Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 2. DESEMBER 2014 KL I SOMMERROGT. 1, Åpen halvtime Opprop Godkjenning av innkalling og dagsorden DAGSORDEN: SAK 350/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte X 351/14 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) X /14 Referat fra arbeidsutvalget X 353/14 Protokoll fra arbeidsutvalgets møte X 354/14 Referat fra seniorrådet X 355/14 Referat fra råd for funksjonshemmede X 356/14 Referat fra ungdomsrådet X Miljø- og byutviklingskomiteen: Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: SAK 357/14 Økonomirapport pr oktober 2014 man /14 Bruk av private leverandører i barnevernstjenesten X 359/14 Private institusjoner regnskap for 2013 X 360/14 Anskaffelse av el-biler X 361/14 El Camino, Behrens gate 8 ny bevilling X 362/14 Villa Vest, Sommerrogata 17 ny bevilling X Saker til behandling: SAK 363/14 Munkedamsveien 62 b/d, gnr 210, bnr 59 Søknad om rammetillatelse med dispensasjon X Orienteringssaker: SAK 364/14 Middelthuns gate 15 og 17 Ungdoms- og videregående skole på Majorstuen Forslag til alternativ bruk X Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post:

2 2 365/14 Bevillinger behandlet på delegert myndighet X 366/14 Barnehager - behovsberegningen for bydel Frogner X 367/14 Brukervalg praktisk bistand oktober X 368/14 Brukervalg hjemmesykepleie oktober X 369/14 Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner Høyre - X Venstre - Arbeiderpartiet - underretning om vedtak 370/14 BU-sak 327/14 Skovveien sikring av skolevei svar fra Bymiljøetaten X X når sakspapirene vil være tilgjengelig på Eventuelt Vel møtt! Oslo, 21. november 2014 Bjarne Ødegaard (H) Bydelsutvalgets leder

3 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Til bydelsutvalgets medlemmer og vara TIL SAKSKARTET BYDELSUTVALGETS MØTE Tillegg til sakskartet O-SAK 371/14 REFERAT FRA MØTE I TILSYNSUTVALGET FOR X HJEMMETJENESTER O-SAK 372/14 DRIFTSSTYRER I SYKEHJEMMENE AVSLUTTES X BYSTYRETS BESLUTNING SAK 373/14 EL BURRO, SKOVVEIEN 3 NY BEVILLING X SAK 374/14 TIJUANA TAQUERIA, SPORVEISGATA 35 NY X BEVILLING SAK 375/14 ENDRINGER I FREMSKRITTSPARTIETS X REPRESENTANTER TIL AU OG MIBU TIL SAK 359/14 REGNSKAP AKTUELLE INSTITUSJONER X Vennlig hilsen Bjarne Ødegaard (H) Bydelsutvalgets leder Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post: F:\ADMINISTRASJON\Politisk sekretariat\bu\bu 2014\November\Innkalling BU tilleggskart.docx

4 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Til bydelsutvalgets medlemmer og vara TIL SAKSKARTET BYDELSUTVALGETS MØTE Tillegg til sakskartet SAK 376/14 MØTEPLAN 2015 X O-SAK 377/14 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG MUNTLIG ORIENTERING Vennlig hilsen Bjarne Ødegaard (H) Bydelsutvalgets leder Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post: F:\ADMINISTRASJON\Politisk sekretariat\bu\bu 2014\November\Innkalling BU tilleggskart II.docx

5 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 4. NOVEMBER 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard Ulf Hordvik Carl-Henrik Bastiansen Beate Brovig Auke Hans Magnus Borge Tjeran Vinje Sverre Lorentzen Nina Stanghov Ulstein Arbeiderpartiet: Fremskrittspartiet: Venstre: SV: Emil Aas Stoltenberg Gunn von Krogh Ole Jacob Kjendlie Hans Høegh Henrichsen Anne-Lise Bergenheim Natasza P. Sandbu Erna Kahlbom Forfall: Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Kari Andreassen Ass. bydelsdirektør Birgit Aakre Avd direktør Heidi Damengen Møtet ble ledet av: BU-sekretær/ref.: Bjarne Ødegaard (H) Kåre Sagmo-Søvde Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter.

6 2 ÅPEN HALVTIME: - Catharina Vogt fra Marienlyst Vel og FAU ved Marienlyst skole hadde ordet vedr. en støtte til opprettholdelse av Lekern Marienlyst Aktivitetspark og Fritidsklubb. - Kristian Døvik fra Misjonskirken DEF hadde ordet til sak 326/14 - Slemdalsveien 1, gnr 38, bnr søknad om bruksendring - Hans R. Holdener fra styret i sameiet Skovveien 20 hadde ordet til sak 327/14 - Skovveien - sikring av skolevei ENDRING AV DAGSORDEN: Tilleggssaker: O-sak 346/14 - Referat fra møte i Tilsynsutvalget for hjemmetjenester O-sak 347/14 - Referat fra møte i Tilsynsutvalget for hjemmetjenester Sak 348/14 - Endringer i Høyres representanter til driftsstyrene ved Ruseløkka og Uranienborg skoler Sak 329/14 Admiral Børresens vei 4, gnr 2, bnr 693Oslo Sjømannskirke - ble enstemmig vedtatt utsatt etter forslag fra H. Sak 337/14 Opprettelse av arbeidsgruppe for eventuell etablering av tilsynsutvalg for boliger ble enstemmig vedtatt utsatt etter forslag fra H. Sak 342/14 Byrådets budsjettforslag 2015, økonomiplan , konsekvenser for bydel Frogner muntlig orientering ble enstemmig vedtatt å behandle før sak 332/14 Økonomirapport pr september 2014 etter forslag fra bydelsdirektøren INHABILITET: ingen meldte SAK 317/14 PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE VEDTAK: Protokollen ble godkjent. SAK 318/14 PROTOKOLL FRA MILJØ-, OG BYUTVIKLINGSKOMITEEN (MIBU) VEDTAK: Protokollen ble tatt til orientering. SAK 319/14 PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL-, OG KULTURKOMITEEN (HUSK) VEDTAK: Protokollen ble tatt til orientering.

7 3 SAK 320/14 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 321/14 REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 322/14 REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 323/14 REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. Saker til behandling: SAK 325/14 BYGDØYNESVEIEN 33 35, GNR 2, BNR 1251/509 KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har forslag til detaljregulering for eiendommen Bygdøynesveien 33-55, gnr 2, bnr 1251 til uttalelse. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 14/ samt sak 82/ Vedtak følger vedlagt. Bydelsutvalget opprettholder sin støtte til forslagsstillers ønske om en reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og kulturminner på eiendommen. Bydelsutvalget ser at forslagsstiller legger til rette for eksisterende antall parkeringsplasser for eksisterende museumsvirksomhet. Med utgangspunkt i dokumentert behov ber bydelsutvalget om at det legges til rette for både buss- og personbilsparkering. Bydelsutvalget mener tiltakshaver med Alternativ 1 tar tilbørlig hensyn og anbefaler at dette legges til grunn.

8 4 Forslag til nytt siste avsnitt fra V: Bydelsutvalget opprettholder en restriktiv holdning vedrørende tilbygg og endret eksteriør på eksisterende bebyggelse, men åpner for foreslått mindre tilbygg på 10 m2 til de verneverdige villaene. Bydelsutvalget støtter for øvrig alternativ II til detaljregulering. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 9 stemmer for (8H, 1F) og 6 stemmer mot (2V, 3A, 1SV) som støttet forslaget fra V SAK 326/14 SLEMDALSVEIEN 1, GNR 38, BNR 302 SØKNAD OM BRUKSENDRING Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har søknad om bruksendring fra kontor til serveringssted for 250 m2 i 1. etasje i eiendommen Slemdalsveien 1, gnr 38, bnr 302 til uttalelse. Søknaden er avhengig av dispensasjon fra gjeldende regulering. Bydelsutvalget er positivt innstilt til den omsøkte bruksendringen. Bydelsutvalget forutsetter at gjeldende forskrifter (f.eks. støy, ventilasjon og universell tilpasning) blir oppfylt. Endringsforslag fra H: Endre «universell tilpasning» til «universell utforming». Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med endringsforslag fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) Etter dette er BUs vedtak følgende: Bydelsutvalget har søknad om bruksendring fra kontor til serveringssted for 250 m2 i 1. etasje i eiendommen Slemdalsveien 1, gnr 38, bnr 302 til uttalelse. Søknaden er avhengig av dispensasjon fra gjeldende regulering. Bydelsutvalget er positivt innstilt til den omsøkte bruksendringen. Bydelsutvalget forutsetter at gjeldende forskrifter (f.eks. støy, ventilasjon og universell utforming) blir oppfylt. SAK 327/14 SKOVVEIEN SIKRING AV SKOLEVEI Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har fra styret i sameiet Skovveien 20 mottatt en henvendelse vedrørende manglende sikkerhet for skoleelever, barn og beboere i Skovveien.

9 5 Bydelsutvalget er kjent med at både Uranienborg barne- og ungdomsskole og Den franske skole med barneskole og barnehage samt Hartvig Nissen videregående skole har barn og elever som bruker Skovveien som en del av skoleveien. Skovveien er i dag skiltet med 30- sone, og det er fjernet flere parkeringsplasser ved de mest utsatte gatekrysningene. Sameiet Skovveien 20 mener at gjeldende fartsgrenser ikke blir overholdt. Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten om å vurdere eksisterende trafikkforhold i Skovveien, med fokus på sikkerhet, samt å foreslå ytterligere fartsreduserende tiltak. Aktuelle tiltak som bes vurdert kan bland annet være fartshumper og tydeligere skilting. Forslag til endret vedtak, avsnitt 3, fra F: Siste leddsetning i avsnitt 3 utgår. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 14 stemmer for (8H, 2V, 3A, 1SV) og 1 stemme mot (1F) som stemte for forslag til endret vedtak, avsnitt 3, fra F SAK 328/14 NAVNSETTING AV PLASS MELLOM GAMLE VESTBANESTASJONEN OG NYTT NASJONALMUSEUM Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har etter henvendelse fra Byrådsavdeling for kultur og næring nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å legge fra forslag til navn på plassen mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt Nasjonalmuseum. Foreslått navn er Edvard Munchs plass. Bydelsutvalget registrerer at mange av høringsinstansene mener forslaget ikke er ideelt, og at eier (Statsbygg) ønsker å avvente med eventuell navnsetting av plassen til senere i prosessen. Bydelsutvalget foreslår at prosessen med navnsetting settes på vent inntil videre, og tas opp igjen når prosessen er kommet videre. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) SAK 329/14 ADMIRAL BØRRESENS VEI 4, GNR 2, BNR 693 OSLO SJØMANNSKIRKE Saken utsettes SAK 330/14 STALLEN BARNEHAGE

10 6 Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget ber om at Kulturetaten bidrar til en konstruktiv dialog omkring kontrakts- og husleieforhold for Stallen barnehage, Frognerveien 67, med sikte på at driften i barnehagen som har 28 plasser skal kunne videreføres. Bydelsutvalget minner om at bydelen på tross av nyetablering av flere barnehager fortsatt har et stort behov for barnehageplasser. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) SAK 331/14 BÆRUM KOMMUNES FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget er forespurt om deluttalelse til Oslo kommunes uttalelse til Bærum kommunes forslag til kommuneplan, samfunnsdel med arealdel Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende samme sak, sak 108/ , vedtak følger vedlagt. Bydelsutvalget tar Bærum kommunes planforslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi til orientering. Bydelsutvalget opprettholder tidligere kommentarer til planforslaget: Bydelsutvalget anbefaler Bærum kommune å vurdere en målsetning for befolkningsøkning i de kommende årene som ligger på samme nivå som i Akerhusområdet for øvrig. Bydelsutvalget er fornøyd med Bærum kommune sin målsetning om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og anbefaler på bakgrunn av de store pendlerstrømmene spesielt mellom Oslo og Bærum at kollektivtrafikkløsninger og sykkelveier over kommunegrensen blir viet stor oppmerksomhet. Rask utbygging av Fornebubanen er viktig i dette bildet. Bydelsutvalget mener det er viktig at også det eksisterende interkommunale og statlige samarbeidet intensiveres for å løse problem som vil øke raskt i framtiden med økt tilflyttingspress på Oslo/Akershusområdet vedrørende både boliger og arbeidsplasser. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: SAK 332/14 ØKONOMIRAPPORT PR SEPTEMBER 2014 Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg vedtar økonomirapportering med aktivitetstall

11 Forslag til vedtak fra A og SV: BU tar administrasjonens prognoser pr. sept til etterretning, og ber administrasjonen henvende seg til byrådet for inndekning av budsjettoverskridelsen på sosialbudsjettet. Den økonomiske situasjonen i bydelen er fremdeles svært alvorlig. BU oppfordrer derfor byrådet til å lage en forbedret plan for inndekning av uforutsette kostnader i bydelen, slik som til eksempel barnevernssaker. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som stemte for forslag til vedtak fra A og SV SAK 333/14 BUNNPRIS RUSELØKKA, PARKVEIEN 80 SALGSBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Duy Q. Ngo AS om salgsbevilling ved Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80 innvilges. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) SAK 334/14 KAVAKAVA, PILESTREDET 75C EIERSKIFTE Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kavakava AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Kavakava, Pilestredet 75C. Eiendommen, Pilestredet 75C ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) SAK 335/14 FORESPØRSEL OM FORSTÅELSE AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER I BYDEL FROGNER 5 UTTALELSE FRA BYDEL FROGNER Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg bekrefter at Næringsetaten har tolket og anvender bestemmelser i Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenketider i Bydel Frogner 5 korrekt og i tråd med bydelsutvalgets intensjon. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

12 8 SAK 336/14 POLITIVAKT I BYDEL FROGNER Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Bydelsutvalget ber Frogner Bydel gjøre en formell henvendelse til Majorstuen Politistasjon med et ønske om vesentlig lengre åpningstider på hverdagene. Inntil nye Grønland politistasjon er operativ ønsker Frogner Venstre også at politistasjonen får åpent i helgene, eventuelt også permanent. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) SAK 337/14 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE FOR EVENTUELL ETABLERING AV TILSYNSUTVALG FOR BOLIGER Saken utsettes SAK 338/14 DELEGASJON AV DELER AV BYDELSUTVALGETS MYNDIGHET TIL BYDELSDIREKTØREN VED BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER TIL SØKNADER OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER VED EIERSKIFTER Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Bydelsutvalget delegerer deler av sin myndighet til bydelsdirektøren for administrativ behandling av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved eierskifter. 1. Delegasjon av myndighet gis til bydelsdirektøren for administrativ behandling av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved eierskifter. Søknader som forholder seg til de generelle åpnings- og skjenketidsbestemmelsene slik de framkommer i gjeldende lover, forskrifter, byrådsvedtak og i henhold til bydelsutvalgets vedtatte forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner. 2. Høringsuttalelser til følgende bevillingssøknader kan behandles av bydelsdirektøren ved eierskifte: Bevilling for salg av alkoholholdig drikke ved høyst 4,7 volumprosent (Ølsalg fra butikk) Bevilling for salg av alkoholholdig drikk, inne og ute, i restauranter, barer, puber, kafeer, kantiner og lignende bevertningssteder. Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i hotell og andre overnattingssteder, på tog og fjordcruise, eller passasjerskip. Søknad om salgs- og skjenkebevilling som er i henhold til

13 9 gjeldende lover og regler. Søknad om bevilling ved eierskifte i henhold til alkohollovens Ved administrativ behandling skal bydelsdirektøren vurdere bevillingssøknadene i forbindelse med gjeldende lover, regelverk, lokale retningslinjer og legge samme hensyn til grunn for vurderingen som ved høringsuttalelser som behandles av bydelsutvalget. 4. Høringsuttalelser, behandlet etter delegasjon av myndighet, signeres av bydelsdirektør og avdelingsdirektør, eller den bydelsdirektøren gir signaturmyndighet. Høringsuttalelser, behandlet etter delegasjon av myndighet, settes som «Orienteringssak» og fremlegges fortløpende for bydelsutvalget. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) SAK 343/14 BYRÅDSSAK OM NYTT SYSTEM FOR FINANSIERING AV SYKEHJEMSPLASSER TIL HØRING I BYDELSUTVALGENE - FRIST 10 NOV Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget har forståelse for forslag til endring da dette på sikt vil gi en riktigere bruk av tiltakstrappa i samsvar med nasjonale føringer og seniormeldingen. Imidlertid vil en snarlig omlegging av finansieringen få store konsekvenser for bydel Frogner. Gitt samme bruk av institusjonsplasser vil dette bety økte kostnader på ca 13 mill kroner. Ser vi dette i sammenheng med bydelens økonomiske situasjon for øvrig, vil en omlegging av finansiering bety en vesentlig reduksjon i bruk av institusjonsplasser. Forslaget fra bydelsdirektøren ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) SAK 344/14 SALSA DE PARIS, HUITFELDTS GATE 25 BEVILLING ETTER EIERSKIFTE Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg anbefaler at Salsa De Paris AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Salsa De Paris, Huitfeldts gate 25. Eiendommen, Huitfeldts gate 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

14 10 SAK 345/14 PAUSE, NIELS JUELS GATE 27 NY BEVILLING Saken utsettes Saker til behandling: SAK 339/14 SØKNAD OM UTTREDEN FRA VERV TIL BYDELSUTVALGET (H) Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget innvilger fritak for verv til bydelsutvalget i Frogner resten av inneværende valgperiode for Marcus Bøhn. Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) Orienteringssaker: O-SAK 340/14 BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND SEPTEMBER Saken ble tatt til orientering O-SAK 341/14 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE SEPTEMBER Saken ble tatt til orientering O-SAK 342/14 BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG 2015, ØKONOMIPLAN , KONSEKVENSER FOR BYDEL FROGNER MUNTLIG ORIENTERING Saken ble tatt til orientering Tilleggssaker: O-SAK 346/14 REFERAT FRA MØTE I TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTER Saken ble tatt til orientering O-SAK 347/14 REFERAT FRA MØTE I TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTER Saken ble tatt til orientering SAK 348/14 ENDRINGER I HØYRES REPRESENTANTER TIL DRIFTSSTYRENE VED RUSELØKKA OG URANIENBORG SKOLER

15 11 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget vedtar følgende innstilling for endringer i Høyres representanter til driftsstyrene ved Ruseløkka og Uranienborg skoler: Driftsstyret til Ruseløkka skole Før endring: Fast: Vivian Gotaas Etter endring: Fast: Bård Standal Driftsstyret ved Uranienborg skole Før endring: Vara: Bård Standal Etter endring: Vara: Vivian Gotaas Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) Eventuelt: - Erna Kahlbom (SV) hadde følgende spørsmål til administrasjonen fra SV og A: i den siste tiden har det fremkommet i media at kommersielle firma omsetter for ca 2 milliarder årlig nasjonalt i barnevernsseksjonen. A og SV ber adm. om å redegjøre for situasjonen i bydelen hvor det fremlegges tall for resultat før skatt på de private tjenestene bydelen har valgt siden høsten Natasza P. Sandbu (V) orienterte om at hun ikke lenger vil representere partiet Venstre. - Bydelsdirektøren varslet om at forslag til møteplan for 2015 vil ha et noe annerledes møteoppsett enn dagens praksis. Dette vil diskuteres nærmere i førstkommende AU. Møtet ble hevet kl.: 19:50 Protokollen godkjent. Oslo, 7. november 2014 Bjarne Ødegaard (H) bydelsutvalgets leder Kåre Sagmo-Søvde bydelsutvalgets sekretær

16 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder, Hans Magnus Borge (H), Tjeran Vinje (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Lene Sundfær Haug (H), Michael Hopstock (H), Rudolph Brynn (A), Jan Mesicek (U) Forfall: Carl- Henrik Bastiansen (H) leder, Nina Stanghov Ulstein (H), Kristoffer E. Andenæs (F), Frode Ersfjord (SV), Natasza P. Sandbu (U) Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. Møtetid: Tirsdag 25. november kl. 17:30 Saksbeh.: Heidi Damengen Telefon: el Åpen halvtime: Saksliste: SAK 145/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent SAK 146/14 BU-SAK 357/14 Økonomirapport pr oktober 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Frogner bydelsutvalg vedtar økonomirapportering med aktivitetstall Enstemmig tiltrådt Merknad fra H: HUSK ønsker mer informasjon om boliger og bruk/behov: - Hvem har behov? - Kan de seksjoneres? - Kan de leies ut til andre bydeler? SAK 147/14 BU-SAK 358/14 Bruk av private leverandører i barnevernstjenesten Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar saken til orientering Enstemmig tiltrådt Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post: F:\ADMINISTRASJON\Lederforum\Anne Ma\HUSK\2014\November\Protokoll HUSK november.docx

17 2 SAK 148/14 BU-SAK 359/14 Private institusjoner regnskap 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Regnskap for de private institusjonene/tiltakene godkjennes med de korreksjoner som følger av gjennomgangen av regnskapene. Driftsoverskuddet for Frogner seniorsenter, kr beholdes av seniorsenteret. Driftsoverskuddet for Bygdøy seniorsenter, kr beholdes av seniorsenteret. Driftsoverskuddet for Mariahuset, kr beholdes av institusjonen. Driftsoverskuddet for Majorstuen seniorsenter, kr beholdes av seniorsenteret. Regnskapet for Condio godkjennes. Forslag til tilleggssetning fra A og U: HUSK ønsker fremlagt balansen til de private institusjonene omtalt i sak 359/14. Bydelsdirektørens forslag til vedtak med forslag til tilleggssetning fra A og U ble vedtatt med 6 stemmer for (3H, 2A, 1U) og 2 stemmer mot (2H) Etter dette er HUSKs vedtak følgende: Regnskap for de private institusjonene/tiltakene godkjennes med de korreksjoner som følger av gjennomgangen av regnskapene. Driftsoverskuddet for Frogner seniorsenter, kr beholdes av seniorsenteret. Driftsoverskuddet for Bygdøy seniorsenter, kr beholdes av seniorsenteret. Driftsoverskuddet for Mariahuset, kr beholdes av institusjonen. Driftsoverskuddet for Majorstuen seniorsenter, kr beholdes av seniorsenteret. Regnskapet for Condio godkjennes. HUSK ønsker fremlagt balansen til de private institusjonene

18 3 omtalt i sak 359/14. SAK 149/14 BU-SAK 360/14 Anskaffelse av el-biler Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens anbefaling til etterretning Enstemmig tiltrådt SAK 150/14 BU-SAK 361/14 El Camino, Behrens gate 8 ny bevilling Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Frogner bydelsutvalg anbefaler at El Camino AS gis serverings- og skjenkebevilling ved El Camino, Behrens gate 8. Eiendommen, Behrens gate 8 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. Tiltrådt med 7 stemmer for (5 H, 1A, 1U) og 1 stemme mot (1A) SAK 151/14 BU-SAK 362/14 Villa Vest, Sommerrogata 17 ny bevilling Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Frogner bydelsutvalg anbefaler at Villa Vest AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Villa Vest, Sommerrogata 17. Eiendommen, Sommerrogata 17 har inngang i Frognerveien og ligger således i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. Tiltrådt med 6 stemmer for (5 H, 1U) og 2 stemmer mot (2A) Orienteringssaker: SAK 152/14 BU-SAK 365/14 Bevillinger behandlet på delegert myndighet Tatt til orientering Merknad fra A: Ønsker å få oppl. eierskifte fra hvem til hvem. SAK 153/14 BU-SAK 366/14 Barnehager - behovsberegningen for bydel Frogner

19 4 Tatt til orientering SAK 154/14 BU-SAK 367/14 Brukervalg praktisk bistand oktober Tatt til orientering SAK 155/14 BU-SAK 368/14 Brukervalg hjemmesykepleie oktober Tatt til orientering SAK 156/14 BU-SAK 371/14 Referat fra møte i tilsynsutvalget for hjemmetjenester Tatt til orientering Eventuelt - H etterlyste sak om arbeidsgruppe saken tilsyn boliger. - H ønsket evaluering av opplæringsmøte for tilsynsutvalg i september. - H ønsket informasjon om hvordan prosjekt NAV Rusken går. Ole Jacob Kjendlie Nestleder

20 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møtereferat Tilstede: Forfall: Fra adm.: Bjarne Ødegaard (H), Carl-Henrik Bastiansen (H), Beate Brovig Auke (H), Gunn von Krogh (A) og Anne-Lise Bergenheim (V) Observatører: Hans Høeg Henrichsen (F), Erna Kahlbom (SV) Ole Jacob Kjendlie (A) Kari Andreassen, Birgit Aakre, Heidi Damengen Møtegruppe: Arbeidsutvalget Møtested: Sommerrogt. 1 Møtetid: Tirsdag 18. november 2014 kl Referent.: K.A. Neste møte: Tirsdag 9. desember 2014 kl Åpen halvtime: Saker til behandling på delegert myndighet: BU-sak 349/14 Ruseløkka skole - sikring av skolevei SAKER TIL BU (Komité er markert): BU Munkedamsveien 62 b/d, gnr 210, bnr 59 Søknad om rammetillatelse med dispensasjon O-SAK BU (til behandling MIBU des. 2014) Middelthuns gate 15 og 17 Ungdoms- og videregående skole på Majorstuen Forslag til alternativ bruk HUSK / BU Økonomirapport pr oktober 2014 HUSK / BU Bruk av private leverandører i barnevernstjenesten HUSK / BU Regnskap private institusjoner 2014 HUSK / BU Anskaffelse av el-biler HUSK / BU El Camino, Behrens gate 8 ny bevilling HUSK / BU Villa Vest, Sommerrogata 17 ny bevilling O-SAK BU / Bevillinger behandlet på delegert myndighet HUSK O-SAK BU / Barnehager - behovsberegningen for bydel Frogner HUSK O-SAK BU / Brukervalg praktisk bistand oktober HUSK O-SAK BU / Brukervalg hjemmesykepleie oktober HUSK O-SAK BU Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner Høyre - Venstre - Arbeiderpartiet - underretning om vedtak SAKER TIL INFO/DRØFTING: - Budsjett Møteplan Det ble vedtatt å avlyse MIBU-møtet grunnet få aktuelle saker til behandling. Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post:

21 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 18. NOVEMBER 2014 Sommerrogt. 1, Tilstede: Høyre: Bjarne Ødegaard Carl-Henrik Bastiansen Beate Brovig Auke Arbeiderpartiet Venstre Gunn von Krogh Anne-Lise Bergenheim Forfall: Ole Jacob Kjendlie (A) Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Kari Andreassen Ass. bydelsdirektør Birgit Aakre Avd. direktør Heidi Damengen Møtet ble ledet av: Bjarne Ødegaard (H) DAGSORDEN: Sak 349/14 - RUSELØKKA SKOLE SIKRING AV SKOLEVEI - ble enstemmig vedtatt å behandle i AU på delegert myndighet. INHABILITET: ingen meldte SAK 349/14 RUSELØKKA SKOLE SIKRING AV SKOLEVEI Forslag til vedtak fra V: 1. Bydelsutvalget ber om at broen over Løkkeveien til Ruseløkka skole gjenoppføres. 2. Bydelsutvalget oppfordrer politiet til å patruljere ved skolestart og slutt rundt Ruseløkka skole( og ) 3. Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten sørge for bøtelegging av alle biler som parkerer inntil skolen ved skolestart og slutt ( og )

22 2 4. Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten innføre lavere fartsgrense i hele Ruseløkka-området, fra krysset nede ved Ruseløkkveien og oppover, samt i krysset der trikken kolliderte (Munkedamsveien) og oppover. 5. Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten tilrettelegge for innføring av fartsdumper særlig i Løkkeveien, fra krysset ved Arbins gate og opp til og med den Amerikanske ambassaden. 6. Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten innføre trikkebom i Cort Adelers gate for å hindre ulovlig gjennomkjøring og derved redusere politiets patruljeringsbehov for denne strekningen. Forslag til vedtak fra V ble enstemmig vedtatt (3H, 1V, 1A) Protokollen godkjent. Oslo, 20. november 2014 Bjarne Ødegaard (H) Bydelsutvalgets leder

23

24 Oslo kommune Bydel Frogner Seniorrådet Møtereferat Tilstede: Forfall: For øvrig møtte: Hans Høegh Henrichsen, leder Turi W. Ljungqvist, nestleder Pål Nordenborg Knut Erik Jørgensen Astrid Hilde Jarle Martin Wahl Kjell Jon Karlsen Rannveig Dahl Kari Andreassen, bydelsdirektør Maja Berg Kristoffersen, fysioterapeut, leder ved OSCAR lokalmed.senter Seniorrådet Møtegruppe: Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1 Møtetid: Tirsdag 25. november 2014 kl Referent.: Brynhild Vestad Telefon: Neste møte: Tirsdag 16. desember 2014 kl Sak 81/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte Godkjent Sak 82/14 Sak 83/14 «Budsjettforslag 2015 v/bydelsdirektør Kari Andreassen» Bydelsdirektøren informerte innledningsvis om at hun nå er konstituert som bydelsdirektør i Frogner på heltid. Hovedbildet er at bydelen ligger an til et merforbruk i 2014 på 15 millioner kroner. I tillegg kommer en reduksjon i budsjettrammen fra byrådet på 20 millioner kroner i Bydelsdirektøren foreslår et samlet omstillingsbehov neste år på 38 millioner kroner. I perioden 2015 til 2018 må Frogner spare mellom 50 og 60 millioner kroner. Dette innebærer effektivisering på alle tjenestesteder. Bydelsdirektørens presentasjon er vedlagt. I etterkant av presentasjonen diskuterte Seniorrådet forslaget som innebærer betydelig reduksjon i kjøp av institusjonsplasser opp mot Sykehjemsetatens behov for å få omsetning på sine sykehjemsplasser. Dette forholdet er noe som også opptar øvrige eldreråd i Oslo vest, og som rådene nå diskuterer videre oppfølging av. Sjåførtjenesten i bydelen Maja Berg Kristoffersen, leder for OSCAR lokalmedisinske senter, presenterte demenssenterets erfaring med organiseringen av dagens sjåførtjenesteordning, og bakgrunn for at bydelen nå har valgt å inngå avtale med firmaet Persontransport for demenssenterets brukere. Bydelen vil invitere Nasjonalforeningen til møte for å se Frogner seniorråd Seniorrådets leder Postadresse bydelsadm. Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: Slemdalsveien 3b Telefon Oslo Org. nr Mobil Telefon E-post: E-post:

25 2 på løsninger for transporttjeneste for seniorsenterets brukere. Seniorrådet stiller seg positiv dersom det kan kommes frem til en erstatningsløsning som er tilfredsstillende. Sak 84/14 Sak 85/14 Sak 86/14 Sak 87/14 Regnskap private institusjoner Seniorsenteret noterer seg at alle seniorsentra går ut med positive regnskapstall. Regnskapet ble ellers tatt til orientering. Ruseløkka skole sikring av skolevei Seniorrådets leder orienterte om sikringstiltakene som ble enstemmig vedtatt i arbeidsutvalgets møte. Rapport fra besøk til Kampen+ 7. november I tillegg til «reiseleder» Turi W. Ljungqvist, deltok Hans Høegh Henrichsen, Astrid Hilde, Kjell Jon Karlsen og Arne Skarløv på ekskursjonen til Kampen+. Daglig leder Marit Müller Nilssen viste Seniorrådet rundt. Rådet var imponert over komplekset med flotte leiligheter med verandaer, velferdsteknologisk løsninger, ukentlig kulturarrangement/ sosiale tiltak, frisør, fotpleie og en hyggelig kafé med god mat som også var åpen for den øvrige befolkningen. Rapport fra møtet med Det sentrale eldreråd 17. november Nestleder Ljungqvist orienterte fra møtet og innleggene fra finansbyråd Solberg, eldrebyråd Kvalbein og helse,-sosial- og eldreombud Kristensen. Presentasjonene er tilgjengelig på Det sentrale eldreråds nettsider: Sak 88/14 Sak 89/14 Invitasjon til møte med Helse-, sosial- og eldreombudet Leder Hans Høegh Henrichsen og nestleder Turi W. Ljungqvist påmeldes samarbeidsmøtet mandag 8. desember. Prioriteringsutvalgets rapport: «Åpent og rettferdig prioritering i helsetjenesten» Seniorrådets leder orienterte kort fra rapporten som definerer mer konkrete prinsipper og kriterier for prioritering i norsk helsetjeneste. Seniorrådet er kritisk til at eldre kan komme dårlig ut av prioriteringene. Eventuelt Det ble omdelt skriv om bystyrets beslutning om at prøveordningen med driftsstyrer ved kommunale sykehjem skal avvikles med umiddelbar virkning. Byrådet er samtidig bedt om å fremme sak om oppretting av samarbeidsutvalgsordning ved kommunale sykehjem. Hans Høegh Henrichsen leder Brynhild Vestad sekretær

26 Oslo kommune Bydel Frogner Råd for Funksjonshemmede Møtereferat Tilstede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Nestleder Sara Glent (H) Medlem Berit Schjefstad (FFO), Unni Brodin (FFO), Ellinor Bergrud (FFO, Norges Blindeforbund) Vara Erika Birke (FFO) Leder Rudolph Brynn (A), Medlem Trond Tvedt (SAFO, Forening for Norges Døvblinde), Bjørn Hansen (SAFO, Norges Handikapforbund) Rådet for funksjonshemmede Frognersalen Møtetid: Mandag kl Møteleder: Sekretær: Sara Glent Ingvild K Haugen Saker Åpen halvtime Ingen saker 69/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Kommentar til innkalling: Møteinnkalling ønskes sendt per epost til medlemmer og varamedlemmer i tillegg til publisering på bydelens nettsider. 70/14 Aktuelle saker fra BU-sakskartet 360/14 Anskaffelse av EL biler RFF støtter forslaget, men poengterer at innkjøpte el-biler bør ha en varsellyd installert som slår inn når bilen kjører inntil en viss hastighet (enten 30 eller 40 km/t). Dette av hensyn til blinde og andre som har vanskelig for å registrere el-bilens nærvær. Sak 363/14 Munkedamsveien 62 B/D RFF krever at barnehagen følger krav om universell utforming. 71/14 Referat fra aktuelle møter Ellinor Bergrud refererte fra møte FFO hvor drift av rådene ble drøftet, for øvrig bar møtet preg av prat rundt enkeltsaker av privat art. Erika Birke refererte fra møte Søvnforeningen, fokus var barn rammet av narkolepsi og hvordan barn/unge skal håndtere det å leve med handikap ervervet i ung alder 72/14 Saker fra Rådet for funksjonshemmede i Oslo Sak utsatt da ingen fra sentrale råd var tilstede. 73/14 Aktuelle saker fra medlemmene Bekymring rundt trafikksikkerhet ved restaurant «Homan». Sommerstid har fare vært skjermet av bord brukt til uteservering, men vinterstid når bordene er fjernet er det fallfare, spesielt for blinde og svaksynte. RFF anbefaler at saken tas Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Drammensveien E- post:

27 2 opp med aktuell ansvarlig så utbedring gjøres. Saken er rapportert inn også tidligere. Eventuelt Ønskelig å invitere til informasjon om BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) til åpen halvime. Neste møte er satt opp mandag 15.desember kl 16.00

28 . MØTEREFERAT Oslo kommune Bydel Frogner Ungdomsrådet Tilstede: Forfall Katarina Frostmann Eisenstein, Thomas Solem, Frithjof Bugge, Martinius Enzell Tangen, Haider Qureshi, Sumaya Liban, Helene Spilde (sekretær) Andrine Ona Kindem, Astrid Rose Hegnar (vara), Nikolai Bjørn Akselvoll (vara ) Markus Drange (vara), Oscar Andreas Norden (permisjon t.o.m desember) Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 Møtetid: Referent.: for Helene Spilde Telefon: Neste møte: Møte i ungdomsrådet 19.november 2014 Sak 56/14 : Godkjenning av innkalling og referat Godkjent -med endring av saksnummerering Referatet ble utdelt på møtet. Sak 57/14 : Oppdatering råd og utvalg Sentralt ungdomsråd : SUR har nylig gjennomført aksjon for billigere bussbilletter. De planlegger videre aksjoner. BUP : Katarina følger opp kontakt med BUP. Sykkelstier : Det jobbes med å fremme saken mot både byrådet, administrasjon i bydelen og lokalavisen. Rådet oppfordres til å gå inn på link på bydelens nettside for å bidra til planlegging av nytt sykkelnett. Orientering om bydelens økonomiske situasjon : Sekretær informerte om den økonomiske situasjonen i Bydelen generelt og kravet om kutt for 1.mill i Ungdomstjenesten. Forslag til tiltak fra ungdomstjenesten ble lagt frem. Med informasjon om videre saksgang. UNGDOMSRÅDET Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2774 Solli Org. nr Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo 0201 Oslo

29 2 Ungdomsrådet er negative til kutt i alle tilbud som går utover barn og ungdom og påpeker at tilbudene er sårbare da de ikke er lovpålagte. Sak 58/14 : Valg av leder og nestleder i SUR : Det skal gjennomføres valg av leder og nestleder i forbindelse med UBM i februar. Representanter i rådet oppfordres både å stille til valg og delta på UBM som arrangeres februar. Det kan delta 4 representanter fra rådet på UBM. Katarina legger ut informasjon om kontaktpersoner på facebook siden til rådet. Sak 60/14 : Eventuelt - Katarina vurderer å fratre sitt verv som leder da tiden ikke strekker til. Valg av ny leder vurderes på nyåret. - Rådet har fått henvendelse fra Ungdomsrådet i Grorud om deltakelse i dialogmøte angående østkant vs vestkant. Sekretær sender ut link om påmelding til alle representanter i rådet.

30 Oslo kommune Bydelsutvalg Frogner BU-sak 357/14 HUSK-sak 146/14 Møtedato: ØKONOMIRAPPORTERING MED AKTIVITETSTALL Innledning Prognosen for oktober viser en forbedring fra september på 3 mill. Endringene fra september er i hovedsak: Tilskudd fra Helsedirektoratet inntektsført med +3 mill. Byrådssak hvor bydelen blir trukket -1,3 mill som følge av lavere lønnsvekst enn forutsatt. Kommunale barnehager redusert prognosen med 2 mill Ikke kommunale barnehager forbedret med 4,0 mill Praktisk bistand utøvende redusert mindreforbruket med 1 mill Det knytter seg stor risiko til hjemmesykepleien da utviklingen i slutten av oktober og begynnelsen av november viser en ytterligere økning av antall utførte timer. For barnehagene kan resultatet bli noe bedre i forbindelse med kompensasjon for nye plasser i For at rapporteringen kan vise et realistisk og et helhetlig bilde av den økonomiske situasjonen og andre forhold i bydelen, vil rapporteringsstrukturen endres fra og med Rapportering vil synliggjøres per resultatenhet og samlet med fokus på økonomi, sykefravær og nytt fra enhetene. Rapporteringen skal tydeligere utviklingstrekk og i større grad gi sikrere prognoser. Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post:

31 2 Funksjons område KOSTRA-rapportering: Budsjett hittil i år Korrigert regnskap hittil i år Budsjettavvik hittil i år Regulert budsjett 2014 Prognose 2014 Prognoseavvik Avvik øremerk.midl Avvik ordinær drift FO FO2A FO2B FO FO Bydelen totalt Resultatenheter: Resultatenheter Regnskap hittil i år (1000) Budsjett hittil i år (1000) Avvik (1000) Budsjett Dok (1000) Justert budsjett 2014 (1000) Prognose 2014 (1000) 100 Fellestjenester NAV kommune Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering Frivilligsentraler Psykiatri Legetjeneste Kommunale barnehager Kommunale barnehager, lokaler Ikke kommunale barnehager Barneparker Ungdomstjenesten Helsestasjon Pedagogiske tjenester Barnevern Bestillerkontor Bestillerkontor - praktisk bistand Bestillerkontor - hjemmesykepleie Bestillerkontor - støttetjenester Bestillerkontor - institusjon Seniorsentre Praktisk bistand- utøvende Hjemmesykepleien- utøvende Samlokaliserte boliger

32 3 Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter 100 Fellestjenester: Det er tidligere meldt manglende inndekning av merforbruket fra 2013 på 0,8 mill. I byrådets sak blir bydelen trukket 1,3 mill som følge av en lavere lønnsvekst en forutsatt. Den manglende inndekningen korrigeres til 2,1 mill. Administrasjonen vil samlet gå med et merforbruk på 0,73 mill. som i hovedsak skyldes etterlønn med mer til tidligere ledelse. Fellesutgifter i Sommerrogata 1, merinntekter kompensasjon husleie til Frigg Oslo Fotballklubb samt lavere utbetalinger av pensjon til midlertidig uførepensjon gir samlet et positivt resultat på 0,9 mill. Bydelen har mottatt tilskudd fra helsedirektoratet til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Det er foretatt en gjennomgang av plassene. Resultatet viser at ikke alle planlagte nye plasser er etablert, samt at aktiviteten ikke er så høy som tilskuddet forutsetter. Forventet inntekt korrigeres fra 5,0 mill til 3,0 mill. Prognose: + 1,07 mill 101 NAV kommune: Det er utløst ekstra utgifter i forbindelse med tomgangsleie i klientboliger. Utgiftene oppstår når bydelen overtar leiligheter som Boligbygg har kjøpt inn. Familieleilighetene er vanskelig å fylle opp. Vi har som oftest ikke mer enn en familie til hver leilighetstype på venteliste og da blir seks store leiligheter et problem. Det har også vært svikt i husleieinntektene i Norabakken omsorgsbolig. Til sammen utgjør dette 1,0 mill. Årets innsparing på lønn ved NAV kommune ville først få effekt i 2 halvår. Pr oktober holder lønnsutgiftene seg like høye og det er behov for å korrigere prognosen med 1,0 mill. Merforbruket på rusplasser 0,6 mill videreføres i rapporteringen. Prognose: -2,6 mill. 102 Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram: Antall klienter som mottok sosialhjelp 1. tertial var i gjennomsnitt 565. For 2. tertial var tallet 495, en nedgang på hele 70 klienter. Dette har gitt utslag på resultatet. Fra oktober er antall klienter økt til 548. Høyeste utbetaling var i april med 6,9 mill. Laveste utbetaling var i april med 4,9 mill. Netto utbetaling i oktober var på 6,2 mill. Det er i byrådets sak bevilget 1,141 til økonomisk sosialhjelp, og dette gjør det mulig å la prognosen står uforandret. Med tanke på innsparingstiltak som bydelen står overfor, hadde det vært ønskelig å gå inn i 2015 med et litt bedre resultat enn vi nå ser. Prognosen på + 2,5 mill tåler en netto utbetaling på 6,2 mill de resterende 2 måneder. Dette kan holde hardt for julemåneden desember. Kvalifiseringsordningen er blitt meldt med en for optimistisk prognose. Prognosen må korrigeres ned med 1.0 mill. Prognose: +4 mill. (kvalifisering +1,5 mill og sosialhjelp + 2,5 mill)

33 4 104 Psykiatri På Amaldhus er det satt inn vikar i 50 %, i en vakant 100 % stilling. Innsparing i lønnsmidler gir en besparelse på 0,4 mill. Planlagt kjøp av psykiatribolig er blitt utsatt og 1,0 mill. Prognose: +1,4 mill. 200 Kommunale barnehager Forventet mindreforbruk lønn ble meldt for optimistisk ved forrige rapportering og må korrigeres ned med 1,0 mill. I rammen for 2014 er det antall barnehageplasser pr som legges til grunn. Nye plasser for 2013 blir tildelt i egen budsjettjusteringssak i løpet av året. Utregningen og beløpet er nå klart. I budsjettet er det lagt inn en forventning på 4,0 mill. i kompensasjon nye plasser I prognosen for september ble lagt til grunn en kompensasjon på 6,0 mill. i tillegg til dette, totalt en forventet kompensasjon på 10,0 mill. Bydelen vil motta en kompensasjon på 9,2 mill. som gjelder 41 småbarnsplasser og 9 storebarnsplasser etablert i Prognosen er ut fra dette korrigert ned med 1,0 mill. Prognose: +7,0 mill. 202 Ikke kommunale barnehager I likhet med kommunale barnehageplasser blir nye plasser 2013 i private barnehager kompensert i Her var endringen 15 småbarnsplasser og 58 storebarnsplasser. Totalt vil bydelen motta 9,9 mill. Dette er omtrent som forventet. Utbetaling av tilskudd til ikke kommunale barnehager ser ut til å bli noe lavere enn tidligere beregnet. I tillegg har bydelen mottatt kompensasjon for oppgjør 2012 på 2,2 mill. Og det forventes et mindre beløp for nye plasser i Dette gjør at prognosen kan forbedres med 4,0 mill. Prognose: -9,5 mill. 205 Helsestasjonen Innsparingsparingstiltak helsestasjonen med 1 vakant stilling. Prognose: +1,0 mill. 207 Barnevernet Utgiftene i barnevernet har holdt seg stabilt de siste månedene, og på et nivå som gjør det mindre utfordrende ved overgang til nytt år og nye budsjettmidler. Aktiviteten som er i dag samsvarer med budsjett Det skal innføres en bedre metode for oppfølging av budsjettet fra 2015 som sikrer er bedre kvalitet på prognosen hele året. Prognose: -12,5 mill. 300 Bestillerkontor Det er et merforbruk på lønnsutgifter knyttet til bestillerkontoret og innsatsteamet som utgjør 0,4 mill

34 5 Prognose: 0,4 mill. 301 Bestillerkontor praktisk bistand: 310 Praktisk bistand utøvende: Bestiller og utøvede tjeneste rapporteres under ett. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) inngår også i denne resultatenheten. Det er inngått flere nye avtaler på BPA utover budsjettrammen. I likhet med september, har det også vært en økning i utførte timer. Dette får ingen konsekvenser for bestiller, men for utførende tjeneste er mindreforbruket redusert. Det vises til egen tabell under som viser utregning av resultatet for bestiller og utfører. Resultat ordinær Praktisk bistand Bestillerkontor: Utførte/ Antall Pris pr time vedtakstimer mnd Resultat Prognose Budsjett Resultat kommunalt Resultat private Gj.sn resultat privat/komm Resultat pr oktober Utførerenheten: Antall Pris pr time Utførte timer mnd Resultat Resultat, innsatsstyrt Resultat Resultat pr oktober Budsjettjustert, juli Prognose innsatsstyrt Prognose rest av året Prognose rest av året Sum prognose utfører Gj.snitt timepris % Totalt Prognose: 301-3,0 mill (BPA -2,0 mill) ,5 mill 302 Bestillerkontor hjemmesykepleie: 311 Hjemmesykepleie utøvende: Bestiller og utøvede tjeneste rapporteres under ett. Det er for høy aktivitet i hjemmesykepleien i forhold til budsjett. Tidligere prognose forutsatte en nedgang i antall timer og høyere nærværstid. Det viser seg imidlertid at forutsetningene ikke har slått til og den negative prognosen opprettholdes. Det er iverksatt tiltak for å få antall timer ned.. Det vises til egen tabell under som viser utregning av resultatet for bestiller og utfører. Utviklingen i slutten av oktober og begynnelsen av november viser en ytterligere økning av antall timer som kan gi et ennå større merforbruk.

35 6 Resultat ordinær hjemmesykepleie Utførte/ Antall Bestillerkontoret Pris pr time vedtakstimer mnd Resultat Prognose Budsjett til disp jan-okt Resultat kommunal Resultat privat Gj.snitt resultat priv/komm Resultat pr okt Utførerenheten: Antall Pris pr time Utførte timer mnd Resultat Resultat, innsatsstyrt Resultat Resultat pr okt Budsjettjustert, juli Prognose innsatsstyrt Prognose rest av året Prognose rest av året Sum prognose utfører Gj.snitt timepris % Totalt Prognose: 302-4,4 mill 311-3,0 mill Bestillerkontor støttetjenester: Trygghetsalarmer har et mindreforbruk på 0,2 mill, mens varig tilrettelagt arbeid (VTA) har et merforbruk på 0,3 mill. Midler som ble tilført bydelene i forbindelse budsjettforliket i bystyret i desember er ikke tidligere beregnet inn i ramma. Dette forbedrer resultatet med 2,3 mill. Prognose: +2,2 mill 304 Bestillerkontor institusjon: Måltallet på institusjonsplasser i 2014 er 489. Dette ble redusert med 2 i forbindelse med budsjettjusteringssaken i juni. Forbruket tidligere i år har ligget noe over måltallet, mens det både for august og september har ligget under måltall. Det er knyttet stor risiko for at utgiftene økes dersom brukere blir liggende på sykehus over tiden, eller der er behov for korttidsplasser utover enblock. Bruk av institusjonsplasser holder seg stabilt og prognosen opprettholdes. Overføring fra korttidsplass til langtidsplass for personer som har vedtak på langtidsplass gjennomføres og har hittil ikke utløst ytterligere merforbruk. Det har også vært en nedgang i overliggere på sykehus, men ikke nok til at budsjettet holder. Det er derfor lagt inn et merforbruk

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent. Økonomirapport pr september 2014

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent. Økonomirapport pr september 2014 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen (H) leder, Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder, Hans Magnus Borge (H), Tjeran Vinje (H), Lene Sundfær Haug (H),

Detaljer

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 4. NOVEMBER Sommerrogt.

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 4. NOVEMBER Sommerrogt. 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 4. NOVEMBER 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard Ulf Hordvik Carl-Henrik

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 28.10.2014

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 28.10.2014 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Mette Langfeldt Sinding (H), Mette Kongshem

Detaljer

Protokoll. Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Protokoll. Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Forfall: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Frode Ersfjord SV, Nina Stanghov Ulstein H, Christian

Detaljer

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 2. DESEMBER 2014. Sommerrogt.

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 2. DESEMBER 2014. Sommerrogt. 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 2. DESEMBER 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Ulf Hordvik Carl-Henrik Bastiansen Beate

Detaljer

Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV, Nina Stanghov Ulstein H

Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV, Nina Stanghov Ulstein H Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Tjeran Vinje H, Hans Magnus Borge H, Ole Jacob Kjendlie A, Rudolph Brynn A, Kristoffer E. Andenæs

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Tjeran Vinje H, Ole Jacob Kjendlie A, Britt Eia H, Hans Magnus Borge H, Mette Langfeldt Sinding

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Kari Andreassen Ass. bydelsdirektør Birgit Aakre

FORELØPIG PROTOKOLL. Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Kari Andreassen Ass. bydelsdirektør Birgit Aakre 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FORELØPIG PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard Ulf Hordvik Carl-Henrik

Detaljer

Protokoll. Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Protokoll. Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Tjeran Vinje H, Hans Magnus Borge H, Ole Jacob Kjendlie A, Frode Ersfjord SV, Rudolph Brynn A, Kristoffer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møtereferat

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møtereferat Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møtereferat Tilstede: Forfall: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Ole Jacob Kjendlie A, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Natasza P. Sandbu V, Frode

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen (H) leder, Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder, Tjeran Vinje (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Lene Sundfær Haug

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Wenche Ørstavik. Avd direktør Avd direktør

PROTOKOLL. Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Wenche Ørstavik. Avd direktør Avd direktør 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRAMØTEI FROGNERBYDELSUTVALGSMØTE TIRSDAG27. MAI2014 Sommerrogt.1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Arbeiderpartiet: Fremskrittspartiet: Venstre:

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani, Tjeran Vinje, Emil Aas Stoltenberg, Gunn von Krogh og Erna Kahlbom

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani, Tjeran Vinje, Emil Aas Stoltenberg, Gunn von Krogh og Erna Kahlbom 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 1. JULI 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard Ulf Hordvik Carl-Henrik

Detaljer

Medlemmer som ikke kan møte bes selv om å innkalle varamedlem. Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen

Medlemmer som ikke kan møte bes selv om å innkalle varamedlem. Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling Til: Medlemmer og varamedlemmer i Miljø- og byutviklingskomiteen Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonens

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 15.12.2014

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 15.12.2014 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Mette Langfeldt Sinding (H), Elenor W Holter

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Hans Magnus Borge (H), Emil Aas Stoltenberg (A), Christoffer Torris Olsen (V), Natasza P. Sandbu (V),

PROTOKOLL. Forfall: Hans Magnus Borge (H), Emil Aas Stoltenberg (A), Christoffer Torris Olsen (V), Natasza P. Sandbu (V), 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 30. APRIL 2013 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Elisabet Parmeggiani

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.10.2013

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.10.2013 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Vivian Ellingsen Gotaas

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Elenor

Detaljer

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 29. APRIL Sommerrogt.

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 29. APRIL Sommerrogt. 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 29. APRIL 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Elisabet Parmeggiani

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 11.06.2013

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 11.06.2013 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Elenor W Holter (H),

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.01.2013. Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 04.12.2012 ble enstemmig godkjent

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.01.2013. Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 04.12.2012 ble enstemmig godkjent Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Theo Thorkildsen (H), Vivian Ellingsen Gotaas

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 3/12 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 25. april 2012 kl. 18.00-19.30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Beate Brovig Auke (H), Christoffer Torris Olsen (V), Natasza P. Sandbu (V)

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Beate Brovig Auke (H), Christoffer Torris Olsen (V), Natasza P. Sandbu (V) 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 28. MAI 2013 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Elenor W. Holter

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre

Detaljer

PROTOKOLL. Ellinor W. Holter (H) møtte frem til BU-sak 338/13 da C-H Bastiansen (H) tiltårdte. Forfall: Emil Aas Stoltenberg (A)

PROTOKOLL. Ellinor W. Holter (H) møtte frem til BU-sak 338/13 da C-H Bastiansen (H) tiltårdte. Forfall: Emil Aas Stoltenberg (A) 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 19. NOVEMBER 2013 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Elisabet

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Natasza P. Sandbu (U)

PROTOKOLL. Forfall: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Natasza P. Sandbu (U) 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 16. DESEMBER 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Carl-Henrik Bastiansen Beate Brovig Auke

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 04/13 Protokoll fra møte i Oppvekst, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 04. juni 2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Åpen halvtime: Om tjenester og klager i hjemmetjenesten/ bestillerkontoret v/ Iolanta Johansen, nestleder ved bestillerkontoret.

Åpen halvtime: Om tjenester og klager i hjemmetjenesten/ bestillerkontoret v/ Iolanta Johansen, nestleder ved bestillerkontoret. Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Forfall: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Hans Magnus Borge H,, Tjeran Vinje H, Anne Lene Svingen

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Elenor W Holter (H), Sverre Lorentzen (H),

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V)

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Helse- sosial og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Ulf Hordvik (H), Annelene Svingen (A), Emil Aas Stoltenberg (A) og Erna Kahlbom (SV)

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Ulf Hordvik (H), Annelene Svingen (A), Emil Aas Stoltenberg (A) og Erna Kahlbom (SV) 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 29. OKTOBER 2013 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Sverre Lorentzen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 8/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 05. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Theo Thorkildsen (H), Vivian Ellingsen Gotaas

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: Møtested: Sagene samfunnshus, River'n Tidspunkt: 18:

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: Møtested: Sagene samfunnshus, River'n Tidspunkt: 18: Oslo kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Sagene samfunnshus, River'n Tidspunkt: 18:00 Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate 7 0555 Oslo Telefon: 02180 Telefaks:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5a/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 28. JANUAR Sommerrogt.

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 28. JANUAR Sommerrogt. 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Vivian Ellingsen

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/10 Oslo kommune Møteinnkalling 2/10 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Torsdag 25. mars 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen halvtime Opprop

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møte avlyst!

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møte avlyst! Oslo kommune Bydel Sagene Møte avlyst! Utvalg: ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2009 Møtested: Sagene Samfunnshus, Trinserud Tidspunkt: 14:00 Avlyst møte 19.01.2009 Som følge av at det kun er en tilsynssak til

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 26.01.2015 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 26.01.2015 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Møteinnkalling Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 26.01.2015 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate 7 0555 Oslo Telefon: 02180

Detaljer

Opprop Til stede: leder, Paal Haavorsen (A) fung. leder, Tore Aasheim (SV), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V)

Opprop Til stede: leder, Paal Haavorsen (A) fung. leder, Tore Aasheim (SV), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/07 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Møteinnkalling 8/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 17.30 SAKSKART Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen nestleder Jan Tank-Nielsen

PROTOKOLL. Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen nestleder Jan Tank-Nielsen 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 30. AUGUST 2011 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard - leder Ulf Hordvik Carl-Henrik Bastiansen

Detaljer

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Jarl W. Alnæs (V) fom kl , Ragnar Leine (R)

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Jarl W. Alnæs (V) fom kl , Ragnar Leine (R) Oslo kommune Protokoll 2/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 17. mars 2010 kl. 18.00-20.00 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/10 Oslo kommune Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 21. april 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ulf Granli (H)

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ulf Granli (H) Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 06. mars 2008 kl. 18.00-20.45 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 08/11 Det innkalles til møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 28. november 2011 kl. 18:30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 06/11 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i Bydel Grünerløkka 31 august 2011 kl. 18:00 19:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Møteinnkalling 7/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom BU-rommet Møtetid: mandag 07. november 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

PROTOKOLL FRA RÅDET FUNKSJONSHEMMEDE 10.12.2014 KL. 16.30 17.30 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Nr.13, 2 etasje

PROTOKOLL FRA RÅDET FUNKSJONSHEMMEDE 10.12.2014 KL. 16.30 17.30 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Nr.13, 2 etasje Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA RÅDET FUNKSJONSHEMMEDE 10.12.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 22.03.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Gudrun Holmøy. Vidar Bråten. Arnt-Egil Trelsgård møtte for Vidar Bråten Hilde Mathisen. Åse Rummelhoff

Gudrun Holmøy. Vidar Bråten. Arnt-Egil Trelsgård møtte for Vidar Bråten Hilde Mathisen. Åse Rummelhoff Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Tjeran Vinje (H), Annelene Svingen (A), Emil Aas Stoltenberg (A), Christoffer Torris Olsen (V), Erna Kahlbom (SV),

PROTOKOLL. Forfall: Tjeran Vinje (H), Annelene Svingen (A), Emil Aas Stoltenberg (A), Christoffer Torris Olsen (V), Erna Kahlbom (SV), 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Elisabet Parmeggiani

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09 1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 1/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. januar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 5/14 1 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass, inngang A, 2. et. Møtetid: Mandag 01. desember 2014 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 24. oktober 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Opprop Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H), Ragnar Leine (RV)

Opprop Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H), Ragnar Leine (RV) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Arbeidsutvalget i bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Vestre Elvebakke 3 Møtetid: Onsdag 06. desember 2006

Detaljer

PROTOKOLL FRA ELDRERÅDET KL Bydelsadministrasjonen. Platousgate 16 Møterom: Nr. 13, 2. etasje

PROTOKOLL FRA ELDRERÅDET KL Bydelsadministrasjonen. Platousgate 16 Møterom: Nr. 13, 2. etasje Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA ELDRERÅDET 09.12.2014 KL. 16.30 18.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Sverre E. Lorentzen Britt Eia Ulf Hordvik

PROTOKOLL. Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Sverre E. Lorentzen Britt Eia Ulf Hordvik 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 27. AUGUST 2013 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Sverre E. Lorentzen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Irene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Kim-André

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget. Møteinnkalling 6/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget. Møteinnkalling 6/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget Møteinnkalling 6/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 14. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Cafe Christina Sandakerveien 64. Søknad om serverings- og skjenkebevilling for uteservering. 8. KNK-sak 08/37

Cafe Christina Sandakerveien 64. Søknad om serverings- og skjenkebevilling for uteservering. 8. KNK-sak 08/37 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: KULTUR- OG NÆRMILJØKOMITEEN Møtedato: 20.08.2008 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Tidspunkt: 18:00 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 1. Åpent

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte Godkjent

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte Godkjent Møtereferat Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder Turi W. Ljungqvist, nestleder Pål Nordenborg Knut Erik Jørgensen Astrid Hilde Kjell Jon Karlsen Jarle Martin Wahl For øvrig møtte: Elenor W. Holter Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 18. februar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andrè Åsheim

Detaljer

Wenche Hansgaard A. Bjørn Stordal, Ammerud Pensjonistforening.Olav Hermansen, Romsås Pensjonistforening. Karl Vatne, Ammerud pensjonistforening

Wenche Hansgaard A. Bjørn Stordal, Ammerud Pensjonistforening.Olav Hermansen, Romsås Pensjonistforening. Karl Vatne, Ammerud pensjonistforening Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: Onsdag 05. november 2014 kl. 14.00 Sekretariat: 93462990 Møteleder: Tilstede: Wenche

Detaljer

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R), Willy Johannesen (F)

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R), Willy Johannesen (F) Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 04. februar 2008 kl. 17.00-20.05 Åpen halvtime Det var møtt fram to personer til åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 8/12

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 8/12 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 8/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 25.10.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 11. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 10. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anne E Stålung SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 1/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. februar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte Godkjent

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte Godkjent Oslo kommune Bydel Frogner Seniorrådet Møtereferat Tilstede: Forfall: For øvrig møtte: Hans Høegh Henrichsen, leder Turi W. Ljungqvist, nestleder Pål Nordenborg Knut Erik Jørgensen Astrid Hilde Jarle Martin

Detaljer

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Søknad om ny serverings-

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. mars 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/14

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/14 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3.ets. Møtetid: Mandag 29. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 97656614 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritisklubb Møtetid: Mandag 06. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Henrik Hortemo

Detaljer

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer