Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. menighetsblad årgang. Foto: Heidi B. Ljøkjel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. menighetsblad. 5-2014 63. årgang. Foto: Heidi B. Ljøkjel"

Transkript

1 Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad årgang Foto: Heidi B. Ljøkjel

2 2 Meldal menighetsblad Det skjer i menighetene våre! August 18. august Sangkaffe Sanitetsboligene kl august Sangkaffe på Løvbytunet kl august Andakt på Meldal Helsetun kl august Besøksgruppe 2 på Meldal Helsetun 25. august Sangstund på Dagsenteret kl august Besøksgruppe 3 på Meldal Helsetun Presentasjon av kommende års konfirmanter Løkken kirke 7. september Meldal kirke 14. september September 02. sept. Andakt på Meldal Helsetun kl sept. Besøksgruppe 4 på Meldal Helsetun 10. sept. Besøksgruppe 5 på Meldal Helsetun 16. sept. Andakt på Meldal Helsetun kl sept. Besøksgruppe 1 på Meldal Helsetun 24. sept. Besøksgruppe 2 på Meldal Helsetun 30. sept. Andakt på Meldal Helsetun kl Oktober 01. okt. Besøksgruppe 3 på Meldal Helsetun 08. okt. Besøksgruppe 4 på Meldal Helsetun 14. okt. Andakt på Meldal Helsetun kl okt. Besøksgruppe 5 på Meldal Helsetun 22. okt. Besøksgruppe 1 på Meldal Helsetun 29. okt. Besøksgruppe 2 på Meldal Helsetun November 05. nov. Besøksgruppe 3 på Meldal Helsetun 12. nov. Besøksgruppe 4 på Meldal Helsetun Områdestevne NMS søndag 14. september Gudstjeneste, Oppdal kirke kl Misjonsfest på Oppdal Misjons- og menighetshus kl Erling Sagvolds minne Velkommen! Erling Sagvold gikk bort 30. juni. Erling har gjennom mange år tilrettelagt for friluftsgudstjenestene på Nyplassen. Han har slått gress på forhånd, ordnet med strøm og lyd. Vi vil rette en spesiell takk til Erling sitt minne for all den hjelpen han har gjort overfor Løkken menighet. Kirkekontoret Meldal menighetsblad: Red.utvalg: Marita Hammervik-Owen, Aud Løfshus, Aud Inger Kalseth og Olga Irmina Ucinska Kontonr.: Trykk: Orkla Grafi ske AS, 7300 Orkanger Meldal kirkekontor: Løkkenveien 2, 7336 Meldal Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Kirkeverge: Kontorsekretær: Diakon: Sokneprest: Meldal kirkelige fellesråd: Kjetil Gunnes Meldal prestegjeld: Sokneprest: Marita Hammervik-Owen Diakon: Magne Krogsgaard Kirkeverge: Noralf Ljøkjel Klokker Meldal: Jan Inge Holm Organist Meldal: Gretha Loe Kirketjener Meldal: Idar Garberg Renholder Meldal: Monica R. Hellem Klokker/Kirketjener Løkken: Jan Inge Holm Organist Løkken: Thomas M. Erlandsen

3 Meldal menighetsblad 3 Undere Andakt Jeg skal ikke skrive om fi ne sommerdager, ikke om høye temperaturer, ikke om hissige regnbyger, oversvømmelser eller kraftige tordenskall, men jeg vil skrive om edderkopper. Edderkopper er det vel svært få av oss som har et positivt forhold til. De skaper lett både avsky og skrekk, i alle fall de som det er en viss størrelse på. Sortene hos oss er små, mer uskyldige, og de spinner sine fangstnett. Her er vi ved mitt poeng. For det er regnet ut at hvis en hadde hatt en slik tråd med tykkelse som en blyant så ville den kunne holdt igjen et stort jetfl y og skyvekraften til det! Ufattelig. Det går langt over vår skaperevne. Vi kan lure på om det finnes undere. Skaperverket er fullt av dem. Utallige kunne vært nevnt, - som en bare må undre seg over. Men det største under til hjelp for oss står Herren Jesus for. Etter å ha blitt behørig drept av sine bødler med bifall fra mange, skjedde det veldige under: Oppstandelsen! Her var han som til og med var sterkere enn døden. Her var Gud. Mange opplevde det med alle sine sanser. Men det aller beste er at han har et stort hjerte for oss. Hver enkelt. Den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort, sier han et sted i Johannesevangeliet. Det utfordrer oss også, til å vende oss til han, høre på han, be til han, tro på han. Hos han møter vi en usvikelig kjærlighet som ikke engang døden kan ødelegge, men som til slutt gir evig liv. Kjærlighet er også en underlig evne, - som vi ikke fullt ut kan forklare. Den bare er der. Vi kan både få og gi av den. Og Mesteren selv oppfordrer oss stadig til å gi av vår kjærlighet og omsorg til andre. I ord og gjerning. For verden kan aldri få nok av det! Thor Aas Min Salme Det skjer et under i verden Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skapersmil. {Omkved:} Ingen på jorden er himlen så nær som barnet han tar i sin favn, som barnet han tar i sin favn. Det skjer et under når barnet møter oss hud mot hud, øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud. {Omkved:} Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet. {Omkved:} Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på jord. {Omkved:} Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilden til livet, her har et under hendt. {Omkved:} Vi gratulerer Marita og Alex med Ellinor Johanne Hammervik-Owen, som ble døpt 27. juli.

4 Meldal menighetsblad Jubileum Løkken kirke 7. september kl 11 Konfirmanter Løkken Jubileum Meldal kirke 14. september kl 11 Konfirmanter Meldal r f.v: Klara Kapstad Hanstad, Tove Ragnhild Bergsrønning, Bjørg Eli Nesset Sunde, Hanna Norhild Heggem Sølberg, Astrid Johanne Husby Jensås (død 2006), Borgny Hagetrø (død 1994), kallskapellan Einar Solli, Eva Alise Gravrok Knudsen (død 2009), Gunn Helen Steigedal Wangsmo, Solbjørg Løkkbakk Brandås, Anne Harriet Løfshus Hoel, Nelly Toril Møkkelgård Moe, Torild Berge Rigstad. 2.r. f.v: Karin Gurli Sugustad Hatvik, Ingeborg Gravdal Lervåg (død 2013), Anne Bustad Haarberg, Anne Marie Rindal Moe, Bodil Synnøve Hansen Rønningen, Rønnaug Leland, Sønni Johanne Røttereng Dørdal, Live Kjeldstadli, Ingeborg Skjøtskift Lie, Eva Dragseth Skålvik, Astrid Vavold Ruderaas, Joril Oddbjørg Øverås Fagerås, Wenche Blakstad Volløyhaug, Anne Kari Haugen Havik. 3.r. f.v: Reidun Olaug Blokkum, Atle Salberg, Stig Erik Snoen (død 2011), Håkon Olav Hågensen, Per Bjørnås, Kjell Olav Mjøen, Ole Einar Walstad, Jon Tore Gravdal, Jan Egil Storholt, Jan (Magne) Steigedal, Ingmund Børset, Jon Olav Furuhaug, Magnar Joar Lomundal (død 1997), Kjell Peder Mittet. 4.r. f.v: Øystein Sigurd Kulbrandstad, Arne Olav Berg, Birger Andreas Grønli, Jan Inge Jakobsen, Steinar Smevoll, Morten Arne Gorseth, Frank Vidar Westberg, Svenn Erik Graff. Ikke til stede: Odd Jarle Haugen. 1.r. f.v: Ingrid Steigen Grepperud, Tove Ragnhild Lufall, Oddrun Fiske Johansen, Aud Inger Samskott Kalseth, Audhild Johanne Grutsæter Moen, Liv Jorunn Ramo Graven, Astrid Irene Rindal Lesund, Sokneprest Olaf J. Havdal, Else Kristine Dombu Murvold, Margret Lilleås Liberg, Randi Johanne Mosbakk Høiseth, Anne Grete Holiløkk Johannessen, Kari Rikstad Glærum, Britt Hess Johansen (død), Ingeborg Oddrun Loe Karlsen. 2.r f.v: Bjørn Erik Aasgaard Lindskog, Sigmund Bjørkhaug, Per Røen, Helga Knubben Blokkeskar, Ruth Kari Opøien Tiseth, Mary Melgård Ranheim, Anne Loe, Magnhild Stokke Hoel, Eva Irene Skjuleng Nicolaisen, Eli Sølberg Grendal, Guri Elin Kvam, Jorun Melgård, Alf Berge, Bjørn Magne Lium, Stein Arne Håven, John Erik Drugli. 3.r f.v: Atle Dragset, Nils Halse Kanestrøm, Odd Jarle Sandvik, Magne Stokkli, Arne Sandvik, Inge Gunnes, Kjell Arne Reberg, Gunnar Ofstad, Arne Hoel, Jon Holiløkk, Ingvald Svinsås Loe (død), Per Bjarne Wikan, Oddvar Muan. 4.r f.v: Einar Gunnes, Johan Hilstad, Atle Fagerli, Audun Grut (død), Kjell Johan Fossmo, Oddbjørn Storsten

5 Meldal menighetsblad 5 Velkommen til kirka! Livets gang 17. august 10. søndag i treenighetstiden Luk 5,27-32 Meldal kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Helga Kolbeinsdottir. Dåp. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 24. august 11. søndag i treenighetstiden Matt 23,37-39 Skarheim kl 12.00: Menighetsdag i samarbeid med Rindal menighet. Gudstjeneste ved Lene Gåsvatn. Menighetene stiller med kaffe, men mat bør du selv ta med. Offer til Skarheim. 31. august 12. søndag i treenighetstiden Matt 6,24-34 Ingen gudstjeneste. 07. sept 13. søndag i treenighetstiden Løkken kirke kl 11.00: Matt 25, Konfi rmantjubileum 50 og 60 år. Presentasjon av årets konfi rmanter. Prest Helga Kolbeinsdottir. Marita Hammervik- Owen og Magne Krogsgaard deltar også. Offer til menighetsarbeidet. 14. september Vingårdssøndag Meldal kirke kl 11.00: Matt 20, 1-16 Konfi rmantjubileum 50 og 60 år. Presentasjon av årets konfi rmanter. Offer til Sakusaarre. Prest Helga Kolbeinsdottir. Marita Hammervik- Owen og Magne Krogsgaard deltar også. 21. sept 15. søndag i treenighetstiden Matt 5,38-48 Ingen gudstjeneste. 28. sept 16. søndag i treenighetstiden Løkken kirke kl 11.00: Mark 7, Familiegudstjeneste ved Helga Kolbeinsdottir. Utdeling av kirkebok til 4-åringer.Offer til barnearbeidet i menigheten. Meldal kirke kl 15.00: Mark 7, Familiegudstjeneste ved Helga Kolbeinsdottir. Utdeling av kirkebok til 4-åringer. Offer til Søndagsskoleforbundet - Trøndelag krets. 05. oktober 17. søndag i treenighetstiden Joh 11,17-29(30-46) Ingen gudstjeneste. DØPTE: Lucas Stevens Skjenald Ada Lium Eggamo (Orkdal kirke) Mina Ariell Bremnes-Krokan Ellinor Johanne Hammervik-Owen VIGDE: Maren Fossmo Engan og Geir Ove Nybro Vibeke Åsløkk og Jan Erik Myklegard DØDE: Jon Arnt Haugen Gerd Skarsvåg Erling Sagvold Anne Volløyhaug Olav Lien Borghild Heggem Berit Røen Olav Resellhagen Anne Berntine Brorvold Konfirmanter Meldal 1954 Sigurd Arnljot Sæther, Ola Kristian Berg, Ingvar Syrstadvoll, Magne Fossmo, Arvid Fossmo (død 1971), Sivert Stene, Sivert Erling Kjerstad, Erik Fossmo, Reidar Ingar Resell, Johan Stokkli Knut Resell (Snoen), Tor Joar Hess (død 2002) Kjell Johan Aa, Olav Storås, Andreas Syrstad (død 1993), Oddmund Kvam, Olav Holte, Odd Lilleås, Ole Arnold Druglitrø, Inger Synnøve Ofstad Witzøe (død 1991), Inghild Gjertine Rigstad, Synnøve Kjerstad, Ingeborg Ramo Håve, Karen Oddveig Nordvoll Jordet, Solveig Eggen, Liv Kjerstad Fossmo, Aud Else Ofstad Øverli (utvandret 1991), Magnhild Skjuleng Dragseth, Olga Holte Levinsen, Eline Halsetrønning Snuruås (død 1997), Johanne Damli Berg, Aud Marit Hoel, Solveig Pettersen Syrstad, Målfrid Pettersen Selnes, Borghild Margrethe Rånes Wedul Møkkelgård

6 6 Meldal menighetsblad Intervju av en litt spesiell gruppe pilegrimer som kom til Meldal 22. juli. Det viste seg at opprinnelsen til denne gruppen har utspring fra ENNEAD. Jeg henviser til deres invitasjon til denne flerreligiøse vandringen bruk linken: Da denne gruppen dukket opp ved Meldal kirke, benyttet jeg anledningen til å intervjue dem. De satt i prestegårdshagen, hvilte seg og fi kk drikke. Det var nærmere 30 graders varme denne dagen. Initiativtakerne for denne vandringen var bl.a Morten Nygård og Birgit Opland. Pilegrimsprest Einar Vegge var også med. En i gruppen, Rune Berg Johansen (pilegrims-rune), hadde så langt tilbakelagt over 6000 km som pilegrim - imponerende! Jeg tenkte at vi ofte ser disse menneskene som går langs veien, men hva slags personer er dette. Det første de sa til meg når jeg kom bort til dem var: Meldal er ei bygd med sjel i. De hadde snakket med noen pensjonister like før de kom til kirka. Det neste de sa var: De to som sitter på plenklippertraktor i prestegårdshagen ser så glade ut?.... Så til intervjuet: Dere er nå på en flerreligiøs vandring. Hva vil det si? Vi har ikke felles trosutgangspunkt, ikke en felles tilknytning organisatorisk menighet osv. Det vi har felles er viktigheten av tro og indre arbeid. Det er det som forener. Denne vandringen er inspirert av Egyptisk visdomstradisjon, og vi ønsker å lære av hverandre. Einar Vegge er veldig glad for at han ble spurt om å delta på dette, og vi går nå til den kraftigste helligdommen i Norden Nidarosdomen. Dere er en ganske stor gruppe som går, hvor mange er dere og hvor kommer dere fra? Vi er nå 11 stykker, men på hele vandringen er det nærmere 35 stykker som har vært med deler på veien. Vi har blant annet hatt med en munk fra Thailand som har gått sammen med oss i to dager. Han gikk i sine sandaler over fjellet. Han var så sulten da han kom frem om kvelden, for han kunne ikke spise etter kl 12 på dagen. Det har også vært med en Sørafrikansk forteller, i hele 16 dager, og en prest fra Hong Kong, som arbeider på et dialogsenter der. Det har også vært med folk fra Tyskland og USA. Vi lærer av hverandre når vi går sammen slik, og det blir både dialogs- og trosmøter. Noen ønsker å gå i stillhet, mens andre vil prate hele tiden. Alt dette er greit, for vi ønsker ikke å ha så sterke rammer for vandringen. Vandringen startet på Romeriksåsen for over ett år siden, men vandringen i år startet ved domkirkeruinene på Hamar. Når dere nå besøker Meldal og skal inn i Meldal kirke. Hva ønsker dere med et slikt besøk i kirka? Besøket i kirka er en inspirasjonskilde, og vi blir styrket i fellesskapet innenfor den sterke rammen som kirka er. Når vi kommer inn i en kirke eller et tempel, er det en atmosfære der som arbeider med oss. Der er det en kraft som noen kaller gud og noen noe annet, som favner om oss. Vi vet at når vi går gjennom bygdene her, så er det folk her som har lagt sine liv, sitt håp og sin sorg i disse rommene. Dette er det noe edelt og verdifullt over, som vi får ta del i når vi kommer inn i kirkerommet. Det er også veldig interessant å se på det kulturhistoriske og den felles tolkningen av lengselen etter Gud, eller det å komme hjem. En pilegrimsvandring, er det noe som alle kan gjøre? En må helst ha gode føtter! Den som er et menneske kan gå pilegrim. Og i hvert fall et menneske som er villig til å legge ut på noe som en ikke helt vet hva skal bli. Være villig til å åpne seg, og si at du ikke kjenner helt neste steg. Pilegrim betyr egentlig FREMMED, å være på fremmed jord. Tidligere var det en voldsom risiko å være utenfor den kjente stammen. Nå er det mer slik at vi er på områder inni oss selv

7 Meldal menighetsblad 7 som vi ikke kjenner så godt. Det er noe som er veldig grunnleggende inni oss selv som settes i spill når en begynner å gå en pilegrimsvandring. Pilegrimsånden tar tak i deg og mørner deg. En pilegrimsvandring er like mye en indre vandring som en ytre vandring. Vi må også være villig til å stenge av den 7. sansen, og nyhetsbildet. Vi har tatt oss god tid, snakket med folk som vi har møtt på veien og inkludert dem. Men hver dag så går vi også for noen, så når vi nå går herfra, så går vi for deg, som vi har møtt her i dag. Bør en gjøre noen spesiell åndelig forberedelse før en går pilegrim? Det er sikkert forskjellig for hver enkelt, men siden jeg for et år siden bestemte meg for å gå denne vandringen, har jeg trent på å gå sakte. Da mener jeg både innvendig, men ikke minst utvendig (å fysisk gå sakte). Einar Vegge sier han la spesielt merke til hvordan Morten gikk, med lange sakte skritt. Det er sagt at denne gruppen er den som har gått langsomst av alle! De har vært bevisst på dette å senke tempoet. Men vi har også lov til å gå litt fort også. Noen hadde behov for å la kroppen få kjørt seg litt også. Men også den som ikke har gjort noen åndelig forberedelse er selvfølgelig hjertelig velkommen. Jeg møter mange pilegrimer som ikke har bestemt seg for hvorfor de vil gå, de har bare bestemt seg for å gå. Så oppdager de mønstrene som ligger der, som de kan gå inn i og som blir en arv som folder seg ut. Men du må ta den beslutningen at du skal gå! Og når du bestemmer deg for det, bestemmer du deg også for å gå inn i det ukjente. Dette var spennende og jeg ønsker dere en riktig god tur videre inn til Nidaros! -Noralf, kirkeverge Konfirmanter Løkken 1954 Leif Asbølmo, Toralf Fosseide, Magne Gunnar Furuhaug, Odd Husby, Birger Adolf Myrås, Svein Ragnar Sugustad, Lars Øie, Kolbjørn Magne Brandås (død 2014), Arne Haugen, Tore Karlsen, Ola Bersvend Krogstad, Kjell Arthur Lundquist, Helge Johan Lundquist, Jan Leo Rindal, Tor Arnold Sæther, Tore Inge Gravdal, Lauritz Olav Bjørgen, Arvid Gjønnes, Lars Kolbjørn Holiløkk (død 1987), Trond Heggem, Leon Arvid Holiløkk, Roar Eilif Husby, Gunnar Erik Mjøen, Dagfi nn Harry Berg (død 2011), Ola Jarle Bugen (død 1991), Gunnar Holm (død 2006), Tore Oddmund Mosbakk, Knut Arnfi nn Nilsen, Svein Joar Snoen, Sverre Røen (død 1998), Svein Bjørn Romundstad, Solveig Helene Bakk Fiskvik, Solfrid Gudlaug Bonde Setra, Gerd Margrethe Furuhaug Eggen, Birgit Husby Moen, Solveig Elfrida Knutsen, Aslaug Svinsås Gunnes, Solfrid Gaustad, Liv Marion Myrås Langseth (død2012), Jorunn Grethe Nordsteien Eriksen, Solveig Sonja Schei, Kari Inger Skjølberg Gimse, Gerd Steigedal, Bodil H. Wikstrøm Tamlagsrønning, Inger Margrethe Berget Olsen, Else Marie Husby Andersen, Mildrid Pauline Holte (død 2006), Edel Beate Mittet Haugen, Edel Synnøve Solli Furuhaug, Lillian Selnes Bromseth

8 Hjertelig takk til Løkken menighet for blomsten jeg fi kk på dagen min. Harald Strand Takk til Løkken menighet for planten jeg fi kk på dagen min. Gunvor Lillemo Takk til Meldal menighet for oppmerksomheten på dagen min. Johanna Solem Hjertelig takk for all deltakelse og oppmerksomhet i forbindelse med Marit Nielsens bortgang og begravelse. Takk også for pengegaven til Meldal sanitetsforening. Ingrid og Arne med familier Hjertelig takk for all oppmerksomhet, blomster og deltakelse ved Knut Syrstads sykdom og begravelse. Takk for pengegaver til Hjemmesykepleien i Meldal. Familien v/ Elisabeth Syrstad Takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk på 80 årsdagen min. Edith Målfrid Lyngen Intervju med vikarprest i Meldal for kommende år. Helga Kolbeinsdottir er ansatt som vikarprest i Meldal sogn fra 15.august, med varighet 1 år. Fortell litt om deg selv: Jeg er født i 1984 og oppvokst på Island i en kristen familie. Jeg var aktivt engasjert i KFUM og KFUK på Island som barn og senere som leder for jenter 8 til 10 år. Hvilken utdanning har du? Etter ett års studie i psykologi bestemte jeg meg for å studere teologi. I 2008 dro jeg til Oslo og studerte BA i teologi ved Menighetsfakultetet de neste tre årene. Deretter reiste jeg hjem til Island og fullførte en CandTeol grad i teologi ved Universitetet i Reykjavik. Har du jobbet som prest og hvor? Det er vanskelig for nyutdannede å få jobb på Island nå for tiden så jeg bestemte meg for å reise til Norge igjen og fi kk stilling som vikarprest i Hattfjelldal menighet. Det var et meget lærerikt år for meg og jeg ble kjent med mange herlige mennesker. Meldal menighetsblad 8 Takkeannonser Takk til alle som viste meg oppmerksomhet på 90 årsdagen min. Magna Sølberg Takk til Meldal menighet for vakre blomster på dagene våre. Borgny - Olav Tusen takk for all vennlig deltagelse, blomster og pengegaver til Meldal helsetun i anledning Anne Volløyhaugs begravelse. Familien En spesiell takk til Rehab. ved Meldal Helsetun for godt stell og pleie. Liv Inger Tove m/fam. Hege m/fam. Takk til alle som husket meg på dagen, og takk til Løkken menighet for planten. Inger Marie Takk til Meldal menighet for boka jeg fi kk på dagen min. Karen Kissten Takk for oppmerksomheten på min 95 årsdag. Takk til Meldal menighet for blomsten Gudrun T Storås Hvordan ser du på å starte som vikarprest her i Meldal og på Løkken? Vikariatet mitt starter om en to ukers tid, jeg gleder meg til å bli kjent med menigheten og mine kollegaer her. Jeg ble imponert over det fl otte menighetsbladet som dere har her i Meldal og fi kk et inntrykk av at her er det mange som er engasjert i menigheten, og det ble jeg glad for. Tanker om hva du vil jobbe med utenom å være i din posisjon som prest? Først og fremst å bli kjent med menneskene rundt om i bygda, håper på å bli invitert i forskjellige sammenkomster som har med både barn og eldre å gjøre. For meg som prest og som menneske er det Jesu kjærlighet som står i fokus og det jeg ønsker å få formidlet i min tjeneste og i møte med folk. Jeg tror dette blir en bra og ikke minst minst lærerik tid for meg som prest og å formidle noe av det gode jeg har opplevd så langt. Vi i Meldal og Løkken menighet ønsker Helga hjertelig velkommen og håper hun vil trives med sitt arbeid her i vår menighet. Aud Løfshus Neste nummer kommer 8. oktober - frist for stoff 22. september

Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. menighetsblad. 3-2014 63. årgang

Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. menighetsblad. 3-2014 63. årgang Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad 3-2014 63. årgang 2 Meldal menighetsblad Mai Det skjer i menighetene våre! 11.mai kl. 16.00: Kronklubb: Tur til Skarheim. 13. mai kl. 16.00:

Detaljer

Meldal. menighetsblad. 4-2013 62. årgang. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal

Meldal. menighetsblad. 4-2013 62. årgang. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad 4-2013 62. årgang 2 Hei alle sammen! I skrivende stund leser jeg på siste rest av pensum og forbereder meg til aller siste eksamen ved Det

Detaljer

Meldal. menighetsblad. 1-2014 63. årgang. Foto: Olga Irmina Ucinska. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal

Meldal. menighetsblad. 1-2014 63. årgang. Foto: Olga Irmina Ucinska. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad 1-2014 63. årgang Foto: Olga Irmina Ucinska 2 Det skjer i menighetene våre! Februar 18. feb. kl. 16.00: Andakt på Meldal Helsetun med nattverd

Detaljer

Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. menighetsblad. 6-2013 62. årgang. Pilegrimskors mellom Kråkhaugen og Olskastet

Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. menighetsblad. 6-2013 62. årgang. Pilegrimskors mellom Kråkhaugen og Olskastet Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad 6-2013 62. årgang Pilegrimskors mellom Kråkhaugen og Olskastet 2 Meldal menighetsblad Det skjer i menighetene våre! Oktober 10. okt. kl.

Detaljer

Meldal. menighetsblad. 2-2015 64. årgang. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal

Meldal. menighetsblad. 2-2015 64. årgang. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad 2-2015 64. årgang 2 Meldal menighetsblad Det skjer i menighetene våre mars Meldal Barneklubb Grøtte Bedehus Onsdag 18. mars kl. 18.00 Tårnagentklubb

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

ORKDAL. menighetsblad. 4-åringer får kirkebok:

ORKDAL. menighetsblad. 4-åringer får kirkebok: ORKDAL menighetsblad Nr 5 2009 59. ÅRGANG 4-åringer får kirkebok: Orkdal kirke 20. sept kl 11 Orkanger kirke 27. sept kl 11 Geitastrand kirke 27. sept kl 17 Moe kirke 4. okt kl 11. Hva vil du med kirka

Detaljer

Rennebu Menighetsblad

Rennebu Menighetsblad Rennebu Menighetsblad Nr. 4 september 2010 60. årgang Hævertjønna Foto: Tore Samuelsen Prestens hjørne Klær skaper folk? I Norge kler vi oss ganske fritt. Også i kirken er det stort spillerom for å kle

Detaljer

Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener. Børsa kirke 150 år. Børsa menighetsråd. Lansering av jubileumsboka for Børsa kirke - 150 år

Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener. Børsa kirke 150 år. Børsa menighetsråd. Lansering av jubileumsboka for Børsa kirke - 150 år BØRSA BUVIK SKAUN Nr 3 Juni 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener En sprell levende familiedag side 5 Børsa kirke 150 år 1857 2007 Børsa menighetsråd

Detaljer

Nr 3 september 2014 46. årgang. Takk...

Nr 3 september 2014 46. årgang. Takk... Nr 3 september 2014 46. årgang Takk... Andakten Jeg angrer ingenting Flere ganger har jeg hørt, både i privatlivet og offentleg i media, at folk står fram og sier at de ikke angrer på noe de har gjort

Detaljer

Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang

Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang Jeg setter min bue i skyene; og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Innhold: 50 60-årskonfirmanter Nye rutiner i kirkene Fast

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer

Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer 2 Sommer 2010 Hva blir følgene av en kommunesammenslåing for den kirkelige sektor? Kommunene Mosvik og Inderøy startet høsten 2009 prosessen fram mot en kommunesammenslåing

Detaljer

Modum menighetsblad. Inspirert til tjeneste NR. 4/2003 ÅRGANG 72. Heggen Gospel var i Praha på festival sammen med 7500 ungdommer fra hele Europa

Modum menighetsblad. Inspirert til tjeneste NR. 4/2003 ÅRGANG 72. Heggen Gospel var i Praha på festival sammen med 7500 ungdommer fra hele Europa Modum menighetsblad NR. 4/2003 ÅRGANG 72 Inspirert til tjeneste Heggen Gospel var i Praha på festival sammen med 7500 ungdommer fra hele Europa Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 2/2009 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON:

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld r 1 2012 Årgang 56 Bryllup i Vinje under Fjordkulturdagan? Vesle Elisabeth synes det er artig å være med på bryllupsfeiring. Det er hun kanskje ikke alene

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Nr 3 2014 Årgang 58

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Nr 3 2014 Årgang 58 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 3 2014 Årgang 58 Menighetsblad De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad, de grønne urtesenger og trær som skyter blad, hver blomst, hver spire minner

Detaljer

Nr 5-2013 - 63. årgang

Nr 5-2013 - 63. årgang Nr 5-2013 - 63. årgang Nå tennes tusen julelys Foto: Line Krutvik Satbones VI GÅR I KIRKA 13. desember fredag Moe kirke kl 19 Vi synger julen inn. Rugland. Wrobel 15. desember 3. s i adventstiden Orkdal

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

menighetsblad Oppstandelseserfaringer hele året Rusfritt miljø på Tangen Nærmiljøsentral i Tangen? Om livet, sorgen og ensomheten SIDE 8 og 9

menighetsblad Oppstandelseserfaringer hele året Rusfritt miljø på Tangen Nærmiljøsentral i Tangen? Om livet, sorgen og ensomheten SIDE 8 og 9 STANGE OG menighetsblad Nr. 4 og 5 2006 59. årgang TANGEN Oppstandelseserfaringer hele året SIDE 3 Rusfritt miljø på Tangen SIDE 6 Ny sokneprest i Stange Frede Mandt Fjågesund den nye soknepresten betegner

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet. Ny sokneprest i Sørum side 4-5. Utvekslingsstudenter fra Sørum side 2-3 Aktiviteter for barn og unge side 8-9 og 16

Menighetsbladet. Ny sokneprest i Sørum side 4-5. Utvekslingsstudenter fra Sørum side 2-3 Aktiviteter for barn og unge side 8-9 og 16 Menighetsbladet Nr. 4 2013 44. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladets blomst til Kåre Sveistrup side 6-7 Ny sokneprest i Sørum side 4-5 Ord til deg: Men dersom vi bekjenner våre synder, er han

Detaljer

elkommen til kirkene i Skjeberg

elkommen til kirkene i Skjeberg ULLERØY ingedal skjeberg hafslund Nr. 3 HØST 2014 50. årg V elkommen til kirkene i Skjeberg skjebergdalen Innhold: Side: Informasjon / Kirkene i Skjeberg 2 Nytt fra sjømannskirken 3 Slekters gang 4 Diakoniside

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2007 67. årgang Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Jesaia 9.2 Flå Horg

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 2-2015 INFORMASJON. NMS Gjenbruk Follo side 6. Tårnagenter i kirkene side 7

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 2-2015 INFORMASJON. NMS Gjenbruk Follo side 6. Tårnagenter i kirkene side 7 INFORMASJON Menighetsbladet for Ski og Kråkstad NR. 2-2015 NMS Gjenbruk Follo side 6 Tårnagenter i kirkene side 7 Lesepultkleder til Ski nye kirke side 9 LEDER Forventning kjærlighet glede Kari Opsahl

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer