Dette dokumentet innholder den norske oversettelsen av boken Nubuwwat & Khilafat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette dokumentet innholder den norske oversettelsen av boken Nubuwwat & Khilafat"

Transkript

1 Dette dokumentet innholder den norske oversettelsen av boken Nubuwwat & Khilafat Boken har blitt gjort tilgjengelig i PDF format for en begrenset periode før den trykkes. Dette for å kunne luke ut eventuelle feil før den går på trykk. For feil eller andre mangler vennligst send en e-post til med boktittelen som referanse. Dato: 20.oktober 2008 Av: Syed Shan Ahmed - Sec.Taleem Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 1

2 Innholdsfortegnelse TRANSLITTERASJON... 4 FORKORTELSER... 5 GLOSSAR AV VIKTIGE UTTRYKK... 5 FORORD... 9 FØRSTE TALE...10 NUBUWWAT AV DEN UTLOVENDE MESSIAS as...10 Forfatteren...11 Nubuwwat av den Utlovende Messias as...12 Noen sitater fra Ahmadiyyah Anjuman-e-Ishat-e-Islam...14 Utdrag fra Paigham-e-Sulh...21 ANDRE TALE...24 KHILAFET-E-AHMADIYYAH & TROSKAPSED OVENFOR KHILAFAT...24 Forfatteren...25 Khilafat-e-Ahmadiyyah & troskapsløfte ovenfor Khilafat...26 Utsagn av den Utlovende Messias as...26 Utsagn av den Hadrat Khalifatul Masih I ra...33 Utsagn opp til den Andre Khilafat av de som ikke avla troskapsløfte ved Khilafat...36 TREDJE TALE...40 NUBUWWAT & KHILAFAT I AHMADIYYA MUSLIM JAMA AT...40 Forfatteren...41 Første standpunkt tatt av...42 Ahmadiyyah Anjuman-e-Isha at-e-islam...42 Andre standpunkt tatt av...44 Ahmadiyyah Anjuman-e-Isha at-e-islam...44 Tredje standpunkt tatt av...46 Ahmadiyyah Anjuman-e-Isha at-e-islam...46 FJERDE TALE...49 TROSRETNING TIL...49 DEN UTLOVENDE MESSISAS as...49 &...49 HANS ETTERFØLGERE OM PROFETDØMMET TIL...49 DEN UTLOVENDE MESSIAS as...49 Forfatteren...50 Profetier av den Hellige Profeten saw...51 Oppfyllelse av profetiene...51 Trosretningen til den Utlovende Messias as...52 Misforståelser fjernet av den Utlovende Messias as...56 Veiledning gitt av den Utlovende Messias as på hvordan å presentere hans påstand...61 Synspunkter til den I & II Khalifah...64 Hadrat Khalifatul Masih I ra...64 Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 2

3 Hadrat Khalifatul Masih II as...65 En enkel måte å avgjøre denne kontroversen på...65 I Referanser til den Hellige Koranen...68 II Indeks...68 Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 3

4 TRANSLITTERASJON [Her følger det en translitterasjonsdels som må fylles ut basert på uttale som kan relateres til norsk språk] Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 4

5 FORKORTELSER Følgende forkortelser har blitt brukt i denne boken. Lesere er oppfordret til å resitere hele ordet når man leser boken. Saw Sallallahu alaihi wa sallam, som betyr må Allahs fred og velsignelse være med ham, skrevet bak navnet til den Hellige Profeten Muhammad saw. As Alaihis salam, som betyr fred være med ham, skrevet bak navnene til andre Profeter enn den Hellige Profeten Muhammad saw. Ra Radi Allaho anhu anha anhum, som betyr må Allah være tilfreds med ham/hun/dem, skrevet bak navnene til disiplene til den Hellige Profeten saw, og av Utlovende Messias as. Rta Rahmatullah alaih, som betyr må Allah drysse Hans nåde på ham, skrevet bak navnene til de avdøde fromme Muslimene som ikke var Kompanjonger til den Hellige Profeten Muhammad saw og den Utlovende Messias as. GLOSSAR AV VIKTIGE UTTRYKK For å få bedre utbytte av denne boken forklares noen Islamske terminologier nedenfor. Allah Allah er det personlige navnet til Gud i Islam. For å vise riktig ærbødighet til Ham, tillegger Muslimer ofte Ta ala, som betyr den Høyeste, når de refererer til Hans hellige navn. Ahmadiyyah Muslim Jama at Fellesskapet av Muslimene som har akseptert budskapet til Hadrat Mirza Ghulam Ahmad as av Qadian, som den Utlovende Messias og Mahdi. Menigheten ble etablert av den Utlovende Messias as, og er nå under lederskapet til den femte Khalifah, Hadrat Mirza Masroor Ahmad (må Allah være hans hjelper). Menigheten er også kjent som Jama at-e-ahmadiyyah. Ahmadiyyah Anjuman-e-Isha at-e-islam En gruppe Ahmadi Muslimer, som under tiden til den Utlovende Messias as aksepterte budskapet hans, inkludert det at han var Ummati Nabi, en profet som er underordnet den Hellige Profeten saw og innenfor hans Ummah (fold). De tok også et troskapsløfte i hånden til den første Khalifah av Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 5

6 den Utlovende Messias as, Hadrat Alhaj Maulavi Nur-ud-Din ra, men godtok ikke de Khalifah som etterfulgte han. Ahmadiyyah Anjuman-e- Isha at-e-islam er også kjent som Lahore Gruppen av Ahmadiyyah Muslim Menighet, og Ahl-e-Paigham. Amir Bai at Dajjal Dajjalyyiat Leder Troskapsløfte Substantivformen til Dajjaliyat Antikrist Hadith Utsagn av den Hellige Profeten Muhammed saw. Flertall er ahadith. Hadrat Den Hellig Profet saw En form for respekt brukt for en person med etablert rettferdighet og fromhet. Et terminologi eksklusivt brukt for Hadrat Muhammad, grunnleggeren av Islam (må Allahs velsignelse og fred være med ham). Den Hellige Koranen Boken send av Allah for rettledning av menneskeheten. Den ble åpenbart til den Hellige Profeten saw, over en periode på 23 år. Imam Isti ara Jama at Kalimah Khalifah Det Arabiske ordet Imam betyr leder. Ervervelse av åndelig status gjennom symbolisme Det Arabiske ordet Jama at betyr felleskap. I denne boken referer ordet spesifikt til Ahmadiyyah Muslim Jama at. Den Islamske trosbekjennelsen, La Ilaha illallaho Muhammadur rasullulah, som betyr Det er ingen verdig tilbedelse unntatt Allah, og Muhammad er Allahs sendebud. Kalif er derivert fra det Arabiske order Khalifah, som betyr etterfølger. I Islams terminologi anvendes ordet rettferdig Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 6

7 Khalifah på en av de fire Khulafah, som fortsatte arbeidet til Hadrat Muhammad saw, den Hellige Profeten i Islam. Ahmadi Muslimer refererer til en etterfølger av den Utlovende Messias as, som Khalifatul Masih. Khulafah er flertallsordet. Khalifatul Masih I Hadrat Maulana Nur-ud-Din ra, den første etterfølgeren til den Utlovende Messias as. Khalifatul Masih II Hadrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad ra. Han er også kalt Musleh-e-Mau ud (den Utlovende Reformatoren) fordi han var født i 1886 i overensstemmelse med profetiene til den Utlovende Messias as, angående fødselen av en rettskaffen sønn, som ville være skjenket med spesielle attributter. Hans hele liv er et vitnesbyrd på fullførelsen av profetien. Khataman-Nabiyyin Profetens segl, en tittel anvendt for den Hellige Profeten saw, i den Hellige Koranen. Substantivformen for konseptet kalles Khatme-Nubuwwat. Khilafat Institusjon for etterfølgelse i Islam. Khilafat-e-Ahmadiyyah Kalifatet etablert i Ahmadiyyah Muslim Jama at etter bortgangen av den Utlovende Messias as. Kufr Majaz Mahdi Muhaddath Mujaddid Mulham Tvilende Ervervelse av en åndelig status gjennom refleksjon. Den bokstavlige oversettelsen av ordet er den rettledende. Dette er en tittel gitt av den Hellige Profeten saw, til den siste tids ventende Reformator. Mottaker av hyppige samtaler med Allah. Reformator Mottaker av Allahs åpenbaring Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 7

8 Nabi Nubuwwat Utlovende Messias Qiblah Rasul Profet. Se også Ummati Nabi og Zilli Nabi. Profetdømme. Grunnleggeren av Ahmadiyyah Muslim Jama at, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad as av Qadian. Han påstod han var sendt av Allah, i overensstemmelse med profetiene til den Hellige Profeten saw, om gjenkomsten av en Mahdi, og Messias iblant Muslimene. Guds hus i Mekka henimot hvor Muslimene vender ansiktet imens de utfører bønn. Guds sendebud. Substantivformen er Risalat, som indikerer sendebudskap. Sadr Anjuman Ahmadiyyah En institusjon etablert av den Utlovende Messias as, til drive de administrative forhold av Ahmadiyyah Muslim Jama at. Shari ah( at) Ummah Ummati Nabi Zilli Nabi Religiøs lov. Det Muslimske Fellesskapet. Ummati betyr en som følger den Hellige Profeten saw. Uttrykket Ummati Nabi betyr en etterfølgende profet innenfor dispensasjonen til den Hellige Profeten Muhammad saw, og underdanning ham på alle måter. Zilli betyr refleksjon. Tittelen Zilli Nabi som ble gitt til den Utlovende Messias as, betyr at han reflekterte profetdømmet til den Hellige Profeten saw, og hadde ingen uavhengig status. Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 8

9 I Allahs navn, den mest Nåderike, den evige Barmhjertige. Vi lovpriser Ham, og påkaller Hans velsigner på Hans Edle Sendebud FORORD Troende av sannheten til den Utlovende Messias, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad av Qadian (alaihis salam), inkluderer et felleskap av mennesker kjent som Ahmadiyyah Anjuman-e-Isha at-e-islam, Lahore gruppen av Ahmadiyyah Muslim Jama at, og Ahl-e-Paigham. Gjennom livet til Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (alaihis salam), godtok ledere av Lahore gruppen budskapet til den Utlovende Messias as, inkludert det å være Ummati Nabi, en profet som er underordnet den Hellige Profeten (sallallahu alaihi wa salam) innenfor hans Ummah (etterfølgere). De tok også et troskapsløfte ved hånden til den første Khalifah av den Utlovende Messias as, Hadrat Alhaj Maulavi Nur-ud-Din (radi allaho anhu), men aksepterte ikke de påfølgende Khalifah. Selv om gruppen er i mindretall, blant de troende til sannheten av Hadrat Ahmad as, mindre enn en prosent av totalen av den samlede antallet Ahmadier. De presenterer seg allikevel som den ledende retningen av hans etterfølgere, og skriftene til den Utlovende Messias as, feilsiteres på internett og i deres publikasjoner. De er kanskje i den oppfatningen at de gjennom denne taktikk vil forsone ikke- Ahmadier, spesielt i Pakistan. De bør huske at denne taktikken har feilet dem de siste 90 årene. Gjennom opphisselsen tilskyndet av motstandere av Ahmadiyyat, så vel som i den rettslige og de konstitusjonelle debattene. De har alltid blitt gruppert (av motstandere) innenfor gruppen av etterfølgere til Khilafet-e-Ahmadiyyah (institusjon av kalifatet til Ahmadiyyah Muslim Jama at). Det nylige valget av Hadrat Mirza Masroor Ahmad (må Allah være til hans hjelp), som den femte Khalifah av den Utlovende Messias as, og den eksemplariske tro og fromhet vist av Ahmadiyyah Muslim Jama at i å legge troskap til han, er enda et mektig eksempel av den andre manifestasjon av Kreftene til den Allmektige Allah, som profetert av den utlovende Messias as i Al-Wassiyat. Vi ber i hengivenhet alle medlemmer av denne gruppen til å akseptere i all oppriktighet den Utlovende Messias as, som han proklamerte til å være basert på Guddommelige åpenbaringer, en Ummati Nabi. En profet underordnet den Hellige Profeten saw, og innenfor hans Ummah. De fire talene i denne boken presenterer i detalj proklamasjonene til den Utlovende Messias as, i samsvar med profetiene til den Hellige Profeten saw. De vil også fjerne misforståelser forårsaket av mistolkinger av hans proklamasjoner. Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 9

10 FØRSTE TALE NUBUWWAT AV DEN UTLOVENDE MESSIAS as Av Maulana Abul Ata Jallundhari Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 10

11 Forfatteren Maulana Abul Ata Jallundhari ( ) Maulana Abul Ata Jallundhari ble født i distriktet Jallundhar (India) i I en alder av 11år, tok faren han med til Qadian for studier, hvor han uteksaminerte i Arabisk med distinksjon. I 5 år tjenestegjorde han som ansvarlig misjonær i Palestina, og ervervet seg stor dyktighet i arabisk. Han startet magasinet Al-Bushra i 1933, og senere også Al-Furqan. Han var en profilert skribent, og skrev utallige bøker på Urdu og Arabisk. Han holdt mange offentlige debatter om forskjellige emner, inkludert en med Maulavi Thana ullah Amritsari. Han tjenestegjorde som rektor for Jami ah Ahmadiyyah og Jami at-ul- Mubashirin fra 1944 til Han var også et av medlemmene i delegasjonen til Ahmadiyyah Muslim Jama at i 1953 og i1974 til regjeringen til Pakistan. Han tjenestegjorde også som et medlem av Ifta (lovkyndige) komiteen i mange år til hans død. Han er en av tre medlemmer som ble gitt tittelen Khalid-e- Ahmadiyyat, av Hadrat Musleh-e-Mau ud ra. Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 11

12 Nubuwwat av den Utlovende Messias as Referanser opp til 1914 fra de som ikke tok troskapsløftet ved Khilafat-e-Ahmadiyyah, etter bortgangen til Hadrat Khalifatul Masih I. Denne tidsalderens Messias har nå kommet til syne. Allah har nå fullført det Han lovet den dagen. Velsignet er han som nå tror. Og rangeres med kompanjongene til den Hellige Profeten saw, ved å akseptere meg. Den samme eliksir har blitt tilbydd dem av den Gjestmidle Gud. Glorie er til Ham som setter mine fiender i skam. (Oversettelse av vers på Urdu av den Utlovende Messias as ) Gjennom det velsignede livet til den Utlovende Messias as, sirklet alle Ahmadier rundt has geistlige lys som møll. De anerkjente fullstendig hans status. Alle hans etterfølgere trodde fastbestemt, at han som en tjener av den Hellige Profeten (Khataman-Nabiyyin, sallallahu alaihi wa sallam), avledet åndelige nåde fra han. Den Utlovende Messias as ble en Ummati Nabi. De alle ofret, med ytterst nidkjærlighet og kjærlig andakt, alle typer ofringer for utberedelsen av Islam. Redaktøren av bladet Badr deklarerte hans tro som følgende; Hør! Enhver Ahmadi er fast bevisst på troen, at den velsignede, den edle og rettferdige personen, som folk kaller Mirza Qadiani, er en Nabi utvalgt av Gud (Badr, 18.juni 1908, s.11). I følge Ahmadiyyah Muslim Jama at, kan ingen lovbringende Nabi nå komme, faktisk så er alle som kommer med en slik påstand en vantro, og en løgner. Den eneste typen Nabi som kan komme innenfor Ummah av den Hellige Profeten saw, forutsetter at han ikke bringer med seg noe nytt lovverk. Grunnleggeren av Ahmadiyyah Muslim Jama at skriver selv; Nå er alle Nubuwwat avsluttet utenom Muhammad saw sin. Ingen Nabi med en ny Shari ah kan komme. En Nabi uten en ny Shari ah kan komme, men bare hvis den er innenfor Ummah. På dette grunnlaget er jeg en Ummati så vel som en Nabi. (Tajalliyat-e-Ilahiyah, Ruhani Khaza in, vol.20 s ). Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 12

13 I mars 1914, gjennom etableringen av det andre Khilafat, avslo enkelte å ta ed om troskap, og satte seg selv utenfor pålen til Khilafat. Opptil mars 1914, hadde disse menneskene klebet seg til den ikke lovgivende Nubuwwat til den Utlovende Messias as. Jeg vil begrense meg selv til fortsette å referere til referanser av deres egne ord. Disse klare utsagn trenger ikke noen utdypende kommentarer eller forklaringer. Den første og den andre referansen håndterer de fundamentale prinsipper, og med den sanne betydningen av Khataman-Nabiyyin 2 og la Nabiyyin ba di 3. I tillegg til disse to finnes det 20 andre referanser hvor både unge og gamle i gruppen har deklarert akseptanse av Nubuwwat og Risalat av den Utlovende Messias. Referanser følger; Den sanne betydningen av Khatm-e-Nubuwwat Maulavi Muhammad Ali, som fra 15. mars 1914 til 13. oktober 1951 var Amir av Ahmadiyyah Anjuman-e-Isha at-e-islam [menneskene som benektet profetdømme etter den første Khalifah] skriver; Referanse på side Profetens segl, en tittel gitt til den Hellige Profeten saw i den Hellige Koranen al-ahzab 33:41 3. Ordene til utsagn av den Hellige Profeten saw, betyr bokstavlig talt; Det er ingen profet etter meg. Dette fellesskapet tror at den Hellige Profeten saw er Khataman- Nabiyyin i den rette forstand. Vi tror at enhver Nabi, hvorvidt gammel eller ny, ikke kan komme ved å ta til seg statusen til Nubuwwat, uten å være formidlet av den Hellige Profeten saw. Etter den Hellige profeten saw, har Allah den Allmektige lukket alle dører til Nubuwwat og Risalat, men døra har ikke blitt lukket for de perfekte etterfølgere av den Hellige Profeten saw, som følger han nøyaktig og tilegner seg Guds lys ved å adoptere fargene til hans perfekte moral, fordi de er en refleksjon av den samme hellige og dampende personlighet. Andre Muslimer tror at Profeten Jesus as, som gikk bort 600 år før han, vil returnere, noe som virkelige ødelegger forståelsen av Khatm-e- Nubuwwat. (Review of Religions, Urdu, mai 1908, s.186). Den sanne signifikansen av La Nibiyya Ba di Maulavi Umar Din av Simla sa; Våre motstandere har larmet i tolkningen av la Nabiyya ba di [det er ingen Nabi etter meg]. I deres taler referer de ofte til dette og deklarer samtidig forkynnelsen til at den Utlovende Messias as bygger opp til Kufr og Dajjaliyat [opptreden til Antikrist]. Sannheten er det at tilstanden til disse menneskene er lik jødenes ledere. Meningen at det Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 13

14 ikke er noen Nabi etter den Hellige Profeten saw, er at det ikke kan være noen Rasul som bringer med seg en ny Nubuwwat eller Shari ah. Det kan være en Nabi som er en tjener av den Hellige Profeten saw. En lærd på Hadith, Mullah Ali Qari, har gjort dens betydning veldig klar ved å utdype meningen av hadith, Hvis Abraham hadde levd ville han ha vært en Nabi. (Paigham-e-Sulh 4 16.september 1913). Noen sitater fra Ahmadiyyah Anjuman-e-Ishat-e-Islam Maulavi Muhammad Ali Den utvalgte opphøyde Rasul 1) Maulavi Muhammad Ali, sa følgende under sin tale i Ahmadiyyah bygget i Lahore; Referanse på side Offisielle organet til Anjuman-e-Isha at-e-islam Hva nå enn våre motstandere måtte adoptere, så er vi fast bestemt på troen at Gud kan fostre Anbiya. Han kan tillate mennesker statusen siddiq [sanndru], shahid [martyr], og saleh [rettferdig], men det trengs en som må spørre. En til hvem vi kan håndlegge troskap, han er den utvalgte, den opphøyde, og den åndelige renheten har nådd nye høyder i han. (Talen til Maulavi Muhammad Ali, Ahmadiyyah bygget, sitert i Al-Hakam 18.juli, 1908, s.6). Fordringshaver til Risalat 2) Under kommenteringen av holdningen til kritikere av den Utlovende Messias as, og sammenligningen av denne situasjonen med Charagh Din av Jammu, skriver Maulavi Muhammad Ali; Det er ikke overraskende at en mann 5, som er en tilhenger av Islam, og som gjør krav på Risalat 6, og som prøver å etablere sannheten til Islam over hele verden, og som motbeviser alle falske doktriner, blir bombardert med kunngjøringer på frafall og dermed gjort hans liv totalt avgrenset. Når noen derimot gjør krav på Risalat til støtte for kristendommen, men utvendig påstår å være en Muslim, da skrives Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 14

15 det ikke en eneste linje i motstand mot han. (Review of Religions, Urdu, mai 1906, s.166). Mirza Ghulam Ahmad er en slik Nabi 3) Maulavi Muhammad Ali skriver; En slik Nabi har blitt sendt av den Allmektige Allah på nåværende tid, men mennesker avviser hans sannferdighet, slik de har avvist sannferdigheten til de tidligere. Dessverre! Disse menneskene bør reflektere, har de ikke blitt vist de tegn som intet menneske kan vise? Redder han ikke dem fra deres synd, slik de tidligere Anbiya gjorde? Skaper han ikke i dem troen på et Allvitende, Allmektig vesen, slik det var innkalkulert i de tidligere nasjoner? En slik Nabi er Mirza Ghulam Ahmad av Qadian. (Review of Religions, vol.3, 7.juli 1904 s.204). Referanse på side Eksempel: Den Utlovende Messias as 6. Eksempel: Charagh Din av Jammu 4) Maulavi Muhammad Ali skriver; Gudfryktige Profeter av India Vi tror at løfte om en Guddommelige inkarnasjon, som var gitt til dem, var fra Gud. Allmektige Allah fullførte dette løftet i personen av den rettferdige Nabi av India, Mirza Ghulam Ahmad as av Qadian (Review of Religions, november 1904 s, 144). Utlovende Mursal 7 av den siste tidsalder 5) Maulavi Muhammad Ali skriver; For å gjenkjenne Gud og være helt sikker på at Han finnes er noe unikt. Dette kan kun oppnås gjennom å observere de mirakuløse tegn på Guds makt og kunnskap. Slike tegn vises kun av profeter og sendebud av Gud. Dette har vært måten til Gud siden begynnelsen, at når troen er totalt utslettet fra mennesker hjerter, vil så Gud igjen vise ekstraordinære krefter ved å vise mirakuløse tegn gjennom profetene. På denne måten skaper Gud sikkerhet på Hans eksistens i menneskers hjerter, som skaper gudfryktig forandring i dem. Slik er nødvendig i vår nåværende tidspunkt, fordi tegn vist av de tidligere profeter har blitt gjort til gamle fortellinger. I disse dager besitter ikke mennesker en slik leven og sterk tro i deres hjerter, noe som gjør dem mer Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 15

16 tilbøyelig til å begå synd. Dette er årsaken til at moralske tilstander har forringet, og folk har blitt neglisjerende ovenfor åndelig utvikling. Derfor har Allah den Allmektige ved dette tidspunktet sendt en Mursal og det er den samme Nabi som har blitt sendt fra begynnelsen, profetert til å gjenkomme i den siste tidsalder. Fordi Han som kom med denne lovnaden visste at noen sendt av Ham ville bli savnet i den siste tidsalderen. Derfor, i samsvar med Hans lovnad, sendte Han den utvalgte til å gjenopprette tro og religion, slik at den utvalgte måtte skape sikkerhet og tro til Gud i hjertene til folk, og demonstrere slike mektige tegn til Gud, slik bevitnet av folk under tiden til tidligere profeter. Mennesket kan ikke beskytte seg selv fra trelldommen til synd, så lenge et levende tro ikke er skapt. Uten tro kan ikke mennesket reddes fra synd, og det er umulig å oppnå sikkerhet uten å iaktta den ferske manifestasjon av Guds kraft. Ferske tegn kan ikke demonstreres uten at den som har blitt utnevnt av Gud har kommet. Referanse på side En som har blitt sendt av Gud En slik man, en Mursal som kan skape sikkerhet i troen, er grunnleggeren av Ahmadiyyah Menigheten. (Review of Religions, Urdu, mai 1906, s ). En Nabi i samsvar med Guds sedvane 6) I hans betraktning av magasinet Tash hidh-ul-adhan, skriver Maulavi Muhammad Ali følgende; Tash hidh-ul-adhan en journal utgitt kvartalsvis, har startet sine publikasjoner fra Qadian, og den første utgivelse har nettopp blitt gitt ut. Det er et eksempel på høy besluttsomhet vist av de unge mennene til bevegelsen. Måtte Allah velsigne den. Dens årlige abonnement er på 12 annas (60øre). Redaktøren til journalen er Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad ra, sønn av den Utlovende Messias as. Denne utgaven av journalen innholder en introduksjon til hans skrifter på 14 sider. Den vil under alle omstendigheter leses og verdsettes av medlemmene av menigheten, men jeg ønsker å trekke oppmerksomhet mot motstandere til bevegelsen, for som et klart bevis på sannheten til bevegelsen. Sammendraget av utredningen er når verden er korrupt, og forlater den veien vist av Gud, når mennesker hengir seg til alle typer synd, når det begjæres etter materiell lyst. Slik gribber sluker kadavre, og er totalt hensynsløs til det hinsidige, dette er Allahs vei, i det Han utnevner en Nabi for slike tider. Han sprer den sanne læren, og bringer folk til den rette vei. Folket blendet av synd, og beruset på Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 16

17 verdslige lyst, ler av Nabi eller forfølger han. De forfølger hans kompanjonger, og prøver å sette en stopper for hans menighet. Likevel, siden det er en menighet som er etablert av Gud, kan den ikke ødelegges av menneskelig vilje. Tvert i mot så informere Nabi hans etterfølgere, at hans motstandere vil lide nederlag til slutt, og at Gud vil tilintetgjøre noen av dem for å bringe de andre på den rette vei, og dette er den måten det skjer på. Dette er Allahs handlemåte siden evigheten, og dette er hva som skjer nå. (Review of Religions, Urdu, mars 1906, s ). 7) Mir Hamid Shah skriver; Mir Hamid Shah av Sialkot Forstå dette punktet mine kjære! Forstå det ordentlig. Vi bør aldri glemme læren til Messiasen. Nabi, Mulham, Mujaddid, han er av alle disse. Vi bør prøve å fortsette å proklamere dette. (Vers på Urdu, Paigham-e-Sulh, 28. desember, 1913, s.8). Dr.Sayyed Muhammad Husain Shah 8) Dr. Sayyed Husain Shah av Lahore skriver; Vi takker Allah den Aller Største, hundre på tusener av ganger på at Guds 8 åpenbaring fullendes i dag. Det beviser til verden i dag at disse ordene er Guds ord, og den som brakte det, er en sann Mursal. Allah har konkluderende bevist poenget. (Supplement til Paigham-e-Sulh, 27. juli, 1913) Referanse på side Referansen er til åpenbaringen til den Utlovende Messias as på arabisk. Romerne har lidd nederlag 9) Dr.Basharat Ahmad skriver; Dr.Basharat Ahmad Oppsummert vil de være Nabi og Rasul, men de vil samtidig også være Ummati innenfor dispensasjonen av den Hellige Profeten saw, fordi på denne måten vil ikke deres Risalat og Nubuwwat være motstridende til Khatm-e-Nubuwwat. (Paigham-e-Sulh, 24. februar 1914). Dr.Mirza Ya qub Baig 10) Som svar til den Utlovende Messias as, skriver Dr.Mirza Ya qub; Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 17

18 Det er ved Guds Nåde, at det for jubeloldinger som oss har blitt sendt en Anbiya, Auliya, og Sulaha i hver tidsalder. (Supplement til Paighame-Sulh, 5. mars, 1914). Maulavi Muhammad Ahsan av Amroha 11) Maulavi Muhammad Ahsan av Amroha skriver: Av etterkommere til Hadrat Abraham as, var den Utlovende Messias as, født blant avkommet til Isak as, slik at profetien [Her skal det være tekst på Arabisk] og slik belønner Vi dem som gjør godt (al-an am, 6:85). måtte fullføres gjennom begge sønnene. Fra Ismaels as ætt, la en slik perfekt og fullkommen leder av sendebudene (måtte Allahs velsignelse og fred være med han) bli født, slik at hans etterfølgere blir deklarert som; [Her skal det være tekst på Arabisk] Dere er den beste menighet (al-e-imran 3:111). Og fra Isaks as ætt, skal en slik Nabi, den Utlovende Messias as bli født, som er en tjener av Ahmad saw, men med dette også en Nabi. Derfor vil dette løftet; [Her skal det være tekst på Arabisk]..og Vi ga profetdømmet og Boken til hans slekt.. (al-ankabut, 29:28). bli fullført (Supplement til Badr, 26. januar, 1911, s.2). 12) Maulavi Muhammad Ahsan av Amroha skriver også; Den hellige personligheten til Mirza Sahib har oppnådd den andre Nubuwwat, som har blitt lovet dem som følger Allah og den Hellige Profeten saw. Allah den Allmektige sier; [Her skal det være tekst på Arabisk] Og den som adlyder Allah og dette Sendebud- slik skal være blant dem som Allah ha vist sitt Velbehag nemlig: profetene, og de sanndru, og martyrene og de rettferdige (al-nisa, 4:70). I følge dette verset kan de som er inkorporert av dette løftet kalles for Siddiq, Shahid eller Salihin, også kan de kalles for Anbiya. På grunn av Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 18

19 dette har den Utlovende Messias blitt kalt for Nabiullah i mange av den autentiske ahadith. (Fotnote, Risalat Attibyan fi istehlalissibyan, juli 1908, s.33). 13) Som embetsholder for Bahishti Maqbra 9, skriver Maulavi Muhammad Ahsan av Amroha; Den Utlovende Messias og Mahdi as, kom for å få løftet til å gå i oppfyllelse. De er informert om deres rank i paradiset. Og denne gravlunden ble vist til den Utlovende Messias as i en visjon, omtrent to år før hans bortgang, i samsvar med hadith som sier; Ingen Nabi går bort før han er vist av Allah hans hvilested i paradiset. Derfor, selv om han tok sitt siste åndedrag i Lahore, ble han likevel begravd i Bahishti Maqbarah i samsvar med denne hadith; En reisendes død er martyrdom. (signert 27. juli, Registerkontoret Bahishti Maqbarah). Referanse på side Gravplassen etablert av den Utlovende Messias as, i Qadian i samsvar med en visjon. Uttalelser under ed av Maulavi Muhammad Ali i retten 14) a. Under tilstedeværelsen til den Utlovende Messias as, vitnet Maulavi Muhammad Ali i retten den 13.mai På spørsmål fra Khawaja Kamal-ud-Din svarte han; Den som fornekter sannferdigheten til en Nabi er en stor løgner. Mirza sahib har kunngjort seg selv som en Nabi. Hans etterfølgere tror på han til å være sann i hans påstand, og hans motstandere anser han som falsk. Den Hellige Profeten saw, er sann i henhold til Muslimene, men falsk i følge de kristne. b. 16.juni 1904 under tilstedeværelsen til den Utlovende Messias as, responderte Maulavi Muhammad Ali til kritikk framsatt av Maulavi Karam Din; Mirza sahib gjør krav på Nubuwwat i hans skrifter. Hensikten med denne kunngjøringen er; Jeg er en Nabi, men har ikke brakt med meg noen ny Shari ah. I følge den Hellige Koranen sies det; den som behandler en slik sann fremlegger som en løgner, er selv en stor løgner. (Rettergang s.362.). Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 19

20 Tale av Khawaja Kamal-ud-Din 15) Al-Hakam datert den 14.mai 1911 rapporterte; Batalvi i hans essay i tidskriften Paisa sier at Khawaja sahib har fornektet den Utlovende Messias as som en Nabi og Rasul. Men Batalvi vil bli ergret når han får vite at i hans egen hjemby i Batala [skriver Khawaja sahib bestemt og klart i has tale]; I ditt eget nabolag har en Nabi og Rasul kommet til syne. Det er opp til deg til å velge å tro på han eller ikke. 16) I Maulavi Karam Din av Bhain sin sak [District Jehlum], arbeidet Khawaja Kamal-ud-Din og Maulavi Muhammad Ali som fungerende sakfører, og leverte inn følgende erklæring med signaturen til den Utlovende Messias as ; Det er et annet synspunkt når det kommer til Muhammedansk teologi. En som gjør til skamme en som gjør krav på å være en profet, er en kadhdhab [stor løgner], og dette har blitt bevisført gjennom rettsforfølgelse. Klageren vet veldig godt at den anklagende står ved sin påstand, og ved å motsette seg dette, gjør han den anklagende til skamme. I religiøs terminologi kalles klageren følgende for en kadadhab. (Saksgangen Gurdaspur Rett, s.194). Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 20

21 Utdrag fra Paigham-e-Sulh En Rasul fra Gud 17) Den 18.desember 1913, skrev Paigham-e-Sulh; Disse ulykkene forteller at en Rasul og stedfortreder av den Hellige Profeten saw, skal komme til denne jorden for å forberede en menighet som innehar de karakteristika av de sanne troende i samsvar med løftet; [Her skal det være tekst på Arabisk] og Vi straffe aldri før Vi har oppreist et Sendebud. (Bani Isra il 17:16) Men, den som ikke aksepterer vil bli vekket med kraftige angrep. Dette er slikt det skjedde. Ulykkene oppstår på grunn av benektelsen av en Rasul 18) Den 25.Januar 1914, skrev Paigham-e-Sulh; Hvor godt vil det være hvis Muslimene funderer over; [Her skal det være tekst på Arabisk] og Vi straffe aldri før Vi har oppreist et Sendebud. (Bani Isra il 17:16) Ved dette bør de prøve å søke etter Rasul, fordi på grunn av deres fornektelse vil ulykkene fremkomme oftere. Kombinerte erklæringer 19) Paigham-e-Sulh skrev den 13.september 1913 følgende; Det er vår tro at vi er blant de første som hengir oss til den Utlovende Messias as. Det var i vår tilstedeværelse at denne gudfryktige personligheten forlot denne verden. Det er i vår tro at den Utlovende Messias as og den ventende Mahdi as var en sann Rasul. Han returnerte for å rettlede menneskeheten i denne tidsalderen. Ved å følge han alene kan verden oppnå frelse. Vi deklarer disse forholdene overalt, og vi kan ikke med Allahs velsignelse svikte denne læren for noen som helst skyld. Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 21

22 Felles vitnesbyrd av hele Ahl-e-Paigham 20) Felles vitnesbyrd av hele Ahl-e-Paigham 10 ; Alle vi Ahmadier som på noen som helts måte er assosiert med avisen Paigham-e-Sulh, deklarerer åpent ved å ta Gud [Som vet hjertenes hemmeligheter], som vårt vitne, at det er løgnaktig å spre slike misforståelser om oss. Vi tror at den Utlovende Messias as, og den ventende Mahdi as var en Nabi, Rasul og frelseren av denne tid. Det er i vår tro at frelse av denne verden avhenger av å akseptere den Hellige Profeten saw, og hans tjener den Utlovende Messias as. Vi tror også at de sanne Khalifah, vår Herre og leder Maulana Hadrat Maulavi Nur-ud- Din ra, til å være en rettferdig leder. Hvis noen etter denne annonseringen sprer misforståelser om oss, betror vi denne saken til Allah. [Her skal det være tekst på Arabisk] og Jeg betror min sak til Allah, sannelig Allah ser alle (Sine) tjenere (al-mu min, 40:45, Paigham-e-Sulh 16.oktober 1913). Referanse på side Ahl-e-Paigham referer til Ahmadiyyah Anjuman-e-Isha at-e-islam fordi deres organ er Paigham-e-Sulh Helt til slutt presenterer vi en referanse som rikelig og konkluderende tar stilling til den besluttede doktrinen til alle Ahmadier. Enstemmig doktrine av alle Ahmadier I) Sheikh Abdur Rahman Misri skrev; Jeg er en Ahmadi som tilhører perioden til den Utlovende Messias as. Jeg tok løfte om troskap i Jeg tror den Utlovende Messias as for å være en Nabi, på samme måte som jeg tror på alle andre Profeter og Sendebud. Jeg gjorde ingen distinksjon i betydning av Nubuwwat på den tiden, heller ei gjør jeg det nå. Jeg var ikke bekjent med termer som Isti ara og majaz 2X. Senere, i den betydning jeg så disse ordene brukt i skriftene til den Utlovende Messias as, går de ikke mot min tro. I den betydning, betrakter jeg fortsatt hans hellighet (Allahs velsignelse og fred være med han) til å være en Nabi som en vei til ettertanke for eksempel, uten en ny Shari ah, og en Nabi som erverver seg den status gjennom full lydighet til den Hellige Profeten saw, og taper seg selv i fullstendig lydighet til den Hellige Profeten saw. Min tro er basert på taler og skrifter av den Utlovende Messias as og enigheten i doktrinen til Ahmadiyyah Muslim Jama at. (Signert: Abdur Rahman, Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 22

23 Rektor Madrassa Ahmadiyyah 24.august 1935) 3X. For å summere opp læren til Ahmadiyyah Anjuman-e-Isha at-e-islam om profetdømmet til den Utlovende Messias as. Den er eksakt den samme som følges blant hovedretningen av Ahmadi medlemmene, fordi de aldri har avvist utsagnet sitert ovenfor. Ahmadiyyah Muslim Jama at tror også av den Utlovende Messias as, var en refleksjon og tjener av den Hellige Profeten saw og var en ikke- lovbringende Profet innenfor den Hellige Profetens saw Ummah. Og Allah er vitne over hva vi sier. Referanse på side 21 2x Termer i Sufi ismen som refererer til ervervelse av åndelig status gjennom symbolikk og refleksjon 3x. Dette signerte utsagnet av Misri sahib er tilgjenglig i menighetens arkiver. Den har blitt publisert flere ganger i al-fazl og al-furqan. Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 23

24 ANDRE TALE KHILAFET-E-AHMADIYYAH & TROSKAPSED OVENFOR KHILAFAT Av Maulana Sheikh Mubarak Ahmad Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 24

25 Forfatteren Maulana Sheikh Mubarak Ahmad ( ). Født i landlige Multan i tidligere India (nå Pakistan) den 10.oktober, Maulana Sheikh Mubarak Ahmad dedikerte sitt liv til tjeneste for Ahmadiyyat og Islam i en alder av 21. Han var en av pionerene av misjonærer sendt til Øst Afrika, hvor han jobbet fra 1934 til Fra 1962 til 1979 innehadde han flere viktige posisjoner ved hovedkontoret til Ahmadiyyah Muslim Jama at. Fra 1979 til 1983, tjenestegjorde han som Imam ved moskeen i London. I 1983 reiste han til USA hvor han tjenestegjorde som National Amir. Maulana Sheikh Mubarak pensjonerte seg i 1990, men forble aktiv til tjeneste for Islam i varierende grad. Han oversatte også den Hellige Koranen og en Hadith samling (Riyadus- salihin) til Swahili. Maulana Sheikh Mubarak Ahmad har æren av å tjene Islam og Ahmadiyyat som en trofast tjener på fire kontinenter, Asia, Afrika, Europa og Nord Amerika. Han var en veltalende talsmann, en profilert talsmann og en dreven administrator. Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 25

26 Khilafat-e-Ahmadiyyah & troskapsløfte ovenfor Khilafat Utsagn av den Utlovende Messias as Utsagn av den Hadrat Khalifatul Masih I ra Utsagn opp til den Andre Khilafat av de som ikke tok del i løfte om Khilafat De som ikke har avlagt noen troskapsløfte ovenfor Khilafat-e- Ahmadiyyah har adoptert en posisjon om at det ikke vil være en individuell Khalifah etter den Utlovende Messias as. Snarere imot har han utnevnt Anjuman 11 som sin Khalifah og dermed satt en slutt til Khilafat som person. Tvert imot så har de som har sverget troskap til Khilafat-e-Ahmadiyyah etablert troen på at systemet til Khilafat, som ble etablert etter den Hellige Profeten saw, og som har blitt gjenetablert etter den Utlovende Messias as. Hvilke av disse læresetninger er korrekte og hvilken menighet er på den riktige stien? For å finne svaret er det nødvendig at vi vender oss til skriftene til den Utlovende Messias as. Dessuten bør vi søke veiledning fra utsagn av Hadrat Khalifatul Mashi I ra, fordi de som nå er utenfor troskapsfoldet til Khilafat aksepterte den første Khalifah av den Utlovende Messias as. Referanse på side Anjuman her referer til Sadr Anjuman Ahmadiyyah Jeg deklarer at disse utsagnene vil være like hellig som de av den Utlovende Messias as. Helt til slutt, kunngjøringer opp til etableringen av den andre Khilafat, av de som ikke tok troskapsløfte, peker også mot den riktige stien. Utsagn av den Utlovende Messias as Angående dette ønsker jeg å presentere to typer av utsagn av den Utlovende Messias as : (I) utsagn på et generelt nivå med løfte om etablering av Khilafat blant Muslimene på et permanent basis etter den Hellige Profeten saw og (II) spesifikke utsagn hvor det påpekes klare tegn på at det vil være Khilafat etter den Utlovende Messias as. Utsagn på Generelt nivå 1) I hans bok Shahadat-ul-Quran, skriver den Utlovende Messias as ; Enkelte mennesker benekter anvendelse av følgende vers for Muslimene; Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 26

27 [Her skal det være tekst på Arabisk] Allah har lovet de av dere som tror og som handler rettferdig, at Han sannelig vil gjøre dem til etterfølgere på jorden, slik som Han skjenket etterfølgere (blant dem) før dere (Al-Nur 24:56). De strider om de av dere her kun menes kompanjongene ra, og at Khilafat kom til en slutt med dem, og at den ikke vil gjenoppstå blant Muslimene opp til dommedagen. Med andre ord, Khilafat oppstod kun som en drøm eller en fantasi for et kortfattet periode på 30 år, og etter denne perioden entret Islam en evigvarende periode av undergang. (Ruhani Khaza in vol.6 s.330). 2) Han kunngjør videre fra samme bok; Hvordan kan jeg si at noen som studerer disse versene forsiktig ikke forstår at Allah den Største har gitt et løfte om et evigvarende Khilafat for Ummah. Hvis Khilafat ikke var permanent, hva er så signifikansen i å trekke en parallell med Khulafa av den Mosaiske dispensasjon. Hvis den rettferdige Khilafat var begrenset til 30 år, og deretter avsluttes for alltid, da følges det at Allah den Største, ikke hadde formanet at døren for lykksalighet forblir åpen for etterfølgere av den Hellige Profeten saw. (Ibid s.353). I disse skriftene retter den Utlovende Messias as synspunktet på de som tror at Khilafat var begrenset til kompanjongene ra, og at den avsluttes deretter. I disse skriftene gjorde han det veldig klart at løftet som inneholdt i det siterte verset er et løfte for et evigvarende khilafat. 3) Den grunnleggende årsaken til etableringen av Khilafat, krever også at vi tror på den generelle anvendelsen av det siterte verset. I den samme boken, Shahadat-ul-Qur an, skriver den Utlovende Messias as ; Siden ingen kan leve evig, bestemte Allah den Opphøyde at Anbiya, som var de meste respekterte og de beste menneskene på jorden, fortsatte deres eksistens på jorden gjennom refleksjon. For denne hensikten instituerte Allah Khilafat, slik at hele verden til ingen tid skulle være berøvet for velsignelsene av Nubuwwat. Den som begrenser den til 30 år overser med tåpelighet den sanne hensikten med Khalifah, og oppfatter ikke at Gud ikke skapte Khilafats velsignelser til å begrenses til 30 år etter den Hellige Profetens saw (må Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 27

28 Allahs velsignelse og fred være med ham) død, etterfulgt av en verden som ligger i ruin. (Ibid, s ). Spesifikke Utsagn Etter disse utsagnene om generell anvendelse, vil jeg nå tilby utsagn som på den andre siden beviser at kjeden til Khilafat er bestemt til å være uavbrutt etter den Utlovende Messias as, og at denne Khilafat vil være personlig, og vil være en modell etter de rettferdige Khulafa som etterfulgte den Hellige Profeten saw. 1) I Hamamat-ul-Bushra, har den Utlovende Messias as, berettet om Hadith om den Hellige Profeten saw og hans skrifter; Da vil den Utlovende Messias as eller en khalifah av hans khulafah reise mot Damaskus. (Ruhani Khaza in, vol.7 s, 225). Ved å skrive dette har den Utlovende Messias as lagt grunnlaget for to sterke kunngjøringen til fordel for Khilafat; Den ene at den Hellige Profeten saw lovte at den Utlovende Messias as ville bli etterfulgt av en Khalifah, hvor en av dem vil reise til Damaskus. For det andre aksepterte han anvendelsen av denne Hadith for seg selv, og derfor, 15 år før hans bortgang deklarerte han at han ville bli etterfulgt av flere Khulafa, hvor en av dem ville reise til Damaskus. 2) Kort tid før hans bortgang skrev den Utlovende Messias as i Al- Wassiyat; Gud manifesterer også deres sannferdighet gjennom klare og tydelige tegn. Gjennom deres hånd legger Gud spiren for sannferdighet, som de ønsker å spre i verden, men Han lar dem ikke helt fullføre misjonen. I stedet lar Han dem dø på et slikt tidspunkt at det virker som om de har feilet i sitt oppdrag. Dette gir fienden mulighet til å håne og spotte dem, men når bespottelsen tar slutt, manifesterer Gud Sin hånds andre kraft. Han skaper Selv slike omstendigheter som leder til fullkommengjørelse av det tilsynelatende delvis oppnådde målet. Kort sagt; Gud manifesterer to typer av Sin kraft: 1. Første gang manifesterer Han Sin hånds kraft gjennom profetens hender. 2. Andre gangen etter profetens bortgang, når de troende blir utsatt for en vanskelig tid. Fienden er på sitt sterkeste og begynner å tro at profeten har feilet katastrofalt i sin misjon. De begynner å innbille seg at menigheten nå vil oppløses. Til og med menighetens medlemmer blir fortvilte, som om deres Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 28

29 ryggrad er brukket. Noen uheldige tar veien til frafall. Da viser Gud for annen gang Sin mektige kraft, og redder den ustabile menigheten. Den som viser utholdenhet helt til siste øyeblikk, vil derfor visselig bevitne Guds mirakel. Dette var tilfellet under Hadrat Abu Bakr Siddiq ra tid, da den Hellige Profeten saw bortgang syntes å komme ubeleilig. Mange uvitende beduiner tydde til frafall, og disiplene til den Hellige Profeten saw var fortært av sorg. Da reiste Gud Hadrat Abu Bakars ra, og gjennom han manifesterte Gud sin kraft. Islam, som da var nær tilintetgjørelse, ble reddet, og det løfte ble oppfylt som Han har gitt til de troende i Koranen. [Her skal det være tekst på Arabisk] som følgende, etter frykt skal vi bestemt gjenetablere dem 12. (Al- Wassiyat, Ruhani Khaza in vol.20, s ). Den Utlovende Messias as fortsetter; Så, mine kjære! Det er sunnatullah at Gud alltid viser to manifestasjoner av sine krefter, slik at Han kan sette en stopper for fiendens to falske gleder. Det er umulig at Han forandrer sin evige praksis. Vær derfor ikke bedrøvet over det jeg beretter til dere, og la ikke deres hjerter rammes av bekymring. For det er viktig at dere også skal være vitne til den andre guddommelige manifestasjonen (Qudrate-Saniya), og dens komme er bedre for dere, for den vil vare evig. Og den vil vare helt inntil Dommens dag. Den andre guddommelige manifestasjon kan ikke komme før min død. Når jeg forlater dere, vil Gud velsigne dere med Sin andre guddommelige manifestasjon, og den vil være med dere for alltid. Dette har Gud gitt løfte om, som også har blitt gjengitt i boka Brahin-e-Ahmadiyyah 13. (Ibid). Mange konklusjoner flyter fra dette dokumentet til den Utlovende Messias as. Først Den andre manifestasjon referer til de khulafa, fordi den Utlovende Messias as skriver; Allah den Allmektige løftet da Hadrat Abu Bakr ra for vise Hans andre manifestasjon. Ved å gå eksemplet om Hadrat Abu Bakr ra, gjorde den Utlovende Messias as det klart at den andre manifestasjon betyr Khilafat. Andre Den Utlovende Messias as begrenser ikke anvendelsen av Ayate-Istikhlaf 14 i den Hellige Koranen til de som er utnevnt direkte av Gud. Tvert imot gir han en generell anvendelse og anser den som den Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 29

30 typen av Khilafat som har blitt skjenket Hadrat Abu Bakr ra. Derfor kjeden av de khulafa, som startet med Hadrat Abu Bakr ra, og er en manifestasjon av det løfte gitt av Allah den Opphøyde i dette verste. Tredje Det kan også konkluderes at det er bestemt at de troende vil settes på prøve etter bortgangen til Profetene. Disse prøvelsene har blitt avparert gjennom de khulafa. Disse eldgamle tradisjonene må også oppfylles i Ahmadiyyah Muslim Jama at. Som den Utlovende Messias as skriver; Det er ikke mulig at Allah den Opphøyde skulle forandre sin sedvane. Det er: Jama at som var bestemt til å stå ovenfor en alvorlig prøvelse etter bortgangen til den Utlovende Messias as. En tilstand av frykt vil oppstå, men den ville omformes til en fredfull situasjon i samsvar med Guds sedvane. Faktum er at Jama at har stått ovenfor mange prøvelser og Allah den Opphøyde beskyttet Jama at gjennom de khulafa. Derfor er Guds evige vei oppfylt. Fjerde Disse skriftene viser også at den andre manifestasjon ville være sammenhengende. Opp til dommedagen, vil de Khulafa fortsette å opptre i Ahmadiyyah Muslim Jama at. Organisasjonen til Jama at vil fortsette å øke i styrke på styrke og den vil bli så fast etablert at Khilafat vil fortsette opp til dommedagen som den Utlovende Messias as skriver. Den er evig, og kjeden vil ikke knuses opptil dommedagen. Referanse på side Den fulle meningen med verset er og at Han sannelig vil etablere from dem deres religion som Han har valgt for dem; og at Han til gjengjeld sannelig gir dem sikkerhet og fred etter deres frykt. (Al-Nur, 24:56). 13. Den første boken av den utlovende Messias as, publisert i fire deler i 1880, 1882 og Al-Nur, 24:56. Femte Den andre manifestasjon vil vises etter bortgangen til den Utlovende Messias as. Den andre manifestasjon vil komme etter at han er borte, som han skriver; Den andre manifestasjon kan ikke komme før jeg forlater dere. Anjuman 15 hadde blitt etablert gjennom levetiden til den Utlovende Messias as, men den Utlovende Messias as skriver om den andre manifestasjon at den ikke kan komme før jeg forlater dere. Som jeg fastslo tidligere, så referer den andre manifestasjon til Khilafat. Spørsmålet om etterfølgere oppstår ikke så lenge prinsippet er tilstedet, og den Utlovende Messias as skriver derfor at; Den andre manifestasjon kan ikke komme før jeg forlater dere. Med andre ord, systemet til Khilafat vil bli etablert etter hans bortgang, og den var etablert etter den Hellige Profeten saw. Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 30

31 Alle disse konklusjonene som følger fra skriftene i Al-Wassiyat, viser at systemet til Khilafat vil bli etablert for alltid etter den Utlovende Messias as, og at det alltid vil være Khilafat i form av en person. 3) I Sabz Ishtihar [Den grønne pamflett], skriver den Utlovende Messias as følgende; Den andre måten å sende nåde på er å sende sendebud og profeter, åndelige inspirerte lærde, Auliya, og khulafa, slik at mennesker måtte bli ledet til den riktige sti gjennom deres lederskap og veiledning, og slik oppnå frelse ved å følge deres vei. Slik har Allah den Opphøyde forordner at avkommet til hans ydmyke manifesterer begge disse former.(fotnote, Ruhani Khaza in vol.2, s.462). Disse skriftene viser også at systemet til Khilafat vil bli etablert i fellesskapet til den Utlovende Messias as, og at noen av de khulafa vil komme fra hans avkom. 4) En og en halv måned før hans bortgang, holdt den Utlovende Messias as en tale i Lahore hvor han sa følgende; Sufiene har sagt at personen som skal bli den første Khalifah etter en Sheikh eller Rasul eller en Nabi er den første som er inspirert av Gud til å akseptere sannheten. Bortgangen til en Rasul er et kraftig jordskjelv, er en tid med stor fare. Men den Allmektige Allah beroliger gjennom en Khalifah, og Khalifah fornyer og styrker på nytt hensikten med adventen til den avdøde. Hvorfor utnevnte ikke den Hellige Profeten saw en Khalifah til å etterfølge han? Dette er fordi han selv visste veldig godt at Allah den Allmektige selv ville utnevne en Khalifah. Den Utlovende Messias as forsatte; I en åpenbaring har Allah den Opphøyde adressert meg som en sheikh, Du er en Sheikh, Messiasen, hvis tid ikke vil sløses (Al-Hakm, 14.april, 1905). Dette beviser også at det vil være khulafa etter den Utlovende Messias as. 5) I Paigham-e-Sulh, skriver den Utlovende Messias as ; Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 31

32 Dere som er utenfor mitt fellesskap er alle splittet i deres måte å tenke på. De følger ikke en leder hvor deres lydighet hviler på dem. (Ruhani Khaza in, vol.23, s.455). Det er åpenbart at en leder hvor alles lydighet påhviler etter en Nabi er en Khalifah. Det var derfor essensielt at systemet til Khilafat blir reetablert i Jama at, slik at det ikke måtte vendes tilbake til spredte tilstander i tankens natur. 6) Til sammenligning, i Paigham-e-Sulh 16, fremla den Utlovende Messias as inviterende til Hinduene en troskap til fred, og ved en eventuell avtalebrudd til troskapen; Ville de betale et betydelig beløp, ikke mindre enn rupees til lederen av Ahmadiyyah Jama at. (Ibid). Dette viser også at det er essensielt at en leder og en Imam, hvor lydigheten påhviler blant alle medlemmene, alltid må være tilstede i Jama at. Ellers vil troskapen være meningsløs. Disse utsagnene av den Utlovende Messias as beviser klart at systemet til Khilafat er bestemt etter den Utlovende Messias as og at det vil være det rettferdige Khilafat i en form av individer. Parlament eller samfunn har aldri blitt etablert som khulafa, heller vil de bli det i fremtiden. Referanse på side Anjuman referer her til Sadr Anjuman Ahmadiyyah. 16. Den siste boken skrevet av den Utlovende Messias as. Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 32

33 Utsagn av den Hadrat Khalifatul Masih I ra Hadrat Maulana Hakim Nur-ud-Din ra ble utnevnt for embete til Khilafat 27. mai Fra den tid og mot hans bortgang forklarte han viktigheten av Khilafat, og tilslutningen til den i flere av hans taler og preken. Ved bortgangen til den Utlovende Messias as, ble han tilnærmet av mange ledere av Jama at for å ta lederskapet og akseptere forpliktelsen til troskap. Disse inkluderte Khawaja Kamal-ud- Din Maulavi Muhammad Ali og mange av deres venner. Responsen han ga dem er nevneverdig; 1) Hvis du insisterer på å lage en pakt med meg, så husk da at Bai at betyr å bli solgt. Ved en anledning indikerte Hadrat Sahib (den Utlovende Messias as ) til meg at jeg burde sette mine tanker om mitt hjem ut av sinn. Deretter ble min ære og alle mine tanker tilknyttet han, og jeg tenkte aldri på mitt hjem. Derfor er Bai at en vanskelig sak. En person som gjør Bai at gir opp all sin frihet og høye tanker I sin konklusjon sa han, Husk at all godhet fremgår ved overensstemmelse. En Jama at som ikke har en leder er død (Badr 2.juni, 1908). 2) Etter å ha tatt fatt i embetet til Khilafat sa han; Nå er jeg din Khalifah. Hvis noen skulle si at navnet Nur-ud-Din ikke er nevnt i Al-Wassiyat av Hadrat Sahib (den Utlovende Messias as ), ville jeg kontre med; Verken er navnet til Adam as og Abu Bakr ra nevnt i tidligere profetier. Hele Jama at har akseptert meg som Khalifah ved samstemmighet. Den som går mot samstemmigheten setter seg i opposisjon til Gud. Hør da etter, hvis du handler motstridende til pakten, vil ditt hjerte fylles med hykleri.(badr 2.juni, 1908). 3) Igjen sa han; Jeg minner deg igjen om at den Hellige Koranen klart legger frem at det er Allah som utnevner Khulafa. Husk Adam as ble utnevnt til Khalifah av Gud, som sa; [Her skal det være tekst på Arabisk] Jeg vil innsette en stattholder på jorden (al-baqrah 2:31) Hva godt oppnådde englene ved å ytre sin innsigelse mot dette? Du kan finne det fra den Hellige Koranen og se at de måtte legge seg flate om beretningen til Adam as. Hvis noen har noen innvendinger om mitt Norsk oversettelse av Shan Ahmed Syed 33

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE VÅR FJERDE KHALIF (RA) SIN FORKLARING Klipp 2: 04.55 09.00 Klipp 13: Fra start 01.29 KHATAM-UL-NABIYYIN Opphøyd status som profetenes segl Profeten Muhammad (SA) Siste

Detaljer

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind 1 1) Hvem er skaperen? (40 : 64) Gud er det, som har gjort jorden til et fast bosted for dere, og himmelen til et overbygg. Og Han formet dere, og formet dere vel,

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat

Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat Islam Bala bla Innhold Innhold Islam Ahmadiyya Muslim Jamaat Humanity First MTA Ahmadiyya Muslim Jamaat i Norge Bait-un-Nasr Moskeen Lajna Imaillah Lajna Imaillah

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 I Allahs (subhānahu wa-ta ālā) navn, Den Mest Barmhjertige, Evig Nåderike Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 Del I - «Og veiingen (av gjerningene) på den

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

HVORDAN JEG KOM TIL ISLAM. Cat Stevens

HVORDAN JEG KOM TIL ISLAM. Cat Stevens HVORDAN JEG KOM TIL ISLAM Cat Stevens Cat Stevens Hvordan jeg kom til islam Oversatt av Siv Samira Kofoed Cat Stevens var en av de mest suksessfulle sangere/låtskrivere i den første halvdelen av syttitallet,

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om?

Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om? 18 Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om? 2 201430 O -1 I Allahs navn. den Nåderike, den Barmhjertige. O All lovprisning tilkommer (alene)

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Testamentet. Åpenbaringen

Testamentet. Åpenbaringen 1 Åpenbaringen "Sannelig, en Advarer kom til verden. Verden aksepterte ham ikke. Men Gud vil akseptere ham og vise hans sannhet med voldsomme tegn. Testamentet Av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad as DEN UTLOVEDE

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

VÅR TIDS FORKYNNELSE KORSTOG OG FREDSKONFERANSER.

VÅR TIDS FORKYNNELSE KORSTOG OG FREDSKONFERANSER. VÅR TIDS FORKYNNELSE KORSTOG OG FREDSKONFERANSER. Vi lever i en tid hvor det er populært og inn med såkalte freds og korstogskampanjer og økumenisk og samlende forkynnelse både i vårt eget land og i utlandet.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Burns: Ledelse er et av de mest observerte og minst forståtte fenomener på jorden Mintzberg: Vi må finne en balanse mellom overforenkling og kompleksitet

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Han som ekkoer Sønnen har Livet. La oss åpne våre Bibler i 1. Joh. 5:12: 12. Den som har Sønnen,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige. _ Bønn av den utlovede Messias

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige. _ Bønn av den utlovede Messias PROGRAM 27-28 October Letohallen, 2072 Dal 27-28 October Letohallen, 2072 Dal I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige Bønn av den utlovede Messias Jeg ber om at enhver som reiser for å delta på denne

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Verset om «Khatam-ul-nabiyyin (profetenes segl) og hva den betyr:

Verset om «Khatam-ul-nabiyyin (profetenes segl) og hva den betyr: I Allahs navn, den nåderike, den evig barmhjertige «Ved Gud den allmektige, barmhjertiges navn. Han er vår sanne hjelper» Ahmadiyya Muslim Jama at sin tolkning av begrepet profetenes segl Ahmadiyya Muslim

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Givertjenesten har budsjettert med 800.000kroner for 2010. Vi har fått inn 670.000 kroner og mangler bare 130.000 kroner.

Givertjenesten har budsjettert med 800.000kroner for 2010. Vi har fått inn 670.000 kroner og mangler bare 130.000 kroner. Opplegg for åpne cellegrupper IMI-kirken Uke 50, 7.12-13.12.2009 Hilsen fra Martin Cave Gi så skal du få.. Denne høsten startet med et underskudd på driften. Hva skulle vi gjøre? Skulle vi mase om mer

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Kap. 29 Førstegrødens høytid

Kap. 29 Førstegrødens høytid Kap. 29 Førstegrødens høytid Da Jesus drog opp til Jerusalem, tok Han de tolv disiplene til side på veien og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste-prestene

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING!

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 140 ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 22.06 Mens det i den nye bibeloversettelse brukes ordet Engel, på den som nå taler til Johannes, så er det i den gamle oversettelse brukt ordet Han. Dette har gjort at

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Hva vil det si å være muslim?

Hva vil det si å være muslim? Hva vil det si å være muslim? av Shaykh Muhammad Said Ramadan al-bouti oversatt av Øyvind Færevik I Allahs navn, den aller Barmhjertigste den aller Nådige La all lovpris tilfalle Allah Den som velsigner

Detaljer

De siste ordene om Fatima al-zahra. Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi

De siste ordene om Fatima al-zahra. Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi De siste ordene om Fatima al-zahra Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi Innhold: Tilegnelse 1-1 Forord 1-2 Fatima al-zahra (fred være med henne) 2-4 De siste anbefalingene 4-6

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Kap. 7 Offerdyret. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. (Rom.

Kap. 7 Offerdyret. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. (Rom. Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 7 Offerdyret Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. (Rom. 3, 21) Både loven og profetene

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

FAKTA OM ROMERBREVET

FAKTA OM ROMERBREVET ROMERBREVET FAKTA OM ROMERBREVET Har hatt en enorm innflytelse på kristen teologi - sannsynligvis det viktigste kristne skriftet noensinne. Lengste brevet vi har fra oldtiden. Mer enn 7000 ord. Kanskje

Detaljer

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie Vi lever i en tid med individualisme Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien Personlig trener Personlig rådgiver Individuelle profiler på operativsystem, seteinnstillinger, varmesoner

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Romerne #124. Uttrykker Faderen med ett sinn og en munn. 22. juni, 2003. Brian Kocourek.

Romerne #124. Uttrykker Faderen med ett sinn og en munn. 22. juni, 2003. Brian Kocourek. 1 Romerne #124. Uttrykker Faderen med ett sinn og en munn. 22. juni, 2003. Brian Kocourek. Jeg ønsker å fortsette med granskningen vår i Romerne, og dette blir no. 122 i vår serie. Jeg ønsker å sette Fars

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Fordelen av Guds Sønn til oss # 8. Vitne på innsiden Rev. Brian Kocourek

Fordelen av Guds Sønn til oss # 8. Vitne på innsiden Rev. Brian Kocourek Fordelen av Guds Sønn til oss # 8. Vitne på innsiden Rev. Brian Kocourek 1 Joh 5,10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi han

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer