BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S. Les hele bruksanvisningen før du starter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S. Les hele bruksanvisningen før du starter"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S Les hele bruksanvisningen før du starter

2 Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes for å varsle deg om potensielle farer for personskade. Alle sikkerhetsmeldinger som etterfølger dette symbolet må overholdes for å unngå mulige skader eller død. ADVARSEL Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade. FORSIKTIG, brukt sammen med sikkerhetssymbolet, indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. FORSIKTIG, brukt uten sikkerhetssymbolet, indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på hunden. Bruk kun batterier fra produsenter som er godkjent av SportDOG. Se for oppdatert informasjon. Bruk kun nye batterier og bytt ut alle samtidig. Ikke bland nye og brukte batterier. Bruk en mynt eller lignende for å åpne batteridekslet. Vær forsiktig ved bruk av skrutrekker siden overdreven kraft kan skade gjengene. Paringen blir ikke opphevet ved å slå av båndsenderen. Når båndsenderen slås på igjen, må kanalen som er tilknyttet båndsenderen velges på den Ikke bruk trykksatt vann, vaskemidler, oljer eller rengjøringsmidler til å rengjøre båndsenderen og den Den håndholdte mottakeren tåler regn, men er ikke garantert vannmotstandig. Batterier skal kun byttes på et kjølig, tørt sted; fukt på innsiden av batterihuset kan skade enheten. Enheten må ikke åpnes på andre måter enn beskrevet i denne håndboken. Bruk kun tilbehør og ekstraantenner som er godkjent av SportDOG. Ikke foreta egne endringer på enhetene. Ved langvarig oppbevaring, lagres enhetene i et tørt lagerrom med normal temperatur med batteriene tatt ut. OBSERVER brukes til å påpeke praksiser som ikke er relatert til personskade. Risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type. Kasser brukte batterier i henhold til instruksjonene. Skal ikke brennes. SportDOG STEALTH radiopeiler er ikke en leke. Må holdes utenfor rekkevidden til barn. Brukes kun for sporing av hund. RSS 210 advarselserklæring: Ved sporing må båndsenderen holdes minst 20 cm fra deg selv eller andre personer. SportDOG STEALTH radiopeiler er beregnet som et hjelpemiddel for sporing av hund under jakt. Ikke stol utelukkende på enheten for lokalisering av hunden. Ikke skift batterier eller slå av den håndholdte mottakeren mens hunden er ute i felten med båndsenderen, siden paringen med båndet kan gå tapt. Hvis båndsenderen er i bruk, har du ett minutt til å bytte batteriet i mottakeren uten å bryte paringen med den Hvis du bruker STEALTH radiopeiler for første gang, anbefaler vi at du øver på bruk av systemet uten hunden. Pass alltid på at båndsenderen er på og paret med den håndholdte mottakeren før du setter båndet på hunden. Hvis du peker den håndholdte mottakeren ned kun et kort øyeblikk under sporing, vil den håndholdte mottakeren gå i Standby-modus og plasseringen vil bli tilbakestilt. Båndsenderen må lokaliseres på nytt når den håndholdte mottakeren ikke lenger er i Standby-modus. Sletting av en båndsender sletter paringsinformasjonen på den Båndsenderen kan ikke spores før den er paret på nytt med en mottaker. Vær sikker på at du kjenner til hvor hunden din befinner seg eller ta båndsenderen av hunden før du sletter den. Ikke slå på den håndholdte mottakeren mens den er våt. 2

3 Takk for at du har valgt SportDOG Brand. Ved riktig bruk, vil dette produktet hjelpe deg til å spore hunden din effektivt og sikkert. Vennligst les gjennom brukerveiledningen grundig, for å sikre at du blir fornøyd med produktet. Hvis du har spørsmål om bruk av produktet, ber vi deg om å se i avsnittet Vanlige spørsmål eller Feilsøking i denne håndboken. Se nettsiden vår på for en oversikt over telefonnummer i ditt område. For å få mest mulig ut av garantien bør du registrere produktet innen 30 dager på Ved å registrere produktet og ta vare på kvitteringen, vil du kunne dra full nytte av produktets garanti, og dersom du har behov for å ringe vårt kundeservicesenter, kan vi hjelpe deg raskere. SportDOG vil aldri gi ut eller selge din personlig informasjon. Fullstendige garantibetingelser er tilgjengelig på DELER INNHOLD DELER... 3 SLIK VIRKER SYSTEMET... 3 VIKTIGE DEFINISJONER... 4 KLARGJØRE DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN... 4 KLARGJØRE BÅNDSENDEREN... 5 PARE BÅNDSENDEREN MED DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN... 5 TILPASSE BÅNDSENDEREN... 6 SPORE HUNDEN... 6 SLÅ AV OG PÅ STEALTH RADIOPEILER... 7 BRUKE STANDBY-MODUS... 8 ENDRE VOLUMINNSTILLINGER... 8 KOPIERE PARING AV BÅND TIL ANDRE MOTTAKERE SLETTE PARING AV BÅND FRA DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN... 8 VANLIGE SPØRSMÅL... 9 FEILSØKING... 9 TILBEHØR BRUKSVILKÅR OG ANSVARSBEGRENSNING MERKING AVHENDING AV BATTERIER INDEKS SLIK VIRKER SYSTEMET SportDOG STEALTH radiopeiler er dokumentert sikker, komfortabel og effektiv for alle hunder over 3,6 kg. Den er konstruert for sporing av hunder under jakt eller trening i felten. Den håndholdte mottakeren mottar et kontinuerlig radiosignal fra båndsenderen som indikerer retning og estimert avstand av hunden i forhold til din egen plassering. VIKTIG: STEALTH radiopeiler har en rekkevidde på opptil 16 km. Maksimal rekkevidde kan variere avhengig av hvordan du holder den For konsistente resultater over lengre avstander, skal den håndholdte mottakeren holdes bort fra kroppen og over hodet. Terreng, vær, vegetasjon, sendinger fra andre radioenheter og andre faktorer vil påvirke maksimal rekkevidde. STEALTH radiopeiler er beregnet som et hjelpemiddel for sporing av hunden under jakt. Ikke stol utelukkende på enheten for lokalisering av hunden. 3

4 VIKTIGE DEFINISJONER HÅNDHOLDT MOTTAKER: Mottar radiosignaler fra båndsenderen og viser sted, retning og avstand til hunden. Den er vannmotstandig, men må ikke senkes ned i vann. Sender KANALSKJERM Sender KANAL-knapp Indikatorlys for lavt batterinivå på sender Sporingssignalskjerm Volumknapp Indikatorlys for stående Indikatorlys for bjeffing signalstyrkein- DIKATOR STRØM-/ STANDBYINDIKATORLYS PÅ/AV-KNAPP Kopierknapp Indikatorlys for treskjelling SENDER KANAL-KNAPP: Veksler mellom tilgjengelige kanaler for paring med båndsendere. Opptil ni båndsendere kan pares med en mottaker. SENDERKANALSKJERM: Viser kanalnummeret for den båndsenderen som spores. STRØM-/STANDBYINDIKATOR: Indikerer at den håndholdte mottakeren er slått PÅ eller er i Standby-modus. Hvis indikatoren er rød, er batterinivået lavt. Skift ut batteriet så snart som mulig. PÅ/AV-KNAPP: Trykk og hold denne knappen inntil den håndholdte mottakeren sender ut en stigende tone for å slå PÅ, eller en synkende tone for å slå AV. VOLUMKNAPP: Veksler mellom dempet, vibrasjon og volumnivåer. KOPIERKNAPP: Ved å sette den håndholdte mottakeren i Kopimodus, kan du kopiere sendere fra en mottaker til en annen. INDIKATORLYS FOR STÅENDE: Indikerer at hunden står stille. Når hunden starter å bevege seg igjen, slukkes lyset. INDIKATORLYS FOR TRESKJELLING: Indikerer at hunden treskjeller. Når hunden starter å bevege seg igjen, slukkes lyset. INDIKATORLYS FOR BJEFFING: Indikerer at hunden bjeffer med bestemte mellomrom og med et bestemt volum. Når bjeffingen stopper, slukkes lyset. INDIKATORLYS FOR LAVT BATTERINIVÅ PÅ SENDER: Indikerer at batterinivået i båndsenderen er lavt. Skift batteriet i senderen så snart som mulig. SIGNALSTYRKEINDIKATOR: Indikerer estimert avstand til båndsenderen. SPORINGSSIGNALSKJERM: Indikerer retning for båndsenderen. Lyser GRØNT ved søking og blir RØD når posisjonen til båndsenderen er funnet. EKSTERN ANTENNEPORT: Kobler antennen (ekstrautstyr) til den håndholdte mottakeren for å øke rekkevidden. BÅNDSENDER: Sender et radiosignal med status til den parede håndholdte mottakeren (s). Den er vanntett og kan senkes ned i vann. BLÅ LED RØD LED GRØNN LED BLÅ LED GRØNN LED: Indikerer at båndsenderen får strøm og fungerer korrekt. RØD LED: Indikerer at batterinivået i båndsenderen er lavt. Skift batteriet i senderen så snart som mulig. BLÅ LED: Blinker regelmessig for å gjøre hunden mer synlig ved dårlige lysforhold. TRINN :: 01 KLARGJØRE DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN Du må fullføre disse trinnene før du bruker enheten for første gang. SETTE INN ELLER BYTTE BATTERIET I DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN: 1. Bruk en mynt og åpne batteridekslet ved å dreie skruen mot urviseren. Bruk en mynt eller lignende for å åpne batteridekslet. Vær forsiktig ved bruk av skrutrekker siden overdreven kraft kan skade gjengene. 2. Ta ut det brukte batteriet ved å trekke i gummifliken. Brukte batterier skal resirkuleres eller kasseres på korrekt måte. 3. Plasser det nye batteriet i batterisporet i henhold til merking for negativ (-) og positiv (+). Risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type. Kasser brukte batterier i henhold til instruksjonene. 4. Sett batteridekslet forsiktig tilbake og stram til skruen ved å dreie den med urviseren med en mynt inntil det er festet. Ikke skift batterier eller slå av den håndholdte mottakeren mens hunden er ute i felten med båndsenderen, siden paringen med båndet vil gå tapt. Hvis båndsenderen er i bruk, har du ett minutt til å bytte batteriet i mottakeren uten å bryte paringen med den Merk: For best ytelse bør du ikke bruke oppladbare batterier. Bruk alltid nye batterier. Den håndholdte mottakeren bruker ett (1) CR123-batteri. SLIK SKRUR DU PÅ DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN: Trykk og hold PÅ/AV-knappen inntil Signalstyrkeindikatoren tennes fra bunnen til toppen. Den håndholdte mottakeren vil pipe to ganger og Strøm-/standbyindikatoren vil starte å blinke. 4

5 INDIKATORLYS PÅ HÅNDHOLDT MOTTAKER Indikatorlys Funksjon Stående: Hunden står på stedet. Når hunden starter å bevege seg igjen, slukkes lyset. Bjeffing: Hunden bjeffer med et bestemt mellomrom og volum. Lyset slukker når bjeffingen stopper. Treskjelling: Hunden forblir treskjellende. Når hunden starter å bevege seg igjen, slukkes lyset. Lavt batterinivå for sender: Indikerer at batterinivået i båndsenderen er lavt. Skift batteriene så snart som mulig. Spore-modus: Strøm-/standbyindikatoren blinker GRØNT med korte mellomrom når den håndholdte mottakeren er paret med båndsenderen og holdt horisontalt. Standby-modus: Strøm-/standbyindikatoren blinker GRØNT med lange mellomrom når den håndholdte mottakeren holdes vertikalt. Standby-modus hjelper til med å bevare batteristrømmen. Lavt batterinivå på mottaker: Strøm-/standbyindikatoren viser RØDT når batterinivået i den håndholdte mottakeren er lavt. Senderkanalskjerm: Viser kanalnummeret for båndsenderen som spores. Viser [ ] hvert 2. minutt når den håndholdte mottakeren gjennomfører egenkalibrering. Merk: Alarmene på den håndholdte mottakeren fungerer ikke ved grensene for senderavstand mellom mottakeren og senderen. Selv om alarmene ikke fungerer ved yttergrensene for sendeområdet, kan du fremdeles finne ut hvor båndsenderen befinner seg. SLIK KALIBRERER DU KOMPASSET: For å sikre vellykket sporing må du kalibrere det interne kompasset på mottakeren etter første gangs oppsett. Mottakeren kalibreres for å sikre at skjermen og sporingsmekanismene fungerer skikkelig. 1. Slå på den håndholdte mottakeren utendørs. 2. Aktiver kalibreringsmodus ved på peke mottakeren rett opp og trykke og slippe Kopier-knappen. Senderkanalskjermen vil starte å rotere raskt gjennom kanalnumrene. 3. Roter mottakeren sakte i tre retninger som vist nedenfor (minst 5 ganger rundt hver akse som vist). 4. Pek mottakeren opp igjen og vent i 5 sekunder. Senderkanalskjermen vil stoppe å rotere og du vil høre to stigende pip. Kalibreringen er nå fullført. TRINN :: 02 KLARGJØRE BÅNDSENDEREN RSS 210 advarselserklæring: Ved sporing må båndsenderen holdes minst 20 cm fra deg selv eller andre personer. SETTE INN ELLER BYTTE BATTERIENE I BÅNDSENDEREN: 1. Bruk en mynt og åpne batteridekslet ved å dreie skruen mot urviseren. Bruk en mynt eller lignende for å åpne batteridekslet. Vær forsiktig ved bruk av skrutrekker siden overdreven kraft kan skade gjengene. 2. Ta ut brukte batterier. Sjekk at batterihuset er rent og at alle forseglinger er uskadde. Brukte batterier skal resirkuleres eller kasseres på korrekt måte. 3. Plasser de nye batteriene i batterisporene i henhold til merking for negativ (-) og positiv (+). Risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type. Kasser brukte batterier i henhold til instruksjonene. 4. Sett batteridekslet forsiktig tilbake og stram til skruen ved å dreie den med urviseren inntil det er festet. Båndsenderen går til standby-modus. Merk: Ikke bruk oppladbare batterier. Bruk alltid nye batterier. Ikke bland nye og brukte batterier. Båndsenderen bruker to (2) CR123-batterier. INDIKATORLYS PÅ BÅNDSENDER LED Grønn Grønn Grønn Grønn Rød Rød Blå Funksjon Blinker 10 ganger når batteriene er byttet og når dekslet er lukket for å indikere at båndsenderen er i Standby-modus Lyser i 2 sekunder når båndsenderen er paret med den håndholdte senderen Blinker med korte mellomrom og indikerer at enheten sporer og fungerer normalt Når den ikke blinker eller lyser, er båndsenderen AV eller batteriene må byttes ut Blinker 10 ganger når batteriene er byttet Blinker med korte mellomrom når batterinivået i båndsenderen er lavt. Hvis den fortsetter å blinke etter at batteriene er byttet, er det feil på enheten. Kontakt kundeservicesenteret for hjelp. Blinker med 2 sekunders mellomrom for å gjøre hunden mer synlig under dårlige lysforhold. Merk: For best resultat, gjentas kalibreringen hver gang du slår på den 5

6 TRINN :: 03 PARE BÅNDSENDEREN MED DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN Før bruk må den håndholdte mottakeren pares til båndsenderen. Den håndholdte mottakeren kan støtte opptil 9 bånd samtidig. Du må gjenta dette trinnet for hver båndsender som du vil overvåke med denne SLIK PARER DU DEN FØRSTE BÅNDSENDEREN TIL DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN: VIKTIG: Båndsenderen må være innenfor 15 cm fra den Hvis flere båndsendere skal pares med den håndholdte mottakeren, må batteriene i disse ekstra båndsenderne tas ut, eller senderne må flyttes minst 6 meter bort fra båndsenderen som skal pares. 1. Trykk og hold PÅ/AV-knappen inntil Signalstyrkeindikatoren tennes fra bunnen til toppen. Den håndholdte mottakeren vil pipe to ganger og Strøm-/standbyindikatoren vil starte å blinke. 2. Trykk og hold Senderkanal-knappen. Den håndholdte mottakeren vil vibrere for å indikere at den kommuniserer med båndsenderen. Når du hører tre stigende pip er mottakeren og senderen paret. Sporingssignalskjermen lyser opp og du vil høre et pip med ett sekunds mellomrom. Den GRØNNE LED-en på båndsenderen starter å blinke og indikerer at båndet er PÅ og er paret til den SLIK PARER DU EKSTRA BÅNDSENDERE TIL DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN: Merk: Når du parer flere båndsendere med en håndholdt mottaker, kan du ha behov for å merke hvert bånd med kanalnummeret med avtakbare etiketter. 1. Trykk ned og slipp Senderkanal-knappen inntil neste tilgjengelig kanalnummer blinker på Senderkanalskjermen. 2. Trykk og hold Senderkanal-knappen. Den håndholdte mottakeren vibrerer for å indikere at den kommuniserer med båndsenderen. Når du hører tre stigende pip er mottakeren og senderen paret. Sporingssignalskjermen tennes og du vil høre et pip med ett sekunds mellomrom. Den GRØNNE LEDen på båndsenderen starter å blinke for å indikere at båndet er PÅ og er paret til den 3. Gjenta denne prosessen for hver båndsender som skal brukes. TRINN :: 05 SPORE HUNDEN SLIK HOLDER DU MOTTAKEREN For å sikre at mottakeren fungerer korrekt, skal den holdes på følgende måte: 1. Hold mottakeren med en hånd i øyenhøyde foran deg. 2. Plasser tommelen i sporet på mottakeren. 3. Sjekk retningen ved å snu den i en hel sirkel på 360 grader (5A). 4. Bruk en kontinuerlig venstre til høyre glidende bevegelse i en 180-graders bue eller mer under sporing for å beholde lokaliseringen. 5. Undersøk lokaliseringen ved å snu deg i ulike retninger regelmessig. ØVING PÅ SPORING Hvis du bruker STEALTH radiopeiler for første gang, anbefaler vi at du øver på bruk av systemet uten hunden. Slik øver du på sporing: 1. Gå utendørs til et åpent område bort fra biler og bygninger. 2. Plasser båndsenderen på et tre eller plassert i et åpent område. 3. Gå 50 m bort fra båndsenderen. 4. Hold den håndholdte mottakeren i en horisontal posisjon foran deg (5B). 5. Snu deg sakte i en sirkel (5C). Sporingssignalskjermen tennes GRØNT når du snur deg (5D). Mottakeren piper med ett sekunds mellomrom. 6. Når den håndholdte mottakeren har sporet båndet, stopper mottakeren å pipe og en av indikatorene på sporingssignalskjermen blir RØD for å indikere retningen til båndet fra det stedet du står på (5E). 5C Merk: Hvis du snur deg for raskt, kan noen lys forbli utente. Snu deg tilbake for å tenne disse før du fortsetter. Hvis du snur deg for sakte, kan de første lysene slukkes før du har fullført en hel sirkel. Start på nytt inntil du finner riktig hastighet. SLIK FINNER DU UT HVOR HUNDEN BEFINNER SEG For å kunne finne plasseringen til hunden din, må du utføre en venstre til høyre sveipende bevegelse for å beholde posisjonsbestemmelsen på båndsenderen. VIKTIG: Store hindre som åser eller fjell, kan forstyrre signalet. Hvis du har problemer med å finne plasseringen, går du til et åpent område som er høyere enn omgivelsene. 5A 5B 360 TRINN :: 04 TILPASSE BÅNDSENDEREN For å sikre at produktet fungerer som det skal og at det sitter behagelig på hunden, må tilpasningen av båndet undersøkes regelmessig. Hvis du merker at hunden har hudirritasjoner, skal båndet ikke brukes på noen dager. Oppsøk veterinær hvis tilstanden vedvarer utover 48 timer. VIKTIG: Riktig tilpasning og plassering av båndsenderen er viktig for at den 4B skal være effektiv i bruk. SLIK SIKRER DU RIKTIG TILPASNING: 1. Med hunden stående (4A), sentreres båndsenderen slik at sendermodulen er under hundens hals med LED-ene 4C vendt framover (4B). Antennen skal være på hundens venstre side. 2. Båndsenderen skal sitte tett, men likevel løst nok til at det er plass til en finger mellom reimen og hundens hals (4C). 3. La hunden bruke båndet i flere minutter før du sjekker tilpasningen igjen. Undersøk tilpasningen igjen når hunden blir mer vant til å bruke båndsenderen. 4A Hvis du retter den håndholdte mottakeren ned under sporing, vil den håndholdte mottakeren gå i standbymodus og plasseringen vil bli tilbakestilt. Båndsenderen må lokaliseres på nytt når den håndholdte mottakeren ikke lenger er i Standby-modus. 5D 5E N F 6

7 Slik finner du ut hvor hunden befinner seg: 1. Hold den håndholdte mottakeren i en horisontal posisjon foran deg (5B). 2. Ved sporing av flere hunder, trykker du Senderkanal-knappen for å velge den kanalen som er knyttet til det båndet som du vil spore. 3. Snu deg sakte i en sirkel (5C). Sporingssignalskjermen tennes GRØNT mens du snur deg. Den håndholdte mottakeren piper med ett sekunds mellomrom. 4. Når den håndholdte mottakeren har sporet båndet, stopper mottakeren å pipe og en av indikatorene på sporingssignalskjermen blir RØD for å vise retningen til hunden (se nedenfor): Retningsindikator Forklaring Hunden er foran deg. AVLESING AV AVSTAND TIL HUNDEN Signalstyrkeindikatoren viser relativ avstand fra stedet du står til hunden. Merk: Geografiske og miljømessige egenskaper kan påvirke nøyaktigheten til indikert avstand. Slik finner du anslått avstand til hunden: 1. Hold den håndholdte mottakeren i en horisontal posisjon foran deg. 2. Vend deg i retning av hunden. 3. Signalstyrkeindikatoren vil tennes og vise anslått avstand på følgende måte: Nær (N) = Hunden er mindre enn 100 m borte. Middels (M) = Hunden er mellom 3,2 km og 9,7 km borte. Fjern (F) = Hunden er over 9,7 km - 16 km borte. Ç Nær NEAR Hunden er til høyre. N Ç MIDDELS MIDDLE N Ç F F Hunden er til venstre. FJERN FAR F Ç N Ç Hunden er bak deg. Merk: Volumet på pipetonen korresponderer ikke med avstanden mellom båndsenderen og den håndholdte senderen (dvs. volumet stiger ikke når du nærmer deg hunden). Andre elektroniske enheter (slik som biler, navigasjonsutstyr og mobiltelefoner) kan også forstyrre den håndholdte mottakeren og forårsake overflødig piping. TRINN :: 06 SLÅ AV OG PÅ STEALTH TM RADIOPEILER Ikke skift batterier eller slå av den håndholdte mottakeren mens hunden er ute i felten med båndsenderen, siden paringen med båndet kan gå tapt. Hvis båndsenderen er i bruk, har du ett minutt til å bytte batteriet i mottakeren uten å bryte paringen med den SLIK SLÅR DU AV STEALTH TM RADIOPEILER: Merk: Båndsenderen må være innenfor 15 cm fra den 1. Ta båndsenderen av hunden. 2. Trykk Senderkanal-knappen for å velge den kanalen som skal slås AV. 3. Trykk ned og hold Senderkanal-knappen inntil du hører tre fallende pip og lysene på båndsenderen slukkes. 4. Gjenta for hver båndsender som er knyttet til denne 5. Trykk ned og hold PÅ/AV-knappen inntil Signalstyrkeindikatoren tennes fra topp til bunn. Den håndholdte mottakeren vil pipe to ganger og Strøm-/standbyindikator-lyset vil slå seg AV. Paringen blir ikke opphevet ved å slå av båndsenderen. Når båndsenderen slås på igjen, må kanalen som er tilknyttet båndsenderen velges på den SLIK SLÅR DU PÅ STEALTH TM RADIOPEILER: Merk: Båndsenderen må være innenfor 15 cm fra den 1. Trykk og hold PÅ/AV-knappen inntil Signalstyrkeindikatoren tennes fra bunnen til toppen. Den håndholdte mottakeren vil pipe to ganger og Strøm-/standbyindikatoren vil slå PÅ blinking 2. Trykk Senderkanal-knappen for å velge den kanalen som skal slås PÅ. 3. Trykk ned og hold Senderkanal-knappen inntil du hører tre stigende pip og lysene på båndsenderen starter å blinke. Merk: Den håndholdte mottakeren vibrerer for å indikere at den kommuniserer med båndsenderen. 4. Gjenta for hver båndsender som er knyttet til denne 7

8 TRINN :: 07 BRUKE STANDBY-MODUS STEALTH radiopeiler har en automatisk standby-modus for å spare batteristrøm for optimal ytelse når den brukes ute i felten. I Standby-modus: Strøm-/standbyindikatoren blinker med lange mellomrom Plasseringen tilbakestilles og båndsenderen må plasseres på nytt SLIK SLÅR DU PÅ STANDBY-MODUS: Vend den håndholdte mottakeren mot bakken. Strøm-/standbyindikatoren blinker med lange mellomrom. TRINN :: 09 KOPIERE PARING AV BÅND TIL ANDRE MOTTAKERE Med STEALTH radiopeiler kan du dele og spore et bånd med flere mottakere. Når båndet er paret til en håndholdt mottaker, kan du kopiere denne informasjonen til andre håndholdte mottakere. Merk: Hvis båndsenderen er slått AV, må paringsinformasjonen slettes manuelt fra ekstramottakerne (se Trinn 10). SLIK KOPIERER DU PARING AV BÅND MELLOM HÅNDHOLDTE MOTTAKERE: 1. Hold en mottaker i hver hånd. 2. Trykk Senderkanal-knappen for å velge en tilgjengelig kanal på den håndholdte mottakeren for å legge til et bånd. Tilgjengelige sendernummer blinker. 3. Samtidig trykker du ned og holder Kopier-knappen på begge de håndholdte mottakerne. Den andre mottakeren vil starte å blinke med ett sekunds mellomrom. Det nye kanalnummeret vises på den andre mottakeren og indikerer at paring av bånd er vellykket. 4. Gjenta denne prosessen for hver båndsender som skal deles. SLIK SLÅR DU AV STANDBY-MODUS: Hold den håndholdte mottakeren horisontalt. Strøm-/standbyindikatoren blinker med korte mellomrom når mottakeren starter å søke etter båndsenderen. Se avsnittet Spore hunden for å finne plasseringen til hunden (Trinn 5). SLIK DEAKTIVERER DU AUTOMATISK STANDBY-MODUS: 1. Slå AV den 2. Slå PÅ den håndholdte mottakeren mens du retter den håndholdte mottakeren mot bakken. Strøm-/ standbyindikatoren - lyset blinker med lange mellomrom. SLIK AKTIVERER DU STANDBY-MODUS: 1. Slå AV den 2. Slå PÅ den håndholdte mottakeren samtidig som den holdes horisontalt. Strøm-/standbyindikatorlyset blinker med korte mellomrom, og mottakeren vil starte å søke etter båndsenderen. TRINN :: 10 SLETTE PARING AV BÅND FRA DEN HÅNDHOLDTE MOTTAKEREN Sletting av en båndsender sletter paringsinformasjonen på den håndholdte mottakeren. Båndsenderen kan ikke spores før den er paret på nytt med en mottaker. Vær sikker på at du kjenner til hvor hunden din befinner seg eller ta av båndsenderen fra hunden før du sletter den. SLIK SLETTER DU EN BÅNDSENDER FRA EN MOTTAKER: 1. Trykk Senderkanal-knappen for å velge den kanalen som du vil slette fra den 2. Trykk og hold Senderkanal-knappen og PÅ/AV-knappen inntil du hører en serie med tilfeldige pip og Signalstrykeindikatoren tennes fra bunn til topp. Den slettede kanalen starter å blinke i Senderkanalskjermen og indikerer at kanalen nå er tilgjengelig for paring igjen. TILBAKESTILLE STEALTH TM RADIOPEILER Slik tilbakestiller du systemet til fabrikkinnstillinger: 1. Ta ut batteriene fra båndsenderen. 2. Ta ut batterier fra den 3. Vent i fem minutter og sett inn batteriene igjen i begge enhetene. TRINN :: 08 ENDRE VOLUMINNSTILLINGER Den håndholdte mottakeren gir deg flere muligheter for bruk av lys. lyder og vibrasjon under sporing av hunden. SLIK ENDRER DU VOLUMINNSTILLINGENE: 1. Trykk Volum-knappen flere ganger for å bla gjennom tilgjengelige innstillinger: Normalt volum med vibrasjoner (standardinnstilling) Dempet, kun lys Lavt volum Normalt volum, ingen vibrasjon Kun vibrasjon 8

9 VANLIGE SPØRSMÅL Kan jeg bruke oppladbare batterier i STEALTH radiopeiler? Hvor gammel må hunden være før den kan bruke STEALTH radiopeiler? Er båndsenderen vanntett? Kan båndsenderen brukes i nærheten av saltvann? Er den håndholdte mottakeren vanntett? Kan STEALTH radiopeiler spore flere hunder? Vil jeg få en rekkekvidde på nøyaktig 16 km med STEALTH radiopeiler? Vi anbefaler ikke bruk av oppladbare batterier med dette produktet. For best ytelse brukes standard CR123-batterier som byttes ut regelmessig. Hunden bør kunne lære grunnleggende lydighetskommandoer som Sitt og Bli. Båndsenderen kan være for stor for hunder som er under 3,6 kg. Ja, den er vanntett og kan senkes i vann. Ved bytte av batteri må du sikre at batteridekslet og batterirommet er fritt for skitt og smuss. Hvis båndsenderen brukes i eller rundt saltvann, må den skylles av med ferskvann etter hver bruk. Nei, mottakeren er motstandsdyktig mot vann og må aldri senkes ned i vann. Ja, STEALTH radiopeiler kan utvides til maksimalt 9 hunder. Ekstra båndsendere må kjøpes separat. Rekkevidden som du vil få med STEALTH radiopeiler vil variere etter terreng, vær, vegetasjon samt sendinger fra annet radioutstyr. Se avsnittet Slik virker systemet for mer informasjon om maksimal rekkevidde. FEILSØKING Svarene på disse spørsmålene bør kunne hjelpe deg med å løse eventuelle problemer du måtte ha med systemet. Hvis ikke, ber vi deg kontakte kundeservicesenteret eller gå til nettsiden vår på Se nettsiden vår på for en oversikt over telefonnummer til kundeservicesenter. Den håndholdte mottakeren slår seg ikke PÅ. Den håndholdte mottakeren er PÅ, men det er ingen lyder eller lydene er svake. Båndsenderen min slår seg ikke PÅ. Båndsenderen er PÅ, men den håndholdte mottakeren sporer den ikke. Kan ikke finne stedet for båndsenderen. Sporingssignalskjermen på den håndholdte mottakeren oppdateres ikke når jeg snur meg. Den håndholdte mottakeren min går ikke i Standby-modus selv om den peker mot bakken. Den håndholdte mottakeren min går inn i Standby-modus når den peker ned. Jeg er på en høy topp og hunden er et sted nedenfor meg. Bjeffeindikatorlyset fungerer ikke selv om hunden bjeffer. Den håndholdte mottakeren min har falt ned i vann. Undersøk at batteriet ikke er tomt. Undersøk at batteriet er av korrekt type (CR123). Undersøk at batteriet er satt inn korrekt og er justert i henhold til merking for negativ (-) og positiv (+). Undersøk at batteridekslet er skikkelig lukket og at forseglingen er fri for smuss. Ta ut batteriet i fem minutter, sett inn batteriene på nytt og prøv igjen. Undersøk at volumkontrollen ikke er satt til dempet ved å trykke på Volum-knappen. Undersøk at batteriene ikke er tomme. Undersøk at batteriene er av korrekt type (CR123). Undersøk at batteriene er satt inn korrekt og er justert i henhold til merking for negativ (-) og positiv (+). Undersøk at batteridekslet er skikkelig lukket og at forseglingen er fri for smuss. Slett paringen av båndsenderen fra den håndholdte mottakeren og par enhetene på nytt. Hvis det er en kraftig radiosender i nærheten, kan det være at båndsenderen ikke slår seg PÅ. I slike tilfeller går du bort fra radiosenderen. Undersøk at den håndholdte mottakeren er på korrekt kanal. Trykk Senderkanalknappen for å bytte kanaler. Undersøk at båndsenderen er paret til den Par båndsenderen igjen med den Undersøk at du holder den håndholdte mottakeren riktig. Store hindringer kan forstyrre signalet, eller det indre kompasset kan bli forstyrret av elektromagnetiske felter med sterke magneter eller strømlinjer. Finn et åpent sted litt i høyden og prøv igjen. Rekalibrer det interne kompasset ved å rotere den håndholdte mottakeren i alle retninger. Standby-modus er blitt deaktivert. Slå AV den Slå PÅ samtidig som den håndholdte mottakeren holdes horisontalt. Deaktiver Standby-modus ved å slå AV den Slå PÅ samtidig som den håndholdte mottakeren peker nedover. Bjeffeindikatoren krever at hunden bjeffer ved bestemte mellomrom og på et bestemt volum som er typisk for jaktsituasjoner. Undersøk at det ikke er noe skitt mellom båndet og mikrofonen på båndsenderen. Ikke slå på den håndholdte mottakeren mens den er våt. Bruk en klut til å tørke utsiden av den Åpne batterirommet og ta ut batteriet. Tørk batterirommet. Når det er tørt, settes batteriene tilbake og mottakeren skrus PÅ. 9

10 TILBEHØR For å kjøpe ekstra tilbehør til din SportDOG Stealth radiopeiler, kontakter du kundeservicesenteret eller besøker vår nettside på for å finne en forhandler nær deg. Se nettsiden vår på for en oversikt over telefonnummer til kundeservicesenter. BRUKSVILKÅR OG ANSVARSBEGRENSNING 1. Bruksvilkår Bruk av dette produktet forutsetter at du aksepterer vilkårene, betingelsene og merknader heri uten endringer. Bruk av dette produkter medfølger at alle slike vilkår, betingelser og merknader er akseptert. Hvis du ikke ønsker å godta disse vilkårene, betingelsene og merknadene, returnerer du produktet, ubrukt, i dets originalemballasje og for egen regning og risiko til aktuelt Kundeservicesenter sammen med et kjøpsbevis for full tilbakebetaling. 2. Riktig bruk Dette produktet er konstruert for bruk på hunder som skal spores. Det spesifikke lynnet eller størrelse/vekt på hunden kan være uegnet for produktet (se Slik virker systemet i denne bruksanvisningen). Radio Systems Corporation fraråder bruk av produktet hvis hunden er aggressiv, og aksepterer intet ansvar for å fastslå egnethet i individuelle tilfeller. Hvis du er usikker på om produktet er egnet for hunden, ber vi deg undersøke med veterinær eller sertifisert trener før bruk. Riktig bruk inkluderer, uten begrensning, gjennomgang av hele bruksanvisningen og alle spesifikke Forsiktig-advarsler. 3. Ulovlig eller forbudt bruk Dette produktet er konstruert kun for bruk med hunder. Hundepeilingsenheten skal ikke skade, påføre smerte eller provosere. Bruk av produktet på en måte som det ikke er beregnet for, kan resultere i brudd på føderale, statlige eller lokale lover. 4. Ansvarsbegrensning Radio Systems Corporation eller tilknyttede selskaper skal ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for (i) indirekte skader, straffeansvar, tilfeldige, spesielle eller følgeskader og/eller (ii) tap eller skader som resulterer fra eller er koblet til feilaktig bruk av produktet. Kjøperen overtar alle risikoer og alt ansvar som følger med bruk av produktet i sin helhet med unntak av det som er begrenset ved lov. For å unngå uklarhet, skal ingenting i paragraf 4 begrense Radio Systems Corporations ansvar for død hos mennesker, personskade, bedrageri eller bedragersk misrepresentasjon. 5. Endringer av vilkår og betingelser Radio Systems Corporation forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og meldingene som omfatter dette produktet fra tid til annen. Hvis slike endringer er blitt meddelt deg før du tok produktet i bruk, skal de være bindene for deg på samme måte som om de var inkludert i dette dokumentet. MERKING Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med aktuelle direktiver for elektromagnetisk kompatibilitet, lavspenning og R&TTE i EU. Før utstyret brukes utenfor EU-land, må du sjekke med aktuelle lokale R&TTE-myndigheter. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på produktet som ikke er godkjent av Radio Systems Corporation er brudd på EUs R&TTE-reguleringer, de kan oppheve brukerens rettigheter til å bruke utstyret og vil oppheve garantien. Samsvarserklæringen er tilgjengelig på: Australia Denne enheten samsvarer med gjeldende EMK-regler spesifisert av ACMA (Kommunikasjons og mediemyndigheten i Australia). AVHENDING AV BATTERIER Egen innsamling av brukte batterier er pålagt i mange områder, undersøk forskriftene i ditt område før du kasserer batterier. Den håndholdte mottakeren bruker 1 Lithium-metallbatteri av typen CR123, 3 volt med en kapasitet på mah, erstattes kun med tilsvarende batteri. Se side 4 for informasjon om hvordan batteriet tas ut fra produktet for kassering. Båndsenderen bruker 2 Lithium-metallbatterier av typen CR123, 3 volt med en kapasitet på mah, erstattes kun med tilsvarende batterier. Se side 5 for informasjon om hvordan batteriene tas ut fra produktet for kassering. VIKTIGE RÅD OM RESIRKULERING Respekter nasjonale reguleringer for elektrisk og elektronisk avfall. Dette utstyret må resirkuleres. Hvis du ikke lenger har behov for utstyret, skal det ikke legges i husholdningsavfallet. Returner det til utsalgsstedet slik at det kan tilbakeføres i vårt resirkuleringssystem. Hvis dette ikke er mulig, kontakter du kundeservicesenteret for ytterligere informasjon. Se nettsiden vår på for en oversikt over telefonnummer til kundeservicesenter. INDEKS Båndsender Avstand...7 Finne sted...6 Første gangs oppsett...5 Kalibrering av kompass...5 Kopiere paringer...8 Paring til håndholdt mottaker...6 Riktig tilpasning...6 Slå av Slette paring...8 Feilsøking...9 Håndholdt mottaker Første gangs oppsett...4 Kalibrering av kompass...5 Slå av Slå på Indikatorlys Båndsender...5 Håndholdt mottaker...5 Pare bånd Første gangs oppsett...6 Kopiere paring mellom mottakere...8 Legge til ekstra bånd...6 Slette Sette inn eller bytte batterier I båndsender...5 I håndholdt mottaker...4 Sporing Standby-modus Tilbakestille systemet...8 Volumkontroll

11 Radio Systems Corporation PetSafe Way Knoxville, TN USA Beskyttet av amerikansk patent D617,767. Andre patenter ansøkt. Beskyttet av EU-patenter og Andre patenter ansøkt Radio Systems Corporation 11

SD::425E SD::425S::E BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

SD::425E SD::425S::E BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER SD::425E SD::425S::E BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FORKLARING PÅ ADVARSLER OG SYMBOLER BRUKT I DENNE VEILEDNINGEN Dette er et sikkerhetssymbol. Det

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes for å varsle

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Mobiltelefonsender MOBIL10

Mobiltelefonsender MOBIL10 Mobiltelefonsender MOBIL10 Varenr. 1512 HMS-nr.: 233427 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2299A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Skifte batteri i fjernkontrollen

Skifte batteri i fjernkontrollen Skifte batteri i fjernkontrollen Batteriene i fjernkontrollen vil vare omlag ett år ved gjennomsnittlig bruk. Når du trykker på en av pilknappene, vil lyset rundt knappene vise hvor mye strøm det er på

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Feilsøkingsveiledning

Feilsøkingsveiledning Feilsøkingsveiledning Pediatrisk 0 5 år Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, vil

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato: Audiodetektor LYD10 Varenr. 1499 HMS-nr.: 217357 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2297B Dato: 2016.07.12 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

Mobiltelefonsender MOBIL10

Mobiltelefonsender MOBIL10 Mobiltelefonsender MOBIL10 Varenr. 1512 HMS-nr.: 233427 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2299A2 Dato: 2017.05.15 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme

Detaljer

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper Antenne NORSK TOVEISRADIO MODEL MT 500 POWER- (av/på-) TALK- (snakke) CALL- (anrops) bakgrunnsbelyst LCD-display ladekontakt belteklips KANALVELGE- KNAPPER høyttaler/mikrofon VOLUMKONTROLL, er batterirom

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato: Sengevakt SENG10 Varenr. 1573 HMS-nr.: 231017 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2454 A1 Dato: 2017.01.17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Under lokket 4 Batteriet 4 Batterieliminator

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Telefonsender TLS10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2298A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Telefonsender TLS10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2298A1 Dato: Telefonsender TLS10 Varenr. 1511 HMS-nr.: 232372 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2298A1 Dato: 2017-02-06 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 Brukerveiledning ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 ALERTpager Repeaterstasjon er en kombinert sender og mottager, som videresender signalene fra Alertpager Personsøker. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Universalsender UNI10

Universalsender UNI10 Universalsender UNI10 Varenr. 1498 HMS-nr.: 217589 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2259A1 Dato: 2016.11.01 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Under lokket 4 Batteriet 4 Medfølgende kabel

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer