) for forbindelse mellom barriereboksen og sensoren(en) Et sensorjusteringssett (valgfri) Siemens AG Alle rettigheter forbeholdt A5E , 05/2013 1

2 Tabeller 1-1 Deler av LDS 6-systemet som er godkjent for bruk i farlige områder Sertifikat Ex beskyttelsestype Enhet MLFB Nr. DEMKO 06 ATEX X IECEx UL X og II (1) G [Ex op is T4 Ga] IIC II (1) D [Ex op is T135 C Da] IIIC LDS 6 sentralenhet AD xxx 7MB6121-1xxxx-xxxx DEMKO 06 ATEX X IECEx UL X og II (1) G [Ex ia op is T4 Ga] IIC II (1) D [Ex ia op is T135 C Da] IIIC Barriereboks ADM A5E DEMKO 06 ATEX X IECEx UL X og II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1 D Ex ia op is IIIC T135 C Da Sender: CD 6 Ex CD 6 Ex HP Mottaker: CD 6 Ex CD 6 Ex HP AD MB6122-1xxxx-xxxx AD MB6122-1xxxx-xxxx Det er ytterst viktig at du også overholder de respektive "Spesielle forhold" på sertifikatene som det refereres til i tabellen. Disse beskriver bruksområdene, betingelsene for bruk i farlige områder, andre forholdsregler som er viktig for bruken. 1.4 Oppsetting av et LDS 6 system for bruk i farlige områder Figuren under viser en skjematisk illustrasjon av oppsettet. Bilde 1-1 Oppsetting av et LDS 6 system for bruk i farlige områder Usikre kobling Bruk bare tilkoblingskabel (kabler) og hybridkabel (kabler) levert av Siemens. 2 A5E , 05/2013

3 1.5 Informasjon på navneplater Det følgende bildet viser all informasjon på en navneplate. 1 Datamatrise kode 7 Eks data 2 Advarsel! Se driftsinstruksjoner! 8 Serienummer 3 Eks merking 9 Produktversjon 4 CE-merking 10 Artikkelnummer 5 Produsent 11 Produktnavn 6 Opprinnelsesland Bilde 1-2 Merker Eksempel på en navneplate på en LDS 6 komponent for bruk i farlige områder Sentralenheten, sensorene og barriereboksen er alle merket i samsvar med de følgende bildene. Bilde 1-3 Navneplate på sentralenhet A5E , 05/2013 3

4 Bilde 1-4 Mottakerens typeskilt Bilde 1-5 Senderens typeskilt Bilde 1-6 Barriereboksens typeskilt 4 A5E , 05/2013

5 Produksjonsdato Bilde 1-7 Eksempel på en produksjonsdato (tatt fra den første navneplaten i dette avsnittet) Produksjonsdatoen er kodet i serienummeret 7 på navneplaten. Detaljer vises i den følgende tabellen. År/regnskapsår 2) Nøkkel 1) Måned Nøkkel 1) 1970, 1990, 2010 A Januar , 1991, 2011 B Februar , 1992, 2012 C Mars , 1993, 2013 D April , 1994, 2014 E Mai , 1995, 2015 F Juni , 1996, 2016 H Juli , 1997, 2017 J August , 1998, 2018 K September , 1999, 2019 L Oktober 0, O 1980, 2000, 2020 M November N 1981, 2001, 2021 N Desember D 1982, 2002, 2022 P 1983, 2003, 2023 R 1984, 2004, 2024 S 1985, 2005, 2025 T 1986, 2006, 2026 U 1987, 2007, 2027 V 1988, 2008, 2028 W 1989, 2009, 2029 X 1) i overholdelse av DIN IEC 62 2) koding av regnskapsåret gjøres ved bruk av nøkkelen til det andre navngitte året: e. g. S for 2003/2004 osv. A5E , 05/2013 5

6 Varselnotat! Dette varselnotatet indikerer at det er fare for en potensielle elektrostatiske utladninger. Det er derfor obligatorisk å lese disse instruksjonene og den detaljerte brukerhåndboken. 1.6 Merknader til garantien Innholdet i denne manualen skal ikke være en del av eller endre andre, eksisterende avtaler, forpliktelser eller juridisk ansvarsforhold. Salgskontrakten inneholder alle forpliktelser fra Siemens' side samt de komplette og eneste garantibetingelsene. Alle erklæringer om enhetsversjoner beskrevet i manualen gir ikke grunnlag for nye garantier eller endrer den eksisterende garantien. Innholdet gjenspeiler det tekniske kunnskapsnivået på tidspunktet for trykking. Siemens forbeholder seg retten til å foreta tekniske endringer under videre utvikling. 1.7 Kontroll av leveransen 1. Kontroller emballasjen for synlig skade som kan skyldes feil håndtering under transporten. 2. Rapporter eventuelle krav pga. skader straks til transportfirmaet. 3. Ta vare på skadede deler som dokumentasjon. 4. Kontroller omfanget av leveransen ved å sammenlikne bestillingen din med forsendelsesdokumentene for riktighet og fullstendighet. Bruk av skadet eller ukomplett utstyr Eksplosjonsfare i farlig område. Ikke bruk skadde eller ufullstendige apparater. 1.8 Transport og lagring For å garantere tilstrekkelig beskyttelse under transport og lagring, kontroller følgende: Behold originalpakningen for påfølgende transport. Apparater/reservedeler skal returneres i den originale forpakningen. Den originale forpakningen er ikke lenger tilgjengelig, forsikre at alle forsendelser er riktig pakket for å gi tilstrekkelig beskyttelse under transport. Siemens kan ikke påta seg ansvar for noen kostnader som er forbundet med transportskader. FORSIKTIG Utilstrekkelig beskyttelse under lagring Pakken gir kun en begrenset beskyttelse mot fuktighet og inntrengning. Legg til ytterligere innpakning om nødvendig. Spesielle forhold for lagring og transport av enheten er listet opp i "Tekniske data". 6 A5E , 05/2013

7 2 Sikker bruk av apparatet Dersom ikke annet er oppgitt gjelder all sikkerhetsrelatert informasjon i dette dokumentet alle systemets komponenter, f.eks. for sentralenheten, barriereboksen, sensorene og koblingene. Dette utstyret ble sendt fra fabrikken i god stand. For å opprettholde den statusen og sikre trygg bruk av utstyret, følg denne anvisningen og alle sikkerhetsanvisningene. Følg informasjon og symboler på utstyret. Ikke fjern noe informasjon eller symboler fra utstyret. Hold alltid informasjonen og symbolene i godt leselig tilstand. Tap av eksplosjonsbeskyttelsesegenskaper Testsertifikatet for det eksplosjonssikre apparatet ditt, gjelder bare den originale konfigurasjonen så vel som for installasjonen og koblingene, i samsvar med bryter og rørplaner for Siemens. Dersom en eller flere komponenter skiftes, oppheves eksplosjonsbeskyttelsesegenskapene til apparatet ditt. Feilaktige modifikasjoner av utstyret Fare for personell, systemet og miljøet kan være følgen av modifikasjoner på utstyret, spesielt i farlige områder. Utfør kun modifikasjoner som er beskrevet i utstyrets bruksanvisning. Dersom dette ikke følges vil produsentens garanti og produktets godkjennelser bortfalle. Støvlag over 5 mm Eksplosjonsfare i farlig område. Enheten kan bli for varm dersom det samler seg støv. Fjern støvlager over 5 mm. Tap av sikkerhet for apparatet med "Intrinsic safety Ex i" type beskyttelse Hvis enheten allerede er brukt i usikre kretser eller de elektriske spesifikasjonene ikke er fulgt, er ikke lenger apparatets sikkerhet forsikret for bruk i farlige områder. Faren ved unntak. Forbind enheten med "Virkelig sikkerhet" type beskyttelse, kun for virkelig sikre kretser. Kontroller spesifikasjonene for elektriske data på sertifikatet og i kapittel "Tekniske data (Side 35)". 2.1 Krav for spesiell bruksområder På grunn av det store antall mulige bruksområder, kan ikke bruksanvisningen beskrive alle detaljer av beskrevne utstyrsversjoner for alle mulige scenarioer ved oppstart, drift, vedlikehold eller bruk som del av andre systemer. Dersom du trenger ytterligere informasjon som ikke dekkes av denne bruksanvisningen, kontakt ditt lokale Siemens-kontor eller representant. Henvisning Bruk under spesielle omgivelsesforhold Vi anbefaler sterk at du kontakter din Siemens-representant eller vår applikasjonsavdeling før du bruker enheten under spesielle ytre forhold, så som kan opptre i kjernekraftverk eller dersom enheten brukes i forskning og utvikling. A5E , 05/2013 7

8 2.2 Sikkerhetsinformasjon Apparatet overholder gjeldende sikkerhetsstandarder. Hvis håndteringsanvisningene og sikkerhetsreglene følges, oppstår ingen fare under bruk av enheten som kan sette personellets helse i fare eller som kan føre til materialskader. Du finner sikkerhetsinformasjonen: I disse driftsinstruksjonene og i apparatets (detaljerte) driftsinstruksjoner På apparatet På apparatkomponentene Elektrisk sikkerhet Feil strømforsyning Følg spesifikasjonene i godkjennelsessertifikatet som gjelder for Norge. Kontroller at den tilgjengelige strømforsyningen er i samsvar med den spesifiserte strømforsyningen på navneplaten og som er spesifisert i besiktigelsessertifikatet som er gyldig i landet ditt. Upassende ekstrautstyr for farlige områder Bruk av monteringssettet (valgfritt) for montering av sensorer dekkes ikke av sertifikatet for bruk av analyseapparatet i farlige områder. Bruk av verifikasjonssettet (valgfritt) for verifisering eller kalibrering av sensorene dekkes ikke av sertifikatet for bruk av analyseapparatet i farlige områder. Disse apparatene må bare brukes i en atmosfære uten noen risiko for eksplosjon (tillatelse for varmt arbeid)! Følgende sikkerhetsnotat gjelder barriereboksen og sensorene. Åpning av enheten i tilkoblet tilstand Fare for eksplosjon i områder med eksplosjonsfare. Åpne kun enheten når den er slått av. Kontroller at deksel, deksellåser og kabelinnganger er montert i samsvar med direktivene, før igangkjøring. Unntak: Apparater som har type "Vesentlig sikkerhet Ex i" beskyttelse, kan også åpne i mens de er slått på i et støvfritt farlig område, når alle nødvendige tiltak for eksplosjonsforebygging er sikret. Henvisning Utstyret har ikke 500 V isolasjon mellom virkelige-beskyttelseskretser og jord, slik det er krevet i EN/IEC paragraf Materialer i sensorparet Virkning eller friksjon i apparatkapsling Enhetens kapsling inneholder aluminium og vurderes å utgjøre en potensiell antennelsesrisiko ved støt eller ved friksjon. Brukeren må ta forholdsregler for å unngå all antennelsesfare forårsaket av støt eller friksjon på grunn av innholdet av lettmetaller i sensorkapslingen. Sensorparet (sender og mottaker) bygges hovedsakelig ved bruk av rustfritt eller overflatebehandlet stål eller en aluminiumslegering (aluminiumsinnhold >85 %, magnesiumsinnhold, titanium og zirconium <0.7 %). O-ringene og pakningene som brukes er laget av FKM (fluorokarbon elastomer) eller FFKM (perfluoro elastomer) og grafitt. Grensesnittet består av enten (når det brukes trykkresistente vinduskanter) et borosilikat glass eller (ved bruk av standardflenser med en kilevindumodul) et kvarts eller borosilikat kilevindu. Dersom gassavdrivningen på sensoren feiler, vil o-ringene være begrensende komponent for temperaturen. For maksimumstemperaturen deres, se Tekniske data (Side 35). 8 A5E , 05/2013

9 Trykksikkerhet For trykkspesifikasjoner, se Tekniske data (Side 35). Ødelagt optikk Høytrykksglasset i sensorene skal ikke utsettes for mekaniske belastninger som kan skade glasset (riper, hakk etc.). Bruk kun en myk klut for rengjøring av glasset. Forsikre deg om at det er trygt å demontere sensoren før rengjøring. Funksjonsfeil ved tak Forsikre at alle plugger og rørkoblinger er forseglet med den vedlagte rørgjengeforseglingen. Instruksjoner som er gitt om forseglingsrøret må følges forsiktig. Se også Tekniske data (Side 35) Installasjon/montering (Side 11) Lasersikkerhet Analyseapparatet er klassifisert som klasse 1 laserprodukt. Laserlyset som slippes ut er usynlig (nesten infrarødt) og det er ikke farlig for det ubeskyttede øye. Analyseapparatet har advarselsmerker ved riktig posisjoner i samsvar med EN Vedlikehold ved kontinuerlig bruk i farlig område Det er fare for eksplosjon ved reparasjon og vedlikehold på enheten i farlig område. Isoler enheten fra strømmen. - eller - Pass på at atmosfæren er eksplosjonsfri (tillatelse til varmt arbeid). 2.3 Kvalifisert personell for bruk i farlige områder Kvalifisert personell for bruk i farlige områder Personer som installerer, monterer, starter opp, bruker og vedlikeholder utstyret i farlig område skal ha følgende kvalifikasjoner: De er autorisert, opplært eller instruert i å bruke og vedlikeholde apparater og systemer i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene for elektriske kretser, høytrykk, aggressive og farlige media. De er autoriserte, opplærte eller har hatt undervisning i å utføre arbeid på elektriske kretser for farlige systemer. De er opplærte eller har hatt undervisning i vedlikehold og bruk av riktig sikkerhetsutstyr i henhold til gjeldende sikkerhetsregler. A5E , 05/2013 9

10 2.4 Lover og direktiver Følg testsertifiseringen, gjeldende landsspesifikke reguleringer og lover under tilkobling, sammenstilling og drift. Her inkluderes for eksempel: National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Ytterligere reguleringer for bruk i fareområder, for eksempel: IEC (internasjonal) EN (EU) 2.5 Samsvar med EU-direktiver CE merkingen på apparatet symboliserer overholdelse med følgende europeiske direktiver: Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2004/108/EC Lavspenningsdirektivet LVD 2006/95/EC Atmosphère explosible ATEX 94/9/EC Direktivet av Europaparlamentet og rådet om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet og skjerming, direktiv 89/336/EØS. Direktivet av Europaparlamentet og rådet om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til elektrisk utstyr utviklet for bruk innen visse spenningsgrenser. Direktivet av Europaparlamentet og rådet om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til utstyr og beskyttelsessystemer for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser. Gjeldende direktiver finnes i EC samsvarserklæringen om det spesifikke apparatet. 10 A5E , 05/2013

11 3 Installasjon/montering 3.1 Sikkerhetsmerknader Henvisning Materialkompatibilitet Siemens kan gi deg støtte som gjelder valg av sensorkomponenter berørt av prosessmedia. Du er likevel ansvarlig for valget av komponenter. Siemens anerkjenner intet ansvar for feil eller sammenbrudd som er resultat av inkompatible materialer. Henvisning Bruk i hjemmemiljøer Dette er et klasse A Gruppe 1 apparat, ment for bruk på industrielle områder. I et hjemmemiljø forårsaker dette apparatet radiointerferens. Uriktig montering i sone 0 Eksplosjonsfare i farlig område. Forsikre tilstrekkelig tilstramming ved prosessforbindelse. Les standarden IEC/EN Overskridelse av maksimalt tillatt driftstrykk Fare for personskade eller forgiftning. Maksimalt tillatt driftstrykk avhenger av enhetens versjon. Enheten kan skades dersom driftstrykket overskrides. Varme, giftige og korroderende media kan slippes ut. Pass på at enheten er passende for det maksimale driftstrykket på ditt system. Se informasjonen på navneplaten og/eller i "Tekniske data (Side 35)". Overskredet maksimum omgivelses eller prosessmediatemperatur Eksplosjonsfare i farlig område. Skade på enheten. Forsikre at maksimum tillatt omgivelses- og prosessmediatemperatur for apparatet ikke overstiges. Se informasjonen i kapittel "Tekniske data (Side 35)". Upassende tilkoblingsdeler Fare for personskade eller forgiftning. I tilfelle uriktig montering kan varm, giftig og korroderende prosessmedia slippes ut på forbindelsene. Forsikre at de forbindende delene (som flenspakninger og bolter) passer for kobling og prosessmedia. Elektrisk sikkerhet Usikre kobling Bruk bare tilkoblingskabel (kabler) og hybridkabel (kabler) levert av Siemens. A5E , 05/

12 Spesielle forhold for sikker drift Før det bringes i drift skal brukeren analysere samsvaret mellom forsegling og lukking av materialene versus media og temperatur for den tilsiktede monteringsposisjonen. Dette er for å sikre at vanlige atmosfæriske tilstander, som pr. IEC/EN , opprettholdes inne i apparatet. Virkning eller friksjon i apparatkapsling Enhetens kapsling inneholder aluminium og vurderes å utgjøre en potensiell antennelsesrisiko ved støt eller ved friksjon. Brukeren må ta forholdsregler for å unngå all antennelsesfare forårsaket av støt eller friksjon på grunn av innholdet av lettmetaller i sensorkapslingen. Sørg for at i ATEX/IEC Ex sone 0 og Ex sone 1 installasjoner skal ikke den totale lengden av hybridkabler og sensorkoblinger mellom barriereboksen og mottakeren overstige250 m. Kravene til IEC/EN skal tas med i betraktningen. Ikke bruk lengere kabellengder en nødvendig for en god signalkvalitet for å motvirke overdreven induksjon. I henhold til IEC/EN må selvsikrede ledere bare installeres slik at ingen elektriske eller magnetiske felter har virkning på disse lederne. Av denne grunn skal de plasseres på en måte slik at de ikke kan generere elektriske eller magnetiske felter selv, f.eks. ved å bunte dem sammen i mer enn en bunt. FORSIKTIG Varme overflater som resultat av varmt prsessmedia Fare for brannskader som resultat av overflatetemperaturer over 70 C (155 F). Gjør de riktige beskyttelsestiltakene, for eksempel kontaktbeskyttelse. Forsikre at beskyttelsestiltak ikke forårsaker at maksimum tillatte omgivelsestemperatur overstiges. Se informasjonen i kapittel "Tekniske data (Side 35)". 3.2 Anleggskrav Som det kreves etter IEC/EN , skal en plassrisikoanalyse bestemme mulige tiltak for å ekskludere farer fra overspenning. For sone 1 og 2, kan spenningsbølgebeskyttelsen i CD 6 sensoren brukes i denne hensikt. For sone 0, må det implementeres en separat spenningsbølgebeskyttelse utenfor Sentralenhet og barriereboks Utilstrekkelig luftsirkulasjon Fare for brann. Enheten kan bli for varm eller ta fyr dersom det ikke er tilstrekkelig luftsirkulasjon. Pass på tilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet. Se informasjonen i kapittel "Tekniske data (Side 35)". FORSIKTIG Direkte sollys Skade på enheten. Enheten kan bli for varm eller materialene kan bli sprø på grunn av UV-stråling. Beskytt enheten mot direkte sollys. Pass på at maksimalt tillatt omgivelsestemperatur ikke overskrides. Se informasjonen i kapittel "Tekniske data". 12 A5E , 05/2013

13 3.2.2 Sensorer FORSIKTIG Eksterne belastninger og laster Skade på enheten fra alvorlige eksterne belastninger og laster (f.eks, termisk ekspansjon eller rørspenning). Prosessmedia kan frigjøres. Hindre alvorlige eksterne belastninger og laster grunnet handlinger på apparatet. 3.3 Sikker installasjon Godkjenning Konseptet med den Ex godkjenningen er at sentralenheten ikke er modifisert, og at det brukes spesielle ATEX-godkjente kabler og foringer, og at et spesielt Ex sensor par (CD 6 Ex) brukes i farlig sone. I tillegg til dette legges en eksplosjonsbeskyttelsesbarriere til før inngang i den farlige sonen. En absolutt betingelse for godkjenning er at utstyret settes opp i samsvar med systemtegningen i del Koblingsskjema (Side 27). Ex-relevant inntrengningsbeskyttelse (IP65) omfatter hele området merket med en stiplet linje i følgende figur. Bilde 3-1 Ex-relevant IP område A5E , 05/

14 FARE Eksplosjonsfare For å trygt unngå en penetrering av eksplosivt støv eller gass inn i Ex-relevant inntrengelsebeskyttet område selv uten aktiv tilbakeblåsing til tetting av området ved bruk av blindplugger eller en tilbakeslagsventil og en nålventil. Inntrengning av støv og fuktighet For å hindre inntrengning av støv og fuktighet må eieren sikre at omgivelsestemperatur til Ex-relevant inntrengningsbeskyttelse ikke overstiger verdiene i kapittel Tekniske data (Side 35). Ansvar Etter idriftssettelse har eier alt ansvar. 3.4 Sikker installasjon Installasjonen av Ex sensorer kan av personer som er kvalifisert for arbeid i farlige omgivelser area, og som helt følger instruksjonene som er gitt i sertifikatet (sertifikatene) og driftsinstruksjonene. SE OPP Feil montering Enheten kan skades, ødelegges eller dens funksjoner kan hemmes gjennom uriktig montering. Før installasjon skal du forsikre at det ikke er synlige skader på enheten. Pass på at prosesskoblingene er rene og at det brukes korrekte pakninger og gjennomføringer. Monter enheten med korrekte verktøy. Se informasjonen i kapittel "Tekniske data (Side 35)", for eksempel krav til installasjonsmoment. Åpent kabelinntak eller feil kabelgjennomføring Eksplosjonsfare i farlig område. Lukk kabelinntak for de elektriske tilkoblingene. Bruk kun kabelgjennomføringer eller plugger som er godkjente i henhold til den aktuelle beskyttelsesklassen. SE OPP Skade på optikk Ikke installer sensorene hvis avdrivningsmedia ikke er tilgjengelig (for sensorer som krever avdrivning). Ikke forlat en avdrevet sensor med avdrivning avslått, ettersom kileoptikk lett blir skadet. Enhetenes posisjon. Enheten kan monteres i alle retninger. Når det monteres sensorer skal de store fjæringene til sammenstillingsflensen rettes nedover. Gå frem som følger: 1. Kontroller at flensene er riktig installert. 2. Monter mottaker og sender, begge med pakninger på flensene og krysstram boltene. 3. Koble sammen sensorene som beskrevet i "sensorjustering" i den detaljerte driftshåndboken. 14 A5E , 05/2013

15 Henvisning Stabiliteten til sensorjusteringen avhenger av stabiliteten til konstruksjonen der prosessflensen er montert. Dersom bruksstedet beveges grunnet, for eksempel, termiske endringer vil sensoren trenge gjentatt sammenstilling. Dette kan unngås ved å montere sensorparet på et eksternt mer stabilt underlag, som f.eks. betong eller stål. 3.5 Installasjon av barriereboksen Når LDS 6-sensorene brukes i eksplosive områder, må en barriere installeres mellom den sentrale enheten og sensorparet. Barrieren og den sentrale enheten må installeres i sikre omgivelser. Tekniske spesifikasjoner for forbindelser er gitt på barriereboksen og spenningsbølgebeskyttelsen. For veggmontering er barriereboksen utstyrt med 4 monteringsbraketter som vist i den følgende figur. 1 Veggmonteringsbrakett 2 Tetningsskive 3 M8 sekskantbolt, 9 Nm strammemoment Et veggmonteringssett er en del av leveransen. A5E , 05/

16 4 Elektriske tilkoblinger Usikre kobling Bruk bare tilkoblingskabel (kabler) og hybridkabel (kabler) levert av Siemens. 4.1 Sikkerhetsmerknader Feil kabler og/eller kabelgjennomføringer Eksplosjonsfare i farlig område. Bare passende kabler og kabelgjennomføringer i samsvar med de spesifiserte kravene i kapittelet "Tekniske data". Stram til kabelgjennomføringer i samsvar med momentet spesifisert i kapittel "Tekniske data". Ved skifte av kabelgjennomføringer, bruk kun gjennomføringer av samme type. Etter installasjon, sjekk at kablene sitter godt. Farlig kontaktspenning Fare for elektrisk støt ved feilaktig tilkobling. For spesifikasjoner av elektrisk tilkobling, se informasjon i kapittel Tekniske data (Side 35)". På monteringsstedet for enheten, følg gjeldende lover og regler for installasjon av elektrisk utstyr med nominell spenning under 1000 V. Manglende PE/jordingstilkobling Fare for elektrisk støt. Avhengig av enhetens versjon, koble til strømforsyningen som følger: Støpsel/stikkontakt: Pass på at stikkontakten som brukes har PE/jordingstilkobling. Kontroller at PE/jordingstilkoblingen på stikkontakt og støpsel passer overens. Tilkoblingsklemmer: Koble til tilkoblingsklemmene i henhold til koblingsdiagrammet. Koble først til PE/jordingstilkobling. Feil strømforsyning Fare for eksplosjon i farlig område som resultat av feil strømforsyning, f.eks. ved bruk av likestrøm i stedet for vekselstrøm. Koble til enheten i henhold til angitt strømforsyningen og signalkretser. Relevante spesifikasjoner kan finnes i sertifikatene, se kapittel Tekniske data (Side 35)" eller typeskiltet. Manglende spenningsutligning Fare for eksplosjon ved kompenserende strømmer eller tenningsstrømmer ved mangel på spenningsutligning. Pass på at enheten er spenningsutlignet (jordet). Unntak: Det kan tillates å unnlate spenningsutligning for enheter med beskyttelsestype "Egensikker Ex i". 16 A5E , 05/2013

17 Ubeskyttede kabelender Eksplosjonsfare ved ubeskyttede kabelender i farlige områder. Beskytt ubrukte kabelender i samsvar med IEC/EN Feil legging av skjermede kabler Fare for eksplosjon fra kompensasjonsstrøm mellom farlig område og ikke farlig område. Bruk kun skjermede kabler som går inn i det farlige området i en ende. Det er nødvendig med jording i begge ender, bruk en ekvipotensial jordingsforbindelse. Utilstrekkelig isolering av ikke-egensikker sikker og egensikker krets Eksplosjonsfare i farlig område. Ved kobling av ikke-egensikker sikker og egensikker krets forsikre at isolasjonen utføres riktig i samsvar med IEC/EN Forsikre at du leser enhetens godkjenninger som gjelder i ditt land. Sentralenhet SE OPP Kondens i enheten Skade på enheten ved at det dannes kondens hvis temperaturforskjellen mellom transport eller lagring og monteringsstedet overstiger 20 C (68 F). Før enheten tas i bruk skal enheten tilpasse seg i flere timer i det nye miljøet. A5E , 05/

18 4.2 Tilkobling av sensorene Tilkobling av sendersensoren Installer kablene, hybrid- og sensortilkoblingskablene, ved sendersensoren i henhold til figuren nedenfor. Kablene festes i sensoren med pakninger. Bruk alltid et smøremiddel på pakningene før installasjon, hvis ikke blir disse veldig vanskelige å fjerne senere. Flermodusfiber (SMA-tilkobler) og strømtilførselen kobles bare rett gjennom til mottakeren. Henvisning Forsikre at omgivelsestemperaturen under installasjonen alltid er innenfor spekteret som er spesifisert i delen Forbindelseskabel for hybrid og sensor (Side 36). Henvisning Beskytt alltid enkeltmodusfiberen (E2000-tilkobler) mot støv. Ikke fjern plasten før kabelen er ordentlig festet i sensoren. Bilde 4-1 Sendertilkoblinger Bilde 4-2 Sendersensor 18 A5E , 05/2013

19 Installasjon av mottakersensoren Installer sensortilkoblingskabelen i mottakersensoren i henhold til figuren nedenfor. Kablene festes med pakninger. Bruk alltid et smøremiddel på pakningene før installasjon, hvis ikke blir disse veldig vanskelige å fjerne senere. Koble flermodusfiberen til sensorkortet som vist på figuren nedenfor. Bilde 4-3 Mottakerkoblinger Sett inn mottakerdetektoren og fest den ved å vri den 90 grader. A5E , 05/

20 Fest detektorkortet. Kutt av det forhåndsmonterte forbindelsesleddet fra sensorkoblingskabelen. 20 A5E , 05/2013

21 Koble sensorforbindelseskabelen og kablene fra spenningsbølgebeskyttelsen i samsvar med følgende figur (rød til grønn og svart til brun). Tilpass hylsene som medfølger, før tilkobling, over de grønne og brune ledningene 1 og forsikre at hylseenden er så nær kontakten som mulig. Fest ledningsgruppen til den formonterte kantklipsen ved bruk av den festede kabelstroppen 2. Koble til jordingskabelen til sensorhuset med den korresponderende skruen 3. Legg flatkabelen forsiktig sammen og fest den formonterte kantklipsen ved bruk av den festede kabelstroppen 4. Forsikre at flatkabelen ikke er i kontakt med den konduktive delen av PCBen. Håndtering av inngangstetningspakningen som brukes med CD 6 sensorer. Sensorforbindelsen og hybridkablene som er forbundet med CD 6 sensorer er tilpasset med inngangsforseilingspakninger. For å sikre at sensorene er forseglet riktig, må pakningen bli installert riktig. Når pakningene leveres sammen med kablene, er de tilpasset i beskyttelsesrørene. A5E , 05/

22 Ved montering av pakningene i sensoren, bruk følgende fremgangsmåte: Så snart sensoren er montert, fjernes kablene og pakningene fra beskyttelsesslangene ved å skru løs monteringsskruene. 22 A5E , 05/2013

23 Smør pakningene med det medfølgende smøremiddelet. Forsikre at både innvendig og utvendig overflater er smurt. Sett inn kablene og pakningene forsiktig i sensoren. A5E , 05/

24 Festing: Stram monteringsskruen jevnt med 1 Nm til pakningen tetter. Jording av sensorer Bilde 4-4 CD 6 sensor (sender eller mottaker) for bruk i farlige områder Barriereboks Kobler sentralenhet til barriereboks 1. Sentralenheten og barriereboksen er koblet sammen med en 2 meter lang hybridkabel. Denne kabelen består av to optiske fibre og ett standard tvunnet kabelpar for lavspenningsstrømmen. Denne kabelen er forbundet med bunnen av barriereboksen når den er levert. 2. Koble hybridkabelen til den sentrale enheten ved bruk av standardprosedyren. Ex sender og mottakersensorer En hybridkabel brukes til å forbinde sendersensoren til barriereboksen. 24 A5E , 05/2013

25 Kobler sendersensor til barriereboks 1. Kutt av den monterte pluggen fra enden av hybridkabelen på barrieresiden. 2. Sett inn hybridkablene (én for hver kanal) gjennom åpningene på toppen av barriereboksen. Fest hver kabel med en pakning. 3. Koble til hver hybridkabel til spenningsbølgeenheten. Minus (brun kabel) skal tilkobles terminalnummer 4 og pluss (grønn kabel) til terminal nummer Koble hybridkabelen til sendersensoren. Overslag For å hindre overslag i en multikanal barriereboks som er utstyrt med en spenningsikringsenhet for hver kanal, må avstanden mellom hver være over >2 mm. Bilde 4-5 Tilkoblinger inne i barriereboksen A5E , 05/

26 Koble mottaker til sendersensoren Forbindelsesleddet som er montert på sensorkortet er allerede forbundet med en rød ledning for + og en svart ledning for. Ytterligere to ledninger skal være forbundet med forbindelsesleddet. Disse ledningene kommer fra sensortilkoblingskabelen. En detaljert forbindelsesinformasjon fås fra del Koblingsskjema (Side 27). 1. Koble til den grønne ledningen ved siden av den røde på forbindelsesleddet. 2. Koble til den brune ledningen ved siden av den svarte ledningen på forbindelsesleddet. 3. Koble sensorhusene, både på sender og mottakersiden, til jord ved bruk av den forhåndsmonterte 2 meter potensielle utjevningskabelen (gul-grønn). 26 A5E , 05/2013

27 4.3 Koblingsskjema Systemlayout Bilde 4-6 Systemtegning A5E A A5E , 05/

28 Barrierebokskretsskjema CD 6 mottakerkretsdiagram 28 A5E , 05/2013

29 5 Idriftssetting 5.1 Generelle sikkerhetsmerknader Følgende sikkerhetsmerknader gjelder for sentralenheten. Fuktig miljø Fare for elektrisk støt. Unngå arbeid på enheten når den er slått på. Dersom det er nødvendig å arbeide på påslått enhet, forsikre at miljøet er tørt. Forsikre at det ikke kommer fuktighet igjennom til innsiden av enheten når du utfører rengjørings- og vedlikeholdsarbeid. Støvete miljø Fare for elektrisk støt. Unngå arbeid på enheten når den er slått på. Dersom det er nødvendig å arbeide på påslått enhet, forsikre at miljøet er rent. Forsikre at det ikke kommer støv igjennom til innsiden av enheten når du utfører rengjørings- og vedlikeholdsarbeid. FORSIKTIG Farlig spenning ved åpen enhet Fare for elektrisk støt når kabinettet åpnes eller kabinettdeler fjernes. Før du åpner kabinettet eller tar deler av kabinettet, slå av enheten. Dersom vedlikehold er nødvendig med enheten tilkoblet, følg de spesielle sikkerhetsanvisningene. Få vedlikehold utført ved kvalifisert personell. Følgende sikkerhetsmerknader gjelder for alle systemkomponenter, f.eks. sentralenhet, barriereboks og sensorer. Farlig kontaktspenning Fare for personskade ved farlig kontaktspenning dersom enheten er åpen eller ikke ordentlig lukket. Beskyttelsesgraden som spesifisert på typeskiltet eller i kapittel Tekniske data (Side 35)" er ikke lenger garantert dersom enheten er åpen eller ikke ordentlig lukket. Pass på at enheten er godt lukket. Følgende sikkerhetsnotat gjelder barriereboksen og sensorene. Tap av eksplosjonsbeskyttelse Fare for eksplosjon i farlige områder dersom enheten er åpen eller ikke ordentlig lukket. Lukk enheten som beskrevet i kapittel "Installasjon/montering (Side 11)". Følgende sikkerhetsmerknader gjelder for sensorene. Varme overflater Fare for brannskader som resultat av varme overflater. Gjør korresponderende beskyttelsestiltak, for eksempel ved å bruke beskyttelseshansker. A5E , 05/

30 Justering av sensorer i farlig område. Før drift skal sensorene justeres som beskrevet i den detaljerte manualen for analyseapparatet. For riktig justering må det brukes Siemens justeringssett. Sensorjusteringssettet er ikke sertifisert for bruk i en potensielt eksplosiv atmosfære. Under justering av sensorer skal du forsikre at det ikke er potensiell eksplosiv atmosfære (tillatelse for varmt arbeid)! 5.2 Tilbakeblåsing på sensorside SE OPP Svikt i utblåsing av gasstilførsel Når prosesstilbakeblåsing er koblet til sensortilbakeblåsing, kan det være nødvendig å bruke tilbakeslagsventiler for å sikre at ingen prosessgass kommer inn i tilbakeblåsingslinjen i tilfelle uhell med tilbakeblåsings gassforsyningen. Dette gjelder spesielt i tilfeller av kaskadesensor og prosesstilbakeblåsing der det ellers er fare for, for eksempel, korrosive prosessgasser kan komme inn i sensorkapslingen. 5.3 Tilbakeblåsing på prosesside Med denne muligheten leveres det et analyseapparat som må monteres på prosessgrensesnittet. Skade grunnet overtrykk Merk at bruken av denne nålventilen åpner opp inn i prosessen. Prosessen må overvåkes permanent hvis den er under trykk. Hvis det kan oppstå fare for personell eller utstyr fra prosessen med overtrykk anbefaler vi å montere en tilbakeslagsventil i prosessgrensesnittet for å hindre at det flyter utfra prosessen. Forsikre at prosessen ikke under noen omstendigheter vil trenger inn i tilbakeblåsingssystemet. Dette gjelder spesielt for kaskadesensor og prosesstilbakeblåsing som eller kan føre til inntrengning av korrosive prosessgasser.. SE OPP Skade på optikk Installer alltid tilbakeblåsingssytemet før du installerer sensorene for å unngå skade på optikken under resten av installasjonsprosessen. For optimale resultater bruk sensorer for den spesifikke tilbakeblåsingstypen, levert av Siemens AG. 30 A5E , 05/2013

31 6 Service og vedlikehold 6.1 Sikkerhetsmerknader Følgende sikkerhetsnotat gjelder barriereboksen og sensorene. Utillatelig reparasjon av eksplosjonsbeskyttede enheter Fare for eksplosjon i områder med eksplosjonsfare. Reparasjon skal kun utføres av personell autorisert av Siemens. Oppstart og drift med en uløst feil Dersom det vises en feilmelding er ikke korrekt funksjon i prosessen lenger garantert. Sjekk hvor alvorlig feilen er Rett feilen Dersom feilen fortsatt er tilstede: Ta enheten ut av bruk. Ikke start den opp på nytt. Elektrostatisk ladning Eksplosjonsfare i farlige områder dersom elektrostatiske ladninger utvikles, f.eks. ved rengjøring av plastikkvedlegg med en tørr klut. Hindre elektrostatiske ladninger i farlige områder. Feil tilkobling etter vedlikehold Fare for eksplosjon i områder med eksplosjonsfare. Koble til enheten korrekt etter vedlikehold. Lukke enheten etter vedlikehold. Se kapittel "Installasjon/montering (Side 11)". SE OPP Penetrering av fukt inn i enheten Skade på enheten. Forsikre at det ikke kommer fuktighet igjennom til innsiden av enheten når du utfører rengjørings- og vedlikeholdsarbeid. Følgende sikkerhetsmerknader gjelder for sensorene. Varm, giftig eller korrosiv prosessmedia Fare for skade under vedlikeholdsarbeid. Under arbeid med prosessforbindelsen kan det slippes ut varme, giftige eller korrosive prosessmedia. Så lenge enheten er under trykk, ikke løsne prosessforbindelsen og ikke fjern noen deler som er under trykk. Før åpning eller fjerning av enheten forsikre at prosessmedia ikke kan frigjøres. A5E , 05/

32 Vedlikehold ved kontinuerlig bruk i farlig område Det er fare for eksplosjon ved reparasjon og vedlikehold på enheten i farlig område. Isoler enheten fra strømmen. - eller - Pass på at atmosfæren er eksplosjonsfri (tillatelse til varmt arbeid). FORSIKTIG Varme overflater Fare for brannskader under vedlikeholdsarbeid på deler som har overflatetemperatur som overstiger 70 C (158 F). Gjør korresponderende beskyttelsestiltak, for eksempel ved å bruke beskyttelseshansker. Etter utføring av vedlikeholdsarbeid skal berøringsvernetmonteres igjen. 6.2 Serviceinstruksjoner De følgende delene gir steg for steg informasjon om vedlikehold og serviceoppgaver for sensorene. Rengjøring av optiske deler av korssensorer Hvis overføringen for en kanal fallen under nivået som er innstilt av brukeren, vil overføringsalarmen bli aktivert. Dette betyr at sensorene for denne kanalen må har behov for service (rengjøring av de optiske overflatene og tilpassing av sensorene). Før sensorene fjernes forsikre at det ingen tilbakeblåsing er aktiv. Forberedelse Brannfare Grunnet de varme prosessgassene og/eller tilbakeblåsing kan mediasensorer og deres miljø bli veldig varmt. Dette gjelder spesielt når dampen blir brukt for tilbakeblåsing siden overoppheting av systemet ikke synes! Før du begynner å rengjøre de optiske delene av sensoren, forsikre at ingen tilbakeblåsing er i gang ingen farlige eller varme gasser kan unnslippe fra prosessen du er tilstrekkelig beskyttet mot varme overflater og rundt sensoren, f.eks. ved å bruke beskyttelseshansker Å unnlate og gjøre dette kan resultere i alvorlig brannskader! Rengjøring av prosessgrensesnittvinduet på prosessiden 1. Demonter prosessgrensesnittet, demonter også tilbakeblåsingsrøret, hvis gjeldende. Farlige prosesser eller trykkprosesser Før du begynner demontering av prosessgrensesnittet, forsikre at prosessforholdene er trygge, f.eks. at det ikke er igjen trykk eller farlige substanser på prosessiden. 2. Fjern alle støvpartikler ved å bruke trykkluft eller rennende vann. 3. Rengjør den optiske overflaten med en klut. Vann med en mindre mengde såpe eller et mildt vaskemiddel virker også i mange tilfeller. Start rengjøringsprosessen i midten og arbeid med sirkulære bevegelser mot kanten. 4. For å montere prsosessgrensesnittet, se del Sikker installasjon (Side 14). Det må også sensorene justeres på nytt. 32 A5E , 05/2013

33 Rengjøring av linsen eller prosessgrensesnittvinduet på sensorsiden 1. Slipp klemringen ved å bruke riktig verktøy. 2. Fjern sensoren. 3. Rengjør den optiske overflaten for støvpartikler ved å bruke trykkluft eller rennendevann. 4. Rengjør den optiske overflaten med en myk klut. Vann med en mindre mengde såpe eller et mildt vaskemiddel virker også i mange tilfeller. Start rengjøringsprosessen i midten og arbeid med sirkulære bevegelser mot kanten. 5. Ved montering av sensoren på nytt, forsikre at ledepinnen passer i hullet på tilbakeblåsingsflensen. Skru opp låseringen og stram den forsiktig med verktøyet. Dersom handlingen utføres riktig, vil det ikke påvirke justeringen av sensoren. Henvisning Alt arbeid med den optiske linsen krever største forsiktighet. Linsen er dekket med et antireflekterende belegg og er derfor veldig mottakelige for riper! Skift sensorelektronikken. Ved utføring av service på tverrkanalsensorelektronikken må du være ESD-beskyttet. Bruk et håndleddsbånd og jord det et sted nær sensoren. Fest stroppen rundt hånden din. For å erstatte sensorelektronikken, går du frem som følger: 1. Fjern lokket på sensoren ved å vri det mot klokken. 2. Koble bort kontakten mellom sensorkortet og sensorkoblingskabelen. 3. Fjern de to skruene som holde kortet ved å bruke en TORX 20 skrutrekker. 4. Fjern kortet forsiktig. 5. Bytt sensorelektronikken (detektormodul og/eller sensorkort). 6. Fest de to skruene som holder kortet. 7. Koble til kontakten som beskrevet i delen Tilkobling av sensorene (Side 18). 8. Monter lokket igjen ved å rotere det med klokken. A5E , 05/

34 7 Driftsnedlegging Feil demontering Følgende farer kan oppstå som et resultat av feil demontering: - Skade på grunn av elektrisk støt - fare for utslipp av medier når tilkoblet til prosessen - eksplosjonsfare i farlig område Pass på det følgende for riktig demontering: Før du starter arbeidet, kontroller at du har slått av alle fysiske variabler som f.eks. trykk, temperatur, elektrisitet osv., eller at de har uskadelige verdier. Hvis enheten inneholder farlige media, må det tømmes før demontering. Forsikre at det ikke forekommer miljøfarlig utslipp av farlig media. Sikre resterende tilkoblinger slik at ingen skader kan oppstå hvis prosessen startes utilsiktet. Identifiserte enheter med dette symbolet kan ikke avhendes i husholdningsavfalltjenesten i følge direktiv 2002/96/EC og / eller direktiv 2006/66/EC. Elektronisk avfall og elektrisk utstyr og avfall fra industrielle batterier kan returneres til forhandleren innen EU eller til et lokalt godkjent avhendingstjeneste. Se de spesifikke bestemmelsene som er gyldige i ditt land. Legg ved fraktbrevet, returner dokumentet og dekontaminasjonssertifikatet i en klar plastikkpose og fest den til utsiden av pakningen. Alle enheter og byttedeler som returneres uten dekontamineringsdeklarasjon, vil bli rengjort på din bekostning før det behandles videre. For ytterligere detaljer, se driftsmanualen. 34 A5E , 05/2013

35 8 Tekniske data 8.1 Sentralenhet Følgende tabeller overholder alle tekniske karakteristikker som er relevante for bruk av LDS 6 system i farlige områder. Generell Konsentrasjonsenheter ppmv, % vol., mg/nm 3 EU, mg/nm 3 US Visning Digital konsentrasjonsvisning (5 tall med flytende desimalpunkt) Laserbeskyttelsesklasse Klasse 1, ufarlig for øyet Design, kabinett Beskyttelsesgrad IP20 i samsvar med EN Dimensjoner 177 x 440 x 380 mm (7 x 17 5/16 x 15") Vekt Omtrent13 kg (28.7 lbs.) Montering horisontal Elektriske egenskaper Strømtilførsel Strømforbruk EMC Elektrisk sikkerhet Sikringsspesifikasjoner Elektriske innganger og utganger Antall målingskanaler Analoge utganger Analoge innganger Binære utganger Binære innganger Kommunikasjonsgrensesnitt Klimatiske forhold Omgivelsestemperatur - under drift - under transport og lagring Atmosfærisk trykk Fuktighet V AC, Hz, tilpasses automatisk av systemet med en 3-kanals sentralenhet, en ekstra ekstern strømtilførsel +24 V DC, 50 VA er inkludert i leveringspakken 50 W I henhold til EN og standardklassifikasjonen av NAMUR NE21 I henhold til EN , overspenningsklassifikasjon II V: T2.5L250V , valgfritt 2 per kanal, ma, flytende, ohmsk motstand maks. 750 Ω 2 pr kanal, utviklet for ma, 50 Ω 6 per kanal, med skiftekontakter, konfigurerbare, 24 V AC/DC/1 A, flytende 6 per kanal, designet for 24 V, flytende, konfigurerbar Ethernet 10BaseT (RJ-45) C ( F) C ( F) hpa ( psi) <85 % relativ fuktighet, ikke-kondensering A5E , 05/

36 8.2 CD 6-sensor for bruk på farlige områder CD 6 for bruk på farlige områder Spesifikasjon Dimensjon, sensor L: 450 mm (17 3/4"), Ø: 163 mm (6 7/16"), flensdiameter DN80/PN16: 200 mm (7 7/8") or ANSI 4"/150 lbs.: mm: Dimensjon, avdrivningsrør L: 400, 800 or mm (15 3/4, 31 1/2 or 47 1/4"), Ø: 44 mm (1 3/4") Vekt 2 x 11 kg (24 lbs.) Strømtilførsel I samsvar med egensikkerhetsstandarder (IEC/EN ) Strømforbruk Maks. 0.6 W Beskyttelsesgrad IP65 i samsvar med EN EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrisk sikkerhet Tillatt omgivelsestemperatur (operasjon) for komponentene i Ex-relevant IP område (se Sikker installasjon (Side 13)) Tillatt omgivelsestemperatur (lagring og transport) Atmosfærisk trykk Maksimum tillatte arbeidstrykk (MAWP) Tillatt omgivende luftfuktighet Sensor/prosessgrensesnitt Målingsbanelengde Støvkonsentrasjon I henhold til EN og standardklassifikasjonen av NAMUR NE21 I henhold til EN , overspenningsklassifikasjon II C ( F) C ( F) 8.3 Forbindelseskabel for hybrid og sensor Generell Konfigurasjon hybridkabel Kabelarmering Dimensjoner - Diameter - Lengde Slagfasthet Maksimum strekkfasthet Minimum bøyeradius 12 cm (4 3/4") hpa ( psi) for trykkresistent vindusflens 1,6 MPa (232 psi) ved 20 C (68 F) for standard flens hpa (15 psi) at 20 C (68 F) <95 % relativ fuktighet, ikke-kondensering DN65/PN6 and ANSI 4"/150 lbs.; DN80/PN16 (bare som trykkresistent variant) m ( ft) avhengig av målingsforhold (støvlast) Avhengig av partikkelstørrelsedistribusjon og optisk stilengde To optiske fibre og to tvinnede kobbertråder i én kabel for 24 V DC. Enkeltmodus optisk fiber konfigurert i begge ender med E2000 vinkeltilkoblere. Multimodus optisk fiber konfigurert i begge ender med SMA tilkoblinger. For installasjon i Ex soner skal ikke-egensikre kabler være separert fra de egensikre sikkerhetslinjene Oljebestandig polyuretan <8 mm (5/16"), total lengde 250 m (820 ft) i Ex sone 0 og Ex sone 1 installasjoner og ikke overstige 700 m (2 300 ft) i Ex sone 2 og ikke Ex installasjoner. For lengder >500 m (1 640 ft), en ekstern kraftforsyning må bestilles i tillegg. 100 N/cm 200 N (45 lbf) Klimatiske forhold Omgivende temperatur Rel. fuktighet C ( F) under operasjon, transport og lagring C ( F) under installasjon <95 % relativ fuktighet, over duggpunktet 36 A5E , 05/2013

37 8.4 Barriereboks Design, kabinett Beskyttelsesgrad IP45 i samsvar med EN Dimensjoner (uten veggmonteringssett) 400 x 240 x 155 mm (15 3/4 x 9 1/2 x 6 1/8") Vekt (fult utstyrt) Tillatt omgivelsestemperatur (drift) 8.5 Avdrivning Forhold for avdrivningsmedia Omtrent 6,8 kg (15 lbs.) C ( F) For tilbakeblåsing av nitrogen på sensorside, og for ikke-oksygene påføringer er også instrumentluft tillatt som tilbakeblåsingsmedia. Nitrogen, damp, luft og gasser som ikke er utsatt for trykkutstyrdirektiv kategori 2 er tillatt som avdrivningsgasser for prosessiden. Tilbakeblåsing med instrumentluft, nitrogen Maksimum flyt for sensortilbakeblåsing Maksimum overtrykk i sensoren Kvalitet - Instrumentluft - Nitrogen Maksimum flytrate for prosesstilbakeblåsing Duggpunkt 5 l/min (1,32 US gal/min) <500 hpa (7,25 psi) uten olje og vann Renhet høyere enn 99,7 %. For oksygenmålinger, er det anbefalt et oksygeninnhold <0.01 % i tilbakeblåsingsgass (optisk stilengde 1 m (3 ft), min. 5 % oksygen i prosessgass) 500 l/min (132 US gal/min) Målepunkt: -10 C (14 F), kondensering på optikken må unngås Blåseravdrivning Maksimum mottrykk Maksimum strømningshastighet Strømforbruk Beskyttelsesgrad (vifte) Dampavdrivning Dampkondisjonering Maksimum temperatur Minimum trykk Maksimum trykk 40 hpa (0,6 psi) 850 l/min (224,5 US gal/min) 370 W IP54, det kreves et deksel for å beskytte mot regn Overopphetet 240 C (464 F) <4 000 hpa (58 psi) hpa (232 psi), viser til envolumstrøm på omtrent l/min (291 US gal/min) 9 Produktinformasjon på internett Instruksjonene er også tilgjengelige på internett som en del av bredden i den tekniske dokumentasjonen, nettkataloger og det nettbaserte bestillingssystemet for prosessanalytiske produkter og systemerprosessanalyser (http://www.siemens.com/processanalytics) Her finner du: Produkter & løsninger, inkludert nyhetsbrevet vårt som inneholder oppdatert informasjon om våre produkter. Elektronisk handling over Internett. Support med f.eks. sertifikater, brosjyrer og kataloger. A5E , 05/

38 A Forkortelser Liste over forkortelser Forkortelse/symbol Forklaring Inch ,4 mm < Mindre enn > Større enn Mindre eller lik Større eller lik ± Pluss-minus, mer eller mindre Korresponderer med % Prosent % vol Prosent etter volum Grader C Grader celsius - 1 C 1,8 F F Grader fahrenheit - 1 F 0, C A Ampere AC Veksel Strøm ANSI Amerikansk Nasjonal Standard Institutt ATEX Eksplosive atmosfærer (Fransk: Atmosphères Explosibles) CE Eksplosive atmosfærer (Fransk: Communautée Européenne) CH Kanal cm Centimeter CO Carbon monoksid CO2 Carbon dioksid DC Like strøm DIN Tysk standardiseringsinstitutt (Tysk: Deutsches Institut für Normung) DN Diameter nominell DP Distribuert Periferisk I/O EC Europisk Fellesskap EØS Europeisk Økonomisk Samarbeid f.eks. For eksempel (fra Latin: exempli gratia) EMC Elektromagnetisk kompatibilitet EN Europeisk standard (Tysk: Europäische Norm) EPA Elektrostatisk Beskyttet Område ESD Elektrostatisk Utslipp EU Europisk Union Ex Eksplosiv atmosfære FFKM Perfluoro elastomer FKM Fluorokarbon elastomer ft foot, foot - 1ft 30,48 cm 38 A5E , 05/2013

39 Forkortelse/symbol H2 H2O HCl HF hpa d.v.s. IEC I/O IP kg khz kpa l/min lb. lbf LVD m ma MAWP maks. MCERTS mg/nm 3 mh min. MLFB mm mm² MPa N N2 NAMUR NC, n. c. nf NFPA NH3 Nm No. O2 PE PN ppm ppmv psi PUR Forklaring Hydrogen (molekular formel) Vann(damp) Hydrogen kloorid Hydrogen fluorid hektopascal Dette betyr (fra Latin: id est) Internasjon Elektroteknisk Kommite Inngang/Utgang Ingress beskyttele Kilogram Kilohertz Kilopascal Liter per minutt, en strømningsenhet Pound 1 lb 454 g Pound kraft, en enhet for kraft, 1 lbf 4.45 N Lav Spennings Direktiv Meter Milliampere Maksimum tillatteabeids trykk Maksimum Overvåkning sertifisering plan (fra miljøkontoret for England & Wales) Milligram pr normal kubikkmeter (at 0 C and 1,013 hpa) Millihenry(er) Minimum Maskinlesbart produktnummer (Tysk: Maschinenlesbare Fabrikatenummer) Millimeter Firkant millimetere Megapascal Newton Nitrogen (molekular formel) Standard arbeidskommite for måling og kontroll i kjemisk industri. Ikke tilkoblet Nanofarad Nasjonal Brann beskyttelses forening Ammonia Newtonmeter, et mål for moment Nummer Hksygen(molekular formel) Vernejording (terminal) Trykk nominell Deler pr million Deler pr million (etter volum) pound pr kvadrat tomme - 1 psi 69 hpa Polyurethan, plastikk A5E , 05/

KEYSTONE. EPI 2 kvart-tørn elektrisk aktuator Installasjons- & vedlikeholdsinstruksjoner. www.pentair.com/valves. 1. Generelle sikkerhetsanvisninger

KEYSTONE. EPI 2 kvart-tørn elektrisk aktuator Installasjons- & vedlikeholdsinstruksjoner. www.pentair.com/valves. 1. Generelle sikkerhetsanvisninger KEYSTONE 1. Generelle sikkerhetsanvisninger Innhold 1 Generelle sikkerhetsanvisninger 2 2 Beskrivelse av maskinen 3 3 Lagring og beskyttelse før installasjonen 6 4 Installasjon 8 1.2 Bruksområde EPI 2

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

OPTIMASS 2000 Håndbok

OPTIMASS 2000 Håndbok OPTIMASS 2000 Håndbok Sensor for massestrøm Programvarerevisjon: V2.2.xx Dokumentasjonen er kun fullstendig når den brukes sammen med den relevante dokumentasjonen for signalomformeren. KROHNE : IMPRESSUM

Detaljer

Manual for induksjonsmotorer og generatorer

Manual for induksjonsmotorer og generatorer Manual for induksjonsmotorer og generatorer Sikkerhetsinstruksjoner AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Generelt 2. Beregnet bruk Generelle sikkerhetsforskrifter, spesifikke avtaler

Detaljer

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Versjon 3.1 (rev. 17782) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR3: Serienummer

Detaljer

CombiBloc INSTRUKSJONSBOK. Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe

CombiBloc INSTRUKSJONSBOK. Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe INSTRUKSJONSBOK CombiBloc Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe CB/NO (1501) 6.6 Oversettelse av de originale instruksjonene Les og forstå denne manualen før bruk og vedlikehold av dette produktet. EU-samsvarserklæring

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Leica Rugby 810. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 810. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 810 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning Blokkpumpe Etachrom BC Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etachrom BC Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

BRUKSANNVISNING MPF 16-22. Rev.5 A.A. 10-10 - 09 cod.42878. Tipo modello N matricola Codice

BRUKSANNVISNING MPF 16-22. Rev.5 A.A. 10-10 - 09 cod.42878. Tipo modello N matricola Codice BRUKSANNVISNING N MPF 16-22 Rev.5 A.A. 10-10 - 09 cod.42878 Tipo modello N matricola Codice N BRUKSDEFINISJON... 4 1 GENERELLINFORMASJON... 6 1.1 Rett bruk... 6 1.2 Øvrig risiko... 6 1.3 Symboler på aggregatet...

Detaljer

BRUKSANNVISNING MPF 33-44. Rev.1 A.A. 25-09 - 08. cod.42908. Tipo modello N matricola Codice

BRUKSANNVISNING MPF 33-44. Rev.1 A.A. 25-09 - 08. cod.42908. Tipo modello N matricola Codice BRUKSANNVISNING N MPF 33-44 Rev.1 A.A. 25-09 - 08 cod.42908 Tipo modello N matricola Codice INNHOLD BRUKSDEFINISJON... 4 1 GENERELLINFORMASJON... 6 1.1 Rett bruk... 6 1.2 Øvrig risiko... 6 1.3 Symboler

Detaljer

Leica EG1150 C. Kjøleplate. Brukerhåndbok

Leica EG1150 C. Kjøleplate. Brukerhåndbok Kjøleplate Brukerhåndbok V 2.4 RevD, norsk 10/2012 Ordre nr. 14 0388 80110 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les nøye gjennom den før du arbeider med apparatet. VIKTIG Informasjonen,

Detaljer

Brukermanual. Induksjonsplate

Brukermanual. Induksjonsplate Brukermanual Induksjonsplate Innhold 1. Generell informasjon... 3 1.1 Informasjon angående denne manualen... 3 1.2 Forklaring av symbolene... 3 1.3 Forpliktelser og garanti... 4 1.4 Beskyttelse av opphavsrett...

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX PHASER 3100MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/3683384

Din bruksanvisning XEROX PHASER 3100MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/3683384 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no

Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no Alaris Gateway arbeidsstasjon Bruksanvisning no Innhold 1000DF00427 utgave 2 1/28 Innledning................................................................................................ 3 Tiltenkt bruk...........................................................................................

Detaljer

Bruksanvisning ADVARSEL! Besøk www.youtube.com/seesnake for å se instruksjonsvideoer. Serienummer. Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1

Bruksanvisning ADVARSEL! Besøk www.youtube.com/seesnake for å se instruksjonsvideoer. Serienummer. Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1 Bruksanvisning ADVARSEL! Les denne bruksanvisningen før bruk. Hvis en ikke forstår eller følger innholdet i denne bruksanvisningen kan dette resultere i støt, brann og/eller alvorlig personlig skade. Serienummer

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Pioneering for You. Wilo-SiFire EN. Monterings- og driftsveiledning. 4 181 658-Ed.01 / 2013-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-SiFire EN. Monterings- og driftsveiledning. 4 181 658-Ed.01 / 2013-11-Wilo Pioneering for You Wilo-SiFire EN no Monterings- og driftsveiledning 4 181 658-Ed.01 / 2013-11-Wilo Fig. 1: Fig. 2a: C D B 2" A 2" E Fig. 2b: Fig. 3: 21 25 26 3 27 13 19 20 24 15 23 2 22 1 14 4 12 16 11

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5: Serienummer

Detaljer

Brukermanual Leon NHD. Brukermanual Leon

Brukermanual Leon NHD. Brukermanual Leon 3 Brukermanual Leon Brukermanual Leon 26.02.2015 Brukermanual Leon Gratulerer med din nye rullestlol levert av Nordisk Helse Design as. Vi takker for at du har valgt en rullestol fra vårt sortiment, og

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. CIAT CoadisLine 600 FANCOIL KASSETT. EPTEC Energi AS

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. CIAT CoadisLine 600 FANCOIL KASSETT. EPTEC Energi AS DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS CIAT CoadisLine 600 FANCOIL KASSETT EPTEC Energi AS www.eptec.no Org.nr: NO 957492258 MVA eptec@eptec.no Oslo: 2324 4660 Moss: 6923 2200 Lillehammer: 952 25 460 Trondheim:

Detaljer

PipeCut P400 Batteri rørsag for plastrør

PipeCut P400 Batteri rørsag for plastrør PipeCut P400 Batteri rørsag for plastrør Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 FI-00210 Helsinki Finland Tel +358 9 4366750 Fax +358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning

Detaljer

INTELLIGENT VENTILSTILLER. ND9100H Rev. 2.0. Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 7ND91H 70 no Utgave 2/06

INTELLIGENT VENTILSTILLER. ND9100H Rev. 2.0. Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 7ND91H 70 no Utgave 2/06 INTELLIGENT VENTILSTILLER ND9100H Rev. 2.0 Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 7ND91H 70 no Utgave 2/06 2 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING AV PRODUKTENE I ND9000-FAMILIEN... 3 1.1 Hovedtrekk...

Detaljer