hovedsaken Anne Margrethe Mandt Misjonsbladet 4-09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hovedsaken Anne Margrethe Mandt Misjonsbladet 4-09"

Transkript

1 hovedsaken Den norske Kirke innførte begrepet trosopplæring for noen år siden, og for Misjonsforbundet UNG er dette de siste par årene definert som satsingsområde. Begrepet trosopplæring kjennes trygt for noen, fremmed for andre. I denne hovedsaken har vi jobbet med utgangspunkt i UNGs satsing på evangeliet formidlet (trosopplæring) i forhold til barn og unge. Som viktig ledd i denne satsingen snakker vi om behovet for disippelskap og aktivt trosliv på hjemmebane i familien. Vi har intervjuet generalsekretærene i Misjonsforbundet og UNG, samt mennesker som jobber med å utvikle en helhetlig plan og metodikk, slik at barn og unge fra de er null til de er 20 år skal bli møtt på en måte som er tilpasset deres fase og utviklingstrinn. Vi har snakket med en familie som sammen med andre integrerer tro og liv i en familiegruppe. Vi har også med i denne hovedsaken en fagartikkel som beskriver barnas utvikling og hva som er viktig gjenom de fire første stadiene i forhold til trosliv. Vi håper artiklene vil inspirere til å se egne barn, andres barn, barnebarn, menighetsbarn og nabolagets barn med økt kunnskap, større forståelse og fordypet kjærlighet. Anne Margrethe Mandt 22

2 BARN OG UNGES TRO 23

3 hovedsaken 24

4 Jakten på barnetroen Vi ser dem innimellom på søndagsskolen, kanskje i barnegospelen, de er på familiemøtene der vi prøver å fange oppmerksomheten deres med fengende rytmer og spennende dramatiseringer, de dropper innom junioren og blir med på noen leirer. Så blir de tenåringer. Og vi lurer på hvor de ble av. Klarte vi ikke å gjøre dem til disipler? Klarte vi ikke å gi dem kunnskap nok om den kristne tro? Klarte verden med sine fallgruver å prege dem såpass at de ikke kommer tilbake til menigheten? Hvor ble det av troen hos barna og ungdommene - bønnebarna våre? Vi er mange som har hørt resultatene fra forskning (stort sett amerikansk) som sier at 80 prosent av alle voksne kristne kommer til tro i løpet av barne- og ungdomsårene. Og at nesten 70 prosent av alle barn i kristne fellesskap mister troen når de er mellom 11 og 16 år. Men heldigvis har norsk forskning også vist at barn og unge som vokser opp med et aktivt trosliv i hjemmet med stor sannsynlighet vil forbli i det kristne fellesskapet også når de blir voksne. Vi har et stort kontaktnett med barn utenfor menigheten, men dersom vi ikke også får tak i foreldrene, er det vanskelig å få barna til å bli i menigheten. Hvis vi ikke får foreldrene med, så er det liten sannsynlighet for at barna og ungdommene får en levende tro selv, hevder barne- og familiearbeider i Skien Misjonsmenighet, Linda Andernach Johannesen. Hun er også med i Misjonsforbundet UNGs Barne- og Familieråd, og er oversetter av boken Tro på hjemmebane av Mark Holmen (Willow Creek). I boken presenterer han statistikk som underbygger hjemmets viktighet i formidling av evangeliet, og gir mange konkrete tips til hvordan det kan gjøres i praksis. Det er i hjemmet det skjer. Linda A. Johannesen er overbevist om at hjemmet har stor betydning for utviklingen av barnas tro. I boka sier Mark Holmen at foreldre har to til tre ganger sterkere påvirkning på ungene sine enn et menighetsopplegg. Men hvis trospåvirkningen skal skje i hjemmet, betyr vel det at foreldrene selv må vite hva de tror på? Ja, og det er her menighetene må komme på banen og gi foreldrene disse ressursene. Hvis menigheten kan spille på lag med foreldrene hele veien, klarer vi kanskje å bevare barna i troen også etter at de flytter hjemmefra. Jeg tenker på det som å gå på en line: Hvis ikke linen er stram hele veien, så ramler du ned underveis. Vi trenger å ha et tilbud til barn på alle alderstrinn helt opp til voksen alder. Da tenker jeg ikke nødvendigvis på aktiviteter, men på å legge til rette for at sosiale relasjoner eksisterer. Vennskap i menigheten betyr utrolig mye. Det hadde ikke vært så lett å få med min trettenåring på møter hvis han ikke hadde gode kompiser der. Hvis både foreldre og barne- og ungdomsledere legger til rette for relasjoner, står vi sterkere i sårbare perioder som Tweensalderen (10-14 åringene, også kalt betweens, red.anm.) og overgangsfaser som for eksempel flytting hjemmefra, mener hun. Men hva har dette med trosopplæring å gjøre? I Misjonsforbundet UNG snakker vi ikke om tradisjonell trosopplæring, men om prosjektet Levende tro, forklarer Linda. Det handler om samarbeidet mellom hjemmet og menigheten. Det handler om troen på hjemmebane, og om å bevisstgjøre alle, uansett alder, på at de er kristne hele tiden og at troen ikke begrenser seg til søndag formiddag. Her er besteforeldrenes tro like viktig som foreldrenes. Jeg tror ikke vi kan se barna isolert fra foreldrene, vi er nødt til å spille på lag. Jeg som voksen har også godt av å bli bevisstgjort på dette. Mange vil ha trosopplæring. Det snakkes om trosopplæring i mange kristne leire om dagen, og det er ikke alltid så lett å forstå hva disse prosjektene går ut på. Siden det kristne budskapet er blitt vannet ut i klasserommet de siste årene, ønsker kirken å fylle noen av kunnskapshullene. Sekulariseringen av det offentlige rom gjør at vi må utnytte den private arenaen bedre, og sørge for at foreldrene og familiene kommer på banen med opplæring i den kristne tro. Den norske kirke var først ute med begrepet, men også de frikirkelige har >> 25

5 Det kan være vanskelig å forstå hvor lite kristendomsundervisning barn faktisk får i dag i forhold til før. Det har endret seg veldig bare fra min egen skoletid, og jeg tror vi trenger en vekker. Anne Margrethe Ree Sunde >> slengt seg på trenden med å lage skreddersydde opplegg som går under samlebetegnelsen trosopplæring. Det spenner fra babysang og småbarnssang til overnattinger i kirkerommet og egne gudstjenester for barna. Frelsesarmeen har utarbeidet et nytt trosopplæringsprogram for barn, Soup, soap, salvation. Sprell Levende et formidlingsmateriell for søndagsskole og barnegrupper - er et felleskristent prosjekt som Misjonsforbundet også bidro sterkt til. Og Misjonsforbundet UNG har nettopp lansert sitt opplegg Levende tro til bruk i samarbeid mellom hjemmet og menigheten. Den store trosopplæringskonferansen på Varemessen i Lillestrøm har de siste årene samlet over tusen barne- og ungdomsledere til seminarer og informasjon om opplæringen. Grønn trosopplæring, tween singers, barnas gudstjenester, hvordan formidle bibelfortellinger til barn, misjonal trosopplæring - temaene er så mange og ulike at det er noe for alle. Det hjelper også at Stortinget har godkjent slike prosjekter for offentlig støtte, også for frikirkelige aktører. Erstatter skolens kristendomsundervisning. Men la oss se litt på hva som menes med trosopplæring. For Den norske kirke er trosopplæringsreformen en forlengelse av dåpsopplæringen. Det er et viktig og omfattende prosjekt, som etter en forsøks- og utviklingsfase på fem år ( ) endelig ble vedtatt på det nylig avholdte kirkemøtet. Prosjektet har gått under tittelen Størst av alt, og fortsetter nå som Gud gir - vi deler. Trosopplæringsreformen skal gi alle døpte medlemmer mellom null og 18 år tilbud om opplæring i kristen tro og tradisjon. Med dette ivaretar kirken selv viktige deler av det som tidligere ble gitt gjennom skolens kristendomsundervisning. Etter fem års utredning, utprøving, erfaringsdeling og evaluering har 45 prosent av menighetene i Den norske kirke fått trosopplæringsmidler. Resten av menighetene venter nå utålmodig på å bli innlemmet i reformen. Det ligger en total bevilgningsramme på 250 millioner fra Stortinget der og venter, og i løpet av 2010 vil rundt 170 millioner være tildelt så langt. I tillegg mottar de frikirkelige økonomisk støtte for sine prosjekter, fordelt på antall medlemmer. Misjonsforbundet UNG har mottatt rundt kroner så langt i statlig støtte til trosopplæring gjennom det som er tildelt Misjonsforbundet. Vil ha foreldrene på banen. Misjonsforbundet UNG har med Barne- og Familierådet i spissen utviklet en pedagogisk plan for opplæring av barn mellom null og 20 år. Den sier noe om den psykologiske siden ved trosutviklingen hos barn og unge, og gir noen forslag til materiell og temaer som kan brukes på de ulike alderstrinnene. Vi vil være med og utruste foreldrene til å ta sine plasser som åndelige ledere for sine barn. Vi vil undervise barna med det mål for øyet å gjøre barna til disipler og hjelpe dem å bli grunnfestet i troen på Jesus, så de tar med seg en gjennomtenkt og levende tro ut i verden når de flytter hjemmefra, sier Barne- og Familierådet i brosjyren som er blitt sendt ut til alle landets menigheter og barne- og ungdomsledere. Hva er neste skritt? Vi jobber nå med et nytt skriftlig materiell med anbefalinger til menighetene om hvordan de kan ta dette videre. Det kan for eksempel være undervisning om hvordan foreldre kan lyse velsignelsen over barna sine, forslag til bønner familien kan be sammen, små andaktsstunder som er enkle og korte og som kan brukes i hjemmet, og hvordan man kan linke dette sammen med undervisningen i menigheten, sier Linda A. Johannesen. Målet er å få dette klart til neste års Liv &Vekst. I tillegg holder UNGansatt og barnepastor Viggo Klausen på å skrive bok om et nytt gudstjenestekonsept som kalles alle sammen. Han reiser land og strand rundt for å holde seminarer og kurs relatert til Levende tro. Hans seminar for foreldrene, Jeg, en åndelig leder hjemme hjelp?!, skal utruste foreldrene til å ta åndelig lederskap i familien. Samarbeid er viktig. Misjonsforbundet UNG samarbeider nært med moderorganisasjonen når det gjelder prosjektet Levende tro. Jeg tror at trosopplæring i dag er viktigere enn på veldig lenge i vår historie, faktisk på mange hundre år, sier generalsekretær i Misjonsforbundet, Jarle Råmunddal, i et tidligere intervju med Misjonsbladet. Vi har nok hvilt oss litt på at storsamfunnet tar ansvar for å lære barna om kristendommen i skole- og konfirmasjonsundervisningen, men dette er i endring. Nå må vi virkelig ta vårt ansvar for trosopplæring på alvor. Hjemmenes ansvar, som foreldre og besteforeldre, blir mye tydeligere i vår tid. Menighetene må være bevisste på å utruste foreldre og besteforel- 26

6 dre til å lære de unge om troen. Vi må tilby ressurser og løfte frem dette som en viktig verdi, for å se at barna blir bevart i barnetroen mange har, og at de kan få vokse i disippellivet. Derfor er det avgjort et av våre viktigste satsingsområder fremover. Råmunddal vil også understreke viktigheten av samarbeidet mellom menighet og hjem. -Det som skjer hjemme er utrolig viktig. Det er kanskje mange som ikke føler de får til noe andaktsliv hjemme, men dette handler om mer enn å be og lese i Bibelen sammen. Det går på livet i hjemmet som en helhet, og å leve med en naturlig åndelighet. Det kan også handle om familiens forhold til å gå jevnlig i en menighet, om daglige valg og holdninger. Jeg tror også besteforeldrene spiller en kjempeviktig rolle, så jeg vil oppmuntre dem til å være frimodige med sine barnebarn. En undersøkelse fra England viser at barn med kristne besteforeldre i mye større grad er kristne som voksne enn barn med bare én generasjon kristne i ryggen. Trenger en vekker. Anne Margrethe Ree Sunde som leder Misjonsforbundet UNG er helt enig. Alvoret i dette må kanskje særlig oppdages av den eldre generasjonen. Det kan være vanskelig å forstå hvor lite kristendomsundervisning barn faktisk får i dag i forhold til før. Det har endret seg veldig bare fra min egen skoletid, og jeg tror vi trenger en vekker, sier hun. Menigheter som tar grep. Det finnes gode eksempler på menigheter som tar tak i Levende tro, og som forsøker å bruke eksisterende barne- og ungdomsaktiviteter som en forlengende arm inn i hjemmet. I Skien Misjonskirke sender de barna hjem fra søndagsskolen med både bibelvers og hjemmelekser i form av aktiviteter. Barna får laminerte kort med ukens bibelvers på som kan henges på kjøleskapet og brukes hele uka. Hjemmeaktiviteten linkes mot undervisningen, og kan for eksempel være å leke hviskeleken som et utgangspunkt for å snakke om å høre Guds stemme, eller å lage en bønnejournal for hele familien med Fadervår som fokus. I Frimisjonen i Tromsø har de også tatt dette på alvor. Pastor Astri Seljeåsen Torp, også medlem i UNGs barne- og familieråd, var primus motor da materiellet til UNG skulle utarbeides. I Tromsø jobber vi aktivt med at det skal være et helhetlig tilbud for alle mellom null og 20 år, og det siste halvåret har vi jobbet spesielt med å finne ut hvor det var lekkasje. Den fant vi i aldersgruppen år, betweens-barna som de kalles. De er i den alderen at de må slepes med til kirken. Vi hadde 30 menighetsbarn i denne aldersgruppen som ikke kom på gudstjenesten. Årsaken var at det tar litt lenger tid for dem å bli kjent med hverandre, og de fant ikke helt tonen bare på den ene timen som gudstjenesten varte. Løsningen for oss er blitt å invitere dem inn i tre husgrupper som møtes en gang i uka, og i tillegg har vi startet en klubb som møtes en gang i måneden bare for denne aldersgruppen. Dette har vi gjort i samarbeid med foreldrene, og vi hadde møter med dem i forkant for å høre hva de ønsket for barna sine. I betweens-gruppene snakker de sammen om hvordan de har det og avslutter med bønn. På klubben har de andakt, spill, litt underholdning, og kiosk sistnevnte er veldig populært. Noen av dem kommer på gudstjenestene, og vi prøver spesielt å få dem til å bidra på familiegudstjenestene som vi har cirka tre ganger i halvåret, forteller Astri på telefon fra Tromsø. Etter å ha snappet opp flere samtaler rundt kaffebordene hvor desperate foreldre diskuterte hvorvidt det var riktig å dra med seg hylende og skrikende 10-åringer på gudstjeneste, skjønte hun at dette var et aktuelt tema for mange foreldre. Trenger forbilder. Det er en desperasjon hos mange foreldre som har opplevd å miste ungdommene ut av menigheten tidligere. Det er så viktig for barn og ungdom å ha en leder som de ser opp til. Hvis de går i en menighet uten andre voksne forbilder og jevngamle ungdommer er det vanskelig for prosessen med å bygge egen trosidentitet. Hvis barna ikke får en egen åpenbaring av Jesus, vil det gudsbildet de sitter igjen med kun være det som forel- >> 27

7 Jeg tror at trosopplæringa i dag er viktigere enn på veldig lenge i vår historie, faktisk på mange hundre år. Jarle Råmunddal >> drene har modellert. Det er foreldre i Tromsø som har sluttet i en menighet de trives kjempegodt i for å begynne i vår menighet - ene og alene for å få et tilbud for barna sine i aldersgruppen år. De trenger nemlig et fellesskap. Og når ungene blir tenåringer, klarer ikke foreldrene dette selv. Menigheten må være der for foreldrene når de opplever å stå litt på sidelinjen med tenåringer i huset. Tenåringer trenger jevnaldringsgrupper og andre voksne som rollemodeller, sier Astri. Hun er ikke ferdig med å lete etter lekkasjehull i sin menighet: Det er ikke så mange tilbud for dem over 16 år heller utenom husgrupper, så vi ønsker å satse videre på åringer. Og vi vet at det er flere som ikke føler seg hjemme i ungdomsgruppa, men som forsvinner i mengden på stykker. Vi har to husgrupper for ungdommene per nå, og vi jobber med en egen gruppe for de nyfrelste som trenger mer undervisning og en for de menighetsbarna som faller utenfor betweens-arbeidet vi nettopp har startet opp. Vi ønsker å få dem inn i smågruppefellesskap, hvor de kan dele livet og troen med andre kristne ungdommer. Meningsfullt for alle. - I høst har vi hatt samme tema, Kristuskransen, både på gudstjenesten og på søndagsskolen for at både barna og foreldrene skal få felles opplevelser og bli oppmuntret til å snakke om troen hjemme. Vi prøver å se om det gir mer samtaler om tro i hjemmet, men vi har ikke evaluert det ennå så vi vet ikke. Vi ser også at det er viktig at de voksne og studentene får voksenvarianten av bibelhistoriene som regnes som søndagsskolehistorier. Vi har også satt som mål at familiegudstjenestene skal være vanvittig bra, ellers er det ikke noe poeng. Det tradisjonelle familiemøtet har vært at de voksne kjeder seg i ti minutter, så kjeder barna seg i ti minutter, så de voksne igjen og ungdommene kjeder seg hele veien. Målet er at alle ledd i gudstjenesten skal være meningsfulle for alle. En av våre gudstjenesteledere, Ellisiv Yttervik, kombinerte dette på en genial måte gjennom bønneleddet. Barna får hjelp av sine foreldre til å skrive bønnebehov og takkeemner til Gud på hjerteformede post-it lapper og henger dem opp på bønnetavlen. I stedet for å synge en hipp og kul barnesang imens, tar vi salmen Det er makt i de foldede hender sånn at det også blir rom for salmene i familiegudstjenesten. Vi har ansatt en barne- og familiearbeider i 20 prosent stilling som har disse gudstjenestene og trosopplæringen som sitt spesielle ansvarsområde, forteller Astri Torp fra Frimisjonens arbeid i Tromsø. For Misjonsforbundet UNG handler trosopplæring altså om hvordan menigheten kan påvirke foreldrene til å påvirke sine barn mer for på den måten å prøve å forhindre at barn forlater menigheten i ung alder. Men hva må vi lære dem om troen i hjemmet og i menigheten som faktisk kan gjøre dem til livslange disipler og menighetsmedlemmer? Lykkeprosjektet. Det finnes en del forskning omkring dette. Et amerikansk studie ble gjort av professor i sosiologi, Christian Smith, for noen år siden. Sammen med Melinda Lundquist Denton har han skrevet boken Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers, basert på en stor ungdomsundersøkelse om Ungdom og Religion i USA (National Study of Youth and Religion at the University of North Carolina). Etter å ha intervjuet over 3000 tenåringer, kunne sosialforskerne oppsummere deres trosinnhold slik: 1) Det eksisterer en gud som skapte alt og iscenesatte verden, og som våker over menneskelig liv på jorden. 2) Gud ønsker at mennesker skal være gode, hyggelige og rettferdige mot hverandre, slik som Bibelen lærer og de fleste andre verdensreligioner. 3) Det viktigste målet for livet er å være lykkelig, og å føle godt om seg selv. 4) Gud trenger ikke være spesielt involvert i livet, bortsett fra når Gud trengs for å løse et problem. 5) Gode mennesker kommer til himmelen når de dør. Forskerne kaller denne troen for Moralistic Therapeutic Deism. Meget kort summert blir disse trosartiklene, mange av dem uforenelige med innholdet i den kristne tro, både praktisert og forkynt i kristne kirker i dag. Det handler om en moralistisk forståelse av livet, og at nøkkelen til et godt og lykkelig liv er å være en god, moralsk person, en person som andre liker, som oppfyller sitt potensial, 28

8 og oppfører seg godt. Å føle seg bra leder videre til det neste punktet som handler om den terapeutiske forståelsen av tenåringers religion : Det skal føles bra. Hvis det føles bra for deg, er det riktig. Bønn er for eksempel til for å føle seg bedre. Når du ikke har noen å snakke med, kan du snakke med Gud. Til slutt handler det om at Gud kan hjelpe deg i livet, men bare når du trenger ham. Han blir en kombinasjon av en guddommelig hovmester og kosmisk terapeut. Denne guden krever ingenting av deg. Han kan ikke være krevende, fordi jobben hans er å løse våre problemer og sørge for at vi har god selvfølelse, sier forfatterne. På spørsmål om å artikulere troen sin, nevnte ikke en eneste av ungdommene områder som selvdisiplin, å jobbe for sosial rettferdighet, eller kjente kristne begrep som rettferdiggjørelse eller helliggjørelse. Individualistisk tro. Undersøkelsen har fanget manges interesse, og tydeliggjør for kirken hvilke utfordringer vi har i møte med en ungdomskultur der trosforståelsen i bunn og grunn handler om at vi skal være lykkelige og snille mot hverandre. Kan det tenkes at vi har større utfordringer med å lære barn og unge innholdet i kristendommen enn vi tror? Den norske undersøkelsen fra 2006 om unges tro og hverdag, Jeg tror jeg er lykkelig av Morten Holmqvist, oppsummerte mange lignende trekk. Ungdommers tro bærer preg av å være en individualistisk tro. Det å tro at noen har én sannhet, oppleves for mange av informantene problematisk. Et aktivt gudstjenesteliv er det kun et fåtall som bedriver - de samme som går på kristne ungdomsmøter. Forkynnelsen ungdommene i undersøkelsen har opplevd blir av mange betegnet som kjedelig og lite livsnært. Samtidig gir flere av konfirmantene utrykk for at konfirmasjonstiden kan være en meningsfull tid hvis relasjonen med de som underviser er god, leser vi i boken som presenterer undersøkelsen. Erfaring av Jesus. Jeg tenker at det kunnskapsmessige selvfølgelig er bra å ha på plass, men det viktigste er ikke at barna pugger trosbekjennelsen men at de erfarer Jesus i hverdagen. Hvis de opplever at Gud er sann og Jesus er virkelig i våre hjem, så er det viktigere enn å pugge de ti bud. Det trenger ikke å være en motsetning, men hvis vi bare fokuserer på boklig lærdom blir det ikke så veldig levende, sier Linda A. Johannesen. Selv om hjemmet er sentralt, underslår hun likevel ikke menighetens rolle: Selv om foreldrenes inflytelse er sterkere på barna enn menighetens, skal vi ikke slutte med vårt vanlige barnearbeid eller søndagsskole! Det handler om å gjøre begge deler: både styrke hjemmet og gi barna knallgod undervisning i kirken. Hvis budskapet som barna hører i kirken er det samme som de hører hjemme, vil læringen bli forsterket, mener Linda A. Johannesen. UNGs generalsekretær, Anne Margrethe Ree Sunde, slår også et slag for relasjon og erfaring: Det er riktig at ungdommer lever i en verden der troen er blitt individualisert og det ikke finnes absolutte sannheter. Å formidle innholdet i troen handler ikke om aktivitetene vi driver med, men å snakke om og fortelle om Jesus på en måte som gir gjenklang i ungdommers liv. Å fortelle dem om våre egne møter med Jesus er mer attraktivt enn dogmer, teorier og de rette svarene. Vi kan legge til rette for at de unge får egne Kristusopplevelser. Dette kan vi for eksempel gjøre gjennom ungdomsretreater. Lystenning er blitt veldig populært blant konfirmantene, kanskje fordi de er inne på et område som er hellig men også veldig ufarlig. Lignende situasjoner kan være nattverd eller forbønnsstunder. Vi kan bruke de klassiske kristne elementene, men gjøre dem tilgjengelige for barn og unge, sier hun. Sammen med Barne- og Familierådet i UNG fortsetter Sunde arbeidet med å tette lekkasjen av barn og unge som forlater menighetene. Håpet er at troen slår rot i dem, og blir med på flyttelasset. Tekst: Sikke-Cathrin Duggan 29

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06 Morten Holmqvist Skal du si noe i dag, bli din egen kringkastingssjef YouTube - raskest voksende nettsted 100 millioner videoklipp sett

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hovedfokus. Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg VI ØNSKER/DRØMMER OM SOM MENIGHET:

Hovedfokus. Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg VI ØNSKER/DRØMMER OM SOM MENIGHET: Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Foreldrene får

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hovedfokus. Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg

Hovedfokus. Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg 1 Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Innledning Erfaringer fra første produksjon: Sommeren 2009 var den første produksjonen til Familieverkstedet ferdigstilt Trond Cruz og åndens frukter. Denne bestod av 6 familiesamlinger med tilhørende

Detaljer

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute SKJEMA TIL BRUK VED SAMTALE MED BARN 4-9 ÅR i forbindelse med kvalitetsutvikling av trosopplæring. Skjemaet kan brukes ved samtale med ett eller en liten gruppe barn. Spørsmål: Hva gjorde dere på trosopplæringen/i

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Hovedfokus. Gud har skapt alt - også meg! Jesus vil være min venn for alltid Gud elsker meg MÅL FOR MENIGHETEN FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET

Hovedfokus. Gud har skapt alt - også meg! Jesus vil være min venn for alltid Gud elsker meg MÅL FOR MENIGHETEN FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Songdalen menighet Hovedfokus Gud har skapt alt - også meg! Jesus vil være min venn for alltid Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Foreldrene har tro på seg selv som åndelige ledere. Foreldrene

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

[start kap] Innledning

[start kap] Innledning Innhold innledning............................................ 7 den kompetente tenåringen.......................... 11 helsefremmende samtaler............................ 13 fordeler med samtaler...............................

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Samtaleopplegg for GALATER0BREVET Til bruk i smågrupper. 15 gruppesamlinger

Samtaleopplegg for GALATER0BREVET Til bruk i smågrupper. 15 gruppesamlinger Samtaleopplegg for GALATER0BREVET Til bruk i smågrupper. 15 gruppesamlinger Kapittel 1, 1-5 Bruk 5 minutter til å lese 1, 1-5 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere Hva betyr det at Paulus

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Frivillige. tema nr 5. Av Helga Fykse

Foto: Camilla Orten. Frivillige. tema nr 5. Av Helga Fykse OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 5 Frivillige Av Helga Fykse 1 F FOR FRIVILLIGE Uten frivillige stopper arbeidet blant barn og unge i menigheter og forsamlinger. Alvorlig

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med!

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med! Trosopplæringskonferanse for FORELDRE, BARNELEDERE & MENIGHETSLEDERE Sammen for Barna 17-18 nov. 2017, OSLO Lansering av JESUS KIDS strategien: MÅLRETTET og RELASJONELL disippelgjøring med MATERIELL og

Detaljer

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre «Reformasjonen» Bare nåde tommel opp På 1500-tallet begynte kirken å selge brev fra paven som lovet tilgivelse fra Gud for det som mennesker hadde gjort galt. I 1517 hengte Martin Luther 95 setninger (teser)

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer