Meldal. menighetsblad årgang. Foto: Olga Irmina Ucinska. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldal. menighetsblad. 1-2014 63. årgang. Foto: Olga Irmina Ucinska. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal"

Transkript

1 Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad årgang Foto: Olga Irmina Ucinska

2 2 Det skjer i menighetene våre! Februar 18. feb. kl : Andakt på Meldal Helsetun med nattverd 25. feb. kl : Meldal Soul Children øvelse 26. feb. kl : Meldal Barneklubb i Grøtte bedehus Mars 4. mars kl : Andakt på Meldal Helsetun 6. mars etter skole: Tårnagentklubb i Løkken Kirke 11. mars kl : Meldal Soul Children - øvelse 18. mars kl : Sangstund på Løvbytunet 18. mars kl : Andakt på Meldal Helsetun 19. mars kl : Meldal Barneklubb i Grøtte bedehus 25. mars kl : Meldal Soul Children - øvelse Husk karnevalsgudstjeneste søndag 2. mars kl i Meldal Kirke. Elever fra Meldal Videregående Skole ansiktsmaler barn i våpenhuset før gudstjenesten. Kom gjerne utkledd! Etter gudstjenesten går vi i samlet flokk til Toilldag i Kløvstein Aktivitetsliste finner du også på vår hjemmeside: Les mere om fasteaksjonen i neste nummer av menighetsbladet : Red.utvalg: Marita Hammervik-Owen, Aud Løfshus og Olga Irmina Ucinska Kontonr.: Trykk: Orkla Grafi ske AS, 7300 Orkanger Meldal kirkekontor: Løkkenveien 2, 7336 Meldal Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Kirkeverge: Kontorsekretær: Diakon: Sokneprest: Meldal kirkelige fellesråd: Kjetil Gunnes Meldal prestegjeld: Sokneprest: Marita Hammervik-Owen Diakon: Magne Krogsgaard Kirkeverge: Noralf Ljøkjel Klokker Meldal: Jan Inge Holm Organist Meldal: Gretha Loe Kirketjener Meldal: Idar Garberg Renholder Meldal: Monica R. Hellem Klokker/Kirketjener Løkken: Jan Inge Holm Organist Løkken: Thomas M. Erlandsen

3 3 Andakt Min Salme I våre hektiske tider blir dagen altfor kort, og vi er ofte nødt til å prioritere bort det vi ikke synes er det nødvendigste blant våre planer. Vi er opptatt av det materielle og jobber mye for å forsørge oss, ofte på bekostning av det åndelige, som er en naturlig del av oss selv. Men noen ganger virker hverdagen kanskje meningsløs uansett, og det vi får for vårt harde arbeid blir borte altfor snart. Finnes det da mening i alt det strevet? Hvordan oppnår vi lykke som faktisk varer? Slike øyeblikk av fortviling opplever jeg også, og da liker jeg å tenke på det Jesus sier til oss i evangeliet etter Johannes: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! (Joh 15, 16-17). Det fi nnes ikke fi nnes en annen vei til en langvarig lykke enn gjennom Ham selv. Hvis vi vil prioritere vårt åndelige velvære, vil vi få belønning som aldri blir borte. Kjærlighet er Guds gave og er uendelig, og kjærlighet vi gir hverandre i Guds navn vil også bære evige frukt. Derfor vil jeg ønske alle motet til å ikke velge bort Gud i det hektiske hverdagslivet. Svar heller på Hans kall og tør å både ta imot og dele kjærlighetens frukt! Olga Irmina Ucinska Jeg har hatt gleden av å få være med i kirken når mine barnebarn og oldebarn har blitt båret til dåpen. Med dåpssalmen Fylt av glede over livets under av Svein Ellingsen, er barnedåpen for mine en trygghet på veien videre i livet og for meg et kjært og godt minne. Salme 618 T: Svein Ellingsen 1971 M: Egil Hovland 1976 Ingeborg Andreassen 1 Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet, kommer vi til deg som gav oss livet. 2 Fylt av beven foran ukjent fremtid legger vi vårt barn i dine hender. : Det som skjer i dåpen gir oss trygghet. : 3 Fylt av undring er vi i din nærhet! Du som bærer verdensrommets dybder, : venter på de små og tar imot oss. : 4 Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje, er vi født på ny til liv i Kristus, : til et åpent liv i tro og tillit. : 5 Og ved tidens grense lever fortsatt dine løftesord ved døpefonten, : dåpens lys forblir når livet slukner. : 6 Større rikdom enn hva ord kan romme, har du gitt oss gjennom dåpens gave. : Herre, la vår tro bli fylt av glede! :

4 4 Nyttårskaffen Løkken Diakonutvalg stod for gjennomføring av nyttårskaffen 2013, og alle fra hele bygda var velkommen. Magne diakon var hjemme i Danmark så det var gamlediakon Kirsti som ledet hyggestunden, holdt andakt og spilte til julesangene. Hun fi kk god hjelp på pianoet av Gunnar Bonsaksen som tok utfordringen og stilte opp da Kirsti spurte om han ville hjelpe til med spillingen. Han spilte sin egen versjon av Hvilken venn vi har i Jesus og et sammendrag av julesanger. Nydelig som alltid når Gunnar spiller. Videre hadde vi fl ott sang av Kim Furuhaug og døtrene Elisabeth og Sarah. Vi er heldige her i bygda som har både erfarne og unge musikere/sangere vi kan spørre ved diverse tilstelninger. Vi takker alle som stilte opp for at det skulle bli en fi n kaffestund denne nyttårsaften. Medlemmene i Løkken diakonutvalg hadde bakt kaker og stod for serveringen til de ca 25 personene som møtte opp. Som avslutning hadde vi gang rundt juletreet. Etter tilbakemeldingene tror vi alle hadde en fi n stund denne ettermiddagen. Vi i diakonutvalget synes det er trivelig og fi nt å få være med å lage til en sammenkomst siste dagen i året for de som ønsker å delta. Vi håper å møtes i Meldal neste nyttårsaften. Løkken Diakonutvalg v/aud Tirsdag 28. januar var konfirmantene i Meldal, invitert til RoadService av konfirmantene i Rennebu. Vi var samlet i Innset kirke. RoadService er en gruppe på 3 som reiser rundt i hele Norge og har trosopplæring og konserter for konfi rmanter. Bilde av RoadService: Bjarte (20) fra Alta, Malin (19) fra Eydehavn og Ørjan (19) fra Flekkerøy. Programmet var delt i tre deler: * Undervisning Hvem er Jesus?. * Så fi kk vi en fi lm fra et slumområde i Kenya. Der fikk vi se hvordan midler fra fasteaksjonen ble brukt til å starte og drive en liten lokal radiostasjon. Navnet på slumbyen var Søppel. Vi fikk se hvordan denne radiostasjonen gav innbyggerne i slummen en optimisme og stolthet over seg selv og byen sin. Kriminaliteten ble nesten borte. Vi fikk se at fasteaksjonen er viktig! * Til slutt hadde RoadService en konsert for oss, som startet med Just Give Me A Reason av P!NK. Mellom de tre innslagene fi kk vi mat og drikke. Dette var en kjempekveld for oss i Meldal. Kanskje kan konfi rmantene neste år invitere Rennbyggen tilbake til Meldal? Vi vil takke de av foreldrene som stilte opp med kjøring frem og tilbake. Noen av foreldrene stilte også som vakter. Noralf

5 5 Velkommen til kirka! 16. februar Såmannssøndag Luk 8,4-15 Meldal kirke kl 11.00: Gudstjeneste med barnedåp. 6-åringer er spesiellt invitert for å motta Kirkerottene-dvd. Offer til Søndagsskolen Trøndelag Krets Kirkekaffe Løkken kirke kl 15.00: Gudstjeneste med barnedåp. 6-åringer er spesiellt invitert for å motta Kirkerottene-dvd. Offer til menighetens misjonsprosjekt i Mali. Kirkekaffe 23. februar Kristi forklarelsesdag Matt 17,1-9 Ingen gudstjeneste. 2. mars Fastelavnssøndag (Karnevalsgudstjeneste) Joh 17,20-26 Meldal kirke kl 11.00: Gudstjeneste for store og små, der barn (og voksne) kan komme i utkledning. I tillegg blir det ansiktsmaling i våpenhuset før gudstjenesten. Møt opp i god tid. Det er også 10-årsjubileum for dåpen, så vi inviterer 5. klassingene som får DVD. Kirkekaffe med boller. Offer til Mjuklia 5. mars Askeonsdag Matt 6,1-6, Friluftsgudstjeneste ved Frillsjøen kl Det blir mulighet for isbading etter gudstjenesten og en kan varme seg med Esaus røde linsesuppe. 7. mars Kvinnenes Internasjonale Bønnedag Meldal kirke kl Årets tema: Egypt - Bekker i ødemarken 9. mars 1. søndag i fastetiden Matt 4,1-11 Ingen gudstjeneste. 16. mars 2. søndag i fastetiden Matt 15,21-28 Ingen gudstjeneste. 23. mars Maria budskapsdag Luk 1,26-38 Løkken kirke kl 11.00: Gudstjeneste Offer til menighetsarbeidet. Meldal kirke kl 19.00: Gudstjeneste Offer til menighetsarbeidet 30. mars 3. søndag i fastetiden Luk 11, Meldal kirke kl 11.00: Gudstjeneste med barnedåp Offer til Ebenezerhjemmet i Haifa Livets gang DØPTE Johanne Jonli Ingebrigt Mork Stene Jonas Kjerstad-Grønli VIGDE Bente Johnsen og Leif Magne Resell DØDE Målfrid Gunhild Romundstad Torbjørn Steinar Reberg Reidun Synnøve Tiller Odd Lykkja Marit Stene Kolbjørn Magne Brandås

6 6 Helga 25. og 26. januar var alle 3. og 4. klassinger i Meldal og Løkken invitert til tårnagenthelg i Meldal kirke. 12 ivrige agenter møtte opp. Vi begynte dagen med å få tildelt agentkort med hver sin agentkode og fingeravtrykk. Etter litt informasjon om det å være tårnagent, gikk vi ned i kirkestua der vi skulle lage agentboller til kirkekaffen søndag. Vi fikk veldig god hjelp fra foreldre (englevakter) som hjalp oss med bakeveiledning og steking av bollene. Heretter var det tid for tårnagent-sangen. Det er en helt spesiell sang bare laget for tårnagenter. Vi sang den et par ganger og allerede her var det flere av barna som meldte seg som solister til søndagens framføring. Så skulle kirka utforskes! Agentene fikk utlevert forstørrelsesglass, lommelykt, Ny Testamente, permer og blyanter. Ett oppdrag var i klokketårnet der klokkene skulle inspiseres, ett oppdrag var ved døpefonten, der vi snakket om dåp, ett oppdrag var i kirkerommet der tårnagentene var på symboljakt det finnes jo mange symboler i kirka -, og ett oppdrag var i prestesakrestiet der vi snakket om prestens klær og fant symboler på messehagler og stola. Til disse oppdragene fikk vi stor hjelp av Harald Skagemo og ungdomsleder Mari Størvold Bjørnås.

7 7 Etter en iherdig innsats fra agentene var det lunsj som sto på programmet. Englevaktene hadde gjort alt klart og vi fikk mega-oblater som var pitabrød med karbonader inni. Da sulten var stillet øvet vi på tårnagentsangen en ikke helt enkelt sang med to rapper. Men agentene sang den flott. Vi hadde litt tid til overs, så vi gikk på oppdagelse i de rommene folk flest ikke har sett og vi spilte innebandy i kjelleren. Og så var lørdagsprogrammet slutt. Søndag var det gudstjeneste i kirka og tårnagentene sang tårnagentsangen på flotteste vis og viste bilder fra lørdagen. Vi sluttet av med agentboller i kirkestua. Det var en stor fornøyelse å være i lag med så flotte og energiske unger! Diakon Magne Krogsgaard

8 Takk til Løkken menighet for boka jeg fi kk på dagen min. Bjørn Dahl Takkeannonser Takk for all oppmerksomhet på dagen min, og takk til Løkken menighet for blomsten jeg fi kk. Ingebjørg Haugen 8 Hjertelig takk for blomster og deltagelse ved min kjære tante Målfrid Romundstad`s bortgang. Takk for god pleie på Solhagen. Grete Engen Takk til Meldal menighet for den vakre blomsten i anledning dagen min. Annar Renander Tusen takk til Løkken menighet for blomsten jeg fi kk på dagen min. Sigrun Andersen Takk for oppmerksomheten på min 85- årsdag, og takk til Meldal menighet for den fi ne planten jeg fi kk. Klara Storås Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster og gaver ved Odd Lykkjas bortgang. Takk til Meldal helsetun for god og omsorgsfull pleie. Liv, Marit og Nils m/familie Takk til Meldal menighet for oppmerksomheten i anledning min 70-årsdag. Gunhild Dragset Kalland Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med min 90-årsdag. En spesiell takk for gaven fra Meldal menighet. Ola Halsetrønning Takk for gaver og hilsener på 85-årsdagen min. Takk også til Meldal menighet for vakker rose. Guri Syrstadeng Takk for oppmerksomhet på min 80-årsdag, og takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk. Anbjørg Dalsegg, Storås Takk for oppmerksomheten på 85-årsdagen min, og takk til Løkken menighet for den fi ne planten jeg fi kk. Elbjørg Grøseth Dalguten IL takker for gaven i forbindelse med Odd Lykkjas bortgang. Karnevalsgudstjeneste 2.mars i Meldal Kirke kl Friluftsgudstjeneste v/ Frillsjøen 5. mars kl Meldal og Løkken menigheter deltar i Vinterlarm: Den blå timen fra begge klokketårn hver dag kl Kirkeklokkene vil ringe hver time denne uka. Det er jo vinterlarm! :) Neste nummer av kommer ca 19. mars. Frist for å levere stoff er 3. mars.

Meldal. menighetsblad. 2-2015 64. årgang. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal

Meldal. menighetsblad. 2-2015 64. årgang. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad 2-2015 64. årgang 2 Meldal menighetsblad Det skjer i menighetene våre mars Meldal Barneklubb Grøtte Bedehus Onsdag 18. mars kl. 18.00 Tårnagentklubb

Detaljer

Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. menighetsblad. 3-2014 63. årgang

Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. menighetsblad. 3-2014 63. årgang Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad 3-2014 63. årgang 2 Meldal menighetsblad Mai Det skjer i menighetene våre! 11.mai kl. 16.00: Kronklubb: Tur til Skarheim. 13. mai kl. 16.00:

Detaljer

Meldal. menighetsblad. 4-2013 62. årgang. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal

Meldal. menighetsblad. 4-2013 62. årgang. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad 4-2013 62. årgang 2 Hei alle sammen! I skrivende stund leser jeg på siste rest av pensum og forbereder meg til aller siste eksamen ved Det

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG Livets lys og livets kraft Gi oss håp og mot Led oss i den mørke natt Hjelp oss å slå rot Stillheten senker seg Dødens makt er stor Smal og bratt er

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2015 Årgang 59 Menighetsblad Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. 50 år som organist Konfirmantene kommer

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 1-60. årgang 15.01.2015-01.03.2015 INFORMASJON Stokke menighetsblad Hvem er Hege Vilberg? Tårnagenthelg Internasjonal kafè side 4 side 7 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor Besøksadresse:

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld r 1 2012 Årgang 56 Bryllup i Vinje under Fjordkulturdagan? Vesle Elisabeth synes det er artig å være med på bryllupsfeiring. Det er hun kanskje ikke alene

Detaljer

Nr 1-2014 - 64. årgang

Nr 1-2014 - 64. årgang Nr 1-2014 - 64. årgang Jeg våkner ved din lov, ditt ord, når dagen gryr i øst. Og når det går mot nattetid er du min sol, min trøst. Du er min sang, mitt kildevell, som toner strømmer fra. Mine lepper

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 1 - JANUAR/FEBRUAR 2014-41. ÅRGANG Fra Lys våken-arrangementet Foto: Arne Torkild Aasen Hvordan nå toppen? Tekst: Svein Filtvedt Elgvin Vinteren kom sent, men godt! De olympiske

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! Nr. 2 Våren 2007 19. årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

menighetsblad Frode Alnæs i nes kirke 25.11.10 Innhold i bladet

menighetsblad Frode Alnæs i nes kirke 25.11.10 Innhold i bladet menighetsblad Nr 6 desember 2010 Årgang 66 LysVåken i Nes kirke side 3 «Da trenger du ikke mer solens lys om dagen, eller månens lys om natten. For Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen NR. 4 2013 Foto: Gunn-Karin S. Larsen 1 Et møte som forandret liv AV MARIANNE HAUGVIK HANSSEN På en gudstjeneste i Uganda i januar 2010 prekte presten om at 2010 skulle bli miraklenes år. Jeg husker at

Detaljer

En meningsfylt adventstid og en velsignet julehøytid ønskes dere alle! Desember 2006 e. Kr. Nr. 5 - Årgang 75. Bispevisitas side 6

En meningsfylt adventstid og en velsignet julehøytid ønskes dere alle! Desember 2006 e. Kr. Nr. 5 - Årgang 75. Bispevisitas side 6 Desember 2006 e. Kr. Nr. 5 - Årgang 75 Bispevisitas side 6 Prest til hest side 3 Menighetsprofilen side 12 En meningsfylt adventstid og en velsignet julehøytid ønskes dere alle! Den norske kirke Modum

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Ut på tur aldri sur. Nina Enebak

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Ut på tur aldri sur. Nina Enebak Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 4 2014 Årgang 58 Menighetsblad Ut på tur aldri sur Stab og menighetsråd i Hemne ønsker den nye presten Gustav velkommen med grillmat i vakre omgivelser

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Konfirmantleir i Hemne. Bibelsti i Hemne. Lys levende leir i Snillfjord

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Konfirmantleir i Hemne. Bibelsti i Hemne. Lys levende leir i Snillfjord Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 2 2015 Årgang 59 Menighetsblad Konfirmantleir i Hemne Bibelsti i Hemne Lys levende leir i Snillfjord Kem e du får nå n? intervju med de kirkelige ansatte

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje Kyrkjeblad NR. 1 2015 49. ÅRGANG for Sel og Heidal Foto: Randi Bakken Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr. 1 2015 1 Sel, Heidal og Nord-Sel menigheter Sel kirkekontor,

Detaljer

Han er oppstanden. Halleluja!

Han er oppstanden. Halleluja! Nr. 2 Våren og påsken 2014 46. årgang Han er oppstanden. Halleluja! Gudstjenester i Borgestad 06. april 4. sønd. i fastetiden Kl. 17.00. Hebr. 4.14-16. Hege Andal. Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer:

Detaljer