VELKON og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKON 2012 3. og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi"

Transkript

1 VELKON og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi Clarion Hotel & Congress Brattørkaia 1, Trondheim Å ta i bruk velferdsteknologi krever samarbeid mellom mange ulike aktører. Samtidig krever det forutsigbare og gode rammevilkår. Kommuner, leverandører av velferdsteknologiske løsninger av mange slag, helseforetak, undervisning, forskning og andre aktører får på VELKON 2012 en unik mulighet til å møtes på tverrfaglig grunnlag og ta de første stegene ut fra startgropen sammen. En god start er en forutsetning for å komme i mål i tide! På VELKON 2012 blir for første gang Helsedepartementets, Helsedirektoratets, Forskningsrådets og Innovasjon Norges satsing på velferdsteknologi presentert samlet. Dette er viktig fordi det legges opp til stor satsing på velferdsteknologi i nærmeste framtid. For eksempel har Helsedirektoratet foreslått et Velferdsteknologisk innovasjonsprogram med en gjennomsnittlig årlig ramme på 120 millioner kroner. Onsdag 3. oktober Registrering fra kl Konferansen åpner kl Tema: Myndighetsperspektiv på velferdsteknologi Fra behov til tilbud Produkter IKT og e-helse Kommunikasjon Utprøving i praksis Slutt kl Konferansemiddag kl Avreise med buss fra hotellet kl Torsdag 4. oktober Start kl Tema Hva tilbys og hva vil bli tilbudt? Boligen som hjem for velferdsteknologi Hva kan samarbeidet føre til? Veien videre og virkemidler Konferansen slutter kl Vi tilbyr inviterte foredrag i plenum, påmeldte foredrag i plenum, parallelle sesjoner og tid til å se på produkter og til å snakke sammen. Det siste er jo en absolutt forutsetning for tverrfaglig samarbeid. På årets konferanse har vi samlet et startfelt av aktører innen velferdsteknologi til å snakke om: 1. Dagens situasjon: Hva brukes i dag, gode eksempler på produkter og tjenester. 2. Framtida: Hva vil framtida bringe, nye produkter og måter å organisere på. 3. Ytre rammer: Etikk, lovbestemmelser, myndighetsføringer, nettverk. 4. Forskning: Hvilke områder forskes det på, hva er status og hva kommer. Påmelding på Påmeldingsfrist: kl Pris kr Ved fem eller fler fra samme organisasjon kan dere melde på en ekstra gratis.

2 Onsdag 3. oktober 2012 fra kl til kl Registrering Velkommen til VELKON 2012 Ordfører i Trondheim Rita Ottervik Myndighetsperspektiv på velferdsteknologi For å skape grunnlag for innsats i praksisfeltet og utvikling av markedet trengs gode rammebetingelser. Velkommen til start! Statssekretær Kjell Erik Øie, Helse- og omsorgsdepartementet Rammer for et verdig liv Direktør Bjørn Erik Thon, Datatilsynet Pause, mingling og kaffe Inspirasjon. Fra behov til tilbud Utvikling av velferdsteknologi forutsetter utstrakt samarbeid og det krever at kommuner og næringsliv kjenner hverandres behov. Fra prosjekttilværelse til hverdag Prosjektkoordinator Siv Iren Stormo Andersson, Midt-norsk velferdsteknologiprosjekt og styreleder Marit Voll, KS Nord-Trøndelag Velferdsteknologivurdering (VTV), et vurderingsverktøy Rådgiver Anne Fossberg, Bærum kommune Fra tanke til virkelighet Adm.dir. Flemming Hegerstrøm, Hospital IT Utfordringer for kommunene Fylkeslege Jan Vaage, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Lunsj i restaurant PARALLELL 1 PARALLELL 2 Produkter Det skjer hele tiden utvikling av nye produkter for å få til gode velferdsteknologiske løsninger. Kommunikasjon Velferdsteknologi tar i bruk nye former for kommunikasjon. Hva krever det av kunnskap og opplæring? More Independent Seniors with the help of MobileSage Forsker Trenton Schulz, Norsk regnesentral og sjefsforsker Ivar Solheim, Norsk Regnesentral Fra skepsis til begeistring Prosjektleder Hilde Sørlie, Sunnaas sykehus Universell utforming av produkter en løsning for alle? Førsteamanuensis Knut Einar Aasland, NTNU Samhandling helt hjem til pasienten Prosjektleder Hilde Sørlie, Sunnaas sykehus, overlege Ingebjørg Irgens, Sunnaas sykehus Hva skjer med teknologien for lokalisering og sporing? Tommy Rasmussen, Safecall Danmark Kan velferdsteknologi forebygge ensomhet? Seniorrådgiver Christoffer Ellingsen, Oslo Universitetssykehus An Apple a Day: Improving Pain Assessment by ipad PhD-student Ellen Anna Andreassen Jaatun, NTNU/ Edinburgh Cancer Research Læring og kunnskapsutvikling i en moderne sykehuskontekst Førsteamanuensis Etty Nilsen, Høgskolen i Buskerud Inclusion Society: A solution to the challenge of active aging and frailty CEO Thorhallur Gudmundson, Hospital Organiser Velferdsteknologi og kontinuerlig forbedring Avdelingsleder Elisabeth Sørensen/ konsulent Ingvild Svendsen, Larvik kommune Pause, mingling og kaffe

3 Onsdag 3. oktober 2012 fra kl til kl PARALLELL 1 PARALLELL 2 IKT og e-helse IKT er en grunnleggende forutsetning for velferdsteknologi. Infrastruktur og standarder er nødvendig for å utvikle rasjonelle løsninger. Utprøving i praksis Syretesten for velferdsteknologiske løsninger er at de kan brukes i praksis, til det trengs det arenaer for utprøving og læring. What is e-health - its concepts, approaches and products? Professor Bernd Blobel og førsteamanuensis Sule Yildirim Yayilgan, Høgskolen i Gjøvik Vitensenteret helse og teknologi i Drammen samarbeidsmuligheter Professor Hilde Eide, Høgskolen i Buskerud Pasientens personlige journal i samspill med pasientjournalsystem Professor Gunnar Klein, Nasjonalt senter for elektronisk pasientjournal, NTNU Velferdsteknologi løsninger og erfaringer Kreativ direktør Øystein Johnsen, Abilia Forenklet distribusjon av programvare forenkler samhandling Produktsjef Endre Dyrøy, Infodoc AS Erfaringer med tilpasninger av e-teknologi til borgere og pasienter Førsteamanuensis Arild Faxvaag og professor Dag Svanes, Nasjonalt senter for elektronisk pasientjournal, NTNU Velferdsteknologi og standardiserte løsninger Seniorrådgiver Roald Bergstrøm, Helsedirektoratet Tingenes Internett for Velferdstjenesten CEO Pål Kristian Levang, Synaptic technologies Nødvendig tankeskifte for bærekraftige helse- og omsorgstjenester CEO Hans A Kielland Aanesen, EPR-forum Kl kl Middag (OBS separat påmelding) Kl : Buss fra konferansehotellet til Lian Restaurant som ligger vakkert til i utkanten av Bymarka. Kl : Middag på Lian Restaurant. Kortreist mat med drikke fra nær og fjern. Gode samtaler rundt bordet. Her gjelder det å bli kjent med potensielle samarbeidspartnere. Kl : Buss fra Lian til konferansehotellet etter middagen. Det er også mulig å ta trikk tilbake til byen, avgang hver halvtime.

4 Torsdag 4. oktober 2012 fra kl til kl Hva tilbys og hva vil bli tilbudt? Uten produkter av ulike slag vil det ikke finnes noe vi kan kalle velferdsteknologi, derfor er tilpassing av eksisterende og utvikling av nye produkt sentrale forutsetninger. Fra umodent til modent marked Digital medikamentlogistikk inn i alle deler av helsevesenet Prosjekt Mylife. Utprøving av et IKT-hjelpemiddel for eldre med hukommelsessvikt og deres pårørende Seniorgamer spill for eldre Konserndirektør Eirik Gundegjerde, Lyse Daglig leder Harald Lysdahl, Health-Tech Prosjektmedarbeider Sidsel Bjørneby, Sidsel Bjørneby Seksjonsleder Lena Hillestad, Drammensbiblioteket Tilrettelegging for barn som legemiddelbrukere Sykehusfarmasøyt Elin Høien Bergene, Sykehusapoteket i Trondheim og stipendiat Marikken Høiseth, NTNU Pause, mingling og kaffe Boligen som hjem for velferdsteknologi Når målet er økt mestring i hverdagen og mindre bruk av institusjoner, må vi må tilpasse boligene med velferdsteknologi. Hvordan ser norske boligprodusenter på velfredsteknologi? Almas hus et eksempel på en ny tjeneste Remote healthcare Utvikling av telemedisinske servicemodeller for fall og fallrisiko e-senior Et storskala interregprosjekt Markedssjef Jøns Sjøgren, Boligprodusentenes forening Prosjektleder Sigrid Aketun, Oslo kommune Regiondirektør Vest Gunnulf Rasmussen, Viju Førsteamanuensis Jorunn Helbostad, NTNU Prosjektleder Veslemøy Ramsfjell, Borg Innovasjon AS Lunsj og mingling Inspirasjon. Hva kan samarbeid føre til? Det er behov for ulike samarbeidskonstellasjoner for å fremme god utvikling og bruk av velferdsteknologi. Utvikling av velferdsteknologi samhandling mellom kommune og privat virksomhet NIW -Nordisk Innovationsnetværk for Velfærdsteknologi Designdreven innovasjon for Sonitor Christina Bang-Olsen, Universitetet for miljø og biovitenskap Prosjektleder Bengt Andersson, Nordens välfärdscenter Industridesigner Carl André Nørstebø, Eggs Design Veien videre og virkemidler Når vi gjennom konferansen er blitt samlet i startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi, må vi se framover og kjenne til de planer som legges og virkemidler som kan brukes. Velferdsteknologisk innovasjonsprogram 7 satsingsområder! Flere aktive og sunne år IFO /OFU Industrielle og offentlige forsknings og utviklingskontrakter Avslutning Avd. dir. Kristin Mehre, Helsedirektoratet. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem, Forskningsrådet Seniorrådgiver Jorun Birgitte Gjessing-Johnsrud, Innovasjon Norge Inger Marie Bakken, Ann Iren Jamtøy, Aslak Steinsbekk Vi tar forbehold om programendringer.

5 P R O G R A M K O M I T E Inger Marie Bakken, leder MedITNor-nettverket Roald Bergstrøm, seniorrådgiver Helsedirektoratet Siri Bjørvig, prosjektleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Kjell Bratbergsengen, professor NTNU Paul Chaffey, adm.dir Abelia Catharina Davis, professor NTNU Jacob Hygen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Ann Iren Jamtøy, prosjektleder Trondheim helseklynge Birgitte Johansen, seniorforsker Trøndelag Forskning og Utvikling AS Hilde Lovett, prosjektleder helse Teknologirådet Ole Jørgen Marvik, leder sektorsatsing helse Innovasjon Norge Kathrine Myhre, direktør Oslo Medtech Merete Rørvik, leder InnoMed Sigurd Røtnes, avdelingsdirektør Helsedirektoratet Jesper Simonsen, divisjonsdirektør Forskningsrådet Aslak Steinsbekk, professor NTNU Dag Waaler, førsteamanuensis Høgskolen I Gjøvik Anne Kathrine Willumsen, internasjonal leder Næringsforeningen i Trondheim A R R A N G Ø R MedITNor og Trondheim helseklynge: Øvrige samarbeidspartnere: Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Abelia, Trøndelag Forskning og Utvikling AS, Teknologirådet, Innovasjon Norge, Oslo MedTech, InnoMed, Forskningsrådet, Høgskolen i Gjøvik K O N F E R A N S E S T E D H O T E L L P Å M E L D I N G Årets konferanse arrangeres på Trondheims nye konferansehotell Clarion Hotel & Congress. For overnatting på samme sted, får du som konferansedeltager følgende priser (inkludert frokost): Enkeltrom: NOK 1.245,-/døgn Dobbeltrom: NOK 1.445,-/døgn Bestilling kan gjøres på telefon: med følgende referanse: 1121R Hotellet ligger svært fint til på Brattøra ned mot sjøen med Norges største badeanlegg: Pirbadet, og museet for pop og Rock: Rockheim, som nærmeste naboer. Flybussen stopper rett ved hotellet og det er åtte avganger i timen fra Clarion Hotel Trondheim til flyplassen, Værnes. Flybussen stopper også ved Rica Nidelven Hotel. Værnes-Ekspressen har avganger fra bl.a. Britannia Hotel, Royal Garden og Solsiden. Det er 10 minutters gange fra hotellet til Trondheim Sentralstasjon. Vi har ikke satt av ekstra møterom utenom konferansesalen. Trenger du møterom, bestiller og betaler du selv dette direkte til hotellet. innen kl G O D K J E N N I N G : N O R S K E R G O T E R A P E U T F O R B U N D S S P E S I A L I S T O R D N I N G Kurset er godkjent av NETF med 15 timer som ergoterapispesifikt og spesialspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse. P R E S E N T A S J O N / P O S T E R / U T S T I L L I N G Det er anledning å ta med seg enkle roll-ups og informasjonsmateriell for presentasjon av seg selv, produkt eller prosjekt. Det er en forutsetning at det deltar tre betalende deltagere fra organisasjonen/leverandøren. Av hensyn til plassen, ber vi om at du på forhånd gir beskjed til Plass deles ut i den rekkefølge påmelding kommer inn.

6 Clarion Hotel & Congress Hotellet ligger på Brattørkaia ved siden av Pirterminalen og Tollboden. Flybussen stopper rett ved hotellet og har åtte avganger i timen, og stopper ellers en rekke plasser i Trondheim sentrum, også ved hoteller. Bussrute mellom Hotel Clarion og midtbyen: nr. 19 og minutters gange mellom hotellet og Trondheim sentralstasjon. Trondheim sentralstasjon Middag på Lian Restaurant Onsdag 3. oktober kl Avreise med buss fra hotellet kl , felles buss tilbake. Det går også trikk mellom Lian og sentrum hver halvtime.

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ

1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ 128 1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Bedre rustet mot finanskriser. Finansdepartementet.

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg - fra Næringslivets kontaktutvalg - innovasjon i helse- og velferdsteknologi

Innspill til stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg - fra Næringslivets kontaktutvalg - innovasjon i helse- og velferdsteknologi Helse- og omsorgsdepartementet Att.: Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre Teatergata 9 Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Kopi: Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helsedirektoratet,

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

INVITASJON. Agresso Brukerkonferanse 2013. Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26.

INVITASJON. Agresso Brukerkonferanse 2013. Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. INVITASJON Agresso Brukerkonferanse 2013 Clarion Hotel & Congress Trondheim 22.-24. september Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. 2 knutepunktet Agresso Brukerkonferanse

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 26. OG 27. MAI 2014, GEILO INSPIRASJON GRØNN LØNNSOMHET GODE EKSEMPLER LOKAL MAT ENDELIG. Olav Bardalen. Olav Bardalen. Velkommen!

FØRST MOT FREMTIDEN 26. OG 27. MAI 2014, GEILO INSPIRASJON GRØNN LØNNSOMHET GODE EKSEMPLER LOKAL MAT ENDELIG. Olav Bardalen. Olav Bardalen. Velkommen! Olav Bardalen Velkommen! FØRST MOT FREMTIDEN Olav Bardalen, Innovasjon Norge, er programan-svarlig for den nasjonale på satsningen på nettverksbasert innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv. NCE/ ARENAprogrammet

Detaljer

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Innovasjonsiveren er størst i offentlig sektor

Innovasjonsiveren er størst i offentlig sektor KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 SEMINARRAPPORT TJENESTEUTVIKLING 2012 Innovasjonsiveren er størst i offentlig sektor INVITASJON I Larvik arbeider vi sammen for å skape vekst, verdiskaping og innovasjon.

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Statped. JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16

Statped. JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16 Statped ÅRSRAPPORT 2014 JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16 DELTIDSOPPLÆRINGEN FOR HØRSELSHEMMEDE: Skoleuke og sosial møteplass Side 5 SEVU PPT: Et løft

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Middelmådig forskning

Middelmådig forskning Nr. 9 fredag 28. februar 2014» 26. årgang» Kr 50» www.ukeavisenledelse.no A-postAbonnement Profesjonelle kunnskapsnettverk for ledere Les mer på www.egn.no eller ring 22 44 00 80 Samfunn Merkevarer mister

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene Påmelding: www.kursdagene.no Digitale telenett - Teleforum på Kursdagene Multimedia, tjenesteutvikling og forretningsmodeller Utvikling av fast og mobilt bredbånd Stråling reell fare eller skremsel? 4.

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

10 innlandet. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor ved HiG, leder i TEKNA, teknisk naturvitenskapelig forening avd. Gjøvik innlandet@oa.

10 innlandet. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor ved HiG, leder i TEKNA, teknisk naturvitenskapelig forening avd. Gjøvik innlandet@oa. Storinnrykk av elever Under Forskningsdagene vil ca. 300 elever fra 7. klassetrinn i Gjøvik og Toten-kommunene besøke Høgskolen i Gjøvik (HiG) på en «opplevelsesdag» rundt realfag. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor

Detaljer

Møt opp på Møteplasse

Møt opp på Møteplasse Møt opp på Møteplasse Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer jevnlig konferanser som kalles «Møteplasser» for medlemmer fra hele landet. Målet med Møteplas - sene er å oppdatere medlemmer om utvikling og

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer