Brukermanual BioSpeed Composter M2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual BioSpeed Composter M2"

Transkript

1 Brukermanual BioSpeed Composter M2 Side 1 av 10

2 1 Sertifikat 2 Innledning 2.1 Maskinmerking 3 Instruksjoner for BioSpeed Composter 3.1 Sikkerhet og service 4 Håndtering 5 Hva kan jeg kompostere i maskinen? 5.1 Hva egner seg ikke å kompostere! 5.2 Hvordan fyller jeg i komposteringsmaskinen? 6 Oppstart Tørt avfall: Vått avfall: Justering av prosessen 6.2 Tømming av maskin: 6.3 Anvendelse av ferdig kompost 6.4 Typer avfall: Behandling av husholdningsavfall Butikk, storkjøkken eller industri 6.5 Fordeler med BioSpeed systemet 6.6 Daglig sjekkliste 7 Vedlikehold. 8 Garanti Side 2 av 10

3 1. SERTIFIKAT SERTIFIKAT BioSpeed Composter, maskin og utrustning, er produsert iht. kravene gitt av gjeldene maskindirektiv EU(98/37/EC). Ytterligere dokumentasjon kan fremlegges på forespørsel. Ved konstruksjon og produksjon har følgende normer og direktiv blitt ivaretatt: BS EN 292-1:1991 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Basic terminology, methodology. Standard, BS EN 349:1993. Title Identifier, Safety of machinery. Standard, BS EN 1088:1996. Title Identifier, Safety of machinery. Interlocking devices associated with guards. EN Machinery safety BS EN Safety of Machinery - Electrical Equipment of Machines Maskinbeskrivelse: BioSpeed Composter brukes til å kompostere organisk avfall. Komposteringen skjer i en lukket beholder av rustfritt stål. Tilførsel av nytt materiale skjer gjennom en innkastluke til prosesskammeret eller gjennom en innmatningsskrue. Ferdig behandlet materiale blir ført ut i eksempelvis en plastbeholder. Maskinkonstruksjonen består av tre hovedenheter: - Komposterings prosesskammer i rustfritt stål. - Omrøringsaksel som drives elektro/mekanisk - Elektrisk styring og sikkerhetssystem Produsent: BioCoTech AS Gamlehaugveien Paradis Tlf: Fax: Norway Side 3 av 10

4 2 INNLEDNING Takk for at du valgte BioSpeed for å kompostere Deres avfall. Denne manualen inneholder viktig informasjon og anvisninger som skal følges for at Deres BioSpeed Composter skal fungere sikkert og effektivt over lang tid. For å unngå bruksfeil av maskinen skal denne instruksjonen studeres og være lett tilgjengelig for det personell som skal betjene maskinen. Garantien gjelder kun dersom denne instruksjonen følges. 2.1 MASKINMERKING Maskinen er merket med produsentens merkeskilt. Merkeskiltet finner du på styreskap. Eksempelbilde: BioSpeed M2 Side 4 av 10

5 3 INSTRUKSJONER FOR BIOSPEED COMPOSTER BioSpeed komposterings prosess baserer seg på en metode som tilrettelegger for at mikrober kan virke under optimale forhold. Samtlige mikrober som brukes i BioSpeed systemet er videreutviklede mesofile og termofile mikrober, inkludert de cellulosenedbrytende. Dvs. at de arbeider ved en temperatur på opp til 80 grader C. Disse parametrene muliggjør kontinuerlig nedbrytning av organisk materiale til pulver meget raskt. Dette gir stor kapasitet i kompakte maskiner. BioSpeed systemet består av følgende: Et kontinuerlig system med innkast av organisk avfall i den ene enden og utkast av ferdig behandlet materiale i andre. Utkast fra utmatningsskrue skal alltid være tilkoblet et oppsamlings kar. Røreverk inkl. automatikk. Varmeslynger: Direktevirkende varmekabler Vifter for luft avtrekk. Styre- og programmeringsenhet med funksjonskontroll. Nødstopp og sikkerhetsfunksjon. Prosesskontroll. Prosesskontrollen styrer nedbrytingen mot så optimale vilkår som mulig. 3.1 SIKKERHET OG SERVICE En enkel og robust konstruksjon uten unødvendige feilkilder, som gjør at maskinen er enkel å vedlikeholde samtidig som sikkerheten ivaretas. Sikkerhetsbryter på innkastluken samt nødstoppsfunksjoner. Strømtilkobling er 230Vac, 25Amp Det er vektlagt lavt energiforbruk. Maskinen er isolert med freonfri isolering og de aller fleste delene er laget i gjenvinnbart rustfritt stål. Side 5 av 10

6 4 HÅNDTERING Maskinen er oppbygd med tre prosess kammer. I det første kammeret skal forutsetningene for en rask nedbrytning være så optimal som mulig. En rist mellom kammer 1 og 2 sørger for riktig størrelse på komposten. I det andre og det tredje kammeret kan hygienisering eller tørking utføres. Det tilføres ikke direkte varme i kammer 3. Maskinen styres ved hjelp av et datasystem som overvåker prosessen og alarmerer om eventuelle avvik. Side 6 av 10

7 5 HVA KAN TILFØRES MASKINEN? BioSpeed Composter behandler organisk material som f.eks: Frukt- og grønnsaksrester Mel, gryn og sukker Ris og pasta Brød- og kakerester Egg og eggskall Matrester uten emballasje Kaffegrut med og uten filter, samt teposer Avskårne blomster og potteplanter Husholdningspapir og papirservietter Fiske-, skalldyr- og kjøttrester Små fiske- og kjøttbein 5.1 FØLGENDE SKAL IKKE TILFØRES! Miljøfarlig avfall Støvsugerposer (inneholder tungmetaller) Tobakksprodukter og aske (inneholder tungmetaller) Bleier Plastposer Aluminiumsfolie Emballasje Kattesand Merk at finfordelt materiale gir hurtigere kompost. Kvernet material med kontrollert vanninnhold øker effektiviteten 2-3 ganger. Enkelte næringsfattige eller sterile rester kan forbli unedbrutt, som for eksempel hele kokte eller stekte ben, enkelte plantedeler etc. Om disse forbehandles gjennom finfordeling i en kvern oppstår ikke disse problemene. Alternativt kan man kverne etter behandling. Side 7 av 10

8 5.2 HVORDAN TILFØRES MATERIALET? BioSpeed Composter har innkastluke på høyre side som standard. Kontroller at materialet er uten fremmed legemer, finfordelt og med rett vanninnhold. 6 OPPSTART Fyll i materialet gjennom innkastluken. Steng luken (ved oppstart første gang, tilsettes også mikrober) VED FOR TØRT MATERIALE: Komplementer med våtere material eller forsiktig vanning. Er det rett temperatur? Er det for mye lufttilgang? VED FOR VÅTT MATERIALE: Komplementer med tørrere material som for eksempel sagflis, pellets eller revet avispapir (Fibral). Optimalt vanninnhold er ca. 60 % vann, omtrent som en svamp når man har klemt vannet ut. Er det rett temperatur? Er det for lite lufttilgang? JUSTERING AV PROSESSEN: Når sluttproduktet ser ut til å bli altfor tørt eller fortsatt altfor vått, kan dette justeres på følgende måte: Justere innstilt temperatur. (kontakt BioCoTech service) Justere lufttilgangen og eller avtrekk. Tilsette tørrere material. Tilsette våtere material eller vann. Tilsett Fibral, fint trespon eller tilsvarende. 6.2 TØMMING: Tømming skjer automatisk via en utmatingsskrue. For å hindre klemfare, skal utmatingsrøret alltid være dekket av et oppsamlingsspann eller lignende. Ved tømming av spannet skal maskinen stoppes, enten ved å åpne innkastluken eller ved å trykke på nødstoppsknappen. Side 8 av 10

9 6.3 NÅR OG HVORDAN BENYTTE DET FERDIGE MATERIALET? Etter prosessen i maskinen har det organiske materialet blitt kraftig redusert i mengde og omdannet til en pulveraktig konsistens. Dette kan kastes i restavfall eller i matavfalls span for henting av renovasjonsfirma. Materialet er også lagringsstabilt og svært rikt på næringsstoffer og salt. Pulveret egner seg derfor godt til å blandes inn med vanlig jord (1:20). Om man er usikker på nedbrytingsgraden i materialet, anbefales det en etterkompostering i noen uker etter innblandingen av vanlig jord, da gjerne utendørs og i kontakt med marken. 6.4 AVFALLSTYPER VED BEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL Når BioSpeed Composter benyttes for nedbryting av husholdningsavfall, kan avfallet med fordel samles i fuktsikre, komposterbare papirposer eller bioposer som man siden fyller i maskinen. Dette fører til at: Man unngår plast i maskinen. Papirposene puster, mindre lukt og unødig vann ventileres bort. Papirmaterialet (tørt og med høyt karboninnhold) stabiliserer prosessen. Man unngår unødig vasking og rengjøring av innkastluken og av spann VED BEHANDLING AV AVFALL I BUTIKK, STORKJØKKEN ELLER INDUSTRI Her er som regel materialet relativt bløtt, og vi anbefaler derfor at fuktigheten reguleres med for eksempel Fibral (revet avispapir), pellets eller sagflis. Alternativt kan man benytte avrenning eller drenering av materialet før det fylles i maskinen. 6.5 FORDELER MED BIOSPEED COMPOSTER Mindre følsom ved altfor ensidig materiale. Mindre risiko for ammoniakkutslipp (mikrobene senker Ph). Mindre risiko for at massen klumper seg. Høy driftssikkerhet Lite vedlikehold Side 9 av 10

10 6.6 DAGLIG SJEKKLISTE Kontroller at vifte og motor fungerer. Kontroller at sikkerhetsbryter på innkastluke fungerer. Sjekk at innkastluken kan lukkes og at det blir tett. Sjekk at rist mellom innvendige kammer ikke er tett. Sjekk at vifte utsug er tilstrekkelig åpent. 7 VEDLIKEHOLD Før alt arbeid i maskinen skal den gjøres strømløs! BioSpeed Composter er praktisktalt vedlikeholdsfri, men kontroller med jevne mellomrom at vifteinnsuget ikke er tildekket. 8 Garanti 2 års produktgaranti inkl styresystem. Vi anbefaler kunden å ha årlig tilsyn av maskinen med instruert personell fra BioCoTech. Kontaktinformasjon: Service telefon: Side 10 av 10