BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S. Les hele bruksanvisningen før du starter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S. Les hele bruksanvisningen før du starter"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S Les hele bruksanvisningen før du starter

2 Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes for å varsle deg om potensielle farer for personskade. Alle sikkerhetsmeldinger som etterfølger dette symbolet må overholdes for å unngå mulige skader eller død. ADVARSEL Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade. FORSIKTIG, brukt sammen med sikkerhetssymbolet, indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. FORSIKTIG, brukt uten sikkerhetssymbolet, indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på hunden. Bruk kun batterier fra produsenter som er godkjent av SportDOG. Se for oppdatert informasjon. Bruk kun nye batterier og bytt ut alle samtidig. Ikke bland nye og brukte batterier. Bruk en mynt eller lignende for å åpne batteridekslet. Vær forsiktig ved bruk av skrutrekker siden overdreven kraft kan skade gjengene. Paringen blir ikke opphevet ved å slå av båndsenderen. Når båndsenderen slås på igjen, må kanalen som er tilknyttet båndsenderen velges på den Ikke bruk trykksatt vann, vaskemidler, oljer eller rengjøringsmidler til å rengjøre båndsenderen og den Den håndholdte mottakeren tåler regn, men er ikke garantert vannmotstandig. Batterier skal kun byttes på et kjølig, tørt sted; fukt på innsiden av batterihuset kan skade enheten. Enheten må ikke åpnes på andre måter enn beskrevet i denne håndboken. Bruk kun tilbehør og ekstraantenner som er godkjent av SportDOG. Ikke foreta egne endringer på enhetene. Ved langvarig oppbevaring, lagres enhetene i et tørt lagerrom med normal temperatur med batteriene tatt ut. OBSERVER brukes til å påpeke praksiser som ikke er relatert til personskade. Risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type. Kasser brukte batterier i henhold til instruksjonene. Skal ikke brennes. SportDOG STEALTH radiopeiler er ikke en leke. Må holdes utenfor rekkevidden til barn. Brukes kun for sporing av hund. RSS 210 advarselserklæring: Ved sporing må båndsenderen holdes minst 20 cm fra deg selv eller andre personer. SportDOG STEALTH radiopeiler er beregnet som et hjelpemiddel for sporing av hund under jakt. Ikke stol utelukkende på enheten for lokalisering av hunden. Ikke skift batterier eller slå av den håndholdte mottakeren mens hunden er ute i felten med båndsenderen, siden paringen med båndet kan gå tapt. Hvis båndsenderen er i bruk, har du ett minutt til å bytte batteriet i mottakeren uten å bryte paringen med den Hvis du bruker STEALTH radiopeiler for første gang, anbefaler vi at du øver på bruk av systemet uten hunden. Pass alltid på at båndsenderen er på og paret med den håndholdte mottakeren før du setter båndet på hunden. Hvis du peker den håndholdte mottakeren ned kun et kort øyeblikk under sporing, vil den håndholdte mottakeren gå i Standby-modus og plasseringen vil bli tilbakestilt. Båndsenderen må lokaliseres på nytt når den håndholdte mottakeren ikke lenger er i Standby-modus. Sletting av en båndsender sletter paringsinformasjonen på den Båndsenderen kan ikke spores før den er paret på nytt med en mottaker. Vær sikker på at du kjenner til hvor hunden din befinner seg eller ta båndsenderen av hunden før du sletter den. Ikke slå på den håndholdte mottakeren mens den er våt. 2

3 Takk for at du har valgt SportDOG Brand. Ved riktig bruk, vil dette produktet hjelpe deg til å spore hunden din effektivt og sikkert. Vennligst les gjennom brukerveiledningen grundig, for å sikre at du blir fornøyd med produktet. Hvis du har spørsmål om bruk av produktet, ber vi deg om å se i avsnittet Vanlige spørsmål eller Feilsøking i denne håndboken. Se nettsiden vår på for en oversikt over telefonnummer i ditt område. For å få mest mulig ut av garantien bør du registrere produktet innen 30 dager på Ved å registrere produktet og ta vare på kvitteringen, vil du kunne dra full nytte av produktets garanti, og dersom du har behov for å ringe vårt kundeservicesenter, kan vi hjelpe deg raskere. SportDOG vil aldri gi ut eller selge din personlig informasjon. Fullstendige garantibetingelser er tilgjengelig på DELER INNHOLD DELER... 3 SLIK VIRKER SYSTEMET... 3 VIKTIGE DEFINISJONER... 4 KLARGJØRE DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN... 4 KLARGJØRE BÅNDSENDEREN... 5 PARE BÅNDSENDEREN MED DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN... 5 TILPASSE BÅNDSENDEREN... 6 SPORE HUNDEN... 6 SLÅ AV OG PÅ STEALTH RADIOPEILER... 7 BRUKE STANDBY-MODUS... 8 ENDRE VOLUMINNSTILLINGER... 8 KOPIERE PARING AV BÅND TIL ANDRE MOTTAKERE SLETTE PARING AV BÅND FRA DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN... 8 VANLIGE SPØRSMÅL... 9 FEILSØKING... 9 TILBEHØR BRUKSVILKÅR OG ANSVARSBEGRENSNING MERKING AVHENDING AV BATTERIER INDEKS SLIK VIRKER SYSTEMET SportDOG STEALTH radiopeiler er dokumentert sikker, komfortabel og effektiv for alle hunder over 3,6 kg. Den er konstruert for sporing av hunder under jakt eller trening i felten. Den håndholdte mottakeren mottar et kontinuerlig radiosignal fra båndsenderen som indikerer retning og estimert avstand av hunden i forhold til din egen plassering. VIKTIG: STEALTH radiopeiler har en rekkevidde på opptil 16 km. Maksimal rekkevidde kan variere avhengig av hvordan du holder den For konsistente resultater over lengre avstander, skal den håndholdte mottakeren holdes bort fra kroppen og over hodet. Terreng, vær, vegetasjon, sendinger fra andre radioenheter og andre faktorer vil påvirke maksimal rekkevidde. STEALTH radiopeiler er beregnet som et hjelpemiddel for sporing av hunden under jakt. Ikke stol utelukkende på enheten for lokalisering av hunden. 3

4 VIKTIGE DEFINISJONER HÅNDHOLDT MOTTAKER: Mottar radiosignaler fra båndsenderen og viser sted, retning og avstand til hunden. Den er vannmotstandig, men må ikke senkes ned i vann. Sender KANALSKJERM Sender KANAL-knapp Indikatorlys for lavt batterinivå på sender Sporingssignalskjerm Volumknapp Indikatorlys for stående Indikatorlys for bjeffing signalstyrkein- DIKATOR STRØM-/ STANDBYINDIKATORLYS PÅ/AV-KNAPP Kopierknapp Indikatorlys for treskjelling SENDER KANAL-KNAPP: Veksler mellom tilgjengelige kanaler for paring med båndsendere. Opptil ni båndsendere kan pares med en mottaker. SENDERKANALSKJERM: Viser kanalnummeret for den båndsenderen som spores. STRØM-/STANDBYINDIKATOR: Indikerer at den håndholdte mottakeren er slått PÅ eller er i Standby-modus. Hvis indikatoren er rød, er batterinivået lavt. Skift ut batteriet så snart som mulig. PÅ/AV-KNAPP: Trykk og hold denne knappen inntil den håndholdte mottakeren sender ut en stigende tone for å slå PÅ, eller en synkende tone for å slå AV. VOLUMKNAPP: Veksler mellom dempet, vibrasjon og volumnivåer. KOPIERKNAPP: Ved å sette den håndholdte mottakeren i Kopimodus, kan du kopiere sendere fra en mottaker til en annen. INDIKATORLYS FOR STÅENDE: Indikerer at hunden står stille. Når hunden starter å bevege seg igjen, slukkes lyset. INDIKATORLYS FOR TRESKJELLING: Indikerer at hunden treskjeller. Når hunden starter å bevege seg igjen, slukkes lyset. INDIKATORLYS FOR BJEFFING: Indikerer at hunden bjeffer med bestemte mellomrom og med et bestemt volum. Når bjeffingen stopper, slukkes lyset. INDIKATORLYS FOR LAVT BATTERINIVÅ PÅ SENDER: Indikerer at batterinivået i båndsenderen er lavt. Skift batteriet i senderen så snart som mulig. SIGNALSTYRKEINDIKATOR: Indikerer estimert avstand til båndsenderen. SPORINGSSIGNALSKJERM: Indikerer retning for båndsenderen. Lyser GRØNT ved søking og blir RØD når posisjonen til båndsenderen er funnet. EKSTERN ANTENNEPORT: Kobler antennen (ekstrautstyr) til den håndholdte mottakeren for å øke rekkevidden. BÅNDSENDER: Sender et radiosignal med status til den parede håndholdte mottakeren (s). Den er vanntett og kan senkes ned i vann. BLÅ LED RØD LED GRØNN LED BLÅ LED GRØNN LED: Indikerer at båndsenderen får strøm og fungerer korrekt. RØD LED: Indikerer at batterinivået i båndsenderen er lavt. Skift batteriet i senderen så snart som mulig. BLÅ LED: Blinker regelmessig for å gjøre hunden mer synlig ved dårlige lysforhold. TRINN :: 01 KLARGJØRE DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN Du må fullføre disse trinnene før du bruker enheten for første gang. SETTE INN ELLER BYTTE BATTERIET I DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN: 1. Bruk en mynt og åpne batteridekslet ved å dreie skruen mot urviseren. Bruk en mynt eller lignende for å åpne batteridekslet. Vær forsiktig ved bruk av skrutrekker siden overdreven kraft kan skade gjengene. 2. Ta ut det brukte batteriet ved å trekke i gummifliken. Brukte batterier skal resirkuleres eller kasseres på korrekt måte. 3. Plasser det nye batteriet i batterisporet i henhold til merking for negativ (-) og positiv (+). Risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type. Kasser brukte batterier i henhold til instruksjonene. 4. Sett batteridekslet forsiktig tilbake og stram til skruen ved å dreie den med urviseren med en mynt inntil det er festet. Ikke skift batterier eller slå av den håndholdte mottakeren mens hunden er ute i felten med båndsenderen, siden paringen med båndet vil gå tapt. Hvis båndsenderen er i bruk, har du ett minutt til å bytte batteriet i mottakeren uten å bryte paringen med den Merk: For best ytelse bør du ikke bruke oppladbare batterier. Bruk alltid nye batterier. Den håndholdte mottakeren bruker ett (1) CR123-batteri. SLIK SKRUR DU PÅ DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN: Trykk og hold PÅ/AV-knappen inntil Signalstyrkeindikatoren tennes fra bunnen til toppen. Den håndholdte mottakeren vil pipe to ganger og Strøm-/standbyindikatoren vil starte å blinke. 4

5 INDIKATORLYS PÅ HÅNDHOLDT MOTTAKER Indikatorlys Funksjon Stående: Hunden står på stedet. Når hunden starter å bevege seg igjen, slukkes lyset. Bjeffing: Hunden bjeffer med et bestemt mellomrom og volum. Lyset slukker når bjeffingen stopper. Treskjelling: Hunden forblir treskjellende. Når hunden starter å bevege seg igjen, slukkes lyset. Lavt batterinivå for sender: Indikerer at batterinivået i båndsenderen er lavt. Skift batteriene så snart som mulig. Spore-modus: Strøm-/standbyindikatoren blinker GRØNT med korte mellomrom når den håndholdte mottakeren er paret med båndsenderen og holdt horisontalt. Standby-modus: Strøm-/standbyindikatoren blinker GRØNT med lange mellomrom når den håndholdte mottakeren holdes vertikalt. Standby-modus hjelper til med å bevare batteristrømmen. Lavt batterinivå på mottaker: Strøm-/standbyindikatoren viser RØDT når batterinivået i den håndholdte mottakeren er lavt. Senderkanalskjerm: Viser kanalnummeret for båndsenderen som spores. Viser [ ] hvert 2. minutt når den håndholdte mottakeren gjennomfører egenkalibrering. Merk: Alarmene på den håndholdte mottakeren fungerer ikke ved grensene for senderavstand mellom mottakeren og senderen. Selv om alarmene ikke fungerer ved yttergrensene for sendeområdet, kan du fremdeles finne ut hvor båndsenderen befinner seg. SLIK KALIBRERER DU KOMPASSET: For å sikre vellykket sporing må du kalibrere det interne kompasset på mottakeren etter første gangs oppsett. Mottakeren kalibreres for å sikre at skjermen og sporingsmekanismene fungerer skikkelig. 1. Slå på den håndholdte mottakeren utendørs. 2. Aktiver kalibreringsmodus ved på peke mottakeren rett opp og trykke og slippe Kopier-knappen. Senderkanalskjermen vil starte å rotere raskt gjennom kanalnumrene. 3. Roter mottakeren sakte i tre retninger som vist nedenfor (minst 5 ganger rundt hver akse som vist). 4. Pek mottakeren opp igjen og vent i 5 sekunder. Senderkanalskjermen vil stoppe å rotere og du vil høre to stigende pip. Kalibreringen er nå fullført. TRINN :: 02 KLARGJØRE BÅNDSENDEREN RSS 210 advarselserklæring: Ved sporing må båndsenderen holdes minst 20 cm fra deg selv eller andre personer. SETTE INN ELLER BYTTE BATTERIENE I BÅNDSENDEREN: 1. Bruk en mynt og åpne batteridekslet ved å dreie skruen mot urviseren. Bruk en mynt eller lignende for å åpne batteridekslet. Vær forsiktig ved bruk av skrutrekker siden overdreven kraft kan skade gjengene. 2. Ta ut brukte batterier. Sjekk at batterihuset er rent og at alle forseglinger er uskadde. Brukte batterier skal resirkuleres eller kasseres på korrekt måte. 3. Plasser de nye batteriene i batterisporene i henhold til merking for negativ (-) og positiv (+). Risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type. Kasser brukte batterier i henhold til instruksjonene. 4. Sett batteridekslet forsiktig tilbake og stram til skruen ved å dreie den med urviseren inntil det er festet. Båndsenderen går til standby-modus. Merk: Ikke bruk oppladbare batterier. Bruk alltid nye batterier. Ikke bland nye og brukte batterier. Båndsenderen bruker to (2) CR123-batterier. INDIKATORLYS PÅ BÅNDSENDER LED Grønn Grønn Grønn Grønn Rød Rød Blå Funksjon Blinker 10 ganger når batteriene er byttet og når dekslet er lukket for å indikere at båndsenderen er i Standby-modus Lyser i 2 sekunder når båndsenderen er paret med den håndholdte senderen Blinker med korte mellomrom og indikerer at enheten sporer og fungerer normalt Når den ikke blinker eller lyser, er båndsenderen AV eller batteriene må byttes ut Blinker 10 ganger når batteriene er byttet Blinker med korte mellomrom når batterinivået i båndsenderen er lavt. Hvis den fortsetter å blinke etter at batteriene er byttet, er det feil på enheten. Kontakt kundeservicesenteret for hjelp. Blinker med 2 sekunders mellomrom for å gjøre hunden mer synlig under dårlige lysforhold. Merk: For best resultat, gjentas kalibreringen hver gang du slår på den 5

6 TRINN :: 03 PARE BÅNDSENDEREN MED DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN Før bruk må den håndholdte mottakeren pares til båndsenderen. Den håndholdte mottakeren kan støtte opptil 9 bånd samtidig. Du må gjenta dette trinnet for hver båndsender som du vil overvåke med denne SLIK PARER DU DEN FØRSTE BÅNDSENDEREN TIL DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN: VIKTIG: Båndsenderen må være innenfor 15 cm fra den Hvis flere båndsendere skal pares med den håndholdte mottakeren, må batteriene i disse ekstra båndsenderne tas ut, eller senderne må flyttes minst 6 meter bort fra båndsenderen som skal pares. 1. Trykk og hold PÅ/AV-knappen inntil Signalstyrkeindikatoren tennes fra bunnen til toppen. Den håndholdte mottakeren vil pipe to ganger og Strøm-/standbyindikatoren vil starte å blinke. 2. Trykk og hold Senderkanal-knappen. Den håndholdte mottakeren vil vibrere for å indikere at den kommuniserer med båndsenderen. Når du hører tre stigende pip er mottakeren og senderen paret. Sporingssignalskjermen lyser opp og du vil høre et pip med ett sekunds mellomrom. Den GRØNNE LED-en på båndsenderen starter å blinke og indikerer at båndet er PÅ og er paret til den SLIK PARER DU EKSTRA BÅNDSENDERE TIL DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN: Merk: Når du parer flere båndsendere med en håndholdt mottaker, kan du ha behov for å merke hvert bånd med kanalnummeret med avtakbare etiketter. 1. Trykk ned og slipp Senderkanal-knappen inntil neste tilgjengelig kanalnummer blinker på Senderkanalskjermen. 2. Trykk og hold Senderkanal-knappen. Den håndholdte mottakeren vibrerer for å indikere at den kommuniserer med båndsenderen. Når du hører tre stigende pip er mottakeren og senderen paret. Sporingssignalskjermen tennes og du vil høre et pip med ett sekunds mellomrom. Den GRØNNE LEDen på båndsenderen starter å blinke for å indikere at båndet er PÅ og er paret til den 3. Gjenta denne prosessen for hver båndsender som skal brukes. TRINN :: 05 SPORE HUNDEN SLIK HOLDER DU MOTTAKEREN For å sikre at mottakeren fungerer korrekt, skal den holdes på følgende måte: 1. Hold mottakeren med en hånd i øyenhøyde foran deg. 2. Plasser tommelen i sporet på mottakeren. 3. Sjekk retningen ved å snu den i en hel sirkel på 360 grader (5A). 4. Bruk en kontinuerlig venstre til høyre glidende bevegelse i en 180-graders bue eller mer under sporing for å beholde lokaliseringen. 5. Undersøk lokaliseringen ved å snu deg i ulike retninger regelmessig. ØVING PÅ SPORING Hvis du bruker STEALTH radiopeiler for første gang, anbefaler vi at du øver på bruk av systemet uten hunden. Slik øver du på sporing: 1. Gå utendørs til et åpent område bort fra biler og bygninger. 2. Plasser båndsenderen på et tre eller plassert i et åpent område. 3. Gå 50 m bort fra båndsenderen. 4. Hold den håndholdte mottakeren i en horisontal posisjon foran deg (5B). 5. Snu deg sakte i en sirkel (5C). Sporingssignalskjermen tennes GRØNT når du snur deg (5D). Mottakeren piper med ett sekunds mellomrom. 6. Når den håndholdte mottakeren har sporet båndet, stopper mottakeren å pipe og en av indikatorene på sporingssignalskjermen blir RØD for å indikere retningen til båndet fra det stedet du står på (5E). 5C Merk: Hvis du snur deg for raskt, kan noen lys forbli utente. Snu deg tilbake for å tenne disse før du fortsetter. Hvis du snur deg for sakte, kan de første lysene slukkes før du har fullført en hel sirkel. Start på nytt inntil du finner riktig hastighet. SLIK FINNER DU UT HVOR HUNDEN BEFINNER SEG For å kunne finne plasseringen til hunden din, må du utføre en venstre til høyre sveipende bevegelse for å beholde posisjonsbestemmelsen på båndsenderen. VIKTIG: Store hindre som åser eller fjell, kan forstyrre signalet. Hvis du har problemer med å finne plasseringen, går du til et åpent område som er høyere enn omgivelsene. 5A 5B 360 TRINN :: 04 TILPASSE BÅNDSENDEREN For å sikre at produktet fungerer som det skal og at det sitter behagelig på hunden, må tilpasningen av båndet undersøkes regelmessig. Hvis du merker at hunden har hudirritasjoner, skal båndet ikke brukes på noen dager. Oppsøk veterinær hvis tilstanden vedvarer utover 48 timer. VIKTIG: Riktig tilpasning og plassering av båndsenderen er viktig for at den 4B skal være effektiv i bruk. SLIK SIKRER DU RIKTIG TILPASNING: 1. Med hunden stående (4A), sentreres båndsenderen slik at sendermodulen er under hundens hals med LED-ene 4C vendt framover (4B). Antennen skal være på hundens venstre side. 2. Båndsenderen skal sitte tett, men likevel løst nok til at det er plass til en finger mellom reimen og hundens hals (4C). 3. La hunden bruke båndet i flere minutter før du sjekker tilpasningen igjen. Undersøk tilpasningen igjen når hunden blir mer vant til å bruke båndsenderen. 4A Hvis du retter den håndholdte mottakeren ned under sporing, vil den håndholdte mottakeren gå i standbymodus og plasseringen vil bli tilbakestilt. Båndsenderen må lokaliseres på nytt når den håndholdte mottakeren ikke lenger er i Standby-modus. 5D 5E N F 6

7 Slik finner du ut hvor hunden befinner seg: 1. Hold den håndholdte mottakeren i en horisontal posisjon foran deg (5B). 2. Ved sporing av flere hunder, trykker du Senderkanal-knappen for å velge den kanalen som er knyttet til det båndet som du vil spore. 3. Snu deg sakte i en sirkel (5C). Sporingssignalskjermen tennes GRØNT mens du snur deg. Den håndholdte mottakeren piper med ett sekunds mellomrom. 4. Når den håndholdte mottakeren har sporet båndet, stopper mottakeren å pipe og en av indikatorene på sporingssignalskjermen blir RØD for å vise retningen til hunden (se nedenfor): Retningsindikator Forklaring Hunden er foran deg. AVLESING AV AVSTAND TIL HUNDEN Signalstyrkeindikatoren viser relativ avstand fra stedet du står til hunden. Merk: Geografiske og miljømessige egenskaper kan påvirke nøyaktigheten til indikert avstand. Slik finner du anslått avstand til hunden: 1. Hold den håndholdte mottakeren i en horisontal posisjon foran deg. 2. Vend deg i retning av hunden. 3. Signalstyrkeindikatoren vil tennes og vise anslått avstand på følgende måte: Nær (N) = Hunden er mindre enn 100 m borte. Middels (M) = Hunden er mellom 3,2 km og 9,7 km borte. Fjern (F) = Hunden er over 9,7 km - 16 km borte. Ç Nær NEAR Hunden er til høyre. N Ç MIDDELS MIDDLE N Ç F F Hunden er til venstre. FJERN FAR F Ç N Ç Hunden er bak deg. Merk: Volumet på pipetonen korresponderer ikke med avstanden mellom båndsenderen og den håndholdte senderen (dvs. volumet stiger ikke når du nærmer deg hunden). Andre elektroniske enheter (slik som biler, navigasjonsutstyr og mobiltelefoner) kan også forstyrre den håndholdte mottakeren og forårsake overflødig piping. TRINN :: 06 SLÅ AV OG PÅ STEALTH TM RADIOPEILER Ikke skift batterier eller slå av den håndholdte mottakeren mens hunden er ute i felten med båndsenderen, siden paringen med båndet kan gå tapt. Hvis båndsenderen er i bruk, har du ett minutt til å bytte batteriet i mottakeren uten å bryte paringen med den SLIK SLÅR DU AV STEALTH TM RADIOPEILER: Merk: Båndsenderen må være innenfor 15 cm fra den 1. Ta båndsenderen av hunden. 2. Trykk Senderkanal-knappen for å velge den kanalen som skal slås AV. 3. Trykk ned og hold Senderkanal-knappen inntil du hører tre fallende pip og lysene på båndsenderen slukkes. 4. Gjenta for hver båndsender som er knyttet til denne 5. Trykk ned og hold PÅ/AV-knappen inntil Signalstyrkeindikatoren tennes fra topp til bunn. Den håndholdte mottakeren vil pipe to ganger og Strøm-/standbyindikator-lyset vil slå seg AV. Paringen blir ikke opphevet ved å slå av båndsenderen. Når båndsenderen slås på igjen, må kanalen som er tilknyttet båndsenderen velges på den SLIK SLÅR DU PÅ STEALTH TM RADIOPEILER: Merk: Båndsenderen må være innenfor 15 cm fra den 1. Trykk og hold PÅ/AV-knappen inntil Signalstyrkeindikatoren tennes fra bunnen til toppen. Den håndholdte mottakeren vil pipe to ganger og Strøm-/standbyindikatoren vil slå PÅ blinking 2. Trykk Senderkanal-knappen for å velge den kanalen som skal slås PÅ. 3. Trykk ned og hold Senderkanal-knappen inntil du hører tre stigende pip og lysene på båndsenderen starter å blinke. Merk: Den håndholdte mottakeren vibrerer for å indikere at den kommuniserer med båndsenderen. 4. Gjenta for hver båndsender som er knyttet til denne 7

8 TRINN :: 07 BRUKE STANDBY-MODUS STEALTH radiopeiler har en automatisk standby-modus for å spare batteristrøm for optimal ytelse når den brukes ute i felten. I Standby-modus: Strøm-/standbyindikatoren blinker med lange mellomrom Plasseringen tilbakestilles og båndsenderen må plasseres på nytt SLIK SLÅR DU PÅ STANDBY-MODUS: Vend den håndholdte mottakeren mot bakken. Strøm-/standbyindikatoren blinker med lange mellomrom. TRINN :: 09 KOPIERE PARING AV BÅND TIL ANDRE MOTTAKERE Med STEALTH radiopeiler kan du dele og spore et bånd med flere mottakere. Når båndet er paret til en håndholdt mottaker, kan du kopiere denne informasjonen til andre håndholdte mottakere. Merk: Hvis båndsenderen er slått AV, må paringsinformasjonen slettes manuelt fra ekstramottakerne (se Trinn 10). SLIK KOPIERER DU PARING AV BÅND MELLOM HÅNDHOLDTE MOTTAKERE: 1. Hold en mottaker i hver hånd. 2. Trykk Senderkanal-knappen for å velge en tilgjengelig kanal på den håndholdte mottakeren for å legge til et bånd. Tilgjengelige sendernummer blinker. 3. Samtidig trykker du ned og holder Kopier-knappen på begge de håndholdte mottakerne. Den andre mottakeren vil starte å blinke med ett sekunds mellomrom. Det nye kanalnummeret vises på den andre mottakeren og indikerer at paring av bånd er vellykket. 4. Gjenta denne prosessen for hver båndsender som skal deles. SLIK SLÅR DU AV STANDBY-MODUS: Hold den håndholdte mottakeren horisontalt. Strøm-/standbyindikatoren blinker med korte mellomrom når mottakeren starter å søke etter båndsenderen. Se avsnittet Spore hunden for å finne plasseringen til hunden (Trinn 5). SLIK DEAKTIVERER DU AUTOMATISK STANDBY-MODUS: 1. Slå AV den 2. Slå PÅ den håndholdte mottakeren mens du retter den håndholdte mottakeren mot bakken. Strøm-/ standbyindikatoren - lyset blinker med lange mellomrom. SLIK AKTIVERER DU STANDBY-MODUS: 1. Slå AV den 2. Slå PÅ den håndholdte mottakeren samtidig som den holdes horisontalt. Strøm-/standbyindikatorlyset blinker med korte mellomrom, og mottakeren vil starte å søke etter båndsenderen. TRINN :: 10 SLETTE PARING AV BÅND FRA DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN Sletting av en båndsender sletter paringsinformasjonen på den håndholdte mottakeren. Båndsenderen kan ikke spores før den er paret på nytt med en mottaker. Vær sikker på at du kjenner til hvor hunden din befinner seg eller ta av båndsenderen fra hunden før du sletter den. SLIK SLETTER DU EN BÅNDSENDER FRA EN MOTTAKER: 1. Trykk Senderkanal-knappen for å velge den kanalen som du vil slette fra den 2. Trykk og hold Senderkanal-knappen og PÅ/AV-knappen inntil du hører en serie med tilfeldige pip og Signalstrykeindikatoren tennes fra bunn til topp. Den slettede kanalen starter å blinke i Senderkanalskjermen og indikerer at kanalen nå er tilgjengelig for paring igjen. TILBAKESTILLE STEALTH TM RADIOPEILER Slik tilbakestiller du systemet til fabrikkinnstillinger: 1. Ta ut batteriene fra båndsenderen. 2. Ta ut batterier fra den 3. Vent i fem minutter og sett inn batteriene igjen i begge enhetene. TRINN :: 08 ENDRE VOLUMINNSTILLINGER Den håndholdte mottakeren gir deg flere muligheter for bruk av lys. lyder og vibrasjon under sporing av hunden. SLIK ENDRER DU VOLUMINNSTILLINGENE: 1. Trykk Volum-knappen flere ganger for å bla gjennom tilgjengelige innstillinger: Normalt volum med vibrasjoner (standardinnstilling) Dempet, kun lys Lavt volum Normalt volum, ingen vibrasjon Kun vibrasjon 8

9 VANLIGE SPØRSMÅL Kan jeg bruke oppladbare batterier i STEALTH radiopeiler? Hvor gammel må hunden være før den kan bruke STEALTH radiopeiler? Er båndsenderen vanntett? Kan båndsenderen brukes i nærheten av saltvann? Er den håndholdte mottakeren vanntett? Kan STEALTH radiopeiler spore flere hunder? Vil jeg få en rekkekvidde på nøyaktig 16 km med STEALTH radiopeiler? Vi anbefaler ikke bruk av oppladbare batterier med dette produktet. For best ytelse brukes standard CR123-batterier som byttes ut regelmessig. Hunden bør kunne lære grunnleggende lydighetskommandoer som Sitt og Bli. Båndsenderen kan være for stor for hunder som er under 3,6 kg. Ja, den er vanntett og kan senkes i vann. Ved bytte av batteri må du sikre at batteridekslet og batterirommet er fritt for skitt og smuss. Hvis båndsenderen brukes i eller rundt saltvann, må den skylles av med ferskvann etter hver bruk. Nei, mottakeren er motstandsdyktig mot vann og må aldri senkes ned i vann. Ja, STEALTH radiopeiler kan utvides til maksimalt 9 hunder. Ekstra båndsendere må kjøpes separat. Rekkevidden som du vil få med STEALTH radiopeiler vil variere etter terreng, vær, vegetasjon samt sendinger fra annet radioutstyr. Se avsnittet Slik virker systemet for mer informasjon om maksimal rekkevidde. FEILSØKING Svarene på disse spørsmålene bør kunne hjelpe deg med å løse eventuelle problemer du måtte ha med systemet. Hvis ikke, ber vi deg kontakte kundeservicesenteret eller gå til nettsiden vår på Se nettsiden vår på for en oversikt over telefonnummer til kundeservicesenter. Den håndholdte mottakeren slår seg ikke PÅ. Den håndholdte mottakeren er PÅ, men det er ingen lyder eller lydene er svake. Båndsenderen min slår seg ikke PÅ. Båndsenderen er PÅ, men den håndholdte mottakeren sporer den ikke. Kan ikke finne stedet for båndsenderen. Sporingssignalskjermen på den håndholdte mottakeren oppdateres ikke når jeg snur meg. Den håndholdte mottakeren min går ikke i Standby-modus selv om den peker mot bakken. Den håndholdte mottakeren min går inn i Standby-modus når den peker ned. Jeg er på en høy topp og hunden er et sted nedenfor meg. Bjeffeindikatorlyset fungerer ikke selv om hunden bjeffer. Den håndholdte mottakeren min har falt ned i vann. Undersøk at batteriet ikke er tomt. Undersøk at batteriet er av korrekt type (CR123). Undersøk at batteriet er satt inn korrekt og er justert i henhold til merking for negativ (-) og positiv (+). Undersøk at batteridekslet er skikkelig lukket og at forseglingen er fri for smuss. Ta ut batteriet i fem minutter, sett inn batteriene på nytt og prøv igjen. Undersøk at volumkontrollen ikke er satt til dempet ved å trykke på Volum-knappen. Undersøk at batteriene ikke er tomme. Undersøk at batteriene er av korrekt type (CR123). Undersøk at batteriene er satt inn korrekt og er justert i henhold til merking for negativ (-) og positiv (+). Undersøk at batteridekslet er skikkelig lukket og at forseglingen er fri for smuss. Slett paringen av båndsenderen fra den håndholdte mottakeren og par enhetene på nytt. Hvis det er en kraftig radiosender i nærheten, kan det være at båndsenderen ikke slår seg PÅ. I slike tilfeller går du bort fra radiosenderen. Undersøk at den håndholdte mottakeren er på korrekt kanal. Trykk Senderkanalknappen for å bytte kanaler. Undersøk at båndsenderen er paret til den Par båndsenderen igjen med den Undersøk at du holder den håndholdte mottakeren riktig. Store hindringer kan forstyrre signalet, eller det indre kompasset kan bli forstyrret av elektromagnetiske felter med sterke magneter eller strømlinjer. Finn et åpent sted litt i høyden og prøv igjen. Rekalibrer det interne kompasset ved å rotere den håndholdte mottakeren i alle retninger. Standby-modus er blitt deaktivert. Slå AV den Slå PÅ samtidig som den håndholdte mottakeren holdes horisontalt. Deaktiver Standby-modus ved å slå AV den Slå PÅ samtidig som den håndholdte mottakeren peker nedover. Bjeffeindikatoren krever at hunden bjeffer ved bestemte mellomrom og på et bestemt volum som er typisk for jaktsituasjoner. Undersøk at det ikke er noe skitt mellom båndet og mikrofonen på båndsenderen. Ikke slå på den håndholdte mottakeren mens den er våt. Bruk en klut til å tørke utsiden av den Åpne batterirommet og ta ut batteriet. Tørk batterirommet. Når det er tørt, settes batteriene tilbake og mottakeren skrus PÅ. 9

10 TILBEHØR For å kjøpe ekstra tilbehør til din SportDOG Stealth radiopeiler, kontakter du kundeservicesenteret eller besøker vår nettside på for å finne en forhandler nær deg. Se nettsiden vår på for en oversikt over telefonnummer til kundeservicesenter. BRUKSVILKÅR OG ANSVARSBEGRENSNING 1. Bruksvilkår Bruk av dette produktet forutsetter at du aksepterer vilkårene, betingelsene og merknader heri uten endringer. Bruk av dette produkter medfølger at alle slike vilkår, betingelser og merknader er akseptert. Hvis du ikke ønsker å godta disse vilkårene, betingelsene og merknadene, returnerer du produktet, ubrukt, i dets originalemballasje og for egen regning og risiko til aktuelt Kundeservicesenter sammen med et kjøpsbevis for full tilbakebetaling. 2. Riktig bruk Dette produktet er konstruert for bruk på hunder som skal spores. Det spesifikke lynnet eller størrelse/vekt på hunden kan være uegnet for produktet (se Slik virker systemet i denne bruksanvisningen). Radio Systems Corporation fraråder bruk av produktet hvis hunden er aggressiv, og aksepterer intet ansvar for å fastslå egnethet i individuelle tilfeller. Hvis du er usikker på om produktet er egnet for hunden, ber vi deg undersøke med veterinær eller sertifisert trener før bruk. Riktig bruk inkluderer, uten begrensning, gjennomgang av hele bruksanvisningen og alle spesifikke Forsiktig-advarsler. 3. Ulovlig eller forbudt bruk Dette produktet er konstruert kun for bruk med hunder. Hundepeilingsenheten skal ikke skade, påføre smerte eller provosere. Bruk av produktet på en måte som det ikke er beregnet for, kan resultere i brudd på føderale, statlige eller lokale lover. 4. Ansvarsbegrensning Radio Systems Corporation eller tilknyttede selskaper skal ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for (i) indirekte skader, straffeansvar, tilfeldige, spesielle eller følgeskader og/eller (ii) tap eller skader som resulterer fra eller er koblet til feilaktig bruk av produktet. Kjøperen overtar alle risikoer og alt ansvar som følger med bruk av produktet i sin helhet med unntak av det som er begrenset ved lov. For å unngå uklarhet, skal ingenting i paragraf 4 begrense Radio Systems Corporations ansvar for død hos mennesker, personskade, bedrageri eller bedragersk misrepresentasjon. 5. Endringer av vilkår og betingelser Radio Systems Corporation forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og meldingene som omfatter dette produktet fra tid til annen. Hvis slike endringer er blitt meddelt deg før du tok produktet i bruk, skal de være bindene for deg på samme måte som om de var inkludert i dette dokumentet. MERKING Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med aktuelle direktiver for elektromagnetisk kompatibilitet, lavspenning og R&TTE i EU. Før utstyret brukes utenfor EU-land, må du sjekke med aktuelle lokale R&TTE-myndigheter. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på produktet som ikke er godkjent av Radio Systems Corporation er brudd på EUs R&TTE-reguleringer, de kan oppheve brukerens rettigheter til å bruke utstyret og vil oppheve garantien. Samsvarserklæringen er tilgjengelig på: Australia Denne enheten samsvarer med gjeldende EMK-regler spesifisert av ACMA (Kommunikasjons og mediemyndigheten i Australia). AVHENDING AV BATTERIER Egen innsamling av brukte batterier er pålagt i mange områder, undersøk forskriftene i ditt område før du kasserer batterier. Den håndholdte mottakeren bruker 1 Lithium-metallbatteri av typen CR123, 3 volt med en kapasitet på mah, erstattes kun med tilsvarende batteri. Se side 4 for informasjon om hvordan batteriet tas ut fra produktet for kassering. Båndsenderen bruker 2 Lithium-metallbatterier av typen CR123, 3 volt med en kapasitet på mah, erstattes kun med tilsvarende batterier. Se side 5 for informasjon om hvordan batteriene tas ut fra produktet for kassering. VIKTIGE RÅD OM RESIRKULERING Respekter nasjonale reguleringer for elektrisk og elektronisk avfall. Dette utstyret må resirkuleres. Hvis du ikke lenger har behov for utstyret, skal det ikke legges i husholdningsavfallet. Returner det til utsalgsstedet slik at det kan tilbakeføres i vårt resirkuleringssystem. Hvis dette ikke er mulig, kontakter du kundeservicesenteret for ytterligere informasjon. Se nettsiden vår på for en oversikt over telefonnummer til kundeservicesenter. INDEKS Båndsender Avstand...7 Finne sted...6 Første gangs oppsett...5 Kalibrering av kompass...5 Kopiere paringer...8 Paring til håndholdt mottaker...6 Riktig tilpasning...6 Slå av Slette paring...8 Feilsøking...9 Håndholdt mottaker Første gangs oppsett...4 Kalibrering av kompass...5 Slå av Slå på Indikatorlys Båndsender...5 Håndholdt mottaker...5 Pare bånd Første gangs oppsett...6 Kopiere paring mellom mottakere...8 Legge til ekstra bånd...6 Slette Sette inn eller bytte batterier I båndsender...5 I håndholdt mottaker...4 Sporing Standby-modus Tilbakestille systemet...8 Volumkontroll

11 Radio Systems Corporation PetSafe Way Knoxville, TN USA Beskyttet av amerikansk patent D617,767. Andre patenter ansøkt. Beskyttet av EU-patenter og Andre patenter ansøkt Radio Systems Corporation 11

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 106

Brukerhåndbok Nokia 106 Brukerhåndbok Nokia 106 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 106 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Gjør telefonen klar 4 Lade batteriet 5 Låse tastene 6 Grunnleggende 7 Utforske

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Sette inn et minnekort

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: 1.2.2 Til bruk med programvareversjon: 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut.

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Før du starter 4 Inkludert i leveransen 4 Kompatible høreapparater 5 Komponenter 6 Komme i gang 8 Lading 8 Riktig bruk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8

TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8 TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8 Innhold Velkommen 4 Nye funksjoner 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Rengjøre klokken... 7 Bruke bordholderen... 8 Klokkestatus...

Detaljer

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer