Restaurering av kjelleren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Restaurering av kjelleren"

Transkript

1 Eidsvollsbygningen Eidsvollsbygningen Restaurering av kjelleren 1

2 Restaurering av kjelleren Tekst: Fete typer Design: Bardus Design Foto: Trond Isaksen Januar

3 Eidsvollsbygningen Restaureringen av Eidsvollsbygningen Hvordan så det egentlig ut på Eidsvoll i 1814? Eidsvollsbygningen var hovedbygning på Eidsvoll jernverk, og i 1814 et privat hjem for Carsten Anker og hans familie. Anker kjøpte verket i 1794 og satte i gang omfattende ombygging av hovedbygningen fra omkring Dette arbeidet var ikke ferdig da eidsvollsmennene møttes her i 1814, og huset ble heller aldri ferdigstilt slik Anker hadde planlagt det. I 1822 gikk Carsten Anker konkurs. Familien flyttet ut, og huset ble overtatt av andre. Siden den tid har bygningen gjennomgått store endringer både som følge av vedlikeholdsarbeid, og flere restaureringer. Dette har fjernet mange av sporene etter hvordan huset framsto i Statsbygg har på vegne av Kulturdepartementet gjennomført en total restaurering av Eidsvollsbygningen til grunnlovsjubileet Arbeidet er gjort i nært samarbeid med Riksantikvaren og Eidsvoll Målet har vært å tilbakeføre bygningen mest mulig til slik den var i 1814, men også å bevare eiendommen og forebygge fremtidig skade. Bygningen skal også, så langt det er mulig, tilfredsstille kravene til universell utforming. Restaureringsarbeidet er det mest omfattende i sitt slag i Norden i dag. 3

4 Restaurering av kjelleren Orginaltegning fra omkring 1800, med kjelleretasje, førsteetasje og snitt gjennom bygningen Den glemte etasjen For publikum er det hovedbygningens 1. og 2. etasje og ikke minst Rikssalen som har vært det synlige monument over Norges grunnlov. Kjelleretasjen har vært nærmest glemt de siste 170 år, til tross for at denne etasjen var svært viktig i de ukene i 1814 da riksforsamlingene hadde sine møter. Det var her tjenerne levde, og det var her de tilberedte måltidene til riksforsamlingens 112 medlemmer og andre som var tilstede. At kjelleren ble glemt, skyldes at den gikk ut av bruk i 1840 årene. Mellom 1844 og 1846 ble gulv og dører fjernet, og i 1860-årene ble kjelleretasjen fylt opp med matjord. I 1890 ble alle vegger, inkludert grunnmuren, fjernet og erstattet med en ny grunnmur. Det som da var igjen var et 600 kvadratmeter åpent rom med kraftige pilarer som støttet opp bygningen. Dermed var også de fleste synlige spor etter hva denne etasjen opprinnelig hadde vært borte. Når kjelleren nå er tilbakeført til 1814, er det for å vise helheten i bygningen der det moderne Norge ble født. Forholdet mellom den nøkterne standarden i kjelleren og overdådigheten i huset for øvrig illustrerer de store sosiale forskjellene i det standssamfunnet vi hadde i Norge i Det var stor avstand mellom herskapet i første og annen etasje, og tjenerskapet i kjelleretasjen. Kjelleren forteller også en historie om bygningens ulike byggetrinn. De eldste delene var tre hvelvede gråsteinskjellere som lå under den østre delen av huset. Dette var kjeller i det første huset på eiendommen som brant ned julen Dagens hovedbygning stod ferdig omkring 1770, og hadde kjeller både under sydfløyen og nordfløyen. Dette var en forholdsvis enkel kjeller med synlig bjelketak og gråsteinsgulv. Da Carsten Anker gikk i gang med å modernisere huset omkring år 1800, ble resten av kjelleren gravet ut. De fleste himlinger ble foret ned med rupanel og puss på stråmatter. Veggene ble kledd med rupanel, stråmatter og puss. Det ble lagt plankegulv i all rom unntatt i hvelvkjellerne. 4

5 Eidsvollsbygningen

6 Restaurering av kjelleren Fotoene viser himlingen før restaurering. Foruten spor av vegginndeling sees rester av rupanel, stråmatter og puss. Sporene etter den forsvunne kjeller For å kunne rekonstruere en kjeller som har ikke har vært i bruk på 170 år kreves det gode kilder som kan fortelle om hvordan det en gang var. Heldigvis fantes det både skriftlige kilder, og synlige spor i himlingen og i grunnen, noe som har gjort det mulig å rekonstruere kjelleren med rimelig grad av sikkerhet. Skriftlige kilder Carsten Anker bodde i København mens byggearbeidene på Eidsvoll pågikk. Men han skrev brev, og i noen av dem beskriver han kjelleren og byggearbeidene som er i gang. I tillegg er det bevart to plantegninger av kjelleren fra hans tid. Den ene er en oppmålingstegning fra omkring 1800 med forslag til endringer. Det finnes også en arkitekttegning fra samme tid, der forslagene er tegnet ut, samt et snitt som viser de midterste rommene i kjelleren. I tillegg finnes en branntakst fra 1827 og en fra 1846, som begge gir utdypende opplysninger. Auksjonskatalogen fra 1823 forteller hva som fantes av møbler og gjenstander i det enkelte rom. Bygningsarkeologiske spor Når innvendige vegger og gulv fjernes i et bygg etter later det seg spor. Slik er det også i Eidsvollsbygningen. Før rekonstruksjonen var det tydelige spor i himlingen (innvendige tak) etter delevegger og trapper. Det var også noe spor etter stråmatter og puss, og andre materialer som var brukt innvendig i kjelleren. Arkeologiske utgravinger Arkeologiske utgravninger i kjelleren har vært viktige for å styrke andre funn i forbindelse med rekonstruksjonen. De arkeologiske undersøkelsene har bekreftet flere av deleveggenes plassering, men har også vist at noen vegger var plassert annerledes enn på de opp rinnelige tegningene. I tillegg har utgravingen avdekket gråsteinsgulv i to av rommene i nordfløyen samt en brønn, og fundamentet for grua på kjøkkenet. Fundamentet for hvelvene i de tre hvelv kjellerne ble også funnet, sammen med intakte steinbenker og de opprinnelige gulvene. 6

7 Eidsvollsbygningen

8 Restaurering av kjelleren En rikholdig kjeller Med en grunnflate på 620 kvadratmeter hadde Eidsvollsbygningen en romslig kjeller. På det meste var takhøyden på nesten 3,5 meter, og med 15 vinduer og hvitkalkede vegger var det lyse og vennlige rom. Kjelleren var husets hjerte. Her fantes alt som trengtes for å drive et herskapshus, som kjøkken med grue og bakerovn, matkjeller, vinkjeller og spiskammer. Kjelleretasjen hadde også soverom og fellesrom for tjenerne. Rommenes innredning og møblering var nøktern, men samtidig stands messig i forhold til samtiden. De ulike tjenerrommene viser også standsforskjellen tjenerne i mellom. Kjøkkenet Kjøkkenet hadde tre vinduer mot nord, med en lang kjøkkenbenk i hele veggens lengde. På indre langvegg var det grue med innmuret bakerovn, og på motsatt vegg fører en innebygd trapp opp i Vestibylen i etasjen over. Innredningens detaljer er ikke kjent, men kappa på kjøkkengrua har sitt forbilde fra Stenberg på Toten. Kjøkkenbenkens inndeling er hentet fra Brekke ved Skien, og skapdørene er kopi av samtidige skapdører på Frogner Hovedgård i Oslo. Folkestuen Folkestuen var tjenernes oppholds- og spiserom. Rommet ligger midt i kjelleren og får indirekte lys fra vinduer mot tunet. Både himling og vegger er kledd med stråmatter som er pusset og hvitkalket. I 1814 hadde rommet en enkel vedovn midt på den ene langveggen og var møblert med et langbord og to benker. Vinkjeller og spisskammer Midt i kjelleren ligger vinkjelleren, som var rommelig nok til vintønner og mange hundre flasker vin. Spisskammeret har vindu mot øst og var beregnet på en stor husholdning. 8

9 Eidsvollsbygningen Det rekonstruerte kjøkkenet, folkestua og den arkeologiske delen Husholderskens værelse Husholdersken var tjenerskapets overhode, og hadde det største tjenerrommet. Her var det gardiner foran vinduene, et rødmalt bord og bjørkestoler med stoppede seter. Husholdersken var den eneste av tjenerne som sov i himmelseng. Stuepikens kammer Stuepikens kammer lå nær kjøkkenet, slik at hun kunne komme tidlig i gang med å fyre opp grua. Værelset var langt mer beskjedent enn husholderskens, både i forhold til størrelse og møblering. Men i motsetning til de mannlige tjenerne så hadde også hun gardiner foran vinduene. Tjenernes rom Kjelleren inneholder to rom for mannlige tjenere. Johan tjeners rom hadde kun en seng og et klesskap. I Peer tjeners rom var det en enkel og en dobbel seng, et bord med skuff og tre stoler i bjørk. De to rommene hadde en felles vedovn. Veggene var hvitkalkede som de øvrige kjellerrom. Begge rom var uten gardiner, men hadde antageligvis trelemmer foran vinduene. Den arkeologiske kjelleren De hvelvede matkjellerne var den eldste delen av kjelleren og ble brukt som matkjellere. Ved siden av lå fadeburet. Dette var oppbevaringsrom for servise og annet utstyr. Ifølge auksjonskatalogen var Ankers hus meget velutstyrt, med blant annet et japansk bordservise med 280 deler. Disse delene av kjelleren er ikke rekonstruert men er vist i utgravet tilstand. 9

10 Restaurering av kjelleren Restaureringsarbeidet Restaureringen av kjelleren har vært et stort og krevende arbeid som har krevd tett samarbeid mellom flere fagområder. Foruten de skriftelige kildene, de bygningsarkeologiske sporene og de arkeologiske utgravningene, så har løsninger og detaljer i bygningens første og annen etasje tjent som forbilder. Tilsvarende har Eidsvollsbygningen sammen med andre samtidige anlegg som Brekke ved Skien, Stenberg på Toten og Frogner Hovedgård, i Oslo, tjent som for bilder for enkelte detaljløsninger. Rekonstruksjon av grue og av folkestue 10

11 Eidsvollsbygningen Utsnitt fra kjøkkenet 11

12 Restaurering av kjelleren Biskop Gunnerus gate Oslo Postboks 8106 Dep 0032 OSLO 12

Eidsvoll 1814, 3-4 trinn

Eidsvoll 1814, 3-4 trinn Eidsvoll 1814, 3-4 trinn Skriftlig gjengivelse av omvisningen «17. mai og Grunnloven» Utendørs Her er Eidsvollsbygningen. Der skjedde det mye for 200 år siden, i 1814. Det har jeg lyst å lære litt mer

Detaljer

APEN MT RO ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2009 Y-BLOKKEN ER IKKE SOM ANDRE KULTURMINNER

APEN MT RO ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2009 Y-BLOKKEN ER IKKE SOM ANDRE KULTURMINNER APENT ROM ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2009 Y-BLOKKEN ER IKKE SOM ANDRE KULTURMINNER KULTURMINNEÅRET 2009 BYGNINGSARVEN SOM FELLES MINNE Alt som fortel noko om korleis vi tidlegare har tenkt og levd kan

Detaljer

Forslag om fredning av Solbråsetra gnr 55 bnr 1, samt gnr 41 bnr 31 og gnr 161 bnr 2 i Sør-Fron kommune

Forslag om fredning av Solbråsetra gnr 55 bnr 1, samt gnr 41 bnr 31 og gnr 161 bnr 2 i Sør-Fron kommune Forslag om fredning av Solbråsetra gnr 55 bnr 1, samt gnr 41 bnr 31 og gnr 161 bnr 2 i Sør-Fron kommune Oppland fylkeskommune, 21.09.2009 Innhold 1. Historikk... s. 1 1.1 Lokalisering og bakgrunn... s.

Detaljer

Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre

Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre THINGVALLA TELLER 1 2 Masteroppgave i arkitektur NTNU Vårsemesteret 2010 Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre Forord Ved studiestart for vel fem år siden var det ingen

Detaljer

Nordli gjennomgang av tidligere kalkyler.

Nordli gjennomgang av tidligere kalkyler. Nordli gjennomgang av tidligere kalkyler. På forspørsel har undertegnede gått igjennom rapporten fra Stormorken og Hamre as, datert 22.09.08 angående hovedhuset på Nordli i Sørum. Dette notatet er skrevet

Detaljer

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER EGIL NORLI A/S GRESSVIK BRUK 7 BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER BYGNINGSHISTORISK TILSTANDSRAPPORT MED FORSLAG TIL UTBEDRINGSMÅTE OG KOSTNADER Egil Norli August 2014 Generell innledning. Denne rapporten tar

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

Lav puls i huset på landet

Lav puls i huset på landet Huset har en mangfoldig historie tilbake til 1790, blant annet som våningshus og offiserbolig. Rolf (50), Karin (37), barna Martin (11) og Nora (8) og lille Kajsa sitter gjerne på stuetrappa og nyter utsikten.

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY)

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) Det ble før oppstart av fargeundersøkelsene bestemt at tak og taklister i Festsalen, Altanværelset,

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATS BYGG 4/2 0 0 7. Utenlandseiendommene

ET MAGASIN FRA STATS BYGG 4/2 0 0 7. Utenlandseiendommene Utenlandseiendommene ET MAGASIN FRA STATS BYGG 4/2 0 0 7 2 Leder 3 Fra kultiverte København til kaotiske Kathmandu 7 Horisont 8 Et lite stykke Norge 10 Statsbygg i verden 12 En lykkelig historie 18 Mosaikk

Detaljer

Best på bygg med mening

Best på bygg med mening årsmelding 2013 DETTE ER STATSBYGG 02 Best på bygg med mening Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte

Detaljer

6 HUS. Byantikvaren i Tromsø

6 HUS. Byantikvaren i Tromsø 6 HUS Byantikvaren i Tromsø 1 2 VERNEVERDIGE HUS EIERNE FORTELLER Petersborggata 33 side 6 Dramsveien 41 side 10 Storgata 137 B side 14 Storgata 14 og 16 side 18 Reinen gård side 22 Låven på Kaldslett

Detaljer

JØNDAL ØSTRE. Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun. Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune

JØNDAL ØSTRE. Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun. Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune JØNDAL ØSTRE Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune Vedlegg til forslag om fredning av hovedbygning etter 15 i kulturminneloven og uthus, tun, hage og et

Detaljer

LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER 1997-2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder

LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER 1997-2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER 1997-2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder 54 Ledaal: Kiellandfamiliens lystgård, bygget i årene 1799-1803 Bygningshistorisk

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

VILLA NYHEIM FORTID - NÅTID - FRAMTID

VILLA NYHEIM FORTID - NÅTID - FRAMTID VILLA NYHEIM FORTID - NÅTID - FRAMTID DOKUMENTASJON OG VIDEREUTVIKLING AV EN VILLA FRA ENGELSKTIDA SOLVEIG BERGSTRØM Dette heftet inneholder elementene fra plansjen, nedskalert. OPPGAVEN Villaen Nyheim

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Varsel om nytt hjem. Tom Ovlien Arne-Harald Hanssen. Over: Det nye huset, Karita fra Mesterhus, som ble bygget på nabotomten, hadde to fulle etasjer.

Varsel om nytt hjem. Tom Ovlien Arne-Harald Hanssen. Over: Det nye huset, Karita fra Mesterhus, som ble bygget på nabotomten, hadde to fulle etasjer. Varsel om nytt hjem Familien på fem bodde litt for trangt i en tomannsbolig. En dag kom nabovarsel om at en enebolig skulle bygges på andre siden av gaten. Det var et heldig varsel: Nå kunne alle tre barna

Detaljer

HISTORISK TILBAKEBLIKK

HISTORISK TILBAKEBLIKK HISTORISK TILBAKEBLIKK Urnes stavkirke; et eksempel på hvordan Aasene capel kan ha sett ut. Engang for mer enn 700 år siden ble det bygget en enkel, liten stavkirke på Saurås i Åsane. Det var bøndene i

Detaljer

KOMPLEKS 64 BERGEN TINGHUS

KOMPLEKS 64 BERGEN TINGHUS KOMPLEKS 64 BERGEN TINGHUS Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Tinghus Nåværende funksjon: Tinghus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Korsegården Brannstasjon. En beskrivelse av bygningens kvaliteter

Korsegården Brannstasjon. En beskrivelse av bygningens kvaliteter Korsegården Brannstasjon En beskrivelse av bygningens kvaliteter Gruppe 15 - Quoc Van Hoang, Ulla Eidissen Jensen og Kristine Ebne 24.08.2010 Prosjektoppgave i IMRT 100 Høsten 2010 Beskrivelse av Korsegården

Detaljer

Tiltakspakke til nytte Overtatt statlige fenglser Kulturminner til glede for alle

Tiltakspakke til nytte Overtatt statlige fenglser Kulturminner til glede for alle 02 Returadresse: Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 Oslo Statsbygg statens førstevalg Statsbygg tar samfunnsansvar. Statsbygg tar samfunnsansvar og er en tydelig samfunnsaktør og en pådriver i BAE-næringen.

Detaljer

KJÆRE HUSBYGGER ARTIKLER LEVSMART HUS. «Stine» rimelig, kompakt og populært INNHOLD 16 LEDER. 04 Rimelig å bygge - tilpasset små tomter

KJÆRE HUSBYGGER ARTIKLER LEVSMART HUS. «Stine» rimelig, kompakt og populært INNHOLD 16 LEDER. 04 Rimelig å bygge - tilpasset små tomter INNHOLD 16 «Stine» rimelig, kompakt og populært LEDER ARTIKLER KJÆRE HUSBYGGER 04 Rimelig å bygge - tilpasset små tomter 16 «Stine» rimelig, kompakt og populært sitt konsept LevSmart, er akkurat det. Hus

Detaljer

dyrisk lekkert Den høyloftede frognerleiligheten har bevart sitt klassiske preg, men djerve detaljer har brakt den inn i vår tid.

dyrisk lekkert Den høyloftede frognerleiligheten har bevart sitt klassiske preg, men djerve detaljer har brakt den inn i vår tid. bolig Fugl på het jernstang. Detalj fra lampen Bird Lamp, produsent er franske Challières, til salgs hos blant andre Eske Interiør. dyrisk lekkert Den høyloftede frognerleiligheten har bevart sitt klassiske

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Utskifting og bevaring - restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Bildet viser hovedbygningen på Aulestad like før restaureringsarbeidet startet i januar 2008. Det var ikke lett å se at noe var alvorlig

Detaljer

Kjøpmannsgata 53/55 AAR 4825 Bygningsdokumentasjon og analyse høsten 2012 Knut Haaland Grøttland, Peder Bua, Cecilie Schei, Anette Rudshaug, Cathrine

Kjøpmannsgata 53/55 AAR 4825 Bygningsdokumentasjon og analyse høsten 2012 Knut Haaland Grøttland, Peder Bua, Cecilie Schei, Anette Rudshaug, Cathrine Kjøpmannsgata 53/55 AAR 4825 Bygningsdokumentasjon og analyse høsten 2012 Knut Haaland Grøttland, Peder Bua, Cecilie Schei, Anette Rudshaug, Cathrine Johansen Rønningen og Marthine Fjellberg Wibe. 1 2

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR

KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Akershus 219/Bærum Planlagt som landsfengsel

Detaljer